Зелените теми не са за изпускане

Въпросът, който ще възникне, е докога централите, захранвани от въглища, ще имат икономическа логика.

© Надежда Чипева, Капитал

Въпросът, който ще възникне, е докога централите, захранвани от въглища, ще имат икономическа логика.Текстът е препечатан от блога на вицепремиера Томислав Дончев.


Точно като на ветровит есенен плаж, напоследък ни заливат всякакви вълни. Неоконсервативната, надигнала се преди години, мъртвото вълнение на протекционизма, което сега е мощно, но за първи път усетихме поривите му преди десетилетие и предстоящото цунами, т.е. зелената вълна.


Тя вече дава индикации, че не само няма да поутихне, но ще набира още повече сили и в един момент може да се окаже, че буквално ще залее и потопи всички, които не са запасени със завидни плувни умения.
Формулирането на концепцията като "сделка" е интересно само по себе си, тъй като за наличието на такава, обикновено се изисква съгласието на всички страни. На 12 декември 2019 г. обаче, Европейският съвет одобри дългосрочната цел за превръщането на ЕС в неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Цел, която на онзи етап не бе подкрепена от една държава членка - Полша, считана за най-силно засегната от планирания зелен преход. България, от своя страна, подкрепи дългосрочната цел, но заедно с Полша застана против повишаването на приетата вече междинна амбиция от 40% намаляване на емисиите парникови газове спрямо нивата от 1990 г. до поне 50 % със стремеж към 55 %. Причината е, че това на практика


означава ускоряване на въглищната трансформация и оставя красивите заявки за справедлив преход


и отчитане на стартовите позиции само на хартия.


Зелената идея е въоръжена с почти непобедими аргументи . Не се сещам за политик или общественик, който би се осмелил да отрече или пренебрегне значението на качеството на околната среда, въздуха, чистата храна и вода. С висока подкрепа се ползват и мерките за управление на отпадъците, рециклиране на различни видове суровини, кръговата икономика.


Безспорно всички искаме да бъдем "зелени", да дишаме чист въздух, да пием чиста вода, да се храним с екологично чисти продукти. Обикновено човешките желания и нужди - естествени или формирани, се превръщат в тема за дискусии, превръщат се в бизнес, а понякога се превръщат и в политическа идеология. Все пак "зелените настроения" не са за изпускане- докосват почти всеки и имат силата да набират инерция сами. Политическите употреби и злоупотреби с темата са различни. От благородния призив - "нека живеем и произвеждаме така, че да съхраним природата за децата си", до опитите за възбуждане на масова психоза.


След столетия спорове как да осигурим баланса между солидарността и здравословния егоизъм (ляво-дясно), последните години имаме и друга сложна дилема -


къде точно е компромисът между благосъстояние, икономическо развитие и намаляване на отпечатъка


върху природата? Искаме да сме зелени, но в същото време не искаме да сме зелени и бедни. В този смисъл, преходът, както и всяко друго нещо в живота по принцип, не бива да се преследва на всяка цена, защото каква полза от това, че си постигнал целта, ако си загубил себе си? А ако трябва да използвам метафората с автомобила: добре е да се движиш със скорост, която дава сцепление на пътя и елиминира риска от центробежната сила при следващия завой.


Зелената идеология като начин на мислене изисква определена зрялост. За да се стигне до този етап означава, че обществото е задоволило основните си нужди, достигнало е относителна удовлетвореност по отношение на заплащане, социален живот, може да се огледа наоколо и да насочи внимание върху усъвършенстване на качеството си на живот. Климатичните промени, опазването на околната среда и стремежът към "позеленяване" са сред основните теми, към които обществото става все по-чувствително. Което е добър знак за развитието му.


Зеленият завой на ЕС провокира интерес. Стартирал като Европейска общност за въглища и стомана, той има за цел да обедини европейските държави в икономически и политически план, за да се гарантира траен мир. 70 години по-късно наднационалният й орган слага на масата за преговори концепцията за бързо премахване на въглищата и производство на стомана с нулеви въглеродни емисии (стомана - сплав на желязо и въглерод - игра на думи). Зелената идея, сама по себе си, също е с пацифистки нюанс, но в настоящия контекст


поставя известни предизвикателства пред постигнатото по отношение на интеграцията до момента.


Въпреки очевидно недостатъчното ниво на амбиция в световен план по отношение на климата, заявката на ЕС за глобална роля в областта е исторически разбираема. Трудно ще бъде обаче намирането на точния баланс между амбицията, инструментите и скоростта, с които тя да се преследва. За баланса на успеха ще се съди по това дали ЕС ще успее да постигне целта си, без да разшири допълнително пропастта между държавите членки и без да отвее със зеления вятър на промяната постигнатите до момента конкурентни предимства на Източна Европа, правейки я още по-бедна и енергийно зависима. По предварителни изчисления цената на енергийния преход, която не се покрива от проектираните към момента финансови компенсаторни механизми, е много висока за икономики като българската.


Това, че Европа позеленява, не означава обезателно ефект за целия свят. Въздухът има способността да се движи през националните граници и да не се съобразява с политиките. Сложността на уравнението се засилва и от факта, че редица държави членки са с изнесени производства в трети държави. Това обяснява защо за тях ще бъде малко по-лесно да бъдат зелени. Ще се увеличи силно търсенето на литий във връзка с по-широката употреба на електромобили и ще се стигне до зависимост от внос на редки метали, добивани предимно от страни с недемократични политически режими, с много тежки методи за добив и негативно влияние върху околната среда.


Отдавна твърдя, че основният проблем на Европа не се крие в поредната криза, която трябва да управлява, а в


липсата на голяма идея, която да катализира амбиция, да дава самочувствие


и най-вече да осигурява колективен стремеж на всички държави членки. Такава дръзка идея би могла да бъде свързана със сигурността, с консенсусна политика за миграцията и опазването на външните граници. Това би била естествена еволюция след големите и амбициозни идеи от предишните десетилетия- Шенген и еврозоната. Изглежда, че следващата дръзка идея ще бъде т.н. "зелена сделка", което е хем разбираемо, хем неразбираемо. Разбираемо е предвид "позеляняването" на обществата и все по- добрите изборни резултати, които показват "зелените" партии. Но не е напълно разбираемо, защото екологията е все по- малко наука и все повече идеология.


По-големият проблем е друг. Има съществена опасност при декарбонизацията на индустрията ни, Европа да загуби глобална конкурентоспособност заради необходимостта от мащабни инвестиции в нови беземисионни технологии, което носи риск от повишаване цената на енергията. За този риск служи оправданието, че светът така или иначе ще позеленява, а ние ще сме лидерите в този процес. Технологиите, които ще разработим днес, утре ще имаме възможност да продадем на другите. Това звучи чудесно, но само ако сме сигурни, че и останалите световни сили също ще поемат курса към декарбонизация, което към момента съвсем не е видимо.


В този контекст, амбициозните цели на Европа да се превърне в първия континент, който ще бъде неутрален по отношение на климата, са


дръзко начинание с неизвестни последици и най-вече с неясен залог.


Това в никакъв случай не го превръща в лоша идея, просто реализирането й изисква реалистичен времеви хоризонт, компромиси и най-вече вяра и убеденост на европейските граждани, че се движат в правилната посока. Зелената вълна има нужда най-вече от обществена подкрепа, защото няма политика, колкото и добра да е тя, която да бъде успешна без обществена подкрепа.


България полага усилия да предвиди последиците от Зелената сделка, защото със сигурност се налага да бъдем проактивни. В годините назад някои икономики са разработили зелени технологии, които сега с готовност искат да продадат. Това не е задължително лошо, но ми се иска да престанем да бъдем краен купувач на произведеното от другите. Хубаво е да се разделим с мисълта, че Европа ни налага Зелената сделка и ще финансира всички стъпки по време на трансформацията. В проекта на Фонда за справедлив преход, България е в топ 5 на получателите на помощ със сума от около половин милиард евро. Към тях могат да се добавят още около 1.5-1.7 млрд. евро по европейски програми. Анализът обаче показва, че общата сума ще покрие много малка част от нуждите. За останалите трябва да се погрижим сами.


Добрата новина е, че никъде не е записано с какъв срок на годност са централите ни.


Въпросът, който ще възникне обаче, е докога централите, захранвани от въглища, ще имат икономическа логика. Като резултат от Зелената сделка имаме ясна перспектива цената на тока да расте. В един момент ще е по-изгодно да се произвежда електроенергия от паро-газови централи, а не от въглища. Това връща и темата за ядрените мощности като базови и ниско емисионни. Непостоянното производство от ВЕИ не може да се разглежда като замяна на базови мощности, а почти 35 % от територията на България (данни към 2018 г.) попадат в Натура 2000 (при 18 % средно за ЕС).


Очакванията са през следващото десетилетие Зелената сделка да промени из основи начина ни на живот и линията на дебатите. А също и начина, по който се прави бизнес, начина, по който се произвежда енергия и начина на живот на хората. Ще трябва да инвестираме в иновации и научни изследвания, да преобразуваме нашата икономика и да актуализираме индустриалната си политика.


Все пак за България е важно превръщането на ЕС в устойчива и неутрална на климата икономика


да не бъде за сметка на конкурентоспособността и растежа на икономиката.


Ще продължим да настояваме за подробни оценки на въздействието за всички настоящи и бъдещи мерки, страна по страна, регион по регион, при отчитане на географското разположение, стартови позиции и национални специфики. Поради строгите изисквания във връзка с емисиите в България вече се наблюдава изместване на производства в съседни държави. По-амбициозното им преразглеждане заплашва да усили този ефект. Като гранична държава ще настояваме и за внимателен анализ във връзка с изтичането на въглерод.


Въпреки предстоящите преговори по бъдещите инициативи на Комисията, ако общите насоки не се дават от Европейския съвет, формирането на блокиращо малцинство в Съвета ще бъде много трудно.


Не би могла да се очаква особена подкрепа и по линия на Европейския парламент, съдейки по гласуваната на 15 януари т.г. резолюция, с която на практика той прие амбициозната средносрочна цел от 55 % до 2030 г. и призовава за бързо премахване на директни и индиректни субсидии за въглища и изкопаеми горива. Макар и незаконодателна, резолюцията се очаква да даде зелена светлина за по-нататъшните действия на Комисията.


В този смисъл думата "сделка", въпреки, че дава заявка за необходимостта от постигане на взаимно съгласие, се оказва, че


може да се сключи и с определени "съпътстващи щети".


За България, която винаги е била в ролята на обединяващ и балансиращ фактор на Балканите и която постави дебата във връзка със Западните Балкани високо в политическия дневен ред на ЕС по време на своето председателство, ще настоява да запази позициите си в региона, които допринасят за привлекателността на идеята за европейска перспектива на Западните Балкани. Все пак традиционно разширяването се е доказало като един от най-успешните стимули за насърчаване на реформите, за укрепване на мира, стабилността и демокрацията на континента.


И най-важното - всички подготвят аргументи за предстоящия европейски и национален политически дебат по темата, което е разбираемо. Опитът ме е научил, че политическите тези, цели и доктрини, които нямат солиден обществен фундамент са почти само flatus vocis. Затова преди залозите кой ще вземе надмощие в политическите разпри, далеч по-важно е да се инициира и проведе истински обществен дебат. Темата засяга всички и не бива да бъде оставена само и единствено в ръцете на политиците.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Весело

  Най-сетне едно разумно и балансирано мнение за "зелената "сделка"".

  Естествено венага ще налазят смартбютитата с обичайните "къф е па тоя", "много е глупав" и т.н, да не изреждам лиляво-червения катехизис.......

  Знанието е сила, информацията - власт
 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1734 Неутрално

  Умен човек е Томата, съгласен.
  Сроковете са неизпълними, а и ние освен да направим АЕЦ май нямаме много разумни възможности.
  Между другото пак така затворихме Козлодуй, под натиск.
  Под един безумен натиск, който обаче не беше толкова официализиран.
  Сега обаче бюрократите в Европарламента разписват всичко и то с вчерашен срок.
  Падна нивото на политиците навсякъде, но ние трябва да си отстояваме нашето.

 3. 3 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1859 Неутрално

  Един от за съжаление малцината действащи български политици с КАПАЦИТЕТ, ПОТЕНЦИАЛ И качества на европейски визионир!!!
  УВАЖЕНИЕ!!!
  Иначе хейтърите си слюноотделяйте обилно - ни ми пречите изобщо!

 4. 4 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1085 Неутрално

  "Безспорно всички искаме да бъдем "зелени"...
  Кои бе, вие ли? Откога?

 5. 5 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Да произвеждаш ток като изгаряш някаква трудно горима пепел е много тежка форма на отживелица. Вече се произвеждат фотоволтаични панели които произвеждат ток и през нощта /нямам в предвид някаква българска форма на измама/. Лошото е, че ние много изостанахме в технологично отношение, защото на мутрЕте окупирали целия финансов и производствен сектор не им трябват "умници" дето седят цял ден зад компютъра и измислят нЕкви нови неща. СОРИ.

 6. 6 Профил на rammjager
  rammjager
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Предната статия е за една водородна яхта. Но докато станат масови такива машини, май ще погубим планетата.

 7. 7 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Там е работата, че нямаме абсолютно никакъв шанс да променим нещо и мачът си е свирен. Аз също съм против "зелени сделки", защото е по - вероятно да отслабят ЕС, а България още още повече, но посоката вече е зададена и няма мърдане. Досега спахме, сега е време поне да минимизираме щетите и да участваме в тези проекти, за да не се окажем накрая не само без централи, но и без никаква алтернатива за хората.

 8. 8 Профил на доктор Арнó Ебé
  доктор Арнó Ебé
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Зад това мощно чело се крие мозък с размерите на бобче. И всичката пара е в свирката - остроумия, пози, чупки, реторични похвати и пр. тъпизми. Д*ба дървения философ.

 9. 9 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#8] от "ppj03316395":

  А твоя е с размер на спаружено оризено зрънце драги!

 10. 10 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  Зависимостта на правителството, в което Дончев е министър, от Доган/Ковачки и данъка Русия (под формата на ядрено оборудване за склад и гориво) е твърде силна, за да развиваме зелена енергетика.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 11. 11 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 372 Неутрално

  1. Първа публична проява в посока наследник на Тиквата? "Умната Тиква"?
  2. По същество: написаното показва неразбиране, маскирано като разбиране.

 12. 12 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Весело

  Вече се произвеждат фотоволтаични панели които произвеждат ток и през нощта /нямам в предвид някаква българска форма на измама/.
  —цитат от коментар 5 на 442


  Да, да, а също и перки, които произвеждат ток при безветрие.

  Къде намирате такава интересна трева бе?

  Знанието е сила, информацията - власт
 13. 13 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  зелена сделка според българските политически боклуци е ковачки да отрови половин държава!

 14. 14 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 243 Неутрално

  До коментар [#4] от "falkoneti":

  Откакто разпределят средства от ЕС

 15. 15 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3059 Неутрално

  не разбирам. Нали бизнеса все търси хора и тръгна от Виетнам да внася? Ами ето ги там миньори и други... Какво чакат?

 16. 16 Профил на Величка Маринова
  Величка Маринова
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Дневник, може ли да дадете линк към Анализа, който показва че общата сума ще покрие много малка част от нуждите на България (цитирам от изказването) "В проекта на Фонда за справедлив преход, България е в топ 5 на получателите на помощ със сума от около половин милиард евро. Към тях могат да се добавят още около 1.5-1.7 млрд. евро по европейски програми. Анализът обаче показва, че общата сума ще покрие много малка част от нуждите. За останалите трябва да се погрижим сами."

  VelMar
 17. 17 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  цената на енергийния преход, която не се покрива от проектираните към момента финансови компенсаторни механизми, е много висока за икономики като българската.
  —цитат от коментар 0 на др Дончев


  При класическия затоплизъм, през 2017 немския матрял плаща по 25 милярда евро годишно за яките зелени работи
  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/260544/umfrage/kosten-aus-dem-eeg-in-deutschland-nach-verbrauchergruppen/

  В епохата на турбозатоплизъма на др от Лайен и Малка Грета харча треба да се дигне няколко пъти.

 18. 18 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2905 Неутрално

  Зелена сделка за достигане на въглеродна неутралност, но ние отдавна сме не само неутрални но и сме голям консуматор на въглероден двуокис с нашите гори. Защо европолитиците не теглят чертата в този момент и парите от квотите на въглероден двуокис да се насочват към страните които го усвояват?

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 19. 19 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Да знаел къде ще бъде популяризиран Томата да беше пояснил, че там където червените теми преобладават, зелените теми нямат шанс.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 20. 20 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 576 Неутрално

  това е нечетяемо. този има ли някаква ясна идея която иска да докаже убедително, или просто мрънка?

 21. 21 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1723 Весело

  Дончев вече оправи администрацията и електронното управление и се захвана с екологията!

  Хвала на такива нищоправещи, но разбиращи от всичко министри!

 22. 22 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 301 Неутрално

  .. фотоволтаични панели които произвеждат ток и през нощта ...
  —цитат от коментар 5 на 442


  И още много други чудеса на техниката!

 23. 23 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 301 Неутрално

  .. зелена сделка според българските политически боклуци е ковачки да отрови половин държава!
  —цитат от коментар 13 на хм


  Ковачки наистина използва Зелената Сделка.
  Това обаче причина ли е, да отхвътрлим завета на Грета Тунберг за нулева въглеродност?

  Ето как циментовите заводи - хем са нисковъглеродни и горят алтернативно гориво, хем не са пречка за хората!

 24. 24 Профил на obektiven_new
  obektiven_new
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Според Томислав Дончев и подобните му в правителството най-Зелената сделка включва горене на отпадъци, субсидиране на въглища, изсичане на горите в природен парк България над родния м уград само и само за да се направи къс тунел под Шипка. Умното лице на ГЕРБ, но само наужким.

 25. 25 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 732 Весело


  Томиславчо с много думи е казал,
  че вече е открил топлата вода, и търси онова,кръглото нещо...

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Омръзна ни от многословието на Дончев, без нищо да казва.

 27. 27 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#2] от "НеКой":

  Зелената сделка никой не ни е налага, ако искаме ще правиме нещо, ако не - ще си добруваме.При спирането на малките реактори в Козлудуй бяха взети проби от корпусите на реакторите и беше доказано /особено за единия/, че не отговарят на нормите на международната атомна агенция Виена.

 28. 28 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#2] от "НеКой":

  Зелената сделка никой не ни е налага, ако искаме ще правиме нещо, ако не - ще си добруваме.При спирането на малките реактори в Козлудуй бяха взети проби от корпусите на реакторите и беше доказано /особено за единия/, че не отговарят на нормите на международната атомна агенция Виена.

 29. 29 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 737 Неутрално

  Хубаво ги реди г-н Дончев; както го е учил батко му Калин Илиев - с много приказки.
  Едно е пропуснал - пълната неспособност на заверата, към която е придаден и която е припознал като своя кариерна среда да създава стойност за нацията. Заверата беше създадена, за да насочи парите от Европа към създателите си, не за да издигне България. Сега хем не иска да си разваля рахатлъка покрай зелените дивотии, хем паричките, за които се говори са доста примамливи. Накрая - пореден стрес за населението /като начало - цената на тока за бита/; този път с привнесени фактори.

 30. 30 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 935 Весело

  Ето затова харесвам този форум! Тук поне половината са по-умни от Дончев. В такава "компания" и аз се чувствам умен, макар да съм от онези 80% на проф. Христов.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 252 Неутрално

  До коментар [#30] от "todor._89":

  Да си по-умен от Томислав Дончев се счита за върхово интелектуално постижение, сравнимо с тези на Айнщайн, Файнман и Планк, до колкото разбирам?! O tempora, o mores....

 33. 33 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 935 Весело

  До коментар [#32] от "Chung Kuo":

  Ето! В кой друг форум мога да си общувам с хора използващи "вносни" фрази като последната ти!?

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 34. 34 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 943 Неутрално

  не очаквах толкова неясно и неподредено изложение.
  хора на такива позиции (и с такъв стаж там) би трябвало да могат ясно да формулират предизвикателства, проблеми и политики, които да им отговарят.

  баце верно е исполин сред обкръжението си.
  стряскащо...

 35. 35 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 943 Неутрално

  малко по-подробно за "нощните" слънчеви панели. че някои много самодоволно се упражняват в остроумие.
  https://www.sciencealert.com/here-s-how-solar-panels-could-soon-be-generating-power-at-night

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  До коментар [#35] от "Bira":

  АЛанкоолу,

  случайно да вдена за какво става дума - нещо което може да стане, а може и да не, защото усвояването на термичните инфрачервени потоци можу да се окаже много много скъпо.
  това е един случай на "научна4 реклама без солидни основания. Просот има финансиране и средствата трябва да се "усвоят"

 38. 38 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  Не мисля, че от изминалите 100г Европа има повод за гордост с "големите си идеи, абиции и стремеж към самочувствие". Преди 100г (1920-1930) в едната част на Европа елитите (политически, бизнес, културни и всякакви) съвсем сериозно са вярвали, обсъждали и поставяли основите на решението на проблемите за поне 1000г напред, а в другата са изкоренявали из дъно (буквално) остатъците от стария свят. При вторите идеята е била да има мамбо, топло и жени за всеки"за вечни времена".
  Идеи та дрънкат, откъдето да ги погледнеш.
  После знаем какво се получи.
  Иначе на Томето трябва някой да го подготви и обесни със сметки простички, че в момента България е СО2 неутрална, дори негативна по този критерии.
  В смисъл усвоява повече СО2 отколкото изпуска в атмосферата.
  И така подготвен да ходи на преговорите и настоява другите европейски страни които имат проблеми по този параметър да си плащат докато ни настигнат.
  А ние със спестените (и допълнително получените такива от тузи които се стремят да станат неутрани) средства по СО2 линия можем да се фокусираме върху реалните еко проблеми в страната - въздух, вода, почви, боклук и пр.

 39. 39 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 252 Неутрално

  До коментар [#33] от "todor._89":

  Вносни фрази... ех, 80%

 40. 40 Профил на V. Uzunov
  V. Uzunov
  Рейтинг: 244 Неутрално

  България е въглеродно негативна и трябва да ни плащат за това, че усвояваме въглерода на позитивните... особено на чайниците...

 41. 41 Профил на Heavy Horses Ltd.
  Heavy Horses Ltd.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  "Защото екологията е твърде важна, за да я оставим на еколозите. Екологията е много ефикасен инструмент за правене на пари" - А. Доган

  Анадъмно?

 42. 42 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1085 Неутрално

  До коментар [#34] от "Bira":

  Днес Радан кънев добре го е подредил това есе :)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK