"Интръст" ЕАД – скритият дарителски портфейл на Делян Пеевски

Почти всеки ден в медиите на Делян Пеевски и някои други издания има съобщения за поредното дарение на депутата.

© Георги Кожухаров

Почти всеки ден в медиите на Делян Пеевски и някои други издания има съобщения за поредното дарение на депутата."Дневник" препубликува текста на Венелина Попова от сайта "За истината". Преди няколко дни тя стана обект на очерняща атака от медиите на депутата от ДПС Делян Пеевски по повод въпроси, които е изпратила писмено до няколко болници, получили дарения от него. На 15 април в "За истината" е публикуван текстът й "Кой дарява от името на Пеевски?", който поставя въпроса за произхода на парите, с които депутатът и издател се нарежда сред най-големите дарители в пандемията от коронавирус. Сега сайтът публикува продължение по темата и "Дневник" го препубликува - с въпросите, които поставя, включително достъпа до информация и прозрачността в период на извънредно положение.


Още в първите дни след въвеждането на извънредното положение депутатът от ДПС Делян Пеевски даде старт на шумно рекламирана дарителска кампания. В нея той бе представен като щедър филантроп, дарил вече близо 5 млн. лева на болници в България. Но едва няколко медии и журналисти зададоха публично въпроса, какъв е произходът на парите за тези дарения и дали те са направени според всички изисквания на закона.


На това
изданията на Пеевски реагираха истерично


На 15 април т.г. "За истината" публикува разследване по повод на дарените от Пеевски 1000 бързи теста за коронавирус, предназначени за жителите на поставеното под карантина село Паничерево.


Оказа се, че дарението е направено от дружество, а не от физическото лице Делян Пеевски, като е предадено на кмета на Гурково Мариян Цонев (избран като кандидат на ДПС) чрез посредничеството на старозагорския депутат от партията Халил Летифов.


В отговор на въпроси, поставени от "За истината" той на два пъти категорично отказа да назове дружеството, извършило дарението. Мотивът за отказа му бе, че няма позволение затова от самия Пеевски. Нещо повече - Цонев заяви, че е водил преговори с Районната здравна инспекция в Стара Загора и с болницата в Казанлък за осигуряването на екипи, които да работят с тестовете му. Станимир Станков - директор на инспекцията, и Кети Манолова - управител на казанлъшката болница, категорично отрекоха тези твърдения. Този случай даде повод за продължение на разследването за дарителската акция на Делян Пеевски, която се ръководи от специален щаб. В него освен Халил Летифов е и кметът на община Белица Радослав Ревански.


Следите на даренията стигнаха до "Интръст" ЕАД


- акционерно дружество с едноличен собственик Делян Пеевски. То е дарило на болницата в Силистра 5 хил. лв., 20 защитни шлема и още толкова защитни облекла. Справка в Търговския регистър показва, че в края на 2018 година в това дружество са се влели "НСН Инвестмънт" ЕООД, "Дивелопмънтс" ЕАД и "Престрафик" ЕООД, а в началото на 2019 година и "ЗАИР 2009" ЕООД. И четирите дружества са еднолична собственост на "Интръст "ЕАД. Негов изпълнителен директор е 79 годишният адвокат Александър Кирилов Георгиев. През 2009 г. той бе обявен от Комисията по досиетата като агент на бившата Държавна сигурност, работил под псевдонима "Пламен". Същият е и управител и на останалите дружества на Пеевски, в това число и на "Телеграф медиа" ЕООД, също собственост на "Интръст "ЕАД.


Сред болниците, получили дарение от името на депутата от ДПС, е и тази в Казанлък. То е доставено в почивен ден, в отсъствието на управителя д-р Кети Манолова и е било прието от дежурен лекар, но без задължителните счетоводни документи, които липсваха в болницата и до момента на проверката, извършена от "За истината".


От болницата в Пазарджик и Александровска болница в София отказаха информация за дружеството дарител с аргумента, че ще отговорят само на писмено зададени въпроси. След като те им бяха изпратени, на 27 април т.г. в имейл от Александровска болница съобщиха, че "търсената информация не попада в обхвата на Закона за достъп до обществена информация, а


съдържанието на договора за дарение е конфиденциално


и не би следвало да бъде разгласявано пред трети страни".


По същия начин реагираха и от болница "Проф. Стоян Киркович" в Стара Загора. Според юриста на здравното заведение само две компании - "Кока-Кола" и "Загорка", са поискали благодарствени писма за своите дарения. В договорите с останалите дружества имало специална клауза информацията за тях да не бъде предоставяна на трети лица. Подобно условие звучи странно, като се има предвид, че в медиите, контролирани от Делян Пеевски, са изброени подробно всички предметни и парични дарения, които народният представител твърди, че е направил до момента.


След засиленото медийно и обществено внимание към всекидневните дарения на Пеевски, от щаба му смениха тактиката и обявиха, че последното дарение от 300 хил. лв. в полза на БЧК е направено именно от едноличното акционерно дружество на депутата - "Интръст" ЕАД.


Има ли значение дали депутатът от ДПС дарява като физическо лице или през акционерното си дружество?


За да стане разликата лесно разбираема, нека припомним начина, по който Бил и Мелинда Гейтс дариха 4,6 милиарда долара - 5 процента от състоянието им, за справяне с пандемията от коронавируса. Преди да го направят, те прехвърлиха акциите си в дарителски фонд, който бяха основали преди това.


Ако приемем, че даренията на Пеевски са фирмени, по силата на законодателството те представляват търговска сделка, при която се прехвърля собственост върху имущество със значителна стойност. За това трябва да бъдат изготвени съответните задължителни счетоводни документи. Дарителите - юридически лица - вписани в Търговския регистър, се идентифицират с т.нар. единен идентификационен код (ЕИК). Тези, които не са вписани в Регистъра, задължително представят още информация за името, адреса и предмета на дейността си, както и за органите на управление и представителството на дружеството. Ако сделката за дарение се извършва чрез пълномощник, тези, в чиято полза е направено дарението, са задължени да го идентифицират и да изискат доказателства за неговата представителна власт.


Съгласно Закона за задълженията и договорите, дарението на движими имущества (включително пари) трябва да става в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване. Дори и при предаване, обаче, получилият дарението трябва да може да идентифицира дарителя и дареното имущество. Това е задължително заради


изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари,


Закона за счетоводството и други специални закони, които гарантират точно и вярно счетоводно отчитане и прозрачност на дейността на държавните лечебни заведения. За дарена апаратура са необходими технически и други данни, които се въвеждат и отразят счетоводно като част от имуществото на получилия дарението.


Според юриста Лора Георгиева от Фондация "Антикорупционен фонд", с която "За истината" разговаря, в качеството си на задължени лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари ("ЗМИП"), болниците имат редица задължения, които не биха могли да изпълнят без да идентифицират точно дарителя.


Дарителските сделки на стойност над 15 хил. евро или левовата им равностойност, както и даренията на суми в брой над 5 хил. евро подлежат на задължителна идентификация най-малко чрез събиране на лични данни на физическите лица - действителни собственици на юридическото лице (притежаващи над 25 % от собствеността му), както и на техни представители, когато дарението се извършва чрез пълномощник, както е в конкретния случай. Нещо повече, по отношение на дарители и действителни собственици на дарители - юридически лица, които са видни политически личности, включително депутати, се прилагат и действия за установяване произхода на средствата и за изясняване източника на имуществено състояние, както и мерки за комплексна проверка.


Такива мерки се прилагат и


при всеки случай на съмнение за изпиране на пари


или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от стойността на операцията. Подобни съмнения биха могли да възникнат, когато предметът на дарението не съответства на предмета на дейност на дарителя, или когато се прави дарение, несъобразено с потребностите на този, в чиято полза е направено.


"Съмнителни биха могли да бъдат и дарители, извършили серия от дарения в кратък срок от време, както и такива, чиито представители или пълномощници представят документи за идентичност и представителност, чиято автентичност поражда съмнения", уточнява Георгиева. Съмнения пораждат и дарители или техни представители, които са пропуснали да представят документи за идентификация - своя и на дарението. Анонимните дарения, както и такива, направени под условия също биха могли да пораждат съмнения заради затруднената проверка на законността им.


Според Георгиева въпросът за идентификация на дарителя има и данъчни основания. "Всяко дарение следва да бъде счетоводно отразено, както при надарения, така и при дарителя, обяснява тя. Важно е да се отбележи, че не всички дарения се признават за данъчни цели, а само някои, изчерпателно посочени в закона, сред които са направените в полза на здравни и лечебни заведения".


Съгласно действащото в момента законодателство признаването на сумата на дарението за данъчни цели е само до определен в закона размер и то ако с дарението не се облагодетелстват пряко или косвено тези, които го отпускат или тези, които се разпореждат с него. По тази причина е изключително важно да е ясно, кой е дарителят, каква е общата и единичната стойност на дарението, кой го е получил, за какво се използва то и реално получено ли е.


В контекста на посочените законови разпоредби възникват


множество въпроси около даренията, направени от името на "Интръст" ЕАД


с едноличен собственик Делян Пеевски.


Важно уточнение в случая е, че отговорност за всички дарителски операции носи изпълнителният директор и законен представител на акционерното дружество Александър Георгиев, респективно Съветът на директорите на дружеството, а не собственикът на капитала, какъвто се явява депутатът от ДПС. Това на практика означава, че в лично качество Пеевски може да дарява единствено от своите дивиденти, но не и финансови средства на собственото си дружество, защото това може да бъде разглеждано и като намеса в управлението на компанията, и като опит за неговата декапитализация. За всичко това следва да се произнесат компетентните органи и одитори след проверка на всички дарения, извършени от "Интръст" ЕАД.


За осветяване на дарителската кампания на Делян Пеевски,


гражданите трябва да получат отговор на следните въпроси:


1. Дарявал ли е Пеевски лични средства или даренията, легитимирани като негови, са фирмени? И ако са фирмени, защо гражданите бяха заблуждавани повече от месец, че народният представител е най-големият дарител в държавата?


2. Каква е връзката между депутати от ДПС, кмета на община Белица и "Интръст" ЕАД и ако те са били приносители на даренията, имат ли нотариално заверени пълномощни от изпълнителния директор на дружеството Александър Георгиев? Както и получавали ли са облаги за извършването на дейност, несвойствена за публичните им длъжности?


3. Къде трябва да бъдат доставени даренията - в логистичния щаб на здравното министерство, както съобщи генерал Венцислав Мутафчийски по време на един от сутрешните брифинги на НОЩ и оттам да се разпределят според волята на дарителите към съответните лечебни заведения, или всеки дарител ги предоставя лично на съответното здравно заведение, което е и търговско дружество?


4. Ще извършат ли НАП, ДАНС и други институции, отговорни по конкретния казус проверки на цялата документация, съпътстваща даренията, легитимирани от името на Делян Пеевски и да отговорят има ли пропуски в тях, които биха ги направили недействителни.


5. Важно е също има ли сред направените дарения съмнителни по смисъла на българското законодателство и по-специално на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Основанията за подобна проверка са, че даренията на "Интръст" ЕАД не съответстват на дейността на акционерното дружество, а освен това в рамките на твърде кратко време са извършени множество дарения.


Трето основание за проверка е фактът, че част от даренията са направени под условие. Става дума за парични преводи към ВМА, "Пирогов" и Александровска болница. Така например ВМА е получила 200 хил. лв., "Пирогов" - 101 хил. лв. за целево изплащане на възнаграждения на точно посочен брой медицински сестри и санитари, а Александровска болница - 220 хил лв. с условие 70 хил. лв. от тях да са за финансово подпомагане на медиците на първа линия.


Всички тези въпроси трябва да изяснят дали "Интръст" ЕАД е рисков дарител или не и дали през сделките му с лечебни заведения в страната, не са изпирани пари? Както и дали Делян Пеевски е разпоредил извършването на дарения със средства от публично акционерно дружество.


Ако институциите, длъжни да направят тези проверки не го направят, това само ще потвърди подозренията, че над Делян Пеевски широко е разтворен чадърът на прокуратурата и изпълнителната власт.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (119)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на unp44546507
  unp44546507
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Пеевски и Бойко са едно и също

 2. 2 Профил на kdesen
  kdesen
  Рейтинг: 319 Неутрално
 3. 3 Профил на nibelung2
  nibelung2
  Рейтинг: 300 Весело

  На всяка свиня и идва Коледата!

 4. 4 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 924 Неутрално

  колко баце е умен ,толкова шиши е щедър ,а иначе, и двамата са безкрайно честни

 5. 5 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Когато става дума за Пеевски, всичко е възможно. А той си знае , че никой нищо няма да му каже и затова не му пука. А Гешев да не се прави на велик само пред беззащитните граждани, а най-после да се заеме с Пеевски и неговите фирми.

 6. 6 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4311 Весело

  До коментар [#5] от "Роси":

  Ами над 1000 търговски обекта, обединени под името "Лафка" вече отидоха в историята, и това само за няколко месеца. Не става Роси, една "кочина" върху която 30 год. само се е трупало, сега за няколко месеца цялата да бъде разрината...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 7. 7 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  Най вече не става ако тоя дето я рине е на хранилка на алфа прасето в кочината.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 8. 8 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  ако те са били приносители на даренията, имат ли нотариално заверени пълномощни от изпълнителния директор на дружеството

  е те тва е под вола теле!
  тва за дарение на Сорош търсено ли е?
  ногу субективно како
  ногу поръчково

 9. 9 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1503 Неутрално

  Пак от рубриката "Ама в Америка бият негрите".
  Какъвто и да е Пеевски, а има и доста други като него убавци, направено е добро дело.
  Разбирам некои олигарси, че са в ареста, други пък са със запорирано имущество, но има и такива, които могат да дадат нещо за борбата с Ковид 19.

 10. 10 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Неутрално

  И кво... някой съмнява ли се, че врътката на Пеев е нещо друго освен да изперем някой лев и да ни опростят някои данък 🙄

 11. 11 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#9] от "НеКой":

  Добре. Ти като плямпащ толкова, защо също не дариш някой лев? 😁

 12. 12 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Гешев незабавно да разследва произхода на дарените милиони - НЕЗАБАВНО !

 13. 13 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално
 14. 14 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1278 Весело

  бракята Христо и Евлоги
  ша са обърнат у гробницата
  ко го четат той пасквил!
  един дарител - други мерител

 15. 15 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1278 Весело

  До коментар [#13] от "svoboden izbor":

  шшшшт не крескай

 16. 16 Профил на Royal Ranger
  Royal Ranger
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Браво на Венелина Попова за ясно и изчерпателно подготвената информация. Радва фактът, че все още има журналисти, които да задават подобни въпроси.

  http://rodenivbg.com
 17. 17 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5603 Неутрално

  От дни се говори за това разследване, очаквах повече подробности. Но това е истинската разследваща журналистика

 18. 18 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5229 Неутрално

  До коментар [#1] от "unp44546507":

  Преди време на среща с българи в Лондон Борисов бе попитан дали вижда Пеевски в огледалото! Много смислен въпрос!

 19. 19 Профил на Royal Ranger
  Royal Ranger
  Рейтинг: 588 Неутрално

  е те тва е под вола теле! тва за дарение на Сорош търсено ли е? ногу субективно како ногу поръчково
  —цитат от коментар 8 на bruno__dante


  Ти кажи вярна и обективна ли е информацията, а недей да преместваш фокуса. Тука се говори за Пеесвки.

  http://rodenivbg.com
 20. 20 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5229 Неутрално

  До коментар [#12] от "svoboden izbor":

  Гешев няма как да разследва този, който го "избра"!

 21. 21 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 233 Разстроено

  Дебела е тая работа- "затруднената проверка на законността", но никой не иска да се заеме с нея, ГлавПрока ни пак с вода от 100 кладенеца и Обама ще аргументира...
  Виновни пак са тези, които задават въпроси, а другите, които не ръкопляскат са едни неблагодарни "соросоиди", 2% "турболиберасти" и т.н.

 22. 22 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Гешев трябва да встъпи в задълженията си и престане да се разсейва с Лозан Панов. Не може и Гешев и Пеевски да са на свобода. Недопустимо е. Незаконно е. Единият поне трябва да лежи дълго и с конфискувано имущество.

  Navigare Necesse Est
 23. 23 Профил на Royal Ranger
  Royal Ranger
  Рейтинг: 588 Разстроено

  Какъвто и да е Пеевски, а има и доста други като него убавци, направено е добро дело.
  —цитат от коментар 9 на НеКой

  На такива плащания едно време са им викали индулгенции и са си били сериозен бизнес.

  Дали ще успее Делян Пеевски да излъска имиджа си пред обществото. Вероятно да, болшинството от нас са доказано късопаметни.

  http://rodenivbg.com
 24. 24 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#9] от "НеКой":

  +++++ Тъкмо щях да напиша същото, но Вие сте го казали и то много добре. Може да е дебел, да е неприятен като политически и икономически субект, но дружества в неговия патримониум са дарили 5-6 милиона лева и продължават да го правят. За разлика от други, дето имат не по -малко, но си траят.
  Но вярна е поговорката" Направи добро, да изядеш л@@но"!

 25. 25 Профил на Кум Лисан
  Кум Лисан
  Рейтинг: 382 Неутрално

  Много хора с пари дариха, добри и лоши. Прокопиев не чух нещо да е дарил, а не е беден и парите му също не са много чисти.

  Много хитър
 26. 26 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1701 Неутрално

  Хайде кафявите залп по Венелина Попова. Гамилтъна да даде пример с онази негова история от вчера. Айде , че ви петнят.

 27. 27 Профил на Royal Ranger
  Royal Ranger
  Рейтинг: 588 Разстроено

  +++++ Тъкмо щях да напиша същото, но Вие сте го казали и то много добре. Може да е дебел, да е неприятен като политически и икономически субект, но дружества в неговия патримониум са дарили 5-6 милиона лева и продължават да го правят. За разлика от други, дето имат не по -малко, но си траят.Но вярна е поговорката" Направи добро, да изядеш л@@но"!
  —цитат от коментар 24 на glaxo11


  И какво като е дал, а после прави чрез "дружества в неговия патримониум" средата за живот и бизнес-климата още по-токсични?

  Въпросът е риторичен. Моля ви, не ми отговаряйте!

  http://rodenivbg.com
 28. 28 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 233 Любопитно

  До коментар [#9] от "НеКой":


  До коментар [#24] от "glaxo11":


  До коментар [#25] от "Кум Лисан":

  При толкова много добра воля и старание да направи дарения, което е похвално и не искам да го омаловажавам ---> ЗАщО не се придържа към законните изисквания, за да няма никакви съмнеия и никой да не може нищо да му каже?
  Толкова ли му е трудно при положение че такъв голям бизнес върти?

 29. 29 Профил на Ale MI
  Ale MI
  Рейтинг: 356 Неутрално

  Гешев, ще се сезираш ли? Или онези, които крадат кокошките на баба Гица са с приоритет?

 30. 30 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2292 Неутрално

  Има ли някой във властта който да заяви на Ел Свинчо:
  Ако искаш да помогнеш спри да ни крадеш!
  Както заявиха на Ел Чапо в Мексико - ако искаш да спасиш хора спри да ги убиваш.

 31. 31 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  Свинската държава се управлява от ... ?
  Медии, здравеопазване, енергетика, правосъдие ... всичко е опропито от корупция. И ако в първия си мандат Бойко дойде на власт заради борбата с корупцията, то в последния му изглежда като да се е слял много удобно във всички корупционни канали. Не само това, но и вече публично защищава бившия си враг Делянчо Пеевски, адвокатства му и му подгъзва, назначава му министри и т.н.. Каква трансформация само!

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на hqx04506254
  hqx04506254
  Рейтинг: 337 Неутрално

  Браво на Венелина Попова! Това разследване е пример за истинска журналистика!

 34. 34 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1885 Неутрално

  Този как забогатя изведнъж и защо още не е в панделата?

 35. 35 Профил на mrslv
  mrslv
  Рейтинг: 438 Неутрално

  До коментар [#9] от "НеКой":

  Достойно би било получателите да бяха отказали даренията на Пеевски. Уви, няма кой да посмее да напави такова нещо.

 36. 36 Профил на chelyadinka
  chelyadinka
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Неоспорим факт е, че когото нарочат умнокрасивците за лош, става любимец на народа. Нищо чудно да ни натресат Пеевски за премиер, с тази си загадъчна дарба.

 37. 37 Профил на kant
  kant
  Рейтинг: 413 Неутрално

  И още нещо важно. Когато даренията са в натура и за тях е ползван данъчен кредит по ЗДДС, върху сойността на дарението в натура, въпросният дарител е длъжен да внесе 20% ДДС в бюджета. /чл.70, ал.1,т. 2 от ЗДДС/. Принципът на това, у дарителят да не се облагодетелства с ДДС-то, т.е. ако го е ползвал да говърне обратно в държавата.

 38. 38 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#36] от "Chelyadinka":

  И ти пак няма да си виновен, нали? Или онези, които протестират срещу Пеевски, Гешев, комунистите са ти виновни, или гореизброените, че все още са на власт. А ти само мрънка и чакаш нещо да се промени, но дори и да се случи - другите ще са ти виновни, че ти е натресено нещо.
  То затуй Борисов и ГЕРБ вече 10 и кусур години връщат комунизма и помагат на такива, като Пеевски, да дерибействат и богатеят за наша сметка. А постепенно и ти ще станеш, като онези, които смятат, че Пеевски все пак дарява нещо, а умно красивите - нищо.

 39. 39 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#9] от "НеКой":

  По повод на коментари ти – само ще ти припомня как навремето Хилъри Клинтън отказа дарение на жената на Илия Павлов ("Мултигрупски") с думите: "МАФИОТСКИ ПАРИ НЕ ПРИЕМАМЕ" . Именно в Америка. Впрочем нали в момента в същата Америка разследват Прасето за пране на пари?

 40. 40 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#24] от "glaxo11":

  Не правите съществена разлика , че парите на Пеевски са ОТКРАДНАТИ от КТБ и държавната хазна! А на другите които споменавате - не са!

 41. 41 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 944 Весело

  да 'лапаш' стотици милиони и да даряваш 5хиляди...'истинско благородие'....

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 42. 42 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  Поздравления на Венелина Попова! Но трябва много да се пази, че такива разследващи журналисти не са в безопасност у нас.

 43. 43 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2396 Неутрално

  Много хора с пари дариха, добри и лоши. Прокопиев не чух нещо да е дарил, а не е беден и парите му също не са много чисти.
  —цитат от коментар 25 на Кум Лисан


  Истинските дарители са безименните!
  В Библията е записано как се прави дарение!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 44. 44 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1430 Неутрално

  Разбирам за тайната на дарителството, ама не разбирам как може кмет да приеме анонимно дарение или дарение с условия, особено пък на медицински материали? Това не е вид подкуп?

 45. 45 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  "Даренията" на Пеевски са съмнително придобите милиони за което говори и факта , че собственият му баща/родителите му са разведени/ , прави много кратни искания да бъдат разследвани далаверите на сина му , но до сега честен прокурор не се намери да свърши това полезно дело!

 46. 46 Профил на Ivan Rachev
  Ivan Rachev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  пеевски лошият олигарх,мелинда гейтс- нашият пионерски светъл пример,нашшата цола драгойчева!!))боже опази,те колкото са дарили и убили със ваксини- сега ще си го вземат със сертификатите за ваксина и тоя очилат ще ми диктува кога ще свърши кризата.БИЛ гейтс и мелинда им пожелавам скоро при чичо джефри епстийн,техният семеен приятел,да вземат със себе си семейство клинтън,обама,нанси пелоси и целият сатанински естаблишмънт със демократичната фашистка трансджендър гмеж-също мадона,робърт де ниро,брат пит-холивудстка двулична оядена масонска каста,обичаща бежанци и исляма,а иначе издигнала 10 метрови огради против натрапници

 47. 47 Профил на Ivan Rachev
  Ivan Rachev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  мелинда гейтс нашата гордост,нашият светъл капиталистически ореол-новата майка тереза

 48. 48 Профил на Ivan Rachev
  Ivan Rachev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#43] от "Рим":

  Най-голямата хитрост на дявола е да ви убеди, че не съществува!и така вярваме че чичку прокопиев си е скъсал джоба от дарения и е анонимен светец да му издигнем параклис в Меричлери

 49. 49 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 773 Весело

  Мръсно дарение, другари! Той "бащицата" и аверите му Дончев, Донев, Цецо с мустака... за това не даряват нищо. Не, че нямат, но ги е страх да не ги "подхване" някой независим и честен журналист.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 50. 50 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2226 Неутрално

  ".... 4. Ще извършат ли НАП, ДАНС и други институции, отговорни по конкретния казус проверки на цялата документация, съпътстваща даренията, легитимирани от името на Делян Пеевски и да отговорят има ли пропуски в тях, които биха ги направили недействителни. ...."

  Че ДП си лъска имиджа е вярно, но как с евентуалното нарушаване на едни счетоводни правила едни дарения могат да станат недействителни? Или просто ви се иска да е така.

  Уникална журналистическа глупост.

  Ми извадете и вие и дайте едни пари.

  Само не ми развивайте другата глупост, че с отписването на едни милиони от дружеството се перат пари.


  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 51. 51 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2226 Весело

  До коментар [#50] от "zz_s":

  "Трето основание за проверка е фактът, че част от даренията са направени под условие. Става дума за парични преводи към ВМА, "Пирогов" и Александровска болница. Така например ВМА е получила 200 хил. лв., "Пирогов" - 101 хил. лв. за целево изплащане на възнаграждения на точно посочен брой медицински сестри и санитари, а Александровска болница - 220 хил лв. с условие 70 хил. лв. от тях да са за финансово подпомагане на медиците на първа линия."

  Айде пак да попитам смелата авторка, как волята на дарителя (поставянето на условие та описани горе) се явяват 'основание за проверка'.

  Толкова ли си успя да си лъсне ДП имиджа с тея дарения, че си измисляте невероятно глупави твърдения с цел да го окаляте. Къде точно успя да ви бръкне та са ви толкова неадекватни отговорите.

  Толкова за великата ви разследваща журналистика, разследвала единствено публичните данни в търговския регистър.

  Някой нагоре беше написал, че когото ДБ се е захванала да го оплюва и рейтинга му се вдига.
  Очаква и в тоя случай да се прояви тази 'магия'.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 52. 52 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1371 Неутрално

  Много тъпо от "журналята"... все да питат и да им се обяснява като на малки деца, па мислете малко ва !!!!....... Ми то като видиш една снимка примерно:
  на кашона какво има ????https://www.smolyan.bgvesti.net/news/491032/deputatat-ot-dps-delyan-peevski-s-mashtabno-darenie-za-bolnitsata-v-ardino-v-borbata-sreshtu-covid-19 ...
  се вижда че пратката е през http://www.transpress.bg/bg/e-transpress/shipment-tracking ......и сега да обяснявам ли как и що.....се вади инфо...... после....и цени и........

 53. 53 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  Някои коментиращи тук ме удивляват неимоверно. Слагат се в защита на КОЙ? На тоя, дето фалира КТБ и пие сиромашка кръв ежесекундно, печелейки неправомерно обществени поръчки? Тоя, дето строи пътища убийци? За какви дарения говорите, бе! Не виждате ли, че това всичкото е схема. Ако не беше откраднал толкова пари, нямаше да има нужда да се дарява. Тоя от ДПС? Нали знаете кои са ДПС, или не?! Вие още малко на Левски ще го оприличите, бе! Големия дарител, гати!
  Много, простотия, много слугинаж, много нещо!

 54. 54 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  АирБнБ отправи апел към собствениците на апартаменти да дадат безвъзмездно по време на пандемията празните си апартаменти на медицинските работници , с цел да не заразяват семействата си . Колко ли от българските собственици са го направили !? Не че харесвам Прасчо , ама като търсите мана на някой дарител - то поне вие да бяхте дарили 5 лв поне !

 55. 55 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 688 Любопитно

  И още нещо важно. Когато даренията са в натура и за тях е ползван данъчен кредит по ЗДДС, върху сойността на дарението в натура, въпросният дарител е длъжен да внесе 20% ДДС в бюджета. /чл.70, ал.1,т. 2 от ЗДДС/. Принципът на това, у дарителят да не се облагодетелства с ДДС-то, т.е. ако го е ползвал да говърне обратно в държавата.
  —цитат от коментар 37 на kant


  Освен това даренията се облагат и с данък по ЗМТД. За София мисля че беше 5%. Данъкът е дължим от дарителя ако надарения не е местно данъчно задължено лице.

  @)----,--'--
 56. 56 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  До коментар [#42] от "Fiji":

  “ Поздравления на Венелина Попова! Но трябва много да се пази, че такива разследващи журналисти не са в безопасност у нас.”

  Усещаш ли как купените медии и гербавите тролове изкараха Лозан Панов престъпник, а Пейо - възрожденски дарител и филантроп?!

  Бог да пази България (ако тази дума още значи нещо)...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 57. 57 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  До коментар [#1] от "unp44546507":

  “ Пеевски и Бойко са едно и също...”

  Доколкото могат да бъдат едно и също собственик и собственост.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 58. 58 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#48] от "Ivan Rachev":
  "Най-голямата хитрост на дявола е да ви убеди, че не съществува!и така вярваме че чичку прокопиев си е скъсал джоба от дарения.. "

  Тука счупихте тъпомера. Всякакви обвинения срещу Прокопиев съм чел тука, ама да го обвинят, че е дявола, вече е върха 🤦‍♂️😂

 59. 59 Профил на derek101
  derek101
  Рейтинг: 263 Неутрално

  пеевски лошият олигарх,мелинда гейтс- нашият пионерски светъл пример,нашшата цола драгойчева!!))боже опази,те колкото са дарили и убили със ваксини- сега ще си го вземат със сертификатите за ваксина и тоя очилат ще ми диктува кога ще свърши кризата.БИЛ гейтс и мелинда им пожелавам скоро при чичо джефри епстийн,техният семеен приятел,да вземат със себе си семейство клинтън,обама,нанси пелоси и целият сатанински естаблишмънт със демократичната фашистка трансджендър гмеж-също мадона,робърт де ниро,брат пит-холивудстка двулична оядена масонска каста,обичаща бежанци и исляма,а иначе издигнала 10 метрови огради против натрапници
  —цитат от коментар 46 на Ivan Rachev


  Моля за намеса на медицински персонал, този е луд!!!

 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4135 Неутрално

  До коментар [#46] от "Ivan Rachev":

  Много интересно, може цял учебник да се напише по това. 👿

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Какъвто и да е Пеевски, а има и доста други като него убавци, направено е добро дело..
  —цитат от коментар 9 на НеКой


  +++++ Тъкмо щях да напиша същото, но Вие сте го казали и то много добре. Може да е дебел, да е неприятен като политически и икономически субект, но дружества в неговия патримониум са дарили 5-6 милиона лева и продължават да го правят.
  —цитат от коментар 24 на glaxo11


  Разбрахте ли сега защо мафията винаги ще си намери лакеи, особено в Булгаристаня.

 62. 62 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  Горанов цял апартамент е получил в дарение. Опс, само наемът, който е неколко хилки на месец. А, че Пеевски върти едни пари въобще не ни изненадва...

 63. 63 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Във връзка с дарените милиони и "потулените" корупциони зделки на недосегаемия Пеевски - организираме създаването на партия "АНТИ ПЕЕВСКИ" - чиято основна цел ще е с политически средства да доведе до разследване на Пеевските далавери със съответен съд и присъда!

 64. 64 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Любопитно

  "последното дарение от 300 хил. лв. в полза на БЧК е направено именно от едноличното акционерно дружество на депутата - "Интръст" ЕАД."

  Това, фурмите ли бяха? 9 тона за 300 хил. лв. или килограм фурми с изтичащ срок на годност за 33 лв без ДДС-то. Сущински био фурми Рапунцел без костилки (25 лв. за кг без ДДС-то)
  https://www.pazaruvai-lesno.bg/bio-furmi-bez-kostilka-rapunzel-250-g.html
  БЧК и да ги заприходи срещу 40 лв. за кг, няма да отчете загуба, нито ще възникне някакво данъчно задължение. Но пък "Интръст" ЕАД ще "гушне" едни 60 хил. лв. ДДС.
  Само се чудя тоя "млад успешен младеж" как се е ограничил само до 5 млн. лв. дарения - само един млн. лв. източено ДДС!? До два млрд. лв. ДДС изтекло от "дарявания" между кухи фирми колко много ще има за дарявания! Да вдига дарителската цена на фурмите на 100 лв. за кг, а респираторите за по 100 хил. лв. единия! Търговските дружества "Болница" ще отчитат загуба (при амортизация от 20 хил. лв. на "вентилатор") и ще искат "дофинансиране" от НЗОК.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66
  chelyadinka
  Рейтинг: 8 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

  Разбрахте ли сега защо мафията винаги ще си намери лакеи, особено в Булгаристаня.
  —цитат от коментар 61 на Ех мъко модераторска


  Мафията в България е именно ДСБ - на всички това е повече от ясно! Е, умнокрасивците под опашката правите изключение - поради остри интелектуални дефицити.

 67. 67 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Весело

  До коментар [#59] от "derek101":

  "Моля за намеса на медицински персонал, този е луд!!!"

  Не може - дарените от Пеевски "вентилатори" не могат да продухват налудничави мисли. Ограничени са само до засмукване на ДДС-то.

 68. 68 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1658 Любопитно

  Генът си го бива , едни могат да търпят и 500 години , а други - 75.... а , сегашните даже и 30 -на не издържат….!!! Но , поне се забелязва прогрес.....

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на block
  block
  Рейтинг: 825 Неутрално

  милиционерските ку*ви наскачаха на амбразурата да пазят прасчо. нищо, и за вас ще дойде

 71. 71 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Любопитно

  До коментар [#50] от "zz_s":

  "как с евентуалното нарушаване на едни счетоводни правила едни дарения могат да станат недействителни?"

  Да Ви даря една почти 20 годишна Тойота за един млн. лв? Фирмата ми си прихваща 170 хил лв. ДДС, намаля облагаемата печалба с 100 хил. , а пък Вашата "идеална" фирма начислява амортизации от 20 хил. лв. годишно и събира ония 170 хил. лв. (дето ще ги гушна) от "здравни и други услуги"
  И да не ти дреме на шапката, че за дарението няма договор пред нотариус (със съответните общински и нотариални такси) - "инструментът на Господ" е зает да търси безакцизна ракия по гори и паланки.

 72. 72 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Весело

  До коментар [#43] от "Рим":

  "В Библията е записано как се прави дарение!"

  Чак Библията!? Има ЗЗД и ЗДДС
  https://zakonnik.bg/document/view/qanda/158706/308802

 73. 73 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Не по-малко интересно е къде е центърът за управление на кампанията с даренията, приписвани на лицето Пеевски. Моите данни, водят към Библиотекарския, където е и досието/досиетата на лицето с видими ентелектуални затруднения, включително и като следствие от лека форма на кретенизъм /нямам причини да се съмнявам в оценката на практикувал лекар, специализирал съответното медицинско направление в Москва, бивш офицер от ДС/.

 74. 74 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Любопитно

  До коментар [#52] от "MPetr":

  "Ми то като видиш една снимка примерно:
  на кашона какво има"

  И гледаме на кашона какво има - ventilator CWH-3010
  Гледаме цената $7000
  https://chenwei-med.en.alibaba.com/product/60784348970-221489718/Good_Price_Nanjing_CHENWEI_ICU_Ventilator_CWH_3010.html?fullFirstScreen=true
  И не ни става ясно как се получава 38000 лв. дарение ($21 111), тройно повече от цената на един "вентилатор"? Ясно е, че притурянето на маски (по 40 ст. едната) и шлемове (по 2 лв. единия) иде да "омъгли" точно какво се дарява и да не питаме дали дареният апарат работи без специалния софтуер (или някой требе да се ръснат едни други пари, па било от еврофондовете)

 75. 75 Профил на tolex
  tolex
  Рейтинг: 780 Неутрално

  Повече от ясно е, че тези дарения са откраднатите наши пари, чрез фондове, връзки, покровителства, измами, данъци и т.н.
  Но, защо не чувам нищо за Прокопиев или за Икономедиа?
  Те дариха ли нещо?
  Дори и да е откраднато от нас?

  Дневник, отдавна минахте жълтото.
  Не се чудете защо все повече хора не се абонират и не ви четат.

 76. 76 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Неутрално

  До коментар [#73] от "ivangabrovo":

  " Моите данни, водят към Библиотекарския,"

  От там стартира кампанията как Турция уронва престижа на българския парламент, обявявайки един депутат и "сарайския сокол" над него за персони нон грата … поради контрабанда (на оръжие, цигари).

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Весело

  До коментар [#75] от "tolex":

  "Но, защо не чувам нищо за Прокопиев или за Икономедиа?"

  Ами прост е - не се е сетил да открадне. Можеше всички "мисирки" да ги пусне в програмата 60/40 като "великите" футболери от Лудогорец и да дари държавните пари на някое частно търговско дружество "Болница" (СофияМед).
  Можеше да закупи от Санофи хлорохин (за 6 евро опаковката) преди Франция за "затвори границите" и да направи дарение при цена от 100 лв. за опаковка (като Чайкафарма).

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1087 Любопитно

  "в Пазарджик и Александровска болница в София отказаха информация за дружеството дарител "
  "По същия начин реагираха и от болница "Проф. Стоян Киркович" в Стара Загора. "

  Хъ... Те попадат ли в обхвата на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения?
  Щото ако не попадат- според сайта на министерството на финансите са длъжни да подадат "декларация за облагането му с данък в двумесечен срок от получаването му."
  Т.е. информацията така или иначе ще излезе на яве. Защо отказат?

  Отделно са на бюджетна издръжка, така че Сметната палата ще ги проверява.
  Т.е. май тая информация така и така ще излезе, въпрос е на време.

  Та ми е чудно защо?

 81. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 82. 82 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Любопитно

  До коментар [#81] от "Chelyadinka":

  "болниците и държавните институции са заети да лекуват болни"

  И с какво ги лекуват? Да не би само да ги обдухват с "вентилатори"? Повечето умрели са от такава интубация.

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1162 Любопитно

  До коментар [#9] от "НеКой":+++++ Тъкмо щях да напиша същото, но Вие сте го казали и то много добре. Може да е дебел, да е неприятен като политически и икономически субект, но дружества в неговия патримониум са дарили 5-6 милиона лева и продължават да го правят. За разлика от други, дето имат не по -малко, но си траят.Но вярна е поговорката" Направи добро, да изядеш л@@но"!
  —цитат от коментар 24 на glaxo11


  Прасето не е ли онзи гений, който успя за нула време да фалира Булгартабак?

 86. 86 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1087 Весело

  Защото, гъзоглава госпойце,
  —цитат от коментар 81 на Chelyadinka


  Уау... ако не бяхте такъв простак - щях да се засегна. Но мен са ме учили да не се засягам от хора, при които е очевидно, че природата се е намесила така, че медицината не може да помогне.

  Значи ясно. Шефът на Александровска, хирург по професия, е намерил време да разпише договора за дарение, и е намерил време да разпише приемането с благодарност на дарението, но след това не е намерил време, от работа, понеже лично е обдишвал купищата пациенти на Александровска, да даде информация на медиите, която така и така ще стигне до тях, но след време, по питане поради обществен интерес.
  Разбрах.

 87. 87 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2571 Любопитно

  До коментар [#84] от "Chelyadinka":

  Разбирача, кажи с какво се лекуват болните от COVID19 вместо да ръсиш глупости!
  И не иде реч за медицинска апаратура, а за укриване на данъци и пране на пари.

 88. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 89. 89 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2226 Весело

  До коментар [#50] от "zz_s":"как с евентуалното нарушаване на едни счетоводни правила едни дарения могат да станат недействителни?"

  Да Ви даря една почти 20 годишна Тойота за един млн. лв? Фирмата ми си прихваща 170 хил лв. ДДС, намаля облагаемата печалба с 100 хил. , а пък Вашата "идеална" фирма начислява амортизации от 20 хил. лв. годишно и събира ония 170 хил. лв. (дето ще ги гушна) от "здравни и други услуги" И да не ти дреме на шапката, че за дарението няма договор пред нотариус (със съответните общински и нотариални такси) - "инструментът на Господ" е зает да търси безакцизна ракия по гори и паланки.
  —цитат от коментар 71 на wanderer


  И все пак и тИ и аФторката ще ми посочите ли, ако се разкрие такава кокошкарска схема, как точно ще станат даренията недействителни.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 906 Неутрално

  Страхотна работа, браво

 92. 92 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1087 Разстроено

  .Да Ви даря една почти 20 годишна Тойота за един млн. лв? Фирмата ми си прихваща 170 хил лв. ДДС, намаля облагаемата печалба с 100 хил...
  —цитат от коментар 71 на wanderer  И още нещо важно. Когато даренията са в натура ...
  —цитат от коментар 37 на kant  Освен това даренията се облагат и с данък по ЗМТД....
  —цитат от коментар 55 на MyTwoCents


  Наистина не мога да повярвам как Вие виждате тези неща, а Главния прокурор- не!
  Шокиращо.
  А не е като да няма експерти покрай него. Както, впрочем, и в изпълнителната власт. Очевидно всички страдат от пеевска слепота.

  Това е ужасно.

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2226 Весело

  Ей, стигнах до там, да прочета статията наново.
  Прочетох я и не намерих в нея какво то и да било разкритие.

  1. Не бил ДП а търговско дружество на което той е едноличн собственик;

  2. След като не е директно той, а дружеството, значи има някаква измама (никакъв опит да се провери дали действително е така);

  3. Авторката пита експерта Георгиева какви са рисковете при дарение да се извърши пране на пари. 'Експерта отговаря, и това е така поднесено, че при повърхностен прочит да остане читателя с впечатлението, че ДП го е извършил. Никакъв аргумент не е посочен, че е станало точно така;

  Освен другите глупости в статията дето ги посочих в предните си постове, отдолу е написано:

  "Ако институциите, длъжни да направят тези проверки не го направят, това само ще потвърди подозренията, че над Делян Пеевски широко е разтворен чадърът на прокуратурата и изпълнителната власт."

  Институциите, длъжни да направят тези проверки са длъжни само ако ги сезирате. Като гледам обаче в статията има само предположения изразени в 'разговор между две каки'. От това няма даже и да се самосезират.

  Толкова за независимата и смела жирналистка. Цяла статия за нещо което може би някой е направил, поднесено така все едно е разкрито че го е направил.

  Мнооооого има още да работите.
  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 95. 95 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  До коментар [#25] от "Кум Лисан":Много хора с пари дариха, добри и лоши. Прокопиев не чух нещо да е дарил,
  Дарява тукашното пространство на коментиращите за да заработят някой лев.

 96. 96 Профил на xyha
  xyha
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Риторичен въпрос :-)

  Прокоратурате де дреме ????

 97. 97 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1087 Любопитно

  Институциите, длъжни да направят тези проверки са длъжни само ако ги сезирате.
  —цитат от коментар 94 на zz_s


  Е да де, но тук се достига до параграф 22.
  Как да сезираш институция, като нямаш информация? А нямаш информация, понеже те карат да я чакаш, не, че няма да я получиш. Ами ако настъпят непоправими последици от това?
  Как да си спазиш задължението като гражданин, по Чл. 205 от НПК, при тия обстоятелства? :)))

  Нямаме ли някакъв контрол и превенция срещу данъчни измами и пране на пари в тая държава, който да може да се самосезира?

 98. 98 Профил на block
  block
  Рейтинг: 825 Неутрално

  когато и да пребиеш такава сган малоумна, все ще е добре...
  —цитат от коментар 84 на Chelyadinka

  айде, почвай смело :)
  ... аман от клавиатурни нинджи и милиционерски ку*ви

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK