Държавен монопол върху лотарията? Може. Но само след промяна в конституцията

Държавен монопол върху лотарията? Може. Но само след промяна в конституцията

© Надежда Чипева, КапиталТекстът е препечатан от сайта "ТерминалНО". Румен Петров е юрист.


За съжаление, след демократичните промени в страната ни през 1989 г. непрекъснато сме свидетели на прогресивната девалвация на качеството на законотворчеството в България, както и на юридическото образование. В Народното събрание летвата е свалена дотолкова, че лесно я прескача дори първокурсник в двуцифреното число юридически факултети, пръкнали се през 90-те години на миналия век, та и до днес.


Предложеният от Валери Симеонов и група народни представители проектозакон за изменение и допълнение на Закона за хазарта от 16 януари тази година не прави никакво изключение в това отношение. Едва ли за някого в България има съмнение, че целият проектозакон е предложен заради една-единствена разпоредба (§4 от проектозакона). Заслужава си да я цитираме в нейната цялост:
"§ 4. Създава се чл. 48а:


Ограничение за организиране на лотарийни игри


Чл. 48а Лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техни разновидности, могат да се организират само от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" след получаване на съответния лиценз."


Целта на този проектозакон е кристално ясна – да се установи държавен монопол върху лотарийните игри и


да се постави извън закона дейността на един частен оператор – "Национална лотария" АД


с действителен собственик, осъществяващ контрол върху дружеството - Васил Божков. Защо се прави това и в чия полза, можем само да спекулираме. Други специалисти биха могли по-точно да анализират истинските цели на законопроекта.


В мотивите му, разбира се, ще прочетете друго – че целта била "осигуряването на повече средства към министерството на младежта и спорта и неговите програми: за развитие и насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт от различни възрастови групи от населението" и т.н. и т.н. Лъжата в мотивите към проектозаконите в България е институционализирана практика не отсега. И по време на "зрелия" (и не толкова!) социализъм беше така. Променят се само устойчивите кухи фрази. По времето на комунистическия режим беше "за да се повиши благосъстоянието на трудещите се от града и селото". Сега е за "осигуряването на повече средства към министерството на младежта и спорта и неговите програми". Казано без заобикалки – проектозаконът, внесен от Симеонов, е откровено лобистки и предвижда премахването от пазара на лотарийните игри на точно определен стопански субект. В България открай време законите сe създават intuitu personae (с оглед на конкретната личност).


Много "лидери на мнение" вече побързаха да напишат, че стъпката е в "правилната" посока. "Националната лотария" развращавала и "зарибявала" младите, превръщала народа в търкащо талончета стадо, хазартът развивал зависимост, подобно на тази от наркотици, алкохол и цигари. С повечето от тези твърдения аз дори съм съгласен. Никога в живота си не съм купувал талони за игра на късмета – каквито и да било и където и да било. Няма да започна и сега. Напротив, познавам хора, чийто живот е бил буквално погубен заради зависимост от хазарта. Но познавам (и познавах) и много повече други хора, чийто живот и животът на семействата им е бил трагично белязан от зависимост от наркотици, цигари и алкохол. Много повече.


Мисълта ми е другаде. Като юрист не мога да не забележа един "дребничък" проблем с проектозакона, внесен от Валери Симеонов.


Противоконституционен е. Дори на повече от едно конституционно основание.


Конституцията на Република България съдържа изчерпателен списък на обектите, върху които може да бъде установяван държавен монопол. Възпроизвеждам изцяло конкретната разпоредба на конституцията за леснота на възприемането:


Чл. 18 (4) КРБ "Със закон може да се установява държавен монопол върху железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества."


В тази разпоредба са изрично изброени обектите, върху които може да бъде установен държавен монопол. И сред тях не са хазартът и/или лотарийните игри. Конституцията не ги споменава. Не споменава и много други дейности, които обективно вредят на обществото и особено на подрастващите много повече. Примери са производството и търговията на дребно с алкохол и цигари. Представяте ли си каква би била обществената реакция, ако народен представител внесе проектозакон за установяване на държавен монопол върху производството и търговията на дребно с алкохол и цигари?


В случай че се добавя друго освен изброеното в чл. 18, ал. 4 КРБ, Валери Симеонов и народните представители,


подписали се като вносители на законопроекта, всъщност "дописват" конституцията.


В публичното право (в чийто дял попада и конституционното) важи общ принцип, който е напълно противоположен на този в частното право – "Това, което не е изрично разрешено, е забранено". В частното право принципът е "Това, което не е изрично забранено, е разрешено".


Съществуват редица държави по света, при това едни от най-благоденстващите, в които производството и продажбата на алкохол е държавен монопол. Сред тях са всички скандинавски държави. В Швеция няма откъде другаде законно да си купиш алкохол освен от Systembolaget ("Системболагет"). Същото се отнася за Норвегия. Там държавният монопол се казва Vinmonopolet ("Винмонополет"). Така е и във Финландия, и в Исландия. Може би по-малко от Вас знаят, че държавен монопол върху продажбата на алкохол съществува до ден-днешен и в Канада, с изключение на федералния щат Албърта (Alberta). Все държави, които са символ на висок жизнен стандарт и благоденствие. Можем ли да установим такъв държавен монопол и в България? Не. Действащата конституция го забранява.


Съществуват множество експерти, които смятат, че катастрофалното състояние, в което се намират българското здравеопазване и образование, са именно частните болници и частните училища. И това въпреки факта, че те са водещите институции в двата отрасъла в България в сравнение с държавните.


Можем ли да забраним частните болници и частните училища и да установим държавен монопол?


Не. Действащата конституция го забранява. Създаването на привилегировано положение на държавния оператор пред частния в областта на хазарта е също противоконституционно.


Проектозаконът, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, нарушава още една разпоредба на конституцията, която, както и по-горе споменатата, е включена в нейната глава първа с ключовото наименование "Основни начала". Тази разпоредба, формулирана във втора алинея на чл. 19, утвърждава, че "законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя". Съвсем очевидно е, че ако законопроектът се опитва да създаде привилегировано положение за държавното предприятие "Български спортен тотализатор" пред частните оператори в нарушение на конституцията, това представлява злоупотреба с монополизма и нелоялна конкуренция, осъществявана от страна на същата тази държава.
Обратното действие на законопроекта


Ако мислите, че несъвършенствата в законопроекта свършват дотук, лъжете се. В преходните и заключителни разпоредби от законопроекта на Валери Симеонов става ясно, че лицензът на частните оператори на лотарии ще бъде прекратен до 3 месеца след влизането на закона в сила. След като изтече този срок, те са длъжни да върнат своя надлежно издаден лиценз. На практика това означава, че законопроектът


предвижда приемането на закон, който има обратно действие.


Лесно е да се открие и е публично достъпна информацията за това кога дружеството, опериращо под търговската марка "Национална лотария", е придобило лиценз за организиране на хазартна игра. Това става преди 3 години и до изтичане на срока, предвиден в този лиценз, остават 7 години. Законопроектът отнема на частното дружество правото да работи съгласно този лиценз и го задължава да го върне три месеца след приемането на закона. Това всъщност навсякъде по света се нарича експроприация (отнемане) на частна собственост. Лицензът не се отнема поради неговото нарушаване от страна на лицензополучателя, а защото държавата по свое усмотрение решава, че трябва да установи върху тази дейност държавен монопол. При това отнемането става в нарушение на конституцията.


Вярно е, че нашата конституция не забранява напълно обратното действие на закона (действие на закона ex tunc – от някакъв момент в миналото). Единствената изрична забрана за обратно действие се съдържа в конституционната разпоредба на чл. 5, ал. 3 и се отнася до забраната да се търси наказателна отговорност за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му. Правната доктрина в България обаче е единодушна, че това не може да става за сметка на нарушение на конкретни конституционни разпоредби или още по-малко на формулираните в глава първа принципи, озаглавени "Основни начала" в конституцията.


Не става въпрос за това дали одобряваме или не хазарта и държавната политика в тази област.


Всеки от нас може да има позиция за това трябва ли в България хазартът, лотарийните игри, продажбата на алкохол и цигари, здравеопазването и образованието да са либерализирани или не, дали да се развиват от частни и/или само от държавни оператори. Можем да дебатираме и за това кои политики са "правилни" или "целесъобразни". Можем да сме привърженици на "Левски" или на ЦСКА. Но когато в Народното събрание се внася законопроект, първият тест за годността му е дали е съобразен с конституцията, или ѝ противоречи. Защото и в клетвата си всеки народен представител обещава да спазва конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа.


А засега важи казаното от по-умен от мен човек: "Дано най-накрая издадат тази конституция на DVD, така че всички народни представители да могат да се запознаят с нея!"


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 458 Весело

  мда,и после ще платим кат попове прищявките на малоумното валери ползвано за маша от ....

 2. 2 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3989 Неутрално

  Но не пише, къде НЕ може да се установява държавен монопол. Тоест, няма член на конституцията на РБ, в който да пише :"държавата не може да установява монопол в друг, освен в изрично изброените случаи".

 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4201 Неутрално

  Интересно, този юрист защо не написа материал, когато НС прие текст, с който "Еврофутбол" стана монополист в България, вкл. беше фиксиран и годишен период, а най-смешното, което още е и частичен факт, е, че е-доставчиците трябваше да блокират адресите на световно утвърдени букмейкърски къщи, само и само Божков да е сам на пазара, да се разраства лавинообразно!?
  Цинична история...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Неутрално

  Хубав текст, да го прати на в. Сим., кр. Кр. И б.б.

 5. 5 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#3] от "hamiltonf":

  е-доставчиците нищо не допринасяха за спорта за който реве крадлев министерчето

 6. 6 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#2] от "Vlado Nikolov":

  но не може да изземва бизнес просто ей така а иначе държавното тото не е преставало да работи

 7. 7 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  В публичното право (в чийто дял попада и конституционното) важи общ принцип, който е напълно противоположен на този в частното право – "Това, което не е изрично разрешено, е забранено". В частното право принципът е "Това, което не е изрично забранено, е разрешено."
  —цитат от коментар 0 на Дневник


  До коментар [#2] от "Vlado Nikolov":
  в грешка си , чети първо !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  мда,и после ще платим кат попове прищявките на малоумното валери ползвано за маша от ....
  —цитат от коментар 1 на След Герб и пустиня

  +++

  Той този въздухар вместо на гази лука пред Черепа, по-добре да търси конституционно установените права на държавата над водните ресурси!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Те нашите депутати така и не научиха, какво пише в конституцията ни.

 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5945 Неутрално

  Ще оттеглят проектозакона.
  Твърде скъпо ще им е.
  По-скоро ще му отнемат лиценза, като го изкарат, че не си е плащал таксите

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#10] от "penetrating":

  не им давай идеи на идиотите в парламента,и без това взимат камара незаслужени пари

 12. 12 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  В Конституцията пише не това,което който и да било мисли,че пише,а каквото Конституционния съд се произнесе,че пише,ако разбира се бъде сезиран
  По такива казуси се произнася по въпроса изчерпателно или не е изброяването и допустимо ли е разширително ,като в случая или стеснително прилагане.
  По един и същи текст Конституционния съд се е произнасял различно по тези въпроси,Конституционния съд не е обвързан с предишни свои решения
  .Плюс това ЗАКОН за монопола на спирта и подсладените спиртни напитки и търговия с плодови ракии и вино е отменен едва през 1999 г със закон,

 13. 13 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  Ще оттеглят проектозакона.Твърде скъпо ще им е.По-скоро ще му отнемат лиценза, като го изкарат, че не си е плащал таксите
  —цитат от коментар 10 на penetrating


  Законопроекта в този си вид е идиотски,грубо нарушава Конституцията и Общностното право може да доведе до осъждане на България и в Страсбург,и в Люксембург и до другипроблеми.Може да е зъл умисъл да се компроветира ЕС пред част от хората,може да е липса на мисъл,може да е и комбинация от двете или просто ПР ход,който изобщо не раззчита че ще се стигне до такова решение,но да го размахва пред електората.
  Иначе фактически и мъчнопреодолим монопол върху лотариите нито е неприемлив нито е непостижим,Но по друг начин.

 14. 14 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  Ще оттеглят проектозакона.Твърде скъпо ще им е.По-скоро ще му отнемат лиценза, като го изкарат, че не си е плащал таксите
  —цитат от коментар 10 на penetrating


  Законопроекта в този си вид е идиотски,грубо нарушава Конституцията и Общностното право може да доведе до осъждане на България и в Страсбург,и в Люксембург и до другипроблеми.Може да е зъл умисъл да се компроветира ЕС пред част от хората,може да е липса на мисъл,може да е и комбинация от двете или просто ПР ход,който изобщо не раззчита че ще се стигне до такова решение,но да го размахва пред електората.
  Иначе фактически и мъчнопреодолим монопол върху лотариите нито е неприемлив нито е непостижим,Но по друг начин.

 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5945 Неутрално

  До коментар [#11] от "След Герб и пустиня":

  Прав сте
  Бих искал да отбележа в тази връзка прозорливия Ви "ник". Поздравления :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3989 Неутрално

  До коментар [#6] от "След Герб и пустиня":

  Не изземва. Просто го прекратява и стартира държавен такъв. Ощетеният може да обжалва в съда. Ако спечели, продължава да работи в конкуренция с държавата.

 17. 17 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3989 Неутрално

  До коментар [#7] от "Dark Avenger alias Дечо Пора":

  КС ще го разтълкува. Аз не съм специалист по конституционно право. Не вярвам и ти да си.

 18. 18 Профил на satirsatir
  satirsatir
  Рейтинг: 402 Гневно

  Този катър Румен Петров не беше ли брат на секретния сътрудник на Служба военна информация Бойко Василев, иже водещ на "Панорама"? Риторично питам! А самият Румен Петров не е ли кадрови служител на Служба военна информация - бивш. Явно е закъсал и се е главил да прави ПР на Черепа. Оооо, сетих се, ама този тиквар Румен Петров беше мъж на Ивет Добромирова - щатна ПР-ка на Черепа от години. Мислете върху тази информация и не позволявайте на високоплатени от мафията типове като автора и жена му да ви замазват очите с глупости.

 19. 19 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 108 Неутрално

  Аз пък не разбирам защо лично аз и останалата част от населението трябва да ревем със сълзи. С Левски и без Левски все тая. Както и без всеки друг отбор. Да се издържат от производството на футболисти, от билети, от тениски, шалчета и гащета. Като не могат - да намалят заплатите, да станат аматьорски клуб и футболистите да се изхранват с други професии. Tреньорите също. Сори, ама футболистите са като ПиАрките - утре ни една засукана ПиАрка да не отиде на работа, никой няма да разбере. Сега като няма мачове боли ли ви главата? Имате ли температура? Футболът не е като градския транспорт и водоснабдяването. От тях може да ви заболи глава и да се разболеете. От БГ фубола файда йок, казват англичаните.

 20. 20 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5945 Неутрално

  До коментар [#13] от "slonsco":
  До коментар [#14] от "slonsco":

  Напълно вярно!

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 21. 21 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Интересно, този юрист защо не написа материал, когато НС прие текст, с който "Еврофутбол" стана монополист в България, вкл. беше фиксиран и годишен период, а най-смешното, което още е и частичен факт, е, че е-доставчиците трябваше да блокират адресите на световно утвърдени букмейкърски къщи, само и само Божков да е сам на пазара, да се разраства лавинообразно!?Цинична история...
  —цитат от коментар 3 на hamiltonf


  В случая си ненапълно прав. Просто останлите не плащаха данъци тук. Накраха ги да плащат, което е нормално. И на мен не ми харесваше, чат пуска по някой лев в бет365 и не съм луд да играя в ефбет:)
  Но принципа е важен, плащаш данъци върху обората от съответната държава в тази държава.
  Така, че точка:)
  Що се отнася до тоя закон, мисля, че ще отече, наистина е парадокс:)
  И ще има дело и познай кой ще плаща накрая! Ние!

 22. 22 Профил на бай Тодар
  бай Тодар
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Е, че нии по-убава ли конституция имаме от САЩ, където лотариите са държавен (щатски) монопол?

 23. 23 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  До коментар [#19] от "stoil_stoilov":

  За съжеление не е точно така.Спонсорството и собственоатта върху няколко клуба на национално и доста повече на различноместно ниво е единствения начин за промотиране на личност ,придаване на ценност на личност до степен преобръщане на мнението за някого от отрицателно към положително единствено с плащане на пари.Преди да стане собственик на Левски Батков беше сред известните и вторитетни в професионалните и корпоративните среди адвокат,но толкова и другите двама съдружници в адвокатската къща бяха и сега са като асвокати поне толкова известни и авторитетни,както и адвокатската къща.След като стана собственик на Левски ,Батков стана известен на всички и в съветите му и мнениетосе вслушваха не само клиентите му и не само по правни въпроси,което е нормално при адвокат,а клиента му Майкъл Чорни от руско-еврейски съмнителен мошенники мафиот за не малко хора беше станал авторитет,че и "морален" и благодетел и жертва и противник на Костов и дявол знае още какво.
  Аналогично Домусчиев без Лудогорец и Гриша Ганчев без Литекс в лично качество не биха имали и една десета от тежестта пред публиката,която имат в резултат на това.
  Има го не само у нас,собствеността на футболни клубове беше съществен елемент от кариерата на Берлускони в Италия и Бернар Тапи във Франция

 24. 24 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  Ква Конституция, кви пет лева?
  Тия пичове пердашат през някви регулации на наредби и Закони, че дори си и признават м интервюта и пищят за Конституцията и журналята крякат!
  Забранена ли е рекламата в Закон?
  Забранена е.
  Правят ли реклама?
  Правят.
  Дори и фалшивата им лотария в началото вървеше с няква компютърна анимация имитираща топки.
  Хеле, от кумува срама ги накараха да сложат прахосмукачки да духат топките дето ги дават на записа и само метероложките знаят кога се снимани.
  Конфиденциалност, батка! Договор има тука.
  Да, ама в посолството на Козяк има няква надъхана млада кака, дето работата й е да пише мейлове с препоръки по некои теми.
  Щото част от матряла тук може да е прост, ама света се променя и дойде времето на "математиците", после и на "хидроинженерите" набедени такива.
  Всеки с времето му.


 25. 25 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2290 Неутрално

  Но не пише, къде НЕ може да се установява държавен монопол. Тоест, няма член на конституцията на РБ, в който да пише :"държавата не може да установява монопол в друг, освен в изрично изброените случаи".
  —цитат от коментар 2 на Vlado Nikolov


  Тъкмо щях да го напиша същото. На държавата е дадено правото да РАЗРЕШАВА извършването но хазартно дейност чрез издаването но лицензи. Което означава, че тя ЕДНОЛИЧНО определя условията при които ще дава, продължава, прекратява или отказва тези лицензи. Е, тя решава че условието е лиценза да е на държавна фирма.

  А господина юрист не ме учудва, той е адвокат. И като всеки адвокат може да твърди, че и най-изпеченият убиец е невинно агънце, зависи кой и колко плаща. А определено ще се намерят достатъчно юристи които мечтаят за някое милионче от милиарда на Черепа.

  Но всичко това е без значение, Черепа ще бъде смачкан лесно чрез дълговете на Левски. Абсурд е да се съгласи да плати тези 30-40 млн лева които дължи а делата вече започнаха, Виваком дори са с изпълнителен лист.

  И на НАП дължи, само са разсрочени. А Павел Колев каза, че са необходими минимум 1.5млн лева месечно санитарен минимум. Това БЕЗ да се обслужват дълговете и БЕЗ да се плащат данъците. Което означава, че всеки момент всеки може да извади изпълнителен лист. Т.е. фактически ще са в състояние на фалит.

  И чрез неплатените данъци върху хазарта които са стотици милиони. Няма начин да оцелее бизнес който изцяло е ориентиран да лапа от държавата ако тръгне против нея. Единственият начин Левски да оцелее е скоростно да изритат Черепа и да молят Баце за пореден път да ги спаси. И къде отива Черепа без ултрасите зад гърба си? Не че ги има и не че са силата която се тухат по гърдите че са.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 26. 26 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2290 Любопитно

  Оооо, сетих се, ама този тиквар Румен Петров беше мъж на Ивет Добромирова
  —цитат от коментар 18 на satirsatir

  Позачудих се защо в общи линии цесекарският Дневник така внезапно се зае със защитата на Черепа. И пуснах едно търсене по тези две имена. Какво се оказа, и двамцата в "Да, България!".

  Много интересна връзка между "Да България" и Черепа. И си спомних как навремето СДС бяха издигнали за кмет на София /дръжте се за масата!/ Пламен Орешарски!

  Този срещу който с месеци обикаляхме с тъпаните София се оказа СДС кадър /както Нинова/ а аз го бях позабравил това. Отишъл на среща с Черепа та се наложи Надежда Михайлова с доста скандали и вътрешни противници да наложи махането от кандидатската листа. Оказва се стара връзката Черепа- някои десни /или прикрити леви/.

  https://www.mediapool.bg/nadezhda-ottegli-oresharski-za-kandidat-Пламен Орешарскиkmet-na-sofiya-news21954.html

  PS А че Ивет Добромирова е работила в "Нове Холдинг" на Божков намерих споменавания в Интернет но не и достоверен източник. Ако имате моля споделете го. Ако е истина започва да ми проблясва защо така тъпо и без полза 2013г обикаляхме с тъпаните София срещу Орешарски.
  Надежда оттегли Орешарски за кандидат-кмет на София

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Пламен_Орешарски

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 27. 27 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1723 Неутрално

  Този юрист може да поиска и промяна в устава на ООН.

  Нещата са много прости - държавата разрешава извършването на определена дейност под определени условия и издава лиценз.
  Ако извършителят на дейността наруши условията, лицензът се отнема.

 28. 28 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Весело

  Ммм,Газетата бързо бързо минава в защита на поредния клет олигрх..Верно-тъст е на Усмихнатото Лице на Корупцията,който си е ваш и фо днес,ама...

 29. 29 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3201 Неутрално

  До коментар [#26] от "Fred":

  Аха !Ивет Добромирова,знсчи ПМ.Демек-ДеБъ...

 30. 30 Профил на Nathan Cohen
  Nathan Cohen
  Рейтинг: 312 Неутрално

  Авторът има сериозни затруднения при разграничаване на понятията; вероятно резултат от некачественото юридически образование; което и преди съществуването на частни университети беше такова. Посочените законодателни промени не създават монопол по отношение на хазарта, тъй като лотарийните билети не обемат понятието хазарт; казината, рутативките и всички останали хазартни дейности продължават да се осъществяват от частни лица. По правилната дефиниция на случващото се е ,, грабеж”; друг е въпросът, че осъществяването на ексклузивна дейност по отношението на билетите от едно частно лице и свързаните е него компании представлява монополизиране в тесния смисъл на понятието и не е естествен монопол поради уникалността Нна услугата предлагана от фирмите на Божков

 31. 31 Профил на Nathan Cohen
  Nathan Cohen
  Рейтинг: 312 Неутрално

  Авторът има сериозни затруднения при разграничаване на понятията; вероятно резултат от некачественото юридически образование; което и преди съществуването на частни университети беше такова. Посочените законодателни промени не създават монопол по отношение на хазарта, тъй като лотарийните билети не обемат понятието хазарт; казината, рутативките и всички останали хазартни дейности продължават да се осъществяват от частни лица. По правилната дефиниция на случващото се е ,, грабеж”; друг е въпросът, че осъществяването на ексклузивна дейност по отношението на билетите от едно частно лице и свързаните е него компании представлява монополизиране в тесния смисъл на понятието и не е естествен монопол поради уникалността Нна услугата предлагана от фирмите на Божков

 32. 32 Профил на koevip
  koevip
  Рейтинг: 50 Неутрално

  Румен Петров е юрист. Вероятно е завършил право. Къде, не е важно. Важното е, че разбира от право. Може би правилно защитава един бизнес. Това му е работата.
  Проблемът му е че малко чете. Ако беше прочел условията на лиценза, то щеше да установи, че той е отменяем при определени условия. Едно от тях е неплащане на данъци. Това не е на ционализация или каквото и да е посегателство върху частната собственост.
  Радостното за В. Божков е, че не живее в САЩ, защото ако това се беше случило
  там, то щеше да лежи в затвора 200 години.
  Толкова по този въпрос . Бог да пази България от такива юристи!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK