Изходът от "дълговото робство"

За разлика от института на абсолютната давност, частният фалит предоставя възможност единствено на добросъвестния длъжник да се освободи от своите задължения или от част от тях.

© Надежда Чипева, Капитал

За разлика от института на абсолютната давност, частният фалит предоставя възможност единствено на добросъвестния длъжник да се освободи от своите задължения или от част от тях.През последните години на преден план все по-често излиза проблемът с така нареченото "дългово робство", изразяващо се в невъзможността на физически лица да изплуват от необятното море от задължения, в което са попаднали. Различни са причините, които водят хората до изпадане в тежка финансова обремененост. В редица случаи това се дължи на личното им не съвсем отговорно отношение към имущественото им състояние. Многобройни са и случаите, в които свръхзадължеността на физически лица се дължи на външни причини като глобални финансови кризи, свиване на пазара на труда, наследяване на значителен по размер дълг и т.н.


Поради тези и редица други ситуации все по-актуален става въпросът какъв е изходът от "дълговото робство". Този въпрос е особен актуален в България, тъй като страната ни продължава да е


единствената на територията на ЕС, която позволява съществуването на фигурата на така наречения "вечен длъжник".
Липсата на разрешение по този наболял проблем повлече на страната ни редица критики, като след приемането на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на съвета България бе принудена да предприеме мерки за неговото разрешаване.


Като възможни спасения от изпадането в ситуация на вечна задлъжнялост се откроиха два възможни подхода. Единият от тях е коментираният от години, но така и несбъднал се закон за личния фалит, а другият - въвеждането на института за абсолютна давност на частни вземания.


Цитираната директива е израз на новия прочит на личния и дружествен фалит, като на ниво Европейски съюз се търси разрешение на проблемите със свръхзадължеността на частноправните субекти. По отношение на физическите лица акцентът, който общоевропейската политика поставя е върху финансовата им стабилизация и реинтеграция в социално-икономическия живот на страните членки.


Към този момент в България превес получи въвеждането на абсолютна давност, като в Народното събрание бе внесен законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, в който по образец на ДОПК се предвижда


въвеждане на 10-годишна абсолютна давност за погасяване на вземанията срещу физически лица.


На този етап няма внесен законопроект за регламентиране на личния фалит.


Първото значително преимущество на регламентирането на личния фалит пред въвеждането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица е възможността за отграничаване на добросъвестните от недобросъвестните длъжници. Около това значително преимущество могат да се обединят както кредиторите, така и длъжниците.


Въвеждането на производство за обявяване на личен фалит като способ едно лице да излезе от дълговата спирала и да получи втори шанс, логично ще е свързано със значителни ограничения, правила и мерки, едва при спазването, на които съответния длъжник ще получи желания шанс да започне на чисто. Регламентирането на такъв тип производство освен това позволява създаването на условия и предпоставки, които трябва да са налице, за да може изобщо да бъде проведено. Тоест ще се създаде възможност за въвеждането на


ясни критерии по отношение на лицата, които биха имали право да получат опрощаване


на натрупаните задължения, както и видовете и размерите на вземанията, които подлежат на опрощаване.


Подобен тип производства, съдейки от действащата уредба в редица държави като Германия, Франция, САЩ и др. не създава една безусловна възможност за всеки длъжник да се освободи от поетите си задължения за разлика от регламентирането на абсолютната давност. Утвърдилият се подход налага на длъжника, който желае да започне "на чисто" да спазва добросъвестно поведение, като покаже желание и стремеж да бъде отговорен към своите кредитори. Единствено този длъжник, който активно проявява добросъвестно поведение и усърдност при изпълнение на поетите задължения към кредиторите може да получи възможност за ново начало. П


о този начин не се създава предпоставка за недобросъвестно укриване от страна на длъжници, които, въпреки че разполагат с известни възможности, умишлено отказват да заплащат задълженията си и се стремят по всякакъв начин да укриват имуществото си с цел да осуетят принудителното събиране на вземанията.


По-скоро обратният ефект се постига чрез въвеждане на абсолютна давност за частни вземания срещу физически лица.


Този институт дава нов живот и израз на действащата философия, че кредиторът трябва с всички средства да гони до последно своя длъжник, а последният посредством хитрост да се укрива до изтичането на определен период от време.


Тук е моментът да се изтъкне следващото твърде значимо предимство на избирането на личния фалит пред абсолютната давност. Докато абсолютната давност решава само един от проблемите на свръхзадължения длъжник, т.е. води до поетапно погасяване на отделни вземания, то уредбата на личния фалит дава едно доста по радикално решение на целия проблем.


В производство по обявяване на личен фалит длъжникът ще разполага с възможност в разумен период от време да надделее над камарата от задължения, които не му позволяват да води пълноценен за себе си, близките си и обществото живот. Идеята на това производство е за няколко години добросъвестният длъжник да се освободи от цялата финансова обремененост, която препяства нормалното му съществуване. След успешно проведено производство по личен фалит, вече бившият длъжник ще може отново да се ресоциализира и развие своя потенциал.


Така ще се избегнат ситуации, в които например неуспешен бизнес проект става причина за доживотна финансова обремененост на един млад човек. Този човек, който не е успял в първия си опит било то на 20 или 30-годишна възраст, ще може да започне да гради своето бъдеще от начало, и то


след като в производството е подобрил своята финансова отговорност.


Във връзка с казаното дотук, смятам, че въвеждането на законодателство, регулиращо личния фалит, ще има положителен ефект върху хората като цяло. Институтът на частния фалит въплъщава в себе си принципите са добросъвестност, отговорност, справедливост, като същевременно е израз на правовата и социална държава. Това е така именно, защото от него ще могат да се възползват единствено добросъвестните и отговорни хора, които по една или друга причина са изпаднали в тежка финансова ситуация, но имат намерение и желание да положат усилия за излизането от нея.


За разлика от института на абсолютната давност, частният фалит предоставя възможност единствено на добросъвестния длъжник да се освободи от своите задължения или от част от тях. Подобно уредба би насърчила хората чрез труд и инициативност да постигат справедливи споразумения със своите кредитори, вместо всячески да се стараят да укриват имуществото си до изтичане на давностния срок.


Допълнително значително предимство на уредбата на личния фалит е, че няма да е необходимо да изминат 10 години, за да се констатира, че едно лице е в невъзможност да изплува от морето от задължения, в което е попаднало. Възможността за по-ранна социална интервенция позволява на това затруднено лице по-бързо да се превърне в пълноценен член обществото.


Изборът на личния фалит пред абсолютната давност ще има благоприястващ ефект


и за българската икономика и финансова стабилност. Уредбата е предпоставка за намаляване на заетостта в сивия сектор на икономиката. Не са рядко случаите на хора, които отказват да работят "на светло" или молят работодателя си да променят вече сключени трудови договори, като официалното им възнаграждение да не надвишава размера на минималната работна заплата. Това се прави поради нежелание да бъде посягано върху трудовото им възнаграждение за задължения, които няма реалистичен шанс да бъде изплатени, заедно с придружаващите ги лихви и разноски. Това едновременно ощетява държавния бюджет и драстично намалява стопанската инициатива и стимула за кариерно развитие на изпадналите в подобна ситуация хора.


Следва да се изтъкне също така, че в редица държави съществува дългогодишна уредба на личния фалит. Това дава едно предимство на България да се поучи от утвърдените добри практики и да избегне установилите се като неудачни разрешения.


Това са само една част на преимуществата, които изборът на въвеждане на личен фалит разкрива. Личният фалит е част от въвеждането на общоевропейска политика за решаване на проблемите със свръхзадължеността на физически лица, с прилагането на която страната ни изостава чувствително. Поради всичко изложено страната ни трябва да предприеме незабавни законодателни мерки за имплементирането на правила за личния фалит на физически лица.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (72)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2946 Весело

  Мангалите с кредити в коя категория ще са ?

  Фалирали по презумпция ???

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Циганите как го чакат тва, само гледай, ще се видят с пари не един път, а два пъти.

 3. 3 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Леле колко глупости написало това момче.

  Цитат:
  :::::::::::::::::::::
  Във връзка с казаното дотук, смятам, че въвеждането на законодателство, регулиращо личния фалит, ще има положителен ефект върху хората като цяло. Институтът на частния фалит въплъщава в себе си принципите са добросъвестност, отговорност, справедливост, като същевременно е израз на правовата и социална държава.
  ::::::::::::::::::::

  Как точно изпадането във фалит е добросъвестност и отговорност не мога да разбера. Защо не запиташ тия които му дават заема дали ги е еня за добросъвестност и отговорност когато пият една студена вода за парите които са вложили в въпросния субект? За тяхната добросъвестност нещо да кажеш че сигурно въпросния е висял пред сто други институции и накрая някой се е смилил да му даде малко пари които той пак няма да върне.

  Общо взето забелязвам че се прокарва все повече идеята за финансовия фалит както е на запад. Това е нормално все пак живеем в развит глобален социализъм. Въпроса е че на запад вече говорят за опрощаване дългове на държави.

  Един въпрос, малко в страни от статията. Когато тръгнем да опрощаваме дълговете на всеки сульо и пульо наясно ли са тия списователи на тия нефелни статии какво става? Да им кажа. Обезценяват се валутите. После е лесно - знаем за Венецуела, Ваймарската Република, България от 1997 и т.н. и т.н.

  Опрощаването на дългове е много популярно в социо комунистическите общества защото дава още един лост на демокрацията и яхналите я мафиоти да бъдат преизбрани. Но това е и една от причините тия общества да се провалят.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 4. 4 Профил на lino_santino
  lino_santino
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "за да се констатира, че едно лице е в невъзможност да изплува от морето от задължения, в което е попаднало"

  Лицето не е "попаднало", а само е влезнало в морето от задължения.

 5. 5 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Банките и финансовите институции решават на кой и колко да дадат. За какъв период и на каква лихва! Ако са решили че Хасан заслужава този кредит значи го заслужава! Ако Хасан утре загуби работа,заболее( за което няма вина) просто спира да плаща и обявява персонален фалит! Ако еврейчетата не искат да дават кредити и искат обезпечения,тогава няма нужда от персонален фалит! Всичко е обезпечено!

 6. 6 Профил на Подуенски нюанс
  Подуенски нюанс
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Здрасти Румене,
  Тази публикация брой ли за научна и помага ли за защита?

  Сидо
 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  До коментар [#3] от "radelmarfx":Защо не запиташ тия които му дават заема

  А тях ще запиташ ли защо са му давали заема? От алтруизъм?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 804 Неутрално
  До коментар [#7] от "дерибеев": Една голяма пирамида Дерибейка! Дават заеми,после ги препродават на други,после на трети ! Задлъжнялостта си остава,докога.....не мога да кажа! Не случайно са трилиони вътрешни заеми към кредитни институции! Повече са от външния дълг! Не само тук,целия свят е на тая вълна,но докато печатниците работят ни се струва че всичко е тип топ! После.......Накои ще видят,най-вероятно няма да сме ние!

 9. 9 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4259 Весело

  Леле колко глупости написало това момче. Цитат::::::::::::::::::::::Във връзка с казаното дотук, смятам, че въвеждането на законодателство, регулиращо личния фалит, ще има положителен ефект върху хората като цяло. Институтът на частния фалит въплъщава в себе си принципите са добросъвестност, отговорност, справедливост, като същевременно е израз на правовата и социална държава. ::::::::::::::::::::Как точно изпадането във фалит е добросъвестност и отговорност не мога да разбера. Защо не запиташ тия които му дават заема дали ги е еня за добросъвестност и отговорност когато пият една студена вода за парите които са вложили в въпросния субект? За тяхната добросъвестност нещо да кажеш че сигурно въпросния е висял пред сто други институции и накрая някой се е смилил да му даде малко пари които той пак няма да върне. Общо взето забелязвам че се прокарва все повече идеята за финансовия фалит както е на запад. Това е нормално все пак живеем в развит глобален социализъм. Въпроса е че на запад вече говорят за опрощаване дългове на държави. Един въпрос, малко в страни от статията. Когато тръгнем да опрощаваме дълговете на всеки сульо и пульо наясно ли са тия списователи на тия нефелни статии какво става? Да им кажа. Обезценяват се валутите. После е лесно - знаем за Венецуела, Ваймарската Република, България от 1997 и т.н. и т.н.Опрощаването на дългове е много популярно в социо комунистическите общества защото дава още един лост на демокрацията и яхналите я мафиоти да бъдат преизбрани. Но това е и една от причините тия общества да се провалят.
  —цитат от коментар 3 на radelmarfx


  Ти наистина трябва да се образоваш като видиш какво става с "пропадналите" държави които имат подобен механизам от десетки години.....САЩ, Германия, Франция, Великобритания.....все държави на нивото на Венецуела 🤣

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 10. 10 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Леле колко глупости написало това момче. Цитат::::::::::::::::::::::Във връзка с казаното дотук, смятам, че въвеждането на законодателство, регулиращо личния фалит, ще има положителен ефект върху хората като цяло. Институтът на частния фалит въплъщава в себе си принципите са добросъвестност, отговорност, справедливост, като същевременно е израз на правовата и социална държава. ::::::::::::::::::::

  Как точно изпадането във фалит е добросъвестност и отговорност не мога да разбера.

  Защо не запиташ тия които му дават заема дали ги е еня за добросъвестност и отговорност когато пият една студена вода за парите които са вложили в въпросния субект? За тяхната добросъвестност нещо да кажеш че сигурно въпросния е висял пред сто други институции и накрая някой се е смилил да му даде малко пари които той пак няма да върне. Общо взето забелязвам че се прокарва все повече идеята за финансовия фалит както е на запад. Това е нормално все пак живеем в развит глобален социализъм. Въпроса е че на запад вече говорят за опрощаване дългове на държави. Един въпрос, малко в страни от статията. Когато тръгнем да опрощаваме дълговете на всеки сульо и пульо наясно ли са тия списователи на тия нефелни статии какво става? Да им кажа. Обезценяват се валутите. После е лесно - знаем за Венецуела, Ваймарската Република, България от 1997 и т.н. и т.н.Опрощаването на дългове е много популярно в социо комунистическите общества защото дава още един лост на демокрацията и яхналите я мафиоти да бъдат преизбрани. Но това е и една от причините тия общества да се провалят.
  —цитат от коментар 3 на radelmarfx


  Отговарям накратко на въпросите Ви: Фалитът не идва като формално опрощение на дълговете и толкоз. Преди да бъде обявено във фалит едно лице трябва да докаже пред съда, че е изчерпало всички възможности за покриване на задълженията, т.е. налице е процес на законово търсене на такива с предизвестен край - фалит.
  Самият фалит автоматично слага редица червени маркери на това лице и го прави персона нон-грата за по-интелигентните кредитори в бъдеще.
  Вие ще дадете ли заем на някой, който вече е причинил загуба на други, които са му дали?!
  Без статут на фалит няма всъщност никакво възмездие и точно затова фалитът е много по-добра опция от абсолютната давност на задълженията.
  За тези, които дават заеми и тяхната добросъвесност: въпросът съвсем не опира само до заеми. В момента съдя бизнес наемател, който има сключен договор за 10 години, но се изпарява на 5-тата. Той е задължен по закон да плаща наем стига аз да предоставям условията, а аз ги предоставям. Нарушавайки едностранно договора той ме лишава от една солидна сума, която е гарантирал с лични средства в договора.
  Ако не плати или не постигнем договореност ще трябва да обяви фалит и оттам скоро няма да може да вземе друго помещение под наем, не и качествено, а и всичките му кредитни карти ще отидат на 20% до 50% защото са получили червен сигнал на фалит.
  Къде тук виждате недобросъвестност у мен като ищец?
  Много правилно забелязвате, че нещата се бутат към фалит както е на Запад.
  Защото на изток просто пребиват - може и до смърт.
  По-добро от фалита не ми е известно да е измислено.
  И както казах фалит съвсем не е еднозначно с опрощаване.
  Абсолютната давност - това е опрощаване.
  И всички тези неща са много далече от инфлацията и опрощаването на дългове на държави, което е обикновено водено от политически, а не икономически мотивации.
  В заключение само ще кажа, че според мен в главата Ви цари каша по темата.
  Авторът на статията звучи доста по-компетентно, поне за мен.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 11. 11 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 916 Неутрално

  Време беше. Все пак, не може да се опрощават задължения на такива икономически колоси, като братята корабовладелци и момченцето с наднормено тегло, а “раята” да го дух@.

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 12. 12 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Време беше. Все пак, не може да се опрощават задължения на такива икономически колоси, като братята корабовладелци и момченцето с наднормено тегло, а “раята” да го дух@.
  —цитат от коментар 11 на Bullet


  Никакъв закон за длъжника и изпадане във фалит няма да променят това.

  Ще стане единствено и само когато прокуратурата стане самостоятелен играч, който е независим от правителството и в който има и тръпка и кариерен стимул от осъждане на престъпници.

  Всичко може пак да завърши където е сега...но докато аз съм бил жив не съм виждал е да започвало изобщо начисто.

  Ей-това е от което има нужда.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 13. 13 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Липсата на разрешение по този наболял проблем повлече на страната ни редица критики, като след приемането на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на съвета България бе принудена да предприеме мерки за неговото разрешаване.
  —цитат от коментар 0 на статията


  Обърнахте ли внимание на думата "принудена"?
  Добре че сме в ЕС, иначе щяхме да сме разделени на робовладелци роби.

 14. 14 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 804 Весело

  До коментар [#13] от "atmanpg": Хехеее,разделение на робовладелци и роби!!)))) Ма и робите искат бонбонки Тик Так на кредит!))))

 15. 15 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3553 Весело

  До коментар [#14] от "angeles":

  робите искат бонбонки Тик Так на кредит!
  =======
  Ще се появят отново и корекомите.... :)
  Макар и вечно задлъжнял, купувача ще е горд, че си купува 'тик/так'.....вместо 'кръц&кръц'....

  Bukalemun
 16. 16 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 804 Неутрално
  До коментар [#15] от "eti mehter": Каква е разликата какво ще купува “ роба” Етка!!???? Тик Так или Кръц& Кръц или небетшикер,се ще си е роб и се ще си е на кредит!😉 Докато спре да плаща и обяви банкрупси,ма не в БГ за сега!)))))

 17. 17 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Така както усещам нещата, "момчето" просто защитава хляба на адвокатското си съсловие. Били се загрижили за хората. Смехотворно. При личен фалит се водят безкрайни дела, които пълнят гушите най-вече на адвокатите на фалиралия и банките, докато опрощаването е еднократен административен акт, при който индилгенцията ще става автоматично и фалиралите ще минат по-тънко.

 18. 18 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Така както усещам нещата, "момчето" просто защитава хляба на адвокатското си съсловие. Били се загрижили за хората. Смехотворно. При личен фалит се водят безкрайни дела, които пълнят гушите най-вече на адвокатите на фалиралия и банките, докато опрощаването е еднократен административен акт, при който индилгенцията ще става автоматично и фалиралите ще минат по-тънко.
  —цитат от коментар 17 на Oggie Petkov


  Това е едно много резонно наблюдение срещу което съвсем нищо нямам намерение да кажа.

  Но ще го допълня ако може.

  В описаната по-горе от мен ситуация аз съм ищец за крупна сума.
  Съдя го за дължимата сума.
  Какви са вариантите?
  В България: осъждам го и си търся парите.
  Кой друг знае за това?
  Как научава?
  Длъжника какво губи ако просто се пренесе на друг адрес, който не зная?

  Тук в САЩ:
  Адвокатът взима прилично много пари.
  Завежда се дело.
  Адвокатът взима още много пари.
  Изходите от делото са два: съда установява възможност за покриване на задълженията (вкл. и намаляване на иска от ищеца) или невъзможност за покриване на задълженията, което автоматично води до фалит.
  И в двата случая адвокатът печели, съвсем вярно.
  Но влизайки в процедурата аз като ищец имам идея за границата на риска на това да платя много на адвокат и да получа фалит. т.е. нищо.
  Респективно имам идея колко мога да взема и къде се губи смисъла от адвоката.
  А длъжникът пък има стимул да избегне фалит, защото това ще го постави в много по-сериозна финансова позиция пред другите му - сегашни и особено бъдещи - кредитори.

  Адвокатите са необходимо зло в този процес.

  И все пак са по-добре от мутри, нали?
  И да, понякога присъствието и по-точно условията им обезмислят начинанието.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 19. 19 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#12] от "Боби Колев":

  “ Никакъв закон за длъжника и изпадане във фалит няма да променят това.

  Ще стане единствено и само когато прокуратурата стане самостоятелен играч, който е независим от правителството и в който има и тръпка и кариерен стимул от осъждане на престъпници.”
  ——
  А как ще определите кой е “престъпник”... без закон, който той да престъпи? Па и това предложение да му дадете на Гешев по-голям каскет нещо ма съмнява, че освен всичко останало, му вменява задължението да варди парите на кредиторите ... един вид Кевин Костнър в бодигард... или по-скоро балъко-гард. Даването на пари назаем е бизнес е бизнес транзакция и двете страни равнопоставено си носят отговорността за решението което са взели.

  Нямате ли си кредитни агенции да ви закачат по едно число в зависимост от като как си си плащал борчовете досега и какво ли още не?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 20. 20 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1832 Неутрално

  Ясто се вижда, че другарят аФтор е за фалит. Аз си мисля, че абсолютната давност и по-добре. Просто защото при давност от 10 години има възможност кредитора да си събере парите. При личния фалит тази възможност я няма, или по-точно въобще не е сигурна. Взема кредита някой си и на третия ден обявява фалит! Оди го гони!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 21. 21 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3553 Весело

  До коментар [#16] от "angeles":

  В целофана, бре 'ангел мой'.... :)....
  От 30 години.....в целофана му е майката.....
  Единствено Полша и Унгария се усетиха....и в момента яко ги заплашват със санкции, че са толкова рано будни..... :)

  Между другото....с позволение те коригирам.....
  Не е небетшикер.... А небетшекер....!
  Това е възклицание... Ne bet şeker...!... Колко грозна (по форма) захар....!

  Bukalemun
 22. 22 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2940 Неутрално

  Като се сетя какви мъки бяха, докато "уеднаквим" законодателството си с това на ЕС, за да ни приемат.
  Оказа се, че това "уеднаквяване" се отнася само да това чуждите компании да имат безпределни права.

  Любовта ще спаси света!!!
 23. 23 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3056 Неутрално

  ".... възможността за отграничаване на добросъвестните от недобросъвестните длъжници....... ясни критерии по отношение на лицата, които биха имали право да получат опрощаване..."

  "Ясни критерии" в една тотално корумпирана среда. Персоните с хубави именца ще са добросъвестни, тези с лошите именища ще са недобросъвестните длъжници. Пак ще се делим на наши и ваши.
  Нормално длъжникът едновременно е и дългополучател. Чака да си получи парите, за да си плати дълговете. И "още по-нормално" ще го обявят за "недобросъвестен" и няма да получи нищо от "добрсъвестните". Комунизмът се завръща с гръм и трясък. Заклеймявайте ги комунистите.

 24. 24 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  Нормална е да има остра реакция от хора, които добросъвестно си погасяват кредита (вероятно и добре са го съобразли с възможностите си), но ако се опитаме да прочетем по-внимателно текста, ще видим, че в него се предлага по-добро решение, а не твърда давност, която точно ще облагодетелства хора, които само гледат от къде да вземат някакъв заем, без да му мислят как ще го връщат.
  Та искаме ми се да кажа, че е добре преди да пишем, малко да четем:)

 25. 25 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Неутрално

  До коментар [#8] от "angeles":

  +++! След ипотеките е време да гръмнат кредитните карти в САЩ!

 26. 26 Профил на turmion_katlot
  turmion_katlot
  Рейтинг: 455 Неутрално

  До коментар [#9] от "padrino":
  И какво става с тия държави. Я виж Франция дето ми я хвалиш че населението дължи 98% от това което изкарва. Това според теб нормално ли е?
  https://tradingeconomics.com/france/households-debt-to-income

  ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
 27. 27 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 548 Неутрално

  Като се сетя какви мъки бяха, докато "уеднаквим" законодателството си с това на ЕС, за да ни приемат.Оказа се, че това "уеднаквяване" се отнася само да това чуждите компании да имат безпределни права.
  —цитат от коментар 22 на hope


  Ами нормално, все пак и нали и нашите фирми имат аналогичен достъп до европейския пазар, който е най-вече търговска свободна зона? А за другите неща си има национални регулации, все пак вероятно и ние не искаме, да имаме абсолютно същите закони като в Финландия или Малта.

 28. 28 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  До коментар [#12] от "Боби Колев":“ Никакъв закон за длъжника и изпадане във фалит няма да променят това.Ще стане единствено и само когато прокуратурата стане самостоятелен играч, който е независим от правителството и в който има и тръпка и кариерен стимул от осъждане на престъпници.”——А как ще определите кой е “престъпник”... без закон, който той да престъпи? Па и това предложение да му дадете на Гешев по-голям каскет нещо ма съмнява, че освен всичко останало, му вменява задължението да варди парите на кредиторите ... един вид Кевин Костнър в бодигард... или по-скоро балъко-гард. Даването на пари назаем е бизнес е бизнес транзакция и двете страни равнопоставено си носят отговорността за решението което са взели. Нямате ли си кредитни агенции да ви закачат по едно число в зависимост от като как си си плащал борчовете досега и какво ли още не?
  —цитат от коментар 19 на Gretel


  Гретел, не се сърдете, но очаквах повече от Вас.

  Всъщност все още мисля, че добре разбирате какви са ролите на прокуратурата и съда в държавата...най-малкото от популярни американски сериали.

  И, признавам си, не разбирам при положение, че разбирате какво прави прокуратурата и какво прави съда, защо пишете това, което пишете.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 29. 29 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Весело

  До коментар [#22] от "hope":

  Викаш пак западняците са виновни, че тие не сме приели читави закони? Гадни западняци, все ни пречат!

 30. 30 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Ясто се вижда, че другарят аФтор е за фалит. Аз си мисля, че абсолютната давност и по-добре. Просто защото при давност от 10 години има възможност кредитора да си събере парите. При личния фалит тази възможност я няма, или по-точно въобще не е сигурна. Взема кредита някой си и на третия ден обявява фалит! Оди го гони!
  —цитат от коментар 20 на lz2


  Един от двама ни не разбира как работят фалитите.
  И абсолютната давност (как точно има възможност кредитора да си събере парите спрямо ситуацията на вечния длъжник?)

  Мога само да се моля да не съм аз, защото в казуса ми виси шест цифрена сума в щ.д. :-)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 31. 31 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Ясто се вижда, че другарят аФтор е за фалит. Аз си мисля, че абсолютната давност и по-добре. Просто защото при давност от 10 години има възможност кредитора да си събере парите. При личния фалит тази възможност я няма, или по-точно въобще не е сигурна. Взема кредита някой си и на третия ден обявява фалит! Оди го гони!
  —цитат от коментар 20 на lz2


  Един от двама ни не разбира как работят фалитите.
  И абсолютната давност (как точно има възможност кредитора да си събере парите спрямо ситуацията на вечния длъжник?)

  Мога само да се моля да не съм аз, защото в казуса ми виси шест цифрена сума в щ.д. :-)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 32. 32 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  Ясто се вижда, че другарят аФтор е за фалит. Аз си мисля, че абсолютната давност и по-добре. Просто защото при давност от 10 години има възможност кредитора да си събере парите. При личния фалит тази възможност я няма, или по-точно въобще не е сигурна. Взема кредита някой си и на третия ден обявява фалит! Оди го гони!
  —цитат от коментар 20 на lz2


  Един от двама ни не разбира как работят фалитите.
  И абсолютната давност (как точно има възможност кредитора да си събере парите спрямо ситуацията на вечния длъжник?)

  Мога само да се моля да не съм аз, защото в казуса ми виси шест цифрена сума в щ.д. :-)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 33. 33 Профил на turmion_katlot
  turmion_katlot
  Рейтинг: 455 Весело

  До коментар [#10] от "Боби Колев":

  Не знам в чия глава цари каша но определено не отговорихте на въпроса какво става с тия които са дали заеми. 🤣

  Колкото до другите безсмислици не фалита не е най доброто защото ако беше добро нямаше да бъде предлагано. Най доброто е да се остави пазара да си свърши работата. Лошото е че с поредния закон отново се ограничават функциите на пазарните механизми като се търси евтин популизъм.

  Когато казвам пазара да си свърши работата имам предвид следното:
  1. Никакви опрощавания на дългове
  2. Кредиторите сами да си съставят система която да отсява лошите потребители на кредити

  И това без намесата на държавата. Ако се замислите такава система съществува и се нарича P2P Lending. Там за радост на много държавата не се е намесила още. И затова и лихвите са нормални 10-15%. Всеки си поема риска на кой ще даде заем. Повечето потребители на системата пък получават по ниски лихви когато си връщат навреме заемите. И о представете си това става без глупавите регулации които защитавате. 🤣

  ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
 34. 34 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  " Не са рядко случаите на хора, които отказват да работят "на светло" или молят работодателя си да променят вече сключени трудови договори, като официалното им възнаграждение да не надвишава размера на минималната работна заплата. Това се прави поради нежелание да бъде посягано върху трудовото им възнаграждение за задължения, които няма реалистичен шанс да бъде изплатени, заедно с придружаващите ги лихви и разноски. Това едновременно ощетява държавния бюджет и драстично намалява стопанската инициатива и стимула за кариерно развитие на изпадналите в подобна ситуация хора."

  И лично познавам, и обществото ни е пълно с такива хора ! Защо ? Защо за тия повече от 30 години преход акцента беше върху разграбването на страната ни, а хората се оправяха кой както може ! Българинът не знае какво е това погасителна давност и как тя се спира или прекъсва, например ! Знае, че затъва в кредити, ако не е близък до властта, които често не може да обслужва, защото доходите са му нетрайни и несигурни ! Какво означава абсолютна давност - и идея си няма, но ако някой си мисли, че с обявяване на " лична несъстоятелност" ( по подобие на търговската несъстоятелност за фирми и ЕТ) той се реабилитира и освобождава от последиците на своята задлъжнялост, просто не познава законодателството у нас ! Нямаш право да заемаш куп длъжности, да достъпваш ред публини финанси, ако веднъж си бил обявен в търговска несъстоятелност, например ! Така че въпросът е изключително сложен.....

 35. 35 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  До коментар [#10] от "Боби Колев":Не знам в чия глава цари каша но определено не отговорихте на въпроса какво става с тия които са дали заеми. 🤣Колкото до другите безсмислици не фалита не е най доброто защото ако беше добро нямаше да бъде предлагано. Най доброто е да се остави пазара да си свърши работата. Лошото е че с поредния закон отново се ограничават функциите на пазарните механизми като се търси евтин популизъм. Когато казвам пазара да си свърши работата имам предвид следното: 1. Никакви опрощавания на дългове2. Кредиторите сами да си съставят система която да отсява лошите потребители на кредитиИ това без намесата на държавата. Ако се замислите такава система съществува и се нарича P2P Lending. Там за радост на много държавата не се е намесила още. И затова и лихвите са нормални 10-15%. Всеки си поема риска на кой ще даде заем. Повечето потребители на системата пък получават по ниски лихви когато си връщат навреме заемите. И о представете си това става без глупавите регулации които защитавате. 🤣
  —цитат от коментар 33 на turmion_katlot


  Аз пък вече съвсем сигурно зная в чия глава цари каша :-)

  Не се сърдете, трябва да си лягам, че е 2:30 АМ тук.

  Законите са нужни за да има някаква предвидимост и ред.
  Дръжавата не би била въвлечена в правни отношения между частни лица и закон за фалита не означава намеса на държавата, а просто поставяне на по-добра законова рамка с по-ясно изяснен край за всеки от участниците.
  За много случаи тази рамка ще бъде все още практически неприложима - никой няма да си играе да завежда дело и да търси фалит за 50 лева.
  Тези, които дават пак ще трябва да гледат на кого дават - ако искат да си го вземат обратно, разбира се; ако раздават лоши кредити съзнателно никакъв закон за длъжника няма да ги спре.
  Длъжникът, обаче, вече ще има какво да губи в случай, че не се издължава.
  Хората, които вярват в P2P никой не ги спира да си го ползват.
  Аз лично нито бих дал, нито бих взел от P2P.
  Но не бих стигнал чак дотам да наричам хората, които го харесват глупави само защото не споделят моите разбирания.
  Това е признак както на лошо възпитание, така и на елементарна наивност.
  По-опитните хора знаят, че е глупаво да обявяваш за глупави нещата, които не разбираш.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 36. 36 Профил на turmion_katlot
  turmion_katlot
  Рейтинг: 455 Неутрално

  До коментар [#35] от "Боби Колев":

  Е явно във вашата глава е кашата след като така и не казахте какво става с кредитора 🤣.

  ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
 37. 37 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2254 Неутрално  Поради тази причина лихварството дълги години е бичувано като смъртен грях. Карл Велики се е борил с/у него.

 38. 38 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  До коментар [#35] от "Боби Колев":Е явно във вашата глава е кашата след като така и не казахте какво става с кредитора 🤣.
  —цитат от коментар 36 на turmion_katlot


  Не, уважаеми, аз вече написах какво става с кредитора в първия си постинг защото съм в точно такава ситуация в момента.

  Събирам каквото може да се събере - ако длъжника иска да избегне фалит - или го вкарвам в процес на фалит, от което не печеля нищо, но пък той има какво да загуби, така че имам база от която да мога да преговарям какво мога да събера,

  по ироня на съдбата имам също така длъжници в България и вече съм писал преди какво мога да събера там - съвсем нишо.

  Нито пък нещо би им попречило да поставят в същата ситуация и други.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 39. 39 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  До коментар [#36] от "turmion_katlot":

  Кредитора да изисква обезпечение по кредита.
  Такова, че ИЗЦЯЛО да покрие кредита в случай на фалит.

 40. 40 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Вложителите са "алчни", а неизправните длъжници са добросъвестни.

  Напоследък, съвсем устойчива реторика в "десния" Дневник и неговия форум от Андрешковци.

  Няма да се притеснявайте, при нула процента лихва по депозитите, скоро няма да има ресурс, който да раздавате на познати.

  Отделно, че във времената на развит блокчейн, няма да има реална нужда от баМки.

  А кредитните инспектори трябва да носят материална отговорност за раздадените от тях лоши кредити.

 41. 41 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 722 Весело

  До коментар [#3] от "radelmarfx":

  Любопитно ми е, как при опрощаване на дългове (и последващо записване на дългови инструменти и намаляване на квазипаричната маса) ще се стигне до инфлация?

  Според традиционната логика, това е формула за рязка дефлация?

  Според същата, инфлацията се получава, когато се напечатат едни пари, за да покрият пълния размер на дълга.

 42. 42 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 722 Весело

  До коментар [#3] от "radelmarfx":

  Любопитно ми е, как при опрощаване на дългове (и последващо записване на дългови инструменти и намаляване на квазипаричната маса) ще се стигне до инфлация?

  Според традиционната логика, това е формула за рязка дефлация?

  Според същата, инфлацията се получава, когато се напечатат едни пари, за да покрият пълния размер на дълга.

 43. 43 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  Леле колко глупости написало това момче. Цитат::::::::::::::::::::::Във връзка с казаното дотук, смятам, че въвеждането на законодателство, регулиращо личния фалит, ще има положителен ефект върху хората като цяло. Институтът на частния фалит въплъщава в себе си принципите са добросъвестност, отговорност, справедливост, като същевременно е израз на правовата и социална държава. ::::::::::::::::::::Как точно изпадането във фалит е добросъвестност и отговорност не мога да разбера. Защо не запиташ тия които му дават заема дали ги е еня за добросъвестност и отговорност когато пият една студена вода за парите които са вложили в въпросния субект? За тяхната добросъвестност нещо да кажеш че сигурно въпросния е висял пред сто други институции и накрая някой се е смилил да му даде малко пари които той пак няма да върне. Общо взето забелязвам че се прокарва все повече идеята за финансовия фалит както е на запад. Това е нормално все пак живеем в развит глобален социализъм. Въпроса е че на запад вече говорят за опрощаване дългове на държави. Един въпрос, малко в страни от статията. Когато тръгнем да опрощаваме дълговете на всеки сульо и пульо наясно ли са тия списователи на тия нефелни статии какво става? Да им кажа. Обезценяват се валутите. После е лесно - знаем за Венецуела, Ваймарската Република, България от 1997 и т.н. и т.н.Опрощаването на дългове е много популярно в социо комунистическите общества защото дава още един лост на демокрацията и яхналите я мафиоти да бъдат преизбрани. Но това е и една от причините тия общества да се провалят.
  —цитат от коментар 3 на radelmarfx


  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 44. 44 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  До коментар [#3] от "radelmarfx":

  Пич, ти си написал сума ти глупости. Банките може държавата да ги спасява, когато са некадърно управлявани, но отделния човек, който е закъсал няма право да бъде спасяван и трябва доживотно да дължи пари?

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 45. 45 Профил на abc
  abc
  Рейтинг: 748 Неутрално

  Закона за абсолютната давност ще обслужи единствено кредитните милионери,а не обикновения човек потънал в блатото на кредитните карти и бързите кредити. Веднага уточнявам, че тези кръвопийци никога няма да оставят някой клетник да доплува до спасителния десетгодишен бряг, как си го представят олигофрените законотворци тоз длъжник аджеба, като Андрешко случайно попаднал на лоши другари и дръпнал едно бързо кредитче ли? Този тип хора са потъвали години наред, колко по десет години ще трябва да изчакат?Дали абсолютната давност се прави за тях? Сега ще посоча и другия типаж, познавам "бизнесменче" разбира се ненагледно чадо на стара ДС креатура(полковник) , което оправи една банка през две и давета с 3 млн., даже една вноска не погаси от "кумова срама",сега тариката е прехвърлил всички активи, които има на шуренайки, братчеди и близки, фирмите му работят с фиктивни собственици и управители и помислете дали не потрива ръце в очакване на десетгодишната давност. Та в този ред на мисли за кого е изгоден закона за десетгодишната давност, как мислите, дами и господа?

 46. 46 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2940 Неутрално

  До коментар [#27] от "Ruse_Island":

  И какво правим в случай, че Правителството ни "се продава" на Брюксел за Еврофондове и работи в ущърб на хората и в полза на Банките?

  Любовта ще спаси света!!!
 47. 47 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2940 Неутрално

  Банките трябва да носят отговорност за това на кого дават пари. Не може да дават заеми на пенсионери с 400лв. пенсия и вноска па кредита 250 лв..

  ---------------------------

  Жена се самоуби пред влака Бургас - София, малко след Пазарджик, предава БГНЕС.
  Разхвърлените листи по жп линията показват кредитни задължения.
  На мястото пристигна екип на полицията. Чакат се следователи, които да огледат мястото на инцидента и да вземат показания на машиниста и кондуктора.
  Спира се движението на влакове, докато тече разследването. Няма яснота кога то ще бъде възстановено.
  Източник: БГНЕС дългове самоубийство влак

  ----------------------------------------------------

  Възрастна жена от Лом скочи от 8-я етаж и се самоуби. Пенсионерката е била затънала в дългове, за да издържа себе си и внука си.

  Тя предприела отчаяната стъпка, за да сложи край на притесненията и мъките си, разказват познати на старицата.

  75-годишната Янка Ц. живеела в 12 етажен блок до центъра на пристанищния град, в апартамент под наем. Жената напуснала преди време къщата си в крайдунавски квартал заради неразбирателства със сина си, а двете й дъщери, останали без работа и заминали на гурбет в чужбина.

  На бабата й се наложило сама да се грижи за себе си, а известно време - и за внука си. За да оцелее, пенсионерката започнала да чисти входа на блока, в който намерила подслон, но парите пак не стигали и тя вземала заеми от фирми за бързи кредити и съседи.

  Повечето от тях обаче не успяла да върне и се срамувала дори да срещне хората, на които дължала различни суми. Сломена от грижи и безизходица, старицата скочила от високата тераса и починала на място, пише "Труд".

  По трупа на са открити следи от насилие, случаят е самоубийство по лични причини, казаха криминалисти. Според осведомени жената е оставила и предсмъртно писмо, в което поименно благодарила на хората, които й помагали.

  Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/07/30/polet-ot-8-ia-etaj-zaradi-dylgove.383629

  Любовта ще спаси света!!!
 48. 48 Профил на turmion_katlot
  turmion_katlot
  Рейтинг: 455 Неутрално

  До коментар [#7] от "дерибеев":

  Всеки си преценява риска. Проблема е че когато се намесва държавата в отношенията между двата индивида нещата както се вижда свършват трагично и за двата индивида.

  ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
 49. 49 Профил на turmion_katlot
  turmion_katlot
  Рейтинг: 455 Весело

  До коментар [#44] от "Darcas":


  Ти си тоя който пише глупости. Банките и държавата отдавна са едно ако не си разбрал. Сега искаш хората и държавата да станат едно ли 🤣

  ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
 50. 50 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1689 Неутрално

  Изходът е - не правете дългове

 51. 51 Профил на Хаджи Смион
  Хаджи Смион
  Рейтинг: 51 Неутрално

  До коментар [#4] от "lino_santino":

  Напротив, голяма част са именно "попаднали". Заради калпавото ни законодателство. Имам приятелка, която е принудена да плаща задължения на починали роднини, за които даже не е знаела.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 55. 55 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 775 Неутрално

  Човека взел парите, издухал ги за коли втора употреба, почивки с любовницата или за бизнес, от който нищо не му разбира главата и после бил роб! А парите? Кой ще връща парите?

  Или другите - млад левент с 2 лева в джоба, почнал работа преди няколко месеца и тегли ипотечен кредит за мезонет (защото е по-хубав, а кой не иска хубавото). После, спрял вноските, а банката искала да му вземе НЕГОВИЯТ апартамент. Откъде взе пари да го купиш бе, моето момче? Какво да те прави банката, да не си търси парите ли? Или да вземе сумата от вложителите, за да ти плати сметката?

  Мнозина и тук пишат - банките да са мислели. Мислиш, но според правната рамка. Риска се преценя според действащите закони и прогнозите за икономиката. Как да предвидиш, че на десетата година от кредита, държавата ще промени правилата? И как до го калкулираш предварително в сметките?

  Може и да звучи сякаш защитавам банките (а те са една малка част от кредиторите), но всъщност важен е правовият ред в държавата. Ако има измами - да се работи против измамите. Ако има неправомерни действия - мерки срещу тях. Ако страните не са равнопоставени - да се уреди. Но да се каже, че държавата ще помага на неизрядните длъжници, това не го приемам. Превърне ли се неизрядното в норма, тогава за никакъв ред не може да дтава въпрос. А последствията ще са катастрофални, включително и най-вече за "робите".

 56. 56 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  Мангалите с кредити в коя категория ще са ? Фалирали по презумпция ???
  —цитат от коментар 1 на SS


  Вие ако дойде мангал да ви поиска заем ще му дадете ли? На ВСЕКИ ли който ви поиска заем давате? Човек когато дава от личните си пари преценява много внимателно на кой и дали въобще да дава. Аз например съм на принципа "Пари на заем не давам и не вземам".

  Защо когато дадем личен заем си носим последтвията ако не ни го върнат а банкера който ПЕЧËЛИ от тези кредити да не носи последствията от неразумните кредити които е раздал? Нещо повее, именно защото няма последствия ги раздават в криминални схеми, прекрасно знаейки, че няма да бъдат върнати. В нормалният свят всеки има "кредитна история" и не дават кредит ако тя е лоша.

  Механизмът на личният фалит и опасността да не върнат парите ще накара банкерите да бъдат по-внимателни когато раздават кредити. Защото сега буквално се натрапват с тях, особено с т.н. "бързи кредити". И на какво основание един бизнесмен може да обяви фалит а частното лице да не може?

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 57. 57 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  Имам приятелка, която е принудена да плаща задължения на починали роднини, за които даже не е знаела.
  —цитат от коментар 51 на Хаджи Смион

  Това пък е пълно безумие, не знаех че е възможно. Не може ли да се отказва наследство ако то е обременено от дългове?

  Въобще мнението ми за банковата система е, че е прекалено широко около врата им. Печалбите им гарантирани защото те определят правилата на сделката. Но когато е за загуба автоматично я прехвърлят на наш гръб.

  Трябва да им натегнат гайките, загубите за сметка на банката и особено лично за възнагражденията на висшата администрация. Включително лежане в затвора, загубите в големи размери да се приравняват към кражба.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 58. 58 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 775 Неутрално

  [quote#56:"Fred"][/quote]

  Всъщност тук е изложено критично мнение за абсолютната давност, а не за личният фалит. Много различни неща са.

  Иначе, кредитирането за банките е бизнес. Асо се справят добре, ще печелят. Ако не, ще губят. Друг е въпроса дали трябва да бъдат спасявани от фалит, но имаме нагледни примери и за двата подхода.

  Въпроса е, обаче, че ако се реши всеки риск да се носи само от банките, включително за недобросъвестните длъжници, те много лесно ще го минимизират - няма да има кредити, които не са обезпечени поне на 400% , а за да получиш, примерно, 10 000 лева, ще трябва да си ипотекираш апартамента. И готово.

  Знаеш ли какво означава това? Означава икономиката да спре. Изцяло. И първите потърпевши ще са пак хората, които трудно си плащат вноските. И това даже не е трудно да се осмисли.

 59. 59 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 775 Неутрално

  [quote#57:"Fred"][/quote]

  Разбира се, че може да се отказва наследство. И да, има хора, които от незнание, плащат задължения на починали роднини. Тънкият момент е, че в повечето случаи това наследство освен задължения има и наследено имущество. А когато се откажеш от наследството, се отказваш и от имуществото. Няма такъв филм да се откажеш само от задълженията, но да си прибереш останалото. Защото съм чувал оплаквания как наследодателя им оставил десетина хиляди дългове, които едва плащат, но пропускат да споменат, че е оставил и имоти за стотици хиляди.

 60. 60 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  До коментар [#58] от "famousandco":

  Ами да спира.
  Щом икономиката не може да работи без необезпечени кредити - да се закрива.

 61. 61 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#28] от "Боби Колев":

  “ Всъщност все още мисля, че добре разбирате какви са ролите ”
  ——
  Ролите ги разбирам, това което не “разбрах” е вашата позиция. Обявихте се срещу закон за длъжниците и същевременно допускате криминализиране на деянието и призовавате към разширяване на функциите на прокуратурата като решение на проблема с неизпълнението на заемите. Така ли е или сте написали само част от това дето сте го мислили? Ако е така, посочете някакво свидетелство за ефективността на затворите за длъжници в средните векове, вместо да отклонявате темата към мен лично

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 62. 62 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  До коментар [#61] от "Gretel":

  Или сте чели нечий друг постинг и сте се объркали, или четете едно, а разбирате съвсем друго.

  Защото съвсем не съм се обявявал срещу закон за длъжниците, тъкмо обратното!
  Обявявам се срещу абсолютна давност и за фалит, обаче, точно както и автора на статията.
  И двете са законова рамка за решаване на феномена "вечен длжъжник" и като така и двете са алтернативи за закон за длъжниците.

  Никъде не съм говорил за криминализиране на деянието.

  Също така никъде не съм призовавал за разширяавне функциите на прокуратурата.

  И какво остана?

  както казах или сте чели някой друг или просто сте чели мен, но сте слушали нещо в главата си.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 63. 63 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#62] от "Боби Колев":

  “ Или сте чели нечий друг постинг и сте се объркали“
  ——
  Добре, щом това е гледната ви точка, няма какво да ровя предишния ви постинг и да ви вадя цитати от него. Приемам разяснението така както е

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 64. 64 Профил на George Pantev
  George Pantev
  Рейтинг: 654 Неутрално

  липсата на финансова култура , както и нежеланието да се придобият знания в тази област е в основата на "дълговото робство" за физическите лица ... Та оттам трябва да се започне , като много добре се обясни що е то да обявиш фалит , както и какви са отговорностите ти , най вече , след това

 65. 65 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 361 Неутрално

  В момента съдя бизнес наемател, който има сключен договор за 10 години, но се изпарява на 5-тата.
  —цитат от коментар 10 на Боби Колев

  Ами фалирал е,банкрутирал ,бизнеса не му върви,умрял е или се е преселил в БГ щот тука по-хубаво.Начи викаш струпа една колиба с китайски итонг,даде я под наем,писахте една хартия и седна с мечтите как 10годин ще щракаш с палци на Карибите докато човека работи,а на теб в касичката ти тече ли тече.В безнеса,драги мой,има едно нещо на което му се казва "РИСК".Можеше да се хванеш на държавна работа от 8 до 17ч. за по-малко пари и без риск,можеше паричките да си ги сложиш в буркани или банка(КТБ примерно че дават големи лихви:)))Ама ти предпочете да го дадеш помещението под наем на фирма и 5години еди кифтета и не рива...и после зарева...кат саранска мечка...

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 66. 66 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 916 Весело

  До коментар [#12] от "Боби Колев":

  Няма такова нещо - самостоятелен играч. Колкото и да е самостоятелен, пак ще бъде движен, освен от служебния, и от друг интерес. Още през далечната 1981 го забелязват в “демократична” Шеция.

  https://youtu.be/3LrW_SEdNRk

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 67. 67 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 916 Весело

  До коментар [#12] от "Боби Колев":

  Няма такова нещо - самостоятелен играч. Колкото и да е самостоятелен, пак ще бъде движен, освен от служебния, и от друг интерес. Още през далечната 1981 го забелязват в “демократична” Швеция.

  https://youtu.be/3LrW_SEdNRk

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 68. 68 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Весело

  [quote#65:"tqh42306221"][/quote]

  Ей, аман от дървени философи :-)

  Копче не можете да ми кажете нито за сигурната работа, нито за риска, нито за предприемачеството, защото съм врял и кипял и в трите, че и повече, че и едновременно.

  И хич не се оплаквам даже - щях да се оплаквам ако зависех от тези пари и очаквания, вероятно, но не завися.

  Ще се оплаква онзи, който не може да понесе ситуацията.

  Аз си търся правата и това няма нищо общо с риска.

  Рискът е поет от онзи, който е гарантирал с личното си имущество бизнес начинанията си и сега ще трябва да обявява фалит.

  Както казах аман от дървени философи :-)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 69. 69 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1521 Весело

  До коментар [#12] от "Боби Колев":Няма такова нещо - самостоятелен играч. Колкото и да е самостоятелен, пак ще бъде движен, освен от служебния, и от друг интерес. Още през далечната 1981 го забелязват в “демократична” Швеция.https://youtu.be/3LrW_SEdNRk
  —цитат от коментар 67 на Bullet


  Когато основния интерес е служебния и той дава достатъчно власт и правомощия и следователно бива отстояван пред другите интереси тогава можете да считате играча за самостоятелен.

  Другото са локуми - естествено, че всичко е свързано с всичко.

  Ще го илюстрирам така: в САЩ ако Ви спре пътен полицай ще е грешка да му предложите $50.
  Защото той знае, че може да загубни много повече от едни кирливи $50 ако ги приеме.
  Това прави пътните полицаи независими от интресите на нарушителите.
  Естествено, че ще има такива, които ще ги приемат.
  Но ги търсят и като ги намерят ги разкатават.

  В-к Труд вадеше статия след статия срещу Борисов-1.
  После изведнъж смени курса на точно 180 градуса.
  В-к Капитал несъмнено е имаш такъв шанс - все пак не случайно Прокопиев живя в изгнание, предполагам - но не се обърна да гали Борисов.
  Ето Ви пък пример за това как нещата хем може да са свързани, хем самостоятелния играч да си е самостоятелен играч.
  За Прокопиев неговата независимост е била по-важна от това да е със силните на деня.
  А че е свързан с фондации го пише във вестниците му и хората знаят.


  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 70. 70 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#58] от "famousandco":

  "Знаеш ли какво означава това? Означава икономиката да спре. Изцяло"

  Глупости! Означава икономиката да работи по-ефективно, без разходи за простотии (кредитиране на проекти за задоволяване на лични фантазии).
  Това че банк-стерите са тъпи, си е за тяхна сметка. Няма нужда обществото да споделя и техния риск заради глупостта им.

 71. 71 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2441 Любопитно

  "е възможността за отграничаване на добросъвестните от недобросъвестните длъжници."

  Да чакаме ли директива за отграничаването на добросъвестния от недобросъвестния крадец/убиец!? И съответното му освобождаване от "съдебно робство"/"прокурорско робство"?

 72. 72 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2441 Весело

  До коментар [#55] от "famousandco":

  "Риска се преценя според действащите закони и прогнозите за икономиката. Как да предвидиш, че на десетата година от кредита, държавата ще промени правилата?"

  Сиреч, проблемът не е в кредита/задължението, а в тъпото държавно управление!? Тогава решението не е нова директива "за правата краставица", а смяна на приелите директивата.

  "И как до го калкулираш предварително в сметките?"
  Като не знаеш, или не даваш/вземаш кредит, или провизираш за срока на договор. За пишман-кредиторите провизирането може и да е 1000% еле в тая днешна "отрицателна реалност" на отрицателен растеж, отрицателна доходност, отрицателни лихви, "отрицателен живот" (карантина/затвор).

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK