България и еврото. Няколко думи около една дискусия

Вместо едно икономическо решение да се обсъжда във връзка със стопански обстоятелства, то се озова в епицентъра на комуникационен проблем, създаден от управляващите. За съжаление, със съучастието на БНБ.

© Надежда Чипева, Капитал

Вместо едно икономическо решение да се обсъжда във връзка със стопански обстоятелства, то се озова в епицентъра на комуникационен проблем, създаден от управляващите. За съжаление, със съучастието на БНБ.Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако искате да следите лесно какво друго си струва да знаете, четете новата рубрика "Новини без коронавирус".


Румен Аврамов (Център за академични изследвания София) е бил заместник-председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към правителството (1991-1994) и член на Управителния съвет на БНБ (1997-2002). Текстът му е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Присъединяването към Валутно-обменния механизъм II (ERM II) и Банковия съюз е решение с голяма обществена значимост. В този и следващите броеве на "Преглед на стопанската политика" Институтът за пазарна икономика публикува мнения по темата на външни автори. Текстовете са без редакторска намеса.


Много се изговори за ERM II, еврото и паричния съвет преди коронавирусът да помете темата. Евро-логореята прояви латентните страхове и очерта територията на общественото (не)знание. Разбира се, ситуацията не бе пропусната от онези, които ловят риба в мътна вода. А генезисът на самата ситуация е напълно ирационален: вместо едно икономическо решение да се обсъжда във връзка със стопански обстоятелства, то се озова в епицентъра на комуникационен проблем, създаден от управляващите. За съжаление, със съучастието на БНБ, която зае напълно безлична позиция, отказвайки да застане - предварително и в хода на "дебатите" - на предния фронт.
Предлагам кратки бележки по някои от обсъжданите въпроси.


(Пред)история - I. Добре е да си даваме сметка, че забележителният успех на паричния съвет в България се дължи до голяма степен на


адекватния момент, в който бе въведен.


МВФ завъртя идеята още през есента на 1994 г., когато редовната му мисия лансира опция за "нетрадиционна стабилизация" чрез фиксиране на валутния курс. Ставаше дума за предпазлив сондаж, като експертите се придържаха към евфемизма без да произнасят името на този модел. Времето беше преходно и безперспективно; управляваше служебното правителство на Ренета Инджова и предстоеше сигурна изборна победа на БСП. Ала сюжетът не попадна във вакуум. Последиците от възможна хиперинфлация или от обрат във валутната политика се обсъждаха открито от Агенцията за икономическо програмиране и развитие (в частност в годишния й доклад за 1994 г.) и на професионална конференция непосредствено след изборите.


Победоносната реставрация на БСП обаче нямаше нужда от подобни институционални иновации. Едва когато през май-септември 1996 г. резултатите от икономическа й политика бяха консумирани с цената на дълбока финансова криза, идеята за паричен свет възвърна актуалността си. Към ноември трите христоматийни условия за неговото успешно лансиране се оказаха налице.


1/ Националната валута изчезваше за сметка на долара, тъй като бе отключен процес на мащабна валутна субституция. Неизбежна беше появата на, по същество, нова парична единица каквато щеше да стане левът, емитиран от Паричен съвет.


2/ Две от възможните стабилизационни котви (рестрикциите на кредита и на доходите) бяха изцяло дискредитирани през предходните години, като единствено неизползвана, и следователно облечена в някакво доверие, оставаше новата котва на валутния курс.


3/ Накрая, идваше политическа промяна, възприемана като радикална раздяла с дотогавашната мъчителна, половинчата и неконсистентна, икономическа линия. Символиката на ново политическо начало намери израз в официалното изявление на директора за Европа в МВФ Майкъл Деплер, че Фондът ще подкрепи въвеждането на паричен съвет в България. Съобщението той направи в София, в деня след втория тур на президентските избори, спечелени от ОДС.


Останалото бе институционален дизайн и икономика. През февруари-май 1997 г. бе изцяло пренаписан статутът на БНБ. Пълното обновяване през юни на Управителния й съвет, оглавен от Светослав Гаврийски, последвалото преустройство във функционирането на банката и консервативната бюджетна политика на тогавашното и на следващите правителства завършиха промяната. Постепенно


цялата икономическа система се адаптира гладко и уютно към новите дадености.


Днес, както стана ясно, малцина си представят различен паричен режим. Приказките за ползите от едно химерично връщане независимостта на централната банка са манипулативни. В европейските държави извън еврозоната (а и извън ЕС) тези институции разполагат с пренебрежима степен на свобода спрямо политиката на ЕЦБ. А централните банки в еврозоната са поставени в условията на паричен съвет що се отнася до валутния курс и финансирането на бюджетните дефицити, но разполагат (при определени условия) с лостовете на рефинансирането и на кредитора от последна инстанция. Така при скока от паричен съвет в еврозоната България няма какво да загуби, докато печели достъп до два съществени монетарни инструмента.


(Пред)история - II. Сакралната формула, че до влизането в еврозоната ще запазим паричния съвет и днешния фиксиран курс (който по сполучливите думи на управителя на БНБ Димитър Радев "за нас е религия") не е получена даром.


Процедурите по влизане в ERM II са разписани през 1997 г., когато все още нямаше членки на ЕС с паричен съвет. Когато се появиха кандидати за съюза с тази монетарна система (първо Балтийските държави, а после и България), действащата уредба трябваше да бъде пригодена. Промяна на съответното вторично европейско право не беше възможно, поради което се налагаше авторизирано тълкуване на специфичния казус. Процесът продължи 6 години, през които БНБ, координирано с другите заинтересовани централни банки, положиха упорити усилия да убедят европейските институции. Първоначалното - крайно догматично - становище на ЕЦБ изискваше всички държави, включително тези с паричен съвет, да минат по стандартния път чрез временно "отвързване" на курса в рамките на ERM II, за да се изпробва неговата стабилност.


Обратно, нашите основни контрааргументи бяха три:


паричният съвет изпълнява именно дисциплиниращите функции на европейския валутно-курсов механизъм; дългогодишното безпроблемно пребиваване в режим на "валутен борд" е най-доброто практическо доказателство за адекватността на курса; всяко принудително връщане към плаване представлява вредно и ненужно дестабилизиране на системата. При началните вътрешни обсъждания в БНБ разглеждахме дори възможността за прескачане фазата на ERM-II и влизане направо в еврозоната. Този вариант се оказа юридически неприложим и твърдата ни позиция остана въпросната формула. В хода на преговорите по присъединяване (глава 11 за Икономическия и паричен съюз) тя бе повтаряна, записвана и апробирана безброй пъти.


Първият пробив дойде през април 2000 г., когато ЕЦБ (а през ноември и ЕКОФИН) прие принципа за "неуникалност" на траекториите към еврото и съвместимостта на паричните съвети с членство в ЕС. Това бе оценено като важна политически успех за България и Балтийските държави. По-късно (декември 2001 г.) дойде краха на "борда" в Аржентина, който затвърди убеждението, че наличието на ясен и предвидим изход от този монетарен режим е ключов стабилизиращ фактор. А в края на 2003, преди приемането на Естония, Литва и Латвия в ЕС, окончателно бе приета валидната и понастоящем схема: при влизане в ERM II курса се "договаря" при подразбирането, че той остава този на паричния съвет; поддържането на фиксирания курс ("колебания" от +/- 0 % в рамките на ERM II) е едностранен ангажимент на съответната национална емисионна банка. Последното, естествено, не е препятствие, след като е било факт в продължение на дълъг период (в случая с България - вече 23 години). Така задължителното общо правило (записано с разбунилата духовете неотдавнашна поправка в Закона за БНБ) и българското изключение стават напълно съвместими.


Днес никоя европейска институция не поставя под съмнение този модел,


който бе приложен без каквито и да било сътресения в трите Балтийски страни. Различен е само конкретният календар. Седем от новоприетите в ЕС през 2004 г. са кандидатствали и влезли в ERM II след 2 до 19 месеца. Измежду тях, държавите с паричен съвет са престояли във валутния механизъм между 6.5 и 10.5 години, срещу 2 до 3 г. за тези без паричен съвет. В това отношение България е уникално изоставаща със своите вече 13 години извън ERM II. Ето защо жалката безхарактерност и малодушното отстъпление на правителството в момент когато тази стъпка изглежда осъществима е проява на висша безотговорност.


Рискове. Две думи за най-често повтаряните аргументи против (или за отлагане) приемането на еврото.


Първият кръг от тях посочват кризата, през която премина еврозоната и конструктивните несъвършенства на общата валута. Двете са неоспорими и добре известни, но това не са валидни доводи. България не може да избегне гравитационното поле на еврозоната. Дори при неин хипотетичен колапс, икономиката и паричната ни политика ще останат в орбитата на европейското ядро. Колкото и малка да е тежестта ни, да си част от тези, които търсят решение на проблема е винаги за предпочитане пред това да си извън тях.


Некоректно е също твърдението, че "входната такса" и условията за нас са по-тежки, отколкото за присъединилите се по-рано. Истината е, че ние се доближаваме до еврозона, която е различна от съществувалата през 2007 или през 2013 г., така както бъдещите кандидати ще влязат в различна от днешната. Сегашните членки всъщност са платили цената в хода на промените; за тях новите условия също са били "допълнителна тежест". Недоволства в България обикновено предизвиква изискването тя да се включи още на този етап в банковия съюз. Но как идващите отвътре критики срещу това условие (включително епизодични гласове от БНБ) да бъдат възприети по друг начин освен като желание за протекция на български банки от контрола на неутрален външен надзор? Репутационното петно върху регулатора от случая с КТБ е не по-малко разяждащо от икономическите последици на фалита. В края на краищата никой не може да ни спаси от риска, който представляваме за самите себе си.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  Мисля, че сега не е времето да правим стъпки към еврото. И най-вече защото Италия и Испания са силно засегнати от короновируса, а и двете страни са с огромни външни дългове, които може заради ситуацията да не могат да плащат! Затова ще ни се наложи и ние да ги спасяваме ако сме част от еврото и това ще е не само тежко бреме за нас, но и парадокс-най-бедната страна в ЕС да плаща сметките на богатите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  Щом искаме да сме Европа, ще трябва да направим каквото е нужно да въведем и европейските пари.

 3. 3 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 333 Неутрално

  "Евро-логореята прояви латентните страхове и очерта територията на общественото (не)знание."

  - Това съм го чел. :) Ай да кажем, че е малко ... неточно. :) Пример:
  "МВФ завъртя идеята още през есента на 1994 г." за борда???

  Идеята за борда се "завъртя" още при Луканов. Перестройчиците удобно я заметоха под килима. Ай образовайте се, вие, дето ни имате за необразовани.

  Уики: "Национална стратегия „Ран-Ът“" - https://bg.wikipedia.org/wiki/Национална_стратегия_ „Ран-Ът“

  "Поместваме пълния текст на доклада Ран и Ът така, както той бе разпространен през есента на 1990 година сред депутатите от Седмото велико народно събрание и висшата държавна администрация."
  http://www.omda.bg/public/bulg/Ran/ran_new/in.html

 4. 4 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2756 Весело

  "парадокс-най-бедната страна в ЕС да плаща сметките на богатите"
  ==============
  Значи не са толкоз богати, щом не могат да си плащат дълговете. Но това твърдение в България се приема за ерес.
  Нищо де, вижте ми подписа.
  А идеята с едни пари да се плаща от Шабла до Порто ми харесва.
  Да, ще има спекулативни проби, както при деноминацията на лева, но тях ги забравихме почти.

  Еретик
 5. 5 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  Мисля, че сега не е времето да правим стъпки към еврото. И най-вече защото Италия и Испания са силно засегнати от короновируса, а и двете страни са с огромни външни дългове, които може заради ситуацията да не могат да плащат! Затова ще ни се наложи и ние да ги спасяваме ако сме част от еврото и това ще е не само тежко бреме за нас, но и парадокс-най-бедната страна в ЕС да плаща сметките на богатите!
  —цитат от коментар 1 на lz2

  Най-вече, не защото разбираш, а защото БокУ е казал така. Утре като каже скачайте, ще скочиш.

  *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
 6. 6 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  “ България не може да избегне гравитационното поле на еврозоната. ”
  ——
  Рискът да използваш очевидни факти като аргументи е, че глупостта ти става също очевидна. И камъкът и птиците са в грав. полето на земята примерно. И кво? Няма разлика между двете?

  Сичко се свежда до относителната свобода и два свързани с нея фактора:Първо цената — какво ще спечелите като я загубите тая ограничена така или иначе свобода. И второ — ко ша я праите ако я имате... по-специално вярвате ли на родните управляващи да се възползват от нея по-майсторски отколкото комисарите на авропата? Примерно по време на криза

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5097 Неутрално

  До коментар [#3] от "plebs":

  Хайде поне не апострофирай Румен. Много далече си от неговата експертиза по този (и много други) въпроси
  Например известно ли ти е, че той се отказа в полза на Костов за премиерския пост!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5097 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Колев":

  Само дето ще има парашут за единия от двамата и няма да е за нашия изявен трол.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Примерът за ползата от еврото седи не през девет планини а през една гранична бразда.
  Ако не беше Гърция с евро къде ли щеше да бъде сега?
  И каквито и дългове да платиме ния ще са стотинки в сравнение с данък Русия.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 10. 10 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 937 Неутрално

  Лузърски детерминизъм: усетиш ли гравитация, пускай веслата. Добре че Левски и Ботев не ни обясняваха че сме в гравитацията на султана, а Антим I - на гръцките попове.

 11. 11 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2188 Неутрално

  До коментар [#9] от "dedoliben":

  Дебилски аргумент ! Да премием ЕВРОТО ,защото Русия пак нещо ...Икономическите войни по нищо не се различават от ИСТИНСКИТЕ. Има тактика ,стратегия и разбираема ЛОГИКА. Ако по време на балканските войни никой войник не знае къде отива и защо - Нямаше да има победи в Лозенград, Одрин и на други места !
  Например ...какви са доводите на Дания и Швеция да не приемат еврото ? Колкото за папгалите на ....., това е платена неправителствена структура. Оттам не е излязъл министър или успешен бизнесмен. Те пишат както им кажат ..

 12. 12 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":

  Напротив, ЕЦБ изсипва река от пари в пострадалите икономики, ау нас не защото не сме в зоната!!!
  До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете, и експертите трябва да ядат!!! Какви спомени ровят сега, а защо?
  Никой не казва че заради Фибанк и онази на поетесата ни отказват прием, това е спирачката! Разтягат се локуми с 25 годишна давност не се казва какво ще правим с тези балони! А се задава още по страшен дирижабъл от кухите ЧПФ!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 13. 13 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 3806 Неутрално

  Принципно е добре да си в еврозоната , но и да показваш някакви значими икономически резултати , а не да разчиташ само на внос и...ишлеме.

 14. 14 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 978 Неутрално

  Безсмислена дискусия.
  След като наште политици, в уйдорма с наште "банкери", ме обраха два пъти посред бял ден от 1989 насам и още толкова пъти фалираха хазната(без броим фалитите на правешкия селендур преди 89) , съвсем естествено е да се доверя на европейската банка.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 15. 15 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3396 Неутрално

  Заради либералните мерки против Ковид19 станахме световно огнище. В САЩ има 100 случая на ден, в ЕС 5000.
  Хубаво е, че в Китай да по 15, за да не останем без основни битови екстри.
  Това ще е битка между еврото и долара.
  Не бих заложила и монета на еврото.

  Любовта ще спаси света!!!
 16. 16 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 418 Весело

  Прав е Румен Аврамов даже когато е седнал: “В края на краищата никой не може да ни спаси от риска, който представляваме за самите себе си.“

  И това важи за пишещите по форумите лаладжии. За сведение, лаладжии са икономистите, на които им е била икономисана аритметиката в отделенията.

  73! Go Go
 17. 17 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 448 Неутрално

  До автора: няма нужда от историята, освен като Ваш личен спомен.
  Достатъчно е да кажете ясно и на висок глас /а не завоалирано някъде между другото /, че не можем да се спасим от корупцията със сегашната финансова уредба и ЕВТОТО Е ЕДИН ОТ ПЪТИЩАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТ.
  Недостатъците му са ЦЕНАТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА.

 18. 18 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 548 Неутрално

  До коментар [#2] от "442":

  Подкрепям. Няма как да искаме да сме членове на едно семейство и да се дърпаме за еврото. Освен това фактът, че никой не е махнал валутния борд е доказателство, че си признаваме или неспособността си да управляваме правилно или липсата на вяра, че този вид суверинитет не би променил икономическата ситуация.

 19. 19 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  От матряла се разбира, че ше кесим в чакалнята 10 години , през което време ше преговаряме.
  Основният проевроаргумент за тенката лихва вече не е валиден, щото вече е постигнат като косвен ефект от изкуствените отрицателни лихви и въртящите се в оборот 3 трильона евро "от въздуха" за спасяване на Италия и Испания
  Надеването на чудодейния евронадзор също е със съмнителна стойност. От 2016 насам в еврозоната тече процес на замитане на лошите кредити под миндеря, с което счетоводно намаляват, а реално си остават. Туй с нулевите лихви се очертава да си остане вечно, както е в Япония. Юдеите от феда опитаха да излязат от капана и да си съберат вересиите, ама не се получи работата и сега щели да пускат още 3 х 500 милярда от въздуха.

 20. 20 Профил на xrr31638754
  xrr31638754
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "442":Подкрепям. Няма как да искаме да сме членове на едно семейство и да се дърпаме за еврото.
  —цитат от коментар 18 на Batezuzi


  Никой не е питал българския народ дали иска България да е част от ЕС и дали в НС да виси европейския байрак. Айде, ако сте много курназ направете референдум като в Англия, па да му видим резултата.
  България трябва да следва в действията си Англия, която винаги е била на страната на победителите!

  До коментар [#18] от "Batezuzi":

 21. 21 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 989 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":

  Така говорехме и преди 10 години. Междувременно Гърция си стъпи на краката благодарение на членството си в еврозоната, а ние и до сега не можем да имаме същите ползи за икономиката ни от мерките на ЕЦБ в условията на криза предизвикана от пандемията.

 22. 22 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 998 Неутрално

  До коментар [#20] от "xrr31638754":

  ИДИОТ.

  Не е обида, диагноза е.

 23. 23 Профил на bxr35608444
  bxr35608444
  Рейтинг: 366 Неутрално  Любителите на избушеното Евро отново са се разпенявили в коментарите . Обаче прави впечатление , че от глупавите им опорни точки и клишета липсват " ниските " лихви , които щели да ни залеят като благодат и да ни позволят да взимаме заеми , колкото ни душа иска . Тези същите са и любители на демокрацията ... когато им отърва обаче . И дума не дават да се издума властта да се допита до народа относно въвеждането на Еврото . 24. 24 Профил на xrr31638754
  xrr31638754
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "xrr31638754":ИДИОТ.Не е обида, диагноза е.
  —цитат от коментар 22 на gr52


  Такива диагнози са поставяли в СССР на всички, които не са вярвали, че комунизмът ще победи. Защото някой бил казал, че това е най-добрия обществен строй.

  Между тебе и един партиен секретар отпреди 1989г. няма никаква разлика.

  До коментар [#22] от "gr52":

 25. 25 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1775 Весело

  До коментар [#11] от "dejmos":

  “Оттам не е излязъл министър ”

  Петър Чобанов, финансовият министър спомогнал фалита на КТБ - де юре, поставянето на банката под особен надзор, де факто, ограбването й чрез квестори, прокурори и бездействие на длъжностни лица (от банковия надзор, от финансовия надзор, кредитен и търговски регистри).

 26. 26 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1775 Любопитно

  До коментар [#2] от "442":

  “Щом искаме да сме Европа, ще трябва да направим каквото е нужно да въведем и европейските пари.”

  А “нужното” е минималната пенсия да стане 960 евро (като в Германия)? Или да няма “сривове” (заличаване на данни) в Кредитния регистър и в Агенцията по вписване?
  Въпросът е, не дали ние искаме, а дали европейският банков съюз ни иска в тоя вид ... с банкери-офшорници (Стоян Мавродиев), с бизнесмени като Делян Пеевски, с безхаберни държавни комисии (тая по хазарта, по защита на конкуренцията, по финансовия надзор, приспиваща фалитите в застраховането).
  Не разбирам, защо акцентът се поставя върху голите мераци на нашите пошман-икономисти, а не върху условията, правни, финансови и икономически, които трябва да се покрият от управляващите ни “калинки”?

 27. 27 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Надявам се, че промяна в плановете по този въпрос няма. Т.е. чакам си влизането в ЕРМ2 към края на юни като наследство.
  Иначе и с евро, и без евро, от данък САЩ отърване няма

  Бог да благослови Америка за България!
 28. 28 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Пропагандата против еврозоната иде от рассиянските партии, ибрици и това е смес от истини, полуистини и откровенни лъжи. Разбира се, както всяка болшевишко/фашистка пропаганда.
  Авторът е логичен и последователен в тезата си, но в България това НЕ е въпрос на икономическа логика, а на геополитически зависимости.
  Единици са хората, които могат да осмислят безпристрастно подобно изложение.

 29. 29 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1870 Неутрално

  “ България не може да избегне гравитационното поле на еврозоната. ”——Рискът да използваш очевидни факти като аргументи е, че глупостта ти става също очевидна. И камъкът и птиците са в грав. полето на земята примерно. И кво? Няма разлика между двете?Сичко се свежда до относителната свобода и два свързани с нея фактора:Първо цената — какво ще спечелите като я загубите тая ограничена така или иначе свобода. И второ — ко ша я праите ако я имате... по-специално вярвате ли на родните управляващи да се възползват от нея по-майсторски отколкото комисарите на авропата? Примерно по време на криза
  —цитат от коментар 6 на Gretel


  Моме, Румен Аврамов трябва да бъде четен много внимателно. Полезно е.

 30. 30 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 2809 Неутрално

  До коментар [#17] от "Gustav Mahlerov Vienski":

  Само не казвай, че във Франция и Германия няма корупция. Нищо, че са с евро.

 31. 31 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#21] от "plamen_b":


  "Така говорехме и преди 10 години. Междувременно Гърция си стъпи на краката благодарение на членството си в еврозоната, "

  Смях. Дългът на Гърция в момента (2019) възлиза на $369.35 bn. "Стъпването на крака" се дължи на решение от юни 2018 за 10-годишно отлагане на падеж на EUR96.6 bn заеми (почти 1/3 от дълга) и 10-годишен период на отлагане на плащане на лихви и амортизационни плащания върху тази 1/3

 32. 32 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#14] от "simval":

  "Безсмислена дискусия.
  След като наште политици, в уйдорма с наште "банкери", ме обраха два пъти посред бял ден от 1989 насам и още толкова пъти фалираха хазната(без броим фалитите на правешкия селендур преди 89) , съвсем естествено е да се доверя на европейската банка."

  Друга голяма заблуда в тази дискусия, която умело се поддържа от привържениците на "блзането".

  ECB може да разработва 1,001 стрес-тестове, но надзорът остава в компетенциите на съответните национални централни банки.

  Илюзия е, че влизането в евро-зоната е някаква гаранция срещу срутването на банки. Примери колкото искате: Banco Espirito Sancto/Португалия с "дупка" от ЕUR4.4 bn, покрита от "правителството", т.е. данъкоплпатците; Италия - около EUR20 bn от данъкоплатците от 2015 досега за покриване на "дупки" от лоши заеми в банковата система; кризата в Испания - около EUR40 bn от данъкоплпатците и пр.

  Най-доброто решение за БГ е да има собствена валута и контрол върху паричното си обращение, подобно на Полша, Чехия, скандинавските страни в ЕС. Основен проблем: БГЛ е вероятно надценен с борда и спъва растежа, но няма надеждна политическа класа след 30 години, на която да се повери монетарна политика извън борда.

 33. 33 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Не знам, доколко г-н Аврамов си дава сметка, че управлението на една страна има само три съществени макроикономически лоста за въздействие върху икономиката: данъчна политика (правителството) и осносвен лихв. % и монетарна политика (центр. банка). С борда, БГ има на разположение само два лоста - данъчна политка и %. Ако се приеме EUR, монетарната политика и % преминават в ръцете на ECB.

  ECB си поставя абсурната задача с един осн. лихв. %, единна валута и единна монетарна политика да обслужва 20+ икономики с различни структури, проблеми и перспективи - безнадеждна lalaland ситуация с предизвестен крах, като начало за периферните икономики (Гърция, Португалия, Испания), а вече и за не толкова периферните (Франция).

 34. 34 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  До коментар [#29] от "До руските мекерета":

  “ Моме, Румен Аврамов трябва да бъде четен много внимателно. ”
  ——
  Аз обикновено така и чета. Човекът не е глупав, но това е най-доброто, което може да се каже. Ако си търсеше работа като аналист, сега да е безработен

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 35. 35 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  До коментар [#32] от "bellend":


  “ Най-доброто решение за БГ е да има собствена валута и контрол върху паричното си обращение,
  ...
  но няма надеждна политическа класа”
  ——
  Много свестни наблюдения като цяло. Само за горното не знам как съгласувате началото и края на параграфа ... може би теглите черта между политическа класа и държавен апарат? ... или ?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 36. 36 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1870 Весело

  До коментар [#29] от "До руските мекерета":“ Моме, Румен Аврамов трябва да бъде четен много внимателно. ”——Аз обикновено така и чета. Човекът не е глупав, но това е най-доброто, което може да се каже. Ако си търсеше работа като аналист, сега да е безработен
  —цитат от коментар 34 на Gretel


  Моме, не знам дали ти работиш като аналист, но той е аналитик.

  Има известна разлика между двете умения.

 37. 37 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  Фалит ли, ограбване ли е на КТБ, не знам. 4 милиарда са много пари за бедната ни държава. Знам, че БНБ не може да контролира и управлява банките в България. Капиталовата дупка в две солидни български банки е също много тревожно. Така че май от Бай Ганьо банкеръ засега не става. Трябват едни 150 години учене и проникване в тънкостите на занаята. А с валутния борд де-факто сме в еврозоната, без да консумираме и предимства от това.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 38. 38 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3766 Неутрално

  До коментар 1 от "lz2":

  Показателен е първия коментар под статията. ГЕРБ е против еврото. ГЕРБ е против всякаква реформа, или поне малка промяна. Ако може ГЕРБ ще върне и комунизма - това се случи събота - появиха се опашките.

 39. 39 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3766 Неутрално

  ....Юдеите от феда опитаха да излязат от капана и да си съберат вересиите, ама не се получи работата и сега щели да пускат още 3 х 500 милярда от въздуха.....
  —цитат от коментар 19 на dosetliv


  Интересно !? Интересно е да успееш да направиш такава валута, че и да ги правиш от въздуха! Китайците и те са го разбрали, но нещо не могат да се справят.Затова

 40. 40 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3766 Неутрално

  ... Само за горното не знам как съгласувате началото и края на параграфа ... може би теглите черта между политическа класа и държавен апарат? ... или ?
  —цитат от коментар 35 на Gretel


  Защо мислиш, че има разлика между главочите и баш Главанака?

 41. 41 Профил на atreu
  atreu
  Рейтинг: 373 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":Напротив, ЕЦБ изсипва река от пари в пострадалите икономики, ау нас не защото не сме в зоната!!!До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":Кмете, и експертите трябва да ядат!!! Какви спомени ровят сега, а защо? Никой не казва че заради Фибанк и онази на поетесата ни отказват прием, това е спирачката! Разтягат се локуми с 25 годишна давност не се казва какво ще правим с тези балони! А се задава още по страшен дирижабъл от кухите ЧПФ!!!
  —цитат от коментар 12 на chichka


  Спират ни, щото изобщо не сме готови, вижте кви заплати взимаме на фона на европейските. Са драмата с коронавируса пък съвсем ще ни удари и ще ни е само до Еврозона. То да оцелеем и да задържим бизнеса е добре. Щото колкото по-слаба е икономиката, толкова по-трудно ще се справи с форсмажорните обстоятелства, които настъпиха. Едва ли е момент да мислим за еврозона.

  Приказка без край
 42. 42 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1610 Неутрално

  Румен Аврамов е сред хората, на чиито преценки и мнения в областта на икономиката и финансите може да се вярва!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK