Частни детски градини: МОН да си редактира "препоръката" да не се плащат такси

Внушението, че е налице задължение да не се събират такси, ще наруши баланса, който всяка от представляваните от нас детски градини е постигнала с възложителите на услугата.

© Цветелина Белутова, Капитал

Внушението, че е налице задължение да не се събират такси, ще наруши баланса, който всяка от представляваните от нас детски градини е постигнала с възложителите на услугата.На 6 април Министерството на образованието и науката (МОН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикуваха препоръки към частните детски градини във връзка с предварително платени суми за посещение на частни детски градини и частни детски ясли в условията на извънредно положение поради разпространението на COVID-19 в България, които бяха оповестени в различни медии


Във връзка с тези "препоръки" 21 частни детски градини и организции се обединиха със становище, в което изразяват несъгласие с императивния тон. То е депозирано в МОН (Вх. №0607-62/ 13.04.2020 г.) и КЗП, но до момента отговор не е получен.


Интересното обаче е, че на 10 април МОН изпраща на кметовете на общини и на експертите по образованието в общините писмо, в което препоръчва да се създаде организация в детските градини, която да осигури учителите да работят с родителите и децата чрез платформи, приложения, електронна поща или по друг начин.

За целта учителите следва да разработят материали, видеа, аудиозаписи, които да позволят на децата, чрез игрови ситуации да развият логическото си мислене, да комуникират, да творят и да имат физическа активност. Не е ясно как тази препоръка следва да се съвместява с "препоръката" да не се плащат такси за времето на извънредно положение, коментираха частните детски градини и организации. Ето текста на становището им:


Уважаеми г-н министър,


Представляваните от нас частни детски градини са търговски дружества. Съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), записването и отписването на децата в частните детски градини се извършва при условията и по реда, определени от детската градина и в договора за обучение.


Частните детски градини работят с договори за обучение, които са изрично одобрени от МОН


и това е предпоставка за издаване на заповед от Министъра за получаване на разрешение за вписване в регистъра на институциите на частните детски градини.


В чл. 22, ал.1 от Наредба No 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование е очертано задължителното съдържание на проекта за договор за обучение. Т. 6 от ал. 1 на чл. 22 изрично посочва задължението на изпълнителя (частната детска градина) за връщане на възложителя на остатъка от внесената такса за обучение - при прекратяване на договора по взаимно съгласие; при заличаване или отписване на детската градина или училището от регистъра на институциите; по причини, свързани със здравословното състояние на детето или ученика -


липсва задължение за връщане на платеното от възложителя в случаите на форсмажор.


От изложеното следва, че въпрос на свободно договаряне между частните детски градини и възложителите е как ще се уреждат финансовите отношения в случай на форсмажор.


Считаме за недопустими, незаконосъобразни и уронващи доброто име на частните детски градини, разпространените в медиите "препоръки" от МОН.


На първо място, "препоръките" са изложени в императивен стил, който създава впечатление, че е забранено събирането на такси, а на практика, така наречените "препоръки", представляват едно становище, което няма задължителен характер. В резултат внушението, че е налице такова задължение да не се събират такси, ще наруши баланса, който всяка от представляваните от нас детски градини е постигнала с възложителите на услугата.


На второ място, не отговаря на фактическото положение, че сме преустановили изпълнението на дейностите по социализация и възпитание на децата. Именно по искане на възложителите, за преодоляване на социалната изолация и запазване максимално близък до нормалния ритъм за децата, се провеждат онлайн занимания - четене на аудиокниги, разказване на приказки и истории, пеене, идеи към родителите за занимания с рисуване, моделиране и т.н. Това е изцяло в интерес на децата и по желание на родителите.


На трето място, описаните т.нар. необходимоприсъщи разходи не включват разходите за заплати на персонала, местните данъци и такса смет, изплащане на месечни вноски за ипотечните кредити за сгради и оборудване/заеми към частни лица.


Уважаеми господин министър,


убедени сме, че свободата на договаряне не е отнета по време на форсмажор.


С усилие от наша страна и благодарение на доверието, което възложителите (родителите) имат в нас, сме успели да договорим заплащане на редуцирани такси, които да ни позволят да продължим да работим, както сега, така и след прекратяване на извънредното положение. Всеки възложител има условия, при които може да прекрати договора с изпълнителя - който желае се възползва от тази възможност.


В случай, че така наречените "препоръки" имат задължителен характер, то те не са оформени по законосъобразен начин. От друга страна, ако препоръките са едно правно становище, то


нека да бъдат редактирани и обявени в пресата със следните промени:


Абзац 1, последно изречение да бъде променено както следва: Вместо: "Предвид на това частните детски градини и ясли не могат да изпълняват дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца в предучилищна възраст за времето на извънредното положение и съответно не следва да изискват заплащането на цена за непредоставена услуга"


Да бъде променено по следния начин: "Предвид на това частните детски градини и ясли не могат да
изпълняват в цялост дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца в предучилищна възраст за времето на извънредното положение и съответно ПРЕПОРЪЧВАМЕ да намалят първоначално определените такси."


Абзац 2: Вместо: "В случаите, в които потребителите не могат да използват услуга, за която са заплатили, би
следвало да могат да се възползват от правото си да им бъде възстановена заплатената авансово сума."


Да бъде променено по следния начин: "В случаите, в които потребителите не могат да използват услугата, за която са платили, изцяло, ПРЕПОРЪЧВАМЕ да се възползват от правото си да им бъде възстановена частично платената авансово сума."


Абзац 3: Вместо: "В периода, в който децата не могат да посещават съответните детски ясли и детски градини
поради наложените ограничения, с цел защита на здравето им юридическите лица, предлагащи услугата чрез директорите на частните детски градини и ясли, могат да използват различен подход в зависимост от възможността за договаряне - възстановяване на платените суми, използване на платената цена за бъдещи периоди или др."


Да бъде променено по следния начин: " В периода, в който децата не могат да посещават съответните детски ясли и детски градини поради наложените ограничения, с цел защита на здравето им юридическите лица, предлагащи услугата чрез директорите на частните детски градини и ясли, могат да използват различен подход в зависимост от възможността за договаряне - частично възстановяване на платените суми, частично използване на платената цена за бъдещи периоди или др."


Абзац 4: Вместо "Обективен факт е, че въпреки преустановяването на посещенията на децата в детските градини и ясли съществуват необходимоприсъщи разходи на институцията (наем на сграда, охрана, ток, интернет и др.), които следва да бъдат разплащани и за времето на извънредното положение, поради което е възможно прихващане на част от вече заплатената сума."


Да бъде променено по следния начин: "Обективен факт е, че въпреки преустановяването на посещенията на децата в детските градини и ясли съществуват необходимоприсъщи разходи на институцията (плащане по кредити/заеми за сграда и/или оборудване, наем на сграда, заплати и осигуровки на персонала, местни данъци и такси, охрана, ток, интернет и др.), които следва да бъдат разплащани и за времето на извънредното положение, поради което е възможно прихващане на част от вече платената сума."


Уважаеми господин министър, надяваме се да разгледате становището ни и да извършите необходимите корекции в препоръките, които да оповестите чрез средствата за масова информация и на страницата на МОН.


ЧДГ Детската ЕООД
ЧДГ Монтесори къща на децата
ЧДГ "Леонардо да Винчи" ООД
ЧДГ "Йор Кидс" ЕООД
ЧДГ "Веселото гардже"
ЧДГ "Албертино"
ЧДГ "Слънчево зайче"
ЧДГ "Цветни песъчинки" ЕООД
ЧДГ "Увекинд" Зарина Филева
ЧДГ Детски оазис ЕООД
ЧДГ "Земя на децата"
ЧДГ "Къщата на Алиса и приятели"
ЧДГ "Камелини Монтесори" ООД
ЧДГ АРТИ ЕООД
Сдружение "Клуб на НСО" Търговище
СНЦ "Театър "Цвете""
Фондация "Карин дом"
ЧДГ Къща на децата "Шанс" ЕООД
СНЦ "Асоциация Родители"
ЖС "Е. Каравелова" Силистра


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Ами съгласен съм с частните училища.
  Договорката е между тях и родителите, а като връх на всичко е лесно разваляема.
  С други думи - двете страни ще се оправят по-добре без вмешателството на държавата, още повече типично натагадъчено от вида, дето ще трябва след 1 седмица да му се прави корекция.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 2. 2 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 2273 Неутрално

  Ами съгласен съм с частните училища.Договорката е между тях и родителите, а като връх на всичко е лесно разваляема.С други думи - двете страни ще се оправят по-добре без вмешателството на държавата, още повече типично натагадъчено от вида, дето ще трябва след 1 седмица да му се прави корекция.
  —цитат от коментар 1 на Боби Колев


  Една седмица казваш? Нееее нищо не издържа една седмица напоследък. Обикновенно между 24 и 48 часа всичко се променя. Цялата ситуация се командва в движение. Маските бяха хубав пример. После и затварянето на София. Общо взето всичко е в стил "Тука има, Тука нема" Зависи в какво настроение ще се събуди Слънцето на народа.

  На сеКУРити гардове (cgv37662786), малоумни (EUdefender) и тролове (Шака Зулу) не отговарям 😁
 3. 3 Профил на Rocketman
  Rocketman
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ами съгласен съм с частните училища.Договорката е между тях и родителите, а като връх на всичко е лесно разваляема.С други думи - двете страни ще се оправят по-добре без вмешателството на държавата, още повече типично натагадъчено от вида, дето ще трябва след 1 седмица да му се прави корекция.
  —цитат от коментар 1 на Боби Колев


  Аз пък не съм съгласен! Сиуацията е еднаква за всички и в момента родителите биват принуждавани да плащат за услуга която нито градините могат да предоставят, нито родиттелите да използват.

  И става типично в бг стил - трябва да плащаш за нещо, което не може да използваш. След като не се използва дадена услуга, която не може да бъде предоставена за какви претенции може да гооврим от страна на градините?

 4. 4 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  [quote#3:"Rocketman"][/quote]

  Дори да приема аргументите Ви това не променя фактът, че отношенията са между родители и училище.

  Държавата не може да въдвори ред там, където има задължение, водопроводи гърмят, докторите са без маски, режим не се спазва, изобщо всичко гърми по всички шевове, те взели да се бъркат в частни отношения...пълна идиотия е!

  И да, зная, че ще има хора, които разсъждават като Вас. Не сте сам.
  И такива като мен има много - зная го, защото имам дете в частно училище и продължавам да плащам и то има занятия от 9 до 3:30.
  Засега няма отказали се родители - затова и зная, че има и други, които мислят като мен.
  но ако реша да се откажа няма да ме притеснява договорът, защото първо съм го прегледал и зная какво мога и второ, в сегашната ситуация всякакви дългове са на практика несъбираеми. Ако пък съм ги дал предварително, още по-добре - никакви дългове няма.
  Така разсъждавам аз.
  Разбирам, че други ще се тюхкат за платените пари.
  Съжалявам ги, но ако имат договор трябва да уредят ситуацията в рамките на този договор.
  И ако не са знаели да четат договор - това е тъкмо началната точка на тяхното обучение.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 5. 5 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Не мога да мисля за родители плащащи по 7-800 лева месечна такса.
  Това са им джобните за 1/2 ден ...
  Но все пак, ако желаят, а и имат възможността, могат да не платят и лев такса, предвид липсата на предоставена услуга.
  А от Асоцияцията могат да оспорят заповедта пред ВАС ако желаят, но видно не им стиска

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 6. 6 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1456 Неутрално

  До коментар [#5] от "ironhorse":

  Не е заповед...

 7. 7 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 811 Неутрално

  Много чувствителни „търговски дружества”. Не им харесвал „тонът” на „препоръката”. А получават ли от държавата финансиране за всяко записано дете? Хем свободни пазарни отношения, хем социализъм. Според обстоятелствата.

 8. 8 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Много чувствителни „търговски дружества”. Не им харесвал „тонът” на „препоръката”. А получават ли от държавата финансиране за всяко записано дете? Хем свободни пазарни отношения, хем социализъм. Според обстоятелствата.
  —цитат от коментар 7 на subaru


  Аз не зная дали получават средства от държавата...но и да получават, мисля, че това е отправна точка за критика.
  Биха получавали и от терористични организации сигурно, ако имаше желаещи да ги спонсорират.
  Проблемът им е, че никой не желае, а те никого не могат да накарат насила.
  И ако са получили пари от държавата, то е защото дъжавата е решила да им ги даде и не е редно да ги обвинявате за това.
  (не по-малко вероятно е АКО държавата наистина дава пари то да е защото няколко от тези частни училища се държат от хора свързани с такива в държавното управление)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 9. 9 Профил на upp21564164
  upp21564164
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Когато им изнася са търговско дружество, когато не им изнася са институция от социално значение.
  Искат да им плащам, докато не ходя на работа, за да си гледам детето и не мога да го отпиша (според мен годината приключи), защото няма да ни издадат документ за завършена предучилищна група.

 10. 10 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  Когато им изнася са търговско дружество, когато не им изнася са институция от социално значение. Искат да им плащам, докато не ходя на работа, за да си гледам детето и не мога да го отпиша (според мен годината приключи), защото няма да ни издадат документ за завършена предучилищна група.
  —цитат от коментар 9 на upp21564164


  Искат ли нещо повече от това, на което сте се съгласили писмено?
  Ако да - имате подкрепата ми срещу тях!
  Ако не...срещу кого всъщност недоволствате?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 11. 11 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 515 Неутрално

  в София,всички граждани плащат определените местни данъци и такси, но получават различна обществена услуга,специално за детски ясли,градини и училища.30 г. в София нито един кмет не реши въпроса с недостига на места в общинските детски заведения,въвеждаха разни простотии-методики,които не вършеха работа,а само изнервяха хората допълнително.За да се покрие тази обществена нужда,възникнаха частни детски заведения. Най-справедливо би било Общината да дотира тези частни заведение с размера на разходите за 1 дете в Общинските,а от там нагоре да е работа на родителите да плащат допълнително.

 12. 12 Профил на upp21564164
  upp21564164
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#10] от "Боби Колев":

  Никъде няма уговорка, че ще плащам за услуга, дори да не я получавам!

 13. 13 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#8] от "Боби Колев":

  "И ако са получили пари от държавата, то е защото дъжавата е решила да им ги даде и не е редно да ги обвинявате за това."

  Е, тука вече не издържах. Да не обвиняваме частните училища за това, че държавата им плаща!!! То не беше лобизъм, то не бяха статии в смисъл, че там също учат български деца. Невероятен натиск за пари. Разбира се, в основата е политиката на ГЕРБ образованието да се превърне от право на всеки в "услуга". И най-вече на експерта в образованието Милена Дамянова, чиято "експертност" се състои в един семестър хонорувано преподаване в СУ. С известно закъснение май се усетиха какво са направили, но стореното не можеш да върнеш.
  П.П. Дъщеря ми завърши Американския колеж, но преди държавата да почне да налива пари в частните училища. Плащахме си и на никого и наум не му идваше в тези години (около 2000) да иска държавата да плаща за обучение на детето му в частно училище.

 14. 14 Профил на Неодобрения проект
  Неодобрения проект
  Рейтинг: 8 Гневно

  Този министър отдавна трябваше да си отиде! Но е добър в утовлетворяването на политичеките и финансови интереси на много хора от властта! Има опит в обществените поръчки .. ама ония интересния опит... И затова се задържа така.. да видим докога. Освен това слуша дъртата Такевица, която му осигурява тишина откъм протести на учители... А какво ли получава тя в замяна? Например одобрен проект по "Еразъм+" - програмата координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси под шапката на неговото минитерство, който Център се тресе непрекъснато от скандали за корупция и за служители, уволнени след като са разкрили схеми за източване. И има тооолкова още истории покрай него... А като му чуя мякането и просто сменям канала ...

 15. 15 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  До коментар [#8] от "Боби Колев":"И ако са получили пари от държавата, то е защото дъжавата е решила да им ги даде и не е редно да ги обвинявате за това."Е, тука вече не издържах. Да не обвиняваме частните училища за това, че държавата им плаща!!! То не беше лобизъм, то не бяха статии в смисъл, че там също учат български деца. Невероятен натиск за пари. Разбира се, в основата е политиката на ГЕРБ образованието да се превърне от право на всеки в "услуга". И най-вече на експерта в образованието Милена Дамянова, чиято "експертност" се състои в един семестър хонорувано преподаване в СУ. С известно закъснение май се усетиха какво са направили, но стореното не можеш да върнеш. П.П. Дъщеря ми завърши Американския колеж, но преди държавата да почне да налива пари в частните училища. Плащахме си и на никого и наум не му идваше в тези години (около 2000) да иска държавата да плаща за обучение на детето му в частно училище.
  —цитат от коментар 13 на grajdanin1


  Ама това, че сте плащали само Вие, а не и дъравате не означава, че е грешно държавата да налива пари в частни училища?
  В крайна сметка въпросът е следния: по-добър продукт ли генерират частните училища от държавните?
  Ако да защо държавата да не ги стимулира?!
  Ако не защо си давате децата там?!
  Истината е, че не зная как стоят нещата в България, защото нне живея там, но мисля, че въпросът е принципен независимо къде живееш.
  И отново, това, че по Ваше време държавата не оставила частните училища на произвол не значи, че това е било правилно.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 16. 16 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Изкуствено се създават проблеми в образователната система за да се хрантутят роднини и чиновници.Прееди години в класовете по държавните училища имаше по 36-36 деца ученици и тогава имаше места за всички и средствата стигаха за всичко.А сега в клас са по 15 -16 деца и въпреки че средствата са два пъти повече места все недосгат,защото се създава изкуствен недостиг на места.А образованието и възпитанието са най-зле в държавата.Ученици достигнали до 7-8 клас не знаят граматиката и не познават литературата,както и аритметиката.

 17. 17 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  До коментар [#10] от "Боби Колев":Никъде няма уговорка, че ще плащам за услуга, дори да не я получавам!
  —цитат от коментар 12 на upp21564164


  Ами позовете се на клаузата в договора, която казва, че при неизпълнение на задълженията на другата страна договорът се разваля и толкоз.
  Това е стандартна клауза във всеки един договор.
  Само че личния ми опит показва, че училището има желание да ангажира учителите и учителите имат желание - а и технически възможности - да ангажират децата в процес на обучение, бил той и дистанционен.
  Родителите може да не им харесва понеже са вкъщи с децата и гледат на образованието като на детска градина, където просто някой друг е отговорен за децата им докато те са на работа.
  Сега, когато не са, естествено, не биха искали да торшат грешни пари при положение че децата са си при тях.
  Т.е. според мен проблемът идва от кривото разбиране на някои родители за ролята на училището/градината.
  И отденлно, от желанието на МОН да се бърка където не му е работа.
  А ако училището не си изпълнява задължението да обучава децата според договор то изобщо няма място за спорове дължат ли се пари за това или не.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 18. 18 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 624 Весело

  Накратко, обобщено:
  "ВРЪЩАЙТЕ ПАРИТЕ ИЗЕДНИЦИ! КАКВО ГО УСУКВАТЕ?"

  Бог да благослови Америка за България!
 19. 19 Профил на Ваня Георгиева
  Ваня Георгиева
  Рейтинг: 37 Неутрално

  Съгласно Търговски закон, когато едната страна не може да изпълнява задълженията си поради Форд мажор договорът спира да се изпълнява. Това означава, тъй като ЧДГ не изпълняват задълженията си, насрещната страна също спира изпълнението за заплащане на такса.

  Аргументът че ЧДГ изпълняват задълженията си чрез изпращане на имейли е несъстоятелен. За разлика от училищата, основната задължение на ЧДГ е да полагат грижи за децата в самата детска градина от 8 до 6. Те не го изпълняват, затова трябва да се върнат таксите, докато не го изпълняват.

  В противен случай родителите ще понесат негативите от пандемията в противоречие със закона.

 20. 20 Профил на Ваня Георгиева
  Ваня Георгиева
  Рейтинг: 37 Неутрално

  До коментар [#17] от "Боби Колев":

  При форс набира се спира изпълнението на договора от двете страни- чл. 306 от ТЗ. Няма нужда да се прекратява договора. Просто докато те не изпълняват задълженията си, не се плаща такса. Законът е ясен.

 21. 21 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1682 Неутрално

  До коментар [#17] от "Боби Колев":При форс набира се спира изпълнението на договора от двете страни- чл. 306 от ТЗ. Няма нужда да се прекратява договора. Просто докато те не изпълняват задълженията си, не се плаща такса. Законът е ясен.
  —цитат от коментар 20 на Ваня Георгиева


  Ами това не е много по-различно от това, което аз казвам, макар, че е по-детайлно.
  В договорите, които аз имам това е винаги част от самия договор и не разчитам на търговски закон; в България (според Вас) го има като част от основния закон в страната което е още по-добре.
  Макар, че от контекста на статията виждам, че става дума за вече платени пари; Търговски закон казва ли какво да се прави в тази ситуация?
  Задължението да се плати е било в миналото и е вече изпълнено от едната страна.
  Поне част от парите е напълно възможно и нормално да са изхарчени - абонамент доставки храна, например; вероятно по-голямата няма да са, но теоретично биха могли да бъдат - фонд заплати, който да управлява парите дори за период от 8 месеца срещу, да кажем, 3% доходност - тук на Запад това би било нещо съвсем нормално.

  Обаче както казах не съм сигурен, че въпроса опира до форсмажорните обстоятелства, а до това какви са задълженията на училището и дали ги изпълнява или не.

  Сигурен съм, че в Търговски закон няма детайлна дефиниция на задълженията; това е предмет на договора.

  Училището на дъщеря ми продължава да я обучава, макар и телеконферентно.
  Трябваха им 1-2 седмици да се пренастроят, но общо взето се справят прилично по мое мнение, а и на останалите родители в групата, щом още присъстват.

  Не я гледат физически, наистина - вкъщи си е.
  Наемът на сградата им тече като разход, всъщност от нищо не спестяват.
  казват, че учителите им се налага да работят повче за да имат индивидуално време с всеки един ученик; иначе имат и групова сесия.
  Т.е. казват, че разходите са им всъщност по-големи от преди, а учителите работят повече.
  Не изглежда нелогично.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 22. 22 Профил на Ваня Георгиева
  Ваня Георгиева
  Рейтинг: 37 Неутрално

  До коментар [#21] от "Боби Колев":

  При училищата е по-различно, тъй като самата престация е различна. При детските градини на практика не е възможно да изпълнят задълженията си. Затова и според мен трябва да се върнат таксите (или да се намалят значително) - спира се договора поради невъзможност да се изпълняват задълженията на ЧДГ поради форс мажор, а тогава законът казва че и насрещните задължения не се дължат. Следователно платеното, трябва да се върне, като платено без основание.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK