Време е да се говори за Камара на регионите в парламента

Време е да се говори за Камара на регионите в парламента

© Цветелина БелутоваСтрастите около инициативата на Бойко Борисов да се свика Велико народно събрание не бива да компрометират този инструмент на демокрацията, а при внимателното боравене с него могат да се направят важни подобрения за България. И не е задължително ВНС да е формат, работещ месеци и години наред, стига да има предварителен консенсус какво точно ще бъде променено в Конституцията.


Поради системното събиране на едно място на властта в България - особено при правителствата на ГЕРБ - изчезна темата за децентрализацията, за повече правомощия на самоуправляващите се части от страната, докато в Европа все повече се говори за ролята на регионите и дори на по-големите градове. В излязлата на пазара през март 2020 г. книга "Добър вечер, дами и господа. Бягството на България към свободния свят" известният бивш политик и журналист Асен Агов извежда темата до идея за създаване на Камара на регионите като втора камара на българския парламент. Ето как я аргументира той:


"Има поне един готов план. Двадесет и четирите точки от 2002 г. могат да бъдат основата да се довърши политическият преход. Най-същественото в тях е да се изгради втората степен на самоуправление и после да се преподреди държавата в зависимост от това.
Днес общините са единственото звено, което се самоуправлява, макар правителството да ги ограничава с данъчната си политика. Бюджетите им по правило не достигат с изключение на два-три големи града или на специалния случай Севлиево с огромната чужда инвестиция там. Поне два пъти месечно кметовете бият път до София, за да висят пред кабинета на някой министър с цел да си осигурят допълнителни средства. Май никой не се сеща какво струва това в пари и време на кмета примерно на Силистра, най-отдалечения град от столицата. Министърът може да откликне, но може и да не го направи по ред причини, включително и политически. Това е порокът на вертикалата.

 • България отдавна е с шест европейски региона за икономическо планиране, които подлежат на промяна заради демографията им. Населението им, повеляват европейските статистически изисквания, трябва да е от 800 000 до 3 000 000 души. Според 24-те точки върху тях - шест, пет или четири - трябва да легне второто ниво на самоуправлението. Предлага се то да е изборно, с регионално събрание, което да излъчва управител и администрацията му въз основа на мнозинство в него. Такова е устройството на всички страни в ЕС, без тези от Балтика, Словения и Люксембург, които са с размер на региони. И без България.

Регионалната администрация поема ресорите икономическо развитие, местни финанси и европейски фондове, земеделие, обществен ред и сигурност, здравеопазване, образование, култура и туризъм. За централното правителство остават националната сигурност, правосъдието, външните отношения, европейските въпроси, националните финанси и регулаторните агенции.


При наличието на регионални парламенти изниква въпросът какъв да бъде националният. Сегашното Народно събрание упражнява контрол едновременно над местните и над националните интереси. Често народните представители от управляващите мнозинства изпадат във вътрешно противоречие, когато се изправят пред правителствена политика в разрез с техни местни интереси. Ако гласуват против, рискуват да бъдат санкционирани от партията си. Ако гласуват за, гневът на избирателите може да ги лиши от политическа перспектива. Подобна шизофрения, предизвикана от неизбежното губи-губи, минира мнозинствата и дестабилизира правителствата. Опозицията само това и чака, за да поиска поредния неуспешен вот на недоверие, който бетонира отслабените правителства за сметка на обществото.

 • Проблемът може да се реши като се разделят националните от местните въпроси, така както са разделени националното и местното управление. Една камара, Националната осигурява мнозинство на централното правителство, а втората Камара на регионите, избрана отделно, отстоява пред кабинета местните интереси. Двете съставляват в оптимално представителство реформираното Народно събрание.


Колко да са членовете на регионалните парламенти


Подлежи на дискусия колко да се членовете на регионалните парламенти и на двете камари. На книга в България има над 6 милиона избиратели. При население от 7 милиона в края на 2018 г. броят им е нереален и предизвиква непрекъснати скандали и подозрения за изборни нарушения. Дори да се приеме, броят означава, че едно депутатско място в НС струва 25 000 гласа. Такова число никога не е достигано, като понякога наполовина по-малко гласоподаватели изпращат свой представител в парламента.


Стандартът един депутат да представлява около 50 000 души прилагат повечето демокрации в Европа, сравними по големина с България, където това число е с 20 000 по-ниско. Възприеме ли се, той ще свали състава на Националната камара до 140 и ще определи представителите в регионалните събрания съобразно населението им. Предлаганият в законопроекта за регионално развитие от 2018 г. Югозападен регион, който включва областите София-град, София, Благоевград, Кюстендил и Перник, е най-многолюден със своите 2 100 000 жители. Във второто ниво на самоуправление би имал най-голямото регионално събрание от 42-ма члена. Най-ненаселеният Дунавски с областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра, ще има 30 регионални депутати.


Колко да са законодателите в Камарата на регионите пак определя населението им. В сходните на България европейски страни средно 150 000 жители дават един глас в нея. Така Югозападният регион би имал 14 нейни членове в нея от общо не повече от 47, а Дунавският - 10. (...)


Да обърнем посоката на бюджетите


Подложено на контрол и проверка от регионалните администрации, избрани независимо от него, националното правителство престава да се разпорежда със съдбините на гражданите съгласно своите често повърхностни схващания от какво се нуждаят. Най-важният негов инструмент, бюджетът подлежи на коренна фискална реформа, за да могат регионите да управляват средствата, защото местната власт знае най-добре какви са потребностите на хората. Разходите се определят отдолу нагоре, а не се спускат по вертикалата.


Време е да се говори за Камара на регионите в парламента
Националното правителство е свито до размер, съобразен с обстоятелството, че съществена част от дейността му извършват регионите и Европейската комисия. Нуждае се от седем министерства с програмни и стратегически функции и задължително без стопанска дейност под шапките им. То трябва да определи колко точно струват на гражданите няколкото ресора, които остават под негово разпореждане. И да получи от данъците само толкова, колкото му е необходимо, за да поддържа тях и силно намалялата си администрация. Надвзетото в излишъците е редно да се връща на данъкоплатците, а не да се харчи безогледно.


Правителството ще бъде стабилно и трайно, защото неговото парламентарно мнозинство се ръководи от националния интерес. Местната власт носи отговорността за кризи, предизвикани от природни бедствия и индустриални аварии. Печалните днешни нива на доверие в Народното събрание или кабинета неминуемо ще се покачат.


Как да се избегне сепаратизъм


Политическата система на плурализъм също печели. Условие за това е в изборите за второто ниво на местна власт да участват само партиите, които са национално представени, за да се избегне сепаратизъм. В един регион ще управлява една от тях или с още някоя в коалиция, а в друг - друга. Нищожна е вероятността цялата страна да бъде под контрола на една партия, както е сега.


Жизнеспособността на политическите сдружения ще се съхрани въпреки изборни неуспехи, които периодично ги сполетяват. Загубата на националната власт няма да означава загуба на властта в някой от регионите и обратното, защото е естествено изборният календар да е различен. Наред с това регионалната власт ще изведе напред способни политици, които могат да израснат до национално равнище.


Ефект върху икономиката и корупцията


Най-печеливша ще е икономиката. Плановете за развитие, съчетани с европейския кохезионен фонд, ще са толкова амбициозни, колкото големи са амбициите на регионалната администрация да бъде преизбрана.

 • Сегашното министерство на регионалното развитие може да се преобрази в независим обществен фонд, който да съфинансира растежа в регионите. Ако той успее да убеди спестителите да вложат огромните си ресурси в него срещу дивидент, по-висок от нищожната лихва в банките, оплакванията от недостиг на средства ще стихнат, а и собствеността на гражданите върху страната ще укрепне.

Регионите ще имат контрол над активите си, ще получат кредитен рейтинг и могат да излязат на финансовия пазар, за да теглят инвестиционни заеми. Надпреварата между тях за европейски, международни и национални средства ще ги тласка да представят все по-добри проекти и да ги изпълняват при висока прозрачност. Такова оживление, способно да удвои скоростта, с която догонваме средния стандарт в Европа, вертикалната държава не може да осигури, както показва досегашният български опит.


Тя не се бори и с корупцията, защото ѝ е присъща. Разслоението на властта дава шанс тя да се овладее до поносими размери. Обществените поръчки ще се съсредоточат в регионите. Опозицията там няма да проспи съмнителни действия на администрацията при търговете за тях. Тя ще се възползва от присъствието си във втората камара, за да притиска националното правителство, ако то бездейства, когато подкупите излязат наяве.


Заради малкия им брой, избраниците в регионалните събрания ще са добре познати на обществото, което няма да им прости, ако се оплетат в далавери или в подозрителни гласувания в защита на частен интерес. Внезапното им забогатяване бързо ще се забележи. Дава се и нов шанс на регионалната медия да се възроди и да бди над обществения интерес.


Време е да се говори за Камара на регионите в парламента


Голямата корупция остава грижа на централното правителство и Националната камара. На тях се пада задачата да разрушат олигархията и преди всичко монопола на вертикалната държава в енергетиката, който час по-скоро трябва да се премахне, за да се отвори пътят на конкуриращи се доставчици както на ток и отопление, така и на ресурсите за производството им. За разлика от телекомуникациите, където цените стават все по-изгодни за гражданите поради състезанието на пазара, този отрасъл, затънал в дългове и геополитическо блато, тежи в сегашния си вид на обществото и ражда допълнително ощетяваща го корупция. Освободено от зловредното му икономическо и политическо влияние в неговия сегашен вид, централното правителство ще се стабилизира допълнително.


В първото ниво на самоуправление общините са много. Ако се окрупнят, ще са стопански жизнеспособни. Демографията ще помогне да се изработи и стандарт за това колко жители трябва да имат един представител в общинските съвети, за да се оптимизират и те. Ненормално е в най-многолюдната София съветник да бъде избиран едва с 4500 гласа. Фискалната реформа и регионалните бюджети ще им помогне да постигнат много повече самостоятелност и предприемчивост. Онзи силистренски кмет ще бъде значително облекчен в дейността си.


Как да стане


За да завърши политическият преход и посткомунистическото танго да остане само лош спомен са необходими, освен широката кампания гражданите да се приобщят към това усилие, добре премерени във времето политически действия. На първо място Народното събрание трябва да състави Конституционна комисия. С широка обществена правна и стопанска експертиза тя ще създаде онези промени в основния закон, които да установят второто ниво на местно самоуправление, да отделят прокуратурата и следствието от съда и да ги задължат да се отчитат, за да се гарантират правата и свободите на гражданите.


На второ място трябва да реши как да бъдат приети. Нескопосната конституция от 1991-а повелява да го извърши Велико народно събрание - тежка процедура, която носи риска от протакане и размиване на начинанието, дори само защото 400-те избраници в него ще искат да заседават колкото може по-дълго, както показва опитът от ранните деветдесет години на миналия век.


Разумното решение е да се избере Велико НС с единствената задача в рамките на седмица да отмени тази конституционна разпоредба, да се закрие като институция и да се редуцира до Обикновено, което да приеме новите текстове в конституцията.Следват избори за двете камари и за регионалните събрания. Не може те да се произведат по списъците отпреди тридесет години, защото ще бъдат опорочени. Редно е законът да предвиди гласоподавателите наново да се регистрират лично в своите общини. Българите в другите страни от Европейския съюз също ще трябва да изберат в коя община да гласуват и да могат да го сторят по пощата, ако не се въведе онлайн гласуване заради може би преодолими опасения от хакери. Да поставиш бюлетината си в плик и да го изпратиш по пощата е метод, който е разработен и приложен с висока степен на доверие в редица европейски страни. Българите по света са национално богатство, което не бива да се пропилява.


Съпротивата - яростна, титанична и тиранична - срещу такъв план ще дойде от онези, които представят застоя като стабилност, а своето властване като неин гарант. Само просветеното гражданство може да я преодолее. То ще излъчи водачите, готови със себеотрицание да се посветят на справедливостта и свободата, за да престане България да стои недодялано."


Откъсът е с известни съкращения. Заглавието и вътрешните акценти са на "Дневник". Текстът се публикува със съгласието на автора.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Are de
  Are de
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Време е да се говори само и единствено за изваждане на прокуратурата от съдебната власт, поставяне на главния прокурор под пълна и безкомпромисна отчетност на парламента, ясни и точни механизми за отзоваването му, жестока лустрация в прокуратурата и реподбор на кадрите в нея, извършен от външни комисии.

 2. 2 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 855 Неутрално

  Риторичен въпрос - кой не иска конституцията създадена от Луканов и Лилов да бъде променена?

  Спаси, Господи, Твоите чеда и благослови наследството си, като даряваш на православния български народ победа над враговете му и го запазваш с Твоя кръст. ☦
 3. 3 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7114 Любопитно

  Така няма ли да се увеличи многократно администрацията?

 4. 4 Профил на чичовото
  чичовото
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Агов по-добре да си почива по пенсионерски, вместо да дава такива безумни идеи. Всички стари муцуни от СДС имат грехове към демокрацията и свободата в България и е по-добре да изчезнат напълно от публичните дебати. Провалиха се в освобождаването на обществото от комунизма и руските зависимости и в резултат имаме уродлива политическа и икономическа система.
  ГЕРБ, БСП, ДПС и техните метастази в съда и прокуратурата - ОСТАВКА!

 5. 5 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Регионите вече са овладяни от на ДС, ВИС ,СИК,и техните производни БКП креатури....изключвам Черноморските региони , които се подчиняваг на ГРУ и ФСБ ...па рускаму.....Такйа , че първо да изчистим Авгиевите обори от постСъветското , и тогава да мислим за децентрализация.....

 6. 6 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1500 Неутрално

  Темата е интересна, но моментът е крайно неподходящ и служи по-скоро за разсейване от главните задачи, които са сваляне на Барба Ганьос и Каскета от власт незабавно. Оттам нататък след нови избори малко по-малко нещата да се стабилизират. Регионите могат да дойдат чак след като се затворят пробойните в множество от системите на България.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1635 Неутрално

  Глупости на търкалета. България не е достатъчно голяма за федерализъм. Но наистина трябва да се помисли за по-голяма ФИНАНСОВА независимост на местните власти. Днес ако кмета не е от ГЕРБ общината няма да види и лев помощ от държавата, което е дълбоко погрещно.

 9. 9 Профил на ЧеГоБараш
  ЧеГоБараш
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мизийски":

  "Риторичен въпрос - кой не иска конституцията създадена от Луканов и Лилов да бъде променена?"
  ....................
  Правилният въпрос е, кой би искал конституцията създадена от Луканов и Лилов да бъде променяна от Барба Ганьос и неговата орда от пудели и калинки?!

 10. 10 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2681 Гневно

  "Колко да са членовете на регионалните парламенти..." - днешните, с наследство от бившите БГ политици, са на принципа - количество, във всичко, за всичко. Качествено управление на държавата ТРЯБВА, а не хиляди теории за камари в Народното събрание, че и регионални. Не стига, че местните общински са едни послушници, нямащи нищо общо със защитата на тези, които са ги избрали, ами и още послушковци!? Не им увират мозъците, щото са с прекалено количество клетки, различни де, не се учат от стабилни демокрации, не виждат добрите примери, ами побългарени измишльотини. Кресло и бюро, а те си вървят с %, към които наш`те псевдо политици се стремят. Народецът да се кокори на поредната бомбастична идея за поредната ДЕМО версия на демократични отношения.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 11. 11 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1434 Неутрално

  Княжество, царство, НРБ, РБ - а името ще се сменя ли на Федеративна Република България? Имаше такава държава Социалистическа Федеративна Република Югославия изкуствено създадена и вече я няма.

 12. 12 Профил на Bros
  Bros
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#9] от "ЧеГоБараш":

  Народът иска Конституцията на Баце!

  Никой не може да забрани на народа да обича ББ...

 13. 13 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1539 Любопитно

  "Днес общините са единственото звено, което се самоуправлява, макар правителството да ги ограничава с данъчната си политика. Бюджетите им по правило не достигат с изключение на два-три големи града или на специалния случай Севлиево с огромната чужда инвестиция там. Поне два пъти месечно кметовете бият път до София, за да висят пред кабинета на някой министър с цел да си осигурят допълнителни средства."

  г-н Агов, понастоящем част ли е от сектата ДСБ или предлага тези свои идеи, като "свободен радикал"? - защото за това по-горе трябва да се благодари на Командира, чийто зор беше да държи общините изкъсо! Тези, които дойдоха след него, само ловко се възползваха. Идеята да се свика ВНС и да се саморазпусне, веднага след като приеме да се зсамозакрие като институция хич не е нова и циркулира сред такива фигури, като проф. Михаил Константинов. Това означава, че Конституцията ще се променя с тематични мнозинства. КАто се има предвид, че някои закони от приемането си са претърпели над 200 промени, можем да си представим на какво ще заприлича конституцията за някакви 10тина години, доколкот са останали български граждани, към които да се прилага, разбира се!

  I Want To Believe
 14. 14 Профил на Bros
  Bros
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Време е да се говори за Камара на регионите в парламента...

  Време е дневник да спрат с глупостите...

 15. 15 Профил на Bros
  Bros
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Все пак Асен Агов е бил манекен,не трябва да му се обръща много внимание по важни теми за закони...

 16. 16 Профил на Leshper
  Leshper
  Рейтинг: 252 Неутрално

  Дневник, много бързо усетихте, че вятъра си смени посоката.
  Първо свалихте от “ефир” перманентното заглавие “Политическата криза”, сега публикувате анализ за промяна на държавното устройство в новата конституция.
  Плюхте, плюхте сега започнахте плахо да забърсвате.
  Не ви е лесно.

 17. 17 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 634 Неутрално

  Крайно наложително е София-град да е отделен икономиèски регион. Както е Букурещ например като най-близък аналог.
  Другите да са Западен, Черноморски, Северен-централен и Южен-централен.
  Някой нещо напротив?

 18. 18 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  Княжество, царство, НРБ, РБ - а името ще се сменя ли на Федеративна Република България? Имаше такава държава Социалистическа Федеративна Република Югославия изкуствено създадена и вече я няма.
  —цитат от коментар 11 на telqk  Както няма и СССР, Варшавски договор, СИВ, т. н. « Социалистически лагер « и Берлинска стена .
  Ей, разпадна се тази Америка и това си е ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 19. 19 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Идеята за двукамарен парламент не е лоша. В Чехия и Румъния е така.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Като виждане не е лошо. Друг е въпросът, че голяма част от предложенията му не му ги харесвам. Обаче, като тема за дискусии, няма никакъв проблем.
  Според мен въвеждането на две камари на парламента не е подходящо у нас. Просто исторически не е подходящо. Не че сме нямали де (Държавният съвет по времето на НРБ)

  Бог да благослови Америка за България!
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1434 Неутрално

  До коментар [#18] от "niksan1":

  Вместо да пишете глупости се позамислете защо точно след пробутване от банкянския на "нова конституция" се претопля точно тази тема - и агов и мафиянски от доста време я пробутват?

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Рейтинг: 0 Весело

  До коментар [#16] от "Leshper":

  Няяя съ пуашиш.

  Нито ВНС ще има, нито нова Конституция.

  Герб са КОМУНИСТИТЕ на България!
 28. 28 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2730 Неутрално

  "Май никой не се сеща какво струва това в пари и време на кмета примерно на Силистра"

  За кметовете на Созоплол или Галиче пък да не говорим.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 29. 29 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Теоретично децентрализацията не е нещо лошо. Но защо просто някои министерства и агенции не бъдат преместени в регионите, вместо да създаваме нови институции? Да се набележат перспективни градове към които да се насочат тези агенции и дори някои от университетите. Това би било много по-полезно и евтино, а екетът много бърз. Децентрализация с регионални депутати ще създаде нов пласт корупция в новите мини столици и спорни резултати в други направления. Общините могат да получат допълнително права и данъци, отново в рамките на сегашната система.

  ОСТАВКА

 30. 30 Профил на Stargate
  Stargate
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  Другарите заговориха за махане на ВНС като инструмент за промяна на конституцията и тя да може да бъде променяна от всеки парламанет. Ами НЕ МЕРСИ другари, няма нужда, ама никакава да махаме ВНС!

 31. 31 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2398 Неутрално

  И сенат ще поискаме накрая...
  Защо никой не изисква от гражданите, как така внезапно, от апатични и неспазващи законите граждани, ще се пръкнат мечтаните млади, трудолюбиви, всеотдайни и принципни политици...
  Упражнения по стил. Ами пишете мемоари като г-н Костов, като имате вдъхновение.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1176 Неутрално

  Контролния орган на всяка държавна институция винаги е бил народа.. Поне така трябва да бъде, все пак вие плащате.... :) А момент... Какъв народ ? Повечето и хоро не могат да играят, а сега искат да премахнат и доста автори от училищата свързани с нашата история :) Да не говорим как я изкривяват и без това :) Това са подробности и детаили, които не вълнуват обикнивения човек, които живее за едното хапване и едната ракия или там в което клише се вписвате..

  Естествено, като премахнеш корените на народа, тяхната история, култура и традиции, тези хора се превръщат просто в една шайка материалистичен матрял, които просто живеят под наем :) Абе пластелин за ръцете на садисти, мегаломаниаци, комунисти и всеки социопат с мокри сънища за абсолютна власт :)

  Та матрял, не ви ли писна да играете в техните политически игри ? Не можете ли да погледнете нещата от неутрална гледна точка и после да си направите заключенията ? Мислейки индивидуално ? Може би това е прекалено трудно или нямате време, затова залагате на старата стратегия " Тоа не е от моето племе, значи е лош уууга боога"... Колко далече е стигнало човечеството.. Маймуни с айфони...

 35. 35 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 339 Неутрално

  Ннтересно предложение, но ми звучи някак академично, встрани от основните предизвикателства пред България. Като че ли е тема на дипломна работа на някой завършващ магистартура по публична администрация в УНСС.

  Темата обаче няма нищо общо с най-належащия проблем пред страната, който е пленената държава на най-високо ниво и овладените институции и мега-корупцията която се случва там.

  Така че на първо време имаме нужда консолидация на правовата държава на най-високо ниво и утвърждаването на суверенитета и над територията и, прекратяването на злоупотребите на най-високо ниво като КТБ, АЕЦ Белене, Руско-Турско-балкански поток, а после децентрализация за разкош.

 36. 36 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Идеята е много запленяваща. Признавам, Агов е сладкодумец.

  Но нещо ме човърка, идеята за превръщането на България в 6 малки Българийки, всяка оправя ща се сама със своите проблеми ми изглежда неправилна.

 37. 37 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3126 Неутрално

  Какви региони, какви пет лева?
  Лондон е 9 милиона и има един кмет.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 38. 38 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  “ Българите по света са национално богатство, което не бива да се пропилява.“
  ——
  Туй ясно, че иносказателно, но ме накара да направя груба (!) оценка на колко долу-горе е било ВЕЧЕ ПРОПИЛЯНО чрез разгонването ни по света. И тъй, ако вземем колко един българин е произвеждал преди 10-Тина години (не сега, за да вземем някакво средно) и го закръглим на €6,000 на година. (Това, колко е смешна или жалка тая сума е друг въпрос). Ориентировъчно, и скромно, ако един човек би работил 25 години през живота си, то с изгонването му, държавата/обществото губи €150,000 (=25*€6,000).
  И с това, че територията е дала пътя на 2 млна от хората си, е загубила безвъзвратно от порядъка на €300 милиарда (=2*€150,000), което в термини на годишен БВП ( пак грубо и пак отпреди няколко години — €50 млда/год) означава загуба от порядъка на 6 (!) години БВП (= €300/€50 ), дето тия, които са останали произвеждат. Това — само на пръсти, пренебрегвайки кумулативния ефект

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 39. 39 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  Чудесна статия! Темата за децентрализация, която ГЕРБ отдавна я сметоха под чергата. Иначе как Ангелковата щеше да обикаля плажовете, да определя народни цени за чадърите, и да събира пари за концесиите им?

 40. 40 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#39] от "historama":

  "Такова е устройството на всички страни в ЕС, без тези от Балтика, Словения и Люксембург, които са с размер на региони. И без България." Значи включ. и любимата на Рапон Унгария на Орбан, разбира се и Чехия, Словакия, Полша, Румъния.

  Вместо да ругаете статията, позамислете се сериозно защо ГЕРБ сметоха и тази реформа под чергата? "Поне два пъти месечно кметовете бият път до София, за да висят пред кабинета на някой министър с цел да си осигурят допълнителни средства. Май никой не се сеща какво струва това в пари и време на кмета примерно на Силистра... "

  Прочетете статията! Ако наистина искате България да е като другите европейски страни,а не да остане като "татовата"!

 41. 41 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 887 Неутрално

  До 29:"observador"...Теоретично децентрализацията не е нещо лошо. Но защо просто някои министерства и агенции не бъдат преместени в регионите, вместо да създаваме нови институции? Да се набележат перспективни градове ...."

  Твоето е децентрализация на хранилките, а не на властта. А столичанки са и против тази идея.

 42. 42 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 447 Любопитно

  Най-сетне нещо по същество. Не всичко е приемливо за мен, но не разбирам защо да се бавим и да правим нови избори и после избори за ВНС. В крайна сметка, каквито си ги изберем, такива ще влязат в парламента, Велик или неВелик. А дебатът трябва да започне asap.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 43. 43 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1289 Неутрално

  Риторичен въпрос - кой не иска конституцията създадена от Луканов и Лилов да бъде променена?
  —цитат от коментар 2 на Мизийски


  Всички протестиращи "спонтанно" за "промяна на системата "! Но ако може без да се сменя Основния закон на България , сътворен от бившите комунисти / пребоядисали се в социалисти / . Ще питате КАК ? Васил Божков , "отровното трио " и най- вече БОЙКИКЕВ знаят ! Питайте тях ! Искат да правят с "пенсионирани " служители - модерно предприятие!

 44. 44 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8517 Весело

  Асен Агов - мислител ! :)
  На фона на ''десните '' - може ..........:)

  [email protected]
 45. 45 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  До 90% от проблемите на съвременна България са проблеми на централната държава. Когато националният идел бе.."да съберем българите в една държава", такава централизирана структура приличаща на армия ...ставаше. Сега обаче държавата рухва поради, които превземат всички " свети неща". Тази нова порода "колониални наместници", говорят български, дори са висши дейци на държавата. Те нямат никава задръжка да продадат всичко което може да се продаде ,и след това да се оттеглят сърдити за да констатират колко народа е ...Важен е въпроса ,а какво искаме за България ?
  Как да се оформи колективната мечта България. Идеята ..да бъдем като ТЯХ в продължение на 30 години, и имаме тази картина на България сега. Днес знаем много за ТЯХ, и за добрите неща ,и за лошите...(за които не подозирахме).Централната държава не може да прави ремонт на училища ,болница , път..Тези неща в София са заредени с корупция още от решението за отпускане на пари. Когато кметът , регионалният управител е пред хората , където са децата , където е учил...,където се лекува ...кражбата е трудна , много трудна, ...и поради обществен контрол , и поради морални ...изпитания. Да тази реформа ще удари до 50% от държавната администрация , а това са много спестени пари..Аз съм за естествените географски и исторически провинции. - Мизия ( Северна България) ; Тракия ( Южна България ) ; Македония , колебая дали София не трябва да бъде отделен регион. За да се избегнат бъдещи колизии за РЕГИОНАЛНИ СТОЛИЦИ, три малки града с удобна комуникация стават за провинциални столици..., и големите градове ( в дадени провинции) ще бъдат спокойни ...че не са пренебрегвани. Така ще имаме една или две централни програми ,и по три специфични програми за всяка провинция. Планирането ще стане реално ,защото решенията за ( Дунавска България ) не са решения за провинция Македония или провинция Тракия. Могат ли сегашните да създават реформи ...естествено НЕ. Тяхната сетивна система е включена на думите пари. Няма ...здрав ГЕРБ ( на власт) , всички са мафиотски обвързани и не съществуват извън тази матрица!

 46. 46 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#45] от "dejmos": "До 90% от проблемите на съвременна България са проблеми на централната държава..."

  Може да се спори за процентите, но са над 50%! Иначе един от малкото случаи, когато ти слагам +++++++++++

  Много са реакциите против Агова, защото статията засяга отново закъснялата децентрализация (при ГЕРБ кое ли не закъснява?), и настъпва болезнено по мазола работещите в държавната администрация в София. Защото като изключим министерства или агенции по националната сигурност, правосъдие, външните отношения, европейските въпроси, финанси и регулаторните агенции къде ще работят стотиците други от разни министерства на земеделие, еко, икономика, туризъм, образование, спорт и какво ли не още? А какво да кажем за такова сладко нещо като силно централизираното финансиране, засягащо даже и пречиствателни станции във Варна?

 47. 47 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  България е ще се раздели на 6 административни области, но столицата София не е самостоятелна област, както е в почти всички европейски страни. какви ли мисли са се въртели в главата на Бибитко за потърси други варианти за България?

 48. 48 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1289 Неутрално

  Риторичен въпрос - кой не иска конституцията създадена от Луканов и Лилов да бъде променена?
  —цитат от коментар 2 на Мизийски


  Авторът бил ВЕЧНИЯТ Асен Агов ....Работата ее ясна ...
  Пак прописа Асен Агов и пише много добре за кандидат - член на ДС преди 1989 г.:
  Кандидат за ПГУ

  Няма никакво съмнение, че Асен Агов е подкрепян в кариерата си и вероятно има зависимости към едни много специфични структури на тоталитарна България. Удивително е как хора, които са кандидатствали за кадрови офицери в Първо главно управление на Държавна сигурност, през последните двадесетина години окупираха говоренето срещу Държавна сигурност и, естествено, го дискредитираха. Когато през есента на 2012 г. намерих документ от служебния архив на Първо главно управление на Държавна сигурност, доказващ без никакви съмнения, че Асен Агов е бил кандидат за кадрови офицер там, първата ми мисъл беше що за нечовек трябва да си, след като знаеш какво си правил и въпреки това десетилетия наред се изявяваш като подозрително яростен противник на същата ДС, в която си драпал да работиш. Трябва обаче и да се замислим за онези, които му дадоха “коридор” във висшите ешелони на “десните” политически елити след 1991 г. Агов през 1990 г. продължаваше да е близък с БКП/БСП,, а на парламентарните избори през 1991 г. се яви като независим, подкрепен от тях, срещу кандидата на СДС. Има ли изобщо граници в българската политика за нахалството на куките от Държавна сигурност? Безкрайно безочие и циничност ли е това тяхното или хитро използване на демократичната слабост да се справя с враговете си?

 49. 49 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Е, това е смислената тема.
  1. Според мен ВНС трябва да се запази. Много форумци са написали защо.
  2. Прокуратурата и следствието, трябва да се извадят от съдебната власт и да отидат в министерство на правосъдието.
  Прокурорите да са вертикално независими, окръжните прокурори са се избират заедно с местната власт, а главен прокурор да е и министъра на правосъдието, който само да администрира, но те и повдига обвинения.
  3. В конституцията да се запише, че 2/3 от националните данъци се връщат за управление от общините, по точно определени фондове.
  Излишна е камара на общините при наличието на 265 общински съвета.
  4. Полицията задължително трябва да остане като национална структура.
  5. Въвеждане на мандатност за абсолютно всичи изборни длъжности.
  Едните да са 4, други 5, най-много общо два мандата и удома.
  6. Народните представители да са 121, а не 120.
  Въвеждане на изискване за изборно право, след изпълнение на коституционното задължение за завършено основно образование и активна изборна регистрация. Така списъците ще са актуални за всеки избор.
  7. Въвеждане на машинното гласуване, както и по пощата.
  ....

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 50. 50 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 862 Неутрално

  Не знам защо, но никой не споменава че почти навсякъде където столиците са достатъчно големи, са отделени в самостоятелен регион. Изключение са някои малки държави и България. Специално за Родината подозирам че София е пришита към югозападен за да се сниши изкуствено стандарта. Последното, дава достъп до повече средства по европрограми. Или казано с други думи, столицата в БГ засмуква огромен дял финансиране по програми на ЕС, защото е с изкуствено занижен стандарт чрез включването ѝ в по-беден регион.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 51. 51 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#50] от "tsyrvulan":

  Затова в София като чуят за децентрализация се изприщват.
  Нищо лично, синът ми отдавна се е устроил в София. Но хилядите от министерствата, държавните агенции и дирекции направо се изприщват. Как да изпуснат подобно сладко нещо като централното финансиране на хиляди проекти и проектчета.
  Между другото и няма да е неудачно ако административните центрове на новите административни региони не е задължително в най-големия град.

 52. 52 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 862 Неутрално

  До коментар [#51] от "historama":

  До колкото помня, в първата гербава програма, въпросът с децентрализацията беше засегнат. Но след като съставиха правителство, нищо не се направи в тази посока. В следващите им програми, повече не се е споменавало за децентрализация. ГЕРБ, по скромното ми мнение, свръхцентрализираха държавата. Ако този процес продължи, не бих се учудил от появата на някакъв вид сепаратизъм.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 53. 53 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Добра тема за дискусия. Едно ме безпокои - няма ли да се развържат ръцете а местните дерибеи, като им се даде власт няма ли да се само забравят съвсем. Да се разчита на съвест при тях е силно наивно.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 54. 54 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 445 Неутрално

  Подобна идея тотално ще убие държавата. Да се премине към децантрялизация без подобна административна структура. Българските рефионинса прекалено малки за да може да се осъществи подобна идея.

  Модератора е неадекватен!
 55. 55 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 445 Неутрално

  До коментар [#3] от "Peni Nikol":

  Да, ще я увеличи.

  Модератора е неадекватен!
 56. 56 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  До коментар [#53] от "Алф":

  Няма случай ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ( да има по различна къща) , децата да учат на друго място...и всичко останало). Местни деребеи няма , ако те са извън София ...те в 100% се зареждат с пари от София, и получават поръчки от София. Дерибеиите са единствено ЦЕНТРАЛНИ

 57. 57 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#51] от "historama":

  Съгласен! Шумен - център на Черноморския регион, за да не се карат Варна и Бургас :)

 58. 58 Профил на stefan_b
  stefan_b
  Рейтинг: 526 Неутрално

  7 милионна страна, 110000 кв. км и камара на регионите. WTF?

 59. 59 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2398 Любопитно

  До коментар [#2] от "Мизийски":

  Аз искам да бъде приета нова Конституция.
  Въпросът не е дали, а защо и кога.
  Според проф. Емилия Друмева, безспорен авторитет по въпроса, единственото, което трябва да се направи от ВНС, е промяната на броя депутати, а то е най-маловажното.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 60. 60 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#31] от "etty1":

  +++++++ Този Ваш коментар, спести стотината гневни думи и псувни, които щях да отправя към този невеж в материята нагаждач, облажил се с куп имоти и синекурни длъжности по времето , когато се правеше на политик, а и към идиотските глупости изписани от голямата част от дежурните форумни "специалисти". Но както казва Мишел дьо Монтен " Невъзможно е да спориш искрено с глупака. От един такъв наставник като раздразнението се опорочава не само разумът, но и съвестта ми!"

 61. 61 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4208 Весело

  До коментар [#5] от "KRAFTWERK":
  които се подчиняват на ГРУ и ФСБ ...па рускаму.
  >>> А ...па балгарскаму съкращенията означават Главно Разузнавателно Управление (ГРУ) и Федерална Служба за Безопасност(ФСБ)..

 62. 62 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 877 Любопитно

  Говори,Бате Асене.....,ама не забравяй да си прибираш и наема от Универмаг Стара загора....,дето го купи на цената на една гарсониера. 🐂🐃🐄🐖🐫🐂🐃🐄

  Много съм прост
 63. 63 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4208 Весело

  До коментар [#51] от "historama":
  Между другото и няма да е неудачно ако административните центрове на новите административни региони не е задължително в най-големия град.
  >>> Столиците на американските щати често са в такива. Много американци даже не предполагат кои са те. .Столицата на Калифорния не е Лос Анджелес, а Сакраменто. Столицата на щата Ню Йорк е Олбъни и.т.н.

 64. 64 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 712 Неутрално

  Време е за Карнобатска!

 65. 65 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2398 Неутрално

  До коментар [#60] от "glaxo11":

  Благодаря Ви и се радвам, че е станало така. Те не заслужават гняв, нищо повече от ирония и забвение. Не съм очарована от безразличието, което винаги е било неприсъщо на моя характер, сигурно се е включил защитен механизъм, уморена съм все да се срамувам и ядосвам заради хора, които дори не съм овластявала.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 66. 66 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#41] от "shumkar":

  Столичани са привидно против, но това би решило много от проблемите на града. За 30 години София вече има своя енергия и икономика и дори без администрацията, трудно, но съвсем възможно ще успее да ангажира останалите без работа. Това ще помогне и със задръстванията и детските градини и т.н.

  Винаги мое мнение е било, че София трябва да бъде като Милано - основен икономически център, но не столица. София е добра в правенето на пари. Много добра. Нейната култура и визия, повлияна от прехода и след 50 години брутална градска среда е икономически лъв, но не е добър символ за стремежа ни за цивилизована европейска страна. Културата, туризма, държавността трябва да са някъде другаде, необременени с тези тежки белези (които само увеличават зависимостите на властта, поради струпването си, някои от анти-моделите на софийския успех и понякога отровната среда).

  Спешно е София да бъде извадена от Югозападния район на планиране, понеже тя (София област) има 90-100% от средния стандарт на ЕС и би трябвало да получава много малко фондове. Без корупция, София-град може да се самоиздържа. Метрата в Европа се разширяват от собствени приходи, не от ЕС. Има райони в страната със стандарт от 30-40% от средния за ЕС, дори привидно богатите в Южна България и това е огромен проблем, увеличен многократно от ГЕРБ заради пакетирането на София в Югозападния район.

  Пловдив или Търново например спокойно могат да поемат административни функции. Това са и градовете, които освен история и приемственост на еврпойската ни принадлежност и стремеж, нямат и далечен шанс за сепаратизъм, тъй като регионалната идентичност се припокрива на 100% с българската, особено в Търново.

  Може да бъде избран и малък град, където да се премести администрацията, но това е по-скъпо заради липсата на сгради и инфраструктура.

  Не мисля, че ГЕРБ са се отказали от децентрализацията заради избирателите в София. Избирателите на ГЕРБ са в страната, ако София избираше парламент ГЕРБ нямаше да бъде първа сила вече поне 5 години. Проблемът е в отровната среда, която администрацията и задкулисието, едрият бизнес построиха в София. ГЕРБ е знамето на всички тях, не на обикновения столичен избирател.

 67. 67 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 541 Весело

  Гледам, че софиянци не пускат кокала - всички данъци при тях, всички правоимащи служби при тях, и те лично да разпределят на "провинцията" по тяхна преценка, пък лаят, че хората от същата тази провинция отват там, където отиват и парите им

 68. 68 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#51] от "historama":Съгласен! Шумен - център на Черноморския регион, за да не се карат Варна и Бургас :)
  —цитат от коментар 57 на acarid


  Виж картата, Варна и Бургас са в различни региони. Имаше идея за един черноморски регион, но отпадна заради воплите на Бургас. Реално Стара планина винаги е разделяла двете исторически провинции Мизия и Тракия. За мен не е логично за Северна България (слабо населена) 3, а не 2 региона. С административни центрове Шумен и Плевен (или Ловеч).

 69. 69 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 720 Неутрално

  До коментар [#65] от "etty1":

  +++++Разбирам Ви! И аз често се коря, за същото!

 70. 70 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#51] от "historama":До колкото помня, в първата гербава програма, въпросът с децентрализацията беше засегнат. Но след като съставиха правителство, нищо не се направи в тази посока. В следващите им програми, повече не се е споменавало за децентрализация. ГЕРБ, по скромното ми мнение, свръхцентрализираха държавата. Ако този процес продължи, не бих се учудил от появата на някакъв вид сепаратизъм.
  —цитат от коментар 52 на tsyrvulan


  Не знам дали подобни идеи не минават в главите на хората от северозапада и югозапада, но често се шегувам, че мечтая за партия която да проведе референдум за отделяне от България, и присъединяване на североизтока към Румъния със статут на самостоятелен административен регион (провинция). Единственото, което ме притеснява е, че индустрията от Констанца и Мангалия може да се премести във Варна. А в началото на ХХ в. Варна се е развивала по модела на Ница (град на същата географска ширина).

 71. 71 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#66] от "observador":

  Постингът е интересен, , макар и да не съм с всичко съгласен.
  Може и да ти е известно, но идеята София да стане столица е на руснаците, които разбирали от държавност повече от хъшовете около Стамболов, най-вече заради добрите комуникации с Дунав, Тракия (Пловдив) и с югозапада (Македония). Затова през сръбско-българската война задача на сърбите е била влизането в София, и да принудят Княжество България да я премести в Търново, или някъде другаде. Впоследствие неистовото желание на правителствата за централизирана държава разколебали някои от македонските комити за присъединяване към България.
  Между другото истина е, че София може да се развива без да е столица - градът има ключово положение на Балканите. Още при Тато е имало идеи за преместването на административния център в Правец или Луковит (неслучайно АМ Хемус се оскъпила неимоверно заради тунелите, само и само да мине покрай Правец).
  Преместването на столицата съвсем не е нещо евтино, но една ефективна децентрализация е много по-лесно, и безкрайно необходима.

 72. 72 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3780 Неутрално

  До коментар [#71] от "historama":

  Някои обвиняват Агов в какви ли не грехове, и забежки към червените (което не е грях нито за Боко, нито за Радев), но той просто напомня за една идея за бъдещия ЕС - Европа на регионите, а не на държавите. Защо ли? Вероятно защото между Германия и Франция, или Полша има лоши спомени, но между Бавария, Лотарингия, Шарант-Маритим, и което и да е от 16 полски воеводства няма никакви търкания.
  А визията на ГЕРБ е до следващия транш на евросубсиидите, нищо друго.

 73. 73 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#71] от "historama":

  Да, знам как е станала столица, но не мисля, че причините са актуални.
  Моето мнение е, че когато се натрупа много лоша история и съответно среда на едно място, една такава промяна, макар и привидно скъпа, може да спести милиарди от корупция, без да говорим за допълнителните ползи например от един нов имидж.
  Смятам, че София може и без обръчите около министерствата и властта, те са излишни както за нея, така и за страната.
  Както е имало символизъм в избора на София за столица - нова надежда, централно разположение, "чиста страница"; така този символизъм и днес би могъл да изпрати силен сигнал към самите нас като българи, както и навън. Една нова и чиста по замисъл столица е обединяващ проект, какъвто самата София някога е била, както личи от някои карета в центъра. Тази магия е била възможна заради заряда за промяна и изграждането на една нова България по европейски модел. Така София вдъхновява дори Ататюрк - посланик у нас, че на Балканите това е възможно.

  Днес София трудно може да обедини и вдъхнови, тя е белязана от последните брутални почти 100 години. По-добре е да я оставим на спокойствие да прави това, което може най-добре - пари, а новите поколения да имат своята вдъхновяваща столица, символ на европейска България, която е надмогнала нелеката история на режима и прехода и която гледа в бъдещето.

 74. 74 Профил на observador
  observador
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Преместването на столицата съвсем не е нещо евтино, но една ефективна децентрализация е много по-лесно, и безкрайно необходима.
  —цитат от коментар 71 на historama


  Съгласен съм, просто споделям и другата идея, понеже сега се отвори тази тема, а е рядкост да се говори за това. Разбира се, че децентрализацията е много по-лесна.

 75. 75 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4427 Весело

  До коментар [#63] от "тулса":

  Да си спомним предложението на покойния Тошко Колев: "Варна-пристанище на Шумен!"
  :-). Според мен това е синтезираното ниво на концепцията.

 76. 76 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  До коментар [#64] от "balkantourist":Време е за Карнобатска!
  >>> с шопска салата ли?:)

 77. 77 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  До коментар [#75] от "daskal1":
  Добро беше!:) Аз пък сега си спомних нещо. Столицата на Северна Дакота е кръстена на Железния канцлер Ото фон Бисмарк(на Южната Дакота е а ла франсе- РениЕ, по името на известен търговец на кожи от 19 век).

 78. 78 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2656 Неутрално

  Това е най-отнесената фантасмагория са административна реформа в България.
  Бай Асен е остарял и малко изкукал.
  Втетеран е верно, ама през 89та също имаше ветерани преживели комунизма за 40 и кукер години и бяха много по-свежи, запазени и адекватни в мисълта си.
  Ако само за миг си посмисли, че това което предлага бай Асен се осъществи както го предлага и се съобразим със сегашната политико-икономическа и международна ситуация може веднага да си представим как би изглеждала България след 20г.
  Варна и региона си го взема Русия.
  Южния отива към Турция.
  Гърция получава Югозападния без София.
  За Дунавския ще се скарата Сърбия подпомогната от Русия и Румъния подкрепена от Европа.
  В София ще останат някви изпогаднели чалгарчета дето ще се джафкат като намерят нещо на жълтите павета изпаднало да го онкраднат.
  Както все още говорят в Скопия - В София и оная работа да си оставиш, ще ти я откраднат.

 79. 79 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#68] от "historama":
  Няма нищо по-естествено от голям източен Черноморски регион. Варна и Бургас са близки по много показатели - туризъм, транспорт, екология, география, климат... Голяма глупост ще е да правим два черноморски региона (от общо 4 или 5 за цялата държава) щото Бургас ще се сърдели. Ако не се разберат да си поделят функциите, Шумен вече е бил център на Варна!
  Дунавски или Северен-централен (без В, М и Вр) няма как да не е с център Русе. Хората нагоре столици са си направили на Дунава, ние пак на обратно да бъдем. Пенчо Кубадински така направи Разград център на Русе...

 80. 80 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2656 Неутрално

  До коментар [#79] от "acarid":
  Да бе да! И като събереш Варна и Бургас в един регион и преброиш бюлетинките демократично на следващите избори по схемата на изкукалия бай Асен, ще се хванат за гушите и започнат да се пуцат по площадите електоратите на Доган и новия губернатор на Русия, който там са назначили.
  Ще се разбират там някъде около нос Емина да им мине границата - кой къде ще "инвестира".
  И сал един Синеморец ще остане като български анклав на умнокрасавците от София
  да ходят да зяпат гледката от "Кораба".
  И Лили Иванова в Лозенец с нейното плажче закътано.

 81. 81 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 634 Неутрално

  На тоя горе пък бюлетини са му в главата...

 82. 82 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2656 Неутрално

  Уупс!
  Обърках се!
  Не е нос Емине.
  В момента границата между Русия и Турция по българкското Черноморие минава по Свети Тома, което е руско и от там надолу всичко бръмчи на турски инвестиции.
  Синеморец към момента е анклав, но Данчо Ментата и хората им вече интензивно продават.
  Онова нещо в Равадаиново с позлатените кубета е руско.
  Като минеш баирчинката към Приморско почват дюнерите.
  Нито кубетата в Равадиново, нито дюнерите не издават касови бележки.
  Наште български царе не гледат от небето и се чудят на простотията ни...

 83. 83 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4427 Весело

  До коментар [#77] от "тулса":

  😎 навремето един университетски президент ме канеше да отида да работя за него в Северна Дакота. Попитах го какво е най-доброто което може да каже за мястото . Отговорът беше:” Можеш да караш със 100 мили в час 100 мили и няма кой да те спре! “

 84. 84 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  До коментар [#4] от "чичовото":

  Агов, Йорданов и останалите “автентични седесари” се продадоха на ГЕРБ с надеждата за политическо Възкресение. На дебелия Сашо картите му някак се наредиха. За останалите е доста съмнително.

 85. 85 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  До коментар [#83] от "daskal1":
  Караш, караш със 100 мили по пустинния и прав хайуей..и изведнъж сърпраайз:):
  https://bit.ly/34a3add

 86. 86 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Агов, смени си памперсите.

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK