Да те изяде чудовището, което си създал като един Франкенщайн

Същината на проблемите с управлението на закона тук е в разпространението на случаите на функционирането на държавното управление "като рекет".

© Иван Кутузов – Кути

Същината на проблемите с управлението на закона тук е в разпространението на случаите на функционирането на държавното управление "като рекет".Анализът е препубликуван от "Свободна Европа".


"Накъде една страна отива зависи от това как тя стига до там."


Джилбърт Уорън Нътър*
Малко от обясненията на двете скорошни оценки за България - докладът на Европейската комисия (ЕК), който я споменава в едно с другите страни членки с проблемно управление на закона, и резолюцията на Европейския парламент - са правилни и верни. У нас втората е по-известна и коментирана. Но тя не е "обединение на левите сили", "ляв популизъм", "намеса във вътрешните работи", "ново" мнозинство срещу България", както казват от ГЕРБ, или пък "нож в гърба" й от национални предатели и "така наречените либерали".


Едно старо значение на думата "резолюция", вероятно от XIV век, е процес на "свеждане на нещата до по-прости форми". От XVIII век е в употреба и сега най-разпространеното значение като "изказване на мнение или решение" от среща. От тогава е и офталмологичният смисъл на думата като "подобряване на виждането", "процес на проглеждане", а от XVI век означава и "решение" на математическа задача. От средата на 1800-те години се използва в смисъл на подобряване на собственото състояние.


Защо права на човека


Споменаванията и мненията за България (и други страни) са по повод ценностите на Европейския съюз (ЕС).


Тези ценности на обществения живот и политическото управление са формулирани от класическия либерализъм на XVII век. И са признати от страните членки на ЕС със самия акт на членство. Изброени са чл. 2 от Лисабонския договор: човешко достойнство; свобода на движение и зачитане на личния живот, свобода на мисълта, религията и мненията; представителна демокрация; равни права и върховенство на закона, и права на човека (недискриминация, защита на лични данни и правото на достъп до правосъдие и информация).


Тези права са защитени от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и Хартата на основните права на ЕС. Първата беше един от източниците при съставянето на конституцията на България от 1991 г.. Защото преди 1989 г., макар и официално призната от Народна република България, Всеобщата декларация не бе прилагана, а вътрешната и външната политики на страната бяха в пряко противоречие с нея. Хартата на ЕС е документ на Съюза от преди членството на България (от 2000 г.). А от 1 декември 2009 г. (според чл. 6 от Договора за Европейския съюз) има "обвързващ характер". Казано на пряк български - задължителна е за европейското членство и развитие на България.


Няма изненада и от споменаването на корупцията и управлението на закона (rule of law). За него има наблюдение от самото членство на България в ЕС. На 10 юли тази година Европейската централна банка прие страната в Разменния механизъм на еврото с условие, което никога и спрямо никого не е предявявано: да "продължи да прилага всеобхватни реформи в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност в България, с оглед на тяхното значение за стабилността и целостта на финансовата система".


Защо ромите


Мнозина се възмутиха от споменаването на отношението към ромите в двете резолюции и обсъждания. Но другите страни членки имат право на това, защото Директивата за равноправното третиране на гражданите независимо от расовия и етническия им произход също е от част от правота на ЕС отпреди членството на България (Директива 2000/43).


Тук нещата, разбира се, са по-дълбоки.


Според всички изследвания на общественото мнение в България омразата и недоверието към ромите, както и страхът от тях, са след най-високите в EC. Според изследване на "Алфа Рисърч", водено от Евгения Иванова (отпреди пандемията и вече забравено) - ромите тук са 4.5 по-малко уважавани и 4.4 повече мразени от всички останали. Според Европейското изследване на ценностите от 2018 г. положението е същото. От 2011 г. годишните доклади на ЕК за положението на ромите по повод приложението на Директивата са доста красноречиви, макар и политически коректни.


За разлика от Унгария, където анти-ромската пария беше официално изтикана извън управляващото мнозинство, у нас анти-ромските партии са не само донякъде популярни, но и косвено или пряко участват във властта от около десетина години.


Позоваването на казуса "ОМО Илинден" може би заслужава внимание, но в друг вътрешен контекст: забраната на тази партия е заради прилагането на конституционна разпоредба, която де факто дава монопол на ДПС върху представителството на важна група избиратели.


Управление на закона, управление на човека


И тук нещата не са от вчера. От около 1215 г., а и от преди това - включително по българските земи, в Европа се смята, че първото управление е полезно за обществото и стопанството, а второто - по-скоро вредно, ако не се опира на първото.


Както е добре известно, с различни партньори ГЕРБ управлява от 2009 г. с прекъсване от 15 месеца през 2013-2014 г. Към това време всички споменати по-горе правни основания за коментар от ЕС и Европарламента по повод управлението в България са налице. Има и съответните дипломатично формулирани препоръки за подобряването му.


Когато не знаеш как, всяко нещо може да бъде сторено по два начина: имитираш, докато го направиш или имитираш, докато го счупиш.


По повод управлението на закона у нас, доколкото имам впечатления, преди 2007 г. надеждата на комисарите по разширяването на ЕС беше, че с имитиране нещата се подобрят. "Fake it, until you make it".


Изглежда обаче тук политическата нагласа бе да имитираш, че имитираш.


Положението се променяше до голяма степен стихийно, с проба и грешка, към влошаване на управлението на закона и заместването му с другото управление. Проблемът е нетривиален и за мнозина тук и в чужбина не подлежи на описание в общоприети термини.


Първо, от 30-ина години у нас партийният плурализъм се състои предимно в многото "БКП"-та. Те се градят около водача. При добър изборен резултат, водачът, донякъде като ефект от избирателната система и практика след 1991 г., става кормчия на правителството и боцман на мнозинството в законодателното събрание. Това е изкушение с библейски пропорции. На него може да се устои само с известен финес, силно чувство за мярка и твърдост на характера за неподатливост към невидими за избирателите влияния, които да те превърнат в кукла на конци.


Второ, има смяна в духа и въжделенията на коалиционните партньори.


ГЕРБ беше избрана като алтернатива на коалицията от 2005-2009 г., с антикорупционна платформа. Перспективата за "европейско развитие" не беше под въпрос. (Само шепа икономисти, включително авторът, бяха критични към нарастващите недостатъци в регулаторите и разходите.) ГЕРБ предпочете мнозинства според случая в парламента. Това наложи скрити договаряния и търсене на съюзници. Коалиционните предпочитания се изместиха към партии, които по-скоро имитират привързаност към европейските ценности и НАТО.


На запад и все още в България, управлението на ГЕРБ е вдясно в центъра. Но то отдавна мечтае за големи държавни проекти и предприятия и ренационализация на приватизираните части от икономиката. Отскоро демонтира и принципите на управление на публичните финанси, които действаха от 1997 г. насам, които съответстват и често са по-добри от практиките на много страни от ЕС.


Това управление продължи всички проекти на руски държавни компании в България, изгони през 2012 г. (с помощта на демократи и "зелени") Шеврон, мърмори срещу "американските ТЕЦ" и често твърди, че чужденците изнесоха България. След променения през 2014 г. баланс на силите в Черно море, НАТО не осъществи няколко важни отбранителни инициативи поради обструкции от България.


Държавното управление "като рекет"


Последно, но не по значение, идва демонтирането на управлението на закона.


Не са прави онези, тук и в западната преса, които твърдят, че корупцията и "превземането на държавата" от мафията са основните проблеми.


Корупцията е само симптом на специфично функциониране на държавното управление в интерес на малцина. И това не е олигархия.


Същината на проблемите с управлението на закона тук е в разпространението на случаите на функционирането на държавното управление "като рекет". Това положение също се формира продължително и стихийно.


Използването на държавното обвинение и други служители на съдебната система първоначално (преди Коледа 2014 г.) стана всеобщо известно благодарение на изявленията посланиците на Австрия, Белгия, Дания, Нидерландия, Финландия и Франция по повод опит за превземане на бизнес на френска компания. Преди това "Файненшъл таймс" забеляза участието на прокуратурата в предизвикването на нападение срещу КТБ.


Във връзка с управлението на човеците, зачестиха посланическите доклади до съответните страни. Австрийската камара, Американската търговска камара, Българо-британската, Българо-германската и прочее организираха конференции и официално започнаха да се оплакват от случилото се. След края на 2017 г. нападенията над чуждестранни бизнеси почти спряха.


Остана само общата реторика за износа на пари и злато. Обикновено в предизборна обстановка.


Но спряха и чуждестранните инвестиции.


"Новият" феномен в конюнктурата е използването на власт за преразпределяне на бизнеса на български предприятия. Той бе невидим за непрофесионалисти преди 2019-2020 година. Теоретичното обосноваване беше дадено от предишния и настоящия главни прокурори като концепция за ревизия на "криминалната приватизация". Противно на нормалното разбиране, всички олигарси не са част от властта. Естествено мнозина от преследваните не са светци, това е необходим (не е уместно да се преследват светци) и търсен ефект на обществено одобрение.


Има силен елемент на трагизъм в това чудовището, създадено от теб в ролята ти на Франкенщайн, да те изяде или да те вари на бавен огън. Но обществено съчувствие, още по-малко одобрение, вече ще може да бъде достигнато нито в Европа, нито в България.


* Нътър (1923-1979) е известен с това, че в продължение на почти четвърт век е почти единственият аналитик на държавна длъжност в САЩ, който дава правилна статистическа картина на стопанското развитие на СССР и страните от Варшавския договор.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (54)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2769 Неутрално

  Аз няма да направя обичайния си коментар, защото статията е прекалено сериозна, макар че това управление нито го заслужава, нито ще го проумее.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  “След променения през 2014 г. баланс на силите в Черно море, НАТО не осъществи няколко важни отбранителни инициативи поради обструкции от България.”

  Само заради това изречение, което отразява неоспорим факт, Бойко Борисов и полепналите по него “патриоти” (на Русия) трябва да бъдат изгонени веднъж завинаги от властта.

  За руските проекти, които той с робско упорство продължава да строи при доказаната им безполезност, при това със заробващи заеми, е писано и коментирано достатъчно.

  Това е най-прокремълското правителство в новата история на България, по угодничество към Москва задмина и Лукановото.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 842 Неутрално

  безсмислени мисли на един безсмислен човекможе би няма нужда да се излага, но трябва да се хранибългарското медийно пространство е пълно с хора-сандвичиония дето вървят по улиците с реклами отпред и отзаддали някой плаща такива да обикалят из медиите с "правилни" текстовеили той сам се рекламира с тях, не е много важнотова че са "правилни" - не пречи да са глупавитака пространството се пълни с "правилни глупости" които никой не четедори приятелите им не ги четат но едни се хранятстъпка в правилна посока би било тези дето плащат - само да хранят, а не да карат хората да се излагат в тексттуй даже можем да го минем като защита правата и дойстойнството на човека
  —цитат от коментар 2 на samarianin


  А нещо по материала в анализа да напишеш ? Или да си излеем душата пък то каквото ще да пише.

 8. 8 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 938 Неутрално

  Гледам пак с дежурния либерастки плач за ромите. Хайде първо ги накарайте да спазват законите и да си плащат сметките, пък после ревете за права! Автора колко роми е прибрал да гледа в къщи, че да ни даде пример как се прави?

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 9. 9 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2286 Неутрално

  Брътвежи след махмурлук на един писач на чужди мисли!
  —цитат от коментар 5 на lz2


  Така се отговаря, когато не можешхда представиш нито един аргумент против написаното, което е далеко над умствения ти капацитет!

 10. 10 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Тези ценности на обществения живот и политическото управление са формулирани от класическия либерализъм на XVII век.
  ==================================================
  По времето когато всички страни с класи1еска либерална идеология са робовладелски империи, заедно с демократичната им приятелка Османската империя.

  Свободата, Санчо...
 11. 11 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 838 Неутрално

  ромите тук са 4.5 по-малко уважавани
  ===========================================
  Да се постараят ромите у нас да ги уважават повече.

  Свободата, Санчо...
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#7] от "Nick F":

  може и от самото начало на текста, но нека да започнем историческото начало на текста

  какво бихте казали за

  "Тези ценности на обществения живот и политическото управление са формулирани от класическия либерализъм на XVII век. "

  за първи път чувам за "класически либерализъм" през на 17 в.
  ако може да ми поясните

  Je suis дани кирилов
 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  До коментар [#7] от "Nick F":

  "А нещо по материала в анализа да напишеш ?"

  Тролът никога не коментира темата на статията или изложените в нея позиции. В най-честия случай няма нужните познания за това.

  Тролът се включва, за да коментира автора (обикновено като либераст, соросоид, антибългарин, махмурлия, не с всичкия си и пр.), организацията, която представлява (диверсанти, подривни елементи, финансирани от Западните "централи" вредители на "българщината") или изданието, публикувало първо материала (комунистически или неотроцкистки парцал), а също и ПИСАЛИТЕ ПРЕДИ НЕГО ПО ТЕМАТА.

  Затова няма смисъл да се влиза в полемика с тролове. По този начин им помагаме да изпълнят мисията си - т.е. да задръстят една потенциално полезна дискусия с глупости и безсмислици.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#14] от "Norman Granz":

  миличък, трябва да призная, че ти си най-съдържателния елф във форума, мненията ти си кампетентни, информативни и пълни с новини; стилът ти е съвършен, чувството винаги на място;

  искрено страдам, че така ме прескачаш, но съзнавам, че мненията ми не са достойни за твоето внимания; сега вече разбирам защо така съм пренбрегнат...

  страдам /тихо/, не се надявам, но важното е че съм в един форум с теб и с мога да се наслаждавам на елфическите ти текстове

  Je suis дани кирилов
 16. 16 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1616 Неутрално

  Очаквах от Станчев като шеф на ИПИ да каже какъв процент от циганите работят легален труд,колко от тях работят нещо друго освен най-неквалифицираният физически труд и каква част от тях имат висше образование. Все реално измерими неща,а не измислици как били мразени с 4,5 процента повече. И критиката в резолюцията е,защото е спазен законът и са бутнати незаконните им колиби.Т.е в тази резолюция ни призовават да не се спазва законът,когато се отнася до циганите.

 17. 17 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2274 Неутрално

  До коментар [#12] от "Dariya Koleva":

  Че сега сме на трън съм съгласен и аз, но дали ще попаднем на глог зависи от нас. Хайде като начало да слезем от тръна и да го изкореним.

 18. 18 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2274 Неутрално

  До коментар [#16] от "Мусаши":

  Прав си! И аз очаквам от влатта да застави циганите да си плащат сметките и да спазват закона. Ама властта им осигурява детски за чаветата без да ги обвързва с нищо...та кой е виновен?

 19. 19 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4310 Неутрално

  Станчев такова кепазе стана в последните две-три години, че няма накъде повече. А бе другарю, с някакъв честен труд можеш ли да изкараш поне 1 лв., или не, да взимаш гранчета е най-лесно и добре?!
  Жалак история...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 20. 20 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 842 Неутрално

  До коментар [#7] от "Nick F":може и от самото начало на текста, но нека да започнем историческото начало на текстакакво бихте казали за "Тези ценности на обществения живот и политическото управление са формулирани от класическия либерализъм на XVII век. "за първи път чувам за "класически либерализъм" през на 17 в.ако може да ми поясните
  —цитат от коментар 13 на samarianin


  Джон Лок кога е живял и писал?

 21. 21 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 774 Неутрално

  "Тези ценности на обществения живот и политическото управление са формулирани от класическия либерализъм на XVII век."

  При класическия либерализъм никъде не се споменават малцинства или права на някакви определени групи от обществото. Има един закон и той е за всички граждани без значение от външни белези, религия и т.н. Всичко извън него е изкривяване на центъра според класическите либерали.

 22. 22 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4422 Неутрално

  UNITED EU UNION

  семантика

  the Rule of Law, etc.

  Неудачни изрази/превод:
  "Управление на закона, управление на човека"

  Аз управлявам закона?
  Ти управляваш закона?
  Той, после Тя, после То ... всеки по реда си??

  Съюзът "на" в българска реч е често упортебявана релация,
  с два аргумента, несиметрична и...
  коварна, защото е прекалено често употребявана.
  Често се размива важна смислова асиметрия двата аргумента
  на "на".

  В случая, желаният смисъл е:
  Законът управлява (the Law Rules - глагол)...... каквото и да е.
  От оригинал: the Rule (съществително) of Law (съществително).

  Правилото на закона...
  Правото на Закона
  Предимство

  Популярен напоследък превод... Върховенство на закона,
  но не е същото. Не е точен превод от "Rule of Law".
  Защо?
  Защото, поговорка:
  Цар високо, следователно... каквото каже пъдаря... ако ме фане.
  Немаме проблем с върховенство на закона, ако действа само там горе
  и се не меси в наште дела...

  Другият израз ("управление на човека") e аналогично мътен,
  нежелателно нееднозначен.

  Управляваме управляем човек... или
  Човекът (знаеме кой...) пак властва и управлява??

  Верно, че значенията на "Rule" включват управление,
  като в пример Under Ottoman Rule, но управление е Процес.

  Не е такъв акцентът в the Rule of Law и не такъв превод търсим.

  Rule означава и Правило, затова В контекст на юридическо Право (Law),
  по-ясен превод от The Rule of Law към/на български е:
  Правото на Закона, с конотация Предимство на Закона.

 23. 23 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  До коментар [#18] от "lz73":

  "И аз очаквам от влатта да застави циганите да си плащат сметките и да спазват закона."

  Циганите, подходящо мотивирани и стимулирани, печелят избори.

  Те са последната надижда на ГЕРБ да се задържи на власт.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 24 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 957 Неутрално

  Не съм сигурен, че дори Борисов осъзнава какво е станало от 2009 година насам.

  С манталитета си на селски тарикат, той е оставил ДПС да го ползват като параван и да си разиграват схемите. Може и да си е мислил до един момент, че той държи властта, но вече му е ясно, че реално от Доган, Пеевски и ко зависи докога ще остане на власт.

  А фактите неоспоримо говорят, че партията на власт вече няма нищо, което да я свързва със заявките от преди 11 години. Въпросът е колко са зависимите хора от държавните пари и тези оплетени в схеми с европейски средства.

  Всеки ден на власт на тези мутри ни влачи към дъното на Европа.

 25. 25 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2819 Весело

  До коментар [#3] от "Norman Granz":

  “След променения през 2014 г. баланс на силите в Черно море, НАТО не осъществи няколко важни отбранителни инициативи поради обструкции от България.”

  То е защото ГЕРБ внуши на Ердоган да играе "сечено" на Обама и Тръмп. Даже преврат демократичен му спретна, та трябваше американците да си местят ракетите от Инджирлик в Румъния.

  Същата работа и с "изследването" на "Алфа Рисърч", водено от Евгения Иванова (отпреди пандемията и вече забравено) - ромите тук са 4.5 по-малко уважавани и 4.4 повече мразени от всички останали. Забраната за ползване на обществен транспорт на роми(в Норвегия), събарянето на гета или качването им в самолети (Саркози във Франция) ще да е било голямо уважение към ромите според поредната _утка кърлежна.

 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  До коментар [#24] от "Rational":

  "...партията на власт вече няма нищо, което да я свързва със заявките от преди 11 години. ..."

  Заявките отпреди 11 години (да спрем корупцията, по европейски път и пр.) звучат като ЗЛОВЕЩА ПОДИГРАВКА в днешните времена на тотално превзетата от Сарай, руски проксита, мутри и 8 джуджета държава.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#20] от "Nick F":

  хахахаха добър опит, не знаех че джон лок е "класически" либерал

  изобщо английския "класически" либерализъм от 17 и 18 век ще нещо много любопитно

  нещо като съвременния ако вярваме на автора на умнотиите под които пишем

  в "писмо за толерантността" - "класическия либерал" лок изброява всички и всякакви с едно малко изключение - католиците; те трябва да чакат 150 за да могат да влезнат в камерата на общините, и изобщо свободите на католиците на острова са много любопитни...
  /"славната революция" в шотландия и ирландия не е много либерално "славна"/

  любимият ми английски министър председател е първият английски министър-председател робърт уолпол, той е виг, "класически" либерал - трудно може да бъде намерен африкански управленец превърнал корупцията в такава съвършена система

  https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Walpole

  целият 18 век англичаните имат един любопитен и много доходен монопол - търговията с роби в атлантика /"класически" либерализъм/

  до 1832 г. в англия право на глас имат по-малко от 3% от населението - това е "класически" либерализъм повече от 100 години след лок

  http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/struggle_democracy/getting_vote.htm

  с робство, с 3% с право на глас няма как да имаш "класически либерализъм", или го "имаш" ама е виц - затуй "класическият либерализъм" се появява, и за него се говори през ... 19 век...

  слушай бай си нормана и си пиши лозунгите под умните статии  Je suis дани кирилов
 28. 28 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2819 Весело

  До коментар [#9] от "Alexander97":

  "Така се отговаря, когато не можеш да представиш нито един аргумент против написаното, което е далеко над умствения ти капацитет!"

  Или когато всяка дума от написаното буди съмнение за психическото и умствено състояние на автора - от резолюшъна, през "управление на закона" (в полза на обществото и на стопанството каквото Светата инквизиция е прилагало) и "управление на човека" (което било вредно и масово се прилага сега от корпорациите под предлога "задържане на човешкия капитал") до "недискриминацията" (едни плащаме данъци, други усвояват грантове; едните спазваме закона, другите, ромляни и пишман-икономисти, дискриминационно го нарушават) и "правото на достъп до информация" в условията на стриктна банкова тайна, търговска тайна, служебна тайна и любимата от комунизма държавна тайна (като подслушването от САЩ, гласно обявено от Едуард Сноудън). От толкова тайни бюрото на Гешев за защита на свидетелите прие, че медиите (Ройтерс) са с квалифициран достъп до информация и който прочете медиите и сподели написаното от тях става сущински Едуард Снаудън.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2819 Неутрално

  До коментар [#27] от "samarianin":

  "изобщо английския "класически" либерализъм от 17 и 18 век ще нещо много любопитно"

  Повече лицемерно отколкото любопитно. Любопитно е било за първите, китайските династии и Римската империя, които са подчинявали либерализма на съседните народи на (тяхното) държавно управление/Върховенство на закона.

 31. 31 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#30] от "wanderer":

  съгласен... за любопитното
  но не винаги е лицемерно, можем да разглеждаме двете опиумни войни в китай като откровена манифестация на класическия британски либерализъм от 19 в.

  Je suis дани кирилов
 32. 32 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 842 Неутрално

  До коментар [#20] от "Nick F":хахахаха добър опит, не знаех че джон лок е "класически" либерализобщо английския "класически" либерализъм от 17 и 18 век ще нещо много любопитнонещо като съвременния ако вярваме на автора на умнотиите под които пишемв "писмо за толерантността" - "класическия либерал" лок изброява всички и всякакви с едно малко изключение - католиците; те трябва да чакат 150 за да могат да влезнат в камерата на общините, и изобщо свободите на католиците на острова са много любопитни.../"славната революция" в шотландия и ирландия не е много либерално "славна"/любимият ми английски министър председател е първият английски министър-председател робърт уолпол, той е виг, "класически" либерал - трудно може да бъде намерен африкански управленец превърнал корупцията в такава съвършена системаhttps://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Walpole целият 18 век англичаните имат един любопитен и много доходен монопол - търговията с роби в атлантика /"класически" либерализъм/до 1832 г. в англия право на глас имат по-малко от 3% от населението - това е "класически" либерализъм повече от 100 години след локhttp://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/struggle_democracy/getting_vote.htm с робство, с 3% с право на глас няма как да имаш "класически либерализъм", или го "имаш" ама е виц - затуй "класическият либерализъм" се появява, и за него се говори през ... 19 век...слушай бай си нормана и си пиши лозунгите под умните статии
  —цитат от коментар 27 на samarianin


  Дали правиш разлика между формулиране и прилагане ?

 33. 33 Профил на xyi25666099
  xyi25666099
  Рейтинг: 160 Неутрално

  Четеме ипи и съжалаяваме американците които си хвърлят парите на вятъра.

  Аналитичната част заета от уводната на конгреса на даБългария. Или писана като за нея.

  И като доказателства за краден бизнес у нас - посочен Дек14, където :
  Френският посланик: Имате генерален проблем с гнили ябълки в съдебната система.
  .. скандален случай на френска компания, която буквално е открадната след постановление на българския съд. Интересно е, че актът е на съдия Румяна Ченалова от Софийски градски съд, същата която печели след случайно разпределение на делата 3 от 4 дела, имащи отношение към раздялата между някогашните партньори Цветан Василев и Делян Пеевски.

  И случайно скандалната съдийка е виждана често по протести с ЛП, често е гост и на булгерише дойче веле и тука.

  "Дневник" следи в реално време събитията около сблъсъците между институциите и протестите срещу правителството и главния прокурор, които навлизат в 266-cтия си ден
 34. 34 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4422 Неутрално

  UNITED EU UNION

  "Едно старо значение на думата "резолюция", вероятно от XIV век, е
  процес на "свеждане на нещата до по-прости форми".

  От XVIII век е в употреба и сега най-разпространеното значение като
  "изказване на мнение или решение" от среща.

  От тогава е и офталмологичният смисъл на думата като
  "подобряване на виждането", "процес на проглеждане",

  а от XVI век означава и "решение" на математическа задача.

  От средата на 1800-те години се използва в смисъл на
  подобряване на собственото състояние."

  още

  Лично решение resolution в смисъл на ангажимент към/обещание пред себе си.
  Resolved person...

  В математиката, да, напр. Principle of Resolution.
  Ежедневно обаче по-скоро е Problem Solving/Solution for a Problem.
  Problem Solved = проблем "стопен" разтворен изчезнал.

  Резолюция в техниката.
  По-висока или по-ниска резолюция за изображение на екрана на монитор/тевизор
  или при печат. Отнася се за изходна информация:
  в колко много на брой (дребни) физически точки "пиксели" да се изложи изображението
  или в колко малко на брой (едри).

  Отнася се и за входна информация:
  разпознаване на образи... фотография.
  Синоним на резолюция: разделителна способност.

  С резолюция 1 (една точка) не може да се изрази нищо - освен ако не се разчита здраво на контекст. С 2... повече. С 3...
  Аналогично на точки за гоблен... бродерия.

  Затова от особено значение за естествени биологични органи, к
  акто и при изкуствени технически, е минимална резолюция (праг, под),
  под каквато e... неефективна "функционалност".

  Преходът от състояние Off нагоре през Прага в състояние On е критичен.
  Нищо превключва в Нещо.
  Контраст!

  Понеже естествените когнитивни процеси изобилстват с такива "прагове",
  тендеции за "увеличаване на контраст", за преувеличаване.
  Разбира се, има и обратни тенденции. 35. 35 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  Блестящ анализ на Красен Станчев както винаги!

 36. 36 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 611 Неутрално

  До коментар [#32] от "Nick F":

  хахахахаха
  правя - между другото защото съм чел "двата трактата за управлението", сигурен съм че и ти, но не знам дали се сещаш предговора - та там светльо малинов - разказва за теорията на ричард ашкрофт от 80-те години на миналия век, според който двата трактата не са писани 1690 в англия когато излизат, а по-рано през 80-те в емиграция в холандия - което променя времето и с това самия характер на трактатите, с това тяхната интерператация;
  едното е консервативно - защитна на революцията, другата е радикална

  ти сега като правиш разлика между формулиране и прилагане, между теория и практика - да продължим

  "Тези ценности на обществения живот и политическото управление са формулирани от класическия либерализъм на XVII век. И са признати от страните членки на ЕС със самия акт на членство. Изброени са чл. 2 от Лисабонския договор: човешко достойнство; свобода на движение и зачитане на личния живот, свобода на мисълта, религията и мненията; представителна демокрация; равни права и върховенство на закона, и права на човека (недискриминация, защита на лични данни и правото на достъп до правосъдие и информация)."

  както казва йоги бера /който вече съм го цитирал тука/ - на теория между теория и практика разлика няма, но на практика има

  така разлика правя, даже много добре, и именно затуй казвам, че между лок и лисабонския договор има много много съществени разлики и "теоретични" и "практични", и "ценностите" и "политическото управление" са много различни, ама много, ли не си съгласен, и някой с много насилие може да ги сложи под една "шапка", пък била тя и "класическа" или "либерална"...

  и проблемът е, че самите тези "ценности" като си остават "ценности" са насилени в интерпертации, и под тях прокарват неща, които никой никога не е ... ценил
  демек под нещо което уж е ясно и очевидно, представят неща съмнетлини мътни и неприемливи...

  под знамето на "теория" за свобода, налагат на "практика" несвобода
  но туй вече сме го живели... преди, и тук на изток трудно минава

  Je suis дани кирилов
 37. 37 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  ова е най-прокремълското правителство в новата история на България, по угодничество към Москва задмина и Лукановото.
  —цитат от коментар 3 на Norman Granz

  Абсолютно! Всъщност, Луканов си беше баси проевропейския пичв сравнение с Баце. Затова няма нищо лошо аФтентиНата десница да подпомага БСП (к) да дойде на власт.

 38. 38 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 823 Неутрално

  К. Станчев е написал текст, който трудно би се осмислил от мнозина български избиратели.
  За да бъде, все пак, нещичко разбрано, бих свел всичкото написано до едно просто изречение: С толкоз акъл дотук.
  Ако искаме да подобрим дереджето си (което не е добро само ако се сравняваме с някои части от Европа и северна Америка), трябва да се промени мисленето, а оттам и действията на критично много хора. Това, в нашия живот няма да се случи. Има вариант и никога да не се случи.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 39. 39 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Имитация е цялата българска демокрация.

 40. 40 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 842 Неутрално

  под знамето на "теория" за свобода, налагат на "практика" несвободано туй вече сме го живели... преди, и тук на изток трудно минава
  —цитат от коментар 36 на samarianin


  Зависи от трактовката ти на "свобода".

 41. 41 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 795 Неутрално

  Поредният освободител, всички пишат еднакво, както в училище - преразказ на база прочит, на директиви в случая. Отворено общество се премести в Дойче веле и Свободна Европа и пише ли пише.
  Още си мислят, че 1989 г. не е дошла...

 42. 42 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Не! Като директор в държавната ББР, да отпуснеш половин милиард лв НЕОБЕЗПЕЧЕН кредит на чудовишето Пеевски(ДПС), за регистрацията на което си изиграл решаваща лобистка роля! Половин милиард 100% държавни пари. Половин милиард дадени на офшорки. 1990 ОО Красен Станчев лобира пред СГС и успява с финасови аргументи да ги убеди да регистрират ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОТО ДеПеСе като партия

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 43. 43 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4075 Неутрално

  До коментар [#37] от "Alarmstufe: Rot":

  " ова е най-прокремълското правителство в новата история на България, по угодничество към Москва задмина и Лукановото.
  —цитат от коментар 3 на Norman Granz

  Абсолютно! Всъщност, Луканов си беше баси проевропейския пичв сравнение с Баце. Затова няма нищо лошо аФтентиНата десница да подпомага БСП (к) да дойде на власт."

  Гербидж съпорт, как може да докараш някого на власт, след като той никога не е слизал от нея ?

 44. 44 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 611 Весело

  До коментар [#40] от "Nick F":

  да, именно, става въпрос за трактовка, а не за обща очевидност...

  когато либерал ми говори за свобода, го пращам при Свободата да ми прати друг говорител, който да е по-добър неин защитник...
  Свободата е такава богиня, че всеки със свободата си може да говори от нейно име, либералите нямат монопол над нея...

  /същото е с бъдещето, прогреса, народа, футбола и прочие... /

  автора говори като за очевидни неща - които не са очевидни
  имаме декларация - приета с мнозинство от ЕП - но очевидно партийно /частно/мотиварана и идеологически /блоково/ обоснована
  това обяснява...
  затуй и езика му и тезите му са дървени, сложни и изсмукани
  акъла му е идеологически, и приказките такива - от ... до ...
  но той това работи... идеологически "работник", маскиран като някакъв ... "експерт"
  ако не беше дошъл "десети", щеше да си същия както след "девети"

  цялата му статия е както казах безсмислена, но толкоз могъл

  всеки ден по три юнака тук в рубриката анализи пазят златната ябълка на либерализЪма и ламята все я отнема, щото до един са като горния "експерти" - захлебници
  те туй работят - хранят се да пазят ябълката - и ябълката все е открадната
  т.е. до пенсия ще я пазят
  инак все кой от кой по-голям умник
  10 години
  ДЕСЕН ГОДИНИ тези пазят ... и НИЩО
  даже казват по-лошо ставало

  горе един пише - народа бил прост - още мадридски симо го стигна туй - "да се сменя чипа"
  като гледам анализаторите със "сменените чипове" само си викам Боже опази...
  комунистите и либералите си приличат по много неща - но основното - не случиха на народ
  "народа" не може да разбере, не иска да се променя, задръстен е, назадничев, пълен с предразсъдъци, идеологически ограничен, не обича новото, не иска ... свобода

  само певците на свободата са наред, но те са малко - избран елит
  обясняват колко прост е народа
  и от това се ... хранят


  Je suis дани кирилов
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 3887 Любопитно

  До коментар [#43] от "samoedin":
  Комундер, щом сте на власт, за какво точно се борите?

 47. 47 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Очаквах от Станчев като шеф на ИПИ да каже какъв процент от циганите работят легален труд,колко от тях работят нещо друго освен най-неквалифицираният физически труд и каква част от тях имат висше образование. Все реално измерими неща,а не измислици как били мразени с 4,5 процента повече. И критиката в резолюцията е,защото е спазен законът и са бутнати незаконните им колиби.Т.е в тази резолюция ни призовават да не се спазва законът,когато се отнася до циганите.
  —цитат от коментар 16 на Мусаши


  Ето това показва корена на злото. Не питаш за онези, които наемат в сивата икономика, а за наетите. Съответно и социалната защита на работещте в тази икономика страда от това. Сетне, да не би случайно майсторът-българин, който ти сменя плочките в банята, да ти издава касова бележка?
  Работели неквалифициран труд - е и какво. Без неквалифицирания труд, ще се удавиш в собствените си фекалии.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 48. 48 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Не искам да разочаровам никого, но нещата в действителност не са точно такива, както са ни поднесени тук! От години вече се наблюдават някои фундаментални промени в ориентацията на гласоподавателите, които остават незабелязани за повечето индоктринирани анализатори, които a priori отхвърлят чуждото мнение, даже не го и разглеждат!

  Какво има предвид? Първата от тези промени се дължи на чувството за благополучие или, напротив, на лошото икономическо състояние на електората в лицето на неговата социално-икономическа среда. Втората промяна, тясно свързана с предишната, възстановява ролята на емоциите в акта на гласуване. „Разумът срещу страстта, така ли?“, ще запита някой! На фона на нарастващия популизъм в Европа и САЩ, в съзнанието на гласоподавателите се установи ясно разделение. От една страна, доста гласоподаватели на либерали, да речем, и в по-малка степен тези на социалисти, проявиха дълбоко огорчение и дори гняв по отношение на политическата система, считана за отговорна за всички злини.

  От друга страна, поддръжниците на десни и център-десни партии проявиха повече ентусиазъм, като по този начин създадоха условия за гласуване, което твърди, че е не лишено от икономически или социални интереси, но носи и стремеж към политическо обновление на политическа система. Общо взето, започна да се залага повече на индивидуални политически и управленски качества на определени нови политически лица и нови партии, които не идваха от традиционните партии и политически кланове, а въз основа на ретроспективен модел, при който избирателите оценяват кандидата според това, което е направил, а не според това, което обещава да направи. Избирателите бяха направили своя избор главно въз основа на нивото на инфлация и нивото на безработица, т. е. на тези неща, които ги касаеха пряко и в настоящия момент, а не се базираха на поднесени имагинерни сценарии за благополучие в бъдещето.

 49. 49 Профил на xso16686927
  xso16686927
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Аз пък като прочетох заглавието се сетих за палячото ХИ. Той създаде закон, срещу който сега протестира, показвайки двуличието си и който ще го "изяде" като Франкенщайн. ...Обаче авторът е драскал разни глупости.

 50. 50 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7634 Неутрално

  За България е цяла трагедия, че още с прохождането ни в ЕС, ни управляваха такива неадекватни и неподготвени хора... и продължават. Това европейски ценности, морал и чест, тука такива глезотии не важат.

 51. 51 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1246 Любопитно

  За България е цяла трагедия, че още с прохождането ни в ЕС, ни управляваха такива неадекватни и неподготвени хора... и продължават. Това европейски ценности, морал и чест, тука такива глезотии не важат.
  —цитат от коментар 50 на Роси


  @Роси, за кои носители на „европейски ценности, морал и чест“ ни говориш, които не са от тези „такива неадекватни и неподготвени хора“? За тези ли, които замеряха обществени сгради и централи на политически партии с яйца (в т. ч. и пъдпъдъчи), с домати, тоалетна хартия, риба, свински уши и какво ли още не? Или за тези, които издигаха бесилки по улиците, разстилаха черни чували за трупове пред къщите на хората и влачеха ковчези по улиците? Или за тези - https://tribune.bg/bg/politika/protestat-vudu-magiya-zameni-kovchezite-i-besilkite/ - практикуващи най-черна и злобна магия, насочена към разболяването и смъртта на някого! Те ли са адекватните и подготвените? Колко прекрасни „европейски ценности, морал и чест“ ни демонстрираха тези люде, нали? Това ли искаш да ни посочиш за пример за спазване на въпросните „ценности“, а? Що не ни кажеш, @Роси?

 52. 52 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4075 Весело

  До коментар [#46] от "Alarmstufe: Rot":

  "До коментар [#43] от "samoedin":
  Комундер, щом сте на власт, за какво точно се борите?"

  Комунистите не се борят за нищо ! Те си имат властта ! Борят се свестните хора срещу:

  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=f67KLfsDt6s

 53. 53 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2286 Неутрално

  К. Станчев е написал текст, който трудно би се осмислил от мнозина български избиратели.За да бъде, все пак, нещичко разбрано, бих свел всичкото написано до едно просто изречение: С толкоз акъл дотук.Ако искаме да подобрим дереджето си (което не е добро само ако се сравняваме с някои части от Европа и северна Америка), трябва да се промени мисленето, а оттам и действията на критично много хора. Това, в нашия живот няма да се случи. Има вариант и никога да не се случи.
  —цитат от коментар 38 на simval


  Особено когато "купуването и продаването на гласове е престъпление", а гласовете се купуват с пари от бюджета, което пък си е престъпление за дълги години затвор!
  Какви са тези детски надбавки, какви 50 лева за пенсионерите!!??

  Заплакал ми е Боко за горките пенсионери...
  Нар. песен

 54. 54 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#18] от "lz73":
  Прав си! И аз очаквам от влатта да застави циганите да си плащат сметките и да спазват закона. Ама властта им осигурява детски за чаветата без да ги обвързва с нищо...та кой е виновен?
  ...........
  Ами например БХК-то доста се старае да осуети всяко действие за приучване на циганите към спазване на првила и закони'
  Докато имат такива защитници , циганите няма ка да имат мотивация да се държат като нормални граждани.

  Властта, каквото и да направи - вие либерастите все ще ревете, защото не става с локум и баклава , а със санкции и наказания.


За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK