9 юни 1923 г. - противоконституционен и неизбежен

Разоръжени и арестувани членове на "Оранжевата гвардия" на Ал. Стамболийски под конвой от редовна войска след преврата на 9 юни 1923 г.

© Изгубената България

Разоръжени и арестувани членове на "Оранжевата гвардия" на Ал. Стамболийски под конвой от редовна войска след преврата на 9 юни 1923 г.По повод 97-ата годишнина от Деветоюнския военен преврат "Дневник" публикува статията на проф. Веселин Янчев. Заглавието и акцентите са на редакцията. Оригиналното заглавие на автора е "9 юни 1923 г. през погледа на съвременниците и историците".


Преди 97 години, на 9 юни 1923 г., телефоните и телеграфите разнасят новината, че в България е свалено правителството на земеделците начело с Александър Стамболийски и управлението е поето от ширококоалиционен кабинет, начело с професор Александър Цанков. Извършената промяна е сред събитията от новата българска история, които предизвикват и продължават да предизвикват разнопосочни и често яростно категорични и непримирими интерпретации не само сред съвременниците, но и сред изследователите на онази епоха. В този контекст, един ретроспективен поглед едва ли би променил нещата, но би могъл да послужи за
размисъл и аргументация.


Като дело на армията, логично е да започнем с оценката на тогавашния военен министър и едно от главните действащи лица полковник Иван Вълков, която той прави още на 14 юни 1923 г. Намесата на войската в политическия живот
Вълков обяснява с това, че при земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата


Като демократична институция и част от народа, армията е трябвало да защити гражданските свободи и да се противопостави на "произволно потъпканите закони чрез незаконно узаконяване". За изкупуването на свободата трябвало да се дадат жертви, но заслугата била не само на офицерите и войниците, но и на запасното войнство и на родолюбивите граждани.


Вълков призовава всички да пазят свободата си, да се борят за нея, но само идейно, за да не подлагат войската на такива тежки изпитания. Такова е и виждането на военните началници по места. Те са убедени, че "намесата на армията за запазването на спокойствието и правовия ред, бе неизбежно и наложително необходимо".


Ако след 1944 г. един от главните организатори на преврата Кимон Георгиев предпочита да запази пълно мълчание, то непосредствено след събитията той е разточително многословен. В издадената от него специална брошура "9 юний" и в други публикации,


Кимон Георгиев оценява случилото се като провал на един тираничен режим


следствие от родените след Освобождението партийна разпокъсаност, лични амбиции на политическите водачи, изкористяване на властта и пълното партизанско заслепение. На тази почва и върху разрушенията на две национални катастрофи се родил дружбашкият режим и пуснал корени в измъчената българска душа. Този режим насадил съсловност в управлението, възбудил омраза и изострил противоречията между класите, между селото и града, учени и неучени, извадил на повърхността тинята на обществото и дал предимство на всичко полуинтелигентно, декласирано и престъпно. Земеделското управление дало широк простор на грабителските инстинкти чрез грубо посегателство върху държавни, общински и частни имоти, и разклатило из основи най-важните държавни институции - армия, полиция, правосъдно дело, водило война срещу армията, срещу църквата, срещу Университета, действащото и запасно офицерство. Нихилистична външна политика и война срещу всички патриотични организации, въздигането на предателството в култ, провокирането на животинското у човека, на инстинкта за разхищение и разврат, насаждането на пошлост и робско подчинение, според Кимон Георгиев, също са сред характеристиките на бившето управление. Това предизвикало армията, действащото и запасно офицерство, което не можело да измени на дълга си към родината и свалило правителството на Стамболийски.


Неангажираните пряко с подготовката и извършването на преврата -


водачите на старите политически партии посрещат промяната с радост и големи надежди


още повече, че затворът, където те се намират, не е най-уютното място за прекарване на времето.


Александър Малинов не скрива, че като революционен акт промяната е смутила едни, окуражила други и озлобила трети. В оценката си за събитията той акцентира върху лицемерието на старите и благородните намерения на новите управляващи: "Народният земеделски съюз се скри зад конституцията, която фактически бе отрекъл, когато държеше властта в ръцете си, и се хвърли в открита борба за защита на конституцията, на законно установената власт. Политически парадокси! Не. Това бяха политически маневри за организиране на бунтове и метежи на много места в царството под красивото знаме "защита на законността и правовия ред, за некрасиви цели - да се спъне новата деветоюнска власт, която наистина се роди в грях, но която не искаше друго, освен да консолидира вътрешното положение на страната, да насади в нея мир и ред, да възвърне на гражданството свободите му и да се помъчи да създаде условия за стопанско и финансово съвземане на България".


Бързият и пълен успех на военния преврат поставя пред свършен факт


външните сили и те признават извършената политическа промяна


В това отношение особено показателен е рапортът на майор Сканагата, италиански представител в Ликвидационния орган на Междусъюзническата военноконтролна комисия и временен негов ръководител. На 18 юни 1923 г. той докладва в Париж и Рим, че вътрешното положение в страната се е стабилизирало и няма признаци за съпротива, която да е от значение за новото положение на нещата. Комисията застава зад позицията, че смяната на властта е вътрешно дело, но веднъж започнато, то "трябваше да успее на всяка цена, иначе един неуспех би значил унищожение на столицата от страна на част от най- долните земеделски среди, на които водителите биха оставили широка свобода за грабежи и отмъщение".


Изтъква се, че събарянето на земеделското правителство е намерило "широко съчувствие във всички интелектуални среди, граждански, а също така и в земеделските среди". Новият кабинет д'афер бил образуван от просветени лица, компетентни и с нищо несвързани с предишни компрометирани правителства и с политиката, водена от цар Фердинанд. Бившите управляващи били изгубили престиж поради разкритите беззакония, злоупотреби и корупция.

Кимон Георгиев

© null

Кимон Георгиев


Английският дипломатически представител Ърскин също отбелязва в годишния си доклад за 1923 г., че планът за промяната бил "великолепно обмислен и безупречно осъществен с много малко кръвопролитие, поне що се отнася до София". Жертвите в провинцията оценява на "много стотици".


Професионалните историци в периода до 1944 г. разглеждат
събитията от 9 юни като спасителна акция за страната


- като "един военен акт, чрез който по най-безболезнен начин да се отстрани правителството на Стамболийски и да се състави друго популярно и общонародно правителство, което да спре противодържавните удари и да възстанови нормалния ред и доверие между всички обществени сили и групировки, които са за реда, спокойствието и мирното развитие". Това твърди Н. Станев в "История на нова България. 1878-1941".


След 9 септември 1944 г. историците Д. Косев и Я. Йоцов естествено възприемат
оценките на Коминтерна


и неговите резиденти Г. Димитров и В. Коларов, и определят деветоюнските събития като "военнофашистки преврат", срещу който се е надигнало "масово народно въоръжено движение" или "въстание", но стихийно, без предварителна подготовка, без общо ръководство и без обща цел. В съпротивата участвали 100 000 селяни и са избити "стотици комунисти и земеделци". През 1956 г. се появява монографията на Йоно Митев, която казва всичко със заглавието си: "Фашисткият преврат на девети юни 1923 година и Юнското антифашистко въстание".
Трудът е


класически пример за сътворяване на история със задна дата


за това, как абсолютно периферни факти и събития са хиперболизирани и изведени като водещи и определящи.


Първото в света "антифашистко въстание", макар че никъде все още няма фашизъм на власт, Митев определя като организирано във военно и политическо отношение, с цел установяване на работническо-селско правителство с участието на "повече" от 100 000 души". И понеже все пак трябва да се обясни как тези повече от 100 000 души не успяват да се наложат над малобройната армия, като най-главна причина за неуспеха се посочва липсата на единен фронт между работниците и селяните, но и недостатъчната организираност, лошото въоръжение и разпокъсаността в действията.


Тези оценки имат политически, но не и научен характер


Те свързват фашизма с всяко дясно, недемократично, антиконституционно и антикомунистическо или антисъветско явление.


Превратът на 9 юни и неговите извършители са далеч от редица фашистки белези - антилиберализъм, антипартийност, антипарламентаризъм, всеобхватна роля на държавата, монополно управление на една единствена партия и един единствен вожд, тотален обществен контрол, ксенофобия, расизъм.


В края на 80-те години В. Георгиев определя събитията само като "военен държавен преврат" и спасителна операция за българската буржоазия.


След политическите промени в страната се променя и оценката на историците, която е изразена по един недвусмислен начин от Георги Марков: "Държавният военен преврат на 9 юни 1923 г. сложи край на еднопартийното управление, стремящо се да установи съсловна селска диктатура".


Според други автори, конституционноустановената власт на БЗНС е заменена с авторитарна диктатура на най-десните сили в обществото.


Някои от историците преживяват интересна еволюция


През 1984 г. те определят деветоюнските събития като "злокобен заговор", фашистки и реакционен, "атентат срещу прогреса и независимостта на страната", който по своите мащаби, жестокост и варварство съперничи с големите злодеяния на ХХ век.


През 2007 г. този автор ще определи същите събития като сблъсък между селото и града, между
утопизма на съсловната власт и парламентарното общество, между държавността и дезорганизацията, между националното и интернационалното и ще обобщи, че с "военни, насилствени методи се съхранява българското царство". Европа признала новото правителство, въпреки незаконния и антиконституционен начин на неговото съставяне, защото прокламира принципи, доминиращи в тогавашния свят.Армията е действала като надпартийна и общонационална институция, като конституционна сила, макар че извършеният от нея акт е неконституционен, в името не на кастови, а на общограждански и общонационални интереси. Армията е извършила промяната, без да чертае перспективата на военна диктатура.


От дистанцията на времето и при непредубеден прочит на фактите може да се заключи, че извършената чрез армията политическа промяна на 9 юни 1923 г.


безспорно е противоконституционна и незаконна, но с цел пресичане на антиконституционните и незаконни действия и намерения на земеделското управление


- на неговия държавнически нихилизъм и правен волунтаризъм.


Чисто теоретично, 9 юни дава шанс за страната, като спира авторитарните попълзновения на Александър Стамболийски и създава възможност за обновление и обединение на демократичните сили.


Актът е израз на слабостта на политическите партии, но не е насочен срещу тях. Той няма за
цел въвеждане на военна диктатура и трайно обвързване на управлението и армията, макар че нейната тежест се увеличава.


Превратът показва, че корените на земеделското управление не са нито толкова здрави, нито толкова дълбоки


Факт е, че те са изтръгнати със завидна лекота. За да се докаже пост фактум огромното влияние на БЗНС в обществото, се сътворява представата за масовата съпротива в защита на земеделската власт, "неоправданата жестокост" и насилия, извършени от войската и новите управляващи.


Развоят на събитията недвусмислено сочи, че никъде в страната земеделците не успяват да организират ефективна съпротива и да се противопоставят на армията до степен да преобърнат съотношението на силите. В емблематичните центрове на съпротивата - Плевен и Шумен, са налице опити, но не и реална съпротива. В Шумен и на редица други места организаторите на съпротивата са в почти перманентен контакт и преговори с войската и новите власти, което не може да бъде признак на непримиримост и ожесточеност.


След няколкочасово сражение земеделците от Пазарджишко


дотолкова са "готови" да защитават "своята" власт и своя министър-председател, че го оставят абсолютно сам


Насилията и жестокостите в политическите борби никога и по никакъв повод не могат да бъдат оправдани, но не бива да се пренебрегва фактът, че те са двустранни. Насилие се упражнява от земеделците, докато са на власт и в защита на своята власт. Насилие се допуска и от претендентите за властта. Най-голямото петно, което компрометира целия смисъл на извършената промяна и нейните организатори, е убийството на Александър Стамболийски без съд и присъда. И още по-компрометиращ е отказът да се заведе съдебно дело дори срещу "неизвестен извършител". Надделяването на политическата целесъобразност над справедливостта и законността не е добър атестат за която и да е власт.


Деветоюнският преврат не е безкръвен, но не е и толкова кървав, както е представян и възприеман. След 30 години неговите жертви сдружени земеделци са грижливо издирени по окръзи и те са следните:


Благоевградски - 39, Бургаски - 9, Пловдивски - 6, Хасковски - 1, Русенски
- 4, Шуменски - 1, Плевенски - 2, Старозагорски - 1, Врачански - 5, Софийски - 11,
София град - 10, или общо 89.


Може да има съмнения за завишаване, но не и за занижаване на числата. Те са показателни. Във вече отбелязаните масови центрове на съпротива - Шумен и Плевен, убитите са трима. В целия Пловдивски окръг, където е и Пазарджишко - шест.


Две трети от жертвите са в Благоевградско, Софийско и София-град, където реална съпротива срещу преврата почти няма. Допустимо обяснение е, че това са жертви на ВМРО, която използва ситуацията, за да разчисти сметките си със своите противници в земеделските среди по предварително съставени черни списъци, в които са имената на земеделските дейци Д. Кемалов, М. Конев, К. Попиванов, Б. Велев, П. Ангелов и др.


Никой не е събрал сведения за убитите войници и офицери, доброволци и държавни служители.


Въпреки че е заченато в грях, въпреки погрешните първи стъпки, новото управление има шансове, но те са брутално взривени от Москва. На 23 юни 1923 г. Изпълнителният комитет на Комунистическия интернационал, през главата на БКП, ще призове българските работници и селяни на борба срещу капиталистическата власт в страната и установяване на комунистическо работническо-селско правителство.
Призив, който ще предизвика нови въоръжени сблъсъци и разделение сред обществото.


* Веселин Янчев e професор по Нова българска история в Софийския университет "Св. Климент Охридски", ръководител на катедра "История на България". Автор на "Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945". С., 2000; "Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912". Иф-94, 2006; "Службите за охрана в България. От княза до президента 1879-2013". С., 2013; "Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях. (1913-1915 и 1918-1923)". С., 2014.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (110)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Solomon Bandaranaika
  Solomon Bandaranaika
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Колко БЗНС-та има в България,щото преди 25 години бяха 5-6!?
  Май тоя преврат е бил правилно решение.

  Опростачвай и владей!
 2. 2 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Аргументирано и обосновано преразглеждане на два комунистически мита - обичаната земеделска власт и първото в света антифашистко въстание.

 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Весело

  На снимка няколко човека са сложили капата "на уволнение"!

 4. 4 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  А тука ще се върти калъчка.
  Това беше и е Светият граал на комунягите.
  Като кажат Фашага и мед им капе от устенцата.
  Апа то баш тогава фашаги немало щото още не са ги пройзвели.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 5. 5 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Любопитно

  Хубав текст, винаги съм вярвал, че да се даде малко по-реалистичен поглед върху исторически събития трябва да минат 50-100 години поне.
  И да споделя една мисъл на противоречивия американски писател и журналист Амброуз Биърс:
  историята е отчет, най-вече неверен, на събития, най-вече несъществени, предизвикани от управници, най-вече мошеници, и войници, най-вече глупаци.

 6. 6 Профил на Solomon Bandaranaika
  Solomon Bandaranaika
  Рейтинг: 0 Весело

  На снимка няколко човека са сложили капата "на уволнение"!
  —цитат от коментар 3 на deaf


  Жилави хора, тези на снимката.Всеки ден са се потили във фитнес залите и са пили здравословни смутита.

  Опростачвай и владей!
 7. 7 Профил на Дьо Стабан
  Дьо Стабан
  Рейтинг: 41 Неутрално

  Бзнс и литекс имат общо.

  Дьо Стабан -магистър за изправяне на паднало самочувствие.
 8. 8 Профил на vlq37647807
  vlq37647807
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Помни 9 юни – пази 9 септември !

 9. 9 Профил на vlq37647807
  vlq37647807
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Помни 9 юни – пази 9 септември !

 10. 10 Профил на L Glassman
  L Glassman
  Рейтинг: 285 Неутрално

  Кимон Георгиев е изключително демонична фигура в българската история. Неслучайно и селско дере няма кръстено на него!

 11. 11 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 364 Неутрално

  Дневник, наистина ли публикувате апология на антидемократичен преврат? Щом и либералните медии наричат противоконституционни действия "неизбежни" няма шанс да излезем скоро от задънената улица, в която се намираме. Без критично да оценим ВСИЧКИ моменти от периода преди 1944 и да посочим ВСИЧКИ отклонения спрямо демократичния стандарт е невъзможно да имаме осъзнато отношение към демокрацията днес. Винаги ще има залитане към недемократичните решения, само защото противостоят на идеологическия враг. И как Кимон Георгиев в този преврат действа "в неизбежност", а в следващия преврат сваля законен режим. Тази позиция е очевадно несъстоятелна.

 12. 12 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1724 Разстроено

  "... провал на един тираничен режим следствие от ...партийна разпокъсаност, лични амбиции на политическите водачи, изкористяване на властта и пълното партизанско заслепение. ...Този режим насадил съсловност в управлението, възбудил омраза и изострил противоречията между класите, между селото и града, учени и неучени, извадил на повърхността тинята на обществото и дал предимство на всичко полуинтелигентно, декласирано и престъпно. Земеделското управление дало широк простор на грабителските инстинкти чрез грубо посегателство върху държавни, общински и частни имоти..."

  И един век по-късно е същото.
  Разликата е че сега няма кой да направи 9 юни.

 13. 13 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3653 Неутрално

  Като чета думите на Кимон Георгиев, все едно а казани за сегашната власт на ГЕРБ. М'дааа, историята се повтаря, но като фарс.

 14. 14 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Превратът на 9-ти юни 1923 е добър пример как в обществото могат да се намерят сили, които достатъчно категорично и авторитетно да прекъснат процеса на ръзпад на държавността. Сравненията с днешното положение в България не са в полза на сегашното ни общество. Определено има нужда от един нов Народен сговор и патриотични военни без каквато и да връзка със съветските възпитаници.

 15. 15 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 780 Неутрално

  До коментар [#12] от "Virgin":

  "И един век по-късно е същото.
  Разликата е че сега няма кой да направи 9 юни."

  И тогава, в първите дни на юни 1923г. Александър Стамболийски е вярвал в същото.

 16. 16 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Неутрално

  Отдавна съм казал, че "оранжевото" управление е много подобно на управлението на ГЕРБ.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 17. 17 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Весело

  На снимката показват разоръжени и арестувани членове на "Оранжевата гвардия" на Ал. Стамболийски под конвой от редовна войска след преврата на 9 юни 1923 и всички те облечени със зимни шинели. Затоплистите трябва да използват тази снимка като доказателство за промяна на климата. Преди 100 години хората са носили през летния месец юни зимни дрехи , защото е било студено, а сега по това време има жеги.

 18. 18 Профил на kazushi
  kazushi
  Рейтинг: 506 Неутрално

  А тука ще се върти калъчка.Това беше и е Светият граал на комунягите.Като кажат Фашага и мед им капе от устенцата.Апа то баш тогава фашаги немало щото още не са ги пройзвели.
  —цитат от коментар 4 на dedoliben


  И сега са така. Фашисти няма, но за тях всеки е фашист, който им пречи да си крадат на спокойствие.

 19. 19 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 707 Неутрално


  А целта на преврата "която наистина се роди в грях, но която не искаше друго, освен да консолидира вътрешното положение на страната, да насади в нея мир и ред, да възвърне на гражданството свободите му и да се помъчи да създаде условия за стопанско и финансово съвземане на България" .
  В днешно време мира , реда и свободите на гражданството се защитават основно от партията на шиши и данчо ментата, чрез изградената система с останалите ОПГ за ограбване на българския народ, под зоркия надзор на Гешефт.
  Помни 9 юни, пази 9 септември - това го пишеше от вътрешната, обратната страна на вратите на поделенията от Българската армия. И до ден днешен това "пази влага" на политиците, и затова са предприели много строги рестрикции по отношение на военнослужещите.

 20. 20 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Стамболийски е бил възприел и осъществявал просръбската линия по отношение на Македония и македонците, която в същността си е антибългарска. Не случайно ВМРО (истинското, не днешното менте) му е издало присъдата и я е изпълнило.
  А по-подир, комунистите са се възползували от брожението в земеделските среди и са подкукоросали недоволните във Врачанско и Старозагорско да сторят метежа през септември, докато те самите са се изсулили като мокра връв през Сърбия във Виена. Селските наивници, вързали се на речите им на омразата, са опрали пешкира.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 21. 21 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5510 Неутрално

  До коментар [#16] от "Николай Колев":

  Не е точно така, реформите на Стамболийски се запазват, безплатно и задължително основно образование, трудова повинност и строителни войски, освен това Стамболийски не ползвал охрана, а сега дори Манолова прави театър. че я лишили от охрана на НСО, от кого ги охраняват, от народа, който ги е избрал, всъщност нея никой не я е избирал. А още на следващия ден царят направил Иван Вълков генерал-майор , след 25 юни генерал-лейтенат, а през 1928 генерал на пехотата. През 1928 година в София има земетресение, Англия и Франция заявяват, че ще дадат помощ на България, само ако Вълков бъде изхвърлен от правителството, царят се подчинява.

 22. 22 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Весело


  Отдавна съм казал, че "оранжевото" управление е много подобно на управлението на ГЕРБ.
  —цитат от коментар 16 на Николай Колев


  "Оранжевото" управление на БЗНС прилича на ранното управление на фашистката партия в Италия, а Стамболийски е прототип на младия Мусолини. Ако не беше станал този преврат в България щеше да се установи трайна диктатура подобна на фашистката в Италия.
  По какво си приличат двата режима.
  Мусолини изгражда партийна полиция, така наречените "черноризци", която е действала като репресиращ орган за защита на властващата партия.
  Стамболийски също изгражда партийна полиция, така наречената "оранжева гвардия" като репресиращ орган.
  Мусолини са обявява против монархията , Стамболийски също.
  Мусолини игнорира народното събрание и се отчита само пред партийния актив, Стамболийски прави същото.
  Мусолини и Стамболийски утвърждават властта си чрез репресии и фалшифициране на изборите.
  Приликите между младия Мусолини и Стамболийски са много.
  Превратът на 9 юни трябва да се разглежда в българската историография като положително събитие. Той е военен преврат , защото е организиран от военните , но в крайна сметка на власт идват цивилни технократи и университетски преподаватели , какъвто е Цанков. След преживяването на организираните от комунистите метежи и атентати, постепенно в България се установява пълна демокрация , която просъществува до следващия военен преврат през 1936 година. Трябва да се отбележи че през периода 1925 - 1934година България е била една от малкото демократични държави в Европа с което трябва да се гордеем.

 23. 23 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5510 Неутрално

  След атентата през 1925 година царят прави Вълков генерал-лейтенант, извинявам се за грешката, Европа праща делегация, която да разследва терора в България, Цанков е отстранен от царя.

 24. 24 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 610 Неутрално

  Колкото и да е странно силно недолюбвания от мен Кимон Георгиев дава най-точна оценка на земеделското управление.......и преврата от гледна точка на България е съвсем уместен и правилен!

 25. 25 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  След намесата на коминтерна /малката буква не е правописна грешка/ от 1919 г. Отечеството е похитено от петоколонните рубладжии, които ни вкарват в перманентна гражданска война.
  После димитров и коларов/малките букви не са правописна грешка/ потапят отечеството в кръв и насилие и се спасяват в москва.
  Тарабата по-късно дори става министър - председател със съветско гражданство!!!

 26. 26 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  До коментар [#8] от "vlq37647807":

  Комунизмът не е убеждение, а престъпление!!!

 27. 27 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  До коментар [#10] от "L Glassman":
  Професионален превратаджия- от най-гнусните!!!
  гиньо ганев /малките букви не са правописна грешка, а отношение/ беше научил много от него!!!

 28. 28 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Неутрално

  До коментар [#21] от "Тsonkooo":
  До коментар [#22] от "tacheaux":
  Наясно съм с тези неща. То и Италия и Германия могат да се намерят разни успехи.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 29. 29 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#10] от "L Glassman":


  Кимон Георгиев е изключително демонична фигура в българската история. Неслучайно и селско дере няма кръстено на него!
  —цитат от коментар 10 на L Glassman


  Старото име на ВЕЦ "Пещера" е Кимон Георгиев.......

 30. 30 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4202 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Май не четеш, #1.

  Превратът бил в 1923 против монархистко земеделско управление.
  Ако неправилно решение, Кимон не би се вредил в 1944 правилно.

  В 1923 целия световен пролетариат мечтаел за научно успешен комунизъм.
  За строй на мир антикапиталистически, антимонархически и антитеистически.

  За строй на равенство и братство, когато всеки ще получава, за да потребява
  колкото си ще.

  В отделно взета велика държава, утопията се вече била получавала.
  Эсть. СССР!

  Естествен процес...

  Дарвинизъм?
  Не. Научен марксизъм

  До коментар [#1] от "Solomon Sigonalapa":

  Колко БЗНС-та има в България,щото преди 25 години бяха 5-6!?
  Май тоя преврат е бил правилно решение.

 31. 31 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1607 Любопитно

  Давайте по-нататък , че там е по-интересно.....минаха 30-години в очакване да се разбулят " мистериите "...…..

 32. 32 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  Прекрасна кратка ретроспективна статия на блестящия ни историк Веселин Янчев!
  Поздравления!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 33. 33 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 629 Неутрално

  Булгариа била значи в минало като Африката. Всекия ден било е преврет

 34. 34 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  До коментар [#22] от "tacheaux":

  . Той е военен преврат , защото е организиран от военните , но в крайна сметка на власт идват цивилни технократи и университетски преподаватели , какъвто е Цанков.
  ========
  Цанков е бил ултра националист.
  Благодарение на реформите му, стотици хиляди селяни напускат родината си
  Негов е и патента на прословутия девиз.... "България за българите"....който живее и до днес.
  До неговото появяване, държавата е постигнала сериозен икономически подем.
  Първа на Балканите и шеста в Европа.
  Цанков е изгонен от политическия живот благодарение на Царя.....но е имал достатъчно време да политизира и разгорещи вътрешно политически хаос в страната.....до такава степен, че да се създадат благоприятните условия за събитията през 1944....45,година.....

  Bukalemun
 35. 35 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Гневно

  "Като демократична институция и част от народа, армията е трябвало да защити гражданските свободи и да се противопостави на "произволно потъпканите закони чрез незаконно узаконяване".

  Пълни глупости и манипулации! Ако намеренията на превратаджиите срещу законното избрано правителство на Стамболийски действително имаха подобни намерения те щяха след преврата да насрочат нови демократични избори за НС. Вместо това те си правят свои правителство, което НЕ е избрано от народа след избори!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 36. 36 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Оранжевата гвардия, наричани още сопаджии са налагали властта на калпаците над "разглезените" граждани.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7307 Неутрално

  "При земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата"
  Може спокойно да заменим

 38. 38 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  "Най-голямото петно, което компрометира целия смисъл на извършената промяна и нейните организатори, е убийството на Александър Стамболийски без съд и присъда. И още по-компрометиращ е отказът да се заведе съдебно дело дори срещу "неизвестен извършител". Надделяването на политическата целесъобразност над справедливостта и законността не е добър атестат за която и да е власт."

  Е, добре, че поне това признава автора на статията!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 39. 39 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7307 Неутрално

  "при земеделското управление е било заплашено не само конституционното, но и въобще самото съществуване на държавата"
  Можем спокойно да заменим "земеделското управление" с едно днешно управление на България. Разликата ще е малка.

 40. 40 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  Кимон Георгиев е изключително демонична фигура в българската история. Неслучайно и селско дере няма кръстено на него!
  —цитат от коментар 10 на L Glassman


  Георги Димитров е не по-малко демонична фигура, а на негово име има наречен цял град.
  Демонични фигури в Българската история има много и на мнозина от тях има паметници, тяхното име носят улици , площади , училища. Това е така , защото българската история не се е освободила от историческите си митове , които я изкривяват. Един от тях е тълкуването на преврана от 9 юни 1923 година , които комунистическите историци тълкуват като фашистки , а той фактически е антифашистки. В пост 22 съм обясни защо.

 41. 41 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3425 Неутрално

  ... Превратът показва, че корените на земеделското управление не са нито толкова здрави, нито толкова дълбоки

  Факт е, че те са изтръгнати със завидна лекота. За да се докаже пост фактум огромното влияние на БЗНС в обществото, се сътворява представата за масовата съпротива в защита на земеделската власт, "неоправданата жестокост" и насилия, извършени от войската и новите управляващи.

  Развоят на събитията недвусмислено сочи, че никъде в страната земеделците не успяват да организират ефективна съпротива и да се противопоставят на армията до степен да преобърнат съотношението на силите ...

  Не, че нещо, ама и проф. Янчев леекинко се е сурнал по "актуалната в момента интерпретация".
  В онези години, след Междусъюзническата и след Ньой, Войската е била направо сакрализирана в масовото обществено съзнание. И даже да ти хрумне да и се опреш си е било не просто кощунство, било си е светотатство!

  А БЗНС си е имал корени, при това сериозни.
  Освен чисто властовите "фатки" и Оранжевата гвардия - управлението на БЗНС носи и много положителни и директно облагодетелстващи широките маси неща.
  Трудовите войски, например. Днес ние ги разглеждаме като аргатстване, но тогава, когато армията ни е орязана в Ньой, са давали на простите момчета да бъдат "войници". Тогав ада си "служил" е било важно. Да не говорим за пътищата и дигите, които строят. Пък в катастрофата след ПСВ и ги хранят, чисто в буквалният смисъл.
  Ами дейността на Стоян Омарчевски? Въвежда задължителното основно образование, при него се построяват над 1000, ( да, над хиляда!), училища, подготвят се учителите за тези училища, премахват се данъците върху детската литература, (А? А?), разширява СУ с нови факултети.

  Та БЗНС въобще не са били толкова "без корен" и любов.
  Но срещу "Българският войн" са нямали никакъв шанс ...

 42. 42 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2690 Неутрално

  Управлението на земеделците със сигурност не е било демократично, обаче ВМРО има доста зловеща роля в българската история. От борци за свобода твърде бързо се превърнали в терористична организация, в която дори отделните клонове се избивали помежду си.
  Ако превратаджиите не бяха разчитали на тях да свършат мръсната работа и виновните за беззаконията и корупцията бяха съдени, деветоюнският преврат нямаше да е толкова спорно събитие в българската история.

 43. 43 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  До коментар [#38] от "Иво":

  Стамболийски без съд и присъда. И още по-компрометиращ е отказът да се заведе съдебно дело дори срещу "неизвестен извършител". Надделяването на политическата целесъобразност над справедливостта и законността
  =========
  Статията е максимално аполитична, Ивчо.....и вместо да я политизираме, нека видим какво се е случило в ония времена......
  Колкото и успешен реформатор да е, идеите на Стамболийски не са били оригинални.
  Бил е вдъхновен от аграрно революционните събития в СССР.....и икономическия резултат за тогавашна България се е отразил дори положително.....
  Но тайно и търпеливо, Стамболийски е мечтаел за евентуален южно славянски съюз.
  Искал Бг да е част от бивша Югославия......
  Те военните именно заради това са се вдигнали.....

  Bukalemun
 44. 44 Профил на m.konstantinov
  m.konstantinov
  Рейтинг: 382 Неутрално

  В демократичната история на България има два доказано фалшифицирани избора, тези през април 1923 г. и на 10 юни 1990 г. При първите (резултатите ги има в нета) БЗНС печели 2-3 пъти повече депутати (като процент), отколкото гласове. Тогава е взето и окончателното решение за преврат на 9 юни. Иначе се е готвел отдавна.

 45. 45 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Любопитно

  До коментар [#21] от "Тsonkooo":

  Франция
  ========
  ....защо не е спомената?
  За разлика от днешната си политика, тогавашна Франция се е ангажирала за създаване на своеобразен съюз между няколко държави, много от които Балкански......под наименованието "мини Антанта"......
  Този съюз дори се е оформил, но интересното е, че тогавашна Гърция не е пожелала да влезе в него.....а България, въпреки желанието си....не е била приета от останалите държави членки.

  Bukalemun
 46. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4202 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Изгнаник... заслужил борец.
  Добрал се до висок пост в Коминтерня.
  След 1944, безучаствал в управлението?

  До коментар [#34] от "eti mehter":

  Цанков е изгонен от политическия живот благодарение на Царя.....
  но е имал достатъчно време да политизира и разгорещи вътрешно
  политически хаос в страната....

  до такава степен, че да се създадат благоприятните условия
  за събитията през 1944....45,година.....

 47. 47 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  До коментар [#46] от "dnevnikar":

  Именно......
  Те са на всеки километър......независимо под каква политическа фракция....
  Мерси за подкрепата....

  Bukalemun
 48. 48 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2210 Неутрално

  Накрая, подтичвайки край руските танкове дойдоха комунистите и натикаха и земеделци и цанковисти в концлагери. И България стана по-зле от Гърция.

 49. 49 Профил на Libra
  Libra
  Рейтинг: 22 Гневно

  Коментарите на мнозинството читатели на "Дневник", които се представят за демократи, са изумителни и отразяват перверзния начин на разбиране на демокрацията от тяхна страна. Демокрация за тях е когато десните, дори в едноличен диктаторски режим са на власт, всичко друго е недопустимо и трябва да се свали насилствено. За тях е много добро дело да бъде убит най-садистично законноизбрания министър-председател и неговите министри и съратници, да бъде свалена една демократична власт и да бъде установена военна профашистка хунта, прочула се с убийствата на нейните шпицкоманди. Която "кла народа си, както и турчин не бе го клал" (А. Страшимиров), и срещу която,се надигна огромно възмущение в цяла Европа. Всъщност преврата срещу законно правителство на Стамболийски сложи край на демократичните принципи в страната и постави началото на гражданската война. Която за съжаление все още не е затихнал, вече почти 100 години

 50. 50 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1754 Неутрално

  "... Този режим насадил съсловност в управлението, възбудил омраза и изострил противоречията между класите, между селото и града, учени и неучени, извадил на повърхността тинята на обществото и дал предимство на всичко полуинтелигентно, декласирано и престъпно. Земеделското управление дало широк простор на грабителските инстинкти чрез грубо посегателство върху държавни, общински и частни имоти, и разклатило из основи най-важните държавни институции - армия, полиция, правосъдно дело, водило война срещу армията, срещу църквата, срещу Университета, действащото и запасно офицерство. Нихилистична външна политика и война срещу всички патриотични организации, въздигането на предателството в култ, провокирането на животинското у човека, на инстинкта за разхищение и разврат, насаждането на пошлост и робско подчинение ..."

  Звучи като описание на днешната реалност в родината.

 51. 51 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4202 Неутрално

  UNITED EU UNION

  По-подир?
  ...

  1848: Манифест за комунистически партии

  1918: Разгром над агресора монархистка Русия, не без силата Владимир Илич Ленин.
  Фашистка Русия, според Марксисткото антимонархистко вероизповедание.

  1921 СССР: Страната на Маркс, Энгелс, Ленин, Сталин, Троцки и т.н.
  На Рим IV. И на Альоша Македонски...

  още инфо

  "Освободителните" мисии на Русия/СССР в и около България,
  от Иван Лилов

  Тоталитаризмът и Фашизмът при конспиративния ник Сталин,
  Хитлер (истинско име) и др.
  Избрани произведения на дисидента д-р Желю Желев:
  Първи Демократично избран Президент на Република България

  The Timetables of History,
  by Bernard Grun et al.

  До коментар [#20] от "simval":

  Стамболийски е бил възприел и осъществявал просръбската линия по отношение на Македония и македонците, която в същността си е антибългарска. Не случайно ВМРО (истинското, не днешното менте) му е издало присъдата и я е изпълнило.

  А по-подир,
  комунистите са се възползували от брожението в земеделските среди и са подкукоросали недоволните във Врачанско и Старозагорско да сторят метежа през септември, докато те самите са се изсулили като мокра връв през Сърбия във Виена. Селските наивници, вързали се на речите им на омразата, са опрали пешкира.

 52. 52 Профил на Libra
  Libra
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Жалко, че индивид, който счита за допустим и неизбежен военен преврат срещу законната власт, последвана от масови убийства, се подвизава като професор и ръководител катедра с Алма Матер.

 53. 53 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  До коментар [#49] от "antisoro":

  Така е. Аз затова понякога обичам да ги наричам десни псевдодемократи. +++

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 54. 54 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Неутрално

  "Кръволокът" Цанков е лесно сменен. За разлика от някои други кръвопийци.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 55. 55 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  Щом са били против комунистите всичко е било наред. Всички знаем анархо-комунистите какви злини донесоха на България. Затова разбира се не ме интересува как комунистите ще оценяват събитията. Всички знаят, че комунистите лъжат.
  За жалост явно няма някаква обективна оценка (все още) на Свободна България (1878-1944).

  ДБ=БКП
 56. 56 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Неутрално

  До коментар [#50] от "galapagas":
  Хм, първо прочетете ми ком. №54. После, лесно се лепят етикети. Репресиите на Цанков, за които е наречен "кръволок" взимат, колко, стотина души, заедно с контраметежа. Виж, след 9.9.44г. комунистите избиват над 30 хил. за по-малко от месец. И не са кръволоци, тъй ли?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 57. 57 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#56] от "Николай Колев":

  То по същият начин Путин нарича св. Николай II с прозвището "кървавият", заради заповедта, която е издал да се стреля на месо при първата "революция" през 1905 г. И са загинали някъде 1000 души. Просто Император Николай ll е пазил държавата от размирици.
  В същото време Путин никога не е нарекъл кръвопийците Ленин и Сталин "кървави", въпреки милионите избити от тях.

  ДБ=БКП
 58. 58 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Жалко, че индивид, който счита за допустим и неизбежен военен преврат срещу ЗАКОННАТА ВЛАСТ, последвана от масови убийства, се подвизава като професор и ръководител катедра В Алма Матер.
  —цитат от коментар 52 на antisoro

  Властта на Стамболийски е НЕЗАКОННА. Фашистка власт на сопаджиите.
  Първият в СВЕТА ФАШИСТКИ РЕЖИМ - това е режимът на Стамболийски.
  Избори с бой и издевателства са обявени за ЗАКОННИ само от избраните.
  Всички действия на Стамболийски на власт са НЕЗАКОННИ и укорими от гледна точка на ЗАКОНА, но Стамболийски нееднократно е казвал: "Законът съм аз!".
  Властта на Мусолини е по-ЗАКОННА от тази на Стамболийски.
  Властта на Хитлер също е по-ЗАКОННА от тази на Стамболийски.
  По вашата логика - действията срещу Хитлер и Мусолини са НЕЗАКОННИ.
  Къде ви намират такива умньовци?

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 59. 59 Профил на Libra
  Libra
  Рейтинг: 22 Неутрално

  До коментар [#57] от "anonim440":


  До коментар [#56] от "Николай Колев":То по същият начин Путин нарича св. Николай II с прозвището "кървавият", заради заповедта, която е издал да се стреля на месо при първата "революция" през 1905 г. И са загинали някъде 1000 души. Просто Император Николай ll е пазил държавата от размирици.В същото време Путин никога не е нарекъл кръвопийците Ленин и Сталин "кървави", въпреки милионите избити от тях.
  —цитат от коментар 57 на anonim440


  Както се вижда с масови убийста на невъоръжени хора, протестиращи, че нямат хляб, не се опазва монархия и корона. Дори примерът на Франция, век по-рано, не го е поучил.

 60. 60 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Жалко, че индивид, който счита за допустим и неизбежен военен преврат срещу законната власт, последвана от МАСОВИ УБИЙСТВА, се подвизава като професор и ръководител катедра с Алма Матер.
  —цитат от коментар 52 на antisoro

  Масовите убийства като това в Катедралата Св.Неделя?
  Признато за най-големия терористичен акт в Европа?

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 61. 61 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 712 Неутрално

  "....Първото в света "антифашистко въстание", макар че никъде все още няма фашизъм на власт....."
  Ех професоре, професоре, колко мъка има на този свят професоре. Професор по история сте, а не по ботаника.
  Бенито Амилкаре Андреа Мусолини е лидер на Националната фашистка партия - Partito Nazionale Fascista, PNF. Той управлява Кралство Италия като министър-председател от 1922 до 1925 г., когато ликвидира демокрацията и парламентаризма, и като диктатор до 1943 г., след като установява първата фашистка диктатура в света.
  Веднага след преврата Ал. Цанков се хвали публично, че "е фашист и почитател на Мусолини. Неговото правителство, на "Демократическия сговор", изготвя изключителния ЗЗД гордост за вяка демокрация. Превратаджиите от "Военния съюз" действат с предварителното одобрение на Борис Трети/съюзник на Хитлер, Мусолини и Япония - "Остта", и като такъв обявявя война на САЩ и Англия в резултат на което, България е победена страна във Втората св. война с всички роизтичашти от това последици - Втората национална катастрофа. Първата е предизвикана от баща му Фурдинанд, след която завинаги загубихме Македония и отново сме победена страна в Първата св. война./
  А убийците водени от к-н Харлаков заколват като прасе, законно избраният министър-председател на България Александър Стамболийски, и разнасят отрязаната му глава с набутани в устата гениталии в родното му село Славовица. Добре е че има и снимки от тези цивилизовани действия, защото иначе някои "историци" сега щяха да твърдят, че нищо такова не се е случвало.
  Тоест, професоре, спред Вас това е един добър и законен преврат, довел до разцвет на България. А вероятно според Вас и този от 19 май 1934г./К. Георгиев отново е на сцената и отново с благословията на Борис/ след който се забраняват политическите партии, също.
  Затова, Антон Страшимиров който не е комунист, пише за тези събития - „Клаха народа си, както и турчин не го е клал“. Световния печат, тогава нарича управлението на Цанков - "бял терор", чийто жертви са и Гео Милев и Йосиф Хербст и хиляди убити и "безследно изчезнали" според лексиката на Цанковото правителство. Именно деветоюнския преврат слага началото братоубийството - българи да убиват българи.

 62. 62 Профил на Libra
  Libra
  Рейтинг: 22 Неутрално


  Щом са били против комунистите всичко е било наред. Всички знаем анархо-комунистите какви злини донесоха на България. Затова разбира се не ме интересува как комунистите ще оценяват събитията. Всички знаят, че комунистите лъжат.За жалост явно няма някаква обективна оценка (все още) на Свободна България (1878-1944).
  —цитат от коментар 55 на anonim440  До коментар [#55] от "anonim440":

  Типично мнение на уж демократ. Подплатено с огромна доза невежество. За такива. всеки който не е с шайката убийци от шпицкомандите е комунист. Включително Александър Стамболийски. Но, не е за чудене, само преди няколко години лидерът на СДС и министър в коалиционното на десните с ГЕРБ правителство, Лукарски обяви, че комунистите са го убили. За тези индивиди невежеството, простотията и алчността са над знанието и фактите .

 63. 63 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1002 Гневно

  Самият факт, че "земеделците" са водели просръбка и руска политика, е бил достатъчен да виснат по дърветата, безродници проклети!

 64. 64 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#44] от "m.konstantinov":
  "В демократичната история на България има два доказано фалшифицирани избора, тези през април 1923 г. и на 10 юни 1990 г. "

  Референдумът за република през 1946 не е ли фалшифициран?

 65. 65 Профил на Libra
  Libra
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Самият факт, че "земеделците" са водели просръбка и руска политика, е бил достатъчен да виснат по дърветата, безродници проклети!
  —цитат от коментар 63 на pinoccio  До коментар [#63] от "pinoccio":

  Много по добре е било явно да водиш прогерманска политика. Да загубиш две войни, да предизвикаш две национални катастрофи с хиляди загинали и ранени, загуба на големи територии и поток от бежанци. А връх на патриотизма, за подобните на вас, е да се съюзиш с човеконенанвистния режим на Хитлер и да му служиш вярно, водейки страната към поредната катастрофа?

 66. 66 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5684 Неутрално

  Превратите, сами по себе си, са нарушение на конституцията и са престъпно деяние. Всички останали оценки за такова събитие са базирани върху политически възгледи за евентуална "целесъобразност". Говоря по принцип, за превратите, като такива, не визирам конкретен такъв.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 67. 67 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#21] от "Тsonkooo":

  До коментар [#16] от "Николай Колев": Не е точно така, реформите на Стамболийски се запазват, безплатно и задължително основно образование, трудова повинност и строителни войски...
  —цитат от коментар 21 на Тsonkooo

  И по какво се е отличавала трудовата повинност от строителните войски?

  До коментар [#41] от "xm...":
  ... Трудовите войски, например. Днес ние ги разглеждаме като аргатстване, но тогава, когато армията ни е орязана в Ньой, са давали на простите момчета да бъдат "войници". Тогав ада си "служил" е било важно...
  —цитат от коментар 41 на xm...


  Какви войски бе, хора? Нито е имало Трудови, нито Строителни войски. Това за което говорите е Трудовата повинност, която задължава към безплатен труд не само мъжете, но и жените (момчетата след 20-годишна възраст, момичетата след 16-годишна). Да не би и за тях да е било важно да са служили?
  Нямат нищо общо с армията. Трудовата повинност е била към министерството на благоустройството. Прехвърлят я към военното министерство в средата на 30-те, но в началото постепенно военизират само командния състав. Превръща се в Трудови войски чак през 40-те.

  През 1928 година в София има земетресение, Англия и Франция заявяват, че ще дадат помощ на България, само ако Вълков бъде изхвърлен от правителството, царят се подчинява.
  —цитат от коментар 21 на Тsonkooo

  Няма общо между двете.
  Става дума за Стабилизационния заем, чиито рамки са уговорени през март 1928. А земетресението е през април. И не е в София, а в Чирпан. Исканите пари за него са отделно.
  Вълков не е изхвърлен от правителството, а точно обратното. Влиза и във второто правителство на Ляпчев. Заемът е подписан през ноември 1928, а Вълков напуска поста през януари 1929.

  Съпротивата срещу Вълков идва от българската опозиция, а не отвън. Дори някой наш политик да е прокарал влиянието си във връзка със заема, то пак не се връзва, щом заемът е подписан преди свалянето на Вълков. При това Вълков не е уволнен, а е пратен посланик в Италия. Което би било много странна реакция – в отговор на дипломатически натиск да го правят дипломат?!

 68. 68 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  До коментар [#55] от "anonim440":

  Щом са били против комунистите всичко е било наред
  =======
  Опс ,недей така !
  С такова мислене не се отличаваш от тях със нищо....
  Този манталитет е типично техен.

  Bukalemun
 69. 69 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#34] от "eti mehter":

  Цанков е изгонен от политическия живот благодарение на Царя.....но е имал достатъчно време да политизира и разгорещи вътрешно политически хаос...
  —цитат от коментар 34 на eti mehter


  Накъде е изгонен? Още на следващия ден Цанков става председател на парламента, а след 4 години става министър на образованието. А после е депутат чак до 1944.
  Я бягай да си доучиш историята на Турция и не се обаждай преди да си напишеш домашните!

 70. 70 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#49] от "antisoro":
  В плен си на комунистическата стория, която е изцяло фалшива.

 71. 71 Профил на Libra
  Libra
  Рейтинг: 22 Неутрално

  До коментар [#49] от "antisoro":В плен си на комунистическата стория, която е изцяло фалшива.
  —цитат от коментар 70 на tacheaux  До коментар [#70] от "tacheaux":

  Ако можеш обори ме.Кажи кое не е вярно. Ти явно познаваш истинската история. Писана от властта съюзник на Хитлер и Мусолини.

 72. 72 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#34] от "eti mehter":

  Нищо вярно няма в това , което пишеш.
  Икономическият подем на България започва с Цанковото управление и продължава до началото на ВСВ.
  Ако многопартийното парламентарно управление , което въвежда Цанков наричаш хаос, това е типична ислямистка интерпретация на демокрацията.
  Отношенията между царя и Цанков са били сложни ,но Цанков участва активно в демократическия многопартиен политически живот на България след като напуска премиерския пост в края на 1925 година.После е бил председател на народното събрани два или три мандата.
  Цанков ни най-малко не е бил националист. На младини е имал социалдемократически убеждения , после става десен консерватор , а консерваторите никога не са били националисти в днешния отрицателен смисъл на тази дума.
  Цанков прави първите дипломатически стъпки с Кемал Ататюрк за сближаване с Турция след войните и след турската революция , превърнала страната в република.

 73. 73 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Весело

  До коментар [#69] от "tamada":

  Я бягай да си доучиш историята на Турция
  ========
  Така и правя......но тя е много дълга .....
  А твоя манталитет е живо доказателство и резултат от факта, че на времето, Цанков е бил министър на образованието .....:)
  Дори и дикцията ти на общуване е плод на неговото 'образователно и просветителско ' дело.....
  Ха ха.....''я бягай''.....:)).....без да ви търсят ....се появявате на хоризонта. ...
  2.5 милиона народ избяга от такива като вас.....и пак не се нагонихте .....

  Bukalemun
 74. 74 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#43] от "eti mehter":
  "Колкото и успешен реформатор да е, идеите на Стамболийски не са били оригинални.
  Бил е вдъхновен от аграрно революционните събития в СССР.....и икономическия резултат за тогавашна България се е отразил дори положително.....
  Но тайно и търпеливо, Стамболийски е мечтаел за евентуален южно славянски съюз.
  Искал Бг да е част от бивша Югославия......
  Те военните именно заради това са се вдигнали....."

  От къде ги измесляш тези глупости? Това не го пише дори в комунистическата историография. Стамболийски бил вдъхновен от аграрно революционните събития в СССР? Глупости на търкалета. По време на неговото управление в Русия е бушувала гражданска война. Още малко ще изкараш Стамболов комунист , какъвто той не е.

 75. 75 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  До коментар [#73] от "eti mehter":

  Колко па да е толкова дълга, камилар смрадлив?

 76. 76 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Весело

  До коментар [#72] от "tacheaux":

  Отношенията между царя и Цанков са били сложни ,но Цанков участва активно в демократическия многопартиен политически живот на България
  ========
  Оууу.....това вече е прекалено....
  Монарх и ултра националист са полагали основите на бг демокрацията. ...:)
  Все едно ....Царя и Волен Сидеров да са в коалиция , а Валери Симеонов , пръв главно командващ.....
  При твоя случай, отговорите валят преди въпросите. ....

  Bukalemun
 77. 77 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#64] от "tacheaux":

  Те "изборите" след 1944 г. са всичките фалшиви.

  ДБ=БКП
 78. 78 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Любопитно

  До коментар [#72] от "tacheaux":

  Отношенията между царя и Цанков са били сложни ,но Цанков участва активно в демократическия многопартиен политически живот на България
  =======
  Но знаеш ли .....Всъщност си прав.....
  Човека е бил много надарен ....дори и след като го махнали от централната власт ....се е въртял около нея чак до 1944 г.....като депутат....
  Имал е две десетилетия да подготвя почвата ....
  Затова и .....на девети септември ги посрещнахте с хляб и сол. ....:)

  Bukalemun
 79. 79 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Неутрално

  До коментар [#74] от "tacheaux":

  Стамболов
  ========
  ?

  Bukalemun
 80. 80 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  Самият факт, че "земеделците" са водели просръбка и руска политика, е бил достатъчен да виснат по дърветата, безродници проклети!
  —цитат от коментар 63 на pinoccio


  По твоята логика трябва да бъдат наказани и следващите български политици, които водят прогерманска външна политика.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 81. 81 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  До коментар [#80] от "Иво":

  А и предишните също, които доведоха България до две национални катастрофи.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 82. 82 Профил на fio41315648
  fio41315648
  Рейтинг: 269 Весело

  До коментар [#19] от "Uprsport":
  Най- вече са им махнали мозъка и са го заменили с шапка!

 83. 83 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 712 Весело

  До коментар [#32] от "hamiltonf":
  "Прекрасна кратка ретроспективна статия на блестящия ни историк Веселин Янчев!Поздравления!"

  Ето още една "прекрасна"/цитатът е Ваш/ въздълга монография, част от Сборника
  "ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ 1891-1944"
  съставен по поръчка на ВС на БСП под ръководството на Нора Ананиева и немската фондация "Фридрих Еберт"/основана през 1925г. от немската Социалдемократическа партия, / от този наистина "блестящ"/цитатът отново е Ваш/ историк.
  Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.). – Във: Изследвания по история на социализма в България. 1891-1944. Т.1, С., 2008, 142-244."

 84. 84 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Весело

  До коментар [#79] от "eti mehter":

  Недей слага питанки , а ме поправи. Техническа грешка.
  Впрочем каквоти е мнението за Стамболов?
  Може и да не ми отговаряш , че излизаме от темата.

 85. 85 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Весело

  До коментар [#80] от "Иво":

  Прогерманската политика винаги е била спасителна за България , а проруската гибелна.

 86. 86 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4308 Неутрално

  Кимон Георгиев е изключително демонична фигура в българската история. Неслучайно и селско дере няма кръстено на него!
  —цитат от коментар 10 на L Glassman


  Има. ВЕЦ Кимон Георгиев, на Баташкия водносилов път.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 87. 87 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#73] от "eti mehter":

  До коментар [#69] от "tamada": ... твоя манталитет... дикцията ти... без да ви търсят ....се появявате на хоризонта. ...2.5 милиона народ избяга от такива като вас.....и пак не се нагонихте .....
  —цитат от коментар 73 на eti mehter


  Избягаха не от такива като мен, а от мръсни, долни, лъжливи манипулатори като теб, които вадят думи от контекста. И то от най-тъпите, опитващи се да лъжат за неща написани на същата страница. Говорещи за манталитет вместо за аргументи по спора.

  И с цялата си наглост ще ми казваш, че се появявам без да ме търсят? Точно ти от чужбина ли ми го казваш? Дето въртиш-сучеш все към Турция завърташ разговора?
  Гледай си там великотурските мечти и спри да лъжеш под статиите в българските медии... мръсна кал недоизчистена!

 88. 88 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4308 Неутрално

  Проф. Янчев е чест гост на История БГ по БНТ1. Харесвам участията му.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 89. 89 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4308 Неутрално

  До коментар [#13] от "Vlado Nikolov":

  Комунистите винаги сте харесвали професионалния превратаджия Кимон Георгиев, а и той вас.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 90. 90 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Неутрално

  До коментар [#61] от "subaru":

  Не е истина, колко лъжи, легенди и глупости сте изписали. Стамболийски е убит от ВМРО, заради Нишката спогодба и ангажимента му пред сърбите да унищожи организацията. За другите неща нека други да пишат.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 91. 91 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Управлението на Стамболийски оставя ярка диря в българската история както с неговите многобройни реформи, така и с недемократичната /тоталитарна/ вътрешна политика, с неуспешната външна политика и с трагичния край на земеделския лидер.То се характеризира с интелектуална немощ, липса на съюзници, главозамайване от властта на земеделските водачи.Управление с добри намерения, което създава разделение в обществото в крайна сметка винаги се проваля.

 92. 92 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Да оправдавате преврати днес е срамна работа !!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 93. 93 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#92] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

  Да си грък и да си комунист също е срамна работа.

  ДБ=БКП
 94. 94 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#93] от "anonim440":

  По-горе съм допуснал грешка.
  Коментарът трябваше да бъде
  Да си грък и да си комунист е срамна работа.

  ДБ=БКП
 95. 95 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4126 Любопитно

  До коментар [#85] от "tacheaux":

  Ама разбира се. Затова България след Първата световна война изпадна в пълна национална катастрофа и международна изолация. А по време на ВСВ влязохме в съюз на едни от най-жестоките и кървави режими, които човечеството е виждало - Нацисткия и Фашисткия. След като очаквано отново загубихме войната Съюзниците и тогава (както и след ПСВ) ни наказаха жестоко пращайки ни в ръцете на сатрапа Сталин и СССР.

  България е била добре и наистина е спечелила само от нашето съюзничество и след това и членство с ЕС.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 96. 96 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Некои другаре си припознават преврата като свой. Ма що пък, то към момента даже и от преврат няма нужда.

 97. 97 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Весело

  До коментар [#93] от "anonim440":

  :)

  Bukalemun
 98. 98 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3460 Весело

  До коментар [#87] от "tamada":

  Съжалявам за тона, но все ти първи започваш....

  Bukalemun
 99. 99 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3372 Весело

  Комунистите не се посвениха да ползват услугите на К Георгиев и да гледат с удоволствие как се разправят с “ братята” им земеделци!

  klimentm
 100. 100 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  До коментар [#13] от "Vlado Nikolov":Комунистите винаги сте харесвали професионалния превратаджия Кимон Георгиев, а и той вас.
  —цитат от коментар 89 на Alarmstufe: Rot


  Ми що пък се води преврата фашистки а не комунистически? Ох, то пък за вас май е едно и също!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK