Култура на кино

Какви са правата на организаторите при отмяна и отлагане на масови мероприятия?

© Цветелина Белутова, Капитал

Какви са правата на организаторите при отмяна и отлагане на масови мероприятия?От 11 май 2020 г. бяха позволени културните събития на сцени на открито и посещенията на кина при ограничение на публика до 30% от общия им капацитет. Завръщането на масови мероприятия в пълен обем и в закрити зали към момента не е ясно кога ще е възможно. Наред с икономическата нестабилност, организаторите им се сблъскват с редица правни въпроси относно отменените събития и провеждането на нови в рисковата обстановка по време на пандемията от Covid-19.


Могат ли организаторите да отлагат събитията и докога?


На практика забраната за провеждане на масови мероприятия завари голям брой планирани събития и купени билети за тях, а на притежателите им бе предложена нова дата, отлагане неизвестно във времето или пълно/ частично връщане на цената. И докато част от публиката приема отсрочването за разумно, то друга търси правото си да възстанови платеното в кратък срок.
В унисон с насоките на Европейската комисия подкрепящи туроператорите, в България се приеха законови мерки относно връщането на суми за отменени туристически пътувания поради извънредното положение.
Туроператорите имат право да предлагат ваучери за сумите и заместващи туристически пакети, а пътуващият има право да не ги приеме, в който случай следва да му бъде възстановено плащането в срок до 12 месеца от отмяната на извънредното положение, т.е. до 13.05.2021 г. По аналогия, подобни мерки могат да се приложат и от организаторите на събития, но доколкото същите не са скрепени с акт или указания на държавен орган, то тяхната законосъобразност ще остане под въпрос. В други европейски страни се приеха специални политики на държавно ниво с цел яснота и подкрепа на организаторите на събития (Белгия, Франция, Германия, Нидерландия и др.), които им позволяват да предложат нови дати и да отложат връщането на заплатени суми за билети за дълъг период от време.


В България към момента няма такова законодателно решение или указание от Комисията за защита на потребителите. Докато липсва такова произнасяне от държавен орган,


за организаторите е препоръчително да се придържат към следните общи правила:


• В случай, че купилите билети са се съгласили с общи условия, проверете дали съдържат клаузи за форсмажор или други общи клаузи, които ви дават право да отмените или насрочите за друга дата събитието. Най-често масовите мероприятия се провеждат съгласно правилата на общи условия, определени предварително от техните организатори и които имат сила на договор за съгласилите се с тях потребители.


Ако в общите условия са налице клаузи, уреждащи права на организаторите в случай на форсмажор или общи разпоредби, позволяващи отмяна на събитието, е възможно да упражните тези права. При всички случаи, за да разчитате на тях, следва да се прецени дали спазват изискването за добросъвестност и справедливост, приложимо при потребителите.


• Може да се позовете на клаузи от общите условия само ако са съобразени със Закона за защита на потребителите (ЗЗП).


Клиентите ви са "потребители", когато са купили от вас стока или услуга като физически лица за предназначение извън търговската или професионалната им дейност.


Законодателството ни (в хармония с това на ЕС) дава силна защита на потребителите и се основава на идеята, че потребителят е в положение на по-слабата страна спрямо търговеца от гледна точка, както на възможностите си да преговаря, така и на степента си на информираност. Това положение води до приемането на условията, установени от търговеца, без потребителят да може да повлияе на съдържанието им.


ЗЗП цели да осигури клаузите на договорите, предлагани на потребителите, да бъдат ясни и справедливи. За невалидни са обявени уговорки в общите условия, които противоречат на добросъвестността и създават значителна неравнопоставеност между страните в ущърб на потребителя. В този смисъл потенциално невалидна може да бъде клауза, според която организаторът има право да пренасрочва неограничено във времето дадено събитие (дори и по причини извън неговия контрол), като същевременно задържа всички предплатени суми за билети.


• Възможно е общите условия да не съдържат клаузи за отмяна/ отлагане на събитието или да не може да разчитате на тях поради вероятност да са невалидни. В случай че провеждането на събитието е станало невъзможно в резултат от забраната за провеждане на масови мероприятия и билетите са продадени преди настъпването на забраната, ще се приложат законовите правила за обективна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила). Ще сте в правото да не проведете събитието, но ще дължите връщане на получените суми за билети в краткосрочен план. Насрочване на нова дата за събитието или предоставяне на ваучер/ заместващо събитие, ще бъде законосъобразно при съгласие от страна на билетопритежателите. Такова може да бъде постигнато с изменение в приложимите общи условия, за което може да уведомите клиентите си на посочени от тях телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Ако клиент не е съгласен с изменението, обаче, той има право да се откаже от билета си и да поиска връщане на цената в едномесечен срок от уведомлението. При липса на такова възражение, билетопритежателят ще е обвързан от новите условия.


Какво е важно при продажбата на билети за предстоящи събития?


Дори при отпадане на забраната за масови мероприятия, тяхното провеждане задълго ще остане повлияно от риска на пандемията от COVID-19. Препоръчително е организаторите да подходят с внимание относно този риск в общите условия за събитието, като формулират справедливи и ясни форсмажорни клаузи. Въпреки че преценката за справедливост се прилага за всеки конкретния случай, следните общи насоки могат да бъдат изведени:


• Отмяната или отлагането на събитието следва да е при наличие на обстоятелства извън контрола на организаторите, които правят провеждането му обективно невъзможно. Общо формулирани клаузи, според които като организатори си запазвате правото да отмените/ отложите събитието по ваше усмотрение е вероятно да не спазят изискването за справедливост.


• Важно е дали клаузата е справедлива спрямо момента, в който потребителите ще се съгласят с общите условия за събитието. От значение ще бъдат обстоятелства, за които вие като организатор би следвало да знаете към този момент и които могат да се отразят на по-нататъшното изпълнение. Така например, ако на 15 май все още няма яснота кога ще отпадане забраната за масови мероприятия на закрито и насрочите такова събитие за 15 юни, справедливо би било изцяло да поемете риска от това събитието да не се проведе на тази дата поради все още наличните ограничения. Ако обаче на 15 май са били позволени масовите мероприятия, то би могло да има известно разпределение на риска между организатора и потребителите от непровеждането на събитието поради въвеждането на нова забрана.


• Клаузите следва да бъдат ясни и разбираеми. Потребителите трябва да бъдат информирани по прозрачен начин относно реалния риск от отмяна/ отлагане на събитието и последиците за тях, свързани с този риск (например опции да презаверят билетите за друга дата, да получат ваучери за други събития, да им бъде върната сумата в определен срок и др.).


• Уредете случаите, в които потребителите имат право да се откажат от събитието. Такива клаузи също следва да отговарят на "теста" за справедливост и да осигуряват равнопоставени възможности на потребителя да се откаже от събитието в случай на обективна невъзможност (например, ако е забранено пътуването до мястото, на което ще се състои).


Несъмнено повече сигурност и яснота за организаторите на масовите мероприятия ще има в случай, че бъдат приети облекчителни мерки на държавно ниво.


Текстът не представлява правен съвет или консултация и не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на конкретни правни проблеми и казуси. За повече информация можете да се свържете с Адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко." на www.dpc.bg.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK