Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда

Институтът за изследвания в образованието публикува първоначално проучване доколко училищата и семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда.

© Надежда Чипева, Капитал

Институтът за изследвания в образованието публикува първоначално проучване доколко училищата и семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда."Дневник" препубликува текста от страницата на организацията. Целия доклад четете тук.


През последните месеци в резултат на прекъсването на учебния процес в училищата в страната учителите, учениците и техните родители бяха поставени в непозната, нетрадиционна и предизвикателна среда. Целта беше да се компенсира липсата на присъствен образователен процес чрез осъществяване на дистанционно електронно обучение.


За броени дни беше осъществена трансформация на учебния процес, която в други условия би отнела месеци. Преходът към дистанционен учебен процес постави на изпитание способността на училищните ръководства, учителите и учениците да се адаптират гъвкаво към ситуация на учене, в която участниците са пространствено разделени, а взаимодействието между тях е опосредствано от медия. На изпитание бяха поставени и уменията им за работа с електронни устройства, с електронни платформи и образователни ресурси, а учениците трябваше да покажат изградени умения за самостоятелно учене, които са от ключово значение в условията на дистанционното обучение. Без да навлизаме в детайли, достатъчно е само да посочим, че общуването посредством дигиталните технологии съществено променя начина, по който човек чувства, вижда, възприема и участва в заобикалящия го свят.
Без съмнение, българското училище направи голяма крачка към осъществяване на учебен процес изцяло в електронна среда.


Доколко успешен е този експеримент и постига ли той поставените цели?


Отговорът на тези въпроси засега е неясен, но е очевидно, че за да се достигне до него са необходими задълбочени проучвания и анализи. Министерството на образованието и науката отчете, че обучението в електронна среда от разстояние е започнало ефективно в много голяма част от училищата, като почти 90% от учениците в страната са обхванати още в първия ден на преминаването към дистанционно онлайн обучение. В хода на обучението е била подобрена организацията и ефективността на процеса. Разбира се, както заяви министърът на образованието и науката,


декларираната готовност на близо 89% от учениците за дистанционно обучение не означава, че всички са стартирали ефективно.


По данни на МОН 11% от учителите и учениците, които са останали извън електронното обучение при неговото стартиране, нямат компютър вкъщи и/или интернет връзка. Провеждането на учебен процес в реално време се оказва проблематично и по друга причина. Част от семействата нямат достатъчно устройства за обучение, особено ако самите родители също работят у дома по същото време. Освен това, подходът в различните училища е различен: в част от училищата се провежда асинхронно обучение през дистанционни платформи, а в други - съвместна работа на учителя и учениците в реално време в онлайн среда.


Дистанционното обучение в електронна среда е факт и, без съмнение, под различни форми ще навлиза все по-широко във всекидневието на учениците и учителите.


В този контекст възниква важният въпрос: подготвена ли беше образователната система за това предизвикателство и разполагаха ли училищата и семействата с необходимите ресурси за провеждане на ефективен учебен процес.


Институтът за изследвания в образованието публикува първоначално проучване доколко училищата и семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда. Тъй като до момента все още не са провеждани национални проучвания, които да осигурят достатъчно надеждни данни, са използвани готови бази данни с висока степен на валидност и международна легитимност, а именно:


- PISA 2018
- PIRLS 2016
- TALIS 2018
- The Survey of Schools: ICT in Education на Европейската комисия.


Какво показват данните?


Достъп на учениците до електронни устройства и интернет у дома


- Преобладаващата част от българските ученици имат достъп до компютър/лаптоп и интернет връзка в дома си.


- Достъпът до цифрови устройства и интернет на учениците, за които българският език не е майчин, е сравнително ограничен. Тези данни допълват направените досега анализи за силните образователни неравенства сред българските ученици и голямата пропаст между резултатите на учениците от различни социално-икономически групи и училища.


- Българските ученици във всички възрастови групи използват информационни и компютърни технологии (ИКТ) за индивидуална работа, свързана с тяхното обучение, най-вече у дома. Училищата практически не осигуряват на учениците си достатъчно лаптопи или таблети, които да бъдат използвани за учебни цели от отделните ученици в училище.


- Учениците използват цифрови устройства и интернет предимно за развлечение и общуване в социалните мрежи, докато използването на обучителни платформи и образователни ресурси е сравнително по-ограничено. Това дава основание да се смята, че потенциалът и възможностите, които технологиите имат, за осъществяване на образователен процес все още не се познават и използват пълноценно и достатъчно ефективно.


Достъп до електронни устройства у дома

© Survey of Schools: ICT in Education

Достъп до електронни устройства у дома


Достъп на учениците до електронни устройства и интернет в училище


- В сравнителен план България е с най-неблагоприятно съотношение между броя на учениците и компютрите в училище. Средно в ЕС един компютър се използва от 7 ученици в прогимназиален етап (ISCED 2) и 8 ученици в гимназиален етап (ISCED 3). В България тези показатели са съответно 14 ученици в прогимназиален етап и 19 ученици в гимназиален етап.


- Само 25% от учениците в начален етап, 28% от учениците в прогимназиален и 36% - в гимназиален, учат в училища, в които е осигурен необходимият брой и качество цифрови устройства и много добра интернет свързаност.


- В около 35% от българските училища е създадена собствена виртуална учебна среда. При 90% от тях тя е достъпна от устройства, които се намират извън училището.


Достъп на учителите до електронни устройства за учебни цели


- 75% от учителите в начален и прогимназиален етап и 87% - в гимназиален етап, посочват, че имат повече от 6-годишен опит при използването на цифрови устройства и интернет в училище за целите на учебния процес.


- През учебната 2017 - 2018 година половината от българските учители са разполагали с компютри, лаптопи и др., които са им били персонално осигурени от училището.


- 23% от прогимназиалните учители в България оценяват уменията си за работа и използване на ИКТ в учебния процес като много добри. Около 31% обаче смятат, че изобщо не са подготвени да използват ИКТ.


- 15% от прогимназиалните учители посочват, че не се нуждаят от професионално обучение как да използват ИКТ за учебни цели, докато 23% смятат, че имат нужда от подобно обучение в много голяма степен.


Основни препятствия за по-активното и ефективно използване на ИКТ от българските учители


Препятствия, свързани с техническото осигуряване на учебния процес

© Survey of Schools: ICT in Education

Препятствия, свързани с техническото осигуряване на учебния процес


Препятствия, свързани с подготовката и уменията на учителите да използват ИКТ в учебния процес, както и с организацията на учебния процес в училището

© Survey of Schools: ICT in Education

Препятствия, свързани с подготовката и уменията на учителите да използват ИКТ в учебния процес, както и с организацията на учебния процес в училището


Родителите и тяхната роля в дистанционното електронно обучение


- Половината от родителите оказват сравнително често подкрепа и съдействие на децата си, когато трябва да изпълнят задача на компютър или в онлайн среда (ежедневно и всяка седмица).


- Половината от родителите посочват, че са добре информирани с какво се занимават техните деца в онлайн среда или при работа с компютър.


- Децата и техните родители най-често заедно гледат видеоклипове, играят на игри или общуват в социалните мрежи (около 48%).


- Малко повече от половината от родителите посочват също, че често разговарят с децата си как да използват интернет и цифрови устройства.


- Почти една трета от децата използват компютър или интернет, без да бъде упражняван контрол от страна на техните родители.


Подкрепа от родителите при подготовката на домашна работа, която изисква използване на ИКТ


Колко често детето Ви получава от Вас подкрепа при подготовката на домашна работа, която изисква използване на ИТ?


Всички ученици


Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда

© Survey of Schools: ICT in Education


Учениците в начален етап


Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда

© Survey of Schools: ICT in Education


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 764 Неутрално

  Масовото използване на интернет и техника при обучението на децата свидетелства за разпространението им в България. Иначе европейските чиновници много обичат да ни поставят на последно място във всяка класация. Убеден съм, че резултатите за достъпност на онлайн-обучението на нашите деца са на първите места в Европа.

 2. 2 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2099 Неутрално

  Игри и социални мрежи не са обучение. Забавление са.

 3. 3 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Политкоректно се казва, че учениците българи се справят добре,за разлика от циганите. Като се има предвид, че циганите ще стават все по-голам процент сред учениците, то нещата са ясни.

 4. 4 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Май единствено в България дистанционното обучение се доближава максимално до присъственото. Говоря с познати в други европейски страни, там просто им изпращат материали или имат по 1-2 часа дневно. В нашето училище се учи по нормалната програма в реално време от 16 март. Позната преподава в училище в турско село - и те учат в реално време (имат проблеми с присъствието обаче) Този път може да го отчетем за успех. Всички критики могат да се отнесат и към присъственото обучение, и към образователната система въобще.

 5. 5 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 995 Неутрално

  МОН изостава с десетилетия от дигиталното образование - няма как да навакса толкова бързо.

  Дистанционно обучение няма - учителят едвам смогва да преподаде урока в клас, а онлайн просто не работи това (особено при 1-2-3 клас).

  Цялата образователна система се крепи на частни (реални и виртуални) уроци и сърцати баби, мами и татковци, които практически изнасят на гърба си поредната дейност дето уж-държавата е монополизирала.

 6. 6 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  К'во значение има к'ъв е интернета като учебниците са У(Л)айняни. С много голямо "Л".

 7. 7 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 870 Неутрално

  Можете да минете цялото образование онлайн. Завинаги.

 8. 8 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 442 Неутрално

  МОН изостава с десетилетия от дигиталното образование - няма как да навакса толкова бързо.Дистанционно обучение няма - учителят едвам смогва да преподаде урока в клас, а онлайн просто не работи това (особено при 1-2-3 клас).Цялата образователна система се крепи на частни (реални и виртуални) уроци и сърцати баби, мами и татковци, които практически изнасят на гърба си поредната дейност дето уж-държавата е монополизирала.
  —цитат от коментар 5 на хм


  Това "изнасяне на гърба" се преповтори и в онлайн среда. Ако родителите не съпортваха целия процес, дори и с физическото си присъствие и дообясняване и доучване, помощ при проверка и писане на домашни - 50% от учителите нямаше да си проведат занятията и да си вземат заплатите. За онлайн образование може да се говори, ако то е напълно автономно и като такова е и ефективно.

 9. 9 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3223 Неутрално

  В долните класове е лесно, защото родителите помагат.
  Обаче в гимназиите учениците са изостанали много. Моята статистика показва, че ще има сериозно изоставане. Госпожата по математика на дъщеря ми /10 клас/, не преподаде един урок, като хората. С две изречения и две задачи, това е. По БЕЛ господинът също не се справя. Има и такива учители, които са на другата крайност. Сега ще търсим частни уроци.

  Любовта ще спаси света!!!
 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2775 Неутрално

  Дистанционното обучение се състои от ,,изпяване "на урока от учителя и яко домашни. Децата половин ден губят да влизат в разлчни платформи ,защото всеки учител си има предпочитания . Резултатите ще ги видим на матурите. Жалко ,че отмениха външното оценяване в 4 и10 клас . Щеше да е поучително. В кратце - рано е да бием тъпана.

 11. 11 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Министърът обаче глупашки амбициозен - всяка грипна ваканция щяло да се учи онлайн. Вероятно криво-ляво както и в момента. За да стане това като хората трябва да имплементират една платформа за учене за цялата страна - не един с едно, друг с друго. И стандарт и инструкции към учителите, така че процесът да е уеднаквен.
  Пък ако не им стига акълът как да стане - да питат бизнеса. Той отдавна си върши работата по този начин. Да си наемат консултанти, лицензи на платформи. Да им изработят процес.

 12. 12 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Едно голямо "Браво!" трябва да се каже на родителите на малките ученици, понеже без тях електронното обучение на малките хич нямаше да се случи.
  По случайност влязох е учителски форум (що ли ми трябваше) и там начални учители безснееха, че предложил министърът да има летни занимални за учениците до 4 клас.
  Огън и жупел се сипеше върху министъра за тази му идея, а учителите категорично отказаха да работят лятото. Това им е времето за отпуска и точка. Те са се уморили достатъчно да се занимават с "лигавите и невъзпитани деца" и искат да почиват цяло лято. Мислех да има пиша, че вероятно за някои деца има нужда от лятна занималня, за да наваксат материала, а за други, които са се справили добре, това вероятно е благодарение на родителите, които са си останали вкъщи и са помагали в ученето на децата ( и като резултат вече нямат никаква останала отпуска), но тонът на учителите тотално ме отврати и бързо излязох бе дума да обеля, понеже горният цитат е най-мекото, което учителите използват за децата. От този форум лъхаше такава неприязън на учителите към децата и родителите им, че тръпки ме побиха. Предпочетох да излезна и да си запазя добрите впечатления от учителите, които са преподавали на детето ми.

 13. 13 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 870 Неутрално

  Дистанционното обучение се състои от ,,изпяване "на урока от учителя и яко домашни. Децата половин ден губят да влизат в разлчни платформи ,защото всеки учител си има предпочитания . Резултатите ще ги видим на матурите. Жалко ,че отмениха външното оценяване в 4 и10 клас . Щеше да е поучително. В кратце - рано е да бием тъпана.
  —цитат от коментар 10 на hodounski


  Ти па какво се вживяваш. И без туй със средно си си обикновен талаш. То и с много от виШото си пак талаш. Тези дето си струва да учат ,за да те водят за носа, отдавна са от първи клас в ''Льо Розе'' и подобните му училища.

 14. 14 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#12] от "Smile":

  Именно. Е-образоманието се случи, благодарение на родителите! Това е факт, който трябва много дебело да се подчертае.
  Успеваемостта по принцип също се дължи на инвестициите, които те наливат на частно, но това е друа тема.

 15. 15 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В долните класове е лесно, защото родителите помагат.Обаче в гимназиите учениците са изостанали много. Моята статистика показва, че ще има сериозно изоставане. Госпожата по математика на дъщеря ми /10 клас/, не преподаде един урок, като хората. С две изречения и две задачи, това е. По БЕЛ господинът също не се справя. Има и такива учители, които са на другата крайност. Сега ще търсим частни уроци.
  —цитат от коментар 9 на hope


  В долните класове е лесно, ако родителите са безработни и си стоят вкъщи. Когато и двамата са на работа, а децата са повече от едно, въобще не е лесно. Едно е да се гледат клипчета, съвсем друго е самостоятелно ползване на образователна платформа.

  Цялото писание по-горе не дава никаква представа за проблемите на работещи родители с деца в 1 - 4 клас.

 16. 16 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#15] от "gwe49620445":

  Това е защото реално никой не го интересуват проблемите на родителите на деца от 1-4 клас. Оставиха ги да се оправят сами, а както писах по-горе, реално и на повечето учители не им пука дали родителите са учили с детето и то е усвоило материала или нищо не е разбрало през тези месеци. Почти няма начален учител, който да прояви инициатива за лятна занималня, в която да се наваксва материал. Дори и тези, които виждат пропуските на учениците си, държат на правото си на отпуска през лятото и категорично отказават лятото да работят. Да се оправят родителите. Ако родителите са свестни, те ще се оправят по един или друг начин, но при незаинтересовани родители, детето напълно ще изпусне нишката и после съвсем няма да се оправи с образованието.

 17. 17 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Министърът обаче глупашки амбициозен - всяка грипна ваканция щяло да се учи онлайн. Вероятно криво-ляво както и в момента. За да стане това като хората трябва да имплементират една платформа за учене за цялата страна - не един с едно, друг с друго. И стандарт и инструкции към учителите, така че процесът да е уеднаквен. Пък ако не им стига акълът как да стане - да питат бизнеса. Той отдавна си върши работата по този начин. Да си наемат консултанти, лицензи на платформи. Да им изработят процес.
  —цитат от коментар 11 на osho


  Стандартите залагат цели, не начини за реализирането им. Няма нужда от уеднаквяване, а от система на проверка, че се постигат целите. Платформата си я има - всички ученици имат акаунти в Майкрософт Офис 365. Оттам нататък - свобода на училището и зачитане спецификата на отделния предмет. Консултиране и подкрепа може, не и твърди правила.

 18. 18 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Не трябва толкова да се вживяваме в пресъздаване на "нормалното" училище. Онлайн средата дава нови възможности и е глупаво просто да пренасяме лекциите и обичайния контрол там. Да си размърдат мозъците как да осигурят ефективно учене, без контрола да се превръща в мерител. Ето каква забележка има детето ми:
  "За периода 4 - 18 май, ученикът има следните показатели: 1. закъснение за час - 7, отсъствие от час - 3, липсваща домашна работа - 1 от 3, не отговорил на въпрос на учителя - 11 от 14."
  Става въпрос за безкрайно скучни часове по английски (4 по 30 минути дневно), в които се правят упражнения на ниво, много по-ниско от нивото на детето. И очаквано, тези "показатели" мен въобще не ме интересуват, както и не одобрявам учителят да стои с тефтера и да записва всяка дребна подробност, вместо да помисли как да ги заинтригува и вдъхнови.

 19. 19 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 518 Неутрално

  До коментар [#16] от "Smile":

  И какво е различно от "нормалното" училище?

 20. 20 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#19] от "velvoofell":

  Не знам, честно казано.
  Предполагам, че в училище е по-лесно да вдъхновиш детето да учи, докато он-лайн, ако не се включи изобщо в платформата, няма шанс за това. Отделно на малка възраст децата гледат едно от друго и се стремят и те да могат неща, които детето от съседния чин може... В първи клас, където се учат да пишат, работата само он-лайн не става. Там си трябва физическо присъствие. Пък и в първи клас не всички деца се оправят достатъчно добре с техниката.
  Иначе е факт, че и в стандартното училище, ако родителят не участва активно (най-малкото да проверява редовно дали детето му е усвоило нужния материал) нещата вървят тегаво и реално в повечето училища знания получават децата на заинтересованите родители (които следят и помагат вкъщи с материала) и единиците деца, на които жаждата за знания им е вродена. Останалите си вървят с пропуските в образованието.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  А учителите казват, че непосредственото общуване с децата, нищо не може да замени.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK