Денят след утре

Трима генерали - президентът Радев (в средата), премиерът Борисов (вляво) и шефът на щаба проф. Мутафчийски след като са обсъдили ситуацията в България

© Прессекретариат на Държавния глава

Трима генерали - президентът Радев (в средата), премиерът Борисов (вляво) и шефът на щаба проф. Мутафчийски след като са обсъдили ситуацията в БългарияВирусната криза рязко ускори хода на политическото време. Тя компресира процеси, които инак биха се точили дълго; и им вдигна "температурата", т.е. енергията, с която те протичат. Вирусът ще мине, както с него ще минат и извънредните мерки. Светът обаче, в деня след утре, ще се е променил. Ще е решил, най-сетне, какво да избере между две алтернативи, които са налични, но не и категорично избрани, поне от четвърт век.


Времето за избор е точно днес-утре


Откак има власт, има и два основни начина на нейното конструиране и упражняване, наричани от Аристотел "господарска" (деспотична) власт и "политическа" (гражданска) власт. Първата е между неравни. Ясно е, кой управлява завинаги, защото е по-висш; и кой се подчинява завинаги, защото е по-нисш. Това е, огрубено, предлаганата от Платон идеална държава: управляват философи-крале, които са охранявани и обслужвани от администратори и войници, а всички те са обличани, оборудвани и изхранвани от работещото население.


Втората, гражданската власт, е между равни помежду си граждани. Всеки гражданин ту е управляван, ту е управляващ. Тази въртележка във властта предпазва от произвол, но най-силният фактор, предпазващ от произволно и себично упражняване на властта е онзи авторитет, който е по-голям от гражданите, но не е самият той човек: законът. Според Аристотел, най-добре е да не управляват хора, а да управлява законът чрез хора.
Дилемата - човек ли да управлява или законът - отново се появява в началото на модерната епоха. Във Франция, кралят-слънце Луи обявява самия себе си за държавата и оттук - всяко свое решение за закон, задължителен за всички. Оттатък Ламанша решават друго: властта се подрежда според "обичайното право", т.е. според онези правила на общо-живеене, които хората са изработили помежду си, с помощта на съдии, в продължение на поколенията. В Англия решават, че трябва да управлява конституцията, макар неписана.


По-късно, в началото на 19-ти век започва да се говори за "народи" и за техния "дух" и - особено - "воля". Спорът "човек или закон" леко се измества. В писанията на Жан-Жак Русо се появява тезата, че народната "воля" може да бъде изразявана от един отделно взет човек. С неговите действия всички останали налични фрранцузи може да не са съгласни, но с това си несъгласие те не формират "народ". Еманацията на "народ" си е в споменатия един французин, носител на "народната воля".


Така се ражда популизмът - идеята, че един отделно взет човек може да има абсолютна власт не, защото е "по природа" по-висш от останалите, а защото по някакъв магически начин неговата воля е еманация на колективната воля на останалите, дори те да не подозират това. Такава поза, например, днес в България заемат Бойко Борисов и, все повече, Иван Гешев; около нея се върти, в последните дни, и генерал Мутафчийски.


Срещу популизма веднага застава германският философ Георг Вилхелм Фридрих Хегел. След внимателен анализ на последствията от Наполеон в Европа, Хегел стига до извода, че все пак трябва да управляват не хора, а - закони. Тези закони трябва да създават норми, които да бъдат поддържани и налагани от отделна група професионално подготвени за това хора, които той нарича "универсалната класа" (универсална, защото свързва държавата, която е едно, с хората, които са много), а ние обичайно наричаме "администрация". Подчинявайки се на зададените от администрацията норми, ние се подчиняваме на волята не на конкретен човек, а - на закона. Сто години след Хегел друг германец, Макс Вебер, доразвива тази теза с принципа, че тази администрация трябва да действа "без-лично", т.е. да се отнася еднакво към всички, независимо, дали пред гишето е застанал някой пруски граф или баварски обущар.


Междувременно, една идея, изскочила от френската революция, "братство", се трансформира в онова, което днес наричаме "солидарност". По силата на тази солидарност вече се очаква, че хората ще си помагат един на друг дори тогава, когато не се познават и нямат кръвна връзка. Тази взаимна помощ, "лице в лице", компенсира студената анонимност на без-личната администрация. Нещо повече. Започва да се говори, че така солидарните помежду си хора могат да получат реална власт да управляват себе си на равнищата, които са "под" държавата - идея, бързо наречена "самоуправление". Подобни идеи са развивани, в началото на 20-ти век, най-вече в Англия и Америка.


Срещу това веднага се изправя поредният германски философ, Карл Шмит, активен нацист и ентусиазиран привърженик на практиката, в Хитлерова Германия, на площадите да бъдат горени книги на философи, с които самият Щмит не е съгласен (като например на неговия съименник Карл Маркс). Шмит възстановява идеята на Русо за един отделно взет индивидуален носител на "народната воля", но в нова опаковка. Според Шмит, законът не може да бъде достатъчен авторитет, та да подрежда ефективно обществените отношения, особено - в извънредна ситуация. В такава ситуация авторитет може да бъде само някой, който налага "суверенитет". Този някой е онзи, който демонстрира способността, в рамките на дадена политическа общност, да наложи пълното преустановяване на действието на закона и впоследствие да ползва гола, без-законна сила, за да преодолее съответната криза. За Шмит "истинският" ред е онзи, който е налаган с подобно "суверенно", лично решение, а не с някакви законови, извън-личностни норми.


За днешните популисти и особено за онези, които се обявяват за "консерватори", Карл Шмит е онова, което беше Карл Маркс за комунистите. Произволното налагане на волята на един отделно взет мъж (в такива размисли жени не фигурират, никога) се смята за по-легитимно от наличието на закони, имащи равна сила върху всички. На този принцип днес действат Орбан, Качински, Ердоган и Путин например (няма да изброявам азиатските им колеги- "суверенисти", като например Гурбангули Мяликгулевич Бердимухамедов).


Световната извънредна ситуация покрай пандемията е очевидно благоприятна за следовниците на Карл Шмит. Суспендират се закони, по телевизионните екрани започват да се мержелеят мъже в униформи, които говорят героическо-мъжествени неща и


искат онова, което искат всички мъже с власт: още власт


В България всеки ден четем, как Иван Гешев си е присвоил властта върху още една сфера на обществен живот, действайки отвъд всякакви налични закони. В Русия, Владимир Путин помежду другото подписа нова конституция, според която може да остане на власт до 2036 г. (след като е вече на власт от 1999-та). В Унгария, величието на Виктор Орбан влиза в училищните учебници по линия на "патриотичното възпитание на подрастващите".


Все повече обикновени граждани харесват това ускорено придвижване към власт, която има познато (мъжко) лице и е над законите. Най-сетне, казват си обикновени хора, виждаме някой, който не мишкува, а поема отговорност. Това е и едната алтернатива, която ни очаква в деня след утре: да живеем в свят, в който единственото право, което имаме, е да се подчиняваме на някой изразител на "народната воля" (по Русо), "носител на суверенитета" (по Шмит) или, по-простичко, "господар" (по Аристотел).


Онова, което знаем отсега е, че този господар ще е мъж. Онова, което не знаем е, какво този мъж ще иска от нас всеки нов ден, според промените в настроението си.


Ако не искаме това бъдеще, очевидно ще искаме връщане към положението, при което управляват не хора, а закони. Тук обаче се натъкваме на една значително усложнена ситуация. Дрейфът към еднолично над-законово управление не започна при пандемията. Той е наличен от доста отдавна и за това положение си има причини. Сред тях е загубата на доверие, от страна на гражданството, в поредица от носещи греди на управлението на закона, както и целенасоченото им обезсилване от страна на властите.


Изгубено е доверието в "политическата класа". Още в началото на този век стана ясно, че в демократичните страни хора масово влизат в политиката не, за да служат на общото благо, жертвайки нещо свое - а за да правят своя кариера, жертвайки нещо от общото благо. Гражданите престанаха да виждат в политиците свои представители; а политиците, на свой ред, обърнаха гръб на гражданите, затваряйки се в своите си среди. Така управлението се изроди в олигархия: в управление на група могъщи мъже в свой интерес.


На гражданите беше предложено да правят същото: да обърнат гръб на всякаква солидарност, да дадат воля на алчността си и да станат консуматори. Лошият пример, идващ "отгоре", поквари обществените нрави.


Интелектуалци, учени и експерти, обикновено противостоящи на подобна поквара, бяха междувременно обезвредени. Част бяха поканени в олигархията и загубиха доверието на хората. Останалите бяха лишени от основите на своята независимост. Финансирането на училища и университети се оказа обвързано не с постигането на обичайната в последните 300 години цел - т.е. да се помага на младите хора да развият самостоятелна мисъл и способността за независим и свободен, но отговорен живот. Тази цел бе подменена с изискването училища и университети да подготвят "кадри за индустрията". От такива като мен се очакваше, както си преподавам Аристотел, Хегел, Вебер и подобни, по силата на някакво чудо накрая да съм произвел счетоводители, оператори на трактор "Беларус" и "бизнес администратори", каквото и да е това.


Опитите образованието да тръгне в подобна посока бяха смешни и, естествено, бяха осмяни. Там някъде се появиха и първите популисти, които сочеха с пръсти всякакви "експерти" ("едни с очилца", както казваше Бойко Борисов) и ги изобличаваха, че не само с нищо не помагат на "обикновените хора", но и всъщност нищо не знаят. А и да знаят нещо, то е безполезно: "Познаването на тоя Аристотел каква годишна печалба носи?"; "Компютърни програми не се ядат" и подобни.


Какво междувременно се случи с "универсалната класа" на Хегел, т.е. с професионално обучената администрация, налагаща правилата еднакво и без-лично върху всички? От универсална, тя деградира в "частна". Затворилите се в олигархия власт-имащи започнаха да правят онова, което се е правило преди Хегел: да паркират в администрацията свои роднини и протежета като един вид награда за послушание, а не - ангажимент за служене на общия интерес. Администрациите по света светкавично започнаха да деградират, особено в по-примитивните олигархии като българската, например. Населението се обърна и против администраторите.


След кризата от 2008 година хората се обърнаха и срещу банките, разбрали, че зад фасадата на обслужване на общия интерес през цялото време се е криела чисто гола алчност. След краха, държавите измислиха закони, които да помогнат на банкерите и да стоварят сметката за тяхната алчност върху хората. Така населението загуби доверие и в справедливостта на закона.


При загуба на доверие в институциите на модерното време - държавата, политическите партии, учените, експертите и законите - хората тръгнаха да търсят спасение в пред-модерни рецепти. Като например: да дадат цялата власт на някой отделно взет спасител, който да "оправи нещата" с твърда ръка. Затова светът започна дрейф по посоката на популистки диктатури - нещо, напълно немислимо дори преди 30 години.


Оттук: като че всичко сочи към това, че денят след утре ще ни донесе свят, населен с диктатори. Извънредното положение в света е, обаче, свързано с вирус. Борбата срещу него не е онова, за което всеки диктатор и кандидат-диктатор мечтае: да влезе във война с друга държава, за да мобилизира населението зад себе си, изтребвайки враговете ("гадовете" по Борисов). Войната е срещу зъл микроб. А тя, по може би парадоксален начин, ни дава невиждана (и неподозирана) доскоро възможност да възстановим силата именно на онези фактори и системи, чието отслабване доведе до избуяването на популистите.


Вирусът може да бъде победен само с наука - с усилията на онези "експерти", на които популизмът така обича да се подиграва. Ако те успеят, ще са доказали необходимостта от наука и учени, от експерти и експертност. Ще могат да възстановят своя авторитет и да искат ресурси от власт-имащите по един нов, категоричен начин. Същевременно, за да могат обществата да бъдат мобилизирани, императивно е възстановяването на чувството за справедливост, т.е. на законността, както и преформулирането на ролята на политиците:


от представители на властта пред гражданите, те отново да станат представители на гражданите във властта


Вирусът може да бъде победен и с онези качества на обществото, които бяха доскоро осмивани и отслабвани. Няма как прилагането на доскоро водещата ценност, индивидуалната алчност, както и на препоръчваното поведение, т.е. индивидуалното консуматорство, да помогне на обществата да се справят. Необходими са съвсем други качества: солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите. От алчни, нещастни, самотни и уплашени същества, формиращи тълпа в търсенето на господар-спасител, можем да се преформатираме отново в човеци, живеещи солидарно, не за сметка един на друг, нито пък - за сметка на природата или на бъдещето на собствените ни деца.


За пръв път от много време този избор е реално наличен в съществуващата извънредна ситуация. От всички ни зависи, как ще постъпим с тази внезапно отворила се възможност.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (139)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 264 Весело

  "Смъртта може да почака", казва Джеймс Бонд (ツ)

 2. 2 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2999 Неутрално

  Още един експерт по вирусология.

  Еретик
 3. 3 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 797 Неутрално

  Дългичко, но двата последни параграфа уцелвят десятката.

 4. 4 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  Ако трябва да преразкажем с едно изречение за несвикналите да четат дълги текстове привърженици на Гешев и Барба Банкьос: Стадото си иска пастир. И колкото по-голяма е тоягата на пастира, толкова повече овцете го уважават и не смеят/искат да противостоят на мъдростта му.

  Една от фундаменталните книги на ХХ век, наред с Brave New World на Huxley и 1984 на Orwell, е Lord of the Flies на William Golding, която показва по доста убедителен начин, че в кризисни ситуации, оставени на себе си, група деца от цивилизованото индустриално общество могат да деградират в стадо диваци и да се самоорганизират като племе с вожд и шаман - т.е. да се върнат в доцивилизационната епоха.

  Или, както е казал Clive Bell във вече 100-годишния си труд Civilization, посветен ан Вирджиния Улф: Цивилизацията е нещо изкуствено (civilization is artificial).

  Хубава статия на Дайнов, както винаги - и по тази причина положително ще бъде оплюта от "здравите сили".

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1221 Неутрално

  Добро!
  Има над какво да се замисли човек.
  Оставете “специалистите по вирусология” да си вършат работата с вирусите.
  Нужно е да чуваме специалистите по болно общество.
  Г-н Дайнов е точно такъв, при това авторитетен (за имащите способност да мислят оттатък глупавите си лични пристрастия).
  Добра лекция, респект за Професора!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Още един експерт по вирусология.
  —цитат от коментар 2 на Костадин Иванов


  Не само по вирусология , а по всичкология. Той ИЗПЪЛЗЯВА или го АКТИВИРАТ , когато трябва да се "ЗАГОРИ МАНДЖАТА" , да се всява раздор , в иначе, в момента горе-долу СПЛОТЕНИТЕ в обща борба с ЕПИДЕМИЯТА - българи. Те мислят и нямат нужда от "мъдостите " на ЖЕНЯ - НАПРИМЕР: Но Женя продължава :
  "Така се ражда популизмът - идеята, че един отделно взет човек може да има абсолютна власт не, защото е "по природа" по-висш от останалите, а защото по някакъв магически начин неговата воля е еманация на колективната воля на останалите, дори те да не подозират това. Такава поза, например, днес в България заемат Бойко Борисов и, все повече, Иван Гешев; около нея се върти, в последните дни, и генерал Мутафчийски./да си дойдем на думата с Гешев /" .Той е ТАРГЕТА , а не толкова останалите , към които трябва да присъединим проф.Кантарджиев , вътрешния министър и всички знайни и незнайни медици , които не мислят с ДЖОБОВЕЕТЕ СИ , а със СЪРЦЕТО , УМЕНИЯТА и ЧУВСТВОТО СИ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ! Прави впечатление , че пРезидента не е в "групата на Шаро - Дайнов /

  "Срещу популизма веднага застава германският философ Георг Вилхелм Фридрих Хегел. След внимателен анализ на последствията от Наполеон в Европа, Хегел стига до извода, че все пак трябва да управляват не хора, а - ЗАКОНИ Тези закони трябва да създават норми, които да бъдат поддържани и налагани от отделна група професионално подготвени за това хора, които той нарича "универсалната класа" (универсална, защото свързва държавата, която е едно, с хората, които са много), а ние обичайно наричаме "администрация" "Тези ЗАКОНИ се ПИШАТ ОТ ХОРА , КАТО ТЕЗИ , КОИТО "ШАМАНЪТ НАРИЧА ПОПУЛИСТИ /дума която сама по себе си не спада към "мръсните " думи освен когто се използва от "подозрителни човешки популации " с НЕЧИСТИ дори РАЗРУШИТЕЛНИ НАМЕРЕНИЯ /.
  Смири се , Женя ! В Миндя също мможе да дойде НЕЖЕЛАН и НЕВИДИМ ПОСЕТИТЕЛ с КОРОНА ! А ти не си от съвсем "младите " .А не си и БЕЗСМЪРТЕН !

 8. 8 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 266 Неутрално

  Препоръчвам статията! Дайнов както в повечето случаи цели десятката!

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 9. 9 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Шамана- гений пАК Е обаркал посоката. ИскАл е да каже " дено преди вчера"
  —цитат от коментар 6 на xAlan Blackmore


  Има един пасаж , вируса се лекува с наука.И с това ли не си съгласен?
  Или и теб те гони шаячния синдром.

  SHADOWS of SOFIA
 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3022 Неутрално

  Страхотна статия на Дайнов. Слава богу, че в опростаченото ни от недоучили пишман вождове общество все още има грамотни и мислещи хора.

 11. 11 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  [quote#7:"doroteus"][/quote]

  Ама "Шамана" говори и за Макс Вебер.Ако се питаш кой е пък този, той е консерватор. Не като теб папагал.

  SHADOWS of SOFIA
 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2887 Неутрално

  солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите. "

  Точно с такива лозунги партията пращаше синчетата си в чужбина

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2999 Неутрално

  До коментар [#4] от "Norman Granz":

  "Хубава статия на Дайнов, както винаги - и по тази причина положително ще бъде оплюта от "здравите сили"."
  ==================
  Преди време наричаха Дайнов "син шаман".
  Сега остатъците от някогашните сини са част от управлението, а авторът на статията е обречен да бъде говорител на извънпарламентарната опозиция.
  Това носи само едно предимство - Да не можеш да се изкаляш с корупция и грешни решения, колкото и да ти се иска.
  Затова той ще мрънка академично против властта, която и да е тя, без да казва какво точно трябва да се направи, както Радан вчера.
  За него "колкото е по-зле, толкова е по-добре". Ленинска му работа.
  Той не казва защо утвърдените демокрации правят същото, което се прави и у нас, само размахва заплахата от диктатура. Ако нямаше мерки, би вил от гняв, че няма. Ако изпукат най-много като процент българи от всички европейски нации, това би било победа, а Гешев ще е виновен.
  Ако не стане така, ще чака друг повод.
  Дори и президентът временно миряса, но Генчо - не.

  Еретик
 14. 14 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите. "Точно с такива лозунги партията пращаше синчетата си в чужбина
  —цитат от коментар 12 на дерибеев


  А какво ще кажеш за закона ръководи всички а не диктатор? Кое предпочиташ диктатор или върховенство на закона?Нали това е заложено за размисъл в написаното от Дайнов.

  SHADOWS of SOFIA
 15. 15 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#14] от "К2":

  "Нали това е заложено за размисъл в написаното от Дайнов."

  Дерибеев е разбрал от статията, колкото е могъл.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 16. 16 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 482 Весело

  солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите. "Точно с такива лозунги партията пращаше синчетата си в чужбина
  —цитат от коментар 12 на дерибеев


  Браво Дерибеев, супер си! "Титан на мисълта"!

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  До коментар [#14] от "К2":"Нали това е заложено за размисъл в написаното от Дайнов."Дерибеев е разбрал от статията, колкото е могъл.
  —цитат от коментар 15 на Norman Granz


  Не вярвам. Макар и да ехиден понякога.

  SHADOWS of SOFIA
 19. 19 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Абе този не преподаваше ли турски език в циганската махала в Миндя? КОЙ го пуска тука?
  —цитат от коментар 17 на xAlan Blackmore


  Изглежда ти си навлека тук.Айде отивай да си следваш стадно чувство в ПИШ

  SHADOWS of SOFIA
 20. 20 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 438 Неутрално

  До коментар [#14] от "К2":"Нали това е заложено за размисъл в написаното от Дайнов."Дерибеев е разбрал от статията, колкото е могъл.
  —цитат от коментар 15 на Norman Granz


  Демек нищо.

 21. 21 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Поначало Дайнов отдавна не го чета... Просто в статии му няма нищо практически приложимо и рационално...

  По-горе някой препоръча последните два пасажа... Прочетох ги... Пак същото...

  Иначе, капитализмът - дори и лош, управляващите - дори и прости, държавата върви напред - шрудно и бавно, със загуби, закърпваме постепенно разрушената, във всяка сфера, от социализма страна... Опитваме се да се откъснем от руската захапка...Дори и в правосъдието и правораздаването...

  А и "солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите", колкото и трудно също прави стъпки...

  И не е ли време проф. Дайнов да спре да се занимава с фантасмагории ( неговите не са дори утопии ) и да каже поне две думи за ограбването чрез горимата, за АЕЦ Белене... Там този с "гадовете" е най за критика.

 22. 22 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1636 Неутрално
 23. 23 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 939 Весело

  Луи XIV бил популист, ти да видиш......

  Знанието е сила, информацията - власт
 24. 24 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1122 Весело

  Пророк Генчо е бележит пенкилер, от Хегел през вирусологията до полИтиката му е сичко нарисувано, аферим

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 25. 25 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  Реакцията на сегашното "извънредно положение" потвърждава, че българите са "готови" за авторитарен режим. Последният път, когато попаднах в смесена компания две студентки си пийнаха повече и почнаха с по-фриволно поведение, а до мен двама техни връстници ги претеглят и ги коментират "Тея са готови! Бе, готови са, ти казвам! За мен - ниската, за теб - високата! Айде, накъде ще ги караме?... След което се примъкнаха към тях и почнаха да ги омайват. Извинете за краткото отклонение, с което обясних смисъла на "готови са".

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 26. 26 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2887 Неутрално

  До коментар [#14] от "К2":

  Увод, теза/пълнеж, извод - трите компонента задължителни за анализ/статия. Точно в този ред, или твърдиш, че извода автора го е извел в средата, а завършва с увод? Освен +/- от гранц/служебни трябва и логика да има все пак.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 27. 27 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1600 Неутрално

  Откак ходи на парти на Станишев и след още една-две изцепки Дайнов ми е трън в окото.

  Обаче винаги съм казвал и повтарям, че има и ерудиция, и талант, и си заслужава да се чете.

  С едно наум, но си заслужава.

  Бих искал да мога да напиша това, което той е написал така, както той го е написал.

  Но не мога, затова ще го кажа по-просто: светът се е разглезил и извратил и може би е дошло време да си плати за това. Не е корона вирусът, който ще го направи - той е само катализатор.
  Натрупаните с години изкривявания в мисленето и разбирането рано или късно ще доведат то ситуация на нови войни и разрухи.
  Такава е чоешката природа, такава е и човешката история.
  Хората може да победят коронавируса, но няма никаква индикация да победят природата си.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 28. 28 Профил на Веселяк У
  Веселяк У
  Рейтинг: 285 Неутрално

  "Необходими са съвсем други качества: солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите".......Абе, Дайнов, ти кога стана комунист?!

 29. 29 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  До коментар [#14] от "К2":Увод, теза/пълнеж, извод - трите компонента задължителни за анализ/статия. Точно в този ред, или твърдиш, че извода автора го е извел в средата, а завършва с увод? Освен +/- от гранц/служебни трябва и логика да има все пак.
  —цитат от коментар 26 на дерибеев


  Остави това! Какво предпочиташ , диктатор или върховенство на закона? Това ме интересува.

  SHADOWS of SOFIA
 30. 30 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  Дайнов, рядко заслужаваш поздравления, но за тази статия за която си се подготвил много добре, те са напълно заслужени!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 31. 31 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Да не мислите че "корона вируса" не се предава като СПИН-вируса и по полов път, само че не го казват :-))))

 32. 32 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Да не мислите че "корона вируса" не се предава като СПИН-вируса и по полов път, само че не го казват :-))))
  —цитат от коментар 31 на Петя


  Петя уважение са тези на опашка за пезервативи.Тези с тоалетната хартия трябва са по-малко.

  SHADOWS of SOFIA
 33. 33 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1754 Неутрално

  До коментар [#21] от "evkalipt":

  Вървим напред..., а дали знаете колко бързо Германия е вървяла напред през 30-те години на миналия век? А СССР по същото време?

 34. 34 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  Супер! Освен всичко друго, статията разделя коментиращите по един уникален начин. Празноглавите и троловете не успяват да сътворят нищо смислено против статията и почват да бълват помия в стил ад хоминем или идиотски "анализи" в стил Гозамбо, джуджука и други познати лица. Дерибеев се опита да каже нещо смислено, но си личи как се прави на дръж ми шапката и когато беше насочен право в целта, няма отговор

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2259 Любопитно

  До коментар [#12] от "дерибеев":

  Точно с такива лозунги партията пращаше синчетата си в чужбина
  ===================

  Статията е малко за друго))))
  Но аз просто искам да попитам / коментирам вашия коментар - как знаете как тя изпращала, защо и къде ви изпращала?)

  "Чуждестранен агент"
 37. 37 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Много добре представена позиция, г-н Дайнов! И съвсем навременна.
  Надеждата ми е в тези, които ще дочетат до края и осмислят същността.

 38. 38 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Луи XIV бил популист, ти да видиш......
  —цитат от коментар 23 на pag


  Ами щом Генчо казва, значи е така. Само че по времето на Луи XIV в Англия не е имало кой знае какво върховенство на закона. Чарлз I е управлявал еднолично, не е подлагал решенията си на “ широко обществено обсъждане”. След това е имало гражданска война, и парламентът уж е управлявал 2-3 години, след което започва диктатурата на Кромуел. Чак през 1689 се приема Bill of Rights, който ограничава властта на краля и дава по-големи права на парламента.
  През 1940 Чърчил е назначен за Мин. Председател без избори и с разширени пълномощия заради войната. Превел е страната през изпитанията и 1945 след редовни избори е отстъпил властта на Клемънт Атли. Генчо май тези подробности от историята не ги знае. Нищо чудно, до 1990 той е бил специалист по история на БКП.

 39. 39 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Много добре представена позиция, г-н Дайнов! И съвсем навременна.Надеждата ми е в тези, които ще дочетат до края и осмислят същността.
  —цитат от коментар 37 на Jordan J


  Да се надяваме.Въпреки , че има хора които и не искат да осмислят като си остават роби на егото.

  SHADOWS of SOFIA
 40. 40 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2887 Неутрално

  До коментар [#29] от "К2":

  Точно въпрос на място, върховенството на закона в момента е в ръцете на Гешев , избран според закона с квотата на парламента/закона във ВСС , и подкрепен гласно и негласно от всички партньори и съюзници на България. А против Гешев е диктатор като Путин (споменат поименно) . Та в кое върховенство на закона да вярвам? В това избраното на избори пишещо законите? Ами така работи демокрацията.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 41. 41 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  До коментар [#29] от "К2":Точно въпрос на място, върховенството на закона в момента е в ръцете на Гешев , избран според закона с квотата на парламента/закона във ВСС , и подкрепен гласно и негласно от всички партньори и съюзници на България. А против Гешев е диктатор като Путин (споменат поименно) . Та в кое върховенство на закона да вярвам? В това избраното на избори пишещо законите? Ами така работи демокрацията.
  —цитат от коментар 40 на дерибеев


  Твърде дълго нещо си написал.Върховенството на закона не е Гешев.Та още веднъж диктатура или върховенство на закона?

  SHADOWS of SOFIA
 42. 42 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 439 Любопитно

  Спорна е тезата, че общества издигнали в култ качества като "солидарност и "братство"; взаимна помощ; готовността да жертваш нещо свое за другите" са добри. Класическите примери за обратнота са СССР, РФ, НационалСОЦИАЛИСТИЧЕСКА Германия. А "Велката демокрация" изградена от алчни хора ;-)

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 43. 43 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  [quote#7:"doroteus"][/quote]

  Опитал си се да напишеш контра текст, получил си безмислеца!
  Много под Дайнов си!

 44. 44 Профил на proudbulgarian
  proudbulgarian
  Рейтинг: 275 Гневно

  Тоя професор е на път да задмине един друг специалист по всичко! Оня, математика! Цал ми е за студентите, добре, че ние учехме при по-нормални преподаватели! Миш-маш и нищо не казано! Законите се пишели от хора, ама тези, дето ги пишелим били популисти и т.н. несвързана комунистическа бълвоч! ЗАКОНА, БАЙНО, СЕ ПИШЕ ОТ УМНИ ХОРА< а не от бастуни като тебе! Американската революция е направена от най-богатите хора в тези колонии, нежелаещи да плащат на краля! И написват Констируция, която вече 230 и повече години служи на хората! Има само 27 добавки, а не поправки, както нескопосано превеждате такива като тебе! И знаеш ли как започва тази конституция? Ние, народа на Съединените щати....! А написаната от кавали като тебе, комунистическата ни Констируция от 1991 г. запозва: Ние, народните представители....! Разликата е ТОВА! Нашите закони не са толкова лоши, почти всички са синхронизирани с европейските изисквания! ПРОБЛЕМА е в неспазването им! Липсата на воля да се спазват, защот в мътната вода такива като тебе папкат! В закона за здравето си има прекрасни текстове за задължителна карантина, за имунизации и т.н. Но либералните педали като тебе и оня поп от Сливен, дето Бог не му давал да ваксинира децата си, сте пречката!

 45. 45 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3594 Неутрално

  До коментар [#4] от "Norman Granz":

  Хубав коментар. Имаш (+). Лошото е, че ако повечето хора поне са чували (и може би прочели) "1984" и "Фермата" на Оруел, то, "Прекрасният нов свят" и "Повелителят на мухите" са доста непознати (да не кажа неизвестни), на масовия читател. За съжаление.

 46. 46 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 447 Неутрално

  "Такава поза, например, днес в България заемат Бойко Борисов и, все повече, Иван Гешев; около нея се върти, в последните дни, и генерал Мутафчийски."

  Дайнов, колко от нашите съграждани в момента имат квалификация и качества да оглавят Националния оперативен щаб? Какво общо имат Бацето и Гешев с генерал Мутафчийски, та ги слагате в един кюп? Вас да Ви сложат там ще се справите ли?
  Типично българска работа: едни работят, другите подлайват отстрани да им търсят недостатъци и да им дават акъл.

 47. 47 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  На Дайнов все диктатори му се привиждат. Нищо общо с действителността. Ако за 15 г. не е разбрал с какво управлява Борисов, егати политолога. Ако трябва с една дума да се определи формулата за успех на Борисов, тя е: хитрост. Няма по-гениален от него как да прилъгва простите. Знае какво да им каже, че да стане господ в очите им. Никаква диктатура, а гениален манипулатор. Нима Остап Бендер е диктатор?

  Излизаш пред телевизията и казваш, че си дал Вальо Топлото на прокурор. После дозабиваш от воле: "Ние ги хващаме - те ги пускат!" (с фалцет и апломб). Простите това очакват - добър шериф и корумпиран съд. А си казал нещо по-сложно и си изтървал матриала. Ето ти първия мандат.

  И ако в момента Дайнов не усеща, че короната даде на Борисов барем 7-8% рейтинг нагоре, да вземе да си изяде дипломата на "политолог". Разликата е само, че ако преди БХ ревеше: "Ние ги хващаме - те ги пускат!", то сега го прави далеч по-тарикатски и рафинирано. В момента формулата му е "Аз ще ви отърва от короната!". Нищо, че тя така и така ще си мине по един и същ начин - и с Борисов, и без Борисов.

 48. 48 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#3] от "john_3volta":

  "Дългичко, но двата последни параграфа уцелвят десятката".

  Съгласен съм с вас, но в последния анзац, автора казва, по повод посоката в която ще хванем ( малко не ми е ясно дали става дума за нас или за света, но все едно) и какъв избор ще направим следната фраза:
  "За пръв път от много време този избор е реално наличен в съществуващата извънредна ситуация. От всички ни зависи, как ще постъпим с тази внезапно отворила се възможност."
  Първо, не виждам много тясната връзка между вируса и ситуацията, която да ни изправи пред избора.Тя, ситуацията във всичките години назад е изправяла хората пред този и подобни избори и дори от това което е днес ( нямам предвид епидемията, а днешната политическа дейтвителност) се вижда, че макар и с всякакви крачки напред и назад, все пак хората правят правилния избор и надявам се, въщност съм сигурен, че и за напред ще е така.

 49. 49 Профил на kyulc
  kyulc
  Рейтинг: 56 Неутрално

  забравихме байтошевото време,вече ни го припомнят

 50. 50 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Нито корона вируса ,нито каквото и да било може да изиграе ролята на Deus ex machina.
  Който е мразил някого или някои или просто е противна или конкурентана страна с него или тях,продължава в същия дух,просто добавя коронавируса към реториката си, Който се опитва да наложи нещо или да възпре,го прави сега под флага на борбата коронавируса.
  Не правя изкючение,искам което може да бъде направено в онлайн среда и дистанционно да се прави така и да има такава възможност,сега го тръбя и заради коронавируса и с това мотивирам исканията си да стане така .
  Не съм чул някой да каже,че имамите в Саудитска арабия проявиха здрав разум и затвориха храма Кааба например,а БПЦ се държат идиотски.

 51. 51 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2413 Неутрално

  До коментар [#4] от "Norman Granz":

  Народът има нужда от просветен диктатор. Ключовата дума е "просветен". Това важи за абсолютно всеки народ. САЩ и Англия са на върха точно защото ги управляват просветени диктатори от просветен елит,а не защото са демократични и цивилизовани. И Германия,и Англия са демократични и цивилизовани,но е факт че хората по света се "натискат" да емигрират в Англия,а не в Германия.

 52. 52 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2413 Неутрално

  До коментар [#29] от "К2":

  Колко пъти трябва да ви се набива в главата,че върховенството на закона не означава върховенство на справедливостта?! Пример е България,където почти всичко е законно,но не е справедливо.

 53. 53 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  Силен анализ с грандиозен финал!

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 54. 54 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  Чудесен анализ, господин Дайнов, но много излишни запетайки и дефиси, които малко объркват четящия и отклоняват вниманието от съдържанието. Това не съм го забелязала досега във Ваши статии и съм малко учудена.

 55. 55 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 939 Неутрално

  [quote#38:"aralambi"][/quote]

  Дайнов никога не е допускал някакви си факти да му развалят хубавата философска теза.
  Има си верни възхитени фенове, хонорарите капят, така че какви поводи за притеснение да има......

  Знанието е сила, информацията - власт
 56. 56 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  .... В момента формулата му е "Аз ще ви отърва от короната!". Нищо, че тя така и така ще си мине по един и същ начин - и с Борисов, и без Борисов.
  —цитат от коментар 47 на inn


  И докато короната си минава, ще бъдат усвоени още едни милиарди (без обществени поръчки). Моделът Борисов е всъщност моделът на ЕС.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 57. 57 Профил на Violeta Dimitrova
  Violeta Dimitrova
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Виж ти...Не, че не го зная, ама ми се мъглявеше в главата , а така...хубаво е , когато се избистри.А още по-хубаво е , когато го прочетат младите

 58. 58 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 447 Весело

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  Ами знаехме, че Партията изпращаше децата на заслужилите другари да учат в капиталистическа чужбина! Говореше се в студентските среди къде учи синът/дъщерята на еди кой си другар. Обикновени хора не можеха да учат там, а само в СССР и другите държави от лагера.

 59. 59 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2998 Неутрално

  До коментар [#40] от "дерибеев":

  Знаеш ли какво означава избран?! Тоест, да бъде осъществен избор. Избор има, когато има поне три предложения и предварителна информация за работата, образованието и професионалните качества на кандидатите. Избор от един кандидат не е избор...! Щото така на времето си избираха БКП и правешкия каскет...!

  Бивш tww09306483.
 60. 60 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 850 Неутрално

  Дайнов не ми е от любимите анализатори, като стилистика и теми, предпочитам определено проф.Дичев, но този път се е справил блестящо и като ретроспекция, анализ и тези. Поздравления!

 61. 61 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#9] от "К2":

  От цялата статия това е единствения верен пасаж. То науката поиска извънредно положение, но аспиранти от Института по история на БКП, предложен като такъв със заповед на ЦК на БКП е решил да покаже как един комунист може да се преобразува в демократ, който твърди, че е за демокрация, но когато мнозинството си иска Борисов или Путин, то греши и трябва да избере да го управляват боядисани комунисти като Дайнов, Атанасов, Христо, наследника на един от УБО и т.н. Мили демократи замълчете поне докато се справим с вируса и после се правете на велики демократи забравили произхода си като сина на другаря Дайнов, Евгени изучил се в Англия с пари и по благоволение на Евгения Живкова. Очаквам демократите от Дневник отново най-демократично отново да забранят да пиша коментари тук. Но човек трябва да се съобразява с демократичните традиции на Дневник.

 62. 62 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 493 Весело

  Започвам с общия коментар. Статията е една от най-добрите, да не кажа най-добрата, но това е аналитична статия, а не синтетична. Имам чувството, че повечето хора очакват някой да им даде акъл наготово, а не са готови да вземат правилните решения за себе си, прочитайки една добра аналитична статия.


  До коментар [#51] от "deaf":

  Понятието “просветен” диктатор е боза с косми според определението на едни от най-добрите програмисти и ми напомня вица за честните и умните.

  Комунистът трябвало да бъде честен и умен. Обаче честен и комунист - не бил умен, умен и комунист - не бил честен. Проблемът е, че от честен и умен човек комунист не става.

  73! Go Go
 63. 63 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  Евгени Дайнов е изключително умен човек. Един от малкото, които уважавам в екс-СДС. Но не му прави чест така да изпростачва основите на европейската и световна философия! Вярно, че пише статия за масовата публика, но това не значи, че трябва да преписва учебника по научен комунизъм и да свежда приноса на доайените на европейската научна мисъл до подобни примитивизми.

 64. 64 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2751 Неутрално

  На снимката 3ма лего генерали, нито един от тях не е строявал повече 5-10 хиляди войника

 65. 65 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  До коментар [#64] от "karatista":

  Ми тя армията ни, със все резерва, я мобилизира 30хил, я не. Така че за всеки по 10хил и командването е готово.

 66. 66 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4812 Неутрално

  Когато прочетох, че генерал Мутафчийски е пришит към популистите , престанах да чета. Някои хора просто нямат мярка за нищо.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 67. 67 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 637 Неутрално

  До коментар [#40] от "дерибеев":

  Путин срещу Гешев???????
  Гешев е поредната еманация на беззаконието и успешно продължава да форматира прокуратурата в ОПГ.
  Злобно невежество назначено и облечено във власт.
  Путинска мечта.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 68. 68 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4812 Неутрално

  Същевременно, Льотчика е пропуснат от листата на популистите.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 69. 69 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1130 Неутрално
 70. 70 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  Няма съмнение, че е добре да ни управлява законът макар и чрез хората но не да ни управляват хората макар и чрез закона.
  Добре е земята да бъда рай, но за сега е само земя.
  Г-н Дайнов. За да ни управлява закона са нужни предпоставки, инструменти, механизми за да реализираме това управление. Разбирам недоволствата на автора от условията в България. А може ли авторът да реализира своите мечти там където българските власти не му пречат - например в Албания, в Русия, в Молдова, в Египет...

  подпис
 71. 71 Профил на ba
  ba
  Рейтинг: 307 Неутрално

  Чудесна статия на Дайнов.

 72. 72 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  " От алчни, нещастни, самотни и уплашени същества, формиращи тълпа в търсенето на господар-спасител, можем да се преформатираме отново в човеци, живеещи солидарно, не за сметка един на друг, нито пък - за сметка на природата или на бъдещето на собствените ни деца."
  Изпуснахме питомното, сега ще гоним дивото. Дано не сме закъснели. Но, прав е Дайнов, във всичко е прав, но има ли кой да го чуе.

 73. 73 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#67] от "Rhapsody of Fire":

  "Путин срещу Гешев???????"

  Не го знам тоя умишлено ли пуска такива димки или сам е задимен...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 74. 74 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2751 Неутрално

  До коментар [#65] от "ivanpopov":

  е толкова ли няма някой дърт генерал от онова време да ги развее тия хаймани по плаца

 75. 75 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Неутрално


  Денят след утре
  Евгений Дайнов

  Евгений Дайнов

  Аман от комунистически издънки да ме поучават на морал и демокрация

 76. 76 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1440 Весело

  Ох, олекна ми най-после! Камък ми падна от гърба! От 22 февруари не бях чел нищо от епохалния философ Еужен дьо Миндя и взех да се притеснявам сериозно дали не го е напъплил проклетият коронавирус. Сега обаче съм спокоен! Явно обилно налазен от витаминозната продукция на своя съселянин – бай Геле Казанджията – Еужен е взел правата лопата и бодро разкопава така близката на сърцето му философска леха – от Аристотел до Гурбангули Мяликгулевич Бердимухамедов! Световно! Сърцераздирателно! Основополагащо!

  Прехвърляйки усилено буците философски знания, Еужен гледа в бъдещето, където, според него, ще управлява „някой изразител на "народната воля" (по Русо), "носител на суверенитета" (по Шмит) или, по-простичко, "господар" (по Аристотел)“. Изумителна мисъл, която то се знае, не е по силите, например, на неговата комшийка в Миндя – баба Наста! Малко уморен, щото, нали, скоро не е копал така усилено, Еужен се подпира на правата лопата, забърсва потно чело и профъфля: ‚Ако не искаме това бъдеще, очевидно ще искаме връщане към положението, при което управляват не хора, а закони“.

  Простено му е! В рамките на титаничния си труд, забързан да ни спаси от хищните изедници, „господари“ и кръволоци, Еужен не е забелязал някакво си там Народно събрание, което, кой знае защо и за негова почуда е законодателен орган и е гласувало, забележете – с пълно мнозинство от всички 209 присъстващи – едно напълно законно извънредно положение! И никой, в т. ч. представителите и на другите власти, както и президентската, не го оспорва! Да, ама те не са толкова екстремно проницателни като микроскопския или дори и може би, напълно рентгеновия поглед на Еужен, който ни поднася и другата си зашеметяваща прогноза: „Оттук: като че всичко сочи към това, че денят след утре ще ни донесе свят, населен с диктатори“.

  Както вече казах, „Простено му е“! Що се отнася до израза "Компютърни програми не се ядат", ще припомня на Еужен, че това бе израз на един пенсиониран, върл комуняга, и бе производен на израза, смятан от стрина Курна за един от върховете ѝ на политическия дебат, а именно „Асфалта не се яде“! Така че „Не нам, не нам…“, както пише на един паметник в София! А през туй време, Еужен, прекопай пак лехата, душко! Кой знае, този път може и да намериш нещо малко от малко по-умно, по-смислени и по-приемливо! Има ли въпроси? А да, друг път ще кажа какво каза комшийката на Еужен в село Миндя – баба Наста – за своя учен съсед!

 77. 77 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#46] от "ckn29372393":
  А какво общо има един хирург с вирусологията?!

 78. 78 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 833 Любопитно

  демокрацията е реална само там, където има реално гражданско общество ,в България и едното и другото са имитация ,много лоша имитация

 79. 79 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  Денят след утре
  Евгений Дайнов

  Евгений Дайнов

  Браво Дайнов, в десетката си. Да видиш само как комунистическите издънки начело с Норман та се стигне до ХМ и Росито ти ръкопляскат. Вълкът козината си мени но нрава никога, комуниста си е комунист дори като най върл демократ

 80. 80 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1824 Весело

  Хм, за една бройка изпуснахме да изградим смелия нов свят, в който управляват бюрократи в деликатно сиво, налагащи алгоритмично едни благи и всеприемащи закони. Разбира се, кой и чии интереси са зад тия закони - пак не са изцяло безлични. Май отменяме тананикането на симфонии. Жалко, че толкова много пандити с верни теории ще се окажат не просто от грешната страна на историята, а в небрано лозе.

  В Повелителят на Мухите момчетата изграждат цивилизация от нищо. Не е много елегантна, но ако бяха спазвали училищния си устав, щяха да умрат. А те поне имаха ловци и прасета.

 81. 81 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#77] от "авторът":

  Не е задължително ръководителят на оперативния щаб да е вирусолог защото няма той лично да лекува болните. Трябва да е специалист с голям административен опит и обучен да действа в екстремни ситуации, а военните лекари по принцип преминават и през такова обучение.
  Имате ли други причини да смятате, че изборът е неподходящ?

 82. 82 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2751 Неутрално

  До коментар [#81] от "ckn29372393":

  Е какъв административен опит има тук?

 83. 83 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Защо публикувате този човек. Той преди два дни оспори изобщо, че има вирус, обиди всички, които работят за ограничаването му, обиди хилядите възмутени от писанията му във фб. Сега си е изтрил поста, понеже е ниЗък. Кой плаща на хора като Дайнов, просто не ми го побира главата. Как е възможно да се публикува толкова едностранчив, озлобен и неоригинален човек. Той дори обижда с епитети почти постоянно.
  Ако вървите така, скоро ще имате статии от Недялко Недялков и Бабикян.

  Quo vadis, Дневник ........?....................?................?

 84. 84 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4812 Неутрално

  До коментар [#78] от "Stewie":

  Така е. Щом комунистите не сте на власт, значи няма демокрация.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 85. 85 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 293 Неутрално

  Верно, това е културно изказване на формулата "вие сте прости и аз съм прост - значи, това, което аз правя е това, което вие искате". Това е хубаво, но да се намесва тук и вируса ми изглежда излишно.

 86. 86 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1440 Любопитно

  В отговор на многобройните запитвания за произхода на израза "Компютърни програми не се ядат", тук публикувам няколко линка за епохалното откритие на пенционирания словослагател във в. Дума – бай Танчо Гаргов, бодър 70-годишен „сведующ и в по-новите тенденции“ (https://duma.bg/nikoy-ne-yade-kompyutarni-programi-n208763 ) - представил себе си като „завършил “Народностопанско планиране и статистика” в бившия ВИИ “Карл Маркс”:

  1. https://business.dir.bg/ekspertno-mnenie/3-4-hilyadi-leva-zaplata-mnogo-li-pechelyat-kompyutarnite-spetsialisti-v-balgariya

  2. http://podtepeto.com/pod-nozha/никой-не-яде-компютърни-програми-ил/


  3. http://epicenter.bg/article/Statiya-v--Duma----Nikoy-ne-yade-kompyutarni-programi--predizvika-burya-vav-Feysbuk/206813/2/0

  „Четете да знайте“, както е казал Вазов в „Паисий“, да се не чудите после откъде подобни мисли са напъплили и Еужен дьо Миндя, син на Александър Дайнов, постоянен кореспондент на вестник Работническо дело в Москва и Лондон. Друго да питате?

 87. 87 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#81] от "ckn29372393":
  Сам налапа въдицата. Ако ръководителят на извънредния щаб не е вирусолог, редно е ръководителят да е човек, който е ръководил не болницао (обществото не е болница), а е рководил големи сектори от обществото, включващи икономически, финансови, социални и психологически проблеми. Накратко: Мутафчийски може да е качествен хирург, но неговата употреба в случая е чисто политическа и няма съмнение, че ГЕРБ го готви за свой кандидат-президент. След следващите президентски избори ми се обади да продължим диалога.

 88. 88 Профил на WTF
  WTF
  Рейтинг: 87 Весело

  Интелектуално-арогантно и среднощно-дълго есе . Дали сега имам нужда от това - ми..., не. Декамерон ме по забавлява и уравновесява. Сега.
  Утре? Ще видим дали есето ще има някаква стойност.

 89. 89 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  До коментар [#87] от "авторът":

  Малко уточнение: по-подходящата мед. специалност във връзка с проблема е не вирусолог, а епидемиолог.

  Вторачването в мед. специалност обаче е излишно. Това, че Мутафчийски е хирург, не значи, че едва ли не хабер си няма от темата. Това, че е хирург, изобщо не му пречи да знае адекватните мерки и да иска прилагането им.

  Далеч по-важната тема, която е твърде сложна за тъпата глава на БайХ е намирането на тъничкия баланс между медицинската необходимост (т.нар. "социална изолация") и опасността да се съсипе и без това рехавата ни икономика. И е ясно, че този проблем ще бъде решаван чрез инстинктите на БайХ на улична котка, нежели чрез интелект и държавническа култура...

  Между другото, накрая ще излезе (предполагам), че най-правилен е бил подходът на Борис Джонсън за реакцията на ЮК: изобщо няма да покътне работа на икономиката си, заради мерки около вируса. И Борисов е хитър, и онзи е хитър, но далеч по-образован, а страната му е на светлинни години напред спрямо нашата територия...

 90. 90 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  До коментар [#81] от "ckn29372393":

  Ти сериозно ли си го написал това!?

 91. 91 Профил на sen
  sen
  Рейтинг: 100 Неутрално

  Денят след утре ми звучи като преди 89 и след 89. Такива лато теб пак ще са добре.

  sen
 92. 92 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 447 Неутрално

  До коментар [#81] от "ckn29372393":Сам налапа въдицата. Ако ръководителят на извънредния щаб не е вирусолог, редно е ръководителят да е човек, който е ръководил не болницао (обществото не е болница), а е рководил големи сектори от обществото, включващи икономически, финансови, социални и психологически проблеми. Накратко: Мутафчийски може да е качествен хирург, но неговата употреба в случая е чисто политическа и няма съмнение, че ГЕРБ го готви за свой кандидат-президент. След следващите президентски избори ми се обади да продължим диалога.
  —цитат от коментар 87 на авторът


  Казах, че може да не е вирусолог. Пропуснах да напиша лекар специалист, а не само специалист, но мислех, че се подразбира от контекста след като споменах военен лекар.
  И ако е вирусолог, но без административен опит? Значи специалността вирусология заменя всякаква друга квалификация и опит?
  И кой е този подходящ за случая човек, който е ръководил големи сектори от обществото, ама си няма и понятие от медицина?
  Аз не съм чул опозицията да възрази, че професор Мутафчийски не е подходящ за тази длъжност, както и за алтернативни кандидатури.
  Проблемът Ви е, че политизирате която и да е кандидатура, независимо от качествата на човека. До президентските избори има много време, а и много неща ще се случат.

 93. 93 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#89] от "inn":
  Съгласен съм с казаното от Вас, с едно малко уточнение. Разговорът за медицинската специалност на шефа на кризисния щаб би бил второстепенен въпрос, ако не беше решен по политически начин: доминиране на критерият "генералски лампази", които в надигащата се авторитарна система за управление имат по-висок рейтинг. Показателно е, че Иван Гешев като гражданин иска още по-строги мерки: демек, започва едно наддаване по посока на пълната путинизация на управлението, което ще/може да има пагубни последствия за бъдещето на страната. Не може извънредното положение да се затяга до безкрай, защото ще умъртви обществото като цяло, а не малък процент от слабите и възрастни хора.

 94. 94 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 447 Весело

  До коментар [#93] от "авторът":

  Военните лекари имат по-добри познания и по-добър опит за справяне с кризисни ситуации.
  А аргументът за генералски лампази и авторитарност в настоящата ситуация е направо смехотворен. Може да се сравнят мерките в България с тези в други държави и тогава да се говори за авторитарно управление и погазване на граждански права.

 95. 95 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#94] от "ckn29372393":
  "Военните лекари имат по-добри познания и по-добър опит за справяне с кризисни ситуации. "
  Що за глупости?! Мислите на автопилот.
  Заболяванията на военните по-кризисни ли са от тези на цивилните?! Военният чип по-добър ли прави един лекар. Ако във война военните лекари имат по-голям опит с травми и други поражения на тялото, у нас нито е имало война през последните 80 г.
  А не бъзай да се смее, след като си некомпетентен, че генералските лампази били ирелевантни. Следи кой ще бъде кандидатът за президент на ГЕРБ на следащите президентски избори и тогава ще разберещ избора на ръководител на щаба дали е бил медицински или политически.

 96. 96 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 348 Неутрално

  До коментар [#34] от "George Svinarov":

  Ами тя статията е насочена точно срещу дебилите във властта и заблудените или зависими български привърженици на кремълската диктатура.

 97. 97 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1440 Любопитно

  До коментар [#89] от "inn":Съгласен съм с казаното от Вас, с едно малко уточнение. Разговорът за медицинската специалност на шефа на кризисния щаб би бил второстепенен въпрос, ако не беше решен по политически начин: доминиране на критерият "генералски лампази", които в надигащата се авторитарна система за управление имат по-висок рейтинг. Показателно е, че Иван Гешев като гражданин иска още по-строги мерки: демек, започва едно наддаване по посока на пълната путинизация на управлението, което ще/може да има пагубни последствия за бъдещето на страната. Не може извънредното положение да се затяга до безкрай, защото ще умъртви обществото като цяло, а не малък процент от слабите и възрастни хора.
  —цитат от коментар 93 на авторът


  @авторът, ако си този аФтор, който си мисля, направо хващай пътя към казана в Миндя, че бай Геле Казанджията реве безутешно от сутринта, щото няма компания за проверка на качеството на продукцията си – толкова учен, толкова красив и с такъв, почти безкраен капацитет за употреба на традиционната напитка! А и така да бистри политиката – хем много учено, хем неразбираемо, хем трудно за запомняне, така че всеки път, колчем отвори уста, всичко звучи като съвсем ново! Бързо към казана, че Геле хълца като изоставена парясница! Нещо да питаш?

 98. 98 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Добра статия на Дайнов, а и заглавието „The Day After Tomorrow“ (филм на Роланд Емерих) е подбрано доста сполучливо, като опасността от настъпването на нов ледников период, е заменена с корона вирус.
  Пoздрaви oт Islа Más а Tiеrrа.

  robin ot Crusoe
 99. 99 Профил на Светозар Христов
  Светозар Христов
  Рейтинг: 432 Неутрално

  Целия ферман, дето го е изписал Дайнов, всъщност не ни казва нищо. Упражнение по словоблудство. Кажи си мнението, бе пич. Истинското, твоето, лично мнение. Каква е тая словесна гаргара ? Един тон приказки и накрая се чудиш, тоя какво иска. Или просто някое НПО ти е платило за тази " мини повест " ?

 100. 100 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2739 Весело

  До коментар [#95] от "авторът":
  Ген. Мутафчийски е участвал в мисии все пак и малко или много се е сблъсквал с кризисни ситуации. Пак не разбрах защо смятате, че назначението е чисто политическо и генералът е неподходящ за длъжността и ако не е подходящ защо опозицията си трае по въпроса и не оспорва назначението. Освен имагинерни разсъждения как бил готвен за следващ президент.
  Дори и от ГЕРБ да го готвят за следващ президент най-малкото има и избори, а те показаха, че не винаги кандидатът на ГЕРБ печели.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK