Икономиката през 2020 г.: упражнения в прогнозиране

Очакването за спад на БВП в еврозоната е ревизирано от 7,7% до 8,7%, а за целия ЕС – от 7,4% до 8,3%.

© Юлия Лазарова

Очакването за спад на БВП в еврозоната е ревизирано от 7,7% до 8,7%, а за целия ЕС – от 7,4% до 8,3%.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


Европейската комисия публикува лятната си икономическа прогноза, която потвърждава и дори усилва песимистичните очаквания за дълбочината на срива, които вече бяха по-подробно представени в редовната пролетна прогноза. Според последната прогноза, БВП в страните по света извън ЕС ще се свие на годишна база с 3,9% в реално изражение през 2020 г., докато в анализа от началото на май оценката за спада сочеше 2,9%. Очакването за спад на БВП в еврозоната е ревизирано от 7,7% до 8,7%, а за целия ЕС - от 7,4% до 8,3%. Запазва се основната хипотеза за бързо възстановяване през 2021 г., но прогнозираният ръст за следващата година е коригиран леко от 6,3% в майския документ до 6,1%.


Международният валутен фонд дава още по-мрачни прогнози за глобалната икономика през юни - спад на БВП в световната икономика с 4,9%, а в еврозоната - с 10,2%. Няма изненади в предположенията кои ще са най-тежко засегнатите страни - Испания, Франция, Хърватска и Италия са с двуцифрен спад, следват Португалия, Белгия и Словакия. Германия, според анализаторите, ще изпита по-скромен срив, като основни фактори за по-бързото възстановяване са както по-бързото "разхлабване" на ограничителните мерки и като цяло по-ефективното справяне с епидемията, така и ръстът на публичните инвестиции и вътрешното потребление, подкрепяни от голям пакет фискални стимули.
Прогнозата, разбира се, трябва да се приема с голяма доза условност. Авторите директно са посочили, че


тя се базира на допускане, че пикът на епидемията в Европа е преминал,


a в глобален план обстановката поне няма да се влошава. Като пряко следствие се очаква ограничителните мерки постепенно да бъдат премахнати, а негативни въздействия да има единствено в резултат на промяната в нагласите на хората към физическото дистанциране, което безспорно влияе върху широк кръг услуги. Едновременно с това се очаква, че мерките на публичния сектор - монетарни и фискални - за смекчаване на ефекта от кризата ще се задействат.


Извън общата несигурност на прогнози по време на такъв безпрецедентен обществен и стопански шок, кризата е трудна за измерване и разбиране и заради още поне две разлики с предходни рецесии. От една страна, заради безпрецедентни монетарни решения на ЕЦБ и координирани бързи решения за допускане на предоговаряне на кредитите в банковата система на практика в ЕС нямаме дълбока финансова криза (засега), а това не позволява да ползваме стандартни парични и кредитни индикатори, за да следим, измерим и опишем очертанията и дълбочината на срива в стопанската активност.


От друга страна, почти идентичните схеми за запазване на заетостта действително сработиха, което означава, че дори във временно спрели предприятия, или такива, които безспорно трябва да започват сериозна трансформация, заетостта почти не се променя. Това води до статистическите абсурди - ако използвахме аналитичния апарат от всички досегашни кризи - на намаляваща безработица през май 2020 г. спрямо май 2019 г. и запазване на нивата почти непроменени през последните три месеца. Заедно с това, заради забраните за дейност и излизане от дома, в Италия коефициентът на безработица дори спада през април - в такава ситуация никой не търси работа, и следователно попада в групата на "неактивните" лица на пазара на труда, а не на "безработните".


Какво все пак е видно към момента? Данните дават все по-убедителни свидетелства, че април е най-слабият месец за почти всички европейски икономики, а


от май започва плахо възстановяване на стопанската активност.


Продажбите на дребно в ЕС нарастват с 16,4% през май спрямо април, а на годишна основа спадът е 4,2%, при спад от 18% през април и 7,2% през март. Ако разглеждаме само нехранителните стоки, ръстът е близо 35% спрямо предходния месец, а на годишна основа спадът е "едва" 6,9% след срив от 28,7%. В Германия - най-голямата икономика в ЕС и основен търговски партньор на България - износът отбелязва ръст през май спрямо април от 9%, докато на годишна основа (спрямо съответните месеци на 2019 г.) спадът през май е 29,7% при 32% през април. Индустриалното производство нараства със 7,8% през май спрямо април, а на годишна основа спадът е 19,3% при 25% в предходния месец. В Италия индустрията също "отвори" през май, като увеличението на продукцията спрямо април е с 42%. Автомобилната промишленост и в двете страни обаче продължава да страда сериозно въпреки рестарта на заводите.


Прогнозата за България остава почти непроменена - спад от 7,1% за 2020 г. при предвиден в пролетната прогноза от 7,2%. За 2021 г. се очаква възстановяване, сходно с тренда в цялата европейска икономика. В анализа е посочено, че основни фактори, които влияят негативно на растежа в момента са ограниченията за пътуване, потискащи туризма, и влошената външна конюнктура, намаляваща външните поръчки за експортно-ориентираните предприятия. За инвестициите хипотезата е, че ще започнат да растат на тримесечна основа едва през 2021 г., докато износът може да започне възстановяване още през втората половина на тази година.


Доколкото в първите дни на май имахме ограничени данни за случващото се в стопанския живот, два месеца по-късно щрихите на стопанския пейзаж постепенно стават по-отчетливи. Не е изненада, че индустрията в България е тясно свързана с външните пазари, и затова, очаквано, най-тежкият месец също беше


април със спад в преработващата промишленост на годишна основа от 18,8%,


като през май той е 16,9%, а спрямо предходния месец дори се отчита минимален ръст от 1,1%. Износът през април регистрира почти идентичен спад спрямо 2019 г. - 19,5%. Най-тежко продължават да са ударени автомобилната индустрия, производството на електрически съоръжения и машиностроенето. Металургията на практика остава незасегната от кризата. При търговията на дребно спадът на годишна основа през май е малко по-висок от този през април - 20,4% при 19,9% за предходния месец - като най-тежък е спадът при продажбите на дрехи, горива и електроника.


Данните за пазара на труда, както стана дума, трябва да се ползват с голяма доза условност заради ефекта на мярката 60/40, още повече, че обхватът на субсидираната заетост се разшири с нови решения от началото на юли. Все пак знаем, че нетният брой безработни лица се повиши с около 100 хиляди до началото на юни, но почти изцяло това се случи март и април, докато през май увеличението е с "едва" около 6 хиляди. През юни безработните намаляват с над 9 хиляди, основно заради нови назначение в морските области.


Засега бюджетът за периода януари-май е с излишък, като спадът в приходите в известна степен се компенсира с ограничения в разходите. Изглежда, правителството към момента се придържа към две политики: задържане и отлагане на разходи и пренасочване на средства от оперативните програми за финансиране на допълнителните разходи по антикризисните мерки. Няма индикации и че ще има голяма нова емисия външен дълг, a и до момента спешна потребност от финансиране няма - през юни фискалният резерв даже нараства минимално. Още повече, правителството се опитва да получи заем от 1 млрд. лева от фонда SURE, който да покрие разходите по мерките за субсидирана заетост - ако това стане, то до голяма степен ще разреши бюджетното уравнение за тази година.


В краткосрочен план кризата в България може да е по-кратка,


ако европейската индустрия по-бързо върне предкризисната натовареност, ако домакинствата възстановяват потреблението, а фискалните стимули за вътрешни инвестиции започнат да се материализират още през есента. Това ще позволи бърз рестарт и растеж на експортно-ориентираните български предприятия и същевременно ще създаде отново работни места в развитите икономики за българи, които пращат значителен ресурс за издръжка на семейства и роднини. От друга страна, все повече изглежда, че летният организиран туризъм е изправен пред огромен срив - дори след отварянето от 15 юни на голяма част от границите, пътниците във въздушния транспорт в Европа са с 90% по-малко от същия период на 2019 г. За част от българския бизнес по веригата на доставките и свързаните производства, както и през намалелите доходи на заетите, ще даде вероятно силно отражение за растежа през третото тримесечие.


Не трябва да забравяме и че към момента всички дискусии са насочени единствено към непосредствените ефекти от пандемията и ограничителните мерки, на практика блокирали социалния живот и стопанската активност. Неблагоприятните последици, неизбежно съпътстващи преструктурирането на икономиката, тепърва ще се проявяват. Някои дейности ще се свият, други ще изчезнат - вече започнаха първите корпоративни съобщения за закриване на заводи и съкращения на десетки хиляди служители в браншове, за които предстои средносрочна и дългосрочна адаптация.


За съжаление, въпреки безспорните социални ползи и създаването на краткосрочен буфер срещу хаотичен шок на пазара на труда, мерките за субсидирана заетост, освен че маскират проблемите, забавят нужните процеси на съзидателно рушене. Казано иначе, след първите няколко месеца на подкрепа, все повече изглежда логично част от хората да бъдат освободени от сектори и предприятия, които нямат перспективи за възстановяване, и да бъдат насърчени да намерят заетост в нови растящи бизнеси, които могат са доказано успешни в новата пазарна ситуация.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3206 Любопитно

  Трудното в България тепърва започва, да не се окаже, че 7-8 % спад е оптимистична прогноза, особено на фона на незатихващата пандемия и очертаващия се безнадежден летен туристически сезон.

 2. 2 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  Трудно, да не кажа невъзможно е да се прогнозира спада на икономиката в ситуация, когато едно от неизвестните е пандемията от коронавирус!

 3. 3 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  Сметка без кръчмаря? Кръчмарят е вирусът. Кое и кога ще дойде? Стаден имунитет? Ваксина ? Лекарство?

 4. 4 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4695 Любопитно

  Трудното в България тепърва започва, да не се окаже, че 7-8 % спад е оптимистична прогноза, особено на фона на незатихващата пандемия и очертаващия се безнадежден летен туристически сезон.
  —цитат от коментар 1 на boevbisser


  Ако прибавят по една единица отпред си мисля, че ще уцелят този път. Тази илюзия с едноцифрен спад е само химера.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 5. 5 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4247 Любопитно

  Когато резултатите ги изпитване върху себе си, бъдещето е несигурно, а кредитирането - вяло и ограничено, всички разбираме, че икономическия срив е неизбежен и остава да се надяваме, че ще оцелеем и издържим, въпреки всичко ! Всичко ще зависи от това доколко европейската икономика, към която основно е насочен нашия износ, ще успее да изплува от кризата във времето, а и как сме направили своите собствени разчети ! Който е залагал на големи и бързи доходи, ще остане сериозни излъган.....

 6. 6 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4242 Неутрално

  До коментар [#4] от "padrino":

  Точно, то и затова са, както казва Богданов - упражнения в прогнозиране.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 7. 7 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2051 Неутрално

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  Ако в световен мащаб заразените продължат да растат естествено, че може да имаме всякакъв спад.
  Но засега аз си оставам на 117 милиарда лева БВП за България.

 8. 8 Профил на julius
  julius
  Рейтинг: 351 Неутрално

  То сякаш Лъчко и другите от ИПИ не се упражняват - хах!
  Един дол дренки пишман-анал-и-заторчета.....

 9. 9 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  Много е важно, че герб пак ще си имат оправдание. Те тамън да ни спасят от вируса и злите сили и лошите медии свалили мерките и пандемията започнала пак. Те тамън да оправят икономиката и Радев, Иванов, Манолова, Дончева и не знам още кой им попречили.

 10. 10 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1274 Любопитно

  Ох, олекна ми! Ако през седмицата не ни публикуват поне един аналлиз на някой аналлизатор от прекрасната и много учена фондация „Институт за пазарна икономика“ - https://ime.bg/var/images/Min_pravosadie_certificate.PDF - седмицата ми е направо лишена от съдържание! Но сега съм спокоен! Ето, коскоджамити „Главен икономист“ в ИПИ ни пророкува какво, аджеба, може, ще, дали, кога и как ще стане! Машалла, челеби, ашколсун! Следващият му материал трябва да бъде за това как сега е най-добре да се даде властта на стрина Курна, бай Радев, Бой Кики и веднага всички кражби ще престанат, а те, според току-що споменатите видни политици, се изчисляват на поне едно 14-15 милиарда левчета на годинка! Така че веднага ще дръпнем с тази сума напред, щото няма да се краде! Той и бай Румен така каза: „Президентът: Ако аз управлявах България, нямаше да се краде“! Ти там, в ъгъла защо вдигаш ръка? А, питаш за линк къде го е казал въздесъщият ни президент? Ето ти линк, само не подсмърчай - https://fakti.bg/bulgaria/475677-prezidentat-ako-az-upravlavah-balgaria-namashe-da-se-krade - да видиш, че не съм стиснат!

  Та на въпроса: не само няма да се краде, ами и от ЕС веднага, щом видят стрина Курна на кормилото на властта, веднага ще ни удвоят и европейските фондове! Те и друг път са го правили, така че сега какво ще им попречи! М? Мълчите! А ако и Бой Кики влезе във властта, от Брюксел веднага ще напънат да се махне кръволока Гешев, щото това неговото на нищо не прилича! Щом докара кроткия военен пенционер да излиза с вдигнат юмрук от сградата, която озверелите хайдуци на Гешев оскверниха и го развълнува дотам, че да вика „Оставка на главния прокурор““ и „Мафията – вънь!“, значи нещата не отиват на добре! А, стига с тези въпроси, де? За кого не отивало на добре! Ами за Гешев, естествено, за кой друг! Друго да ме питате?

 11. 11 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1589 Неутрално

  Заглавието е показателно - упражнение.
  То по принцип и в нормално време прогнзирането е много близо до опреацията хвърляне на боб и неточностите, че и грубите грешки са се случвали много пъти.
  На този вод анализи силата е в обясненията, когато вече нещо се е случило.
  Тогава ще научаваме, какво би станало, ако са били извървени съответните стъпки, но да се предксажем какво ще стане в някаква ситуация или какви действия да се извършат, за да не се случи определена криза си бой на негри в тъмна нощ.
  Но да се упражнваме не е лошо. Най-малкото такива занимания предпазват от деменция.

 12. 12 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4246 Неутрално

  Шокиращи данни!Никой няма в действителност представа колко дълга ще е тази криза , но със сигурност по-тежка от Световната Криза 2008-2009 година

 13. 13 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4246 Неутрално

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Туристическият сектор дава около 12 % от БВП-то!Делът на летният туризъм е около 70%!Изключително тежки времена за нас се очертават!

 14. 14 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4246 Неутрално

  До коментар [#2] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":


  До коментар [#3] от "Таралеж":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 15. 15 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1474 Неутрално

  Трудното в България тепърва започва, да не се окаже, че 7-8 % спад е оптимистична прогноза, особено на фона на незатихващата пандемия и очертаващия се безнадежден летен туристически сезон.
  —цитат от коментар 1 на boevbisser


  И по нищо не личи, че и зимният няма да го отнесе.

 16. 16 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1474 Неутрално

  До коментар [#4] от "padrino":Точно, то и затова са, както казва Богданов - упражнения в прогнозиране.
  —цитат от коментар 6 на hamiltonf


  Ако за грешни прогнози започнат да удрят по десет тояги на голо, доста хора ще се преквалицират, стига да не са мазохисти.

  Като едното нищо ще изчезне целият жанр.

  Може би ще оцелее единствено в Габрово.

 17. 17 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1474 Неутрално

  Ох, олекна ми! Ако през седмицата не ни публикуват поне един аналлиз на някой аналлизатор от прекрасната и много учена фондация „Институт за пазарна икономика“ - https://ime.bg/var/images/Min_pravosadie_certificate.PDF - седмицата ми е направо лишена от съдържание! Но сега съм спокоен! Ето, коскоджамити „Главен икономист“ в ИПИ ни пророкува какво, аджеба, може, ще, дали, кога и как ще стане! Машалла, челеби, ашколсун! Следващият му материал трябва да бъде за това как сега е най-добре да се даде властта на стрина Курна, бай Радев, Бой Кики и веднага всички кражби ще престанат, а те, според току-що споменатите видни политици, се изчисляват на поне едно 14-15 милиарда левчета на годинка! Така че веднага ще дръпнем с тази сума напред, щото няма да се краде! Той и бай Румен така каза: „Президентът: Ако аз управлявах България, нямаше да се краде“! Ти там, в ъгъла защо вдигаш ръка? А, питаш за линк къде го е казал въздесъщият ни президент? Ето ти линк, само не подсмърчай - https://fakti.bg/bulgaria/475677-prezidentat-ako-az-upravlavah-balgaria-namashe-da-se-krade - да видиш, че не съм стиснат!Та на въпроса: не само няма да се краде, ами и от ЕС веднага, щом видят стрина Курна на кормилото на властта, веднага ще ни удвоят и европейските фондове! Те и друг път са го правили, така че сега какво ще им попречи! М? Мълчите! А ако и Бой Кики влезе във властта, от Брюксел веднага ще напънат да се махне кръволока Гешев, щото това неговото на нищо не прилича! Щом докара кроткия военен пенционер да излиза с вдигнат юмрук от сградата, която озверелите хайдуци на Гешев оскверниха и го развълнува дотам, че да вика „Оставка на главния прокурор““ и „Мафията – вънь!“, значи нещата не отиват на добре! А, стига с тези въпроси, де? За кого не отивало на добре! Ами за Гешев, естествено, за кой друг! Друго да ме питате?
  —цитат от коментар 10 на Santos


  А кой те е питал?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK