Какво да се прави с икономиката по време на пандемия

Правителството забрави една от очевидните аксиоми на стопанската политика – че икономиката не е тостер, за да се изключва внезапно.

© Юлия Лазарова

Правителството забрави една от очевидните аксиоми на стопанската политика – че икономиката не е тостер, за да се изключва внезапно.Красен Станчев е основател на Института за пазарна икономика. Народен представител във Великото народно събрание (1990-1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 - 2001) и доцент в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Управител е на КС2 ЕООД. Текстът му е от "Икономически живот".


Какво знаем от историята


Пандемиите се разпространяват залпово, като взрив. Най-леталната от близките сто години е онази от 1918 г., отнела живота на (вероятно) два пъти повече души от смъртта, причинена от първата световна война. Известно е още, че оттогава досега броят на жертвите намалява. Включително дотолкова, че паниките по повод болести като "птичи грип", "луда крава" или вследствие на ебола, приличат на езоповата приказка за лъжливото овчарче. Те са донякъде причината, че сегашната пандемия бе посрещната неразумно.
"Правителствата вземат правилни решения, обикновено след като изчерпят всички останали алтернативи."


Уинстън Чърчил


(парафраза на негов афоризъм, изказан по повод правителството на САЩ)


Общото равнище на хигиена и културата на ограничаване ("общуване") на различни приносители на вируси - обикновено бозайници с генна структура, позволяваща пренос на вирус към хора. Например, плъховете са приносителят и на чумата, и на вируса, причинил сегашната пандемия. Някои наблюдатели дори се учудват, че няма международен стандарт за ограничаване на достъпа до такива бозайници.


Пандемиите са много различни от природните бедствия като стопански ефект.


От икономическо гледище бедствията и пандемиите са институционални нарушения в основите на съществуването и натрупването на капитал, т.е. на условия за по-добър живот, които са породени от природни или обществени (свързани с дейността и изборите, които правят хората) причини. Закономерностите на възстановяването след природни бедствия и големи промишлени аварии са, че:


• отделните хора и местните общности се нагаждат много бързо, оживелите не са безпомощни жертви;


• веднага след първоначалния шок, хората започват да си помагат един на друг;


• нараства обществената отъждествимост и солидарност;


• в резултат се разгръщат необикновени усилия за спасяване, помощ и възстановителни и ремонтни работи;


• изследванията и историческите хроники показват, че въпреки случаите на антиобществени и аморални прояви, обществената порядъчност и взаимопомощ преобладават (тази закономерност е изведена от Питирим Сорокин през 1942 г.).


Повечето от тези неща не се случват при пандемии или се случват с известно забавяне. Проблемите са поне два:


а) хората ги е страх от "другите" и


б) на правителствата и политиците е изгодно да следват подход, който може да бъде наречен "всички злини идват от чужбина и чужденците".


И тези реакции са естествени.


Към това отношение сега се добавя и дежурното обвинение към глобализацията. Всъщност международната търговия и общуване са част от естественото нагаждане и подобряване на имунната система на човешкия род.


Паниката от неизвестното е по-характерна при пандемиите и монументалните нещастия по обществени и политически причини (войни, хиперинфлация, класови борби и пр.), отколкото при природни бедствия.


В нашето съвремие смъртта, предизвикана от заразни болести, е в пъти по-ниска при всички възрасти в сравнение с непредаваните пряко от човек на човек болести (ако изключим родовата генетика). Например смъртните случаи, причинени от пиянство при възрастните, са многократно повече от заразите.


Какво правителството прави неправилно


Правителствените мероприятия постепенно придобиват известна рационалност, ако се съди по публикуваните днес намерения. Онези от тях, които според мен следва да останат, са споменати и донякъде обяснени по-долу.


Но първата работа на правителството бе да забрави една от очевидните аксиоми на стопанската политика, по-точно обстоятелството, че икономиката не е тостер, за да се изключва внезапно. Въпреки че посещението на ресторанти и места за бързо хранене се сви почти до нула и обслужващите вземаха предпазни мерки още преди решението за извънредно положение, правителството ги изключи внезапно от днес за днес. Мерките се взимаха, доколкото мога да съдя почти повсеместно. И дори в студентския град на София заведения още в сряда и четвъртък бяха абсолютно празни.


Пак в началото правителството обяви, че ще се "бори със спекулата" и ще фиксира тавани на цените. Бизнесът отговори с повече от уместна критика, че това е рецепта за създаване на изкуствен недостиг. Но допълни, че трябва да се ограничат количествата стоки, закупувани от отделните потребители. Знаейки от опит какво означава контрол на цените и купонна система, хората отговориха адекватно с презапасяване. "Щабът" нарече това "паника" и превключи пресконференциите си в назидателен тембър.


Философската нагласа на "щаба" първоначално бе, че "всички лоши неща са от чужденците". Така постъпиха на първо време Италия, САЩ, Унгария и други страни. Правителствата на Израел и Тайван се насочиха към ограничаване на разпространението на заразата на място. Тръгнаха по друг път. Китай и Южна Корея след време също тръгнаха по този път. Вероятно всички, включително България, вече правят същото.


Едно от най-съмнителните начинания е обещанието, че правителството (министърът на финансите) заедно "с ББР ще предложи мерки за ликвидна подкрепа за бизнеси, засегнати от мерките за ограничаване на коронавируса". Едната от причините е имиджът на банката. В миналото тя е използвана нееднократно за съмнителни инициативи и за "спасяване" на привилегировани стопански деятели. Познавайки отвътре работата на полската и чешко-моравската банки за развитие (те впрочем са и банки за "гаранции"), смятам, че те нямат същите имиджови проблеми като Българската банка за развитие (ББР). Основен проблем в схемите й е, че те не третират еднакво стопанските деятели на България. Обещаните мерки следва да са неутрални и да обхващат огромен брой предприятия от различни сектори. За тази година, вече след възникването на епидемията, ръководството на ББР обеща, че ще работи приоритетно по "Зеления план" на ЕС и в областта на инфраструктурните проекти. Струва ми се очевидно, че най-малкото тези приоритети трябва да отпаднат.


А ако ББР наистина ще разпределя 500 млн. лева, то трябва да има нов начин на надзираване на нейната политика.


Една от мерките на правителството е да поеме чрез Агенцията по заетостта 3/5 от запратите на заетите в засегнатите от извънредното положение фирми. Тук са очевидни следните три ефекта. Сумата най-вероятно е огромна, но няма никакъв намек за разчет колко е точно и по какъв критерий може да бъде направен такъв. Създава се бюрокрация, която няма как да работи без допълнителни разходи за себе си и за евентуалните бенефициенти. И най-важното: създава се опашка за помощи, която не може да бъде безстрастно управлявана.


Струпването на генерали в публичната политика не е добра атестация за успех. Само в армията (и то не винаги) заповедта е дълбинната основа на човешките мисли и действия. В общественият живот нещата са по-сложни. В допълнение към това струпване се включи и главният прокурор. Освен с научно-изследователски инициативи в областта на стопанската история на последните 29 години, той вече ще наблюдава и дезинфекцията на количките в търговските вериги, неспазването на карантина и прочее "съвети на щаба". Сега към неговите ангажименти ще трябва да се добави и работата на бюрокрацията.


Какво все пак следва да се направи


Както обикновено частният сектор предложи по-разумен и често доброволен (а не заповеден) подход към създалото се положение.


Първа инвестиционна банка (ПИБ) обяви, че ще въведе "лихвена ваканция" за всички свои клиенти - независимо от типа кредит, те могат да отложат плащанията по тях. Това събуди подозрения, че с това ПИБ ще оправдава необслужени кредити. Не мисля, че такъв замисъл би бил счетоводно осъществим. Очевидно кредиторите по занятие нямат интерес нито клиентите им да загинат, нито да влезнат в процедури на събиране на вземания, които няма как да бъдат финансирани.


Камарата на частните съдебни изпълнители препоръча да се спрат публични продажби на имущество на длъжници и да се замрази описването му, както и налагането на запори на трудови възнаграждения и банкови сметки.


Веднага след като бе обявено извънредното положение, Експертният клуб по икономика и политика (ЕКИП) предложи три пакета мерки срещу рецесия, а КРИБ направи това на втория ден с 16 предложения. Повечето от тях имат смисъл. Но трябва да се прилагат внимателно и да са разположени във времето така, че да не създават допълнителни проблеми, отговаряйки на остротата и стадиите на развитие на пандемията.


Ето един опит политиките да бъдат подредени по този начин.


1. Очевидно е, че правителствените проекти следва да бъдат не само преоценени, но когато е възможно спрени или отложени за по-добри времена.


Милен Велчев предложи преди извънредното положение увеличаване на бюджетния дефицит и нови държавни, т.е. с парите на данъкоплатците, инвестиции. Не виждам защо трябва да се прави това. По-скоро трябва да се съкратят нерационалните и грандомански проекти.


Това не означава спиране на плащанията за вече свършена работа по държавни и общински поръчки. Такъв случай имаше през 2009 г. и той резултира в 1-1.5% допълнителен спад на БВП и допринесе за нарастване на безработицата. На това обърна внимание Петър Чобанов, също преди извънредното положение.


Не виждам възможност да се спре "Южен поток". Но това е възможно с АЕЦ "Белене" и вероятно редица други начинания. Инвестициите в "зелена икономика" ще трябва да бъдат оставени на сегашното равнище. Те и без друго са едни от вай-високите в Европа, ако се отчетат макроикономическите показатели: като дял от БВП българските граждани и фирми плащат за "зелена" енергия колкото и тези в Германия, а като дял от сметките за електричество тукашният "зелен" компонент е колкото италианския.


Идеята на КРИБ за намаляване на компонента "задължения към обществото" следва да бъде обмислена внимателно, защото в сегашната ситуация може да доведе до допълнителни проблеми. Има други резерви в ценообразуването на електроенергия, които могат да бъдат пакетирани към средата на годината, когато е срокът за предоговаряне на условията на пазара на електроенергия. Напомнянето към "Булгаргаз", че дължи компенсации за изкуствено високи цени в миналото, е на място. Но може би трудно осъществимо.


- Изглежда разумно съществено увеличение, например удвояване, на бюджета (бюджетният принос в НЗОК) на здравната система.


Това не са само пари за възнаграждения и консумативи. Важно е да се предвидят средства за проверка на заразяванията на цялото население, започвайки от рисковите групи. При днешните цени на тестовете за COVID-19 и възможни предвиждания за тяхната динамика, за тестовете за всеки гражданин на България сумата няма да превиши 130 млн. лв. Този разход изглежда абсолютно необходим, ако философията на "щаба" се измени от "карантина" към установяване на действително заразените. (Мисля, че такава промяна вече е налице.)


- Най-съществената дългосрочна политика е не просто "данъчна ваканция", а отмяна на корпоративното подоходно облагане.


Аз предложих такава реформа още през пролетта на 2016 г. Оттогава досега показателите на стопанските развития в България само са се подобрили. В края на 2018 г. Стефан Стоянов от ЕКИП допълни аргументите и добави съществени технически подробности за тази евентуална реформа.


Основната идея тук е че този принос към държавния бюджет е двойно данъчно облагане на потребителите (доколкото фирмите могат да го включат в цените), инвестициите (които създават доход в бъдеще) или на доходите на работещите във фирмата физически лица.


От реформата бюджетът за 2020 г. би претърпял "загуба" от 2.7 млрд. лв. Но това би било така, ако положението се развива, както е предвидено в закона за бюджета. Това със сигурност няма да се случи. Не е измислен начин да се изяжда доход, който не е произведен. Но авансово плащане на корпоративен данък според българското законодателство представлява точно това. И от КРИБ са напълно в правото си да настояват това плащане да бъде отложено или поне замразено.


Моето предложение е данъкът изобщо да отпадне. Почти половината краткосрочен отрицателен ефект за бюджета ще бъде компенсиран от данъка върху доходите на физическите лица, частично от потреблението (когато то бъде възстановено след пандемията или във времето, когато краят й се вижда).


По този начин икономиката и фирмите започват да планират дългосрочно и се запазват някои конкурентни предимства. Допълнително основание за тази реформа е и обстоятелството, че косвено спадът на световните борси и задаващата се рецесия ще намалят и без друго незначителните чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Единственият недостатък на начинанието е, че България ще загуби статута си на единствената страна в ЕС, в която международните компании изпълняват данъчните си задължения.


- Ако извънредното положение продължи след май, изглежда наложително въвеждането на данъчна ваканция и за "данъците върху труда" - вноските към НОИ и НЗОК.


Тази перспектива предполага много други актуализации. Вероятно ще се наложи замразяване на пенсиите за период от поне една година, както и увеличаване на възрастта за пенсиониране, и увеличаване на "тежестта" на частното осигуряване. Другите относително твърди приходи в държания бюджет не могат да се реформират. Предложенията на КРИБ и ЕКИП за процедурите по ДДС се налага да бъдат подкрепени с конкретни изчисления, когато се изясни динамиката на стопанската активност и ще могат да бъдат въведени след реформите в разходите на НОИ.


- Много е важно правителството и народните представители да се откажат от недалновидните идеи за регулиране.


Те засягат и утежняват положението именно на отраслите, които най-дълбоко са и ще бъдат засегнати от пандемията. Същата политика трябва да се отстоява и в ЕС. Основните усилия на правителството следва да бъдат по посока на анализа на създалото се положение, актуализация на бюджета и засилване на прозрачността. (Практиката на законодаване и редица нови законопроекти е точно в посока, противоположна на засилването на прозрачността.)


Бюджетът за 2020 г. е с минимални вътрешни резерви. Правителството разчиташе и разчита на фискалния резерв. Но актуализацията (актуализациите) на бюджета следва на се насочат към съкращаване и рационализиране на разходите.


- Ако извънредното положение продължи и през юни, следва да се предвиди увеличаване на държавния дълг.


Не очаквам дотогава условията на пазара на суверенен дълг и кредитният рейтинг на България да се променят. Предполагам, че дотогава ще бъдат изчерпани ресурсите на банките за отлагане и преструктуриране на вече отпуснатите кредити. Съответно новият дълг, освен за запалване на нови дефицити по текущите разходи, следва да бъде насочен за осигуряване на гаранции, но евентуално необслужените към този момент кредити и осигуряване на ликвидност на банките.


Трудно е без специален анализ днес да се предложи ясен модел на изразходване на този нов дълг. Ако ББР ще се занимава с инфраструктура, възможно е банките да бъдат финансирани по друг канал.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  Става следното - конкуренията се изчиства до дъно. Остават само гигантите, които ще дерат матряла. СОРИ.

 2. 2 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 273 Неутрално

  С други думи момента е подходящ да се открадне отново една
  сериозна сума пари, които уж трябва да помогнат на бизнеса.
  Само че помощта ще стигне само до правилните бизнеси с нашите
  хора начело, а другите да се оправят. Най-добре да фалират, че да
  не пречат на избраните.

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 3932 Неутрално

  Да се направи публичен регистър на получилите помощи фирми и на какво основание са получени. Така поне ще има граждански контрол.
  Доверието в управляващите не е голямо.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на liz31552545
  liz31552545
  Рейтинг: 124 Неутрално

  Не зная как ще се изпълнява кризисен мениджмънт с правителство, което не умее друго, освен да харчи непрозрачно еврофондове и да вдига данъци. Опасявам се , че по етажите на сегашната власт няма много хора, които да умеят да предвиждат, отразяват и управляват кризи. Моето очакване е след падането на карантината правителството да падне , а в министрествата да влязат малко от малко хора с реален опит. Е, ще настане малко безработица сред калинките, но накрая и за тях ще е по- добре.

 5. 5 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  Надявам се този текст да бъде прочетен от правителството.

 6. 6 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  До коментар [#5] от "boevbisser": И мислиш ли че тиквата може да го осмисли??? Че той трябва да учи икономика поне десет години( съмнявам се че и това е достатъчно)! Пълно е с икономически термини,които във Винету им няма обяснението!

 7. 7 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#4] от "liz31552545":

  Може да не могат да предвиждат, отразяват и управляват кризи, ама ако
  знаеш само как могат да крадат за сметка на това, свят ще ти се
  завие.
  И да мачкат конкуренцията, като симулират че борят корупцията.

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 3932 Неутрално

  Самият факт, че някой е сложил минус на предложението за публичен регистър , говори красноречиво за намеренията за харченето на тези пари.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1026 Разстроено

  България никога и за нищо не е подготвена. Всяка година зимата изненадва Българите и управляващите ги на национално и местно ниво. Кризисен щаб трябваше да се създаде още миналата година и да почне подготовка за неизбежното. Но за съжаление, Българите винаги чакат последния момент с надеждата че ще им се размине.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 10. 10 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3329 Неутрално

  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  47

  Bukalemun
 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 3932 Неутрално

  До коментар [#10] от "eti mehter":

  ОК. Ръцете !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  До коментар [#6] от "angeles":

  Не подценявай Борисов, знам, че може да го разбере, и то напълно, а и има хора, които могат простичко да му го разяснят.
  А какво ще направи е съвсем друго нещо, обикновено действията там са проблемът, а не разбирането.

 13. 13 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Дръ, дрън, дрън този пак говори ангро. Нека българското правителство и всяка една голяма фирма да покажат антикризисните планове, които са имали преди настъпване на кризата, нямат! Шуро-баджанащината на тази територия ще избуи с нова сила, антикризисните планове са кой е най-близо до шлифера на Тиквата той ще оцелее и изкара кинти.

 14. 14 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 297 Неутрално

  Надявам се този текст да бъде прочетен от правителството.
  —цитат от коментар 5 на boevbisser


  Аз също, ама дълбоко се съмнявам. Той баце вече си е прочел книгата...
  Препоръчвам статията!

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 15. 15 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 605 Неутрално

  С голямо съжаление и изненада виждам , че на фона на "ръкопляскащи сънародници " в знак на уважение и благодарност към медиците и всички , които с цената , дори на собствения си живот правят "невъзможното" да живеем по-спокойно , майките , бащите , бабите и дядовците ни да бъдат здрави - други , за съжаление също БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ отново се опитват да ПЛЮЯТ РОДИНАТА СИ , ХОРАТА , КОИТО В МОМЕНТА ОРГАНИЗИРАТ СПАСЯВАНЕТО НИ , прокарвайки "нечистоплътните " си препратки и разсъждения за това колко всички /освен самите тях / са лоши , корумпирани , неуки , използващи положението за обогатяването си и какво ли още не ! СРАМОТА ! Колкото и да е жестоко , пожелавам им да имат "щастието " да се срещнат /не по най-страшния начин / с БЕДСТВИЕТО ! Красен Станчев пише смислено , но в момента "впряга коня пред каруцата "!

 16. 16 Профил на troi
  troi
  Рейтинг: 582 Неутрално

  В другите страни вече има мерки да не се плащат осигуровки, тука обмислят евентуално може би....

  забавление и приключение
 17. 17 Профил на orchis
  orchis
  Рейтинг: 454 Неутрално
 18. 18 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 478 Весело

  Американците да върнат парите за самолетите... 19. 19 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#15] от "doroteus":

  Теб те е хванал каскетовирусът. И то по рождение.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 20. 20 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 905 Неутрално

  Икономиката трябва да се върти макар и на бавни обороти !!!

 21. 21 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Неутрално

  .....Опасявам се , че по етажите на сегашната власт няма много хора, които да умеят да предвиждат, отразяват и управляват кризи...
  —цитат от коментар 4 на liz31552545


  Не случайно проблемът с бе отбелязан при българите най-напред от Радан Кънев ( дали пък той не се е ориентирал толкова бързо благодарение на мястото, където се намира сега), а министърът на икономиката на герберското правителство се обади като ехо едва на другия ден.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Неутрално

  Икономиката трябва да се върти макар и на бавни обороти !!!
  —цитат от коментар 20 на valtoro


  Икономиката трябва да се върти на бавни обороти само там, където се изисква събирането на много хора на едно място.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Надявам се този текст да бъде прочетен от правителството.
  —цитат от коментар 5 на boevbisser


  Аз пък се надявам никой от правителството и депутатите да не му обърне внимание. Защото Красен Станчев е вреден човек. От една страна неолиберас и поддръжник на фикс-идеята за по-малко държава в икономиката, а от друга - в личен план не пуска държавната заплата в СУ, където прокарва вредните идеи на Ссорос.
  Дневник, няма Института за пазарна икономика, а има ФОНДАЦИЯ "Института за пазарна икономика". ФОНДАЦИЯ, Дневник, ФОНДАЦИЯ !!! Ясно ли ви е ?
  А всеки интелигентен човек може да направи разлика между ФОНДАЦИЯ и ИНСТИТУТ. Разликата в идеите, целите, програмите, финансирането и т.н.
  Ако имахме законодателство като в Русия и САЩ, тази ФОНДАЦИЯ щеше да се обозначава ката чуждестранен агент.
  Айде сега, цъкайте минуси !

 24. 24 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2707 Неутрално

  До коментар [#15] от "doroteus":

  Знаех си аз...! Само ББР, Мавродиев и Гешев ще ни спасят, под мъдрото ръководство на вожда! ;)

  Бивш tww09306483.
 25. 25 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ето идиотщините Станчеви:
  - Изглежда разумно съществено увеличение, например удвояване, на бюджета (бюджетният принос в НЗОК) на здравната система.
  - Най-съществената дългосрочна политика е не просто "данъчна ваканция", а отмяна на корпоративното подоходно облагане.
  - Ако извънредното положение продължи след май, изглежда наложително въвеждането на данъчна ваканция и за "данъците върху труда" - вноските към НОИ и НЗОК.
  - Много е важно правителството и народните представители да се откажат от недалновидните идеи за регулиране.
  - Ако извънредното положение продължи и през юни, следва да се предвиди увеличаване на държавния дълг.

  Първото му предложение по дебилен начин се изключва от прилагането на вторите две. Хем вдигане на бюджетната вноска в НЗОК, хем данъчни ваканции за огромна сума. Как ще се финансира първото, бе ? Да не говорим за увеличаването на държавния дълг ! Баси ! Данъчни ваканции и увеличаване на дълга ! А кой ще плаща после ? Той ли ? Или фондацията му ? Или Сорос ?
  Аз и моите деца не искаме да плащаме за идиотщините на разни грантоеди !

 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2707 Неутрално

  До коментар [#23] от "gwe49620445":

  Естествено! Университетите по принцип са развъдник на соросоиди и всякакви бацили, които разяждат стабилността! Ние това, много добре го знаеме...! :)))

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на Миша
  Миша
  Рейтинг: 769 Разстроено

  Красен Станчев не знае ли, че Българската банка за развитие дава пари основно на "Шиши и сие". Никаква епидемия, пандемия, природно бедствие няма да променят нещата

  Миша
 28. 28 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Весело

  Аз пък се надявам никой от правителството и депутатите да не му обърне внимание. Защото Красен Станчев е вреден човек. От една страна неолиберас и поддръжник на фикс-идеята за по-малко държава в икономиката, а от друга - в личен план не пуска държавната заплата в СУ, където прокарва вредните идеи на Ссорос...
  —цитат от коментар 23 на gwe49620445


  Чавка ви е изпила ума герберски драги!
  Всички научни работници работят на заплати.
  В науката просто няма как да си направиш "монопол в производството". Дори идеята за твоя израз звучи смешно!
  Жалките герберски опити да вкарат всичко в един (удобен само за гербери) калъп на мислене работят против творческия манталитет в страната. С една дума вие усилено работите срещу развиттието на родината ни.
  Дали ще успееш да обясниш в какво се състои вредността на идеите на Сорос?
  Сигурно хал хабер си нямаш защо се изисква "по-малко държава в икономиката". Затова и с такава жар защитаваш статуквото на ГЕРБ, в което единствения който дава пари това е цар Боко. Затова пък държавата, за която толкова се борите вече хич я няма. Всеки си прави каквото поиска.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 29. 29 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Весело

  Ето идиотщините Станчеви:...Първото му предложение по дебилен начин се изключва от прилагането на вторите две. Хем вдигане на бюджетната вноска в НЗОК, хем данъчни ваканции за огромна сума. Как ще се финансира първото, бе ? !
  —цитат от коментар 25 на gwe49620445


  Ами на първо време нищонеправещите парламентаристи ще си намалят разходите и заплатите.
  После ще си разпродадат евтините апартаменти и вилите за тъщи.
  Борисов да си продаде джипката и да се качва на магарешка каручка за да си набикаля обектите.
  Ще спрат всякакви харчове по ненужните ни проекти АЕЦ БелЯне и газопровода.
  Ще спрат помощите за обектите на Доган......

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 30 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3154 Любопитно

  Нямам съмнение, че правителството ще направи всичко възможно да се справи с епидемията, там основното са силовите и принудителните мерки. Въпреки разклатената ни здравна система и недисциплинираната нация съм сигурен, че ще успеят и искрено им желая да успеят, животът е най-важното.
  За икономиката обаче трябва и повечко акъл, да се надяваме умерено, че и там нещичко ще направят, Красен Станчев само им подсказва, дано са достатъчно смирени да не мислят, че икономиката е като пандемията.

 31. 31 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Пустите софийски улици в обичайния час пик показват едно - раздяла зорлем с шаблонното мислене.
  Можело значи да работиш в къщи, без да ходиш “в офиса”?!
  “Поамериканчването” не е само в България.
  И двете ми деца работят като архитекти в лондонското сити и вече и те работят от вкъщи.
  Бизнесът ще намери несъмнените положителни страни на това и съм сигурен, че и след като отшуми епидемията, много компании ще предпочетат тази именно форма на работа. Това е тест за свръхмодерен рационализиран бизнес, който има, повтарям, несъмнени позитиви.
  Всяко зло за добро, в крайна сметка.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 32. 32 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 997 Весело

  Ето идиотщините Станчеви:- Изглежда разумно съществено увеличение, например удвояване, на бюджета (бюджетният принос в НЗОК) на здравната система.- Най-съществената дългосрочна политика е не просто "данъчна ваканция", а отмяна на корпоративното подоходно облагане.- Ако извънредното положение продължи след май, изглежда наложително въвеждането на данъчна ваканция и за "данъците върху труда" - вноските към НОИ и НЗОК.- Много е важно правителството и народните представители да се откажат от недалновидните идеи за регулиране.- Ако извънредното положение продължи и през юни, следва да се предвиди увеличаване на държавния дълг.Първото му предложение по дебилен начин се изключва от прилагането на вторите две. Хем вдигане на бюджетната вноска в НЗОК, хем данъчни ваканции за огромна сума. Как ще се финансира първото, бе ? Да не говорим за увеличаването на държавния дълг ! Баси ! Данъчни ваканции и увеличаване на дълга ! А кой ще плаща после ? Той ли ? Или фондацията му ? Или Сорос ?Аз и моите деца не искаме да плащаме за идиотщините на разни грантоеди !
  —цитат от коментар 25 на gwe49620445


  @gwe49620445, ти единствен се открояваш с разум и поглед върху „идиотщините Станчеви“ и с читав анализ! Всичко останало, от дежурните обитатели на лилавия тролейбус по линията „Дръгалевци-Коня“, по убеждение, незнание или поради финикийски аргументи изпада в телешки възторг от невнятни измислици като „Най-съществената дългосрочна политика е не просто "данъчна ваканция", а отмяна на корпоративното подоходно облагане“. Само това изречение е достатъчна причина и повод въпросния т. нар. „икономист“, снесъл гореописаното недоразумение, да си нареже дипломата на ситни парченца, да я подправи със салатен дресинг и да си я хапне сладко-сладко! Добър му апетит!

  Разбираемо е, но само за неиндоктринираните и тези с всичкия си, че аФторът се има за тънък манипулатор, който с псевдонаучни аргументи си мисли, че някой ще му обърне внимание. Ами не, продължаващите да се мислят за страхотни умни и невъобразимо красиви, продължават да се блещят с увиснали до пъпа челюсти как така става, че те, въпреки всичките си самоприписани гениални достойнства, са тотално отритнати и игнорирани от 97,2% електорат и за тях я има, я не 2,8% гласували! Някой даже се подмокрят при мисълта, че „след тази криза правителството ще си отиде“! Хайде, живи и здрави да сте, останете си с тези блянове! Той, народът, е казал за подобни като вас „Гладна кокошка просо сънува“! Честито! Ние само благодарим на Господ, че въпросният „икономист“ няма, а и никога, never, jamais и никогда няма да има възможност да осъществява сърцераздирателните си и трогателно наивни по своята нестабилност идеи! Боже, опази! Някакви въпроси?

 33. 33 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2598 Весело

  До коментар [#26] от "Petleshev":

  "Университетите по принцип са развъдник на соросоиди и всякакви бацили, които разяждат стабилността! "

  Не ве, само някои факултети със специалности "пазарна философия", "социо-инженеринг", "социална хипноза", "глобализация на ибрикчийството".
  Тия са като ваксина за изграждане на имунитет у здравия разум. Проблемът е, че обществото е изпаднало в пандемия от тях.
  Ей на, Петър Чобанов, кадър на въпросната фондация, като министър на финансите спрягаше "банкова ваканция" заради един лъжовен отчет на одитор за КТБ вместо да му отнеме лиценза за одитиране на каквато и да е стонанска дейност. САЩ, големият Врат, който ни е пътеводна звезда, така направиха с Артур Андерсен. При това забраната беше за всички (чужди) територии, клито са в сферата на нажионалния интерес на САЩ.
  В случая, Станчев е иьпаднал в дълбоко биполярно разстройство:
  - от "държавата-лошия стопанин" до "държавата - Бога спасител на частния бизнес";
  - от равнопоставеност (пред закона, на пазара) до облагодетелстване на определени лица в данъчното облагане. Де юре, единствените данъци, които плащат фирмите са акциз и данък печалба и то след като приспаднат разходите. Физическите лица плащат осигуровки и върху данъка върху дохода, и върху акциза, и върху ДДС-то, и върху държавните такси и местни данъци.

 34. 34 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2598 Весело

  До коментар [#28] от "Храбър":

  "Сигурно хал хабер си нямаш защо се изисква "по-малко държава в икономиката". "

  В статията се пледира за точно обратното - "повече държава", която да покрива разходите на бизнеса. Стига се дори до умопомрачението държавата да задлъжнее с нов държавен дълг само бизнесът да е на печалба и то без да плаща данък върху нея.
  Не един път съм изказвал подобна глупост като противовес на сбърканата логика на пазарниците - държавата да тегли заем за да осигури достойни пенсии в пълно съответствие с "човешките права" или да тегли заем за да дофинансира "недофинансираното" здравеопазване. Тъй де, след като го прави за банковия сектор (700 млрд. долара бейлаут за пет богоизбрани банки), що да не го направи за социалния. На теория, това са избирателите, а не банките.

 35. 35 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 869 Неутрално

  Идеите са ОК, но срещу много от тях има силно лоби, което няма да се съгласи на поропуснати ползи (например шиши и доганът). Боко е малодушен човек, обграден с банда среднонекомпетентни хора, и няма да прокара крути мерки. Няма теория.

  Идеален сценарий би бил боко да олепи вируса и да седи у Банкя да пие чай и да си лафи с бай Иван Багериста през терасата, а Дончев да поеме нещата.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7209 Неутрално

  "Струпването на генерали в публичната политика не е добра атестация за успех. "
  И на прокурори. Така само паниката става по-голяма.

 37. 37 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Да продадат скъпите коли, яхтите и дворците си и ще могат сами да изплуват от блатото. Никой не е длъжен да ги подпомага, трябва да са предвидили средства за непредвидени разходи, а не само да консумират и да се фръцкат пред простолюдието.

 38. 38 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3456 Неутрално

  "Вероятно ще се наложи замразяване на пенсиите за период от поне една година, както и увеличаване на възрастта за пенсиониране, и увеличаване на "тежестта" на частното осигуряване."

  Съществува и друг вариант - държавата като работодател да прекрати изплащането на разл. вноски и осигуровки на огромния брой държ. служители. Все с цел съкращаване и рационализиране на разходите. И да забравят за ДМС дори в символичен размер. А ако вече имахме работещо е-правителство, спестените от възнаграждения суми биха били огромни.

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 39. 39 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 997 Любопитно

  До коментар [#38] от "Bramasole":

  А, @Bramasole, значи „да забравят за ДМС (допълнителни материални стимули) дори в символичен размер“, така ли? Я пак? Значи тези мижави 1000 лв., които ще дадат допълнително на лекарите и другият медицински персонал, който сега се претрепва от работа, да не им ги дават, така ли? Щото някой си такъв като теб или като фъфлещият аФтор бил казал? М? А би ли ни споделил откъде ви намират такива доморасли гении – кастинги ли правят, от гората ли ви събират, щъркела ли ви пуска? Откъде? М? Що не съобщиш, „специалисте“? Давай!

 40. 40 Профил на jord anton
  jord anton
  Рейтинг: 0 Весело

  "Правителствата вземат правилни решения, обикновено след като изчерпят всички останали алтернативи."

  Уинстън Чърчил


  (парафраза на негов афоризъм, изказан по повод правителството на САЩ)_______

  Преди време ме баняха, за постването на цитата...

 41. 41 Профил на jord anton
  jord anton
  Рейтинг: 0 Весело

  Дръ, дрън, дрън този пак говори ангро. Нека българското правителство и всяка една голяма фирма да покажат антикризисните планове, които са имали преди настъпване на кризата, нямат! Шуро-баджанащината на тази територия ще избуи с нова сила, антикризисните планове са кой е най-близо до шлифера на Тиквата той ще оцелее и изкара кинти.
  —цитат от коментар 13 на nwj49315903


  Не може да нямат, поне за военно време би трябвало да имат. Последиците от капитализма са друга бира.

 42. 42 Профил на jord anton
  jord anton
  Рейтинг: 0 Весело

  Дръ, дрън, дрън този пак говори ангро. Нека българското правителство и всяка една голяма фирма да покажат антикризисните планове, които са имали преди настъпване на кризата, нямат! Шуро-баджанащината на тази територия ще избуи с нова сила, антикризисните планове са кой е най-близо до шлифера на Тиквата той ще оцелее и изкара кинти.
  —цитат от коментар 13 на nwj49315903


  Не може да нямат, поне за военно време би трябвало да имат. Последиците от капитализма са друга бира.

 43. 43 Профил на jord anton
  jord anton
  Рейтинг: 0 Любопитно

  В другите страни вече има мерки да не се плащат осигуровки, тука обмислят евентуално може би....
  —цитат от коментар 16 на troi


  Да, но не се отменят напълно. Поне засега. Само временно. Току що пример от Франция: https://twitter.com/NorbertElekes/status/1239645079838568449

 44. 44 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3456 Неутрално

  До коментар [#39] от "Santos":

  И през ум не ми е минало да не се дават въпр. 1000 лв месечно на здравните работници, лекуващи болните с COVID-19. Не ми приписвайте подобни недомислия!
  Но през м. г. служителите на НАП са получили бонуси от над 30 млн лв - за тях не съм съгласна. Да получат най-добрите служители, да се редуцира броят им и да се увеличат е-услугите. И това да се отнася за всички държ. институции.
  Нима Вие сте против тези мои предложения?
  Да не споменавам, че като Ви дразня с писаниците си на доморасъл гений, можете просто да не четете коментарите ми.
  Спокойна вечер!

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 45. 45 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 997 Любопитно

  До коментар [#44] от "Bramasole":

  Първо, „м. г.“ си е за м. г., нали? сега ситуацията е съвсем друга! Когато човек пише или говори, за да изкаже мнение, па било то и съвсем ирелевантно, не на място или с чисто манипулативен, та дори и кръчмарски оттенък, той трябва поне за момент да се замисли какво, аджеба, пиеш и как това ще отговори на целта, с която го пише! Иначе става далеч по-първосигнален и от прочутото куче на Иван Петрович Пвалов! Нещо против?

  Второ – другата, меко казано, баналност: „Да получат най-добрите служители, да се редуцира броят им и да се увеличат е-услугите“. Когато получите необходимото образование, покажете съответните качества или – щото и това се случва – някой вуйчо или шурулинка ходатайства да заемете подходящия пост, накратко станете някакъв фактор и, по народному казано, когато „снесете яйце“, тогава ще давате акъл по тези въпроси! А още по-малко можете да настоявате, че „това да се отнася за всички държ. Институции“. Да не говорим, че най-малко от всичко можете да ми казвате какво да чета, на какво да отговарям и какво изобщо да правя! Ясно ли е? Нещо неясно?

 46. 46 Профил на Miloslava Emilova
  Miloslava Emilova
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Не е здравословно да слушате, четете и коментирате този икономически негодник!

  Красен Станчев е учил философия в СССР и почти сигурно е, че там са му сложили чип на антибългарски злодей!

  Чест и почитания на това правителството, че престана да го слуша, с което доказа, че е достатъчно компетентно.
  Значи е време на министрите да спрат да им дават оценка паразити със самочувствие на плеймейтки, въоръжени с клишета като потенциал и капацитет, чието значение дори не разбират!

  30 години му стигат и на Станчев, понеже от сектор с идеална цел направи модел на рекетьорски бизнес, който да не плаща данъци и на който могат да завиждат ВИС и СИК, взети заедно!

  А иначе правителството на Борисов ще падне тогава, когато Красен върне парите, които е получил като "консултант", той си знае на кого! Казват, обаче, че и Гешев знаел!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK