Към прокурорите: Възмутете се публично от дългогодишната злоупотреба с прокуратурата

Не се оставяйте да Ви обезкуражат и пропагандните тези, че борбата за съдебната власт е партиен въпрос.

© Юлия Лазарова

Не се оставяйте да Ви обезкуражат и пропагандните тези, че борбата за съдебната власт е партиен въпрос.Управителният съвет на Съюза на съдиите в България се обърна към следователите и прокурорите в България, които от два дни активно пишат декларации в подкрепа на главния прокурор, чиято оставка протестиращите в цялата страна искат.


Уважаеми колеги прокурори и следователи,


В последните години с нарастваща тревога съпреживяваме с Вас разрушителните процеси, дискредитиращи общественото доверие в прокуратурата. За този непоносимо тежък за почтените представители на професията резултат обаче не са виновни непримиримите граждани, които настояват за прозрачно управление на съдебната власт, и в частност на прокуратурата, за независимостта на съда и професионалната самостоятелност на прокурорите от горестоящите им ръководители, от министър-председателя и сенчестите центрове на власт, които разширяват влиянието си поради криминална употреба на публични ресурси. Не бива да не си даваме сметка за очевидното. Гражданите бяха дългогодишни свидетели:
- на самоубийствата на прокурори (върховните прокурори Николай Джамбов и Васил Миков) и неразследваните съмнения за съпричастието на главни прокурори към достигането на този отчаян личностен предел;


- на убийството на върховен прокурор (Николай Колев) и неразследваните обвинения на семейството му за съучастие на главния прокурор (предмет на обсъждане по делото "Колеви срещу България");


- на неразследваните съмнения за съпричастие на главен прокурор към убийство


на адвокатка (Надежда Георгиева), станали основание на британски съд да не гласува доверие на българския съд поради недостатъчни фактически и нормативни гаранции за неговата независимост от главния прокурор (по делото за предаването на българската гражданка Калайджиева за наказателно преследване в България);


- на безучастието на прокуратурата при оповестени достатъчно данни, че градски прокурор на София търси помощ от бивш и бъдещ министър-председател за повишаването си в ръководител на апелативна прокуратура, както и данните от същия публично оповестен разговор, че лидерът на управляващата партия е запознат с редица прокурори и тяхната кариерна съдба;


- на признанието, изразено чрез мълчаливо съгласие, на министър-председател за водещата му роля в избора на главен прокурор и наложилото се обществено внушение, че това влияние всъщност представлява реалният избор на главен прокурор, а последвалото гласуване във ВСС е единствено недотам изкусна форма за придаване на все по-изтъняваща привидност на законност;


- на липсата на реакция от компетентната да повдига обвинения институция, когато имаше съмнения за "ръчно управление" на Висшия съдебен съвет от министъра на вътрешните работи, включително при избора на семейната му приятелка (Владимира Янева) за председател на най-големия окръжен съд в страната, а впоследствие - на липсата на реакция по повод на оповестените указания на назначената вече за председател на Софийския градски съд приятелка на министъра на вътрешните работи за това как да бъдат формулирани исканията за използване на специални разузнавателни средства, така че да се заобиколи законът за тяхната ограничена употреба;


- на липсата на реакция относно поредицата публични поругавания на презумпцията за невиновност


от висши представители на изпълнителната власт и прокурори по време на ненужни за правосъдието публични арести и унизяване на човешкото достойнство;


- на липсата на реакция за разследване на съмненията за корупция в осветената от медиите, а не от прокуратурата, схема за предоставяне за ползване на имоти на "малоимотни" възходящи и низходящи роднини на съдии от Върховния административен съд и връзката им с Общинския съвет - Приморско;


- на липсата на реакция след оповестена размяна на есемеси на член на Висшия съдебен съвет с министър-председателя, която убеди гражданите в неразклатеното влияние на премиера върху дейността на кадровия орган на съдиите, прокурорите и следователите;


- на липсата на ефективна реакция след оповестената публично постфактум, но не от прокуратурата, информация за срещата на главен прокурор в офиса на член на ръководен орган на партия и бизнесмен, участвал като посредник за организиране на срещата, и с издател на вестник и бизнесмен в момент, когато спрямо дейността на дружествата му се извършва прокурорска проверка, въпреки че издателят сигнализира за оказан върху него недопустим натиск, злоупотреба с власт и търговия с влияние (т.нар. в медиите случай "ЦУМ-гейт");


- на липсата на реакция на изявлението на настоящия главен прокурор по обществената телевизия, че в последните пет години системата за разпределение на делата не е осигурявала случайния избор на съдия ("Все едно не сме имали правосъдие 5 години.");


- на неадекватна от гледна точка на базисните професионални стандарти за разследване на корупция реакция


на прокуратурата да разследва сигнала на съдия, че дело с голям имуществен интерес, възложено му за разглеждане на принципа на случаен подбор, е било "иззето" от председател на съд;


- на липсата на реакция на признанията на бившите председатели на Софийския районен и Софийския апелативен съд за влиянието на Делян Пеевски в предварителния подбор на структуроопределящи съдилища;


- на липсата на професионална оценка на факта, че двама от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, които гласуваха за главния прокурор Иван Гешев, след това станаха негови заместници.


Властовата корупция може да има различни лица и едно от тях е последващото "удостояване" с висока кадрова позиция.


Гражданите не можеха да не забележат факта, че редовите прокурори не реагираха, когато бяха разлепени приживе некролози на член на Висшия съдебен съвет, избран от самите прокурори (Камен Ситнилски).


Не можеше да остане незабелязана и липсата на реакция на прокуратурата, когато с окончателен съдебен акт на Върховния касационен съд беше прието, че следовател, впоследствие - ръководител на следствена служба (Петьо Петров), е подбудил магистрат към престъпление. Не се съмняваме, че Вие, които сте истински професионалисти, знаете отлично, че подстрекателството към престъпление нарушава съществено правото на справедлив процес на провокирания гражданин по чл. 6 ЕКПЧ, т.е. основната функция на съдебната власт по осъществяване на справедливо правосъдие.


Именно поради това, че сте истински професионалисти, много добре знаете, че


"общественият интерес от борбата с престъпността не може да оправдае събирането на доказателства, получени чрез подстрекателство към извършване на престъпление",


а задачата на органа на разследването е "да предотврати и разследва престъплението, а не да го предизвиква" (решение на ЕСПЧ от 23.10.2014 г. по делото "Фурхт срещу Германия"). Липсата на професионална реакция и каквато и да било етична оценка на поведението на г-н Петров не може да не бъде разглеждана от гражданите в контекста на бездействието на прокуратурата да провери публично оповестени твърдения за актуалното му влияние върху правоохранителните органи и конкретни прокурори за изнудване на бизнесмени и незаконно присвояване на търговски предприятия и имущество (т. нар. в медиите казус "Осемте джуджета").


Липсата на реакция, която да даде ясен знак на обществото за категорично разграничаване от властовото беззаконие, неминуемо се връща като бумеранг и води до следващи падения. Тази липса на реакция проправя път за кариерно израстване на прокурори, които обслужват частни интереси, не владеят професията, не разполагат със силата на знанието, поради което прибягват до инструментариума на насилието и страха, не притежават нравствени качества да направят безусловно ясното за здравия разум отграничение между фундаментално важното за правовата държава уважение към презумпцията за невиновност на всеки гражданин, обвинен по неприключило наказателно производство, и прозрачността на публичната власт.


За съжаление, изброяването на


срамните факти на бездействие, двоен стандарт и очевидно погазване на конституционно защитени права


и принципи, водещи до обезличаването на прокурорската институция като орган за защита на законността, не е изчерпателно. Припомняме част от събитията през последните две десетилетия, за да стане ясно, че не е възможно те да са останали незабелязани от обществото. Напротив - именно такива събития формират обществената памет и трайната нагласа на гражданско недоверие и нетърпимост към процесите на противоконституционното овладяване на прокуратурата.


Опасността, която изтъквахте, когато изразявахте несъгласието си с разделението на Висшия съдебен съвет на две самостоятелни професионални колегии - че ще се стигне до изваждането на прокуратурата от независимата съдебна власт и до поставянето й в пряко подчинение на изпълнителната власт, фактически е реализирана без промяна на Конституцията.


Тревожен факт е, че прокуратурата вече разполага и със силов инструментариум (правомощията на Бюрото за защита да използва оръжие по пряко разпореждане от главния прокурор), който поначало е присъщ на изпълнителната власт, защото тя може да бъде контролирана от Народното събрание. Така беше създадено своеобразно паравоенно образувание, което вече застрашава гражданския мир и правовата държава, защото не кореспондира с адекватен механизъм за възпиране.


Силовите действия по принудително навлизане и извършване на претърсване в Президентството на Република България са абсолютно неприемливи в правовата държава.


Знаем, че няма нужда да убеждаваме Вас, истинските професионалисти, че разследването на твърдeните престъпления е допустимо и обективно възможно без противоконституционно уязвяване на президентската институция.


Уважаеми колеги, с разделението на Висшия съдебен съвет съдиите не Ви изоставиха на произвола на вашите назначени на принципа "Ти си го избра" административни ръководители, както някои от Вас ни упрекват. Това беше единственият начин да се постави жизнено необходимото за правовата държава и за укрепването на гражданското общество начало на еманципирането на съда от силовата власт и на дефиниране на механизмите за носене на отговорност за облика и дейността на прокуратурата от нейните политически инженери. Ние никога няма да се превърнем в безразлични наблюдатели на състоянието на институцията, в която мнозинството почтени прокурори и следователи полагат неимоверни усилия да изпълнят професионалния си дълг по възложените им дела. Това обаче съвсем не е достатъчно за защита на обществения интерес, професионалното достойнство и добро име, за възможността да се понесе отговорност за разрушеното доверие в институцията.


Съзнаваме колко е уязвимо служебното положение на редовите прокурори и следователи, поставени в трудната дилема - дали да са лоялни на вътрешнослужебната йерархия или да изпълнят закона. Но винаги има начини за изразяване на съпротива и за промяна. Помним как в мандата на главния прокурор Никола Филчев беше създадена алтернативна прокурорска организация. Помним и опитите на редовите прокурори да излъчат алтернативни кандидатури за членове на предходния Висш съдебен съвет.


Убедени сме, че и сега съсловието има достатъчно сили, воля и компетентност да изиска и наложи промяна в управлението на прокуратурата.


От собствения си опит на дългогодишно отстояване на съдийската независимост знаем, че в дискредитираната държава, която дава признаци на постъпателно мафиотизиране отвътре, гражданското общество е единственият автентичен източник на овластяване и подкрепа. Не позволявайте да Ви противопоставят на гражданите!


Не се оставяйте да Ви обезкуражат и пропагандните тези, че борбата за съдебната власт е партиен въпрос. Не само защото е цинично тази позиция да се налага от представители на управляващите, които се държат така, сякаш цивилизацията няма значение. А поради това, че въпросът за структурата и съдържанието на съдебните институции е въпрос на политика, за която отговорност носи публичната власт. Ние с Вас не сме обекти, а субекти на реформата и сме призвани с професионалните си биографии да не позволим подмяната на нейните цели и задачи. Убедени сме, че формулираните граници на легитимност на съдийския активизъм в решението "Lopez Lone и други срещу Хондурас" на Интерамериканския съд по правата на човека в пълна степен е валидно и за прокурорите в битката им за правото и за защита на професионалната идентичност:


"В моменти на конституционни кризи, обществени сътресения и радикални социални трансформации активната роля на съдиите е от съществено значение за утвърждаване демократичния ред. В моменти на тежки кризи на демокрацията нормите, които обикновено ограничават участието на съдиите в обществения живот, не са приложими към действията им в защита на правовия ред". Валидни за Вас са и думите на лорд Томас - председател на Върховния съд на Великобритания, казани през 2015 година: "Необходими са силно лидерство в съдебната власт и ангажираност. Съдиите не могат да очакват другите да направят необходимото за защита на съдебната власт и правосъдната система. Изискват се активни действия от страна на съдиите."


Уважаеми колеги, призоваваме Ви да дадете публичен израз на възмущението си от дългогодишната злоупотреба с прокуратурата! Да поемете лидерството в защита на професионалното си достойнство и да изразите недвусмислено ясна позиция по отношение на ценностите, методите и компетентността на сегашното административно ръководство на институцията! Убедени сме, че наред с нашата подкрепа ще срещнете подкрепата и на останалите юридически професии, на завършващите студенти в юридическите факултети, които търсят потвърждение в нашите дела, че правото е най-силното човешко постижение за постигане на мир и справедливост.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (170)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 821 Любопитно

  Днес ще бъде много интересно и ще бъдат дадени много отговори......

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5918 Любопитно

  Як е Божков, яяяк - извъртя се и към ''злоупотреба с прокуратурата'' ?!!

  [email protected]
 3. 3 Профил на Тасе Делев
  Тасе Делев
  Рейтинг: 45 Неутрално

  Тези нямат капка морал и етика, капка срам няма в действията им, щели да се възмутят.... изриване на цялата пропита с корупция прокуратура, нов закон засъдебната власт е рестарт!

  Слепотата на масата не прави виждащия сляп.
 4. 4 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 821 Любопитно

  Як е Божков, яяяк - извъртя се и към ''злоупотреба с прокуратурата'' ?!!
  —цитат от коментар 2 на karabastun


  Днес прокуратурата ще раздава шамари с крак.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 5. 5 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Силно се надявам в прокуратурата да има все още достойни хора.
  Трябва да разберат, че народа не е против тях, а срещу избирателните им действия и целенасочени атаки към определени лица с цел съсипване на бизнеса.

  Факт, е че изчезнаха веществени доказателства, тефтери, ритони, изфабрикуват документи с невярно съдържание за произход на злато и т.н.


  Оставка на Гешев

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 6. 6 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1625 Неутрално

  И от " взаимните услуги " понякога.....( лично мнение !).

 7. 7 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1625 Неутрално

  И от " взаимните услуги " понякога.....( лично мнение !).

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  До коментар [#1] от "proventuss":

  ОСТАВКА ЛИ прогнозираш ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  Познавам много самозабравили се индивиди от това съсловие.
  Една имуществена проверка много ще учуди обществото.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  Евала за тази позиция!

 11. 11 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Любопитно

  Днес прокуратурата ще раздава шамари с крак.
  —цитат от коментар 4 на proventuss


  Ще отидат въоръжени в мин. на финансите ли ?

  И оттам се губят едни 700 млн. лева , ще проследят произхода на парите на Доган или къщата в Барселона , а може би платежните на Божков

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  До коментар [#4] от "proventuss":

  На лъжата краката са КЪСИ !!! Народна мъдрост !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5918 Любопитно

  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ми как мислиш. може ли безнаказано да се закачат големите мангизлии ?

  [email protected]
 14. 14 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 821 Любопитно

  Не, нова порция доказателства кой финансира протестите, ти си стой на сянка.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 15. 15 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  До коментар [#5] от "nessarox":

  Какви ритони са изчезнали? Бълвате само лъжи.


  Жалка история.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 16. 16 Профил на 堅不可摧
  堅不可摧
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Як е Божков, яяяк - извъртя се и към ''злоупотреба с прокуратурата'' ?!!
  —цитат от коментар 2 на karabastun


  Че как иначе толкова години безнаказано мародерства! И нека не забравяме и верните му помагачи в случая-прокопи, амбасадора на московията и так далее....

 17. 17 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Весело

  Не, нова порция доказателства кой финансира протестите, ти си стой на сянка.
  —цитат от коментар 14 на proventuss


  Може би тези, които проспаха 700 млн лева ли?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 18. 18 Профил на 堅不可摧
  堅不可摧
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#5] от "nessarox":Какви ритони са изчезнали? Бълвате само лъжи.Жалка история.
  —цитат от коментар 15 на Orator Wornoxmaniak


  Ти не знаеш ли какво става с една лъжа повторена сто пъти?

 19. 19 Профил на 堅不可摧
  堅不可摧
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#5] от "nessarox":Какви ритони са изчезнали? Бълвате само лъжи.Жалка история.
  —цитат от коментар 15 на Orator Wornoxmaniak


  Ти не знаеш ли какво става с една лъжа повторена сто пъти?

 20. 20 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Весело

  До коментар [#5] от "nessarox":Какви ритони са изчезнали? Бълвате само лъжи.Жалка история.
  —цитат от коментар 15 на Orator Wornoxmaniak


  Да, извинете,
  забравих, че е в НИМ,само където не го показват ритона

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 21. 21 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  Браво на Гешев. Народа го подкрепя и го обича. Пръв посегна на омразните олигарси и корумпираната съдебна система.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на mockingjay
  mockingjay
  Рейтинг: 403 Неутрално

  Поне сред съдиите има надежда!

 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Весело

  До коментар [#14] от "proventuss":

  това ли скалъпихте ? Аз мислех, че ще покажете ритона с карабастуна. Явно сте близо до гешев.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  [quote#17:"nessarox"][/quote]

  https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/608383?_gl=1 *lvsu9z*_ga*MkMxZnJaQm1rMW1OeHJ3V0FwUjdWMG5jNFp3ZlhYNTBZQXJFYnVsek1xYThoVURqb0VoT3haNEc0M0pkd3ZuYQ..


  Коментирай кой плаща за протестите, моля?

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 26. 26 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  [quote#17:"nessarox"][/quote]

  Проспала е баба ти. Божков си е плащал на Огнянов редовно и всичко е било скрито покрито.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 27. 27 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 485 Разстроено

  Колко лесно спонсорираното от сорос съюзче прехвърля тежеста за пороците в самото съдийско съсловие върху редовите прокурори! Защо те да носят отговорност за двете каки съдийки, за гнилата ябълка Ченалова, за дворците на съдиите по Черноморието, за изземване на дело от един съдия и даването му на друг, за влияние на Пеевски при избор на съдии? Къде е реакцията в тези случаи на самото съдийско съсловие?
  Или ССБ-ето иска да ни каже, че ако по тези казуси прокурорите бяха тръгнали да разследват съдии, нямаше да се вдигне вой до небесата, че има намеса върху съдийската независимост!
  То бива лицемерие, но чак толкова не бива! А, това че обикновения прокурор от Хасково например е трябвало да реагира за разлепен некролог на прокурора Ситнилски, който беше всичко друго, но не и достоен за уважение, направо изби рибата. Срещу кого да реагира и от кога разлепването на некролози на живи хора е престъпление?
  Проблемът е морален и от изброените примери очевидно важи както за съдийското съсловие, така и за прокурорското. Но, ССБ очевидно смята, че съдиите по дефолт са невинни и в бяло за всичко, включително и за бакиите в тяхната кочинка, а прокурорите виновни за всичко в тази държава.

 28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Весело

  До коментар [#25] от "Orator Wornoxmaniak":

  Това ли са ви доказателствата? Дори и в кръчмата в Мурсалево няма да минат !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Весело

  До коментар [#25] от "Orator Wornoxmaniak":

  Това ли са ви доказателствата? Дори и в кръчмата в Мурсалево няма да минат !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 968 Неутрално

  А бе, верно ли предишните прокурори никаква не са я свършили. Ако е така, няма ли да ги гърбят и тях, Щото тооо радост, радост, ама и справидливост си требе.

 31. 31 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Су пер. Надявам се прокуратурата да отвърне подобаващо и да се премине към масово огласяване на поразиите които вършат всички от тази част на престъпността. Само така ще започне чистенето на системата от престъпници облечени в съдебна власт.

 32. 32 Профил на tinkerer
  tinkerer
  Рейтинг: 598 Неутрално

  off topic, ама дразни: Явно и тези не знаят кога се пише Вие с главна буква и кога не.

 33. 33 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Су пер. Надявам се прокуратурата да отвърне подобаващо и да се премине към масово огласяване на поразиите които вършат всички от тази част на престъпността. Само така ще започне чистенето на системата от престъпници облечени в съдебна власт.

 34. 34 Профил на tinkerer
  tinkerer
  Рейтинг: 598 Неутрално

  off topic, ама дразни: Явно и тези не знаят кога се пише Вие с главна буква и кога не.

 35. 35 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 858 Неутрално

  Ееее ама Сийка сега рева срещу Цветан Василев и Божков. Явно за тях "никой не е над закона" са си обичайните дъвки дето не са в България

 36. 36 Профил на scu32646294
  scu32646294
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Що тюфлек Ганьо да се възмущава? Я глей как хууубу се лей пърцуцата, бахура върви харно, Сийка дига и слага. Що да се мъчи Ганьо с мазния потник?

 37. 37 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Кой упражнява по-голям натиск над прокурорите - властта или престъпния център, който държи голям архив с компроментиращи записи и снимкови материали за стотици (а може би хиляди?) български граждани на различни по-важни и по-малко важни позиции в службите, политиката и бизнеса? 38. 38 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Весело

  До коментар [#27] от "oliverstone":
  Да ама,първия корумпиран,който янките назоваха,беше прокурор.Или не,бъркам се,май пак съдия беше.

 39. 39 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1029 Весело

  Днес прокуратурата ще раздава шамари с крак.
  —цитат от коментар 4 на proventuss

  Стига, бе. Само да не му падне каскета на Каренин, като се засили. 😂

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 40. 40 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3954 Неутрално

  Съдиите, почти същото това можеха да си го адресират до себе си, да почистят първо собствената си "къщичка", "къщичка" в която години имат да рият, и пак не се знае дали ще я изчистят до блясък...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 41. 41 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Весело

  До коментар [#28] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Прочети Труд. Ще падне целия форум под масата за разговорите на Божков. Тук едва ли ще ги пуснат.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 42. 42 Профил на dedo_goshko
  dedo_goshko
  Рейтинг: 274 Весело

  Колко лесно спонсорираното от сорос съюзче прехвърля тежеста за пороците в самото съдийско съсловие върху редовите прокурори! Защо те да носят отговорност за двете каки съдийки, за гнилата ябълка Ченалова, за дворците на съдиите по Черноморието, за изземване на дело от един съдия и даването му на друг, за влияние на Пеевски при избор на съдии? Къде е реакцията в тези случаи на самото съдийско съсловие?Или ССБ-ето иска да ни каже, че ако по тези казуси прокурорите бяха тръгнали да разследват съдии, нямаше да се вдигне вой до небесата, че има намеса върху съдийската независимост!То бива лицемерие, но чак толкова не бива! А, това че обикновения прокурор от Хасково например е трябвало да реагира за разлепен некролог на прокурора Ситнилски, който беше всичко друго, но не и достоен за уважение, направо изби рибата. Срещу кого да реагира и от кога разлепването на некролози на живи хора е престъпление?Проблемът е морален и от изброените примери очевидно важи както за съдийското съсловие, така и за прокурорското. Но, ССБ очевидно смята, че съдиите по дефолт са невинни и в бяло за всичко, включително и за бакиите в тяхната кочинка, а прокурорите виновни за всичко в тази държава.
  —цитат от коментар 27 на oliverstone


  Като "вътрешен" човек на системата, да ти обясня нещо, с най-голямо уважение към по-голяма част от коментиращите, към безмозъчните ГЕРП, БСП и ОП-тролове не, а именно - казвал съм го и преди, повтарям го и сега - в прокуратурата гнилите и най-вече некадърни ябълки са 85% и 15% нормални и кадърни прокурори, които просто се губят в общата маса некадърност и алчност на 85%, докато в съдебната система е обратното /поне засега/ - 85% са читави и знаещи хора, без значение политическите им пристрастия, а 15% са некадърните корумпета, които поне засега все още не оказват цялостно влияние върху система, а само спорадично оставят горчив вкус в устата с жалките си, поръчкови решения ..... С 2 думи - и двете общности трябва да бъдат изривани като Авгиевите обори, просто при прокуратурата некадърността и некомпетентността е в пъти повече, отколкото сред съдиите /то е достатъчно и да видиш ГлавПрок-а, който е АйКю не по-високо от 40-50 и с правни знания на чобанин от странджанските села, за да ти стане ясно какви вървят след него - Франтишек, кака Сийка, Даниела Машева, прокурор Ангел Кънев-Франкенщайна, прокурор Станкова-Пръскачкова, братя на Петьо Еврото и Ко ... - все отбор юнаци с празни АйКю калпаци, но пък с пълни джобаци .. ../ :):):):):):)

 43. 43 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Любопитно

  До коментар [#4] от "proventuss":

  Борисов ли ще бъде арестуван? Или Доган? Пеевски?

 44. 44 Профил на tinkerer
  tinkerer
  Рейтинг: 598 Неутрално

  off topic, ама дразни: Явно и тези не знаят кога се пише Вие с главна буква и кога не.
  —цитат от коментар 32 на tinkerer


  Всъщност са го написали правилно, тъпа грешка от моя страна. Писмото е изключително добре написано.

 45. 45 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Гл.прокурор действа избиратено. Очерня невинни хора, които после съдът казва че са невинни. Обвинява някого и му конфискува парите без този човек да бъде осъден.

 46. 46 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Абе,верно ли ,че прокуратурата е представила тел.записи на Г-Н БОЖКОВ.В тях той казвал,цитирам"изкефи ме ,как се управлява тълпата по соц.мрежите".Говори,че до тук протестите са неорганизирани и за това създавал "Щаб на протеста".Хвалил се,че дал до тук 15 000 и щял да продължи да дава.Ако е вярно,довечера всички на протест.Дазащитим нашето национално богатство,Черепа,а и той добре плаща.

 47. 47 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  До коментар [#4] от "proventuss":

  Не зная кой какво ще раздава, но съм сигурен, че пътят на Гешев – подлогата на Пеевски и Ахмед Доган и бухалка на Борисов, в крайна сметка ще свърши в затвора, осъден на много дълъг срок за престъпления по служба и нарушения на Конституцията на република България. Нека не си въобразява, че ще се отърве.

 48. 48 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Весело

  До коментар [#14] от "proventuss":

  Парите за финансиране на протестите идват от едно чекмедже в една спалня на една резиденция на ул. Секвоя в Бояна! 😂🤣

 49. 49 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Весело

  До коментар [#16] от "RumenTheKite":

  Пропусна да споменеш бездомника Vladi G, Шехерезада и ББ! 🤣😂

 50. 50 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Весело

  До коментар [#18] от "RumenTheKite":

  Твоите лъжливи коментари повторени 1000 пъти пак не хващат дикиш! 😂🤣

 51. 51 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Любопитно

  До коментар [#27] от "oliverstone":

  Защо прокуратурата не повдигна обвинения за всичко изброено от Вас?

 52. 52 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Весело

  Абе,верно ли ,че прокуратурата е представила тел.записи на Г-Н БОЖКОВ..
  —цитат от коментар 46 на uvtest


  Да. Правилното заглавие е: "Божков признава в телефонен разговор, че не режисира протестите срещу Гешев, Доган и полицейското насилие".

 53. 53 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Любопитно

  Все още ми е трудно да разбера кой от кой се подведе? Гешев от Борисов? Борисов от Гешев? Или Гешев и Борисов от Доган?

 54. 54 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3954 Неутрално

  До коментар [#1] от "proventuss":

  Ами те дойдоха, и са толкова гнусни, че няма на къде повече.
  Жалко за нормалните протестиращи...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 55. 55 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  Толкова се подиграха с народа! Такава каша разбъркаха че сега само народът ще я оправя!

 56. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 57. 58 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3954 Неутрално

  Невероятно нагло:
  На 10 юни 2020 г. обвиняемият Васил Божков провежда разговор с лице, за което са налице данни от справка на ДАНС, че е Огнян Стефанов:

  Божков: Ало.

  Мъж: Господин Божков, здравей!

  Божков: Здрасти. Как си?

  Мъж: Сега, аз се обаждам малко късно, но си бех изключил звука и не съм чул. Извинявам се, за което.

  Божков: А нищо. Няма никакъв проблем. По всяко време може да звъниш.

  Мъж: Да. Е, как съм?

  Божков: Прочетох ти анализа...

  Божков: Да. Имах, имах от някои политици предложение да направа партия и да ги подкрепа. А пък да такова, да ме вкарат в Парламента. А моите, моите опорни точки утре аз ше ги дам, за политическо движение...

  Мъж: Хъ. Абе, и Конституцията плаче за промяна. И, а.

  Божков: Абе, няма да събереме сто и осемдесе" депутата. Но аз мисля, че Гешев не ни е проблем, ако спечелим властта, щото мо"е да му орежем правомощията без да променяме Конституцията.

  Мъж: Да. Те.

  Божков: Нали тя казва мандата какъв е и колко е, ама точно клви правомощия има са описани в Закона за съдебната система. Там моле го променим без Конституция.

  Мъж: Да.

  Божков: Като го напра'име фигурант като Президента, точно клво ше ни вреди Гешев...

  Мъж: Да…

  Божков: Но моята тактика е, ти го казвам ей така, щото те чувствам близък, е първо да бутна Влади и т’ва. Един по едни. Виж, че аз не, не обръщам внимание на никой друг. Удрям само по Влади и по Бойко. Другите не ме интересуват, колкото и да се опитват да ми раз-раздвоят вниманието.

  Мъж: Да...

  Мъж: Абе, и Цецо Василев го удариха тежко, но, а.

  Божков: Ами. Цецо Василев беше като детска играчка в сравнение с мен. Ти си нямаш на представа какво беше удара върху мен.

  Мъж: Той няма тази, фъ, как да кажа, а. Той има познанията, но няма, м, няма амбицията, няма остротата. А без острота не може да се проведе тая битка и война.

  Божков: Не, бе. Аз шати кажа. Цецо ми е приятел. Но Цецо е чиновник.

  Мъж: Да.

  Божков: Цецо не е боец, разбираш ли?

  Мъж: Академичен човек, да.

  Божков: Да. А аз не съм. Аз съм си боец.

  Мъж: Ха-ха.

  Божков: Докато не ме оборат, ше се бия. Мисля, че

  Мъж: Ами.

  Божков: нещата вървят към, към аз да ги умора, така че.

  Мъж: Ха-ха. А.  На 09 юли 2020 г. обвиняемият Васил Божков провежда разговор с лице, което за момента е с неустановена самоличност:

  Мъж: Мога ли да Ви я изпратя и ако е, може, да ми кажете къде да изпратя няк'ъв, На, на когото и да е, няк'ъв имейл. На Ваш адвокат ли, без значение. За мен няма ник'во значение.

  Божков: Ми, на моя имейл, на моя имейл пратете... (не се разбира).

  Мъж: Ми, тря'а да ми го пратите на есемес, аз ша подготвя на.

  Божков: Ей сега ша го. Тук, тука ше го пратя, на „Сигнал"-а,

  Мъж: Да. Окей.

  Божков: сега ша го напиша.

  Мъж: Втория ми въпрос е,

  Божков: Окей.

  Мъж: пак, пак директно Ви питам, то е много директен въпрос, аз така съм устроен като човек. Тринайсет свидетели тря'а да, да водя, сигурно септември или октомври във, ъ-ъ, кажете го, във Ню Йорк. Чакам съдията да ми даде дата.

  Божков: Да.

  Мъж: Не съм сигурен, защото

  Божков: Мхм.

  Мъж: според всички мои справки, аз ше им наема там във, ъ-ъ, има едно малко градче на една моя позната. Адвокатката, коят' ми води делото, тя има къща. Ше й наема къщата. Но-о, ъ, ше бъде със огромен разход. Питам Ви директно, около трийсет хиляди долара, мога ли да разчитам на подкрепа,

  Божков: Кхъ...  На 10 юли 2020 г. обвиняемият Васил Божков провежда разговор с лице, за което според справка на ДАНС има вероятност да е Александър Паунов:

  Мъж: Да.

  Божков: Здрасти, Сашо. Снощи ти звънях, ама не се чухме.

  Мъж: Ами, не съм те чул, щото гледах тоя мач и съм фърлил телефона във спалнята.

  Божков: А.

  Мъж: Аз бех във хола и съм, не съм те чул.

  Божков: Кво ше кажеш за протеста? Но въпросът ми е друг. Тоя сега, тоя лумпен Влади ше дойде или писмено ше отговаря?

  Мъж: Ами, мисля, че ще отговори писмено. Ъ.

  Божков: Да, значи да не пращам, да не пращам десетина хиляди души пред Парламента?

  Мъж: Не, не, не, не, не. Аз ще ти кажа защо. Значи той

  Божков: (Не се разбира) затова ти звъня.

  Мъж: до, днеска десети, а, десети трябва да даде писмено. Щото аз гледам парламентарния контрол още вчера (не се разбира).

  Божков: Да, бе и аз четох какво пише и няма да дойде.

  Мъж: Н', няма. Не, той го няма просто, нали. На базата на т"ва, което той ше даде днеска във писмен вид, ние тогава вече ше напра'им питания да продължим на т'ва. Така че няма смисъл. Няма смисъл днеска. Не, той, според мен, трябва да продължат, а, протестите. Трябва да продължат протестите.

  Божков: Да, бе, ше продължат. Даже сега създаваме Щаб на протеста малко да ги обедина, че, нали, (не се разбира) шик'ви лумпени.

  Мъж: Да.

  Божков: И виж к"во направиха днеска. Всеки иска да го яхне. Едни ги викат (не се разбира), други с такова.

  Мъж: Да, да.

  Божков: Ако не им бях налял десет-петнайсет хиляди,

  Мъж: Да.

  Божков: протеста ше се сведе до, до две хиляди и разни политици да минат, да ги поздрават, да (не се разбира) до тях и т"ва е.

  Мъж: Така е. Така е, така е. А, обаче виж к'во. А, според мен, а, те и да дойдат, ние тука много рано, ъ-ъ, приключваме и, и Парламента ше е празен. По-хубаво да отидат пред, а, а, мини', ти ги,

  Божков: Аз, аз, аз щях да ти ги пратя. След половин час щяха да почнат да се (не се разбира).

  Мъж: Да, да. Няма го, няма го.

  Божков: Ако го няма Влади, няма смисъл.

  Мъж: Няма, няма смисъл.

  Божков: Да.

  Мъж: По-хубаво, ъ, т"ва да стане пред Министерския съвет. Пред Министерски съвет.

  Божков: Ми, той Бойко постъпи педерастки също, ама.

  Мъж: Да, затова. Не.

  Божков: (Не се разбира) пресконференцията, каза, че ше дава пресконференция. Добре. Правиме Щаб на протеста

  Мъж: Така е. Така е.

  Божков: к'вито и да е.

  Мъж: Нема леви, нема десни тука, става дума за спасяване на България. За т'ва става дума. От, ъ-ъ, тия кръвопийци. Ами, ше поддържаме връзка тогава.

  Божков: Не, т'ва е добър по', добър слоган да кача във „Туитър" и във „Фейсбук". Нема леви, нема десни, всички сме бесни.

  Мъж: Да, да. Да. Така. Ха-ха. Ами, добре, ше поддържаме контакти и ше координираме нещата да ти кажа.

  Божков: Но ме изкефи как се управлява тълпата по т'ва, по мрежите.

  Мъж: Нали? Е т'ва е.

  Божков: Да. Отидете там, отидете там, и те вървят. Малко бавно става, нали, щот' тя е тълпа, не мо'е да се затичва.

  Мъж: Е, тря'а все пак да се координират нещата.

  Божков: Реакцията се вижда до петнайсет-двайсет минути, половин час, тълпата почва да реагира.

  Мъж: Така е, така е. Обаче все пак реагира. Реагира малко със закъснение, защото има-а загуба на енергия по трасето.

  Божков: Да, естествено.

  Мъж: Т'ва го има и във електротехниката.

  Божков: Докато се получи информа', докато се разпространи навсякъде. Един протестира,

  Мъж: Така е.

  Божков: Мхм.

  Мъж: А ако имаш ти още нещо да пуснеш, да хвърлиш малко бензин в огъня.

  Божков: Е-е, сега насъсквам.

  Мъж: Помисли. Помисли.

  Божков: Насъсквам хората, те ше извадят и ше пуснат.

  Мъж: Мхм. Ами.

  Божков: Вече няма смисъл. Ce'a тря'а да имам координация и

  Мъж: Добре.

  Божков: координирани действия.

  Мъж: Добре. Е, ми, квото можеш, ти ше действаш от там, ние от тук.

  Божков: Е, ми, малко съм дистанционно далеч, така че разчитам на хора като тебе.

  Мъж: Е, ми, добре. Ти знаеш, че, ъ, на мен винаги мо'е се разчита. Познаваме се отдавна и знаеш, че съм твърдо, твърдо зад теб.

  Божков: Аз съм сигурен, че е твърдо, и че ти се удава също съм сигурен.

  Мъж: Ха-ха-ха.  На 12 юли 2020 г. (неделя) обвиняемият Васил Божков провежда разговор с лице, за което са налице данни от справка на ДАНС, че е Огнян Стефанов:

  Божков: Ало.

  Мъж: Ало.

  Божков: Здрасти.

  Мъж: Здравей, господин Божков.

  Божков: Абе, реших да ти звънна, че ти изпращам няколко пъти съобщения няк'ви като пишеш. И те падат, падат, не могат да преминат. И аз не знам защо.

  Мъж: Така ли?

  Божков: Викам, чай да ти звънна, да, да ти звънна. Ама, нищо конкретно. Е, така, да те чуя.

  Мъж: Да, бе. Да, бе. Да, бе. Да, бе, да.

  Божков: Иначе виждаш, че про-проекта върви по план.

  Мъж: Ами.

  Божков: Точка първа - прочистване на хунтата от властта. Точка втора - създаване на нещо различно и ново.

  Мъж: Ъъъъъ, следим, даже и аз, ша ти кажа, че очакванията са, са много големи да…

  Божков: Да.

  Мъж: да се появи, да са появат още неща.

  Божков: Не. Няма смисъл вече. Аз какво да даваме. Само разсейваме протеста.

  Мъж: Да.

  Божков: Сега протест, протест до дупка и го мачкаме Бойко. Виж го вчера плачеше, оправдаваше се, лъже, подсказват му лъжите. Давам ти материали к'во да пишеш. Моли се. Иска от работодателите помощ.

  Мъж: Да, да, да. Разбира се.

  Божков: Така че с’а трябва докрай! Бойко, Гешев. Нали Бойко имам предвид цялото им правителство и Гешев.

  Мъж: Да, да.

  Божков: И после да видиме Румен Радев к"во Правителство ше направи. Там трябва да се съветва.

  Мъж: Еми, аз, между впрочем, бех му, бех му казал некои неща за когато прави, а,

  Божков: В предишното му правителство беше (не се разбира).

  Мъж: за вътрешен министър тоя Пламен, Пламен

  Божков: Узунов.

  Мъж: Узунов. Аз му бех казал чий човек е.

  Божков: Ама в първото му правителство бяха повече от половината хора на Шиши, така че сега трябва.

  Мъж: Е, то т'ва имам предви. И му го казах директно. Ама -що така? Ами, така. Ха-ха. Как защо?

  Божков: Ама, виж, че, че той не си държи на хората въобще. Той ги гори един след друг.

  Мъж: Ми, толкова му е, стига.

  Божков: Не, имам предвид не Президента, Шиши.

  Божков; И борбата продължава до край. Няма спиране. Днеска са пак на улицата.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 58. 59 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Любопитно

  До коментар [#51] от "vassilun":

  Коментирай пост номер 57, моля?

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 59. 60 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Абе,верно ли ,че прокуратурата е представила тел.записи на Г-Н БОЖКОВ.В тях той казвал,цитирам"изкефи ме ,как се управлява тълпата по соц.мрежите".Говори,че до тук протестите са неорганизирани и за това създавал "Щаб на протеста".Хвалил се,че дал до тук 15 000 и щял да продължи да дава.Ако е вярно,довечера всички на протест.Дазащитим нашето национално богатство,Черепа,а и той добре плаща.
  —цитат от коментар 46 на uvtest


  Тя /прокуратурата/ състави и фалшиви документи за произхода на отнетото злато, та един разговор ли не може да изфабрикува ?
  А какво стана с 8-те джуджета ?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 60. 61 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  До коментар [#52] от "еспресо":

  Аха,той само давал парите.Демек,продуцент на протеста.

 61. 62 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!... докато на някой му уври главата за какво получава заплата!!!

 62. 63 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#56] от "Reporter US":

  Именно. Божков иска да се удря само ББ и крадливото Влади.

  Прокуратурата признава, че протестите срещу Гешев и Доган не са платени от Черепа.

 63. 64 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  До коментар [#61] от "uvtest":


  Не продуцент на протеста, а съпортва на мутрите!
  Пак обърка!

 64. 65 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално
 65. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 66. 67 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  ОСТАВКА на всички мизерници, които знаем от къде са тръгнали!
  ПОЗВОЛИХА СИ ДА НАПРАВЯТ ДЪРЖАВАТА БАЩИНИЯ!

 67. 68 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 909 Гневно

  Познавам много самозабравили се индивиди от това съсловие. Една имуществена проверка много ще учуди обществото.
  —цитат от коментар 9 на КМЕТ В СЯНКА


  Е КОЙ да я направи?После се чудят що им революции.Ми писва му на народа и аре по кестените...

 68. 69 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  До коментар [#60] от "nessarox":

  Така е,за това довечера всички на протест."Парите не миришат"

 69. 70 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  Не че нещо, ама Христо Иванов дали има и той такива разговори с Божков? Генерал Атанасов затова ли е настрана?

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 70. 71 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2616 Неутрално

  До коментар [#46] от "uvtest":

  Божков може да си се хвали за всичко, но никой не протестира заради него, а заради Доган, Борисов и Гешев. А доганатурата просто изпълнява поръчката, че протестите да бъдат изкарани платени, а Бойко, Пеевски и сие жертви на "лошия" Божков. Тези млади и стари хора, които виждам по снимките, няма как да сА платени. За разлика от циганите, докарани от ГЕРБ онзи ден с автобуси в София, както и помаците в Росенец. То си личи кога нещо е фалшиво и платено.

 71. 72 Профил на v.smolianov
  v.smolianov
  Рейтинг: 63 Весело

  Това ли е правосъдието ? Компромати чрез медиите? Верно ли? Гешев, кажи честно!

 72. 73 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  ПИСНА НИ ДА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ВОЙНСТВАЩИ ЕДНА СРЕЩУ ДРУГА ИНСТИТУЦИИ, ВСЯКА ОТ КОИТО СИ ИЗМИВА РЪЦЕТЕ ЗА БЕЗОТГОВОРНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ(ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ!) С ДРУГИТЕ!

 73. 74 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До Гешевите тролове: Аз протестирам напълно безплатно. Айде, вървете си у ПИК, там ще срещнете разбиране.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 74. 75 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2616 Неутрално

  До коментар [#70] от "Orator Wornoxmaniak":

  А тези разговори как да знаем дали са истински ?? Щото за записите на Бойко твърдите, че са манипулирани?? А на тези вярвате веднага ?!

 75. 76 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  До коментар [#74] от "Norman Granz":


  Не щат... дошли са да ни убеждават че не сме на правия път... Тука са без рейсове...🤓

 76. 77 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 274 Весело

  Божков: Но ме изкефи как се управлява тълпата по т'ва, по мрежите.
  Александър Паунов (БСП): Нали? Е т'ва е.
  Божков: Да. Отидете там, отидете там, и те вървят. Малко бавно става,
  нали, щот' тя е тълпа, не мо'е да се затичва.
  Александър Паунов (БСП): Е, тря'а все пак да се координират нещата.
  Божков: Реакцията се вижда до петнайсет-двайсет минути, половин час,
  тълпата почва да реагира.
  Александър Паунов (БСП): Така е, така е. Обаче все пак реагира.

  ***

  Браво на умнокрасивците! Черепа ви нарича "тълпа", което по същество не е нито новина, нито някаква тайна. Кофтито е, че в прав текст ви определя като малоумни - от 20 минути до половин час ви отнема да реагирате - като ви каже "П-р-р-р-р" от Дубай, чак след половин час зацепвате на къде да тръгнете. Хайде малко по-сръчно бе, другари! Хептен сте се омързеливили! Ревалюцията не може да чака! Ама ха!

 77. 78 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2215 Неутрално

  Евала за тази позиция!
  —цитат от коментар 10 на svoboden


  И от мен евала!
  Хората от протестите са срещу мутрите промъкнали се в прокуратурата като лицето гешев например, а не срещу прокуратурата въобще!

  Довечера отново сме по площадите!
  Оставка на борисов и гешев!
  Гешев е позор!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 78. 79 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Весело

  До коментар [#71] от "Alex Ivanov":

  И аз така мисля,г-н Божков нарочно лъже,че плащал,за да отврати нормалните хора от протеста и по този начин да спаси Мутрата и Каскета.За това ние ще продължим да протестираме и няма да питаме кой ни плаща за това.

 79. 80 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  До коментар [#74] от "Norman Granz":

  Да Грънчо, но е някак гадно и омерзително да знаеш, че този до теб дето не се дере с цяло гърло ще си иде вкъщи с пълна надница.


  Много е жалко.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 80. 81 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#76] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  "Не щат... дошли са да ни убеждават че не сме на правия път... Тука са без рейсове..."

  Яко са се подплашили, защото снощи бяхме над 40 хиляди, което се доближава до рекорда от 2013 г.

  Излиза, че Черепа ни е платил по 30 стотинки на протестЪр.

  Ха-хааааааа, егати тулупите.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 81. 82 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  ИСКАМЕ НАЙ-НАКРАЯ ДА ЖИВЕЕМ В ДЪРЖАВА КЪДЕТО НЯМА КОРУПЦИЯ, ПОКАЗНИ АКЦИИ,ДВОЙНИ СТАНДАРТИ, ЗЛОУПОТРЕБА С ПОЛОЖЕНИЕ,ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОИЗВОЛ, СЪПОРТ НА МАФИЯТА!!!!!
  ...още да пиша ли?...

 82. 83 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Любопитно

  До коментар [#59] от "Orator Wornoxmaniak":

  Това от ПИК ли е цитат? 🤣😂

 83. 84 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  Егати прокурора, дето аргументите му са подслушани разговори и биячи на държавна заплата.
  Егати държавата, дето това й е топ юристът.

 84. 85 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Любопитно

  До коментар [#81] от "Norman Granz":


  Малко ли плащаше черепа на тях?....
  Ако толкова беше платил на нас-досега да ги бяхме омели от властта всичките мафиоти

 85. 86 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Любопитно

  Дневник къде е статията за Божков и записите му? Не е коректно да мълчите... на не би и вие да сте взели пари?

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 86. 87 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  До коментар [#81] от "Norman Granz":

  НО НИЕ ЩЕ ГИ ОМЕТЕМ ОТ ВЛАСТТА СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!

 87. 88 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  До Гешевите тролове: Аз протестирам напълно безплатно. Айде, вървете си у ПИК, там ще срещнете разбиране.
  —цитат от коментар 74 на Norman Granz


  Той по телефона и г-н Божков това вика."На всички протестиращи плащам,15 бона вече съм раздал,само на Нормана не давам.Щот той е идеалист.

 88. 89 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2444 Неутрално

  Чакам кога ССБ ще се обърне по същия начин към началничката си Лозю, хихихихи.... По-корумпирани и по-политизирани от тия, дето са написали това обръщение, не знам!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 89. 90 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3954 Неутрално

  До коментар [#57] от "Orator Wornoxmaniak":

  Как да коментира, като е с "завряна глава в пясъците" било то и африкански, е трудно...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 90. 91 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  "Гражданите бяха дългогодишни свидетели:" - именно заради това сега гражданите не искат повече да бъдат такива. Задължителна промяна в БГ система трябва да има заради гражданите, а не всички да продължават да се "забавляват" на тях гръб. Декларациите и обясненията КОЙ какъв, защо, как е бил, било, кога са неуместни при 90% недоволство на всички. Време е вятърът на промяната да не е само песен.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 91. 92 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2616 Неутрално

  До коментар [#79] от "uvtest":

  Божков най-вероятно е платил на онези момчета, които се опитаха да вандализират протеста и се пролее кръв. Те са ясни, че бяха там със задача.

 92. 93 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#75] от "Alex Ivanov":

  Записите на Бойко бяха анонимно изпратени. Записите на разговорите между Божков и аверите му протестъри са публикувани от специализираната прокуратура. Току що им се "насладих" във Факти. бг. Да си паднеш от смях. Иска ви се да подарите държавата на бандитите. С бели якички и чер/еп/Ни душички.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 93. 94 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1887 Любопитно

  ПРЕДИ 30 години викахме ,, 45 ГОДИНИ СТИГАТ!”... СЕГА КАКВО ТРЯБВА ДА ВИКАМЕ?

 94. 95 Профил на mcmlxxiv
  mcmlxxiv
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До Гешевите тролове: Аз протестирам напълно безплатно. Айде, вървете си у ПИК, там ще срещнете разбиране.
  —цитат от коментар 74 на Norman Granz


  Значи си полезен идиот.

 95. 96 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2616 Неутрално

  До коментар [#93] от "Vivian Apostolov":

  Че тя държавата и в момента е на бандитите, ще го отречеш ли ??! Доган и Пеевски какви са ??

 96. 97 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1358 Весело

  До коментар [#59] от "Orator Wornoxmaniak":Това от ПИК ли е цитат? 🤣😂
  —цитат от коментар 83 на vassilun


  Мисля, че е от Блиц...

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 97. 98 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#88] от "uvtest":

  "г-н Божков това вика"

  Той вика и за вас, че сте хунта...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 98. 99 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  Довечера отново сме по площадите!
  —цитат от коментар 78 на Рим


  Само после,като си взимате парите на г-н Божков,гледайте да не забравите да се разпишете във ведомостта.Отчетност трябва да има.

 99. 100 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#94] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Че от революционния щаб не ви ли дадоха указания кво да викате? Апропо, Божков ви нарича "тълпа". И май има право.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK