Детската болница ще мери скъсана дреха от 70-те

Как да накараме един бетонен таван да порасне с 45 см?

© Цветелина Белутова, Капитал

Как да накараме един бетонен таван да порасне с 45 см?Анализът е препубликуван от "Свободна Европа". Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в четвъртък подписа договора за проектиране, строителство и авторски надзор на Национална многопрофилна детска болница. За изпълнител на проекта на обща стойност 77.8 млн. лв. без ДДС е определено обединението ДЗЗД "Детско здраве" с участници Главболгарстрой" АД, "ГБС - Пловдив" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД. Идеята е да се довърши строеж на лечебно заведение, проектирано в средата на 70-те години на 20-и век, което е издигнато в груб строеж и изоставено с десетилетия. Министърът отказа да се съобрази с многобройните експертни мнения, че тази сграда не отговаря на стандартите за съвременна детска болница.


Краят на 2019 г. и началото 2020 г. бяха белязани от остра обществена съпротива срещу решението на Министерството на здравеопазването (МЗ) да похарчи близо 95 млн лева, за да завърши изоставения строеж в двора на Александровска болница и да го превърне в Национална детска болница.


Проектът за сграда на Института по педиатрия е създаден в началото на 70-те години. Строителството започва през 1978 г., като през следващите две десетилетия неколкократно е спирано и подновявано, без изграденото да бъде консервирано и защитено по някакъв начин. По време на министър Божидар Финков (2002-2004) строежът е обследван и идеята за довършването му се отхвърля, тъй като е определен като опасен и негоден.
На 3 април 2020 г. МЗ обяви, че договорът за довършване на строежа от 70-те години е вече подписан. Въпросите и възраженията, поставени в открито писмо от близо 60 организации и вече над 12 хиляди граждани не просто не са получили отговор, а въобще не са отразени в анонса.


Затова ще ги припомня тук, в отговор на твърденията на институцията.


Кое не е така?


- Из съобщението на МЗ, 2 април 2020 г.: "Изграждането на модерна Национална многопрофилна детска болница е основен приоритет за развитието на детското здравеопазване в България."


Това като че ли е единственото твърдение, с което са съгласни всички страни в спора за това каква трябва да бъде Националната детска болница.


- Из съобщението на МЗ: "Министерството на здравеопазването се ангажира строителството на Националната многопрофилна детска болница да се осъществява при максимална обществена информираност и в диалог както с всички компетентни институции, така и със специалистите в сферата на детското здравеопазване у нас."


Идеята, че изоставеното скеле, проектирано през седемдесетте години и строено в началото на деветдесетте може да стане съвременна и адекватна на нуждите на 21 в. болница беше оспорена миналата година от Камарата на архитектите в България.


В кампанията "За истинска детска болница" с настояване вместо стария строеж да се изгради нова, отговаряща на съвременните изисквания сграда, се включиха Инициатива "Подкрепи Педиатрията", Българската педиатрична асоциация, Националната мрежа за децата, Асоциация "Родители" и още десетки организации, професионалисти и граждани. Последният протест срещу намеренията на министерството се проведе броени дни преди обявяването на извънредно положение и забраната за публични събития.


- Из съобщението на МЗ: "От МЗ ще бъде сформирана работна комисия, включваща действащи педиатри от различни специалности, които ще одобряват проектите за отделните отделения - вид, квадратура, леглова база, необходими кабинети и операционни."


Създаването на истинска, модерна Национална детска болница изисква преди всичко истинска, модерна концепция.


Тя включва не само архитектурните и инфраструктурни специфики на лечебното заведение, но отчита също взаимодействието между различните отделения, начина, по който пациентите и персоналът ще се движат, ще работят, ще се лекуват.


Болници, построени през последните 10 години в развити държави, отчитат също психосоциалните потребности, възможностите за учене, игра, общуване с близките по време на болничния престой, който при някои заболявания е значима част от детството. "Българската педиатрична асоциация е внесла такава концепция в министерството, но нямаме отговор", коментира председателят на организацията проф. Владимир Пилософ. А педиатърът д-р Бояна Петкова дава пример: "броят на операционните все още не ни гарантира качество. Всеки може да провери, че съвременният стандарт за операционна зала изисква тя да е висока най-малко 3,30 м, а е препоръчително да е 3,50. Височината на етажите в този строеж е 3,05 м. Нали е ясно, че не можем да ги разпънем?"


- Из съобщението на МЗ: "Изпълнителят разполага с едногодишен срок, от сключването на договора, да изготви и представи проект на детското лечебно заведение. В своята оферта ДЗЗД "Детско здраве" посочват, че ще извършат допълнително конструктивното обследване на строежа."


Според публикувания в документацията на обществената поръчка проект на договор, срокът му е 42 месеца. Клауза обаче предвижда, че срокът за изпълнение на всички дейности е до издаване на разрешение за ползване, което, според юриста на КАБ Емилия Ушакова дава вратички за удължаване на срока с неопределено време.


12-те месеца за проектиране автоматично се вадят от времето за строеж и поставят редица въпроси, свързани с толкова важната за експертите от работната група бързина. Необходимостта от допълнително конструктивно обследване също не е обяснена тук, доколкото в документацията от обществената поръчка Министерството на здравеопзването твърди, че "строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности".


- Из съобщението на МЗ: "През януари 2019 г. със заповед на здравния министър е сформирана работна група, със задача да изготви структура и план за разполагане на клиники и отделения в бъдещата детска болница. В състава на работната група са включени водещи специалисти, които са запознати със съвременните изисквания към детското здравеопазване."


Нито преди съставянето на работната група, нито след нея е извършен анализ на нуждите.


И до ден днешен Министерството на здравеопазването не знае какви са истинските национални потребности, които едно комплексно високоспециализирано педиатрично заведение трябва да покрие. Както може да се види и в описанието ѝ, новата болница ще бъде непълен механичен сбор от сега съществуващите детски клиники в няколко лечебни заведения в София.


- Из съобщението на МЗ: "Работната група изготви примерна структура на Националната многопрофилна детска болница, която е включена като част от Техническото задание на обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на детското лечебно заведение."


Описанието на бъдещата детска болница е в текста на договора, в Приложение 1 (Примерна структура) и в Приложение 2 (Техническо задание).


Трите документа обаче, вместо да следват един от друг, се разминават, тъй като заложените в договора брой легла, занимални, места за родители, самостоятелни санитарни възли, изчезват в техническата структура. Ако в описанието например е предвидено, че всяко дете трябва да бъде прието с родител, то в техническите схеми са предвидени родителски легла за не повече от ¼ от настанените деца.


Липсват цели диагностични звена (например ядрено-магнитен резонанс) или клиники - например по ортопедия или по лъчетерапия.


Техническото задание, от своя страна, не включва изграждането на базова за едно лечебно заведение инфраструктура като повече от един независим достъп до електричество и водоподаване, аварийни ел. инсталации, вентилация, инсталация за медицински газове и др. Изброени са повече от 30 нормативни акта, с чиито минимални изисквания трябва да се съобрази строежът, но към този нормативен минимум не е добавено нищо. Това означава например, че болница с 400 легла и около 1100 души персонал трябва да разполага с най-малко 52 паркоместа. От проекта обаче не става ясно и къде ще бъдат те, имайки предвид местоположението на строежа. Не става ясно и как пациенти и линейки ще стигат до лечебното заведение по известната със своята непроходимост столична улица "Здраве".


Според изпълнителя на проекта това са детайли, които ще станат ясни с финалния проект. Според архитекти обаче липсата на предварително зададени изисквания означава, че строителят ще може да проектира и построи каквото му е изгодно, а възложителят няма да има никакви механизми за контрол.


- Из съобщението на МЗ: "През януари 2019 г., с цел установяване годността и съответствието със съвременните нормативни изисквания на незавършения строеж () "Балмер Инженеринг" ООД представи новото обследване в дванадесет тома. При извършеното от фирмата обследване е установено, че протоколите и систематизираната информация за вложената армировка в конструктивните елементи от 2007 г., не търпят изменение във времето, т.е. диаметърът и местоположението на армировката не биха могли да се променят от 2007 г. до 2019 г. Бетонът е с такъв клас на якост на натиск, с какъвто е произведен и излят. В извършеното конструктивно обследване на незавършения строеж не е констатирано, че сградата не отговаря на изискванията за безопасност при земетресения".


А констатирано ли е, че отговаря?


Ето какъв отговор дават проф. Васил Кържев и доц. Петър Христов от катедра "Масивни конструкции" в УАСГ: "в експертизата липсва изследване и картиране на дефектите и повредите в стоманобетонната конструкция, получени при нейното изпълнение или вследствие на природни и антропогенни фактори, действали през последните 30 години." Становището маркира поредица от недостатъци на извършената експертиза, като се подчертава, че "практически липсва заключителната част, свързана с оценка на текущото техническо състояние на въпросната конструкция, оценка за бъдещото поведение и необходимите мерки за евентуално възстановяване и усилване".


През месец юли 2019 г. министърът на здравеопазването стартира обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на "Национална многопрофилна детска болница". През август Камарата на архитектите я обжалва. През септември търгът беше рестартиран и през октомври - обжалван отново.


Основните аргументи на архитектите: в документите за поръчката на практика липсва задание.


Има само 12 страници списък, в който се изреждат отделения и брой легла; по сега действащото законодателство земетръсната безопасност изисква това строителство да е до 20 м (или 5 етажа); по сега действащия ПУП на София този строеж е определен за събаряне; това скеле не би могло да се адаптира към съвременна концепция за изграждане на детска болница; и последно, но не и по значение - формулировката "инженеринг" означава, че един и същ изпълнител ще направи проект, ще построи сграда по него и ще извършва контрол на строителството. Което - дори при идеални други условия - крие огромни рискове от злоупотреби.


"През месец януари 2020 г. за изпълнител на обществената поръчка е избран ДЗЗД "Детско здраве". Това даде старт на кампанията "Болницата, която искаме". В продължение на месец десетки лекари, архитекти, инженери, родители и известни лица от сцената и екрана се снимаха със своя отговор на въпроса "каква болница искам", и качиха снимките си в социалните мрежи. Искането на кампанията е Националната детска болница да бъде проектирана и построена по съвременни стандарти и изисквания, а не пригодена и адаптирана към един десетилетен бетонен скелет.


- Из съобщението на МЗ: "Решението за определяне на изпълнител беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията от класирания на второ място участник ДЗЗД "Детска болница София". Комисията за защита на конкуренцията допусна предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, което не беше обжалвано и влезе в сила."


След това решение пред МЗ беше насрочен, а впоследствие и проведен протест. Въпреки проливния дъжд, пред ведомството се събраха десетки хора, много от тях с децата си, и с плакати "Не искаме болница от миналото". Беше учредена Национална гражданска инициатива, която и към момента събира подписи.


По повод подписването на договора в условията на извънредно положение, от КАБ потвърдиха, че имат готовност да търсят съдействие от европейски институции. "Абсурдно е - след като напълно пренебрегнаха експертното мнение, хилядите граждански гласове, сега дават обещание за прозрачност", коментира Мария Брестничка, председател на Националната гражданска инициатива, а д-р Адил Кадъм от "Подкрепи педиатрията" допълва, че "използването на епидемията е долен ход".


Представители на протестиращите се събраха в 7.45 ч. сутринта пред сградата на Министерския съвет и, спазвайки изискванията за дистанция и мерките за безопасност по време на епидемия, поискаха оставката на здравния министър Кирил Ананиев.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bosev.asen
  bosev.asen
  Рейтинг: 568 Разстроено

  ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРЯНО ВЕДНАГА!

 2. 2 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2300 Неутрално

  болницата трябва да се строи,още повече грубия строеж е готов отдавна , в добро състояние ,масивна бетонна конструкция ,за която биха мечтали съвременните строители , ако има несъответствия във височина на операционни или достъп ,ще се дострои една малка сграда ,отделена от основната с необходимите неща и до една година нещата да станат ,още повече в духа на новите зарази и новите изисквания да се отделят примерно потоците на възрастни и деца ,на болни от заразата и другите болни ,така ,че има за какво да се помисли .

 3. 3 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4721 Неутрално

  Не е ли ясно на всички, че тук говорим за едно усвояване на 77.8 милиона без ДДС.....които после когато "започнат" строителството ще се окажат недостатъчни и хоп...ето ти още 20/30 милиона без ДДС....най-малко.
  А да не говорим че определено сигурно има едни пари които идват по линия на Европа, това за мен е 100% сигурно. Само да се изчака малко и те ще се покажат.
  Та туй е зора в крайна сметка, няма нищо общо със здравето на когото и да е било....Паритеееееее, парите.....

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3342 Неутрално

  До коментар [#3] от "padrino":

  За парите съм напълно съгласен. Но такова точене щеше да има и ако болницата се строи съвсем на зелено, нали така - да не би тогава Главболгарстрой да не могат да вземат проекта?
  За мен по-важните въпроси са 2- може ли от този груб строеж да стане модерна болница, и второ - ще се спести ли време, ако се използва старата конструкция.
  Отговарям си по-скоро положително и на двата въпроса.
  А и като гледам какво се случва покрай корона вирус истерията съм още по-сигурен - една болница не я прави височината от 3.30 и модерната архитуктура, а лекарите, организацията им и модерното оборудване.
  Ако България се забави още 5 години с нова болница, вместо 3 години със стара, част от най-безценния актив на бъдещото лечебно заведение - лекарите, вече ще са заминали.
  Не настоявам, че съм прав, но се занимавам със строителство от над 20 години и мога да кажа едно - стига да е законно, сегашната конструкция може да бъде използвана умно и да се проектира и изпълни съвременна болница.

 5. 5 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2696 Неутрално

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  +++

 6. 6 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  Колкото повече статии в Дневник, СЕ и медиапул срещу болницата, колкото повече изказвания от кандидат кметът Игнатов срещу строежа -толкова повече се засилва личното ми убеждение, че решението да се строи е правилно. Дедукция.

 7. 7 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3159 Неутрално

  До коментар [#6] от "voodoo_child":

  Никой не оспорва необходимостта от детска болница. Без никакво съмнение трябва да се построи такава. Въпросът е, дали да се продължи строежът на изоставена от 30 години конструкция или да се почне от нулата.
  И всеки който се е занимавал със строителство ще ти каже, че е по-евтино и по-добре да построиш наново, отколкото да преправяш и кърпиш.

  Бивш tww09306483.
 8. 8 Профил на vesselin5
  vesselin5
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Само заради това един т.нар. министър (реално бушон за източване на обществени пари) и разположените над него трябва да си отидат, подпирани със сопи.

 9. 9 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 515 Любопитно

  Надежденце, ти не разбра ли че европа не е свободна, никога не е била, ама последните месеци съвсем явно стана. Смени си името на медията. Моля те. Кажи си чий финансов интерес защитаваш, щото ако нямаше финансов интерес, нямаше да има и статия. Да не би някой брокер на недвижими имоти да иска да продаде на държавата терен за нова сграда на Детската болница и да иска да вземе и препродаде с много висок марж печалба недостроената сграда и терена под нея?

  мурзилка
 10. 10 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Нека се доверим на компетентните специалисти и МЗ. Мнения и претенции у нас по всеки проект са безброй. След " Свободна Европа", остана и "Гласът на Америка" и"Дойче веле" да ни обяснят колко невежи са тези от администрацията. А коментаторите да ги допълнят и колко са крадливи.

 11. 11 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Тези писнаха на всички с безкрайното си мрънкане. И така станаха излишни... Ние ще се справим по-добре сами без дежурните мрънкачи!

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 12. 12 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1561 Неутрално

  Що бе ремонтираха Ц гара на мене ремонта ми хареса.
  Тва с болницата са пълни глупости.
  Има един скелет какво ще е вътре сега се решава.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 13. 13 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1295 Неутрално

  До коментар [#12] от "dedoliben":

  Така е . Но това, е политическа акция на Христо и НПО-тата около него. Тактиката е партизанска- палиш пожари навсякъде и се надяваш властта да не може да ги загаси.

  https://dabulgaria.bg/teams/petkana-georgieva-bakalova/

  Това им е основното лице, което обяснява как не може, няма, не трябва, не, не не.

  Това е положението.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Не вярвам това да го е измислил Кирил Ананиев. На него просто са му наредили, че някой трябва да усвои едни 100 млн.

 15. 15 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1827 Неутрално

  Какво налага тук да се публикуват "материали" от медии като ПИК и Свободна Европа!?

 16. 16 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#6] от "voodoo_child":

  глупости.
  това е схема на бойко борисов и пашата.
  както със спортната зала. конструкцията трябва
  да се рехабилитира. 1000 лева на квадрат.
  няма такава цена. така че у лево с тея твои
  дедукции и други умни думички.

 17. 17 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#13] от "grayeagle":

  кат не са ти ясни нещата не пиши
  празни приказки. нещо имаш ли да добавиш
  или само дежурно си плюеш.

 18. 18 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#12] от "dedoliben":

  абе и централна гара си беше схема
  на боросов и ГБС ма аре. като капитален
  ремонт беше абсолютно неприоритетна.
  НКЖИ са глътнали толкова вода тея обаче
  не трябва да усвояваме европраи. трябваше
  да направят първо площада пред гарата. там е проблема.

 19. 19 Профил на crq18506084
  crq18506084
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  „Нападението“, организирано политически срещу съществуващия стоманобетонен скелет, преследва явно користни цели. Педиатърът д-р Бояна Петкова твърди, без да цитира източник, че етажната височина за операционна зала е минимум 3,30м., което не вярно, а архитектката П. Бакалова, като професионалист, би трябвало да я коригира.
  Според iHFG (International Health Facility Guidelines) минимума e 3,00м.. :
  Rooms with ceiling mounted equipment,such as X-ray Rooms and Operating Rooms will require increased ceiling heights. Heights should comply with equipment manufacturers' recommendations. Operating Room, Interventional Imaging rooms and Birthing room ceilings must be no less than 3000 mm.
  http://healthfacilityguidelines.com/ViewPDF/ViewIndexPDF/iHFG_part_c_space_standards_dimensions

 20. 20 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1646 Весело

  До коментар [#16] от "mihail_p":
  Простако, виждам че си събрал кураж да ми даваш оценки и наклони какви думи да ползвам. Двойка, седни! Не си подготвен. Напрегни мозъчна гънка за нов пост и продължавай да се окайваш от тежкото капиталистическо битие и съзнание. Продължавай да веселиш форума.

 21. 21 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 732 Неутрално

  ...но се занимавам със строителство от над 20 години и мога да кажа едно - стига да е законно, сегашната конструкция може да бъде използвана умно и да се проектира и изпълни съвременна болница.
  —цитат от коментар 4 на boevbisser


  За законно- ще го докарат, колко му е. Но дали ще е безопасно за децата и за лекарите, които работят там?
  Къде могат да се прочетат оценки за годността на конструкцията, оставена толкова години на произвола на съдбата? И то мнения подписани от хора, които с чиста съвест биха пуснали своите деца, своите приятели лекари в тази сграда, за кратък или дълъг престой? И не, не искам да чувам, че плетарки щом издържат по 200 години, то на бетона за 30 нищо няма да му стане. В плетарки на 100 етажа деца не лекуваме. Кой ще излезе да докаже, не да разкаже, че материалите не са претърпели корозия и че няма никакъв проблем, ама никакъв. И после спокойно да преспи няколко дена в сградата, за допълнителна увереност на обществото. Като Кольо Фичето.
  П.П. За толкова пари могат да я направят от начало, даже с озеленяването. Това само строеж все пак, а не цена за напълно оборудвана болница.

 22. 22 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 898 Неутрално

  тия болници е добре да се строят извън града,сред природата ,хем ще е лесно заради трафик ,паркоместа и и тая сграда не е ФУНКЦИОНАЛНА....и изобщо не отговаря за съвременна болнична сграда..но освен 'усвояването' друга причина няма за тоя натиск да се прави в тая стара сграда...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 23. 23 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2627 Неутрално

  "По време на министър Божидар Финков (2002-2004) строежът е обследван и идеята за довършването му се отхвърля, тъй като е определен като опасен и негоден......Създаването на истинска, модерна Национална детска болница изисква преди всичко истинска, модерна концепция."

  Ми и на мене ми изглежда че е опасно, щото бетонът оставен без защита за 40 години кабарясва. Но пък има експертиза, а ученото си е учено.
  Нищо не пречи на олигарсите да построят една хубава, просторна, съвременна, модерна и полезна болница. Що пак чакат държавата? Абе тоз капитализъм кога ще почне да се доказва? Май ще просъществува по-малко време от комунизма.

 24. 24 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 369 Неутрално

  Колкото повече статии в Дневник, СЕ и медиапул срещу болницата, колкото повече изказвания от кандидат кметът Игнатов срещу строежа -толкова повече се засилва личното ми убеждение, че решението да се строи е правилно. Дедукция.
  —цитат от коментар 6 на voodoo_child


  Не дедукция. Деменция.

 25. 25 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Как железобетона до Техно парка срещу Младост1 е 30 годишен , и опасен ,и го бутат - а този на детската болница още по стар , но бил "здрав" ?!!! Бърза се в извънредното положение да се откраднат едни пари , а по минусите на обратно пишештите познавам , колко голяма е опашката на крадците !!! АМИН!

 26. 26 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Поредния пирон в ковчега на България , аха да бъде забият от управляващите - но така е като страха на "НАРОДА" е по-голям от мозъка му!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK