Обществото се развращава, като се приучва да очаква репресия към обвиняемия

Значителна част от дефицитите на държавната политика пред електората се запълва с новини за мерки за неотклонение, забрани за напускане пределите на страната, отстраняване от длъжност и т.н.

© Юлия Лазарова

Значителна част от дефицитите на държавната политика пред електората се запълва с новини за мерки за неотклонение, забрани за напускане пределите на страната, отстраняване от длъжност и т.н."Дневник" се обърна към юристи да коментират зрелищните арести, които прокуратурата провежда, и превръщането на мярката за неотклонение "задържане под стража" на практика в наказание, въпреки че става дума за хора, които са невинни до доказване на противното. Изпратихме въпроси и на министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който досега не е отговорил.


Поводът е серията от показни акции на прокуратурата в последните седмици. В Басейнова дирекция в Пловдив директорката, обвинена в безстопанственост, беше арестувана пред очите на всички от въоръжени с автомати полицаи. След това беше освободена и повторно арестувана след часове. В дружество "Лъки инвест" за замърсяване на две реки бяха арестувани двама души, единият на 84 г. Бившият екоминистър Нено Димов продължава да е в ареста от началото на януари след показно задържане пред телевизионните камери. Непълнолетни момчета без криминални досиета, съблекли в тролея момче, защото било с дрехи на мразен от тях футболен отбор, също бяха задържани. И още много обвиняеми "търкат наровете" за демонстрация на държавната репресия. Случващото се изостри отношенията в управляващата коалиция - екоминистърът Емил Димитров предупреди, че чиновниците ще спрат да работят от страх от арест, а вицепремиерът Красимир Каракачанов се възмути: "Какви са тези акции от Цветаново време да пращат качулки с автомати срещу жена с писалка? Ми следващия път да пратя специалните сили с танкове!"


Пръв отговори Андрей Янкулов - прокурорът, който напусна системата заради несъгласие със случващото се в нея. Днес публикуваме отговорите на съдия Мирослава Тодорова - наказателен съдия в Софийския градски съд и бивш председател на Съюза на съдиите в България. Съдия Тодорова е известна със своята последователна и принципна позиция срещу опитите да бъде подчинена съдебната система. Тя заведе дело за клевета срещу Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи и понесе тежки удари от политически контролирания Висш съдебен съвет в опит да бъде заглушен критичният ѝ глас.
Как се вместват в закона зрелищните арести? Има ли според Вас нарушение на процесуалните правила?


- Нямам право да коментирам конкретните случаи, защото са неприключили дела и по тях предстои евентуално да бъде сезиран съдът за произнасяне по различните форми на съдебен контрол в досъдебното производство, а по-нататък, ако бъде внесен обвинителен акт - по основателността на повдигнатото обвинение. Но извън конкретиката от първостепенна важност за обществената сигурност е практикуващите юристи в областта на наказателното правосъдие да разясняват смисъла на закона и какви са легитимните цели на различните форми на наказателна принуда, какво се очаква да постигнат и какво никога не могат и не бива да постигат. Това е важно за индивидуалното отстояване на правата на всеки гражданин, защото информираността на собствените му права и правните средства за защита е в основата на възникване на гражданското общество като силен коректив на държавната власт и основна гаранция срещу възникване на каквато и да форма на тирания. В съвременната българска ситуация то е важно и за разбирането на всички останали обществени и политически въпроси, доколкото през последните години се създаде впечатление, че значителна част от дефицитите на различните видове държавни политики пред електората се запълват с новини от наказателния процес, и то от досъдебната му фаза, т.е. с мерки за неотклонение, забрани за напускане пределите на страната, отстраняване от длъжност и т.н.


Става въпрос за обилно медийно отразяване на популяризирани от прокуратурата мерки за процесуална принуда на обвиняеми, чиято съдба по някаква причина е обществено интересна. В повечето случаи след първоначалните шумни арести, някои от тях достигащи до нечовешки ексцесии, и след отразяването на съдебните заседания за задържане под стража делата се забравят и когато бъде постановена присъда по обвинението, това изглежда маловажно или му е отредено незначително медийно внимание.


А в правовата държава всъщност само окончателната присъда е важна, защото всеки е невинен до доказване на противното.


Затова и вниманието на хората и на медиите трябва да бъде съсредоточено в това - кои от показаните по телевизиите арестувани публично граждани са били осъдени впоследствие.


Общественото внимание би трябвало да се задържи достатъчно дълго и да не позволява да бъде разсейвано от действия, които нямат нищо общо с доказването на виновността. Тогава ще бъде възможно да се поставят съществените въпроси: ако след показните първоначални мерки на принуда - задържане или много високи парични гаранции, делата са били прекратени още на досъдебното производство или пък са били внесени обвинителни актове, но подсъдимите са били оправдани, какви са ползите от шумните силови акции и тяхното широко популяризиране? Кому е било нужно тяхното продуциране и многократно ретранслиране? Ако то не е свързано с нуждите на наказателния процес, тогава очевидно е свързано с нещо друго. Това "друго" трябва ясно и честно да бъде дефинирано - не само за да може да се търси отговорност за злоупотребите с власт, но и за да се търси решение за преустановяването на една вредна за правовата държава дългогодишна тенденция.


Ако правосъдието се ползва не по предназначение, това означава, че на практика няма независима съдебна власт.


Нямам предвид, че всички дела са такива или че се решават нечестно в полза на силната страна, но самото съмнение, че съществуват и подобни случаи, превърнати в определящи за функционирането на държавата, се отразява върху общото доверие на гражданите. А когато правосъдието не се основава на доверието и респекта на гражданите, не може и да се очаква, че те доброволно ще се самоограничат чрез спазване на приетите от държавата правила и доброволно ще изпълняват съдебните решения. Това води до още по-тежки вредни последици, които в крайна сметка рефлектират отново върху гражданите. Ако държавната власт загуби ресурса на доверието и уважението в нея, тя ще разполага само с ресурса на принудата и ще осигурява общностния живот и правопорядъка единствено чрез различни форми на държавна репресия, т.е. на насилие. Това е порочен кръг, защото хората, държани в страх и подчинение, не могат да се превърнат в отговорни граждани, а това рефлектира на практика във всичко - от способността им да носят отговорност за собствения си живот, неуспехи и житейски избори до способността отговорно да упражняват политическите си права на избори.


Затова на първо време трябва да насърчаваме гражданите да познават, разбират и помнят какво пише в конституцията на държавата и да настояват органите на държавната власт да я спазват. А в чл. 31, ал. 3 на основния закон е записано, че всеки, обвинен в престъпление, се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Съществено е също, че според ал. 4 на същата разпоредба не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. Това означава, че във всеки отделен случай прокуратурата и съдът са длъжни да търсят най-малката по сила принуда, която е годна, т.е. достатъчна, за да постигне процесуалната си задача.


Всичко, което надхвърля достатъчната принуда, е противоконституционна намеса,


не носи никакви ползи, а само вреди. Освен конкретните вреди за конкретния човек и неговите близки има и други дългосрочни вреди - обществото се развращава, като се приучва да очаква, че правосъдието се изразява в предприемането на тежка принуда и интензивна репресия по отношение на обвиняемия още преди той да е признат за виновен. Това извращава самата идея за правосъдие и не постига върховенство на закона, а приучва хората да се страхуват от "оперативната власт". От една страна, се създава нездраво разбиране на смисъла и задачите на мерките за неотклонение, които не са наказание, не постигат възмездие, още по-малко справедливост, а са процесуално средство за своевременното приключване на наказателното производство и за възпиране на обвиняемия да върши престъпления, докато трае процесът.


От друга страна, вземането на която и да е мярка за неотклонение според НПК не е задължително правило, валидно по отношение на всеки обвиняем. Вярно е тъкмо обратното (чл. 56, ал. 1 от НПК) - ако няма опасност за извършване на престъпление или от укриване, не следва изобщо да се взема каквато и да било мярка за неотклонение. Това не означава безнаказаност, защото дали обвиняемият е виновен ще се разбере от влязлата в сила присъда и никога преди това. В този смисъл при всяка новина за вземане на мярка за неотклонение въпросът, който следва да си задаваме, не е дали тя е могла да бъде по-тежка, а дали по-лека мярка би постигнала целта си, без ненужно да ограничава индивидуални права. А по отношение на непълнолетните обвиняеми процесуалният закон поставя специални изисквания, защото става въпрос за деца, т.е. за личности в процес на формиране и съзряване. Задържането на непълнолетните е изведено в закона като изключение - не само за да не бъде непропорционално тежко процесуалното третиране на деца в риск, както ги нарича Законът за закрила на детето, но и за да не се превърне самият наказателен процес в криминогенен фактор. Ако детето бъде изолирано в тази чувствителна възраст от семейството си и ако не може да завърши образованието си, то става податливо на всякакви отрицателни въздействия.


Кой трябва да понесе отговорност, ако има прекомерна репресия? И какво може да се направи, ако специално създаденият съд на властта - спецсъдът - участва в тази прекомерност?


- За да не се стигне до прекомерна репресия от органите на МВР и прокуратурата, е предвиден съдебен контрол в досъдебното производство. Само съдът може да реши дали ще бъде ограничено правото на свобода на обвиняемия. За да бъде съдебният контрол истински, е от първостепенна важност съдът, който го осъществява, да е истински. Това означава много неща - на първо място - ясен конституционен модел, в който са създадени всички гаранции за независимост на съда от политическата система и от икономически силните субекти, включително от криминалните среди.


В този аспект се изисква и да бъдат изведени в конституцията ясни разграничения между съда и прокуратурата, като административното управление на съда бъде изцяло отграничено от това на прокуратурата по всички кадрови, образователни и финансови въпроси. Необходимо е да бъде намалено политическото влияние в Съдийската колегия на ВСС, тъй като сега съдиите, избрани от съдии, там са малцинство - те са 6 от 14. С други думи, независимо какво казват представителите на политическите партии отговорността за управлението на съдебната власт в момента е тяхна, те формират мнозинството на органа, който назначава, повишава и наказва съдиите. Те са го формирали от самото създаване на институцията Висш съдебен съвет, т.е. дълги години политически са "заложили" в кадровия процес на съдиите своите собствени проблеми и недостатъци.


На второ място, истинският съд означава определен манталитет и култура на независимост и способност за самоактуализация, т.е. за хуманитарно и професионално саморазвитие и самоусъвършенстване. Моралът, образованието, общата и правната култура са тези механизми, които най-ефективно възпират злоупотребата с властнически правомощия. Ако тези регулатори липсват, какъвто и закон да бъде написан, неговият смисъл може да бъде извратен. И то дори не само умишлено и преднамерено за услуга на властта или на една от страните, а поради невежество и посредственост.


Затова е толкова важно на ръководните властови позиции да бъдат избирани просветени хора,


за да съществува обоснована обществена сигурност, че тези хора имат лични способности и културна предистория, които ще ги възпират при упражняване на правомощията им да напускат полето на хуманността и приличието. Говоря само за минималните стандарти. Едва след тяхното безусловно утвърждаване ще достигнем и до съществените въпроси на наказателното правосъдие - каква е неговата цел, как се постига, какво трябва да направи държавата, за да познава престъпността, така че да осигурява разумна система от мерки за превенция, как да се осъществява наказателното правосъдие така, че да не мачка и обезличава хората, а да им осигурява възможност за достоен законосъобразен начин на живот след изпълнение на наказанието.


За съжаление обаче сега заплахата е срещу базовите ценности на демократичната държава и трябва да се съсредоточим върху защита на фундамента. Самото създаване на специализирания съд по инициатива на управляващите като съд за избрани престъпления на властта, което беше последвано и от акт на правителството за допълнително специално финансиране, е проблематично, защото внушава впечатление за извънредност. Тепърва предстои да бъде направена равносметка на дейността му и на степента му на независимост.


Извън съдебния контрол в досъдебното производство върху правомощията на прокуратурата да ограничава основни права след приключване на наказателното производство увредените от дейността на съдебните органи - прокуратура и съд, граждани имат право след приключване на процеса да претендират обезщетение за нарушаване на основните им права първо пред националния съд, а след изчерпването на вътрешния ред - и пред Европейския съд по правата на човека. България многократно е осъждана за нарушаване на презумпцията за невиновност, включително във връзка с показни задържания и изявления на държавни органи по неприключили производства за виновността на задържаните.


Как възприемате думата "възмездие" - от най-високо място в държавата се призовава за това?


- Наказанието е и възмездие, но далеч не е само това. Наказанието действително представлява категорична държавна реакция на нетърпимост към извършеното престъпление и така изразява уважение към страданието на пострадалия, ако има такъв, но не може да заличи стореното. Наказанието обаче може да обслужи бъдещето, като елиминира опасността извършителят да извърши ново престъпление. Именно в тази насока са формулирани целите на наказанието (чл. 36 от НК). Разумната цивилизована държава създава такива правила и компетентности на своите органи, които осигуряват незабавна помощ и подкрепа на пострадалите, така че остатъкът от живота им да не бъде сведен единствено до гняв и стремеж за отмъщение. Извършеното спрямо тях престъпление не трябва да бъде подценявано, на тях им се дължи признание и съчувствие, но за да им бъде помогнато реално, е необходимо да бъдат окуражени да не остават заложници на престъплението и на негативните си емоции срещу извършителя, защото това би означавало да бъдат увредени тежко и за цял живот.


Същевременно сигурността на обществото изисква усилията и вниманието на държавните органи да не се изчерпват с осъждането на извършителите и с налагането на наказания, а напротив - да се усложняват оттук нататък, като се прилагат


мерки и политики, които да влияят на факторите, довели до престъплението.


Например - наивно и безотговорно е да се казва на обществото, че ефективна форма на борба с престъпността е налагането на много тежко наказание на извършител на действително ужасно престъпление, израснал в условията на пълна социална занемареност, неграмотен и без реални житейски перспективи за прилично препитание. Опасността, която произтича от факта, че има множество граждани, поставени в същата ситуация като на тежко осъдения извършител, които вече второ или трето поколение са неграмотни и не могат да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, изобщо не може да се неутрализира с конкретното наказание, дори то да е възможно най-тежкото.


Страхът от наказание може да постигне краткотраен възпиращ ефект у хората, но е съмнително, че този ефект ще проработи по отношение на най-рисковата група, за която са валидни същите криминогенни фактори, които са тласнали към престъплението и конкретния извършител. Тези хора разполагат с ограничени възможности да разберат за осъждането, съответно - да се уплашат. Мнозина няма да могат да прочетат новините, защото са неграмотни, нямат достъп до интернет или телевизия, защото са бедни.


Освен това


не ми е известно друга държава освен нашата да е унищожила криминологичната си наука изоснови.


Сега у нас наказателното законодателство се приема без какъвто и да било криминологичен анализ, т.е. без всякакво познание за конкретния профил на престъпността и за пораждащите я криминогенни фактори. Без такова знание всички мерки срещу престъпността ще имат съмнителен или случаен ефект. Постъпателно и хаотично се завишават наказанията, което води до тяхното девалвиране и обезсмисляне. Политиките за социален контрол, в който се включва и контролът върху престъпността, изискват задълбочено познание за причините за всеки вид престъпност, защото само така ще бъдат приложени ефективни мерки за противодействие.


Наказателноправните мерки не са панацея. Ако успоредно с тях не се прилагат други мерки, които да укрепват способностите на уязвимите групи и на всеки извършител на престъпление за успешна ресоциализация, се стига до това, което имаме в момента - висок ръст на рецидивната престъпност. Един елементарен и реален пример за мислене в тази насока -


какво реалистично може да очаква държавата от неколкократно осъждан за дребни кражби неграмотен човек?


След първото осъждане той вече е стигматизиран и трудно сам ще си намери работа, макар и неквалифицирана. А ако няма перспектива и източник на законен доход, то той неминуемо ще направи това, което единствено може.


В държавите, в които затворите не са препълнени, има стройни системи за надзор и подкрепа на такива хора след изтърпяване на наказанието, включително чрез осигуряване на възможност за работа. В някои държави има забрана работодателите, ако не са държавни органи или работата им не е свързана с финансови средства, да изискват справки за съдимост. В много държави се търсят уместни способи извършителят и пострадалият да се срещнат, за да може пострадалият да преодолее страха си например. Това е неизчерпателното изброяване на въпросите, с които българската държава не се занимава. Първоначално, защото подцени значението на тези теми, вероятно защото те не носят краткосрочни политически ефекти, а сега, опасявам се, защото нивото на знание и разбиране е критично ниско.


През последните години станахме свидетели на странна субординация: Премиерът се срещаше с предишния главен прокурор всяка сряда и за тези срещи не беше оповестявана информация. Премиерът прекрати тези редовни срещи с новия главен прокурор, но обяви, че се е разбрал с него "да се размаже всичко живо, което цапа". Силовият вицепремиер Красимир Каракачанов обяви, че не е информиран за силовите акции на прокуратурата. По силата на кой закон върви стиковката между премиера и главния прокурор? Трябва ли силовият вицепремиер да бъде уведомяван за действията на прокуратурата?


- Конституционният модел залага дистанция между силовия вицепремиер, министър-председателя и прокуратурата. Това е така, защото прокуратурата е поставена в съдебната власт, за която е записано, че независима. Не е направено разграничение между статута на съдията, който е същинският орган на съдебна власт, защото той решава окончателно делата, и статута на прокурора, който ръководи разследванията на престъпленията и привлича обвиняемите към наказателна отговорност. Самото естество на прокурорската работа е такова, че между прокурора и разследващия полицай от МВР не може да има китайска стена, напротив - изисква се добро взаимодействие и дори система на кариерна взаимозависимост помежду им. Например от мнението на прокурора за работата на полицая следва да зависи неговата кариера, както трябва от резултатите от делата, т.е


от влезлите в сила присъди, да зависи кариерното развитие на прокурора.


Освен това отговорността за наказателната политика на държавата е на правителството, което означава, че правителството трябва да може да има претенции по отношение на дейността на прокуратурата.


Сегашното фактическо положение, резултат на недостатъците на конституционния модел на съдебната власт, предпоставя противоречие, което се свежда до извращаване на разделението на властите - от една страна, прокуратурата трябва да работи с изпълнителната власт, от друга страна обаче, не подлежи на никаква форма на демократичен контрол. Така се стигна до създаване на институция, която крие всички рискове да хипертрофира с власт -


близка е с правителството, но е недосегаема за механизмите на контрол върху правителството.


Това е и базата, върху която се изграждат всякакви спекулации и въпроси от типа кое е първото: кокошката или яйцето. Дали главният прокурор като институция надделява над управляващите, след като "те/той си го изберат/избере", или съдебната власт е зависима, защото главният прокурор е зависим от властта. Тази заложена грешка и многогодишната порочна практика изпълнителната власт да се възползва от нея изискват особено старание от страна на прокуратурата действията й да не изглеждат като политическа кампания или нелегитимно средство за постигане на трайно политическо доминиране.


Как оценявате идеята да отпадне давността за престъпления, свързани с приватизацията? За целта управляващите имат намерение да променят конституцията.


- Оценявам я като недоразумение, което може би ще има краткотрайно ефектно въздействие за мнението на някои обществени среди. Но със сигурност в крайна сметка това недоразумение - безсмислено, безотговорно и непродуктивно, ще доведе до разходване на значителни финансови средства и институционален ресурс, а няма да има никакво правно значение.


Каквото и да направят с конституцията и правилата за давността, съществуват правни актове, които не могат да бъдат изменени от българските народни представители. Така че няма да бъде отменен основният принцип на наказателното правосъдие, че всеки може бъде съден само по правилата, които са били действащо право по време на съответното деяние, а новият закон се прилага само ако е по-благоприятен.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4884 Неутрално

  Оффф....

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Неутрално

  Този прекрасен текст е НЕвнятен за целокупната герберастка клика.
  Тя си иска робовладелеца и камшика !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4884 Неутрално

  Никакви репресии срещу обвиняемите! Всички последици трябва да са за сметка на жертвите на престъпления.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Весело

  До коментар [#1] от "Alarmstufe: Rot":

  Много нечленоразделно старшинка. Това ли успя да снесеш по темата !?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Весело

  До коментар [#3] от "Alarmstufe: Rot":

  Има си закони и правила за всеки - седни си на дто и се ограмоти.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 680 Весело

  А бокулизача по-горе дори не може, не е в състояние, да направи разлика между обвиняем и виновен!

  Дори нещо толкова елементарно е извън възможностите бокулизачески.

  Ма пък затва се разбират с оногова!

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  "А в правовата държава всъщност само окончателната присъда е важна, защото всеки е невинен до доказване на противното."
  Затова ние не сме правова държава, а Гешев не го е учил това в Симеоново.

 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3041 Неутрално

  Обществото се развращава, като се приучва да очаква репресия към обвиняемия

  Разбира се! Това е аксиома!

  Но е само "а". От което и след което следват "бе", "ве" ...

  Защото обществото не се развращава само като неизбежен резултат, то се и възпитава и тика целенасочено в тази посока, защото това легитимира и утвърждава "Йерархията" на всяка диктатура на ОПГ връз мат'ряла.

 11. 11 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 860 Весело

  “За кокошка няма прошка....”

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 12. 12 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1535 Неутрално

  Този прекрасен текст е НЕвнятен за целокупната герберастка клика.Тя си иска робовладелеца и камшика !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Бай Тотьо, та кой се оплакваше, че демокрацията му е отнела много? Кои ходите да поднасяте цветя на робовладелеца в Правец? Кои развявате руски и савцки знамена и носите тениски с лика на робовладелеца Сталин?

 13. 13 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2944 Разстроено

  "Изпратихме въпроси и на министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който досега не е отговорил" - той е много зает, нЕли търси доказателства за предстоящото уволнение на съдията, любимец на САЩ. Колкото до Конституцията, ако се спазваше, нямаше да се налага да се "задават" въпроси, да се тълкуват и да има съгласни и несъгласни със създаден спецсъд. Какво може да бъде тълкуването на новите нюанси на механизмите - морал, образование, обща и правна култура, ако ТЕ не са това, което бяха и което трябва да са? Каквито и нови ценности да НИ се налагат "свише", изконните са ясни и подсъзнателно се спазват от хората, но ТЕЗИ, от които зависи реда в държавата или са ги отсвирили или не са ги познавали никога, или са носители на още по-нови. Какво разделение на властите има в държавата, след като всеки висш или калинчо, се има за първа инстанция и го избива на политика, точно защото е под влиянието на коя и да е партия? Когато компромисите се натрупват, във всяка област, при леко затопляне на нЕкои отношения се случва общовалидното - лавина, която затрупва наред, но не и "обръгналите" на власт. Закони, които се преправят заради намерения, свързани с политика, а не със справедливост за всички, които уж са общовалидни, но все някъде става течение от поредните вратички, за какво обществено доверие, за какво ведро очакване за безпристрастност и право съдене може да иде реч? Сбъркана система, от объркани хора.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Весело

  До коментар [#12] от "4ort":

  Мерси муне, че ни припомни !!!
  https://e-vestnik.bg/10759/koy-slozhi-pametnika-v-pravets-i-vazrazhdaneto-na-kulta-kam-zhivkov/

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 272 Весело

  Препоръчвам статията, моля не я "претупвайте"! Всеки има право на мнение, и моето е, че мястото на прокурора е до милиционера. И да не се назначават за прокурори и съдии "юристи", дето са завършили в Симеоново... Адвокати може, те сами ще се откажат...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 17. 17 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1853 Неутрално

  Случай от 30-те, разиграл се в един от кабинетите на Лубянка. Задържаният нагло казва на следователя: "Ама аз съм само заподозрян и съм невинен до доказване на противното".
  Следователят го води до прозореца, показва му хората на улицата и кротко му обяснява, че онези навън са "заподозрени". Той, щом е на Лубянка, е виновен...

 18. 18 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  До коментар [#16] от "Kamenarski":

  "Всеки има право на мнение, и моето е, че мястото на прокурора е до милиционера."

  В такъв случай Гешев е най-подходящ за главен прокурор! Защото милиционерското е в душата му!

 19. 19 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1853 Неутрално

  До коментар [#16] от "Kamenarski":


  Препоръчвам статията, моля не я "претупвайте"! Всеки има право на мнение, и моето е, че мястото на прокурора е до милиционера. И да не се назначават за прокурори и съдии "юристи", дето са завършили в Симеоново... Адвокати може, те сами ще се откажат...
  —цитат от коментар 16 на Kamenarski


  Съгласен! С едно малко изключение. Има един-двама прокурори, на които мястото им е при бай Ставри...

 20. 20 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 272 Весело

  До коментар [#16] от "Kamenarski":"Всеки има право на мнение, и моето е, че мястото на прокурора е до милиционера."В такъв случай Гешев е най-подходящ за главен прокурор! Защото милиционерското е в душата му!
  —цитат от коментар 18 на vassilun


  Определено е подходящ за милиционер, нали това е "учил"...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 21. 21 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  До коментар [#20] от "Kamenarski":

  Точно!

 22. 22 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Този прекрасен текст е НЕвнятен за целокупната герберастка клика.Тя си иска робовладелеца и камшика !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Мили ми умнико, дали случайно репресивните мярки не ги налага съда? Изключваш 24 и 72 часовото задържане под стража всичко друго е наложено от съд включително гаранции по милион два, включително задържане под стража и т.н. Защо ли независимият съд у нас налага непрекъснато тези марки по искане на прокуратурата? Дали щом съда се произнася потвърждавайки искането на прокуратурата не се оказва, че прокуратурата съвсем точно определя мярката за неотклонение която иска, а такива умници като теб знаещи само да обиждат другите си мрънкат като в приказката за кервана и кучетата.

 23. 23 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#1] от "Alarmstufe: Rot":Много нечленоразделно старшинка. Това ли успя да снесеш по темата !?
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  А ти освен "НЕвнятен за целокупната герберастка клика", " тя си иска робовладелеца и камшика" и "нечленоразделно старшинка" какво успя да снесеш "умнико"?

 24. 24 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1630 Неутрално

  Когато се нагнетява предварително в общественото мнение виновност към някого от страна на прокуратурата дали чрез зрелищен арест, или чрез медийни внушения, после съдът ако не отсъди "виновен", у хората остава убеждението, че съдът е корумпиран и затова пуска на свобода "доказан престъпник", и никой не си дава сметка, че въпросният подсъдим може да е невинен, но набеден, или пък прокуратурата да не е представила необходимите доказателства, ако действително е виновен, които да доведат до присъда.

 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Весело

  До коментар [#22] от "tda10501756":

  Имаш съществена логическа, фактическа и юридическа ГРЕШКА в "съждението" си драги. 3 в 1 !
  Доста нефелен опит за правноиздържана конструкция.
  Личи си здравата Магнаурска школа !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1630 Неутрално

  До коментар [#22] от "tda10501756":

  Отговорът ти го е дала съдия Тодорова и ако беше прочел интервюто, нямаше да питаш.

 27. 27 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 743 Неутрално

  "репресия към обвиняемия" е недопустима в нормална държава......всеки има право на справедлив съдебен процес и презумпцията за невиновност е основополагаща......... В България нещо тръгнахме в посока "целесъобразност" и уйдорми за "справедливост"..... което е опасно, незаконно......и вредно за демокрацията..... Имотите на евреите в Германия са отнемани точно от подобни на нашите "спец.съдилища" и "граждански конфискации"...........

 28. 28 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1853 Неутрално

  До коментар [#22] от "tda10501756":

  Мили ми умнико, а защо аз, като данъкоплатец, плащам доста обезщетения, присъдени от един друг съд?

 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Весело

  До коментар [#26] от "Fiji":

  Както ПАК познах(за съжаление), този прекрасен текст е НЕвнятен за другарите от Симеоново и ГЕРБ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 377 Неутрално

  "Абе ние ги хващаме,пък те ги пускат".Къде тук е прокуратурата?(милиционер веднъж,си остава милиционер завинаги.)

 31. 31 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1518 Любопитно

  Ама разбира се, ми крайно време е да се приведе в ред правосъдието така, както е в най-развитите държави! Какво пречи, например, на арестуваните, но „невинни до доказване на противното“ лица, да се организира следствен арест, както е например във Франция, Щатите, Китай, Япония, Великобритания, Германия, Италия и други? С басейните му, със солариумите му, с джакузитата му, със спа-услугите му и с луксозно обзаведени стаи (да не се наричат килии в никакъв случай, че да не се травмират „невинните“ душици)? Па да карат храна от ресторанти на шеф-готвачи, че и от избрани китайски или италиански ресторанти, па да има и маникюр и педикюр за въдворените дами? А и какви са тези безобразни арести – с полиция, с джандармерия, маски, каски и паласки? А трябва да дойде, например, духов оркестър, па фолклорен група, па да пеят „Стани нине, господине“ и само в краен случай „Градил Илия килия“, па да калесват въпросния „невинен“ човечец или бедничка дама с бъклица и то само с маркови ракии или вина! Какво пречи? М? Ето така обществото няма да се развращава, като се приучва да очаква репресия към обвиняемия! Ашколсун и машалла на аФторката ханъм и все такива разобличителни статии да пише у нас, у нас още и в чужбина! Някой нещо да пита?

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4843 Весело

  До коментар [#32] от "m17":

  Не се притеснявай, теб не те касае !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 34. 34 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Разумни неща казва съдийката. И верни. Ако искаме проспериращо, справедливо и богато общество ще трябва да се вслушаме в доводите ѝ. Въпреки, че са на доста висок научен стил, и на каскетите , тиквите и прочие симеоновски питомци, може би звучат високопарно.Но дори и да са по-профанни пак няма да хванат дикиш пред тях. Зер, нали вече са докопали кокала, /къща в Барселона, тераса във Валенсия, овощна градина край Пловдив, просташко себеизтъкване и парвенюшко - каскетско демонстриране на всевластност и безпардонност/.
  А троловете им във форума са просто лаещи псета на каишка. Би трябвало да се засрамят от себе си , ама ... едва ли.

 35. 35 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Обществото се развращава и като съдии бавят с години дела. Което си намирисва на корупция.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 377 Неутрално

  Умешат ли се капите във властите(мека шапка,къскет и фуражка)резултатите са плачевни.За да няма грешка във всички власти в държавата трябва да има на първо място-образователен ценз във всички власти.На второ място.Избори.На трето място пълна независимост една от друга власти.Така ще има кариерно развитие във всяка отделна власт и никакво мешяне на шапките по партийна линия.Т. е. Чиста и свята Република независима от отделни личности.(Пряко или задкулисно вмешателство във управлението на Държавата т.е.не Държавата това съм "Аз"а Държавата това сме "Ние" )

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  До коментар [#24] от "Fiji":

  Така е!Всички олигарси са невинни!Само Гешев "насажда " усещането,че нечестно са забогатели!

 40. 40 Профил на bacillus
  bacillus
  Рейтинг: 10 Неутрално

  С инсталиран милиционер за главен прокурор толкоз. Явно 7 години ще гледаме театър продуциран и режисиран от Сараите.

 41. 41 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#19] от "lz73":
  Нека да не са един-двама.
  Нека да са всички, които доказано са злоупотребявали с власт, като се започне от тези, които системно са и все още злоупотребяват с власт. Но коя е институцията, която да ги разследва, обвини, та после кой съд да ги осъди и накрая въдвори при този вездесъщ бай Ставри?
  Колкото до текста - за мен е отличен и много приятно балансиран - еднаквоотдалечен от всички възможни популистки и политически залитания.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 42. 42 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#40] от "bacillus ":
  А през предишните прокурорски мандати какви тетри гледахме и други ли бяха продуцентите?
  Не. Същите са, от същите Сараи.
  Гешев е следствие, не е причина ни най-малко. Да бъде импийчнат би означавало да лекуваме инфекция с обезболяващи.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 43. 43 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 93 Неутрално

  Става въпрос за обилно медийно отразяване на популяризирани от прокуратурата мерки за процесуална принуда на обвиняеми, чиято съдба по някаква причина е обществено интересна.

  Че то това е така по цял свят, всеки е гледал какъв цирк настава като обвинят някоя известна личност в щатите.

 44. 44 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Много гръмки заглавия. Личи си адвокатската подготовка. Но... наистива ли точно това ( репресия към обвиняемия) развращава обществото?
  Май не. Обществото ВЕЧЕ и развратено минало на "обвиняемине". Обществото е привикнало да не очаква възмездие и справедлови присъди. Това отдавна е РАЗВРАТИЛО обществото.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 45. 45 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Респект, съдия Тодорова!
  Великолепно написано!
  "В този аспект се изисква и да бъдат изведени в конституцията ясни разграничения между съда и прокуратурата, като административното управление на съда бъде изцяло отграничено от това на прокуратурата по всички кадрови, образователни и финансови въпроси. Необходимо е да бъде намалено политическото влияние в Съдийската колегия на ВСС, тъй като сега съдиите, избрани от съдии, там са малцинство - те са 6 от 14. С други думи, независимо какво казват представителите на политическите партии отговорността за управлението на съдебната власт в момента е тяхна, те формират мнозинството на органа, който назначава, повишава и наказва съдиите. Те са го формирали от самото създаване на институцията Висш съдебен съвет, т.е. дълги години политически са "заложили" в кадровия процес на съдиите своите собствени проблеми и недостатъци.


  На второ място, истинският съд означава определен манталитет и култура на независимост и способност за самоактуализация, т.е. за хуманитарно и професионално саморазвитие и самоусъвършенстване. Моралът, образованието, общата и правната култура са тези механизми, които най-ефективно възпират злоупотребата с властнически правомощия. Ако тези регулатори липсват, какъвто и закон да бъде написан, неговият смисъл може да бъде извратен. И то дори не само умишлено и преднамерено за услуга на властта или на една от страните, а поради невежество и посредственост.".

  Послушковците на политическите партии във ВСС трудно ще преглътнат този текст, за милиционерите - да не говорим....
  Разпускане на сегашното Народно събрание и ибор на Велико Народно Събрание за Нова Конституция и основна Реформа на Съдебната власт!


 46. 46 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#18] от "vassilun":

  Адаш или не си разбрал статията или си от групата болни хора подкрепящи главния СПОРАЗУМИТЕЛ Гешефтов. Надявам се, че мнението ти е просто ирония.

 47. 47 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#44] от "olexander":

  Да, наистина очаква възмездие ( може и без съд) към Цв. Цв. , Б. Б., Д. П., А.Д., К. Д., В.З. - да продължавам ли ? Бая народ фигурира в този списък...

 48. 48 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 857 Весело

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "Този прекрасен текст е"

  И точно как констаНтирА, че е "прекрасен" без да си чел статията!? А отгоре на това ти се изплъзна и премията за първи коментар. Яка "минавка". :)))

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 49. 49 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1720 Весело

  "Съдия Тодорова е известна със своята последователна и принципна позиция срещу опитите да бъде подчинена съдебната система."

  На визитната картичка на съдия Тодорова пише "Георги Илиев". Ако "Дневник" уважава поне малко себе си, трябва да започне с този общоизвестен факт.
  Щото обикновените хора уважават себе си и не допускат да ги хване амнезия. И се противят на всеки, който иска да им я натрапи!

 50. 50 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  До коментар [#49] от "Дон Кихот":

  Е,че тя е идеална за Газетата!Все пак,ако е читава какво щеше да пише,че Дневник да го отрази?!

 51. 51 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 570 Неутрално

  Всеки е невинен до доказване на противното.

  Но и всеки може да е невинен след "доказване" на противното.

  Правото няма как да има тежест в една недемократична страна с неработещи институции.

  Продължаваме да говорим така, все едно имам всички необходими условия налице.

 52. 52 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1720 Весело

  До коментар [#51] от "Victoria":

  "Но и всеки може да е невинен след "доказване" на противното."

  Например Иванчева, нали? Добър ход!

  А аз ще ти дам пример, в който "доказване" е без кавички- съветниците на Първанов, бяха осъдени в Германия след ДОКАЗВАНЕ на виновност, след което бяха оправдани в България, след ДОКАЗВАНЕ на невинност.
  Едната от двете думи ДОКАЗВАНЕ трябва да е в кавички. Да кажеш коя?

 53. 53 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2960 Неутрално

  С инсталиран милиционер за главен прокурор толкоз. Явно 7 години ще гледаме театър продуциран и режисиран от Сараите.
  —цитат от коментар 40 на bacillus


  Ако някой не седи в пранги цял ден на улицата , няма как да бъде респектиран и да влезе в правия път като плюе по избираните с конкурс ( страдащи от Ефектът на Дънинг-Крюгер) неквалифицирани калинки!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 54. 54 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3910 Неутрално

  " Тогава ще бъде възможно да се поставят съществените въпроси: ако след показните първоначални мерки на принуда - задържане или много високи парични гаранции, делата са били прекратени още на досъдебното производство или пък са били внесени обвинителни актове, но подсъдимите са били оправдани, какви са ползите от шумните силови акции и тяхното широко популяризиране? Кому е било нужно тяхното продуциране и многократно ретранслиране? Ако то не е свързано с нуждите на наказателния процес, тогава очевидно е свързано с нещо друго. Това "друго" трябва ясно и честно да бъде дефинирано - не само за да може да се търси отговорност за злоупотребите с власт, но и за да се търси решение за преустановяването на една вредна за правовата държава дългогодишна тенденция."


  За това " друго" имаше изписана неотдавна една статия в Капитал: по волята на падишаха.....Иначе темата е с почти 30 годишна предистория, не се свежда до прочит на една или две публикации, и когато това " друго" бъде поставено там, където му е мястото, хората ще повярват, че у нас най - после съществува воля за промяна и оттласкване от престъпния модел, наложен още в зората на всичко, случило се след дворцовия преврат на бай Тошо......

 55. 55 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Неутрално

  До коментар [#46] от "Vassil Stoychev":

  "Надявам се, че мнението ти е просто ирония."

  Правилно се надяваш, адаш!

 56. 56 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  Добър и смислен текст, една идея о-дълъг и (може би) малко в повече теоретичен.
  Има нужда и лот такива текстове, помагат за ограмотъяване на тази част от публиката която все пак чете, а не амо пише.
  Едно така и не мога да разбера, как тази очевидно добре подготвена юристка, допусна да забави написването на мотивите по нейно дело, с което на практика компрметира своята, на разследващите и обвиняващите работа и като краен ефект самото правосъдие.
  Но с текста, под който коментираме, аз съм съгласен, въпроса е че всичко тръгва от това място, в което се казва, че на висши длъжности трябва да избираме образовани хора, нещо, което системно нашето общество не прави.

 57. 57 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  Анализът е задълбочен и правилен. Но не е за това общество.
  - Имаме насреща си недоразвито обшество! - докладвала ДС на Първия ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 58. 58 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 11 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Много рано си започнал работа! Наднормено ли гониш?

 59. 59 Профил на Gg Kk
  Gg Kk
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Обществото се развращава не по-малко:
  1. Когато вижда как прокурори и съдии играят на страната на отявлени престъпници и когато тихомълком ги оправдават след време.
  2. Когато вижда как самото съсловие е разделено на лагери и се дърли - сред различните лагери и групировки е трудно да се ориентираш къде е обективната истина.
  3. Когато се вижда как се издигат по политическа линия и какви възнаграждения и бонуси взимат.
  4. Когато са печално известни някои ЮФ, където юридическите дипломи се продават, но са легитимни.
  И не на последно място - наясно съм с надменността на юристите, но не са солта на Земята - все пак има нужда и от така презираните от тях полицаи, както и от други не толкова планети и престижни професии. Обществото се развращава И от тях, те са от същото това общество, не са паднали от Марс/Венера.

 60. 60 Профил на coffee.bean
  coffee.bean
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Много са те тия показни акции - да си припомним за аредста на лекаря от Горна Оряховица, който после осъди държавата да плати мисля беше 40 хил.лв
  А бившия военен министър Николай Цонев през 2010 г., обявен за престъпник от бившия прокурор Роман Василев, после осъдил държавата за 108 хил.лв.
  Много са примерите ........... който знае нека да допълни ..

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK