За радикална промяна на стратегията в борбата срещу коронавируса

С бързи тестове в рамките на по-малко от месец да се придвижим към състояние, което ще ни позволи да живеем относително нормално.

© Dado Ruvic, Reuters

С бързи тестове в рамките на по-малко от месец да се придвижим към състояние, което ще ни позволи да живеем относително нормално.Илиян Василев е управител на консултантската компания "Иновативни решения за енергетиката". Текстът му е от "Алтернативи & Анализи".


Днес (в неделя - бел. ред.) заедно с много хора изгледахме презентацията на доктор Румен Хичев, който ръководи едно от звената в антикризисното реагиране на пандемията в Министерството на здравето на САЩ. Оставям настрана естествената гордост от това, че този български учен е намерил признание и уважение, щом са му поверили в този момент да участва,на висока позиция, в усилията за спасяване на Америка от "китайския" вирус.


Толкова богата и стегната презентация досега българските зрители на бяха виждали. Това не е моя оценка, но и на професионалисти. Виждаме всякакви реалити конференции, цунами от данни и мерки, без контекст, стратегия и най-тревожното - не ражда увереност. Чувстваме се като информационни бройлери, които консумират все по-високи цифри на заразени и починали.
За това ще обобщя най-важното, заедно с размислите.


Първо, цялата теория на плато и пик в интерпретацията на властите е по-скоро инструмент за кризисно реагиране и отлагане на проблемите, отколкото стратегия, която да ни отведе до спасителен бряг. На фона на чутото и видяното в презентацията, приказките за "плато" срещу "пика" изглеждат по-скоро пиар наративи, през които се контролират обществените възприятия. Правят се ограничен брой тестове, те дават ограничени резултати и така наративът е контрол на информационния отпечатък на заразата - през данните за заразените.


До този момент, по признание на щаба, има извършени над 7000 теста, при това голяма част от тях двойни. Разбрахме, че премиерът редовно си прави тестове - лукс, който обикновеният човек няма. Тестваните обаче са 4000 души, огромната част от тях - в процеса на диагностика, предшестваща или съпътстваща лечение. На фона на 7 000 000 българи това прави под една десета от процента!? Тоест статистически пренебрежимо малка величина, за да може да даде изобщо представа за каквото и да било. Като тествате 300 души на ден, то и логически няма как да получите повече от 300 души заразени. И когато те са 20 или 30, можете да представите това на обществото като доказателство, че нещата са под контрол.


И тук опираме до местните интерпретации на теорията на платото и на пика. Доктор Хичев изрично подчерта, математическия модел не престава да бъда валиден, независимо от ограничеността и непредставителността на входните данни и непознаването на спецификата на местния алгоритъм на заразата, защото е построен въз основа на предишни, достатъчно добре и изучени пандемии.


Проблемът е в упованието върху "плато", базирано на тези


ограничени тестове, с което да се оправдават мерките до този момент.


Технологията на управлението на кризата през управление на наративите е данни, тревожни данни, репресия, данни, тревожни данни, повече репресия.


Няма как с 0,05 от процента познания, базирани на съотношението обхват на тестове и население, да внушавате друго освен, че нямате представа нито за полезността на мерките, нито за мащаба на бедата. Наративът за платото просто е по-скоро психотерапия, отколкото управленски инструмент. Актюерите и статистиците ще ви кажат, че с такива пренебрежимио малки величини те не боравят.


Следователно, извън зоната на нашето познание, заразата се развива по свои закони, по своя логика, която изобщо не се интересува от притчите за "пик" и "плато". Нито е сигурно, че сме в "плато", нито че сме избягали или ще избегнем "пик". И след това ще кажат - "направихме каквото можахме".


В модела, който пред зрителите разигра доктор Хичев, и който беше оригинално разработен за Америка, той вложи общоизвестните ни нам данни, за население, за диагностицирани, за тествани, за починали, за заболели и т.н. в България.


Резултатът беше стряскащ - няма да видим пик още 200 дни!?


Измамно се радваме, че сме премахнали пъпките по лицето, а проказата върлува в организма, това което наричаме грешна преценка, целеполагане и приоритизация. За 7 месеца светът, поне нашият с вас свят, ще се срути и няма да остане кой да се радва на спестения ни "пик" и на комфорта на илюзорно "плато". Забележете 200 дни за пик, а краят на платото е неизвестен.


Да не говорим, че досега моделите изобщо не отчитат увеличената смъртност от блокирането на здравната система, отлагането на планирани операции и лечение на болни. При горе цитираната прогноза пикът дава близо 90 хиляди хоспитализации и 11 хиляди починали. За да не се стряскате, годишно у нас умират над 110 хиляди души, тоест заразата няма да роди нещо изключително като смъртност и е напълно логично допускането, че диагностиката и лечението на пациенти с други болести заради вируса изведнъж ще дадат по-голяма смъртност отколкото самата зараза.


Оставям настрана професионализма и качеството на комуникационната стратегия до този момент, която започва с данните за Италия, стряска зрителите, това което нарекох "психокютек", за да оправдае казармените методи по-късно и липсата на стратегия за живот в условията на зараза.


Тоест цялата досегашна стратегия, макар и да са правени полезни ходове, като социалното дистанциране, е по-скоро инстинктивна защитна реакция, но не и осъзната политика. Със сигурност обаче е


рецепта за катастрофа, която ще накара оцелелите в кризата да съжаляват.


Второ, което доктор Хичев заяви, че без масов скрининг, който да даде някакви реалистични входни данни, никакъв модел и никаква прогноза не може да работи. Дори това, което медицинският съвет с огромен зор успя да отвоюва през премиера от щаба, на фона на препоръките на доктор Хичев изглежда прекалено малко и прекалено късно.


В момента у нас, могат да се правят максимум 800, пряко сили 1000 RT-PCR теста. Те вършат работа за лечение и диагностика, но нямат отношение към управлението на социалните измерения на пандемията, нито помагат за оптимизиране на реакцията. За това именно са тези бързи и масови тестове, които се фокусират върху детекцията на имуноглобулините G и M. Доктор Хичев изрично подчерта - използването и оценката им въз основа на критерии като надеждност е погрешно, защото тяхната работа изобщо не е да се противопоставят на потвърдителните тестове. Те трябва да бъдат чувствителни, тоест да уловят тенденции и процеси, а на дават окончателно знание за състоянието на отделния тестиран човек.


От изнесеното стана ясно, че колкото по-бързо и по-масово започнат да се правят тези тестове, както в различните социални и рискови групи, по цялата територия на страната, толкова ще се увеличи вероятността от прицелни и успешни действията срещу невидимия враг. Доктор Хичев обърна внимание, че сме в надпревара във вируса, защото той


може да мутира, докато ние търсим противодействие.


Изясни и двата щама S и L, като изследванията продължават.


В статистическите модели дори извадки от 2-3 процента от групите, които могат да бъдат засегнати от вируса, вършат работа, ако са направени по методика, която да включва различни профил на рискови групи и райони, ако са част от непрекъснат и повтарящ се процес на сканиране и водят към заветната цел да бъдат изследвани 70 процента от населението, т.е. малко под 5 милиона души (което според доктор Хичев би дало пълен контрол над заразата). Обръщам внимание за разликата между социологическите проучвания, които дават представа за процеси в обществото само въз основа на извадка от 1000 души, и много по-сложните епидемиологични процеси, които изискват сканиране в много по-големи мащаби.


Да преценим. У нас има примерно 100 клинични лаборатории, те могат да правят между 20 и 30 хиляди бързи теста. Тук изхождаме от презумцията, че бързите тестове се правят предимно в клинични лаборатории. Но ако включим към тях и личните лекари и другите "спящи" ресурси, включително мобилни и временни центрове, нещата могат да придобият съвършено различен характер и в рамките на по-малко от месец да се придвижим към състояние, което ще ни позволи да живеем относително нормално, като се освободим от плена на заразата, като таргетираме с щадяща карантина рисковите групи и позволим на обществото да излезе от ступора, който ни обрича на катастрофа. Неизбежно ще трябва да съхраним предпазни мерки, но


ще възстановим свободата на движение на хората и стоките.


Алтернативата е фалитите на фирми да застрашат финансовата система и икономиката, което пък ще срине здравната система в по-голяма степен от пандемията.


Още като започвахме проекта на Гражданската мрежа за реакция на кризи си казахме, че ще положим всякакви усилия за да не звучим политически, а само експертно. Участници в мрежата на доброволен принцип са много водещи учени, икономисти, лекари, предприемачи.


Големият проблем е в чуваемостта, в това, че има хора с правомощия, които отказват да приемат, че могат и да грешат и че е добре да се вслушат в различното мнение. Могат да имат най-добрите намерения и при друго време вероятно биха имали правото на претенция за незаменимост, но сега е криза. Очевидно проблемите нарастват и е въпрос на малко време всички да разберат, че живеем в извънредно време, което изисква извънредни подходи.


Добре е презентацията на доктор Хичев да бъде видяна от всички управленци, защото е направена от човек, който е извън гравитацията и конюнктурата на текущото у нас, а е безспорен авторите.


Дано го чуят, защото се носим безконтролно към пропаст.


С репресии, със затягане на дисциплината, на коланите, с диктатура, с ескалация на карантината, с прокурорски ексцесии и обвинения за невярна информация, с групов егоизъм пред обществения интерес просто сме обречени. Лидерите ни ще изглеждат все по-стреснати и все по-склонни да се спасяват поединично, с тестове за себе си и пиар.


За това за пореден път призовавам управленците да надмогнат собственото си его, да излязат от зоната си на непосредствения си управленски комфорт и да позволят на преден план, поне за шест месеца, докато преодолеем кризата, да излязат експерти, които извън политическата суета и целесъобразност, да изведат страната до спасителния брод. След това ще се върнат към нормалния си професионален живот, а ние към нормалния политически процес. Дори не говоря с конкретни имена, нито за щаба, нито за нелепостта на противостоенето между президент и премиера, още по-малко за суетността в политиката.


Нито има време, нито има смисъл.


На всяка цена вижте презентацията на доктор Хичев, от утре ще я има навсякъде в мрежата. От нея ще получите знания, ще получите увереност, че хората, които са я изготвили, които споделят нейните оценки и послания, са сред вас. Това са лекари, учени, икономисти, експерти с критично мислене, които не ви спестяват неудобни за тях истини, включително, че могат и да не знаят всички отговори, но усещате, че са искрени и знаят как да ви отведат до спасителния бряг.


Тревогата и напрежението могат да се родят у вас впоследствие, когато и ако съпоставите новите си знания от презентации, като тази на доктор Хичев, и реалността, която виждате във вашите екрани.


Вижте презентацията на доктор Хичев:Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (147)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  До сега трябваше да са измислили някакви съвременни противогази и да са ги произвели, а не да се разнасят нЕкви бележки и практически само задръствания.

 2. 2 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "едно от звената в антикризисното реагиране на пандемията в Министерството на здравето на САЩ"

  Кое от звената в антикризисното реагиране води д-р Румен Хичев?

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 3. 3 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2878 Неутрално

  Вижте сега приятели! Моделът е ясен. Моделът е ясен от Китсй, Корея, Европа, и донякъде Америка. В зависимост от Мерките които се вземат, логистиката и нивото на здрвеопазването, възрастта на населението, гъстотата на живееене, стандарта на живота ще има смътност между 1/4 от процента и 2-3% от населението. България е с Що годе добро здравеопазване, застаряло население, полу-нисък стандарт и живот в наблъскани от хора градове. Оптимистично ще имаме около 1% загинали, може би по-малко. Демек от 5 милиона ще загинат около 50 хиляди, при добри мерки и грижи може и по-малко. Никой обаче от политиците няма топки да излезе и го каже! И да похарчат малко повече пари за ранна диагностика, за вентилатори (или както там им казвате) , за медикаменти и предпазни сред става за медиците, за допълнителни болнични легла. Заровили ли са си мутрите и се опитват да убеждават бабите и дяфовците, и оглупелия електорат че ще се размине. Ще се размине ако си миете ръцете и не излизате в парка. Вместо грижара им да е да намалят тези 50 хиляди жертви на 40, на 30 хиляди, грижата им е даси вържат гащите. Да ви накарат да обвинявате разхождащите се в парка, пазаруващите пенсионери и марсианците.

 4. 4 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3088 Неутрално

  Тест, бейби тест. Или купувайте тестове или продавайте къщите. Имате избор.

 5. 5 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 347 Неутрално

  "колкото по-бързо и по-масово започнат да се правят тези тестове, както в различните социални и рискови групи, по цялата територия на страната, толкова ще се увеличи вероятността от прицелни и успешни действията срещу невидимия враг"
  "ако включим към тях и личните лекари и другите "спящи" ресурси, включително мобилни и временни центрове, нещата могат да придобият съвършено различен характер и в рамките на по-малко от месец да се придвижим към състояние, което ще ни позволи да живеем относително нормално, като се освободим от плена на заразата, като таргетираме с щадяща карантина рисковите групи"

  - как реденето пред личните лекари през седмица на всичко живо, за бързи тестове ще помогне?
  - за какви рискови групи става дума - та те загинаха - малко бебе в САЩ и 16 годишно момиче във Франция?
  - за какви действия срещу "врага" става дума - ще му четат вестник ли?
  - ако личен лекар направи бързи тестове на 1000 пенсионера, 100 от тях са положителни - какво от това, ще се разбере, че има още 900 потенциално болни?

  И най-важният въпрос:
  - КОЙ се е нагласил да внася тези бързи тестове, струващи стотици милиони, че постоянно ни облъчват със знайни и незнайни и.иоти, тръбящи как веднага трябва да почваме да ги използваме?

 6. 6 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 811 Неутрално

  До коментар [#2] от "⎮":

  Това няма никакво значение, важен е смисълът на това, което е написано, а то е, че твърде вероятно е политиците да грешат. За нашите политици, това е 99% вярно.
  В думите на Василев има много верни неща, но ако се чете и подхожда на принципа - тоя не е от нашите - нищо смислено няма да се роди. В такава ситуация е хубаво да се чуват и хора, чието мнение е мнение на малцинството, а не крещящи , паникьосани каскети.
  Чорбата, дето сега се дроби” , ще се сърба от електората в следващите години и тя със сигурност ще излезе през задника му много по болезнено от причината -корона вируса.
  А клипът е много интересен.

 7. 7 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#6] от "SSS":

  "Това няма никакво значение, важен е смисълът на това, което е написано, а то е, че твърде вероятно е политиците да грешат. "

  Има значение, защото не е вярно. Нямам нищо против хора като д-р Хичев, но не е хубаво да лъжат за какво са отговорни.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 8. 8 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 55 Неутрално

  Безкрайно удивена съм от енциклопедичната компетентност на г-н Василев - от енергетиката, през политиката, до медицината и здравеопазването, от висотата на която той е така добър да ни поучи! Заглавието на редакцията ли е или на автора?

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3088 Неутрално

  До коментар [#5] от "Аз":

  - ще му четат вестник ли?
  - ако личен лекар направи бързи тестове на 1000 пенсионера, 100 от тях са положителни - какво от това, ще се разбере, че има още 900 потенциално болни?

  Много по-евтино е да допуснем, че всички са болни и да си седят вкъщи докато се размине. Или да допуснем, че всички са здрави, и който оцелее оцелее. Колко всъщност струва един живот в България. Колко трябва да умрат за да си струва да купим тестове. По време на свинския един министър го разкарваха по съдилищата пет години, щото бързо купил тестовете. Има ли някой готов да се жертва?

 11. 11 Профил на Deinio
  Deinio
  Рейтинг: 421 Неутрално

  Не знам защо му е на Василев да лъже за ролята на др. Хичев и въобще напоследък медиите са пълни с лъжци.
  Съгласен съм напълно, че с 300 теста на ден нищо не правим и че трябва радикално нов подход.

 12. 12 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Истината изплува. ВСИЧКО което тук го казваме и повтаряме вече 10 дена се потвърждава.

  СЪЗНАТЕЛНО ограничено тестване с цел да бъдат открити малък брой заразени и така да бъдат оправдани мерки и ограничения голяма част от които безумни и неефикасни.

  Първо дълго време криеха колко са тестваните, за последен път се опитаха да ни излъжат вчера като вместо брой тествани ни залъгваха с брой проби...

  Те какво, смятат че в епохата на Интернет истината може да се крие безкрайно? Че сме Северна Корея където могат да запушат устата на всеки, че сме Китай където могат да ни заварят вратите на апартаментите и оставят да мрем вътре?

  Приспиване на стадото с обещания, че още малко да потърпи и те ще се оправят нещата а всъщност те се влошават.
  И понеже стратегията е безумна то и оправяне няма да има.

  Докога, докато преболедуват всички и измрат всички по-уязвими? Ами това означава 50-100,000 загинали НАД нормалната смъртност. КАК ще ги скрият когато ковчезите станат стотици и почнат да ги возят с армейските колони като в Италия?

  Паниката сред управляващите става все по-явна. Онова генералско недоразумение ни заплашва с още по-строги забрани и репресии. Ще посъветвам него и ББ добре да прочетат историята на Румъния 1989-90г. Как тогава пак един генерал се опитваше с разстрели в Тимишоара да спре хода на историята. И какво стана после с него и румънският президент.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 13. 13 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Призовавам иначе уважаемия от мен г-н Илиян Василев да не се присъединява към хора от гласове, които нищо не разбират, но за сметка на това дават акъл навсякъде. Не знам откъде сте го изкопали тоя господин Румен Хичев и какво ви е представил, но по-скоро следвайте д-р Фаучи и ще сте по-близо до истината. За съжаление, риба се лови в мътна вода, и сега цялата кална пяна излиза на повърхността.

 14. 14 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  И най-важният въпрос:- КОЙ се е нагласил да внася тези бързи тестове, струващи стотици милиони, че постоянно ни облъчват със знайни и незнайни и.иоти, тръбящи как веднага трябва да почваме да ги използваме?
  —цитат от коментар 5 на Аз


  Ами отговорът е лесен, ще ги внася Бойко Борисов. Той самият ни се похвали, че ще внесе 1 милион теста. Цената не я казва, разбираемо защо, нали веднага ще изплува схемата с краденето.

  За краденето при маските чета, че договорил защитни маски от Китай по 1.1 евро а в общата поръчка на ЕС те били по 15 евроцента.

  За краденето при тестовете пък се изпусна Главният Фатмак. Трябвали по 20млн лева МЕСЕЧНО. Колко месеца пак се мълчи, да не би да лъсне далаверата. Но да ги приемем за 3 месеца значи общо 60 млн лева, т.е грубо $25 млн. Само че един бърз тест е $5, значи общо $5млн. В чий джоб потъва авантата като знаем КОЙ се похвали че е поръчал 1 млн теста? И интересно, пак надценка 5 пъти, като при предпазните маски.

  Така че сменяйте Опорната точка, защото вече е ясно, че крадеца е този който ви плаща висенето в Интернет.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 15. 15 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 55 Неутрално

  До коментар [#6] от "SSS":

  Характерна особеност за българино е претенцията,
  че разбира от всичко и държи да го направи достояние на обществото. Тук не става въпрос за наши и ваши, а за малко по- скромно изказване на мнение. Любопитна е тезата, че професионалистите (и политиците) по цял свят, може би грешат, но ние, будните лаици, сме прави и ги вкарваме в пътя с поучения! Седейки си в къщи пред компютъра.

 16. 16 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#5] от "Аз":

  Онези, дето ни облъчват с невярната информация да го внесат. Ок?
  От БАН и Банкя платата и кривите не ни трябват- 10 години да ги бяха "натискали" с инвестиции в здравна система. Сега хората дето да с плащали осигуряването искат да знаят поне дали са потенциално опасни за околните. За превенция вкъщи, във фирмата и тн.
  Други въпроси?

 17. 17 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Съгласен съм напълно, че с 300 теста на ден нищо не правим и че трябва радикално нов подход.
  —цитат от коментар 11 на Deinio


  Те дори не са 300 тествани защото ни съобщават за 300 ПРОБИ. А те се дублират поради нестабилни резултати, при положителен тест задължително се прави контролен... така че ориентировъчно 150-200 човека тествани на ден.

  От тях пък сигурно поне 50 на "правоимащи" които си го мерят през ден, като кръвното. Излиза, че на 150 тествани откриват по 15-20 заразени... страховито. И ни залъгват, че всичко е добре, много по-добре от останалите, блокадите дават резултат и аха да се оправим.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 18. 18 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 811 Неутрално

  До коментар [#7] от "⎮":

  Кой и какво лъже? В една такава ситуация да твърдиш това, значи знаеш истината.
  Аз казвам, че трябва да се чуят различни гледни точки, а не само проправителствени, в случая с БГ, милиционерски.

 19. 19 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Нямах си и понятие досега за съществуването на този господин Хичев, но материалът на г-н Василев ме накара да го потърся. Не искам да давам предварително мнение. Просто потърсете по Гугъл името му с латинска транскрипция и ще се натъкнете на удивителни неща.

 20. 20 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 55 Неутрално

  До коментар [#10] от "blondofil":

  Въпросът не е само в купуването на тестовете като стока. Тестването не е безплатно в частните лаборатории и се говори за цени от 3 до 60 лв. Има резон, лабораторията използва реактиви и техника, заплати на персонала. Според мен, тук е заровено кучето! Здравната каса сигурно поема част от разходите за лечението на болните, ако са осигурени, но едва ли ще поеме разходите за нсеобщо тестване. Всъщност и досега за лабопаторните изследвания се плаща. Но за лабораториите е без значение кой е източникът на плащане - клиентът или Здравната каса.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Едмон Дантес
  Едмон Дантес
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Ако сега се тестват 100% от българите, може да се окаже че 70% имат антитела срещу вируса. Тоест вече са го прекарали без да усетят. Но понеже тестовете са много малко играем този театър.

 24. 24 Профил на juzeppe
  juzeppe
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Докторът се казва всъщност Роман Бичев (Dr. Roman Hitchev). Търсете по-усърдно в интернет ...

 25. 25 Профил на juzeppe
  juzeppe
  Рейтинг: 376 Неутрално

  ..пардон! Роман Хичев (не Бичев :))

 26. 26 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1819 Неутрално

  Леле, този започна и от медицина да разбира!?

 27. 27 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#18] от "SSS":

  "Кой и какво лъже? "

  Не знам кой точно лъже, но д-р Хичев няма нищо общо с "Министерството на здравето на САЩ".

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 28. 28 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 920 Неутрално

  Още 6 месеца и ще рухнем отвсякъде !!!

 29. 29 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Бързо се развиват нещата и при Милен, в петък при Диков каза, че е безработен, в неделя - с предаване... Успех му пожелавам все пак!

  'Roman Hitchev' е докторът на латиница, който реши да го потърси

  I shave with Occam's razor
 30. 30 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1563 Любопитно

  Първо, смъртността се изчислява погрешно, очевидно умишлено!
  Делят се смъртните случаи на общо приключилите - със смърт или оздравяване! На на общия брой, който включва и случаи с развитие! Все едно 100 души да тръгнат от Варна за София, да пристигнат сега 5 и ти да твърдиш, че само 5% пристигат. Ами след малко като дойдат и останалите? Колко ще е процента?!

  В Русия съм! В Русия съм!
 31. 31 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Тази презентация трябва да бъде качена на първа страница на всички български сайтове за поне 1 седмица.

  Малко бавно тече, наистина, но е в пъти по-добро от всички генералски и президентски брифинги.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 32. 32 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3592 Неутрално

  Комунистическа България изграждаше експерти ... Тъжно, но пък факт

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 33. 33 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Първо, смъртността се изчислява погрешно, очевидно умишлено!Делят се смъртните случаи на общо приключилите - със смърт или оздравяване! На на общия брой, който включва и случаи с развитие! Все едно 100 души да тръгнат от Варна за София, да пристигнат сега 5 и ти да твърдиш, че само 5% пристигат. Ами след малко като дойдат и останалите? Колко ще е процента?!
  —цитат от коментар 30 на Веселин Дечев


  Габровският лъжец засякох, че прави такива криви сметки. Да не би да има и други?

  I shave with Occam's razor
 34. 34 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1563 Любопитно

  И все още е тайна за мен защо смятаме, че някой като е чужденец или работи в чужбина е гоуемата раота???
  Е това не мога го разбера, честно!

  В Русия съм! В Русия съм!
 35. 35 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1563 Любопитно

  С тестването въпросът е чисто организационен. Щом могат 2 милиона да гласуват за един работен ден що да не могат и да им се вземат проби за един уикенд на всички? Вземането на проба едва ли е по-бавно от гласуването.
  Второ, виждам, че се бъркат вземане на проба с тестване. Въобще не е нужно да се правят тестове на всеки ъгъл. Нужно е да се вземат проби, а те миже да се обработват на далеч по-малобройни места, далеч по-дълго време. Важно ежпробите да се вземат в кратък период, за да имсме правилна моментна снимка.

  В Русия съм! В Русия съм!
 36. 36 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2797 Неутрално

  Илиян Василев е безспорно и категорично прав в следното: държавата се бори с нещо, което никой не знае какво е, колко е голямо и къде се намира в момента.

  Това е като да се намираш в тъмна стая без прозорци със смъртоносно отровен паяк и да се опиташ да го улучиш с въздушна пушка.

  Без тестове никой не може да знае размера на епидемията; това може да го разбере дори човек с изваден половин мозък.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 37. 37 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  Току-що ген. Мутафчийски каза, че в Германия има масово тестване, но то се прави с PCR тестове. Сега на кого да вярвам за т.н. бързи тестове?

 38. 38 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3248 Любопитно

  Неизбежно ще трябва да съхраним предпазни мерки, но
  ще възстановим свободата на движение на хората и стоките.
  ========
  А може би .....мисията на вируса е точно обратната. ....
  Може би това е някакъв защитен механизъм .....срещу прекомерни местения на количество хора , от едно място на друго.....

  Bukalemun
 39. 39 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Докато не се създаде точен тест, масовото тестиране е безсмислено.
  Тест, който няма поне 90% точност е губене на пари и време на професионалисти.

 40. 40 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  До коментар [#19] от "piliferus":

  +

  Bukalemun
 41. 41 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Първо, смъртността се изчислява погрешно, очевидно умишлено!Делят се смъртните случаи на общо приключилите - със смърт или оздравяване! На на общия брой, който включва и случаи с развитие! Все едно 100 души да тръгнат от Варна за София, да пристигнат сега 5 и ти да твърдиш, че само 5% пристигат. Ами след малко като дойдат и останалите? Колко ще е процента?!
  —цитат от коментар 30 на Веселин Дечев


  Един от двама ни не е наред с елементарното мислене.

  Как точно може да бъде изчислен процент от нещо, което не е определено?!
  Естествено, че трябва някакъв ясен критерий да има и по-ясен от умрели/приключили едва ли може да се намери.
  С нарастване на бройката на приключените случаи коефициентът ще търпи промяна, но ще се доближава все повече от реалната стойност защото все повече от текщите случаи ще приключат в едната от двете крайности - оздравели или почимнали.

  Изобщо, не искам да Ви засягам, ама на фона на данните, лигиката зад тях и начина на поднасяне на тази презентация Вашите чудения и осонбено критики са напълно неуместни.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 42. 42 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Първо, смъртността се изчислява погрешно, очевидно умишлено!Делят се смъртните случаи на общо приключилите - със смърт или оздравяване! На на общия брой, който включва и случаи с развитие! Все едно 100 души да тръгнат от Варна за София, да пристигнат сега 5 и ти да твърдиш, че само 5% пристигат. Ами след малко като дойдат и останалите? Колко ще е процента?!
  —цитат от коментар 30 на Веселин Дечев


  Един от двама ни не е наред с елементарното мислене.

  Как точно може да бъде изчислен процент от нещо, което не е определено?!
  Естествено, че трябва някакъв ясен критерий да има и по-ясен от умрели/приключили едва ли може да се намери.
  С нарастване на бройката на приключените случаи коефициентът ще търпи промяна, но ще се доближава все повече от реалната стойност защото все повече от текщите случаи ще приключат в едната от двете крайности - оздравели или почимнали.

  Изобщо, не искам да Ви засягам, ама на фона на данните, лигиката зад тях и начина на поднасяне на тази презентация Вашите чудения и осонбено критики са напълно неуместни.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 43. 43 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Всички станаха специалисти тия дни. Факт е, обаче, че тази обсада не може да я има вечно. България ще фалира след 2 месеца макс

 44. 44 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3592 Неутрално

  До коментар [#37] от "Мондиана":

  Как също така и как се поставят диагноза в САЩ без тест

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 45. 45 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3248 Любопитно

  До коментар [#3] от "Таралеж":

  Моделът е ясен.
  =======.
  Кой модел е ясен?
  Този който вече трети месец търпи фиаско след фиаско ,ли ?
  Единственото ясно на тоя модел до момента е че не е правилния....

  Bukalemun
 46. 46 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Докато не се създаде точен тест, масовото тестиране е безсмислено.Тест, който няма поне 90% точност е губене на пари и време на професионалисти.
  —цитат от коментар 39 на atmanpg


  От позицията на какъв правите давате това компетентно становище?

  Защото много статистически модели нямат за цел 90% акуратност на изходните данни.

  За тях не е проблем да работят с много по-малка вярност, но с по-широко представяне в различните категории.

  при положение, че процентът на грешка е един и същи за всички тях цялостната картина дава много правилно представяне на съотношенията в групите и промените, които протичат, дори да има 10% - или повече - грешка в самите данни.

  Хубаво е да се замисляте преди да правите твърдения . които звучат убедително и биха могли да подведат други хора без критично мислене.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 47. 47 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  До коментар [#3] от "Таралеж": Моделът е ясен. =======.Кой модел е ясен?Този който вече трети месец търпи фиаско след фиаско ,ли ?Единственото ясно на тоя модел до момента е че не е правилния....
  —цитат от коментар 45 на eti mehter


  Моделът, който вече 3-ти месец търпи фиаско след фиаско се нарича "Доналд Тръмп".
  За добро или лошо така се случи.
  САЩ са голяма и тромава машина и трябва време да превключат.
  Но личното ми мнение - и като гражданин и директно потърпевш - е, че ще се включат и ще направят каквото трябва.
  Най-лесно е да се критикува
  аз не бих искал да съм на мястото на кой да е лидер - дори и най-големия сатрап - когато трябва да избирам между това да умрат 2% до 4% от населението и това да колабирам икономиката.
  Просто няма печаливш избор.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 48. 48 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2797 Неутрално

  До коментар [#47] от "Боби Колев":

  "Моделът, който вече 3-ти месец търпи фиаско след фиаско се нарича "Доналд Тръмп"."

  Комбинацията от невежество, самочувствие и користен инат на въпросния индивид е рецепта за национална катастрофа.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 49. 49 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  До коментар [#46] от "Боби Колев":

  Тест, който ти дава 20% грешки в положиетелния сектор и 20% в отрицателния, може да даде някаква статистическа картина, но не може да реши нищо.
  Тестването на милион човека изисква денонощната работа на наколко хиляди специалисти в продължение поне на седмица.
  И накрая ще имаме някаква статистика, която можем да предположим и съгласно статистиките в държавите, през които коронавируса вече е минал.
  В момента тестват само хора със симптоми, което дава значително по-висок брой на процента положителни проби, просто защото вероятността, а хора със симптоми да са болни, е значително по-голяма.

 50. 50 Профил на dohco
  dohco
  Рейтинг: 500 Неутрално

  Да се вземат проби е едно, да се изследват тези проби е второ и да се изкарват резултати е трето...

  Като знам колко са скъпи изследванията и в българските клинични лаборатории как се вземат проби, колко се изследват и че дават на пет човека един и същи резултат съм определено скептичен към резултата от масовото тестване... и усвояването на едни пари....

  Най-добрите неща в живота идват безплатно...
 51. 51 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Отново се забравя, че т. нар. бързи тестове ловят кой е прекарал болестта, тоест за борба със разпространението на заразата те не работят. Те ща дадат информация за имунните и затова трябва да се прилагат когато предполагаме, че това е по-голямата част от населението. 1000 теста на полицаите са добра изходна позиция - ако много от тях са го прекарали, тогава вече трябва да се пуснат други сонди. Иначе нали си представята какво ще стане, ако се раздели на една ранна фаза обществото - как ще тръгнат хората масово да се заразяват, за да преминат в категорията на имунните и да имат техните свободи и практически ще се претовари веднага системата, как работодатели ще изискват от работниците си да го прекарват възможно по-бързо, че да тръгва работата, какъв натиск ще се упражняма към предпазващите се. Сегрегация по имунен и здравени саттус или на възрастов принцип това ли искат борците за граждански права. Ами това си е био-сегрегация, която фактиески не се различава от расовата.

 52. 52 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  До коментар [#47] от "Боби Колев":

  САЩ са голяма и тромава машина ....
  =======
  :).....с нови епитетчета ,вирус не се побеждава. ...
  Между другото, да......
  От време оно ни обесняваха ''колко е велика най голямата демокрация в света''...
  Велика ама след covid 19.....
  Дори и те клекнаха за отрицателно време ....и то на един микро организъм. ...

  Bukalemun
 53. 53 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Какъв пореден зрелищен автогол на "енергинийния експерт" Василев с този Хичев. Само едно не ми е ясно, плаща ли му се за този неприкрит лобизъм или го прави от глупост?

  over the under
 54. 54 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Логичен и обичайно добре за автора написан материал. Въпросът е, дори да допуснем, че от утре се приложи този подход, какво ще ни даде той - изследвани 5 млн, заразени..да речем 100000 или повече хора. до пика на епидемията остават Х дни или Х+У дни и какво ще направим, някаква магия ли за да се промени положението.
  Това, което за мен е като извод от тази статия е, че настина може, вероятно и трябва, бизнеса ( а и всички ние) да бъде оставени в много по-голяма степен свободни да живеем и работим. Само сравнете резултатите между Швеция ( където е доста по-либерален подхода) и Дания и веднага се вижда, че няма голяма разлика между "строгия" вариант и "мекия" такъв.
  Да, но дори от утре ние, тук в страната да се върнем към нормалния живот, без много-много да се взираме в епидемията, ние сме отворена икономика и сме заобиколени от милион рестрикции на региионално, европейско и световно ниво, коитпо няма как да ни дадат възможност да се развихрим. Виждате как е запушен транспорта, вижате какво става с пазарите за нашата продукция, т.е. дори да я произведем, не можем да я транспортираме и няма на кого да я продадем.
  Да не говорим за вътрешнополитическите последици, нещо с което всички политици по света се съобразяват ( за нашия ББ всички знаем, че дори стотина протестиращи го карат да смени посоката на решенията си), и дори доказано нестандартни личности ( честно казано и не от най-умните или принципни хора) като Борето и Тръмпи, които пледираха за този подход, сега бързо се върнаха към рестрикциите.
  Така че, хубаво написан материал, може дори да е верен и полезен, но според мен, на практика неосъществим. Така че днес по едни причини ( страха и реалните поражения от епидемията), утре по други ( бизнес) причини, ще трябва да минем през изпитанията, нещо крайно неприятно, може би и доста страшно. Но пък знае ли човек, от тези изпитания може да произтекът други ползи, както казват някои - оцелелите да се събудим, да станем политически по-активни, а бизнеса да се попрочисти от по-калпавата си част.

 55. 55 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  До коментар [#15] от "Boriana Gecheva":
  "Любопитна е тезата, че професионалистите (и политиците) по цял свят, може би грешат, но ние, будните лаици, сме прави и ги вкарваме в пътя с поучения! "

  Скъпа ни Боряна,
  трябва ли да напомням, че "будният лаик" Джордано Бруно е изгорен на клада, защото е разпространявал "невярната информация" относно Вселената. Той, "лъжецът", твърдял, че Тя е безкрайна, докато де факто безкрайна е само човешката глупост и простотия.

 56. 56 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Доста полезо за щаба! И все пак ако отлагаме пика, дори и за 6 месеца, през това време може да се намери както лек така и лесен и бърз тест...

 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7066 Неутрално

  Днеска другият "експерт", проф. Михаил Константинов пише, че пикът щял да е в края на април.

 58. 58 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  Късно е за масови тестове. Заразените са твърде много. Затова всички в изомация.

 59. 59 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 27 Неутрално

  И не е вярно, че няма лекарства срещу китайския грип:
  https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/

 60. 60 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  До коментар [#22] от "Lemmy":
  "Т.нар. доктор Хичев е търгаш на човешки кокали и органи и има общо с HHS колкото аз имам общо с Пентагона. Съвсем закономерно е Илиян Василев да изпитва гордост от брата си шмекер по измамите."

  Само да помогна на Мисирка (с гл. буква) като теб:
  Оригиналът е по-долу, но като за мисирки ти го пращам преведено на банкянско наречие.

  Председателят на федерацията на американците от български произход Румен Хичев е първият българин в историята на САЩ, получил Орден за заслуги от Републиканския национален комитет на САЩ.
  Хичев е награден за постоянната си ангажираност, лоялност и всеотдайност в работата си за Републиканската партия и САЩ.
  През последните 15 години Хичев работи в здравеопазването в САЩ, по-специално в областта на медицината за трансплантация на органи и тъкани.
  През 2008 г. той става първият български основател на Републиканския национален комитет (RNC) и член на специална комисия, посветена на председателя на RNC, Майкъл Стийл.
  Хичев е известен и като председател на федерацията на американците от български произход, което допринася за развитието на отношенията между САЩ и България.

  The Chair of the Americans of Bulgarian Descent Federation (ABDF), Rumen Hitchev, was the first Bulgarian in the US history to receive Order of Merit form the US Republican National Committee.
  Hitchev has been awarded for his permanent commitment, loyalty and dedication to his work for the Republican Party and the United States.
  In the last 15 years, Hitchev has been working in the healthcare in the U.S., particularly in the field of organ and tissue transplantation medicine.
  In 2008, he became the first Bulgarian founder of the Republican National Committee (RNC) and a member of a special committee dedicated to the RNC Chair, Michael Steele.
  Hitchev is also known as a Chair of the Americans of Bulgarian Descent Federation, which contributes to the development of the relations between the United States and Bulgaria.

 61. 61 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Весело

  Свиквайте с карантината. Гледайте “Спящата красавица” от креслото вкъщи с чаша в ръка. 🥂

  https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/03/29/4047576_bolshoi_teatur_pusna_onlain_svoi_prochuti_spektakli/

 62. 62 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1338 Неутрално

  Некой явно е обещал здрав камишън за бързите тестове и сега се стараят.
  Аз да попитам дали няма да е по - евтино и ефективно срещу коронавируса освен маска и ръкавици всеки да си тури и по един космодиск и магнитните наколенки на д-р Ливайн? УчЕните са открили че доказано помагат.

 63. 63 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Има и още един проблем, който някак си остава в сянка.
  Светът е в стагнация, подобна на онази, през 2009 година.
  За болшинството фирми в икономиката, това означава чувствително свиване на поръчките за производство.
  От там - съкращаване на работници и работа на намалено работно време, което пък води до свиване приходите в бюджета и неплатежоспособност.
  С това искам да кажа, че онези за които има работа, трябва да работят.
  Или дистанционно или с осигурени мерки за безопасност - например неколкократно дезинфикциране на помещенията през деня и маски с висока степен на защита.
  Но там където има работа - трябва да се работи.

 64. 64 Профил на rotor
  rotor
  Рейтинг: 473 Неутрално

  С тестове или без тестове, целта е да няма струпване на болни хора в болниците. От това по-добър индикатор за развитие на епидемията няма. И както се вижда, струпване на болни хора няма. Т.е. стратегията на правителството работи. А тъпите опорки на Илиян "Разбрахме, че премиерът редовно си прави тестове - лукс, който обикновеният човек няма." са направо отвратителни. Да оставим премиера да се разболее, че и да изпозарази всички в министерския съвет ли? Какъвто и да е, той е "моят премиер сега". И го искам жив и здрав!

  "Успехът не е окончателен, провалът не е фатален! Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!" Уинстън Чърчил / " Success is not final, failure is not fatal! It is the courage to continue that counts!" Winston Churchill
 65. 65 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2797 Неутрално

  До коментар [#60] от "Косьо Генчев":

  Бреий, дори не е Клинтушка, либераст, грантаджия и третополов соросоид тоя Хичев! Отнехте и последните аргументи на сектата срещу него.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 66. 66 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  До коментар [#63] от "atmanpg":

  Има и още един проблем, който някак си остава в сянка.
  =======
  Това не е проблем, а скритата цел на занятието.....
  За сега ми сложи минус......но към края на годината, живот и здраве......пак ще си говорим.....

  Bukalemun
 67. 67 Профил на Шшшт
  Шшшт
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Авторът изрежда куп вече отхвърлени наивни/цинични/недопечени идеи на средния поддръжник на модела – повече икономика, по-малко старци. Проблемът е, че вече – след като и най-големите и тъпи негови поддръжници осъзнаха нуждата от другия модел, този с разсрочването на кризата, и обърнаха рязко натам – е твърде късно. Твърде е късно да не е осъзнава какво предлага (масово убийство) и с какви аргументи (абсурдния доктор Хичев и другия сбирютак). Значи или е а) МНОГО глупав или б) МНОГО недобронамерен. Пуснах гуглето да видя страницата на неговата консултантска компания и да прочета за достиженията му дотук. О, момент така. Няма и следа от "консултантската компания „Иновативни решения за енергетиката"?? Тотален боклук е този материал. "Дневник", не ви отива. Ето нещичко за четене в сериозна медия: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/27/trump-narcissism-american-blood-coronavirus

 68. 68 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Николета Лозанова има по-успешна маркетингова стратегия от Илиян Василев. Малко е дразнещо не умелото му драскане да се закачи в информационния поток, като значим и надежден носител на търговско или политическо послание. Ще е по-интересно да следи смъртоносната лавина в Русия, отколкото съмнителни сканиращи тестове. В замяна на това с невъобразима печалба.
  И ако днес незнайно как тестваме цялото население, защо това ще е вярно утре, или след седмица?!?
  И какъв ще е извода? "Стойте си в къщи!".
  Правилното е да приемем без тестове, че носители на вируса са 60-70 % от населението и предприетите мерки трябва строго да се спазват. Колко ще развият болестта и ще починат е въпрос, на който "супер тестовете" хич не отговарят.
  Нито Хичев, нито Василев, нали?

  Navigare Necesse Est
 69. 69 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 371 Неутрално

  Илиян Василев - разбиращ всичко и на всяка манджа мерудия. Чудех се, докато четях съчинението му, кога ще изплюе камъчето и когато стигна до вопъла за ограничената му свобода на движение взе да ми се изяснява. А, когато прочетох за някакви "прокурорски изстъпления" - разбира се, без да уточнява кой случай има предвид, защото това е тотално изсмукано от пръстите - разбрах, че чугунени глави от подопашници си остават завинаги чугунени. За тях бронебойни патрони няма открити. Добре, че не са на власт!

 70. 70 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  До коментар [#63] от "atmanpg":

  Предпочитам стегнация следствие на карантината, вместо китайската алтернатива.
  Искате ли на улицата китайско оборудване да ни следи “температурата” , а китайски 5G да ни подслушва?

 71. 71 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 693 Весело

  ДС пенкилерът вече разбира и от коронавируси... Колко мило.

  Мома, връщай 12 и 12А!
 72. 72 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 371 Неутрално

  Те, САЩ цъфнаха и вързаха с такива специалисти като Хичев, нали Василев? Как е там положението, като ползват експертизата на посочения специалист, а

 73. 73 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  До коментар [#63] от "atmanpg":Предпочитам стегнация следствие на карантината, вместо китайската алтернатива...
  —цитат от коментар 70 на half truth


  А аз не го предпочитам.
  Защото това означава повече умирели от глад и безизходица, отколкото от вируса.

 74. 74 Профил на Ciaran
  Ciaran
  Рейтинг: 567 Неутрално

  "Разбрахме, че премиерът редовно си прави тестове - лукс, който обикновеният човек няма. "

  Във всяка държава е така. Да не би на президента да не го тестват?
  Иначе идеята за масов скрининг практически е неосъществима. Даже и в Германия. Имаше разказ от първо лице на заразено момиче. Направили й тест извън болницата защото вече била развила симптомите на болестта.
  Може би ако има по-надеждни маски за многократна употреба проблемът разпространението на вироса би се ограничило по-лесно.

 75. 75 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1563 Любопитно

  До коментар [#41] от "Боби Колев":

  Уточнявам:
  При примерно 300 заразени, от които 5 вече починали и 15 оздравели не може да се изчислява смъртността като 5/300, а следва да е 5/(15+5). Защото 15+5 са приключилите случаи. Останалите до 300 сав процес на разеитие, които тепърва ще завършва.
  По-просто не мога да го обясня.

  В Русия съм! В Русия съм!
 76. 76 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  До коментар [#66] от "eti mehter":

  Теорията на конспирацията също изисква някаква аргументация.
  Дали е целенасочено или не, но ударът върху икономиките е факт и ще се възстановяваме от него години наред.

 77. 77 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 3700 Неутрално

  " Пилците се броят на есен..." , сега има нужда не от пристрастия , а от пълноценен обмен на познание и опит !

 78. 78 Профил на izbiram
  izbiram
  Рейтинг: 433 Неутрално

  [quote#14:"Fred"][/quote]

  Сменяме опорната точка. Новата е ДГД!

 79. 79 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1002 Весело

  До коментар [#64] от "rotor":
  "Какъвто и да е, той е "моят премиер сега". И го искам жив и здрав! "

  Радвам се да чуя противоположно на моето мнение. Това все пак показва, че все още не съм в Северна Корея.

 80. 80 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  До коментар [#73] от "atmanpg":

  Китайците са произвели една дозина технологии за тотално наблюдение. За тях тая епидемия е перфектният шанс да ни ги продадът.

 81. 81 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  Има и още един проблем, който някак си остава в сянка.
  =======
  Това не е проблем, а скритата цел на занятието.....
  До коментар [#66] от "eti mehter":

  И какво? Ще сменяме системата. 😁

 82. 82 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1002 Весело

  До коментар [#80] от "half truth":

  На теб и правописът ти е като истината - "half"
  Жалко!

 83. 83 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3156 Неутрално

  Айдеее, и Илиан Василев оттече в групата на тези дето не разбират и осъзнават елементарни числа.
  Жалко, а преди няколко дена спорих с един, че на мен човека ми се струва свестен.
  Свестен е, ама не разбира числа.
  Освен продължаващите безсмислени , манипулативни графики с ненормирани данни с които ги замаява презентатора би могъл да сметна на пръсти, че при 1 000 000 теста в страната ще получат пътност на тестове около 160 000 на 1 милион население.
  Което е 4 ПЪТИ по-голяма плътност от най-тестванат държава пропорционално в момента - Исландия, където са около 40К на 1 МИЛ и близо 8 ПЪТИ повече от Бахрейн с около 20 К на 1 МИЛ.
  За сравнение - Италия е с около 7К на 1 МИЛ, Германия с около 5Н ха 1 МИЛ, САЩ около 1.8К па 1 МИЛ и пр.
  Ние с гайдите - 166 К на 1 МИЛ предлагат милите!
  То бива, бива ама цял бивол за мезе не бива.
  Кофти ми е че съм се заблудил в мението си за Илиян.

 84. 84 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  До коментар [#73] от "atmanpg":Китайците са произвели една дозина технологии за тотално наблюдение. За тях тая епидемия е перфектният шанс да ни ги продадът.
  —цитат от коментар 80 на half truth


  Аз говоря, че трябва да възстановяваме икономиката, защото иначе идва глад и умрели от недостиг на средства.
  Не знам защо смесваш нещата.
  Що се отнася до наблюдението на обществени места - мен не ме притеснява.
  Всеки, който е излязал навън, трябва да се съобразява с останалите, а правото ни на личен живот, е гарантирано от Конституцията.

 85. 85 Профил на proudbulgarian
  proudbulgarian
  Рейтинг: 481 Весело

  Тия дни се нагледахме на световни специалисти, професори, дето не бих им дал завършено помощното училище в град ....., абе, все екземпляри! И с какво е известен този наш национален герой? Работил за имиджа на Републиканската партия! е, и? Не го виждам да стои редом до президента Тръмп! Виждам един изкукал доктор, дето вчера каза, че 100 000 починали са нормална цифра, виждах няколко дни двама лекари с униформи на адмирали на флота на щатите, но нещо изчезнаха! Та, спецове всякакви, като въпросния специалист по енергетика, слънчеви изригвания и т.н. Оставете хората, които са учили това и са назначени за това! Вие изпълнявайте, без много да мислите! То и на 80% от вас не е дадено това нещо!

 86. 86 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3478 Любопитно

  " С репресии, със затягане на дисциплината, на коланите, с диктатура, с ескалация на карантината, с прокурорски ексцесии и обвинения за невярна информация, с групов егоизъм пред обществения интерес просто сме обречени. Лидерите ни ще изглеждат все по-стреснати и все по-склонни да се спасяват поединично, с тестове за себе си и пиар."

  Много добре, но аз не разбирам какво е ралното противодействие на сегашната пандемия ! Тестове няма не само у нас - за това аз лично предпочитам да не виня под ред и безспир ! Ще излязат резултати, които ще покажат по - сериозната картина на заразените - добре, но това са констатации и статистика, а не реално лечение на заразените ! Вероятно пикът няма да е този месеж - нищо ново за мене ! Няма вероятно и да е следващия ! И тези констатации какво съществено променят ? Единственото, което има значение е ранна превенция на установените случаи, която поради липса на тестове в момента, не може да се постигне, както и лекарство срещу самия ковид и неговите модификации - и такова все още клинично тествано и доказано няма ! Какви мерки повече от това може да се предприемат в случая ?

 87. 87 Профил на Viliana Penovska
  Viliana Penovska
  Рейтинг: 8 Любопитно

  До коментар [#18] от "SSS":"Кой и какво лъже? "Не знам кой точно лъже, но д-р Хичев няма нищо общо с "Министерството на здравето на САЩ".
  —цитат от коментар 27 на


  А с какво има общо?

 88. 88 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3156 Неутрално

  И понеже имам чувство, че ставам досаден с това настояване за нормализиране на данните (числата за вирусоносители задължително вървят с числата на пробите, иначе нямат смисъл) измислих още една задачка за децата от класа в отделенията.
  Та:
  Е две стаи летят пеперудки бързо и хаотично.
  Иванчо и Стоянчо имат лазеречета с които могат да поразяват пеперудки.
  Иванчо има заредени 100 изстрела и успява да уцели и свали 10 пеперудки.
  Стоянчо има 1000 изстрела заредени в разерчето и успява да отстреля и свали 50 пеперудки.
  В коя стая има повече пеперудки?
  Съжалявам, Илияне, ама това не е от задачките със звездички.

 89. 89 Профил на oeg vokar
  oeg vokar
  Рейтинг: 277 Неутрално

  До коментар [#8] от "Boriana Gecheva":

  Много точно наблюдение...Укипедиа дава отговор
  "посланик е на Република България в Русия от 2000 до 2006"- по времето на СТанишев
  "МВР и ДС имат досиета за него, едното е за агент с агентурен псевдоним „Сашо 11“"

  С една дума, агент обучен да манипулира, дезинформира и дескредитира държавни институции.

 90. 90 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Всеки ден над 10 000 се завръщат от чужбина! Между тях-заразени. Те се връщат и в най-малките и отдалечени населени места. (БНР: ) "Карантината масово НЕ СЕ спазва..."
  Затоворете границите. Допуск до България след гарантирано място за изтърпяване изолацията! Ако трябва-и с парична гаранция. Отделно жилище или хотел.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 91. 91 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 227 Неутрално

  До коментар [#34] от "Веселин Дечев":

  Вероятно е на тази работа/позиция без връзки, затова

 92. 92 Профил на Ivan Stoev
  Ivan Stoev
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Като гледам как се справят Хичевци в Щатите, само Хичев ни липсва.. няма никакъв смисъл от масов скрийнинг за отделния пациент. Има смисъл само статистически, но каквото ще покаже 1 мил. теста или 100к теста, това ще покажат и 10 000 теста - всеки статистик ще ви го каже. Ако случаите бяха много, много повече от установените, болниците щяха да преливат вече. А това, че щял да се отложи някакъв пик не е никакъв проблем, ако продължим да растем с по 20-30 случая дневно..

 93. 93 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 715 Любопитно

  първото нещо като видиш Илиан Василев е да се запиташ кой му е платил да каже това

 94. 94 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Правилното е да приемем без тестове, че носители на вируса са 60-70 % от населението
  —цитат от коментар 68 на Schopenberg


  Колега, вие сериозно ли? Или сте забравили да отбележите "Настроение" : "Весело"
  Все пак мисля, че ста го казали със сърказъм.

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 95. 95 Профил на доктор Арнó Ебé
  доктор Арнó Ебé
  Рейтинг: 228 Неутрално

  Народът вярва на генерал Годжи!!!! (И на моа преател Боеко, ама по-малко...)

  Тука си трябва здрава ръка да скърши гръбнака на вирусо!! Какви са всички тия лекари да се изказват??? Е некакъв Мангъров имаше, кат го гледам и старшина-школник даже не е бил, пък ше ми говори...

 96. 96 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Това са глупости. Засега нито една държава не се справила с вируса с безсмислени и ненадеждни масови тестове. От една страна, дават погрешни моментни резултати, а от друга, след седмица вече може да не са верни, защото не сме достигнали голяма масовост на заразяването. От тестовете ще има смисъл към края на епидемията, за да се види колко хора имат антитела срещу вируса, т.е. преболедували са под една или друга форма или са придобили имунитет, без да боледуват.

 97. 97 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Как г-н Василев прецени, че нашия подход ни води към пропаст?
  "Стегнатата" презентация е над 2 часа...
  Фактите в нея са достъпни в нета и youtube ...

  I Want To Believe
 98. 98 Профил на nafarr
  nafarr
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#51] от "znaya":

  То вече всички искат и да имат куче и да го разхождат 24/7.

 99. 99 Профил на nafarr
  nafarr
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#15] от "Boriana Gecheva":"Любопитна е тезата, че професионалистите (и политиците) по цял свят, може би грешат, но ние, будните лаици, сме прави и ги вкарваме в пътя с поучения! "Скъпа ни Боряна,трябва ли да напомням, че "будният лаик" Джордано Бруно е изгорен на клада, защото е разпространявал "невярната информация" относно Вселената. Той, "лъжецът", твърдял, че Тя е безкрайна, докато де факто безкрайна е само човешката глупост и простотия.
  —цитат от коментар 55 на Косьо Генчев


  Преди време напомних историята на Бруно (на друг лаик, който ненавиждаше "феодалните старци в БАН", които не знаели какво правели в кабинетите си, а църквата знаела), че ако Инквизицията не го бе подложила на съжжение, вероятно щеше да се превърне във фед. стар. като Галилей...

 100. 100 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 420 Неутрално

  До коментар [#48] от "Norman Granz":
  "Комбинацията от невежество, самочувствие и користен инат на въпросния индивид е рецепта за национална катастрофа."

  Във всяка друга държава, но не и в САЩ. Тук конституцията е предвидила такива баланси между властите, че дори едно магаре да стане президент (както е в случая), има начин да бъде поставен на мястото му. Забележете как въпросният индивид от два дни насам си обърна мнението на 180 градуса и сега прокламира като свои решения тези, които му казват докторите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK