Целта е "Белене" да бъде възложена на Русия, за да има своя АЕЦ в ЕС

С оглед на огромната каша, забъркана от министър Петкова, правителството трябва окончателно да се откаже от проекта "Белене".

© Анелия Николова

С оглед на огромната каша, забъркана от министър Петкова, правителството трябва окончателно да се откаже от проекта "Белене".Ядреният физик проф. д-р Георги Касчиев даде интервю за сайта "Фактор" по повод новината, съобщена от Европейската комисия, че АЕЦ "Белене" няма лиценз, и твърденията на енергийния министър Теменужка Петкова, че проектът не се нуждае от европейско одобрение. "Дневник" препубликува част от отговорите му. Цялото интервю четете тук.


Първото, което се казва в прав текст в писмото е, че нотификацията за проекта АЕЦ "Белене" от 2007 г. е загубила своята правна стойност и този въпрос е съвсем ясно изяснен. Оказва се, че министър Петкова през май 2019 г. е питала ЕК, а комисията в отговора си е подчертала, че нотификацията от 2007 г. не важи и процесът трябва да се започне отначало. Между другото тя ги е информирала, че този проект ще бъде с мажоритарно държавно участие, тоест повече от 50%, а на нас ни обясняват, че държавата няма да даде и един лев повече в проекта.


Второто, което се казва - трябва да спазвате правилата за обществени поръчки - за избор на изпълнител, за доставки на оборудване, за услуги и пр. Този търг, който правите сега, е за придобиване на акции от миноритарни акционери. Т.е. формирането на консорциум с участието на доставчици на оборудване може да се приеме като опит за заобикаляне на правилата за провеждане на обществени поръчки. Нещо много важно - ЕК напомня, че има отделни изисквания за участието на т.нар. трети страни (които не са членове на ЕС) в ядрени проекти. Така че евентуалното участие на държавните фирми на Русия, Китай и Корея подлежи на разглеждане в отделна процедура и всеки проект на договор с такива страни трябва да бъде изпратен за преглед от Комисията.
Никъде в писмото не е казано, че площадката на Белене ще се лицензира от ЕК. Това е една манипулация,


която допускам, че се появи целенасочено, за да може в следващ момент да се опровергае. Никой не оспорва, че лицензирането на площадката се прави от българския регулатор - Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Комисията обаче изрично подчертава, че inter alia площадката се намира в сеизмично активна зона. В новата процедура на Комисията трябва да бъде предоставена осъвременена информация, въз основа на която тя да изготви становището си, включително и по въпроса за сеизмичността. Няма какво да се правят на ударени нашите управляващи - процесът на лицензиране е правен преди 14-15 години. В заповедта за одобряване на площадката няма срок въпреки изискванията за това. Да напомня, че максималният срок на лицензите е 10 години. Освен това оттогава е променена европейската директива за ядрена безопасност, както и изискванията на Асоциацията на западноевропейските регулатори за безопасност, включително и за площадките за АЕЦ - те са втвърдени, променено е и нашето законодателство и т.н. Настъпили са и промени на самата площадка - след разрушаването на реакторното здание на Първи блок през 2009 г. тя беше наводнена и се образува големият гьол. Съществуват обосновани съмнения, че в антисеизмичната възглавница под главните корпуси може да са настъпили деструктивни промени. На всичко отгоре новият проект излиза извън границите на възглавницата, по тежък е и т.н. Всичко това налага да се направят нови проучвания, на първо место за състоянието на фундамента. Министър Петкова официално е информирана за тях, но всички се правят на ударени, че такъв проблем не съществува. Смятам, че е наложително АЯР да направи критичен анализ на измененията, които са настъпили след 2006 г. и дали все пак това, което тя по тогавашните изисквания е счела за достатъчно, за да лицензира площадката, е валидно и сега.


Посочва се, че публикуването на поканата за заявяване на интерес за стратегически инвеститор в Официален вестник на ЕС по никакъв начин не означава, че ЕК е одобрила проекта, каквито внушения министър Петкова многократно е правила.


Подчертава се, че възможността за диверсификация на доставките на ядрено гориво трябва да бъде условие за всяка нова инвестиция. От процедурата за избор на стратегически инвеститор, която министър Петкова сътвори обаче е ясно, че доставчикът на ядрено гориво е предопределен. Комисията заявява, че ако проектът "Белене" подлежи на промени, ще трябва да се извърши нова ОВОС или скрининг в съответствие с Директива 2014/52/ЕС. Между другото Комисията казва, че ще извърши оценка на независимостта на ядрения регулатор и на процедурите за прозрачност и информиране на обществеността.


За съобщението на Теменужка Петкова, че руската държавна корпорация "Росатом" е постигнала споразумение за сътрудничество с Framatome SAS (Франция) и GE Steam Power


От изявленията на политици и техните аналлизатори и медийни мисирки излезе, че е създаден консорциум. Няма консорциум, а има подписано споразумение за разбирателство, нарича се Memorandum of Understanding (MoU). Това не е договор, а документ за намерения. Както е известно, "Фраматом" разработи на много високо ниво системи за управление на технологичните процеси, които са внедрени в много атомни блокове. Тъй като Русия има трудности в тази област, тя купува западно оборудване за чувствителните и най-важни компоненти и системи.


Що се отнася до "Дженерал Електрик", тази компания преди години купи френската фирма "Алстом", която произвежда турбините "Арабела". Те са от ново поколение, с много висока ефективност и доколкото си спомням, са доставени за повече от 100 блока. Още през 2007 г. руският "Атоменергомаш" направи съвместно предприятие с "Алстом" за тяхното производство. Използването на такива турбини например се планира за руските проекти в Унгария и Финландия. Така че не е изненадващо това предварително договаряне за използване на тези турбини, ако някога "Росатом" спечели търга за АЕЦ "Белене", още повече че тук се влага и геополитически нюанс.


Практиката показва, че такива меморандуми за разбирателство и консорциуми за изграждане на атомни централи лесно се разпадат, ако се изменят условията. Да си спомним, че и за АЕЦ "Белене" през 2008-2009 г. беше създаден консорциум, с участието на НЕК с 50%, немската РВЕ - 49%, и една неизвестна френска фирма - с 1%, който се разпадна през 2009 г. Според разсекретена грама на американския посланик това е станало, защото РВЕ са разбрали, че сътрудничеството с техните български и руски партньори е "отрова" за бизнеса им.


Или опитът на Румъния да завърши изграждането на 3-и и 4-ти блок на АЕЦ Черна вода. През 2008-2009 г. там също беще създаден мощен консорциум, който се разпадна след икономическата криза. През 2013 г. се постигна принципно споразумение с китайската SGN , включително беше осигурено финансиране. Всяка година се подписваше MoU, че страните ще подпишат договор, докато в началото на т.г. румънската страна прекрати преговорите.


Анализът, който е направила адвокат Белянова, показва, че процедурата на министър Петкова е в нарушение на нашето законодателство, няма ясни критерии за оценка, предопределя се изборът на доставчик на ядрено гориво и т.н. От потенциалните инвеститори се крие, че поради фрапантни нарушения е заведено дело за отмяна на решението на правителството от юни 2018 г. за възобновяване на проекта и следващото съдебно заседание е насрочено във ВАС на 12 октомври. Крият се и други неща - например, че няма утвърден технически проект на централата и следователно за пределна стойност не може да става и дума. Между другото имплементирането на турбини "Арабела" ще наложи цялостно преработване на техническия проект на централата, тъй като те са с различна архитектура, габарити и маса. Това ще струва няколкостотин милиона, десетки от които ще отидат в консултанти, които сега са най-гласовитите защитници на проекта. Ще се наложи и (поне) частичното му прелицензиране.


"Фраматом" и "Дженерал Електрик" няма да бъдат инвеститори в проекта, те искат да продадат оборудването, което произвеждат. Тук много анализатори и медийни мисирки опитаха да придават епохално значение на тяхното участие, как това премахвало политическия риск за АЕЦ "Белене". Как тези страни - не само Русия, но и Франция, и САЩ (а премиерът Борисов неизвестно защо добави и Германия ?!?), заставали зад този проект, как щели да дадат пари и т.н. Да напомня, че представител на Държавния департамент каза много ясно, че САЩ са против изграждането на АЕЦ "Белене", тъй като смятат съвсем основателно, че този проект ще засили руското влияние в България. Германия въобще няма какво да я коментираме, защото тя води политика на отказване от ядрената енергетика и там нито една голяма компания не се занимава с производство на компоненти за ядрени централи, за да има някакъв интерес към този проект. Това са опасни фантасмагории и държавните ръководители не трябва да се водят от тях.


Мисля, че като се има предвид ясното становище на ЕК, продължаването на тази процедура е напълно безсмислено.


За новата процедура за съгласуване с цел получаване на нотификация (съгласие) от ЕК


Това значи, че трябва да се започне дългогодишен диалог с ЕК, като се предостави огромен обем информация и се отговори на много въпроси. Например - трябва да се обоснове необходимостта от такъв мощен източник на електроенергия и то на базова мощност, неговите икономически параметри, да се демонстрира, че това ще е най-евтината електроенергия, да се покаже, че целта не може да се постигне чрез повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на други източници с нулеви емисии като вятърни централи и соларни паркове, или с ниски емисии каквито са газовите централи. Вероятно ще трябва да се направи нова оценка на въздействието върху околната страна, да се проведе търг за избор на типа и вида на реактора, да се покаже как ще се структуира проектното дружество, как и от кого ще се осигури финансирането, спазването на изискванията за диверсификация на доставките на ядрено гориво, за провеждане на обществени доставки за избор на строител, доставчици оборудване и инженерни услуги и много други неща.


Според мен при добра организация цялата процедура би отнела до 5 години. При тази некомпетентност и корупция в държавната администрация това обаче ще е една безкрайна история. Вие виждате, че откакто решиха да рестартират проекта преди две години, НЕК не може да разбере какво трябва да прави. От АЯР им казват - трябва да представите междинен отчет за безопасността, доказателства, че проектът отговаря на изискванията на новата директива за ядрена безопасност. А те нищо не могат да разберат и да направят, освен да търсят нови и нови консултанти. Изобщо е пълен абсурд НЕК да движи един такъв проект, защото тази компания няма лиценз за производство на ток от ядрени централи и съответно никакви кадри с експертиза в тази област.


Има ли лобиране за чужди интереси


Според мен нашите управляващи имат определени договорки с г-н Путин. И по всякакъв начин се стремят този проект да бъде възложен на Русия, която ще изпълни стратегическата си цел - да има атомна централа в ЕС. Балканското мислене на нашите управляващи ги кара да се опитат да се харесат не само на Русия, но и на западните страни и затова процедурата бе направена по такъв начин, че да участват западни доставчици на оборудване.


Искам да напомня, че управляващите говорят за АЕЦ "Белене", а същевременно се развива и проектът за 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", където вече беше одобрена площадката за изграждането му. Възниква въпросът - всъщност защо искат да строят толкова реактори и защо е тази нагласа, след като е очевидно, че ядрената енергетика в света е в упадък. Например от началото на тази година не е започнат строеж на нито един ядрен реактор в света. САЩ са най-мощната ядрена държава, имаха преди 10 години 104 атомни реактора, а сега имат 95. Там се строят само два блока, в обозримо бъдеще не се предвижда да се изграждат други и според прогнозите към 2050 г. делът на ядрената енергия ще спадне от 20% на 12%. Франция, която е следващата ядрена държава, също смята, че зависимостта от ядрената електроенергия, която сега е 71%, е рискова и възнамерява да я намали до 2035 година под 50%. Ако хипотетично АЕЦ "Белене" започне работа след 10 години, делът на ядрената електроенергия би се вдигнал от сегашните 33% до над 60%, естествено ако има пазар за тази скъпа електроенергия. Така бихме станали страната с най-висок дял на ядрената електроенергия в света и то без планирания 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Представяте ли си какъв абсурд - България, която не владее нито една ядрена технология, с дефицит на електроинженери, физици, химици, техници, да се изпъчи пред страните, които имат всички ядрени технологии, произвеждат целия спектър от оборудване за атомни централи, ядрено гориво и т.н. Или както са казвали едно време - на гол тумбак чифте пищови!


Виждаме, че с фанфарите около въображаемите успехи на процедурата за проекта за АЕЦ "Белене" се прави опит да се отвлече вниманието от тези провали и бомби със закъснител.


Смятам, че с оглед на огромната каша, забъркана от министър Петкова, правителството трябва окончателно да се откаже от проекта "Белене", а площадката да се превърне в икономическа зона, която да спре западането на тази област.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (146)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2216 Неутрално

  Пак едно голямо крадене и пране на пари се задава ,коментара е точен , на кого му трябва скъпо електричество ,след като се нароиха толкова фотоволтаични централи и възможностите са за 1000 пъти по толкова ......

 2. 2 Профил на galactico
  galactico
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Белене е корупционен проект от който шайката в парламента ще прибере комисионните и ще зароби народа да плаща милиарди данък Русия!БелеНе!

 3. 3 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Разстроено

  В момента ГЕРБ се инати за Белене по същия начин, по който 2005-2009 г. се инатеше тройната коалиция. А истината е, че ако направим 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, от Белене няма никаква икономическа нужда.
  За ядрения стратег Теменужка Петкова е напълно излишно и обидно да се говори.

 4. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2243 Весело

  Затова ще гласувам за Боеко. Щото не е троянски кон на Русия и ще пребори ДПС.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на dinko
  dinko
  Рейтинг: 588 Неутрално

  До коментар [#5] от "Julian Mall":

  Поредния идиот трол който се гаври с експертите и националния интерес

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3135 Весело

  Целта е "Белене" да бъде възложена на Русия, за да има своя АЕЦ в ЕС"

  "Между другото тя ги е информирала, че този проект ще бъде с мажиритарно държавно участие, тоест повече от 50%, а на нас ни обясняват, че държавата няма да даде и един лев повече в проекта."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 828 Неутрално

  Точно, кратко и ясно - най големият проводник на руските интереси на територията са гербаджиите и техните сателити - БКП, Атака, патриоти , ВМРО и ДПС - нищо че говорят против проекта.
  Не е гьол, а корупционно блато, в което плуват тлъсти и гноясали туловища на управляващата сган.
  Къде сте милиционери от всички краища на територията, да защитите най-голямото находище на корупция в БГ...
  Само този руски проект е достатъчен да размърда и малкото останало разсъдък под хилядната кохорта фуражки.
  Ама , колко да е тоя разсъдък👨🏼‍✈️👨🏼‍✈️👨🏼‍✈️👨🏼‍✈️

 9. 9 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  Ако има пазар Белене ще се направи за нула време. Засега пазар нямаме в следващите 27 години докато работи Козлодуй. Затова засега Белене се използува за убиване на времето и словесни упражнения.

 10. 10 Профил на Just Бахур
  Just Бахур
  Рейтинг: 269 Весело

  Касчиев, както винаги (подобно на Котев) много умело манипулира с фактите с цел формиране на погрешни впечатления у читателя. Нека все пак тези двама физици помнят, че в България има достатъчно много хора, които разбират от ядрена енергетика и ядрени реактори, бидейки също физици и инженери в сферата.
  Белене, като всеки друг проект си има предимства и недостатъци. Просто предимствата са по-вече. А 7ми в Козлодуй е мъртвороден проект, лобиращ за АП1000. Пък и вижте кой е директор там - част от дриймтийма на асковкия каунь Делян Добрев...

  ДА на АЕЦ Белене! Ядрената енергетика е гарант за безкарбоново бъдеще! Потомствен антикомунист!
 11. 11 Профил на pilis
  pilis
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Прав е Касчиев,за какво ни е ядрена енергетика,по-добре да шием гащи на ишлеме за Италия например!

 12. 12 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2564 Весело

  " Ако хипотетично АЕЦ "Белене" започне работа след 10 години, делът на ядрената електроенергия би се вдигнал от сегашните 33% до над 60%, естествено ако има пазар за тази скъпа електроенергия. Така бихме станали страната с най-висок дял на ядрената електроенергия в света и то без планирания 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Представяте ли си какъв абсурд - България, която не владее нито една ядрена технология, с дефицит на електроинженери, физици, химици, техници, да се изпъчи пред страните, които имат всички ядрени технологии, произвеждат целия спектър от оборудване за атомни централи, ядрено гориво и т.н. Или както са казвали едно време - на гол тумбак, чифте пищови!"

  Само така Касчия, какви са тези високи проценти на ядрена енергия?! Най-добре е като затворим Козлудуй да ликвидираме окончателно това опасно производство но енергия и тогава ще цъфнем и вържем с квалифицирани кадри от сервитьори, бармани, камериерки и прочие обслужващ персонал!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 13. 13 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2564 Любопитно

  До коментар [#5] от "Julian Mall":Поредния идиот трол който се гаври с експертите и националния интерес
  —цитат от коментар 6 на dinko


  Какъв ни е националният интерес да произвеждаме ток от перки, панели и тор и да го купуваме от турските АЕЦ?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 14. 14 Профил на Petio Petkov
  Petio Petkov
  Рейтинг: 48 Неутрално

  Освен разширяването и модернизацията на съществуващите мощности, Финландия строи нова АЕЦ в „Ханхикиви“. Реакторите там ще бъдат руско производство – ВВЕР-1200/В-491, от 3+ генерация.
  В унгарската АЕЦ „Пакш“ 2 също се монтират руски реактори от този тип.

 15. 15 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Весело

  До коментар [#10] от "Антикомунист и антиГЕРП":

  Абе не знам какви сравнителни предимства има Белене, пък 30 години все не може да тръгне, да му се не види, как беше в оня виц - никой не ме обича, а пък аз съм еба ти пича....
  А Касчиев на фона на Теменужка Петкова е като Маргарет Тачър спрямо Борисов.

 16. 16 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3020 Неутрално

  Прав е Касчиев,за какво ни е ядрена енергетика,по-добре да шием гащи на ишлеме за Италия например!
  —цитат от коментар 11 на pilis


  Това ли правят във ВИЕНА и в АТИНА

  където НЯМАТ РУСКА АЕЦ

  По-точно НЯМАТ НИКАКВА АЕЦ

  Апропо
  България като не произвежда клетъчни телефони
  и ЛСД телевизори
  ДА НЕ БИ БЪЛГАРИТЕ ДА СА ОСТАНАЛИ БЕЗ ТАКИВА

  БелеНЕ а КОРУПЦИОНЕН ПРОЕКТ чрез който

  БЮДЖЕТЪТ НА БЪЛГАРИЯ се изночва В ПОСОКА РУСИЯ

  и в посока на едни НЕНАСИТНИ НОЩНИ ШКАФЧЕТА с ПАЧКИ НАДИПЛЕНИ В ТЯХ

 17. 17 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3020 Неутрално


  РУСКИЯТ ЯДРЕН ТЕМЕНУЖНИК

  е нужен само и единствено за

  ПЪЛНЕНЕ на НОЩНИ ШКАФЧЕТА с ПАЧКИ

  и за ПЛАЩАНЕ ДАНЪК РУСИЯ

 18. 18 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  Ясни аргументи и логика - това не е по вкуса на всеки, особено на тези които им СД привижда “велика БГ”. Добавяме рубладжийство - и смеската става много токсичка.
  Някак си обаче е забравен един много сериозен аргумент - цената и щетите свързани с ядрените отпадъци, които произвеждат тези “самовари”.
  Тогава еФтинат енергия съвсем оттича!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3885 Неутрално

  Белене е корупционен руски проект.

  Той никога няма да произведе ток, но дълги години ще произвежда корупция.

  Чрез него България ще изплати на Русия 15-20 милиарда даждие, а още няколко милиарда ще потънат в джобовете на картела ГЕРБ-БСП-ДПС.

  Белене няма друго предназначение, освен пълнене на руски и нашенски ненаситни крадливи гуши.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Пак празни приказки.
  Абе Късчиев пиши колко ще ни струват реакторите не като се сртоят а като спрът.
  Колкоще ни струва като време и пари за да се съхранява отработеното гориво.
  И че при спрени блокове 1-4 почти всички от кадрите продължават да работят.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 21. 21 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  До коментар [#13] от "Julian Mall":

  Ако България построи Белене с държавни пари и го амортизира 60 години токът ще струва 6,7 стотинки киловатчас при 20% печалба.
  Белене е единственият ни проект който може да уеме парите на Държавата поне малка част. Иначе валутният ни резерв ще стане 100 милиарда.
  Но нямаме пазар в момента.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  За пръв път, в прав текст (от такова експертно ниво), се каза ИСТИНАТА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА АЕЦ БеляНе! А тя е:
  1. кремълци държат да имат атомна бомба на територията на ЕС (покрай която да източват пари и да ползват за изнудване);
  2. тиквата и калинката са поели лични обещания пред Путин и се тресат от страх, какво ще им се случи, ако не успеят да прокарат кремълската идея.

  Тиквата, правейки се на по-прост отколкото е, се опитва да направи процеса необратим, заГРОБвайки България. Това беше и посланието в онази пресконференция с парламентарната група зад гърба.
  За никаква еврозона и ЕРМ, не става въпрос!
  Тези трябва да бъдат разкарани незабавно. Преди да са подписали документи, които водят до неустойки за милиарди (евентуално)!
  Спомнете си, как някакъв чиновник, подписа анекс, с който държавата плати 1,2 милиарда за двата "чайника". Последствия за подписалия - НИКАКВИ! Това е целта на тиквата - да се задържи поне юли месец, за да подпишат договор за БеляНе!!!

  О С Т А В К А !!! и съд, крадци и лъжци безподобни.

 24. 24 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  В момента има 12 гигавата инсталирани мощности .При максимално потребление от 7 гигавата зимата.Вчера максималното потребрение е било 4 гигавата в 20 часа. Плюс най-бързо намаляващото население в света-с по 60-70 хиляди на година. Т .е потреблението все повече ще намалява. И сега има излишък от мощности,а какво остава при намаляло потребление и нови мощности.

 25. 25 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2521 Весело

  "процесът трябва да се започне отначало" - за ГРЕБ калинките това им идва дюшеш, защото протакането, наливането на някакви пари, преливането от пусто в празно е стил на "работа". Дебелокожи са, арогантни и е лошото, че намират подкрепа колкото и да лъготят.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 26. 26 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1554 Неутрално

  Одобрявам написаното от автора.
  Видях няколко критични коментара под него, но нито един, който да предложи контра-аргументи на същото ниво.
  Критика - да.
  Присмех - да.
  Обиди - да.
  Аргументи - никакви.
  Мисля си, че на Борисов му е ясно, че няма да се случи белене.
  Но иска шум за да може да си измие ръцете пред руснаците.
  Т.е. не бих се учудил ако го играе съвсем нарочно.
  Няма как хем руснаците хем Европа да е доволна, то е ясно.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 27. 27 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  В момента ГЕРБ се инати за Белене по същия начин, по който 2005-2009 г. се инатеше тройната коалиция. А истината е, че ако направим 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, от Белене няма никаква икономическа нужда.За ядрения стратег Теменужка Петкова е напълно излишно и обидно да се говори.
  —цитат от коментар 3 на boevbisser  До коментар [#3] от "boevbisser":

  Но нали този 7-ми блок пак ще бъде направен с РУСКИ реактори? С тези които бяха предназначени за АЕЦ"Белене". А нали се отхвърля "Белене" точно защото е руски.

 28. 28 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 905 Неутрално

  Нали щяхме да ги продаваме тези реактори. Те сигурно ръждасяха и не стават за нищо.

 29. 29 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  Освен разширяването и модернизацията на съществуващите мощности, Финландия строи нова АЕЦ в „Ханхикиви“. Реакторите там ще бъдат руско производство – ВВЕР-1200/В-491, от 3+ генерация. В унгарската АЕЦ „Пакш“ 2 също се монтират руски реактори от този тип.
  —цитат от коментар 14 на Petio Petkov  До коментар [#14] от "Petio Petkov":

  Това е в бъдеще време... Пак ще го кажа - ЕС и САЩ няма да позволят Русия да построи атомна централа в Европа докато тя не върне Крим на Украйна.

 30. 30 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Любопитно

  До коментар [#27] от "deaf":

  Кой ти го каза това за реакторите в 7-ми блок?
  Имаше идея реакторите да се използват там, но не съм чул да е официализирана.

 31. 31 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  До коментар [#30] от "boevbisser":

  Не е нужно да ми казват... Ти какво предлагаш? Да купим още реактори за да ги инсталираме в "Козлодуй",а тия два реактора,които вече са купени,да стоят като паметници на тъпотията?!

 32. 32 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 568 Неутрално

  Боже, колко мъка (простотия и неграмотност) има по тоя свят, боже!

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 33. 33 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  До коментар [#23] от "vhv":

  Как Русия ще изнудва с АЕЦ"Белене" България,че нещо не те разбрах?! Па тя Русия и сега си има атомна централа в Козлодуй. И какво от това?

 34. 34 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Весело

  До коментар [#31] от "deaf":

  Винаги най-добрата идея е била реакторите да се монтират в Козлодуй. Не знам обаче дали е технически възможно, трябва да кажат по-компетентни хора.
  Само че в момента ситуацията е леко шизофренична - не може едни и същи реактори да се предвиждат и за Козлодуй, и за АЕЦ Белене.

 35. 35 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 780 Неутрално

  ...... Това беше и посланието в онази пресконференция с парламентарната група зад гърба. За никаква еврозона и ЕРМ, не става въпрос!.....Това е целта на тиквата - да се задържи поне юли месец, за да подпишат договор за БеляНе!!!....
  —цитат от коментар 23 на vhv


  ++++++++++++++++++++++++++
  Абсолютно! само абсолютни глупаци могат да си вярват, че банкянгския гангстер се вълнува от чакални, ЕЗ, или доброто битуване на бг пенсионерите. Треперят му гащите, защото това бе главната цел, с която дойде на власт кабиннета на Борисов 3, и ако не удържи на обещанието си, и пистолетът от шкафчето му няма да го спаси

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2175 Неутрално

  "Възниква въпросът - всъщност защо искат да строят толкова реактори и защо е тази нагласа, след като е очевидно, че ядрената енергетика в света е в упадък. Например от началото на тази година не е започнат строеж на нито един ядрен реактор в света. "

  'баси толупина, да беше дал за сравнение само периода на аутбрейка!

  I Want To Believe
 39. 39 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3020 Неутрално  Едни НОЩНИ ШКАФЧЕТА трябва да бъдат НАПЪЛНЕНИ С ПАЧКИ

  и един ДАНЪК РУСИЯ трябва да бъде НАДПЛАТЕН

  Затова е нужно да го има БелеНЕ

 40. 40 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3135 Весело

  До коментар [#23] от "vhv":1. кремълци държат да имат атомна бомба на територията на ЕС (покрай която да източват пари и да ползват за изнудване);

  Още по по подли са, ама Теменужка излъгала българите и финтирала руснаците

  Между другото тя ги е информирала, че този проект ще бъде с мажиритарно държавно участие, тоест повече от 50%, а на нас ни обясняват, че държавата няма да даде и един лев повече в проекта."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 41. 41 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3020 Неутрално

  Освен за ПЪЛНЕНЕ на НОЩНИ ШКАФЧЕТА с ПАЧКИ

  и за ПЛАЩАНЕ ДАНЪК РУСИЯ

  БелеНЕ ще се използва и като

  ХРАНИЛКА за РУСКИТЕ МИШКИ и ЧЕПИГИ

  ХХХ броя РУСКИ МИШКИ и ЧЕПИГИ ще получават

  ПЕТЦИФРЕНИ ЗАРПЛАТКИ в ЕВРО и ДОЛАРИ

  като ДИРЕКТОРИ
  ЧИНОВНИЦИ
  СЕКСРЕТАРКИ
  ШОФЬОРИ
  ОХРАНА

  в БелеНЕ

  НАЙС А !!!!!

 42. 42 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 597 Неутрално

  Тази централа се строи от 1981 година. И още нищо няма, дори актуален лиценз няма. Вероятно никога няма да бъде построена, целта е парите ни ще продължават да изтичат в Русия.

 43. 43 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Тъпа държава, необразовани крадци, простаци и селяндури. В политиката няма как да влезе нормален, мислещ човек! Юристи, икономисти (май трябваше в кавички да ги сложа), милиционер и подобни пуцаджии!

 44. 44 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 51 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drugii":

  Виждал ли си , колко е себестойността на "ЕКО" енергията? Колко е на АЕЦ? До каква степен можеш да разчиташ на "ЕКО" енергията? Целта на ЕС е да сложи на колене всички независими страни и да ги направи зависими. България от най-голямия износител и производител на ел енергия , се превърна в зависима страна, и внасяхме ел енергия, което беше върха на сладоледа. АЕЦ "Козлодуй" беше модернизиран малко преди приемането ни в ЕС . И какво беше изискването, няколко блока да бъдат затворени, защо ли ? Вижте , от къде внасяхме ел енергия началото на годината и коя страна е Европа има най-много АЕЦ.

 45. 45 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Достатъчно съм чел "Фактор", за да знам, че щом там пише нещо за Русия, то е изпълнено с толкова омраза, че поне 1/3 от него не е истина. Хайде няма нужда и тук да го четем.

 46. 46 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drugii":Виждал ли си , колко е себестойността на "ЕКО" енергията? Колко е на АЕЦ? До каква степен можеш да разчиташ на "ЕКО" енергията? Целта на ЕС е да сложи на колене всички независими страни и да ги направи зависими. България от най-голямия износител и производител на ел енергия , се превърна в зависима страна, и внасяхме ел енергия, което беше върха на сладоледа. АЕЦ "Козлодуй" беше модернизиран малко преди приемането ни в ЕС . И какво беше изискването, няколко блока да бъдат затворени, защо ли ? Вижте , от къде внасяхме ел енергия началото на годината и коя страна е Европа има най-много АЕЦ.
  —цитат от коментар 44 на Dimitar Mihaylov


  Хайде сега повтаряй след мен:
  В началото гсм-тата бяха като тухли, батериата им караше няколко часа, после станаха малки и караше по 10 дни, после се превърнаха в смарт телефони и пак караше ден. Сега карат по 3-4 дни!

  Сега пак повтаряй след мен. Соларните технологии напреднаха в сранение с преди и ефектинвността се повишава (както и вятърните турбини), ядрените технологии се развиват само и почти в посока сигурност!
  Защо?! Хайде пак след мен:
  Сухраняването на ядрените отпадъци е абсолютно нерентабилно и е за доста дълъг период от време - можеш да се поинтересуваш - напиши в гуглето Маяк!

 47. 47 Профил на rta48522758
  rta48522758
  Рейтинг: 271 Неутрално

  До коментар [#4] от "Николай Колев":

  Аз също!Няма по-голям евроатлантик ат ББ.Закусва,обядва,вечеря с европейските лидери.Умело се сваля на американския посланик.Не ми се ще да гадая, в какви отношения е с Ердоган,макар че не ми липсва фантазия(обаче има и модератори),но те са крепки.Какво друго ни трябва!А, да.Разголи се пред нас и нямакакво да крие.1-2 милиона са си нищо.Той е като скала пред руските интереси и българските такива.А предателката Теменужка още утре може да я прати в Норилск,да види тя!!!  ПП Нама друг,няма друг.Но повече да не го снимат гол,че почва да ми се повдига от народа и от себе си дори.

 48. 48 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 347 Неутрално

  До коментар [#42] от "blagoj":

  Добре, че не построихме АЕЦ "Белене" в срок. Сега щяхме да имаме 6 реактора по 1000МВт и да се чудим какво да ги правим когато консумацията през пролетта и през нощта пада до 2800МВт. Козлодуйските реактори имат 10-15г. живот а беленските щяха да са с 15-20г. За 10г. трябваше да ги спираме всичките. Според мен трябва да се построи 7 блок в Козлодуй(те го искат това защото ще останат без работа). Мариците да минат на газ(тригенерация) но не повече от 1-1,5ГВт. Все пак трябват базови мощности. Добре, че имаме ПАВЕЦ "Чаира" и една по-малка за да са в симбиоза с ФЕЦ и ВяЕЦ.

 49. 49 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3885 Неутрално

  Анализът на Касчиев - който очевидно знае какво говори - разбива на пух и прах лъжите на мисирките и на такива като перков (къде се загуби тоя човек?), че проектът бил "с международно участие", че бил "българо-руско-американски" и пр. глупости за прах в очите.

  Проектът е руски, част от дългосрочната руска стратегия за поставяне на Европа, и България в частност, в състояние на трайна зависимост от кремълския енергиен шантаж.

  Този проект, освен икономически неизгоден, е КРАЙНО ОПАСЕН за България, Европа и света, защото поставя руски самовар в сеизмична зона. Единствената ни надежда е той никога да не бъде завършен, за да си останем само с дадените пари, а не и като епицентър на втори европейски Чернобил.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 50. 50 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 226 Неутрално

  До коментар [#26] от "Боби Колев":

  Касчиев както винаги е пресолил манджата. Смесва важно и маловажно, истина, полуистина и лъжа. И трупа ли, трупа. За да си добър манипулатор се иска мярка. Ама няма да се научи.

  Та затова контрааргументи на същото ниво като неговото никому не са нужни. Трябват верни и съдържателни доводи. И тук Касчиев е прав - нашите специалисти никакви ги няма. Особено пък в държавната администрация. Много жалко.

 51. 51 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3653 Неутрално

  До коментар [#27] от "deaf":

  Има едно изречение, което казва всичко. САЩ са против, защото изпадаме в руска зависимост. Ако беше друга страна, до сега да е пусната централата. И си прав, че при седми реактор в Козлодуй, пак ще ползваме руски. Явно, повечето просто си пишат.

 52. 52 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Този проект е меко казано вреден за България, откъдето и да го погледнеш. Всичко се върти около усвояването на едни средства от крадливата шайка...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 53. 53 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2390 Любопитно

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Чудя се как е възможно това да се случи при Баце, този свят човек, който е пълен антипод на Корнелия и комунистите? Поне така разправяха симпатичните гербаджийчета...

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 54. 54 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  До коментар [#21] от "Да вярваме на истината":

  Простете, може ли малко повече инфо как точно се получават тези числа.

 55. 55 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3469 Любопитно

  Проектът белене няма нито една смислена икономическа или техническа обосновка ....Проект койтом видимо прокарва руските интереси в ЕС...обричащ България на енергиина зависимост за едни 50 години!при бурното развитие на новите енергиини технологии самп сле 15 години днешните ядрени мощности ще са пълен архаизъм......Е имено и това е целта на Расия ......да ни направи зависими и неконкорентноспособни

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 56. 56 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  Ако има пазар Белене ще се направи за нула време. Засега пазар нямаме в следващите 27 години докато работи Козлодуй. Затова засега Белене се използува за убиване на времето и словесни упражнения.
  —цитат от коментар 9 на Да вярваме на истината


  И покрадване, че то иначе един гьол и за развъждане на риба не става.

 57. 57 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3469 Любопитно

  До коментар [#44] от "Dimitar Mihaylov":

  Простете ама ние сега НЯМА на кого да продаваме ел.енргия която ни е с 26% повече!!!А ако има още два безмислени самовара какво ще правим?Ще затворим всички ТЕЦове+2/3 от ВЕЦовете....За да имаме ненергия която ще ни струва минимум 2.5 повече от сега (без ДДС и разпределени)...Айде без глупости!!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 58. 58 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 936 Любопитно

  До коментар [#26] от "Боби Колев":Касчиев както винаги е пресолил манджата. Смесва важно и маловажно, истина, полуистина и лъжа. И трупа ли, трупа. За да си добър манипулатор се иска мярка. Ама няма да се научи.Та затова контрааргументи на същото ниво като неговото никому не са нужни. Трябват верни и съдържателни доводи. И тук Касчиев е прав - нашите специалисти никакви ги няма. Особено пък в държавната администрация. Много жалко.
  —цитат от коментар 50 на dr.maris


  След като знаеш контрааргументите, защо не консултираш администрацията?

 59. 59 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 936 Весело

  До коментар [#21] от "Да вярваме на истината":Простете, може ли малко повече инфо как точно се получават тези числа.
  —цитат от коментар 54 на lz73


  Пише се единица и после 11 нули. Фасулска работа.

 60. 60 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1607 Неутрално

  И без да си професор и име в този вид енергетика , бих попитал следното : Първо , защо никой експерт не запита отговорните лица , за причините поради които , АЕЦ-а не беше построен , когато беше на дневен ред ..., второ , защо никой не носи отговорност за това......трето , какъв е смисълът сега да се строи нещо с доказуемо остаряла технология , вместо , ако наистина се налага сега да се строи този вид енергетика , да се построи нещо ново , ултрамодерно и в интерес на ЕС , какво пречи......нищо ! Междувременно и да се вземат мерки срещу отравянето на природата от разните ТЕЦ-ве , защото при наличието поне на руската газ , по-изгодно ще са съществуващите " Марици " да преминат на газ....проблеми , ами политиката на някои или нашите икономически интереси са по-важни ?!

 61. 61 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 904 Неутрално

  ,,Целта е "Белене" да бъде възложена на Русия, за да има своя АЕЦ в ЕС,,
  По идиотска теория не бях чувал !!!

 62. 62 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Всяка руска атомна централа е прикрит ядрен атентат, детонаторът за който е в Кремъл.

  Недопустимо е в страна-член на НАТО да се монтира руско оръжие за масово унищожение.

  ...

  Navigare Necesse Est
 63. 63 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Стигнах до Касчиев и Фактор и се отказах да чета нататък. Преминавам на мненията.

 64. 64 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1056 Разстроено

  Бая народ има за трепане, ама няма кой да задейства процедурата. Едно стотина-двеста души като се опукат, държавата ще заприлича на нормална държава и ще си остане в Европа, а не в Североизточна Евразия, дето все ни тикат комунистите вече 75 години. И няма к'во да се коментира повече - слаб народ сме и това е факт...

 65. 65 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#27] от "deaf":
  "нали се отхвърля "Белене" точно защото е руски."

  Отхвърля се Белене , защото не е необходим, излишен е, няма нужда от него.

 66. 66 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#23] от "vhv":
  "как някакъв чиновник, подписа анекс, с който държавата плати 1,2 милиарда за двата "чайника". Последствия за подписалия - НИКАКВИ! "

  До сега няма мисирка , която да зададе въпрос на главния прокурор , защо не е повдигнато обвинение към този, който е подписал неизгоден договор , от който България губи милиарди.

 67. 67 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#63] от "gwe49620445":

  Чети кудкудякането на мисирките и не ни занимавай със себе си.

 68. 68 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2679 Неутрално

  До коментар [#27] от "deaf":"нали се отхвърля "Белене" точно защото е руски."Отхвърля се Белене , защото не е необходим, излишен е, няма нужда от него.
  —цитат от коментар 65 на tacheaux  До коментар [#65] от "tacheaux":

  Това също. В близките 15 или 20 години няма да имаме нужда от нови енергийни мощности. Но след това?
  Предателство към България е да се строи руска атомна централа при положение,че Русия е враждебна към НАТО и ЕС,на които е член България...


  До коментар [#62] от "Schopenberg":


  Всяка руска атомна централа е прикрит ядрен атентат, детонаторът за който е в Кремъл.Недопустимо е в страна-член на НАТО да се монтира руско оръжие за масово унищожение. ...
  —цитат от коментар 62 на Schopenberg


  Не е вярно. АЕЦ"Белене" ще се строи заедно с американски и европейски фирми. Русия дори показа на "Уестингхаус" какви са параметрите на доставяното от нея ядрено гориво,само и само за да се построи "нещо" с нейно участие. От монопола на СССР няма и помен днес.

 69. 69 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#33] от "deaf":

  Ясно е, че нищо не си разбрал. В противен случай нямаше да задаваш глупави въпроси.

 70. 70 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 484 Неутрално

  русия строи нови аец в унгария/чехия.

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 71. 71 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#44] от "Dimitar Mihaylov":

  Ако не беше с ПУЦ, можеше и да схванеш нещо, но сега... М/у другото - знаеш ли какво е ТЕХНОЛОГИЯ и знаеш ли коя година е сега? Защото мисленето ти е някъде от края на'80-те.

 72. 72 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#18] от "B52":
  "Някак си обаче е забравен един много сериозен аргумент - цената и щетите свързани с ядрените отпадъци, които произвеждат тези “самовари”.
  Тогава еФтинат енергия съвсем оттича!"

  Вчера писах на тази тема , че в себестойността на тока , който произвежда АЕЦ Козлудуйне влизат разходите по строителството на хранилища за ядрени отпадъци, а те не са сникак малки. Освен това в себестойността на тока произвеждан от АЕЦ Козлудуй не влизат и стотиците милиони евра , които ЕС дава за консервирането на първите четири блока , които ние щяхме да даваме , ако искането за тяхното спиране не беше от ЕС.
  От професор Касчиев зная , че АЕЦ Козлодуй плаща символична застрахователна вноска за поемане разходите от еветуални атомни аварии от типа на Фукушима. С други думи АЕЦ Козлодуй работи на застрахователен риск. Застраховката не може да покрие огромните разходи и загуби при евентуална авария , разходи и загуби от порядъка на десетки милиарди , непосилни за икономиката на България. Спестяваме от застрахователни вноски, които също така трябва да влизат в себестойността на произвежданата атомна електроенергия.

 73. 73 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#68] от "deaf":
  "В близките 15 или 20 години няма да имаме нужда от нови енергийни мощности. Но след това?"

  След това пак няма да имаме нужда от нови енергийни мощности.

 74. 74 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  Русия има много АЕЦ в ЕС - поне в Чехия, Румъния и други страни от бившите си колонии, които не искам детайлно да изброявам. В България има само две алтернативи. Първата е вятър, слънце и въглища. Втората е вятър, слънце и ядрена енергия. Въглищата могат да се заместят с газ или мазут, но е опасно, понеже са вносни суровини. Третата възможност е да се засили строителството на водни електроцентрали заедно със строителството на множество големи язовири. ВЕЦ не могат да задоволят всичките нужди, но е грехота една страна с толкова планини и реки да не използва това природно богатство и да оставя ценната вода да се оттича в моретата.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 75. 75 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  В статията не се казва честно и ясно, че ЕС ще наложи затварянето на въглищните централи в ЕС. Основният въпрос е откъде електричество, когато това се случи. Ядрените централи не са в упадък, а са доста на брой по света и няма нужда от нови. Турция строи ядрени централи.Затварят се стари - вчера започна затварянето на френска централа на германската граница. САЩ и ядрените сили не могат без ядрени централи - в тях се добива плутоният за онези страшни оръжия. Това че САЩ имат много въглища на няколко метра само под земята и че Тръмп отмени забраната за въглищни централи е основната причина да не строят нови ядрени централи. Въглищните цапат но са по-евтини и безопасни. Но в ЕС не е така.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 76. 76 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално


  До коментар [#74] от "Сатана Ликующий":
  "Русия има много АЕЦ в ЕС - поне в Чехия, Румъния и други страни от бившите си колонии, които не искам детайлно да изброявам. "

  Няма какво да изброяваш , защото АЕЦ с руска технология и реактори не са много. Има такива в Чехия , Словакия, Унгария и България по една строени по съветско време. Всички те са с гаранционен срок на експлоатация , който изтича.
  Изграждащата се АЕЦ В Румъния не е с руско участие и с руски реактори.

 77. 77 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3885 Неутрално

  До коментар [#53] от "vesolr":

  "Чудя се как е възможно това да се случи при Баце, този свят човек, който е пълен антипод на Корнелия и комунистите?"

  Хаха, и последна преграда пред руския империализъм... :))))

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 78. 78 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#74] от "Сатана Ликующий":
  ". В България има само две алтернативи. Първата е вятър, слънце и въглища. Втората е вятър, слънце и ядрена енергия. Въглищата могат да се заместят с газ или мазут, но е опасно, понеже са вносни суровини. "

  Атомното гориво също е вносно.
  Що се отнася до слънцето , потенциалът за развитие на електропроизводството в България от слънчева енергия е огромен.Ако се монтират слънчеви панели на хилядите декари унищожена зема на Марица изток, те ще произвеждат ток повече от сегашните топлоцентрали.Да не говорим за възможността всяко домакинство живеещо в къща да си произвежда ток за собствени нужди от слънчеви панели , монтирани на покрива на къщата.Технологията за съхраняване на електричество също се развива. Няма да има нужда от големи базовите мощности при това положение.

 79. 79 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  Трябва план за развитието на бг енергетиката като цяло, в дългосрочен порядък. Наличието на енергийни източници в контекста на изглеждащото неизбежно затваряне на ТЕЦ, които досега осигуряват около половината от ел. енергията в микса. Крайният срок за експлоатация на Козлодуй. Възможностите на ВЕИ.
  Трябва и някакъв чисто икономически анализ и прогноза. Каква икономика имаме. Как ще се развива, очаквани нужди. Пък и демографията. Отделно, аджеба, тия 10 милиарда, които по спомени струва изграждането на един енергоблок няма ли да е по-лесно ако се наложи да внасяме ток с тях няколко десетилетия. И да, ядрената енергетика в дългосрочен план е много евтина, но в краткосрочен е много скъпа. И сега, предприятията, особено в цветната металургия, пищят от високите цени на тока. Хайде да си представим ако трябва да плащат години наред още по-високи цени за тока от Белене. И ей таквиз неща. Ама тук никой не мисли дългосрочно. Тулупът първо говореше за гьола в Белене. Хвалеше как спрял нам колко руски проекти. Пък после и за Белене кандиса и за патока.
  Онова измъчено и препрявяно нещо като анализ на БАН, дори калинките го забравиха и гледат да не го споменават.
  Изобщо, трябва да се прецени прагматично разходите и ползите. Няма смисъл да имаме на гол тумбак чифт реактори, за да се разпалва националната ни гордост. Аз нямам проблем да внасяме ток от Румъния или Турция, ако знам, че в следващите 30-40г. това ще е по-евтино от АЕЦ

 80. 80 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  До коментар [#59] от "До руските мекерета":


  Ако България построи Белене с държавни пари и го амДо ортизира 60 години токът ще струва 6,7 стотинки киловатчас при 20% печалба.
  —цитат от коментар 21 на Да вярваме на истината

  Пише се единица и после 11 нули. Фасулска работа.
  —цитат от коментар 59 на До руските мекерета


  Признавам си честно, че това с многото нули ми убягва. Обаче подозирам, че Вие имате открития, които ще Ви донесат Нобелова награда за икономика.
  Щото АЕЦ Козлодуй продава в момента ток по 5.5 ст. на kWh. Козлодуй е амортизирана отдавна и тези пари покриват експлоатационните разходи и печалба, която хич не е 20% от 10млрд....Та Вие явно сте намерил начин с разликата от около 1.2ст. да успеете да изплатите инвестицията в Белене и да я докарате на 20% печалба...Готов сте за Нобелова награда.
  Иначе сериозните сметки показват съвсем други числа...

 81. 81 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  До коментар [#74] от "Сатана Ликующий":


  .... Третата възможност е да се засили строителството на водни електроцентрали заедно със строителството на множество големи язовири. ВЕЦ не могат да задоволят всичките нужди, но е грехота една страна с толкова планини и реки да не използва това природно богатство и да оставя ценната вода да се оттича в моретата.
  —цитат от коментар 74 на Сатана Ликующий


  Доообре! Това ми хареса! Нещо подобно казвам и аз.
  Има дребен проблем. Знаете ли кой е Тома Белев?

 82. 82 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2538 Весело

  Какъв ни е националният интерес да произвеждаме ток от перки, панели и тор и да го купуваме от турските АЕЦ?!
  —цитат от коментар 13 на Julian Mall

  +++

  Ползата е никаква , ама менторите на професионалните либерални ентусиасти,русофоби и туркофони ,обединяват усилия защото са си турнали офшорните парички в ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове,перки и фотоволтаци с които е доста скъпо за потребителите, да не говорим каква тояга ще усетят малкия и среден бизнес, като разберат ,че на есен чуждестранната търговско-банкова окупация си е договорила евтин ток а за тях енергията само ще поскъпне!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 83. 83 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Този докарва от 9 извора вода, за да твърди, че АЕЦ Белене не трябва да се строи. Много е интересно как изобщо такава персона е попаднала в бранша. Но пък набляга точно на тезата, че в никакъв случай Русия не трябва да го инвестира. Ми що пък простичко не обясни защо нашите атлантически братя нещат да инвестират в Белене? И изобщо в България? По този начин даже и аверите му ще разберат. И поне няма да плещят глупости.

 84. 84 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Любопитно

  До коментар [#73] от "tacheaux":

  Ако след 2025 г. отпаднат Мариците, всъщност България ще има нужда от базова мощност, но не и от АЕЦ Белене. Прехвърлянето на една или две Марици на газ, или седми блок в Козлодуй ще са предостатъчни, а и доста по-евтини от Белене, което все още е неясно колко ще струва.
  То не че знаем колко ще ни струва Държавната петролна компания, ама хайде да не се заяждаме....

 85. 85 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2984 Весело

  До коментар [#79] от "anton83":

  Абе какъв анализ и каква дългосрочна прогноза ти е в главата?
  То нашето правителство не е променило очакването си за спад с 3.2 % на БВП за тази година, при условие, че всички останали институции прогнозират 7-8-9 %.....
  Дългосрочно тук е до края на мандата, последният изтича март 2021 и така - следващите да мислят дългосрочно.

 86. 86 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  До коментар [#83] от "Judjuk":


  .. Ми що пък простичко не обясни защо нашите атлантически братя нещат да инвестират в Белене? И изобщо в България? По този начин даже и аверите му ще разберат. И поне няма да плещят глупости.
  —цитат от коментар 83 на Judjuk


  Мисля, че подобно обяснение беше дадено преди време от RWE..."Според разсекретена грама на американския посланик това е станало, защото РВЕ са разбрали, че сътрудничеството с техните български и руски партньори е "отрова" за бизнеса им."

 87. 87 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  До коментар [#73] от "tacheaux":Ако след 2025 г. отпаднат Мариците, всъщност България ще има нужда от базова мощност, но не и от АЕЦ Белене. Прехвърлянето на една или две Марици на газ, или седми блок в Козлодуй ще са предостатъчни, а и доста по-евтини от Белене, което все още е неясно колко ще струва.То не че знаем колко ще ни струва Държавната петролна компания, ама хайде да не се заяждаме....
  —цитат от коментар 84 на boevbisser


  Само да кажа, че такова нещо като бутване 7 блок в Козлодуй между останалите два не е толкова просто и по-евтино. Имам предвид, че това ще е нова мощност. Нов енергоблок, който се строи отделно от съществуващите и минава през същите процеси на сертифициране, през каквито би минала и централа на ново място и т.н и И колкото би струвало изгрждането на нов енергоблок в Белене, там някъде ще е и в Козлодуй. Разлика може да има евентуално в това, че другата инфраструктура вече е изцяло готова.

 88. 88 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Ако има пазар Белене ще се направи за нула време. Засега пазар нямаме в следващите 27 години докато работи Козлодуй. Затова засега Белене се използува за убиване на времето и словесни упражнения.
  —цитат от коментар 9 на Да вярваме на истината  До коментар [#9] от "Да вярваме на истината":

  И за крадене на пари от твоите хора - комунисти герб с подкрепата на комунисти - бсп, дпс и патрЕоте, А?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 89. 89 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  До коментар [#21] от "Да вярваме на истината":

  То ако баце върне оня милион Евро в бюджета и не се прави на бащица да строи това (беляНЕ) и онова (пАтока) много по-бързо ще се оправим.

  А бе, ние от кога все се оправяме, а министър председателя ни има един милион Евро джобни?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 90. 90 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  [quote#68:"deaf"][/quote]

  След 20 години ще има поне 1,2 милиона по-малко жители в България. При една сериозна програма за енергийна ефективност потреблението през лятото ще спадне от сегашните 4 гигавата на 2,а през зимата на 4.
  Така че нужда от нови мощности няма. Когато възобновиха проекта Белене през 2002г ни лъжица,че през 2020г щяло да има голям недостиг на ток.А мощностите работят на една трета от максималният си капацитет.

 91. 91 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2105 Весело

  14 от 28 страни членки на ЕС нямат ядрени централи?
  Някоя от тези страни да е умряла?

  А българските комунисти искат да ни заробят с две! И то руски!
  На гол тумбак чифте пищови!
  Защо ги траем още тези мутрокомунисти, да се чуди човек...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 92. 92 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#74] Ако се монтират слънчеви панели на хилядите декари унищожена зема на Марица изток, те ще произвеждат ток повече от сегашните топлоцентрали.Да не говорим за възможността всяко домакинство живеещо в къща да си произвежда ток за собствени нужди от слънчеви панели , монтирани на покрива на къщата.Технологията за съхраняване на електричество също се развива. Няма да има нужда от големи базовите мощности при това положение.
  —цитат от коментар 78 на tacheaux


  перките станаха много по-икономически изгодни. вече има 10 мегаватови перки, а преди 10-12 години 1 мегават беше върха. В дания, Англия и щатите в мексиканския залив в момента правят огромни офшорни вятърни паркове. фотоволтаиците им спадна цената в пъти и сега са рентабилни и без субсидии. обаче най-сериозния пробив е в децентрализацията на мощностите. тесла пусна 100 мегаватова батерия в Австралия, която обира пиковото елктронатоварване. това нашето белене е чисто и просто мафиотска схема за тъочене на пари и за политическо влияние. борисов са го заплашили, ама не някой тукашен, ами директно путин му е наредил, че ако не я направи ще го убие и това е. за това мълчи като путка и не смее да шавне, независимо какви ги сере наляво и надясно. но е нашо задължението да го махнем с простести. не на някого другиго.

 93. 93 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#0] от "статията":

  ,,От изявленията на политици и техните аналлизатори и медийни мисирки излезе, че е създаден консорц“

  Грешката е правилна...Проектът ,,Белене” се движи от АНАЛ Лизатори и мисирки... и не само, че не се брани националния ни интерес, ами точно обратното... краде се за негова сметка

  I shave with Occam's razor
 94. 94 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 568 Неутрално


  борисов са го заплашили, ама не някой тукашен, ами директно путин му е наредил, че ако не я направи ще го убие и това е.
  —цитат от коментар 92 на mihail_p


  ТОВА Е!

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 95. 95 Профил на Dubai
  Dubai
  Рейтинг: 8 Неутрално

  По интересното е къде Късчиев е станал Ядрен физик? Навремето в МЕИ нямаше така специалност.

 96. 96 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1838 Неутрално

  До коментар [#29] от "deaf":

  Пука му на Орбан, нажилетката, какво ще му позволите, ти и САЩ!

 97. 97 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 226 Неутрално

  До коментар [#95] от "Dubai":

  Той е завършил радиофизика и електроника във Физическия факултет на СУ. После защити дисертация по неутронна и реакторна физика. Това го прави самообразован реакторен физик. Ядрен или атомен физик никога не е бил.

 98. 98 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 694 Неутрално

  До коментар [#9] от "Да вярваме на истината":

  Пазар няма, доколкото Българската държава в лицето на Правителството е импотентно да заеме позиция за реализация на проекта. Затова никой не се натиска да купува нещо от нищо.

 99. 99 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1838 Неутрално

  По интересното е къде Късчиев е станал Ядрен физик? Навремето в МЕИ нямаше така специалност.
  —цитат от коментар 95 на Dubai


  Ами то в МЕИ навремето се учеха само занаяти! Физик, химия и мятематика се учеха в СУ.

 100. 100 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 694 Неутрално

  До коментар [#49] от "Norman Granz":

  До коментар [#48] от "Пламен Данаилов":

  До коментар [#46] от "rincewind":

  До коментар [#9] от "Да вярваме на истината":

  До коментар [#10] от "Антикомунист и антиГЕРП":

  Авторът на статията е неуспешен манипулатор и проводник на чужди интереси, които не смее да се изправи в пряк дебат с други хора, които разбират от ядрена енергетика и енергетика по принцип - а такива за щастие все още има в България, но за жалост не са в обкръжението на управляващата коалиция. То там кой ли и от какво разбира....

  Иначе АЕЦ "Белене", както и АЕЦ "Козлодуй" имат своето място като проекти и като мощности и както казва коментар номер 10, имат съответните предимства и недостатъци. Просто предимствата са повече и само целенасочено някой може да изтъква (от неграмотност или във вреда на Българската държава) само недостатъците.

  Лошото е, че в момента с неграмотността на властимащите и двата проекта са в задънена улица - АЕЦ "Козлодуй" се ликвидира предсрочно и без да му се използва пълния потенциал, а АЕЦ "Белене" се унищожава в зародиш. От второто преки печеливши за американските ТЕЦ-ове, които ще правят бизнес за стотици милиони още години напред, а Българската държава няма да има с какво чисто производство да ги замени.... Всичко ще е за сметка на всички нас, само ми е чудно, като опре ножа до кокала, от кой точно ще дирим възмездие, или ще ги караме наред..?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK