Бюлетината за гласуване - толкова ли е просто

Бюлетината за гласуване - толкова ли е просто

© Анелия НиколоваСкъпи приятелчета, още Хамурапи е казал: - луд умора нема. И аз така. Вместо да взема някоя засукана госпожица и да отида на море, аз седя пред супер-компютъра, дето сам си го построих, и пиша статийки за изборите. Тези дни се вгледах в българските бюлетини. Прегледах и бюлетините на други страни. Сега ще споделя с вас някои ценни мисли по темата. Знам, че ще ви е скучно. Който стигне до края, ще получи от мен препоръка за член на Централната избирателна комисия (ЦИК) или поне на Секционна избирателна комисия (СИК). Вече забиха и тъпаните на Орлов мост. Значи изборната тема може стане актуална.


Както съм обяснявал и друг път, гласуването е административна процедура, в която имащите право на глас заявяват, декларират волята си кой да ги управлява. Това става с декларация (заявление). Част от тази декларация ние наричаме бюлетина. В действителност всяка бюлетина има и една част, която ние не виждаме. Това са нашите лични данни. Те са, образно казано, откъснати от бюлетината и подредени в отделен документ, който ние наричаме избирателен списък. Това се прави, за да се осигури тайната на гласа ни. Да не ни бият комшиите от другите партии.


Зад всяка бюлетина в урната стои един човек, чиято самоличност е установена и е проверено правото му да гласува. От това следва, че
бюлетината е много важен документ и нейното съдържание и форма не са работа за аматьори


Който се занимава с това трябва да знае поне следните неща:


1. Бюлетината трябва да обслужи избирателната система, приета за съответния избор. Повтарям за недоразбралите - бюлетината обслужва избирателната система, а не се променя системата, щото някой в ЦИК, РИК (Районна избирателна комисия - бел. ред.), СИК не може да чете средно сложни инструкции или щото математиката до 4-ти клас му е тежала и не му се броят преференции или пък не може да попълва протоколи.


2. Бюлетината трябва да е максимално разбираема за избирателите, да позволява еднозначно тълкуване на тяхната воля, да има подходящи указания как да се постави знакът за гласуване, за да бъде гласът действителен.
Това изискване определя всички елементи от дизайна на бюлетината - вида на избора, номера, емблеми на партиите, полета за маркиране, размери на шрифта, инструкции към избирателя, цветови решения (особено при повече от един избор в една процедура) и др. Основната цел на дизайна - минимум недействителни гласове!


3. Бюлетината трябва да отговаря на приетата технология на отчитане на гласовете - ръчно броене или машинно броене. Тя трябва да улеснява преброителите при установяване на знаците за маркиране, с които е заявена волята на избирателя и трябва да предотврати всякакви двусмислици или опасности действителните гласове да бъдат отчетени като недействителни. Това се отнася особено за полето, което избирателят маркира, знаците, които са позволени или забранени, начинът на сгъване и др. елементи. Втора основната цел на дизайна - максимално точно отчитане на волята на избирателя.


В света има безкрайно разнообразие от избирателни системи и комбинации от тях, дори и само в един избор. В Судан, например, през 2010г. се проведоха едновременно избори за всички властови органи. Така в северната част избирателят трябваше да се пребори с 8 (осем) бюлетини, а в южната (Сега държавата Южен Судан), с 12 (дванайсет). Това е голямо предизвикателство. Мога да обясня как става, но за това се плаща.


Сега да разгледаме българската бюлетина за избор на колективни органи. При последните избори анти-постижението от над 15% (за общински съветници!) недействителни гласове доказва, че трябва да се вгледаме по-внимателно в тази част от процеса.


Сегашният образец на бюлетината е взет от едни местни избори в Косово


Необходимостта от този дизайн на секцията за гласуване с преференция се предопредели от големият брой кандидати, чиито имена не могат физически да се изпишат на самата бюлетина. Затова това изписване беше изнесено на отделен списък, който трябва да бъде поставен на две места - пред изборната секция и вътре в т. н. тъмна стаичка или кабина за гласуване. На самата бюлетина кандидатите фигурират само с номера. Партиите в бюлетината са подредени по номера, получени с жребий. Кандидатите обаче са подредени по номера според листите, които са подадени от партиите. Подредени са по предпочитанията на партийните началници.


Както обикновено става, побългаряването на бюлетината нанесе щети. От образеца бяха премахнати белите квадратчета за поставяне на знак за избраната партия. Номерът на партията си остана в квадратчето пред названието й, както беше практиката дотогава, за разлика от оригиналната косовска бюлетина. Квадратчетата със заоблени ъгли за преференциите бяха заменени с "кръгчетата на баба Гицка", за да не се бърка безпросветния избирател от с. Гинци, например. Това помогна на партиите да забраняват на избирателите си да маркират предпочитания кандидат. Като цяло бюлетината беше разтеглена, уж за улеснение на избирателя като партиите бяха отделени с непрекъсната черта.


За съжаление, въпреки настоятелните предложения при приемане на Изборния кодекс от 2014 г., на българската бюлетина


няма указания към избирателя как да маркира бюлетината, за да бъде гласът му действителен


(често наричана валидна бюлетина). В оригиналната (косовската) бюлетина е записано: "Označite SAMO JEDAN politički subjekat koji podrazumeva i glas za nosioca liste političkog subjekta". И то на два езика - сръбски и албански. Приблизителен превод: - Маркирайте САМО ЕДИН политически субект, което се приема за глас за водача на листата на този политически субект. Така партиите са гарантирали автоматични преференции за водача на листата. Обърнете внимание как е поставено ударението с използване на големи букви САМО ЕДИН.


Бюлетината от Косово

Бюлетината от Косово


В секцията за гласуване с преференции също са само номера и даже са пак в квадратчета, макар със заоблени ъгли. Пише: Označite SAMO JEDNOG kandidata Shënoni VETËM NJË kandidat. И в превод - Маркирайте САМО ЕДИН кандидат.


Да видим сега образец на бюлетината за местните избори 2019 от сайта на ЦИК: "Приложение № 100-МИ". Там такива указания към избирателя няма. Има само текст: "Предпочитание (преференция) за кандидат". Ама колко преференции може да се маркират, как да се маркират, къде да се маркират? Мистерия. Няма указания нито за избора на партия, който е задължителен, за да бъде гласът действителен, нито за преференцията.


И затова, драги членове на ЦИК, РИК, ОИК (Общински избирателни комисии - бел. ред.), СИК имате толкова много недействителни гласове. Има, разбира се и друга причина - неглижирането на общинските съвети чрез налагане на "Аз"-политиката от най-високо място. Но засега говорим професионално за бюлетината.


Все пак трябва да уточним, че в член 261 от Избирателния кодекс (ИК) е описано подробно какво може и трябва да има на бюлетината. ЦИК сигурно ще твърди, че няма право да добавя атрибути. Щом е така, то нека се промени Избирателният кодекс и да се даде право на ЦИК да прави реалния дизайн на бюлетината, а не само технически образец.


Техническият образец на бюлетината или "Приложение No. 100-МИ" е направен на MS word. Използван е шрифтът Times New Roman с размери от 9 до 13. Така


номерата на партиите в квадратчетата изглеждат малки


Още по-малки са номерата в кръгчетата с преференции.


Ако този технически образец е точно прехвърлен в действителната графика на бюлетините, не би трябвало да има проблем. За съжаление, това не е така. В действителната графика на използваните бюлетини номерата на политическите партии са изписани с много по-голям размер на шрифта и то с удебелени (болдвани) начертания. Така те графично доминират над всички останали елементи. И, което е по-лошо, числата заемат по-голяма част от полето на квадратчето, в което избирателят маркира своят избор. Това е плюс за партиите, тъй като те налагат номера, особено за малограмотните си избиратели. Ако няма номера ще трябва да се върне гласуването с рабош (клечка, конец), както вече е правено преди години.


Бюлетините, с които се гласуваше за кмет и общински съветници през 2019 г.

© Надежда Чипева, Капитал

Бюлетините, с които се гласуваше за кмет и общински съветници през 2019 г.


Но тези големи и удебелени номера на партиите имат два сериозни негатива:


- Създават у избирателя усещането, че неговото маркиране не се вижда достатъчно. Аз самият бях жертва на това усещане, надебелих си "Х"са с едно-две повторения. После ми казаха, че това е недействителен глас, защото не е "Х", а някаква драсканица. Малките знаци не се виждат и избирателите се стараят да правят големи "Х" и така някои излизат от очертанията на квадратчето. И пак произвеждат недействителен глас. По ИК и по МУ гласът става недействителен, само ако засегне съседно квадратче. Навремето имаше СИК-ове, които се "престараваха" и тълкуваха такива случаи като НДГ (недействителни гласове - бел. ред.)


- При броенето на гласовете от СИК малките знаци не се виждат добре на фона на дебелите/болдвани номера на партиите. Това затруднява броенето и не е изключено някои гласове да са неправилно определени като недействителни (празни бюлетини), ако маркираният избор не е бил видян от СИК.


Поради горните две съображения настоятелно препоръчвам на ЦИК и на законодателя:


направете едно празно квадратче до номера на партията


Бюлетина от Германия

Бюлетина от Германия

В него избирателите да поставят знака на своя избор. И на двата последни избора в София са наблюдавани случаи за недействителни гласове (НДГ) с хиксове след името на партията. Възможно е това маркиране да е заради нежеланието на избирателя да задраска избора си.


Поради формата на кръгчетата не е възможно да се използва голям размер на числата за номер на преференциите. Въпреки това и там има стремеж номерът да е с максимално допустим размер на шрифта, който се събира в кръгчето. Това не е необходимо.


В заключение:


1. Необходимо е да се преразгледа дизайна на бюлетината като над списъка на партиите да се постави инструкция към избирателите с текст и образец на знаците, които са разрешени. По-доброто решение е този образец да е в квадратче или съответно в кръгче с начертание, имитиращо ръкописно "Х" и "V". По-подробни инструкции могат да се поместят и на гърба на бюлетината (Босна).


2. Необходимо е да се вкара едно празно квадратче до номера на партията, в което избирателят да поставя знак за своя избор.


3. При добавянето на квадратче за маркиране на избора, да се премахне квадратчето около номерата на партиите. Тези номера така и така са на отделни редове и са разделени с плътна черна линия заедно с имената на партиите. Подобна промяна няма да затрудни избирателите.


4. Може да се обмисли въвеждането на разширително тълкуване, според което където и да е поставен знакът за избор на реда на партията, то гласът да се счита действителен, ако изборът е маркиран недвусмислено.


Подобни промени трябва да бъдат направени и в бюлетините за избор на президент и на кметове.


И накрая малко история


Когато се подготвяше сегашният ИК имаше гласувания в Обществения съвет по вида на исканото преференциално гласуване. Предложенията за задължителна или множествена преференция бяха категорично подкрепени, и то от изключително компетентна група професори и експерти. Не минаха обаче в правна комисия. Когато се разбра, че все пак ще има единична доброволна преференция, една папка на изборния наблюдател г-н Велко Милоев се оказа безценна. Беше пълна с бюлетини от близки и далечни земи и народи.


Споменатата вече косовска бюлетина изскочи от тази папка. Отначало никой не можеше да си представи, че няма да има имена на бюлетината. После беше обяснено, че теоретично може да се наложи да се изпишат хиляди имена, за Столичния общински съвет, например. Първият, който разбра и прие логиката на новата бюлетина беше депутатът Павел Шопов. Професионалният мениджмънт на печатницата на БНБ внесе реализъм в депутатските глави. Появи се един "чаршаф", който г-жа Манолова размаха в правна комисия като илюстрация за размера на бюлетината с имената на кандидатите. Това охлади страстите и "косоварката" от велковата папка стана образец за днешната БГ бюлетина.


Няколко дни по-късно зам. председателят на Народното събрание г-жа Мая Манолова заявява, че едно от най-големите достижения на новия Изборен кодекс е съчетанието на интегралната бюлетина с преференции, без книжата да са дълги 2 м.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 96 Неутрално

  Наистина, луд умора няма..

  Аз бих казал още.. много шум за нищо.., не сгреших, много думи за хонорар..

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  Каквато и да е бюлетината, когато има КОЙ да сменя чувалите, всичко става БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ.

 3. 3 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2884 Неутрално

  За какъв чеп са нужни анализи на КОСОВСКАТА БЮЛЕТИНА?? Бързи решения улесняващи гласуването - електронно и гласуване по пощата !!

 4. 4 Профил на vkiril
  vkiril
  Рейтинг: 282 Неутрално

  За какъв чеп са нужни анализи на КОСОВСКАТА БЮЛЕТИНА?? Бързи решения улесняващи гласуването - електронно и гласуване по пощата !!
  —цитат от коментар 3 на dejmos


  И електронното гласуване точно кой проблем решава?

 5. 5 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2993 Весело

  Хартията остава в миналото - идва deus ex machina и решава авторовите тегоби !!!

 6. 6 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3195 Весело

  Образователен ценз за начално училище (4-ти клас), е достатъчен - к'во толкова сложно има да прочетеш една партия и да сложиш една отметка в квадратчето срещу нея. По-проста бюлетина едва ли може да се създаде, по-прост електорат - да.

 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3950 Неутрално

  Статията е добра. Както виждам, скоро няма да има машинно гласуване у нас. Но борбата за кокала иска да има много недействителни бюлетини, както и много мъртви души в избирателните списъци. Така по - лесно се правят фалшификациите.

 8. 8 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3195 Весело

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

  Ти кажи как машината няма да се манипулира с мъртви души - к'во пречи на подставени лица да гласуват два или повече пъти с чужди данни - влиза, записват го като друг и гласува.
  Докато за пари и кебапчета хората си продават гласа - честни избори "Нанай, бате!"

 9. 9 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Изборният процес/избирателните бюлетини и Законът за обществени поръчки са най-внимателно проектираните в България.

 10. 10 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6172 Весело

  "аз седя пред супер-компютъра, дето сам си го построих"
  Суета човешка...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 11. 11 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":Ти кажи как машината няма да се манипулира с мъртви души - к'во пречи на подставени лица да гласуват два или повече пъти с чужди данни - влиза, записват го като друг и гласува.Докато за пари и кебапчета хората си продават гласа - честни избори "Нанай, бате!"
  —цитат от коментар 8 на Deaddark


  Нали затова СИК са съставени от представители на различни партии.

 12. 12 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Поне едно е точно. Трябва да има квадратче пред номера на партията.
  Сегашният дизайн е абсурден:
  - задраскваш номера за който гласуваш
  - само по това, че не са задраскани 5 и 7 се разбира, че си избрал 6
  И има някакви общоприети правила за разни формуляри.
  Няма смисъл точно за изборите да се тиражират в голям брой неудачни фантазии.

 13. 13 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3006 Неутрално

  Че какво му беше с цветните бюлетини с номера :)

  Айде да не са цветни, ама да са с номера. Вземаш си номера и го пускаш в урната. :)

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на vms2o649469
  vms2o649469
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Бързи решения улесняващи гласуването - електронно и гласуване по пощата !!
  —цитат от коментар 3 на dejmos

  Възможно най-тежката глупост, която може да се въведе в България, е дистанционното гласуване - без значение от кой тип. В условията на масово купуване на гласове, дистанционният вот ще улесни още повече ДПС, ГЕРП, Магарешки, Ковачки и пр. Отделно в Турция ще се гласува още по-масово и организирано.
  Коя развита страна е въвела електронно гласуване, че да го правим в нашата татковина, където далеч по-прости електронни услуги са пълен провал? Това е последен стадий на инфантилизъм. Искаме пък, дайте ни електронно гласуване пък, рев, шамари, сополи ... Айде стига фейсбук/славитрифоновски/бойкикевски популистки глупости, мислете малко с тия глави.

 16. 16 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Машинно и електронно гласуване - това е необходимо за нас избирателите

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 17. 17 Профил на Titi Titora
  Titi Titora
  Рейтинг: 9 Неутрално

  Във Франция може да гласуваш, само ако предварително си се регистрирал до 31 декември предходната година и получаваш карта, която важи за две гласувания. След това наново се регистрираш. Не съществуват протоколи за дописване под чертата на избиратели. Има само бюлетини с надпис на партията, за която искаш да гласуваш, Взимаш я и гласуваш. Може също по пощата и електронно.

 18. 18 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  До коментар [#11] от "nebido":

  Как СИК ще хване някой, който гласува по веднъж в пет различни секции с пет различни лични карти? Там е играта на управляващите с мъртвите души - един техен може да мине за двама-трима - ето ти ги изборите спечелени.

 19. 19 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  До коментар [#15] от "vms2O649469":

  Тука не мислят, а скачат първосигнално - в т.ч. и ти, но в случая си прав - сега в махалата има невалидни 40% и отгоре бюлетини - с машинно, дистанционно и електронно гласуване ще станат 100% валидни - тоест който пазари братята ще си вдигне резултата с едно 10%-та - а българина ще бъде управляван с купен вот. Образователен ценз и то не подарен - иначе няма оправия.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на vms2o649469
  vms2o649469
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#17] от "Titi Titora":

  И какво от това? Не може да се въведе в България, защото активността на изборите ще падне още повече. Освен на купения и корпоративен вот. Мислете с главите си.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  До коментар [#11] от "nebido":Как СИК ще хване някой, който гласува по веднъж в пет различни секции с пет различни лични карти? Там е играта на управляващите с мъртвите души - един техен може да мине за двама-трима - ето ти ги изборите спечелени.
  —цитат от коментар 18 на Deaddark


  Не е сериозно. Какви са тези лични карти?
  Големите машинации се правят от Информационно обслужване.
  На ниво СИК "машинациите" са поради неграмотността и некадърността на членовете.
  При изцяло машинно гласуване броят на невалидните гласове ще е нула.
  Отпада нуждата от Информационно обслужване.
  Отпада нуждата СИК да "творят" протоколи.
  Ролята на СИК само ще се сведе до отразяване на гласувалите в избирателният списък.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3195 Весело

  До коментар [#23] от "nebido":

  На хора, които са починали, но ги има в списъка; на хора, които няма как да гласуват, но ще гласува друг вместо тях. Сега бай Мангау с "лапатопа" ще гласува от всички в махалата - като им направи обучение кое копче да натиснат на машината - ще видиш как от махалата вместо 30% гласове, от които 40% недействителни - ще станат 100%-та гласове със 100% действителни. В другите секции са средно 2 недействителните блюлетини на 450 човека. Така че вотът на грамотните ще бъде удавен в този на неграмотните.
  СИК не могат да творят протоколи - защото са от различни партии и защото протоколите се пращат на всяка партия и се публикуват на страницата на ЦИК - всеки да ги чете и гледа - освен това подлежат на проверка - така че трудно някой би се навил да мами там през пръсти - виж с реални данни на негласували да се допълва списъка може - но само там където СИК са купени или неграмотни да си проверят после протокола дали е същия.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3195 Весело

  До коментар [#26] от "vms2O649869":

  Хаповете, хамав - хаповете. Нищо не си направил извън болната ти тиква - а и в нея пак нищо.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK