Изводите от карантината

Карантината ни показа, че човек може да живее затворен у дома си за известно време, но да контролира живота си и да държи отговорни тези, които го управляват.

© Юлия Лазарова

Карантината ни показа, че човек може да живее затворен у дома си за известно време, но да контролира живота си и да държи отговорни тези, които го управляват.Анализът е препубликуван от Портала "Култура".


Още в разгара на "извънредното положение" бе ясно, че мерките на карантината можеха да бъдат само кратковременно решение за ограничаване на вируса. Тяхното постепенно отпадане бе неизбежно и единственото неизвестно в този процес бе след какъв период и с каква скорост ограниченията трябва да бъдат вдигани. Тази предопределеност на освобождаването от ограниченията се отрази по любопитен начин върху динамиката на отношенията между двете "партии", възникнали по повод на карантината. В началния период на извънредното положение позицията на тези, които приемаха и одобряваха ограничителните мерки - "изолационистите" - беше доста по-популярна от гледната точка на "отрицателите", на тези, които отхвърляха ограниченията поради различни причини, но с упорита настойчивост. В началото хората бяха уплашени, вирусът бе неизвестно предизвикателство и подкрепата за правителството и неговия оперативен щаб за управление на кризата бе масирана и твърда. Постепенно карантината омръзна на все повече хора, заразата остана на относително ниски нива в сравнение с останалите страни на Европа и света, финансовите резерви на хората, останали по домовете си, се стопиха. На този фон


"партията" на "отрицателите" започна да набира подкрепа.
По Великден хората тръгнаха да празнуват. Раздразнението от проверките по т.нар. КПП-та и от затворените паркове и общи пространства започна да набъбва. Премиерът Борисов усети заплаха за своя набъбнал с вируса рейтинг. Посланието за успешно управление на кризата, подкрепено от високия престиж на лекарите в оперативния щаб, силно подкрепи изтънелия рейтинг на премиера и го върна в списъка на най-популярните политически фигури в страната. Но ето че на хората им омръзна да се пазят. "Вдигай ограниченията", разпореди се Борисов, независимо от предупрежденията на щаба, че разхлабването на мерките трябва да се прави предпазливо. За броени дни правителството "освободи" населението от практически всички ограничения, а Бойко Борисов отново получи подкрепата на зажаднелите за слънце, бира и забавления българчета, които само преди месец и половина го бяха подкрепили в обратното - в налагането на карантината, уплашени от злосторството на коронавируса.


Партията на "отрицателите" подуши кръв и се хвърли в атака. За привържениците на легендарния доц. Мангъров не бе достатъчно, че карантината бе паднала. Те изискваха ни повече, ни по-малко от пълно поражение на другата страна - на "изолационистите", водени от омразния НОЩ - щабът на ген. Мутафчийски. "Отрицателите" искаха открито признание и утвърждаване в общественото мнение на тезата, че карантината е била безсмислена, вредна и абсурдна като решение за справяне с един проблем, който - по думите на Андрей Райчев - "почти не съществува". Не съществува не просто проблемът - вирусът "почти не съществува". Стотиците хиляди жертви - от Ухан през Бергамо и Мадрид, до Ню Йорк и Сао Пауло - са жертви на нещо друго, "съпътствани" в страданията си от нещо като коронавирус, което "почти не съществува" Привържениците на партията на "отрицателите" притежават ясно и категорично обяснение за причината, довела до карантина и "изолационизъм" - обикновен, при това неразумен страх.


"Изолационистите" изпитват страх за кожата си, затова панически предават свободата си,


финансовата си сигурност, психичното си равновесие и се затварят у дома си, за да не бъдат настигнати и отнесени от заразата.


Виж, причините за яростта на "отрицателите" са малко по-сложни за обяснение. Свободата пазят те - ако ги попитате, но чия свобода и от какви заплахи са въпроси, които правят картината доста по-интересна. Обяснение първо - пазят свободата на икономиката, която е заплашена да рухне от "един обикновен грип". Разумна причина - спор няма. Има само допълнителни въпроси. Ако "грипът" повали толкова хора, колкото в Северна Италия или в Ню Йорк, каква част от икономиката ще се запази и чия свобода ще процъфти? Но самото пренебрежение към коронавируса като "обикновен грип" отвори вратата към интерпретации, напълно чужди и противоположни на либертарианската стръв в защита на "икономическата свобода". През обяснението за "обикновения грип" влязоха орляк конспиративни теории за многолик заговор на тъмните сили срещу познатия ни свят. Вирусът е целенасочена провокация - акт на биологична война. Вирусът е нарочно пуснат, за да оправдае налагането на задължителна ваксина, с която в човешкото тяло ще бъдат инсталирани "чипове" и "нанороботи", способни да управляват поведението на хората. Вирусът отнема свободата на обикновените хора, за да позволи преразпределение на богатството в битката между световните елити в една война на масови заблуди и фалшиви новини. Вирусът е заговор за убийство на милиарди хора в полза на "златния милиард".


Безценен съюзник на либертарианския възглед за свободата в условия на карантина от коронавирус се оказа един разговорлив инфекционист-педиатър, който обясни, че със или без карантина, вирусът ще се срещне със 70 на сто от хората във всяка общност и тогава ще се успокои. Да, вярно е, че вирусът е по-опасен за възрастните - "сухи съчки", но те да се пазят повече,


а и всеки един ден ще си отиде от нещо - я от вирус, я от нещо друго


Либертарианското възмущение от ареста на икономиката получи легитимация от "науката" - докато едните трябва да продължат свободно да правят пари, другите са на път да получат "стаден имунитет" срещу един вирус, който - да не забравяме - "почти не съществува". Този дайджест на победоносния път към обществена хегемония на партията на "отрицателите" би бил напълно безсмислен, ако от него нямахме намерение да се върнем към началото на нашия разказ - към тези хора, мнозинството български граждани, които изтърпяха карантината. Към тези, които пожертваха време, нерви, работни места, финансова стабилност. Към тези лекари, сестри, санитари, които работиха и продължават да работят месеци наред, без да виждат семействата си, да жертват здравето и живота си. Към тези от тях, които загинаха, изпълнявайки дълга си. Тези хора трябва да знаят, че жертвите, които направиха, не са безсмислени. Че усилията, които положиха, не са безпредметни. Че тези, които ги подиграват за "страха им", не са безстрашни. За какво всъщност става дума?


Ковид-19 бе ново и непознато предизвикателство за човешките общества и пораженията, които нанесе - особено на големи мегаполиси и масирани общности по целия свят - са безпрецедентни за глобална епидемия след "испанския грип" от 1918-1920 г. В България пораженията засега са по-умерени поради причини, които не са напълно изяснени. Безспорно едната от тях обаче са навременните мерки, предприети за ограничаване на социалното общуване, и доверието, с което голямото мнозинство от българите приеха тези мерки.


За първи път от много десетилетия насам българското общество се обедини около определена обща кауза.


През втората половина на ХХ в. българите нямаха правото да се обединяват, нито да се разединяват. Управляващата партия - колониална администрация на Съветския съюз - издаваше заповеди кой кога и по какъв повод да се "обединява" и разединява". През десетилетията след рухването на комунизма българското общество премина през периоди на яростна политическа поляризация, окончателен разпад на традиционните - патриархалните общности и нарастващ цинизъм като съпътстваща квазиидеология на трансформацията по посока на една по-индивидуалистична ценностна система. Вместо в етика на индивидуалната отговорност, българският преход се фокусира върху ускорен процес на социална атомизация, която нанесе сериозни поражения върху ключови човешки общности - семейството, училището.


Споделената гражданска отговорност като обществено обединение за предотвратяване на тежки поражения от настъпващата епидемия бе ползотворен резултат от опита за мобилизация на обществото и държавата в дните и седмиците на карантината. Бихме могли без преувеличение да отбележим, че за много българи - особено от по-младите поколения - публичното управление на карантината, включващо призиви към гражданите да спазват определени правила и да проявят конкретни форми на лична отговорност, беше първи и уникален опит за практикуване на обществена, гражданска отговорност. С каква сериозност една или друга група граждани са се отнесли към тези свои отговорности е отделен въпрос - общата картина на общественото поведение изразява степен на мобилизация, която демонстрира по какъв начин едно общество се организира, за да посрещне общо предизвикателство. Нека да повторим - за първи път от десетилетия насам. Ние често говорим за "гражданско общество", но извън акциите на ограничен брой активисти на НПО, практикуването на гражданска мобилизация в по-широки общности е рядко и твърде ценно явление. Събуждането на едно обществено мнозинство за


гражданска отговорност в реакцията срещу заплахата от епидемия е прецедент


с безспорна положителна стойност. Да се надяваме - събуждане с по-далеч отиващи последствия, отколкото простото реагиране на кризата.


Заплахата от поражения на коронавируса събуди за първи път от десетилетия насам и чувството за солидарност сред големи общности от хора в България. Наред с всички други аргументи, "партията" на "отрицателите" оспорваше въведените карантинни мерки с аргументите за неоправданите икономически поражения, които ще настъпят в резултат на социалната изолация. Без да даваме оценка на тази позиция, трябва да установим, че мнозинството граждани приеха ограниченията с ясното съзнание, че по този начин допринасят за спасението на своите по-възрастни близки, болни и уязвими хора, чийто живот бе пряко застрашен от заразата. Солидарността е естествено човешко чувство, практикувано като ценност, но то бива често помрачавано от идеологическите ефекти на материалистичния индивидуализъм, който обикновено се основава върху презумпцията, че всеки отговаря сам за себе си. Този индивидуализъм - макар и необходим в определени граници като мотивация за индивидуален успех и индивидуална отговорност - в България от последните три десетилетия бе доведен до стойност на абсолют. Хегемонната икономическа визия на българския преход бе наложена от глобално господстващия неолиберализъм - пазарнизъм, разглеждащ пазара като единствено легитимен метод както на създаване, така и на разпределение на общественото богатство. В България този възглед се разгърна в допълнителна "дълбочина".


От една страна, неолиберализмът в България се превърна в хегемонна, ако не единствена визия за икономиката, споделяна от всички - с единични изключения - икономически експерти и практици както в частния бизнес, така и в публичните институции. Нещо повече, в България завидно разпространение получи визията на либертарианството в неговите по-радикални варианти (Айн Ранд) и се превърна в обществена философия, оказваща влияние върху умовете и мирогледа на широки групи от по-младите поколения на българското общество. Алтруизмът ли?


Задънена улица Солидарност с другите? Нека всеки се погрижи за себе си.


Успехът на икономиката и обществото се измерват единствено по моя личен успех. От друга страна, функциониращата като пазарен фундаментализъм либертарианска визия осигури идеологическа фасада на арогантно непазарните, олигархични форми на ограбване на обществото през държавата, практикувани от организираната престъпност на високо ниво, овладяла икономиката и държавата в десетилетията на посткомунистическия преход. От пропагандна гледна точка, ако си позволявате да говорите против корупцията и олигархията, получавате високия риск да ви обвинят, че сте против "пазара" и преследвате непропорционално висока роля на държавата, разглеждана като "лош стопанин". Ерго - добрите стопани са там, където отидоха нашите общи активи, собственост и правото на разпореждане с общите условия на нашия живот: в редиците на олигархията.


Успехът на публичната кампания в полза на карантинните ограничения бе основан върху събудената - след десетилетия - ценност на обществената солидарност. Хората решиха да спасят своите "сухи съчки" - бащите и майките си, бабите и дядовците си - от заплахата на коронавируса, независимо че за тази цел трябваше да жертват комфорта си, финансовата си стабилност, нервите си, дори работата си. На обикновен език това решение на общественото мнозинство се нарича човещина. Да, от инфаркт, инсулт, онкологични заболявания и други инфекции у нас умират много повече хора, отколкото загинаха от заразата с новия вирус. Но можеше да бъде и обратното - в средата на март никой не знаеше какво ще се случи. Хората подкрепиха и лекарите, сестрите, болничния персонал. В България, за съжаление, обществените ориентации често са владяни от вируса на злословието. Ние обичаме да гледаме през черни очила върху работата и постиженията на другите. Здравната система не прави изключение. Критични сме към нея - в много случаи с основание. И в много случаи, без да си даваме сметка, че тя е


безмилостно източвана, вътрешно поляризирана - единици печелят големи пари,


а мнозина други едва се прехранват, лишена е от достатъчна обществена подкрепа и признание. В условията на епидемичната заплаха българите видяха, че техните лекари са готови да дадат всичко от себе си, за да ги спасят от страданието и масовата смърт, покрили Бергамо, Лондон, Мадрид и Москва. Оцениха го и им ръкопляскаха от сърце


Лекарите проявиха образци на обществена солидарност, жертвоготовност и безкористност. Обществото им отвърна с признание и благодарност. Това са събития с епохално значение за едно общество, разделено и деморализирано от десетилетия. Общество, в което огромното мнозинство от хората вярваше - и все още вярва, че всеки може да разчита само на себе си и на част от близките си. Да видиш протегнатата ръка за помощ от страна на другия - дори тази ръка да е протегната в името на една въображаема (според някои) заплаха - това е пътят към възраждане на една пълноценна човешка общност


Ако не ни залее отново цинизмът на отрицанието и не ни затрупат пясъците на хегемонния личен интерес. Ако господстващите глашатаи на отрицанието не успеят да убедят мнозинството от хората, че тревогата е била "фалшива". "Хе-е-й, вас отново ви прекараха - вирус няма, почти няма, напразно си разбихме икономиката, напразно кесихте в панелката и не си гледахте кефа"


Човекът не може да живее човешки, без да бъде свободен. Мнозина не го осъзнават и така и не заживяват човешки, с пълното достойнство на същества, надарени с Божия искра, за да следват пътя си. Затова няма по-голяма ценност от свободата. Няма и по-голяма манипулация и лъжа, по която и да е друга тема, в сравнение с темата за свободата. В седмиците на наложена социална изолация едно от големите притеснения - искрено или фалшиво - бе притеснението дали ще излезем като демокрация от извънредното положение и неговите пълномощия. Днес е очевидно, че извънредното положение си отиде очаквано бързо, с доста хаотична отмяна на ограничителните мерки и с видимо облекчение от страна на властимащите. Оказа се, че тези, които ни управляват, нямат нужда от открита диктатура - поне засега.


Съхранихме ли свободата си? Побояхме ли се истински да не ни я отнемат?


Нашата политическа и гражданска свобода се топи и потъва в небитие от началото на настоящия век с процеса на отнемане на обществена власт от гражданството и концентрирането ѝ в ръцете и институциите на тази група от хора, която наричаме посткомунистическа олигархия. Може би защото свободата ни бе подарена, в течение на годините ние позволихме да ни отнемат значителни части от нея - в развитието на икономиката, в управлението на държавата, в налагането на правила и норми на ежедневието Карантината не ни отне свободата. Карантината ни показа, че човек може да живее затворен у дома си за известно време, но да контролира живота си и да държи отговорни тези, които го управляват. И обратно - човек може да живее уж на воля, но да бъде затворен в невидимия кафез на тези многолики и злоумишлени ограничения, които му се налагат поради липсата у него на осъзнатост и воля да се бори за свободата си.


Вирусът и неговите заплахи не са отминали окончателно. С тях ще успеем да се справим, ако запомним уроците на тази криза, която преживяхме през седмиците на карантината. Надявам се да осъзнаем тези уроци и да пренесем мъдростта от тях в епохата след вируса, в която ще трябва да живеем с нови предизвикателства и с необходимостта от същата отговорност и солидарност, които проявихме през последните месеци - може би неочаквано и за самите себе си


Рубриката "Анализи" представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на "Дневник".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  "Събуждането на едно обществено мнозинство за гражданска отговорност в реакцията срещу заплахата от епидемия е прецедент с безспорна положителна стойност. Да се надяваме – събуждане с по-далеч отиващи последствия, отколкото простото реагиране на кризата."

  - Феновете на Левски се заканиха на модела "бащица" и със Сираков или следващ ще успеят. Много от стария ВСС отчетоха грешка при избора си. Кънчо и Андрей от корифеи на социологията станаха "социолози на повикван". "Ако аз управлявах..." съвсем залиня.

  Намираме се в края на периода на "бащицата", Минчев. Да му мислят тези, които искат да го върнат. Толкоз за "Ръкуване с перестройката". Това беше.

 2. 2 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 819 Неутрално

  При толкова много написано в разказвачески стил, не схванах никакъв извод. Добре че този човек не ми преподава!

 3. 3 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 8 Разстроено

  При толкова много написано в разказвачески стил, не схванах никакъв извод. Добре че този човек не ми преподава!
  —цитат от коментар 2 на Lazarus


  Проблемът не е в тебе!
  Това са хора които пишат за каквото им плащат!
  Днес пише това утре ако друг му плаща ще напише точно обратното !!!

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2637 Весело

  Сложно четиво , не стига само да го прочетеш , трябва и да ти го обясняват , а и стилът се променя нещо...….сигурно е от " изолационизма ".....

 8. 8 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  Прекалено дълго, прекалено сложно.
  Казвали са ми го за собствените ми писания, разбирам как се чувстват хората :-)
  С някои неща съм съгласен, но основната линия на мисълта ми се изплъзна, тезата, изводът - всичко е омешано.
  АКо е искал да каже нещо основно авторът, то поне за мен е загубено.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 9. 9 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  Минчев е от типа, който съм кръстил за себе си "неокомунисти". Възмущават се от комунизма, възмущават се от случващото се в България и тайно подкрепят герб за да не дойдат БСП на власт.
  Съжалявам, не прочетох дългата му полюция тук но следя как му се мени мнението във фейсбук.

 10. 10 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 915 Неутрално

  Прекалено философска статия. Моите изводи са по-технически. България е сравнително малко засегната, защото нямаме големи събития като карнавали, фестивали и дори футболни мачове, на които да се събират и заразяват хиляди хора. Отделно имаше грипна ваканция. Без мерки за хигиена и дистанция коронавирусът беше в пъти по-заразителен от грипа. Отделно е в пъти по-смъртоносен за заразените, особено при възрастни хора. Оказа се, че е достатъчно да си седим повече в къщи, да си мием или дезинфекцираме ръцете, да държим дистанция и да не излизаме, ако сме дори леко болни, за да ограничим коефициента на заразност под единица. Така епидемията отминава автоматично без 70% да боледуват и придобиват имунитет. Тези неща не ги знаехме в началото. От многото опити за лечение май само ремдесевир скъсява тежкото боледуване. Голямото търсене на ваксина вероятно ще даде резултат, когато вече няма нужда от ваксиниране.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6117 Весело

  Тежко за четене от масите. Дълго. Да беше пуснал в туитър две изречения...
  Основната идея беше, че егоизмът е по-силен от колективизма и нека да го обобщим със стихчето:
  Когато цъфнат теменугите
  и работата тръгне зле
  #би им майката на другите
  и гледай ти да си добре!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3751 Неутрално

  "Вдигай ограниченията", разпореди се Борисов, независимо от предупрежденията на щаба, че разхлабването на мерките трябва да се прави предпазливо.

  Това звучи като:

  "Пускай движението", разпореди Борисов, независимо че варненският булевард не беше довършен и след "пускането" започнаха да гърмят дефекти като бомби.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Плювалниците и кресльовците никога не са се страхували, че ще им вземат свободата. Това няма как да стане. Те реват и плюят, защото се опитват да рутят малко по малко от имиджа на управляващите, независимо от цената. И си вкараха автогол. Ама то за да дойдеш на власт се иска акъл и мааалко човещина, а не само квичене и плюене.

 15. 15 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 284 Весело

  Тук- таме и нещо верно. Като цяло- обилна логорея.

 16. 16 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1571 Весело

  Господинът извърши доста странни движения около вирусните ни драми и сега сякаш се опитва да ограничи щетите.

  Прави го доста обилно и също толкова несвързано. Не му е леко. Вероятно затова е прибегнал и до неолиберализма.

 17. 17 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  Плювалниците и кресльовците никога не са се страхували, че ще им вземат свободата. Това няма как да стане. Те реват и плюят, защото се опитват да рутят малко по малко от имиджа на управляващите, независимо от цената. И си вкараха автогол. Ама то за да дойдеш на власт се иска акъл и мааалко човещина, а не само квичене и плюене.
  —цитат от коментар 14 на Червен дисибар


  Червения, можеше да пропуснеш последното изречение и вместо това да насочиш незнаещите към Алеко и най-известния му образ.

 18. 18 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2102 Неутрално

  Дневник бяха точно едни от "отрицателите". Радвам се че все пак, макар и доста късно публикуваха мнение, което не съвпада с редакционната политика. А иначе написаното не е нито сложно, нито нещо ново. Реално най - точното обобщение на ситуацията досега.

 19. 19 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2219 Весело

  Всяка една криза - здравна, социална, икономическа, може да "мутира" в политическа. Огнян Минчев е "открил" "философския камък", за да даде някакво обяснение!
  Имаш правото, да се съгласиш, да се съгласиш с уговорки, и да не се съгласиш! Често под влияние на моментно настроение ижелание да "опонираш" на нечие мнение.
  Та, :"Всичко е въпрос на вкус!", казало котето и се облизало под опашката!

 20. 20 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2342 Неутрално

  Страхът от вируса е объркал малко обикновено трезвите преценки на Огнян Минчев — разбираемо е, все пак човекът е в рисковата група. Не може да слага в една група „отрицатели” и тези, които наистина отричат опасността от вируса, че и самия вирус, и тези, които спазваха всички мерки, въпреки че ги критикуваха. А ги критикувахме не защото не виждахме или отричахме силата на К-19, а защото смятахме мерките за не особено добре премислени така че да ни предпазят нас и здравната система от една страна, а от друга страна да не ни се ограничават драстично правата и да не се нанесат невъзстановими поражения на икономиката.

 21. 21 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  Страхът от вируса е объркал малко обикновено трезвите преценки на Огнян Минчев — разбираемо е, все пак човекът е в рисковата група.
  —цитат от коментар 20 на Fiji


  Разбираемо е, но дали е приемливо?

 22. 22 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2650 Неутрално

  В България ситуацията с вируса се политизира с цел извличане на дивиденти и използване на естественото недоволство от ограниченията за излъскване на политическия имидж.
  Особено неприятен пример беше пРезидентът, чиято цел беше да внася разкол и разединение, Мая Манолова, разни малки партии и някои НПО-та... Всички вкупом ревнаха, че щяло да настъпи диктатура и постоянно ограничаване на права.
  Може да се каже, че Корнелия Нинова и БСП проявиха здрав разум в ситуацията и в повечето случаи подкрепиха мерките, което е отговорно поведение.
  Все пак вирусът не прави разлика между политическите предпочитания и в крайна сметка по-добре мерките да са прекалени, отколкото недостатъчни.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 920 Неутрално

  Приятна изненада за мен беше изненадващо,с оглед политическото,гражданското,потребителското поведение и реакции ,реагираха разумно и умерено,при това дори хора,които преди това бяха податливи на какво ли не влияние .Приятна изненада беше ,че хора,които преди са споделяли публикации от фейк медии,за да ги разспостранят и им вяреаха и посланието им съответно,почнаха да ги споделят като идиотски лъжи за и с насмешка.
  Единствената почти константа се оказа омразата,който когото и каквото е мразил е продължил да го мрази,не видях нито едно изключение сред познатите,включително и он лайн познатите.И аз не правя изключение.
  Та здравите сили тотално се компрометираха,здравия разум се завръща,има индикации и че се консолидира ,

 25. 25 Профил на Danail Mindov
  Danail Mindov
  Рейтинг: 18 Весело

  И ситуацията с две думи е като една стара реклама на месни продукти " Бий ме Обичам те "

 26. 26 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 749 Весело

  Така като чета, аз съм готов за поне главен секретар на партията на "отрицателите" :)
  Изключвам глупостите на ваксърските конспирации за монтиране на наноботи.

  Чудех се каква длъжност да дадем на нашето знаме - бай Мангъров. Почетен председател ли, пророк ли, духовен водач ли :) Приятелката ми ми подсказа - той ще е нашият основател (founder) :D

 27. 27 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 664 Неутрално

  "за много българи - особено от по-младите поколения - публичното управление на карантината, включващо призиви към гражданите да спазват определени правила и да проявят конкретни форми на лична отговорност, беше първи и уникален опит за практикуване на обществена, гражданска отговорност"

  Ето това е най-ценното наблюдение, децата нон-стоп произвеждаха "меми" с щаба, и то не злободневни малодушни произведения като местните "комикси" на Гневник. Всички помним серията "Да не излиза", това тръгна от тийнейджърите.

 28. 28 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 920 Неутрално

  До коментар [#22] от "pamela":

  Не само в България,а навсякъде,сещам се за две изклщчения.И се ползваха за атаки както въвеждането на ограничения,така и невъвеждането им дори за двете едновременно В България номера не мина.Привлечените от това ,ако изобщо е имало такива е много по=малък от отблъснатите,

 29. 29 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1571 Весело

  Така като чета, аз съм готов за поне главен секретар на партията на "отрицателите" :)Изключвам глупостите на ваксърските конспирации за монтиране на наноботи.Чудех се каква длъжност да дадем на нашето знаме - бай Мангъров. Почетен председател ли, пророк ли, духовен водач ли :) Приятелката ми ми подсказа - той ще е нашият основател (founder) :D
  —цитат от коментар 26 на Smoke


  Честито!

 30. 30 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Слаб анализ на Минчев с редица несъответствия:
  1. Редно е правителството и неговите експерти да знаят за проблема коронавирус много повече отколкото обикновените граждани. Все пак ресурсите на държавата са много по-големи.
  2. Фактът, че мнозинството българи се подчиниха на мерките на правителството не означава, че мнозинството хора са прави и че останалите, които не се подчиниха, проявяват неуважение.
  3. Безспорно е, че част от мерките изначално бяха ненужни и безсмислени. Примерно - затваряне на паркове, планини и КППта между градовете. Само защото държавата не може да ограничи събирания на открито.
  4. Безспорно е, че мерките ограничиха свободи на гражданите - общуване, събирания, придвижване, протести, митинги, почивка и спорт на открито, та дори и право на труд.
  5. Безспорно е, че здравната система в България беше и все още е много по-зле подготвена от тази в Северна Европа. И това не се измерва с броя заразени, а с броя лекувани в тежко състояние и броя изследвания на глава от населението.
  6. Безспорно е, че управляващите се възползват от паниката и кризата за отклоняването на пари и вдигане на одобрение. Примерно - 75 милиона на колекторска фирма.
  7. Икономическите мерки включват основно кредити с изключение на мярката 60/40, което са слаби мерки.
  8. Безспорно е, че се създаде паника, която не беше нужна и полезна.
  9. Съпоставката между Мутафчийски и Мангъров е между експерт - хирург и експерт- инфекционист. А и не само Мангъров беше експерт, начело на медицинския експертен съвет беше Коста Костов.

  Но всъщност медицинския експертен съвет беше набързо разпуснат или скрит от правителството и се даде приоритет на НОЩ. Там е разковничето - защо скриха експертите и изкараха на преден план военни организатори.

 31. 31 Профил на helemong
  helemong
  Рейтинг: 155 Неутрално

  Минчев се е изложил този път. Тази излишна карантина, която човечеството си наложи по незнайни причини, показа че лисват лидери. Всички се оказаха папагали. Всички ще се хвалят колко добре са се справили, а всъщност бяха подведени от 10 негърчета от СЗО.

 32. 32 Профил на ekip
  ekip
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсят разковничето на по-големия дял починали от коронавируса мъже. Дали пък не е в бабаитлъка у нас, подклаждан от течението Мангъров? А по света вероятно е това, че повече мъже ходят на работа, отколкото жени.

 33. 33 Профил на Buba Ivanova
  Buba Ivanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много добра статия, само не знам колко високо ще бъде оценена от точно тази аудитория. Ако не преоценим такива архаични духовни категории като "човещината" (предизвикващи в някои среди основно насмешка), да сложим на правилните им места в йерархията науката и професионализма, както и да направим много други анализи - и то в световен мащаб, тази уж "затихваща" или "несъстояла" се заплаха може да се окажа само една генерална репетиция...

 34. 34 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 897 Неутрално

  айде и този е ясен. неолибералите го репресират, защото мангъров смее да изказва мнение.

  само дето не ползува официално терминологията на в.в.*уйло. според мен като чука на частно, смачно пустосва интернето със "соросоиди", "либерасти", "еврогейове", "ислямолюбци", "предатели на християнството" и т.н. и т.н.

  срамна работа, ей.

 35. 35 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Прекалено философска статия. Моите изводи са по-технически. България е сравнително малко засегната, защото нямаме големи събития като карнавали.
  —цитат от коментар 10 на stein


  Колко е засегната България непреденият наблюдател някак си никак не може да разбере

  Дават се чудновати данни - брой заразени без да се споменава какъв % от всички тестове е това
  Дава се число на заболели - без да се споменава % на общо заразени и въобще всичко много прилича на несръчна манипулация

  Не беше ясна от самото начало целта на карантината - какво правим за Бога и защо

  Какъв ни беше и е ПЛАНЪТ

  Ще стоим в социална изолация 10 години - като Свети Иван Рилски - или що

  Или да мине Великден - да пречат да се празнува и ще олабваме дереджето полека
  Чакаме вирусът да си трагне - което може да стане след 10 години може и да не стане

  Защо затворихме пазарите за цветя - но не затворихме транспорта не затворихме Кауфланд не затворихме изявени огнище - примерно Гара Илиянци

  Та Мерките бяха доста чудати и комай освен да попречат на Великден нямаха друга цел

 36. 36 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 402 Неутрално

  А изводът от Карантината е един единствен и основен

  Населението е лесно манипулируемо и съвсем лесно може да бъде оставено да си седи в къщи с месеци да не празнува Великден или да прави всякакви други чудновати неща - примерно да скача на един крак - със съвсем неясни и чудновати обяснения

 37. 37 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 402 Неутрално

  пРезидентът, чиято цел беше да внася разкол и разединение, Мая Манолова, разни малки партии и някои НПО-та... Всички вкупом ревнаха, че щяло да настъпи диктатура и постоянно ограничаване на права. „
  —цитат от коментар 22 на pamela


  Умнокрасивците Президентът до тях че и Мая - комай се оказаха прави

  Наистина бе показано едно основно нещо - СЪВСЕМ ЛЕСНО Е ДА СЕ НАПРАВИ ДИКТАТУРА и без да се замислим могат да ни манипулират безогледно

  Стига да ни кажат :

  " Заразно зло!
  Вътре в тъмнината се спотайва хладна инфектирана лъжица ! "

  И некои хора изпадат в паника както у Пловдив - на Металика !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK