Адвокатите сме в по-тежко положение от другите свободни професии, а подкрепа няма

Пред адвокатите бяха поставени непреодолими пречки да извършват дейността си, а в най-добрия случай и само за част от тях – да я извършват в много ограничен обем.

© Надежда Чипева, Капитал

Пред адвокатите бяха поставени непреодолими пречки да извършват дейността си, а в най-добрия случай и само за част от тях – да я извършват в много ограничен обем.Адвокат Искра Кишкова, председател на Управителиня съвет на Електронната национална адвокатска платформа за сътрудничество (@НАПС), и адвокат Ивелина Владимирова, секретар на @НАПС, изпратиха отворено писмо до парламента, с което алармираха, че управляващите са ги оставили извън мерките за защита, предвидени в закона за извънредното положение. Заглавието е на "Дневник".


С голяма тревога ние, адвокатите, следим работата по приемането на Закона за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март. На 20 март той беше окончателно приет, но както за всички граждани на България, така и за нас, адвокатите, остава неясно съдържанието му. Публикуваната в електронното досие на законопроекта и в медииите информация хвърля светлина върху приетите текстове, но това е крайно недостатъчно, а липсата на пълна информация по този толкова важен закон буди повсеместна тревога.


Възникналата в България здравна криза, породена от коронавируса, несъмнено влече след себе си непредсказуема икономическа и социална криза, породена от мерките за борба срещу вируса. Икономическата
криза не следва да се пренебрегва и неглижира, защото тя обрича българите на трудно оцеляване и практически, прави невъзможно справянето със здравната криза.
Правителствата в целия свят приеха мерки в подкрепа на засегнатите си граждани. Частично такива мерки са залегнали и в приетия Закон за действие по време на извънредното положение, но


измежду адресатите на тези мерки не са адвокатите, които са самоосигуряващи се лица,


упражняващи свободна професия.


В същото време с решение по протокол № 8/10.03.2020 г., т. 31, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на административните ръководители на съдилищата в страната в срок до един месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в резултат на което в много от съдилищата откритите съдебни заседания бяха преустановени. На 16.03.2020 г. това решение беше допълнено, като изрично бе посочено, че се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански, търговски и административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 13 април 2020 г. включително, с изключение на изрично посочените неотложни и нетърпящи отлагане дела и процесуални действия.


В заповедта изрично бе записано, че в зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен.


Така пред адвокатите бяха поставени непреодолими пречки да извършват дейността си,


а в най-добрия случай и само за част от тях - да я извършват в много ограничен обем.


Едновременно с това, във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и
последвалите заповеди в тази връзка, и с оглед защита здравето на гражданите, Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и други държавни институции въведоха спешни мерки, съгласно които, за да няма струпване на хора в затворени пространства, в офисите им се въвежда режим на контролиран достъп, а подаването на заявления, жалби, декларации, и други документи следва да става преобладаващо или само по електронен път.


Ние, адвокатите, сме длъжни да спазваме посочените по-горе решения и заповеди, както и всички наложени мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с възникналата пандемия, които се предприемат от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.


Поставени в тази безизходна и тежка ситуация, ние с тревога установяваме (макар и само от сайта на Народното събрание и публикации в медиите), че измежду приетите текстове на Закона за действие по време на извънредното положение, липсва каквато и да била мярка, която да облекчи положението на адвокатите и да ги подпомогне да оцелеят в тази кризисна ситуация. Вече 10 дни адвокатите практически сме без доходи, но въпреки това следва да


изпълняваме законовите си задължения, като погасяваме своевременно вноските си къв ДОО, ЗО, ДЗПО


и дължимите данъци. Не са променени и сроковете ни за подаването на годишните данъчни декларации /ГДД/ по ЗДДФЛ.


Видно от електронното досие на законопроекта /сигнатура 054-01-24/, на основание чл.83, ал.1 от Правилника за работата на Народното събрание, Менда Стоянова и група депутати са внесли писмени предложения с вх. №054-04-67/ 18/03/2020г. за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект, относими към чл.50 от ЗДДФЛ, но само за ограничен кръг от задължени лица, а именно:


"Чл. през 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се удължава до 30 юни.


(2) През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни.


(3) През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок
до 31 май 2020 г."


При разглеждането му в пленарна зала на второ четене този текст е бил гласуван във вида, в който е предложен от вносителите, като от него


неоснователно и необосновано са били изключени адвокатите, които също имат задължение


за подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл.50 от ЗДДФЛ и декларация образец №6 "Данни за дължимите осигурителни вноски", до 30.04.2020 г. В същия срок адвокатите следва да внесат дължимият данък и дължимите осигурителни вноски след определяне окончателния размер на месечния осигурителен доход.


Изключването на адвокатите от предвидената мярка е неоснователно и ги поставя в по-тежка ситуация от останалите свободни професии, предвид описаните по-горе решения и забрани.


Предвид изложеното по-горе молим, в най-кратък срок в "Закона за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март", да бъдат добавени следните мерки, касателно адвокатите, упражняващи дейността си в България:


1. В приетите вече текстове за промяна на чл.50 от ЗДДФЛ да бъдат включени и адвокатите, които да могат да подават ГДД в срок до 30.06.2020 г.


2. В същия срок адвокатите да могат да подават и декларация образец №6 "Данни за дължимите осигурителни вноски".


3. В срок до 30.06.2020 г. адвокатите да могат да внесат дължимия данък по ЗДДФЛ, както и дължимите за довнасяне осигурителни вноски, след определяне на окончателният размер на месечния осигурителен доход.


4. За срока на извънредното положение върху невнесените осигурителни вноски от адвокатите да не се начисляват лихви.


Промени в посочения смисъл са жизненоважни не само за запазване здравето на адвокатите и техните семейства, но и за тяхното оцеляване.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK