Църквата е призована да излезе с адекватни и бързи решения в пандемията

Ако се наложи, трябва да се вземат спешни решения за приспособяване дори на богослужебния ритуал в една нова, и то извънредна ситуация, с цел предпазването на здравето на народа и запазването на мир и спокойствие в обществото

© Анелия Николова

Ако се наложи, трябва да се вземат спешни решения за приспособяване дори на богослужебния ритуал в една нова, и то извънредна ситуация, с цел предпазването на здравето на народа и запазването на мир и спокойствие в обществотоДоц. д-р дякон Иван Иванов (Кюмурджийски) е преподавател в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Заглавието е на "Дневник".


Считам за духовен, професионален и граждански дълг да насоча вниманието на читателите към най-належащите проблеми в момента в България, за църковната и обществената позиция, за вярващите и за приоритетите в този момент на пандемия и извънредно положение в страната и света.


Това ми даде повод като съвременен богослов да разгледам и осмисля нещата, свързани както с вярата в нейното духовно измерение, така и с практическата възможност да изразим вярата си открито в този напрегнат момент за човечеството. В този контекст имах възможност да разгледам, от една страна - изворите, историята, на литургичните практиките и духовните наставления на десетки йерарси на Православната църква по света, а от друга - някои исторически, литургични, духовно-пастирски и църковно-канонични аспекти, за да се опитам да дам отговор на някои зачестили сред вярващите въпроси, които много духовници и практикуващи православни християнин си задават в тези напрегнати дни на безпокойство, както и да предложа някакъв обоснован вариант за бъдещо възможно разрешаване на тези проблеми с цел богослужебна яснота за духовниците и пастирска утеха за народа.
Нещата в България са сериозни, но на българина му е "като на филм". Това, което констатирам като гражданин, учен и духовник, е


недисциплинираното, невежото и безотговорното отношение към проблема


в различни кръгове на обществото.


Тъй като професията ми е ангажирана с това да се срещам с хора, които вярват, или поне показват, че вярват, или са свързани с този религиозен феномен, било то учени, духовници или обикновени вярващи от цялото българско общество, съм на мнение, че в противовес на невежеството и безотговорността те могат да се мобилизират и да подпомогнат обществото, за да може то да прояви адекватно отношение към извънредната ситуация в България в условията на пандемия. Настанаха времена на изпитания и свидетелство не само за дълг, отговорност и хуманност, но и за вярата, разума и мъдростта на всеки един от нас, гражданите на България, християните в различните деноминации, както и всички останали религии представени в страната.


Смятам категорично, че в този момент на световна криза и пандемия се открива процес на избистряне на човешките ценности и мобилизиране на спасителни мерки за всеки човек, за които Църквата, като Богочовешки организъм, от една страна, и като институция, от друга, трябва най-добре да осъзнава и да реагира адекватно, както се казва в една от нашите молитви "Церкви и Отечество на пользу" (в полза на Църквата и Отечеството).
По отношение на Църквата и проблемите, които се отнасят до нейната богослужебна практика, свързана с най-великото тайнство - Евхаристията, и най-важното за живота на християните - Причастието, е необходимо да бъде проявен здрав разум и адекватни действия, за да може то да бъде извършвано и използвано в извънредни ситуации, в условията на пандемия, война или природни бедствия, по начини, предвидени в църковно-каноничните и литургико-пастирски определения и особености.


Поради наложилите се спешни и извънредни мерки за опазване на човешкия живот


Църквата е призована да излезе с адекватни и бързи решения, които да са в полза на цялото общество, на всички граждани, независимо от тяхната вероизповед, и на своите вярващи в частност. Момент, в който, ако се наложи, трябва да се вземат спешни решения за приспособяване дори на богослужебния ритуал в една нова, и то извънредна ситуация, с цел предпазването на здравето на народа и запазването на мир и спокойствие в обществото.


Практика на Църквата познава масовите изтребвания на милиони хора по света, породени от войни, социо-политически проблеми, болести и пандемии. Но Църквата като хилядолетна пазителка на делото на Иисус Христос е приспособявала своите ритуали в такива извънредни ситуации с цел запазването на живота и здравето на всички вярващи. В Православната традиция това е подготовката и раздаването на "сухо Причастие" ("запасни Дарове"), отслужването на Преждеосвещената литургия, на Елеосвещението, които се извършват за нуждаещите се, болни, страдащи и умиращи християни, което може да се направи и в по-тесен кръг, дори извън храма, с пренасяне на Даровете от свещениците там, където се намират вярващите, за да бъдат те причастени, според условията и практиката, и да се запазят всички останали. Затова дори в момента Църквата знае как да се постъпи и трябва да прояви воля и желание да активизира своите свещенослужители в реализирането на този процес.


Що се отнася до разпространения проблем с практиката на причастяването, то трябва да е ясно, че всяка поместна практика на Църквата на Изток и на Запад има особености на причастяването, които са общи в литургичната им и догматическа същност - причастяване с Тялото и Кръвта Христови, но различни в пастирската и дисциплинарна практика - с един потир, с повече от един потир, с лъжичка, само с ръце, с причастни кърпи или без и т.н. Тези литургичните практики на Църквата са локални традиции и те могат, и трябва да се използват в нормални условия за живот, но в условия на екстремни ситуации и


извънредно положение, в което за първи път живеем, Църквата трябва да прояви разбиране


и да определи най-добрия начин за своята спасителна мисия в обществото сега, като даде конкретни и безопасни правила, съобразени с изискванията в момент на пандемия. Такива правила бяха вече въведени в повечето поместни православни църкви, които предвиждат строги мерки - отлагане или спиране на богослуженията на закрито, при големи празници отслужване на литургиите на открито, причастяване със "сухо Причастие", молитвите да се правят в частни условия, и то само от клира, без присъствието на народа, като се предават директно онлайн в интернет, и т.н.


Развитието на богослужебния ритуал е станало с течение на векове и неговото разнообразие, каквото виждаме на Изток и на Запад, е вследствие на обективни фактори, наложени в историята на човечеството и останали в употреба до днес. Но в условия на обективно наложени затруднения, свързани с военни действия, масови заболявания, пандемии, гонения и други, поради застрашаване на живота на всички е било неуместно и неудобно в такива обстоятелства да се извършва обичайната Литургия вътре в храмовете (в нашата традиция - Златоустова и Василиева) и свързаните с нея обществени църковни богослужения. Това довело и до промяна в практиката за причастяването на християните (особено на болни и страдащи), извън храмовете, в домашни услови, особено по време на Великия пост, а и в другите постни периоди, само със "запасните Дарове". Църквата говори и за период на т.нар. "Литургия след Литургията", т.е. постоянно благодатно действие на Причастието за всички присъстващи или отсъстващи в храма или извън него.


Ако се появи тази нужда и се наложи ограничаване на събиране на обществени религиозни места (като храмовете) в този момент, не е необходимо практиката да се отменя напълно, а както беше споменато, може да се ограничи,


да се премине към подготовка и раздаване на "сухо Причастие" при спешни случаи


и то лично с цел ограничаване на контактите и обществената безопасност, така както лекарите реагират в условията на пандемия. На всяка Литургия, отслужвана по време на Страстната седмица на Велики четвъртък, се подготвя и освещава такъв допълнителен "агнец", който да бъде използван в такива спешни моменти. Сега в повечето храмове на България би трябвало да има такива "запасни Дарове" и епархийските архиереи са наясно с това.


Що се отнася до българската история, ако се се обърнем към събитията по време на Първата и Втората световна война, ще видим, че някои храмове е трябвало да бъдат затворени, някои дори са били бомбардирани, много от тях унищожени. Според сведенията дори Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" прекратява своето обществено богослужение, църковната утвар е изнесена за съхранение в Рилския манастир, древният храм "Света София" е пострадал от бомбардировките, както и много други свещени места. Но Църквата е продължила да съществува и до ден днешен помни тези тежки периоди. Със сигурност е имало периоди на ограничаване на богослужението и забрана за неговото извършване, но след това Българската православна църква е успяла да възстанови всичко според църковния ред и богослужебните правила.


Несъмнено българският народ не е много запознат с тези специфични неща, освен практикуващите християни, които статистически не са толкова много, тук не включваме всички онези, които са номинални християни по документ и не се интересуват от тази практика. Т.е. статистически погледнато,


Църквата има ресурсите да изпълни този свой обществен и граждански дълг


за всички нуждаещи се, без това да е изпитание на вярата, което е нещо интимно и лично, като се призове да няма създаване на апокалиптично настроение и паника. С две думи: Църквата е длъжник на народа и трябва в този момент да помогне с всички свои духовни и пастирски възможности. Принципът сега трябва да бъде - не народът да дойде в Църквата, а Църквата да иде при народа.


От каноническа и литургична църковна гледна точка причастяването е сложен процес, който може да бъде извършен успешно без последствия за здравето на причастяващите се единствено и само ако бъде извършен със силата на вярата в чудотворното и божествено благодатно действие на Христовите Дарове "за изцеление и спасение на душата и тялото". Но от медицинско-санитарна гледна точка в периоди на изключителни здравоохранителни мерки и предпазване от масови зарази е задължително внимателното използване и съхраняване на богослужебните съсъди - потир, дискос, лъжичка и причастни кърпи. Някои съвременни православни църкви препоръчват след потребяването (изпиването) на Причастието от страна на свещенослужителите, използваните богослужебни съсъди да бъдат обстойно измивани с гореща вода, спирт или други дезинфектанти, а причастната кърпа, с която се обтриват устните на причастяващите се, да бъде също дезинфекцирана, по-често изпирана и внимателно изгладена на висока температура или да се използват еднократни лъжички и еднократни салфетки. Такива малки подробности по отношение на хигиената не са нещо суетно или ненужно, напротив - грижите към тези най-важни литургични елементи е външната форма на вътрешната вяра и преклонение към Светинята.


Т.е. външните елементи (прибори) нямат догматически и каноничен характер,


тъй като не са пряко свързани с вероизповедта, която се основава на Евангелските истини, свързвани с догматическите определения на вселенските и поместните събори на Църквата по отношение на вярата в Светата Троица, в Иисус Христос, в Светия Дух и т.н., те дори не се отнасят и до веществата (материята, естеството), които се употребяват за извършване на светата Евхаристия - хлябът, виното и водата, а са продиктувани от живота на християните и техните нужди.


Ако влезем в хипотезата, в условията на невъзможност за участие в богослужението, ние знаем че Иисус Христос дава правилния път при срещата си със самарянката, като казва, че поклонението на Бога трябва да става с дух и истина: "Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина" (Евангелие от Йоан 4:24), защото Божията благодат не се ограничава на определено място и в определени географски граници. Така извън стандартите на традицията е и постоянната борба на Христос против фарисеите и техните законнически принципи за живот и вяра, които чели и тълкували буквално Писанието, а не духовно, откъдето идва и християнският призив, според който "съботата е направена за човека, а не човекът за съботата" (Евангелие от Марк 2:27) - т.е.


законът е създаден за човека, за да му служи в неговия живот, а не човекът за закона.


Съвременни богослови и духовници (сред които от Вселенската патриаршия, от Българската православна църква, от Руската православна църква, от Гръцката православна църква, от Румънската православна църква, от Сръбската православна църква, от Албанската православна църква, от Македонската православна църква) дадоха своите адекватни позиции и отбелязват, че за Църквата няма безизходици в нейното пастирско дело и духовността ѝ не е еднопосочен път, той се развива и се съобразява с обективните условия. Нашето служение в период на криза днес е като в период на война - случаите на коронавирус в нашата страна нарастват и несъмнено много вярващи са носители на вируса. Затова проява на висш хуманизъм и човеколюбие, а и на висша форма на вяра е не да се тъпчем в храмовете, за да покажем колко сме здрави и неподатливи на заразата, а да останем по домовете си - всички ние и особено малките деца и възрастните.


Трябва да се премине от общото към частното, в името на общото благо и запазването на достойнството и правата на всеки човек - да се спазват препоръките, които са законово постановени в период на извънредно положение, да се изпълняват предписанията, които дават държавните служители и учените. Това е основание


да останем по домовете си в нашата "домашна Църква", да възстановим връзките


с членовете на семейството си, да играем с децата си, да говорим и общуваме помежду си, да се молим и да бъдем в лична връзка с Бога. Които проявят безразличие към спазването на тези заповеди, безотговорно обикалят по улиците и се срещат с различни хора, те ще причинят страдания и тяхното отношение като християни е безотговорно и пагубно както за душите, така и за телата, и това е явна проява на грях.


Не трябва християните да мислят, че неглижирайки собствената си и обществената хигиена, превръщайки се в съвременни пустиножители или мъченици, е проява на силна вяра и благочестие, а напротив - изява на безхаберие, безотговорност и духовна прелест. Поради това независимо от традицията Църквата трябва да действа адекватно в този момент и да запази здравето на всички, ако трябва и с риск да ограничи богослужението за определен период от време. По отношение на гражданската позиция на Българската православна църква дойде време, в което наистина трябва да покаже на дело "Церкви и Отечеству на пользу", което макар и не много ясно, но се открива в посланията и обръщенията на някои митрополити. Трябва обаче да бъде ясно и категорично, защото българският народ не разбира някои основания и има право да пита и да изисква. Не е достатъчно образован в това отношение и липсва съвременна аргументация за живота на християните в това съвременно общество, особено в кризисни ситуации като тази, в която се намираме. Затова би било добре в такива моменти на екстремна духовна нужда всички свещенослужители да излязат от своя "богослужебен комфорт", осигурен вътре в храма, и да покажат полезни дела към обществото, както го правят медицинските работници, държавните органи и учителите, които се грижат както за запазване на живота на гражданите, така и за запазване на учебния процес в условия на извънредна ситуация. Времената са такива и ние трябва да действаме според тях точно за да да пазим Христовото стадо живо и здраво.


В много държави не само католически, но и православни, и в държави с превес на други религии и деноминации,


бяха затворени религиозните домове и храмовете или оставени отворени, без да се задължава присъствието


на народа в тях, на други места все още има призиви това да се направи, с цел спокоен и мирен живот на всички, в уединение, молитва в домашни условия и духовна бдителност в услуга на общото благо.


Ето поради това в такива времена е добре да се прояви смирение, търпение и човеколюбие в името на Бога и в името на народа. В момента никой не трябва да показва колко е вярващ и да бъде горд от това, хуманността да не бъде замествана със себелюбие, защото никой не може да бъде крайно уверен в своята непогрешимост. Много от вярващите в момента не са адекватни на създалата се ситуация. Правят се исторически ретроспекции, хвърлят се думи се в есхатологичното бъдеще. Но свидетелството на вярата не бива да се натрапва. В момента има един факт - има пандемия, проблем, при който трябва да се следват правилата, които налага държавата.


Смятам, че това е момент, в който е добре Църквата да се съобрази с държавата, да бъде в синхрон с нея, за да запази народа, а не да бъде обвинена в нихилизъм и нехуманност. Да се направят богослужебния в тесен църковен кръг и при съответния ред, да се приведе към спазване на църковната дисциплина в условия на извънредна ситуация и на духовна война, защото човечеството е в криза, врагът е невидим и Църквата знае какво е това. В историята има много подобни случаи и винаги е имало разрешение на проблемите, но трябва воля, разум и действия, а не теоретични постановки и проява на духовен егоизъм, които нямат никакво отношение в сегашния момент, особено при извънредно положение в държавата и по света.


Принципът е: вярвай със сърцето, действай с разума!


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2813 Неутрално

  Хората правят каквото могат и трябва —молитви, богослужби, духовна утеха.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 2. 2 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Не вярвам на нашите отчета. Никога при тежки ситуации за нацията не са реагирали адекватно през последните 70 години /за разлика напр. от поляците/. Сега пак показаха колко са далеч от реалноста. Всички религии спряха събиранията само нашите не.
  Оказа се, че православието е по консервативно даже от исляма.
  Жалко, че не сме униатска църква. Тогава нацията би имала по добри духовни водачи от сегашните кланящи се на Изток.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 3. 3 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2747 Неутрално

  Много редове си написал отче, салфетки, сухо причастие,.... Въпросът е какво е проблемът пред църквата, и как ще го реши. Дали проблемът е че не може да събира дарения. Или проблемът е че не може да дава духовна утеха как помогне помогне материално на хората.

 4. 4 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2813 Неутрално

  До коментар [#2] от "haq30626233":

  Украинците униати са цъфнали и вързали...Македонските униати тоже ...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 5. 5 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3609 Неутрално

  Излишно е туй философстване! В Гърция вече арестуваха един владика и сигурно ще го осъдят. Гърците са много религиозни, но ценят живота повече. Законът е за всички а следователно и за поповете.

 6. 6 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4949 Неутрално

  До коментар [#2] от "haq30626233":

  А как са реагирали на гоненията срещу евреите, които с решение на царя е трябвало да бъдат изпратени в лагерите на смъртта, евреите в Македония са били депортирани, защото нито гръцката, нито сръбската православни църкви са ги защитили, българската е единствената, която е защитила евреите, митрополит Стефан открито се опълчил на царя пред чуждите гост,вдигнал истински скандал и той променил решението си за изпращане на българските евреи в немските лагери.

 7. 7 Профил на gql35564103
  gql35564103
  Рейтинг: 15 Неутрално

  Надявай се на Господа от все сърце и не се осланяй на твоя разум.

  Притчи Соломонови

 8. 8 Профил на тракиец
  тракиец
  Рейтинг: 302 Разстроено

  И църквата и джамията в България са пълни с комунисти без вяра! Как да им вярваш ?

  O sancta simplicita!
 9. 9 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 2782 Неутрално

  "Сухо" или "мокро" причастие - няма значение. Нашата църква да влиза по-бързо в час със събитията, за да не стане късно

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 10. 10 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 843 Неутрално

  Църква да се затвори и да се закрие! Нико няма да има нужда 21 век от това. Може да се използва като културцентер. Библиотека, концертен хол, арт, етс..

 11. 11 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4949 Неутрално

  До коментар [#8] от "тракиец":

  Хората вярват в Бога, а не на Румен Петков и Йордан Цонев, които са в храма, но и те имат нужда от покаяние, дали е искрено, Бог само знае.

 12. 12 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  До коментар [#6] от "Тsonkooo":

  Обърнете внимание - пиша последните 70 години! Предишните свещеници бяха духовни пастири и водачи на българите. Но след като се появиха другарите 1944 г. новите попове .....
  Няма да продължавам мисля, че ме разбрахте.
  Същото е станало и с Руската църква преди това само ,че след 1920 година. Нашите са я последвали.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 13. 13 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  До коментар [#8] от "тракиец":

  Това е разковничето. Наистина ,как да им вярваш.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 14. 14 Профил на writer6
  writer6
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Тъжно е. Това, което не успяха да направят гоненията по време на първите векове на християнството, след това исляма, комунизма и досегашната секуларизация, властимащите от днешното общество са на път да го постигнат без никакви усилия.

 15. 15 Профил на gql35564103
  gql35564103
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#14] от "writer6":

  Честно казано от доста време чета, коментари във сайта, не знам защо, може би трябва да спра... Вашият коментар е най-смисленият, писан някога, което за съжаление е наистина тъжно...

 16. 16 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4949 Неутрално

  До коментар [#12] от "haq30626233":

  В Руската църква е имало такъв страшен разкол, предизвикан от цар Алексей Романович през 17-ти век, че всички които се противопоставяли, са били подложени на репресии - рязане на ръце и крака, на езици (да не говорят против царя и патриарха), хвърляни в ями за да умрат от глад, обезглавявани, горени живи като западната инквизиция. Александър Втори, нашият цар Освободител спира репресиите, но след него продължават, два века и половина, до Николай Втори, който спира гоненията срещу разколниците старообрядници.

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8551 Неутрално

  Кога, от 1944 година насам, БПЦ е участвала в спасителни мисии?

 18. 18 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  До коментар [#16] от "Тsonkoo
  Съгласен съм с казаното от Вас.
  Но съвременната Руска църква е далече от тези свещенници които бяха избити от другарите през революцията и 2 десетилетия след нея. Както и нашите свещенници нямат нищо общо с хората съхранили нацията през вековете , спасили Евреите и т.н.
  Нещата се промениха след 9-ти септември . Сегашните години не могат веднага да заличат съсипията на БПЦ станала преаз 1944 - 1989 г.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 19. 19 Профил на wpk2-psk
  wpk2-psk
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Мисля си че Църквата иска да жъне по Великден, че лимузините харчат доста а приходи и там няма. Направо се чудя защо хора просто вкъщи не си кажат молитва и така. А вместо това ходя да им взимат пари за нещо което е безплатно. Мечтите и вярата.

 20. 20 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1209 Неутрално

  Църквата излезе с адекватно решение - молитва.

 21. 21 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Предвид, че църквите, ако не е голям празник, доста си приличат с библиотеките, т.е. там е много самотно, е хубаво, че все още можеш да запалиш свещичка за здраве, ако все пак ме можеш да си стоиш у дома.
  Очевидно е помислено и за най-ревностните вярващи, очевидно хората все пак мислят- и клира, и миряните, и всички се опитват да спазват правилата. Чудесно.

 22. 22 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4949 Неутрално

  До коментар [#21] от "lilithi":

  Дори по време на страстната седмица в "Александър Невски" бяхме няколко души, напълни се в четвъртък вечерта, петък сутрин когато се минава под плащеницата и вечер на Опело Христово, в събота сутрин отново бяхме малко, но вечерта ... президентът, царят, някои политици на предна линия, докато нас ни проверяваха за тероризъм и ни пускаха през страничните входове.

 23. 23 Профил на ldh03644268
  ldh03644268
  Рейтинг: Неутрално

  Никой не може да "призовава" институция на две хиляди години, основана от Христос. Само Църквата може да призовава другите, не те нея.

 24. 24 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#21] от "lilithi":Дори по време на страстната седмица в "Александър Невски" бяхме няколко души, напълни се в четвъртък вечерта, петък сутрин когато се минава под плащеницата и вечер на Опело Христово, в събота сутрин отново бяхме малко, но вечерта ... президентът, царят, някои политици на предна линия, докато нас ни проверяваха за тероризъм и ни пускаха през страничните входове.
  —цитат от коментар 22 на Тsonkooo


  Това, между другото, е една от най-грозните привички на нашите управляващи- в църква само на празник, на поклонение- само в момент пик, и всичко това при най-строги мерки за сигурност. Обикновения човек е третиран като терорист-натрапник. Как после да научиш децата на нещо, как да се състедоточиш върху живот и дело, как да се потопиш в момента, и/или да се отдадеш на молитва, като си изблъскан, защото някой иска да го дават по телевизора. или от съображения за " национална сигурност".
  Съчувствам Ви за преживяното. Надявам се нещата в това отношение да се променят към по-добро. Използвам случая да Ви пожелая светъл и радостен Великден, здраве и щастие за Вас и Вашето семейство.

 25. 25 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Като чета за поведението на църквата по време на пандемията, все се сещам за "Напаст божия" на Елин Пелин.

 26. 26 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3684 Неутрално

  До коментар [#24] от "lilithi":

  "Това, между другото, е една от най-грозните привички на нашите управляващи- в църква само на празник, на поклонение- само в момент пик, и всичко това при най-строги мерки за сигурност. Обикновения човек е третиран като терорист-натрапник. Как после да научиш децата на нещо, как да се състедоточиш върху живот и дело, как да се потопиш в момента, и/или да се отдадеш на молитва, като си изблъскан, защото някой иска да го дават по телевизора. или от съображения за " национална сигурност".
  Съчувствам Ви за преживяното. Надявам се нещата в това отношение да се променят към по-добро. Използвам случая да Ви пожелая светъл и радостен Великден, здраве и щастие за Вас и Вашето семейство."

  За съжаление, нещата стоят точно така, и не само свързани с нашите управляващи, но и със висшия клир, който търпи подобно тяхно поведение в храмовете си, при условие, че Свещенното писание категорично го съжда :
  " 1 Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие.
  2 Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи,
  3 и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми,
  4 не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии?
  5 Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят?
  6 А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища?
  7 Нали те хулят почтеното име, с което се именувате?
  8 Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите.
  9 Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници."

  Послание на Ап. Яков, 2 глава.

  Подобно можем да прочетем и в Стария завет, Изход:

  " 1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействуваш с неправедния и да не свидетелствуваш в полза на неправдата.
  2 Да не следваш множеството да правиш зло; нито да свидетелствуваш в съдебно дело, така щото да се увличаш след множеството, за да изкривиш правосъдието;
  3 нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му."

  А има хора, които влизат в църквата с дъжимото уважение и почит, имайки нужда от подкрепа в труден момент, само за да станат свидетели на такова жалко пристрастие !

 27. 27 Профил на writer6
  writer6
  Рейтинг: 301 Неутрално

  До коментар [#15] от "gql35564103":

  А още по-тъжното е, че ако свещениците трябваше да допускат до Свето Причастие съгласно Църковния Устав, не би имало страхове относно разпространяването на Коронавируса, защото много малко хора биха били достойни за това. Колко от нас, които посещаваме християнските храмове по големите празници, са въцърковени? Колко от нас взимат участие в годишния, месечния,седмичния или ежедневния богослужебен кръг? Колко от нас се изповядват достойно? В миналото нередовното или непълноценно участие в църковния живот е водело до (временно) лишаване от участие в съответните Църковни тайнства.

 28. 28 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 506 Неутрално

  А има хора, които влизат в църквата с дъжимото уважение и почит, имайки нужда от подкрепа в труден момент, само за да станат свидетели на такова жалко пристрастие !
  —цитат от коментар 26 на samoedin

  Подкрепям напълно, но предвид затруднения достъп до информация с цел анализ, и съставяне на обективно мнение, подкрепено с факти, за сега се придържам само към:
  "1. Не съдете, за да не бъдете съдени;
  2. защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери."
  Мат. 7:1-2
  докато не натрупам достатъчно данни. Всъщност благодаря, че ми дадохте тема за размисъл , така и така имам доста свободно време тия дни.
  Надявам се хората, които отиват в храмовете с чисти сърца и души, дирейки опора, утеха, насърчение, просветление, надежда, съвет, или удовлетворяващи друго свое търсене, да стават все повече, и да намерят това, което лелеят, а меркантилните да намерят заслуженото си място,и да получат подобаващото им отношение.

 29. 29 Профил на MP
  MP
  Рейтинг: 310 Неутрално

  Личи си, че заглавието е на Дневник. Умнокрасивите не правят разлика между "призована" и "призвана".

 30. 30 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4949 Неутрално

  До коментар [#24] от "lilithi":

  Бог да благослови и опази всички нас!

 31. 31 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#24] от "lilithi": .. и опази всички нас!
  —цитат от коментар 30 на Тsonkooo


  Амин!

 32. 32 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2641 Неутрално

  Кога пък БПЦ след като е завзета от комунисти е отивала при народа?
  Що се отнася за претенциите относно причастието, като се знае, че причастието на БПЦ не е истинско причастие (поради това, че те не са православни), не може да се разбере те на какво точно се надяват?
  Спомням си един случай от живота на св. Иоан Кронщадски, когато болен от ужасна и заразна болест изплюва причастието, и светецът въпреки възраженията на всички се навежда и самият той се причастява. Всички тогава са му казвали, че човекът е болен и това е заразно и от това се умира (не помня точно каква беше болестта). Но светецът им отговорил "Това са Тялото и Кръвта Господня". И нищо не му се е случило. Та ако тези от БПЦ си мислят, че са светци (а както казах те даже не са православни).

 33. 33 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Крайно време е да се изпрати бърза помощ от Четвърти километър до Синода и проблемът да се реши веднъж завинаги.

 34. 34 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3684 Неутрално

  До коментар [#25] от "murttle":

  " Като чета за поведението на църквата по време на пандемията, все се сещам за "Напаст божия" на Елин Пелин."

  Елин Пелин поема по пътя на подигравката на църкват, соченето на безизходицата, отчаянието и унилостта като тревожни състояния в повечето българи от неговото време. Изходният път при него липсва или е доста абстрактен, затова и не го харесвам като творец:

  — Това е напаст божия! — говореше той.

  И напук на учителя, свети вода на излака.

  И болестта се усили. Току зачернее човеку пред очите, удари го в глава, отще му се всичко — легне, ни жив, ни мъртъв, по цели дни и недели. Съхне, вехне, губи се. Така умря бяла Неда, Аглика, умря Ирмена — млада невеста, вчера под венчило минала. В един гроб заровиха Магда и Ягодин — любовник и любовница, и двамата млади и зелени, и двамата селска слава.

  Дори каменни сърца се покъртиха от жалост.

  Вредом се почувствува нещо страшно, нещо черно, глухо, мъчно. Отчаяние и безутешна скръб се възцари в сърцата, тъга засени добродушните селяшки лица. В това работно време, време на труд, на пот, на мъка и усилие — дали болни, дали полска работа да гледат.

  Почерняха селските ясни дни, смутиха се спокойните и тихи нощи. Вечер всичко ще се прибере, ще стихне, ще се потаи, а от четирнте краища на селото се подемат отчаяни гласове и писъци на осиротели майки, овдовели булки и се носят тъжно и страхотно чак до зори.


  Грозна картинка.....

 35. 35 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#3] от "Таралеж":

  Никакво отче не е той а богослов. Само да напомня Волен и той е богослов.
  Нещо неясно?

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 36. 36 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  До коментар [#34] от "samoedin":

  Няма значение дали ни харесва или не Елин Пелин като творец. Просто творбата му е свидетелство, че в църквата нищо не се е променило и тя е един от прътите в развитието ни. Както тогава, така и сега църквата продължава да пирува по време на чума и да се противопоставя на здравия разум и науката.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK