Обезщетенията при отчуждаване: публичният интерес за сметка на частната собственост

Държавата избирателно използва за база при определяне на компенсацията най-често фиктивната цена, посочена в нотариалните актове.

© Надежда Чипева, Капитал

Държавата избирателно използва за база при определяне на компенсацията най-често фиктивната цена, посочена в нотариалните актове.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Първата му част четете тук. Милена Докова-Костадинова е адвокат в Адвокатско дружество "Екимджиев и партньори".


Преди седмица разгледахме редица недостатъци на действащата правна рамка, установяваща механизма на отчуждаване на имоти частна собственост за държавни или общински нужди. Анализът ни беше посветен на пороците в нормативната уредба, свързани с липса на законово установено изискване за лично уведомяване на собствениците на засегнати имоти за изготвен Подробен устройствен план (ПУП), предвиждащ отчуждаването им.


В тази статия ще изложим съображенията ни за антипазарност на механизма за определяне на обезщетение по Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС) през призмата на практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) по дела, свързани с отчуждаване на частни имоти за обществени нужди. Според ЕСПЧ във всички случаи на отчуждаване е налице "лишаване от притежание" по смисъла на член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), виж в този смисъл §68 от Vistins and Peprjolkins v. Latvia, жалба № 71243/01, Решение от 8 март 2011 г. и § 65 от Костов и други срещу България, жалби №66581/12 и 25054/15 г., Решение от 14 май 2015 г.
В тази връзка, за да бъде лишаването на дадено лице от притежание, допустимо, според ЕСПЧ, то трябва да отговаря кумулативно на следните три условия:


1) да е извършено "съгласно условията, предвидени в закона" ("subject to the conditions provided by law");


2) да е в обществен интерес и


3) да е запазен справедливият баланс между неприкосновеното право на частна собственост и интересите на общността ("must strike a fair balance between the owners' rights and the interests of the community").


В българския контекст ключово значение имат първият и третият критерий.


Поради това считаме за важно на първо място да обърнем внимание на въпроса за "законосъобразността" на лишаването на дадено лице от притежание. В практиката си ЕСПЧ подчертава, че съществуването на нормативна база в националното законодателство само по себе си не удовлетворява изискването за законосъобразност. От значение е както качеството на приложимите правни норми, така и съобразяването им с Конституцията и с общите принципи на международното право. От друга страна, националното законодателство трябва да отговаря на изискванията за яснота, предвидимост и правна сигурност.


По делата, оплакванията по които са свързани с отчуждителни процедури в националните държави, ЕСПЧ определя като меродавен въпросът дали при отчуждаване на имоти на граждани за обществени нужди е спазен балансът между интересите на общността и необходимостта от защита на фундаменталните индивидуални права. В този контекст Съдът приема, че за да бъде пропорционално лишаването на гражданите от притежание, отчуждаването трябва да бъде извършено само срещу обезщетение, "разумно съобразено с действителната пазарна цена на имота" ("reasonably related to its market value"). Във всички случаи, в които е налице ""крайна несъразмерност" ("extreme disproportion") на обезщетението и съществени несъответствия" ("major discrepancies") между действителната пазарна цена на имота на жалбоподател и предвиденото обезщетение при отчуждаването му, ЕСПЧ приема, че de facto липсва обезщетение (виж §81-§88 от Vistins and Peprjolkins v. Latvia). Поради това, според Съда, в такива случаи е нарушен балансът между обществения интерес и фундаменталните права на жалбоподателите и те са принудени да понесат "прекомерно индивидуално бреме" ("excessive individual burden").


Изброените по-горе три правни стандарта обосновават категоричния извод, че механизмът, установен в ЗДС и в ЗОС, за определяне на обезщетение за лица, чиито имоти са отчуждени за държавни или общински нужди, не съответства на изискванията за "законосъобразност" и "пропорционалност" на намесата по смисъла на чл.1 от Протокол № 1 на Конвенцията.


В подкрепа на тезата си излагаме следните съображения:


Илюзията за "равностойност" на обезщетението в контекста на дефиницията за "пазарна цена", въведена в § 1а, т.2 от ДР на ЗДС


Според чл. 32, ал.2 от ЗДС: "Равностойното парично обезщетение по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, [] въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания." Текстът на чл.32, ал.2 от ЗДС обаче само създава илюзия, че при определянето на обезщетение за отчуждаван имот действително е съобразена пазарната конюнктура към момента на извършване на отчуждаването. Това е така, защото § 1а, т.2 от ДР на ЗДС въвежда напълно автономна дефиниция на понятието "пазарна цена", използвана само за целите на отчуждителните процедури.


Неадекватността на обезщетението, произтичаща от базирането му на посочените в нотариалните актове цени на имоти по сделки, използвани като пазарни аналози


На първо място, по същество формулата на ЗДС за определяне на "пазарната стойност" е базирана на непазарен фактор, какъвто в българските условия е цената, посочена в нотариалните актове, удостоверяващи сделките с недвижими имоти. Общоизвестен и публично дебатиран е фактът, че тя масово и повсеместно фиктивно е занижавана.


Така обезщетението за отчуждените имоти не се определя въз основа на подробен анализ на пазарните условия и на индивидуалните им характеристики, какъвто обикновено се извършва от независими оценители към агенции за недвижими имоти, когато трябва да определят пазарната стойност на даден имот към определена дата. Вместо това обезщетението се изчислява изключително на базата на цени на имоти, които са посочени в нотариалните актове за сделки, вписани в съответната Служба по вписванията, в последните 12 месеца, преди възлагане на процесната оценка.


Този подход целенасочено не е съобразен с българския икономически и социален контекст, в който отразената в нотариалния акт цена за продажба на даден имот често не е достоверен източник на информация за неговата действителна пазарна стойност. Това е така, защото посочената в нотариалния акт цена най-често съвпада с или е близка до данъчната оценка на имотите, която е значително по-ниска от действително заплатена за тях сума. Не следва от недобросъвестното поведение на трети лица, които са декларирали фиктивна цена по сделка, да се налагат несправедливи критерии и за обезщетение на търпящите отчуждаване собственици.


Нещо повече, в подкрепа на тезата, че определената при прилагане на разглеждания механизъм компенсация при отчуждаване на имот не е адекватна и не съответства на действителната му пазарна стойност е противоположният подход на държавата в хипотеза, в която тя "има интерес" даден имот да бъде оценен по реалната му пазарна цена.


Така, когато държавата, чрез Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), цели да отнеме даден имот, доказвайки престъпен произход на средствата, с които той е придобит, тя го оценява по пазарни цени. Националните съдилища в процесите по ЗКПКОНПИ приемат т.нар. "пазарна цена" на придобитото имущество, към момента на проверката (а не към момента на придобиването на имотите) като отправна точка за изчисляване на разходите на проверяваните лица.


В процесите по ЗКПОНПИ държавата не е обвързана от посочената стойност на имуществото в нотариалните актове. Тя прави самостоятелен анализ на пазарната ситуация към процесния период и игнорира посочената в нотариалния акт цена, явно приемайки я за фиктивна и поради това ненадеждна. В огледална ситуация обаче, когато се обезщетяват собствениците на отчуждени за държавни или общински нужди имоти, държавата избирателно използва за база при определяне на компенсацията най-често фиктивната цена, посочена в нотариалните актове.


Така несъвършенствата на законодателството и заявеният управленски устрем за инфраструктурен подем са изцяло за сметка на частната собственост на потърпевшите.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  ГЕРБ задминаха всички по непазарни цени(занижени) при отчуждаването на частната собственост по време на управленитето си.
  Законите, по които се отчуждава са противоконституционни А ВАС услужливо пренебрегва директното и непосредствено действие на Конституцията в частта ѝ за защита на частната собственост.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 379 Неутрално

  Няма публичен интерес за сметка на частен. Има частни интереси, другото е социализъм.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#2] от "radelmarfx":

  Има но частния трябва да е защитен МАКСИМАЛНО !!! Най-жалкото е, че до 1989-та отчуждаването беше много по-справедливо. Хората дори се радваха когато ги отчуждаваха(в повечето случаи) защото получаваха равностойно обезщетение и им предлагаха няколко варианта за такова.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Значи когато те разследва КПКОНПИ, придобити имоти се оценяват по пазарна оценка, а когато се прави отчуждаване ти се плаща по данъчна.
  Избирателно когато както им е удобно на наще хубавци.
  След което БХ ще се бие в гърдите как се борим с корупцията, отнемаме незаконно придобито имущество за толкова милиона. Също колко магистрали постройхме. Колко хора обаче са обещетени под пазарни цени!
  Важно е рекламата. Кой следи какви обещетения плаща България по такива дела в ЕСПЧ.

 5. 5 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Значи когато те разследва КПКОНПИ, придобити имоти се оценяват по пазарна оценка, а когато се прави отчуждаване ти се плаща по данъчна.
  Избирателно когато както им е удобно на наще хубавци.
  След което БХ ще се бие в гърдите как се борим с корупцията, отнемаме незаконно придобито имущество за толкова милиона. Също колко магистрали постройхме. Колко хора обаче са обещетени под пазарни цени!
  Важно е рекламата. Кой следи какви обещетения плаща България по такива дела в ЕСПЧ.

 6. 6 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете, това не се случва само при ГЕРБ. Трябва да ти кажа че още по времето на комунистите ни беше буквално ЗАГРАБЕН един имот от 700 м2 (в регулация). Уж промяна на устройственият план, уж път щял да минава... завзеха го целия след което на това място позволиха на друг да си построи триетажна кооперация...

 7. 7 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#2] от "radelmarfx":

  В определен смисъл- ...да

 8. 8 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#4] от "Negodnik":


  👍👍👍

 9. 9 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  Отчуждаването не може да става принудително. Това се нарича заграбване на частна собственост и е грубо потъпкване на Конституцията.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 10. 10 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#9] от "Darcas":

  Идват и ти казват ,,тук ще има път” плащаме ти по пазарна(или данъчна) оценка по 18 лв. на квадрат и щеш не щеш продаваш.... няма ,,не искам”...

 11. 11 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4543 Любопитно

  Значи когато те разследва КПКОНПИ, придобити имоти се оценяват по пазарна оценка, а когато се прави отчуждаване ти се плаща по данъчна.Избирателно когато както им е удобно на наще хубавци.След което БХ ще се бие в гърдите как се борим с корупцията, отнемаме незаконно придобито имущество за толкова милиона. Също колко магистрали постройхме. Колко хора обаче са обещетени под пазарни цени!Важно е рекламата. Кой следи какви обещетения плаща България по такива дела в ЕСПЧ.
  —цитат от коментар 4 на Negodnik


  Съгласен съм, че се действа избирателно, но да не пренебрегваме и следното:

  "На първо място, по същество формулата на ЗДС за определяне на "пазарната стойност" е базирана на непазарен фактор, какъвто в българските условия е цената, посочена в нотариалните актове, удостоверяващи сделките с недвижими имоти. Общоизвестен и публично дебатиран е фактът, че тя масово и повсеместно фиктивно е занижавана."

  Всеки се прави на тарикат и затова има условие за това което Вие сте написали, ако всички пишеха реални цени и си плащаха реални такси и данъци това никога не може да се случи. Но е трудно на Българина (като цяло) наистина да стане "Европеец", държавата е пълна с тарикати които "винаги" знаят повече и по добре от всички останали.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 12. 12 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#9] от "Darcas":Идват и ти казват ,,тук ще има път” плащаме ти по пазарна(или данъчна) оценка по 18 лв. на квадрат и щеш не щеш продаваш.... няма ,,не искам”...
  —цитат от коментар 10 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Първо делото може да се точи с години, защото не става от днес за утре отчуждаването. Второ в Страсбург като ги осъдиш ще вземеш поне 3 пъти по толкова, колкото са ти дали на "пазарна" цена.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 13. 13 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#9] от "Darcas":Идват и ти казват ,,тук ще има път” плащаме ти по пазарна(или данъчна) оценка по 18 лв. на квадрат и щеш не щеш продаваш.... няма ,,не искам”...
  —цитат от коментар 10 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Първо делото може да се точи с години, защото не става от днес за утре отчуждаването. Второ в Страсбург като ги осъдиш ще вземеш поне 3 пъти по толкова, колкото са ти дали на "пазарна" цена.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 14. 14 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  [quote#11:"padrino"][/quote]

  Значи аз да съм честен и да си плащам всичко като балък, а такива с терасите и апартаментите да минават метъра? Откъде накъде?

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 15. 15 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3171 Неутрално

  " Съдът приема, че за да бъде пропорционално лишаването на гражданите от притежание, отчуждаването трябва да бъде извършено само срещу обезщетение, "разумно съобразено с действителната пазарна цена на имота....въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания." ...в българските условия е цената, посочена в нотариалните актове, удостоверяващи сделките с недвижими имоти. Общоизвестен и публично дебатиран е фактът, че тя масово и повсеместно фиктивно е занижавана."

  Общоизвестното е, че в тази държава всички лъжат и мажат на поразия!
  Ми то ясно. Собствениците винаги имат интерес да осмучат държавата. Веднъж искат несъръзмерно високи суми. Втори път си декларират сделките на символични цени. Какво да прави държавата? Да плаща баснословни суми за парчета земя, обикновено безполезни или да се откаже да строи? Адвокатът явно защитава точно такива субекти, които искат да оскубят държавата като попарена кокошка. Това му е работата, а статията е неговата идеология и политика. Удивителното в случая е, че ще се намерят хора да го одобряват и да му подражават. Което си е тъпо!

 16. 16 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3171 Неутрално

  До коментар [#9] от "Darcas":Идват и ти казват ,,тук ще има път” плащаме ти по пазарна(или данъчна) оценка по 18 лв. на квадрат и щеш не щеш продаваш.... няма ,,не искам”...
  —цитат от коментар 10 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Не е така. Имаш право на оспорване на цената в съдъ. Намираш си трима лицензирани експерти да ти направят нова оценка. Съдът няма как да не се съобрази. Проблемът в случая е, че оценителите не могат да ти удовлетворят напълно желанията, щото ще си загубят лиценза.

 17. 17 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4543 Любопитно

  [quote#11:"padrino"]
  —цитат от коментар 14 на Darcas
  Значи аз да съм честен и да си плащам всичко като балък, а такива с терасите и апартаментите да минават метъра? Откъде накъде? [/quote]

  Точно това имах предвид когато написах горното. Както знаем "Рибата се вмирисва от главата" За да има каквато и да е промяна трябва да се изчисти този начин на мислене на ВСИЧКИ нива. Хората избрани на върха трябва да са тези които водят. За съжаление те са от най големите "тарикати" и останалите мислят точно като Вас за което никой не би могъл да Ви вини.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 18. 18 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#15] от "Judjuk":
  ,,държавата” нито прави добри устройствени планове, освен всичко често и се налага С НАШИТЕ ПАРИ да извършва два пъти ремонти един след друг върху едни и същи терени и улици.
  ЗАЩО?

 19. 19 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1635 Неутрално

  До коментар [#2] от "radelmarfx":Има но частния трябва да е защитен МАКСИМАЛНО !!! Най-жалкото е, че до 1989-та отчуждаването беше много по-справедливо. Хората дори се радваха когато ги отчуждаваха(в повечето случаи) защото получаваха равностойно обезщетение и им предлагаха няколко варианта за такова.
  —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


  ХОРАТА СЕ РАДВАЛИ КАТО ГИ ОТЧУЖДАВАЛИ?!? РАВНОСТОЙНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?!?

  Гиди комунде лъжливо гиди!!!
  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 20. 20 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  До коментар [#16] от "Judjuk":

  Даже не мога да стигна до правосъдие. Земята е отнета( декларирана ,,по погрешка” от друг УМИШЛЕНО!) и по този начин сме били лишени от възможността да си плащаме данъците за нея. Сложно е. Съществува като наследствена само в някакви т.нар. регистри

 21. 21 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 540 Весело

  Ти да видиш какъв добър търговец била държавата....
  Купува на дъно и " продава" на връх.

  Крайно нечестни оценки се ползват в съответните случаи.
  Да не говорим, че са основание някой да спечели дело срещу държавата.

 22. 22 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1635 Неутрално

  ...Всеки се прави на тарикат и затова има условие за това което Вие сте написали, ако всички пишеха реални цени и си плащаха реални такси и данъци това никога не може да се случи. Но е трудно на Българина (като цяло) наистина да стане "Европеец", държавата е пълна с тарикати които "винаги" знаят повече и по добре от всички останали.
  —цитат от коментар 11 на padrino


  Е, не е баш всеки-аз продадох имоти на пазарна цена. Нямах нищо против по данъчна оценка, но и двамата купувача казаха-не желаем!

  Иначе за "тарикатите" и т.н. си прав😀😀😀

  Мен ме напуши смях от следния цитат в статията:

  "...посочената в нотариалния акт цена най-често съвпада с или е близка до данъчната оценка на имотите, която е значително по-ниска от действително заплатена за тях сума. Не следва от недобросъвестното поведение на трети лица, които са декларирали фиктивна цена по сделка, да се налагат несправедливи критерии и за обезщетение на търпящите отчуждаване собственици...."

  К'ВИ ТРЕТИ лица, к'ви 5 лв?!? Собственикът е декларирал в нотариалния акт занижена цена, сега пищи че му плащат по нея?!? ТОЙ НЕ Е "недобросъвестно ТРЕТО лице"! Той си е недобросъвестен андрешко, и сам си е виновен щото е записал по ниска от пазарната цена при покупката.

  Ама имотът поскъпнал години след покупката? Има си механизми да се порави с това! Мързи ме да обяснявам как е по нашенско. Не че няма дребни далавери, ама да декларираш покупка на имот на цена 50% по ниска от пазарната-туй го НЕМА!

  😀
  До коментар [#11] от "padrino":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 23. 23 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  Дори и имотът да фигурира в Нот Акт със 100% от реалната цена ПРИ ПОКУПКА, това изобщо не е справедлива цена.
  За имоти преди 5г цената може спокойно да е 1/3 от пазарната. Още повече, ако си го взел на шпакловка и си вкарал подобрения за 100к.
  А ако е придобиван 2000та, или 1950та, тогава е абсурдно да се говори за справедливост при цената от Нот Акт.

  Ние се разминахме по чудо с отчуждаване от соца, и беше като печалба от тотото.
  За голям парцел и масивна къща в центъра на голям град щяхме да получим 1 или 2 панелки в края на града, в някое циганско гето.

  Соца винаги е бил благодат за цървулите. Не и за тези, които са успели да съградят нещо! Без изключения!

 24. 24 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1635 Неутрално

  ....Ние се разминахме по чудо с отчуждаване от соца, и беше като печалба от тотото.За голям парцел и масивна къща в центъра на голям град щяхме да получим 1 или 2 панелки в края на града, в някое циганско гето.Соца винаги е бил благодат за цървулите. Не и за тези, които са успели да съградят нещо! Без изключения!
  —цитат от коментар 23 на Тангра


  Това го кАжи на онова лъжливо комунде от коментар 3, 'дето не го е срам да пише подобни глупости:


  До коментар [#2] от "radelmarfx":Има но частния трябва да е защитен МАКСИМАЛНО !!! Най-жалкото е, че до 1989-та отчуждаването беше много по-справедливо. Хората дори се радваха когато ги отчуждаваха(в повечето случаи) защото получаваха равностойно обезщетение и им предлагаха няколко варианта за такова.
  —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


  Нейсе, него си го знаем. Кои са другите петима комундясали серсеми съгласили се с тази ВЪРЛА ЛЪЖА-радвали се хората на отчуждаванията през соц'а😀😀😀 Те и на победата с 99.99% на бкп на изборите се радвали, егаси и наглия лъжец!!!
  До коментар [#23] от "Тангра":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 25. 25 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3171 Неутрално

  До коментар [#16] от "Judjuk":Даже не мога да стигна до правосъдие. Земята е отнета( декларирана ,,по погрешка” от друг УМИШЛЕНО!) и по този начин сме били лишени от възможността да си плащаме данъците за нея. Сложно е. Съществува като наследствена само в някакви т.нар. регистри
  —цитат от коментар 20 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  След излизане на уведомлението има срок за обжалване. Изпуснеш ли го - край. И ние изпуснахме един двор. Дядото го декларирал на себе си, а баща ми каза, че бил много зает и не му останало време да направи каквото трябва. Земята стана наследствена и чичовците я прибраха. Трябва интелигентност, акуратност и дееспособност.

 26. 26 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3171 Неутрално

  До коментар [#15] от "Judjuk":,,държавата” нито прави добри устройствени планове, освен всичко често и се налага С НАШИТЕ ПАРИ да извършва два пъти ремонти един след друг върху едни и същи терени и улици.ЗАЩО?
  —цитат от коментар 18 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  УП и ПУП ги правят архитектите. А управлението наистина е лошо. Даже то е непоправимо лошо. Институциите са бухалки. Затова едни хора в момента протестират, а вие ги неглижирате и им се подигравате. Лошо!

 27. 27 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2051 Неутрално

  Зависи чий е имота. Ако е на някоя БКП-ДС-мутра обратното:
  Частната собственост за сметка на публичният интерес -
  държавата даде 43.2 млн. лв. за дупката на Гергов във Варна!

 28. 28 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 76 Неутрално

  Книжниците и фарисеите ни поучават относно публичния интерес.
  Всички умнокрасавци слушат в захлас. А всъщност - слепци водят други спепци.

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7613 Неутрално

  Ми тя тази уредба не е направен ада действа еднакво за всички. Според зависи.

 30. 30 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 432 Неутрално

  Само фирмата на Бойко получи обезщетение извън посочения начин, при строежа на новата част на околовръстното Младост-Лозен.

 31. 31 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1886 Неутрално

  До коментар [#2] от "radelmarfx":Има но частния трябва да е защитен МАКСИМАЛНО !!! Най-жалкото е, че до 1989-та отчуждаването беше много по-справедливо. Хората дори се радваха когато ги отчуждаваха(в повечето случаи) защото получаваха равностойно обезщетение и им предлагаха няколко варианта за такова.
  —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА  До коментар [#6] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Лъжеш нагло!
  На дядо ми иззеха лозето за да разширят ромския квартал. В замяна му дадоха лозе, в което той не стъпи въобще. Отрязаха от двора една линия със ширина около 5 метра. Отново нищо.

  А в градовете в онази жилищна криза на болшевизъма единствената причина да се радват е, че даваха апартамент. Недостижима мечта в онази жилищна криза, особено в София, където апартаментите се даваха на провинциалисти по ведомствена линия.

  Така че ни ми ги разправяй тия басни, комуне!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 32. 32 Профил на kambanka
  kambanka
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Не съм съгласна, че преди 1989 г. отчуждаването е било справедливо.
  Когато по това време ни взеха земя, за да построят път (така и не го построиха), платиха на дядо ми, Бог да го прости, по 1,50 лв. на квадратен метър. Тогава мъдрият ми и горд дядо каза, че 1 кв. метър балатум е по-скъп от 1 кв. метър земя.
  Да добавя, че баба ми и дядо ми са бежанци от Беломорска Тракия. Били са деца, когато се заселват в България през 1923 г. - само с дрехите на гърба им. Бягали са три пъти - от турци, от гърци... като са оставили в село, близо до Александрополис голяма къща и много имоти.
  Те бяха хора, които са постигнали материално благополучие ЕДИНСТВЕНО благодарение на труда си.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK