2019: пешеходен преглед на икономическите и политическите илюзии

Въздухът тук е мръсен, но е значително по-безвреден от времето, когато работеха "Кремиковци" (затворен поради фалит) и комбинатът за цветни метали в кв. "Гара Искър" (изчистен, поради щото е приватизиран)

© Николай Дойчинов

Въздухът тук е мръсен, но е значително по-безвреден от времето, когато работеха "Кремиковци" (затворен поради фалит) и комбинатът за цветни метали в кв. "Гара Искър" (изчистен, поради щото е приватизиран)Текстът е препечатан от "Свободна Европа". Красен Станчев е основател на Института за пазарна икономика. Народен представител във Великото народно събрание (1990-1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996-2001) и доцент в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Управител е на КС2 ЕООД.


Годината не учуди никого: хем интересна за наблюдателите на икономиката и политиката на България и Европейския съюз (ЕС), хем изборна, хем без промяна.


Обяснението е, че положителният заряд на последните 30, но особено последните 20 години, поддържа политическото статукво. Макар често да не бива дори забелязван като фактор на текущо състояние на нещата.
Голямата картина


България се оказа в групата на малкото (30-40 от 190) страни със стопански растеж над 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г. Положението ще бъде същото и през следващата година. Ръстът за тази година е около шест пъти по-висок, отколкото през 2013 г. А за последните пет години – над два пъти по-висок, отколкото през 2014 г.


Да се взрем в историческата перспектива.


През 2019 г. обемът на БВП е 2.5 пъти по-голям от БВП на 1987 г., която е най-добрата по този показател от годините между 1944 и 1989-а.


Спрямо 1997 г. разликата е 6 пъти, а спрямо най-лошата година от началото на 1990-те – 7.5-8 пъти. Иначе казано: обемът на онова, което българските граждани и фирми успяват да продадат в страната и навън, е много по-голям от този в добрите години преди 1989 г., да не говорим за периодите на икономически спад.


През целия период след 2000 г., както на няколко пъти доказва Георги Ганев, заплатите у нас растат два пъти по-бързо от цените. Заплатите не са всичко, но те растат най-бързо в ЕС от около десетина години.


Изобщо този ръст е много по-силен в новите страни - членки на съюза. Според един анализ на Международния валутен фонд (МВФ) от ноември т.г. основен фактор в този ръст е по-високата печалба в промишлеността и услугите на страни като нашата. Важно е също, че все повече хора ги получават, поради исторически най-ниската безработица и най-високата заетост. Не само в България.


Не само заплатите, но и цялото богатство на българските граждани се е увеличило над 10 пъти за последните 20 години.


Да бъдеш "най"


Новинарските заглавия с упование наблягат върху "най", особено ако нещо е най-зле. Например: "Харчим най-много за храна в ЕС." Твърдението не отговаря на истината за 2019 г., но е вярно за предишни години. Днес този разход на домакинствата е 19.2% от общите им разходи. Подобрението спрямо най-лошата от последните 20 години (2010 г. – 37.2%) е почти два пъти.


През 2019 г. тези разходи в Румъния са 27.7%. Литва и Естония са по-зле от България, а положението в Унгария е като тук. Данните на НСИ показват, че и менюто на домакинствата у нас е по-здравословно от 2010 или 2015 г.


Това са разходи за поддържане на живота в тялото. Колкото са по-високи, толкова по-трудно се постига основната им цел. Най-трудно е било през 1989 и 1997 г., с 48 и 50% от общите разходи на домакинствата.


Краят на света през 2019


Един политологически виц казва, че "краят на света може да настъпи и в една отделно взета страна". Струва ми се, че в България през 2019 г. той е настъпвал най-често. Битовизмът на новинарството у нас също се разгърна повече от предишни години. Той също засилва преживяването на края на света. Ще се спра само на два примера: здравеопазването и дишането в София. Образованието е сложно и трябва да бъде прехвърлено към БАН. (Особено това по македонски език.)


"Живеем най-кратко в ЕС", защото "системата ни убива". Първата част на това изречение е вярна. Подробностите биха позволили да се разберат причините на този факт.


През 1960 г. средната продължителност на живота у нас е била малко над 69.2 години. След това има 26-годишен период на известно бавно подобрение: през 1986 г. тя е 71.7 години. Това е най-дългият средностатистически живот, регистриран преди 1989 г.


За десетте следващи години (съкращаването започва през 1987 г.), т.е. към 1997 г., продължителността на живота спада до равнището на 1963 г. и е 69.3 години. През 2019 г. (75 години) удължаването на живота в България е с около и над 5 години спрямо равнището от 1960 и 1997 г.


Иначе казано, на последните 20 години дължим 4/5 от подобрението на продължителността на живота за последните 50 години*. Очевидно "системата" не само убива.


За България и другите страни като нашата, сравнени със Западна Европа, има една странна на пръв поглед закономерност: при тях продължителността на живота расте постоянно, докато при нас навсякъде този ръст е почти пренебрежим от средата на 1960-те до 1991 г. Изравняването започва след това. И само в България се влошава в средата на 1990-те.


Краят на света няма да настъпи и в областта на опазването на околната среда. Въпреки "трагедията" покрай дишането в София и градуса на изживяване на проблемите на екологията след 1998 г. Мъглата в София няма да се махне въпреки обещанията за решение по въпроса. Въздухът тук е мръсен, но е значително по-безвреден от времето, когато работеха "Кремиковци" (затворен поради фалит) и комбинатът за цветни метали в кв. "Гара Искър" (изчистен, поради щото е приватизиран).


България постепенно се придвижва нагоре в Индекса за опазване на околната среда на Йейлския университет. През 2019 г. тя се "изкачва" до 30-то място сред 180 страни. 5/6 от страните в света са по-зле, а от новите страни - членки на ЕС, положението е малко по-добро само в Словакия и Литва**.


Произход на илюзиите


Естествено беше изборите през тази година да не доведат до политическа промяна. Причините са няколко.


Когато гласуват, избирателите са пешеходци. Собственият им ход през годините показва, че в личен план те не са толкова зле, колкото са били. Политическите алтернативи, особено олицетворяваната от БСП, обещанието, че ще има по-високи данъци върху доходите "на богатите" и други подобни, не се потвърждават от личните спомени и опит.


Когато говорят за обществени неща, те почти неизбежно стават колективисти, говорят от името на "ние". Сравнението на "нас сега" с "нас преди време" показва онова, за което стана дума по-горе. Сравнението на "нас" с "другите" изисква нетривиално усилие да разберат разликите и причините за тях. Но първото впечатление е, че "сме по-зле". За това през 2019 г. отново се оказаха виновни политиците и "частично криминалният" и "изцяло сбъркан" преход. Въпреки това най-популярната и най-достоверната книга за този период е тази на Иван Костов.


Доброто състояние на икономиката е причина и за доброто състояние на публичните финанси за 2019 г. Фискът позволява да се купуват гласовете на избирателите на едро. (Това е забранено като индивидуален акт, но не и като работа на правителството и парламентарното мнозинство.)


Изглежда напълно рационално да се увеличават заплати, пенсии, помощи и субсидии ангро, за да се запазят позиции в управлението. Това ще даде лош стопански ефект в бъдеще. Но вече се вижда, че разходите за труд през първите девет месеца на 2019 г. според Евростат в България растат доста бързо, с 10% (около 3 пъти по-бързо от средния ръст в ЕС). Само румънските 13.2% са по-зле.


Купуването на гласове на едро донякъде неутрализира недоволството от корупцията. Годината показа, че корупционните скандали не са достатъчно основание за политическа промяна.


Казусите с "апартаментите на властта" и "къщите за тъщи" са разбираемо неприятни. Но други фактори поддържат политическата стабилност. Чистите загуби засега от два други енергийни проекта – АЕЦ "Белене" и "Цанков камък", са 3% от БВП за 2019 г. Ако се добавят разходите и за други държавни проекти, сумата стига до 4% от БВП. Но тези неща са трудни за разбиране, действат като обединител на управляващи и опозиция, пък винаги ще се намерят услужливи организации и "експерти", които да обвинят за всичко "американските ТЕЦ".


2019 г. беше и година публичните доноси. Не че и преди не се е случвало, но особеното е, че сега в тази работа се включиха и главните прокурори. Те получиха от политиците мандат да поддържат статуквото. Недоволството от този факт е обяснимо, но процедурно безсилно. Тази роля на прокуратурата не е наследство от системата преди 1989 г. Тя е нововъведение на последните седем години, което излезе на повърхността през 2019 г.


* При това следва да се отчете, че след 1986 г. е налице постоянен процес на увеличаване на смъртността и намаляване на раждаемостта до 1997 г., когато двата фактора на продължителността на живота се влошават най-рязко.


** Даже в контекста на досега договорените цели на споделени (между страните - членки на ЕС) действия в областта на опазването на околната среда за 2030 г. България не стои зле. По критериите за СО2 тя е сред "изоставащите", с минус 8.1% от набелязаното. Но по-добре от Румъния и Франция (-12.5 и – 13.6% съответно) и много по-напред от Германия и Дания (-16.2), Австрия, Белгия, Естония, Полша и Чехия – всичките с изоставане от над 20%.


При енергийната ефективност "изоставането" е средно с 10% за 2017 и 2018 г. Положението е същото и в Австрия, Белгия и Германия, но е много по-лошо в Литва, Унгария и Словакия.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (133)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 184 Неутрално

  Българи, да е честита Новата 2020 година на вас и семействата ви !
  Бъдете здрави !
  🍾

 2. 2 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 666 Любопитно

  Странно, но този "анализ" е доста подлизурковски. В него не се говори за реалният спад на преките чуждестранни инвестиции у нас, които са добавената стойност на бизнеса у нас. В момента бизнеса разчита на обществени поръчки и евросредства /генериращи, заради байхуйчовците корупция/ и парите на българите от чужбина, които влизат в потреблемието /битови ремонти, бяла техника, лекарства и т.н./
  Относно продължителността на живота липсват данни, които са напълно обективни за смъртността от инфаркти, инсулти и канцерогенни заболявания, които свалят своята възрастова граница-те се дължат на негативният стрес на живеещите у нас и на нездравословната среда.
  За институционалните реформи не се обелва и дума.

 3. 3 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1534 Весело

  Честита нова година,
  Красен Станчев е писал това преди словото на пРезидента, а там е казано че сме зле и не вървят нещата надобре.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 4. 4 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 268 Неутрално

  Авторът е написал интересен материал, особено сравнениято с годините преди 1990 -а. Но защо е пропуснал най-важния параметър за здравето на една държава - прираста на населението? Защото се вижда, че нещата са трагични ли? Ами ако извадим и бебетата, които няма никога да завършат основно образование?
  Американските марици може да не са виновни за всичките ни нещастия, но цената на тока ни е такава и благодарение на тях.

 5. 5 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Разстроено

  Българи, да е честита Новата 2020 година на вас и семействата ви !Бъдете здрави !🍾
  —цитат от коментар 1 на sbaleev


  А ше има ли Брекзитъ?
  Или ше продължат политическите илюзии?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 6. 6 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  Това, което пиша непрестанно Красен Станчев го потвърждава едно към едно:)
  Даже числата са същите.
  Браво.

 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3966 Неутрално

  Прочетох ИПИ и за малко да пропусна статията. Прегледах я. Ръст на БВП с 3% средно?! При силен спад на преките чужди инвестиции. При бягство на големи фирми. Най - много пари са дали работещите в чужбина българи (!). И инфлация под 2%? Има нещо много гнило в България и в стъкмистиката.. Току що чух по БТВ, че инфлацията у нас е 3.5%. Това е отговора за растеж на БВП - инфлацията. Не реално производство с висока добавена стойност, а инфлацията. Прост пример : 1989г цена на баничка - 15ст.2019г - цената е 1,5лв. Расте десет ПЪТИ.БВП през 1989г е около 11млрд лв, а през 2019г е около 120млрд лева. Растеж - десет пъти.

 8. 8 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  Цитат:

  "..."Кремиковци"(затворен поради фалит)..."

  Спрях да чета по натам. Няма смисъл да се чете този автор,след като той отказва да нарича нещата с истинските им имена.

 9. 9 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Любопитно

  Цитат:"..."Кремиковци"(затворен поради фалит)..."Спрях да чета по натам. Няма смисъл да се чете този автор,след като той отказва да нарича нещата с истинските им имена.
  —цитат от коментар 8 на deaf


  Комунистите са виновни,нали?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 10. 10 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 268 Неутрално

  До коментар [#6] от "Да вярваме на истината":

  "Даже числата са същите."
  А не си ли се замислял защо западните фирми заобикалят тези числа, а не се бият за да дойдат тук?

 11. 11 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

  Там е работата,че МВФ и Световната банка потвърждават тази статистика! Как да приемем това?

  БВП на България през 1989г. е бил $22млрд. Пак по данни на Световната банка. Днес е някъде около $70млрд.
  А има банички и от 1,20лв.

 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3005 Весело

  Станчев е на ръба на отлюспване....

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2124 Неутрално

  Какво налага да се тиражират тук “материали” от сайтове като ПИК и Свободна Европа!?

 14. 14 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#10] от "tos_buratino":

  А за какво са ти западните фирми след като българските инвестиции са 22,5 милиарда лева заедно с тия на държавата, а чуждестранните-2 милиарда лева при положение, че платежният баланс ни е плюс 4 милиарда евро.
  Та не виждам причина да отразяваме даже Западните инвестиции.

 15. 15 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2426 Весело

  До коментар [#9] от "Платон Фъшкиев":

  Нали не си дотолкова глупав да твърдиш,че Костов НЕ Е комунист?! Защото той и неговите другари ОГРАБИХА "Кремиковци". Има разлика между ограбване и фалит.

 16. 16 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

  В 1989 година баничката беше 0,36 лева, а сега 1,00 лева при 6 пъти по-висока Средна брутна работна заплата БЯЛА.

 17. 17 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 2163 Неутрално

  До коментар [#6] от "Да вярваме на истината":"Даже числата са същите."А не си ли се замислял защо западните фирми заобикалят тези числа, а не се бият за да дойдат тук?
  —цитат от коментар 10 на tos_buratino


  Преди '89 беше един наплив на чуждестранни инвестиции, че дрогарите затвориха границите.

 18. 18 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  До коментар [#6] от "Да вярваме на истината":"Даже числата са същите."А не си ли се замислял защо западните фирми заобикалят тези числа, а не се бият за да дойдат тук?
  —цитат от коментар 10 на tos_buratino


  Защото здравето на една нация не е свързано с прираста на населението.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 19. 19 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  Грешка с с мой коментар #18

  Авторът е написал интересен материал, особено сравнениято с годините преди 1990 -а. Но защо е пропуснал най-важния параметър за здравето на една държава - прираста на населението? Защото се вижда, че нещата са трагични ли? Ами ако извадим и бебетата, които няма никога да завършат основно образование?Американските марици може да не са виновни за всичките ни нещастия, но цената на тока ни е такава и благодарение на тях.
  —цитат от коментар 4 на tos_buratino


  Защото здравето на една нация не е свързано с прираста на населението.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#16] от "Да вярваме на истината":

  Не е хубаво човек да лъже. Хайде и ние да помним ИСТИНСКИТЕ цени. Баничка - 0.10 лв.
  "рогче" с масло - 0.12 лв. Сега колко струва баничка с масло ? И къде ти я правят ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2535 Весело

  "През целия период след 2000 г., както на няколко пъти доказва Георги Ганев, заплатите у нас растат два пъти по-бързо от цените. Заплатите не са всичко, но те растат най-бързо в ЕС от около десетина години."
  ===========
  По тази проста причина и още няколко подобни, добре описани в текста, хората сутрин отиват на работа, вместо да врещят на Орлов мост и да правят кеф на БСП или ДБ.

  Еретик
 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#18] от "zz_s":

  Верно ли ? Колко много ум има в теб! Просто и очарователно !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на ctv02597968
  ctv02597968
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Toва не е статия, това е стъкмистика.

 25. 24 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 1853 Любопитно

  До коментар [#9] от "Платон Фъшкиев":

  Комунистите са виновни,нали?
  ======================

  😊А сам какво мислиш?😏

  "Например: "харчим най-много за храна в ЕС".🇧🇬 .... Днес този разход на домакинствата е 19.2% от общите им разходи..."©️
  Руснаците 🇷🇺през 2019г. харчат почти 40% от приходите си за продукти, съобщава РБК, позовавайки се на проучването на "потребителския индекс Иванов"©️

  "Чуждестранен агент"
 26. 26 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2535 Весело

  До коментар [#16] от "Да вярваме на истината":

  "В 1989 година баничката беше 0,36 лева, а сега 1,00 лева при 6 пъти по-висока"
  =============
  Баничката беше 26, не 36 стотинки, но не може всичко да се измерва в банички.
  Ако искам да посоча поскъпване - ще дам пример с водата в нашия град - от четири стотинки на три лева.
  Ако искам да звуча оптимистично - един телевизор с 21 инчов екран от 1000 лева падна на 150.
  Така че една самотна баничка нищо не доказва.

  Еретик
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#20] от "КМЕТ В СЯНКА":

  10 стотинки беше 1969 година. 1989 година беше 36 стотинки моля моля. Заплатите 1969 година са 72 лева. 15 пъти по-малко от днес.
  Апропо тогава понеже цените да определени от Държавата не е трудно да се поровиш и да ги видиш по години.

 30. 30 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#29] от "Да вярваме на истината":

  Тотално си се объркал/а. 36 ст беше белия хляб от 1 кг.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 31. 31 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3005 Весело

  До коментар [#27] от "Калиманата":

  Липсват сиренето и яйцата в баницата ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 32. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#29] от "Да вярваме на истината":

  Хайде кажи колко беше нафтата за битови нужди.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 33. 33 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#26] от "Костадин Иванов":

  През соца има някой дотирани стоки -ток, вода, парно, билети за автобус, за мач, за театър.
  Затова при 209 стоки и то с тежкото за соца например 60 билетчета на месец по 6 стотинки днес цените на тези стоки да 2,17 пъти повече от 1989 година при 5,06 пъти по-висока средна брутна заплата.

 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#26] от "Костадин Иванов":

  В София водата беше 1 ст. Сега 2.76 !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#33] от "Да вярваме на истината":

  Я кажи колко беше лихвата по ипотечните кредити и цените на жилищата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#32] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Предполагам доколкото си спомням към 40 стотинки 1989 година, а когато беше бумът на нафтовите печки през 70-те беше 18 стотинки.

 37. 37 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#35] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Цените на жилищата беше за панелка 54 квадрата в Габрово 11 200 лева 1979 година. 60 средни брутни заплати. Страшно скъпо мой човек. Ти ще дадеш ли днес 78 000 лева за такава панелка.

 38. 38 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3005 Любопитно

  До коментар [#37] от "Да вярваме на истината":

  В Габрово в момента средната брутна заплата е ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 39. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#36] от "Да вярваме на истината":

  Пак греш помниш

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 40. 40 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#38] от "дерибеев":

  За областта -1118 лева за третото тримесечие на 2019 година:) БЯЛАТА.

 41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#37] от "Да вярваме на истината":

  Пак лъжеш - в София тристаен в Младост 2- 8900 , 1980 та.
  Кажи и за лихвата, не се стеснявай.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 42. 42 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Да. Лъжа Ами как. Получавам халюцинации и не мога да знам за колко си купихме панелката:)
  Живей си ментално в соца и си вярвай:)

 43. 43 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2535 Неутрално

  До коментар [#30] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "Тотално си се объркал/а. 36 ст беше белия хляб от 1 кг."
  =============
  Дето в последите Тошови години го направиха 830 грама, за да не пипат цената.

  Еретик
 44. 44 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 891 Неутрално

  До коментар [#4] от "tos_buratino":

  Защото точно показателят прираста на населението не само не е важен и има ограничено .при това заедно с други показатели и незначителна тежест,значение единствно за пенсионната система ,но и защото за друго,освен за пропаганда не се използва,поне у нас.
  Държавите с прилично качество на живот са в дъното на класацията по естествен прираст.Обратното-в доста мизерни ,дори провалени държави и такива в условията на хуманитарна криза,дори катастрофа прираста е положителен.По твоята логика най-просоериращите държави ще да са в Африка,
  Сред 50 те държави в дъното на класацията по естествен прираст всички са високо развити и с високо качество на живота,сред 50 те държави в челото на класацията по естествен прираст всички,с исключение на една пертролна монархия,са меко казано проблемни.В следващите 50 положението е анаогично,освен че там сред изключенията са петролните монархии ,Израел,Малдивите и Мексико,и няколко отвъдморски територии на Франция ,Великобритания и САЩ..Сред държавите,които намираме за додри най-напред в класацията на 134 място е Ирландия.javascript:;

 45. 45 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Аз лъжа, Красен Станчев лъже, Георги Ганев лъже, Георги Ангелов лъже. Ами в София си бе човек. Заминавай и ги разобличи. Докажи им за баничката и водата. Аз ще гледам по телевизията как ги разгромяваш.

 46. 46 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3005 Неутрално

  До коментар [#37] от "Да вярваме на истината":

  Десен пазарно ориентиран човек си, при под 40000 работещи в цялата област какъв пазар/цена на имоти очакваш?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 47. 47 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#46] от "дерибеев":

  Не знам откъде черпиш информация, но само в Габрово само наетите лица да 41 700. Без Севлиево.
  А няма пазар скъп за имотите защото Габрово има жилища за 140 000 човека, а през август изчислиха, че живеят 107 000 при 65 000 в общината.
  Ела поживей 3 месеца да видиш какъв ад е от задръствания като в София и от останалите и от опашки по магазините.
  Затова предпочитам да вярвам на очите си. Щото аз съм потърпевш.
  И то при положение, както казва шефът на ТИЗ в Габрово един работник обслужва 6 машини.

 48. 48 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3005 Неутрално

  До коментар [#47] от "Да вярваме на истината":

  Пусни веднъж линк, та да не си висим и двамата голословно

  https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/39-600-sa-oficialno-raboteshtite-lica-v-oblast-gabrovo-2185233

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 49. 49 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#48] от "дерибеев":

  Аха... Ще пусне, ама някой друг път! Колегата живее в някакво паралелно Габрово...
  Всичко което посочва е завишено и раздуто. Някои от приказките му са откровена глупост. Като му четеш постовете, Габрово е някакъв невероятен град, пълен с хора, промишленост и процъфтяващ туризъм. Всички са с високи доходи и живеят, като в приказките.
  Като минеш през Габрово, виждаш един сив, безличен и умиращ град... Пръснати по баирите махали, с грозни и неподдържани къщи. Леко лустросана централна част и спомени за стара слава...!

  Бивш tww09306483.
 50. 50 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Любопитно

  "През 2019 г. обемът на БВП е 2.5 пъти по-голям от БВП на 1987 г., която е най-добрата по този показател от годините между 1944 и 1989-а.

  Спрямо 1997 г. разликата е 6 пъти, а спрямо най-лошата година от началото на 1990-те – 7.5-8 пъти. ..."

  - Посочи директно най-лошата година от началото на "прехода" - перестройка, Станчев. И обясни с думи прости Беров активист на Мултигруп ли е, или на "Отворено общество".

  - Спадът на БВП между 1987 и 1997г. е точната диагноза на криминалния ни преход.

 51. 51 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7386 Неутрално

  Е, вече можем да спим по-спокойно. Казано честно, всичко ни е наред, ама ще се оправим.

 52. 52 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5206 Неутрално

  Развиваме се, но губим темпо. Губим дори в сравнение със страните "от нашата черга". Впрочем там оставаме само ние. Другите гонят първенците, ние се опитваме да догоним оставачите. Крадат ни с околни 30% и това намалява нашето развитие с около 12%. Ако ги нямаше кражбите, щяхме да догоним средното европейско ниво за около 20 години. Сега може би ще го направим след 80. Иначе се развиваме, спор няма.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 53. 53 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#37] от "Да вярваме на истината":Пак лъжеш - в София тристаен в Младост 2- 8900 , 1980 та.Кажи и за лихвата, не се стеснявай.
  —цитат от коментар 41 на КМЕТ В СЯНКА


  Стига лъга бре, от този порядък бяха едностайните.

  Я пък ти ни кажи дали се купуваха свободно или даваха право да ги купиш от партийните бюра. Някоя гарсониерка от съвета, за работилите в строителството и за чугунолеярите в Ботунец.

 54. 54 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Не е хубаво човек да лъже. Хайде и ние да помним ИСТИНСКИТЕ цени. Баничка - 0.10 лв."рогче" с масло - 0.12 лв. Сега колко струва баничка с масло ? И къде ти я правят ???
  —цитат от коментар 20 на КМЕТ В СЯНКА


  Баничка с масло? Ха-ха-ха! Баничката от 10 стотинки дрогарьо лъжец, представляваше тиклаво тесто от което течеше олио.

 55. 55 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  До коментар [#48] от "дерибеев":Аха... Ще пусне, ама някой друг път! Колегата живее в някакво паралелно Габрово...Всичко което посочва е завишено и раздуто. Някои от приказките му са откровена глупост. Като му четеш постовете, Габрово е някакъв невероятен град, пълен с хора, промишленост и процъфтяващ туризъм. Всички са с високи доходи и живеят, като в приказките.Като минеш през Габрово, виждаш един сив, безличен и умиращ град... Пръснати по баирите махали, с грозни и неподдържани къщи. Леко лустросана централна част и спомени за стара слава...!
  —цитат от коментар 49 на Petleshev


  Аз скоро очаквам да ми искат швейцарска виза на връх Шипка, за влизане в Габрово.

 56. 56 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Муравей Радев в https://www.marica.bg/samo-v-marica/komentari/interesnite-vremena-v-koito-jiveem-she-mrnkame-li-i-prez-novata-godina

  "Защо изостанахме и от бившите соцстрани?

  Нали тръгнахме почти заедно да сменяме системата? Да, тръгнахме заедно, но те продължиха, а ние спряхме. При тях комунистическите партии не бяха допуснати до управлението, докато у нас комунистическата партия, преименувала се в социалистическа, управляваше през 6 от първите 7 години след дворцовия преврат на 10 ноември 1989 г. Другите страни стиснаха зъби и незабавно направиха необходимите тежки реформи /помним така наречената шокова терапия/, а ние се въртяхме в кръг, опитвайки ялови перестроечни модели, провалили се вече дори в родината им - СССР. В България тогава и най-малката демократична придобивка и най-бледата пазарна реформа се постигаше след титанична съпротива и битка с БСП. Как да не изостанеш далеч след всички други.

  Затова, когато днес

  БСП се прави на току-що паднала от Луната

  и с комунистически плам громи виновниците /разбирай управляващите/ за това, че сме на последно място, нека припомним фундаменталната вина както на предшественичката БКП, така и нейната. Позата на чиста вода ненапита е не само лицемерна - тя е и неимоверно безочлива и нахална. ..."

 57. 57 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Показателен факт е че бюджетите на двата най-мощни икономически центъра - София и Пловдив намаляват, което е беда.

 58. 58 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#55] от "karatista":

  Напротив умните търговци не искат визи:)
  Ами четете изследвания бе хора.
  За 2018 година на ИПИ Габрово и София град да на първо място по икономически развитие.
  Габрово за 2018 година е вторият най-посещаван град след София.
  И кой идиот ще хвали насила мястото дето живее. Ами аз ще съм най-критичен. Щото ми пука. Аз мога възторжени да хваля другите градове и да викам. Ау колко е прекрасно щото не ми пука за проблемите им. Странни хора сте.

 59. 59 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 891 Неутрално

  До коментар [#52] от "penetrating":

  Ако погледнеш.стартирахме от доста ниски нива,Полша,Чехословакия.после Чехия и Словакия и Унгария бяха много по добре, и преди и за нас бяха,"като на запад" от една страна,от друга не бяха зависими от пазара в СССР и продажбитте на лицензно съветско оръжие на "братски страни",имаха позицци и експозиция и на свободни пазари и култура за опериране на тях на ниво предприятие,при нас монопол върху вън-ната търговия имаше до 1990 г,по ред други причини много по добре и като статукво,и като перспектива.И в държавите от бивша Югославия се живееше по-добре по тази причина,а именно по малко социализъм и държава и повече пазар.
  Каквото е могло да бъде направено от страна на държавата за по добро качество на живот във всички аспекти е направено през 1997-2007 г .Повече от това не може,по точно може незначително да се подобрят някои сфери и за някои катевгории хора.Каквото и да се говори управлението на държавата от 1998 г насам е било близко до оптималното и сравнително близко до идеалното от утилитана гедна точка.От да го наречем морална няма как управление в България да бъде одобрено от повече от една трета от хората и да не бъде оплюто от друга една трета и то само с оглед разликите в йерархията на ценностите ,самите ценности,критериите за оценка и тяхната тежест ,Ако сложим и манипулацията и отношението към личности и групи,положението става още по изкривено до степен изобщо да няма значение извън сферата на политическия маркетинг и реклама.

 60. 60 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#56] от "plebs":

  "... БСП се прави на току-що паднала от Луната..."!

  Те и едни другари от ГЕРБ са паднали от Луната...! И никога не са чували, че вожда им е бил прислужник на Тодор Живков и да се хвали, че е завършил в правешката академия. :)))

  Бивш tww09306483.
 61. 61 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  До коментар [#55] от "karatista":Напротив умните търговци не искат визи:)Ами четете изследвания бе хора.За 2018 година на ИПИ Габрово и София град да на първо място по икономически развитие.Габрово за 2018 година е вторият най-посещаван град след София.И кой идиот ще хвали насила мястото дето живее. Ами аз ще съм най-критичен. Щото ми пука. Аз мога възторжени да хваля другите градове и да викам. Ау колко е прекрасно щото не ми пука за проблемите им. Странни хора сте.
  —цитат от коментар 58 на Да вярваме на истината


  Истински добрите търговци не правят такава отчаяна реклама на продукта си, както ти и апологетите на ГЕРБ го правите.

 62. 62 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#49] от "Petleshev":

  Точно така, Пелтешев:) Остава да убедиш Институтът по пазарна икономика, Индустриалните организации и НСИ.
  И това да видиш западащо у умиращо ама пропорционално внася много данъци. И да се чудиш защо всички столични театри например идват по два пъти месечно, все пълни салоните и театрите са много доволни.
  Абе въобще странни работи
  И при 400 ресторанта ей сега между Коледа и Нова година не мога да намеря места. Духове някакви ще да са ги заели.

 63. 63 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 783 Неутрално

  Не знам кой го измисли това, че българите давали по 20% от доходите си за храна, но това няма как да е вярно. В София едно четири членно семейство, трудно би изкарало месеца с по-малко от 1200 лв за трапезата, освен ако не се лишава. Което означава 6000 лв нетни семейни доходи, за каквито средностатистическия софиянец може само да мечтае. В провинцията разходите за храна са по - ниски, но пък заплатите също... И пак не излиза сметката за 20 %... Някой яко лъже с тая стъкмистика. Другото, което е интересно е дали е отчетена промяната в покупателната способност на лева или долара, когато се мери колко произвеждаме и продаваме... Щото един долар сега не е равен на 1 долар преди 40 години или 20 години, има инфлация.

 64. 64 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#58] от "Да вярваме на истината":

  "... Габрово за 2018 година е вторият най-посещаван град след София..."!

  Аха...! Десетки и стотици хиляди туристи заливат Габрово. Кацат на летището в Севлиево, а пък по Янтра плават круизни лайнери...! :)))

  Бивш tww09306483.
 65. 65 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2319 Неутрално

  До коментар [#49] от "Petleshev":

  Остава да убедиш и тези дето участваха в Референдум у най-вече собствениците и управителите на Тракийската икономическа зона. Абе и те говорят като мене туй да видиш. Нещо и те в паралелна действителност са изпаднали. Че те логично далече по-втзторжено говорят от мене. Ще са се объркали завалиите.

 66. 66 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Обобщение:
  Високия икономически растеж и увеличаващото се благосъстояние на обществото са причината за запазването на този политически модел.

 67. 67 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#58] от "Да вярваме на истината":

  Чакам за лихвите по ипотеките !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 68. 68 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1759 Неутрално

  Обичайния за автора трезв и разумен тект, ама кой да чете?
  Един по политически причини, че 'неговите' не са на власт, друг по носталгични - каквито и данни да се привеждат, той си знае неговото: "хубаво си беше".
  Това което изнася в своя текст автора е обективно и аз не видях той да казва, че днешното ни дередже е такова, благдарение на ББ ( или някой друг, по избор).
  Нещо повече, аз съм сигурен че бихме могли да бъдем много по-добре, нещата да се случват по-бързо и резултатите да са по-качествени и затова управляващите и особено такива като днешните с по-три мандата трябва, да бъдат притискани, да не се разгащват.
  Но да не виждаме или по-скоро да се правим, че не виждаме е меко казно глупаво и на всичко отгоре непродуктивно, защото в суматохата на празните приказки, няКОИ си пробутват техните далавери.
  Така че, без да си затваряме очите за добрите неща и за лошите неща, с малко повече ( при възможност де:)) разум и с повече лична отговорност към семейство и работа, да си гледаме живота и да не търсим под вола теле.
  ЧНГ даже и на троловете:).

 69. 69 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#62] от "Да вярваме на истината":

  Не искам да убеждавам никой в нищо. Просто имам очи и сам виждам, за какво става въпрос. Пътувам достатъчно често из България и Европа, за да направя собствени сравнения и изводи.
  Столичните театри обикалят из цяла България, защото в София явно нямат публика. Отчайваща посредственост и бездарност. Изтъркани пиеси и актьори, които нямат живи набори... Имена и лица от епохата на социализма. Скука... Обикалят по държавни фирми и общини, че да се молят на директори и кметове да им купуват билетите със служебни пари. Не е за разправяне...
  400 ресторанта в Габрово?!? Ти, нормален ли си? Има 2 или 3 по-сносни места. Останалото е Балкантурист. Тоест омазани битови покривки, претоплени манджи и увехнали салати, сърдити сервитьори... Пък за механи и всякакви дупки по Боженци и Етъра, даже не ми се приказва...!

  Бивш tww09306483.
 70. 70 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#65] от "Да вярваме на истината":

  "... Остава да убедиш и тези дето участваха в Референдум..."!

  Какво е това "Референдум"? Да не е предаване по телевизията? Гледал съм такива. Всичко което казват е само и единствено истината. Няма предварително зададени въпроси и отговори, които се сричат от листчета... Каквото кажат по телевизора, не може да не е вярно. ;)

  Бивш tww09306483.
 71. 71 Профил на Miroslav Vladimirov
  Miroslav Vladimirov
  Рейтинг: 333 Неутрално

  Алоооо сътрудниците на президента.Дайте му го да го прочете.Ограмотете го човека, да не говори само глупости.

  Мирослав Владимиров
 72. 72 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#66] от "tosho_toto":

  Обобщение:
  Висок растеж в рамките на статистическата грешка. Благосъстоянието се измерва със средни доходи около 500 евро.
  Преди време живеехме в модел, в който ежедневно ни уведомяваха, как все по-пълно се задоволяват потребностите на народонаселението. Преизпълняваха се планове и петилетки. Бяхме отличници и в млеконадоя! Режеха се ленти и девойки в носии поднасяха цветя от името на благодарни трудови колективи.
  Стлът и високопарността при отчитането на днешните успехи са, както и по времето на онзи модел... ;)

  Бивш tww09306483.
 73. 73 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1224 Неутрално
  До коментар [#62] от "Да вярваме на истината":400 ресторанта в Габрово?!? Ти, нормален ли си? Има 2 или 3 по-сносни места. Останалото е Балкантурист. Тоест омазани битови покривки, претоплени манджи и увехнали салати, сърдити сервитьори... Пък за механи и всякакви дупки по Боженци и Етъра, даже не ми се приказва...!
  —цитат от коментар 69 на Petleshev


  същото видях и в Казанлък, дето уж
  арсенал-големи оръжия, големо чудо.
  след 6 часа вечерта е паднала бомба.
  заведенията са с тея пластмасовите
  прозрачни завесеи и вътре мирише на цигари
  не е истина. изобщо в провинцията
  това за цигарите в заведенията го няма.
  всички си пушат. е как ще стане.
  няма да стане. докато всеки не разбере, че
  спазването на законите започва от него,
  не от ...ама той иванчо и той краде, аз
  да не съм балък...


 74. 74 Профил на the_librarian
  the_librarian
  Рейтинг: 682 Любопитно

  До коментар [#33] от "Да вярваме на истината":Я кажи колко беше лихвата по ипотечните кредити и цените на жилищата.
  —цитат от коментар 35 на КМЕТ В СЯНКА


  А я кажи колко трябваше да се чака за жилище? А за нова "Лада" - "флагмана на съветското автомобилостроене"? :-) А нормално ли беше едно ново жилище в областен град да струва почти колкото един нов съветски автомобил "среден клас"!?
  Животът "тогава" и "сега" е коренно различен и няма как да се сравняват ябълки с круши. Иначе отново ще предъвкваме любимата икономическа соц. дъвка - "в сравнение с 1939 г., производството на..... през 1986 г. е ....., което е .... пъти по-голямо". "Съревновавахме" се с едно далечно застинало минало, вместо да се сравняваме с постижнията на другите и с живия живот и се тупахме по гърдите колко сме "прогресивни".

 75. 75 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#73] от "mihail_p":

  Ако трябва да сме честни, Казанлък е по-приятно място от Габрово. Е... има повечко цигани, определено. ;)

  Бивш tww09306483.
 76. 76 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  Кмете, какво се пениш. Сега се живее много по добре.
  Ти ако си зле, съжалявам.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 77. 77 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#75] от "Petleshev":

  след 6 часа са само определено те.
  е, ма и Габрово си има чар в старата
  част около църквите, както и казанлък
  в центъра. другото е полуразруха в
  крайните кеартали.

 78. 78 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално
  До коментар [#29] от "Да вярваме на истината":Тотално си се объркал/а. 36 ст беше белия хляб от 1 кг.
  —цитат от коментар 30 на КМЕТ В СЯНКА


  Не е бил кило, а 800 грама, не лъжи. ! кг брашно беше 70 ст. И хлебопроизводството беше на 100 % дотации от държавата, както и млекопроизводството - 1 л мляко се изкупуваше за 60 ст, а литър мляко в магазина беше 30ст.
  Пълен абсурд

 79. 79 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#77] от "mihail_p":

  Е, то къде не е така? След седем вечерта навсякъде е мъртвило. Леко поизлъскани централни части, с няколко оправени булеварда и улици... Кварталите, навсякъде са еднакво неприятни. Грозни панелки, олющени къщи, разбити улици, изпочупени тротоари, разпадащи се трошки захвърлени къде ли не, цигани с каруци, магазини за дрехи втора употреба... И това е по сравнително големите градове. Малките градчета и селата са, като след война... Толкова е зле на места, че и кучета няма по улиците.

  Бивш tww09306483.
 80. 80 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#29] от "Да вярваме на истината":Хайде кажи колко беше нафтата за битови нужди.
  —цитат от коментар 32 на КМЕТ В СЯНКА


  24 ст. В момента в който цяла България се топлеше на нафта.
  Тогава не душахте рак и не пиехте отрова , нали -Кремиковци бачкаше , а и други гиганти на химическата промишлност. Два варела от ранните години на Агрия обгазиха Пловдив за 2-3 дни, само 2 варела от цял склад останал на старата площадка - двата се бяха пробили.Добре че другите излязнаха здрави - над 100 бяха, та не затриха цел град като Пловдив,
  И тогава дишахме озон, нали !

 81. 81 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До 7
  Постингът ти е глупав, сравненията неудачни. А баничка за 15 ст? Може би малките, защото нормалните дори и през 60-те бяха по 26ст.
  Бих дал друга база за сравнение - цветен ТВ от 66 см (26 инча) през 80-те години бе 1600 лв, а сега същият можеш да го купиш за 260 лв, но от ИПИ не говорят за дефлация.

 82. 82 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#74] от "the_librarian":

  Нова Лада? Баща ми чака към 15 години...! Бях първи клас. Нова Лада 1500 ес... Осем хиляди лева, от Мототехниката в Русе! Умопомрачителна за онова време цифра. Виждаше ми се, като космически кораб. Една моя леля, три години не ни говори от завист и злоба... :)))

  Бивш tww09306483.
 83. 83 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#81] от "historama":

  А баничка за 15 ст? Може би малките, защото нормалните дори и през 60-те бяха по 26ст.
  Нормални или ненормални баничките бяха 10 или 15 стотинки през 70-те а не знам каква е била цената им преди 10 години, но ликанката беше 2,60 лв когато бях на 4-5 години,.
  После нямаше луканка.

 84. 84 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  На мен ми даваха по 20 ст . за закуска до 8-ми клас . И ми стигаха , даже спестявах. Сега 2 лева не стигат за обяд, ама цигарите много поскъпнаха, та.....
  Не може да сравняваш време в което средната заплата е 120 лв и сега когато е 1200.
  Не може да сравнявяш бедняшки рай по морето - 15 -30 лв карта за море с "всичко екстри " зале с ориз и тем подобни и цените в момента / Повечето станции бяха ведомствени и никой не е питал за пазарни цени. Просто нямаше такива - ама за ден послупна бирата от 22 на 32 ст. щото Бяхме фалирали тогава

 85. 85 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Някой помни ли 1990-та ? Избраха Желев за Президент, ако се затруднявате.
  На морето ден след това бирата на плажа беше 60 ст.
  след ден стана 1,20 лева.
  След 2 дена стана 2, 40 лв.
  Демокрацията си има цена...

 86. 86 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#84] от "amanotwas":

  Какви 2 лева за обяд? Ако е за половинка хляб и парче кучешка радост, стигат. Иначе някакво готвено ядене е 4-5 лева, с малко хляб и айрян примерно, отиваш на 6-7 лева.

  Бивш tww09306483.
 87. 87 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3966 Любопитно

  До коментар [#16] от "Да вярваме на истината":

  Ей, много скъпо е било в Габрово! Да не са слагали банани в баничките?

 88. 88 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3966 Любопитно

  До коментар [#16] от "Да вярваме на истината":

  Ей, много скъпо е било в Габрово! Да не са слагали банани в баничките?

 89. 89 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#72] от "Petleshev":

  Ако беше толкова хубаво онова време, хората нямаше да бутат онзи строй.
  А дали обществото живее по-добре от преди 5-10-15г. или по-зле, може да заключиш само като се огледаш колко нови сгради намират свойте новодомци, като отидеш пред КАТ да видиш какви опашки са за регистеиране на автомобил, като отидеш на някое ГКПП и видиш колко българи вече могат да си позволят почивка в чужбина по празниците.След като не вярваш на статистики, вярвай на очите си, ако изобщо имаш такива.

 90. 90 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#85] от "amanotwas":

  Желю Желев е избран за президент на републиката, през месец януари 1992-ра година. Какъв плаж, каква топла бира? Болен червен мозък...!
  Всяка стока в магазина си има цена. Демокрацията няма цена! Само ви отне измисления свят, където изпечени мошеници и професионални измамници ви баламосваха, че всичко един ден ще е безплатно!

  Бивш tww09306483.
 91. 91 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#74] от "the_librarian":

  Тогава смятай през златото - то е вечно !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 92. 92 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#86] от "Petleshev":

  Какви 2 лева за обяд?


  Казах че не стигат, ама ти си пиши. Супа в ресторант е над 2 лева + гляба е около 3 лева.
  А половин хляб (50 ст , средно ) и половин кило "кучешка радост " са ти 2,50лв. и ако не си толкоз лаком , биха ти стигнали за ден.

 93. 93 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#76] от "zz_s":

  Вероятно е така за тежи които са на хранилките и усвояват ударно европари.
  Хайде тогав ти кажи за лихвите тогава и сега.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 94. 94 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#89] от "tosho_toto":

  Хората не го бутнаха онзи строй. Бутнаха си го самите комунисти, които на първата Коледа през зимата на 1989-та година застанаха със свещи в ръце в църквите! Да бе, безбожните червени продажници, веднага се наредиха в църквите! Както се казва, вечерта на 9-ти ноември комунистите си легнаха и се събудиха, като социалисти...!
  И опашките в КАТ не са заради нещо друго, ами защото регистрацията на автомобили продължава да се прави от тъпи милиционери! В коя нормална европейска държава си виждал опашка от чакащи, за да регистрират кола? Тук обаче е признак, за благосъстояние да чакаш на опашка, за да регистрираш 10-15 годишна кола "нов внос"! Не усещаш ли, колко си простоват...?
  И аз ходя в Гърция или Турция на море, не защото съм се замогнал много. Просто там за парите си получавам нещо повече от мутри, милиционери и евтини курви. Пък иди се похвали на някой французин, германец или италианец примерно, че си много богат защото си ходил на почивка някъде си... Ако изобщо те разберат какво им говориш, няма да предизвикаш нищо друго освен съжаление!

  Бивш tww09306483.
 95. 95 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Що се правите на мотики ?
  З да жживее човек 90 кг и 1,8 м височина са необходими 2000 ккал.
  Какво представлява това :
  100 гр сланина - 800 ккал.
  100 гр пържени картофи - 400 ккал/
  200 гр св.врат = 300 ккал.
  1 бира - ,5 л - 250 ккал.
  100 грама водка е 250 ккал.
  Значи за да си жив ти трябва 300 гр водка + 2-3 салати за витамини.
  да не се чудите защо са всички с наднормено тегло - оядохте се!

 96. 96 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2753 Неутрално

  До коментар [#92] от "amanotwas":

  Аз не ти говоря за ресторанти. Макар, че като замисля то и Макдоналдс го водят ресторант... Ама за 3 лева килото кучешка радост не съм виждал. Ти откъде я купуваш?
  Аз съм около 85 килограма и трудно ще изкарам цял ден с половинка хляб и парче наденица от соя... Ти си по-икономичен явно. ;)

  Бивш tww09306483.
 97. 97 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Що се правите на мотики ?З да жживее човек 90 кг и 1,8 м височина са необходими 2000 ккал.Какво представлява това :100 гр сланина - 800 ккал.100 гр пържени картофи - 400 ккал/200 гр св.врат = 300 ккал. 1 бира - ,5 л - 250 ккал.100 грама водка е 250 ккал. Значи за да си жив ти трябва 300 гр водка + 2-3 салати за витамини.да не се чудите защо са всички с наднормено тегло - оядохте се!
  —цитат от коментар 95 на amanotwas


  Те руснаците това с водката отдавна го открили и затова всички им завиждаме на просперитета

 98. 98 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#89] от "tosho_toto":

  Така е - корупцията е ВИДИМА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 99. 99 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#94] от "Petleshev":

  Хората не го бутнаха онзи строй. Бутнаха си го самите комунисти, които на първата Коледа през зимата на 1989-та година застанаха със свещи в ръце в църквите!


  Абе , баламурник - не по Коледа, а по Великден се бе строило цялото ЦК .С големите свещи./
  А ти си ходил, (и други са ходили ) по Гърция и Турця..... откъде кинти , бе сиромах, дето с една минимална заплата си храниш семейство?
  Криеш доходи?
  Кое е ненормално - семейство да кара 1 седмица на Гърция за под 1000 лв?Или в Турция ?
  Че хората ходят за 1000 лв в Рим и Париж бе!
  Кое не ти е ясно?

 100. 100 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#94] от "Petleshev":

  Макар да не си особено умен, сам стигаш до извода, че не е необходимо да си богат за да си позволиш автомобил или да отидеш на почивка в чужбина.Да това е нещо нормално и все повече българи могат да си го позволят, което означава, че преди това не са могли да си го позволят.Схващаш ли го? А схаващаш ли сравнението със същите българи, когато се редяха на опашки за хляб, олио и захар с КУПОНИ благодарение на онези същите, дето градиха светлото социалистическо бъдеще?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK