Не използвайте спирт за горене и хлорни препарати за дезинфекция

При липса на 70% спирт може да се използват, макар и с по-ниска ефективност, различните твърдоалкохолни питиета като водка, ракия.

© Юлия Лазарова

При липса на 70% спирт може да се използват, макар и с по-ниска ефективност, различните твърдоалкохолни питиета като водка, ракия.Д-р Георги Желев е преподавател в Тракийския университет, доказан специалист в епидемиологията, инфекциозните болести и превантивната медицина. Вижте какви са неговите съвети за дезинфекция срещу COVID-19.


Най-доброто средство за дезинфекция на ръцете при риск от заразяване с коронавирус са алкохолните дезинфектанти, а тъй като вирусът има липидна обвивка, алкохолите много бързо го разрушават, буквално в рамките на няколко секунди. Има обаче много подробности и детайли, които хората трябва да знаят, за да може да направят ефективна и безопасна дезинфекция на ръцете си.


Първо, когато говорим за алкохоли, трябва да обърнем внимание, че има различни видове - някои от тях са подходящи, но други са абсолютно неподходящи за използване като дезинфектанти. Знаете, че етиловият спирт вече изчезна от аптеките и много хора ме питат дали могат да използват спирт за горене. Краткият отговор е НЕ, не бива. По-голямата част от спирта за горене на пазара съдържа метилов алкохол, който е силно токсична субстанция и може да доведе до тежки отравяния. Публикации в медиите показват случая в Иран, при който за да се предпазят от коронавирус, десетки хора са пили метилов алкохол, над 60 човека вече са починали
Повечето хора знаят, че метиловият алкохол не трябва да се пие, но


не знаят че е токсичен и опасен и при външна употреба.


Първо, той може се резорбира през кожата и да попадне в кръвта - ето защо използването му за дезинфекция на ръцете е неподходящо и много опасно. Не по-малка опасност има и при използването му за дезинфекция на повърхности, тъй като отделените метилови пари, особено при закрити помещения, се вдишват от хората и отново могат да доведат до много тежки отравяния. Европейската комисия през 2018 година драстично ограничи използването на метилов алкохол в зимните течности за чистачки, тъй като се установи, че изпаренията се вдишват от пътниците в автомобила - разрешеното съдържание на метилов алкохол в тези препарати е не повече от 0,6%, а в спирта за горене концентрацията на метилов алкохол е 93% - става ясно колко е опасно. След попадането на метиловия алкохол в кръвта той се разгражда от чернодробния ензим алкохолдехидрогеназа до формалдехид, едно силно токсично съединение, при това канцерогенно, което впоследствие се разгражда от друг ензим (алдехиддехидрогеназа) до мравчена киселина и други съединения, които причиняват много тежки увреждания. В никакъв случай за дезинфекция на ръцете не бива да се използва и т.нар. първак при домашно производство на ракия, който съдържа основно метилов алкохол. Хората знаят, че не бива да го консумират, но масовата грешка, която правят, е да го използват за разтривки и масажи, без да си дават сметка, че настъпва резорбция през кожата.


Признаците на отравяне настъпват от няколко минути до няколко часа и дори дни след контакта с метилов алкохол, като започват с главоболие, световъртеж, повръщане, появяват се и проблеми със зрението, т. нар. снежна буря пред очите, като отравянето може да завърши с кома и смърт.


Важно е хората да знаят и каква е противоотровата, а това е етиловият алкохол!


На пострадалия спешно трябва да се даде да изпие между 50 и 150 мл концентриран алкохол като водка, ракия и т.н. и да се извика незабавно спешна помощ.


Питали са ме и дали може да се прави дезинфекция срещу коронавируса с антифриз. Той също съдържа определен вид алкохол - етиленгликол, който обаче няма антивирусна активност и в същото време е изключително токсичен. Отравяне може да настъпи както при вътрешно приемане, така и вследствие на кожна резорбция, ако се използва за дезинфекция на ръцете или при вдишване на неговите пари. Антифризът предизвиква много тежко смъртоносно увреждане на бъбреците и на мозъка. Противоотровата и лечението е аналогично на отравянето с метилов алкохол.


Най-подходящите средства за дезинфекция на ръцете са етиловият алкохол (спирт), както и изопропиловият алкохол и n-пропанолът, които се включват в професионалните дезинфектанти за ръце. Спиртът е достъпен в търговската мрежа в 70% и 95% концентрация. Грешката, която повечето хора допускат, е да използват 95% спирт, тъй като смятат, че по-високата концентрация води и до по-висока ефективност. Тази зависимост е вярна при всички останали дезинфектанти, но не и през спирта. 95% спирт е по-слаб дезинфектант от 70%, защото предизвиква много бърза денатурация, коагулация на протеините по повърхността на ръката и микробните клетки, което възпрепятства проникването и действието му в дълбочина, например в кожните пори, което води до частичен, повърхностен, незадоволителен ефект. Така че


препоръката ми е да се използва 70% спирт за дезинфекция.


За да се намали изсушаващото му действие върху кожата, което може да предизвика възникване на кожни ранички и рагади, към спиртните разтвори е добре да се добави 10% глицерин, т.е. на 1 литър спирт се добавят 100 милилитра глицерин.


По отношение на безопасността на спирта мога да кажа, че използването на спирт за дезинфекция на ръце и повърхности е безопасно при възрастните хора, но специално внимание искам да обърна при използването му при деца. При тях съвсем реално може да настъпи алкохолна интоксикация в резултат на кожна резорбция, особено при честа употреба или при третиране на големи кожни повърхности. Описани са дори смъртни случаи при бебета след разтриване с ракия. Ето защо при малките деца хората трябва да бъдат много отговорни, да прилагат дезинфектантите наистина само при крайна необходимост и то много внимателно и ограничено.


В момента единственият вид спирт, реално достъпен в търговската мрежа, е денатурираният етилов алкохол за технически цели. Тъй като алкохолните питиета се облагат с акциз, което ги оскъпява, към алкохола, който не е предназначен за консумация, се добавят различни вещества, които го правят негоден за пиене - именно този алкохол се нарича денатуриран етилов спирт. Може да бъде използван за дезинфекция на ръце и на повърхности, но, разбира се, не и за вътрешна консумация.


И накрая хората трябва да знаят, че дезинфекцията на ръцете със спирт не е задължителна и не бива да се паникьосват от факта, че спиртът е изчерпан в момента в аптечната мрежа и магазините.


Старателното измиване на ръцете с топла вода и сапун е достатъчно ефективно


не само за отстраняването на вируса, но и за неговото разрушаване, тъй като сапунът разрушава повърхностната структура на коронавируса - премахва му "короната". Като допълнителна обработка при почистване на телефони, дръжки на врати и т.н. при липса на 70% спирт може да се използват макар и с по-ниска ефективност различните твърдоалкохолни питиета като водка, ракия и т. н.


Използването на маски от здрави хора е абсолютно полезно и препоръчително, особено на обществени места, и то затворени - градски транспорт, хранителни магазини и аптеки. Маските съдействат за намаляване на приетата инфекциозна доза, а това не е маловажно. За да се развие инфекция, е необходимо приемане на определено количество вирус, и то сравнително голямо количество - това е т.нар. минимална инфектираща доза. Ето защо намаляването на приета вирусна доза при носенето на маски намалява риска от заразяване. Важно е да се знае и че нивото на инфекциозната доза пряко влияе върху самото протичане на заболяването. Има пряка зависимост между инфекциозната доза и прогнозата и тежестта на заболяването, което настъпва. Висока инфекциозна доза е равно на кратък инкубационен период, бързо протичане, по-тежка клиника и по-неблагоприятна прогноза - затова е важно да се избягва близкият контакт с болни/заразени хора и ползване на затворени обществени пространства с малък обем като асансьори и пр. в които концентрацията на вирусните частици е висока. По-малък е шансът вирусът да попадне през очите или носа, отколкото през вдишване през устата.


Почистването с препарати на хлорна основа за съжаление е една от големите грешки,


които потребителите правят в домашни условия. Проблемът идва оттам, че хлорът е токсичен газ, той е използван и като бойно отровно вещество през Първата световна война. Хлорът в закрити помещения може да доведе до развитие на асептично възпаление на белия дроб, както и оток на белия дроб, отделно той потиска имунната система. По този начин човек става по-възприемчив към заразяване и заболяването би протекло в много по-тежка клинична картина.


Подовете на помещенията са с пренебрежима епидемиологична роля по отношение на заразяването и почистването с тип препарати белина по-скоро носи вреда, отколкото полза.


Парогенераторите са подходящи, също дезинфектанти, които са нетоксични като четвъртичните амониеви съединения, има изключително много такива на пазара - потребителят може да се ориентира по етикета, много е важно да се знае за тях, че имат остатъчен ефект.


Дезинфектантите на спиртна основа са най-добрият избор, тъй като този липофилен вирус в рамките на секунди се разгражда от спирта. Много е важно какво дезинфекцираме, трябва да насочим вниманието си към дръжки на врати и шкафчета, в обществения транспорт - ръкохватки, химикалите в обществените институции, а


най-критичната повърхност в бита са мобилните телефони.


Мерките са абсолютно навременни и точно това беше моментът, в който да бъдат наложени те, преди да се развие заболяването, преди да се включат множество заразени хора в епидемичния процес. Радвам се, че тези мерки изпревариха пика на заболяването, това ще доведе до висока ефективност, но при отговорно спазване от обществото.


Пиенето на витамини като D, C и A, които са известни като антиинфекциозни витамини, е подходящо, тъй като това как ще протече заболяването зависи от естествената устойчивост на хората и е добре да се подсилва имунната система. Приемът на много горещи напитки обаче е по-скоро мит - максималната температура, която може да се приеме, е 45 градуса, а вирусът се обезврежда при много по-високи градуси.


Спазването на лична хигиена и хидратирането са достатъчно ефективни, всичко останало е изместване на центъра на вниманието и по-скоро би донесло паника и вреда, отколкото някаква полза.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (108)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zhoo
  zhoo
  Рейтинг: 76 Неутрално

  Тази статия е полезна

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5418 Неутрално

  Доста полезна статия за необразованите. Стига да я прочетат.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5418 Неутрално

  Не ползвайте чужд телефон. Опасно е !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  Многополезна статия ,точна ,има и още много подробности ,относно дезинфекцията .

 5. 5 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Да ме извинява Желев, ама Световната здравна организация препоръчва маски да се носят от здравите, само в случай когато се грижат за потенциално заразени от корона-вируса. За справка:
  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

 6. 6 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 815 Неутрално

  "случая в Иран, при който за да се предпазят от коронавирус, десетки хора са пили метилов алкохол, над 60 човека вече са починали"

  Тези броят ли се за жертви на корона вируса? А ослепелите от метилов спирт? Изтрещяването ще причини повече жертви от вируса. Пилците се броят наесен. Колко ли самоубийства ще има?

 7. 7 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Има и друго: важно е каква е маската. Специалистите обясняват уж с думи прости, но така че да избягват отговора. Който е че маската не трябва да пропуска обекти с диаметър над 2 микрона. Абе хора, говорете конкретно! Примерно така: има смисъл да се носят хирургически маски от N95 нагоре.

 8. 8 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 815 Весело

  "Питали са ме и дали може да се прави дезинфекция срещу коронавируса с антифриз."

  Боярищник да пият))

 9. 9 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Весело

  Ххахха, на Втората седмица от блокадата някой се сетил да ни каже как да се дезимфекцираме.

 10. 10 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2929 Неутрално

  До коментар [#6] от "George Svinarov":

  По скоро жертва на лечението ..
  https://www.yahoo.com/news/man-dies-woman-left-critical-112927146.html

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 11. 11 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2929 Неутрално

  До коментар [#7] от "john_3volta":

  Имаше обяснение , че всяка маска била полезна понеже на позволявала да си бръкнеш в устата или носа

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 12. 12 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Весело

  Та за спирта имах интересна случка преди 10 дни - кумът ме пита имаме ли спирт понеже му трябвало за фабриките, поръчали 200 литра за двете фабрики, но им от пуснали само 80. Оказа се че имаме технически 99% биоетанол, но пък ни изкупили спорта за горене. Толкоз за превенцията

 13. 13 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#7] от "john_3volta":Имаше обяснение , че всяка маска била полезна понеже на позволявала да си бръкнеш в устата или носа
  —цитат от коментар 11 на дерибеев


  Aми това си е чудесно обяснение. Тя не предпазва от вируса, но може да намали онези 90 пъти- дето сме се пипали тук и там- без да ни сърби.

  Има логика.

  Ако пък "хептен" не помага- очаквам да чуя как вреди...

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 14. 14 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 685 Весело

  До коментар [#7] от "john_3volta":Имаше обяснение , че всяка маска била полезна понеже на позволявала да си бръкнеш в устата или носа
  —цитат от коментар 11 на дерибеев


  Ако възпитанието на човек му позволява да си бърка в устата и носа, то маската не е пречка: сваля я и бърка.

 15. 15 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 685 Неутрално

  [quote#13:"Дедов'та Колюуа Унукя!"][/quote]

  Вреди само когато дава фалшива сигурност.

 16. 16 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  Има и друго: важно е каква е маската. Специалистите обясняват уж с думи прости, но така че да избягват отговора. Който е че маската не трябва да пропуска обекти с диаметър над 2 микрона. Абе хора, говорете конкретно! Примерно така: има смисъл да се носят хирургически маски от N95 нагоре.
  —цитат от коментар 7 на john_3volta


  Те още се чудят и маят- още са в необрано лозе.

  Тези, де плямпат по студията- хич ги няма- 100 спеца- 200 мнения.

  Един се огляваше и философстваше- извън тялото- вирусът живеел до няколко минути.

  Друг мрънка- до няколко часа.

  Една баба каза- до няколко дни.

  Ся и аз да кажа- не знаят!

  Не знаят ни за маските, ни за повърхностите, ни за времето, ни за ваксините, ни за медикаментите!

  И- не бих ги винил- ако това не ми влияеше... Ма- кос- коджа ми ти доцент да се изправи- и- "до няколко минути"- при положение, че може да е до няколко дни- тоя си е за шамари отвсякъде!

  Аре стига медийни изяви- като си голям доцент и професор- аре бегом в лабораторията- да изследваш, да докажеш, да публикуваш... А има кой да го обяви- ти си гледай колбите и епруветките там... Нямаме нужда да научим имената на 100 спеца, пък да не знаем нищо за вируса!

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 17. 17 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#7] от "john_3volta":Имаше обяснение , че всяка маска била полезна понеже на позволявала да си бръкнеш в устата или носа
  —цитат от коментар 11 на дерибеев


  Ако възпитанието на човек му позволява да си бърка в устата и носа, то маската не е пречка: сваля я и бърка.
  —цитат от коментар 14 на john_3volta


  Това е съзнателно- той съзнателно може и в г@за си да бръкне. Това- първо.

  Второ: Да си бръкна някъде не е въпрос на възпитение, а на зор.

  Трето- не бъркай показното бъркане в носа, устата и къде ли не- с това, де се прави пред "публика".

  Четвърто- "несъзнателно" § коментар № 13.

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 18. 18 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  [quote#13:"Дедов'та Колюуа Унукя!"]
  —цитат от коментар 15 на john_3volta
  Вреди само когато дава фалшива сигурност.[/quote]

  Пример, или ще философстваме?

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 19. 19 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Любопитно

  До коментар [#16] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  То хубаво, ама и статута е малко бозава - 70% по маса или по обем трябва да е разтвора. Повечето хора в домашни условия ще го направят по обем, а реално, ако го мерят така трябва да е 80%-ен разтвора

 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3700 Весело

  Да живее Сапуна....

  Bukalemun
 21. 21 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#16] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":То хубаво, ама и статута е малко бозава - 70% по маса или по обем трябва да е разтвора. Повечето хора в домашни условия ще го направят по обем, а реално, ако го мерят така трябва да е 80%-ен разтвора
  —цитат от коментар 19 на limbize


  Прощавай- не разбрах в каква връзка ми отговаряш.

  Предполагам е потвърждение на тезата ми, че и докторите не знаят, пък кво остава за журналята.

  Ма на тях им е простено. :)

  Ма ти де ги фърли бе,човек- ся и за плътност ли трябва да мислят?

  Те още се борят с разликата между маса и тегло (Дневник са доказали- няма разлика, демек- 9,8=0), ти ги пращаш в спора между Костов и онези- без-данъчните- с плътността... :)

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 22. 22 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  9,8=0
  —цитат от коментар 21 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  9,8=1
  —цитат от коментар 21 на EDIT

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 23. 23 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  До коментар [#18] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Специално последните 2 дни с относителна влажност на въздуха близка до 100% на маската е вредна. Не само тоя вирус, какъвто и да е патоген ще се развие върху нея

 24. 24 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3700 Весело

  До коментар [#21] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Всички ще ви направя ибрикчии....

  Bukalemun
 25. 25 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 685 Неутрално

  [quote#18:"Дедов'та Колюуа Унукя!"][/quote]

  Не искам да звучи обидно, но за определена категория хора философстване е единствено говорене на глупости, а единственото прилагателно което могат да измислят за философия е "дървена". Предполагам че този тип хора вършат много неща несъзнателно, вкл. това къде и кога си бъркат.

  А сега по същество: виж как зее маската от снимката, особено отстрани. И второ: тази маска най-много да спре бактерия, но не и вирус. Толкова по въпроса за фалшивата сигурност.
  https://dariknews.bg/novini/sviat/virusolozi-koga-se-slaga-maska-na-liceto-2218234

 26. 26 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  До коментар [#21] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  За медийните изяви на специалистите, включвам и тази статия

 27. 27 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Любопитно

  До коментар [#22] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  0.98 или 9,8
  ПП. Пиша през телефон, моля да игнорират забавните грешки

 28. 28 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  А сега по същество: виж как зее маската от снимката, особено отстрани. И второ: тази маска най-много да спре бактерия, но не и вирус. Толкова по въпроса за фалшивата сигурност.
  https://dariknews.bg/novini/sviat/virusolozi-koga-se-slaga-maska-na-liceto-2218234
  —цитат от коментар 25 на john_3volta


  Тя не предпазва от вируса, но може да намали онези 90 пъти- дето сме се пипали тук и там- без да ни сърби.
  —цитат от коментар 13 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 29. 29 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Весело

  До коментар [#24] от "eti mehter":

  Убуу, ама като гледам требе твойте първо

 30. 30 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#18] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Специално последните 2 дни с относителна влажност на въздуха близка до 100% на маската е вредна. Не само тоя вирус, какъвто и да е патоген ще се развие върху нея
  —цитат от коментар 23 на limbize


  Tова… кой точно го казва? Питам без ирония, и- ако може- малко повече разяснения...

  Патоген на корона-вируса? Патоген?

  Изслушах 100 спеца- ще изслушам и още един.

  Само да напомня как един абсолютен дилетант се намеси тук:


  Тя не предпазва от вируса, но може да намали онези 90 пъти- дето сме се пипали тук и там- без да ни сърби.
  —цитат от коментар 13 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  Това го чух от някъв доцент, или професор. По телевизията го чух.

  Ако искаш- ще се разровя да го намеря- да си уточните тезите.

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 31. 31 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  До коментар [#30] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  За бактериите се осигурява топла и влажна среда - започват да се размножават. За вирусите - натрупват се и се активират. Маската се запушва вдишваш много по-дълбоко за да си набавиш необходимия кислород и аерозолите започват да преминават през маската, но вече доста по-богати на гадинки

 32. 32 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#22] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  0.98 или 9,8ПП. Пиша през телефон, моля да игнорират забавните грешки
  —цитат от коментар 27 на limbize


  Е деееее… :) :) :)

  9,81 m/s2

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 33. 33 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Любопитно

  До коментар [#32] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  В тази константа няма маса - метър върху секунда на квадрат

 34. 34 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  До коментар [#30] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  За бактериите се осигурява топла и влажна среда - започват да се размножават. За вирусите - натрупват се и се активират. Маската се запушва вдишваш много по-дълбоко за да си набавиш необходимия кислород и аерозолите започват да преминават през маската, но вече доста по-богати на гадинки
  —цитат от коментар 31 на limbize


  Ами тогава- вирусът би се натрупал- ако попадне на маската.

  Тази "корона" май не може да лети- някой трябва да я "донесе" до маската.

  Май (от 100 доцента го чух) :)

  Ако имам маска- и най- мижавата да е- може да ми създаде временен навик да не се пипам по лицето. Ако не- ще пипна маската, и ако имам вирус на пръстите- "натрупва се и се активира".

  Ако нямам маска, но имам вирус на пръстите, и "се пипам 90 пъти на ден- несъзнателно"?

  Преди да приключа- вчера в колата си казах- докато се прибера- няма да се пипам по лицето- да видя кво ше стане. Ми- не знам колко пъти съм се пипал преди това, ма- както си го бях нарекъл- да не се пипам- като се прибрах вкъщи- имах чувството, че съм крастав! Цялото лице ме "сърбеше"- без да ме сърби...

  И- приключвам- в този форум само ще си почешем езиците- и нищо няма да "решим"- от опит го знам.

  Пазете се- кой както може. :)

  Чао. :)

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 35. 35 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  До коментар [#16] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  17 дни след затварянето на оня круизен кораб се намира наличност на корона вирус.

 36. 36 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Весело

  До коментар [#34] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":


  Не е приятно, но като си мия ръцете с митичния 70%-ен разтвор по 59 пъти на смяна се търкам и по лицето с него

 37. 37 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Весело

  До коментар [#36] от "limbize":

  Капвай си и по две капки във всяко око...

 38. 38 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Весело

  До коментар [#37] от "Велков":

  Тц там мажа на тънък филм

 39. 39 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Весело

  До коментар [#37] от "Велков":

  Но пък що ли не започна да нося маска кат Тиквоний, дали ше има по-добър ефект?

 40. 40 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 1217 Неутрално

  Да ме извинява Желев, ама Световната здравна организация препоръчва маски да се носят от здравите, само в случай когато се грижат за потенциално заразени от корона-вируса. За справка:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
  —цитат от коментар 5 на john_3volta

  Който може да мисли знае защо се правят тези препоръки.
  1. Защото маските в момента не достигат в много държави и трябва да има за най-нуждаещите се.
  2. Защото ако хората си мислят че маската предпазва може да намалят дистанцията помежду си. На 2 метра без маска навярно е по-сигурно отколкото на 1 метър с маска - в този случай маската ще навреди - на това му викат фалшиво чувство за сигурност.

 41. 41 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Весело

  До коментар [#39] от "limbize":

  Само при енергично изсекване през 30 секунди...
  Прави се през едната ноздра под 45 градуса спрямо пътната настилка, като другата ноздра се запушва с палец.

 42. 42 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Да ме извинява Желев, ама Световната здравна организация препоръчва маски да се носят от здравите, само в случай когато се грижат за потенциално заразени от корона-вируса.
  —цитат от коментар 5 на john_3volta


  Глупости на търкалета. Това е съзнателна лъжа поради недостига на маски за медицинския персонал.

 43. 43 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Весело

  До коментар [#32] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":В тази константа няма маса - метър върху секунда на квадрат
  —цитат от коментар 33 на limbize


  Ами въпросът ти не включваше нищо за маса:

  0.98 или 9,8
  —цитат от коментар 27 на limbize  Респективно:

  Е деееее… :) :) :)

  9,81 m/s2
  —цитат от коментар 32 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  А иначе- G=m.g.

  G-> тегло (Дневник- това е сила, не е маса)

  m-> маса (в кила, паундове, грамове, изобщо- квото ти показва кантарчето)- и това е на Земята. Планетата Земя, на покрива на къщата ти пак се брои там.

  g-> земното ускорение, или гравитационното ускорение, или да се върнем в 7-ми клас.

  :)

  Бях решил да полегна, щото- най- обичам- сутрин като стана- да полегна да си почина, ма направо ме изкара от леглото... :)

  Извън темата сме, ма- от'сякъде- айде лек ден на теб. :)

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 44. 44 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 1217 Неутрално

  До коментар [#30] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":
  Първо - ако вирус е попаднал върху маската смятай че маската вече те е предпазила.
  Второ - вирусите не се "развиват" извън организма на гостоприемника. Извън него те по-скоро не са живи. По тази причина и не се казва че се убиват, както могат да се убият бактерии - те се дезактивират.

 45. 45 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  Най-полезната информация, която съм чела за последната седмица.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 46. 46 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1237 Неутрално

  Да живее Сапуна....
  —цитат от коментар 20 на eti mehter


  Ако си изтървеш сапуна в турската баня, има вероятност да хванеш нещо друго.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 47. 47 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1028 Весело

  До коментар [#16] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":17 дни след затварянето на оня круизен кораб се намира наличност на корона вирус.
  —цитат от коментар 35 на Велков


  Абе "глупости"сега и ти- един доцентЯН каза- извън тялото гадинката живеела... няколко минути.

  Пък на мен познат от Таиван ми каза за "регистриран случай"- на метална повърхност- живял 37 (трийсет и седем!) дни.

  После спрях да вярвам на всички- като почнеш от познатия, та барабар с "мозъчните тръстове".

  Гледам да се изолирам социално- доколкото е възможно, и тва е.

  Айде, че ще полягам, щото:


  ...най- обичам- сутрин като стана- да полегна да си почина, ма направо ме изкара от леглото... :)
  —цитат от коментар 43 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  Лек ден на всички- и- не се правете на по- големи от приридата и закона... Само Каролев бил по- голям, ма тва е друга тема... :)

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 48. 48 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1237 Весело

  До коментар [#30] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  "Това го чух от някъв доцент, или професор. По телевизията го чух."

  Научно е установено, че децата, които си ядат сополите, изграждат силна имунна система.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 49. 49 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 804 Неутрално

  До коментар [#42] от "gianni":

  Ако заразен от вирус кихне се отделят малки капчици смес от вода и секрети. В по-малките водата се изпарява и се получават частици с микронен размер. Частиците с размер от няколко микрона не падат на земята и могат да витаят във въздуха с минути. За да се предпази човек от такива частици трябва да носи маска от висок клас. За този вирус казват, че е достатъчно маска FFP2, въпреки че за предпазване от вируси са тези от клас FFP3.

 50. 50 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  До коментар [#16] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Вчера четох в английската преса, че на първият злощастен круиз Дайамънд принсес, открили коронавируси в кабини, толкова много дни след опразването им. Какво ли знаем въобще за този вирус..

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 51. 51 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  Теоретично носенето на маска би трябвало да предпазва в някаква степен носещия маската. Стига да я слага, носи и сваля правилно. Преди да я сложи да си дезинфекцира ръцете, докато я носи да не я пипа и преди да я смъкне отново да си дезинфекцира ръцете, както и след като я изхвърли.
  Тези вариации с носене на брадичката, наместване, слагане махане и т.н. по-скоро ще те разболеят от колкото да те предпазят. Такова носене на маска единственото което ще направи е да ти донесе фалшиво успокоение, че си предпазен и следователно по-не внимателен.

 52. 52 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  До коментар [#23] от "limbize":

  Маската е полезна за затворени помещения, където влажността е нуска. Навън практически, няма никакъв ефект.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 53. 53 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 804 Неутрално

  До коментар [#49] от "gianni":

  Всякакви хирургични или самоделни маски, въпреки че са по-добре от нищото, не са бариера от вируса. За това говори и невероятно големия брой заразен медицински персонал. Недостатък на маски за еднократна употреба е, че не е лесно да си нагласиш и че се след време се навлажнява и не е ефикасна.
  Въпреки всичко, ако човек иска да се предпази, както се казва и в статията, в затворени помещения магазини трябва да носи маска.

 54. 54 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1237 Весело

  Най ме разсмя твърдението, че противоотровата при отравяне с метилов алкохол е да изпиеш къде 100мл. етилов??? Както и, че хлорните препарати не се препоръчват. На автора/който със сигурност владее английски/ препоръчвам да прочете препоръките на USPH/United States Public Health/ или UKPH/United Kingdom Public Health/.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 55. 55 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  Предпочитам с маска, отколкото без нея. Ясно е, че не спира всичко, но все пак ограничава .

 56. 56 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 577 Неутрално

  В добрата стара Българска Народна Армия отлична работа вършеше 1% разтвор на хлорна вар-Старшината стои до кофата,бай Войник си топва ръцете до китките и тогава влиза в столовата!

 57. 57 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Алилуя! Най-после някой да опонира на лъжите, че маските били безполезни и дори вредни! Това с хлора обаче доста ме озадачи, тъй като белината масово се използва в домакинствата не само по време на епидемия. Познат ни посъветва да дезинфекцираме листните зеленчуци, като ги киснем във вода с добавена в нея малко белина. Така правели в Индия. Публичните места също се дезинфекцират най-често точно с хлорсъдържащи препарати. Може би е въпрос на концентрация и проветряване на помещенията?

 58. 58 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 874 Неутрално

  До коментар [#7] от "john_3volta":

  Докторът е обяснил защо е полезно да се носи маска, това, което пишете, по никакъв начин не го оборва.

 59. 59 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1237 Неутрално

  Новината от днес е, че чехите забърсали 680 000 маски хуманитарна помощ от Китай за Италия.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 60. 60 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  До коментар [#54] от "proventuss":

  Смееш се или не - това е вярно... метиловият алкохол се неутрализира чрез етилов.

 61. 61 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  До коментар [#59] от "proventuss":

  Не е от днес, ма карай...

 62. 62 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Какво предлага докторът, след като хлорните препарати са от малкото достъпни и ефективни? Да мием подовете със спирт? В болниците все още се чисти с дезинфектанти, за които има проучвания, че са неефективни и съответните насоки.

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-hygiene-faq.html

  Този benzalkonium chloride е основна съставка на препарата за под на голям български производител, доставчик на болници.

 63. 63 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 546 Неутрално

  ,,До коментар [#13] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":
  Ако пък "хептен" не помага- очаквам да чуя как вреди."

  Здравият трябва да знае как да борави с нея,иначе е фалшива сигурност и подвеждащо.Пример:Бил си в затворени помещения,автобус,магазин, асансьор, предпазил си се, но по нея е полепнала определена концентрация вирус.То нали за това я носиш. Повече не трябва да я пипаш,докато не тръгнеш да я сваляш и да си дезинфекцираш или измиеш ръцете.Каква е масовата практика:Повечето хора непрекъснато пипат маските,после пипат телефони и други вещи,свалят ги да им висят на врата.Други ги сгъват и у джоба,и по тоя начин пренасят потенциално вирус и по дрехите,където той живее с дни.А ако сибез маска и по лицето ти попадне вирус,то той ще умре след 5-10мин.Нали толкова живее върху кожата на теория.И при условие че не сиси пипал лицето за това време.А върху маската живее много по-дълго време.Та това за фалшивата сигурност.Абе най-големия ни проблем сега,освен вируса,е че ни се налага да мислиме.А дали можеме бъдещето ще покаже.


 64. 64 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#18] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Ами например да сложиш маска и чувствайки се защитен да натиснеш с гол пръст бутона за вдигане на бариерата на паркинга на някой голя хранителен магазин.

 65. 65 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 722 Неутрално


  От брифинга на Щаба тази сутрин:
  "........... излязоха първите изследвания след освобождаване на круизния кораб, след 17 дена от освобождаването му, се намира още коронавирус на кораба. Тоест показва удивителна устойчивост вирусът. Това предполага фанатична дезинфекция на помещенията, в които се стои", посочи ген. Мутафчийски."

 66. 66 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 991 Любопитно

  Аз вече преди няколко дена питах в друга статия, нека повторя и тук:

  Действат ли на коронавирусите микровълните, ерго можем ли да "девирусираме" напр. ръкавици, врътвайки ги минута-две в микровълнова фурна?

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 67. 67 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Противоречие между статиията и заглавието.За дезинфекция денатуриран,технически,спирт за горене ики биоетанол за гориво може да се използва без никакъв риск ,а че не е за пиене се знае и освен това трябва да се казва,че нищо освен напитки не трябва да се пие и толкова.И в статията го пише.А за препаратите на хлорна основа,мнението ми е ,че изобщо трябва да се забранят за непрофесионална употреба,а точно сега това,като противо епидемиологична мярка да се направи веднага,хлора уврежда горните дехателни пътища и особено както сега се стои в къщи може точно белината и увреждането от хлора ,ако се добави към това от коронавирус да доведе до тежко протичане и дори летален изход при човек,който иначе би прекарал болестта безсимтомно

 68. 68 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  До коментар [#66] от "дедо Андро":

  Ако ги затоплиш над 56 градуса - да!

 69. 69 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Аз вече преди няколко дена питах в друга статия, нека повторя и тук:Действат ли на коронавирусите микровълните, ерго можем ли да "девирусираме" напр. ръкавици, врътвайки ги минута-две в микровълнова фурна?
  —цитат от коментар 66 на дедо Андро


  Хубав въпрос, но явно не е изследван, затова никой не се наема да отговори.
  При всички случаи, няма да навреди.
  Лично аз използвам пароструйка. Пак без гаранция, но вярвам че унищожава над 95% от вурусите.
  Ще взема да комбинирам двата метода. Благодаря за идеята.
  Ще дам и аз една идея на читателите на "Дневник", за която лично аз смятам, че има силен предпазен ефект.
  Слагам си две маски, една върху друга, а между тях марля напоена с етилов спирт.
  Можете да се подигравате, но просто споделям опит. Изборът си е ваш.

 70. 70 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Алилуя! Най-после някой да опонира на лъжите, че маските били безполезни и дори вредни! Това с хлора обаче доста ме озадачи, тъй като белината масово се използва в домакинствата не само по време на епидемия. Познат ни посъветва да дезинфекцираме листните зеленчуци, като ги киснем във вода с добавена в нея малко белина. Така правели в Индия. Публичните места също се дезинфекцират най-често точно с хлорсъдържащи препарати. Може би е въпрос на концентрация и проветряване на помещенията?
  —цитат от коментар 57 на murttle


  Щом ти е замирисало на хлор,значи са надхвърлени и пределно допустимата и безопасната концентрации и в някаква степен те увреждаи и по лигавиците на дихателните пътища има солна киселина,В болнични станционари е отдавна забранен,в обществените места има протокол за дезинфекция,който изклщчва присъствие на хора,докато се отделя хлор във въздуха,колко се спазва е друг въпрос.

 71. 71 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Маската може от време на време да се дезинфекцира като се полива със спирт. Ако нямаше полза от тях медиците не биха ги носили, стадото се облъчва как не били за здрави хора защото са дефицитни. Който не може да си намери в аптеките лесно и бързо би могъл да си ушие сам от стара тениска (на няколко пласта) и парче канап.

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 72. 72 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 991 Неутрално

  До коментар [#66] от "дедо Андро":Ако ги затоплиш над 56 градуса - да!
  —цитат от коментар 68 на Велков


  Благодаря, г-н Велков! Надявам се, че даваме: аз - идея, а Вие - точно и доказано правило, което би дало своя принос в борбата с напастта!

  Успех и отново благодаря!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 73. 73 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1356 Неутрално

  До коментар [#66] от "дедо Андро":

  Друг един въпрос ме терзае.
  Могат ли ултравиолетовите лампи да дезинфектират помещенията и предметите?

  Panta rhei....
 74. 74 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Освен при кихане и кашляне малки капчици излитат и когато човек говори, ако всеки около нас е с маска това поставя две прегради пред вируса преди да стигне до наша лигавица и значително покачва шанса ни да не го срещнем или да е в минимални дози. Има клипчета как в Китай заловени на улицата без маска са вкарвани в нещо като клетки върху камионетка и откарвани кой знае къде.

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 75. 75 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#62] от "velvoofell":

  С всички останали препарати за чистене на под,фаянс,стъкло ,според вида на настилката освен т,н белина.Те са на основа сапуни,алкохоли,най често пропилов или изопропилов и ,активен кислород и ПАВ.

 76. 76 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Любопитно

  До коментар [#67] от "slonsco":

  В статията обширно е обяснено защо не трябва да се използва спирт за горене, който няма нищо общо с техническия спирт

 77. 77 Профил на net
  net
  Рейтинг: 271 Неутрално

  За кислородната вода нищо не се споменава... Нито че става, нито че не...

 78. 78 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 991 Любопитно

  Слагам си две маски, една върху друга, а между тях марля напоена с етилов спирт.
  —цитат от коментар 69 на atmanpg


  Тук има един притесняващ момент: спиртът, особено във висока концентрация, се изпарява бързичко... Идеята за едновременно използване на две маски ми се струва добра. И, уповавайки се на посоченото в статията, че спиртът "убива" вируса за секунди, няма ли да е по-добре след ползването им, те да бъдат обработени със спиртов дезинфектант, след което използвани отново.

  Също просто идея!

  И на Вас благодаря!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 79. 79 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1356 Неутрално

  До коментар [#77] от "net":

  Кислородната вода е много мощен дезифектант, но за съжаление при по-висока концентрация уврежда кожата.
  Йодните разтвори също са много ефикасни, но пък не се препоръчват за продължителна употреба.

  Panta rhei....
 80. 80 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  До коментар [#66] от "дедо Андро":Друг един въпрос ме терзае.Могат ли ултравиолетовите лампи да дезинфектират помещенията и предметите?
  —цитат от коментар 73 на Molossian


  Могат, навсякъде където попадат лъчите от лампата.

 81. 81 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 543 Неутрално

  До коментар [#77] от "net":

  Тук се твърди, че е ефективна, при това при ниска концентрация

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32035997

 82. 82 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  До коментар [#77] от "net":


  За кислородната вода нищо не се споменава... Нито че става, нито че не...
  —цитат от коментар 77 на net


  Става за изрусяване...

 83. 83 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 543 Неутрално

  До коментар [#75] от "slonsco":

  Нали говорим за дезинфекция, не за чистене? Ето насоките на МЗ http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/13/vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf

 84. 84 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 845 Неутрално

  До коментар [#16] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Цитат № 7 от john_3volta, който си приложил, е единствено точния по отношение на маските, защото в природата няма биологичен обект - вирус, бацил, какъвто и да е микроорганизъм, по-малък от 2 микрона. За това филтрите, с които се получава стерилен въздух за операционни зали, работни помещения и опаковъчни машини във фармацевтичната промишленост и други са с размер 2 микрона. За това хирургична маска № 95, за която говори "Трите волта" е точната маска, но... Както винаги има едно "Но" и както винаги става дума за пари, защото при нормални обстоятелства тези маски са изключително скъпи, да не говорим в условията на пандемия.

  Извод: Избягвайте всякакви социални контакти без необходимост, а в такива случаи носете каквито и да е маски за лице, защото тези маски ще предпазят другите около вас от пръските, които излизат от устата ви, когато разговаряте, да не говорим, когато кихате или кашляте.  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 85. 85 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7573 Неутрално

  Проф. Радка Аргирова казва, че е безсмислено да се носи маска по улиците.

 86. 86 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#67] от "slonsco":В статията обширно е обяснено защо не трябва да се използва спирт за горене, който няма нищо общо с техническия спирт
  —цитат от коментар 76 на limbize


  Обяснено че не трябва да се пие денатуриран спирт (спирт за горене).Няма никакъв проблем да се използва какъвто и да е алкохол за дезинфекция на ръцете или повърхности,дори и чист метилов алкохол,какъвто едва ли някой има,използва се само за реактив и е по-скъп от етиловия,и като гориво в Индикар и още някои състезания предимно в САЩ.А и на спирта за горене няма предупреждение да се работи с ръкавици или да се избягва контакт с кожата или нещо подобно,за пиенето е ясно.

 87. 87 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  До коментар [#86] от "slonsco":

  Четохте ли въобще? Спирта за горене е предимно метилов алкохол, техническия спирт е денатуриран етилов алкпхол

 88. 88 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Най ме разсмя твърдението, че противоотровата при отравяне с метилов алкохол е да изпиеш къде 100мл. етилов??? Както и, че хлорните препарати не се препоръчват. На автора/който със сигурност владее английски/ препоръчвам да прочете препоръките на USPH/United States Public Health/ или UKPH/United Kingdom Public Health/.
  —цитат от коментар 54 на proventuss


  Може и да те е разсмяло,но е така.За хлора обясних,ако се усеща миризма на хлор,са надхвърлени в пъти ,концентарацията при която се усеща миризмата е надвишава 30 пъти пределно допустимата средно дневна концентрация,10 пъти пределно допустимата моментна концентрация,и 3-5 пъти пределно допустимата концентрация в работни помещения на промишлени предприятия,където се ползват предпазни средства.
  За метиловия алкохол уврежданията се дължат основно на метаболитите му и етиловия алкохол забавя разграждането му и с това намалява концентрацията на метаболите му,но с уговорката,че не е антидот,който като изпиеш и се оправяш.а с него се печели време.Незабавно трябва да се потърси помощ. И в токсикологията етиловия алкохол е част от терапията при отравяне с метилов алкохол.

 89. 89 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#86] от "slonsco":Четохте ли въобще? Спирта за горене е предимно метилов алкохол, техническия спирт е денатуриран етилов алкпхол
  —цитат от коментар 87 на limbize


  Етиловия алкохол се денатурира с метилов алкохол,за да е негоден за пиене.Толкова ли е трудно за разбиране,да се пият може само напитки и питейна вода,нищо друго.За дезинфекция,дори и на кожа всякакъв алкохол не е никакъв проблем и не причинява нито вреда,нито има риск.

 90. 90 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  До коментар [#89] от "slonsco":

  С каквото пожелаете се дезинфекцирайте, предпочитам да стоя далеч от скъпия метилов алкохол. Явно сте прочел само заглавието.

 91. 91 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Алилуя!
  Най - сетне нещо смислено по въпроса.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 92. 92 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1948 Любопитно

  [quote#13:"Дедов'та Колюуа Унукя!"]
  —цитат от коментар 15 на john_3volta
  Вреди само когато дава фалшива сигурност.[/quote]

  Ама пък сигурността (дори фалшивата или "плацебо") си е съвсем истинско лечение на паниката. А паниката е кофти, щото точно в такива ситуации умножава бедите в пъти. А и онова дето маската пречи на бъркането в носа, кашлянето (задържане на доста от "материала с вирусите" щото е по-едричък отначало) си е много добро постижение, пък било то далече от 100-те процента. Най-ме кефят пушачите на местата за пушене: стоят си близо до пепелника и маските под брадичката щото пречат на цигарата...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 93. 93 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1948 Весело

  Купуването и ползването на хендсфри е добра инвестиция с дълготраен ефект. В момента има противовирусно действие (онова за пипането на телефона с мръсни ръце и после същия телефон го пипаш с чисти ръце и той ти връща вирусите), а отделно дето две години (гаранционния срок на хендсфрито) катаджиите няма да те глобяват за говорене по телефона докато шофираш щото нали си му свикнал и си го ползваш...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 94. 94 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1948 Весело

  [quote#69:"atmanpg"][/quote]

  Това с двете маски и напоената със спирт марля... къртиш, приятел, къртиш мивки.
  Две маски, е като два пъти да пресяваш брашно ама през два гевгира, а не през едно ситото. Марлята със спирта между тях, за колко вдишвания ще изпариш/вдишаш спирта сещаш ли се. Аре малко логика, че после споделянето под статиите, че тука четат всякакви хора и току-виж някой от по-паникьосаните ти повярва и ... се "нагласи".

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 95. 95 Профил на mvo04644757
  mvo04644757
  Рейтинг: 0 Неутрално

  За маските е напълно прав. Всеки, който твърди, че хора без симптоми не следва да носят маски на закрити обществени места, разпространява опасна дезинформация.
  Но как може да се твърди, че мерките били навременни, след като се стигна до масова карантина и блокиране на градове? При едни навременни и превантивни мерки в страната щеше да има само единични случаи с напълно проследим произход и много по-леки ограничения. Мерките (не тези, а правилните) закъсняха с повече от месец.

 96. 96 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  До коментар [#94] от "gost22":

  Ами пробвал съм и смятам че има ефект.
  Какво точно те притеснява/ Това че се вдичват алкохолни пари ли?
  За период от 15 минути не ми се отразва по никакъв начин на организма.
  Затова пък предпазва по-сигурно и от маските с най-високо ниво на защита.
  Не го препоръчвам за продължително носене, но за времето, през което пазарувам в магазина е предостатъчно.

 97. 97 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Ползвам етилов спирт за горене за дезинфекция вече седмица, без никакви отрицателни ефекти.
  Четете описанието на опаковката и изтеглете инструкциите от интернет. Прочете ги преди употреба.
  Това е описание от синия етилов спирт за горене Декоратор на Мегахим:

  •Контакт с кожата
  При по-продължителен и интензивен контакт с кожата може да предизвика изсушаване и зачервяване.
  •Контакт с очите
  Капки от продукта или парите му във висока концентрация могат да причинят
  дразнене в очите, което обикновено е обратимо.
  •Вдишване
  При работа на открито или в помещение с постоянен приток на свеж въздух не
  се очакват неблагоприятни ефекти При по-продължително вдишване на изпарения
  от продукта в затворено помещение е възможно да се появи замайване, главоболие
  или дразнене на слизестите тъкани на дихателната система.

 98. 98 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  До [#69] от "atmanpg":
  Сложи активен въглен смлян на прах на марлята, вместо спирт.
  Маската предпазва много повече когато е суха, както и всички филтри. При суха маска власинките на текстила са в макималната си площ - примерно суха, или обратното прилепнала мокра или мазна коса. Затова еднократната маскат трябва да се носи само при необходимост - срещи с други хора и затворено помещение. Когато се носи повече от половин час се овлажнява от издишаните пари и след това трябва да се подсуши, дизенфектираш със спирт и след това отново я слагаш.

 99. 99 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  До коментар [#98] от "Ще върнем България в Европа":

  Мога да пробвам, но има ли някакви данни, че активния въглен унищожава вируса?
  Защото за спирта има.

 100. 100 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1948 Неутрално

  До коментар [#96] от "atmanpg":

  До коментар [#98] от "Ще върнем България в Европа":

  Стига с глупостите. Нито активния въглен, нито няколко ката марля спират вирусите. То иначе нямаше да се мъчат да правят тъкани дето улавят два микрона, или да ги мажат с гелове дето имат антибактериално, антивирусно и т.н. действие, ами просто щяха да бута по една шепа активен въглен или десет пласта хасе в пластмасов филтър и да произвеждат маски "на корем". Ама не става така. Ако не ми вярвате, отворете каталозите на производителите на маски и филтри за индустрията и ще видите кое за какво става и къде не върви. При това със спецификация и всичките документи и изследвания.
  И се съобразявайте че пишете в общодостъпна медия, щото тук четат и хора дето не са в час, някои ще ви послушат и ще се прецакат.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK