Адвокати от цялата страна искат оставките на Гешев и Кирилов

Висшият адвокатски съвет определи действията на прокуратурата в президентството като недопустими.

© Велко Ангелов

Висшият адвокатски съвет определи действията на прокуратурата в президентството като недопустими."Дневник" препубликува от 24smolian.com позицията на адвокатските колегии от страната, които искат оставките на главния прокурор Иван Гешев и министъра на правосъдието Данаил Кирилов заради погазване на правовия ред и юридическа некомпетентност. С позиция излезе и Висшият адвокатски съвет, който определи действията на прокуратурата в президентството като недопустими.


Адвокатските съвети на Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Хасково и Смолян, както и колеги от цялата страна, искаме оставките на главния прокурор на България - г-н Гешев, както и на министъра на правосъдието Данаил Кирилов. Ще подготвим и подписка за оставките на Гешев и Кирилов сред българските адвокати и граждани, а при нужда ще пристъпим към ефективни протестни действия, в рамките на позволените от закона такива, до подаването на оставки от посочените две лица.


Вчера г-н Гешев надмина себе си, като прескочи всички граници, извършвайки един от най-срамните и позорни актове в най-новата история на България.
Г-н Гешев поруга българската конституция и посегна по един безпрецедентен начин на институцията на държавния глава,


очевидно демонстрирайки, чия ръка е той и каква е истинската му мисия. Без да коментираме в подробности този срамен и отвратителен акт, ние, в качеството си на юристи и български граждани, призоваваме г-н Гешев незабавно да подаде оставка като главен прокурор на България, защото, считано от вчера, той няма моралното право да изпълнява тази длъжност. Няма и нужната легитимност, доколкото човек, погазил толкова грубо конституцията и правовия ред в страната, няма как да олицетворява институцията, призвана да гарантира тяхното спазване.


Бихме искали да припомним, че в своя позиция от 07 август 2019 г. Адвокатски съвет - Пловдив, в качеството си на орган на втората по големина колегия в страната, алармира обществеността, че г-н Иван Гешев няма необходимите нравствени и професионални качества да изпълнява функциите на главен прокурор на Република България. Още тогава пловдивските адвокати заостриха вниманието на обществото, че г-н Гешев изразява виждания и позиции, които са в директно противоречие с Конституцията и нормативната уредба в страната, и са недопустими за кандидат за тази отговорна и снабдена с изключително широки правомощия и власт длъжност.


Припомняме, че тогава, в свое интервю по БНТ, г-н Гешев загатна за особеностите на личността си в професионален и морален аспект, изразявайки позиция срещу конституционно залегналия принцип на разделение на властите,


изразявайки грубо неуважение към българските адвокати и погазвайки презумпцията за невиновност,


която е основополагащ за съвременния наказателен процес принцип. Пловдивските адвокати призоваха Висшия съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции при формиране на преценката дали същият отговаря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента, необходима за тази отговорна институция.


За съжаление, в месеците след избора на г-н Гешев за главен прокурор стана кристално ясно колко прав е бил Адвокатският съвет на Адвокатска колегия - Пловдив и колко погрешен е бил изборът на Висшия съдебен съвет на Република България. Г-н Гешев не само последователно следваше странните и противоконституционни идеи, прокламирани от него преди избора му, но засили до крайна степен негативното си отношение към българската адвокатура, както и грубото си неуважение към презумпцията за невиновност, създавайки опасната и противозаконна практика да се представят в аванс части от събран доказателствен материал по досъдебни производства, изведен от контекста, с цел да се дискредитират определени граждани, срещу които държавният апарат е решил да окаже репресивно въздействие.


И ако за г-жа Лаура Кьовеши приоритет на службата на европейския главен прокурор е борбата срещу организираната престъпност и корупцията, то за г-н Гешев, в качеството му на главен прокурор на България, приоритет е борбата с битовата престъпност, породена от икономическите условия в страната, плод на ширещото се развитие на организираната престъпност и корупцията.


Междувременно станахме свидетели и на


още едно падение на наш колега, достигнал по описан в басните на Михайловски начин до поста на правосъден министър


на България. В профила си във "Фейсбук" г-н Данаил Кирилов си позволи, използвайки доста просташки език, неприсъщ на юридическата общност в страната, да коментира събития, касаещи негов колега и предшественик на поста на министър на правосъдието - г-н Христо Иванов. Вместо да се изуми от действията на служителите на НСО, разиграли се през седмицата пред очите на цялото общество, довели и до поругаването на националния флаг от хората, призвани да пазят българските институции (нещо което не е успяла да направи никоя чужда армия, а направиха гардовете на НСО), г-н Кирилов си позволи да занимава обществото с творческите си пориви и "юридическите" си коментари по случая.


Вследствие на това стана очевидно за пореден път, че юридическите знания на г-н Кирилов не съответстват дори в минимална степен на изискванията на заемания от него пост. Недопустимо е министърът на правосъдието да не знае, че чл. 18 от конституцията обявява крайбрежната плажна ивица за изключителна държавна собственост, както и че в практиката на ВКС и ВАС последователно е изяснено, че статутът на имотите като публична държавна собственост не се определя от това дали за тях е издаден акт за публична държавна собственост или не тъй като, съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от ЗДС, актовете за държавна собственост не пораждат права, а само констатират и удостоверяват такива права.


Очевидно г-н Кирилов не познава и чл. 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който предвижда, че гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове. Това е разбираемо за човек, който вярва, че може да се търси отговорност на председателя на Върховния касационен съд за приетото в Тълкувателно решение на този уважаван съд, но нито една от горните позиции на г-н Кирилов не може да бъде приета, когато е изразена в качеството му на юрист и особено на министър на правосъдието.


Не подхожда на министър на правосъдието да се държи като придворен шут,


подобно поведение е унизително - както за институцията, така и за българската правна общност. Доколкото г-н Борисов нееднократно е заявявал позицията, че г-н Кирилов е сред най-компетентните юристи в неговата партия, на които той лично държи най-много в това му качество, то Бог да пази България от подобна "компетентност", с чиито проявления се сблъскваме ежедневно.


Уважаеми колеги, съграждани, до вчера в опасност беше демокрацията в страната, от вчера - в опасност е държавността. Българската адвокатура не може да стои безучастна, когато се поругават по безпрецедентен начин държавните институции, правата и достойнството на българските граждани. Поради това ние апелираме за незабавни оставки на г-н Иван Гешев и на г-н Кирилов от заеманите от тях постове.


Апелираме към всички колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни, да изразят своята позиция по поставените въпроси и да се включат в борбата за спасение на достойнството на българската нация, както са правили предшествениците ни много пъти преди нас! Да живее България!


Адвокатски съвет - Пловдив
Адвокатски съвет - Стара Загора
Адвокатски съвет - Благоевград
Адвокатски съвет - Хасково
Адвокатски съвет - Смолян
Адвокати от цялата страна


ПОЗИЦИЯ на Висшия адвокатски съвет във връзка с безпрецедентните действия на Прокуратурата от последните месеци:


Адвокатурата е призвана да отстоява принципите на демокрацията, върховенството на закона, защитата на правата на личността, нейното достойнство и сигурност.


Без правова държава е невъзможно да се защитават ефективно правата и интересите на българските граждани.


Висшият адвокатски съвет изразява своята тревога от начина, по който Прокуратурата на Република България в последно време изключва механизмите за гарантиране на правата както на гражданите, така и на обвиняемите лица, като по този начин поставя под огромна заплаха два от стълбовете на демокрацията - правото на защита и справедлив съдебен процес, и презумпцията за невиновност.


Превръща се в практика задържането на адвокати, в качеството им на защитници на физически лица. Адвокатът бива отъждествяван публично с неговия подзащитен, което е в драстично противоречие с процесуалното му качество.


Начинът, по който се извършват процесуално-следствените действия "претърсване" и "изземване", има за цел


търсене на публичен ефект, а не да се докаже вината на обвиняемия.


Това особено личи при извършените процесуални действия в сградата на президентската институция, която е символ на държавността.


Разпространяването на подбрани от прокурора доказателства по висящи досъдебни производства, нарушава грубо презумпцията за невиновност и съзнателно привлича медийното внимание към определени дела. Това създава впечатление, че решаването на правния спор зависи не от съда, а от общественото мнение.


През последните години се създаде практика прокуратурата да провежда шумни пресконференции, като оповестява образуването на дела, имената на задържани лица и твърдения за извършени от тях престъпления. На сайта на Прокуратурата се разпространяват подбрани доказателствени материали "с разрешение на наблюдаващия прокурор", обичайно преди вземането на мярка за неотклонение от съда. Критериите, по които прокуратурата преценява обществената значимост на делата и необходимостта от публичното им разгласяване, остават неясни. Неясни са и критериите, по които се разпространяват доказателства по висящи досъдебни производства, като начинът на техния подбор показва субективизъм и опит за публично вменяване на вина в нарушение на презумпцията за невиновност, далеч преди съдът да се е произнесъл.


Свидетели сме на системно нарушение на Директива 2016/343 на Европейския парламент


и на Съвета от 9 март 2016 г., относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да участват в наказателния процес. Директивата е категорична, че държавите от Европейския съюз, в т.ч. и Република България, следва да гарантират, че публичните органи не могат да предоставят информация на медиите, чрез която да сочат обвиняеми лица за виновни и че ако тежестта на доказване се прехвърли от обвинението към защитата, презумпцията за невинност също ще бъде нарушена.


Висшият адвокатски съвет намира, че тези порочни практики следва да бъдат преустановени незабавно.


Същевременно сме свидетели на институционално заклеймяване на правото на изразяване на мнение на адвокати, когато са засегнати техни подзащитни, както и когато говорят по важни за обществото въпроси.


По конституция съдебната система, чрез своите органи, следва да бъде независима и еднакво отдалечена от всички политически сили, като участието на тези органи в обществения живот следва да се осъществява, доколкото е необходимо единствено за изпълнение на съответните им функции и подчинявайки се единствено на закона, спазвайки принципите на Конституцията.


Висшият адвокатски съвет ще инициира обществена дискусия по поставените проблеми, в защита на върховенството на правото и Конституцията.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 2 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  Особено Кирилов! Много е зле положението с него. Мисля че е вреден за съдебната реформа.

 2. 3 Профил на evc43646304
  evc43646304
  Рейтинг: 8 Весело

  Айййй, кунсервичките бомбираха...

 3. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2547 Весело

  Тролетариата!!! Почвай те да се придържате към следната опорка:
  https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107493880_3397183690312511_829298483967036302_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=1480c5&_nc_ohc=5pCmIJaMA0YAX8L-8UY&_nc_ht=scontent.fsof3-1.fna&oh=f0279b30dc1c20722266928cbf7beb26&oe=5F2F886C

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 4. 5 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 2016 Неутрално

  Цялата съдебна, правосъдна и прокурорска система има нужда от прочистване. Простотии навсякъде.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 5. 6 Профил на borkar
  borkar
  Рейтинг: 311 Неутрално
 6. 7 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  До коментар [#4] от "Николай Колев":

  А бе бягай от тука бе!

 7. 8 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1368 Неутрално

  До коментар [#3] от "evc43646304":

  +++++++++++++++++++++

 8. 9 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4514 Неутрално

  Пожелавам успех на тази надигаща се протестна вълна у нас!Прекалено много политическа измет има на власт у нас

 9. 10 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  До коментар [#2] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Барни Ръбъл е вреден. Точка.

 10. 11 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Любопитно

  Адвокатите пък кой ги пита за нещо, та дават и мнение?

 11. 12 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4514 Неутрално

  До коментар [#5] от "Сатана Ликующий":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Съдебната система у нас е жалка пародия на такава- бъкана с корумпирани и алчни парашутисти и връзкари!

 12. 13 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2547 Весело

  Адвокатите пък кой ги пита за нещо, та дават и мнение?
  —цитат от коментар 11 на Santos


  Каня те утре на плаж.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 13. 14 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1333 Неутрално

  Ами Бойко такива си ги избира бе адвокатите, кое по-точно не Ви е ясно ???

 14. 15 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4791 Весело

  До коментар [#5] от "Сатана Ликующий":

  "Долу тайната полиция
  - стига с тая юрисдикция!
  Съдии и прокурори
  да почиват по затвори!"
  Песничка от 1989-1990

 15. 16 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  До коментар [#2] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Всъщност Гешефф е по опасен.

 16. 17 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Любопитно

  До коментар [#4] от "Николай Колев":

  Я ни кажи, да допълним опорките, в полза на коя страна са изнесените от съветника на президента секретни документи? Да не би да е тази, от която не купихме самолети? Изясни ни случая, че инак опорките са малко непълни! Можеш ли?

 17. 18 Профил на n1984
  n1984
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#11] от "Santos":

  Вие явно сте от тези, които ЧАКАТ да ги питат...

 18. 19 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  Пеевски и Домусчиев също подкрепят Радев.
  Мълчаливо.

 19. 20 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1214 Неутрално

  Айде, Баце, Горанов и Гешефта да излизат в постоянна ваканция!

 20. 21 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Весело

  [quote#13:"Николай Колев"][/quote]

  Не, благодаря, не ходя на плаж с човек, толкова заухав, че ако беше овчар и му дадяха да пасе две овце, щеше да загуби три!

 21. 22 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3684 Неутрално

  " Вместо да се изуми от действията на служителите на НСО, разиграли се през седмицата пред очите на цялото общество, довели и до поругаването на националния флаг от хората, призвани да пазят българските институции (нещо което не е успяла да направи никоя чужда армия, а направиха гардовете на НСО), г-н Кирилов си позволи да занимава обществото с творческите си пориви и "юридическите" си коментари по случая."

  Еничарите се поругаха с националния флаг пред очите на всички нас ! Голяма работа ли е, че пионките на почетния одобряват техните постъпки ?

 22. 23 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Любопитно

  До коментар [#11] от "Santos":Вие явно сте от тези, които ЧАКАТ да ги питат...
  —цитат от коментар 18 на n1984


  Не си спомням да си ме питал нещо, че да си напиша коментара! Нали?

 23. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 24. 25 Профил на БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани
  БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани
  Рейтинг: 888 Неутрално

  напълно подкрепям

  поздрави за професионалната позиция на подписалите се хора

  СЪДЕБНА РЕФОРМА ВЕДНАГА

  не ни е необходима позиция на главен прокурор - очевАдно единствената й функция е участвие в политическият живот с неконституциони средства

  РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ВЕДНАГА
 25. 26 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1301 Неутрално

  "Адвокати от цялата страна искат оставките на Гешев и Кирилов"

  И Магдалинчев!

 26. 27 Профил на grem
  grem
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Твърде, твърде късно.
  Нима още преди изборът му не беше пределно ясно какъв човек е Гешефф и какви точно неща възнамерява да върши?!? Ето точно тези неща, той си го казваше в прав текст.

 27. 28 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1268 Весело

  Адвокатите пък кой ги пита за нещо, та дават и мнение?
  —цитат от коментар 11 на Santos


  Точно! Екимджиев, Хаджидимов, Лулчева и прочие И те са адвокати, но дават мнение за всичко и за всички. Борци са нашичките адвокати, борци! За справедливост, за законност... иначе казано за "правда и свобода", разбирай срещу Бойко Борисов.
  Шефка на ВАдвС е др. Ралица Негенцова, типична и неприкрита комунистка, а комунистите, както знаем, никога не ни спестяват революционния си плам.

  Търся тук изявлението на Гешев и не го намирам, но може и аз да бъркам.
  Интересни нещица е казал и не знам, дали ще се намери адвокат, който да застане с името си зад вдигнатия президентски юмрук, хахаха...
  https://www.youtube.com/watch?v=C-TZ3oPdv4M

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 28. 29 Профил на n1984
  n1984
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#23] от "Santos":

  Мъдрец си ти, затапи ме. Имаме нужда от повече хора като теб...

 29. 30 Профил на victortrt
  victortrt
  Рейтинг: 603 Неутрално

  Това за придворния шут е много яко. Явно хората са преценили, че Барни е толкоз тъп, та не разбира от дума, само от пердах. Което май е точно тъй.

 30. 31 Профил на evc43646304
  evc43646304
  Рейтинг: 8 Весело

  Кунсервичките са в потрес - с Боко ли сме или не?

 31. 32 Профил на BLM
  BLM
  Рейтинг: 33 Неутрално

  Тези и двамцата показаха, че са тотално неадекватни от злоба, и много много прости, с нескопосаните си опити да осмеят Христо.

  Човек трябва да знае, че си има отявлено смели постъпки, които цялата помия на кафевите не могат да очернят. Това не е като да да изтипосваш голи снимки или да извърташ една достойна оставка като минстър за провал. Тук наистина народа видя едни смел човек, който се изправя срещу мутри. Тези двамцата тоя път много, ама много се объркаха, че злостната подигравателност - единственият начин, по който те могат да опонират ня някой, който ги превъзхожда, ще сработи. Особено Гешев с неговия "Каренин".

 32. 33 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3684 Весело

  До коментар [#11] от "Santos":

  " Адвокатите пък кой ги пита за нещо, та дават и мнение?"

  Адвокатите не дават мнение, а искат оставки ! Така поне пише в заглавието !

 33. 34 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2547 Весело

  До коментар [#21] от "Santos":

  Така кажи, че те е страх, че ще се изгубиш.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 34. 35 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 2782 Неутрално

  Сътресение в съдебната власт с последствия

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 35. 36 Профил на fras
  fras
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Това, адвокатите, практикуващи наказателно право, по принцип защитават хора, към които има предявени обвинения.
  Според каскетното право, ако има към някого повдигнато обвинение, то той е виновен.
  А щом адвоката го представлява, то той е помагач и/или член на ОПГ.
  Следва, пак според каскетното право, че тези адвокати са престъпници.
  Или поне обвиняеми, както ги нарича Каскета.
  Справка - целия състав на адвокатска къща, защитаваща Цв. Василев, са в ареста от месеци.
  Щом са обвиняеми/престъпници, то те са в услуга на олигарсите, на замърсителите на природата и на грантаджиите.
  А Каскета от такива лоши хора не се интересува и не коментира.

 36. 37 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Любопитно

  Каскета няма да оцелее физически до края на мандата си
  —цитат от коментар 24 на unknown artist


  Що бре, ти ли ще го гръмнеш?

 37. 38 Профил на Ваня Георгиева
  Ваня Георгиева
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#2] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Той е поставен за да няма съдебна реформа. Когато Христо Иванов беше министър на правосъдието, той ясно заяви, че няма истинска решимост за реформа, затова и си подаде оставката. Все пак обаче мисля че Гешев е по- вреден. Той отрече принципа на разделението на властите. Не може главния прокурор да е завършил в Симеоново, т.е. да е полицай. Отделно връзките му с мафията. ..

 38. 39 Профил на Ваня Георгиева
  Ваня Георгиева
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#11] от "Santos":

  Аз съм адвокат и е обидно тези хора да са министър на правосъдието и главен прокурор.

 39. 40 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Любопитно

  До коментар [#21] от "Santos":Така кажи, че те е страх, че ще се изгубиш.
  —цитат от коментар 34 на Николай Колев


  Толкова ме е страх, че не знам как да я коментирам тази новина: „България влезе в "преддверието" на еврозоната“ - https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/07/10/4089710_bulgariia_vleze_v_preddverieto_na_evrozonata/?ref=home_NaiNovoto – ама разчитам на теб – ти я чакаш тази новина с нетърпение, нали? Или греша?

 40. 41 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 880 Любопитно

  До коментар [#11] от "Santos":Аз съм адвокат и е обидно тези хора да са министър на правосъдието и главен прокурор.
  —цитат от коментар 39 на Ваня Георгиева


  Ами щом си адвокат, сигурно знаеш, че Гешев бе избран от ВСС (или и това си пропуснала?)! Пък ВСС не са млади, току-що завършили адвокатчета с доста девалвирана значимост, а са магистрати с дългогодишен стаж, авторитет и подкрепа не от някой друг, а от ЕС. „Каквито и да са политически действия, които подкопават независимостта на съдебната система и пречат на борбата с корупцията, ще подложат на опасност успеха на България в Европа и ще върнат назад конкретния напредък и подкрепата за България, които наблюдаваме през последните години“, предупреждава Вебер.“ - https://tribune.bg/bg/svqt/veber-palna-podkrepa-i-doverie-v-boyko-borisov/ - така че сещаш ли се на чия страна застава ЕС? Или имаш нужда от още разяснения?

 41. 42 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8551 Неутрално

  Гешев щял да се жалва в Европа от натиск над прокуратурата. Той има ли очи да се появи в Европа, след като там много добре знаят, какви ги върши тука и колко е компетентен.
  А за Кирилов, той е единица за простотия, нищо друго.

 42. 43 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  Това като едно време - трудовите колективи от цялата страна искат оставката на Кеворкян като водещ на Всяка неделя, заради едно интервю дето не се хареса на управляващите тогава. :)

  А сега действията не се харесват на някои и айде да му искаме оставката. :)

 43. 44 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  До коментар [#11] от "Santos":Аз съм адвокат и е обидно тези хора да са министър на правосъдието и главен прокурор.
  —цитат от коментар 39 на Ваня Георгиева


  Много неща са обидни и за мен. Но така работи демокрацията. :)

  Ако искаш да се откажем от нея.


 44. 45 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 818 Весело

  Особено Кирилов! Много е зле положението с него. Мисля че е вреден за съдебната реформа.
  —цитат от коментар 2 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Според мене:
  Особено и двамата

  Stupid people make me sick
 45. 46 Профил на Ваня Георгиева
  Ваня Георгиева
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#41] от "Santos":

  Е то беше ясно, че изборът му за главен прокурор не беше независим...незнам по какъв начин се оказва начин върху ВСС, но е оказан такъв

 46. 47 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 818 Любопитно

  До коментар [#11] от "Santos":Аз съм адвокат и е обидно тези хора да са министър на правосъдието и главен прокурор.
  —цитат от коментар 39 на Ваня Георгиева


  Ами за Оня 'дето си ги е избрал, какво мислиш ? Гордееш ли се с него ?!

  Stupid people make me sick
 47. 48 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3719 Неутрално

  Имало някакво общество в България, браво!

  Любовта ще спаси света!!!
 48. 49 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  До коментар [#38] от "Ваня Георгиева":

  Ваня толкова сме уморени всички от ,,реформи”. Какви ли реформи не правиха. Какви ли и за какво ли комисии не измислиха и когато става въпрос за едни ТОЛКОВА ПРОСТИ Е ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕЩА тези горе сякаш НЕ ИСКАТ ДА ПРОУМЕЯТ

 49. 50 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2664 Весело

  До коментар [#45] от "Хакуна Матата !":


  Ама особено единия е доста тъп

 50. 51 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2834 Неутрално

  Гешев руши държавността ....... Вреден и безполезен индивид..... Влизането в президентството на въоръжени "каскети" мисля е престъпление......

 51. 52 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#39] от "Ваня Георгиева":

  За тези двамата (и не само), имам силни съмнения, че са esseri umani. Или поне са силно ощетени интелектуално от природата.

 52. 53 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Като гражданин и данъкоплатец се присъединявам към позицията на адвокатските съвети!
  Трябва да бъде сложен край на прокурорския произвол и погазването на Законите на България!
  Оставка Гешев!
  Оставка Кирилов!

 53. 54 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#50] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Кой от двамата? Защото конкуренцията помежду им е жестока. И двамата са прости и тъпи.
  Все пак, приемам, че каскета е повече прост, докато ръбъла е повече тъп.

 54. 55 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5393 Неутрално

  Изпуснаха заека и сега да го гониш е безмислица.....Адвокатите са страна в всеки процес , авно им е писнало . защото малко от тях са политизирани.....

 55. 56 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2834 Неутрално

  За това което става на улицата.... и Гешев има не малка вина.....

 56. 57 Профил на BLM
  BLM
  Рейтинг: 33 Неутрално

  Много неща са обидни и за мен. Но така работи демокрацията. :)
  —цитат от коментар 44 на realguru


  Не, не работи така. Демокрацията няма общо с това дали трябва да преглъщаш обиди, ако тези обиди противоречат на основните стълбове на демокрацията. А те са:

  -- свободни избори
  -- свободни медии и свобода на словото
  -- върховенство на закона
  -- гражданско общество
  -- пазарна икономика

  В момента в който обидата е към върховенството на закона, тук вече работи нещо друго, не демокрацията.

 57. 58 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2547 Неутрално

  До коментар [#40] от "Santos":
  От срив в държавата през 1997, за 10 години влязохме в ЕС. След ОЩЕ 13 год., от много по-добра позиция, най-сетне влязохме в ЧАКАЛНЯТА. Други въпроси?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 58. 59 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 3098 Весело

  Адвокатската професия в България е една от малкото, които директно свързват с мафията. Дори си има колегия- адвокати на мафията (през нея са минали делата на всички знакови фигури от мафията през последните 30 години).
  Някой да каже, колко от тях са в затвора?
  Няма да може- щото другата рядка професия със същия имидж е тази на съдиите.
  Строги, но справедливи (според сумата).

 59. 60 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Каскета Гешев в прокуратурата е другото лице на Барба Ганьос като премиер на БУЛГАРИСТАН !
  Двамата са най-голямото бедствие за най-бедната страна не само в ЕС , но и вече в цяла Европа от известно време ! !

 60. 61 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4079 Весело

  Адвокати от цялата страна, много от вас ще останат безработни в следващите година-две....

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 61. 62 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 36 Весело

  Сердцето ми се къса че адвокатските мечти ще бъдат разбити.

  Долен Гешеф, лош, лош!

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 62. 63 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1362 Весело

  Мишките искат да няма котки.
  Демократично...

 63. 64 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2834 Неутрално

  То мисля, че и във ВСС трябва оставки да има.....

 64. 65 Профил на Porky
  Porky
  Рейтинг: 8 Неутрално

  трудно е да избера правилната дефиниция за т.нар ни главен прокуро и правосъден министър. Двете най-висши длъжности в правораздаването на държавата... някак и са еднвоременно и смешни и жалки. Особено кирилов ... ако това е цветът на ГЕРБ избран да стои най-горе, не ща да знам кво стои долу

  The nature never allow a man to be more than he is, only less.
 65. 66 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 3183 Неутрално

  Прочетох коментарите.
  Една част, малка, много харесват Гешев и вр. и. д Кирилов.
  Не се аргументират срещу действията против конституцията, удобряват неграмотния Кирилов!
  Защо?

 66. 67 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 3183 Неутрално

  То мисля, че и във ВСС трябва оставки да има.....
  —цитат от коментар 64 на MPetr


  Целият, с малки изключения!

 67. 68 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1265 Неутрално

  Смело и точно! Нахлуването в Президенството на тежко въоръжени полицаи, което фактически е въоръжено нападение над държавния глава преля чашата. Въпросът е защо НСО не си е изпълнила задачата по охрана на Президенството и допуснала въоръжени лица да влизат в сградата? Ами гвардейците, "пазещи" входа, те защо са стояли като бостански плашила? Те там само за украса ли са или за защита на Президента? Изобщо цялата история мирише на измяна от страна на гвардейците и НСО и поставя много въпроси, свързани с физическата охрана на държавните институции.

 68. 69 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 944 Весело

  каскета очевидно не е чел НПК-то, но ми е интересно този Каренин дето е бил в зимният дворец с танк ли е бил или без танк? много ме тормози този въпрос и мисля да го попитам лично ако може? :)

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 69. 70 Профил на malevv
  malevv
  Рейтинг: 312 Неутрално

  Най-мразя адвокати и нотариуси. За по-гнусно съсловие у нас не се сещам.

 70. 71 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1850 Неутрално

  И кирилов и гешев си отиват заедно с борисов!

  Няма да спрем протестите докато тези екземпляри не си подадат оставките!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 71. 72 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1850 Неутрално

  трудно е да избера правилната дефиниция за т.нар ни главен прокуро и правосъден министър. Двете най-висши длъжности в правораздаването на държавата... някак и са еднвоременно и смешни и жалки. Особено кирилов ... ако това е цветът на ГЕРБ избран да стои най-горе, не ща да знам кво стои долу
  —цитат от коментар 65 на Porky


  +++++++++++++++++++++++++++++

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 72. 73 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1096 Любопитно

  До коментар [#33] от "samoedin":

  Че кога адвокатите са назначавали министъра на правосъдието и главния прокурор та да им искат оставките? Адвокатите са граждани като всички нас и имат същите права и задължения. Има си избори и там ще се види кой кум кой сват и кой на Путин по-малкия раб.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 73. 74 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  До коментар [#25] от "ОСТАВКА КАСКЕТ ОСТАВКА БУХАЛКО":

  Съдебната реформа трябва да почне с пълна лустрация на ченгета и комунисти ,обсебили цялата съдебна и останала власт ,ако не се проведе , комунистите в комбинация с корона инфекцията ще унищожат тази държава много бързо , това трябва да се разбере от обществото и никакви културни протести и викания няма да разрешат нито един проблем .

 74. 75 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  До коментар [#70] от "malevv":

  абсолютно си прав , мафията е и сред адвокати и нотариуси ,да не приказваме сред останалите , от 30 години водим семейни реституционни дела ,познайте колко от тях са завършили и колко пари сме потрошили да се борим с мошеници адвокати и подкупни представители на правораздаването ,такова нещо няма никъде по света , пълно зануляване на системата и изхвърляне на всичката измет от там ,уникална държава .

 75. 76 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  Много учтиво са подходили адвокатските колегии към гражданина с каскета и към онзи, който всички наричаме Барни Ръбъла. Много учтиво и възпитано към индивиди, които следва незабавно да бъдат освидетелствани. Такова освидетелсване за вменяемост следва да е задължително за такива държавнически постове, защото ето го резултатът - виждаме го всички ежедневно! И разрушени човешки съдби и съсипани институции и държавност. И при това положение единственото което ни остава е алтернативата - или да хващаме сопите, или Бог да пази България.
  Аз самият не мога да се осланям на Бог и затова хващам сопата!

 76. 77 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До коментар [#46] от "Ваня Георгиева":
  "Е то беше ясно, че изборът му за главен прокурор не беше независим...незнам по какъв начин се оказва начин върху ВСС, но е оказан такъв "

  Ваня, щом си адвокат не може да не знаеш по какъв начин се оказва натиск върху ВСС. И още . . . Каскетът не е избран, а назначен - разликата е огромна! Та за ВСС:
  Там има 2 колегии - прокурорска и съдийска.
  На прокурорската се вменява директно от вишестоящия им началник как да гласуват.
  Съдийската е съставена от две части - едната от парламентарни квоти и другата от избрани от колегите си съдии ( тя е най-малка).
  Знаеш кой беше главен прокурор преди Каскета. Знаеш и персонално кой си го избра лично по думите на Кокинов. Та сега събери прокурорската квота във ВСС + парламентарните съдийски квоти на ГЕРБ, ДПС и т.нар. "Патриоти", прибави към тях и безличната (заради страх) квота на БСП + избраният от гореизброените председател на ВСС . . . ето го търсеният от теб натиск върху ВСС за назначаване на Мунчо от "Под игото" за главен Каскет на Републиката.

 77. 78 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 2308 Разстроено

  Само с позиции няма да стане.
  С цветя срещу прасе не става;

 78. 79 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3598 Неутрално

  Що бре, ти ли ще го гръмнеш?
  —цитат от коментар 37 на Santos


  Волът рие пада върху гърба му миличко.
  Гешев вече е натрупал толкова точки, че за разстрела му са се натрупали доста кандидати.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 79. 80 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3598 Весело

  Адвокатската професия в България е една от малкото, които директно свързват с мафията. Дори си има колегия- адвокати на мафията (през нея са минали делата на всички знакови фигури от мафията през последните 30 години).Някой да каже, колко от тях са в затвора?Няма да може- щото другата рядка професия със същия имидж е тази на съдиите.Строги, но справедливи (според сумата).
  —цитат от коментар 59 на Дон Кихот


  Коя мафия имаш предвид?
  Ако имаш предивид мафията на Борисов/Доган/Пеевски, мога директно да ти изброя адвокатите им. Димитър Лазаров от ГЕРБ дори се опита да прочете законите по свой си начин.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 80. 81 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  Адвокатите са мошеници, които работят за престъпниците. Но явно са и дебили, щом искат оставки.

 81. 82 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1693 Неутрално
 82. 83 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#16] от "George Svinarov":

  Гешев е на този пост благодарение на вашия светъл пример г-н Радефф. Забравихте ли? Можеше ли да не подпише тогава съгласие? Можеше. Можеше ли да излезе тогава с вдигнат юмрук пред тълпите? Можеше. Толкова много се надяваха хората и го призавава да не подписва за назначението. А сега, когато Гешев влезе в сградата на Дондуков 2, Радефф се появява целият в бяло и призовава за протест. При това не е станало все още ясно действително ли неговите сътрудници не са извършили нещо незаконно. За мен Гешев е на този пост благодарение на Радефф и нищо не може да промени този факт. Борисов не подписва съгласие на назначаване на главен прокурор. Тома зависише само от Радев. Повторих го тук няколко пъти, за да го схванете
  - защото явно нещата в главата ви са само черни и бели.

 83. 84 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Извинявам се за печатните грешки в пост 83.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK