Другите ли ще плащат по-високите данъци?

Неравенството е проблем не когато е с данъчен, фискален, а с властови произход. Такъв е донякъде случаят с България.

© Надежда Чипева, Капитал

Неравенството е проблем не когато е с данъчен, фискален, а с властови произход. Такъв е донякъде случаят с България.Текстът е препечатан от "Свободна Европа". Красен Станчев е основател на Института за пазарна икономика. Народен представител във Великото народно събрание (1990-1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 - 2001) и доцент в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Управител е на КС2 ЕООД.


Анализът му е по повод призива на директора на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева правителствата по света да обмислят увеличаване на данъците на най-богатите членове на обществото, за да се преборят с неравенствата.


"Никое правителство не би трябвало да съществува с цел да контролира благосъстоянието на народа или дори да допуска такъв принцип в своята политика."
Едмънд Бърк


Призивът на Кристалина Георгиева от 7 януари т. г.: "Намалете неравенството, създайте възможности!", събуди през седмицата позаспали настроения за повишаване на данъците. Причината за тях е в самото изказване, в което се говори за увеличаване на данъците за богатите. Ако се осъществят тези призиви, ефектът няма да е положителен.


Новият управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) констатира, че за последните 10 години "неравенството в света се е увеличило".


През 2001 г. в мисията на МВФ и Световната банка бе включено и намаляването на бедността. За последните 20 години крайната бедност (1.9 долара на човек на ден) се съкрати около три пъти от 28.6% от световното населените през 1999 г. на 9.9% от световното население през 2019 г. (2/5 от тези хора живеят в страните на юг от Сахара.)


Ударението върху "неравенството" се забелязва от около три-четири години. То е по-сложен и неразбираем феномен, но се харесва, защото хората са склонни да завиждат.


Точният съвет на Кристалина Георгиева е да се увеличават най-високите данъчни ставки. Този съвет има смисъл при прогресивното облагане на данъците върху дохода (лични, корпоративни и върху труда, "осигуровките"), не при пропорционални, (равните - както ги наричат на македонски) или плоски данъци, каквато е системата в България.


Това е само първият от три съвета (тук са споменати и изравняването между на половете, борбата с корупцията и електронното управление и наблюдение на данъкоплатците).


Другите два съвета са: преформулиране на социалната политика, която трябва да "стане по-активна" и реформи в структурата на икономиката (активна политика по заетостта, повече мобилност на пазара на труда и подходяща жилищна, кредитна и инфраструктурна политики, с географска насоченост).


На тези два допълнителни момента засега почти никой не обръща внимание. Общото между трите съвета е вярата, че правителствата могат да се справят със задачата.


Що за изследвания


Аргументите на Кристалина Георгиева произтичат от възгледа, че прогресивните данъци са "ключов елемент от ефективната фискална политика", такива били изследванията.


Когато фискалната политика се схваща според философията и мисията на МВФ, се оказва, че икономиката е подчинена на фиска. Той е основа, първоизточник и коректив на социалната политика и неравенството


Този възглед е далеч от истината. Изследванията на МВФ по темата се характеризират с три методологически несъвършенства.


1. Разгледани са периоди на разпределение чрез фиска, когато прогресивното данъчно облагане е практически всеобщо в следвоенната историята на развитите страни, но в края на разгледания времеви отрязък данъчното облагане и в тях се изравнява, оплоскостява и намалява. Т.е. алтернативата – ако неравенството се предпостави като проблем – някак естествено се оказва увеличаването на прогресивността на облагането на личните доходи.


2. Няма сравнение с периоди, когато тези страни са били бедни, с голямо неравенство, не са имали облагане на доходите или то е било пренебрежимо ниско, с временно действие и по никакъв начин не е било прогресивно (ако не се смята експроприацията на чужденци и изземването на доходи от хора, групи, към които по някакви съображения е приложен такъв подход). Няма нито една данъчна юрисдикция в света, която е имала високи данъци и правителствени разходи (като дял от БВП), когато се е развивала от ниски към високи равнища на благоденствие.


3. Първичната мисия на МВФ (от 1947 г.) е да дава гаранции за преструктуриране на държавни задължения, споделяйки риска глобално, ако задлъжнелите правителства приемат политиките по този повод. Те в общи линии са съчетание между вдигане на данъците и съкращаване на правителствените разходи. И двата компонента се смятат за задължителни. Последното изследване на фонда по въпроса е от март 2018 г.


При по-дългосрочната перспектива на анализ се вижда, че до към 1920 г. правителствата (кралете, царете, султаните и т.н.) имат много, много по-малко на брой обществени задачи (армия и флот, опазване на границите и издръжка на държавното управление и съдебната система). Задачите на съвременните правителства са повече от двадесет, особено в развитите страни.


Изобщо за изследванията на МВФ от десетина години насам е характерна вярата в благородството и ефективността на правителствата, което е много силно допускане или поне предпоставка, която се нуждае от обосноваване.


Погледнато глобално


Ако тези три недостатъка на изследванията на Фонда бъдат преодолени, ще видим две неща. Първо, че неравенството, измерено чрез бедността, намалява почти пет пъти за последните тридесет години, а за последните 110 години – приблизително девет пъти. И второ, това става по други начини и при намаляване на пределните данъчни ставки, изравняване и оплоскостяване на данъците.


Съпътстващ резултат ще бъде констатацията, че социалните политики (включително здравеопазването и опазването на околната среда) на правителствата се финансират от по-сигурните за събиране косвени данъци, като ДДС. Те обикновено се увеличават (пак предимно в развитите страни), от което намаляват възможностите за по-малоимотните домакинства в отделните страни.


Има и известен елемент на мода, струва ми се, в изказванията на Кристин Лагард и Кристалина Георгиева: през 2019 г. с Нобелова награда по икономика бяха отличени Абхиджит Банерджи и Естер Дюфло, които имат точно такива възгледи.


При модата няма особено значение, че икономисти с противоположни възгледи също са носители на тази награда. Много полезно би било, например, да вземат предвид работите на Ангъс Дийтън (с награда за 2015 г.) за неравенството.


В тази мода и от МВФ не се отчита и един морален и политически нюанс в прогресивното облагане: то предполага, възпитава и поддържа представата за обществен конфликт между имащите повече и по-малко. Кристалина Георгиева впрочем сякаш има нещо такова предвид, когато казва, че с това облагане са свързани "политически трудности", но те били "преодолими" и си "струвало усилието" (да се опита).


Погледнато локално


В България неравенството за последните тридесет години е най-ниско през 1996 и 1997 г., когато през февруари средната заплата е 20, а средната пенсия 5 щатски долара, а крайно бедни (по споменатия критерий на Световната банка) са поне 37% от населението.


За сведение, по този критерий в края на 2019 г. бедните в България са 1.5% от населението. (Резултатите бяха обявени от Световната банка през октомври-ноември.) Такива са и средните стойности за Европа.


Неравенството е проблем не когато е с данъчен, фискален, а с властови произход. Такъв е донякъде случаят с България.


Чисто икономически обаче, неравенството тук е онагледяване и на една закономерност, известна като Кривата на неравенството на Саймън Кузнец (Нобелов лауреат за 1971 г.). Тя гласи: "когато икономиката расте, неравенството се увеличава". След 1997 г. икономиката на България е именно такава. 1996 и началото на 1997 г. са най-лошото време в смисъл на обедняване в цялата история на страната. След това настъпва период, който поради неразбиране често наричат "догонване". Именно затова неравенството в България е относително високо.


Другата и може би по-съществена причина на усещането за несправедливост у нас е практиката на държавното управление да създава привилегии за своите поддръжници.


България все пак е един от случаите, които опровергават изследванията на МВФ.


Такива опровержения са и Китай (след 1980 г.), и Индия (след 1992 г.), и от няколко години Африка – въпреки, че на нея се падат повече от половината крайно бедни в света.


Друго опровержение са Швеция и скандинавските страни. Те са юрисдикции с прогресивно данъчно облагане. Но при тях корпоративните данъци са по-плоски от всички други страни с такава данъчна система. Има и други основания за равенството там – една традиция от 1847 г. и начинът на живот. За него пише например Майкъл Бут в "Почти перфектите хора", наскоро публикувана и у нас. Накъсо: скандинавците имат навика да наблюдават канчето на ближния. (Тези страни не са изключение: когато забогатяват, данъците и правителствените разходи са ниски.)


Но основната причина е, пропорционалният данък е по-справедлив, защото всички са равни пред данъчния закон и власти, третира еднакво различните равнища на доходи и премахва привилегиите на по-високите доходи да се извъртат от приложението на данъчни и други закони. Каквато и да е "прогресивност" ще доведе до положение, при което се събират по-малко приходи в бюджета. Това се вижда много ясно от опита на България.


Ако съветът на МВФ и Кристалина Георгиева случайно бъде приложен тук, причините ще бъдат следните:


– Все повече политически партии насаждат омраза към "богатите", а управляващите (независимо кои са те) създават обществен конфликт чрез привилегиите, които предоставят на своите приятели.


– Нищо чудно в някакъв момент да кажат, че с пропорционални данъци ще решат проблемите, които сами създават.


– Иначе казано, те ще се опитат да убедят публиката, че именно другите ще плащат по-високите данъци. И няма да се изненадам, ако тя им повярва.


Тук е уместно да приведа още една мъдра мисъл на Бърк: "Грешка е да се предполага, че най-гръмогласно оплакващите състоянието на обществото са най-загрижени за неговото благосъстояние."

Ключови думи към статията:

Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2455 Неутрално

  Проблема на данъчното облагане в България е ,че тези дето плащат редовно данъци са притискани и рекетирани за още и още ,контролирани ,проверявани и тормозени ,а тези ,дето не са в системата и не плащат никакви данъци ,тоест са в сивата икономика , никой не ги проверява ,не ги търсят ,не ги проверяват ,никой не ги глобява вече над 20 години след началото на демокрацията ,има богати хора ,с огромни активи и навън и тук ,които никога не са спирали работа , но никога не са плащали нито данъци ,нито реални осигуровки в страната .НАП и държавата не желаят да променят нищо , а е просто , на първо време се правят данъчни ревизии на всеки здравно и социално неосигурен като физическо лице и ако има фирма ,като фирма за 20 години назад , същото се прави и за всяка сделка и лицата извършващи сделки ,така ще бъде засечена поне 90% от сивата икономика и тези хора ще се принудят да си плащат ,защото нито са бедни ,нито са безработни ,а притежават далеч повече имоти и активи от редовните данъкоплатци .

 2. 2 Профил на ⎮
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  Хехе, Красен Станчев открил методологически грешки в изследванията на икономистите на МВФ. И ги публикува в Свободна Европа, като истински учен. :)

  Как няма една свястна публична фигура в БГ? :(

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 3. 3 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 9377 Неутрално

  Коефициентът на Джини казва къде е проблема :)
  Той е тревожен. Сещам се за едно есе от предприемач към "братята-плутократи" с предупреждение за идващите с вили...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 4. 4 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Много елегантно зад думата МОДА авторът скрива тоталното олевяване на всички на запад..

  Забравиха проблемите на Източна Европа много бързо.. 5. 5 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  Опростената данъчна система е един от признаците на опростената държава. А от опростена до опростачена границата е тънка, при нас отдавна премината.

 6. 6 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 519 Неутрално

  До коментар [#3] от "penetrating":

  И следва ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ и нов Ленин и Сталин..
  ..

 7. 7 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 519 Неутрално

  До коментар [#3] от "penetrating":

  И следва ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ и нов Ленин и Сталин..
  ..

 8. 8 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  А в Германия прогресивно облагане има непрекъснато от поне сто години.

 9. 9 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":

  +++
  Подкрепям!

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 10. 10 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Проблемът с бедността не се тълкува като проблем на неравенството.
  ХОРАТА НЕ СА РАВНИ И НЕ СЕ РАЖДАНЕМЕ РАВНИ.
  Има умни, работливи, честни, образовани, точни, творци, уъсамостоятелни хора.
  И те са малко
  На тях мързеливите дължат живота си...
  А последните им завиждат и мразят.... 11. 11 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#10] от "Gustav Mahlerov Vienski":

  Вие наистина не вдявате за какво става въпрос в предложението на Георгиева. Никой, абсолютно никой от този форум не би бил засегнат от подобни мерки. Става въпрос за справедливо облагане на свръх богатите каквито нито вие, нито Красен нито който и да е честен и работлив бизнесмен в България е. А да се слагате в компания на милиардери е смешно и напомня на приказката за жабата и вола.

 12. 12 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  Какво по-справедливо облагане, от равна ставка за всички?

 13. 13 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#10] от "Gustav Mahlerov Vienski":

  Комунистическата им семка ни закотви на последното място в ЕС.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 14. 14 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#12] от "atmanpg":

  Справедливостта е разтегливо понятие. Важно в случая е ефективността и полезността.

  "Иван Костов препоръча възстановяване на данъчно-осигурителната система от преди 2001 г."

  https://news.bg/economics/ivan-kostov-preporacha-vazstanovyavane-na-danachno-osiguritelnata-sistema-ot-predi-2001-g.html

 15. 15 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  Добре започна като сипа на Сталинка за комунистическите и възгледи и предложения, но после се разводни. Като цяло, полезно беше да се посочи, че увеличаването на данъците не предполага по-малко неравенство, а увеличаване на властовото за сметка на фискалното неравенство, доколкото не се изравнява разпределението на ресурса, а просто се съсредоточава повече ресурс в държавата.

 16. 16 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":

  При цялото ми уважение, това са глупости. Данъчното облагане в България е екстра и работи перфектно.

 17. 17 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  Ний викаме като ще е пропорционално, да ги вдигнат данъците на всичките от 10% на 20%. К'во ще каже авторчето? Ще каже, че 10% е било у турско и както е казал Едмънт Бърк - нищо старо не требе да си пипа.... Хахахахахаха...
  Ам нали Горанчо и Домуса ще му затъкнат устата....

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  Тия "1.9 долара" имат доста различна стойност сега и преди 20 г. Ама процентите си ги шляпаме както ни е удобно.

  "....премахва привилегиите на по-високите доходи да се извъртат от приложението на данъчни и други закони...."
  Не бее, просто к'вито и врътки да правят пак плащат повече /което е изключително нежелателно/

  "...Каквато и да е "прогресивност" ще доведе до положение, при което се събират по-малко приходи в бюджета..."
  Абсолютни глупости - ако само на Красенчо вдигнат ставката, ще съберат поне 5 лв. повече. В БГ 2008 год. нема да говорим /щото се смята по "етажи", което е недопустимо за придворните икономисти/

  Т.нар. десни икономисти в БГ са социопати и ненавиждащи обикновения редови гражданин. Цялото ИПИ е такова, това авторче също. Реално дан. политика в БГ е точно такава каквато те желаят, но нещата вървят наобратно. Факт - БГ намалява годишно с около 50хил. без емиграцията. Но това естествено се дължи на слънчевата радиация и земното притегляне…

 20. 20 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3139 Неутрално

  Високите доходи са стимулът за най-трудолюбивите хора.
  Ограничаването на тези стимули логично ще накара най-трудолюбивите да полагат по-малко труд.
  Но нека не смесваме продуктивният труд с приятният труд. Много хора не работят, защото не намират пазар за точно такъв труд, какъвто на тях им харесва.
  Идеята за гарантиран базов доход означава всеки да си избере някаква форма на труд от коато обществото няма нужда, но хленчещите безработни твърдят, че така те творят.

  подпис
 21. 21 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1251 Неутрално

  “ Чисто икономически обаче, неравенството тук е онагледяване и на една закономерност, известна като Кривата на неравенството на Саймън Кузнец”
  ——
  То бива глупости бива, ама бивол за курбан не бива... си мислех четейки, докато не стигнах до горния цитат ... та значи по територията и бивол бива. Направо не вярвам на очите си, че някой може да са драска за образован човек, да не говорим за икономист и да не е чел капитала на Пикети, който доста надълго обсъжда резултатите на Кузнец. Ама, айде, да речем, че писарушката не аресва Пикети и не му приема анализа, че бил ляв. Ама ето какво казва самият Кузнец за базата на резултатите си:
  “ In concluding this paper, I am acutely conscious of the meagerness of reliable information presented. The paper is perhaps 5 per cent empirical information and 95 per cent speculation, some of it possibly tainted by wishful thinking.”
  http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Kuznets55.pdf

  Нямам думи. Тоя писач с нищо не е по-горе от средния форумен неграмотник.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 22. 22 Профил на liz31552545
  liz31552545
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Когато ставките се вдигнат, парите се скриват. Това е аксиома!

 23. 23 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 3220 Неутрално

  До коментар [#16] от "uq":

  Не само данъчното облагане, а и икономиката.
  Вчера държавата емитира 200 милиона дълг при Минус 0,11% лихва.
  Вече ДЦК са по-ценни от германските:)
  Естествено Дневник няма да публикува това.
  Щото гастарбайтерите пак ще ревнат, че не е вярно и сме най-бедните в света.

 24. 24 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#11] от "zxp53317185":

  Ти не вдяваш за какво става дума. Така и на 9ти хората са си мислели че не са засегнати, просто ще вземат фабриките на много богатите. Но това нарушава фундаментални принципи, което води до колосална смрад в дългосрочен аспект.

 25. 25 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Комунистическите бълнувания на нов глас. Това е логично, родиха се новите леви глупаци и клъвнаха на същата стръв...

  И тъй, враг ваш ли станах, като ви говоря истината? (Гал. 4:16)
 26. 26 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#11] от "zxp53317185":

  Тотален популизъм и липса даже на елементтарна предприемаческа култура + непознаване даже на данъчните закони.
  Накратко-богатите печелят парите си не като физически лица, а като юридически такива.
  Пример:
  От утре всеки който печели над 1 мил лева годишно, ще плаща по 90 % данък(плосък, за по лесно смятане).
  Масата които печелят тези пари са юдидически лица(т.е печелят парите си чрез фирмите си) и те плащат данъите си не на приходи, а на печалба(ако имат такава).

 27. 27 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#23] от "Да вярваме на истината":

  Това с бедността и богатостта е много комплексен въпрос, пък усещането за щастие и за благосъстояние ...още повече, така че ще се въздържа, но данъчното облагане съм убеден че е екстра

 28. 28 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Станчееев, Станчев, голяма каша ти е в главата.
  Не правиш разлика между бедност и неравенство, тръгнал си да правиш анализи и да търсиш грешки в изследването на МВФ. Ако бедния вече получава не един, а два долара на ден и вече не е беден, а богатия е утроил милиардите си, неравенството се е задълбочило, особено ако е обедняла и средната класа.

 29. 29 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#26] от "kapitalcho":

  В Германия имаш :
  beträgt der Körperschaftsteuersatz 15 %. Hinzu kommt ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die Körperschaftssteuer und eine Gewerbesteuer, die je nach Gemeinde 14 % bis 17 % beträgt.

  Около 30% данък за предприятия. Естествено че ще е върху печалбата с едната разлика с България, че ако след няколко години не обявиш печалба ти казват да затваряш формата- явно не е печешивша. Според мен на германците добре им се получават нещата, или ?

 30. 30 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#24] от "uq":

  9ти винаги (включително в момента) е бил по- близо до България отколкото до Германия, Дания или Швеция. Вярвайте си че сте антикомунисти с опростенческо и ограничено мислене- реално си оставаме последни в ЕС- с плоския ни данък и валутен борд.

 31. 31 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 2180 Неутрално

  До коментар [#14] от "zxp53317185":

  Щом справедливостта стана "разтегливо понятие", значи сте почнали вече да оглеждате мандрите...

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 32. 32 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 959 Неутрално

  До коментар [#11] от "zxp53317185":

  Ако Кристалина беше загрижена на неравенството щеше да се насочи към нулевите и отрицателните лихви поддържани от повечето централни банки. Богатството на свръх богатите е следствие повече на колосалният ръст по финансовите пазари, отколкото на ръст в реалната икономика, а първото е следствие на тая "печатница", която се вихри в глобален мащаб. И тъй като никой не иска тая кула от карти да се срути, на нас ни остава да дискутираме прогресивните данъци.

 33. 33 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3205 Весело

  До коментар [#23] от "Да вярваме на истината":

  Имаш някалва обсесия от ”гастарбайтери” (което не е правилният термин между другото) 😂

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 34. 34 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  До коментар [#30] от "zxp53317185":

  Така ли?

 35. 35 Профил на Jazzdevil
  Jazzdevil
  Рейтинг: 1684 Любопитно

  Това Кристалинка от учебниците по Научен Комунизъм ли си го е преговорила или сега е прочела някой от статиите на Елизабет Уорън?

 36. 36 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#14] от "zxp53317185":Щом справедливостта стана "разтегливо понятие", значи сте почнали вече да оглеждате мандрите...
  —цитат от коментар 31 на Darulio


  Тези с мандрите се бориха за справедливост. Също като вас 😉

 37. 37 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 2180 Весело

  До коментар [#36] от "zxp53317185":

  И те, и вие се борите за едно - за парите на другия. Само че ти поне вече не се криеш зад "спаведливостта", ами направо си казваш, че искаш да бръкнеш в чуждия джоб.

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 38. 38 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 3220 Неутрално

  До коментар [#33] от "DDR":

  Нали ти обясних:) Когато почнат да уважават труда ми и говорят реално за българската икономика няма да имам обсебия:)
  Това е.
  Иначе е Свобода. Всеки може да живее и работи където си иска.

 39. 39 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#37] от "Darulio":

  За това за което се боря със сигурност ще бръкнат в моя джоб повече отколкото в твоя 😉

 40. 40 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":

  Проблемът със сивата икономика е лесно решим, в сравнение с бялата икономика, в която няКОЙ си купуват ВЕЦ за 7000 лв и получават като подарък 28 милиона, за крепят слънчевото греене през лятото... примерно, казвам. 😁 Та проблемът на България винаги е бил, че много се краде, не че малко се събира. ”Пари няма” е мантра на усвоителите, за да се събира повече, съответно да се открадне повече. А то е ясно, че никога не може да се съберат толкова пари, колкото те искат да откраднат. 😁

 41. 41 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#30] от "zxp53317185":Така ли?
  —цитат от коментар 34 на uq


  Ами то е обективен факт, или не сме последни и недогонващи? Кога ще стигнем Австрия според Вас?

 42. 42 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3205 Неутрално

  До коментар [#38] от "Да вярваме на истината":

  Някой днес в коментарите под този материал да се е заяждал с тебе и да е показал неуважение към труда ти ? Не, нали?
  Още повече, че така наречените от тебе ”гастарбайтери” няма по това време да пишат по форума, просто защото са на работа...😉
  Ами щом ти носи душевна радост и удовлетворение да ги обиждаш ...

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 43. 43 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Как бедните в българия ще са 1.5%, като само пенсионерите са 20% от населението

  нео"либерализъм" - упадъка и деградацията на западната цивилизация в действие ;)
 44. 44 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#39] от "zxp53317185":

  Е , защо се борите?Направо почвайте да превеждате пари , никой не ви спира.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 45. 45 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 3220 Неутрално

  До коментар [#42] от "DDR":

  Всяка седмица се прибират поне по 2-3-ма пред очите ми
  Никога не съм ги обиждал даже тука. Къде видя обида?!
  Още повече, че това са нещастни хорица. Похабени.
  Само за пари ми говорят. Блъскали са 5-10-15 години черна работа и с цената на мизерия са спестили някакви смешни пари, на базата на които си мислят, че имат превъзходство над останалите, а всъщност са смешни.
  Единствено научени са да бачкат по западному и имат голяма производителност на труда.

 46. 46 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3205 Неутрално

  До коментар [#45] от "Да вярваме на истината":

  Това в кой брой на в—к ”Работническо дело” го прочете? 😂😂😂
  Както и да е, лек ден.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 47. 47 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Хубу де, представете си, че събираме двойно повече пари в бюджета от по-високи данъци и кво? Вместо едно пристанище, няКОЙ ще получи две, плюс още два ВЕЦа и 56 милиона. Друг във Варна ще продаде две дупки, вместо една за десетки милиони, трети ще получи две тераси, вместо една и т. н. Как това ще намали неравенството, акъла ми не стига?! 😁
  Някой има ли идея?

 48. 48 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  Станахме големи борци срещу джендъризма и се прочухме с привързаността към семейните ценности. Обаче данъчната ни политика е в полза баш на безсемейните и бездетните. Така се получава, че в една Франция прочута с високите си данъци, хора с две деца и с доходи над средния, процентно плащат по-ниски данъци отколкото в България. Просто страната на еврогейовете данъците са семейни.

 49. 49 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 3220 Неутрално

  До коментар [#46] от "DDR":

  Аз винаги коментирам това, което виждам около мене ако си забелязал:) лични впечатления. От действителността

 50. 50 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2111 Весело

  Хехе, Красен Станчев открил методологически грешки в изследванията на икономистите на МВФ. И ги публикува в Свободна Европа, като истински учен. :)Как няма една свястна публична фигура в БГ? :(
  —цитат от коментар 2 на


  Като ти чете сляпата вяра в Априлската линия, стига да идва от разни като МВФ и ООН, човек ще си каже, че ако утре от там ти излязат с "анализ", че трябва да си прехвърлиш имота на Грета Тунберг и след това да се самоубиеш по особено смешен начин, за да се спаси планетата, ти ще го направиш. Естествено ти няма да го направиш, ама си пишеш, колкото да покажеш че си жив.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 51. 51 Профил на qmk35497554
  qmk35497554
  Рейтинг: 12 Неутрално

  До коментар [#29] от "zxp53317185":

  По-важно е какви условия ти предоставя държавата за развитие на бизнеса.
  Съгласен съм да плащам 30% данък върху печалбата, ако имам инфраструктурата, съдебната система и конкурентната среда на Германия.

 52. 52 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 499 Неутрално

  С текущата политическа конюнктура в България, какво означава повече събрани данъци? По-раздут административен щат, повече измислени агенции, повече чантаджии и бариераджии. Без структурни реформи, наливането на повече пари в прогнилата система е контрапродуктивно и възпитаващо в мързел.

 53. 53 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Съществува конфликт. От една страна е заложено естествено хората да не са равни, едни да се развиват и да дърпат каруцата напред, а други да бъдат пълна противоположност... Колкото повече се развива едно общество, толкова повече и неравенството се увеличава по естествен път, защото едни прогресират постоянно, а други просто мрънкат и стоят на едно място, или дори вървят назад. Разликата става все по-сериозна с времето. От друга страна е ясно, че неравенството поражда социални конфликти. И не става дума само за бедност и глад дори. Проблемът е по-сериозен. Говорим за относителна бедност. Може да имаш покрив над главата си и да не си гладен, но това ще те спре ли да завиждаш и събираш агресия към съседа, който примерно кара чисто нов Мерцедес и супер красавица за гадже? А той пък може да завижда на някой с частен самолет + цял мажоретен състав за лично "ползване" и да се чувства неуспял... Т.е. дори да осигурим базисните нужди на всеки човек, че и отгоре, пак ще има завист и натрупана агресия към по-успешните финансово. Умишлено пиша "финансово", защото има различни критерии за успех, но този се възприема най-вече от масата. Та, искаме да се развиваме като цивилизация, но и искаме да намалим неравенството. Това може да стане само изкуствено с редица регулации, но в даден момент мотивацията за прогрес на най-активната част от населението ще се преобразува в недоволство към системата, която ограничава развиването на човешкия потенциал. И пак революция. Този вариант го видяхме, че не става. За мен човечеството трябва да се развива по естествен път, за да може възможно най - много хора да се изкачват в пирамидата на Маслоу.

 54. 54 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#53] от "4okuto":

  В случая за борбата с неравенството се има предвид по - скоро всички да имат равен старт. Тоест добро образование, добро здравеопазване, добра семейна среда, а оттам нататък- каквото сабя покаже. Например не може някой който е длъжен да напусне училище за да може да се грижи за болни родители да разчита на равен старт с останалите- изначално е ощетен.

 55. 55 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  До коментар [#11] от "zxp53317185":Ти не вдяваш за какво става дума. Така и на 9ти хората са си мислели че не са засегнати, просто ще вземат фабриките на много богатите. Но това нарушава фундаментални принципи, което води до колосална смрад в дългосрочен аспект.
  —цитат от коментар 24 на uq


  Аз не мога да си обясня, след толкова години социализъм, как е възможно да съществуват българи, които още да не са разбрали това!!!
  Платихме твърде скъпа цена за този урок!
  И сега, като гледам някои (не всички) западни държави, май си е струвало цената!!!

 56. 56 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1133 Неутрално

  До коментар [#26] от "kapitalcho":В Германия имаш :beträgt der Körperschaftsteuersatz 15 %. Hinzu kommt ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die Körperschaftssteuer und eine Gewerbesteuer, die je nach Gemeinde 14 % bis 17 % beträgt.Около 30% данък за предприятия. Естествено че ще е върху печалбата с едната разлика с България, че ако след няколко години не обявиш печалба ти казват да затваряш формата- явно не е печешивша. Според мен на германците добре им се получават нещата, или ?
  —цитат от коментар 29 на zxp53317185


  Обръщаш причината и следствието!
  Първо, в Германия се получават нещата, заради това, че ФРГ никога не е преставала да бъде капиталистическа.
  Второ, в Германия се получават нещата, заради това, че са наляти едни милиарди, по плана Маршал, точно в златните години на 20ти век. Които са били изключително важни и значими точно тогава да се развие икономика и да се изпревари
  ТРЕТО!
  В Германия НЕ се получават нещата, защото тяхната данъчна и социална система е почти 100% съвпадаща с Канада. В Германия не съм живял, но съм живял в Канада 12 години. Отделно съм обмислял преместване в ИТ фирма в Берлин, през 2014-15та.
  Проучвах сериозно цената на живота, имотите, наемите, ДАНЪЦИТЕ, здравното обслужване. Имах 6 интервюта с Нокия (по-късно Майкрософт), всичките за една позиция. Които също ми дадоха някаква светлина какво и как се случва там, как тече работния процес и колко се работи, култура на работа.
  На базата на тоя опит мога да заявя, че има почти 100% припокриване на данъчната, социалната и работната среда между Канада и Германия.
  Също така, за Канада, мога да заявя, че изобщо положението не е розово.
  Инженер, с 5-10 години опит, работещ в ИТ, след като си плати данъците (прогресивни) и разходите, се изравнява по приходи до общите работници, както и такива комбиниращи социални помощи + работа на черно + детски добавки.
  ТОВА НЕ РАБОТИ!
  Работи само в краткосрочен план!
  Не ми обяснявай, колко Германия е добре, защото НЕ Е!!!
  Имам и познати работещи в Германия. Отново инженери и квалифицирани кадри.
  Не си позволяват почти нищо. Нито могат да си купят хубаво голямо жилище в централен район, нито достатъчно екскурзии и ваканции, нито здравеопазването им е на ниво, извън БАЗОВИЯ МИНИМУМ!!!
  Там са добре посредствените, среднистите, мързеливите, некадърните, които искат системата да ги издържа. И искат да ЖИВУРКАТ между капките.

 57. 57 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#56] от "Тангра":

  Написаното от Вас е общо взето така, въпросът е принципен и политически. Дали трябва животът в една държава да е устроен така че добре да са инженерите, или мнозинството от всички граждани ? Дали Германия (или Канада) е добре, зле или горе - долу също е въпрос на субективно възприятие, но по отношение на общите показатели обективно са много по - добре от България и нямаме шанс за догонване в обозримото бъдеще.
  А милиарди се изливат и в момента в България, но някак си не можем да ги оползотворим по начина по който го направи Германия.

 58. 58 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#57] от "zxp53317185":

  Държава която наказва способните,предприемчивите и интелигентните и поощрява мързеливите, страхливите и тези които не искат да учат/ да се развиват...какво става с нея в дългосрочен план.

 59. 59 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#58] от "kapitalcho":

  Кажете точно коя е тази държава, защото аз се сещам за България, която изгони точно изброените от Вас?

 60. 60 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 772 Неутрално

  До коментар [#54] от "zxp53317185":

  За равния старт и възможността за получаване на качествено обеазование няма две мнения. Но ако богатите се облагат повече, трябва тези пари да отиват специално за това и да им се води строг контрол/отчет + да се търсят реални резултати. Образованието е инвестиция, която си струва.

 61. 61 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3254 Неутрално

  "Анализът му е по повод призива на директора на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева правителствата по света да обмислят увеличаване на данъците на най-богатите членове на обществото, за да се преборят с неравенствата."

  Преборването с неравенството е комунистическа утопия. Преборването с бедността е капиталистическа реалност:

  "неравенството, измерено чрез бедността, намалява почти пет пъти за последните тридесет години, а за последните 110 години – приблизително девет пъти. "

  Целта трябва да бъде намаляване на бедността като процент от населението , а не намаляване на неравенството в доходите, защото иначе трябва да оплакваме милионерите , че са 1000 пъти по-"бедни" от милиардерите.
  Сталинка , както някои нарочно я наричат, има комунистическо мислене.

 62. 62 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#60] от "4okuto":

  Спор няма. Както и няма и нищо скандално, или надвиснал комунизъм.

 63. 63 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#59] от "zxp53317185":

  Мнозинството Западни дърважи(Затова ЕС и Запада са в криза)-политичрски,икономически,демографски...затънали в огромен дълг...за разлика от бума на Азия.

 64. 64 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#63] от "kapitalcho":

  По всички обективни критерии качеството на живот в западните държави (+Австралия) е на много по -високо ниво в сравнение с азиатските. Иначе и СССР чакаше всеки момент рухването на капитализъма, но взе че се срути той самият.

 65. 65 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 677 Неутрално

  1.90 долара през 1999-та нямат нищо общо с 1.90 долара сега. И не говоря за инфлация, а говоря за това че през 2019-та много повече неща се плащат, отколкото през 1980-та.
  Това първо.

  Прочутото намаляване на бедността, предизвикано кой знае защо само и единствено благодарение на неолиберализма и салфетката на Лафер и Рейгън и Тачър, "господ да свети имената им" не е даже толкова значимо, ако контролираме за нарастването на населението и най-вече приноса на Китай, който принос го няма в бъдеще. Не случайно темпът на "намаляване" рязко се забави след 1999-та, когато Китай изчерпа "резерва си" от бедни, който минават на дву-доларовата линия.

  И трето и най-важно:
  Ако приемем че прага на бедността е не 1.90, а 5 долара (което е много по-реалистичната нужда от задоволяване на базовите човешки нужди), ако искаме процентът да бедни да се запази (ама колко са - 10% - само 700 милиона души - повече от целия ЕС), но и неравенството да се запази (а то се увеличава, но хайде сега...) то световната икономика трябва да нарасне... ...175 ПЪТИ!!!
  http://wer.worldeconomicsassociation.org/files/WEA-WER-4-Woodward.pdf
  Което естествено нито има как да стане, нито даже и да можеше, ще остави каквото и да е от горката ни планета.

  Очевидно е, че това изсмукване на ресурси от всички към 10-те процента и към единия процент не може да продължи без огромна криза пред нас.
  Но на неолибералните групировки това не им пука - алчността там бие всичко...

 66. 66 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#64] от "zxp53317185":

  С тези големи данъци и огромен дълг, колко мислите че ще може да се задържат?
  Най бруталните примери-Гърция,Испания,Португалия,Италия...(които са или пред криза)
  Докато Сингапур, Корея,Ирландия, Люксенбург,Шжейцария...се спражшт добре-нисък дълг,ниски данъци, висока производителност...но за съжаление са изключения.

 67. 67 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Весело

  До коментар [#66] от "kapitalcho":

  Ами тогава, чакаме ги да фалират. Май ще си почакаме.

 68. 68 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1794 Неутрално

  Можеше да почне и с цитат на Паулу Коелю вместо с такъв на философ от колониалните времена, при това и противник на френската революция. Иначе ефекта от 10% процента плосък данък е изчерпан и не води до прогрес, например си тръгнаха големи западни компании на които им омръзна да чакат да забогатеем.

 69. 69 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 1517 Неутрално

  Купчина лакърдии. Ми като иска плоско облагане, не иска ли и равен плосък данък върху спестяванията и инвестициите в размер равен на този върху труда? Ей така, да е плоско, а не с преференции?

  Бог да благослови Америка за България!
 70. 70 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1177 Неутрално

  Задачата на държавата е да пречи на незаконното правене на богатство. Обаче - в идеалния случай - ако все по-богат и по-богат се става с ТРУД (истинската задача на държавата), то прогресивното облагане на практика се превръща в НАКАЗАНИЕ за по-трудолюбивите. Онези пък, които са по-мързеливи (некадърни), относително ПЕЧЕЛЯТ (заради прогресивността на облагането) от своя мързел или некадърност. Въобще, социалистическите тежнения към равенство, водят към равенство в бедността, а разбира се по-доброто е неравенство в богатството...

 71. 71 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9137 Неутрално

  Преди години високите данъци за бизнеса го накара да потърси други места за инвестиране.

 72. 72 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  До коментар [#11] от "zxp53317185":
  Подобни популистки заигравки засягат предимно и изцяло средната класа,
  Всеки с доход 10 мил+$ ще намери начин да си скрие дохода

  От комунистка какво друго може да се очква ...

 73. 73 Профил на ⎮
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  До коментар [#50] от "Тюфлекчия":

  "Като ти чете сляпата вяра в Априлската линия, стига да идва от разни като МВФ и ООН, човек ще си каже, че ако утре от там ти излязат с "анализ", че трябва да си прехвърлиш имота на Грета Тунберг и след това да се самоубиеш по особено смешен начин, за да се спаси планетата, ти ще го направиш."

  Не пиши на пияна глава, защото трудно ти се разбира.

  Сляпата вяра е когато "оборваш" научни изследвания с бълвочи, публикувани във вестниците. Но доцентчето знае, че ако се опита да публикува с научен журнал, рецензентите ще му се смеят на идиотщините. :)

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 74. 74 Профил на ⎮
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  До коментар [#65] от "enterfornone":

  "Прочутото намаляване на бедността, предизвикано кой знае защо само и единствено благодарение на неолиберализма и салфетката на Лафер и Рейгън и Тачър, "господ да свети имената им" "

  Не бълнувай! Намаляването на бедността се случи след политиките на FDR и особено налагането на 90% данък на богатите в САЩ.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 75. 75 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 402 Весело

  Те поне да могат да хванат парите от офшорките, че да минат през какъвто и да било данък... ;) ;)

  нео"либерализъм" - упадъка и деградацията на западната цивилизация в действие ;)
 76. 76 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 966 Неутрално

  Прогресивното данъчно облагане и диференцираното ДДС могат да се оборват само по този напълно объркан и противоречив начин. Факторите, които влияят на социалния и икономически прогрес са безбройни и променливи. Но трябва да има ясна цел и логика. Тази статия е крайно неиздържана и плитка. Има някакви безпочвени и усложнени увъртания и се получава умишлена каша, за да се защитят абсолютно незащитими и грешни тези. Няма значение дали е поръчка или некомпетентност.

 77. 77 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1627 Весело

  До коментар [#76] от "валентин николов":

  Комунист!!!

  PS Това е единственият довод в арсенала им. Защо да си играят да оборват каквото и да е, като могат да крещят лозунги 😉

 78. 78 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#74] от "⎮":

  Затова ли офшорките са пълни с пари(американски)-заради 90-те % данъци сигурно.
  Бил Гейтс, Уорън Бъфет и компания как си направиха парите с тези 90 % данъци.

 79. 79 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 309 Неутрално

  Плоският данък се прилага вече повече от 10 години.

  Това е предостатъчно време да се види дали една такава политика работи или не.

  Фактите са, че държавата затъва все повече и повече по критериите, които имат значение -- качество на човешкия материал, състояние на инфраструктурата и геополитически статус. "Макроикономическите показатели" може и да са добри на хартия, но реалността е, че държавата отива към закриване в съвсем обозримото бъдеще.

  И това е директно свързано в съвсем не малка степен с регресивното данъчно облагане. Защото плоският данък не е дори плосък, а откровен регресивен. Тъй като освен него има ДДС и други косвени данъци, плюс най-разни такси и пр. такива източници на доходи за държавата, които са еднакви за всички, и понеже бедните хора си харчат всиките доходи, а богатите не, реално бедните плащат по-висок процент от доходите си като данъци от богатите.

  Което е дълбоко несправедливо, но това е по-малкият проблем.

  Другият, още по-голям проблем, е, че данъците за ниски в абсолютни измерения. И въпреки това накрая на годината остават излишъци.

  Което означава, че държавата не си изпълнява функциите на преразпределтител и най-вече на инвеститор в собственото си бъдеще.

  Понеже точно това е причината в нея в момента да няма образование, наука, здравеопазване и пр. на високо ниво, и съответно всякаква възможности за бъдещо икономическо развитие на база високи технологии и съответно на обръщане на тенденцията към връщане в Третия свят да са отрязани. За това трябват качествени високообразовани хора, които откъде да дойдат като системата, която едно време ги произвеждаше, е сега съсипана тотално?

  Всички т.нар "развити" държави в Европа са с много по-високи, и по правило прогресивно структурирани данъци. Което е и причината там да има средно образование, университети, здравна система и пр. на прилично ниво.

  Впрочем ако се върнем назад във времето, когато за последно държавата у нас е работела що-годе добре и нещата са се развивали позитивно, т.е. докъм няколко години преди 1989 г., виждаме точно същото. Данъците сигурно са били реално към 70% като се пресметне разликата между средната заплата и БВП (официално не са били толкова, но реално са били над 50% със сигурност, понеже държавата е имала пълен контрол над всичко, и директно е преразпределяла произведеното както намери за добре без да го взима официално като данък от доходите), и освен това са били силно прогресивни, тъй като разликата между официалните най-високи и най-ниски доходи е била много по-малка отколкото преди и след това или пък в други системи; т.е. шефовете не са завземали толкова за себе си колкото в капиталистически условия; (което най-вероятно беше и причината да демонтират системата, но това е друга тема). То и сега има огромна разлика между средни доходи и БВП на глава от населението, но тя в момента отива в джобовете на един много малък кръг хора. А тогава преразпределянето се е използвало много по-рационално и продуктивно, и затова имаше работещи здравна и образователна система и съответно качествена работна ръка плюс добре поддържана инфраструктура, функционираща армия и пр.

  Колко още трябва да се трупат емпиричните доказателства, че сегашната политика не работи и води държавата буквално към закриване?

 80. 80 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 309 Неутрално

  [quote#56:"Тангра"][/quote]

  Това е класическо увъртане и отклоняване на вниманието в такива дискусии

  Използват се аргументи за това колко несправедливи по-високите данъци биха били спрямо горната средна класа като оправдание за това как олигархията въобще не трябва да плаща никакви данъци.

 81. 81 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 309 Неутрално

  "Преборването с неравенството е комунистическа утопия. Преборването с бедността е капиталистическа реалност
  —цитат от коментар 61 на tacheaux


  Това е абсолютно невярно исторически.

  Основна причина комунизмът да е бил толкова популярен след войната в Третия свят е бил примерът на безпрецедентната съветска индустриализация по времето на Сталин. Обикновено или се забравя, или въобще не се знае, че оригиналният т.нар "Трети свят" е била Източна Европа, и че тя се оттласква от това дъно именно благодарение на комунизма,

  Ако се сравнят икономическите резултати в периода 1920-1970, ще се види че икономическият растеж в СССР е бил по-бърз от този на Запад, и това въпреки войните, глада и пр. библейски бедствия и опустошения.

  Съответно много хора в бедни неиндустриализирани държави са гледали с надежда към този модел, и така чак докъм края на 1970-е. А и то ако човек се пренесе мислено назад във времето и сравни състоянието на двете системи някъде около 1976-76 г., той би си извадил много, ама много по-различни изводи за относителните им дойстонства отколкото същото упражнение би посочило някъде към 1995-96 г. (а ние май все още не сме мръднали в мисленето си от онези години).

  Истината обаче е, че който твърди, че икономическото развитие се дължи на това, че едната или другата система гарантирано работи по-добре, няма никаква идея какво точно е станало. Основният фактор зад индустриализацията и икономическия растеж е екстракцията на невъзобновими природни ресурси. Системата е от второстепенно значение що се отнася до т.нар "растеж". Тя е от огромно значение що се отнася до разределението на ползите от него.

  Но въпреки това е добре винаги да се припомня колко бързо е било развитието в ранните десетилетия на комунизма, което си е емпирически факт, за да се контрират безумията на разни промити мозъци от другия идеологически полюс.

 82. 82 Профил на oii34567760
  oii34567760
  Рейтинг: 270 Неутрално

  Красен Станчев трябва да получи Нобелова премия за въвеждане на понятието "неравенство измерено чрез бедността". Така разбираното от него неравенство е намаляло защото бедните от веднъж седмично, са започнали да се хранят веднъж дневно. А че богатите са започнали да се возят вместо на файтони - на самолети, това нямало отношение към неравенството. Ето с такива кривди, неолиберлните "икономисти" като Станчев отблъскват от себе си нормалните хора навсякъде по света. Такива "икономисти" заблуждават само себе и в крайна сметка, и рано или късно ще бъдат премахнати от управлението.

 83. 83 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2111 Весело

  До коментар [#73] от "⎮":

  Знам че те боли много. Между другото пак показваш колко разбираш от наука. Какви "рецензенти" на икономическа тематика, какви 5 лева... Ти peer review знаеш ли какво е? (не, очевидно, ама искам да ти видя трактовката на умнокрасив с образУвание от интернет)

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 84. 84 Профил на ⎮
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  До коментар [#83] от "Тюфлекчия":

  "Знам че те боли много. Между другото пак показваш колко разбираш от наука. "

  Днес на махмурлук ли пишеш? :)

  "Какви "рецензенти" на икономическа тематика, какви 5 лева..."

  В икономическите журнали няма ли рецензенти? :)

  "Ти peer review знаеш ли какво е?"

  Да знам. Редовно публикувам в peer-reviewed журнали и конференции. Също така рецензирам, от време на време.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK