Али Баба и приказната държава

Али Баба и приказната държава

© Фейсбук на Васил БожковТекстът е препубликуван от "Портала Култура".


Разликата между една "реална" и една "приказна" държава е в различните обяснения на случващото се. В реалната държава причинно-следствените връзки работят (или поне би трябвало да работят), иначе се губи най-същественото - реалността, а пък нейните жители заживяват във фантазиите си или с химери. В приказната държава, обратното, всичко е чудодейно и бива подчинено на "връзки" от друг порядък - нещо, което изследователят на вълшебните приказки Владимир Проп определя като тяхна "морфология". Принцип, който, искаме или не искаме - щом сме заживели в "приказката", загърбвайки реалността - води до определени последици. За да се ориентираме, някои важни уточнения.


Според Проп най-устойчивите функции на приказката са следните:
- Елементите и сюжетните връзки са едни и същи, независимо кои са действащите лица;


- Числото на сюжетните линии е строго ограничено;


- Всички приказки са еднотипни - с лекота се преминава от една в друга (което прави "1001 нощ" или приказките на Шехеразада наистина "архетип" в жанра.


Не е зле да държим тези устойчиви функции на приказката в съзнанието си, защото те стават все по-определящи за


българската политика, която напоследък откри своята "приказна конституция" в "Али Баба и четиридесетте разбойници".


Или поне откакто в един свой анализ Даниел Смилов разкри някои аналогии между тази приказка и днешната ни реалност, след което историята за "Али Баба" обрасна с трайни политически импликации.


С какво обаче историята за Али Баба и разбойниците (колкото и да са те на брой) се превърна в паралелен сюжет на днешна България?


Дали не с това, че по някаква причина трудно навързваме сюжетите в актуалния политически разказ? Трудно идентифицираме действащите лица в него? И затова "вълшебната приказка" наистина ни освобождава, доколкото там едни герои преминават с лекота в други, без това изобщо да променя сюжетната връзка (принцип 1 и 3 у Проп), а разказът се запазва.


И тъй като във версиите на "1001 нощ" също има множество варианти, предлагам следното кратко описание на историята за Али Баба, преди да преминем към днешните ѝ български паралели:


Дърварят Али Баба (за по-кратко - Б.), който е сетен сиромах, по една случайност открива пещерата на разбойниците, научава вълшебните думи, с които се прониква в нея ("Сезам, отвори се") и започва да изнася оттам дисаги с жълтици. Сетне споделя тайната с брат си Касим, чиято алчност обаче го погубва, тъй като разбойниците го сварват в пещерата. По-нататък всичко се решава от изобретателността на слугинята Моргиана (М.), която неутрализира с вряло масло разбойниците, дошли да си отмъстят на обралия ги Б., убива техния главатар, представящ се под името Хюсеин (Х.), и за награда става снаха на Б., като всички заживяват честито с имането, натрупано от разбойниците.


Забележете: в арабската приказка никой не поставя под съмнение почтеността на Б.,


сдобил се с ограбеното имане, а справедливостта настъпва чрез изтребването на разбойниците. Така е било в арабския свят, навярно и все още е така в някои от емиратите, на чийто терен се разгръща действието.


И още нещо, което се набива в очи: Али Баба (сиреч Б.) не внася пари в пещерата, а изнася оттам жълтици на воля, без да възприема действията си като политически капитал (за да създаде нов политически проект или да се сдоби с важна служба при злия владетел Шахриар).


В българския вариант на "Али Баба" нещата са по-различни. Във версията на Даниел Смилов, набрала почти невероятна политическа популярност, сюжетът се завърта основно около "пещерата на разбойниците", наречена "хазартната пещера", в която постъпва всичко, предназначено за престъпна подялба. Същественият въпрос е: от кого? От самия Б. (както е в оригинала) или от някой негов омоним - (примерно Б.Б., Б.Б.Б. и така до безкрайност)? Тук сюжетните линии се преплитат.


Тази побългарена версия тутакси бе припозната от избягал бизнесмен в Дубай, побързал да се обяви за Али Баба (поради инициала Б. или тениската си с изобразен череп). В тази версия приказният Б. едва ли не сам (и почтено) печели парите си. Не ги краде, само ги вкарва в пещерата, ала е принуден да преразпределя част от постъпилите "търкани жълтици" (60 милиона) чрез пиара на властимащите, близки до тях телевизии, и най-накрая - с огромен брой "разбойници", немислими в оригинала (поне 240 на брой).


Властимащите, от своя страна, наченаха приказната си стратегии от още по-далеч.


Те извадиха собствена Шехеразада в лицето на пиарката на премиера,


като разказът тръгна от друга нощ, която пък изважда на бял свят нови проблеми и множество въпроси.


Без тях морфологията на българската политика няма как бъде изяснена, още повече, че изникнаха нови претенции за нови политически субекти.


И тъй:


А) Кой е Али Баба (Б.)?


Б) Кой е главатарят на разбойниците (Х.)?


В) Коя е Моргиана (М.)?


Г) Кои (и колко) са разбойниците?


Д) И какъв ще бъде по-сетнешният развой на приказката?


В момента имаме поне две политически версии на приказката и една допълнителна (битуваща сред част от общественото мнение).


1. Дубайската версия - Али Баба като Робин Худ


В тази "емиратска версия", получила особено фейсбук-разпространение (със или без "търкани жълтици") Б. става политически лидер за всеобща радост на населението, изтерзано от това, че няма какво да търка в негово отсъствие. Пещерата на разбойниците (или "хралупата на хазарта") става Мека на честния (и частен) бизнес, без каквато и да е сенчеста предистория. В тази сюжетна линия Б. не е крадец, а е бил обран от разбойниците, затова той подготвя завръщането си от емиратите, за да въздаде мъст за отмъкнатата му колекция от скъпоценни предмети.


"Емиратската приказка" е съвсем "еднотипна": излиза, че Б. се е бъхтил цял живот за добруването на населението, затова е кътал ценности в тази, а и в множество други пещери. И днешният му "политически план", какъвто не е имал в началото, е в това да раздаде на българите чувалите с жълтици, похитени му от други разбойници. След връщането му на бял кон от Дубай това може би ще стане чрез невиждано досега мащабно търкане на талончета, които ще се използват и като бюлетини в изборната борба. Впоследствие той ще узакони своята част от културно-историческото наследство (останалите предмети в пещерата).


Според последните интернет-хабери, пращани от Дубай, Б. не бил давал навремето пари на М. (слугинята Моргиана), която в приказката свършва цялата мръсна работа, попарвайки с вряло масло "разбойниците". Което обаче не означава, ако следваме морфологията на "вълшебната приказка", че: а) Б. няма да ѝ даде пари б) че тя не му е вършила и няма отново да му свърши мръсната работа.


Версията на властта - новата приказка на Шехерезада


В тази версия на "приказната държава" сюжетните линии се пресичат по по-различен начин. Версията е дълга, протяжна, на места доста заплетена (както всички приказки на Шехеразада) и често минава от един в друг сюжет. В нея Б. удобно съвпада с главатаря на разбойниците, доколкото пълни пещерата с крадени пари (около 700 млн., ако не и повече). Властта пък е олицетворявана от строгия цар Шахриар (без да се споменават специфичните му особености като управник), а медийната му съветничка е само разказвачката на истории (далеч от всяка прилика със слугинята М.). Онова, което остава неясно, е как Б. е отмъквал парите (бидейки главатар на разбойниците), кой и защо му е позволявал да върши всичко това? Както не са ясни и персонажите на някои от другите разбойници, на чиято помощ Б. явно ще разчита (от Белград, София, Бургас, Русе или Правец). Във версията на Шехеразада властта е цялата в бяло, яхнала "абаносовия кон" (от друга приказка на "1001 нощ"), винаги строга и благосклонна към народа. Обещаният финал също е ясен: разбойниците ще бъдат прогонени, а парите - върнати на народа.


Контраверсията на обществото - Аладин и вълшебната лампа


Ако се съди по изводите на Владимир Проп, размиването на версиите (в случая за Али Баба) намалява вълшебния потенциал на приказката и започва да предизвиква обществена пресита и резигнация. Версията от Дубай е приказка за твърде лековерни, които не помнят криминалните истории от последните три десетилетия и първоначалното струпване на жълтици в пещерата. А пък властовата версия на Шехерезада е твърде захаросана: в нея се премълчава историята на цялото разбойничество, разнасянето на дисагите с жълтици и безнаказаното облагодетелстване на кадии и главни кадии по веригата, водеща към царските палати.


Затова с просто око се вижда, че в средите на българското общество отново нараства потребността от друга приказка. Дали не и за "Аладин и вълшебната лампа"? Наивна и отчаяна потребност, пагубна по последиците си, но опитваща се пак и отново да подмени реалността с нова приказка. В тази версия Аладин започва да се мисли като новия (пореден) спасител на държавата - момък беден, но честен, имал шанс в живота, общувал с вълшебни (шоу)духове, който може да поеме нещата с чудотворната помощ на вълшебната лампа, а народът е готов да му бие чело, смаян от неговата простовата мъдрост и чутовна справедливост.


Кой ще влезе в ролята на този нов Аладин и дали лампата му ще е газова, медийна или някаква друга, предстои да видим.


А инак общественият порив е обясним и ясен, както проличава и от въведението на оригиналната "1001 нощ":


Всеки ден открай двояк е: днес е мрачен, утре ясен -
Тъй двояк е животът: ту грозен, ту прекрасен.
Ако някой се надсмива, следва да се отговори:
"подли времена измъчват само благородни хора".


(превод Димитър Стоевски)


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  Това което сега пише в картинки черепа беше написано отдавна в книга от един Антон Тодоров-Бойко Борисов, Росен, Цецо, Лиляна, Цветелина, Аню... Четири години те управляваха България и я повлякоха към дъното. Говореха за морал, а самите тънеха в пороци и корупция. Работеха и живееха като "шайка" - персони, обединени от престъпна цел.После този Антон с високия морал разбра,че е по добре да си с разбойниците отколкото против тях.Черепа също го беше разбрал и крадеше заедно с шайката на джипката.Обаче черепа е започнал повече да изнася и по малко да внася в хазната на разбойниците и те се разделиха с него.Хората знаят,че разбойниците на джипката крадат много ама си казват-ами те и другите комунисти крадат.Какъв е смисълът да сменяме тези с онези и така си живеем в тази вълшебна приказка.

 3. 3 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  и защо за народа това да е "вълшебна" приказка? Да лапа мухи ли? Тук е на принципа "да го д@хат бедните"..............

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Скоро ще започнат да провеждат и студентски изпити на тема Али Баба.

 6. 6 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 312 Неутрално

  "В реалната държава причинно-следствените връзки работят..."

  никакъв шанс да се класираме

 7. 7 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 279 Весело

  Ако беше неколко пъти по-кратко, можеше да е и забавно (ツ)

 8. 8 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Забавното е, че въпреки приказката Бойко Борисов и то в Галъп има завчера невижданите 77% одобрение. ПИКъ да в екстаз.
  Не му влияят явно и покоите на Шехерезада за милион и нещо.....

 9. 9 Профил на Solomon Bandaranaika
  Solomon Bandaranaika
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Забавното е, че въпреки приказката Бойко Борисов и то в Галъп има завчера невижданите 77% одобрение. ПИКъ да в екстаз.Не му влияят явно и покоите на Шехерезада за милион и нещо.....
  —цитат от коментар 8 на Да вярваме на истината


  Контрол на съзнанието.

  Опростачвай и владей!
 10. 10 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3771 Неутрално

  Всичко започнало преди много време с вълшебните думи "45 години стигат". И приказката се задействала, омешвайки много герои. И Али Баба с(2)40-те разбойници, и лошия мавър(това е от друг автор), и Аладин се вълшебната лампа от Мадрид. Даже и една триглава ламя дойда от балканския фолклор. Накрая, храбрите оловен войник започнал да туря у ред държавата. Някои казват, че не бил оловния, а оня другия - с огнивото. Дето можеш да пали огън и да го гаси, а и кучета да вика с него. Да му носят много, ама много дисаги с пари. Медни (левове), сребърни (долари) и златни (евро). И така, приказката съвсем се объркала. А хората все още си чакат добрия господар (това пък откъде се взе?) да ги оправи.
  PS - Всяка прилика с действителността е случайна.

 11. 11 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Всичко започнало преди много време с вълшебните думи "45 години стигат". И приказката се задействала, омешвайки много герои. И Али Баба с(2)40-те разбойници, и лошия мавър(това е от друг автор), и Аладин се вълшебната лампа от Мадрид. Даже и една триглава ламя дойда от балканския фолклор. Накрая, храбрите оловен войник започнал да туря у ред държавата. Някои казват, че не бил оловния, а оня другия - с огнивото. Дето можеш да пали огън и да го гаси, а и кучета да вика с него. Да му носят много, ама много дисаги с пари. Медни (левове), сребърни (долари) и златни (евро). И така, приказката съвсем се объркала. А хората все още си чакат добрия господар (това пък откъде се взе?) да ги оправи. PS - Всяка прилика с действителността е случайна.
  —цитат от коментар 10 на Vlado Nikolov


  Пропуснал си изгонения разбойник аЖан , който изпразнил пещерата и довел разбоничеството до три жълтици на месец.

  SHADOWS of SOFIA
 12. 12 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Всичко започнало преди много време с вълшебните думи "45 години стигат". И приказката се задействала, омешвайки много герои. И Али Баба с(2)40-те разбойници, и лошия мавър(това е от друг автор), и Аладин се вълшебната лампа от Мадрид. Даже и една триглава ламя дойда от балканския фолклор. Накрая, храбрите оловен войник започнал да туря у ред държавата. Някои казват, че не бил оловния, а оня другия - с огнивото. Дето можеш да пали огън и да го гаси, а и кучета да вика с него. Да му носят много, ама много дисаги с пари. Медни (левове), сребърни (долари) и златни (евро). И така, приказката съвсем се объркала. А хората все още си чакат добрия господар (това пък откъде се взе?) да ги оправи. PS - Всяка прилика с действителността е случайна.
  —цитат от коментар 10 на Vlado Nikolov


  Пропуснал си изгонения разбойник аЖан , който изпразнил пещерата и довел разбоничеството до три жълтици на месец.

  SHADOWS of SOFIA
 13. 13 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3061 Любопитно

  Аз само не разбрах, за дърва ли е ходил Али Баба , като е намерил приказната пещера, или е търсил нещо друго?

  [email protected]
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1692 Весело

  "...в нея се премълчава историята на цялото разбойничество, разнасянето на дисагите с жълтици и безнаказаното облагодетелстване на кадии и главни кадии по веригата, водеща към царските палати..."

  Този иска като Путин да пренапише историята. Щото хронолигично първо бяха дисагите с жълтиците. След това започна историята на цялото разбийничество при което държавното имане отиде при дисагите с жълтиците. А безнаказано облагодетелстваните, познати с имена под прикритие като Техноимпекс, Балкан, Нефтохим, Каолин, Кремиковци и т.н. , сега по веригата треперят от кадии и главни кадии.
  Има малко разлика, нали! И има хора, които следят тази разлика да не размива.
  Така че с пренаписването този ще успее, колкото Путин!

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Разсъждения върху формата, не върху съдържанието.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3986 Весело

  До коментар [#8] от "Да вярваме на истината":

  " Забавното е, че въпреки приказката Бойко Борисов и то в Галъп има завчера невижданите 77% одобрение. ПИКъ да в екстаз.
  Не му влияят явно и покоите на Шехерезада за милион и нещо....."

  Браво на премиера ! Надминал е руския президент - онзи има " само" 59 процента одобрение ! Напред, другари смело, да градим нашето Велико дело !

 27. 27 Профил на Boky
  Boky
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Тъжно се живее в такава държава. Дори бляскавият текст на д-р Николов не може да предизвика сериозен разговор. България, казват, е населена от българи. А що е това българинът: двукрако, с малко умствен багаж (който да крепи равновесието), изключително мазохистично същество (позволяващо на всякакви уроди да го газят и да смучат кръвта му), неспособно да помогне на себе си (страх, неграмотност, лицемерие, ниски страсти) и не на последно място - изключителен пиетет към всякакъв алкохол ( а напоследък и разнообразни дроги), който изсмуква и малкото разум, останал в проветрените глави. Мисля, че подобни създания никога няма да достигнат до онази фаза, когато се оформя понятието нация.

 28. 28 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3986 Неутрално

  До коментар [#27] от "Boky":

  " Тъжно се живее в такава държава. Дори бляскавият текст на д-р Николов не може да предизвика сериозен разговор. България, казват, е населена от българи. А що е това българинът: двукрако, с малко умствен багаж (който да крепи равновесието), изключително мазохистично същество (позволяващо на всякакви уроди да го газят и да смучат кръвта му), неспособно да помогне на себе си (страх, неграмотност, лицемерие, ниски страсти) и не на последно място - изключителен пиетет към всякакъв алкохол ( а напоследък и разнообразни дроги), който изсмуква и малкото разум, останал в проветрените глави. Мисля, че подобни създания никога няма да достигнат до онази фаза, когато се оформя понятието нация."

  Тъжно е наистина, но още по - тъжно става, когато хората се примирят с картинката, която сте описали и всеки вдигне рамене, за да остане да си живурка както до знае ! А виждаме , че има и хора, които не искат да живеят с фекалиите на властта, нито да бъдат като изнрелите риби от варненското езеро !

 29. 29 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  Не може да кажеш на един олигарх че е "боклук" Това е възможно само в милиционерско лумпенизирана държава.

 30. 30 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#8] от "Да вярваме на истината":

  Кой Галъп? Онзи Галъп на голфърите Кънчо и Стойчо? Същите за които Борисов се кълнеше, че ще им разваля договорите за заменки покрай морето? Може...
  Даже си мисля, че 77 процента са малко. Може и още. И да не забравяме, че до 9-ти ноември правешкия ментор на Борисов се радваше на 99 процента одобрение. ;)

  Бивш tww09306483.
 31. 31 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2174 Весело

  Принципите на анимализма. Репортаж от ДЖИП-кане из страната:
  .
  "Следва посещение в нова детска градина. Тридесетина жени чакат наредени от сутринта и практически не са се занимавали със задълженията си. Гостите се застояват десет минути. После препускат към болница „Света Анна”, където строените са около 100 в няколко редици. Ръкопляскат му.
  Борисов се разхожда без маска из коридорите, наоколо хора кашлят, без маска се движи и шефът на болницата Красимир Петров (бивш депутат - от ГЕРБ, разбира се). „Тука сега от короната пазите ли, от друго?...”, пита единият човек без маска. „От всичко пазим”, отвръща другият. Не става ясно какво прави делегацията в болницата, но нищо – срещу Борисов греят усмивки, хората са озарени. „Здравейте, булки, как сте!”, „Ей, запушихте пътя, бе, оставете хората да минат!”... – той е едновременно сват, брат, любовник, регулировчик и шофьор на този народ. "

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 32. 32 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2571 Неутрално

  Заблудата започва още с името на приказката и използването на съюза И. Така остава впечатлението, че Али Баба не е враг на разбойниците, а техен главатар. Али Баба в оригиналната приказка е хакер, хакнал паролата за сметката на разбойниците, а в преразказа на Чери се оказва че той пълни пещерата със злато, а разбойниците крадат от него. Варианта на Чери е близък на усещането на мнозинството, че 240 разбойника се назначават от Чери, благодарение на натрупаните в пещерата жълтици. При Чери ходят да молят за жълтици партийни принцеси, но той ужким не им дава.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 33. 33 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2561 Неутрално

  До коментар [#2] от "chicago514":

  Причините Божков и Борисов да се сбият НЕ СА финансови,а борба за власт...

 34. 34 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2561 Неутрално

  Тъжно се живее в такава държава. Дори бляскавият текст на д-р Николов не може да предизвика сериозен разговор. България, казват, е населена от българи. А що е това българинът: двукрако, с малко умствен багаж (който да крепи равновесието), изключително мазохистично същество (позволяващо на всякакви уроди да го газят и да смучат кръвта му), неспособно да помогне на себе си (страх, неграмотност, лицемерие, ниски страсти) и не на последно място - изключителен пиетет към всякакъв алкохол ( а напоследък и разнообразни дроги), който изсмуква и малкото разум, останал в проветрените глави. Мисля, че подобни създания никога няма да достигнат до онази фаза, когато се оформя понятието нация.
  —цитат от коментар 27 на Boky  До коментар [#27] от "Boky":

  Това не е вярно. Ето основната причина за нашето нещастие:

  "За мен най-лошото в България е учудващото наслаждение,което изпитват хората тук да се преследват един друг и да си развалят един другиму работата." - Константин Иречек,1881г.

 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  До коментар [#27] от "Boky":

  Малко едностранна характеристика е вашата.
  Освен тези качества, българина ( а според мен и доста други хора от различни националности) имат качеството да се снишават, да търсят (и често пъти намират) своите индивидуални възможности, било нещо да понамажат, било нещо да поскрият, задължително да се оплакват колко са зле и в светлината на всичко това, не им остава време ( може и възможности да нямат завалиите:)) да помислят, че малко по-честно ще е по-добре за всички и за тях. Но в бързината да не изпуснат своето...устройва ги и наличната картина, за съжаление.

 36. 36 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  Оплетени сюжети, многолики герои, но сред тях разпознах Шиши — Касим, който бил толкова алчен и ненаситен, че това го погубило.

 37. 37 Профил на fio41315648
  fio41315648
  Рейтинг: 279 Весело

  До коментар [#9] от "Solomon Sigonalapa":
  Липса на съзнание

 38. 38 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4739 Неутрално

  До коментар [#8] от "Да вярваме на истината":

  "Забавното е, че въпреки приказката Бойко Борисов и то в Галъп има завчера невижданите 77% одобрение."

  Викаш "онези проценти" са спаднали от 80 на 77%!

 39. 39 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  "подли времена измъчват само благородни хора".

 40. 40 Профил на Nina Koleva
  Nina Koleva
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Цялата държава,барабар с народа,,корумпира и е корумпирана..От най-ниските стъпала до най-високите..Кой,на което стъпало се намира и колкото може...Чиновническата гилдия,тази на строители,,фармацевтическата,,Данс,,НАп..медици.медии....здравни каси и т.н....Ниските стъпала искат да съперничат на по-високите ,под тъпаните на морала и приказките и анализите за него...Завижда им и ги хули..Иначе с нищо не се различава от тях..само по бройните знаци...Разбойниците не са 240,,а почти 5 милиона...Всеки търси да скрие някой данък....и артисти и музиканти и все....Малките разбойничета са първите предатели и хулители....Честността е утопия...Залъгалка за лайкове..и потиснати истини..Че,кой ще си признае...Корумпираният доктор...или фармацевт,който зне,че продава отрова...платеният съдия..може би...или социлогът с партийна ориентация...Или,конформистът...който е превърнал робството в удобство..(Използвам един цитат от големия Георги Данаилов)....

 41. 41 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Тони, задаваш на читателите тежък тест за интелигентност. В най-голямата си част те могат да вземат отношение в приказка при която участват двама, като предварително се знае кой е лошия и единия дава нещо на другия. Тук се появиха прекалено много действащи лица извършващи сложни действия и преплетаха няколко сюжети на различни приказки. От тях Смилов би направил поне 3 "анализи" през Дойче веле.

 42. 42 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  До коментар [#40] от "Nina Koleva":

  Много точно! Нищо не може да се добави, нищо не може да се отнеме.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK