Четири подхода за излизане от режима на ограничения

Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters"Темата е огромна. Във всяка част на този обзор може да се влезе в още и още по-голям детайл. Много от различните подтеми могат от своя страна да бъдат обект на отделни анализи. За да запазя текста достъпен, съм се стремил към максималната възможна лаконичност с оглед на широкия обхват и амбицията да кажа всичко важно." Това обяснява д-р Петър Марков от Оксфорд при публикуването в профила си във "Фейсбук" на аналитичен обзор върху стратегиите за смекчаване на рестриктивните мерки за пандемията.


"Дневник" предлага първите две от четирите части на неговия анализ (можете да ги откриете тук и тук). Третата и четвъртата части са публикувани в четвъртък.


Вече минаха цели 2 седмици откато Италия прехвърли пика на потвърдените случаите и седмица откакто устойчиво падат и смъртните случаи. От няколко дни същото се случва и в Испания.
Понеже тази същата динамика сме я виждали и в други страни, моделът вече ни е познат и имаме представа какво горе долу следва. Повечето от нас вече очакват, че оттук нататък е въпрос на (не много дълго) време същото да се случи и в България. За наш огромен късмет, поради рано и превантивно взетите от правителството твърди мерки, намаляването на болните и смъртните случаи у нас ще се случи от не чак толкова високи стойности, както в много от страните в западна Европа.


Докато чакаме да дойде и нашият ред, много хора търпеливо спазвайки мерките за социална изолация вече отдавна си задават съвсем логичните въпроси


"Докога?", "С каква цел?", и "Какво следва?"


Най-малкото общо кратно на многото коментари, които съм срещал по темата би звучало горе долу така: "Разбираме че така трябва, спазваме мерките, но докога ще продължи това? Нали не можем да стоим блокирани, със затворени граници и у дома си за винаги?! Освен това, какъв е смисълът? Като се спрат мерките, вирусът пак ще се върне, само дето се мъчим и съсипваме икономиката".


Върху тези въпроси всъщност се работи активно. От близо месец експертите, ангажирани в контрола на епидемията, вече гледат напред, отвъд края на стриктните ограничителни мерки за прекъсване на бума, който все още е в ход в Европа, и обмислят какви ще бъдат стъпките след това.


В момента активно се обсъждат и формулират така наречените "изходни стратегии", т.е. различните сценарии за устойчиво излизане от рестриктивните карантинни мерки, по начин предотвратяващ завръщането на епидемията. Някои наричат тези планове "стратегии за смекчаване" отчитайки факта че резултатът от тях няма да е пълно излизане от ограниченията, а по скоро постепенно минаване в по смекчена версия на предпазен режим.


Понастоящем всички държави с действащи стриктни мерки за ограничаване предаването на инфкецията активно работят да формулират следващите стъпки и все повече от тях наемат екипи от експерти да ги съветват в този процес, който се очертава да бъде сложен.


За всички общо взето вече е ясно че карантинните мерки и стриктната изолация не са сами по себе си окончателно решение на контрола на разпространението на новия коронавирус. Независимо от това, тези мерки са от първостепенна важност за успеха на следващите етапи в привеждането на епидемията под контрол.


Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters


Какви са всъщност целите на настоящата карантина?


Цел 1: Да се пресече неконтролируем взрив на случаите и да се предотвратят десетки и стотици хиляди жертви на национално ниво.


Цел 2: Да се сведе до минимум броят на тежко болните, така щото той да е в рамките на капацитета, който здравната система може да поеме. Това е стъпка която допълнително намалява смъртността на болните вече хора, гарантирайки им животоспасяваща медицинска грижа.


Цел 3: За няколко седмици броят на случаите агресивно да се снижи и предаването на инфекцията в популацията да се сведе до много ниски стойности, така че отново да станат приложими по-фокусирани подходи за контрол, които са едновременно по-ефективни, по-евтитни, и в по-малка степен нарушаващи нормалното функциониране на обществото и икономиката.


Цел 4: Печелене на време докато октрием дефинитивно решение на проблма - лечение и/ли ваксина. Тази цел всъщност ще продължи да бъде валидна и на всички слдеващи етапи от стратегията за мениджмънт на епидемията до момента, в който тези дефинитивни решения не са факт. Освен надеждата за ваксина и лечение, отлагането ни дава и друго важно предимство. В момента в цял свят тече безпрецедентно съревнование за изследване на новия коронавирус - всеки ден излизат над хиляда научни статии по темата, съдържащи нови парченца от пъзъла. С всеки изминат ден ние знаем повече за вируса и неговите особености, а колкото повече знаем за свойствата на вируса, толкова по адкеватни и ефективни ще са решенията ни свързани с неговия контрол - това е много важно.


Какви са стъпките, които трябва да се предприемат когато карантинните мерки изпълнят задачите си?


Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters


Преди да разгледам тези стъпки и мерки са нужни


Няколко важни уточнения


На първо място - една много важна уговорка. Обсъждането на действията в следващите етапи, които ще дойдат след края на карантината, са важна част от публичния дебат и информирането на обществото. В същото време бързо нарастващата пандемия в Европа и в България към момента ни диктува само едно - стриктни и неотклонни мерки за карантина и социално дистанциране. Докато ситуацията не се промени коренно, това няма алтернатива. Дебатът е за бъдещето, било то и не много далечно.


Всичките различните сценарии за смекчаване на ограничителните мерки могат да бъдат приложени и биха работили едва след като броят на случаите е драстично намален до много ниски нива в резултат от настоящите строги ограничителни мерки и социално дистанциране.


Преход към каквито и мерки да се предприеме, той трябва да е плавен и внимателен със следене на епидемиологичната ситуация. Всякакво рязко премахване на настоящата карантина без тя да е заместена с добре обмислена комбинация от мерки рискува за седмица или две да изтрие това което е постигнато с цената на лишения и неудобства на всички нас.


Преходът към отпадането на стриктните карантинни мерки ще бъде сложен като техника и най-вроятно мерките, които трябва да бъдат следвани ще се различават повече или по-малко между различни групи от обществото съобразно техния риск от заразяване, риск от тежко протичане, естеството на работата им, ръзличните нива на социална и професионална гъвкавост и други.


Малко вероятно е изброените мерки и групи мерки да се ползват самостоятелно или като някакви твърди пакети. Напротив, различните мерки трябва да бъдат комбинирани креативно помежду си с оглед на възможностите и конкретните обстоятелства във всяка една страна, така че да дадат максимален резултат в поддържането на ниско ниво на предаване на инфекцията. Същевременно координация на мерките на европейско и световно ниво е важна с оглед на липсата на уважение на вируса по отношение на националните граници.


Четири подхода за излизане от режима на ограничения

© Reuters


Подход 1


Частично разхлабване на ограниченията, което трябва да става чрез постепенно вдигане на рестриктивните мерки една по една. Това трябва да се изпълнява в добре обмислена последователност, определена от преценка на съотношението между ползата за общественото здраве и тежестта за икономиката, присъщо на всяка една от тези мерки. То трябва да бъде съпътствано от много вниматлено следене на нивото на заболеваемостта и смъртността с цел обратна връзка и корекции в курса.


Например започване с отваряне на училищата и детските градини може да бъде последвано от отваряне на офисите, после магазини продаващи стоки различни от тези за първа необходимост, намаляване на ограниченията в пътуването, евентуално отваряне ресторанти и т.н. Степента на навлизането в този процес ще зависи от степента, в който той води до възвръщане на предаване на инфекцията, като във всеки един момент може да бъде спрян или забавен.


Подход 2


Редуване на смени на периоди с мерки и периоди без мерки, като това редуване може да е синхронизирано или разместено между различни облсти или общини в страната.


Например във всяка една конкретна област може училища и офиси да редуват една седмица нормално функциониране с една седмица функциониране от къщи. Периодът на редуване, може да бъде съобразен с дължината на инкубационния период. Така например ако човек през "активната" седмица се зарази, то той след това ще бъд естествено изолиран вкъщи за цели 7 дни, а ако междувременно развие симпотми, може да мине в самоизолация или да се върне на работа в седмица 3, ако е здрав.


При този вариант има всякакви подварианти и се обмислят предложения с редуване на по-кратки периоди на изолация с малко по-дълги на свободно функциониране; варианти с три нива на ограничения, например пълно блокиране за определен период, частични забрани в последващия период, с работещи магазини, но не и заведения или международни полети и накрая период на неогранично функциониране на обществото, като при всичките тези нива социалното дистанциране и ползването на предпазни средства и принципите на хигиена си остават в действие.


Подход 3


След достатъчен период на стриктно спазвани мерки броят на случаите може да бъде снижен и предаването на инфекцията да е сведено до многно ниски нива. Това ще даде възможност отново да се премине към подхода от началните етапи на епидемията - агресивно издирване на контактни на болните и заразните и тяхното активно карантиниране с цел да се прекъснат веригите на предаване на инфекцията още в ранни етапи.


Когато броят на докладваните мине в стотици, този подход към контрола става непосилен с обикновени средства, защото всеки един случай може да е бил в контакт с десетки и дори стотици други хора, чието издирване отнема време и човешки ресурс. Обратно, когато броят на случаите е малък, това става практически изпълнимо.


За целите на издираване на контактните много ефективен инструмент би бил масовото набиране на големи групи от доброволци. Агресивното и упорито следване на този подход до изнамирането и тестване на всички контактни лица на всеки потвърден случай беше в основата на успеха на Сингапур и Южна Корея в прекъсването на епидемия там.


Подход 4


Използване на мобилни технологии за проследяване на заразните и техните контакти за целите на идентифициране на рискови хора за прицелено тестване. Такъв тип методи за проследяване и изолиране на случаите беше използван от Южна Корея и не само.


Например - когато някой е потвърден с тест като заразен, геолокационните данни от неговия телефон заедно с тези на всички други могат да се ползват за да се установи с кого е бил в близък контакт болният през последните две седмици. Това дава възможност или хората да се предупредят да се самокарантинират, или директно да бъдат потърсени и да им бъде предложен тест, като тези стъпки също могат да бъдат автоматизирани. Този метод е подобен на издирването на контакти на болните от подход 3 по-горе, но е автоматичен, пести времето хора да издирват контактните и по тази причина може да бъде прилаган и при много повече случаи.


Ползването на технологии не изисква непременно централното проследяване на локацията и взаимодействието между хората. Съвременни технологии може да се ползват и за участие от "сентинелни" доброволци (бел.ред. - какво е "сентинелно наблюдение" можете да видите в обяснението на Световната здравна организация, а две актуални публикации има тук) , които с помощта на телефонно или компютърно приложение да докладват, включително и анонимно свои или на членове на домакинството си симптоми. По този начин те могат да предоставят на екипа, отговорен за контрола на епидемията, индикация за натрупване на случаи в даден регион и обръщане на внимание за проблем там.


Текстът е публикуван със съгласието на автора, акцентите в него и заглавието са на "Дневник".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK