Четири подхода за излизане от режима на ограничения

Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters"Темата е огромна. Във всяка част на този обзор може да се влезе в още и още по-голям детайл. Много от различните подтеми могат от своя страна да бъдат обект на отделни анализи. За да запазя текста достъпен, съм се стремил към максималната възможна лаконичност с оглед на широкия обхват и амбицията да кажа всичко важно." Това обяснява д-р Петър Марков от Оксфорд при публикуването в профила си във "Фейсбук" на аналитичен обзор върху стратегиите за смекчаване на рестриктивните мерки за пандемията.


"Дневник" предлага първите две от четирите части на неговия анализ (можете да ги откриете тук и тук). Третата и четвъртата части са публикувани в четвъртък.


Вече минаха цели 2 седмици откато Италия прехвърли пика на потвърдените случаите и седмица откакто устойчиво падат и смъртните случаи. От няколко дни същото се случва и в Испания.
Понеже тази същата динамика сме я виждали и в други страни, моделът вече ни е познат и имаме представа какво горе долу следва. Повечето от нас вече очакват, че оттук нататък е въпрос на (не много дълго) време същото да се случи и в България. За наш огромен късмет, поради рано и превантивно взетите от правителството твърди мерки, намаляването на болните и смъртните случаи у нас ще се случи от не чак толкова високи стойности, както в много от страните в западна Европа.


Докато чакаме да дойде и нашият ред, много хора търпеливо спазвайки мерките за социална изолация вече отдавна си задават съвсем логичните въпроси


"Докога?", "С каква цел?", и "Какво следва?"


Най-малкото общо кратно на многото коментари, които съм срещал по темата би звучало горе долу така: "Разбираме че така трябва, спазваме мерките, но докога ще продължи това? Нали не можем да стоим блокирани, със затворени граници и у дома си за винаги?! Освен това, какъв е смисълът? Като се спрат мерките, вирусът пак ще се върне, само дето се мъчим и съсипваме икономиката".


Върху тези въпроси всъщност се работи активно. От близо месец експертите, ангажирани в контрола на епидемията, вече гледат напред, отвъд края на стриктните ограничителни мерки за прекъсване на бума, който все още е в ход в Европа, и обмислят какви ще бъдат стъпките след това.


В момента активно се обсъждат и формулират така наречените "изходни стратегии", т.е. различните сценарии за устойчиво излизане от рестриктивните карантинни мерки, по начин предотвратяващ завръщането на епидемията. Някои наричат тези планове "стратегии за смекчаване" отчитайки факта че резултатът от тях няма да е пълно излизане от ограниченията, а по скоро постепенно минаване в по смекчена версия на предпазен режим.


Понастоящем всички държави с действащи стриктни мерки за ограничаване предаването на инфкецията активно работят да формулират следващите стъпки и все повече от тях наемат екипи от експерти да ги съветват в този процес, който се очертава да бъде сложен.


За всички общо взето вече е ясно че карантинните мерки и стриктната изолация не са сами по себе си окончателно решение на контрола на разпространението на новия коронавирус. Независимо от това, тези мерки са от първостепенна важност за успеха на следващите етапи в привеждането на епидемията под контрол.


Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters


Какви са всъщност целите на настоящата карантина?


Цел 1: Да се пресече неконтролируем взрив на случаите и да се предотвратят десетки и стотици хиляди жертви на национално ниво.


Цел 2: Да се сведе до минимум броят на тежко болните, така щото той да е в рамките на капацитета, който здравната система може да поеме. Това е стъпка която допълнително намалява смъртността на болните вече хора, гарантирайки им животоспасяваща медицинска грижа.


Цел 3: За няколко седмици броят на случаите агресивно да се снижи и предаването на инфекцията в популацията да се сведе до много ниски стойности, така че отново да станат приложими по-фокусирани подходи за контрол, които са едновременно по-ефективни, по-евтитни, и в по-малка степен нарушаващи нормалното функциониране на обществото и икономиката.


Цел 4: Печелене на време докато октрием дефинитивно решение на проблма - лечение и/ли ваксина. Тази цел всъщност ще продължи да бъде валидна и на всички слдеващи етапи от стратегията за мениджмънт на епидемията до момента, в който тези дефинитивни решения не са факт. Освен надеждата за ваксина и лечение, отлагането ни дава и друго важно предимство. В момента в цял свят тече безпрецедентно съревнование за изследване на новия коронавирус - всеки ден излизат над хиляда научни статии по темата, съдържащи нови парченца от пъзъла. С всеки изминат ден ние знаем повече за вируса и неговите особености, а колкото повече знаем за свойствата на вируса, толкова по адкеватни и ефективни ще са решенията ни свързани с неговия контрол - това е много важно.


Какви са стъпките, които трябва да се предприемат когато карантинните мерки изпълнят задачите си?


Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters


Преди да разгледам тези стъпки и мерки са нужни


Няколко важни уточнения


На първо място - една много важна уговорка. Обсъждането на действията в следващите етапи, които ще дойдат след края на карантината, са важна част от публичния дебат и информирането на обществото. В същото време бързо нарастващата пандемия в Европа и в България към момента ни диктува само едно - стриктни и неотклонни мерки за карантина и социално дистанциране. Докато ситуацията не се промени коренно, това няма алтернатива. Дебатът е за бъдещето, било то и не много далечно.


Всичките различните сценарии за смекчаване на ограничителните мерки могат да бъдат приложени и биха работили едва след като броят на случаите е драстично намален до много ниски нива в резултат от настоящите строги ограничителни мерки и социално дистанциране.


Преход към каквито и мерки да се предприеме, той трябва да е плавен и внимателен със следене на епидемиологичната ситуация. Всякакво рязко премахване на настоящата карантина без тя да е заместена с добре обмислена комбинация от мерки рискува за седмица или две да изтрие това което е постигнато с цената на лишения и неудобства на всички нас.


Преходът към отпадането на стриктните карантинни мерки ще бъде сложен като техника и най-вроятно мерките, които трябва да бъдат следвани ще се различават повече или по-малко между различни групи от обществото съобразно техния риск от заразяване, риск от тежко протичане, естеството на работата им, ръзличните нива на социална и професионална гъвкавост и други.


Малко вероятно е изброените мерки и групи мерки да се ползват самостоятелно или като някакви твърди пакети. Напротив, различните мерки трябва да бъдат комбинирани креативно помежду си с оглед на възможностите и конкретните обстоятелства във всяка една страна, така че да дадат максимален резултат в поддържането на ниско ниво на предаване на инфекцията. Същевременно координация на мерките на европейско и световно ниво е важна с оглед на липсата на уважение на вируса по отношение на националните граници.


Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters


Подход 1


Частично разхлабване на ограниченията, което трябва да става чрез постепенно вдигане на рестриктивните мерки една по една. Това трябва да се изпълнява в добре обмислена последователност, определена от преценка на съотношението между ползата за общественото здраве и тежестта за икономиката, присъщо на всяка една от тези мерки. То трябва да бъде съпътствано от много вниматлено следене на нивото на заболеваемостта и смъртността с цел обратна връзка и корекции в курса.


Например започване с отваряне на училищата и детските градини може да бъде последвано от отваряне на офисите, после магазини продаващи стоки различни от тези за първа необходимост, намаляване на ограниченията в пътуването, евентуално отваряне ресторанти и т.н. Степента на навлизането в този процес ще зависи от степента, в който той води до възвръщане на предаване на инфекцията, като във всеки един момент може да бъде спрян или забавен.


Подход 2


Редуване на смени на периоди с мерки и периоди без мерки, като това редуване може да е синхронизирано или разместено между различни облсти или общини в страната.


Например във всяка една конкретна област може училища и офиси да редуват една седмица нормално функциониране с една седмица функциониране от къщи. Периодът на редуване, може да бъде съобразен с дължината на инкубационния период. Така например ако човек през "активната" седмица се зарази, то той след това ще бъд естествено изолиран вкъщи за цели 7 дни, а ако междувременно развие симпотми, може да мине в самоизолация или да се върне на работа в седмица 3, ако е здрав.


При този вариант има всякакви подварианти и се обмислят предложения с редуване на по-кратки периоди на изолация с малко по-дълги на свободно функциониране; варианти с три нива на ограничения, например пълно блокиране за определен период, частични забрани в последващия период, с работещи магазини, но не и заведения или международни полети и накрая период на неогранично функциониране на обществото, като при всичките тези нива социалното дистанциране и ползването на предпазни средства и принципите на хигиена си остават в действие.


Подход 3


След достатъчен период на стриктно спазвани мерки броят на случаите може да бъде снижен и предаването на инфекцията да е сведено до многно ниски нива. Това ще даде възможност отново да се премине към подхода от началните етапи на епидемията - агресивно издирване на контактни на болните и заразните и тяхното активно карантиниране с цел да се прекъснат веригите на предаване на инфекцията още в ранни етапи.


Когато броят на докладваните мине в стотици, този подход към контрола става непосилен с обикновени средства, защото всеки един случай може да е бил в контакт с десетки и дори стотици други хора, чието издирване отнема време и човешки ресурс. Обратно, когато броят на случаите е малък, това става практически изпълнимо.


За целите на издираване на контактните много ефективен инструмент би бил масовото набиране на големи групи от доброволци. Агресивното и упорито следване на този подход до изнамирането и тестване на всички контактни лица на всеки потвърден случай беше в основата на успеха на Сингапур и Южна Корея в прекъсването на епидемия там.


Подход 4


Използване на мобилни технологии за проследяване на заразните и техните контакти за целите на идентифициране на рискови хора за прицелено тестване. Такъв тип методи за проследяване и изолиране на случаите беше използван от Южна Корея и не само.


Например - когато някой е потвърден с тест като заразен, геолокационните данни от неговия телефон заедно с тези на всички други могат да се ползват за да се установи с кого е бил в близък контакт болният през последните две седмици. Това дава възможност или хората да се предупредят да се самокарантинират, или директно да бъдат потърсени и да им бъде предложен тест, като тези стъпки също могат да бъдат автоматизирани. Този метод е подобен на издирването на контакти на болните от подход 3 по-горе, но е автоматичен, пести времето хора да издирват контактните и по тази причина може да бъде прилаган и при много повече случаи.


Ползването на технологии не изисква непременно централното проследяване на локацията и взаимодействието между хората. Съвременни технологии може да се ползват и за участие от "сентинелни" доброволци (бел.ред. - какво е "сентинелно наблюдение" можете да видите в обяснението на Световната здравна организация, а две актуални публикации има тук) , които с помощта на телефонно или компютърно приложение да докладват, включително и анонимно свои или на членове на домакинството си симптоми. По този начин те могат да предоставят на екипа, отговорен за контрола на епидемията, индикация за натрупване на случаи в даден регион и обръщане на внимание за проблем там.


Текстът е публикуван със съгласието на автора, акцентите в него и заглавието са на "Дневник".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно


  "Докога?", "С каква цел?", и "Какво следва?"
  В ЕС главната причина за кризата е т. нар. БВП и ФЕТИШИЗАЦИЯТА на неговия ръст !

  Всяка година – всеки бюджет залага и чака ръст на БВП !!!!

  [email protected]
 2. 2 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  На фона на останалите текстове, този изглежда доста обещаващ. Поздравления за автора.

 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  А ръст на БВП има основно при растящо потребление!

  И к‘во растящо потребление се чака в държави с тотално застаряващо население, или абсолютен демографски срив, като у нас ?????????

  [email protected]
 4. 4 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  Опитаха да решат този проблем чрез мигрантите – обаче с Африка и Близкия Изток не се получи !

  Сега БВП ще се върне за няколко месеца няколко години назад и после пак!

  [email protected]
 5. 5 Профил на taratanki
  taratanki
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":
  Следя го във ФБ, с акъла си е. Там има част от другите два варианта.

 6. 6 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  До коментар [#5] от "taratanki":

  Не споря - само че здравната катастрофа е следствие на фиксацията върху БВП !

  [email protected]
 7. 7 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Неутрално

  Здравеопазването не е търговия.

  [email protected]
 8. 8 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2251 Неутрално

  Докато 70% от популацията не придобие имунитет това са приказки на мегдана.
  Без ваксина или лекарство всяка стратегия по отношение на охлабване на ограниченията е условна...

  I Want To Believe
 9. 9 Профил на iaat
  iaat
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Директно ни се предлага да експериментираме с децата си – първо да се отваряли училища и детски градини. След като вече е ясно, че и децата се разболяват, но съвсем не е ясно колко трайни са пораженията от коронавируса. А след училище децата ще се приберат при родители, баби и дядовци…
  Този доктор, както и Мангъров, каква клетва е давал – да се грижи за здравето на пациентите или за ръста на икономиката? Не трябва да забравяме кой генерира такива предложения и кой ги пропагандира.

 10. 10 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 391 Неутрално

  Директно ни се предлага да експериментираме с децата си – първо да се отваряли училища и детски градини. След като вече е ясно, че и децата се разболяват, но съвсем не е ясно колко трайни са пораженията от коронавируса. А след училище децата ще се приберат при родители, баби и дядовци…Този доктор, както и Мангъров, каква клетва е давал – да се грижи за здравето на пациентите или за ръста на икономиката? Не трябва да забравяме кой генерира такива предложения и кой ги пропагандира.
  —цитат от коментар 9 на iaat


  Това е и моята критика, даже изгубих интерес след тези думи. Дочетох го, ама...
  Новината от днес е, че италианчетата са на училище чак през септември, а матурите ще се проведат с устен писмен онлайн.
  Ако направим паралел с Мангъров, бих заключила, че е нужен баланс между медицински и политически решения.

 11. 11 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2782 Неутрално

  Носене на маска, спазване на дистанция и честа дезинфекция.
  Тези мерки дават добри резултати в Китай.

 12. 12 Профил на wnq45647114
  wnq45647114
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Нема четири подхода, има един единствен правилен. А именно, разхлабването на ограниченията да е частично, поетапно, и да върви паралелно с въвеждането на допълнителни мерки като задължително носене на подходящи маски на закрито, вентилация на помещенията и превозните средства, масово и периодично тестване на заетите в рискови професии, обслужващи голем брой хора, мерене на температурата на всички работници, ученици и студенти всека сутрин, също и на пътници по гари и спирки автоматично с камери, преместване на заразените в отделни болници. Ако се отворят границите - задължителна карантина в хотел за пристигащите. Само така България може да съжителства с вируса, без броят на заразените да се увеличава.

 13. 13 Профил на wnq45647114
  wnq45647114
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Веднага може да отпадне забраната за разходки и спорт в парка, както и професионалният и аматьорски спорт на открито, но без публика. Да отпадне забраната за напускане на областните центрове (с изключение на София - основното огнище) за да посещават гражданите своите къщи и вили на село, къщи за гости и туристически пътувания сред природата. До 2-3 седмици могат да отворят ресторантите и кафенетата, с условието да обслужват клиенти само на външни маси при достатъчно разстояние (зимни градини и навеси за пушене не се броят). От май месец да отпадне и забраната за посещение на басейни и плажове, при по-строго спазване на отстояние и количество хора на обектите. Изобщо всекакви дейности, които са на открито с възможност да се осигури достатъчно разстояние между хората, да бъдат възстановени в най-кратки срокове.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Д-р Петър Марков от Оксфорд. Вие тука откъде сте и компетентни ли сте по въпроса. Или така, по принцип, сте все против.

 15. 15 Профил на margin call
  margin call
  Рейтинг: 8 Любопитно

  А ръст на БВП има основно при растящо потребление!И к‘во растящо потребление се чака в държави с тотално застаряващо население, или абсолютен демографски срив, като у нас ?????????
  —цитат от коментар 3 на karabastun


  Не само. При растящо потребление главно на услуги, в сегашната конюнктура на капиталистическите икономики.

  Сега вече доста услуги (ще) стават безполезни/невъзможни, и да видим как оттук нататък ще се оформя ръста.

  П.П. Някои излишни/луксозни стоки, тоже...

  https://youtu.be/dWTbvgVOnn0
 16. 16 Профил на Nikolay Pavlov
  Nikolay Pavlov
  Рейтинг: 159 Неутрално

  Този как се появи в публичното пространство, но не спира да дава акъл и Дневник с много голяма охота го препечатват. Преди 2 седмици беше написал, че е въпрос на време в България да се повтори италианския сценарий, че хиляди ще умрат от тоя зловещ вирус и тн. Предполагам, че няма кой да му потърси сметка за всяване на паника

 17. 17 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Задължително с маски на публични места, спазване на дистанция и чакаме ваксина.

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 18. 18 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Хахаха! Пикът още не е дошъл, плоския /дано/ период още не е дошъл, те вече мислят как ще вдигат ограниченията? Алооооо! Целете се към Август и Сепрември за евентуално разхлабване на ограничения. Не пускайте напразни мухи на хората.

 19. 19 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2782 Неутрално

  Хахаха! Пикът още не е дошъл, плоския /дано/ период още не е дошъл, те вече мислят как ще вдигат ограниченията? Алооооо! Целете се към Август и Сепрември за евентуално разхлабване на ограничения. Не пускайте напразни мухи на хората.
  —цитат от коментар 18 на Таралеж


  Икономиката не може да издържи толкова.
  Но спазването на профилактиката дава добри резултати.

 20. 20 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  "Петър Марков от Оксфорд" звучи малко като "Пенчо Цончев от Бусманци". Или Оксфордският университет е престъпно небрежен в поддържането на страниците си в Интернет, или д-р Марков е напуснал оттам преди години след приключване на аспирантурата си. На друго място е представен като служител на Европейския център за превенция на заболяванията, но и там няма следа от него. И Гуглето е безсилно в случая.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 21. 21 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1353 Неутрално

  Здравеопазването не е търговия.
  —цитат от коментар 7 на karabastun


  Това аксиома от учебника по математика ли е или едно пиленце ти го каза?
  За протокола: Джи Пи-тата (домашните лекари) бяха задължени да се регистрират като Еднолични Търговци по Търговския закон. Болниците са търговски дружества и много от тях са пред фалит. Има множество частни клиники. Да продължавам ли?

 22. 22 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  До коментар [#21] от "vankata1":

  Прав е Ванката! Търговия, от най-грозните. Търговия с човешкия живот. В далечната деветдесет и някоя година много близък човек беше тежко болен. Казаха че имало швейцарско лекарство което било единствената надежда. Поръчаха го, беше на цената на кола или апартамент. Дойде твърде късно. Дотогава многото пари и/или емиграцията не бяха цел номер едно. След това си казах че спасението за семейство и близки е или много пари, или вън от България, или и двете.

 23. 23 Профил на Kosta Delev
  Kosta Delev
  Рейтинг: 755 Весело

  Е, как така - ЧЕТИРИ подхода!?!? - има само един и той ще е този, спуснат от съзвездието управляващи ни генерали... Не размишлявайте върху други - не е отговорно!!!

  За какво ни е мнението на учени (и то от вражески Оксфорд)!?

 24. 24 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 575 Неутрално

  До сега не съм коментирал мерките, защото не съм специалист. Не са ми особено удобни, но ги спазвам.
  Мисля си, обаче, че единственото, което правим е да си купуваме време. И то на доста висока цена. Така че е важно, какво правим през това време.
  Вирусът явно няма да изчезне, а това със 70те процента е параграф 22: докато всички си стоят в къщи, няма как да се увеличава процента на хора, изкарали вируса.
  Така че единственото, което можем да направим е да увеличаваме капацитета на здравната система, така че да се справи точно с този вид усложнения и да чакаме ваксина.
  Естествено трябва да се подържат някакви мерки, чрез които да се контролира нивото на заболеваемост.
  Но пълна карантина (на всички) през следващите няколко месеца е абсурд. Или никой няма да я спазва или всичко ще се срине.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 25. 25 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 452 Неутрално

  До коментар [#12] от "wnq45647114":

  Да, обаче трябва да се произведат и разпространят сред населениетоподходящи маски , които да гарантират висока степен на защита и хем да бъдат подходящи за носене по време на целия работен ден, хем да бъдат и за многократна употреба след подходяща ежедневна обработка или смяна на филтри.
  В противен случай работещите със сериозни заболявания ще бъдат обречени на смърт след заразяване.

 26. 26 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2062 Неутрално

  Тези подходи са напълно достъпни в профила на д-р Марков във Фейсбук, аз харесах номер 6: "Подход 6:
  Ако масово тестване е невъзможно, или поне невъзможно на първо време, то тогава трябва като минимум да се стремим към прицелено, но интензивно тестване на всички високорискови групи – т.е. такива, при които вероятността за позитивен резултат е висока. На пъво място тук влизат всчики близки и други контакни на потвърдени позитивни случаи. След края на карантината броят на заразените ще бъде сведен до ниски числа и проследяването на контактни на болните ще бъде отново много ефективен и ефикасен механизъм за контол на инфекцията. Наред с горната група влиза целият персонал на интензивните отделения и пулмологиите. Тук на следващо място влизат всички общопрактикуващи лекари, други медици, служители на здравни институции, други професионални групи и служители в институции в контакт с евентуални заразени. Прицелването на тестването във групи от населението с висок риск от инфекция е много ефективен подход с най-малък брой направени тестове да се уловят максимален брой позитивни случаи. Но тук трябва да се направи важната уговорка че дори да е прицелено само към хора с висок риск, ако кампанията за тестване не се разгърне много широко сред всички хора с по-висок риск и в цяалата страна, важните положителни ефекти от тестването като подход за контрол на епидемията няма да могат да бъдат постигнати.

  Наред с изброените дотук по-цялостни стратегии или сценарии за излизане от ограничителния режим за контрол на инфекцията има още няколко конкретни мерки и стъпки в допълнение, които е нужно да се имат предвид и прилагат.

  На първо място, продължаващо физическо и социално дистанциране. Това са спектър от мерки за намаляване на честотата на близкия контакт между хората. Те включват от по формализирани мерки, като работа от къщи и поставяне на столовете на повече от 1.5м разстояние при срещи и заседания провеждани лице в лице, през продотвратяване образуването на опашки или разреждането им, та до съблюдаване на индивидуално ниво на безопасно отстояние от около 1.5 метра при всекидневни контакти.

  На второ място, носенето на маски ще бъде все по важно през следващите месеци, когато мерките се разхлабват. Маската създава бариера срещу пренасяне на инфекцията и е универсален заместител на физическото отстояние където то е невъзможно или трудно. Маската е евтин, достъпен и не твърде неудобен инструмент за предпазване от инфекция със сравнително висока ефективност. По тези причини аз очаквам носенето на маски да бъде важен елемент във всички стратегии за излизане от карантина. Много страни вече изискват от гражданите си да ги носят на публични места..."

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 27. 27 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1365 Неутрално

  До коментар [#11] от "atmanpg":


  Носене на маска, спазване на дистанция и честа дезинфекция.Тези мерки дават добри резултати в Китай.
  —цитат от коментар 11 на atmanpg


  Китайския пример, на мен не ми изглежда много реален. След взрива в Ухан, сега излиза, че целокупния и с население 1. 326млрд (към 2017г) Китай, е по-добре от България - честно казано много съмнителен резултат, който поне засега не се наблюдава никъде другаде.
  Що се отнася до текста и подходите в него, нещата са казани много общо, вероятно и не може по-друг начин.
  Така като ги чета и се опитвам да мисля по-тях, на мен ми се струва че ще извадим добър късмет, ако все пак по-бързо от предвиденото се намери лекарство. За ваксина наистина съвсем няма как това да се случи и остава варианта всички страни, кои по-бързо, кои по-бавно да минем през 70-те % .

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK