Може ли да има обвинение за мнение и разяснение

Може ли да има обвинение за мнение и разяснение

© Велко АнгеловДелото за продажбата на миноритарния държавен дял в дружеството "ЕВН Електроразпределение България" АД преди 9 години (известно като делото EVN или за медийна употреба като "процесът срещу Иво Прокопиев, Симеон Дянков и Трайчо Трайков" - трима от шестимата обвиняеми) е пред приключване. В събота (20 юни) в Специализирания наказателен съд бяха изслушани обясненията на обвиняемите и съдия Вилислава Ангелова обяви преминаване към пледоариите на прокуратурата и защитата в същия ден след кратка почивка.


Това оставя впечатление за извънредност при приключване на делото. На редовното заседание в четвъртък (18 юни) като свидетели бяха заличени членовете на управителния съвет на австрийското дружество "ЕВН" Гералд Райдингер и Щефан Шишковиц, както и вече оттеглилият се в пенсия Петер Лайер. Те трябваше да бъдат разпитани и от защитата, да дадат и подробности за процедурата на продажба по тезата на прокуратурата, но не са били редовно призовани. По делото имаше насрочено редовно заседание за 20 юли, но съдия Ангелова заличи свидетелите и насрочи извънредно гледане в събота. Тя отказа и поисканото призоваване като свидетели на премиера Бойко Борисов (тъй като ръководеният от него Министерски съвет е одобрил сделката на 1 април 2010 г.) и на президента на КНСБ Пламен Димитров (той е участвал в обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) през 2010 г., за продажбата на миноритарния дял на държавата в ЕВН).


В събота бившият финансов министър Симеон Дянков се включи във видеовръзка от САЩ и обясни, че в кризисния период тогава е действал само в рамките на закона. Той припомни и че не може да въздейства на председателя на Агенцията за приватизация, защото тя изпълнява решения на Министерски съвет, а не на финансовия министър. Бившият министър на икономиката Трайчо Трайков заяви, че отправеното към него не може да е обвинение (той е разследван за безстопанственост, защото при приватизацията е бил принципал на държавните дялове във фирмите). След пледоариите следва произнасяне на присъда. Повече за делото - тук и тук, а подробности за съботното заседание четете по-късно."Дневник" ще публикува обясненията на обвиняемите.
Обясненията на обвинените от "Булброкърс" ЕАД (инвестиционен посредник за продажбата на миноритарния дял на ЕВН) - четете тук. Обясненията на Симеон Дянков и Трайчо Трайков - тук.


Обяснението пред съда в събота на Иво Прокопиев (съиздател на "Дневник" и "Капитал") - едно към едно:


Уважаема г-жо съдия,
Уважаеми съдебни заседатели,


Благодаря за възможността да дам разяснения по повдигнатите ми обвинения. Всъщност, съм изправен пред парадоксалната ситуация да разяснявам нещо, което на мен самия продължава да не ми е ясно.


Ако си спомняте на първото заседание, помолих прокуратурата да ми разясни какво точно съм извършил и в какво съм обвинен, защото не разбирам. Отговорът беше, че в хода на делото ще разбера. Е, не разбрах.


Затова ще прочета обвинението дословно: Обвинен съм от прокуратурата в това, че - цитирам, моите действия само:


"През периода март 2010 г. до декември 2011, в съучастие като помагач със Симеон Дянков, (зам.-министър председател на РБългария тогава)... при участието си на проведените консултации в месеците март-април 2010 г. на Националния съвет за тристранно сътрудничество и в лични срещи на неустановени дати до месец декември 2011 г. с цел да набави за другиго облага - Булброкърс ЕАД ....


чрез съвети и разяснения как да бъде извършена процедурата по приватизация чрез инвестиционен посредник....


заявил, че в срок до септември 2010 следва да се извърши приватизация на остатъчните държавни дялове в електроразпределителните дружества чрез БФБ, като приходите от продажбата постъпят в Държавна консолидационна компания ЕАД..


..както и остатъчните дялове да се качат служебно от АПСК на БФБ, като продажбата им ще бъде извършена чрез инвестиционен посредник...


...че това е най-сигурният и бърз начин за постъпване на финансови средства в държавния бюджет, като чрез продажбата на тези дялове тези компании ще придобият статут на публични дружества...


...умишлено го улеснил да превиши властта си...като разпореди на Емил Караниколов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, да възложи изготвянето на приватизационната оценка и т.н."


Ще опитам да обобщя в едно изречение. Обвинен съм за това, че по време на публични и протоколирани заседания на Съвета за тристранно сътрудничество съм изразил мнение докога е добре да се продадат дяловете от ЕРП-тата и съм дал разяснения за един от начините как може да бъде направена процедурата, така че парите да влязат в държавния бюджет.


Още малко ще го синтезирам: изразил съм мнение и съм обяснил, по време на официално заседание на НСТС.


Ето, това не разбирам. Как може да има обвинение за мнение и разяснение?


Не го разбрах нито при повдигането му, нито сега, след 25 заседания по делото, по време на които името ми беше споменато само два пъти.


Едно по едно ще обясня съставните части на обвинението и ще дам контекста на събитията.


Каква е моята роля в дискусиите за приватизацията?


От 2006 г. до края на 2010-та, в два последователни мандата от по две години имах честта да ръководя КРИБ. Това беше най-голямата работодателска организация, която се роди след сливане на СРБ - обединение на българските предприемачи и БИБА на чуждестранните инвеститори.


По това време, веднага след влизането в ЕС, качеството на институциите и тяхната независимост бяха на много по-високо ниво - за разлика от сега. Общественият диалог и в частност двустранният диалог между бизнес и правителство и бизнес и политически партии имаше съдържание. Обсъждаха се политики, обсъждаха се мерки и програми в различни области. Гласът на бизнеса, и по-специално на бизнеса, представен в КРИБ, беше легитимен и тежеше. Организацията разполага с необходимия експертен капацитет да прави анализ и да предлага решения.


През юни 2009 година КРИБ подписа "Пакт за стабилност" с три от основните партии тогава - ГЕРБ, Синята коалиция и НДСВ. (Информация за подписването на документа и снимки от събитията има в медиите и в на сайта на КРИБ. Оригиналът се съхранява в архивите на организациите.)


Пактът представляваше споразумение за основните приоритети за преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза тогава - за кризата ще разкажа по-подробно нататък. В споразумението между КРИБ и ГЕРБ, партията, която впоследствие спечели изборите, се казва, че:


- за преодоляване на тежките проблеми е необходим широкообхватен антикризисен план, който да минимизира негативните ефекти от кризата и да гарантира бързо възстановяване в следкризисния период.


- има нужда от гарантиране стабилността на валутния борд, ускоряване в членството в Еврозоната и ако е нужно, споразумения с МВФ и Световната банка. Тогава още нямаше Банков съюз на ЕС.


Така, впоследствие, като председател на КРИБ, представлявах организацията в Съвета за тристранно сътрудничество (НСТС) по време на обсъжданията за мерките срещу кризата. ГЕРБ пък вече беше съставил правителство.


Какво обсъждаше тристранния съвет по време на кризата


Ето малко контекст за кризата, пред която бяхме изправени: През септември 2008-ма фалира една от най-големите инвестиционни банки в САЩ - "Лимън Брадърс". Тя управляваше 600 млрд. долара активи - тогава колкото десет пъти БВП на България. Финансовият свят моментално беше наясно, че фалит от такъв мащаб ще повлече световната икономика. Както и стана. Под въпрос беше поставено оцеляването на световната финансова система.


Последва много тежка финансова криза, която скоро прерасна в общоикономическа. Много от европейските банки бяха слабо капитализирани и панически ограничиха кредитирането. В някои държави, например Австрия, регулаторът забрани на банките да изнасят капитал зад граница. Достъпът до кредити рязко се ограничи и настъпи т.нар. кредитна суша. Делът на лошите кредити в банковата система скочи до около 20%. Потокът чужди инвестиции рязко секна и от пиковите стойности 20% от БВП спадна до 1-2% от БВП, като в някои периоди имаше отрицателни стойности, т.е. инвеститорите бягаха панически от България.


С две думи, нямаше пари, имаше паника.


Ако помните, през 2009-та и 2010-та година Европа изпадна в тежка дългова криза. Гърция буквално фалира. На ръба на фалита бяха държави като Италия, Испания, Португалия, Кипър, силно разклатени бяха държави като Франция и Белгия. Ще кажете - ние какво общо имаме с това. Имаме много.


България е малка отворена и интегрирана с ЕС икономика. Ние бяхме държава, зависима от притока на частен капитал от чужбина, с нисък дълг, нисък дефицит, но и без достатъчно буфери и антикризисни инструменти да омекотим удара на кризата.

Ударът се изразяваше в следното:
- Брутният вътрешен продукт на България рязко се сви - от ръст 4% през 2008-ма на спад 4% през 2009-та.
- Безработицата се удвои - от 5.6% преди кризата, до 13% няколко години по-късно - едва през 2013-та започва да спада пак.
- Засили се икономическата емиграция - 47 хиляди души напускат България през 2009-2010, половината от всички, които са емигрирали оттогава досега.

Без външна подкрепа, без вътрешни буфери, българската икономика и българското правителство бяха изправени пред почти невъзможната задача да постигнат едновременно:


- Намаляване на социалната цена на кризата, изразена в безработица и спад на доходите;
- Запазване на финансовата стабилност и недопускане на наказателна процедура за свръхдефицит. Знаете, че в ЕС допустимият бюджетен дефицит е в размер на 3% от БВП. От репутационна гледна точка и запазване на доверието на инвеститорите, това беше най-важното - да не бъдем причислявани в групата на закъсалите държави от Южна Европа.
- Постигане на горното, без да се утежнява средата за бизнес и без да се увеличава ДДС и данък печалба.


За да запази социалния мир и финансовата стабилност, държавата тогава трябваше да си ограничи разходите и да продаде свои активи, за да генерира допълнително приходи. И това беше същността на антикризисната програма, която беше подкрепена от безпрецедентен консенсус - от всички участници в тристранния диалог. Такова нещо никой не си спомняше да е ставало последните години.


Какви мнения съм изразил пред НСРС?


Тезите, които аз застъпих на заседанията на тристранния съвет, са тези, които съм застъпвал през всички години от 1999-та до 2009, години, в които активно съм се занимавал с тристранния диалог като представител на бизнеса.


- Че държавата е лош стопанин и не може дългосрочно да управлява активи в икономиката в интерес на данъкоплатците. Сравнете резултатите на приватизираните дружества с тези, които не се приватизираха;


- Че е добре за прозрачността и качеството на корпоративното управление, ако държавните дружества поне частично се приватизират и започнат да се търгуват на борсата, защото по този начин публиката вижда финансовите им резултати и има възможност за привличане на по-качествен мениджмънт;


- Че е крайно наложително, заради влошаващата се демография, на Сребърния фонд да бъде дадена възможност да управлява активите си в по-дългосрочни инструменти, за да може с доходността от тях да подпомага изплащането на пенсии;


- Че за малка икономика, без природни ресурси, качеството на средата за бизнес, човешкия капитал и ниските данъци е решаващо за привличане на капитал. Затова беше абсолютно недопустимо да се говори за увеличаване на данъците заради кризата.


Самата идея за приватизация на държавни активи се обсъждаше от началото на кризата като един от малкото възможни източници на финансов ресурс. Миноритарните държавни участия в енергетиката бяха най-очевидният избор, защото имаха голяма стойност, а в същото време държавата нямаше никакви права в управлението, както и не получаваше никакви дивиденти. Напълно мъртви активи от гледна точка на държавния интерес. Консенсус имаше да се продават ненужни части от земеделския и горския фонд, както и "Булгартабак". Като цяло по нуждата да се продава имаше пълен консенсус.


Държа да подчертая обаче, че в нито едно мое изказване аз не акцентирам върху държавните участия в електроразпределителните дружества. Това е манипулативна интерпретация на прокуратурата, която в обвинителния акт на стр. 5 посочва цитирам: "Прокопиев разяснявал, че най-важни за приходите са миноритарните дялове в енергетиката (като имал предвид държавните дялове в ЕРД-а) и предложил срок - до 01.09.2010 тези дружества да се качат на Българска фондова борса".


Участието на държавата в ЕВН не е споменавано нито от мен, нито от някой по време на обсъжданията. Дискусията тогава обаче изобщо не беше само за ЕРД/ЕРП, ставаше дума да се приватизират миноритарни пакети и от други ключови държавни дружества в енергетиката като НЕК, БЕХ, Марица Изток 2, миноритарното участие на държавата в Марица Изток 1, и други. Също така да се приватизират и други активи - да се приватизира "Булгартабак", да се приватизират пустеещи държавни земи, имаше идея и за части от горския фонд и т.н.


Този, който първи говори за дяловете в ЕРП-тата, е премиерът Борисов. В своето изказване на тристранния съвет от 27 март той правилно акцентира върху тях като "най-безсмислени" да се държат от държавна гледна точка, акцентира и върху приватизацията на "Булгартабак". В том 15 по делото, на лист "225 и половина", който се намира между лист 225 и 226, може би нарочно не-номериран, премиерът Бойко Борисов казва преди мен за дялове ЕРП-тата, цитирам: "В същото време имаме възможност през борсата да продадем и миноритарни дялове, които на практика особено в ерепетата, нищо не правят". Край на цитата.


По-нататък в обсъжданията аз изразявам същото мнение, но за всички миноритарни участия на държавата. И съм обвиняем за това си мнение. За разлика от премиера Борисов.


Какви разяснения съм дал пред НСТС?


Това, което съм разяснил в съвета по тристранно сътрудничество, по същество са два момента.


Единият е как приходите от приватизация да влязат в бюджета, за да намалят дефицита. Както старите бюджетари казват, кога приходът е под или над чертата.


Ако държавният актив се продаде от държавно дружество и сумата се изплати след това като дивидент на държавата, това се отчита като приход за бюджета и намалява дефицита.


Ако държавата директно продаде актива като принципал, тогава приходът отива директно в резервите на Сребърния фонд. Сребърният фонд също е част от бюджета, той е част от фискалния резерв и консолидираната бюджетна програма. Във втория случай е само капиталов трансфер и не намалява бюджетния дефицит.


Основният проблем от фискална гледна точка, който антикризисната програма се опитваше да реши, е да се избегне наказателна процедура по свръхдефицит от Европейската комисия. Да се генерират приходи за бюджета, без да се вдигат данъците.


Затова беше важно начинът на продажба да е такъв, че приходът да отива в бюджета и след това да се гарантира, че той ще отиде в бюджета като дивидент в пълен размер, а няма да бъде похарчен по пътя към бюджета, от съответното ресорно ведомство.


Затова тогава смятах, смятам и сега, че в онзи кризисен момент беше ключово приходите от приватизация да влизат като бюджетни приходи и да намаляват дефицита.


В нормална ситуация, когато бюджетът има достатъчни приходи от данъци, по-добре е приходите от концесии и приватизация да отиват в Сребърния фонд.


Другото нещо, което разясних, беше проста законова формулировка в Закона за публично предлагане на ценни книжа за правото на държавата автоматично да качва на борсата компании, в които има миноритарен интерес. Борсата е най-прозрачният механизъм за максимизиране стойността на продаваните акции, а тази правна възможност беше най-бързият път към нея.


Пак напомням, че в условията на тежка криза приходите в бюджета се бяха сринали и стоеше въпрос ДДС да се вдига от 20 на 24%, ако не се намери друг източник на приходи в бюджета. Като представител на бизнеса, и това може да се види на поне 10 места в протоколите на НСТС, моя основна задача и цел беше да не се допусне увеличаване на данъците.


Това са двете разяснения, които направих пред НСТС. Как с тях съм улеснил вицепремиера Симеон Дянков да извърши или да не извърши нещо, вие ми кажете.


Последно разяснение, което искам да направя


Твърдя, че


в моя случай става въпрос не само за недоказано обвинение, а за умишлено скалъпено фалшиво обвинение


То не е инструмент на правосъдието и не търси справедливост, а е инструмент за натиск, репресия и тормоз срещу неудобни за властта публични фигури.


Причината по отношение на мен е ясна. Неудобната за властта редакционна позиция на "Капитал" и "Дневник", на които съм издател, е причина срещу мен, семейството ми, бизнеса ми да се оказва постоянен институционален натиск. Най-активна в репресивните мерки е прокуратурата. Генезисът на прокурорските атаки се връща назад, към периода, който обсъждаме - 2009-2010 година.


Тогава "Капитал" заедно с други свободни издания от Съюза на издателите публикуваха първите сериозни разследвания за порочните практики на политическа корупция около КТБ. За това как държавата концентрира ресурса на всички държавни фирми в банката. Как след това този ресурс се използва за придобиване на медии и печелене на политическо влияние. По-късно около КТБ започна да се изгражда империя, на пирамидален принцип и в нарушение на банковите правила и закони.


През цялото време от 2009-та до края на банката през 2013-та "Капитал" предупреждаваше обществото и регулаторите за недопустимата концентрация на риск в КТБ за държавата, за раздаването на необезпечени кредити към свързани лица, за завладяването на печатните медии и тяхното разпространение с кредити от банката, за опасността за стабилността на цялата банкова система. Всичко това се сбъдна, оказа се, че журналистиката в България си върши работата. И вместо едно "Благодаря", срещу мен като основател и издател на "Капитал" започна вълна от репресии - проверки, обвинения и заплахи, които продължават и до днес.


В края на пролетта на 2010 година в МВР от голяма партньорска служба за сигурност беше получена информация, че сигурността на семейството ми е застрашена и срещу нас се подготвя покушение. Не твърдя връзка на тези заплахи с КТБ, защото не разполагам с такава информация, но е факт, че има хронологично съвпадение. Тогава със съпругата ми Галя взехме решение, че не може да носим този риск, защото две от четирите ни деца все още бяха твърде малки. В продължение на три години - от юли 2010 до юли 2013 живяхме в Сингапур.


Обратно към темата на делото и сделката. По тази причина през този период, след юли 2010, не съм осъществявал никакъв контакт по темата продажба на акции на ЕВН - нито с г-н Дянков, нито с г-н Трайков, нито с екипа на "Булброкърс". Не съм участвал в никакви срещи, не съм изпращал или получавал никаква кореспонденция. Тази тема не ме е вълнувала изобщо и нямам никакво участие в сделката.


В обвинителния акт прокуратурата твърди, че съм се срещал на неустановени дати с г-н Дянков до декември 2011 година, когато е извършена продажбата. Това е лъжа. Такива срещи извън НСТС по темата ЕВН не е имало. Най-малкото защото е трудно от другия край на света.


Освен всичко друго, самата приватизация на миноритарните дялове на ЕВН е извършена не от Симеон Дянков, а от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, оглавявана тогава от Емил Караниколов. В процеса на делото той отрече да му е оказван натиск при избора на инвестиционни посредници.


Видно от експертизите по делото, връзката ми с "Булброкърс" е доста отдалечена и не съм имал никаква финансова облага от приходите за посредника от реализирането на продажбата на този пакет на борсата. Аз съм един от акционерите в "Алфа финанс холдинг", който е инвеститор във "Финансия груп", която е инвеститор в "Булброкърс". Няма изплащани дивиденти към "Финансия груп" от "Булброкърс", както и няма изплащани дивиденти от "Финансия груп" към "Алфа финанс".


Също така, не съм участвал в управлението на "Булброкърс" и не съм получавал възнаграждения от тази фирма.


За мен тезата на прокуратурата е абсурдна


Не виждам как с разяснения на закони и правила мога да улесня някой да извърши престъпление. Но аз не съм юрист. Затова ще цитирам съдия Костадинка Костадинова от Софийски градски съд. В разпореждане за прекратяване на същото това съдебно дело и връщането му на прокуратурата на 27.10.2017-та.


Цитирам:
"Липсва описание на конкретни данни, сочещи че обв. Дянков и обв. Прокопиев са действали в съучастие. Липсва конкретизация как поведението на помагача Прокопиев стои в причинна връзка с настъпването на резултата от поведението на извършителя Дянков".
Край на цитата.


Тоест, не е ясна връзката между обвинените, техните действия и твърдения резултат. С други думи нищо не е ясно. Такова обвинение не би трябвало да съществува.


То обаче съществува и мисля, че всички в залата знаем причината за това.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (157)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 287 Неутрално

  ма защо собственик на медия защитава интереса си в собствената си медия?

  това не е конфликт на интереси?

 2. 2 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 184 Неутрално
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  Пак ще плащаме за грешки на Прокуратура и политици.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Смешен процес..
  —цитат от коментар 2 на sbaleev

  Не смешен, недопустимо абсурден! Поредно нагледно доказателство за това, че прокуратурата е тотално превзета и служи единствено за щит и бухалка на мафията.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 6. 6 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  Процес по Кафка. И ще бъдат осъдени Иво Прокопиев и Трайчо Трайков, а Симеон Дянков ще бъде оневинен.

 7. 7 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Това не са грешки на прокуратурата, това е преднамерено и целенасочено мачкане на инакомислещите.

 8. 8 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 442 Неутрално

  ма защо собственик на медия защитава интереса си в собствената си медия?това не е конфликт на интереси?
  —цитат от коментар 1 на WWW  До коментар [#1] от "WWW":

  И защо да е конфликт на интереси? Човека си има медия и я използва за да публикува обясненията си пред съда. Прави си и ти една медия, и започвай да го громиш.

 9. 9 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 287 Неутрално

  хората ще се радват ако вкарат в панделата Дянков, Трайков и подобни.
  Нанесоха големи щети ан дъжавата.

  Трайков беше този кито вкара скъпата зелена енергия - той беше министър когата сложиха хиляди перки, соларни панели .. и ги включиха към енргомрежата.
  Цената им е космическа.
  Соларната беше по негово време 10 пъти тази на Козлудуй

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  В последните 10-на години не е здравословно нито да питаш , нито да обясняваш , нито да ти разясняват , нито ти да разясняваш.......има си кой да пита , а няма кой да ти обяснява.....общо взето , по-старому......

 12. 12 Профил на alchemist
  alchemist
  Рейтинг: 985 Разстроено

  Може...В България всичко може...

  Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
 13. 13 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3262 Неутрално

  Абсурдноста на едно абсурдно дело....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  До коментар [#9] от "WWW":

  Кои хора ще се радват, ако ги вкарате в затвора? Тези, които се радват на стратегическия инвеститор за АЕЦ Белене ли?
  Не можете да вкарате всички нормални хора в затвора, това не го ли разбирате?

 17. 17 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ами оттатък, в същия вестник, Екемжиев плаче че обвинението на президентския съветник издал решение преди самото решение било гнусно.

  Е, на кого да вярваме бе, Прокопиев?

  Може ли едо пояснение тука. Без обвинения?

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 18. 18 Профил на Барба Ганьос прУфесУр доФтор на нЕУките
  Барба Ганьос прУфесУр доФтор на нЕУките
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Интересно е, защо след като уважаемата прУкУратУра е решила, че има някакво престъпление по приватизацията на evn, което е станало с Решение на МС, обвиняем е зам. мин-председател, а не самия Баш главатарин по онова време -Барба Ганьос?

  Съдът дори го е страх, да го извика като свидетел, та кой ако не председателят на МС взел решението знае повече за сделката? Съдия Ангелова не иска да буди сладко спящия в спалнята полуотвит Борисов или какво?

  Бай Ганьо уби Алеко, Барба Ганьос - Милен!
 19. 19 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  До коментар [#6] от "Fiji":

  Казвам го не като пожелание, а като опасение, защото виждам, че и съдиите в специализирания съд са подбрани все от отбора на Гешев и Цацаров.

 20. 20 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  До коментар [#15] от "von_seeckt":

  Ако държавният актив се продаде от държавно дружество, и сумата се изплати след това като дивидент на държавата, това се отчита като приход за бюджета и намалява дефицита.


  Ако държавата директно продаде актива, като принципал, тогава приходът отива директно в резервите на Сребърния фонд. Сребърния фонд също е част от бюджета, той е част от фискалния резерв и консолидираната бюджетна програма. Във втория случай е само капиталов трансфер и не намалява бюджетния дефицит."
  "Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1, се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система."
  Мнения и разяснения как да бъде заобиколен ясен закон.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 21. 21 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 886 Неутрално


  "Може ли да има обвинение за мнение и разяснение ???? Може , зависи кой се опитва да "разяснява " и каакво спестява при "разяснението "! Особено когато там присъстват "недвижимости " произвеждащи значителна " принадена стойност " !

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 24. 24 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3716 Неутрално

  ма защо собственик на медия защитава интереса си в собствената си медия?това не е конфликт на интереси?
  —цитат от коментар 1 на WWW


  Защото не му дават думата никъде в България глупако!
  И какво общо има това с насиленото и неадекватно обвинение?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 25. 25 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1671 Неутрално

  Процес по Кафка. И ще бъдат осъдени Иво Прокопиев и Трайчо Трайков, а Симеон Дянков ще бъде оневинен.
  —цитат от коментар 6 на Fiji


  Май не те разбраха, като гледам колко минуси са ти хакнали.
  Едва ли повече от 2-3 ма са чели Кафка.

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  Аз пък се опитвам да намеря пълния текст на обвинителния акт в нета, текст без многоточия между пасажите, за да разбера това от което е очуден и не разбира г-н Прокопиев ли е същноста на обвинението.
  Някой може ли да даде линк.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 28. 28 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 140 Неутрално

  Гледах днеска как се поти в съда Прокопиев.
  Сега сигурно, ако го осъдят, ще обяснява, че не
  е заради негови действия, а просто се опитват да го сплашат. За всички олигарси, които биват натиснати, институциите се превръщат във враг номер 1. Обаче докато се правят далавери, разграбва се и се продава държавно имущество, всичко е ОК. 😉

 29. 29 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2564 Неутрално

  Много са се разбързали. На гербаджийската икона Недялко Недялков спешно му трябват новини "Олигархът Прокопиев осъден за разбойническа приватизация през борсата"

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1157 Неутрално

  В последните 10-на години не е здравословно нито да питаш , нито да обясняваш , нито да ти разясняват , нито ти да разясняваш.......има си кой да пита , а няма кой да ти обяснява.....общо взето , по-старому......
  —цитат от коментар 11 на Николай Бучков


  Но пък е здравословно да не слагаш интервал преди запетая. Здравословно е за така наречената "хигиена на четенето". 😂

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 32. 32 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  До коментар [#27] от "zz_s":

  очуден -> Очуден

  за по изразително

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 33. 33 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  UNITED EU UNION

  уточ. въпрос

  Кой Той беше съставил правителство?

  Партия ГЕРБ беше съставила беше правителство...
  Или пък той Кой?


  "Така, впоследствие, като председател на КРИБ, представлявах организацията
  в Съвета за тристранно сътрудничество (НСТС) по време на обсъжданията за
  мерките срещу кризата.

  ГЕРБ пък вече беше съставил правителство."

 34. 34 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Спекуляции...
  Нещо повече.

  Вашите ;)

  До коментар [#18] от "Барба Ганьос прУфесУр доФтор на нЕУките":

  Интересно е, защо след като уважаемата прУкУратУра е решила, че има някакво престъпление по приватизацията на evn, което е станало с Решение на МС, обвиняем е зам. мин-председател, а не самия Баш главатарин по онова време -Барба Ганьос?

  Съдът дори го е страх, да го извика като свидетел, та кой ако не председателят на МС взел решението знае повече за сделката?
  Съдия Ангелова не иска да буди сладко спящия в спалнята полуотвит Борисов или какво?

 35. 35 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  До коментар [#25] от "kaiser":

  Радвам се за минусите, защото това показва, че дори и непознаващите Кафка, смятат Прокопиев и Трайков за невинни.

 36. 36 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 29 Неутрално

  Може ли да има обвинение... Ами може. Щом не си от клиентелата на боко - може. Не е важно какво си направил, важното е, че не играеш с правилния отбор. Колко "огромни" дела провалиха - чет и брой нямат вече. Тази съдия ??? Този съдия ??? Мамка му, как е правилно? Както и да е, тази се надява да осъди народните врагове и боко да я издигне във висините съдебни, но май на вожда вече му скроиха капа?

  без подпис!
 37. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3716 Неутрално

  Интересно е, защо след като уважаемата прУкУратУра е решила, че има някакво престъпление по приватизацията на evn, което е станало с Решение на МС, обвиняем е зам. мин-председател, а не самия Баш главатарин по онова време -Барба Ганьос? Съдът дори го е страх, да го извика като свидетел, та кой ако не председателят на МС взел решението знае повече за сделката? Съдия Ангелова не иска да буди сладко спящия в спалнята полуотвит Борисов или какво?
  —цитат от коментар 18 на Барба Ганьос прУфесУр доФтор на нЕУките


  Страхът е същия, който покри присъствието на Делян Пеевски в делото за КТБ?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 38. 38 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1351 Весело

  До коментар [#35] от "Fiji":

  Кое е най-якото на Кафка?

  Мене на Софи Маринова най-много ме кефи Аз и Вятъра въпреки че и ранните им хитове с Оркестър Суперекспрес като Стари Рани и особено Нов Свят са супер

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 39. 39 Профил на Wornoxmaniak vs Фейсбук учиндолски гуру
  Wornoxmaniak vs Фейсбук учиндолски гуру
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  Иво Прокопиев - премиер. Главуняка да подава оставка.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 40. 40 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 909 Любопитно

  Гледам червенобузкото е пляснал цял ферман, който никой в този форум няма да прочете. Но затова пък има "коментари".
  —цитат от коментар 15 на von_seeckt

  Четенето не ви е силата на копейкаджийте в тоя форум. Ние това много отдавна и много добре го знаем. Единствено не разбирам, защо постоянно парадирате с това!? 🤔

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 41. 41 Профил на Wornoxmaniak vs Фейсбук учиндолски гуру
  Wornoxmaniak vs Фейсбук учиндолски гуру
  Рейтинг: 1132 Весело

  До коментар [#30] от "von_seeckt":

  Кавка. А Я съм железо.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 42. 42 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Фон троле, той от това "печели".
  Комерсиален трафик.
  От секи WWW цвък или клик.

  Всущности, копейки, като за почт. кутия.
  Приходите се стичат в сметки на Партията

  До коментар [#15] от "von_seeckt":
  Гледам червенобузкото е пляснал цял ферман, който никой в този форум няма да прочете.

  Но затова пък има "коментари".

 43. 43 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 817 Неутрално

  Гледам червенобузкото е пляснал цял ферман, който никой в този форум няма да прочете. Но затова пък има "коментари".
  —цитат от коментар 15 на von_seeckt


  А ти самият прочете ли го? Какво разрба от фермана?

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2789 Неутрално

  Може всичко . Това е логиката на пазарното общество. Има пазар на такива неща ,има потребител ...и така.

 46. 46 Профил на xri09609626
  xri09609626
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тоа вчера го видЕх да оди по улицата пеша. И това ми било бизнесмен!

 47. 47 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 951 Неутрално

  Този участник във форума WWW изглежда му се плаща за заработени ”минуси„. Постоянно не е в час и пише абсурди като този тук: Прокопиев бил в конфликт на интерес, защото имал мнение. Изглежда тоталитаризмът му е в натюрела, както при комунетата от съветското време.

 48. 48 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4537 Весело

  До коментар [#30] от "von_seeckt":

  Кафка НЕ Е писал на руски! 😂🤣

 49. 49 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4537 Весело

  До коментар [#32] от "zz_s":

  Ако бе сменил "О" с "У", цена нямаше да имаш! 🤣😂

 50. 50 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 951 Неутрално

  "von_seeckt" и той като ”WWW" заработва от натрупаните минуси във форума - повече минуси, повече копейки.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 902 Любопитно

  каскета е буквално обсебен със прокопиев ,но това не е изненада ,като знаем КОЙ си го избра

 53. 53 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  Меко казано СТРАНЕН ПРОЦЕС. Г-н Прокопев е обвинен за даване на мнение?!?!
  И за това ли вече ще ни съдят?

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 54. 54 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3932 Весело

  До коментар [#49] от "vassilun":

  Аз съм за това нововъведение. Нека обясня, ОЧУден като комбинация от "Очите му се опулиха от удивление" ("ден" е ясен -днес) ще замести "опулен" от почуда.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Kamss
  Kamss
  Рейтинг: 382 Неутрално

  До коментар [#8] от "zle_platen_trol":

  Е те за това сме на 110 място по свобода на словото. Защото разни олигарси си купуват медии за да си защитават икономическите и политическите интереси. С какво Прокопиев е по различен от Домусчиев? Лила прилика са си....

 57. 57 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3363 Неутрално

  Това е едно от знаковите дела на ЦаЦаратуро-сарайската шайка. Другите бяха срещу Д. Митов, че министерството ползвало самолетни билети от министерството на земеделието, щото на Външно поръчката се обжалвала. И на Ненчев, че е ощетил руска фирма, щото дал ремонта на поляците. Все проява на брилянтните юридически експерти от милиционерската Магнаурска школа. За простите кърджалийски пу1ки.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1080 Разстроено

  До коментар [#3] от "Animals As Leaders":

  Вярвай ми, по- тъп е. Чак е вдлъбнат. Ма само той да беше...

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 60. 60 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4537 Любопитно

  До коментар [#56] от "Kamss":

  Може ли да дадете определение на думичката "олигарх"? Какво означава "олигарх"?

  Благодаря!

 61. 61 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1080 Разстроено

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Т'ва ''грешки'' евфемизъм за репресии ли трябва да е?
  Щото случая е абсолютна репресия. Никаква грешка не е.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#56] от "Kamss":

  Прокопиев е всичко друго, но не и олигарх. Добре е преди да употребявате разни заучени думички поне да си направите труда да научите значението им. Иначе рискувате, както в момента, мнението Ви много да олекне.

 64. 64 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1574 Весело

  До коментар [#32] от "zz_s":Ако бе сменил "О" с "У", цена нямаше да имаш! 🤣😂
  —цитат от коментар 49 на vassilun


  Ми не искам, щото съм безценен. О'чудваш ли се.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 65. 65 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1080 Неутрално

  До коментар [#15] от "von_seeckt":

  Ти пък как разбра, че никой няма да го прочете? Айде дстига сте вкарвали хората във вашите калъпи. Определено не си тъп, е манипулираме май а?
  Нещо да пишепш по същество за пбвинението? Коментирай него, нали си правист.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 66. 66 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 611 Неутрално

  В основата на конфликта с Прокопиев стои яростна злоба и завист за интелигентния начин, по който групата близки лица 1не свързани) са се възползвали от дадена ситуация и възможност. Естествено, че има "благотворно" влияние в полза на сделката, но НЯМА престъпление.

  То ако беше престъпление, ню-йоркската и всяка друга борса трябваше да заседават в затвора. Не става. Факт е, че през борсата са най-чистите и справедливи сделки. Случват се на мига и на цената.

  Съвсем трети е въпросът за обезумялите от яд измамени камили, готвили са да гепат дяловете. Интересът е голям. Да припомням ли сагата около продажбата на ЧЕЗ.

  ...

  Navigare Necesse Est
 67. 67 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Аз прочетоь изцяло обяснението на г-н Прокопиев. Ако в обвинителния акт не са му повдигнати други обвинения, който той е премълчал, обвинението е несъстоятелно. Но трябва да се чете и обвинителния акт и пледоарията на прокурора. До тях нямам достъп. Има съд - той да решава. Дано не се стига до Европейски съд.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 68. 68 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  До коментар [#63] от "zle_platen_trol":

  Те не се усещат, че при честното и прозрачно управление на Бойко, където има корупция само по най-ниските етажи и сред извънпарламентарната опозиция, няма физически как да има олигарси.

 69. 69 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Споко, тебе няма да те съдят. Ти трудно формираш мнение, но затова пък обичаш да повтаряш такива на други хора.
  —цитат от коментар 55 на von_seeckt  До коментар [#55] от "von_seeckt":

  Ти си влязъл в ролята на заглушителна радиостанция от времето на болшевизъма. Издаваха неописуеми и неразбираеми писъци, стонове и ритмични стенания с висока тоналност. Полза никаква.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 70. 70 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1351 Весело

  До коментар [#58] от "vassilun":

  "Ти постави Кафка и Софи Маринова в едно изречение"

  Написа ли донос относно тая зла ерес :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 71. 71 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3769 Весело

  До коментар [#53] от "haq30626233":

  "Меко казано СТРАНЕН ПРОЦЕС. Г-н Прокопев е обвинен за даване на мнение?!?!
  И за това ли вече ще ни съдят?"


  Да беше завлекъл по някакъв начин държавата със 700 милиона, проблеми нямаше да има ! Никакви !

 72. 72 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3769 Любопитно

  До коментар [#56] от "Kamss":

  " Е те за това сме на 110 място по свобода на словото. Защото разни олигарси си купуват медии за да си защитават икономическите и политическите интереси. С какво Прокопиев е по различен от Домусчиев? Лила прилика са си...."


  В съвременния смисъл на думата, олигарси са онези състоятелни граждани, които са монополизирали държавната изпълнителна и законодателна власт.

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Олигархия


  На кое от всички тези елементи в горепосоченото определение отговаря Прокопиев ?

 73. 73 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  До коментар [#55] от "von_seeckt":

  Добре е да прочетете цялото изказване на г-н Прокопиев. Тогава пишете, но не с обвинения, а защо смятате така с доводи.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 74. 74 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  Гледам червенобузкото е пляснал цял ферман, който никой в този форум няма да прочете. Но затова пък има "коментари".
  —цитат от коментар 15 на von_seeckt


  Ти прочете ли го?

 75. 75 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 881 Неутрално

  Със съдебната власт съвсем я окъсахме.Много отчайващо започна да става положението.А върховенството на закона е предпоставка за нормална икономика.Ще бъде чудо ако всичко не се срути в най-близко бъдеще.

 76. 76 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Г-н Прокопиев, погледнете на безумните обвинения от към оптимистичната страна - можеше да ви обвинят не за изказано мнение, а дори само за определени мисли,минали през главата ви....Изобщо няма да се учудя ако в някой близък ден започне подобно разследване срещу някой, който не е по вкуса на шишковците

 77. 77 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7562 Неутрално

  До коментар [#60] от "vassilun":

  Ами той ,в едно интервю тези дни, Гешев го каза и описа точно Пеевски. Олигарх е човек, който има бизнес, медии и политическа власт.

 78. 78 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4642 Неутрално

  До коментар [#61] от "sandman":

  +

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 79. 79 Профил на hhy51392250
  hhy51392250
  Рейтинг: 25 Неутрално

  Интересно колко е къса хорската памет. Та нали този същия избяга в Сингапир като му повдигнаха обвиненията за приватизационни сделки (една от тях май беше Каолин). Изчака "поразбра" се с този и онзи. Плати си и си се върна. Не само това, но почна и да си прекарва други приватизационни сделки на държавни участия през... Булброкерс. Познайте на кой е :)
  Да всички са "маскари", но някак си и този не е възседнал белия кон.

 80. 80 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3716 Неутрално

  До коментар [#25] от "kaiser":

  Ти чел ли си Кафка?
  Я кажи коя негова книга си прочел?
  ПРОЧЕЛ!
  Не само започнал.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 81. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 82. 82 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3716 Весело

  Определено не си тъп, е манипулираме май а?
  —цитат от коментар 65 на sandman


  Ами!
  Тъп е селски галош дето стои на портата и го ползват само да излизат на повънка!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 83. 83 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3716 Неутрално

  До коментар [#48] от "vassilun":Пръднах от смях, дай още некое ТОЛКОВА смешно
  —цитат от коментар 51 на Saint of Me


  Типичен герберскки простак, който се мисли за много оригинален!
  Тази страна няма да се оправи докато такива загубеняци като теб не престанат да ръсят акъл дето го нямат!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Вижте, нещата са ясни. От едната страна са нормалните, демократичните.
  От другата са съветски ченгета, пожарникари и сенчести личности.
  Вие си изберете. Няма съд - даже и в България - да може да присъди нещо на база на такова обвинение.
  Прокуратурата е бухалка, репресивна.

 86. 86 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Чиста вода ненапита.

  niki
 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#15] от "von_seeckt":Ти пък как разбра, че никой няма да го прочете? Айде дстига сте вкарвали хората във вашите калъпи. Определено не си тъп, е манипулираме май а?Нещо да пишепш по същество за пбвинението? Коментирай него, нали си правист.
  —цитат от коментар 65 на sandman


  За да коментираш трябва да имаш достъп до доказателствата.

 89. 89 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#15] от "von_seeckt":Ти пък как разбра, че никой няма да го прочете? Айде дстига сте вкарвали хората във вашите калъпи. Определено не си тъп, е манипулираме май а?Нещо да пишепш по същество за пбвинението? Коментирай него, нали си правист.
  —цитат от коментар 65 на sandman


  За да коментираш трябва да имаш достъп до доказателствата.

 90. 90 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#56] от "Kamss":Прокопиев е всичко друго, но не и олигарх. Добре е преди да употребявате разни заучени думички поне да си направите труда да научите значението им. Иначе рискувате, както в момента, мнението Ви много да олекне.
  —цитат от коментар 63 на zle_platen_trol


  Така е! На 28 години купил нещо за 5 милиона лева и после го продал за няколко стотин милиона евро. Не е олигарх, а голям спец :))))

 91. 91 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2327 Неутрално

  До коментар [#56] от "Kamss":

  Не сме се качили на 110 място, все още сме си на 111 и както е тръгнало, ще слезем още след този процес.

 92. 92 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#90] от "von_seeckt":

  Претендираш да си много умен, да превъзхождаш в това отношение голяма част от пишещите тук. На фона на тези претенции, да не знаеш, що е то олигарх е недопустимо.

 93. 93 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#90] от "von_seeckt":Претендираш да си много умен, да превъзхождаш в това отношение голяма част от пишещите тук. На фона на тези претенции, да не знаеш, що е то олигарх е недопустимо.
  —цитат от коментар 92 на zle_platen_trol


  Хайде обясни! Гледам, че си изнервен.

 94. 94 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#93] от "von_seeckt":

  Много елементарно бе инсект. На всеки тук е ясно, че претенциите ти са обратно пропорционални на акъла, но това е прекалено дори за теб.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  "То не е инструмент на правосъдието и не търси справедливост, а е инструмент за натиск, репресия и тормоз срещу неудобни за властта публични фигури..."
  =======
  Казана е истината за властта, която вече има ясни КГБ-ейско/милиционерско/прокурорски очертания на "мека" ДИКТАТУРА.
  "Мека" била диктатурата, щото още нямало концлагери.
  Но има нелепи дела и неявна власт зад кадър.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 98. 98 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#96] от "zle_platen_trol":

  Ха, ха...споко, нали ти дадох нишан, обясни:)))

 99. 99 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#98] от "von_seeckt":

  Много елементарно инсект. Макар да не блестиш с особен интелект със сигурност не си, чак толкова прост. Бягаш по допирателната, като човек, който хем няма достатъчно аргументи, хем няма достатъчно акъл за да води аргументиран спор. Постарай се повече. Вярвам в теб.

 100. 100 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#99] от "zle_platen_trol":

  Добре, добре...лека вечер :)))

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK