Ботев през очите на Захари Стоянов: млад, красив, умен, деликатен и учен

На честването в Пловдив издателят Манол Пейков чете откъс от книгата "Христо Ботйов: Опит за биография".

© Манол Пейков, Фейсбук

На честването в Пловдив издателят Манол Пейков чете откъс от книгата "Христо Ботйов: Опит за биография".Речта на автора по повод 2 юни е от профила му във "Фейсбук".


Тази година, като носител на награда "Пловдив", на мен се падна честта да кажа няколко думи за Ботев пред паметника му в центъра на Пловдив в деня на неговата гибел.


Ето какво казах (или по-точно прочетох) пред събралото се множество:
"Когато бях малък и Ботев ме гледаше от исполинските си паметници с мощната си рунтава брада и вечно сключени вежди, бях убеден, че е поне на 50 години, ще рече - стар и сериозен човек.


Днес съм почти на 50 и добре знам, че си е отишъл едва на 28, макар като гледам паметника му все така да ми се струва, че е по-възрастен от мен. Това е защото времето и дебелите книги дотолкова уголемяват нещата, че ги правят недосегаеми (или почти недосегаеми) за нас.


Всички знаем за раждането му в Калофер, за превземането на кораба "Радецки" и за гибелта му на Околчица. Всеки от нас може да изрецитира поне пет Ботеви стихотворения. Ако не целите - то поне началото и края.


И понеже всички знаем началото и края - както на стиховете, така и на живота му - днес реших да ви прочета малко от средата -


с надеждата да го приближа до вас, до всички нас.


Откъсите, с някои съкращения, съм подбрал от книгата на Захари Стоянов "Христо Ботйов: Опит за биография". Запазил съм оригиналния правопис и правоговор.


* * *


"Около края на 1865 година Ботйов трябвало да се прости вече с Одеса. Изчезванието му от Одеса станало съвсем незабележено даже и между другарите му българчета, с които той в една квартира живеел. Никому се не обадил, не си взел даже книгите.


* * *


Станал учител Христо Ботйов в родното си село или, по-добре, заместил е стария си вече баща, който се бил тежко разболял по това време. Учителство, възпитание и Христо Ботйов! Това е било подигравка и с двете страни. Скоро родителите на учениците забележили влиянието на новия учител. Правилата и предметите, които били за него чума през целия му живот, били захвърлени в калоферското училище. Неговото преподавание се състояло от разкази, най-много от историята, облечени в груба тенденция.


Отличил се още той по това време да говори слова в различни тържествени случаи. В тая епоха на нашето възраждание словата или както ги наричаха, "сказките", бяха гъби после дъждовно време.


Но и в тия сказки той бил цял-целеничък Ботйов. В едно слово, което той държал на Св. Кирил и Методия в училището, възлязъл отгоре на чешмата, така се увлякъл, тъй надалеч отишел, щото на по-буйните и с ярешката кръв настръхнали космите, а умерените и "консерваторите" се принудили да го свалят от трибуната.


Той пада, но устата му още говорят, така щото станало нужда да затулят тия уста с ръка.


Ножът почнал вече да допира до кокала. Калоферските чорбаджии, които били отговорни за верноподаническите чувства на своето село Калофер, предчувствували, че новият даскал ще да им развали спокойствието. Повикали баща му, комуто прочели една дълга и твърде неприятна лекция.


- Ти, кир даскале, даскалуваш от петнадесет години, бил си един от най-работните хора по селските ни работи, давал ни си съвет и си ни служил Сега всичко наше направено се разваля от дъното и от кого, даскале? От вашия син, бог да го поживи на родителите му! Той приготвя на селото, на сиромасите такава една беля, която и мъртвите от гроба не ще да можат да отвърнат!


Вечерта чувствителният баща, намръщен и нагрочен, почнал със строг и сериозен тон да убеждава и съветва Христа, като му докарал от деветдесет и девет дерета вода.


- Ти ме прости най-напред, тате, че аз съм принуден да не мисля като тебе - обадил се да възрази Ботйов на баща си. - Ти си човек умен и достатъчно развит, за да можеш да разбереш, че епохата, в която си живял ти, е била друга, а днешната е съвсем противното. Ти бе верен служител на тая епоха! Позволи и на мен да бъда верен на своята, да си изпълня дълга, да не правя престъпление.


* * *


Градът Браила беше тогава, току-речи, български град, с българска интелигенция, с български печатници и български вестници. За там решил да отиде нашият пътник, гдето и пристигнал около края на месец октомври 1867. Чудели се и маяли браилските интелигенти, как е възможно и мислимо, щото човек като Ботйова, млад, красив, умен, деликатен и учен, да отбягва подобни нему, а


да ходи с голите и простите хайдути, на които никой светски човек не би си унизил достойнството да им подаде ръка публично?


Трябва да констатираме и тоя факт, че както в Браила, така и по другите румънски градове имаше много поклонници на сиромасите братия хъшове, но малцина имаха гражданска доблест да им подадат ръка, да тръгнат и седнат с тях или пък да ги поканят на къщите си. Те ги обикваха тях чак тогава, когато се чуеше вече, че са избити в Турско. Ако някой им спущаше в попуканата ръка два-три цванца, то ставаше тайно, зад вратата, и нищо повече.


С Ботйова ставало противното. Той бил най-честит, когато яде и пие, ходи и разговаря с тия хора. Че той е поет, талант, велик и предназначен да създава епохи - за това никой го не подозирал, в това число и най-близките му другари - хъшовете.


"Колко съм го мъмрал и учил да си гледа работата, да седне и се залови за талантливото си перо - разказва добродушният дядо Паничка. - А бе, Христо, а бе, чедо, защо не бъдеш по-мирничък? На кого си се метнал? Баща ти беше човек строг, но работеше, умно и разумно постъпяше, а пък ти? Много ще си оплакваш младините! - съм говорил често, пък той умира да се смее.


* * *


В Букурещ останал на улицата. Потърсил той тогова и оногова от хъшлаците, с които се запознал преди няколко месеца, но няма никого, все хора непознати и чужди.


Ходил ден, ходил два и повече, а никъде няма среда като за него. Жив бил още по онова време Христо Георгиев, негов съотечественик и роднина, парите на когото излизали на милиони; който хранел и поддържал стотина западнали и негови служители; който би приел и Ботйова с отворени обятия и го би направил човек, в съвременна смисъл на тая дума, и пр., и пр.


Но кой е Христо Ботйов? Можел ли е той да бъде човек? Приличал ли е той на другите?


Той не попитал даже где живее Христо Георгиев, не знаел улицата, в която се намират неговите палати. Срещнал се в Букурещ с някого си Христа Карловченина. Когато станала първата среща, Ботйов не бил ял от един ден, а Христо - от два.


- Ако си българин, братко, и ако знаеш какво ще да каже сиромашия, то купи ми един хляб! - казал Карловченинът и задръстил със сълзи своите хлътнали очи.


- Знаеш ли где се продават и купуват тука вехти дрехи? - бил отговорът на Ботйова.


- Ей тука близичко; преди една неделя си продадох балтона - отговорил с очарование Карловченинът.


Отишли на стария пазар, Ботйов влязъл вътре в един еврейски дюген и попитал евреина: колко цванца ще да даде за всичките му дрехи, които са по гърба му.


- А ти нима гол ще да останеш? - запитал евреинът зачудено.


- Ще да ми дадеш едни по-стари, а остатъка на парите ще броиш - отговорил нашият.


Лесно се съгласили. От еврейския дюген двамата Христовци отишли право на една мизерна гостилничка, гдето хапнали и сръбнали братски. Наближило да се мръква и нашият Христо казал на чуждия Христа, че е време да намерят някое сиромашко ханче, гдето се плаща най-евтино.


- Не зная твоя милост дали ще да приеме, но аз си имам ятак, без да плащам пукната пара - казал Христо чуждият след едно малко заеквание. - Това място е една опустяла воденица без врата и без сайбия.


Нашият Христо се съгласил и тръгнал подир своя адаш в тъмната нощ. Дошли най-после до пустото здание.


В един сандък от брашно или от друго, напълнен със слама, сено и други парцалаци, легнали двамата Христовци и подир няколко минути сладко-сладко заспали! Зданието, като всяко пусто, без врата и прозорци, стените му и покривът били покрити с паяжини, а подът му постлан с една педя боклук и нечистотии. Туй, гдето го казват дървеници, бълхи и други от тяхната пасмина животни обитавали и царствували в апогеята на своето величие.


От месец октомври 1868 г. до месец февруари 1869 двамата Христовци са живели в тая воденица,


гдето са се прибирали вечер късно за спане, а заран рано, щом се е зазорявало, тичали в града да влязат в някое хъшлашко кафене или кръчма - да си огреят вкочанясалите крака и ръце.


Когато замръквали във воденицата гладни от целия ден, нашият Христо, комуто не се спяло, обикалял около стените и декламирал разни стихове, като се прозявал от време на време, псувал и се смеел.


- Ти не правиш добре - се обаждал от време на време чуждият Христо. - Многото говорение и ходение твърде удря на глад. Ако искаш да се рахатлъндисаш, легни си като мене и се замисли все за големи работи, уж че ти ги правиш. Няма да усетиш по тоя начин как ще да заспиш.


Христо Ботйов. Опит за биография
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

* * *


Казват, че великите нации раждали и велики хора, по наследство. Това правило или закон нямат в себе си нищо правдоподобно, защото не личностите се раждат велики и стават такива в утробата на майка си, а условията, събитията и обстоятелствата ги правят такива, отпосле вече. Колко българи са се родили за наполеоновци, робеспиеровци, гарибалдевци, кошутовци и пр., но мизерното положение на своя народ създало е от тях дребни чорбаджии в някое село, хайдути по Балкана или незаметни доброволци в Гърция, в Сърбия или в Русия?


* * *


- Па кой ли се интересуваше от него по онова време? - говореше ни един от неговите одески познайници. - Ако го знаехме тогава, че той ще бъде Христо Ботйов, поет, революционер и войвода, то да сме го носели в пазвата си."


Тук откъсът свършва, а аз искам да ви благодаря за вниманието."


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на miropenkov
  miropenkov
  Рейтинг: 260 Неутрално

  Поклон пред делото на Ботев!

 2. 2 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 5030 Неутрално

  Аааа…. народа помни и героите и предателите.

 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  Аааа…. народа помни и героите и предателите.
  —цитат от коментар 2 на Петя  До коментар [#2] от "Петя":

  Сигурна ли си,че знаеш кои са предателите? Подсказвам,поп Кръстю НЕ Е предал Левски...

 4. 4 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4849 Неутрално

  Бяло лице, нежна розова кожа, тъмни очи, много красив - такъв е в спомените на жителите от Задунаевка, където Ботев е бил учител (на 19 години). Между другото къщата, в която е живял там е превърната в музей.

 5. 5 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8640 Неутрално
 6. 6 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3194 Неутрално

  Честит празник на целия български елит.

  Свестните у нас считат за луди,

  глупецът вредом всеки почита:

  "Богат е", казва, пък го не пита

  колко е души изгорил живи,

 7. 7 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1194 Любопитно

  Точно манолчо ли намерихте да лепнете?Той ли е новия *любимец*?

 8. 8 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8640 Любопитно

  До коментар [#4] от "Тsonkooo":

  Задунаево се казва сега .

  [email protected]
 9. 9 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2205 Весело

  Ботев ме гледаше от исполинските си паметници с мощната си рунтава брада и вечно сключени вежди
  _____________
  И днес има много такива хубавци с дълга черна брада , ама си бръснат краката защото е някак либертносно в духа отвореното общество!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 10. 11 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 5030 Неутрално

  До коментар [#3] от "deaf":

  Има сведения(в архивите) че Захария е предателя на повечето революционери които описва в книгата си, и най вече е пряк виновник за смъртта на Каблешков.

 11. 12 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Поклон пред всички загинали за свободата на България. Дано се окажем достойни за саможертвата им.

 12. 14 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2205 Неутрално

  До коментар [#10] от "karabastun":

  Като се знае колко се гепи... няма пара за поддръжка на къщи и то далечни!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 13. 15 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  В "Христо Ботйов: Опит за биография" Захарий Стоянов директно го нарича "комунистът Ботйова"... В това произведение, повече литературно, отколкото биографско, Захарий отправя констатации, твърдения, изводи, слухове, за които няма от къде да е имал сведения, източници, доказателства.
  Там е и твърдението, че Ботьов обикалял по нощите улиците на Одеса, ходейки по разпътни жени...
  Един друг негов биограф, Евгений Волков, опровергава тези твърдения, заедно с глупостите на други негови биографи, един от които твърди, че в кръчма докато се почерпвал една нощ, пребил трима полицейски инспектори, които го следили...

  Въобще, "Христо Ботев" на Евгени Волков е най-добрата биография на поета, революционера и най-важното човека Ботев. Разгледан критически, като човек, без онези идеализации, които ни отдалечават безкрайно от Ботев.

 14. 16 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4849 Неутрално

  До коментар [#10] от "karabastun":

  Благодаря ти за снимката, типична българска къща, бабината къща е такава, а прозорците и вратите се боядисваха със синка, против дървояд, две стаи с коридор, а отзад на север стая за съхраняване на зимнината, отпред асма и цветна градинка със сини зюмбюли през пролетта. Между прозорците имаше маси, в дневната соба се хранеха, а вдясно в новата соба баба слагаше върху бяла покривка да се сушат кори за юфка и триеница, на прозорците бели колосани перденца с ресни, които се вдигаха като сегашните щори. В двора дюля, а люлката, която дядо ми беше окачил на нея, беше врязала синджира в клоните ѝ. Сладки спомени от детството, било ли е или е само сън.

 15. 17 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8640 Разстроено

  До коментар [#16] от "Тsonkooo":

  Сега като разделят тристата хиляди българи на нови области, може и само спомен от Ботевата къща да остане ...:(

  [email protected]
 16. 18 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4849 Неутрално

  До коментар [#17] от "karabastun":

  Мисля, че не, населението е компактно там, така и ще си остане, дори в пет района.

 17. 19 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2946 Неутрално

  До коментар [#3] от "deaf":Има сведения(в архивите) че Захария е предателя на повечето революционери които описва в книгата си, и най вече е пряк виновник за смъртта на Каблешков.
  —цитат от коментар 11 на Петя


  Винаги се намира някой, който да плюе в храната!
  На свят за българите ден, да измърси името на Захари Стоянов!
  Нямаше те дълго във форума.
  Няма да ни липсваш, ако пак се пръждосаш!!!

 18. 20 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2749 Весело

  До коментар [#11] от "Петя":
  "Има сведения(в архивите) че Захария е предателя на повечето революционери "

  Да не са ония архиви дето Съветските войски отнесоха от нас като военен трофей.

  подпис
 19. 21 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  До коментар [#19] от "Alexander97":

  Захарий в произведенията си пише измислици.
  Когато Обретенов е заловен, в ареста разказва на Захарий за смъртта на Ботев. И когато години след това се срещат, го пита защо е написал тая глупост за куршума в челото. Захарий казва нещо от сорта на : да е по-въздействащо.
  В "Записките" описва как тримата с Бенковски и говедаря преминават през импровизиран мост. Най-отпред е говедаря, в средата Бенковски, последен Захарий. В един момент говедаря започва да лази, а Захарий преди да пукнат пушките скача в реката. И така загива Бенковски.
  Разказва как години след това среща говедаря и иска да го убие. Ама говорят, ядат и пият, та му прощава!

 20. 22 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Стоплиха ми душата тези откъси, а и езикът един такъв хубав.

 21. 23 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Неутрално

  "Питате ме, господин Памукчиев, защо слагам Панайот Волов в числото на четиримата най-велики българи. Слагам го, защото само той, единствен човек в българската история се отказа от поста си, от правата си, от славата, от суетата, от всичко - за Отечеството си, за България.

  Когато го избират за Апостол, за главен апостол на Четвърти революционен окръг в Гюргево, през зимата на 1876 година, той взема за помощник Георги Бенковски - един прост караабаджия от Копривщица. И после, като вижда, че този прост караабаджия е гений, че е роден за водач, за пълководец, че е по-добър и по-достоен от него, предава нему своите пълномощия, той минава на втора линия, а Бенковски излиза начело.

  Такъв случай в световната история няма. Това е един-единствен случай. И това прави българинът от Шумен - Панайот Волов ... Баща ми е търгувал с баща му - Вичо Волов. Къщата им бе на главната улица. Знам целия му род. Шумен даде на България едно име - и то му стига - Волов..."
  Атанас Буров (според него, първата тройка е подредена така Ботев, Левски, Волов)

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 22. 24 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  До коментар [#23] от "hamiltonf":

  Тази книга с интервюта на Памукчиев с Буров, аз бих бил много внимателен, когато я цитирам. Дъщерята на Буров казва, че баща й не е говорил по този начин. Друг е бил неговия изказ. Отделно много от нещата в нея били измислици.
  П.П. Това че, Панайот Волов сам се отказва от положението си за сметка на Бенковски е безспорна истина.

 23. 25 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 905 Неутрално

  Гледам, дедите ни са правили разлика между умен и учен...

 24. 26 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Неутрално

  До коментар [#24] от "ПРИСМЕХУЛНИК":

  Въпреки всичко, е задължително четиво.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 25. 27 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 529 Неутрално

  Нито една голяма държава няма интерес в България да има качествени личности на държавни постове. Оттам и всичко което следва за всички минали, днешни или бъдещи поколения. Деградация. Няма по-голяма сила на света от прост човек с голяма власт. Ботев ги е наричал "чорбаджии изедници" и си е навлякъл гнева им. Бил е намразен и от БПЦ, заради изваждане на показ на истинското лице на много църковни и божии служители. Не е пропуснал и обикновените страхливци, които са се крили под фустите на жените си, когато минава четата му и има нужда от военна подкрепа. Истината боли, но е истина!
  Днес всички плачат върху празния ботевски гроб! Него обаче го няма там, защото той е по-жив отвсякога. Политическата ни смет днес оплаква на неговия гроб собствената си немощ и извратеност. Иска да се закичи с чужд подвиг, неприсъщ за червеи. Негодници, облечени в суета. Национални предатели в костюми на управленска слава! Срам.
  Ботев е голям! По-голям от всички нас, защото е имал мечти. И е платил с живота си, за да не му попречи някой да мечтае. И сега стои над всички нас като национален небосклон и ни казва всеки ден : "Не се предавайте!"

 26. 28 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 414 Неутрално

  Учудващо е, как една нация продължава да се кланя на такива идоли - на неградивни личности и "професионални" революционери, "нечаевци", "бесове", много често масони. И да се чуди днес тази нация, защо нямали масова подкрепа за начинанията си. След 1856 и Хатихумаюна българите са имали равни граждански права, свобода на образование, пътуване, бизнес, правата върху собствеността им са съществували далеч преди 1856. За сравнение със Зап. Европа: четете Зола, Дикенс, гледайте гравюрите на Хогърт, Домие.

  Затова и борбата за черковна независимост е еднственото наистина всенародно движение преди 1878.

 27. 29 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 36 Неутрално

  Похвална идея на бай Манол да се опре на Захари Стоянова.
  А можеше и без антрето. Направо.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 28. 30 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  До коментар [#28] от "bellend":

  Тъй де, ама с невъзможността властта и чиновниците да наложат закона, та да не властва произвола, какво правим? Фалшивото тескаре на Атанас Узунов не е разпознато от пиян чиновник. Та, за такава "идилия" е ставало въпрос в ония години.

 29. 31 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 414 Неутрално

  До коментар [#23] от "hamiltonf":

  "Когато го избират за Апостол, за главен апостол на Четвърти революционен окръг в Гюргево, през зимата на 1876 година, той взема за помощник Георги Бенковски "

  Волов се удавя, бягайки към Румъния. Бенковски е убит, бягайки към Сърбия. Да Ви напомнят с нещо едни двама други "лидери", избягали в Югославия през 1923? З. Стоянов се преструвал на циганин, Ст Заимов се преоблякъл като жена и пр. и пр. Единствен Петлешев - местен човек - остава там, където е "подпалил чергите".

 30. 32 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 414 Неутрално

  До коментар [#30] от "ПРИСМЕХУЛНИК":

  "та, за такава "идилия" е ставало въпрос в ония години. "

  За идилията на училище и поне една църква във всяко село, високо ниво на образование "не по Ботев", благосъстояние, което изумило "освободителите".

 31. 33 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Весело

  До коментар [#31] от "bellend":

  Дълга тема, за която нямам нужното време в момента...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 32. 34 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4849 Неутрално

  До коментар [#32] от "bellend":

  Имах познат лекар, Бог да го прости, родът му напуснал Източна Тракия преди Преображенското въстание, посегнали турците на тяхно момиче и целият род тръгва към България, на границата им спират животните, 1000 глави добитък, премолват се да им дадат няколко мъжки животни, изчакали на границата от българска страна, като държали животните гладни известно време, те почнали да мучат и голяма част от останалите животни преминали браздата, цяло лято се хранели с мляко и ядливи треви, стигнали до Провадия и там се установили. Богати били, но парите не дават сигурност, дори обратното.

 33. 35 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  До коментар [#32] от "bellend":

  1881 е първото преброяване на населението в Княжество България. И тогава излиза, че само двама или трима на 100 души могат да четат и пишат. Та, колко да е било високо това "високо ниво на образование"?!

 34. 36 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2946 Неутрално

  До коментар [#27] от "Анти Шишковци":

  Много хубав и правдив текст! Ако е твой, поздрав!!
  Всичката тази смет, която е по постове в държавата се кичи по празници с ликовете на светите българи! И няма кабинет без образите на Ботев и Левски,но няма и кабинет с морала на тези двамата!

 35. 37 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4143 Неутрално

  До коментар [#23] от "hamiltonf":

  И според баща ми редът беше Ботев, Левски... и никой друг на този ред в Пантеона на България...

 36. 38 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Неутрално

  До коментар [#37] от "daskal1":

  Ако не си чел цялото интервю, когато имаш време обърни му малко внимание:
  https://magnifisonz.com/2017/03/04/атанас-буров-най-трудолюбивите-народ/

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 37. 39 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4849 Неутрално

  До коментар [#35] от "ПРИСМЕХУЛНИК":

  Когато България пада под турска власт населението е 3,5 млн. души, колкото на Англия, след 500 години ние сме все още 3,5 млн., а англичаните десет пъти повече. След Освобождението за двадесет години се увеличаваме до 5 млн.. това е доброто съжителство, за което говорят. Българите имат висока битова култура, за спретнатите къщи, градинки и цветя по чардаците пишат и Вазов, и Талев. Какъв дух са имали българите да строят къщи за чудо и приказ при заплаха да бъдат ограбени, опожарени, разрушени.

 38. 40 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4143 Неутрално

  До коментар [#38] от "hamiltonf":

  Много благодаря, наистина жесток анализ, просто аутопсия на периода. За някои неща бях чувал от дядо си, но той по силата на професията си не беше от приказливите, а и аз не съм бил в състояние да осмисля казаното и поради младостта си, и поради условията.

 39. 41 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 414 Неутрално
  До коментар [#35] от "ПРИСМЕХУЛНИК":

  До коментар [#32] от "bellend":

  "1881 е първото преброяване на населението в Княжество България. И тогава излиза, че само двама или трима на 100 души могат да четат и пишат. Та, колко да е било високо това "високо ниво на образование"?!"

  Не знам, какво "доказвате" с това. През 1Елитът893 този процент на "грамотност" е под 16%. Елитът обаче е получавал много добро образование: откъде са идвали "по време на робството" средствата за това?

 40. 42 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4849 Неутрално

  До коментар [#38] от "hamiltonf":

  "лакомията и властта правят хората свине" - много ми хареса. Аз имам вкъщи и интервютата му с принц Кирил.

 41. 43 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#11] от "Петя":

  А в годините на свободното вече Отечество овластеният Захарий Стоянов допринася и за убийството на Алеко Константинов.

 42. 44 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  До коментар [#41] от "bellend":

  Ти, ме убеждаваш, че образоваността на децата на търговците и чорбаджиите, е равно на образованост на Народа?!?!
  Аз с подобна глупост, не виждам смисъл да дискутирам.

 43. 45 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 828 Неутрално

  Явно по литература му е преподавал Куцев - едно към едно каквото говори за Ботев той преди 40 години.

 44. 46 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 414 Неутрално

  До коментар [#44] от "ПРИСМЕХУЛНИК":

  До 1878, тези са хората - търговците, "чорбаджиите" и децата им - които са съдали по-голямата материална част от Възраждането: църкви, манастири, училища, даскалоливници, книгоиздаване, стипендии за бедни, но даровити сънародници...


 45. 47 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  До коментар [#19] от "Alexander97":
  Русофилите не обичат бай Захарий.

 46. 48 Профил на ПРИСМЕХУЛНИК
  ПРИСМЕХУЛНИК
  Рейтинг: 132 Неутрално

  До коментар [#46] от "bellend":

  Ти, май не разбираш нещо елементарно, за което става дума, а си приказваш, каквото си знаеш. Тези, за които говориш, с добро образование, и въобще с някаква грамотност, са малцинство, а масата тъне в невежество!

 47. 49 Профил на доктор Арнó Ебé
  доктор Арнó Ебé
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Симпатично все пак.

  Между другото в Букурещ живея на бул. "Христо Ботев". По-надолу по улицата има къща (не особено забележителна) с паметна плоча на Димитър Хадживасилев (1814–1884), който се твърди, че е бил бележит.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK