Учени от БАН: Произволът на правителството застрашава устоите на държавата

Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол

© Велко Ангелов

Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контролУчени и специалисти на Българската академия на науките поискаха оставката на кабинета с отворено писмо.


Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни. Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки. Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости.


Автократично-мутренският стил на разпореждане с човешките и материалните ресурси на страната придоби статуса на социална, икономическа, финансова политика.
За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата - председателят на Народното събрание, може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани.


Основният политически инструмент -


държавният бюджет, години наред се прави "копи-пейст", с умишлени излишъци - за да се крадат "законно".


Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол.


Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа.


Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми,


разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет.


Образованието е в безизходица - функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България - Българската академия на науките е унизително. Неглижира се развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Обществените науки са замърсени от толерираното присъствие на придворни продажници с научни титли.


Съдебната власт е ратай на изпълнителната. Държавното обвинение,


прокуратурата безсрамно и нагло изпълнява политически поръчки и охранява престъпни практики.


Полицаи бият деца и се гаврят с момичета.


Средствата за масова информация са превърнати в трибуни за манипулации, потънали в насилието на цензурата и аморалността на автоцензурата.


Никой не вярва, че това правителство е способно да организира избори без огромно количество "купен вот", "невалидни бюлетини", "мъртви души" и "екскурзианти".


Некомпетентното управление на COVID-инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа. Не се изпълнява "Националния план за подготовка за пандемия", а държавата е вкарана в хаос с неадекватни, взаимно противоречиви и нарушаващи законите заповеди. Когато няма болни, се въвеждат разрушаващи икономиката карантини, всява се паника, игнорират се специалистите. Когато опасността се засилва, активизира се прилагането на незаконно лечение, финансови трикове и фалшива статистика.


ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ!


Когато властта е потъпкала морала и всички обществени ценности и чрез институциите арогантно упражнява произвол, гражданското неподчинение е единствената законна форма на обществено поведение.


ОСТАВКА!


проф. дфн Лъчезар Аврамов, Институт по електроника
Проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк-БАН
професор Катя Георгиева, Институт за космически изследвания и технологии - БАН
Доц. д-р Свилен Събчевски, Институт по електроника на БАН
доц. Александър Гизбрехт, ИЕ-БАН
Доц. Теодор Миленов, Институт по електроника- БАН
Доц. Валери Личев, Институт по философия и социология
Проф. Емил Маноах, Институт по механика
чл.-кор. Олег Мушкаров, Институт по математика и информатика, БАН
доц. д.р Росица Колева, Институт за космически изследвания и технологии
assistant Miroslav Petrov, IE-BAS
гл. ас. д-р Георги Латев, Институт по астрономия с НАО - БАН
доц. Катерина Стамболиева, Институт по невробиология
проф. дхн Петко Иванов, пенсионер, Институт по органична химия с Център по фитохимия
Мариана Захаринова, специалист обработка данни ИКИТ-БАН
доц. Любен Иванов, Институт по Електроника при БАН
проф. д-р Геннадий Агре, Институт по информационни и комуникационни технологии
гл.ас. Веселин Желев, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи,БАН
Професор Людмил Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика
Асистент, Крум Банов, ИЕЕС
Доцент Надежда Бочева, Институт по невробиология
гл. ас. д-р Калина Рачева, Институт по невробиология
проф. дфн Йорданка Семкова, ИКИТ
доц. Зоя Хубенова, ИКИТ
проф. дтн Александър Рачев, Институт по механика
доц. д-р Камен Даскалов, Институт по металознание
доц. Анна Диковска, ИЕ-БАН
доц. Нина Пешева, Институт по механика
проф. дфн. Владимир Добрев, ИЯИЯЕ, асоцииран член
чл.кор.дфн Лозан Спасов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН
дмн Стефан Стефанов, Институт по механика, БАН
гл. ас. д-р Милена Михайлова, Институт по невробиология, БАН
чл.-кор. Емил Нисимов, ИЯИЯЕ, асоцииран член
проф. дфн Светлана Пачева, ИЯИЯЕ, пенсионер
Доц. д-р Мария Гюрова, НАИМ-БАН
Асистент, Надежда Бънзарова, Институт по механика
доц. д-р Росица Градева, ИБЦТ-БАН
проф. Спартак Керемидчиев, Институт за икономически изследвания, БАН
Аделина Кузева адм. секретар, ИКИТ - БАН
проф. Анелия Божкова, НАИМ-БАН
доц.д-р Стоян Бешков, НПМ-БАН
доц. д-р Васил Попов, пенсионер, И-т по астрономия с НАО
доц. Юра Константинова, ИБЦТ
ас. Нина Стоянова-Нанкова, ИОНХ
доц. д-р Гергана Василева, ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Димитър Атанасов, ИЕФЕМ-БАН
гл. ас. д-р Боян Златков, ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Теодора Теофилова, ИБЕИ - БАН
доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ-БАН
проф. Пламен Ангелов, ИКИТ
АЗБ, изп. редактор Росица Кънева, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Никола Дренчев, ИОНХ-БАН
Доцент д-р, Иван Пандурски, ИБЕИ-БАН
инж. Бойко Колев, ИЕ - БАН
Гл. ас. д-р Малина Делчева ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Мария Наумова, ИБЕИ-БАН
Гл. ас. д-р Пламен Иванов, ИБЕИ-БАН
гл.ас.д-р Владимир Александров, ИФРГ-БАН
биолог Георги Христов, ИбЕИ-БАН
гл. ас. д-р Йордан Кошев, ИБЕИ-БАН
Проф. Васил Попов, ИБЕИ
доц. д-р Владислав Костов, ИМК-БАН
Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
спец. биолог Ангел Дюгмеджиев, ИБЕИ-БАН
Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
доц. Рачо Стефанов Стоев, ИЕМПАМ-БАН
доц. д-р Борислав Наумов, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Димитър Димитров, ИБЕИ-БАН
доц. Николай Тютюнджиев, Институт по Електроника - БАН
проф. Росица Николова, ИМК-БАН
проф. Венелин Енчев, ИОНХ - БАН
доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ-БАН
Здравка Славкова, химик, ИФТТ-БАН
Водещ изсл. Владимир Механджиев, ИФТТ-БАН
гл. ас. д-р Владислав Вергилов, НПМ-БАН
биолог Борислав Стоянов, ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Теодора Тодорова, ИБЕИ-БАН
магистър Емилия Вачева, НМП-БАН
Технолог Васил Станоев, ИФТТ-БАН
ас. Ася Петрова, ИФРГ-БАН
доц. д-р Борис Николов, ИБЕИ-БАН
Биолог, Калина Вълчинкова, ИБЕИ-БАН
доц. Стела Лазарова, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Таня Димова, ИБИР-БАН
д-р Л. Димитров, Институт по минералогия и кристалография- БАН
доц. д-р Антоанета Стоянова Петрова, Ботаническа градина
Доц. д-р Пенка Ватова, ИЛ - БАН
биолог Ралица Ангелова, ИЕ - БАН
чл.-кор. Димчо Кашчиев, Институт по физикохимия - БАН, асоцииран член
проф. д-р Ива Угринова, ИМБ-БАН
гл. ас. д-р Стефан Колев, Институт по електроника- БАН
Доц. Росица Стоянова, ИИстИ
гл. ас. д-р Мирослав Дангалов, ИОХЦФ-БАН
ас. д-р Лъчезар Якимов, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ - БАН
проф. Евелина Славчева, Институт по електрохимия и енергийни системи
ас. д-р Веселин Петков, ИМСТЦXА-БАН
доц. д-р Красимир Л. Костов, ИОНХ-БАН
проф. Бойко Георгиев, ИБЕИ-БАН
Гл. ас. д-р Деян Статулов, Институт за изследване на изкуствата, БАН
проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС-БАН
професор Вълко Бисерков, ИБЕИ-БАН
Мила Тасева, докторант, ИБЕИ - БАН
проф. д-р Влада Пенева, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Андрей Чорбанов, ИМикБ
доц. д-р Ивайло Дедов, ИБЕИ-БАН
проф. Николай Спасов, Национален природонаучен музей-БАН
проф. Румен Калчев, ИБЕИ-БАН пенсионер
акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н., ИМикБ
доц. д-р Анастас Пашов, ИМикБ
доц. д-р Валери Григоров, Национален археологически институт и музей - БАН
проф. д-р Румяна П. Статева, ИИХ-БАН
Химик Деница Иванова, ИИХ-БАН
доц. Людмила Парашкевова, Институт по Механика, БАН
доц.д-р Екатерина Борисова, ИЕ-БАН
проф. д-р Йордан Узунов, пенсионер ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Ивайло Балчев, ИЕ-БАН
проф. д-р Яна Чекаларова, Институт по Невробиология - БАН
доц. д-р Иванка Цаковска ИБФБМИ - БАН
маг. Ирина Кръстева ИБЕИ-БАН
проф. дхн Константин Хаджииванов, ИОНХ - БАН
проф. д-р Милена Попова, ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Иван Радев, ИЕЕС - БАН
ас. д-р Атанас Атанасов, Институт за космически изследвания и технологии - БАН
д-р Ивета Бошнакова, ИЕЕС-БАН
доц. Д-р Димитър Радев, ИОНХ-БАН
доц. Д-р Екатерина Радева, ИФТТ-БАН
Проф. д-р Румяна Цонева, ИБФБМИ-БАН
доц. д-р Георги Марков, НПМ-БАН
Асистент Ирина Георгиева, ИБФБМИ-БАН
проф. Калоян Петров, ИИХ-БАН
проф. дфн. Кирил Крежов, ИЯИЯЕ - БАН, асоцииран член
гл. ас д-р Любомир Славов, ИЕ-БАН
гл.ас. д-р Цветан Захариев, ИОНХ-БАН
Ивайло Димчев, докторант, ИБЕИ-БАН
Главен асистент, Александър Николов, ИМК
Изследовател, Костадин Катранджиев, ИБЕИ- БАН
Доц. Елена Колева, ИЕ-БАН
проф. дхн Людмил Антонов, Институт по Електроника, БАН
Атанас Танев, докторант, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН
Катя Петрова Родева - гл. счетоводител, Институт по електроника
доц. д-р Росица Родева, ИФРГ-БАН
гл. ас. д-р Биляна Генова, Институт по невробиология, БАН
доц. Десислава Пашкулева, Институт по механика
гл. ас. д-р Росица Димитрова, ИМСТЦХА-БАН
проф. Николай Недялков, ИЕ, БАН
Проф. Маргарита Камбурова, Институт по микробиология, БАН
доц.д-р Калина Алипиева, ИОХЦФ-БАН
гл. ас д-р Цветалин Тотев, Институт по невробиология
гл. ас. д-р Наташа Иванова, Институт по невробиология - БАН
инж. Петър Анастасов, Институт по невробиология - БАН
Асистент, Деница Ничевска, ИЕЕС-БАН
Химик Христо Петков, ИОХЦФ-БАН
доц. Никола Николов, Институт по механика
ас. Жанина Петкова, ИОХЦФ-БАН
инж. Иванка Димова-пенсионер, ИИХ-БАН
доц. д-р Боряна Трушева, ИОХЦФ-БАН
Елеонора Иванова, библиотечен специалист, ИМК - БАН
Асистент Асен Игнатов, НПМ-БАН
гл.ас. д-р Борис Дренчев, ИЕЕС-БАН
проф. д-р Петко Денев, ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Антоанета Трендафилова, ИОХЦФ-БАН
Химик, Цветинка Грозданова, ИОХЦФ-БАН
инж. химик Борислава Георгиева, Институт по електроника
Проф. д-р Йордан Христосков, Институт за икономически изследвания
биолог, Борис Велков, ИБЕИ
доц. д-р Атанаска Делева, ИЕ-БАН
гл. ас. д-р Цвета Ангелова, ИБЕИ-БАН


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (128)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Учени и БАН, това е някакъв оксиморон. Ако имахме свястно правителство, отдавна да са оставили само отделите, които носят някакви приходи.

 2. 2 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  Уникално прозрение, това и третокласниците го разбраха.

 3. 3 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 474 Неутрално

  Мафията по определение е организация, която включва хора на различни нива в изпълнителна, съдебна и законодателна власт, включително да най-високи нива. Включва и медии, които да покрият мафиотските дела с менте информация, менте анализи и менте разкрития.
  Генезиса на съвременната българска мафия започва, когато Луканов и заговорниците от 10 ноември принесоха в жертва Тодор Живков и го показаха в белезници, за да докажат, че са демократи. Очевидно си бяха подготвили програма и организация за изпълнението и в контролирана от тях "демокрация". По ирония на съдбата, някои от създателите на програмата станаха жертва на създадените от тях участници в организацията, внезапно променили виждането си за мястото си в света, окъпали се в морето на "демократичната" власт и парите. На свръхамбициозният Луканов, който се беше самоопределил да кара влака му беше отнето това право, но той отказа да го приеме и творенията му го срещнаха с Всевишния. Обявилият се за машинист на композицията България не се прие благосклонно от един друг елемент от организацията и машиниста също се сдоби с еднопосочен билет до крайната спирка, където беше изпратен преди това Луканов. Спечели играта този, на който създателите му дадоха под масата най-силният коз - етническият. Осъзнал, че разполага с най-силната карта, постави всички играчи в състояние на морфично резониране и започна демонстративно да разпределя порциите на масата. Когато мозъчният тръст на създателите - ДС, планира ДПС, с идеята, заедно с остатъците на БКП, мутирали изкуствено в партия на демократичния социализъм, да продължат управлението и оцеляването си след разпада на соцлагера, на разпределителя на порции възложиха ролята на балансьор в бъдещото политическо пространство. И балансьора се превърна в проклятието на България зад който застана цялата мощ на ДС. Парите бяха при тях. Технологията за контрол на обществото владееха до съвършенство. За да получат международна подкрепа се възползваха от етническите проблеми в България, създадени по времето на Тодор Живков и представяйки се идеалистично и добре обмислено като движение за права и свободи, си купиха място в средите на евролибералната част от европейската общност. Добре обмислен ход. Набрало финансова мощ във времето, еднопосочно разпределяйки порциите, знаейки перфектно силата на парите, в един момент ДПС прозря, че му трябва нов политически проект, на мястото на бързо изтъркалото се предишно тяхно творение НДСВ. Така започна политическата кариера на Борисов. Защо точно Борисов? Защо за главен секретар на МВР по времето на НДСВ го предложи майката на Шиши. Има ли някаква връзка лансирането на ББ начело на държавното управление с това, че бащата на майката на Шиши е бил пръв БКП вожд на врачанско и врачанския произход на ББ? Ами врачанският произход на Цветелина банкерката, на Петьо еврото? Корпорацията ДПС имаше нужда някой да сервира порциите на масата на разпределителя стабилно за дълго време. За да е траен новият проект, трябваше да бъде подкрепен от най-влиятелната политическа сила в Европа - ЕНП. В политиката имаш ли пари, лесно си купуваш подкрепа. Политиците са го измислили - комбинация от фондации, офшорни сметки, партийни и лични и ЕНП прие нов член в редиците си - контролираният от инвеститора ДПС политически проект ГЕРБ. Интересна е ролята на дребната рибка Ангелкова, която беше любовница на един испанец - секретар на ЕНП и която на един от съвместните купони с някои от влиятелните фигури в ЕНП Ивайло Московски я забърса по навик. Вкара я в бизнес игрите като връзка между ГЕРБ и ЕНП. Направи я министърка в служебния кабинет на предишното негово място, да му топли стола. После, когато се върна на същото това място я направи по нейно желание министърка на веселието/туризма. Ивайло Московски е един от най-доверените хора на ББ. За доброто обслужване, келнера получаваше сериозни бакшиши за себе си. БСП вече се беше изчерпало и за да оцелее, традиционно потърси по-силна подкрепа от Москва. ДПС, превърнало се в корпорация с кримиогенни характеристики (парите не прощават), постави много лесно пълен политически контрол върху разните му там политически патерици като измислените патриоти. Създадоха невзрачната с откровено бандитски характер "Воля" и решиха, че бъдещето е осигурено. Да, ама не, както казваше преди време един Петко, лека му пръст. Появи се Христо Иванов и смело им подпали чергата. Реакцията се оказа неочаквана и непредвидима за мафията, начело с корпорацията. Явно, угояването е замъглило мозъците им, което безспорно се оказа факт. Сътресението предизвика в угоените им телеса спазъм за самозащита и рефлексно, мозъците им решиха, че е невъзможно да изоставят онова нещо, градили го 100 години, адаптирали го последните 30 години към новите "демократични" условия, защото в погледите им се провидяха решетките на едни специализирани заведения, ако изпуснат конците. Вече все по-ясно се вижда, че са готови на проливане на кръв, в интерес на собственото си оцеляване.
  "...плажът до сараите на Доган е "знаково петно на беззаконието". "ДПС не се занимава с правата и свободите на избирателите си, а само и единствено с привилегиите и далаверите на върхушката си, с това да поставя държавата в непрекъснато зависимост. ДПС е нулевият пациент на българското беззаконие, на българската корупция", каза Христо Иванов.

 4. 4 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#1] от "chepokalipsis":

  кажи за къщата на борисов във халкидики,
  подарена му за 2.5 милиона от мафиота пеевски, не ме
  занмавай с твойте глупости.

 5. 5 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1668 Любопитно

  Излиза , че да прочетеш само една книга е предостатъчно......

 6. 6 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5706 Весело

  БАН трудно търпят прочелите само "Винету"

 7. 7 Профил на BLM
  BLM
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ей го е - спихнА се протеста.

  Гербавите явно не могат да разберат, че почти всеки, нецуцал от тяхната бозка, им е насъбрал и му е ясно какво представляват.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  Незнайно защо, но интелектуалците в България винаги загряват последни.

 10. 10 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  Браво! Дълг на всеки интелектуалец и гражданин е в такъв момент да изрази позиция.

 11. 11 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  На това Бойко и Гешев, ако нямат срам, ще отговорят с контраподписки от трудови колективи на прокурори и охранители.

 12. 12 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1533 Гневно

  До коментар [#8] от "N I K E":

  Дори модераторът да ми изтрие коментара, ще ти го напиша направо: Глупако с промит мозък, ако ти си чистач, тези тук са учени – заслужили научните си степени, доценти и професори! Сто и седемдесет души! Хора с достойнство, а не някакви смачкани мижитурки. Вероятно ти не си учил и една десета част от това, което те знаят. А ти какво образование имаш, нещастник такъв?

 13. 13 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 866 Неутрално

  вай,вай....................ами ако резнат бюджетът към БАН? Щот е ного раздут нещо.

 14. 14 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 4065 Неутрално

  Брей, високоплатените нищоправници пак се обадиха.
  А забравиха как щяха да бъдат закривани заради липсата на ВСЯКАКЪВ полезен резултат от дейността им.
  Бански старци!
  Къде са подписите на учЕните от Института по история на БКП???

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 15. 15 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  Трудно е да се противоречи на написаното. Има някои от подписалите, които познавам и уважавам.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Интересно колко от тези учени от БАН са били членове на БКП и агенти на ДС?

  ДБ=БКП
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2750 Неутрално

  Спокойно, колеги, да се придържаме, че и на тези Божков им е платил.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2412 Неутрално

  Браво!
  Достойна позиция, зад която всеки е застанал с името си!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 22. 22 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#14] от "Депутат 241":

  Нищо чудно и по това да има там професори... То е ясно НРБ беше на първо място в света по брой на генрали и професори. нямаше по лесно нещо да станеш професор, без да си защитил някакъв труд, обаче ако си комунист.
  Виждал какви ли не учебници писани от такива "професори" един такъв ми преподаваше и ни караше да си купуваме "неговият" "учебник", за 20 лв. за да ни даде изпита. А "учебникът" се оказа просто една книга с цитати от трудове на други автори. По абсурден "учебник" не бях виждал.

  ДБ=БКП
 23. 23 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  До коментар [#1] от "chepokalipsis":кажи за къщата на борисов във халкидики,подарена му за 2.5 милиона от мафиота пеевски, не мезанмавай с твойте глупости.
  —цитат от коментар 4 на mihail_p


  До къде я докара барселонската прокуратура?

 24. 24 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Брей, високоплатените нищоправници пак се обадиха.А забравиха как щяха да бъдат закривани заради липсата на ВСЯКАКЪВ полезен резултат от дейността им.Бански старци!Къде са подписите на учЕните от Института по история на БКП???
  —цитат от коментар 14 на Депутат 241


  Точно тия учЕни промиха мозъците на поколения българи. И сега берем плодовете на техния труд.

 25. 25 Профил на shumnalia
  shumnalia
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Аз съм един от хората, които в началото на протестите, въпреки всичко бях склонен да се изчака до редовните избори.
  Поведението на Борисов обаче ме накара да си променя мнението!
  Първо Борисов нападна Христо Иванов с абсурдното твърдение, че акцията в Росенец била някакво общо мероприятие с ДПС и двамата с Доган едва ли не играели заедно и се били прегърнали?!?
  Второ Борисов започна да твърди, че Гешев бил избран по правилата, които Христо Иванов бил въвел, което си е повече от нагла лъжа.
  Последно Борисов се възползва от сценката с Ламбовски и Маджо, което за всеки нормално разсъждаващ българин не е нищо повече от милиционерско активно мероприятие с цел очерняне.
  Факта, че Борисов за този един месец нито веднъж не каза нещо против Гешев, показва, че и този той си го е избрал.
  Биячите на форума на ГЕРБ пък са някаква класика в жанра.
  Ако Борисов си беше мълчал през този месец, можеше и по-голяма част от хората да склонят да изчакат редовните избори, но той всекидневно ги дразни с малоумните си изяви.
  Това, че Радев ще даде властта за няколко месеца на БСП и те вероятно ще натворят куп простотии май вече няма голямо значение.

 26. 26 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2412 Неутрално

  Спокойно, колеги, да се придържаме, че и на тези Божков им е платил.
  —цитат от коментар 19 на Alex Ivanov


  Какви колеги може да бъдат тези комунистически подлоги от партията на мутрите, никак не ми е ясно! Колеги един на друг може да бъдат само на територията на свинските медии!
  Изпитвам искрено отвращение и презрение към тях!
  По подобен начин се държаха и комунистите в началото на прехода!
  Голяма част от тях се прехвърлиха към мутрите от герб заради келепира, но скоро ще останат пак на сухо.
  "Ще шчупим държавата на Пеевски", както се беше кръстил някой в сайта...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 27. 27 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  От БКП са им заповядали да вземат отношение и те са взели...

  ДБ=БКП
 28. 28 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Покрепям

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 29. 29 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  Доктора го бива в моабета:

  " Но прабългарският подход на Борисов да се огражда с нищожества, с тъпи кърджалийски п…и, до един, пардон, до една по-тъпи от лидера, поне в едно отношение ще му донесе успех."
  https://www.reduta.bg/бутайте-бавно/

  Интересно ми е всичките безгръбначни, с изплезени езици и махащи с опашка като чуят позивната "Боеко", какво мислят за себе си. И не им ли е неудобно, че съсипват бъдещето на децата си?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 30. 30 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#18] от "chepokalipsis":

  не си наясно нито с БАН, нито с чуждите академии,
  нито с това как е конструирана висшата академична
  общост по принцип. патриот на маса, дето се кефи
  на слабаков да му дими в устата и да слуша атеветата
  в планините. ма тоя път ще ти сложа удивителна.

 31. 31 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  До коментар [#17] от "anonim440":

  За тях – не зная, но знам за един, с досие на доносник на ДС и псевдоним "агент Николай". Клепал колегите и приятелите си преди 1989 г. Името му е Георги Марков. В ръководството на СДС през първите години след 1989 г. Сътворил един куп гадости в организацията. Бивш конституционен съдия, гласувал против Закона за лустрацията и по този начин наложил вето. В момента се подвизава в ОПГ ГЕРБ. Едно от остриетата на тази ОПГ (съзнателно не употребявам думата "партия", защото това не е партия) в Народното събрание. Едни от най-злобните изказвания в НС са негови. Мисля, че написаното по-горе е достатъчно.

 32. 32 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2412 Неутрално

  До коментар [#18] от "chepokalipsis":
  До коментар [#24] от "4ort":

  Ами като не сте доволни от БАН, защо не попитахте мутрата борисов която защитавате, какво е направил за десет години за да ги реформира...?

  Вместо да приплаквате ежедневно в сайта, задайте си и въпроса - в кои сфери герб успя да направи трайни и положителни реформи?

  Отговорът е прост като вас!
  В нито една сфера няма реформи. За това казваме че от тази мутренска партия нищо не става. В нея няма капацитет за реформи, защото няма и капчица мозък. Не може разумен човек да тръгне след борисов, разберете! Това е обидно за всеки с елементарно чувство за достойнство! След подобни елементи като борисов може да тръгнат само боклуци, които за нищо не стават!
  Това е положението.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 33. 33 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#14] от "Депутат 241":

  не се изказвай неподготвен.
  извън идеологическите институти
  всички други са с аналози навсякъде по света.
  особено естествените науки и електрониката са
  на много високо ниво. не ми дрънкай наизуст.

 34. 34 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1805 Неутрално
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 806 Неутрално

  До коментар [#33] от "mihail_p":

  http://old.bas.bg/патенти/инженерни-науки

  Да, на много високо ниво са - уред за масаж, крачещ робот, уред за акупресура. Това го правят студентите в техническите университети.

 38. 38 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  Учени и БАН, това е някакъв оксиморон. Ако имахме свястно правителство, отдавна да са оставили само отделите, които носят някакви приходи.
  —цитат от коментар 1 на chepokalipsis


  Викаш, нищо не влиза в чекмеджето от тех, само му ядат парите.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 39. 39 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2999 Неутрално

  Учените от БАН май ще искат пари от новото правителство :)

  Ще се водят дисиденти :)

 40. 40 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 822 Неутрално

  Силна и честно казано доста неочаквана позиция. Явно и в бан има разместване на платовете.
  БРАВО!

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 41. 41 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2109 Весело

  До коментар [#3] от "Анти Шишковци":

  Що си си губил времето с такъв ферман- напиши само "Бойкикев е велик като Костов и почти се доближава до Радан" и е достатъчно- на всички е ясно, за какво става дума.
  Ако смяташ, че някой ще зарпочне думу по дума да опровергава глупостите, които си сътворил, такъв #губивремезатоядетодухасупата няма да намериш.

 42. 42 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#37] от "chepokalipsis":

  ходи си милвай слабаков, не се прави
  на много ербап.

 43. 43 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 806 Неутрално

  [quote#38:"Един вампир броди из Европа"][/quote]

  България не може да си позволи да развива "наука", само заради самата наука, не става така, нямаме такъв ресурс. Аз работя във фирма, която има 2 патента в САЩ, в момента се мъчим да имаме и 3-ти, хората които са работели за това са около 15тина човека. Виж колко патенти имат БАН до момента с колко пъти повече персонал.

 44. 44 Профил на edin slep
  edin slep
  Рейтинг: 707 Неутрално

  Имам познати в БАН, та и там е като в СУ (там съм учил) - на един кадърен има по трима симуланти, а симулантите освен да правят управленска кариера нямат други занимания.

  НО, дори некадърните учени водят с няколко обиколки в полето на знанията мръсниците, които ни управляват.

  preklara rara
 45. 45 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Учени и БАН, това е някакъв оксиморон. Ако имахме свястно правителство, отдавна да са оставили само отделите, които носят някакви приходи.
  —цитат от коментар 1 на chepokalipsis


  А нещо по повод писмото да кажеш?

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1333 Любопитно

  Достатъчно е да прочетеш само едно изречение от „отвореното писмо“ на БАН-ските корифеи: „Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет“, и да си зададеш въпроса „А защо безработицата в България беше достигнала най-ниските си нива за всички времена точно преди пандемията?“! След което, убеден в неустрашимата мъдрост на БАН-ските „пруфесори“, доценти и други менти, решаваш, че никакви чужди инвеститори не е имало в България, а всичко това е плод на юначните български инвеститори, с неоценимата помощ на БАН и нейните учени труженици и труженички, засипани с многобройни научни награди, най-вече Нобелови!

  Хеле пък научното наблюдение: „Полицаи бият деца и се гаврят с момичета“. Веднага се вижда научният подход, острата научна наблюдателност, дедукция, редукция и конструкция на тази обществена епикриза! Ама така е, след като не сме въоръжени с такива научни методи, теории и практики, как да забележим, че „Полицаи бият деца и се гаврят с момичета“? Не можем и няма да можем, защото сме „80% дебили“, както благоволи да се изрази един именит „пруфесор“, отишъл да раздава акъл и в Брюксел! И дума да не става, че можем да се сравняваме с тези хем умни „пруфесоре“, хем убави „дуцентки“ и „асистентнки“, асистиращи пруфесорете в някои екзистенциални операции и дейности, ако изпитват нужда и затруднение! Бравос, аферим, ашколсун, well done, bravo и молодец! К‘во чака правителството, та не подава оставка, а?

 48. 48 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  Много се извинявам, но всички вадим пари ит джоба си, за да плащаме заплати на тези “учени” ако не са доволни да бъдат така добри да излязат на пазара, като всеки от нас и да изкарат големите пари които заслужават.

 49. 49 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1765 Неутрално

  Интересно колко от тези учени от БАН са били членове на БКП и агенти на ДС?
  —цитат от коментар 17 на anonim440


  Около половината.

 50. 50 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Брей, високоплатените нищоправници пак се обадиха.А забравиха как щяха да бъдат закривани заради липсата на ВСЯКАКЪВ полезен резултат от дейността им.Бански старци!Къде са подписите на учЕните от Института по история на БКП???
  —цитат от коментар 14 на Депутат 241


  А нещо по повод писмото?

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 55. 55 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 903 Неутрално

  А гениалният проф. Николай Витанов от Института по механика, когото гледаме по телевизията с най-малко 10 варианта за Ковит 19 кризата, защо не е подписал това писмо.

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 903 Неутрално

  Хубаво е да напишат и едно присмо за помощите за акадеиците в размер на една депутатска заплата върху пенсиите от бюджета на БАН. Кога????

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 60. 60 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2109 Неутрално

  "Некомпетентното управление на COVID-инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа."

  Те това е нивото и на тези "протестиращи" . Когато управлението на коронавируса беше в ръцете на държавата, ние бяхме отличници в света по справяне с пандимията.
  Сривът започна, когато след отмяната на ограниченията най-злобните антиковидовци започнаха масова кампания на осмиване, принизяване и игнориране на всички предпазни мерки. За капак спретнаха и тези изсмукани от пръстите "протести", след които смъртността от коронавируса тръгна нагори с ужасяващи темпове. Това на никого няма да се удаде да скрие, не си правете илюзия!
  На фона на тази действителност, цитираният текст, написан от хора, чийто основен инструмент на работа е изследвания и анализ, звучи като демонстрация на некомпетентност или, което е по-вярно- като преднамерена (платена или не- те си знает) манипулация.
  Между другото, сред 171 имена в списъка горе има само 37 професора, един членкор и един академик. Останалото е пълнеж!
  Който е нужен някому.
  Знаем на кого!

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 63. 63 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1333 Любопитно

  До коментар [#23] от "4ort":

  Барселонската прокуратура я докара дотам, че се откриха още 7-8 къщи на Баце в Барселона, Памплона и Анкона (всичките с по една миска вътре), но резултатите се бавят, защото все още не може да се уточни с точност дали къщите са 7 или 8! Други въпроси имаш ли?

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 65. 65 Профил на Марула Евстатиева
  Марула Евстатиева
  Рейтинг: 8 Весело

  тези тук са учени
  —цитат от коментар 12 на murry


  Такива "учени" са, че си нямат еша! Селяните на Живков, които пълнеха БАН и другите комунистически сборища с некадърни връзкари и тунеядци, несвършили работа и за пет пари, но изгълтали стотици милиарди държавни пари за нищо! Който превъзнася "научните кадри" на БАН, да си пусне "Двойникът" с Тодор Колев и да си припомни! Смятайте за каква "наука" става дума, щом резилът им беше очевиден и усмиван ДОРИ по времето на режима! Да направиш такъв филм през 1979 година и да го пусне цензурата, значи сериозна "наука" се е правила, наистина!

  - Кулишева!
  - Да! Ами пуснаха чушки. Щяха да свършат до обяд! (на "научен съвет" - сцена от "Двойникът" с Надя Тодорова и Тодор Колев (лека им пръст и на двамата))

 66. 66 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Учените от БАН май ще искат пари от новото правителство :)Ще се водят дисиденти :)
  —цитат от коментар 39 на realguru


  Учените от БАН пишат в материала по-горе какво точно искат. Не е въпрос на гадаене. Няма "май".

 67. 67 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 625 Неутрално

  До коментар [#54] от "petyo9":
  А нещо по темата?
  ................
  Ами, според мен, на уж професори - тоест хора на науката, не им отива да използват ощи приказки, неверни обобщения / като това за биенето на деца???? и гавренето на момиèта????? - инсинуации и манипулативни внушения.
  Фактите и данните, би трябвало да са приоритет за тях.
  Ако на съседа таксиджия му е позволено да говори "на едро" без конкретика и без доказани факти, то на тези това не им е простено.

  Това писмо, все едно простака Минеков го е писал.
  Па , може и той да е?

 68. 68 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#23] от "4ort":Барселонската прокуратура я докара дотам, че се откриха още 7-8 къщи на Баце в Барселона, Памплона и Анкона (всичките с по една миска вътре), но резултатите се бавят, защото все още не може да се уточни с точност дали къщите са 7 или 8! Други въпроси имаш ли?
  —цитат от коментар 63 на Santos


  Зарежи тези празнословия. Ако ще коментираш нещо, коментирай по темата.

 69. 69 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1333 Любопитно

  До коментар [#25] от "shumnalia":

  @shumnalia, що си се писал „шумналия“, да се беше написал направо „шумкар“? Я как хубаво, партийно си го написал, някак си отечественофронтовски: „Това, че Радев ще даде властта за няколко месеца на БСП и те вероятно ще натворят куп простотии май вече няма голямо значение“! Браво, браво, само да те питам – ти втора или трета цедка АБПФК си, а? Щото гледаме тук ето това: „Общо 64-ма са имали принадлежност към ДС в БАН и УНСС“, пак в Дневник - https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/05/28/2309997_obshto_64-ma_sa_imali_prinadlejnost_kum_ds_v_ban_i_unss/ - та тук един приятел се обади да пита за теб от кои си по-точно?

 70. 70 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  [quote#65:"Марула Евстатиева"][/quote]

  Това е тема за съвсем друг разговор. Какво общо има коментара ти с написаното от учените?

 71. 71 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4351 Неутрално

  "Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни. Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки. Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости."

  Учените от БАН доста добре са описали състоянието на държавата ни в един абзац, но най - тревожното е топящото се население у нас ! То е свързано с модела на превзетата държава, в която обикновенния човек не вижда бъдеще, ако не е част от схемите на управленската върхушка !

 72. 72 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#54] от "petyo9":А нещо по темата?................Ами, според мен, на уж професори - тоест хора на науката, не им отива да използват ощи приказки, неверни обобщения / като това за биенето на деца???? и гавренето на момиèта????? - инсинуации и манипулативни внушения. Фактите и данните, би трябвало да са приоритет за тях. Ако на съседа таксиджия му е позволено да говори "на едро" без конкретика и без доказани факти, то на тези това не им е простено.Това писмо, все едно простака Минеков го е писал.Па , може и той да е?
  —цитат от коментар 67 на buljubei


  Ако само биенето и гавренето са общи приказки и неверни обобщения - по много телевизии имаше видеоматериал. Бият деца и се гаврят с жени. Факт. Какво друго е инсунуация и/или манипулация? Какво друго е говорене "на едро"? Защото това което привеждаш като довод е несъстоятелно. Заснетите кадри го опровергават. Кажи в кое друго няма конкретика.

 73. 73 Профил на oeg vokar
  oeg vokar
  Рейтинг: 368 Неутрално

  От 2700 учени 160 фенове на БСП и ДБ плюс пенсионери заели политическа позиция!!! Да разбираме ли че останалите 2500 подкрепят БОЙКО?

 74. 74 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3368 Неутрално

  Точно, ясно, перфектно!
  БАН обаче трябва да участва активно в свалянето на Тъпото. Щото само няма да падне.

 75. 75 Профил на Октавиан
  Октавиан
  Рейтинг: 337 Неутрално

  ..., и да си зададеш въпроса „А защо безработицата в България беше достигнала най-ниските си нива за всички времена точно преди пандемията?“!
  —цитат от коментар 47 на Santos


  Невероятно нагъл коментар на човек с ограничени възможности на възприятията. Запазих си този въпрос, защото ми се вижда връх на наглостта. Отговорът на въпроса е в гигантското количество емигрирали от страната работни хора, които вече не са там с всички последствия от това. Та затова така.

  Според мен коментиращия е зависим по някакъв начин от герберското разпределения на позицийки за калинки и знае, че това е единственият му начин в живота. Затова и брани властта на мутрите с каквото може...да му роди акъла.

  за мен няма нищо нередно в редакцията на този вестник, като изключим, че е честно читателите да знаят, вестник с новини ли четат или сводки на политическа фондация с неясно финансиране и подизпълнител - псевдоопозиционна партия с ръководство произлизащо от тежката номенклатура на бкп, както и позиция за културата, която врагува с автентичната българска култура в интерес на други страни? Долу БКП и герберската болест! Долу комсомолската имитацията на преса!
 76. 76 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Явно борбата е "на живот и смърт". Олигарсите усещат яйцето отзад и са развързали кесиите.
  И хвърлят в боя и поледните прикрити, до момента агенти.
  За тези нищоправници от БАН е най-добре БСП да взема властта - при тях заплатите са гарантирани, а резултати не се искат. Трябва само да се уреждат близки и роднини на червените другари и това е.

  А какво са написали? Ми пълни глупостиса написали, и манипулации ала Минеков.
  Толкова за техните "писания".

 77. 77 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  От 2700 учени 160 фенове на БСП и ДБ плюс пенсионери заели политическа позиция!!! Да разбираме ли че останалите 2500 подкрепят БОЙКО?
  —цитат от коментар 73 на oeg vokar


  А нещо по написаното в самият материал?

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 625 Неутрално

  До коментар [#72] от "petyo9":

  Бият деца и се гаврят с жени.
  ............
  Кой и къде бе моме?
  1 /един / уж бит.
  1 /една/ уж жертва на гавра - без никакви доказателства , освен нейните думи че " я галели по косата ???????????

  Ако броиш сумобореца Полина Паунова - никой не я е бил. То е доста опасна работа, предвид живото тй тегло. Издърпаха й телефона и това беше.
  А тримата провокатора в Тех парка:
  1. не бяха никакви деца.
  2. изядоха по няколко удара и си тръгнаха без никакви поражения. Не случайно няма никакви официални жалби срещу полицията.
  Ако това е "бият деца" - значи ти си съвсем ИЗКУКАЛА.

 80. 80 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 952 Неутрално

  ЮЗУ пусна ли вече контрадекларация?

 81. 81 Профил на m.konstantinov
  m.konstantinov
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Откакто е измислена Мрежата, въпросът кой какъв учен е, не стои. Пишете името, пишете Scholar Google Citations и то всичко си излиза. Или пък пишете ResearchGate след името и пак излиза. Или Web of Science. Това са основните бази данни, може да проверите и в българската база НАЦИД.

  Бъдете здрави!

 82. 82 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1333 Любопитно

  До коментар [#75] от "Октавиан":

  @Октавиан-чо, запази си не само този въпрос, но и следващи въпроси и си води записки, щото, колкото и да си невъзприемчив (най-меко казано), може и да понаучиш нещо все пак! Нали, лъчезарни?

 83. 83 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  Гербери, какво от написаното в писмото не е истина. Само едно нещо посочете.

 84. 84 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  [quote#47:"Santos"

  Да започнем по ред:
  "Достатъчно е да прочетеш само едно изречение от „отвореното писмо“ на БАН-ските корифеи: „Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет“, и да си зададеш въпроса „А защо безработицата в България беше достигнала най-ниските си нива за всички времена точно преди пандемията?“!
  ===================================================================
  Какво невярно има в констатацията на учените? Нима няма рязък спад на чуждите инвестиции? Нима нашите родни олигарси не предпочитат да си изнасят капиталите в чужбина, вместо да инвестират у нас? Нима си забравил онова писмо от 11 външни посланика през 2015-та? Припомням - през 2015-та 11 от най-големите държави-инвеститори в България, с общ инвестиционен портфейл над 20 млрд.€ обявиха, че не само прекратяват инвестирането си у нас, но и ще предприемат изтеглянето си от България заради липса на върховенство на закона и корупционни практики по най-високите етажи на властта. Това са държави сред които САЩ, Франция, Великобритания, Германия и Япония. Относно безработицата - който остане без работа изобщо не я търси в България. Няма човек - няма безработен.
  ====================================================================

  "Ама така е, след като не сме въоръжени с такива научни методи, теории и практики, как да забележим, че „Полицаи бият деца и се гаврят с момичета“? Не можем и няма да можем, защото сме „80% дебили“
  ====================================================================

  Ами наистина сте дебили. След като отричате факти предавани онлайн и заснети и показвани по сума ти телевизии - на това какво му се вика?
  ====================================================================

 85. 85 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  А какво са написали? Ми пълни глупостиса написали, и манипулации ала Минеков.Толкова за техните "писания".
  —цитат от коментар 76 на buljubei


  Кое са "пълни глупости", колега? Кое са "манипулации"? Обясни, моля те и се аргументирай. Бих приел тезата ти ако приведеш солидни аргументи.

 86. 86 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#72] от "petyo9": Бият деца и се гаврят с жени.............Кой и къде бе моме?1 /един / уж бит.1 /една/ уж жертва на гавра - без никакви доказателства , освен нейните думи че " я галели по косата ???????????Ако броиш сумобореца Полина Паунова - никой не я е бил. То е доста опасна работа, предвид живото тй тегло. Издърпаха й телефона и това беше.А тримата провокатора в Тех парка: 1. не бяха никакви деца. 2. изядоха по няколко удара и си тръгнаха без никакви поражения. Не случайно няма никакви официални жалби срещу полицията.Ако това е "бият деца" - значи ти си съвсем ИЗКУКАЛА.
  —цитат от коментар 79 на buljubei


  "Епа такова животно нема!" - рекъл шопа когато му показали жираф на живо. Продължавай, жалък амбразурчик да отричаш фактите!

 87. 87 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#68] от "petyo9":@petyo9, виж там да се уточниш какъв си - “petyo9“ ли си, „putyо9” ли си - щото касиерката на Али БоШкоф Баба се обади, че само „putyо9“ фигурирал във ведомостите! Бързо се обади на жената, че ще си тръгва, а пък ти ще останеш без наденица днеска и ще ядеш дедовия!
  —цитат от коментар 78 на Santos


  Разбрах те. Нямаш никакви аргументи и нападаш личностно. А пък уж се водиш като един от най-интелигентните тролове.

 88. 88 Профил на nxl27679751
  nxl27679751
  Рейтинг: 972 Неутрално

  [quote#38:"Един вампир броди из Европа"]
  —цитат от коментар 43 на chepokalipsis
  България не може да си позволи да развива "наука", само заради самата наука, не става така, нямаме такъв ресурс. Аз работя във фирма, която има 2 патента в САЩ, в момента се мъчим да имаме и 3-ти, хората които са работели за това са около 15тина човека. Виж колко патенти имат БАН до момента с колко пъти повече персонал. [/quote]

  Грешката е мегаломанска заложена първоначално: да се занимават с фундаментални науки. За това се изисква скъпа база, която трябва да се реновира непрекъснато с авангарда в областта и когато се прави самоцелно е ненужно трошене на пари. Могат да си го позволят САЩ, Китай, Русия. Държавите от нашата величина творят ПРИЛОЖНИ НАУКИ, полезни за предмета ни на дейност и се самоиздържат от постиженията си. Предполагам, че БАН продължава да е приют за синодални старци, които не си ползват законните отпуски, защото нуждите си удовлетворяват в работно време.

 89. 89 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 469 Весело

  До коментар [#73] от "oeg vokar":

  6% е много сериозна цифра. Не им чупете хатъра...

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 92 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 633 Неутрално

  До коментар [#88] от "nxl27679751":

  айде с примери, че ми писна от глупости.
  прочети си го няколко пъти и не ми развивай
  некви теории за кое как става.
  http://www.bas.bg/2019/11/21/20-години-българия-в-церн-с-участието-н/

 93. 93 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#87] от "petyo9":@putyо9, с такива като теб, лъчезарни, няма друг начин да се разговаря! Индоктринираните, запечатани черепни кутии, които не се поддават на истински аргументи, се третират по този начин! Това разбра ли го или не?
  —цитат от коментар 91 на Santos


  Гадничко е да нямаш аргументи. Да защитаваш теза за която ти плащат, а пък всички факти и аргументи са на страната на "противника". И аз, ако бях на твоето място бих побеснял от яд, като теб. Разбирам те и ти съчувствам но this is Minke the situation.

 94. 94 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1496 Неутрално

  До коментар [#14] от "Депутат 241":Бански старци!

  Дупе! ти дори не знаеш какво значи бански старец!

 95. 95 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2334 Неутрално

  "Образованието е в безизходица - функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България - Българската академия на науките е унизително. "

  Ами такава е пазарната реалност - в такава държава, за такъв научен труд, толкова пари! Науката е лукс за богати нации, затова и читавите хора тук ги дърпат на запад.
  Какво означава да си учен на заплата в БАН ? От писмото звучи сякаш печелиш конкурс и сядаш пожизненено зад едно бюро на държавна заплата и така до пенсия?! Вярно че заплатата е ниска, но пък службата е като социален патронаж. Навремето четох статия за проекта Вояджър - учените са работили 6 години, след завършване на проекта - чао! Ако го бяха реализирали от БАН с гаранция още щяха да търкат бюрцата до пенсия!

  I Want To Believe
 96. 96 Профил на mike_t
  mike_t
  Рейтинг: 237 Весело

  Ааа, дойдоха и заклинанията от "трудовите колективи". И те на опашката за парички. Прав беше Дянков за "феодалните старчета":)

 97. 97 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 4065 Неутрално

  До коментар [#33] от "mihail_p":

  Ти знаеш ли колко са институтите на БАН и колко е хабилитираният им персонал?
  Хайде сега преброй подписите и ми кажи колко от процента от БАНската общност подкрепя тази памфлет, съчинен на Позитано 20.
  п.п. Институтите са 50.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2416 Неутрално

  Учени и БАН, това е някакъв оксиморон. Ако имахме свястно правителство, отдавна да са оставили само отделите, които носят някакви приходи.
  —цитат от коментар 1 на chepokalipsis


  Колко патента на година правят камарите професори на държавна издръжка? На всичкото отгоре имат право да заемат длъжноста си до 75 години!!!!

 100. 100 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  До коментар [#15] от "stedim":

  “ Трудно е да се противоречи на написаното.”
  ——
  Защо трябва да се противоречи? Хората коагулират към определена позиция и упражняват правото се да я изразят. Дали са прави или не, това е съвсем друг въпрос. И Айнщайн беше писал едни писма, за които си сипеше пепел по главата след това. А тия са далеч не са Айнщайновци

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK