Плаща ли правителството два пъти за едно и също нещо

Правителството отпусна допълнителни средства за технически проект и строителство от пътен възел "Ябланица" до "Боаза". В бюджета на МРРБ обаче да предвидени пари за същото.

© Пресслужба Министерски съвет

Правителството отпусна допълнителни средства за технически проект и строителство от пътен възел "Ябланица" до "Боаза". В бюджета на МРРБ обаче да предвидени пари за същото.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Заглавието е на "Дневник".


Традицията повелява в края на годината да се харчат крупни суми от бюджета без особена обосновка, обсъждане или прозрачност и тази година не е изненада . Голям и непредвиден разход за тази година са отпуснатите допълнителни средства за строежа на Етап 3 на автомагистрала "Хемус", които според различни медии са 1,38 млрд. лв. Въпреки че тазгодишната история с отпуснатите допълнителни средства е малко по-различна от обикновено, тази практика повдига няколко сериозни въпроса относно планирането и изпълнението на публичните инвестиционни програми.


На правителственото заседание на 11 декември 2019 г. са приети две постановления, касаещи АМ "Хемус". Едното е за отпускане на допълнителни средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в размер на около 10 млн. лв. за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на участък от км 78+500 до км 87+800 от пътен възел "Ябланица" до пътен възел "Боаза" (Лот 0). Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет, което означава, че не са предвидени в програмния бюджет на министерството. Това обаче е странно, защото в програмния бюджет на МРРБ (стр. 36) са предвидени средства за изготвяне на такъв проект, което означава, че
или правителството е платило два пъти за едно и също нещо, или е изхарчило парите за нещо друго.


Другото постановление е за отпускане на 483 млн. лв. за Лот 7-9, които отново се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет, като този път наистина средствата не са предвидени по бюджета на министерството. Заедно с отпускането на допълнителни средства обаче Министерският съвет прави и друга промяна – увеличава максималния размер на ангажиментите за разходи на МРРБ за 2019 г. от 571 млн. лв. на 1,38 млрд. лв.


С влизане в сила на Закона за публичните финанси през 2013 г. се въвеждат тавани на ангажименти и задълженията за разходи. Първите представляват условни задължения за плащане, които възникват на база сключен договор, международно споразумение, нормативен акт и др., с предварително определен размер, а вторите са реални задължения за плащане, възникнали в резултат на изпълнение на въпросните договори и прочее. С други думи увеличението на максималния размер на ангажиментите за разходи не е отпускане на нови средства за АМ "Хемус", а увеличаване на възможността за сключване на нови договори за дейности по нея. Това вероятно е във връзка с постановление на МС от 13 декември 2018 г., с което се отпускат допълнителни средства в размер на 1,35 млрд. лв. за изграждане на Лот 1-6 от магистралата, които обаче постъпват по сметка за чужди средства на МРРБ, а не се харчат в рамките на годината. С други думи през 2018-2019 г. правителството отпуска допълнителни средства за АМ "Хемус" в размер на 1,84 млрд. лв., от които до края на 2019 г. ще бъдат изхарчени поне 500 млн. лв., а за останалите липсва информация към момента.


Решенията за отпускане на непредвидени средства за финансиране на АМ "Хемус" през последните две години, както и финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (по-известна като програмата за саниране)


повдигат генерален въпрос относно планирането и изпълнението на държавната инвестиционна програма.


От една страна капиталовите разходи се планират година за година и се обсъждат и гласуват в Народното събрание. От друга страна значителна част от тях не са разпределени по проекти и ведомства и са скрити в невидимия Централен бюджет, за който нито има информация при обсъждането в парламента, нито има отчетност след това. В допълнение през последните четири години се наблюдава едновременно неизпълнение на някои инвестиционни разходи и непредвидено финансиране на други. Нещо повече – липсва каквото и да било обсъждане за приоритетни инвестиционни проекти не само по сектори, а и изобщо – например избор между изграждане на част от магистрала, строителство на нова или стабилизиране на съществуващи лечебни заведения, нови пречиствателни станции и така нататък. Не на последно място, изграждането на немалка част от инвестиционните проекти не може да бъде приключено в рамките на една бюджетна година, докато финансирането им зависи от ежегодните бюджети.


От тази гледна точка следва да се помисли сериозно за въвеждане на планиране на големите инвестиционни разходи, което излиза извън бюджетната година – своеобразна средносрочна инвестиционна програма, придружено с необходимите законодателни промени. Средносрочната инвестиционна програма би приличала на инвестиционен план с включени всички приоритетни проекти за финансиране по години, който се внася заедно със Средносрочната бюджетна програма и се обсъжда в Народното събрание. Обсъждането следва да бъде фокусирано върху приоритетите на управляващото мнозинство, без да е ограничено от деление на разходите по функции или ведомства, т.е. ще има периоди с по-високи разходи за образование – детски градини, училища и университети, и такива с други приоритети – измервателни уреди, пречиствателни станции, отоплителни системи, техническа инфраструктура, включително пътна, и др. под.


Следва да се намери баланс при определяне на продължителността


на правителствената инвестиционна програма. От една страна тя следва да е по-дълга от една година, за да има предвидимост и по-висока сигурност относно осигуряване на финансиране, което позволява и по-добро планиране и управление на проектите. От друга страна тя следва да не е твърде дълга, тъй като това се свърза с по-голяма продължителност на сключените договори, по-малка възможност за контрол, както и може да прехвърли големи ангажименти за плащания на следващи правителства, които, в резултат на пренареждане на политическото мнозинство, могат да имат различни приоритети. След обсъждането и приемането на цялостната инвестиционна програма в Народното събрание текущото ѝ изпълнение се обсъжда и приема със Средносрочната фискална програма за съответната година, така че да има възможност за текущи корекции в зависимост от обективни фактори – например икономическо развитие, и субективни фактори – например административно и техническо изпълнение на проектите.


По този начин могат да се избегнат редица от сегашните слабости, свързани с бюджетното планиране и изпълнение. Да вземем за пример АМ "Хемус". Ако това е водещият приоритет на управляващите, би следвало те да изготвят подробен списък с инвестиционни проекти във всички сфери, като най-отгоре е доизграждането на магистралата в Северна България, и да го внесе за обсъждане със Средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г. в Народното събрание още в началото на мандата си. В резултат на обсъждането списъкът се пренарежда и се определя таванът на публичните капиталови разходи, а оттам – кои проекти следва да се финансират през следващите години. Това не изключва отпадане на предложени проекти, в резултат на решение, че не са приоритетни или че не следва да се финансират с публични средства, а например чрез концесия, приватизация и др. Ако има неизпълнение на инвестиционната програма в края на годината, ще е ясно на какво се дължи и могат да се търси отговорност и да се направят корекции през следващите години. Ако пък изпълнението на консолидираната фискална програма е по-добро от планирането и правителството иска да увеличи капиталовите разходи, на база на инвестиционната програма се финансират най-приоритетните, но останали "под чертата" преди да се намерят допълнителни средства - а не такива, които не са обсъждани.


Резултатът от всичко това е:


– Изготвяне на инвестиционна програма – списък с инвестиционни проекти и разходите им по гони, който излиза извън разходните функции на бюджета;


– Планиране на разходите по инвестиционната програма в средносрочен план, което повишава прозрачността, предвидимостта и намалява рисковете пред изпълнението, включително забавяне, на инвестиционните проекти;


– Възможност да се сравняват икономическите и социалните дългосрочни ползи от всички предлагани инвестиционни проекти, без досегашното "парцелиране" по функции и ведомства;


– Постигане на по-голяма прозрачност и предвидимост – приоритетите на правителството са ясни предварително и са минали публично обсъждане;


– Намаляване на стимулите за целенасочено преизпълнение на бюджетната прогноза с цел увеличаване на дискреционните разходи;


– Ограничаване на непрозрачни, неаргументирани и непредвидени разходи, както и повишаване на прозрачността (такъв пример са сметките за чужди средства, където са преведени 1,35 млрд. лв. за АМ "Хемус" през 2018 г., за които не се съставят и утвърждават бюджети и разчети);


– Възможност за ежегодни корекции в инвестиционната програма на база обективни и субективни фактори.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2033 Неутрално

  Правителството не плаща! Плащат данъкоплатците, сегашните и бъдещите. Плащат хората които плащат данък общ доход, които купуват каквото и да е с20% данък добавена стойност, всички ние плащаме. Правителството само харчи парите ни, в повечето случаи ги харчи не като добър стопанин. Българския политик е готов да похарчи двойно и тройно само и само да прибере някаква комсионна.

 2. 2 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5642 Неутрално

  Комплекс от причини водят до Хемус като "черна каса" на ГЕРБ
  1. Непрозразно плащане на неотчетена работа
  2. Липса на капацитет на Автомагистрали Хемус, които действа като пощенска кутия
  3. Хаос в решенията на Борисов/правителството, което може да е търсен ефект
  4. Липса на мениджърски умения, което се замества с арогантност и агресивен ПР
  5. Прах в очите на данъкоплатците с приказки от 1001 нощ, било Мао, било СДС, било дядовци (според случая)
  6. Корупция на ОПГ създаддена от олигарси, прокуратура и Борисов

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 3. 3 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3442 Весело

  Плаща и още как! Че и по три четири пъти!

  klimentm
 4. 4 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  А някои чакат от този некадърник (или хайдутин) магистрала да построи...

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4745 Неутрално

  Въпросът съдържа отговора при известните на всички ни нива на корупция и безхаберие.
  Достатъчно е само да кажем Белене.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  За всичко плаща минимум по два пъти на ГЕРБерските милиционеркомунистически фирми.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 7. 7 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Каракачанов е костюмиран.При Тръмп ходи по дънки.Къде ли е правена тази снимка,та така се е изтупал!Очевидно мероприятието е от по-висок ранг,бизнес мероприятие!

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4745 Неутрално

  До коментар [#7] от "Вячеслав Атанасов":

  Във Варна на новия булевард, който го пуснаха БЕЗ акт 16.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 652 Любопитно

  Тъй като след построяването на АМ "Хемус" БВП трябва да "рипне с 10-20 %" /цитат на Бай Х/ ясно вече става, че при този проект нищо не е ясно. Пари се наливат, както булдозер налива чакъл за запълване на дупка, същевременно обаче няма никаква отчетност за пред публиката т.е. данъкоплатеца-инвеститор за какво се харчат тези над милиард /!/ лева. Самозабравяне с бюджетни пари без публична отчетност е типичен пример за непрозрачно, тоталитарно управление.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 436 Весело

  Като не може знанието да отвори очите на данъкоплатеца, ще дойде кризата. Нали го е казал народът - неволята учи.

 12. 12 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  само с далавери няма да отидат много далеч , липсата на алтернативни политически проекти извън ДС ,не значи ,че винаги ще е така и шайка комунистически вампири ще унищожават държавата ала бай ви Тошо и сие ВИ ДАВАТ и Разрешават , и на това ще дойде краят .

 13. 13 Профил на ebf52574941
  ebf52574941
  Рейтинг: 274 Неутрално

  ...и на това ще дойде краят .
  —цитат от коментар 12 на edin drug


  Краят на антикомунистите вече дойде !
  ДСБ е вън от Парламента. В София е вече трета сила.
  СДС е в реална коалиция с комунистите от ГЕРБ.
  Преди седмица завивания в дантели антикомунист Г.Марков поиска
  да бъде закрита „Да България“ на Хр.Иванов.

  До коментар [#12] от "edin drug":

 14. 14 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5004 Неутрално

  Даването на над милиард (и тази, а и миналата година) на Автомагистрали за Хемус без търг било законно. За мен това означава, че повече търгове за пътни строежи в България няма да има! Автомагистрали ще "строи" всичко! С подходящите, наши подизпълнители! Гнус!

 15. 15 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  К' я мислите вие? Нали трябва да падат парички от някъде. Но идва време такова че няма да има кой да им ги изкарва...

 16. 16 Профил на Андонов
  Андонов
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Преди Коледа, докато хората плануват отпуск, празници и отместват поглед от и без това безростветния министерски съвет, то там правят поредната и огромна далавера с държавни пари.
  После, този гологлавия, еднокнижник, пак ще говори, че бил дал нещо, на някого. Два пъти. Три пъти. До седем пъти.
  Мафията следва да се изхранва. Нарастват й потребностите - особено по Коледа!

  “Журналистика е да печаташ/показваш неща, които някой друг не иска да бъдат отпечатани. Всичко останало е пиар” Джордж Оруел
 17. 17 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4045 Неутрално

  Бюджетния излишък е вреден , защото с него лесно може да се правят далавери. Парите се използват по усмотрение на шепа хора без санкцията на парламента. Това прави Бойко вече години наред с огромни излишъци от милиарди лева.

 18. 18 Профил на 堅不可摧
  堅不可摧
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Дебелия Тошов гавазин:"Днес ви пускам нова магистрала"
  Дебелия Тошов гавазин:" Днес плащам за втори път магистралата....с вашите пари...

 19. 19 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1617 Весело

  Завистта няма почивен ден.....вероятно левчетата са разделени на две , та да изглежда така !

 20. 20 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 924 Неутрално

  Да разбира се, всяка държавна поръчка е реално два пъти по евтина !!!

 21. 21 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1964 Неутрално

  #КОЙ е собственика на Института за пазарна икономика!? Защо не отбелязвате платено съобщение, когато напоително ни разяснявате неговите интереси?

 22. 22 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Важното е кражбата да върви!

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 23. 23 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 254 Неутрално

  До коментар [#21] от "svoboden":

  По тази логика твоите постове трябва да светят в червено и да са с надпис “Сделано в СССР”.

 24. 24 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7293 Неутрално

  Дали плаща, не знам. Но краде два и три пъти.

 25. 25 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  До коментар [#19] от "Николай Бучков":

  Каква завист бе човек? Ако това наистина е вярно нали се сещаш че е невероятно подло. Нека се проверяват статиите,които пишат за това и ако отговарят на истината да се потърси ОТГОВОРНОСТ ЗА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХИЩЕНИЯ от джоба на данъкоплатеца.

 26. 26 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  "Плаща ли правителството два пъти за едно и също нещо"

  Естествено, че плаща.
  Не е масторлък да изпълниш проекта. Майсторлък е да се справиш с всичките купища документация. Значи, като си успял с един проект, веднага сменяш заглавието и преминаваш към следващият проект.

  подпис
 27. 27 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2830 Неутрално

  То не е два пъти, а всяка пролет за ремонт на направеното предишната година.
  Но това е друга тема. Тъй-като работата по "Струма" не върви, там нещата са вече забатачени, а избори има често, парче магистралка винаги трябва да е на лице за тържествено откриване. Добрата новина е, че "Хемус" все пак някак си пъпли, за радост на бъдещите ползватели.

 28. 28 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Като Маркс,Енгелс и Ленин са се наредили.

 29. 29 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1617 Любопитно

  Зори, непознато другарче , дали щеше да има подобни въпроси , ако нямаше КОИ да ги търпят , не само от 30 години ,а и плюс още 45 ( които стигаха ?!)…..

 30. 30 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 737 Неутрално

  Правителството плаща и ще плащат едно нещо и 5, и 10 пъти.
  В крайана сметка, всичките пари, събрани от правителството ще отидат при собствениците му. А начин все ще се намери.
  Щом раята не протестира, а преизбира тези политици, значи е твърде доволна, значи че трябва да плаща много повече!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK