Светът няма да се промени. Оптимизмът в забравените пандемии

Първото значение на думата "филантроп" е "този, който опрощава данъци и задължения".

© Анелия Николова

Първото значение на думата "филантроп" е "този, който опрощава данъци и задължения".Текстът е препубликуван от "Свободна Европа".


"Съвременните държави на чуми и холери, прекарани на тяхна територия през вековете."


Евгений Пескин
"Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен"


Професор Воланд, "Майсторът и Маргарита"


Когато колегата Пескин започна с тази мисъл своята лекция на 1 ноември 2015 г. в рамките на Адам-Смитовите четения в Москва, реших, че това сигурно е така, но силата на пандемиите като причина на обществена, политическа и стопанска промяна вече е повяхнала. Към този извод ме подтикваше както онова, което вече знаех от стопанската история, така от книга, четена от мен в самолета: Homo Deus на Ювал Ноа Харари. В нейната първа глава е обобщена историческата статистика по въпроса.


Димитър Атанасов вече писа за пандемиите и обществения ефект от тях от император Юстиниан насам. Тук аз само ще допълня картината с малко статистика и преглед на политическите и стопанските ефекти.


Статистика на смъртта


Само преди 30 години смъртността от инфекциозни болести (включително предавани от майка на дете) в света е над 33% от всички причини на смърт. През 2017 техният принос за прекъсването на живота е вече 19%, докато този на неинфекциозните болести е 73% (с увеличаващ се дял - бил е 58% през 1990 г.)


До началото на тази година се очакваше делът на инфекциозните още да намалее. Сега е сигурно само, че статистическата класификация ще бъде променена. Както по всичко изглежда, COVID-19 "отключва" неинфекциозни причини за смърт, които заразените с вируса носят у себе си.


За България намаляването на тази смъртност през годините е повече от два пъти: от 4.4% през 1990 г. до 1.96% от всички причини през 2017 г. (Смъртността от наранявания е 3.1%, останалото са неинфекциозни болести.)


При това изобщо и в България, и в света смъртността намалява, а средната продължителност на живота се увеличава. В света и населението се увеличава.


Изглежда крайно некоректно да се твърди, че сегашната пандемия е най-смъртоносната в историята на човечеството или дори само в Европа. Поне засега, разбира се.


Ако превъртим историческата лента от сега към по близкото и по-далечното минало, ето какво се знае със сигурност:


- Само през последните две десетилетия подозренията за "нова чума" бяха свързани със SARS (2002 г.), "птичия грип" (2005 г.) и "свинската треска" (2009 г.), както и ебола (2014 г.). SARS обаче е отнел живота на около 1000 души. А ебола, за която СЗО предполага, че е "най-тежкият случай на извънредно положение с общественото здраве на нашето съвремие", заразява 30 хиляди човека и причинява смъртта на 11 хиляди.


- Вероятно една от причините за обществено невнимание към COVID-19 е ефектът на езоповото лъжливо овчарче: прекомерните страхове от тези епидемии попречиха да се разпознае новата пандемия.


- Според базата данни на ООН за HIV/AIDS през 2019 г. вероятно около 38 млн. души живеят с този вирус. Според най-песимистичните оценки динамиката на новозаразените по години е както следва: 1990 г. 2.3 млн., 2000 - 3.5 млн., 2010 г. 2.7 млн. и 2018 - 2.3 млн. През 2017 г. този вирус е причина за смъртта на малко под 1 млн. души. (Тогава смъртта от пътнотранспортни произшествия е 1.24 млн. души. Но за някои страни ¼ от смъртните случаи се дължат на него. Който желае, може да сравни тези числа с леталния изход от алкохолизъм и наднормено тегло.


- През 1967 г. дребната шарка заразява 15 млн. души и убива 2 млн. от тях.


- През ХХ век най-смъртоносната пандемия е тази от "испанската треска" по време на Първата световна война. По различни оценки тя отнема живота на между 40 и 100 млн. души. "Уикипедия" дава оценка от 60 млн., което е с 20 млн. повече от смъртта, причинена от самата война. Българската историография предпочита да величае армията от онова време, но смъртта на фронта от вражески огън е приблизително равна на тази от болести.


- Когато през 1520 г. испанска флотилия тръгва да заселва земите на днешно Мексико, един от завоевателите носи вируса на дребната шарка. За около 60 години 90% от населението на страната пада жертва на този иначе невинен човек, приютен от местни хора, защото е болен.


- В началото на XIV век чумата, за която вече е ставало дума тук, се разпространява по Пътя на коприната от централна Азия до бреговете на Тихия и Атлантическия океан. Нейна жертва са между 75 и 200 млн. души, повече от ¼ от населението на Европа и Азия. В Англия умира всеки четвърти човек, във Флоренция (за която ще пиша по-долу) - всеки втори.


Политически и стопански ефекти


Само от посоченото е ясно, че глобализацията е спътник на човечеството и само поради това не е причина на сегашната пандемия. Само няколко примера.


Случаят с испанската треска възниква задно с глобалните вериги на доставка на храни и муниции за войната, както и от участието на войници от цял свят на европейския театър на военни действия. Един от ефектите е, че те не разбират за какво се бият. Това е началото на края на колониалните държави.


По-малко известно е, че вследствие на треската възниква съвременната паспортна система. Сега тя би трябвало да чества 100-годишен юбилей.


Конференцията на обществото на народите по този повод е проведена в Париж през октомври 1920 г. Причините за въвеждане на паспорти са много: одържавяването на икономиките, военновременните ограничения, всеобщата военната повинност, масовото дезертьорство, но не на последно място и болестите, снабдяването на армиите и тила с предпазни средства, включително маски.


Паспортите са първоначално въведени през 1914 г. от Германия, Франция и Италия. Замисълът на Конференцията е да се противопостави на тези практики и да "възстанови свободата на придвижване". (Подобна идея присъства и в Договора от Версай от 1919 г.) Предвижда се паспортите да бъдат премахнати през 1922 г. Две конференции на Обществото - през 1924 г. в Рим и 1926 г. в Женева, обсъждат и призовават това да се случи веднага и да се освободи миграцията, за да се възстановят мирът и икономиките на Европа.


Високата смъртност, причинена от чумата през XIV век, има, както изглежда, повече общополезни обществени резултати. Единият от тях е недостигът на работна сила. Това разлага отношенията на зависимост, освобождава ратаите, вдига доходите им (вероятно около два пъти) и издига статуса на жените в семействата и стопанството.


Фундаментална културна последица на чумата във Флоренция е "Декамерон" на Джовани Бокачо.


За да избяга от чумата, той напуска града и живее недалеч във вила, където през 1353 г. написва стоте разказа. Те дават началото на нов морал, основан на уважение към човешкия живот и взаимното съгласие в обществените отношения, включително търговията и икономиката. След тази книга разцветът на възраждането е въпрос на време.


Англия и Лондон са жертва на епидемии през около 20 години до началото на XVIII век. Една от най-страшните е през 1665 г. Оставяйки другото настрана, тогава Исак Нютон, макар и доста слаб студент, трябва да получи бакалавърска титла от колежа "Св. Троица" в Кеймбридж. Това не се случва. Той е принуден да се самоизолира за две години. През това време, може би от скука, той се отдава на въображение и написва Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Няма съмнение, че тази книга е в основата на последвалите машиностроителна и светогледна революция. Но тя повлиява и на неговия съвременник Джон Лок. Неговите работи са в основата съвременната политическа философия и конституционна уредба на света.


Юстиниановата чума има една неочаквана последица - разпадането на империята. Но в стопанската област тя повтаря един основен политически похват, известен от предишни императори и епидемии - инфлацията и хиперинфлацията. Нещо такова ще се случи и през 2020 г. Но тогава инфлацията унищожава и "социалната държава" в нейния римски вариант. Това е шествековна традиция на хлебни и зехтинови субсидии, които са правоимащите граждани на Рим или Константинопол.


Тази традиция се формира и разширява по време на три предишни чуми, при Нерон (64 г.), Антоан и Марк Аврелий (165-180 г.) чиято жертва е Марк, и Киприян (250 г.). В областта на стопанската политика историята се повтаря - инфлация и хиперинфлация. Но епидемията и инфлацията водят след себе и проблем с данъците и частните задължения. Те започват да се опрощават.


Впрочем опрощаванията са известни още от Атина от V в. пр.н.е.


Там данъкът е приблизително 2%, а данъчният инспектор е на изборна длъжност. Обществените работи се финансират с "литургия" - доброволен принос в живота на града. Първото значение на думата "филантроп" е "този, който опрощава данъци и задължения". Тази може би най-съвършена данъчна система се разпада вследствие на чумата по времето Перикъл (450 г. пр.н.е.), който сам е покосен от нея, поради Пелопонеската война. Политическата последица е упадъкът на демокрацията и монархизирането на Атина от Филип Македонски и неговия син.


Както казва проф. Воланд, работата е, че хората са внезапно смъртни. Това е основният проблем при пандемиите. Никой никога не е готов за тях.


Политическите ефекти в Рим са много интересни. Един от тях, поне донякъде последица от епидемиите, е голямото текучество на императорски династии, политическата нестабилност в Древния Рим. Някои императори са с престой на трона от няколко месеца до 3-4 години. Другият ефект е преследването на християните, започнало при Нерон, но най-ожесточено при следващата пандемия - при Марк Аврелий. Но християните полагат грижи за болните и техният обществен авторитет израства, обществото започва да ги обича и уважава. Този ефект се засилва и при Киприановата чума след сто години.


Да не забравяме и за Марк Аврелий с разсъжденията му за дълг, достойнство и стоицизъм. Неговите въжделения са вечно достояние на философското богатство на човечеството, но и плод на нещастно стечение на обстоятелствата. 150-хилядната армия е приносител и първа жертва на заразата (дошла също от Китай). Разгръща се небивал недостиг на легионери, на данъци за финансирането им, хората бягат, не желаят да заемат държавни длъжности, свободните селяни или престават да работят или да продават произведеното, но настояват да получат субсидиите си. Международната търговия е прекъсната, макар и не на пълно. Импортьорът освобождава роби, за да попълни армията и кове монети, за да им плаща. Последицата е, армията регистрира първите загуби на бойното поле след 200 години победи.


Изглежда от горното е ясно, че не малко пандемии тръгват от Китай. Ако трябва да направя някакъв извод, той е, че светът няма да се промени много след сегашната пандемия.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 454 Неутрално
 2. 2 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  Света ще се промени.....
  Ще стане по различен, дори и от най смелите прогнози......

  Bukalemun
 3. 3 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3814 Неутрално

  До коментар [#2] от "eti mehter":

  Не Ети, алчността (консуматорско общество му викат сега) все така ще е движещата сила. Всички други промени са без значение.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  До коментар [#3] от "дерибеев":

  На прага сме на нова ера......ерата на..... "Digi Sapiens"......
  В много от телесните ни органи ще бъдат имплантирани микро чипове.....
  Ще консумираме.....колкото те преценят....

  Bukalemun
 5. 5 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  До коментар [#3] от "дерибеев":

  Дори и количеството вода което консумираме.....ще бъде определяно от много фактори, до момента на които сме обръщали малко внимание....

  Bukalemun
 6. 6 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3816 Любопитно

  До коментар [#3] от "дерибеев":

  Едно обаче със сигурност ще се случи......
  Девиза.... "свобода, равенство, братство"....вече ще е история.....

  Bukalemun
 7. 7 Профил на dpnps
  dpnps
  Рейтинг: 840 Любопитно

  Понеже се появиха доста конспиратори, които говорят за Китайски биологични оръжия и тайни лаборатории, защо пък да не опитаме да развием противоположната теория. :)

  През Октомври 2019 Института Джон Хопкинс в САЩ прави симулация на пандемия, така наречения EVENT 201. Някои хора спекулират, че това значи че САЩ са знаели за заболяването още преди да се случат събитията в Китай от Декември и Януари, което е малко пресилено. Сами по себе си подобни симулации не са необичайни. В крайна сметка това е част от работата на подобни организации.

  Интересни обаче са случаите с рязкото увеличаване на броя "вейпинг" заболявания в САЩ през Септември 2019. От няколко години в САЩ се наблюдават случаи на белодробни проблеми и дори летален изход след "вейпинг", но Септември 2019 има наистина огромен пик. Месец преди това, през Август има инцидент във военна биологична лаборатория за изследване на животински антигени в САЩ в град Форт Детрик. Лабораторията е набързо затворена след като СиДиСи прави проверка и установява липсата на елементарни мерки за сигурност. Има и регистрирано увеличение на респираторни заболявания в района. В последствие, през Октомври 2019, в Ухан в Китай се състоят международни военни игри, на които участват и Американски военни.

  Това са два линка към статии за инцидента в лабораторията във Форт Детрик.

  https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

  "The statement said the Centers for Disease Control and Prevention decided to issue a “cease and desist order” last month to halt the research at Fort Detrick because the center did not have “sufficient systems in place to decontaminate wastewater” from its highest-security labs."

  "The institute is a biodefense center that studies germs and toxins that could be used to threaten the military or public health, and also investigates disease outbreaks. It carries out research projects for government agencies, universities and drug companies, which pay for the work. It has about 900 employees."

  https://wjla.com/news/local/cdc-shut-down-army-germ-lab-health-concerns

  "The CDC reported that the lab did not ensure that employee training was properly verified when it came to toxins and select agents.

  “These failures were recognized through video review of laboratorians’ working in BSL3 and ABSL3 labs,” their report said. “[These] indicate the [lab]’s means used to verify personnel understood the training had not been effective, leading to increased risk of occupational exposures.”

  The CDC went on to specify that a laboratorian who was not wearing appropriate respiratory protection was seen multiple times “partially entering” a room where non-human primates that were infected with [redacted] were “housed in open caging.” They also observed a laboratorian disposing of waste in a biohazardous waste bin without gloves on."

  Тоест, имало е животни заразени с различни патогени, но служители са се разхождали свободно в опасни зони без никакво предпазно оборудване. Също така отпадните води не са филтрирани.

  Има конспиративна теория, че в САЩ на високо ниво военните са знаели за сегашното заболяване, но са го скрили от обществото и с престъпното съдействие на СиДиСи, преди началото на грипния сезон, са регистрирали случаите като "вейпинг", после с настъпването на грипния сезон почват да ги регистрират като грип, за да замажат положението. Междувременно заболяването се пренася в много по-гъсто населения Китай през Октомври по време на военните игри в Ухан, където броят на случаите нараства неимоверно бързо. С увеличаването на броя на трансфери от човек на човек, рязко се увеличава и заразната способност на вируса, защото с всяко преминаване към нов гостоприемник вирусът се изменя и става по-потентен. През Декември е имало суперспредър на пазара в Ухан (това е ясно със сигурност), но вече се доказа, че има случаи на заболели доста преди това и пазарът в Ухан вече не се счита за генезисната локация на заболяването, а в същото време първият заболял не може да бъде намерен все още.

  Това може да обясни и някак си преднамерено бавната реакция на САЩ с тестването. През Януари и Февруари не правиха нищо, а в началото на Март имаха само около 1000 теста направени. СиДиСи, след като получава критики, в началото на Март просто спира да репортва броят направени тестове без да даде обяснения защо.

  Твърди се, че тази учудващо флегматична реакция е защото са знаели, че ако почнат да тестват в САЩ масово още Януари, ще открият доста повече случаи от Китай, което ще постави под въпрос това къде изначално е стартирало заболяването.

  Това е линк към статия за нарастването на броя на "вейпинг" заболяванията през Септември. Симптомите се припокриват с тези на Ковид-19. Интересно е, че така и не се разбира каква е причината.

  https://www.cnbc.com/2019/09/25/tenth-patient-dies-from-vaping-related-illness.html

  "Doctors have identified a common set of symptoms that worsen over time, including coughing, shortness of breath, fatigue, chest pains, nausea, vomiting and diarrhea. They’re advising anyone who has a history of vaping and has trouble breathing or experiences any of the other symptoms to seek medical care."

  https://www.nytimes.com/2019/09/19/health/vaping-cdc.html

  "The number of vaping-related lung illnesses has risen to 530 probable cases, according to an update on Thursday by the Centers for Disease Control and Prevention, and a Missouri man became the eighth to die from the mysterious ailments.

  During a news briefing, Dr. Anne Schuchat, principal deputy director of the C.D.C., said officials expect more deaths because some people are suffering from severe lung illnesses.

  But the nation’s public health officials said they still were unable to pinpoint the cause, or causes, of the sicknesses that have resulted in hundreds of hospitalizations, with many in intensive care units.

  Dr. Schuchat said some patients are on ventilators and therefore are unable to tell investigators what substances they vaped."

  Мистериозно заболяване, със симптоми учудващо сходни с тези на Ковид-19, с неизвестен първопричинител разпространяващо се в САЩ още Август и Септември 2019.

 8. 8 Профил на bxr35608444
  bxr35608444
  Рейтинг: 982 Неутрално  Либералчето си мечтае , че светът ще остане същия . Защото на него така му се иска .
 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3814 Весело

  До коментар [#6] от "eti mehter":

  Напротив, точно този девиз ще се превърне в религия и неизменна част от репертоара на всеки госпъл хор/търговски отдел . Свободен си да бъдеш равен със следващото социално стъпало купувайки си скъп телефон (примерно) с кредит разбира се , та да се почувстваш част от някакво братство (според собствените амбиции) . Винаги така се движил света

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 568 Разстроено

  Вместо да ходя надалече в исторически или географски смисъл, мога да изброя:
  - Лукановата зима
  - Хиперинфлацията
  - Станишковото "това ще мине покрай нас"
  - Короната на вируса

  Четири супер кризи за 30 години....
  Дребните като КТБ или разни наводнения не ги броим. Те са ни присъщи.

 11. 11 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  До коментар [#9] от "дерибеев":

  Вече няма да се движи....
  Всичко вече ще е различно.....
  Хората ще са единици....а не общество.....
  Ще изчезнат много професии.....ще се появят други.....
  Ще има всичко.....но за да се сдобиеш с него....ще ти бъдат поставени ред условия....

  Bukalemun
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  "Първото значение на думата "филантроп" е "този, който опрощава данъци и задължения"."
  ============
  Това вече е опашата лъжа. Първото значение е човеколюбец.
  Ясно е кой иска опрощаване на данъци и задължения. Бизнесменът с неплатени данъци и заплати, но с Бентли и силиконка.

  Еретик
 14. 14 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 689 Неутрално

  Не се съмнявам в интелекта на г-н Станчев, но би било хубаво, преди да започне да пише, да седне и да си направи едно планче: първо ще кажа това, ще го докажа с това, след това онова и накрая ще направя извода, че....
  Сега текста представлява нахвърляни мисли, омешани с разни исторически факти.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 15. 15 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3816 Любопитно

  Изглежда от горното е ясно, че не малко пандемии тръгват от Китай. Ако трябва да направя някакъв извод,
  =========
  Тогава и аз си направих един извод.....
  Епидемиите идващи от Китай.....са играли важна роля за появата на Ренесанса в Европа.

  Bukalemun
 16. 16 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  Ще ви се да се върне комунизма и тоталитаризма, ама ще ви кажа една тайна: НЯМА ДА СТАНЕ!
  Ако има някаква промяна, тя ще е, че веднъж завинаги червените кратуни ведно с руския резидент тук ще идат на мястото си - на бунището на историята.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 17. 17 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  Като изключим параноята, каквото може да се наблюдава с просто око дори тук, дето си дращиме за разнообразие, аз и преди и сега поддържам мнението на автора, че със спирането или голямото редуцуране на броя заразени от тази епидемия, нещата бързо ще си дойдат на място и жиовта ще продължи дори по-хубав, не заради друго, а защото на всеки ще му е приятна мисълта, че се е разминал с болестта.

 18. 18 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  До коментар [#2] от "eti mehter":Не Ети, алчността (консуматорско общество му викат сега) все така ще е движещата сила. Всички други промени са без значение.
  —цитат от коментар 3 на дерибеев


  Излишното,не винаги изцяло доброволно потребление,осигурява работните места на излишните от икономическа гледна точка работници.от там и доходите им.Точно обратното е на алчност.Ако хората като мен,които мразят труда и го минимизират по всички начини основно собствения но не само и в стръмната част на пределната полезност изобшо не се навират,нито као работници,нито като потребители,БВП ще падне наполовина,че и повече.Икономика и общество,базирани на труда не би могло да съществува при такива условия,

 19. 19 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2671 Неутрално

  За К. Станчев, като ЛИБЕРАЛЕН редник е забранена темата край на КАПИТАЛИЗМА. Сега играе ролята и на ПИТИЯ, светът ще бъде същия ,....а ЛОШИТЕ НЕЩА идват от КИТАЙ, и то от 5000 -6000 години насам :) България ще оцелее , ако подмени КОЛОНИАЛНИЯТ ЕЛИТ, с национален. Какво да се очаква от хора за които сметките ,къщата и децата са НАВЪН. Има стари правила "десет пръчки на голо" ,и да се пуснат с ГЛОБАЛНИТЕ ИДЕИ в училищата на СОРОС. Може и да имат успех в някоя африканска страна.

 20. 20 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 610 Весело

  доста семпъл "анализ" на доста посредствен анализатор
  /има едни, които си мислят, че само трябва да си отворят устата и ще потеката умности, и изобщо не се притесняват да го правят... резултата е като горния, много факти, за да се каже един мерак, който си е мерак, и фактите нямат никакво отношение към него.../

  коя епидемия не е променила живота след това, чумата в европа, или шарката в америка, и какво ми доказва тоз "мислител"

  цялата кредитна смешност в която сме потопени е много крехка...
  тя по условие не може да е вечна - но ние я живеем в такива мащаби, все едно е такава...
  тая потребителска илюзия на кредит може да съществува само в общество с особена култура, което не се напряга навън, чувства се сигурно вътре, и е със закърнели духовни интуиции...
  в такива общества смъртта е табуизирана, тя е скрита, и съществува само в ... статистиката...

  това което се случва в европа в момента - е че табуто под натиска на Реалността пада, и макар Смъртта да не е видима и още да представена само под формата на сводки, графики и прочие числа, влезна у съзнанието не като инцидент, а като факт...
  никой вече не вярва, че стига да имаш кредитна карта и си всемогъщ...

  хомеопатите млъкнаха...
  холивуд затвори...
  някой нещо да е чул от кърцуел за сингуларността и идещето безсмъртие 2045...

  "светът" /като начин на живот/ много се промени от 3 месеца и ще се измени коренно, щото вече е очевидно, че това което либералите говорят са глупости и мераци, подобно на комуненатата преди тях, нямащи нищо общо с реалността;
  съвсем скоро ще сме свидетели на това как комунистите, учили в ссср, префасовали се на либерали за да са отновф "даващи акъл", ще се преоблекат като ... "следващи", само щото друго не умеят, освен да плямпат "правилни глупости";
  това наистина което нито една епидемия не може да промени е породата на едни хора, които се изхранват с проституиране с мнения

  Je suis дани кирилов
 21. 21 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1409 Неутрално

  Твърдение, че светът нямало да се промени може да дойде само от човек, който все още не е осъзнал, че е смъртен. Светът се променя с всяка смърт на близък човек, със страха, че може да преживееш собстверното си заразяване или това на близък човек, да се мъчиш или да гледаш как той се мъчи. Абстрактен свят за мене не съществува, не ме интересува какво ще стане със света изобщо, а с този, в който аз и близките ми живеем и ще живеем.

 22. 22 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4480 Любопитно

  "Ако трябва да направя някакъв извод, той е, че светът няма да се промени много след сегашната пандемия"

  Съгласен съм с извода на автора.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 23. 23 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4480 Весело

  До коментар [#12] от "wiligri":

  По гнусна и лъжлива от САЩ - не е. :-)

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 24. 24 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Да, точно така. Пазарният Фундаментализъм и Либертарианството, Джон Лок и останалите посредственици ще ни върнат в Средновековието.

  niki
 25. 25 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 11 Неутрално

  До коментар [#22] от "Иво":

  За съжаление така ще стане. Пазарните фундаменсталисти и финансовата Олигархия пак ще се наложат.

  niki
 26. 26 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Кумирите и спонсорите на Автора, братята Коуч, ще се погрижат пак да си напълнят джобовете.

  niki
 27. 27 Профил на dpnps
  dpnps
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#12] от "wiligri":

  Моралната нечистоплътност, лъжите, манипулациите са характеристики на всяка политическа система. Но в случая трябва да се признае, че Китай жертва икономиката си в краткосрочен план и се погрижи за здравето на народа си, докато на Запад икономиката беше поставена на преден план за сметка на здравето на нацията.

  Ерго, резултатът са всичките лъжи, манипулации и налудничави теории, на които се наслушахме от западните политици в последните 3 месеца.

 28. 28 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  До коментар [#3] от "дерибеев":

  движещите сили са едни и същи винаги, различна е само интерпретацията

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 29. 29 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  До коментар [#20] от "samarianin":

  а ти предпочиташ комунистите, префасонирали се като антилиберали...

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8247 Неутрално

  " не малко пандемии тръгват от Китай."
  И какво правят останалите, за да спрат Китай?

 31. 31 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  До коментар [#17] от "tsvetko_51":

  Да... https://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 32. 32 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1220 Неутрално

  До коментар [#9] от "дерибеев":
  До коментар [#6] от "eti mehter":

  Само да уточним, че под равенство не се разбира, че всички ще имат равни блага...
  Крайно време е да разберете, че става дума за равенство пред закона и за равни възможности...

 33. 33 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1220 Весело

  До коментар [#15] от "eti mehter":

  А дали ще предизвикат подобен и в мюсюлманския свят?
  Щото ви е време да изжвеете своето Просвещение...

 34. 34 Профил на dpnps
  dpnps
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#30] от "Роси":

  Когато правите подобни стигматизиращи изказвания е добре да можете да ги подкрепите с факти, иначе рискувате да изпаднете в голословие. А фактите в случая съвсем не са на ваша страна.

  Може да прегледате този линк. Вижте колко пъти се среща думата "China" в таблицата и сами си направете изводите.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemicsе

 35. 35 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Авторът да вземе да е малко по коректен относно фактите. Шарката убива 300 млн. човека през 20ти век или общо 500 млн. човека за последните 100 години от съществуването си. Именно ликвидирането й се счита за основната причина за ръста на населението на планетата. Виждам за паспортите е писал, на шарката пък дължим откриването на ваксината/ните , името ваксина идва от латинското за животното крава...

  Модератора е неадекватен!
 36. 36 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 455 Любопитно

  https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/04/04/4050197_ami_ako_onlain_obshtuvaneto_ni_haresa/
  В тази статия написах:
  Пост 96: "По този модел на 07.04 ще имаме 80,000 умрели. Да видим дали ще има съответствие"
  Има съответствие.
  Ха да видим сега дали ще съм прав за това:
  Пост 86: "Ако този модел се запази, на 07.05 ще имаме около 1,300,000 умрели."

 37. 37 Профил на floater
  floater
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Авторът навярно е много добър икономист,но когато пише по медицински въпроси е добре да прави повече справки.Smallpox преведено от английски означава едра шарка или вариола.Стотици милиони през вековете са загинали от едра,а не от дребна шарка.

 38. 38 Профил на Born
  Born
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Бих добавил и пандемията от т.нар. "Хонкогски грип" през 1968г. , който комай пак е тръгнал от Китай. Не знам колко са били действително заразените, но за мен беше голямо учудване да разбера, че по цял свят са били починали 1 000 000 души, като само в САЩ, които са били от най-засегнатите, починалите са били 34 000. Апропо, колко са сега умрелите от Ковид в САЩ?

 39. 39 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3007 Неутрално

  Само дойдох да видя какви бляскави цитати от великикани ще докара.

 40. 40 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3887 Весело

  До коментар [#27] от "dpnps":

  А как ще обясниш фалшификацията на данните идващи от Китай?! С грижа за психическото здраве на населението ли?!

  klimentm
 41. 41 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3887 Весело

  До коментар [#20] от "samarianin":

  Така омразният ти “кредит” е.в основата на бурното развитие на икономиката, индустриалната революция, научните открития и всичко що наричаме цивилизация . “Кредита” е материалното изражение за доверието в утрешния ден ако щеш, или предлагаш да се върнем в натуралното стопанство на средновековието защото е по хуманно?

  klimentm
 42. 42 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#41] от "klimentm":

  кредита са парите на робите

  и да, средновековието е било и по-свободно и по-хуманно

  "Модерният човек си мисли, че е свободен, защото се въздържа да докосва стените на тъмницата си." /Давила/


  Je suis дани кирилов
 43. 43 Профил на dpnps
  dpnps
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#40] от "klimentm":

  Какви са аргументите ви че данните от Китай са фалшифицирани?

 44. 44 Профил на Ivan Krastinov
  Ivan Krastinov
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#3] от "дерибеев":На прага сме на нова ера......ерата на..... "Digi Sapiens"......В много от телесните ни органи ще бъдат имплантирани микро чипове.....Ще консумираме.....колкото те преценят....
  —цитат от коментар 4 на eti mehter


  Забрави за 5Г-то.

 45. 45 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 4995 Неутрално

  За нас със сигурност ще се промени.....ще завърши "ПРЕХОДА " и заедно с " преходниците " при това ! Сигурно ще има върху какво да разсъждават всички !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK