Бюлетината за гласуване - толкова ли е просто

Бюлетината за гласуване - толкова ли е просто

© Анелия НиколоваСкъпи приятелчета, още Хамурапи е казал: - луд умора нема. И аз така. Вместо да взема някоя засукана госпожица и да отида на море, аз седя пред супер-компютъра, дето сам си го построих, и пиша статийки за изборите. Тези дни се вгледах в българските бюлетини. Прегледах и бюлетините на други страни. Сега ще споделя с вас някои ценни мисли по темата. Знам, че ще ви е скучно. Който стигне до края, ще получи от мен препоръка за член на Централната избирателна комисия (ЦИК) или поне на Секционна избирателна комисия (СИК). Вече забиха и тъпаните на Орлов мост. Значи изборната тема може стане актуална.


Както съм обяснявал и друг път, гласуването е административна процедура, в която имащите право на глас заявяват, декларират волята си кой да ги управлява. Това става с декларация (заявление). Част от тази декларация ние наричаме бюлетина. В действителност всяка бюлетина има и една част, която ние не виждаме. Това са нашите лични данни. Те са, образно казано, откъснати от бюлетината и подредени в отделен документ, който ние наричаме избирателен списък. Това се прави, за да се осигури тайната на гласа ни. Да не ни бият комшиите от другите партии.


Зад всяка бюлетина в урната стои един човек, чиято самоличност е установена и е проверено правото му да гласува. От това следва, че
бюлетината е много важен документ и нейното съдържание и форма не са работа за аматьори


Който се занимава с това трябва да знае поне следните неща:


1. Бюлетината трябва да обслужи избирателната система, приета за съответния избор. Повтарям за недоразбралите - бюлетината обслужва избирателната система, а не се променя системата, щото някой в ЦИК, РИК (Районна избирателна комисия - бел. ред.), СИК не може да чете средно сложни инструкции или щото математиката до 4-ти клас му е тежала и не му се броят преференции или пък не може да попълва протоколи.


2. Бюлетината трябва да е максимално разбираема за избирателите, да позволява еднозначно тълкуване на тяхната воля, да има подходящи указания как да се постави знакът за гласуване, за да бъде гласът действителен.
Това изискване определя всички елементи от дизайна на бюлетината - вида на избора, номера, емблеми на партиите, полета за маркиране, размери на шрифта, инструкции към избирателя, цветови решения (особено при повече от един избор в една процедура) и др. Основната цел на дизайна - минимум недействителни гласове!


3. Бюлетината трябва да отговаря на приетата технология на отчитане на гласовете - ръчно броене или машинно броене. Тя трябва да улеснява преброителите при установяване на знаците за маркиране, с които е заявена волята на избирателя и трябва да предотврати всякакви двусмислици или опасности действителните гласове да бъдат отчетени като недействителни. Това се отнася особено за полето, което избирателят маркира, знаците, които са позволени или забранени, начинът на сгъване и др. елементи. Втора основната цел на дизайна - максимално точно отчитане на волята на избирателя.


В света има безкрайно разнообразие от избирателни системи и комбинации от тях, дори и само в един избор. В Судан, например, през 2010г. се проведоха едновременно избори за всички властови органи. Така в северната част избирателят трябваше да се пребори с 8 (осем) бюлетини, а в южната (Сега държавата Южен Судан), с 12 (дванайсет). Това е голямо предизвикателство. Мога да обясня как става, но за това се плаща.


Сега да разгледаме българската бюлетина за избор на колективни органи. При последните избори анти-постижението от над 15% (за общински съветници!) недействителни гласове доказва, че трябва да се вгледаме по-внимателно в тази част от процеса.


Сегашният образец на бюлетината е взет от едни местни избори в Косово


Необходимостта от този дизайн на секцията за гласуване с преференция се предопредели от големият брой кандидати, чиито имена не могат физически да се изпишат на самата бюлетина. Затова това изписване беше изнесено на отделен списък, който трябва да бъде поставен на две места - пред изборната секция и вътре в т. н. тъмна стаичка или кабина за гласуване. На самата бюлетина кандидатите фигурират само с номера. Партиите в бюлетината са подредени по номера, получени с жребий. Кандидатите обаче са подредени по номера според листите, които са подадени от партиите. Подредени са по предпочитанията на партийните началници.


Както обикновено става, побългаряването на бюлетината нанесе щети. От образеца бяха премахнати белите квадратчета за поставяне на знак за избраната партия. Номерът на партията си остана в квадратчето пред названието й, както беше практиката дотогава, за разлика от оригиналната косовска бюлетина. Квадратчетата със заоблени ъгли за преференциите бяха заменени с "кръгчетата на баба Гицка", за да не се бърка безпросветния избирател от с. Гинци, например. Това помогна на партиите да забраняват на избирателите си да маркират предпочитания кандидат. Като цяло бюлетината беше разтеглена, уж за улеснение на избирателя като партиите бяха отделени с непрекъсната черта.


За съжаление, въпреки настоятелните предложения при приемане на Изборния кодекс от 2014 г., на българската бюлетина


няма указания към избирателя как да маркира бюлетината, за да бъде гласът му действителен


(често наричана валидна бюлетина). В оригиналната (косовската) бюлетина е записано: "Označite SAMO JEDAN politički subjekat koji podrazumeva i glas za nosioca liste političkog subjekta". И то на два езика - сръбски и албански. Приблизителен превод: - Маркирайте САМО ЕДИН политически субект, което се приема за глас за водача на листата на този политически субект. Така партиите са гарантирали автоматични преференции за водача на листата. Обърнете внимание как е поставено ударението с използване на големи букви САМО ЕДИН.


Бюлетината от Косово

Бюлетината от Косово


В секцията за гласуване с преференции също са само номера и даже са пак в квадратчета, макар със заоблени ъгли. Пише: Označite SAMO JEDNOG kandidata Shënoni VETËM NJË kandidat. И в превод - Маркирайте САМО ЕДИН кандидат.


Да видим сега образец на бюлетината за местните избори 2019 от сайта на ЦИК: "Приложение № 100-МИ". Там такива указания към избирателя няма. Има само текст: "Предпочитание (преференция) за кандидат". Ама колко преференции може да се маркират, как да се маркират, къде да се маркират? Мистерия. Няма указания нито за избора на партия, който е задължителен, за да бъде гласът действителен, нито за преференцията.


И затова, драги членове на ЦИК, РИК, ОИК (Общински избирателни комисии - бел. ред.), СИК имате толкова много недействителни гласове. Има, разбира се и друга причина - неглижирането на общинските съвети чрез налагане на "Аз"-политиката от най-високо място. Но засега говорим професионално за бюлетината.


Все пак трябва да уточним, че в член 261 от Избирателния кодекс (ИК) е описано подробно какво може и трябва да има на бюлетината. ЦИК сигурно ще твърди, че няма право да добавя атрибути. Щом е така, то нека се промени Избирателният кодекс и да се даде право на ЦИК да прави реалния дизайн на бюлетината, а не само технически образец.


Техническият образец на бюлетината или "Приложение No. 100-МИ" е направен на MS word. Използван е шрифтът Times New Roman с размери от 9 до 13. Така


номерата на партиите в квадратчетата изглеждат малки


Още по-малки са номерата в кръгчетата с преференции.


Ако този технически образец е точно прехвърлен в действителната графика на бюлетините, не би трябвало да има проблем. За съжаление, това не е така. В действителната графика на използваните бюлетини номерата на политическите партии са изписани с много по-голям размер на шрифта и то с удебелени (болдвани) начертания. Така те графично доминират над всички останали елементи. И, което е по-лошо, числата заемат по-голяма част от полето на квадратчето, в което избирателят маркира своят избор. Това е плюс за партиите, тъй като те налагат номера, особено за малограмотните си избиратели. Ако няма номера ще трябва да се върне гласуването с рабош (клечка, конец), както вече е правено преди години.


Бюлетините, с които се гласуваше за кмет и общински съветници през 2019 г.

© Надежда Чипева, Капитал

Бюлетините, с които се гласуваше за кмет и общински съветници през 2019 г.


Но тези големи и удебелени номера на партиите имат два сериозни негатива:


- Създават у избирателя усещането, че неговото маркиране не се вижда достатъчно. Аз самият бях жертва на това усещане, надебелих си "Х"са с едно-две повторения. После ми казаха, че това е недействителен глас, защото не е "Х", а някаква драсканица. Малките знаци не се виждат и избирателите се стараят да правят големи "Х" и така някои излизат от очертанията на квадратчето. И пак произвеждат недействителен глас. По ИК и по МУ гласът става недействителен, само ако засегне съседно квадратче. Навремето имаше СИК-ове, които се "престараваха" и тълкуваха такива случаи като НДГ (недействителни гласове - бел. ред.)


- При броенето на гласовете от СИК малките знаци не се виждат добре на фона на дебелите/болдвани номера на партиите. Това затруднява броенето и не е изключено някои гласове да са неправилно определени като недействителни (празни бюлетини), ако маркираният избор не е бил видян от СИК.


Поради горните две съображения настоятелно препоръчвам на ЦИК и на законодателя:


направете едно празно квадратче до номера на партията


Бюлетина от Германия

Бюлетина от Германия

В него избирателите да поставят знака на своя избор. И на двата последни избора в София са наблюдавани случаи за недействителни гласове (НДГ) с хиксове след името на партията. Възможно е това маркиране да е заради нежеланието на избирателя да задраска избора си.


Поради формата на кръгчетата не е възможно да се използва голям размер на числата за номер на преференциите. Въпреки това и там има стремеж номерът да е с максимално допустим размер на шрифта, който се събира в кръгчето. Това не е необходимо.


В заключение:


1. Необходимо е да се преразгледа дизайна на бюлетината като над списъка на партиите да се постави инструкция към избирателите с текст и образец на знаците, които са разрешени. По-доброто решение е този образец да е в квадратче или съответно в кръгче с начертание, имитиращо ръкописно "Х" и "V". По-подробни инструкции могат да се поместят и на гърба на бюлетината (Босна).


2. Необходимо е да се вкара едно празно квадратче до номера на партията, в което избирателят да поставя знак за своя избор.


3. При добавянето на квадратче за маркиране на избора, да се премахне квадратчето около номерата на партиите. Тези номера така и така са на отделни редове и са разделени с плътна черна линия заедно с имената на партиите. Подобна промяна няма да затрудни избирателите.


4. Може да се обмисли въвеждането на разширително тълкуване, според което където и да е поставен знакът за избор на реда на партията, то гласът да се счита действителен, ако изборът е маркиран недвусмислено.


Подобни промени трябва да бъдат направени и в бюлетините за избор на президент и на кметове.


И накрая малко история


Когато се подготвяше сегашният ИК имаше гласувания в Обществения съвет по вида на исканото преференциално гласуване. Предложенията за задължителна или множествена преференция бяха категорично подкрепени, и то от изключително компетентна група професори и експерти. Не минаха обаче в правна комисия. Когато се разбра, че все пак ще има единична доброволна преференция, една папка на изборния наблюдател г-н Велко Милоев се оказа безценна. Беше пълна с бюлетини от близки и далечни земи и народи.


Споменатата вече косовска бюлетина изскочи от тази папка. Отначало никой не можеше да си представи, че няма да има имена на бюлетината. После беше обяснено, че теоретично може да се наложи да се изпишат хиляди имена, за Столичния общински съвет, например. Първият, който разбра и прие логиката на новата бюлетина беше депутатът Павел Шопов. Професионалният мениджмънт на печатницата на БНБ внесе реализъм в депутатските глави. Появи се един "чаршаф", който г-жа Манолова размаха в правна комисия като илюстрация за размера на бюлетината с имената на кандидатите. Това охлади страстите и "косоварката" от велковата папка стана образец за днешната БГ бюлетина.


Няколко дни по-късно зам. председателят на Народното събрание г-жа Мая Манолова заявява, че едно от най-големите достижения на новия Изборен кодекс е съчетанието на интегралната бюлетина с преференции, без книжата да са дълги 2 м.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK