Борбата "със зъби и нокти" срещу разбулването на "ЦУМ-гейт"

Случаят ЦУМгейт е придобил характера на знаков като илюстрация на проблемите в прокуратурата и демонстрацията на огромната и безконтролна власт на главния прокурор, по онова време – г-н Сотир Цацаров.

© Надежда Чипева, Капитал

Случаят ЦУМгейт е придобил характера на знаков като илюстрация на проблемите в прокуратурата и демонстрацията на огромната и безконтролна власт на главния прокурор, по онова време – г-н Сотир Цацаров.Текстът е от блога "Точка на достъп" на "Програма Достъп до информация". Заглавието е на "Дневник".


Вече 28-ми ден множество граждани протестират в цялата страна. Често не им е лесно да формулират ясно защо, но от целия контекст става ясно едно - протестират против наглостта на ръководителите на ключови институции в държавата. Единият от тях е главният прокурор Иван Гешев, прочул се с арогантността си за има-няма шест месеца, откакто заема позицията.


На 4 август 2020 г. към случващото се допринесе щрих един нов сюжетен елемент, показващ, че господин Гешев не е единственият ръководител в тази система, който си позволява да използва закона по свое усмотрение, без да зачита нито неговия дух и смисъл, нито задължителното му тълкуване, дадено от съда. В условията на спешност в офиса на "Програма Достъп до информация" (ПДИ) бе връчено съдебно съобщение от Административния съд - София-град (АССГ). Оказа се, че то не е, както би помислил човек, за спешно насрочване на дело през август, нито е свързано с бързо производство по някой закон. Напротив, става въпрос за молба за отмяна на влязло в сила решение на АССГ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подадена от главния инспектор при Висшия съдебен съвет г-жа Точкова.
За неосведомените нека да поясним, че тази молба е искане за започване на съдебно производство, което представлява извънреден способ за преразглеждане по изключение на влязъл в сила съдебен акт. Молбата е регистрирана в АССГ на 3 август 2020 г., т.е. вчера. Няма как другояче да си обясним спешността на съобщаването освен с това, че още от сутринта на 4 август от Инспектората при ВСС (ИВСС) или от другаде оказват натиск да бъде връчен незабавно препис от молбата.


Казусът "ЦУМ-гейт"


Естествено е човек да си зададе въпрос за отмяната на кое пък толкова важно съдебно решение се полагат такива усилия и е необходима чак пък такава спешност. На 16 юли 2020 АССГ, 31-ви състав се произнесе с решение, с което отмени като незаконосъобразен отказ на главния инспектор да предостави крайния акт, с който е приключила проверката по казуса, придобил известност като "ЦУМ-гейт", и съдържанието на стенографския протокол от заседанието на ИВСС, на което той е бил обсъждан и дискутиран.


Едва ли има нужда да се припомня, че този случай е придобил характера на знаков като илюстрация на проблемите в прокуратурата и демонстрацията на огромната и безконтролна власт на главния прокурор, по онова време - г-н Сотир Цацаров.


За да достигне до извод за основателност на жалбата, административният съд е анализирал подробно правомощията на ИВСС да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, регламентирани в Закона за съдебната власт, като е идентифицирал и документите, които се съставят в хода на такава проверка. В конкретния случай проверката е извършена по сигнал на Гражданско движение БОЕЦ и е приключила с краен акт на ИВСС - Решение от 10 юли 2017 г.


Проверката е по повод на среща в кабинета на бизнесмена г-н Георги Гергов, по това време член на ръководството на Българската социалистическа партия, с участието на главния прокурор г-н Сотир Цацаров и собственика на вестник "Сега", останал с впечатление, че към него се отправя заплаха. Срещата се е състояла в сградата на Централния универсален магазин (ЦУМ) в София, откъдето идва и названието на казуса. Данни за тази печална за образа на българската прокуратура случка са широко огласени в медиите, което е и основание в решението си АССГ да приеме, че към нея "безспорно е налице обществен интерес". Следва да се отбележи за пълнота, че случаят бе посочен и в докладите по сътрудничество и проверка на Европейската комисия.


Според АССГ не е налице нито едно от основанията в закона за ограничаване на правото на достъп до информация. Съдът е приел и че изричното несъгласие на г-н Цацаров за предоставяне на информацията не е мотивирано, а липсата на върната разписка от изпратеното до г-н Гергов съобщение също не е основание за ограничаване на достъпа до информация, "доколкото по отношение на търсената обществена информация е налице надделяващ обществен интерес и последната не може да бъде ограничавана".


Съдебните решения по ЗДОИ и тенденцията към тяхното неизпълнение от администрацията


Това решение от 16 юли 2020 г. е било връчено с обратна разписка на ИВСС, намиращ се в една и съща сграда с АССГ, едва на 27 юли, като преодоляването на разстоянието от няколко метра между институциите явно се е оказало мъчен проблем за някого от служителите или техните началници. Решението влиза в сила веднага, тъй като не подлежи на обжалване, благодарение на поправката, внесена в ЗДОИ през 2018 г. в "12 без пет" в правната комисия на парламента, ръководена тогава от настоящия министър на правосъдието и любител на анимационни формати г-н Данаил Кирилов.


Започналото от 2019 г. разглеждане на делата по ЗДОИ само на една инстанция доведе до поредица от креативни опити и в други държавни институции, нежелаещи да изпълняват съдебни решения, да създават обструкции пред упражняването на конституционно гарантираното право на достъп до обществена информация. Тук можем да изброим опитите на Агенция "Митници" втора година да не предоставят информация на сайта "Биволъ" относно данните за износ на цигари за Обединените арабски емирства, триковете на Агенцията за ядрено регулиране с цел да не се предостави на еколога Петър Пенчев обществена информация, свързана с радиоактивните отпадъци, упорството на самото Министерство на правосъдието да предостави на журналиста Доротея Дачкова паметните бележки от срещите по продължилия много години Механизъм за сътрудничество и проверка, и други.


Оплаквания в молбата за отмяна


Несъмнено и сега молбата за отмяна се подава с цел да се създаде алиби да не бъде изпълнено съдебното решение. Според посоченото в нея е било невъзможно да се организира защитата на страната в процеса. Главният инспектор (чрез своя пълномощник) се е мотивирала с това, че ангажираните двама юрисконсулти не могли да се явят (за втори път) в откритото съдебно заседание на 18 май 2020 г., тъй като тя била издала заповед да работят три дни в инспектората и два дни вкъщи с оглед ситуацията с COVID-19.


Отникъде не става ясно защо явяването в съда се смята за "работа в офиса", както и по какви причини се е получило така, че при двама ангажирани с делото юристи и двамата отсъстват по едно и също време, което съвсем случайно съвпада с разглеждането на важно (поне за обществения интерес) дело.


Липсва обяснение защо при голямото разстояние на ИВСС от съда, изразяващо се в няколко метра, молбата за отмяна на хода по същество, придружена с въпросната заповед, се е наложило да пътува близо две седмици. Дори не ни хрумва да заподозрем, че се е налагало първо да бъде съставена и антидатирана, а след това да се изпрати.


Предишни етапи на борбата за запазване на тайната


Опитите на госпожа Точкова да се бори "с нокти и зъби" срещу излизането на документите по "ЦУМ-гейт" на бял свят не започват от вчера. Първото дело за достъп до тази информация бе заведено от журналистката Доротея Дачкова от в."Сега" и спечелено от нея на първа инстанция с помощта на ПДИ. Въпреки че ЗДОИ след изменението през 2018 г. не предвижда касационно обжалване, главният инспектор подаде касационна жалба.


След прекратяването на производството по делото с определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) тя атакува две от съдиите за това, че били заинтересовани като членове на същия Висш съдебен съвет, в който е било направено предложение за разглеждане на същия случай "ЦУМ-гейт". Петчленният състав върна на същите съдии делото за разглеждане, а те си направиха отвод като заявиха, че липсват каквито и да е данни да са пристрастни, но не желаят да има съмнения.


Новият състав отново не удовлетвори госпожа Точкова, която поиска нов отвод, този път заради това, че съдиите вероятно четат вестник "Сега". В крайна сметка в началото на 2020 г. делото бе забутано в "9-а глуха", като беше спряно под претекст, че се чака произнасяне на ВАС по тълкувателно дело, поставящо свързан въпрос.


Вместо епилог


Подаването на ново заявление от гражданина Неделчев и обжалването на повторния отказ да бъде предоставена информацията се яви неочаквано затруднение, като отново главният инспектор бе поставена пред избора да предостави достъп до тази важна за обществото информация или да води борба за закрилянето на мотивите да не се предприемат мерки по отношение на поведението на предишния главен прокурор.


Като си дадем сметка, че ролята на главния инспектор и на ИВСС е да се занимават с въпросите, свързани с почтеността на магистратите и установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, е логично да си направим извод, че от тях се очаква да притежават такава почтеност в по-голяма степен от редовите магистрати. На въпроса дали това е така, можем да получим някакъв отговор и като погледнем към настоящия частен случай.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на und16569194
  und16569194
  Рейтинг: 60 Неутрално

  МАФИЯТА В ПРОКУРАТУРАТА-ВЪН!!!

 2. 2 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Неутрално

  " Едва ли има нужда да се припомня, че този случай е придобил характера на знаков като илюстрация на проблемите в прокуратурата и демонстрацията на огромната и безконтролна власт на главния прокурор, по онова време - г-н Сотир Цацаров."

  Корупцията винаги е била емблема на днешния модел на управление, наречен сараи съвсем резонно, но без прокуратурата нейната жизненост в обществото ни щеше да е невъзможна !!!

 3. 3 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Неутрално

  " Едва ли има нужда да се припомня, че този случай е придобил характера на знаков като илюстрация на проблемите в прокуратурата и демонстрацията на огромната и безконтролна власт на главния прокурор, по онова време - г-н Сотир Цацаров."

  Корупцията винаги е била емблема на днешния модел на управление, наречен сараи съвсем резонно, но без прокуратурата нейната жизненост в обществото ни щеше да е невъзможна !!!

 4. 4 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6292 Весело

  ЦУМ-гейт е бледа пиеска в сравнение с водопада от аудио-видео материалите с главен герой "влизащият с 200"!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 5. 5 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Шайката с техните нагли номера са на път да изкарат цяла България на площадите! ОСТАВКА!!!

 6. 6 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  Мутри-събирачи на парите на Путин, изгорели в КТБ. От Гебрев, от Сашо Дончев, сигурно и Кире Гело са го "глобили", но в натура - да им осигури партийна телевизия.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 7. 7 Профил на und16569194
  und16569194
  Рейтинг: 60 Неутрално

  Грозното и отвратителното в прокуратурата това са ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ И ИЗБИРАТЕЛНОТО РАСЛЕДВАНЕ

 8. 8 Профил на dedo_goshko
  dedo_goshko
  Рейтинг: 289 Гневно

  Поредния срам за правосъдието ни е г-жа Точкова ... След Титаните КК /кухия каскет/ и Дани Обратното на Умното Кирилоръбов :):):) Аман от лакеи и послушковци, които защитават безобразията на Триглавата Ламя - Барба Ганьос, Гешев/Цацаров и Шиши ..

 9. 9 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 1038 Гневно

  Страхотни усилия, Цаца, няма да се получи. На документи сме в Европа и това помага. Ще ви мачкаме докрай, мутри гнусни!

 10. 10 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  Който ,,не иска са си го причинява” няма нужда да яде държавни пари!
  Да си търси друга работа!!!

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1859 Неутрално

  Има ли още скелети в гардероба?

 13. 13 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2279 Неутрално

  Кашъмов, това е много сложно за безмозъчните питеци, човече. Мислиш ли, че Боеко може да разбЕре с 200 за какво става дума?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 14. 14 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2259 Неутрално

  Не е само прокуратурата , всичко е впрегнато да служи вярно , защото ще е за последно и каквото може.... да се забърше.....!

 15. 15 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 311 Разстроено

  Прогнило от всякъде правосъдие...
  Всичко наново трябва да се гради!

  Спечелихме битка, но не и войната!
 16. 16 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 563 Неутрално

  най-хубавото в цялата история беше, че Калин Манолов беше осветен като служител на съветските тайни служби, които иначе толкова не обичал

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 17. 17 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1827 Неутрално

  Тъкмо се чудех, тъй ли в никой блог не е написано нищо!

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  като се почне от Кирилов, мине се през ВСС и се стигне до Прокуратурата, всичко трябва да бъде разчистено. Там с една оставка няма да стане. Това са Авгиеви обори, трябва да се изгребат до дъно.

 19. 19 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1460 Неутрално

  Тиквата е инсталирал свои проксита и слуги почти навсякъде в съдебната система. Ще трябва да ги откъсваме един по един, като кърлежи. Абсолютно необходимо е приемане на закон за ЛУСТРАЦИЯ СРЕЩУ ГЕРБ.

 20. 20 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2905 Неутрално

  Костинбродската банда няма да допусне да бъде засегнат Цацаров, въпреки че той наложи мафиотските методи за фалиране на Банка и държава.
  Христо Иванов се бореше срещу него, но БСП и ДПС не дадоха прашинка да падне върху него.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 21. 21 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#11] от "Dankol":

  толкова си елементарен, че може да минеш за чехълче.

 22. 22 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 795 Неутрално

  много ми се иска точкова да вземе да се скоминяса скоропостижно. дано!

 23. 23 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2430 Весело

  "Като си дадем сметка, че ролята на главния инспектор и на ИВСС е да се занимават с въпросите, свързани с почтеността на магистратите и установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, е логично да си направим извод, че от тях се очаква да притежават такава почтеност в по-голяма степен от редовите магистрати. На въпроса дали това е така, можем да получим някакъв отговор и като погледнем към настоящия частен случай."

  :-)

  I Want To Believe
 24. 24 Профил на vesita
  vesita
  Рейтинг: 245 Неутрално

  В този случай има и нещо положително, което трябва да бъде админирирано: АССГ се е признесъл в полза на молителя. ВАС /и то в два три-членни и един пет-членен състав/ не са се поддали на натиск и са спазили закона.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK