Политическа вирусология. Как икономиката ще излезе от кризата след COVID-19

Колкото и да е странно, в тази ситуация все още може да има положителни развития.

© Юлия Лазарова

Колкото и да е странно, в тази ситуация все още може да има положителни развития.Анализът е препубликуван от "Свободна Европа".


Познаваме ли тази икономика, която идва след COVID-19? В момента положението й е по-лошо дори и от оптимистичните сценарии, но колкото и да не е за вярване, от тази дупка излизане има.


Март. Намеса в стопанството
На 14 март изглеждаше, че икономиката започва да губи по 50 млн. лв. на ден. Ако човек изчисли приноса на стопираната дейност към БВП и ги раздели на 365.


След няколко дни подобно спиране бе наложено в съседни страни и търговски партньори на тукашни предприятия.


На 20 март парламентът узакони извънредното положение. В закона бяха предвидени безпрецедентни (освен при военен комунизъм) начини на намеса в стопанството. Те засягаха цените и сделките, работата на държавната и общинска администрация (указателните административни актове, важни за бизнеса) и преустановяваха процесуалните съдебни производства - в областта на гражданския процесуален кодекс и изпълнението на договорите.


На работодателите бе "позволено" да пращат служителите си в отпуск, а на военните бе вменено правото да спират, проверяват, ограничават придвижването и да "използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо".


Последното бе стихийно наложено на Банско на 17 март по предложение на главния прокурор, изказано в парламента и ентусиазирано приложено след няколко часа от щаба, министъра на здравеопазването и МВР. Този бой по вируса достигна и до малки градове, паркове, градинки, планини, София и областни центрове. В Банско - както и почти никъде другаде - не бе направена проверка кой е заразен и кой не дори според принципа на представителна извадка или тестване на хората в риск.


Проверките започнаха късно и на друг принцип. При полицаи и пожарникари, чиято възраст ги поставя далеч от представителната извадка. За медицинския персонал бе приложен подход като за гражданите - когато се появят симптоми. И едните, и другите могат да се проверят частно, но тази опция беше коментирана от щаба така, сякаш не е разрешена. Това беше разбрано като забрана и проверки започнаха да се правят неофициално, без издаване на документ.


Април. Ступор, хаос, трупане на щети


От закона не бе напълно ясно какво следва за икономикат освен ступор. На най-вредната разпоредба - тази за ценообразуването - бе наложено вето от президента.


Към 23 март станаха видими нови, по-дълбоки загуби: по-малко приходи в НОИ (още от февруари), вероятно по-малко приходи от ДДС и акцизи - поради заключването на международния транспорт, намаляването на вътрешния трафик и свиването на енергопотреблението, което от средата на март има седмично намаление на годишна основа с по около 10%. Законът бе разбран и като спиране на продажбите на движимо и недвижимо имущество.


На 24 март правителството реагира на това положение с брифинг: заяви, че заделя 4.5 млрд. лв. "за подкрепа на икономиката". Към този ден загубите изглеждаха вече близо 100 млн. лв. на ден. При разполагаем резерв от 5 млрд. лв. и бюджетен излишък от 1 млрд. лв. това означаваше, че парите биха стигнали за около 60 дни.


До 1-2 април обаче сметките не бяха подкрепени с каквито и да било разчети и информация, ако изключим една телевизионна изява на министъра на икономиката.


Една от причините да няма разчети бе представата, че не е необходима актуализация на бюджета и че "засега" няма необходимост от издаване на нов държавен дълг. Тази представа също се промени към началото на април. От 26 март законодателното събрание спря редовните си заседания и реши да работи само по прилагането на закона за извънредното положение. Но на 1 април депутатите успяха да актуализират заплатите си. Този акт също се оказа само "засега".


Между 3 и 6 април бюджетът бе все пак актуализиран: с възможност за нов дълг до 10 млрд. лв., превод към НОИ от 1.4 млрд. лв. и увеличаване на капитала на ББР с 0.7 млрд. лв.


Основните проблеми в тези развития са два:


- Икономиката не е пари, а производство, доставка и потребление на нещо от някого до някого другиго, който има желание да го плати. На това обърна внимание Георги Ганев на 2 април в едно от последните предавания на Милен Цветков;


- Когато стопанската дейност е спряна със заповед, нанеслият щетите (а това е правителството) дължи обезщетение (а колкото по-рано то е разпределено, толкова по-малки са щетите). Но това не се случи. Петър Ганев нарече този феномен "Щабономика" в статия за в-к Сега от 24 април.


Да теглим чертата


Към 30 април бюджетният излишък намалява с около 1.1 млрд. лв. спрямо същия период на предходната година, но остава с положителен знак от около 0.49 млрд. Сиреч в бюджета има неизразходвани средства, макар в първите месеци на спирането на икономиката те да са най-необходими.


Донякъде забавянето се дължи на лошо предвиждане в началото на извънредното положение и на забавена реакция на фискалната администрация. Първо (на 24 март) бяха предвидени седем отрасъла, които, след намеса в обсъждането на бизнес асоциациите, се оказаха 16, а накрая - вече по-реалистично - списъкът набъбна до 21 отрасъла. Това е на практика цялата икономика.


От парламентарния контрол на 28 април се разбра, че всички без една фракции подкрепят икономическата програма на правителството. Особено схемата 60 към 40.


На 24 март предположих, че по тази програма ще се облекчи положението на 12 % от фирмите и то само за около три месеца. Но тази оценка се оказа оптимистична. Непубликувана анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) показа три пъти по-голямо доверие към програмата, докато БСК констатира, че не повече от 8% от фирмите ще се окажат бенефициенти.


На 28 април бе оповестено, че има 7000 заявления, от които 2000 са одобрени, и че общо "ще бъдат запазени над 100 000 работни места". Допускайки, че всички кандидати ще получат средства, бенефициенти се оказаха около 2% от всички регистрирани фирми (над 340 хиляди на брой според НСИ).


Списъците на бенефициентите на НОИ са много занимателно четиво. Към 28 април са се възползвали 964 фирми.


Първите впечатления са следните:


- предоставени са 6 млн. лв.; това е по-малко от 10-те милиона увеличен бюджет на МВР;


- упрекът, че това са "приятелски" фирми, не е основателен - кандидатстват тези, които успяват, а процедурата не позволява предпочитания, друг въпрос е дали е морално някои фирми да участват;


- няма фирми от строителния бранш, енергетиката, ВиК и минната промишленост. Най-много - около 1/3 - са тези от туризма и ресторантьорството;


- големи фирми са рядкост, над 50 заети са около 4% от бенефициентите;


- немалко фирми са част от преразпределението и просто обслужват някое изключително право на държавен или общински орган; такъв е случаят с Центъра за градска мобилност на София, аналогичната му фирма на община Благоевград и други; присъствието им обаче е важно за общинските бюджети;


- други бенефициенти, например футболните и спортни клубове, са част други програми за преки или косвени субсидии (макар и не всички);


- много (може би 2/5) от фирмите получават толкова малки суми, че разходите на нормално работно време по участие в програмата не са покрити; очевидно това е по-скоро "опипване" на възможности за подкрепа и задържане на съществуващото положение.


Около 800 хиляди самонаети и гастарбайтери тук не участват.


Забавянето на разпределението показва, че правителството решава нетривиален проблем: чрез стопанската политика да се раздадат "едни пари", които, първо, не са на правителството, второ, почти ги няма, ако се оценят всички загуби, и трето, резултатът трябва да е преизбирането на самото правителство догодина.


Икономиката след извънредното положение


Колкото и да е странно, в тази ситуация все още може да има положителни развития.


Реакцията на търговските банки и БТБ беше бърза и навременна. Кредитните отношения могат да възползват в перспектива от около 9 млрд. лв. Банките са единствените стопански посредници, които познават по-голямата част от гражданското и фирменото население. Спестяванията са на исторически високо равнище, немалка част от тях са във фирмите. А проблемите с безработицата възникват, когато работодателите останат без работа.


Фискалният резерв и излишък (доколкото са реално разполагаеми) са около 4.5% от БВП, повече от заявените от правителството стопански програми са 4% от БВП.


Рецесията изглежда по-тежка от тези стойности. С колеги предполагаме, че спадът ще е около 7% от БВП. Подобни са прогнозите и на Института за икономически изследвания на БАН (в песимистичния сценарий), и на "Уникредит Груп". Оценките са основани на опита, а не на модели, които днес не са съвсем точни.


Иначе казано, дори 4.5 млрд. лв. от данъкоплатците да бъдат разпределени бързо и перфектно от правителството - а това не може да се случи, защото има административни разходи и много дейности, а и самонаетите не са в списъка, средствата не са достатъчни за компенсиране на загубите.


В предвижданията за икономическия спад за 2020 г. има съгласие по един въпрос: независимо от дълбочината на рецесията възстановяването е възможно да се случи относително бързо. Освен споменатото по-горе в помощ на такова развитие е и по-високото равнище на доходи, възстановяването на работа във важни отрасли в икономиките на ЕС и осъзната необходимост и в България да се случва нещо такава. Именно защото от това зависи изходът от следващите парламентарни избори.


Преди време тук цитирах един Нобелов лауреат по икономика, който смята, че благосъстояние се достига, когато "употребата на ресурсите, познати на всеки отделен член на обществото, за цели, чиято относителна важност знаят само тези индивиди, се остави на самите индивиди".


Немалка част такива ресурси могат да останат у фирмите и гражданите.


Ако към предполагаемите бюджетни приходи по пера данък "печалба" и "дивидент" добавим и данъка върху едноличните търговци, сумата, която остава във фирмите и гражданите, e около 3 млрд. лв. за 2020 г. Поради всеобщата неизвестност, първата рационална употреба на тези пари е за запазване на работни места или за инвестиции. През тази година поне 650 млн. лв. биха "се върнали" в бюджета по линия на други преки (осигуровки) и непреки данъци. Освен това фонд безработица към края на януари бе 1.3 млрд. лв. Очевидно нищо не пречи тези пари да се върнат при работодателите, които са капитализирали фонда. От тази сметка "на коляно" излиза, че около 6 млрд. лв. могат да съдействат за омекотяване на спада и относително бързо преодоляване на рецесията.


Има и други, не толкова парични начини правителството да работи в тази насока. Според изводите, които могат да се направят от Теоремата на Коуз (друг Нобелов лауреат по икономика), правителствата могат да повишат ефективността (намалят сделковите разходи) в стопанския живот по три начина: ако защитават правата на собственост, поевтиняват споровете и преразпределението по този повод (това е всъщност върховенството на закона и независимостта на съда) и намаляват разходите на гражданите и фирмите за информация и ориентация в стопанската и житейска обстановка.


Ако правителството се чуди от кое от трите да започне, бих го посъветвал, че и трите са еднакво важни, но може да се започне от информацията.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (55)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Много хубав... теоретичен анализ. Звучи ми супер пожелателно. Личи си, че автора не живее много много в реалността еле па българската..

 2. 2 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2143 Неутрално

  Мерките за ограничаване на движението не са приумица на правителството от кеф ,а за де сазази живота и здравето на хората ,защото в обратния вариант като в Италия ,броя на загиналите ще е голям ,което за икономиката има същия ефект ,само дето няма да вземат заплати и обезщететения и ще са заразили край себе си и десетки други ,на които пак тази държава ще бъде длъжна да осигорява скъпи здравни грижи за същите дето сега са безработни ,но здрави ,а не безработни ,болни или загинали .

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  До сега не се бях заглеждал в касовата бележка от бензиностанция. Онзи ден обачеу не знам какво ми стана и се загледах. НАПРАВО МИ СПРЯ ТОКА, за 26 литра бензин, платих на "управляващите" 16 лева акциз. Да са живи и здрави, ама това си е грабеж от където и да го погледнеш, така, че нека не плачат прекалено силно. Дето вика Бойко, имат мазнинка.

 4. 4 Профил на Julius
  Julius
  Рейтинг: 288 Неутрално

  "В предвижданията за икономическия спад за 2020 г. има съгласие по един въпрос: независимо от дълбочината на рецесията, възстановяването е възможно да се случи относително бързо."
  ---
  Вие сте големи веселяци. :) Да, да приемем, че спадът ще гравитира около 6%, безработицата ще е двуцифрена - може би около 12%, ще има дефлация, а не инфлация, но как така се обединихте около идеята, че щяла бързо да се възстанови!? Сегашните нива не ги чакайте преди 2022. До края на др. година още ще се усещат трусовете и спадовете. Има бавни и тежки пазари, които още не усетили затъването и тепърва ще навлизат в рецесия. Няма да ви казвам кои - ще оставя и сами да се сетите.

 5. 5 Профил на Julius
  Julius
  Рейтинг: 288 Неутрално

  НАПРАВО МИ СПРЯ ТОКА, за 26 литра бензин, платих на "управляващите" 16 лева акциз.
  —цитат от коментар 3 на 442

  В себестойността на горивото близо 60% са данъци 0 първо идва акциза, върху който се начислява и ДДС, след това имаше и още нещо по-дребно, вече забравих кое и чак тогава идва себестойността и накрая печалбата! Затова петролът дори да остане евтин, а той ще е под натиск цялата 2020 год. и няма да надвиши 20$/барел - горивото в Европа няма да падне много под 1 евро - именно заради данъците! Това не са Щатите...

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  Между редовете - авторът критикува ГЕРБ за стореното в иконокризата и не вижда светло бъдеще към момента. Лекарството също го предписва доста плахо и забравя оздравителната сила на потреблението за здравето на икономиката.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 848 Неутрално

  Между редовете - авторът критикува ГЕРБ за стореното в иконокризата и не вижда светло бъдеще към момента. Лекарството също го предписва доста плахо и забравя оздравителната сила на потреблението за здравето на икономиката.
  —цитат от коментар 6 на КМЕТ В СЯНКА


  Какво потребление, при условие че ще има световна финансово-икономическа криза?

 8. 8 Профил на Julius
  Julius
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Една идея до управляващите (и съветниците им) - да се намали МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРАГ - и без това голяма част от заплатите тепърва ще бъдат намалявани - по-добре прагът да отговаря на променената реалност. Иначе ако е нереално висок - рискуват отново някои фирми да почнат да се връщат към сивия сектор!

 9. 9 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 848 Неутрално

  Мерките за ограничаване на движението не са приумица на правителството от кеф ,а за де сазази живота и здравето на хората ,защото в обратния вариант като в Италия .
  —цитат от коментар 2 на edin drugii


  Що пилците не ги броим наесен?
  Коронавирусът ще е в Европа още няколко години.

  И вероятно ще има и починали , и епидемиологични взривове , и вторични огнища , още няколко години..
  Та да теглим чертата след 2-3 години, а?

  А болшинството хора, атакувани от вируса, ще са СЛЕД МЕРКИТЕ .. това си е ясно!
  Да видим и икономиките.

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  До коментар [#7] от "simChо":

  Има начини за стимулиране на потреблението. Не е като да помпаш колектори,ЦГМ,ритнитопковци и казина.
  Без потребление НЯМА икономика!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  Има много финансови резерви в държавата, които могат да бъдат пренасочени в по-добра и правилна посока а не за облагодетелстване(незаслужено) на определени кръгове за сметка на цялото общество.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2283 Неутрално

  Аз уважавам Красен Станчев но тука е написал една камара глупости.
  Първо туризмът и спорта и ресторантите просто бюджетът трябва да ги отпише. Това е да наливаш пари в каца без дъно. Щото не е всъщност кога и как ще се възстановят. Персоналът отива на борсата и готово. Още повече, че имало 1,3 милиарда.
  Второ 80% от икономиката на България работи. Да погледнем събираемостта за април-3,5 милиарда лева.
  И последно на фона на увеличаване безработицата в другите държави в България е в пъти по-малко 93 000 на борсата, 22 000 са си намерили работа - 71 000 нето увеличение към момента.

 13. 13 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 236 Неутрално

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":

  80% от икономиката "работи", но с оглед на практически сто процентният си експортен профил скоро ще й се наложи да затяга колана. Това би било успокоително ако кризата (както повечето ни кризи до сега) беше локална.
  Тя обаче е не просто глобална, а рядко глобална. На практика няма икономика в света, която да не е засегната от резкия спад през първата (а като гледам и през втората) четвърт на годината.
  Та това, че производствата в България все още работят е колкото добра, толкова и лоша новина. Да не са затворили, но трупат разходи, данъците си текат, наеми, осигуровки каквото се сетиш. В същото време пазарите им са меко казано под въпрос, а обемът на поръчките тепърва ще пада.
  Така през втората половина на 2020 много от тези работещи бизнеси ще се окажат с предкризисно ниво на разходи и кризисно ниво на приходи. Не е много весела перспектива...

 14. 14 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2283 Неутрално

  До коментар [#13] от "Драгомир Дончев":

  Естествено, че България ще има спад. Но спрямо другите страни имаме няколко предимства.
  Първо храните. Понеже има голямо търсене и голям експорт в момента и то на високи цени селскостопанските производители да много добре и много доволни. Български ягоди 9 лева при 3 лева миналата година по това време. Зърното всички видове се качи със средно 100 лева. Вчера овцепроизводителите да доволни.
  Второ дъреопреработването голямо търсене а ние имаме много заводи.
  Трето фармацевтичните компании работят на пълна пара.
  Строителството също. Големите проекти.
  И така нататък. Леката промишленост, храните

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  До коментар [#13] от "Драгомир Дончев":

  Сиреч - важното е ПОТРЕБЛЕНИЕТО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  Току що Дянков отрече санирането като работеща мярка за излизане от кризата !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2379 Неутрално

  До коментар [#13] от "Драгомир Дончев":

  Абсолютно точен коментар!
  Тепърва ще усетим дръвцето

 18. 18 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 236 Неутрално

  До коментар [#14] от "Да вярваме на истината":

  Дам зърноизноса експлоадира лично съм свидетел. Нормално при условие, че някой от най-големите зърноизносители в региона наложиха забрана за износ.
  Само ме притеснява нашите пирати да не се увлекат прекалено и да ни оголят прекалено, понеже тази година очакват доста слаба реколта.

  До коментар [#15] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Аз не споря просто не виждам реалистичен сценарий в който ГЕРБ се престрашават да стимулират по ударен начин потреблението. Най-лесният и бърз метод е намаляване на данъци - особено косвени, но просто не мога да го повярвам в предизборна година Борисов да се откаже от любимия си инструмент за предизборно раздаване на подаръци демек приходите в бюджета....

 19. 19 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Вместо да стимулираме потреблението с по-ниски данъци , по-високи доходи , ние решихме да потрошим парите за санираме на панелки. Много прости хора ни управляват.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 20. 20 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 645 Неутрално

  Много хубав... теоретичен анализ. Звучи ми супер пожелателно. Личи си, че автора не живее много много в реалността еле па българската..
  —цитат от коментар 1 на Драгомир Дончев


  Прав си ! Като книжен плъх той не си подава носа навън и нехае за КОВИД 19 ! По моему нека преминем реката /ковид 19 / най - безболезнено и тогава да се захващаме , които сме останали хем живи , хем здрави - за ИКОНОМИКАТА !

 21. 21 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2283 Неутрално

  До коментар [#16] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Санирането е много продуктивна мярка. Тя уема много производители.
  Дянков единствено е прав, че в момента трябва да не се бърза с изливането на пари в безнадеждни сектори като туризма.
  Иначе и в края на май бюджетът пак ще е на излишък. В момента за пръв път от години повече ТИР-ове се търсят от България за Европа и за експорт въобще отколкото за внос.
  Валутният ни резерв вече е близо 54 милиарда лева. Значи ако освободим лева и не печатаме повече може едно евро да е 1,20 лева.

 22. 22 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  КС се осланя на логики и алгоритми, които работят в нормален режим, а тук сме в ситуация на хаос, който не зная дали се управлява. Действията на щабовете и ведомствата ми изглеждат първосигнални реакции. За оправянето вътре, ще трябва първо да се оправят онези отвънка. Ама не съм завършил икономика! Само предполагам.

 23. 23 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 236 Неутрално

  До коментар [#21] от "Да вярваме на истината":

  Както казах всичко това са радващо оптимистични допускания, но не отчитат твърде много тревожни фактори. Например факта, че все още почти нищо реално не е направено за подпомагане на реалният сектор в икономиката и изобщо не говорим за туризма.
  Второ (и което е по притеснителното) вчера Европейския център за превенция и контрол на заболяванията излезе с изявление в което твърди, че най-лошото от пандемията за България все още предстои.
  Ако е така и действително при нас има избухване на вторични огнища и последващ нов пик ние чисто и просто можем да се окажем изолирани от останалият свят, защото никой няма да иска да отвори границите си за привнесена зараза.
  Изобщо ситуацията е крайно нестабилна, а да се говори за някакъв край на кризата и бързо възстановяване е просто лудост.

 24. 24 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  "
  "От закона не бе напълно ясно какво следва за икономиката освен ступор."

  Е, какво??? "Икономиката" се крепи на 10 мола и неизвестно колко кръчми, чалготеки и фризьорници???

 25. 25 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2283 Неутрално

  До коментар [#23] от "Драгомир Дончев":

  Че аз най-малко говоря за край. Напротив винаги твърдя, че още няма икономист по света да направи реална прогноза. Нямаме отправна точка.
  Второ винаги казвам, че няма да имаме същото положение както преди кризата. А всеки си базира някакво изливане на пари на база преди кризата.
  Например туризма. Няма как да е същият.
  Затова казвам ЗАСЕГА е това положението.
  Още повече, че аз прогнозирах че безработицата, заедно със завърналите се ще стигне 580 000 човека.

 26. 26 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Весело

  "Ако към предполагаемите бюджетни приходи по пера данък "печалба" и "дивидент" добавим и данъка върху едноличните търговци, сумата, която остава във фирмите и гражданите, e около 3 млрд. лв. за 2020 г"

  Как да се върнат три милиарда, когато по закон за данък "печалба" не могат да се съберат 2,731 млрд. лв.!?
  https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=143562

 27. 27 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2582 Неутрално

  Решенията не са свързани със сегашната ЛИБЕРАЛНА икономика. ПОТРЕБЛЕНИЕТО (двигател на либералният капитализъм) спира да работи или често ще прави паузи поради дефекти Решения от рода - тази, онази ,трета мярка дали е ефективна ? После дали чиновничеството няма да КРАДЕ , после...спирам с изледвания на анализи . Естествено че СЛУЖИТЕЛИТЕ по апарата ще ВЗЕМАТ/КРАДАТ , не че са лоши, а така е устроена човешката природа . Ще ВЗЕМАТ своето банките (къде без тях в капитализма) , и накрая ще бъде както винаги, НО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ПО РАЗЛИЧНО .
  Парите ще липсват (те и към момента са нещо трудно) , друг е въпроса какво ИЗРАЗЯВАТ те, и за какво се получават. Очаква се ВЪЛШЕБСТВО , как всичко ще тръгне след ВИРУСА. Няма да е така ....или поне значителна степен . Навлизаме в един ПЕРИОД на живот без ПАРИ. Животът в Българските градове бе възможен , защото всички правят НЯКАКВИ УСЛУГИ взаимно. Сега едно 40% процента от ПОКУПКИТЕ , няма да са възможни заради липсата на пари или огромната задлъжнялост . Заплата ще покрива разходите за ХРАНА, а за големи групи от хора и това ще липсва. Тогава остава АЛТЕРНАТИВАТА , да правим неща като нашите деди и прадеди. Те са изхранвали 800 000 армия , изхранвали са семействата. В България колкото и да е било бедно , точно от ГЛАД не е умирал никой. Би могло да съществува доста солидна НАУЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ШКОЛА НА АЛТЕРНАТИВАТА. Разбира се в живота на ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, всяка алтернатива на пазарния капитализъм биваша УНИЩОЖАВАНА, като обвиненията са в КОМУНИЗЪМ (което се равнява на вещерство )
  ЖИВОТ БЕЗ ПАРИ
  През ЛОШИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ( това се помни от много живи хора , но същото е и при капитализма ПРЕДИ 1944) , липсата на ПАРИ бела реалност . Държавата успешно е направлявала това с различни инструменти
  ЗА ЖИВЕЕЩИТЕ НА СЕЛО
  -ВСЕКИ можеше да продаде всеки ден яйца, мляко на местен закупчик
  - ВСЕКИ можеш два/три пъти в годината да продадеш агнета, ярета, прасета, овце ...телета и прочие.
  - ВСЕКИ можеш да гледа като (ЛИЧНО СТОПАНСТВА) декар два краставици ,домати ,билки при ясни цени
  -през есенната можеше да се консервира почти всичко в буркани, и да осигури в в 80 % хранителна независимост на семейството ( като в това включвам.. картофи ,лук , чесън ,алкохол (вино ,ракия) . При съвременните технологии и затупка с брашно да се ичезне необходимостта от купуване на ХЛЯБ
  ЗА ЖИВЕЕЩИТЕ В ГРАД (малък и голям)
  Хората от града , можеха да правят същото , с онези ЛИЧНИ стопанства в периферията на всеки град ( те се ограничаваха в плодови зеленчуци). Това бяха добре благоустроени вилни комплекси, и практически нямаше ограничени при тяхното придобиване. Оставаше личния труд….
  ДЪРЖАВАТА
  Държавата и МОНОПОЛИТЕ сега са едно. Те ще се опитат с различни приказки и наредби да казват какво е вода , как се гледа прасе, овца… и прочие . Това няма нищо общо със здравни стандарти . Такава е природата на този КАПИТАЛИЗЪМ да унищожава производството. Ръмжането на ХОРАТА ще наподобява на ЗВЯР затиснат в ЪГЪЛ , и те скоро ще се откажат
  Освен това в СЕЛАТА хората ще могат да извършват и ДИСТАНЦИОННА РАБОТА ,която ще почне да става близко 50% от работата.
  ЖИВОТ НА СЕЛО
  Дълго време в БЪЛГАРИЯ се искаше ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, сега тя ще се случи и физически . Много е възможно в това да участват и чужди граждани , от големи градски системи които ще искат същото.
  РЕАЛНИПАРИ
  Всъщност време е да съпоставим КОЙ имаше повече реални пари ?
  - хората със 100 -150 лева между 60-те ...80 -те години ( при 80- 90 % хранителна обезпеченост )
  -хората сега с 800 -900 лева ?
  ЗА КАКВО ЩЕ ХАРЧИМ
  Да пари ще са нужни за Интернет, телефони ,бензин ,дрехи ....на първо време за електро енергия и вода . Но модерното време ДАВА ефективни решения за автономност от ТОК и ВОДА. Много бързо хората ще реализират хранителни излишъци ,и ще решат да ги продават НАВЪН , чрез модерни „умни „ системи.

 28. 28 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Весело

  "Освен това фонд безработица към края на януари бе 1.3 млрд. лв."

  Това от коя икономика е взето? Смучене на пръстите или гледане в тавана?
  "Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 343 406,9 хил. лв.
  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 438 291,3 хил. лв.,
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -94 884,4 "
  https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=143520

 29. 29 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Любопитно

  "употребата на ресурсите, познати на всеки отделен член на обществото, за цели, чиято относителна важност знаят само тези индивиди, се остави на самите индивиди"

  Това какво общо има с Живота, действителността? Кои се "ресурсите" за употреба при едно "смъртоносно заболяване" (макар COVID 19 да не е точно такова) - Някой (пишман-икономист като Станчев) как се лекува?
  Какво знаят "индивидите" за ресурса "хигиена" и то в специализирано търговско дружество "Болница" АД? 166 от топ-търговците не можаха да информират себе си за важността на ресурса и минаха в карантина, двама - чак при свети Петър.
  Станчев, напъни се като марксистко-ленински философ! Притури към цената на работната сила и цена на "общественото здраве", та да се оправи болния пазар на труда. Може "цената за индивидуалното здраве" да се плаща от "светлото бъдеще" или погребалните повдигачи на БВП-то, ама да я има "черно на бяло". Поне пишман-бизнесмените да знаят къде им се губи сметката вместо да броят мечтаната печалба за реална загуба.

 30. 30 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Любопитно

  До коментар [#13] от "Драгомир Дончев":Сиреч - важното е ПОТРЕБЛЕНИЕТО !!!
  —цитат от коментар 15 на КМЕТ В СЯНКА


  Заразно/болно потребление или здравословно потребление?
  Дори да го сведем до избора: "пеш до магазина или да влачиш три тона (джипката на Баце) за едно кафе в центъра".
  То и санирането е потребление, но данъчно-счетоводно се записва: актив на стойност 10 единица се ремонтира с разход от 20 единици. Разликата се поема от "инфраструктурата" чрез увреждането ѝ (от лоши улици до прахообразуване от саниращи дейности).

 31. 31 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1814 Неутрално

  Между редовете - авторът критикува ГЕРБ за стореното в иконокризата и не вижда светло бъдеще към момента. Лекарството също го предписва доста плахо и забравя оздравителната сила на потреблението за здравето на икономиката.
  —цитат от коментар 6 на КМЕТ В СЯНКА


  И аз бих попитал, кой и какво ще потребява и каква е връзката на потреблението с мерките които взима или може да вземе правителството.
  Ако говорим за вътрешното потребление, трябва да е истинско чудо да не намалее - увеличената безработица и ограниченията в пътуванията, вътре и извън страната вече са спаднали и едва ли до края на годината ще достигнат предишните нива.
  Ако става дума за голям растеж на потреблението на външните пазари до неочаквано големи размери, аз такива прогнози не съм срещал, в добрия случай ще има процес на възстановяване, но нивата няма как да достигнат бързо предишните стойности.
  Иначе и аз мисля, че възстановяването ще е сравнително бързо, а не като след предишни кризи, предизвикани по съвсем други причини, но едно е по-бърз тренд към възстановяване, а съвсем друго е достигане на нивата отпреди половин година.
  Ако всичко върви по този сценарий и няма тежки рецидиви, края на 2021 е доста оптимистечна цел и дано да се случи, като подчертавам, че това не може да бъде предизвикано от правителството и по-важното е то да не попречи на този процес с необмислени действия.

 32. 32 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  петролът ... ще е под натиск цялата 2020 год. и няма да надвиши 20$/барел
  —цитат от коментар 5 на Julius


  Ойля днеска е 29$

 33. 33 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 985 Неутрално

  [quote#32:"dosetliv"][/quote]

  Само да допълня, че днес BRENT CRUDE е 29.07 $, а URALS е 21.10 $ - https://oilprice.com/ - което означава, че някои държавни бюджети, разчетени на 45 $, почват да потъват, а с тях и съответната държава.

 34. 34 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Това става кога всички хора неработни се включени в икономик производство и всички бизнес лои има нужда от персонел.

 35. 35 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7554 Неутрално

  Тази сутрин Томислав Дончев обеща...светло бъдеще.

 36. 36 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2812 Неутрално

  До коментар [#21] от "Да вярваме на истината":

  Да бе...! Току виж изравнили лева с еврото даже...! Като едното нищо, след още няколко години на непрестанен икономически възход. :)))

  Бивш tww09306483.
 37. 37 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2812 Неутрално

  До коментар [#35] от "Роси":

  На Томислав това му е тясната специалност. Конкуренция му е само един друг габровлия, който силно вярва в истината. ;)

  Бивш tww09306483.
 38. 38 Профил на Python
  Python
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Красене, остаряваш, но не поумняваш.. Спри да пишеш некомпетентни ад хок "анализи" по теми, които не разбираш, защото ставаш смешен.

 39. 39 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  [quote#32:"dosetliv"]
  —цитат от коментар 33 на Santos
  Само да допълня, че днес BRENT CRUDE е 29.07 $, а URALS е 21.10 $ - https://oilprice.com/ - което означава, че някои държавни бюджети, разчетени на 45 $, почват да потъват, а с тях и съответната държава. [/quote]

  Ми Брент на 21 април беше под нулата, пък и той изплува. А има една държава, чийто бюджет се нуждаел от $84, пък точно тя поддържа ниската цена и въобще "кара цистерната" на пазара. Не се разсейвай и върви да четеш повече от същия сайт.

 40. 40 Профил на serena
  serena
  Рейтинг: 588 Неутрално

  "Когато стопанската дейност е спряна със заповед, нанеслият щетите (а това е правителството) дължи обезщетение".
  Ето това говоря почти от началото. След като държавата (пряко или косвено) ме лишава от приходи за оцеляване, редно е да предостави някакво макар и малко обезщетение. Като собственик на малка фирма, чийто бизнес е пряко свързан с туризма, от въвеждането на извъндредното положение работа и приходи няма. Като собственик се водя самонает, а тази категория някак странно изпадна от всички програми за подпомагане. Никой не говори за самонаетите, както и за хората, работили на трудов договор и съкратени, които обаче нямат право на обезщетение за безработица (по различни причини). Тези две категории до момента, вече почти два месеца, са тотално извън полезрението на управляващите. Може би те влизат в понятието "маргинали", което онова гнусно човече употреби веднъж с подигравка и презрение, тъпкано да му се върнат. Може би те нямат нужда да ядат и да плащат сметки, не дай боже да имат деца...

 41. 41 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар [#7] от "simChо":Има начини за стимулиране на потреблението. Не е като да помпаш колектори,ЦГМ,ритнитопковци и казина.Без потребление НЯМА икономика!!!
  —цитат от коментар 10 на КМЕТ В СЯНКА


  Едно потребление пролет не прави ..
  Кризата е структурна и дълбока.


  Па и е световна.
  Те нещата са си така замислени начално.

  Да видим, кой , как ще се оправи ..

 42. 42 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 848 Неутрално

  [quote#32:"dosetliv"]
  —цитат от коментар 33 на Santos
  Само да допълня, че днес BRENT CRUDE е 29.07 $, а URALS е 21.10 $ - https://oilprice.com/ - което означава, че някои държавни бюджети, разчетени на 45 $, почват да потъват, а с тях и съответната държава. [/quote]

  Тотал заминават някои държави..
  Ама нас какво ни пука?

  На чужд гроб - да плачем и да роним сълзи горки?

  Я нас си да си гледаме!

 43. 43 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1785 Неутрално

  До коментар [#7] от "simChо":Има начини за стимулиране на потреблението. Не е като да помпаш колектори,ЦГМ,ритнитопковци и казина.Без потребление НЯМА икономика!!!
  —цитат от коментар 10 на КМЕТ В СЯНКА


  Кажи ги тия начини, Бай Тотьо. Или както казва Дрогарката Нинова по 725 лв на всеки брат'чед. Да не би ти, Бай Тотьо, да пишеш мерките прочетени от Дрогарката?

 44. 44 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1663 Весело

  Аз уважавам Красен Станчев но тука е написал една камара глупости.Първо туризмът и спорта и ресторантите просто бюджетът трябва да ги отпише. Това е да наливаш пари в каца без дъно. Щото не е всъщност кога и как ще се възстановят. Персоналът отива на борсата и готово. Още повече, че имало 1,3 милиарда.Второ 80% от икономиката на България работи. Да погледнем събираемостта за април-3,5 милиарда лева.И последно на фона на увеличаване безработицата в другите държави в България е в пъти по-малко 93 000 на борсата, 22 000 са си намерили работа - 71 000 нето увеличение към момента.
  —цитат от коментар 12 на Да вярваме на истината


  Първо: Красен Станчев не е писал глупости! Глупост е да се "отпишат" туризма, спорта и ресторантите! Между 10 % и 12 % е ПРЕКИЯТ ДЯЛ на туризма в БВП!

  Второ: Държавата примерно наля 2,2 млрд. в самолети, дето още не са започнати да се произвеждат, наля милиарди в обществени поръчки и некачествени строежи и ремонти, ще налее десетки милиарди в Белене и руски тръби, които няма да решат нито бъдещи проблеми с безработица, нито ще повишат доходите!

  Трето: Цифрите за безработицата са Ви МНОГО НЕТОЧНИ!

  Четвърто: Не е токова просто да засилиш цели сектори от икономиката на борсата, защото последиците ще са трайни и ще ги ПЛАТИМ ВСИЧКИ!

  Лошото е,че явно такива като Вас заемат доста от длъжностите в министерствата :)

 45. 45 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Весело

  До коментар [#39] от "venelingeologia":

  "Ми Брент на 21 април беше под нулата, пък и той изплува"

  Ми, Брент на 21 април беше 19.22 долара за барел, с дъно от 13 долара.
  https://oilprice.com/oil-price-charts/46
  А фючърсите за месец май на американски суров петрол (WTI Crude ) удариха минус 40 долара и "изплуваха" за дена на 11.57 и седмица по-късно, на 28 април, да потънат отново, на 12.34
  А "загрижеността" си за въпросната държава можехте да отбележете с 8 долара за суров уралски петрол (по тръбопровод), когато танкерите "кръжаха" пълни покрай американските пристанища

 46. 46 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Весело

  До коментар [#3] от "442":

  "за 26 литра бензин, платих на "управляващите" 16 лева акциз. Да са живи и здрави, ама това си е грабеж от където и да го погледнеш"

  Не е грабеж, а семпло задоволяване на желанията на Грета Тунберг (2.46 лв. си спестил някакси при акциз от 0.71 ст. за литър бензин. Марешки!?). Грабеж е във Франция - акцизът върху горивата беше причината за протеста на жълтите жилетки. У нас, протестира само Българската петролна и газова асоциация - залежала била стоката им в танкери по пристанищата
  https://www.economic.bg/bg/news/12/petrolnata-asotsiatsiya-otchita-spad-ot-nad-50-na-potreblenieto-na-goriva-prez-april.html
  Вероятно и те ще искат финансови стимули .. що не могат да следват пазарните цени на борсата (отрицателна стойност за най-демократичния и пазарен петрол на 21 април.).

 47. 47 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Весело

  До коментар [#3] от "442":

  "за 26 литра бензин, платих на "управляващите" 16 лева акциз. Да са живи и здрави, ама това си е грабеж от където и да го погледнеш"

  Не е грабеж, а семпло задоволяване на желанията на Грета Тунберг (2.46 лв. си спестил някакси при акциз от 0.71 ст. за литър бензин. Марешки!?). Грабеж е във Франция - акцизът върху горивата беше причината за протеста на жълтите жилетки. У нас, протестира само Българската петролна и газова асоциация - залежала била стоката им в танкери по пристанищата
  https://www.economic.bg/bg/news/12/petrolnata-asotsiatsiya-otchita-spad-ot-nad-50-na-potreblenieto-na-goriva-prez-april.html
  Вероятно и те ще искат финансови стимули .. що не могат да следват пазарните цени на борсата (отрицателна стойност за най-демократичния и пазарен петрол на 21 април.).

 48. 48 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2761 Весело

  До коментар [#44] от "debruckere":

  "Глупост е да се "отпишат" туризма, спорта и ресторантите! Между 10 % и 12 % е ПРЕКИЯТ ДЯЛ на туризма в БВП!"
  Какво значение има делът в БВП, ако секторът Туризъм създава най-бедното население - хем ниски доходи, хем ниски осигуровки, хем отрицателни данъци (9% ДДС за туризма минус 20% поголовен ДДС)?
  То и търговията с горива има дяла 27% от БВП, ама това рефлектира в увеличаване на държавния дълг/отрицателното търговско салдо към доставчиците на горива.

  "Второ: Държавата примерно наля 2,2 млрд. в самолети"
  Не са 2.2 млрд., а са 2.69 млрд. лв. (890 млн. лв. над решението на Народното събрание след "братско" опрощаване от Сената на 240 млн. долара). И не са наляти, а са "подарени" (100% авансово плащане). И не са точно "в самолети", а в "здраво американско приятелство". Когато и ако пристигне първият учебен Ф16, бас ловя, че дядо Тръмп ще каже: "Велика Америка помага на приятелите си в България"

  "Трето: Цифрите за безработицата са Ви МНОГО НЕТОЧНИ!"
  Той работи само с "цифри". За числа не е учил. Затова свободно приоритизира цифрите, де баланс от 54 млрд. лв., де фискален резерв - пак същото.
  Всъщност е обявил новите безработни, 93000, без да отчита останалите 220 хил. регистрирани и нейде над 250 хил. безработни без право на регистрация (като няма отчет, точният брой не се знае). Общо 800 хил. души се "губят" на НЗОК откъм вноски по здравната осигуровка (брой ЕГН-та минус брой вноска за ЕГН, поне една в годината, минус ЕГН, започващи с под 55 или с над 02).
  http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/s_macro_indicators_a1_pdf_bg.pdf

 49. 49 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Либертарианските "мерки" на Станчев са както винаги катастрофални.

  niki
 50. 50 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Теоремата на Коуз е неолиберална, пазарнофундаментална и като такава грешна. Че тоя тип е Нобелов Лауреат се дължи на обстоятелството, че е от 70 години на миналия век, когато международната олигархия подкрепя "икономисти" като тоя тип, които искат да премахнат регулациите.

  niki
 51. 51 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1582 Неутрално

  [quote#5:"Julius"][/quote]

  Да де,ама в България акцизът е нисък,а цените са като в Западна Европа. Т е Лукойл прибира разликата.

 52. 52 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  Добър анализ

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 53. 53 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 607 Неутрално

  Най-добре правителството нищо да не прави в момента. И друг път съм писал-няма ни анализ, ни план. Отделно са в дълбок moral hazard заради изборите, които идват.
  Да оставят, колкото могат повече пари в бизнеса т.е. да не ни събират данъците за 2019 и да чакат да се отворят отново големите пазари. От там само може да започне възстановяване. Нашето правителство няма нито достатъчно power, нито капацитет за boost от типа на Германия, Франция или UK.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 54. 54 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 737 Неутрално

  В съседната соба написах коментар за английския гражданин, БГ филолога Юлиан Попов. Със същия успех мога да категоризирам решенията и рецептите на ленинградския Марксов филосов (основател на фондация, гръмко титулована ИНСТИТУТ), като пропити с месианското чувство и категорична аподиктична увереност. Нормален и грамотен човек винаги трябва да се притеснява от такива, които винаги "знаят как", а когато се провалят, вместо да се да си посипят главата с пепел, отново са на линия и дуднат ли, дуднат.
  Целокупната му институтска пазарна орда гръмко громеше държавата като лош стопанин и въобще да не се меси в икономиката, пък сега обяснява, как ДЪРЖАВАТА ще спасява икономиката, цитирайки теорема, която въобще не разбира.
  Няма думи!

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 55. 55 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 544 Неутрално

  До коментар [#21] от "Да вярваме на истината":

  Ако износът на зърно и храни е побеснял, не е ли реална опасността тук да има намалено количество на повишени цени???

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK