За противоречията и парадоксите по време на пандемията COVID-19 (част 1)

Текстът е предназначен за широката аудитория, която има интерес към темата COVID-19, и няма за цел да омаловажи опасността, а да внесе малко яснота.

© Велко Ангелов

Текстът е предназначен за широката аудитория, която има интерес към темата COVID-19, и няма за цел да омаловажи опасността, а да внесе малко яснота. • За разликите между SARS-CoV-2, SARS и MERS
 • За абсолютното доверие в диагностичните PCR тестове (RT-PCR)
 • За безсимптомните и пресимптомни инфектирани
 • За заразяването само при много близък и продължителен контакт
 • За недосегаемите клетки на вродения имунитет
 • За "цитокиновата буря"
 • За значението на "бързите" антителни тестове
 • Дали повърхности и предмети в околното пространство представляват риск от инфектиране?

"Дневник" ще публикува в три части в три последователни дни заключенията на ръководителя на Медицинския експертен съвет по коронавируса проф. д-р Коста Костов по най-задаваните и противоречиви въпроси, свързани с епидемията, базирани на личния му опит като консултант по белодробни болести в УМБАЛ "Св. Анна" и научната му дейност. Текстът е наръчник с ясни отговори за вируса и ефектите от него.


"Където всички мислят еднакво, никой не мисли много."


Уолтър Липман
(журналист, двукратен носител на "Пулицър")
Епидемията, предизвикана от новия SARS-CoV-2q продължава да приковава вниманието на обществото, което следи текущата информация, идваща от конвейера на COVID-19. Появиха се доста противоречиви становища през обществения дебат, които разделиха експертите в три потока - крайни песимисти, крайни оптимисти и умерени. Дори науката изпадна в противоречия и се наложи няколкократно да променя становища, изведени от ограничени данни, изхождащи от проучвания без рандомизация и контролни групи, с компромисни научни протоколи, които в обичайния научен живот не биха стигнали до практиката.


Нуждата от бързи терапевтични решения доведе до това, че медикаменти с неубедителните научни резултати, получени при ограничен режим на проследяване, влязоха в клиничната практика и малко след това разочароваха. Тази тенденция компрометира не само отделните колективи, които побързаха да се обявят за откриватели, но и науката като цяло, която от наука на доказателствата, в ерата на "прецизната медицина", за кратък период от време беше увлечена в научно месианство, налагащо идеи, изведени по-скоро от желанието, отколкото от научния резултат.


За тези противоречиви послания става дума.


Използвана е информация от достъпните авторитетни медицински източници, актуална към 20.07.2020. Текстът е предназначен за широката аудитория, която има интерес към темата COVID-19, и няма за цел да омаловажи опасността от него, а да внесе малко яснота в противоречията, възникнали по време на епидемията.


1. За разликите между SARS-CoV-2, SARS и MERS


Споровете по тази тема приключиха.


Съвсем ясно е, че SARS-CoV-2 е с по-висока трансмисивност (инфекциозност), с по-малка патогенност и с по-дълъг инкубационен период от предишните коронавируси, причинители на епидемиите от SARS и MERS. За по-високия потенциал за разпространение на SARS-CoV-2 допринасят както по-дългият инкубационен период, който дава възможност за по-продължително и незабелязано разпространение на инфекцията, така и по-големият брой безсимптомни и малосимптомни пациенти, които са също резервоар за разпространение на инфекцията. SARS-CoV-2 има и по-ниско дисперсно число (k), което го прави по-вирулентен, защото по-малко хора са отговорни за основната популация инфектирани. Не без значение е и по-високият афинитет към ACE2 рецепторите на spike-протеина на SARS-CoV-2 от този на коронавируса, причинител на SARS.


2. За абсолютното доверие в диагностичните PCR тестове (RT-PCR)


От самото начало на пандемията българските експерти се хванаха за гушата в спора за предимствата и недостатъците на диагностичните RT-PCR тестове и бързите антителни тестове.Това, което все още не е напълно ясно на обществото, са границите на вариабилната чувствителност на диагностичните RT-PCR тестове, която се движи в доста широк диапазон според периодите на инфекциозния процес - до около 3-4 седмици от началото на симптомите, след което тяхната информативна стойност постепенно се губи.


Чувствителността на RT-PCT тестовете е много зависима от редица фактори като техника на вземане на материала, транспорт, среда, опитност на екипа и качеството на диагностичните материали, които се използват - един, два или комбинация от няколко гена.


Поради всички особености, фалшиво негативните резултати се движат от 20% до и над 60%, много зависими не само от техническите пропуски, но и от времето на вземане на пробата. В първите два-три дни на инкубационния период чувствителността на метода е много ниска (до около 30%), в първите 3-4 дни от началото на симптомите, когато вирусът се размножава активно, чувствителността е най-висока (80-90%) и после постепенно започва да пада, за да стигне отново нива близки до "0" на 4-5 седмица от началото на заразяването. Ако тестът е направен в първия ден от заразяването, чувствителността му е близо до "0".Тези резултати са още по-вариабилни при безсимптомни или малосимптомни пациенти.


Поради описаните причини, идеалният вариант би бил комбинираното използване на RT-PCR тест и серологичен "бърз" тест, които имат различно време на позитивиране.Така например, ако RT-PCR тестът е направен след 21 дни от началото на симптомите, е твърде вероятно той да бъде негативен, а антителните тестове - позитивни. Всеки диагностичен метод си има своето място във времето и своята чувствителност и специфичност. Затова след 21-я ден от началото на заразяването и 14 ден след симптомите много по-показателни са добре подбраните бързи тестове с антитела, които дават по-голям шанс за регистриране на преминалите през инфекцията. Нека не забравяме, че окончателното решение кой е инфектиран и кой болен се взема от клиничен специалист, а не от лабораторен лекар.


И досега не е напълно изяснено значението на позитивния PCR тест и обема на фалшиво позитивните резултати с този метод, защото няма достатъчно широко тестване на хора, които не са инфектирани с вируса. Мнозина експерти считат, че PCR тестът е "твърде чувствителен", с много фалшиво позитивни резултати, твърде често при наличие на фрагменти РНК, а не вирус, способен да заразява околните. Твърдението, че ако имаш позитивен PCR, си опасен за другите, защото си разпространител на инфекция, изисква уточнение - в кой период на инфектиране е позитивен този PCR тест. След 14 дни от началото на симптомите нараства броят на фалшиво позитивните резултати, т.е. на позитивни PCR тестове, които не са инфекциозни, с други думи, в изследваната проба липсва вирулентен вирус, способен да инфектира и да разболява.


Твърдението, че всеки позитивен RT-PCR тест е инфекциозен е твърде преувеличено, да не го наричам абсурдно, защото RT-PCR тестът няма 100% специфичност. В този контекст звучи като анекдот едно проучване в Сингапур, при което на 18 пациенти почти всекидневно са извършвани последователни PCR тестове, до 5 пъти на всеки пациент и резултатите са се колебали няколкократно от "негативен", през "позитивен", до "несигурен". Възможни са лабораторни грешки или технически пропуски в детайлите на процедурата, които биха могли да позитивират резултата, без същият да стигматизира съответния пациент, от който е взета пробата.


Освен това, позитивен PCR тест за наличие на микроорганизъм съвсем не означава, че този микроорганизъм е непременно опасен и причинител на активна болест. Тук стигаме до първия постулат на Роберт Кох, който гласи, че инфекциозният причинител на дадена болест трябва да е наличен само при болни, но не и при здрави индивиди. В клиничната практика има много примери, при които има позитивен тест, но няма болест. Най-простият пример е вземането на секрет от носоглътката и изследването й в микробиологична лаборатория. Много често, да не кажа винаги, има изолиран микроорганизъм, но не винаги той е причинител на активна инфекция и не винаги налага антибиотична терапия, защото една част от тези микроорганизми са нормални обитатели на горните дихателни пътища и лечение се предприема само, ако те станат агресивни и предизвикат болест. Същото може да се каже и за позитивния кръвен тест за туберкулозен микобактерий - позитивният резултат не означава непременно болест и не налага непременно терапия.


Центърът за контрол на болестите на САЩ (CDC) уточни преди време при публикуване на своите епидемиологични критерии за продължителността на карантината, че позитивният PCR тест след 14-ти ден от началото на симптомите при повечето хора не доказва вирус, който е способен да инфектира други хора. Това становище е доказано чрез използване на клетъчни култури, които не успяват да отгледат жизнено-способен вирус при повечето хора с позитивен PCR тест след 14-я ден от началото на симптомите. С други думи казано - от началото на симптомите до 14 ден ти си опасен за околните, но след 14-я ден това е малко вероятно. Поради тази причина CDC направи и съответните корекции в продължителността на карантината - минимум 10 дни от началото на симптомите плюс 3 дни без симптоми.


Има и още по-интересни публикувани данни, които доказват, че след 8 дни от началото на симптомите, клетъчните култури се оказват негативни за SARS-CoV-2, въпреки, че РНК частици могат да бъдат регистрирани до 6 седмици след началото на болестта.


Напомням още веднъж - лабораторните изследвания са само в помощ на диагнозата и самите те не са диагноза. Диагнозата най-често е констелация от диагнози, комплекс от многоорганни прояви, който не опира само до един лабораторен тест. Инфекцията е само стартов момент, а органните прояви са последствия, които могат да отдалечат окончателната, водеща диагноза, от първопричината.


С други думи, твърдението, че диагнозата COVID-19 изисква непременно лабораторно потвърждение лишава от диагноза всички болни с категорични клинични и образни характеристики, съпоставими с клинично проявена или усложнена инфекция със SARS-CoV-2, която по технически причини или ненавреме взет RT-PCR тест не е потвърдена лабораторно и може да забави или насочи в друга посока лечението.


Кери Мълис, откривателят на технологията с PCR и носител по този повод на Нобелова награда по химия през 1993 г. (починал през 2019 г. ), остави след себе си следното послание:


"PCR не е подходящ метод за откриване на вирусна инфекция." Причината е, че PCR е метод за възпроизвеждане на ДНК в милиони и милиарди копия, а не е метод за доказване на вирус!


Абсолютизирането на RT-PCR теста може да доведе до катастрофални последици и верига от пандемии. Нещо повече. На RT-PCR тестът му липсва златен стандарт за сравнение на неговата "чувствителност" и "специфичност". Това е допълнителна предпоставка за несигурност и причина, същият, да бъде нарочен за свещения Граал. Затова "златен стандарт" в диагнозата COVID-19 трябва да бъде клиничен лекар, който се ангажира с диагнозата и лечението на пациента като анализира всички налични данни.


Не е чудно, че поради неприятните усещания при вземане на назофарингеална смив, RT-PCR тестът се е сдобил и с една шега по свой адрес - добра методика за биопсия на слюнчените жлези.


И още една провокация към вирусолозите и онези, които абсолютизират RT-PCR теста:


През 2001 г. списание Science публикува мнението на един от най-опитните американски вирусолози Charles Calisher:


"...модерните методи за откриване на вируси като PCR казват твърде малко относно размножаването на вируса, кои животни го пренасят и как заразява хората. Това е същото, като да обясниш причината за трудното дишане по пръстовите отпечатъци."


А на въпроса на в. "Guardian" от 10.07.2020 г. дали може да назове една единствена публикация, доказваща изолиране на пречистен SARS-CoV-2 вирус от диагностичен материал, вирусологът отговаря:


"Не знам за подобна публикация. Държа си очите отворени за появата на такава".


С други думи, от научните спорове изглежда, че до този момент липсват необорими научни доказателства, че изолираните копия РНК от диагностични материали са идентични с вируса, който причинява COVID-19. До изясняването на тези спорове, ще водим битка с неприятел, който сме именували SARS-CoV-2.


3. За безсимптомните и пресимптомни инфектирани


Версията, че безсимптомните инфектирани не предават инфекцията и са без значение за епидемичния процес е несъстоятелна. Има достатъчно данни, които доказват противното, като се започне от първите публикации в Германия, публикуваните данни за развитието на епидемията сред пасажерите на кораба Diamond Princess и се стигне до персонала и посетителите на един сектор за кърмачки в САЩ и пр., болшинството от които безсимптомни и пресимптомни преносители на вируса. Да не говорим, че и сред безсимптомните инфектирани има такива, които разпространяват инфекцията по-интензивно, наречени superspreaders (супер-разпространители).


Счита се, че една от характеристиките на пандемията COVID-19 е голямото количество безсимптомни, които са скрит потенциал за разпространение на инфекцията. Понастоящем се знае, че при повечето от безсимптомните вирусният товар е по-нисък от този при симптомните, а средното време на излъчване на вируса при безсимптомни инфектирани е между 2 и 8 дни, а при симптомните средно от 14 до 20 дни. Не липсват и съобщения за еднакъв вирусен товар при асимптомни и симптомни на фона на несигурните все още данни за нивото на вирусния товар, достатъчен за осъществяване на инфектиране.


На този етап на пандемията се счита, че 1 милион копия на вируса са абсолютно достатъчни, за да предизвикат инфекция при попадане в горните дихателни пътища, но има и съобщения за значително по-нисък вирусен титър, който може да бъде достатъчен, за да предизвика активна инфекция. Известно е, че по-високата опасност идваща от симптомните пациенти, се дължи на наличието на кихане и кашлица, които излъчват вирусни частици на по-голямо разстояние - до 6 метра.


Една междинна категория с особено значение за епидемиччния процес са пресимптомните инфектирани, които започват да разпространяват вирусната инфекция 2-3 дни преди проявата на симптомите и са отговорни за не малък дял от инфектираните - между 48%-62% в едно проучване на епидемията в Ухан, Китай. Счита се, че категорията "безсимптомни" е неясна в количествени характеристики, защото голяма част от тази група са пресимптомни пациенти, които са регистрирани като безсимптомни в момент, когато все още нямат симптоми.


Приема се, че новият SARS-CoV-2 има по-висок потенциал на заразяване от предшестващите вируси при SARS и MERS. При новия коронавирус 10% от инфектираните са отговорни за 80% от вторично заразените.


4. За заразяването само при много близък и продължителен контакт


Много спорна версия, опровергана в различни публикации, които доказват, че инфектирането е възможно и без условието да си дълго време и в непосредствена близост с някого, който е инфектиран. Това показва големият брой заразени на кораба Diamond Princess (712 от 3712 пасажери), които съвсем не са спали в една каюта и хранили на една маса. Същото важи и за емблематичната случка с Вашингтонския хор, при която от 63 хористи само за около два часа репетиция се заразяват 51 от тях и трима умират.


Искам да припомня в този контекст, че за рисков контакт се счита контакт със заразоносител, продължил повече от 15 минути в близост под 2 метра (6 крачки). Тази дефиниция прави възможно инфектиране при не така продължителен контакт.


Ето малко полезна информация:


При близък контакт с инфектиран извън дома, само 5% от контактните се инфектират. При по-продължителен близък контакт в домашна обстановка, инфектирането засяга 10% до 40% от контактните. При близък, но не толкова продължителен контакт с инфектиран, например споделяне на храна, инфектирането на контактните е 7%. При преходен кратък контакт, например при пазаруване в магазин, рискът за инфектиране на контактните е 0.6%


5. За недосегаемите клетки на вродения имунитет


Многократно се дискутираха проблемите на имунитета и отношенията коронавирус-имунни клетки. Имаше и твърдения, че клетките на имунитета са недосегаеми за вирусната атака, защото нямат ACE2 рецептори. Това е вярно, но не е вярно, че имунните клетки остават недосегаеми за SARS-CoV-2, защото Т-лимфоцитите притежават други рецептори за вируса и са уязвими от SARS-CoV-2 чрез свързването му с CD147 рецептора на повърхността на Т-лимфоцита. Това е причината за тежко засягане на лимфоцитната линия, настъпване на лимфоцитопения и двукратно снижение броя на Т-лимфоцитите. Това засягане е по-тежко при по-тежко протичащите случаи. Засегнат е не само броят, но и функционалната активност на лимфоцитите, които произвеждат по-малки количества антивирусни цитокини.


6. За "цитокиновата буря"


Терминът "цитокинова буря" се отъждествява с тежки форми на остро белодробно увреждане, което протича клинично под формата на остър респираторен дистрес синдом (ARDS) и е съпроводено с висока смъртност - около 40%-50%.


Терминът "цитокинова буря", с който толкова често се жонглира, няма утвърдена дефиниция. Той определя наличието на хиперактивен имунен отговор с освобождаване на интерферони, интерлевкини, тумор-некротичен фактор, хемокини и няколко други медиатори, част от т.нар.. "вроден имунитет", необходим за ефективно изчистване на организма от инфекциозни агенти. По своята същност "цитокиновата буря" означава, че отделеният обем цитокини е увреждащ за клетките на организма. Този термин, макар и познат на медицинската общност, нахлу интензивно в научната терминология и клинична практика тясно асоцииран с COVID-19, защото ранни студии в началото на епидемията демонстрираха повишени плазмени нива на някои цитокини.


В повечето случаи обаче, тези средни цитокинови плазмени нива при COVID-19, макар да са над нормата (не при всички), са по-ниски от средните плазмени нива в предишни кохорти на пациенти с ARDS. Това е демонстрирано с повишени нива на IL-6 при пациенти с COVID-19, които са сравнени с нивата на IL-6 при пациенти с ARDS по други причини. При сравнение, направено между нивата на IL-6 на пациенти с хиперинфламаторен фенотип на ARDS и такива с тежък COVID-19, се установяват от 10 до 200 пъти по-високи нива на цитокина сред пациентите с ARDS по други причини.


Въпросът, който виси, е защо някои пациенти с COVID-19 имат толкова лош клиничен изход въпреки сравнително ниските нива на IL-6?


Възможен отговор на този въпрос е, че тежката увреда в белия дроб се дължи на артериалните микротромбози, които са 9 пъти по-чести, отколкото намерените при ARDS след грип, а не от тежкия хиперинфламаторен синдром, предизвикан от "цитокиновата буря".


Тогава, какъв е терапевтичният ефективен механизъм на действие на tocilizumab или dexamethasone при пациентите с COVID-19, при които няма високи цитокинови нива по типа на хиперинфламаторния синдром?
В контекста на написаното по-горе, терминът "цитокинова буря" е подвеждащ за обяснение на патофизиологичните процеси при голяма част от пациентите с COVID-19 и данните досега не подкрепят неоспоримо неговата употреба. Докато не се появят нови данни, връзката на "цитокиновата буря" с COVID-19 може да се приеме като "буря в чаша вода".


7. За значението на "бързите" антителни тестове


Нито един сериозен колектив, дружествени или национални препоръки не коментират антителните "бързи" тестове като ненужни, а се стараят да ги поставят на точното им място, в точното време от протичане на инфекцията от SARS-CoV-2. Антителните тестове са важна добавка в лабораторното проследяване на инфектираните и имат своето неоспоримо място при хора с негативен RT-PCR тест или при невъзможност за неговото извършване. Те са незаменим асистент в епидемиологичната експертиза в случаите, когато инфекцията е преминала през острата фаза, диагностичния RT-PCR тест е негативиран и само чрез антителен тест можем да разберем какво е нивото на остатъчния имунитет и дали въобще има такъв. Антителните тестове са незаменим източник на информация на популационно ниво, чрез който разбираме кои са преминали през инфекцията, какъв е техният дял от общата популация, кои хора могат да бъдат евентуални донори на плазма и пр.


При фалшиво негативен RT-PCR тест само "бърз" тест с антитела може да поправи грешката, ако идентифицира антивирусни IgM (IgG или едновременно IgM и IgG) антитела, които макар и в малък обем, започват да се отделят още в края на първата и началото на втората седмица от началото на симптомите. Най-висока чувствителност е гласувана на т.н. хемилуминисцентни тестове (над 90%), следвани от методиката ELISA (малко над 80%). И двата теста се извършват в лаборатория, изискват вземане на венозна кръв, обучен персонал и повече време.Тестовете, които се извършват"на място" в стратегията "point of care", са истински бързи тестове, но за съжаление имат най-малка чувствителност - около 60%.


Епидемията може да се контролира ефективно чрез физическа изолация, широко тестване с всички налични тестове, според тяхното предназначениe и времеви характеристики, изолиране на инфектираните, издирване на контактните и лична протекция. Добра добавка към тези мерки е и добрата вентилация на затворените пространства.


8. Дали повърхности и предмети в околното пространство представляват риск от инфектиране?


Новият SARS-CoV-2 остава жизнеспособен до 3 часа в аерозоли, но при 10 пъти по-нисък инфекциозен титър. Той е по-траен върху пластмаса (3 дни) и неръждаема стомана (2 дни), отколкото върху мед и картон. Върху всяка една от тези повърхности вирусният титър е редуциран до 100 пъти. Слънчевата светлина има бърз дезактивиращ ефект и инактивира вируса във слюнка до 98% за 6.8 минути и за 14.3 минути в клетъчна култура.


Това показва, че присъствието и рискът от контаминация (инфектиране) варира във външна среда и в домашна среда. Затова са разумни препоръките за миниманизирани контактите с повърхности, които е възможно да са били в контакт със заразени - например в обществения транспорт.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2358 Неутрално

  Ето заради такива статии си струва човек да продължава да влиза в този сайт.👍 Браво на редакцията и автора!!!

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4275 Неутрално

  Просто перфектен!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4275 Неутрално

  До коментар [#1] от "ivanpopov":

  Абонирай се и за списанието му INSPIRO, много има какво да се чете

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#1] от "ivanpopov":

  Да. Браво на авторът.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 6. 6 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2054 Неутрално

  Добре подредено и обяснено това което знаем към днешна дата. Дано скоро пандемията да остане в миналото. Дано също полезноте навици на хигиена и избягване на прегръдки, здрависвания и целувки да останат.

 7. 7 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 458 Неутрално
 8. 8 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2358 Неутрално

  До коментар [#1] от "ivanpopov":Абонирай се и за списанието му INSPIRO, много има какво да се чете
  —цитат от коментар 3 на hamiltonf


  Това ли?
  http://inspiro-bg.com/
  Мерси!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 10. 10 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1145 Любопитно

  Прекрасно! Балансирано и информативно четиво!

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 11. 11 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1237 Неутрално

  Нищо не разбрах от статията, но хубаво човекът си е направил труда да пише. Дано някой я разбере.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 12. 12 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Къде сте ве дизръптъри, инвеститори, раунд фърст венчър капиталисти, тука има човек който може много да помогне при откриването на лекарство срещу тая гадост, айде да ви видя, кешнете едно 10 милиона на човека, за да получите рои 1:200!

 13. 13 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3481 Неутрално

  3 часа в аерозоли.... 3 дни върху пластмаса, 2 върху стомана.
  Не е добре това. Но пък УВ лъчите го убиват бързо.
  Затворените помещения са проблема.

  Любовта ще спаси света!!!
 14. 14 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3481 Неутрално

  “Искам да припомня в този контекст, че за рисков контакт се счита контакт със заразоносител, продължил повече от 15 минути в близост под 2 метра (6 крачки). Тази дефиниция прави възможно инфектиране при не така продължителен контакт.

  Ето малко полезна информация:

  При близък контакт с инфектиран извън дома, само 5% от контактните се инфектират. При по-продължителен близък контакт в домашна обстановка, инфектирането засяга 10% до 40% от контактните. При близък, но не толкова продължителен контакт с инфектиран, например споделяне на храна, инфектирането на контактните е 7%. При преходен кратък контакт, например при пазаруване в магазин, рискът за инфектиране на контактните е 0.6%”

  Любовта ще спаси света!!!
 15. 15 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 977 Неутрално

  До коментар [#6] от "Таралеж":

  Добре подредено и обяснено това което знаем към днешна дата. Дано скоро пандемията да остане в миналото. Дано също полезноте навици на хигиена и избягване на прегръдки, здрависвания и целувки да останат.
  —цитат от коментар 6 на Таралеж


  а, да те запитам, в тая твоята схема човека остава ли или май няма место за него?

 16. 16 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2930 Любопитно

  Епидемията, предизвикана от новия SARS-CoV-2 продължава да приковава вниманието на обществото, което следи текущата информация, идваща от конвейера на COVID-19."

  Това го е словоподредил д-р Костов?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 17. 17 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1306 Весело

  До коментар [#12] от "bretschneider":

  Те тия неща са малко като кредитите - ако си желан реално немаш нужда, ако реално имаш нужда не си желан :)

  Мада Нейча е невероятна майтапеса :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 18. 18 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1684 Неутрално

  Ужас - сега разбирате ли защо изборите се печелят от хора като Бойко Борисов, Берлускони и (дори) Хитлер, но не и от Гьоте, Б. Брехт и музикантите от Пинк Флойд?

  Защото едно е да си професионалист във висока научна или художествена сфера, съвсем друго е да си разбран от масата. При цялото ми уважение към автора - проф. д-р по медицина (най-висша наука), той няма абсолютно никакъв шанс да се справи със задачата, която сам си поставя. Няма никакъв изглед да направи от аудиторията (масово - простолюдие) специалисти по биология и медицина. Нито е възможно, нито е нужно.

  Обществото решава проблема си по единствения по-адекватен начин. Нарича се ПОЛИТИКА. Тя е интегриращият инструмент между строго професионалното знание на проф. К. Костов и обществения интерес, който далеч не е само ЗДРАВЕ, а работа, доходи, данъци, хляб, зрелища, секс, изкуство, война и какво ли още не.

  И така - професорът е орисан да бъде разбран (от колегите си) и неразбран от политици и народ. Народът ще наложи колективния си интерес НАД научните проникновения на професора. По-точно: умните политици е хубаво да разбират какво им казват такива като професора, но накрая трябва да вземат решенията си ПОЛИТИЧЕСКИ. Така че - медицината е само ЧАСТ от обществения живот. Не повече от 15% - показват го държавните бюджети и на най-цивилизованите страни.

  С една дума: Пандемията ще си отмине - по всички правила и на медицината, и на политиката.

 19. 19 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1306 Весело

  До коментар [#10] от "С Стоянов":

  Хубави са тия неща само да не се обърка човек да тури тениска 'I love Medicine/Science' на такава база, дълбокото е ТЕГАВО, иначе секи покрай Дискавъри и попсайънс разказите по форуми щеше да е професор въпреки че умнокрасивците работят упорито по тоталното девалвиране на званията с раздването им на килограм на разни изщракали неомарксисти на непео хранилки

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на standby
  standby
  Рейтинг: 327 Неутрално

  3 часа в аерозоли.... 3 дни върху пластмаса, 2 върху стомана.Не е добре това. Но пък УВ лъчите го убиват бързо.Затворените помещения са проблема.
  —цитат от коментар 13 на hope


  След 3 часа са налични 1/10 от вирусите в аерозола. Но за 3 часа в затворено помещение белята може да стане готова.
  Върху предметите 1/100 след 2 дни. Не е невъзможно заразяване, но е доста малко вероятно.
  УВ стерилизацията/дезинфекцията на помещения и предмети е стандарт за оборудване в инфекциозни ситуации, но явно у нас и за тях ще трябва да се събират капачки... все пак трябва да се угояват мутрите.

 22. 22 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  3 часа в аерозоли.... 3 дни върху пластмаса, 2 върху стомана.Не е добре това. Но пък УВ лъчите го убиват бързо.Затворените помещения са проблема.
  —цитат от коментар 13 на hope


  Тия данни ги твърдят разни "умници", за които проверката за заразяемост е празно губене на време. А немският професор Хендрик Щреек даказа практически, че откриваните вируси по повърхностите не са в състояние да предизвикат заразяване. Единствената възможност, казва професорът, е ако някой се изкашля или кихне в дланта си, хване дръжката на вратата и непосредствено след него друг човек хване дръжката и после си пипне лицето, очите или устата. Проверката е правена чрез посевки от проверяваните повърхности.

 23. 23 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1116 Любопитно

  Беше ми интересно и любопитно - за сверяване на часовника, така да се каже, евалата на човека...

 24. 24 Профил на tarna
  tarna
  Рейтинг: 582 Неутрално

  Много информативно, благодаря. Очаквам скоро част 2.

 25. 25 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 348 Неутрално

  Костов именно затова пише такива дълги опуси, и то на професионален жаргон, за да прикрие глупостите и интереса на тези, които са купили огромен брой неработещи тестове за антитела, и сега се опитват да ги пробутат. Същото като Мангъров. Забележете само какво огромно пространство е отделил за ПСР тестовете, от които нито той, нито читателите-неспециалисти разбират. Точките му по тестването могат да се опровергаят една по една, но ще стане твърде тясно професионален аргумент. Иначе клиничните му данни са правилни, но те са именно за да прикрият частния интерес - или негов, или на тези зад него.

 26. 26 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2632 Весело

  До коментар [#25] от "piliferus":

  "неработещи тестове за антитела"

  Що неработещи!? Тестът си отчита наличието на антитяло. Сега, дали наличието на антитяло е в резултат на Ковид19 или на грип или друга инфекция, какво значение има за статистиката, която следи починалите само от Ковид19, но не и от други инфекции.

 27. 27 Профил на Nik Nikolov
  Nik Nikolov
  Рейтинг: 262 Неутрално

  В ежедневието, 90 % от препоръките не са възможни за изпълнение,Факт! Остават два варианта : тото лото - каквото ти се падне , и Мангъров - 70% ще си минат по реда, дори и да се завиват половин година с юргана през глава, пак ще дойде денят в който " ще стъпят" накриво и ще се ръкуват с ковида.

 28. 28 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 484 Неутрално

  Аз бях болен от Корона вируса, предполагам че се бях заразил на 3 март като пътувах в автобус на Фликсбус към Дюселдорф, там имаше много кашлещи и автобуса беше пълен, но си намерих свободно място. Това го казах на родителите ми, и те получиха паника. 3 месеца след това, чуствам се здрав, отложих планиранито ми идване в България от юни към септември, и за тях е по-добре да знаят, че не съм заразен за тях, веднъж съм минал болестта и втори път не мога пак да бъда заразен, но по-тяхна молба ще си направя Корона тест преди да пристигна, струва малко скъпичко, към 300 лв.

  Es muß Geld fließen!
 29. 29 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  1169 ''бавни'' теста направени от началото на ''епидемията'' у нас . от тях 25 положителни .

 30. 30 Профил на JPJ
  JPJ
  Рейтинг: 583 Неутрално

  "И досега не е напълно изяснено значението на позитивния PCR тест и обема на фалшиво позитивните резултати с този метод, защото няма достатъчно широко тестване на хора, които не са инфектирани с вируса."

  Някой може ли да ми обясни как се установява, че някой не е инфектиран? Не е ли пак със същия тест? Малко ми звучи като параграф 22.

  И ако има фалшиви негативни и фалшиви позитивни резултати - какво изобщо тества тоя тест?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK