Министър Горанов да бъде задължен да се извини и да включи "маргиналите" в мерките

"Не си струва да искаме оставката на човек, който живее в чуждо жилище, без да плаща наем, и в същото време укорява внасящите стотици хиляди левове в бюджета", пишат адвокатите до премиера Борисов и председателя на парламента.

© Надежда Чипева, Капитал

"Не си струва да искаме оставката на човек, който живее в чуждо жилище, без да плаща наем, и в същото време укорява внасящите стотици хиляди левове в бюджета", пишат адвокатите до премиера Борисов и председателя на парламента.Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, в което искат извинение от финансовия министър Владислав Горанов заради думите му на брифинг във вторник: "Бългaрcкитe грaждaни, кoитo ca coциaлнo cлaби, прoдължaвaт дa ce пoлзвaт oт cиcтeмaтa зa coциaлнa зaкрилa. Тeзи грaждaни, кoитo ce oпитaт дa зaпaзят прaвooтнoшeниятa cи c рaбoтoдaтeлитe пo врeмe нa кризaтa, тeхният рaбoтoдaтeл щe пoлучи пoмoщ oт държaвaтa. Тeзи грaждaни, кoитo ca мaргинaли и нe пoпaдaт в нитo eднa oт oпиcaнитe хипoтeзи, тe ca coциaлнo изoлирaни и eдвa ли мoжe дa ce нaпрaви мнoгo зa тях." Заглавието е на "Дневник".


Обръщаме се към Вас, не като "маргинали", а като представители на конституционно уредена професия за защита на правата и законните интереси на българските граждани. Ние се обръщаме към Вас, като част от "Фейсбук общността на българските адвокати", където членуват 2600 адвокати, но и от името на хилядите наши клиенти и приятели, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, дейци на науката, културата и образованието, икономисти, инженери, консултанти, архитекти, одитори, експерт-счетоводители и други физически лица, упражняващи свободна професия, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, собственици или съсобственици на капитала в търговски дружества или регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводител, както и хиляди други граждани полагащи труд без трудово правоотношение и месечно възнаграждение), които


формират повече от 10-15 % от брутния национален продукт на страната.
Всички гореизброени имаме основание да се считаме засегнати от думите на финансовия министър Горанов, изречени по време на пресконференцията на 22.03.2020 г. под мотото "Да не истерясваме, за маргиналите няма какво да се направи", където същият непремерено си позволи да обиди достойни български граждани, по повод това че формираме приходи в републиканския бюджет, но също имаме право и основание да претендираме държавата да помисли и за нас в ситуацията на извънредно положение, като не ни изключва от мерките за подпомагане и защита и също да ни даде възможност за отсрочване на данъчни и осигурителни вноски, продължаване на срокове за подаване на декларации и данни за намаляване данъчните и осигурителни задължения.


Заявеното от министър Горанов, че "Българските граждани, които са социално слаби, продължават да се ползват от системата за социална закрила. Тези граждани, които се опитат да запазят правоотношенията си с работодателите по време на кризата, техният работодател ще получи помощ от държавата. Тези граждани, които
са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, те са социално изолирани и едва ли може да се направи много за тях" е


крайно обидно и скандализиращо за една голяма част от българските граждани, които сме редовни платци


към бюджета. Като хора с положение и достойнство сме длъжни да реагираме на това цинично изказване!


Не си струва да искаме оставката на човек, който живее в чуждо жилище, без да плаща наем, и в същото време укорява внасящите стотици хиляди лева в бюджета, но настояваме Вие, г-н Борисов, като премиер и негов ръководител в Министерския съвет и Вие, г-жо Караянчева, като председател на парламента, да задължите министър Горанов да се извини за непремерените си и нагли приказки, както и да бъдат предприети в спешен порядък действия по допълване на мерките, които са предвидени и се провеждат по повод извънредното положение в страната, като те включат и категориите, в които ние попадаме като задължени към бюджета лица, а най-недопустимо и крайно несъстоятелно сме наречени "маргинали".


Невключването ни в списъците за запазване на заетост и отлагане срокове за плащане данък по ЗДДФЛ и корпоративен данък води до поставяне в явно неравностойно и неравноправно положение, с което не желаем да се съгласим, доколкото с нищо не сме дали повод и основание за това виждане на финансовия министър, който следва да е водеща фигура при предвижданията и равнопоставеното третиране на всички български граждани по отношение техните плащания към бюджета.


Поставянето на етикет "маргинали" и определянето ни като лица, които не попадат в нито една защитна социална схема и са социално изолирани, поради което за тях не може да се направи много, е и


явна проява на груба дискриминация по професионален признак.


Като се присъединяваме към вече изразените стотици мнения в социалните мрежи от множеството високоинтелигентни и квалифицирани хора, най - отговорно заявяваме, че не сме се оставили да бъдем на издръжката на държавата, а редовно и почтено си внасяме данъците и осигуровките, като формираме национален продукт, от който г-н Горанов получава заплатата си и дори само това е достатъчно за необходимостта неговото изказване да бъде порицано и изрично публично оттеглено или да получим публично извинение.


Наред с това считаме, че в Народното събрание срочно следва да се предприемат действия по допълване на вече приетите текстове в нормативната уредба с цел привеждане положението на лицата, упражняващи свободни професии, към това на останалите български граждани.


В противен случай си запазваме правото да реагираме по подобаващ начин на нежеланието на министъра на финансите, правителството и Народното събрание да уважат нашите справедливи и основателни искания за равно третиране с всички останали български граждани, които са засегнати от въведеното извънредно положение. Запазваме си и правото да се отнесем към държавата, както тя се отнася към нас, тоест да я поставим в ролята на "маргинал"!


Подписали като членове на ФОБА:


1. адв. Златина Георгиева Кралева, АК Бургас, л. н. 1100017880
2. адв. Велислав Величков Величков, АК София, л. н. 1200344710
3. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, л. н. 1200084090
4. адв. Стела Димитрова Николова, АК Варна, л. н. 1400091990,
5. адв. Атанас Валентинов Вълчев, АК Шумен, л. н.1500020597
6. адв. Сава Колев Каров, АК Бургас, л. н. 1200038480
7. адв. Георги Дианов Гайдаров, АК София, личен номер 1300430210
8. адв. Ани Венкова Бонева, АК Варна, л. н. 1900002490
9. адв. Ивалина Димитрова Димитрова, АК Варна, л. н.1300148090
10. адв. Звезделина Михайлова Стоянова, АК Варна, л. н. 1700038990
11. адв. Георги Ванев Стоянов, АК Бургас, л. н. 1400088580
12. адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК Силистра, л. н. 1300013875
13. адв. Венета Юлиянова Захариева, АК София, л. н. 1900012610
14. адв. Таня Атанасова Радуловска АК София, л. н. 1200700410
15. адв. Димитър Неделчев Костадинов, АК Русе, л. н. 1500046670
16. адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, л. н. 1200088840.
17. адв. Вяра Драгнева Драгнева, АК Русе, л.н. 1800012870
18. адв. Петя Миткова Белелиева, АК София, л. н. 1100069610
19. адв. Димитър Георгиев Янев, АК София, л. н. 1900719310
20. адв. Емил Георгиев Йорданов, АК София, л. н. 1000150710
21. адв. Петър Николаев Петров, АК София, л. н. 1000636810
22. адв. Деляна Валериева Христова, АК Варна, л. н. 1500146690
23. адв. Милена Валентинова Калчева, АК София, л. н. 1100252410
24. адв. Мария Василева Дамянова, АК Смолян, л. н.1000015647
25. адв. Ива Красимирова Николаева АК София, л. н. 4000194010
26. адв. Милена Найденова Найденова, АК Варна, л. н. 1300064390
27. адв. Аглая Аврамова Самоковлийска, АК София, л. н. 1600621910
28. адв. Марияна Димитрова Калчева, АК София, л. н. 1400447910
29. адв. Полина Антонова Велчева, АК София, л. н 1300677010
30. адв. Веселка Дакова Генова, АК София, л. н. 1800004010
31. адв. Антони Емилов Аврамов, АК София, л. н. 1800668410
32. адв. Пепа Кръстева Пеневилова, АК София, л. н. 1000512110
33. адв. Елизабета Николаева Дерменджиева, АК Благоевград, л. н. 1500057127
34. адв. Искра Кънчева Бояджиева, АК Велико Търново, л. н.1500036250
35. адв. Християн Тодоров Христов, АК Добрич, л. н.1600017193
36. адв. Недялка Любенова Тасева, АК Търговище, л. н. 1300011177
37. адв. Рена Енчева Стефанова АК Русе, л. н. 1600008370
38. адв. Биляна Георгиева Петачка, АК Благоевград, л. н.1700052327
39. адв. Богдана Печилкова Георгиева, АК Смолян, л. н. 1900000947
40. адв. Галина Пеева Печева, АК Добрич, л. н. 1200003793
41. адв. Милена Николова Николова, АК Варна, л. н. 1000064490
42. адв. Ива Иванова Згурова - Шопова, АК София, л. н. 1500493410
43. адв. Тихомир Василев Стойчев, АК Пловдив, л. н. 1400094140
44. адв. Андрей Сашов Александров, АК София, л. н. 1100638110
45. адв. Станислав Анастасов Карагяуров, АК Смолян, л. н. 1800014747
46. адв. Кристина Пламенова Митева, АК София, л. н. 4600170910
47. адв. Радко Радев Моллов, АК София, л. н. 1500655110
48. адв. Христина Веселинова Джулева, АК София, л. н. 1100369710
49. адв. Валентина Петрова Георгиева, АК София, л. н. 1600246110
50. адв. Ваня Андонова Стоянова, АК София, л. н. 1500630410
51. адв. Владимир Владимиров Иванов, АК Кюстендил, л. н. 4200002425
52. адв. Христо Драгомиров Гичев, АК Варна, л. н. 1600112390
53. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК Благоевград, л. н. 1500056727
54. адв. Невена Кънчева Пожарлиева, АК Бургас, л. н. 1700073780
55. адв. Валерий Йорданов Илиев, АК Пловдив, л. н. 1800124340
56. адв. Бояна Илиянова Ангелова, АК Благоевград, л. н. 1600042927
57. адв. Жулиета Любомирова Калчева, АК Монтана, л. н. 1200006834
58. адв. Петя Веселинова Дилова, АК София, л. н. 1100496910
59. адв. Христинка Иванова Анастасова, АК Сливен, л. н. 1000016788
60. адв. Незабравка Петкова Велева, АК София, л. н. 1500605510
61. адв. Мирослава Манева Манева - Ангелова, АК София, л. н. 1500064210
62. адв. Силвия Ангелова Минчева, АК София, л. н. 1000623710
63. адв. Лиляна Стефанова Чокова, АК Пловдив, л. н. 1700104140
64. адв. Невена Николова Христова, АК Варна, л. н. 1800068890
65. адв. Вилиана Иванова Стойчева, АК София, л. н. 1100362510
66. адв. Димитринка Янчева Топалова, АК Хасково, л. н. 1100010963
67. адв. Ирина Петкова Алексова АК София, л. н. 1500129210
68. адв. Надя Георгиева Димитрова, АК Варна, л. н. 1800143490
69. адв. Лилия Кирилова Борисова от АК София, л. н. 1000558810
70. адв. Атанаска Иванова Дурова - Каракашева, АК Стара Загора, л. н. 1400050060
71. адв. Тодор Георгиев Станев, АК София, л. н. 1000642710
72. адв. Боряна Божидарова Божкова, АК София, л. н. 1500215810
73. адв. Иглика Димитрова Иванова, АК София, л. н. 1000177310
74. адв. Стефания Емилова Гичева, АК София, л. н. 1700138710
75. адв. Десислава Петрова Георгиева - Славова, АК Варна, л. н. 1900024890
76. адв. Снежанка Янкова Ангелова, АК Благоевград, л. н. 1700027427
77. адв. Татяна Любомирова Иванова, АК Бургас, л. н. 1000050080
78. адв. Вихрен Николаев Бъчваров, АК Варна, л. н. 1100126290,
79. адв. Лазар Христов Кондов, АК София, л. н.1600133710
80. адв. Цвета Валентинова Рангелова АК Благоевград, л. н. 1600030227
81. адв. Екатерина Иванова Димитрова, АК Сливен, л. н. 1200027388
82. адв. Мая Запрянова Симеонова, АК Хасково, л. н. 1800042063
83. адв. Маргарита Пенева Пенева, АК София, л. н. 1600118510
84. адв. Румен Цанев Павлов, АК Велико Търново, л. н. 1800030750
85. адв. Асен Стоянов Карагьозов, АК София, л. н. 1400631110
86. адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, л. н.1000024423,
87. адв. Десислава Здравкова Димитрова, АК София, л. н. 1100502910.
88. адв. Христо Иванов Вълков, АК София, л. н. 1500061910
89. адв. Елена Димитрова Даскалова - Радева, АК Смолян, л. н. 1200003147
90. адв. Георги Иванов Христов, АК София, л. н. 4800185310
91. адв. Пламен Стефанов Димитров, АК София, л. н. 1900569210
92. адв. Екатерина Лазарова Георгиева, АК София, л. н. 1900201110
93. адв. Милена Димитрова Павлова, АК Сливен, л. н. 1200023588
94. адв. Елена Атанасова Димитрова, АК Сливен, л. н. 1600023488
95. адв. Кристина Венцеславова Бобева - Тенева САК л. н. 1500047110
96. адв. Петър Панайотов Киряков, АК София, л. н. 1800666510.
97. адв. Атанаска Стоянова Калоянова, АК Бургас, л. н. 1700050980
98. адв. Радослав Стоянов Русев, АК Велико Търново, л. н. 1100032550
99. адв. Татяна Борисова Кюркчиева, АК Плевен, л. н. 1700029458
100. адв. Десислава Станимирова Маринова, АК Шумен, л. н. 4900004497
101. адв. Надежда Георгиева Римпева, АК Благоевград, л. н. 1300022227
102. адв. Деница Димитрова Панайотова, АК Варна, л. н. 1700143790
103. адв. Ваня Йорданова Пълова, АК Кюстендил, л. н. 1800033825
104. адв. Мирена Емилова Йорданова, АК София, л. н. 1200555610
105. адв. Елена Силвестърова Николова, АК София, л. н. 1300233910
106. адв. Ясен Василев Крайчев, АК Пловдив, л. н. 1500159640
107. адв. Ирена Димитрова Караколева, АК София, л. н. 1400098510
108. адв. Венцислав Людмилов Петров, АК София, л. н. 1700559010
109. адв. Сийка Койчева Петрова - Христова, АК Варна, л. н. 1400088390
110. адв. Росен Пенчев Рашков, АК София, л. н 1000718310
111. адв. Тодор Монов Янкулов, АК Перник, л. н. 1500018123
112. адв. Нели Георгиева Борисова, АК Монтана, л. н. 1800013534
113. адв. Детелина Кирилова Филипова, АК Варна, л. н. 1300103990
114. адв. Теодора Пенкова Пенкова, АК Русе, л. н. 1800041570
115. адв. Десислава Георгиева Дикова - Кайцанова, АК Видин, л. н. 1100003637
116. адв. Антоанета Георгиева Гинева, АК Бургас, л. н.1300001880
117. адв. Ралица Иванова Йосева - Петкова, АК София, л. н. 1600001210
118. адв. Ивайло Петров Ценкулов. АК Плевен, л. н. 1100006258
119. адв. Галя Димитрова Иванова, АК Бургас, л. н. 1100008580
120. адв. Калин Александров Найденов, АК Хасково, л. н.1200044663
121. адв. Ива Тодорова Иванова, АК София, л. н. 1000524810
122. адв. Зорница Иванова Радулова - Карлова, АК София, л. н. 1800435110
123. адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, л. н. 1800026560
124. адв. Марияна Андреева Пушева, АК Бургас, л. н. 1400028180
125. адв. Златка Николова Господинова, АК гр. Хасково, л. н. 1000037063
126. адв. Ивайло Йорданов Малинов, АК Пловдив, л. н. 4400037840
127. адв. Елена Пламенова Гьошева-Мутафчиева,АК Благоевград, л.н. 4300011727
128. адв. Елена Дамянова Гоцева, АК София, л. н. 1800196910
129. адв. Благовеста Стоянова Ганчева, АК Варна, л. н. 1600005690
130. адв. Таня Тодорова Тодорова, АК Бургас, л. н. 1900044480
131. адв. Мария Иванова Генинска, АК София, л. н. 1000566610
132. адв. Татяна Георгиева Димитрова, АК Шумен, л. н. 1000014297
133. адв. Стела Здравкова Караасенова - Дойкова, АК Пловдив, л. н. 1000147340
134. адв. Радостина Атанасова Хаджиева, АК София, л. н. 1000732310
135. адв. Николина Иванова Деспотова, АК Пловдив, л. н. 1700071540.
136. адв. Румен Николаев Георгиев, АК Пловдив, л. н. 4900038940
137. адв. Стоян Йорданов Стоянов, АК Шумен, л. н. 17000114097
138. адв. Димитър Кирилов Николов АК Хасково, л. н. 1300008263
139. адв. Ели Иванова Желязкова, АК Варна, л. н 1200110590
140. адв. Кристиян Людмилов Григоров, АК София, л. н. 1600715310
141. адв. Вероника Анчова Тодорова, АК София, л. н. 1800731410
142. адв. Цветанка Георгиева Иванова, АК София, л. н.1000068710
143. адв. Ани Стефанова Петкова, АК Смолян, л. н. 1500014547
144. адв. Ивайло Богомилов Боев, АК София, л. н. 1800264110
145. адв. Стойчо Димитров Гогов, АК София, л. н. 1700722410
146. адв. Анжела Благоева Василева, АК София, л. н. 1600261310
147. адв. Бойка Богомилова Станчева, АК Варна, л. н. 1400126490
148. адв. Меглена Иванова Иванова, АК София, л. н. 1100380010
149. адв. Тодор Езекиев Грозданов, АК София, л. н. 1800241310
150. адв. Николина Йорданова Василева - Петкова, АК София, л. н. 1100226010
151. адв. Евгения Михайлова Григорова, АК София, л. н. 1400172710
152. адв. Спаска Йосифова Бенчева - Асланян, АК Велико Търново, л. н. 10001575
153. адв. Десислава Стефанова Ангелова АК Добрич, л. н. 1000026393
154. адв. Светослав Огнянов Симеонов, АК София, л. н. 1300036510
155. адв. Борислав Станков Вълчев, АК София, л. н. 1200351010.
156. адв. Цветомила Славиева Вукова, АК София, л. н.1800563810
157. адв. Стоян Димитров Марев, АК Смолян, л. н. 1600007947
158. адв. Десислава Георгиева Матева, АК София, л. н. 1500378910
159. адв. Юлияна Бениаминова Боглева, АК София, л. н. 1300525110
160. адв. Искра Христова Немчева, АК Благоевград, л. н.1500014927
161. адв. Валентина Николова Стоянова, АК Бургас, л. н. 1600004380
162. адв. Павлина Тодорова Георгиева, АК София, л. н. 1400567710
163. адв. Румяна Иванова Костова, АК Русе, л. н. 1000023170
164. адв. Катя Костадинова Бачева, АК София, л. н. 1600611110
165. адв. Илияна Кирилова Димова, АК Велико Търново, л. н. 1000028050
166. адв. Явор Димитров Димов, АК София, л. н. 1300693710
167. адв. Мария Михайлова Георгиева, АК Благоевград, л. н 1600020527
168. адв. Лазар Иванов Лазаров, АК София, л. н. 1000468110
169. адв. Любомир Митков Георгиев, АК Благоевград, л. н. 1100050027
170. адв. Димитър Стоянов Марев, АК Смолян, 1700010147
171. адв. Асен Милчев Вакареев, АК Благоевград, л. н. 1100046027
172. адв. Венелина Светлинова Фотева, АК - Бургас, л. н.1300005680
173. адв. Иван Тодоров Ставрев, АК Пловдив, л. н. 4100039540
174. адв. Райна Емилова Петрова, АК София, л. н. 1200679210
175. адв. Пламен Олегов Петков, АК София, л. н. 1600392310
176. адв. Златина Захариева Зашева, АК Варна, л. н. 1000144090
177. адв. Маринела Иванова Петрова - Ашикова, АК София, л. н. 1600619810
178. адв. Павлина Димитрова Георгиева, АК Добрич, л. н. 1000020393
179. адв. Силвия Наскова Великова, АК Разград, л. н. 1000015672
180. адв. Доротея Славейкова Нейчева, АК София, л. н. 1600321810
181. адв. Искра Янева Кишкова, АК София, л. н. 1600361710
182. адв. Станислав Михов Желев АК Хасково, л. н. 1000027063
183. адв. Павел Иванов Филипов, АК София, л. н. 1500713710
184. адв. Мария Иванова Димитрова, АК Варна, л. н. 1900130090
185. адв. Мариета Георгиева Пешева, АК София, л. н 1700474910
186. адв. Албина Алексеева Анева - Томова, АК Благоевград, с л. н. 1800000527
187. адв. Веселина Стефанова Александрова, АК Пловдив, л. н. 1000113340.
188. адв. Мария Цветкова Живкова, АК София, л. н. 1900457210
189. адв. Евелина Миткова Моловска, АК Смолян, л. н. 4000003647
190. адв. Маргарита Ангелова Ницова, АК Стара Загора, л. н. 1000053560
191. адв. Дончо Димитров Йорданов, АК София, л. н. 1700191910
192. адв. Иван - Александър Чавдаров Николов, АК София, л. н. 1600526810
193. адв. Васил Методиев Стефанов, АК София, л. н. 1300485110
194. адв. Юлияна Велинова Николова, АК София, л. н. 1800302210
195. адв. Данчо Цветанов Стоянов, АК Враца, л. н 100019130
196. адв. Елена Георгиева Ставрева, АК Бургас, л. н. 1300015380
197. адв. Нелия Костова Маринова - Янкова, АК Смолян, л. н. 1000005947
198. адв. Славейко Луиджов Серафимов, АК Перник, л. н. 1700016723
199. адв. Валя Димитрова Разпопова, АК София, л. н. 1200199910.
200. адв. Даниела Асенова Витанова, АК Пловдив, л. н. 1200025040
201. адв. Ана Георгиева Парцова, АК Бургас, л. н. 160007540
202. адв. Ганка Илева Драганова, АК Хасково, л. н. 1500047163
203. адв. Павлина Грозданова Лазарова, АК София, л. н. 1000140710
204. адв. Христо Пламенов Райчев, АК София, л. н. 1900607310
205. адв. Иванка Василева Сивенова, АК Смолян, л. н. 1000010347
206. адв. Румен Миленов Владимиров, АК София, л. н. 1800677710
207. адв. Камелия Георгиева Каменова, АК София, л. н. 1300663510
208. адв. Десислава Диянова Сливовска, АК София, л. н. 4800189110
209. адв. Десислава Георгиева Георгиева АК Варна, л. н. 1800024090
210. адв. Калоян Светославов Будинов, АК София, л. н. 1000719010
211. адв. Жанет Георгиева Желязкова, АК София, л. н. 1000092110
212. адв. Стела Цветкова Христоскова от САК, л.н. 1900498610
213. адв. Велик Илиев Гогов, АК - Благоевград, л. н. 1900049227
214. адв.Тихомир Атанасов Чобанов, ДАК, л.н.1300028193.
215. адв. Милена Колева Димитрова - АК Варна, л.н 1000064190
216. адв.Даниела Павлова Андреева, САК, л.н. 1100246510
217. адв. Райна Димитрова Мандакова - САК, л. н 1500358410
218. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК - Варна, л. н.1100068790
219. адв. Керка Георгиева Богоева, ХАК, л. н.1000011663
220. адв. Лилия Пламенова Денева - САК, л.н. 1000567010;
221. адв. Валентина Михайлова Глинджурска, САК, л.н. 1500660610
222. адв. Петър Владиславов Славов, л.н. 1500431110
223. адв. Деляна Спасова Забукова, АК - Пловдив, л.н 1000025940
224. адв. Биляна Христова Димитрова САК л.н 1700590910
225. адв. Николай Стефанов Шарапов САК, л.н 1800217910
226. адв. Пепа Василева Марникас, САК, л.н. 1100304010
227. адв. Христо Славеев Савов, ВАК, л.н. 1500020657.
228. адв. Владислав Александров Янев, САК, л.н. 1300160310
229. адв. Мариана Димитрова Каварджикова Михайлова, АК Пловдив, л.н.
1100057440
230. адв. Веселина Стефанова Демирева, САК, л.н. 1500569310
231. адв. Ирина Такова, л.н. 1000007788
232. адв. Изабела Атанасова Иванова,САК, л.н. 1700052010.
233. адв. Ирина Лъчезарова Соколова , л.н . 1900450010
234. адв. Гергана Иванова Николова, АК - Бургас, л.н. 1000010180
235. адв. Адриан Димитров Хаджииванов, АК-Хасково, л.н.1000037863
236. адв. Лилия Аспарухова Попова, АК - Пловдив, л.н. 1100054040
237. адв. Милена Драганова Спасова, л.н. 1700069780
238. адв. Анна Руменова Георгиева, САК, л.н. 1700608310
239. адв. Крум Ангелов Конов, САК, л. н. 1000421810
240. адв. Росица Георгиева Димитрова, САК, л.н. 1000316210
241. адв. Мариана Славчева Митова, САК,л.н.1900080810.
242. адв. Маргарита Иванова Махаева, САК, л.н.1000726110
243. адв. Ивелин Василев Димитров, АК Варна, л.н.1000043590
244. адв. Мартин Димитров Димитров, САК , л.н. 1200545910
245. aдв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, л. н. 1600117540
246. адв. Нелия Костова Маринова-Янкова, АК - Смолян, л.н. 1000005947
247. адв. Диана Миланова Димитрова, САК, л.н. 1300451110
248. адв. Николина Тодорова Топалова, АК - Ст. Загора, л.н. 1100049260
249. адв. Симона Юрий Георгиева, САК, л.н. 1700731710
250. адв. Диана Миланова Димитрова, САК, л.н. 1300451110
251. адв. Николина Тодорова Топалова, АК - Ст. Загора, л.н. 1100049260
252. адв. Симона Юрий Георгиева, САК, л.н. 1700731710
253. адв. Ирина Цветкова Цветкова, АК Разград, л.н. 1000016072
254. адв. Ирена Петрова Обретенова, АК Русе, л.н. 1200001270
255. адв. Жана Калчева Георгиева, ЯАК, л.н. 1400012586
256. адв. Людмила Стефанова Паунова, САК, л.н. 1500260110
257. адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, л.н. 1900386610
258. адв. Ана Тянкова Босолова, САК, л.н. 1800448210
259. адв. Добрияна Кирова Ковачка, САК , л. н. 1400117610
260. адв. Мая Любенова Грозданова, САК , л. н. 1900056310
261. адв. Миглена Костова Симеонова , САК, л.н .1700567910
262. адв. Валентина Иванова Георгиева- Григорова, АК Монтана, л.н 1800001934


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK