Ракия за закуска (23 тезиса за корупцията като обществено-държавен феномен)

При международните трансфери и помощи е закономерно, че ако значима част от даренията и помощите не остане в ръцете на разпределящите, те изобщо не ще достигнат до нуждаещите се.

© Надежда Чипева, Капитал

При международните трансфери и помощи е закономерно, че ако значима част от даренията и помощите не остане в ръцете на разпределящите, те изобщо не ще достигнат до нуждаещите се.Анализът е препубликуван от "Икономически живот".


През април 2019 г. "гейтът" с апартаментите се оказа по-важен, отколкото бе възприет тогава от всички (или почти всички) коментатори и засегнати.


От април тази година, покрай одържавяването на хазарта и самозащитата на погнатия по този повод господин, същата миризма влезе в обществения вентилатор и се разстила по политическата сцена. Нищо, че ако се съди по новинарските емисии, често основната драма са "акциите" на ФК "Лекски".
Това налага да се припомнят и осъвременят наблюденията от 2019 г. и да се оцени динамиката на общественото отношение към корупцията от политикономическо гледище.


1. Той нямаше изгледи да приключи само с разкрития за "апартаменти" и "къщи" и се очакваше, че ще засегне още много политици. И че в тази серия последната цел и жертва ще е премиерът.


2. Историята не беше и не е битова и няма общо с "манталитета на българина", който разбирал от вещи, но не и от сложни начини на изземване на чужд доход като "Белене", "Цанков камък", ТЕЦ "Варна", пиене на кафе с главния прокурор, КТБ, "заменки", купуване на земя край морето за 43 ст. квадратния метър, изобщо преразпределянето на дарения и инвестиции по европейски субсидии и програми, и т.н.


Апартаментите бяха и са тема на обществено обсъждане по микроикономически причини.


Заподозрените са отделни личности, облагата им е очевидна и разпознаваема. При другите начини на грабеж виновниците са група с различна степен на организация, на споделена отговорност, преминала през легитимна процедура на вземане на колективни решения.


2а. Слава Богу, регистрите - на собственост, доходи и имущество на хора на изборна длъжност, на строителни разрешителни, на доходите на публични личности и магистрати - са общодостъпни, макар и не винаги удобни за ползване.


Те са достъпни въпреки съпротивата, благодарение на упоритата работа на няколко независими организации и на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), приет 2000 г. от мнозинството на ОДС, подготвен от правителството на Иван Костов, след 4-годишна кампания на Програма Достъп до информация (ПДИ). Състоянието на обществения достъп до информация се проследява много добре по материалите, нарочните отчети и съдебните дела ЗДОИ, водени от ПДИ.


3. Недоволството от споменатите организирани групи като партии, законодателни мнозинства, приятелски фирми и деятели е само абстрактно.


Недоволните могат да положат усилия да разкрият злодеятелите. Това ще им струва време и средства, ще срещнат упорита самоотбрана, при слаби изгледи за успех. Той би бил такъв при осъзната необходимост от оставки на деятели и политици и нови общи избори, които в немалка степен зависят от предполагаемите виновници. Като при това от опит се знае, че е вероятно Сульо да замени Пульо (или обратното).


3а. При отделния облагодетелстван от (например) апартамент или къща за гости, отговорността е ясна, а наказанието е неминуемо: подмокреното реноме е досадно дори за съратниците. Така работи демокрацията.


Само обаче ако фактите придобият относително широка известност. Това е причината разкритията да "минават" през медиите, а не по "каналния ред".


4. Избирателите, колкото и да са недоволни, често са съзнателно невежи за обществените разходи от тези злоупотреби - и без това пренебрежимо малки.


Общият разход (най-вече на европейските, от Германия и някои други страни, данъкоплатци) за "къщите" е 200 млн. лв. Това е сума, която правителството харчи през 2018 г. за два астрономически дена, 1/182 част от разходите на българските данъкоплатци за правителството и неговите политики на година. А 160 от тези 200 милиона изобщо не са местен принос. Загубата на българския гражданин е 6.5 лв. за седем години. Тя е 1.3 лв. за периода, ако е злоупотребено само с 20% от средствата.


4а. При АЕЦ "Белене" положението е практически същото, макар и в по-значимо измерение в пари: ако централата е 51% държавна собственост и се изплаща 15 години, разходът би бил равен (в постоянни цени, без цена на финансирането) на 170 лв. на човек на година.


(Тази сума е около 24% по-висока от годишните плащания на човек по външния дълг на България отпреди 1989 г., но реалните доходи на домакинствата са около три пъти по-високи оттогава). За "Белене" обаче можеш да излъжеш, че е от обществена полза и да прехвърлиш разходите към бъдещите поколения.


Пряката цена на казуса КТБ, ако допуснем, че загубата за държавния бюджет е приблизително 4 млрд. лв., е около 670 лв. на данъкоплатец. Между другото, става дума за сума, която е 5.2 пъти по-голяма от цената на увеличението на минималните пенсии. Което бе и е приоритет на управляващата коалиция. Основната причина на целия казус е, че банката КТБ не е банка, а политическо предприятие. ББР може да бъде също такова предприятие, но без частно участие. Тази перспектива придава известна независимост на надзора на БНБ и предпазва от рискове от непокорство на частния сектор.


Ако е вярно, че за пет години погнатият хазартен господин е ощетил държавният бюджет с 0.7 млрд. лв (тази сметка впрочем ми изглежда не съвсем реалистична), цената на цялото упражнение за един данъкоплатец (т.е. на всеки човек от населението постоянно пребиваващ в страната) за пет години е 117 лв. или 1/3 по-ниска от вероятния му разход за АЕЦ "Белене" на година. Ако за да проработи тази схема наистина са били платени 60 млн. лв. ("такса помагане", б.р.), то разходът на човек е 10 лв. за пет години.


5. Разумно невежи и недоволни, данъкоплатците, в случая с "къщите за гости", апартаментите и облагането на хазарта, могат още да разчитат, че някой друг ще провери и разкрие за какво става дума.


Но това е само едната страна на общественото отношение. Нека вземем за пример европейските субсидии.


При международните трансфери и помощи е закономерно (и за страните на юг от Сахара, и за страните от ЕС), че ако значима част от даренията и помощите не остане в ръцете на разпределящите, те изобщо не ще достигнат до нуждаещите се.


В този смисъл 20-те процента от финансирането на къщите, с които според проверките е злоупотребено, са условие 80% да бъдат изразходвани по предназначение. Възникват въпроси, на които никой не може да даде смислен отговор: добре ли е да се платят тези 20% по този начин, 20 на сто много или малко е като цена, какво биха предпочели бенефициентите? Когато хората не са бенефициенти, коментарът и отношението им са ясни. Но колкото повече са субсидиите, толкова повече се разпростира стопанският феномен "хляб се реже, трохи падат".


Иначе казано, въпросът е дали мнозинството граждани предпочитат да има или да няма такива сделки. На това измерение на проблема ще се спра по-долу.


6. Загубите от злоупотреби със служебно положение са сравнително незначителни и поради други микроикономически закономерности.


- Хората не обичат корупцията, тя е досадна работа и не е приятно да се занимаваш с нея, ако не е абсолютно необходимо.


- Тя се предлага на конкурентна основа, това сваля цената на облагата.


- Но освен това е забранена от закона, поради което положителният изход от сделката не е сигурен.


- Затова платците гледат да не плащат повече от необходимото.


- Ако някой вдига цената на подкупа, поема риска да бъде докладван и разследван.


- Значително по-надеждна е тактиката да искаш малки подкупи, сравнително често.


7. Разходите по сделките по необходимост трябва да са в натура или поне кеш.


Договарящите се предпочитат такова разплащане, защото то трудно се проследява счетоводно. Няма значение дали са "заменки" (заради тях регистрите на държавната и общинска недвижимост не работеха 20 години), разходка с яхта или плащане със стоки (суджуци, апартаменти и т.н.). Куфарчетата с пари са важен елемент на сделките само при големи организации на легитимно участващи в управлението на страната хора.


7а. Правно-технически, в "Апартаментгейт" вероятно няма значими закононарушения, страните по сделките са свободни да се споразумеят за цената.


Тук действа репутацията: тя е залог на доверие, който може да бъде оттеглен при всяко съмнение в обществена порядъчност.


Предполагам, че освен тегленето на големи пари в брой, за което банките са дали информация, а борците с прането на пари са сметнали случая за не заслужаващ внимание, както и този със 700 млн. лв. също не ще бъдат доказани като едностранно криминално деяние.


8. Организирането на процеса на корупционни сделки е много важен елемент от системата.


Когато всички взимат подкупи независимо един от друг, нищо, което зависи от контролиращите и управляващите, не може да бъде завършено.


Тогава от икономическо гледище положението се доближава до хаос и абсолютна неефективност. Вертикалната организация на плащанията донякъде решава този проблем: хем цената на услугата се качва, хем крайният резултат е по-сигурен.


9. Тук също има рискове: много високата цена води до неефективност, защото тя свива средствата за изпълнение на работата - плащанията за труд, материали и качество (тяхната цена е обективна, пазарна).


Това се наблюдава при сравнително елементарни проекти като ремонт на улици, училища, програмиране на софтуер, строителство на пътища и мостове, и други подобни. (Ако неефективността не е част от замисъла, за има повече поправки и контрол.)


10. При пряк разход от държавния и общинските бюджети може да изглежда, че схемата е под контрол.


Това са т.нар. обществени поръчки. Макроикономически, според Европейската комисия, стойността им за България за 2006-2016 г. е 22-23% от БВП (а 6.5% от БВП е цената на самото участие в търгове и конкурси).


Средно за ЕС делът е 27% за поръчките и 4.2% от БВП на участието. В Полша, Словакия и Унгария делът на поръчките в БВП е два пъти по-висок от този в България. Има известна корелация между обема на поръчките и усещането за корупция: в Ирландия този обем е около 5% от БВП, в Дания - 10%.


11. Правителствените поръчки могат да се осъществяват по два начина - като частно предлагане на публични услуги на конкурентна основа и като публично-частно партньорство (ПЧП).


11а. Българските процедури са с уклон към ПЧП.


Така например бе променен законът за концесиите. Сега той прилича на закона за ПЧП. Почти никой не възрази срещу тази законодателна инициатива от 2016-2017 година.


Тук има един важен обществен риск: публичният интерес да се представлява от партията/ коалицията на власт, а частният - от техните приятели. Колкото повече са ПЧП, толкова по-голям е рискът. Ясно е защо приемащите законите и управляващите искат това да е така. Не е съвсем ясно защо онези, които ги избират искат същото.


12. От икономическо гледище корупцията е умишлено нарушаване на принципа на конкуренцията между несвързани лица, в интерес на самия себе си или в полза на свързани лица.


От библейски времена от управниците се изисква да нямат лични интереси, бизнес и привързаности освен обществения интерес. Но управниците и политиците също са хора. Повечето радикални политически деятели, партии и политически режими на ХХ век са идвали на власт с антикорупционна реторика. (И вътрешно-мафиотска структура на управление и поведение на политическите партии, но това е друга тема.)


Не е задължително водачът да бъде лично облагодетелстван като например Ленин, който като шеф на правителството се сдобива с няколко Ролс Ройса.


12а. Ако съм диктатор от Правец и платя със средства на данъкоплатците завод за електроника близо до селото, аз не бих забогатял пряко, но бих спечелил престиж в очите на съселяните и облаги за околията.


Не е задължително местонахождението на завода да е икономически най-изгодното. Но такива решения пораждат един стопански и два политикономически ефекта. Решението е сигнал, че всичко зависи от мен и желаещите да правят нещо започват да се съревновават кой ще ми е по-близък. Цената ми се качва, но общата ефективност на стопанството пада. Политическата система започва да функционира като описаното по-горе ПЧП. Оттук и другата политическа последица: придобитите висока цена и престиж пораждат стимули политическите ми съперници да ме изместят.


13. Тази политическа уредба се нуждае от контрол.


Удобната конституционна форма тук - главният прокурор и институционалното му влияние върху следствие, извънредни съдилища и прокуратура. Конструктивните особености на тази длъжност в българския обществен ред позволяват при активно упражняване на длъжността, на всички съществени длъжности в законодателната и изпълнителната власт и контролните органи, а по възможност и в съда, да се назначават потенциални клиенти на главния прокурор. Вече всички забравиха, че някои индивиди в последните години също се подвъпросни по повод различни облаги. Забравата спрямо отделно хора настъпва, защото се появяват нови отделни случаи, които потвърждават правилото.


14. "Апартаментгейт" показва, че длъжностните лица в контролните органи също трябва да са подконтролни - по неоспоримия начин, описан по-горе в т. 2 и 3.


Краят на съревнованието ще е в компрометирането на премиера. Вероятно е това да стане по линия на приоритетен ПЧП-проект. Новодошлите, които и да са те, ще се опитат да запазят цялостния характер на изпитаната система.


Но това зависи от хората, които са иначе рационално невежи.


15. Иначе казано, избирателите хем харесват, хем не харесват корупцията като практика.


Но мисловно и теоретически тя е за тях любим обяснителен принцип на случващото се в обществения живот.


Това обяснение пести усилия за вникване в сложното устройство на този многоетажен и многопластов феномен.


16. Аз например много обичам да ме корумпират - често търся да си купя качествени неща на приемлива цена.


17. Плюс това корупцията, лакомията за власт и пари, жадността винаги са свойствени на другите, в институциите (по Дъглас Норт) неизбежно участват по някакъв начин всички, но само "аз" и моите приятели не сме корумпирани. Всички останали са потенциални участници в корупционни сделки


18. И почти никой не обръща внимание на данъчния й аспект.


Но корупцията е вид данък, на това обръща внимание още Жан Батист Сей в своето класическото определение на "данък" от 1802 г.


Второ, тя се проявява най-вредно за хората при събирачите на данъци, каквито по същество са всички политиците на власт, а не толкоз данъчните инспектори (нищо, че първите са избрани от самите хора данъкоплатци). Последните обикновено мразят инспекторите, а не онези, които определят данъците.


Трето, мнозина от тези хора искат повече данъци, прогресивни и с това те иска повече държава, "държавност".


18а. Т.е. оказва се, че хората често хем мразят корупцията, хем искат повече от "държавата", защото искат повече легитимно насилие, регулиране, лицензии, разрешителни, по-високи данъци, субсидии (държавни инвестиции) и големи правителствени и междуправителствени разходи.


Това желание не минава безплатно дори когато не е материализирано като данък или ПЧП. Към януари 2020 г. органите на централна, регионална и общинска власт "предоставят" на гражданите 2096 правителствени "услуги". За да ги получат, гражданите изразходват по мои оценки около 100 милиона работни дена. Т.е., измерено в средни работни заплати за 2019 г., цената на тези услуги е 0.6 млрд лв, приблизително 0.5% от БВП за годината плюс - само време, без да се смятат таксите и плащанията под масата.


19. Между другото 60 на сто от загубата на работно време е в работата с данъчните и осигурителните власти. Което също обяснява омразата към тях.


При така описаното положение на нещата, може би единственото обяснение на желанието за повече държава и по-високи данъци е убеждение, че другите, които са корумпирани, ще плащат тези данъци.


20. В същото време никой не пречи на желаещите да има по-високи и прогресивни данъци сами да плащат по-високи данъци или дарения на т.нар. държава, т.е. на онези, които са избрани да управляват в момента. Но и никой не го прави доброволно


21. За да докажат, че не обичат да ги корумпират, избраниците на народа, именно за да отговорят на неговите въжделения, са почти длъжни, но освен това и им е изгодно, да криминализират корумпирането им от лица, които зависят от тях.


Това обяснява множеството законодателни усилия в тази насока и стремежът, ако не по закон, то поне пропагандно корупцията да се припише на "бизнесмени", "олигарси", "криминалната приватизация" и "сбъркания и нечестен преход".


22. Всички тези заклинания са от полза за непосредствено облагодетелстваните от корупция лица на изборни длъжности и техните партии.


Прегледът на приватизацията не е нищо повече от опит да се използва властта, като политически контрол са създаването на възможности за контрол върху стопанския живот и ресурси.


23. Мнозина обичат по-високите данъци и субсидии, но не и акта на плащането им.


Приятен е само актът на получаването на субсидии. Понякога възнаграждението е единствено самочувствието, че "едни пари" са взети от когото трябва - от тук или от Европа - и ще бъдат похарчени за нещо, за което тези хора наричат "смислен, обоснован държавен разход", "политика за умен или зелен растеж" и "приоритет на държавното управление" изобщо.


За такива дълбокомисленици един колега, Николас Нисим Талеб, е измислил специално наименование - EYE ("educated yet idiots"), в древногръцкия смисъл на последната дума (Idiot, от древногръцки - "обикновен човек", "частно лице", б.р.).


София, май 2019 - юни 2020 г.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Айде, и основателят на НПО–то и той е започнал да се изразява в номерирани опорни "тезиси". Точковите опорки стават заразни. А иначе плява.

 2. 2 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1696 Разстроено

  Защо анализът третира корупцията на управляващите в особено големи размери като нормална част от икономиката? Корупцията разяжда обществото отвътре! Тези, които не могат да се примирят с нея, напускат. Ценностите на оставащите се изкривяват. Какъв е икономическия ефект от това?!

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Все са ни управлявали боклуци, ама такива като настоящите не е имало.

 5. 5 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3774 Неутрално

  Както казва Шекспир - "много шум за нищо". Ставало въпрос за някакви мижави процентчета, които не оказвали влияние на нищо. Тц, тц, тц! СпИцЯлист, та дрънка. Я бързо новините за корона вируса да заглушат всичко.

 6. 6 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1785 Неутрално

  До коментар [#3] от "vlq37647807":

  А аз си мислех, че е доцент в Софийския университет...

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3266 Неутрално

  Пряката цена на казуса КТБ, ако допуснем, че загубата за държавния бюджет е приблизително 4 млрд. лв.,..?

  Как ги е загубил бюджета? Много силна ракия на лягане и на ставане

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  До коментар [#7] от "дерибеев":

  Пряката цена на казуса КТБ, ако допуснем, че загубата за държавния бюджет е приблизително 4 млрд. лв.,..?
  Верно силна ракия обяснява пораженията, ама все пак ?
  Държавата даде 3,6 млд за разплащане на влогове до 100 000 евро , както е по закон, ама после банките си си върнаха тия кинти от...как се казваше "фонд за бедствия" или нещо подобно-даже се увеличи %-та на заделяните кинти за подобни случаи,
  Та бюджета едва лие бил ощетен и с една стотинка :) в Противен случай щеше да стане международен скандал за пряко финансиране от държавата на частни дружества, а за това глобяват яко.

 9. 9 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "Ракия за закуска..." и нефтохим започва да преработва само руски нефт...
  "Ракия за закуска..." и Александър Чаушев забравя, че е заявил собственост върху къщата в Барселона, забравя и че е в СД на Софарма и Монбат.

  "Ракия за закуска..." - пиянството на един агитпроп.

 10. 10 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 944 Неутрално

  Станчев, 60-те млн лева от такса спокойствие дават лесна възможност на един милион бедни "избиратели" да платиш по 50 лева и да спечелиш например местните избори. Аномалната популярност на ГЕРБ на втори тур в циганските гета дава интересна информация за размисъл. Самовъзпроизвеждането на тази система е големият проблем на "таксата спокойствие", а не директният ефект върху икономиката. Парите на заем от КТБ пък отидоха за купуване на медии и осигуряване на медиен комфорт за управляващите - пак нещо без особен директен ефект върху икономиката, но с трайни последици върху зомбирането на населението.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 11. 11 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  Просто фонда от който се плащаха гарантираните влогове , на всичките банки в България (банките заделяха парии за подобна случка) не разполагаше към момента с подобна сума. Затова държавата се намеси и осигури средствата, а после си ги прибра от банките.

 12. 12 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  “ 23 тезиса”
  ——
  Ма вярно цели 23! Тоя ма изгуби още на първия... втория го погледнах само за застраховка ... и нямаше нужда

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 13. 13 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3266 Неутрално

  До коментар [#12] от "Gretel":

  Изпуснала си
  "12а. Ако съм диктатор от Правец и платя със средства на данъкоплатците завод за електроника близо до селото, аз не бих забогатял пряко, но бих спечелил престиж в очите на съселяните и облаги за околията.


  Не е задължително местонахождението на завода да е икономически най-изгодното. Но такива решения пораждат един стопански и два политикономически ефекта. Решението е сигнал, че всичко зависи от мен и желаещите да правят нещо започват да се съревновават кой ще ми е по-близък. Цената ми се качва, но общата ефективност на стопанството пада. Политическата система започва да функционира като описаното по-горе ПЧП. Оттук и другата политическа последица: придобитите висока цена и престиж пораждат стимули политическите ми съперници да ме изместят."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 14. 14 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  До коментар [#10] от "stein":

  Това предполагане,че 60 млн са отишли за 5000 гласа от гетото е смешно, но още по смешно е ,че смятате всички за продажници!
  Как един не дойде да ми купи гласа бе? Аз кво ? По лош съм от циганите? за тех може, а за мен....
  Изборите ги решиха онези 50% гъбари и много умни , деет се правиха на луди, а агитките на партиите гласуваха. Що да не гласуват циганите за ГЕРБ - помощи им дават , интегрират ги, каквото и да е това, има училища за децата им...
  о да не гласуват?
  Ако гласуват за БСП си спомнят за 1996-1997 и цената на долара , и им спада желанието да гласуват за тех,
  А за ДСБ - ми кат им знаят акъла - едно говорят друго правят , то си е нормално да ги отсвирят.

 15. 15 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  До коментар [#13] от "дерибеев":

  "12а. Ако съм диктатор от Правец и платя със средства на данъкоплатците завод за електроника близо до селото, аз не бих забогатял пряко, но бих спечелил престиж в очите на съселяните и облаги за околията.
  _____________________
  А къде да го подтрои този завод? Видин - голям завод , Монтана, пак , Плевен също , Русе Габрово , и т.н, да не споменавам.
  Този завод носи поминък на населениети и дава глутка вуздух на региона, тогава точно този регион е бил в нужда,
  Не говоря за Кремиковци -там е друга бира.
  Нищо лошо не е сторил "диктатора " да сложи там завода а и едва ли е забогатял.
  Не това корупцията и си личи от цялата постановка, че автора си е писал кое как му доде...

 16. 16 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 883 Неутрално

  До коментар [#4] от "krummm":

  Все са ни управлявали боклуци, ама такива като настоящите не е имало.
  —цитат от коментар 4 на krummm


  А-а, мОре, ... имало е, имало е.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 17. 17 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1886 Неутрално

  Не е глупав човек, ама малко се самозабравя и унася. Един път по радиото разви тезата "не знаем кой управлява богатите страни, понеже там това не е важно - ето вие не знаете (и аз не знам) кой е президентът на Швейцария." Както всички знаете, в Швейцария голямата власт е в кантоните и правителството се състои от 7 министри (от един и същи партии, по квота, договорена преди 50 години) и един от тях е президент за 1 година на ротационен принцип.
  Няколко от тезите са ОК, числата са си числа, но анализите и сравненията ...
  А някои обяснения показват, че и представа си няма как стоят нещата. (Или пък знае, ама ги казва така, понеже е по-удобно)

  Никола Йорданов
 18. 18 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 944 Неутрално

  До коментар [#14] от "amanotwas":

  Как сметна, че в гетата из цяла БЪлгария са само 5000 гласа? Не мисля всички за продажници, а гледам резултатите, публикувани от ЦИК. Там има много интересни факти. А защо се купуват гласове основно от циганите - ами защото е най-лесно. Те са най-бедната и зависима част от обществото. За помощите и интеграцията - ако не бяха ГЕРБ, щеше да е по-успешна. На герберите им е изгодно да имат зависими хора, дето могат да купят. ДСБ са много-по искрени от ГЕРБ в политиката си, но това явно не допада на прости избиратели. Те си искат тиквите и калинките, щото са "от народа".

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 19. 19 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 883 Неутрално

  Фондът за гарантиране на влоговете е вреден.
  И за вложителите и за банкерите.
  Той инжектира "незаинтересуваност" у вложителите по отношение дереджето на банката. И прави банкерите "безрасъдно" смели при управлението на средствата.
  Набира се от средствата на вложителите без мнозинството от тях да го осъзнават.
  Единствено политиците извличат полза от него, защото им дава възможност да проявяват "загриженост" за чужда сметка.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 20. 20 Профил на marianaivanova76
  marianaivanova76
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#4] от "krummm":

  Аз помня и по- големи.

 21. 21 Профил на marianaivanova76
  marianaivanova76
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#18] от "stein":

  Много наивно звучите. Организирали ли сте избори? Всички партии влизат в преговори по места с различни барони и местни велможи. И това е факт, далеч отпреди ГЕРБ.А липсата на хора по места не позволява на десните такива въртели. Ако имаха структури ви уверявам, че щяха да правят същото. Конкуренция.

 22. 22 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2505 Неутрално

  Ако фактите придобият широка известност, следва някаква реакция: я Бойко ще се раздели с прегрешилия, я главният прокурор или КПКОНПИ ще започнат проверка. Например за апартамента на Цецо и биропиещите пред селския магазин говореха разпалено и попържаха. Сега за Шехерезада никой не говори. Едва ли е, защото я харесват. Просто информацията не е стигнала до тях. Не е достатъчно или изобщо експонирана по националните медии, което показва, че те са основен източник на информация за голяма част от провинциалния електорат. И да не забравяме съвета на Бойко от изтеклия запис: да се раздуха! Което ще рече, че в немалки случаи той лично решава коя информация да стигне до обществото така че да пусне корени, и коя да се замете под килима.

 23. 23 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 944 Неутрално

  До коментар [#21] от "marianaivanova76":

  Да бе, всички са маскари. А ГЕРБ само творчески прилагат хватките, дето уж винаги са съществували. И си искат такса спокойствие, за да има кеш.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 24. 24 Профил на Оливия
  Оливия
  Рейтинг: 274 Весело

  До коментар [#17] от "Никола Йорданов": числата са си числа, но анализите и сравненията ... нямат нищо общо с анализите!!!
  Просто приказки!

 25. 25
  atmanpg
  Рейтинг: 1914 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

  При международните трансфери и помощи е закономерно, че ако значима част от даренията и помощите не остане в ръцете на разпределящите, те изобщо не ще достигнат до нуждаещите се.
  —цитат от коментар 0 на статията


  Маниак – извратеняк е напръскал с отрова пачки с пари и след това ги е изпратил като дарение на детска градина. В резултат на това са загинали... 1 кмет, 3 заместник-кмета и един министър. Няма пострадали деца.

 26. 26 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  До коментар [#3] от "vlq37647807":


  « Има ФОНДАЦИЯ « Институт за пазарна икономика « с преобладаващо чуждестранно инвестиране . «


  С този коментар се мъчиш да настроиш хората против тази фондация с внушението, че участниците в нея ще изразяват мнението на спонсорите . Тоест, който плаща, той и поръчва музиката . Приемам за минута, че си прав и веднага сравнявам тази фондация с милиардите от « Белене «, КТБ, обществени поръчки, саниране и т. н. « пера « за финансиране + 80 % от медиите на разположение на мафията, която Бойко храни честито с европейски и наши пари и веднага се питам :
  Кое е по-лошо за България, тази фондация, или масовото ограбване на България от КГБ- ДС БАНДЮГИ с решаващата помощ на слугинажа от ГЕРБ ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 27. 27 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 596 Неутрално

  За да има корупция трябва да има среда. Основния въпрос е кой създава и подхранва такава среда? "корупцията като обществено-държавен феномен" - ами феномен е защо след като е установена корупцията, европейската шайка подкрепя родната шайка? И както казва баце, на тях им ги спират а на нас ги пускат.

 28. 28 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  Пряката цена на казуса КТБ, ако допуснем, че загубата за държавния бюджет е приблизително 4 млрд. лв.,..?Как ги е загубил бюджета? Много силна ракия на лягане и на ставане
  —цитат от коментар 7 на дерибеев  След погрома на КТБ, Боко дръпна едни 16 милиарда с които се разплати на по-голяма част от пострадалите при грабежа . Тези пари трябва да бъдат върнати + лихвените проценти, нали ?
  Познай кой/кои ще връщат и ще си отговориш на въпроса « Как ги е изгубил бюджета ? « .
  А коментара за ракията е по-добре да го замениш с въпроси от типа :
  Какво направи тогавашния зам. главен прокурор Иван Гешев, определен със заповед на главния Цацаров ( тогава ) за разкриването на грабителите и тяхното наказание . От грабежа през 2014 година до днес минаха 6 години, а резултатите са една голяма НУЛА .
  А ти си се загрижал за ракията ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 29. 29 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1971 Неутрално

  Не знам дали има друга държава, в която медиите с такова опиянение да издирват хора готови да оплюват родината си!?

 30. 30 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2505 Неутрално

  До коментар [#29] от "svoboden":

  Защо отъждествяваш извращенията в управлението на страната с родината? Не е ли патриотично да искаш модерна, демократична и правова държава? Да се примиряваш с пороците и да си затваряш очите за престъпни и корупционни практики или дори да ги прикриваш, не е дори криворазбрано родолюбие — това е престъпно спрямо родината поведение.

 31. 31 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 784 Неутрално

  След герберските атаки по истинския бизнес (братя Бобокови), подкрепени и от институциите, които трябва да пазят правото, затворените заводи и липсата на икономическа ориентация в крадливата шайка, в България става все по-страшно. Истинските индустриалци вече са с една идея повече към напускане на територията. След тях идва Пеефски (затворен и разрушен Булгартабак, разрушени сгради, неработещ ТЕЦ Варна и Марица Изток с огромни загуби, които са печалби за доган. За туризма може би все още не осъзнават какво се е случило, но там печалба повече няма да има. И като се срути икономиката, какво ще остане в България. Може би Дисислава Тенева с нейните кражби на субсидии.

 32. 32 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 853 Весело

  До коментар [#3] от "vlq37647807":

  "c пpeобладаващо чyждecтpанно финанcиpанe"
  Що, забране но ли? Или ОЩЕ не е.

  Хайде сега, кажи си докрая, не просто чуждо, ами не е "руско". Там те стяга чепикът, нали?

  А за института не се тръшкай.
  Библиотекарския институт на ченгетата институт ли е?
  А неговото финансиране от къде е?

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 33. 33 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3774 Неутрално

  До коментар [#14] от "amanotwas":

  Тези 60млн са отишли за съответните хора от шайката. И не е проблемът само в купените гласове. Остават и онези 80% на Иво Христов.

 34. 34 Профил на marianaivanova76
  marianaivanova76
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#23] от "stein":

  Ами това реалността. В политиката има договорки, игра. Честен, мил, добър и наивен , няма да прокопсаш .

 35. 35 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Пазарнофундаменталните, неолибералми, либертариански идеи доведоха до тотални корупция и обществена деградация.

  niki
 36. 36 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Красен Станчев е проводник на либертариански, пазарнофундаменталните идеии и като такъв е отговорвн за тоталната корупция.

  niki
 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38 Профил на Дядо Йоцо
  Дядо Йоцо
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#2] от "plamen_b":

  да и според мен колегата Красен Станчев все повече политкоректно се изразява - сякаш очаква и ние останалите след прочит на този аналлиз да се примирим с тежката доза корупция опоскала тази територия за последните 30 години а и продължаваме да потъваме към все по-необятни ДЪЛБИНИ = много скоро ще задминем и Южен Судан.... с тази разлика че там е норма за опозиционното племе да си хване всеки личното мачете и да посече корупционерите от управляващото племе - поне малка но истинска и кървава доза справедливост.... в този смисъл сме по-зле от 1790 год под Отоманската Империя, където /справка Козият Рог/ все пак обикновеният поданник на Султана си е търсел правата СЕГА И ВЕДНАГА... аз сега какво да сторя - когато виждам как ме ограбват пладнешки /от мойте данъци или мойте Еврофондове/ най-много да се оплача тук или във ФБ..... тъжно

  "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society" E.Bernays/USA-1928
 39. 39 Профил на Дядо Йоцо
  Дядо Йоцо
  Рейтинг: 540 Неутрално

  След герберските атаки по истинския бизнес (братя Бобокови), подкрепени и от институциите, които трябва да пазят правото, затворените заводи и липсата на икономическа ориентация в крадливата шайка, в България става все по-страшно. Истинските индустриалци вече са с една идея повече към напускане на територията. След тях идва Пеефски (затворен и разрушен Булгартабак, разрушени сгради, неработещ ТЕЦ Варна и Марица Изток с огромни загуби, които са печалби за доган. За туризма може би все още не осъзнават какво се е случило, но там печалба повече няма да има. И като се срути икономиката, какво ще остане в България. Може би Дисислава Тенева с нейните кражби на субсидии.
  —цитат от коментар 31 на Uprsport


  просто копирам горното - нямам как да го кажа по-добре от този дето го е написал = "Uprsport"

  "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society" E.Bernays/USA-1928
 40. 40 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#3] от "vlq37647807":

  Тоест, върши си работата отлично.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 41. 41 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  До коментар [#13] от "дерибеев":

  “ Изпуснала си ”
  ——
  Не, не съм изпуснала, а съм си “спестила” ... безсмисленото дуднене на форумен “антикомунист” ... има тука един такъв, Понтю, дето също много обича да чука по клавиатурата

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 42. 42 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3266 Любопитно

  До коментар [#28] от "niksan1":След погрома на КТБ, Боко дръпна едни 16 милиарда с които се разплати на по-голяма част от пострадалите при грабежа

  Линк?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 43. 43 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4217 Весело

  Красене, от сутринта стои твоето "писание", което въпреки, че в заглавието съдържа думата "ракия", доведе до скромните 40 коментари?!
  Издишаш, замисли се най-накрая!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 44. 44 Профил на inspektora
  inspektora
  Рейтинг: 228 Неутрално

  Човекът иска да каже:
  Колкото повече държава искаш, толкова повече корупция получаваш.

 45. 45 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 545 Неутрално

  До коментар [#28] от "niksan1":

  ББ никога не е теглил "едни 16 млрд евро". Когато критикуваш, не се излагай с лъжи, които могат да бъдат проверени. Странно е, че начетен икономист като К. Станчев може да напише тази глупост за КТБ. Държавата спечели от "случая" КТБ, защото парите, дадени на фонда (2млрд лева) бяха върнати с лихва. В действителност близо 4 млрд лева бяха платени от всички вложители в банките. Също и хората, взели заеми. И в момента българските банки работят на огромен марж- раздават кредити срещу 5-7% лихва, а плащат на вложителите по 0.2-0.5 %. Това ако не е грабеж, здраве му кажи. Единствената реална действаща мярка срещу голяма част от корупцият се нарича "правило на мълчаливото съгласие" при което ако държавната или общинска администрация не ти отговори на молбата в определен срок се приема, че си одобрен. Така работят развитите и проспериращи държави. И това е перманентния въпрос, който трябва да се задава на всички домогващи се до властта. В момента у нас бюрокрацията работи с т.н. "мълчалив отказ", което е и източника на корупция.

 46. 46 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3467 Неутрално

  Признавам си.
  Заради такива неща като това от Красен сега влизам в този сайт.
  Респект!

 47. 47 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  Фондът за гарантиране на влоговете е вреден.И за вложителите и за банкерите.Той инжектира "незаинтересуваност" у вложителите по отношение дереджето на банката. И прави банкерите "безрасъдно" смели при управлението на средствата.Набира се от средствата на вложителите без мнозинството от тях да го осъзнават. Единствено политиците извличат полза от него, защото им дава възможност да проявяват "загриженост" за чужда сметка.
  —цитат от коментар 19 на simval


  Съществуването на фонда не отменя задължението на БНБ и другите, многобройни, добре платени и доказано неефективни органи за контрол върху дейността на банките. Ако го няма, малко (бих казал незначително) ще намалеят разходите на всеки който има нещо общо с банките, но за сметка на това точно хората с по-дребните вложения остават на течение. А те, в много от случаите нямат изход да не ползват услугите на някаква банка и не може да искаме всеки отделен човек да е специалист по това коя банка каква е ( добра или лоша) след като сме платили и плащаме луди пари, много повече от разходите за фонда на службите, които трябва да оценяват банките и да ни пазят парите от мераклиите да ги свият.
  Според мен цялата работа опира до това, че ние не искаме достатъчно силно и ефекетивно от хората, на които даваме власт да управляват живота ни, на които ние сме работодатели, на които плащаме да ни свършат някаква работа и въпреки че на тях не им пука и в много случаи не само работят лошо, ами директно ни обират и за това ние не само не ги наказваме, ами ги избираме отново - това ако не е парадокс, здраве му кажи.

 48. 48 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3420 Весело

  До коментар [#43] от "hamiltonf":
  въпреки, че в заглавието съдържа думата "ракия"..
  >>> Само като погледнах заглавието...и веднага ми стана ясно, че вместо да си губя времето да чета ракиените му тезиси е по-добре и аз да...закуся.:)

 49. 49 Профил на mortishata
  mortishata
  Рейтинг: 221 Неутрално

  доста слаб материал, който може да се изтълкува като подкрепа за още повече, но по-малка корупция ...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK