С много тестове можем да изолираме заразните, за да работят останалите

С много тестове можем да изолираме заразните, за да работят останалите

© ReutersДоктор Петър Марков от Оксфорд представи в няколко публикации подробните си идеите за "Стратегии за излизане от карантината". Първата част публикувахме в сряда, а днес продължаваме с последните две части и още два подхода (можете да ги откриете на страницата на д-р Марков във "Фейсбук" тук и тук.


Подход 5


Максимално широко, по възможност масово тестване на всички. Широкомащабното тестване води до един много важен резултат - знанието ни за заразния и имунния статус на всеки един индивид в популацията. Тестовете са най-общо два вида. Такива, които установяват наличието на вируса или части от вируса у човек. За тази цел най-често се ползват така наречените PCR тестове. Този тест показва, че човек в момента е заразѐн и в повечето случаи и че е зара̀зен. Този тест поне до момента е с по-висока степен на надеждност. Вторият вид тестове установяват наличие на антитела (имунна памет) към вируса. Това са серологични тестове и в България напоследък като че ли са си спечелили популярност като "бързи тестове". Те показват че човек вече е бил в контакт с вируса и имунната ситема го познава. Положителен тест от този вид най-често означава, че човек вече е прекарал инфекцията.


Ако (в идеалния случай) знаем кой е зара̀зен, кой е резистентен и кой е податлив на заразяване, ние можем много точно да препоръчаме на хората от всяка от тези групи много различни линии на поведение, така че минимално да отраничаваме минимален брой хора. Можем например да фокусираме много повече ресурс и услилия върху много по-строго изолиране на позитивните (зара̀зните), които след месец на карантина ще бъдат много малка част от населението.
Всички други - всъщност по-голямата част от обществото - съответно могат да функционират нормално. Това особено важи за тези, вече прекарали инфекцията, които по силата на имунитета си не са под никакъв риск и могат да водят живот свободен от каквито и да било ограничения или притеснения.


Масовото тестване дава уникална възможност за съчетаване на много ефектино ниво на контрол на инфекцията със почти пълно освобождаване на обществото и икономиката от рестрикции.Не е случайно че например Германия се е насочила много рано към масово тестване и в момента провежда над 100 хиляди теста на седмица. Такова сертифициране на прекарали инфекцията е особено важно за хора с професии с висок риск от заразяване, като например медици в близък и интензивен контакт с пациенти с COVID-19. То освен стрес ще спести усилия и време за ненужното им карантинирането след контакти със заразни. Масовото тестване за инфекциозност и масовото тестване за резистентност - това са двата инструмента за интелигентна и точно прицелена изолация.


По този начин на всяка категория тествани може да се препоръчат предпазнимерки с оглед на техния епидемиологичен профил.

  • Заразените/заразните трябва да бъдат в стриктна изолация вкъщи.
  • Болните, както и предишната категория трябва да бъдат в стриктна изолация. Леките случаи - вкъщи, а тези, които имат нужда от лечение в болница или реанимация - според тежестта на протичане.
  • Непрекарали инфекцията/податливите - колкото по-ефикасно работят мерките за горните две групи хора, толкова повече мерките за тази група могат да бъдат разхлабени. Маските и социалната дистанция тук ще продължават да са важен начин за подържане на изолация.
  • Хора с висок риск на тежко протичане. Това са хората, които трябва да продължат да се пазят в по-голяма степен. Разбира се, мерките и за тях трябва да бъдат разхлабени до степен, че да могат да водят качествен живот, но мерки като постоянно носене на маска навън, спазване на дистанция трябва да продължат да се спазват много стриктно и педантично.
  • Преболедували. Хора, сертифицирани като преболедували, могат да имат пълна свобода да водят неограничен живот.


Масово тестване безспорно е голям проект и вероятно ще изисква голям финансов, организационен и човешки ресурс. Но цената на всички други алтернативи е толкова много пъти по-висока в човешки животи, разходи за полеви болници, легла и респиратори, лични и обществени икономически загуби, безработица, разходи за налагане масови мерки, че тестването като ефективна политика за епидемичен контрол на този вирус няма алтернатива.


С много тестове можем да изолираме заразните, за да работят останалите

© Reuters


За целите на този план в България най голямото предизвикателство ще бъде капацитетът на лабораториите да обработват пристигащите проби. Без никакво забавяне, още сега трябва да предприемем активни действия за увеличаване на тестовия капацитет до абсолютно възможния максимум. За целта са нужни:


Бърза ориентация в необходимите видове тестове и валидността и надеждността на тези, които се предлагат на пазара и бързо договаряне и закупуване на висококачествени тестове.


Агресивно разширяване на наличния технически капацитет на лабораториите в цялата страна с необходимата апратура, материална база и наличност от консумативи.


Привличане на разположение за програмата за тестване на всички налични лабораторни специалисти с вирусологичен профил.


Светкавично мобилизиране и тренинг в провеждане на тези тестове на лабораторни специалисти от ветеринарните вирусологични лаборатории, а също и такива, които работят в други микробиологични области, включително в медицински лаборатории, научноизследователкски колективи от БАН и университите, както и хора, работещи върху бактерии, паразитни и гъбични микроорганизми. Това са хора с дълъг опит и специфични умения в работа в микробиологични лаборатории - готови кадри. Тренингът, от който те ще ще се нуждаят, ще бъде минимален.


• След изчерпването на гореспоменатия резерв от микробиологични лабораторни кадри може да се търсят и по-широк кръг от лабораторни специалисти, които също ще имат нужда от сравнително кратко обучение, за да могат да се занимават с тестване за новия коронавирус. При нужда, активно привличане на лабораторни специалисти от чужбина на временни договори може да даде възможност за бързо разгръщане на капацитет.


• В паралел с другите мерки за качване на капацитета ни за провеждане на максимален брой тестове на седмица трябва да се идентифицират и осигурят възможности за договаряне на рутинно провеждане на тестове в чуждестранни лаборатории със свободен капацитет, т.е. активно търсене на възможности по целия свят, където наши проби да бъдат тествани в големи обеми и с висока скорост.


• Да се следят много отблизо развитията с разработване на бързи тестове, доказващи инфекция, базирани на вирусни протеини или нуклеинови киселини (не серологичните тестове, които в България се наричат бързи). Едно от важните развития, които очакваме в скоро време, са тестове за налична инфекция, които да могат да се прилагат самостоятелно от пациента, по подобие на тест за бременност. При поява на такива да се търси закупуване след оценка на надеждността им и да се работи за широкото им използване, включително и пускане в продажба на субсидирани ниски цени. По този начин всеки ще може във всеки момент да знае дали е зара̀зен и съответно да се самоизолира. По същия начин при самоприлагане на бърз серологичен тест човек ще може да знае дали е прекарал инфекцията в миналото (т.е. резистентен) и съответно да не се притеснява за здравето си или че може да е заразен за другите и спокойно да работи. Ако се появят такива тестове, те ще намалят драстично нуждата от огромна и скъпа лабораторна мрежа. Т.е. при налични надеждни такива купуването им и масовата им субсидия и наличност може да доведе до огромни икономии.


• Бързо разработване на информационна система в състояние да управлява евентуалния огромен поток на информация и да позволява анализи и ориентация и прицелени и фокусирани политики и мерки към различните епидемиологични категории хора (податливи, заразени/заразни, болни, хора с висок риск на тежко протичане, преболедували) и прицелване на мерки.


Доста от мерките, свързани с разширяване на капацитета на тестване изброени по-горе, ще бъдат провеждани в среда на интензивна междуържавна конкуренция при дефицит на лаборатории, тестове, реактиви, апаратура и кадри. Това означава че предимство ще има този, който се сети по-рано, този, който действа по-бързо и този, който е най гъвкав и креативен. Времето ще е критичен фактор.


С много тестове можем да изолираме заразните, за да работят останалите

© Reuters


Подход 6


Ако масово тестване е невъзможно, или поне невъзможно на първо време, то тогава трябва като минимум да се стремим към прицелено, но интензивно тестване на всички високорискови групи - т.е. такива, при които вероятността за позитивен резултат е висока. На първо място тук влизат всчики близки и други контакни на потвърдени позитивни случаи.


След края на карантината броят на заразените ще бъде сведен до ниски числа и проследяването на контактни на болните ще бъде отново много ефективен и ефикасен механизъм за контол на инфекцията. Наред с горната група влиза целият персонал на интензивните отделения и пулмологиите. Тук на следващо място влизат всички общопрактикуващи лекари, други медици, служители на здравни институции, други професионални групи и служители в институции в контакт с евентуални заразени.


Прицелването на тестването в групи от населението с висок риск от инфекция е много ефективен подход с най-малък брой направени тестове да се уловят максимален брой позитивни случаи. Но тук трябва да се направи важната уговорка, че дори да е прицелено само към хора с висок риск, ако кампанията за тестване не се разгърне много широко сред всички хора с по-висок риск и в цялалата страна, важните положителни ефекти от тестването като подход за контрол на епидемията няма да могат да бъдат постигнати.


Наред с изброените дотук по-цялостни стратегии или сценарии за излизане от ограничителния режим за контрол на инфекцията има


още няколко конкретни мерки и стъпки


На първо място, продължаващо физическо и социално дистанциране. Това са спектър от мерки за намаляване на честотата на близкия контакт между хората. Те включват от по-формализирани мерки, като работа от къщи и поставяне на столовете на повече от 1.5 м разстояние при срещи и заседания провеждани лице в лице, през предотвратяване образуването на опашки или разреждането им, та до съблюдаване на индивидуално ниво на безопасно отстояние от около 1.5 метра при всекидневни контакти.


На второ място, носенето на маски ще бъде все по-важно през следващите месеци, когато мерките се разхлабват. Маската създава бариера срещу пренасяне на инфекцията и е универсален заместител на физическото отстояние, където то е невъзможно или трудно. Маската е евтин, достъпен и не твърде неудобен инструмент за предпазване от инфекция със сравнително висока ефективност. По тези причини аз очаквам носенето на маски да бъде важен елемент във всички стратегии за излизане от карантина. Много страни вече изискват от гражданите си да ги носят на публични места.


На трето място, за всички екзит стратегии изброени по-горе е от първостепенна важност периодично да се правят серологични изследания на случайни представителни извадки от населението с тестве, които улавят антитела и показват кой вече е прекарал инфекцията. Такива изследвания не са особено скъпи или трудни да се проведат и могат да дадат приблизителен процент - в страната и по региони - на хората, които вече са с имунитет. Актуална информация за имунитета в популацията във всеки един момент ще е от ключова важност за преценка на на настоящия и бъдещ риск и епидемичен потенциал и с оглед планиране на нивото на интензивност и възможностите за по-нататъшна деескалация на рестриктивните мерки с оглед минимизирането на щетите от тях.


На четвърто място, от огромна важност е държавата и щабът да се ангажират с добре обмислена и особено важно - ясна и непротиворечива комуникация на всяка стъпка от процеса. Замяната на стриктните мерки, които въпреки че създават неудобство и ограничения в живота на хората, са прости и ясни за изпълнение, с по-сложните комбинации за деескалация носи риск от липса на ясно разбиране какво точно трябва да се прави и е с потенциал да компрометира процеса.


На пето място, трябва държавата и епидемиологичният екип много отблизо да следят развитията и мерките в страните, които са пред нас по епидемичната крива. Това включва стъпките, които се предприемат на всяко ниво и във всяко отношение, както и тяхната ефективност и практически резултати. Това е много важен и ефективен източник на идеи и работещи решения, защото често ни дава възможност предварително да ги наблюдаваме в действие, да ги взаимстваме "наготово" и така да си спестяваме иначе неизбежните погрешни ходове. Държави, чиито мерки си струват да бъдат следени и изучавани, са например Китай, Корея, Сингапур, Италия, Испания, Германия, Франиция, САЩ. Те всички или са по-напред от нас в процеса на борба с епидемията, или пък имат големи по мащаба си епидемии, а и също поради високия си технологичен и научен потенциал са в позиция да разработват и генерират иновативни и ефективни мерки.


Държавата трябва да формира експертен или консултативен съвет, който да изработи конкретен план или няколко алтернативни сценария с оглед нашите конкретни нужди, условия и обстоятелства. Този консултативен съвет трябва да има възможността да гледа и мисли стратегически, но да е способен да отиде до много конкретни детайли в работата си, включително привличайки допълнителни конкретни експерти според нуждата. Той трябва да се състои от специалисти, които разбират епидемиологичната материя в дълбочина в резултат на дълъг национален и международен опит в превенцията и борбата с инфекциозни епидемии - специалисти по контрол на инфекциите, епидемиолози, както и експерти с познания в областта на тестовата диагностика. Не е задължително експертният съвет да е съставен само от българи, важно е да се ползват водещи световни експерти.


В заключение, новият коронавирус няма да ни се махне от главата толкова бързо колкото ни се иска. Той е твърде заразен и за съжаление не може да се елиминира без помощтта на ваксина. Безспорно е също че настоящата епидемия ще остави отпечатък върху начина, по който се правят много неща в живота ни от тук нататък. Това, към което се надяваме да се придвижим непосредствено, не е нивото на безгрижие, което имахме преди няколко месеца. Но целта е мерките, които остават в сила, много по-малко да ни ограничават живота и много по-малко да се отразяват на приходите и благосъстоянието ни. Редица фактори с времето, бавно но сигурно ще смекчават здравното въздействие на този вирус. Постепенно ще имаме все по-добре работещи лекарства, по-късно надяваме се ще се появи и защитна ваксина. Но още преди това, с времето процентът на хората в обществото с естествен защитен имунитет ще се покачва и това ще води до по-трудното и по-бавното му предаване със всеки изминал месец.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (98)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1913 Неутрално

  С много тестове? Сетила се Мара да се побара! Т’ва човече май последно ще разбере че тестове няма, няма и да има, и никой няма никакво намерение да купува/произвежда много тестове или да прави по-масово тестване. По 300 теста на ден. Казах!!!!

 2. 2 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1137 Любопитно

  Ако изолираме един комбайнер или тракторист, д-р Петър Марков ще работи вместо тях. Само питам...

 3. 3 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Любопитно

  Хипотеза на лаик:
  А не е ли възможно, ако ни пази наистина БЦЖ-ваксината, да не изработваме специфични антитела за сарс-2, а имунния отговор да протича по други пътища. Това би обяснило пълния шаш с тестовте, но и би отрекло от съвсем неочаквана посока тезата за коликтивния имунитет.
  Специалистите едва ли ще могат да се ангажират с отговор без точни изследвания, но сигурно могат принципно да изяснят как протича широкия предпазен ефект на БЦЖ-то по принцип.

 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  Тва с многото тестове, звучи мноооооого блажно.

 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  С много тестове можем да станем като Италия! Хиляди пъти ви казаха, че са абсолютно ненадеждни, ама главите ви не увират! Дайте да похарчим едни пари, защото едни другари ги искат!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на xvq07647746
  xvq07647746
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Учените хора правят много красиви модели, които са верни, но имат един голям недостатък - неприложими са в реалността.

 7. 7 Профил на Ivan Stoev
  Ivan Stoev
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Утопия е това, в някакво утопично общество.. това им е проблема на теоретиците, не излизат навън да се поизкалят малко..

 8. 8 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  Понеже дофторите са ноо умни глави е редно да измислят хапче срещу вируса.
  А не само да мислят как да ни изолират...

 9. 9 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  И къде точно тази практика дава резултат? Ама само да не ми цитира някой шанаджии като Швеция, дето те пишат умрял от короната само и единствено ако не могат да ти намерят някакъв друг проблем в картона, ако ще да е пневмония или бронхит от преди 10 години.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 10. 10 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Любопитно

  До коментар [#7] от "Ivan Stoev":

  Недоглежда се, колко антиутопични са тези предложения. Ако ги анализираме откъм етика национал-социализма е като детинска игричка спрямо тях.

 11. 11 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3811 Весело

  Мда,и как ще направим всияко това? Ще им слагаме печати на челата ли?

  klimentm
 12. 12 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  Не, не можем.

  Звучи добре на теория, на практика няма как да стане.

  А те и сега си работят. Не знам някой да си мисли, дали ще си водиш семейството на ресторант докато това върлува. Така че ресторантьорите да мислят как да се преквалифицират.

 13. 13 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Любопитно

  До коментар [#11] от "klimentm":

  Да, пищят срещу кпп-тата или срещу маските, а ако си представим приложени тазива мерки, ми това изисква много по-зверски репресивен подход, за да се проведат.

 14. 14 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  Тази сутрин на пресконференцията д-р Кантарджиев каза срещу гърлобол да се ползват бабините илачи. И те така ще преборим вируса. С чаша гореща лайкучка, мед и чесън...

 15. 15 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 346 Любопитно

  Пак пълни глупости ден след ден ...

  Тези 1000 полицая , дето тестваха, какво разбрахте от тях, че 999 могат да работят утре, ама ако се заразят половината от тях след една седмица докато пазят обикалящите на Великден, дали могат пак да работят или трябва населението да се тества през седмица за да работи мярката дето се предлага.

  Едни прост пример.
  Щатите за две седмици масирано тестване с по над 200 хиляди теста дневно, не могат да обхванат още и 1% от населението.
  Как да разберат кой да работи, като 50% от населението ще е тествано сигурно след половин година

 16. 16 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1690 Любопитно

  Какво се предлага да се работи?!
  На кого ще се продават стоките и услугите?
  Защо ли бяха затворени заводите за авточасти в България?! Хората искаха да работят и не бяха спирани.

 17. 17 Профил на rvr12572942
  rvr12572942
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Аз може и да не съм разбрал, но и до сега никой не е забранил на някого да работи. Заводите са спрени, защото нямат поръчки и зависят от външните пазари, а там е мъртвило, както и у нас. Освен това е нарушен ритъмът на доставките и няма "материал" от който да се произвежда продукцията. Ресторантите дори да им разрешат да работят едва ли ще влезе някой в тях. Хотелите също.
  Това е масова болест с висока вирулентност и дори на 100% да са верни тестовете не виждам това какво ще промени. Ако е рядко заболяване да "хванеш" 200- 300 заболели и да ги изолираш за определено време става, но в тоя случай няма никакъв смисъл. Днес човек може да не е заразен, а след седмица вече да е в интензивното на вентилатор. Не се ли намери лекарство или ваксина няма да има оправия. Лично аз се надявам със затоплянето на времето и увеличението на УВ фактора да намалее и вирулентността на вируса и самият той да стане малко по "софт" и едва тогава да се "запознае" по голямата част от населението с него. Т.е. стадния имунитет да бъде придобит на по- ниска цена.

 18. 18 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3811 Неутрално

  До коментар [#13] от "znaya":

  Да, някави нови Министерства на корона вируса които ще раздават разрешения,индулгенции и указания. Да не говорим че доказаният преди малко 'здрав' след два часа вече може и да е 'болен'.

  klimentm
 19. 19 Профил на rvr12572942
  rvr12572942
  Рейтинг: 829 Неутрално

  УВ фактора да се чете УВ индекса :)

 20. 20 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  Тази сутрин на пресконференцията д-р Кантарджиев каза срещу гърлобол да се ползват бабините илачи. И те така ще преборим вируса. С чаша гореща лайкучка, мед и чесън...
  —цитат от коментар 14 на palav_nik


  Ами Кантарджиев въобще не те е задължил да се бориш с вируса! Заразявай си се и карай по стандартния начин. Нищо лично, нали това искаш?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 21. 21 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1690 Неутрално

  Всъщност мангърчетата са си намерили ниша да захлебват с тази теория и ни бомбардират с нея ежедневно.😁

 22. 22 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  "Не се ли намери лекарство или ваксина няма да има оправия."

  И кой да ги намери.
  Дофтори и фармацевти отчаяно кършат ръце и казват:
  - Нема. И в склада нема. И нема да има.
  Изолирайте се по пещерите с маски и ръкавици...

 23. 23 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ама ние имаме и професор от Оксфорд. Някъде в с Миндя.

  И той има идеи.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 24. 24 Профил на xvq07647746
  xvq07647746
  Рейтинг: 8 Неутрално

  1. Все още не е доказано че се развива траен имунитет.
  2. Все още няма надежден, бърз и евтин тест.
  3. Ако искаме да направим "моментна" снимка трябва да се направят няколко милиона теста за ден - невъзможно.
  4. Ако се въведе деление на хората по признак боледувал/не боледувал това ще си е чиста дискриминация. Кой ще вземе на работа неболедувал? Дори може да се стигне до умишлено самозаразяване т.е. разнасяне на заразата.

  И да си представим, че сме направили всичко както предписва тази антиутопия. Новите "бели" (преболедувалите) управляват света, новите "черни" неболедувалите са маргинализирани, уязвимите са в концлагерите.... И хоп, вируса вземе че мутира... Айде всичко отначало!

 25. 25 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  "Ами Кантарджиев въобще не те е задължил да се бориш с вируса! Заразявай си се и карай по стандартния начин. Нищо лично, нали това искаш?!"

  Мда, нищо лично.
  Кантарджиев само обясни колко е безпомощна модерната медицина.
  И препоръча бабините илачи от време оно...

 26. 26 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1690 Неутрално

  До коментар [#24] от "xvq07647746":

  Боледувал или не, какво да работи този човек?! Светът е треснал кепенците. Заводите са затворени. За туризма и кафенетата няма да споменавам.

 27. 27 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  До коментар [#24] от "xvq07647746":

  Умно красивите им е трудно да го осмислят това. За тях всичко е теория. Те извън офиса си не са излизали и не са виждали как работи реалния Свят.

  Те си мислят, че тестовете дават 100% верни данни. Че всички тестове ще бъдат взети в 15.00 в един ден и ще имаме перфектна снимка. Те не могат да преценят че докато ти вземат теста ти може да си здрав. Но след 4-5 дена да си болен. Изобщо мъката е пълна. Никаква връзка с реалния Свят и реалния живот как там се случват нещата.

 28. 28 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 264 Весело

  Д-р Марков може да даде личен пример..Ягодите чакат..

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 29. 29 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#18] от "klimentm":

  Именно... Направо по един чип на здравите, викам аз..Хубу е да изплюят камъчето най-накрая...

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 30. 30 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Странно, как епидемиолозите взеха да дават икономически съвети, вместо да се концентрират върху намиране на лек..Остава икономистите да сложат престилките и да ходят по лабораториите...

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 31. 31 Профил на Arcade
  Arcade
  Рейтинг: 11 Неутрално

  До коментар [#3] от "znaya":

  В Турция тази ваксина също е задължителна, и няма ефект. Западняците си обясняват по-малкото заразени в източна Европа, с тази ваксина. Истината е, че ние много бързо предприехме 'някакви' мерки. Чехия и Сърбия даже преди нас. В Турция мерки нямаше. В Беларус също. Сега виждате там как е.

 32. 32 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#3] от "znaya":

  Няма никакъв шаш с тестовете за антитела, просто те не работят. Току-що слушах един английски професор по ББЦ, който каза, че са изпробвали всички налични тестове за антитела и никой не е работил задоволително.
  Вместо да изхабяват 1016 теста на здрави полицаи без симптоми, да бяха поне тествали и 100 души, оказали се позитивни преди поне 10 дни, като част от тях са развили симптоми, а друга част не. Това щеше да покаже дали тестовете работят.

 33. 33 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#3] от "znaya":

  А що се отнася до БЦЖ ваксината, тя не може да спре производството на антитела. Щом имунната система се срещне с вируса, тя ще изработи антитела. Обратното значи липса на имунна система и невъзможност да се живее навън, в нестерилна среда.

 34. 34 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#33] от "piliferus":

  Не да го спре, ами да не е нужен, ако например клетъчния имунитет проработи достатъчно бързо, намо да се стигне до производство на антитела. Не съм наясно, но я прилагат при кожен рак, не е много ясно с каква успеваемост и там не се търси да се изработват антитела, а да се активизира клетъчния имунитет.
  Но това са разсъждения от съвсем бегъл прочит. Сигурно вече щяха да са го дали обяснението, ако го имаше.

 35. 35 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2076 Неутрално

  Добре де, не могат ли да се изработят поне надеждни маски и очила за многократна употреба след дезинфекция, които да станат задължителни за носене?
  Който има пари да ги купи, на останалите да ги раздадат безплатно.
  Колкото и да струват вероятно биха били по-евтини от спирането на цялата икономика.
  Заедно с миенето на ръце и дистанцията между хората би трябвало да се спре разпространението на вируса.

 36. 36 Профил на xvq07647746
  xvq07647746
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#34] от "znaya":

  Не съм специалист но този "клетъчния имунитет" ми звучи като прочетен от някой сайт за хомеопатия...

 37. 37 Профил на tpo49647141
  tpo49647141
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тоя с неговите 1000 подхода защо не се скрие вече? Има само един правилен подход, нема смисъл да се размива с тонове общи приказки и варианти.

 38. 38 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#36] от "xvq07647746":

  Не, не, това е сериозно. Целуларен (или клетъчен) имунен отговор, това са същинските клетки-убийци на имунната система. И те също са различни видове.

 39. 39 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 844 Весело

  Умнокрасивите гьобелсаджии бесни че бай Българ не ще и не ще да мре съответно те нямат върху какво да се катерят за да докопат жадуваната от собствениците им власчица.

  И сега правят и невъзможното за да му пускат мухи та да ръгне през царевичака и да се изпозарази па и те да позахлебят от бързите 'тестове' дето са бая афиф работа засега а и да не бяха нищо не гарантира че десет минути след отрицателен резултат щастливият здрав не се сдобива с корона и следващите поне няколко дни е оръжие за масово поразяване както се надяват умнокрасивците

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 40. 40 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Бла бла, никакъв имунитет няма и досега никой по света не е казал, че има такъв.
  Китайците защо не направиха такива схеми.

 41. 41 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4241 Неутрално

  До коментар [#5] от "lz2":

  Ненадеждни са тестовете, а? И германците са много тъпи да прахосват пари за 100 хил теста седмично!?

 42. 42 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4241 Неутрално

  До коментар [#17] от "rvr12572942":

  Затоплянето на времето и силно слънце НЕ влияе никак! В Луизиана е вечно лято, но там заразените са най-много след Ню Йорк.

 43. 43 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#33] от "piliferus":Не да го спре, ами да не е нужен, ако например клетъчния имунитет проработи достатъчно бързо, намо да се стигне до производство на антитела. Не съм наясно, но я прилагат при кожен рак, не е много ясно с каква успеваемост и там не се търси да се изработват антитела, а да се активизира клетъчния имунитет. Но това са разсъждения от съвсем бегъл прочит. Сигурно вече щяха да са го дали обяснението, ако го имаше.
  —цитат от коментар 34 на znaya


  Не става така. Клетъчният имунитет не може да унищожи вирус директно. Клетките, представящи антигените на други клетки, които произвеждат антитела, или дават сигнал на тези, отговорни за клетъчния имунитет, трябва да го погълнат първо, и след това да изкарат на повърхността си части от белтъците му, за да се задвижи имунният отговор. Повярвай на специалист.

 44. 44 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 264 Любопитно

  До коментар [#43] от "piliferus":

  Препоръки?Освен теадиционните с миенето на ръце.. Някакви специфични храни? Минерали, витамини?

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 45. 45 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#41] от "vassilun":

  Ненадежни са, да..Коментират го от дни тук..Ще ги въвеждат, но по-скоро под медиен натиск..Говорят за 30-40% надеждност, в най добрият случай.

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 46. 46 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  До коментар [#5] от "lz2":Ненадеждни са тестовете, а? И германците са много тъпи да прахосват пари за 100 хил теста седмично!?
  —цитат от коментар 41 на vassilun


  Те правят от "бавните" PCR тестове. Които са единствените надежни.

  У нас Мангъров натискаше за "бързи" тестове за антитела. Нищо, че никоя западна страна не прави масово тестване с такива (Испания и ЮК опитаха но се отказаха).

 47. 47 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  Д-р Марков безспорно е един от най-големите български специалисти по темата - може би дори най-големия. Темата на докторантурата му в Оксфорд е точно вирусна епидемиология. Има маса публикации в реномирани западни журнали на тази тема. А сега работи в Европейския Център за Контрол на Заразните болести. От това по-добро СиВи здраве му кажи. Казвам го като човек работил в областта на вирусната геномика.

  На д-р Марков бих му препоръчал да синтезира идеите си в максимум една страница А4. Иначе рискува никой да не ги прочете. А има някои много смислени и потенциално полезни предложения.

  Също бих препоръчал под някаква форма НОЩ или неформалния съвет да го включат в своята дейност. Той може да бъде полезен.

 48. 48 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2186 Неутрално

  В Ухан китайците наложиха жестока карантина и така успяха да стопират заразата. Изчакаха 2 месеца и живота започна отново. Надали имат стаден имунитет тези 12 милиона китайци, вируса просто го няма. Спомням си като ученик в училището откриха болен от жълтеница, последва пълно обеззаразяване на всички помещения

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 49. 49 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#43] от "piliferus":

  Да, да и аз позачетох, че е малко нонсенс това дето съм го писала, но имало фагоцити например, имало и друго - неспециализирани убийци, които ядат наред, без антигени и антитела. Кой яде раковите клетки, те са вътрешни за организма и към тях няма антитела, на друг принцип ще става.
  Но взе да става много образователно. Най-добре да си чета сама за себе си.

 50. 50 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#9] от "Тюфлекчия":
  Хехеее, в България е къде по-точна статистиката - слагат починалия (пардон - загиналия) в графата ковид 19, па дори да е с тежка черепно мозъчна травма и гръдна травма и да е интубиран от месеци поради претърпяна катастрофа, или пък да е с терминално заболяване къде рак, къде нещо друго. Важното е жертви да загиват.

 51. 51 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  прод. от #47:

  По отношение на лабораторната работа добър консултант може да бъде и д-р Петрова, която работи в областта на вирусологията в института Сангър (Кеймбридж):

  https://www.infectiousdisease.cam.ac.uk/directory/velislava-petrova

  Ние имаме голям проблем с организацията на PCR тестването, та е хубаво да се опитаме да ангажираме хора, които имат опит с тези протоколи.

 52. 52 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Весело

  До коментар [#51] от "Николов":

  Как да ги ангажираме - това е както футболистите дето играят по световни клубове, националният отбор може да разчита на тях само с разрешението на клуба. А пък ако дойдат в националния ще трябва да и да тренират с него. + Все пак става дума за политически решения, лична отговорност, познаване и владеене на средата на място.

 53. 53 Профил на Виктор М
  Виктор М
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Масовото тестване и диференцираният подход към изолацията е единственото разумно нещо, което може да се направи. Понеже тук сте млади и не помните, нека ви кажа как преборихме СПИН-а през 80-те и 90-те. Никой не ни е задължавал да спираме секса, просто започна масово образование и тестване, тестване, тестване, БЕЗПЛАТНО тестване. Жениш се - тестват се за ХИВ. Взимат ти кръв - тестват я за ХИВ. На наркоманите се раздаваха чисти игли, за да не се заразяват от една споделена. На проститутките - презервативи. По училищата се раздаваха дори безплатни презервативи. Никога никой никъде не е взел една стотинка за тестване за ХИВ. Това е начинът, няма друг. А тук сега се опитват да ни кажат, че трябва, образно казано, "да спрем секса". Няма да стане така. Напълно съм съгласен със статията. Всяко ново е добре забравено старо.

 54. 54 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Любопитно

  До коментар [#43] от "piliferus":

  Във всеки случай, понеже много разпространиха тезата за БЦЖ-то, а не се обясни конкретно, ще е интересно да се чуе как БЦЖ-ваксината оказва общостимулиращо действие на имунната система, а не само към туберкулозния бацил, ако изобщо се знае, а не е само емпиричен факт.

 55. 55 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#44] от "Noise":

  Питайте специалисти по хранителна терапия. Но отсега ще ви кажа - за нещо, което никой досега не е виждал, няма как да ви даде полезен съвет. Освен стандартните отговори при вирусни инфекции - хигиена, витамин С и старите познати средства при температура.

 56. 56 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#49] от "znaya":

  Нека ти дам пример. Ако не харесваш някого, може да извадиш пищова и да го застреляш. Това става с клетките, които убиват други клетки, например раковите. Но ако не харесваш някоя бактерия, пищовът няма да ти помогне. А долу-горе разликата в размерите на клетка и вирус са като тези между човек и бактерия.

 57. 57 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#55] от "piliferus":

  Благодаря.

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 58. 58 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  Човек може да се умозамая от карантини и тестове. Тоз щом знае, да каже китайците как се оправиха? Или китайците направо да идват тук и да оправят положението.

 59. 59 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 398 Неутрално

  До коментар [#48] от "Корки":

  А вие сигурни ли сте какво точно е станало в Ухан, а и на други места, за да се спре разпространението на вируса, и знаете ли колко са жертвите? И аз не знам, но са в пъти повече от обявеното, по други обективни данни, например броя на урните, поръчани в погребалните агенции, или броя на телефонните сметки, закрити по това време.

 60. 60 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 704 Весело

  До коментар [#56] от "piliferus":

  Мерси за картинката. Няма да досаждам повече.

 61. 61 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Това със стадния имунитет към определен вирус е измислица. Казвам го, като човек който е боледувал два пъти от варицела - веднъж на 9 години и втори път на 40 години. И при втория път вируса се оказа, че поради друга терапия той отново се е "събудил". Дори успях да заразя сина си. Да се молим да минава по-бързо тази вълна, а това че ще има следващи изглежда неизбежно.

 62. 62 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  А ако се повторят по три пъти на всички , ще стане още по сигуроно.

 63. 63 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 844 Весело

  До коментар [#53] от "Виктор М":

  Да се сравнява полово/кръвно предавана гадост с такава по въздушно капков/пипане път е забележително нелепо, дори порно сенсей в апогея на кариерата си не лупа толкова много нито пък човек ей така щрак и става хероинозависим колкото и най-задръстения праволинеен чилячец ще не ще си обменя въздушно капковости или пипа насам натам просто като върши най-елементарни ежедневни неща от къщи до магазина

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 64. 64 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Авторът е епидемиолог от Оксфордския университет и е част от Европейския център за контрол на инфекциозните болести.
  ====================================================
  Личи си , че е свръхкомпетентен! А и за какви авторитетни институции работи-постигнали невероятни резултатите и с лекота, само за няколко дни овладели епидемията във Великобритания, Италия, Испания, Белгия , Холандия, Швейцария и т.н.
  Такива като него многознайковци има и в БГ. Но нали е от Авропата( по изказа на мадам Злата от "Криворазбраната цивилизация" от Сава Доброплодни), къде -къде по авторитетно звучи.

 65. 65 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#64] от "glaxo11":

  от "Криворазбраната цивилизация" от Сава Доброплодни. Сбърках го неволно с автора Добри Войников

 66. 66 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1356 Неутрално

  Те правят от "бавните" PCR тестове. Които са единствените надежни.
  —цитат от коментар 46 на Николов


  То за бавните има и подробности, ама туй на доктора тъй и тъй си е хесап без цифри :

  - струват по 90 евро бройката
  - здравната каса поема само половината сума
  - правят се на машина с ограничен капацитет, като самата машина е петцифрена сума

  Та който е с положителен тест - ясно : отива в карантина. Обаче кой е с отрицателен лаборанта ше му вика на изпроводяк "Другата седмица идваш за нов тест и пак да си носиш 100 лева"

 67. 67 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  До коментар [#5] от "lz2":Ненадеждни са тестовете, а? И германците са много тъпи да прахосват пари за 100 хил теста седмично!?
  —цитат от коментар 41 на vassilun


  Ключовата дума в изречението ти е "прахосват пари".

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 68. 68 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално

  До коментар [#41] от "vassilun":

  Германците правят по 500000 теста на седмица, с тенденция да станат 1 млн.

 69. 69 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#64] от "glaxo11":

  "Такива като него многознайковци има и в БГ."

  На базата на какво образование си въобразяваш, че можеш да определяш кой е многознайко и кой не?

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 70. 70 Профил на JsT
  JsT
  Рейтинг: 85 Неутрално

  Не им ли писна с тези безсмислени предложения?
  От 1000+ полицаи, които са сред рисковите работници има само 2ма заболели! И това е поредното доказателство за ненужността на тези масови тестове. Виждаме колко са новите случаи на ден - хора потърсили помощ, както и на смъртните случаи.

  Т.е. в България преболедувалите и заразените са все още една шепа. Да тестваш масово за да разбереш, че има общо 2000 души болни от covid-19 е безразсъдно харчена на народни пари!

  Ние не сме помазани и някакси магически да сме пребодували тайно и да сме готови за масови тестове. С тази скорост и тези мерки НЯМА да достигнем 80% групов имунитет тази година. Просто е въпрос на математика и статистика.

  Сегашните мерки са необходими само за да се прецени по какъв ред и начин да се върнем към работа и производство докато епидемията върви. В момента се обучаваме да стоим на разстояние, да носим маски и да подобрим хигиените си навици. В момента в който посвикнем да спазваме правилата ще променят мерките.

  В повечето странни в Европа ще запазят мерките и извънредното положение поне до края на април, така, че при добър късмет на 10-15 май ще имаме право да се разхождаме по градинки, но за ресторанти, кафета и клубове не мисля, че ще работят в следващите 2 месеца.

 71. 71 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1885 Неутрално

  "В заключение, новият коронавирус няма да ни се махне от главата толкова бързо колкото ни се иска. Той е твърде заразен и за съжаление не може да се елиминира без помощтта на ваксина."

  Това е положението...
  Всичко останало е бошлаф.
  Колкото гъвкав и креативен да си, накрая опираш до стадния имунитет.
  Май само китайциуте досега показаха как би трябвало да се контролират нещата.
  Докато те мобилизираха 2000 лекари за да ги изпратят на първа линия, тук колегите им хвърлят оставки...

  I Want To Believe
 72. 72 Профил на Виктор М
  Виктор М
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#63] от "Saint of Me":

  От 6 млн. 600 заразени - малей! Много страшен този въздушно-капков вирус, братче! Мноооогоооо! Умрял си от страх, човек. Стегни се малко, веднъж се мре. Бацко ви баламосва и ви плаши, днес дори ме прокле и ме заплаши с божие наказание - щото съм атеист. И вие му ръкопляскате. Като в онзи стар виц - утре ще ви бесим, въжето да си го носим ли или ще и го раздавате.
  Това е просто грип!!!! Не е проказа, не е чума, не е СПИН, не е Ебола, не е смъртна присъда. Успокойте се малко. Всичко с това със забраните се прави, за да се удължи агонията. Все Х на брой хора ще се разболеят и У души ще умрат, но с тези мерки това ще стане мнооооогоооо бавно, за да не товарим здравната система, а през това време много хора и ще умрат от глад или ще хванат гората.

 73. 73 Профил на JsT
  JsT
  Рейтинг: 85 Неутрално

  Това е просто грип!!!!
  —цитат от коментар 72 на Виктор М

  Просто грип, срещу който голяма част не изгражат имунитет, умират като пилци, няма ваксина и ефективно лечение. Интересно е хората, когато са изпрвани пред епидемия от такъв мащаб често реакцията им е точно такава - пълен отказ да приемат реалността.
  Един вид, ако не вярвам на нея, няма как да ме хване и да ми се случи нищо! И седмица по-късно като Джонсън в болница, в интензивното да се борят за живота му. Добре, че е премиер, та ще се сложат 20 лекаря да му баят и да му правят ако трябва и дишане уста в уста.

 74. 74 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  нуждата от огромна и скъпа лабораторна мрежа. Т.е. при налични надеждни такива купуването им и масовата им субсидия
  ________________
  Проф. Мермерски патентова бърз тест за COVID-19 и годава безплатно на България.
  Ама друго си е да се развъртят милиарди за тестове!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 75. 75 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3066 Неутрално

  И пак се тръгва с предложения и инициативи без преди това да има структуриран модел, в който да има цифри, че и числа. Може и да не са съвсем верни, поне в началото, но с времето можеш да си ги донастроиш. Но е безумно да се хвърлят инициативи без да се прави дори приблизителна оценка. Да, ще има много guesstimates, обаче като нямаш обща структура, всичко ще е половинчато и само дрънкане.

 76. 76 Профил на toff
  toff
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Това само на теория би проработило.
  7 милиона теста * 150 лв = 1.05 милиарда лева
  от тях 10% от заразените няма да бъдат хванати заради неточност на теста или ранен стадий на заразяването предвид инкубационния период, отделно човекът може да се зарази прибирайки се от направения му вече тест....
  Реално няма никакъв начин да бъдат хванати всички едновременно. Дори 500-1000 да останат, те много бърза ще увеличат броя на заразените отново.

 77. 77 Профил на dpnps
  dpnps
  Рейтинг: 398 Весело

  До коментар [#48] от "Корки":

  "В Ухан китайците наложиха жестока карантина и така успяха да стопират заразата. Изчакаха 2 месеца и живота започна отново. Надали имат стаден имунитет тези 12 милиона китайци, вируса просто го няма."

  С вас няма да се съгласи светилото в Българската вирусология, доцент Мангъров, който обясни на няколко пъти в национален ефир как Ковид-19 бил се изпарил в Китай понеже населението повсеместно го било изкарало и развило имунитет ... това било обяснението, друго обяснение няма :Д

 78. 78 Профил на Виктор М
  Виктор М
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#73] от "JsT":

  Това не е вярно, това е твърдението на твоя Вожд и учител. Умират под 10% от хората, които и без това са много болни. У нас имаме един с рак на белия дроб, който го водят починал от корона. Имаме и един човек, пострадал на катастрофа, който е дишал едвам, пипнал грип и починал. Имаме над 80 годишна жена с инсулт - и нея я водят починала от коронавирус. И въпреки тези манипулации, пак нямаме дори 5% смъртност.
  Разбира се, всяка смърт е трагедия за близките, затова съболезнования. Но като статистика нещата не изглеждат чак толкова страшни, колкото Банкянският тарикат ги изкарва, щото така му отърва.

 79. 79 Профил на Виктор М
  Виктор М
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#76] от "voxy":

  1 милиард на фона на 10-те милиарда, които те се канят да вземат като заем за мерки срещу пандемията? Къде излиза сметката? А излишъкът от 1.5 или 3 млрд беше, че не помня? Къде излиза сметката? Или да не излиза - както казва Мутафчийски.

 80. 80 Профил на JsT
  JsT
  Рейтинг: 85 Неутрално

  До коментар [#73] от "JsT":Това не е вярно
  —цитат от коментар 78 на Виктор М

  На всеки който умира ми се намира нещо не наред за да се оправдае вярана на твоя вожд?
  Няма човек, който да няма някакви здравословни проблеми. Умират хора на 20-30-40 години. Един имал високо кръвно, друг бил преболедувал тежък грип миналата година и за това белите му дробове били засегнати. Трети бил с асма. Оправдания, оправдания.

  Какво му имаше на 30-годишния американец който е бивш футболист, в топ форма, без придружаващи симптоми и за седмица почина от covid-19?!? Е на него нищо не му намериха с което да се оправдаят. Само в България търсим дали случайно не роден на лоша дата според китайския календар?!


 81. 81 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#69] от "▉":

  Благодаря за въпроса!
  От житейския ми опит, от здравия разум и професионалната ми кариера, която доста време бе свързана със статистика и изследване дейността( техническо и логистично състояние и кадрово обезпечаване) на над 60 болнични и поликлинични заведения.Имам поглед отвътре и знам кое може и кое не може да се случи от препоръките дадени от Оксфорд. И едно е на теория, а друго е да заведа този доктор в Болниците в Своге, Попово, Севлиево, Девин, Айтос, Исперих, Харманли и т.н., които обслужват всяка контингент от по между 20-50 хиляди души и да ми каже на място, като как аджеба и кой ще извърши масов скрининг, като те имат по около 15-20 лекари и по 2-5 отделения. Половината им персонал е в пенсионна възраст , а лекари инфекционисти и микробиолози са по 1 на 3 болници.
  И не

 82. 82 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3742 Весело

  До коментар [#81] от "glaxo11":

  Отговор почти по Гьоте (Мефистофел към Доктор Фауст):
  "Теорията друже мой е сива, дървото на живота вечно зеленее" :-)
  Бъдете здрав!

 83. 83 Профил на Виктор М
  Виктор М
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#80:"JsT"][/quote]

  Какво му е на 30 годишния американец спортист в топ форма? С голяма доза сигурност мога да предположа, че е зобал. стероиди. Виждал съм пораженията на стероидите върху нацепени батки и еректилната дисфункция е най-малкият им проблем. Увреждания на черния дроб, на сърцето, на метаболизма, на имунната система... Да не продължавам.

 84. 84 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#82] от "daskal1":

  +++++Благодаря! Само да не почна и аз като Фауст в сцената пред градските порти в диалога му с Вагнер "Ах, две души живеят във гръдта ми наранена-една на друга чужди - и вечно искат те да бъдат разделени! ". Че на моите години и в тази карантина, почвам да се чувствам леко шизофренично :) . Поздрави!

 85. 85 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2888 Неутрално

  До коментар [#41] от "vassilun":
  Германците са много тъпи да прахосват..за тестове:
  >>> Да видим колко тестове на милион човека правят те и някои други тъпи страни:
  Германия.........15,730 теста на милион, смъртност на милион....31 човека
  САЩ ...................7,181 теста на милион, смъртност на милион...50 човека
  Израел............ ..13,557 теста на милион, смъртност на милион......11 човека.
  Норвегия.........22,326......................................, ......................................................20 човека
  https://www.worldometers.info/coronavirus/

 86. 86 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2888 Неутрално

  До коментар [#72] от "Виктор М":
  Много страшен този вирус?
  >>> Ето при нас как са нещата- Бронкс, NYC, масови гробища. Чудя се от какво ли са починали тези хора?

  https://bit.ly/2UXCqrl

 87. 87 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Ала бала портокала...
  За да си наясно с незаразените трябва да правиш тестове на всеки четири дена... нито е възможно, нито е постижимо...
  За ваксината... ами не се знае дали ще има... да не би за САРС 1 и ХИв да има....

  Та много учени - много мнения... а вируса си ни ръфа и времето си минава...

 88. 88 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#85] от "тулса":

  Кажи иза нас де, що не ни слагаш в класацията...

 89. 89 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3742 Весело

  До коментар [#84] от "glaxo11":

  "Леко шизофренично" е нормалното състояние днес :-)
  Да не припомням вече разказвания от мен във форума анекдот за Иванчо и брата-полуидиот :-)

 90. 90 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3742 Весело

  До коментар [#88] от "Велков":

  Той какво да слага, дал е линк за таблицата. България, по тези данни, е доста ниско-опасна зона с 624 заразени, само 6 нови, 24 смъртни случая , 18,502 теста общо/2,663 на 1 милион

 91. 91 Профил на dnk
  dnk
  Рейтинг: 550 Неутрално

  И къде точно тази практика дава резултат? Ама само да не ми цитира някой шанаджии като Швеция, дето те пишат умрял от короната само и единствено ако не могат да ти намерят някакъв друг проблем в картона, ако ще да е пневмония или бронхит от преди 10 години.
  —цитат от коментар 9 на Тюфлекчия


  В Германия - там се тесва агресивно и от рано. Резулата е минимална смърнтост и много по-обра информация как се развива епидемията на тяхна територия.
  Това последното позволява наличните ресурси да се насочват там където са най-необходими или ще имат най-голят ефект.

  Моралът не е порок!
 92. 92 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#90] от "daskal1":

  Е да ни покаже, за да видим многото тестове ли са важни и каква е корелацията към смъртността...

 93. 93 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3742 Неутрално

  До коментар [#91] от "dnk":

  Германия просто има много добре развита мрежа на здравните заведения, с възможности за разсредоточаване на ресурсите съобразно нуждите и пренасочване на потоците. Мой роднина е главен хурург в специализирана болница, там не се приемат други случаи а само планирани и непланирани операции по специалността им, никакви короновирусни и т.н.
  Малко ми напомня ужасът с който немски техник извика на един нашенски майстор тръглал с клещи и чук да развива болт в автобус "мерцедес" в България ": "Ключ номер 17, ключ номер 17!!!"

 94. 94 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2888 Неутрално

  До коментар [#92] от "Велков":
  Многото тестове ли са важни
  ....>> Разбира се, че това не е единствения фактор. Оперативните и разумни действия на правителството са също важни. Но все пак, едно сравнение на Южна Корея и САЩ:
  .......The United States and South Korea confirmed their first cases of COVID-19 within a day of each other, but since then, the United States has registered case numbers in six digits, whereas South Korea has barely cracked 10,000 and has witnessed a slowdown in the rate of infection. South Korea’s COVID-19 mortality rate is one-third that of the United States. And per capita, South Korea has tested three times as many citizens as the United States has—thanks in part to South Korean companies, which produce more than 350,000 test kits per day and plan to increase their output to one million....
  https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-10/south-korea-offers-lesson-best-practices

 95. 95 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2888 Неутрално

  До коментар [#89] от "daskal1":
  Новото нормално състояние? Има един американски сериал "Тhe New Normal". Ето малко за сюжета:
  ....A quirky single mom escapes her going-nowhere life in the Midwest by moving to California and becoming a surrogate mother for a gay couple. They want a baby of their own. She wants a new life. Between the three of them, they forge a different kind of family.

 96. 96 Профил на Thomas Anderson
  Thomas Anderson
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Един-двама-пет болни да изтървеш и всичко тръгва отначало. Стига глупости. Вземи кредисимо... набутай държавата с милиони за тестове вместо за грижи за болните. Аман от оХфордски и тям подобни теоретици. На ексел всичко изглежда 6... на практика - излез да видим

  Sugar - The Bitter Truth http://www.uctv.tv/search-details.aspx?showID=16717
 97. 97 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  Епидемиолозите по света отдавна са наясно как се процедира при епидемии. Оказва се, че тази епидемия е ШЕСТА по ред от коронавирус. Първата е през 1100г. и е продължила 100 години. Всеки що-годе нормален епидемиолог е наясно, че при епидемия СЕ ИЗОЛИРАТ БОЛНИТЕ, а не здравите хора. И начините за откриване на болните отдавна са известни. Ама за да не желаят да ги прилагат, явно властите имат ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ. А властите именно не желаят. Та улиците станаха по-спокойни и безлюдни от гробищата! Щото не става въпрос за пари. Декември потънаха в неизвестна дупка 6 милиарда, а финансовото отказва да каже къде. Сега взимат още 10 милиарда за пухане, но не и за здраве. Щото "сиренето с пари". Здравето и смъртта също с пари. Лабаво нема.
  За хората, които искат да чуят мнението на епидемиолог, а не самозванец или назначенец, нека отделят малко време, за да чуят мнението на д-р Антония Първанова. В интервюто тя е представена добре, не е нужно да бъде повторено и тук:

  https://www.tvevropa.com/2020/04/opasen-li-e-za-evropa-raznoboyat-po-koronavirusa/

 98. 98 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  Май са го изтрили. Вече не мога да вляза в линка.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK