Икономиката в пандемия – идва ли нова Голяма депресия

В момента ключова е спасителната помощ за ликвидността на фирмите, за да оцелеят, и запазването - колкото е възможно - на работните места.

© Георги Кожухаров

В момента ключова е спасителната помощ за ликвидността на фирмите, за да оцелеят, и запазването - колкото е възможно - на работните места.Заради световната пандемия световнo известни икономисти прогнозират по-тежка от Голямата депресия през 1929-1934 г . Но причините и обхватът на двете кризи са много различни, за да бъдат сравнявани.


Преди век имаме дълбока криза на "чистия капитализъм" и "свободния пазар", който се счупва и кризата трае, докато се намери ново равновесие между съвкупното търсене и предлагане с помощта на държавата като икономически агент. И понеже това трае години, всъщност говорим за Голямата депресия, която според различни анализатори трае чак до Втората Световна война. А и тя засяга предимно САЩ и развитите страни (без Япония). В България, примерно, след кратък трус на банковата система кризата почти не се усеща.


Сегашната икономическа криза вследствие на пандемия е криза на глобалните вериги на доставка, с други думи е
криза на глобалната свързаност.


Тя обаче е по-скоро повод и ускорител на дългоочакваната рецесия след рекордния за последните векове възходящ икономически цикъл. Но именно пак глобалната свързаност не предполага дълга депресия, а постепенно пренастройване на веригите на доставка с цел адресиране на бъдещи логистични рискове, затвърждаване на новите дигитални икономически модели в повечето индустрии, засилена роботизация на индустриите.


Макар и на пръв поглед несвързани, те имат един общ знаменател - по-голяма автономност и устойчивост на бизнесите спрямо човешкия фактор, който пострада в тази пандемия и много от тях разруши. Предвид неизвестната продължителност на пандемията, чак след нейното приключване може да се очаква икономически растеж. Но е възможно това да отнеме повече от година, дори две.


До края на пандемията


централна роля за икономиката ще имат централните банки.


Паричната им политика през 21-ви век няма много общо с тази от миналия век и ще отнеме време, докато се разбере нейната нова роля. Обикновено се говори само за опасността от нарастването на паричната маса (количествените улеснения) и много по-малко за нуждите на глобалната икономика и зависимостта й от 3-4 валути. Именно тази зависимост позволява и политиката на големите централни банки - докато има доверие в тези валути. Другият мощен фактор в тази посока са доминиращите транзакциите електронни пари, чиято мобилност позволява използването на мощен инструментариум за въздействие върху икономическите процеси.


Но трябва да се признае, че има и контратенденция, която води до бързо намаляване на стойността на парите във времето. Един такъв фактор е почти безлимитното увеличение на масата на парите. Други фактори са ниската капиталоемкост на технологиите в информационната икономика, увеличение значението на интелектуалната собственост и намаляване значението на материалните ресурси. Важен фактор в бъдеще ще са и криптовалутите и т.н.


Коя тенденция ще надделее ще зависи от перспективите за икономически растеж на страните с най-голяма задлъжнялост, най-вече Италия. Това е така, защото другите двама най-големи длъжника САЩ и Япония имат собствени валути и печатници, а Италия не. Същото важи и за други тежки длъжници в ЕС като Гърция, Португалия, Франция и Белгия.


Т.е. предстоят трудни времена за Еврозоната, защото само растежът на икономиката може да намали нивото на дълговете. А дали и колко ще е икономическият растеж в ЕС след кризата е повече геополитическа, отколкото стриктно икономическа тема. По-конкретно пренареждането на световните вериги на доставки и каква ще е глобалната роля на Китай след кризата: дали ще продължи да нараства или обратно, ще намалява. Също така не по-малко важно е каква ще е политиката на САЩ след изборите. Оставането на Тръмп за още един мандат ще е лоша новина за отношенията на Европа и САЩ.


В този контекст е и отговорът на въпроса:


чака ли ни голяма инфлация?


Без растеж това е малко вероятно, по-скоро е възможна дефлация. В тази посока ще играят и факторите безработица и слабо потребителско търсене. Това не изключва значителен ръст на цените на някои временно дефицитни стоки, за чиято доставка Европа е зависела от други континенти, но едва ли и продължително висока инфлация. А от нейните стойности ще зависи и политиката на "печатницата" на ЕЦБ.


Възстановяването на Европа, включително на България, минава през различни фази и във всяка една от тях ще е нужен различен "коктейл" от инструменти. В момента ключова е спасителната помощ за ликвидността на фирмите, за да оцелеят, и запазването - колкото е възможно - на работните места.


Аналогията между фирмите и хората не е без основание: за да запазиш човешкия живот е нужна бърза медицинска помощ и всяко закъснение може да е фатално, а за раждането на нов човек са нужни поне девет месеца. Така е и при фирмите с голяма заетост - по-евтино и за държавите, и обществата е да бъдат поддържани няколко месеца по време на кризата, отколкото оставени да фалират и бъдат ликвидирани мениджърски екипи, пазарен дял, технологично и организационно ноу-хау, експертиза и др. Това се разбира добре в повечето страни в ЕС, но не е така у нас - ако съдим по бенефициентите, размера и скоростта на предоставените помощни пакети от правителството.


Тук е критична ролята на ЕЦБ, защото тя разширява слабите фискални възможности на повечето бюджети на държавите да осигурят спасителните пакети. И в тази връзка - най-добрата новина за България в кризата е влизането й в чакалнята на Еврозоната и договарянето на суапова линия за ликвидна помощ на БНБ от ЕЦБ.
След "бързата помощ", критично за бъдещето на европейската и българската икономика в частност е


политиката за иновациите.


Изоставането на Европа в дигиталните технологии и изкуствения интелект спрямо Китай и САЩ е драстично. На практика информационният обмен в Европа се случва основно през американските дигитални платформи. А ако се наложи китайската 5G технология за пренос на данни - основата на информационната икономика - Европа ще се окаже под двойна зависимост. Дори тройна, ако не вземе ефективни мерки срещу руските фалшиви новини и кибератаки.


Проблемът в момента не е, че няма иновации, колкото че те не могат да станат устойчиви бизнес модели. Причините са много: липсата на адекватни финансови инструменти за подкрепа на стартъпите; възможността на основно американски фирми да изкупуват иновациите още на ранна фаза чрез предоставяне на финансиране и не на последно място - прекалено сложният начин за мащабиране и комерсиализиране на иновациите в ЕС, заради многобройните и тежки бюрократични спънки на уж единния пазар. Не бива да се пропускат и спънките по сливания и придобивания в рамките на ЕС, които да създадат европейски шампиони - компании, които да върнат изгубеното място на Европа в топ компаниите на света.


Освен насърчаване на иновациите, пречките на единния пазар могат да бъдат заобиколени със създаването на компании с европейска юрисдикция, т.е. да не бъдат подвластни на някое национално правителство, а да плащат данъци на и контролират от Европейската комисия. Така много бързо ЕС ще стане адекватен на нуждите за консолидация на ресурсите в частния сектор, за да стане конкурентоспособен в световен мащаб.


Сегашната криза неочаквано ни приближи към осъзнаване смисъла на Зелената сделка. Пандемията ре-аранжира плановете и инструментите за постигане на целите й. Част от мобилизирания бюджет от 1 трилион евро се пренасочи към справянето с последиците от здравната и икономическата криза. Защото здравето и благосъстоянието на хората в устойчива околна среда е именно крайната цел и на Зелената сделка.


Но има и нещо друго важно.


Зелената сделка стана следващата голяма обединяваща кауза на ЕС,


който беше загубил посока след постигането на целта за създаването на обща валута преди 20 години. Сега корона-кризата - въпреки разединението в началото - е един огромен шанс за сплотяване на ЕС около общ дневен ред. Защото, парадоксално, нищо не прави проблемите на всички страни така общи, както една дълбока криза като сегашната. А с това и необходимостта от общи решения и стратегия за реализирането им.


Тези проблеми са осъзнати и в момента вече работят или се подготвят много нови финансови инструменти за подкрепа, които да достигнат до истинските иноватори, прескачайки бюрократичните звена най-вече в националните държави. Проблемите на Европа идват именно от националните държави, а не толкова от Брюксел, който на практика изпълнява волята на националните лидери или чака тяхната решимост за по-тясна интеграция, както по посока на единния пазар, така и по линия на бюджетните политики. В тази посока са нужни кардинални реформи в ЕС по предоставяне на повече правомощия на Европейския парламент и Европейската комисия, които в по-голяма степен да бъдат отчетни на европейските граждани, вместо на националните лидери в Европейския съвет.


Това е и ахилесовата пета на ЕС - липсата на ефективна държава, която да е конкурентоспособна на САЩ и Китай. Досега луфтовете се обираха само от ЕЦБ, вкл. чрез политиката на отрицателни лихви. Но само монетарната политика не стига. Затова и планът за издаването на общи облигации за 857 млрд. евро от името на целия ЕС се смята за един от най-големите успехи в неговата интеграция. Беше постигнато съгласие за предоставянето на близо 390 млрд. евро като помощи, вместо кредити към най-засегнатите от пандемията страни. Това може да се смята за началото на обща фискална политика, чиято липса създава огромни рискове пред самата Еврозона.


ЕС взе това фундаментално за бъдещето си решение във време разделно: дали да продължава с утопията за способностите на отделните национални държави да се справят с все по-честите глобални кризи или да поеме смело курс към ускорена евроинтеграция и квази-федерация, за да бъде конкурентен играч в световната геополитика в защита на собствените си интереси.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Всеки се упражнява както му дойде! Лекарите изказват кай от кой по-противоположни прогнози за развитието на епидемията, икономистите изказват най-невероятни и катастрофални предвиждания, астролозите са обхванати от вълна на апокалипсиси и катастрофи! Е, все някой ще се окаже прав, но това не значи, че е експерт. Просто ТОТО!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2937 Весело

  Хубав текст, информативен и неутрален.

 3. 3 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  Разбрахме! Опростено, националните държави пречат и спъват преодоляването на кризата в Европа. Дайте повече власт и права на бюрократите в Брюксел, а те ще се отчитат пряко пред хората, за които се грижат (дали)?! И с бодри крачки отиваме към светлото бъдеще на ЕССР.

 4. 4 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 813 Неутрално

  Щом купуваме Ф-ки значи може "болен здрав да носи"

 5. 5 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  И да допълня. За предстоящата (тогава) криза, се говореше още лятото миналата година. С определение - финансова и икономическа. Първите признаци бяха още преди новогодишните празници. А от управляващите се излъчваше оптимизъм, колко сме добре всъщност. Е, видя се.

 6. 6 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 769 Неутрално

  "Преди век имаме дълбока криза на "чистия капитализъм" и "свободния пазар", който се счупва и кризата трае, докато се намери ново равновесие между съвкупното търсене и предлагане с помощта на държавата като икономически агент."

  Това не е вярно. Има редица проучвания и анализи на Милтън Фридман, който оборва тази теза. "Великата депресия" е плод на грешна политика от страна на Федералния резерв, който е имал всички лостове да я предотврати или поне да я ограничи в зародиш. Т.е. имаме неправилен контрол на държавата (с пълномощията, дадени още при създаването на САЩ), а не някакви гадни капиталисти и частници, които са счупили системата.

 7. 7 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":

  Колко беше?

  Bukalemun
 8. 8 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  Аз съм спокоен.
  Школата на умнокрасивите начело с боевбисер неминуемо ще смачкат всяка криза както е видно, че разбират от всичко.
  Особено чакаме със затаен дъх анализите на Роси

 9. 9 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  Причините за Голямата депресия са алчност и глупост. За тази от 2007г. - също.
  В резултат на Голямата депресия е заличена 48% от американската икономика. Но САЩ много бързо се възстановяват и надминават нивото на икономиката си отпреди Голямата депресия.

 10. 10 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2264 Весело

  До коментар [#7] от "eti mehter":

  Имаш още малко време да си стегнеш бохчата и да избягаш от големият анадолски глад:)
  Да почнеш да пишеш от Добрич:)

 11. 11 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2930 Неутрално

  Напечатаните пари дето им викат "количествените улеснения" са кризата, нищо общо ни с голямата депресия, нито с пандемия.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 12. 12 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Весело

  До коментар [#10] от "Да вярваме на истината":

  Що бе..... Турция ке падне ли....?

  Bukalemun
 13. 13 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2374 Неутрално

  Няма по-голяма депресия от това да се събудиш рано сутрин и да четеш за настъпващата голяма икономическа депресия....

 14. 14 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2374 Весело

  До коментар [#12] от "eti mehter":


  А като започне и Ети-то да ти говори за Турция.. и още по-голяма депресия ...
  Тя лирата стана 0.20 ст. вече...

 15. 15 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Въртят, сучат и накрая вместо парите за възстановяване да стигнат до засегнатите сектори и засегнатите европейски данъкоплатци, ти обясняват, че трябвало да се дадат на зелените мошеници, за да се крепят градусите и леда в Антарктика. И така щяло да се спасим, ама иначе се опасявали, че Китай, който прави обратното, бил ни изпреварил технологично и почти нямало да усети кризата. Хем Зелената сделка била спасението, хем страни като САЩ и Китай, които нямат никакво намерение да изпълняват подобни безумия, щели да са лидери. Никаква логика, само алчност да се докопат парите на данъкоплатците.

 16. 16 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2264 Весело

  До коментар [#12] от "eti mehter":

  Турция няма да падне. Само малко глад ще има:)

 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Весело

  До коментар [#14] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Нека да е 0,01 стотинка..... :).....
  Ако и под тази статия не сте разбрали (ти и габровеца).....колко подвеждащи и илюзорни са съвременните индекси за стабилна икономика.....няма да го разберете никога....

  Bukalemun
 18. 18 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  До коментар [#17] от "eti mehter":

  Ети,да те питам кога Ердоган ще посети папата? Нали папата беше първи гост в новият дворец на Ердоган? Би трябвало реципрочно Ватикана да покани Ердо.

 19. 19 Профил на Мишо Петров
  Мишо Петров
  Рейтинг: 26 Неутрално

  САЩ и Китай са на финала. Европа падна от Англия. Турция изпотроши съблекалните...

 20. 20 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  До коментар [#17] от "eti mehter":

  Тъй тъй:)
  Прав си. Ние сме тъпи. И грозни. Чакам с нетърпение икономическият ти труд да се обучим на темата.

 21. 21 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 373 Весело

  Най ми харесаха разсъжденията на автора по отношение на инфлацията. Нямало да има такова нещо - сичко е точно. Централните банки в световен мащаб за няма и 6 месеца наляха нови 25 трилиона фиат в системата, ама вие не се бойте инфлация няма, няма и да има.
  Е да, пазарната капитализация на разни корпорацийки скочи 2-3 пъти за тия 6 месеца на пук на всякакви фундаментални показатели (Тесла например в момента "тежат" колкото целия автомобилен сектор на планетата); златото се изстреля в космоса, ама вие не се бойте - то тва не е инфлация.
  Тея хора напоследък икономиката я обърнаха ептен на тълкувателна наука - всеки си я гадае както му изнася. Бетер шаманите от първобитно - общинния строй - колим петел и гадаем по карантията, ама се така, че на големия господар за изглежда че ще му върви максимално

 22. 22 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  До коментар [#18] от "deaf":

  На времето, Папата посети Турция....преди Ердо да го направи във Ватикана.
  Тогава бе нарушено едно хилядолетно табу.....
  Благодарение на ислямиста Ердоан.... Папата и Бартоломеос седнах на една маса.....

  Bukalemun
 23. 23 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  До коментар [#18] от "deaf":

  Пардон.
  Ердо също посети Ватикана

  Bukalemun
 24. 24 Профил на erg31570932
  erg31570932
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ЗАщо не пише нищо за съдия Ейми Барет. Вече е Върховен съдия. Победа за Тръмп!

 25. 25 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1839 Неутрално

  Кризите движат обществата. Проблема е, че са болезнени щото носят промяна. Обществата отдавна трябваше да почнат да се променят заради глобализацията, обаче се караше по инерция, щото гласоподавателите да не се стресират и да пускат "правилните" бюлетини. Е, в средновековието е била Чумата, днес е Ковид, ама ефекта е все един и същ — размера на търговския обмен върви заедно с размерите на риска от епидемии и още няколко съпътстващи главоболия (примерно привнесените видове животни). Просто ще се наложи да балансираме системата отново. Ще се промени и начина на живот, щото ще се промени икономиката, здравеопазването, образованието, пътуванията...
  Та ще е тегаво и ще боли, ама няма друг начин, щом чакаш Неволята да ти оправи каруцата.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 26. 26 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 281 Неутрално

  А някой няма ли да си зададе въпрос що за икономическа система е тази, която буквално изисква човешки жертвоприношения в мащаби от десетки милиони умрели и още пъти по-толкова с трайни увреждания?

  За какво точно имаме "икономика", особено пък "пазарна" и "капиталистическа" такава, ако ще е така?

  Защото няма никаква рационална причина да има икономическа криза в момента -- никакъв продуктивен капитал не е разрушен, нито е имало война, нито е имало някакво гигантско разрушително природно бедствие.

 27. 27 Профил на The Shadow
  The Shadow
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  Икономиката, глупако!
  Заради вашите истерии по един скапан бацил десетилетие няма да можем да излезем от икономическата дупка, в която сами се вкарахме.

  “In a world of 7 billion people, we, 500 million Europeans, will have to stick together, or European prosperity and values will both go down the drain” A.Merkel
 28. 28 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 803 Неутрално

  До коментар [#16] от "Да вярваме на истината":

  явно не си ходил скоро в турция там глад няма как да има защото си произвеждат в изобилие всичко и то на много ниски цени .виж в страни като б-я ,която чака да внесе за да яде глад може и да има особено ако се продължи с безразборното печатане и раздаване на пари

 29. 29 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 803 Неутрално

  До коментар [#21] от "Драгомир Дончев":
  ++++++++++.отличен коментар ,поздрави

 30. 30 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Не, не идва. Но идва глобална трансформация на икономиката.

  1. Елиминиране на фактора Китай.
  2. По-малко развлечения - кино, кръчми, дискотеки, футбол и т.н.
  3. По-малко дрехи, особено в бизнес клас. Изобщо по-малко от всичко свързано с бизнес етикета.
  4. По-малко пътувания.
  5. По-малко ресторанти и хотели.
  6. Повече медицина.
  7. Повече дезинфектанти, маски и т.н.
  8. Повече потребяване на местна продукция.
  9. Реиндустриализация на Европа.
  10. Повече потребяване на пресни локални храни - плодове, зеленчуци.
  11. Повече second hand за всичко.

  Общо взето, това са нещата.

  The best way to predict the future is to invent it.
 31. 31 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  Сега е добър момент за врачките. Който налучка, после ще издава книги и изнася лекции.

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 32. 32 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2433 Неутрално

  До коментар [#30] от "EU defender":

  В общии линии повече работа и мизерия и по-малко свободно време и почивка за хората. Това ли ти е мечтата?

 33. 33 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 703 Весело

  До коментар [#32] от "Billy Pilgrim":

  Това е бъдещето. И ти нищо не можеш да направиш срещу него, само да хленчиш, мрънкаш и да удряш с краче. Ти си от лузърите. Всъщност винаги си бил. :)

  The best way to predict the future is to invent it.
 34. 34 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 406 Неутрално

  Няма по-голяма депресия от това да се събудиш рано сутрин и да четеш за настъпващата голяма икономическа депресия....
  —цитат от коментар 13 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Всеки анализатор или доктор има за цел да ни хвърли в истинска медицинска депресия и да ни удари в земята с "мъдрите" си анализи. Каквото е предвидено да стане, то ще се случи и без участието на тези "мъдреци".

 35. 35 Профил на xyi25666099
  xyi25666099
  Рейтинг: 253 Неутрално

  Интересно е госин Кънев коя ваксина чака

  1. Руската да втаса
  2. Оксфорската да дойде
  3. Българската да се изтества
  4. Американската, Тръмпето да я пусне
  5. Китайската да почне да се създава.

  Ако е прав във твърдението
  Изоставането на Европа в дигиталните технологии и изкуствения интелект спрямо Китай и САЩ е драстично.
  Трябва да каже смело НЬЕ на номер 2.

  "Дневник" следи в реално време събитията около сблъсъците между институциите и протестите срещу правителството и главния прокурор, които навлизат в 266-cтия си ден
 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7220 Неутрално

  До коментар [#4] от "hasmokar":

  Щом даваме 3 млрд. за руски, напълно ненужни на България тръби, няма страшно.

 37. 37 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 813 Неутрално

  До коментар [#4] от "hasmokar":Щом даваме 3 млрд. за руски, напълно ненужни на България тръби, няма страшно.
  —цитат от коментар 36 на Роси


  Тръбите са потенциален транзит,на непозлатен шистов втечнен газ, а Ф-ките само за селфи,на голо дупе.

 38. 38 Профил на The Shadow
  The Shadow
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  Това е бъдещето. И ти нищо не можеш да направиш срещу него, само да хленчиш, мрънкаш и да удряш с краче. Ти си от лузърите. Всъщност винаги си бил. :)
  —цитат от коментар 33 на EU defender


  Не знам защо си си сложил това име и този аватар.
  Нищо ЕУ дифендърско няма в теб, мечтаеш си за някакви диктатури и де факто за края на европейския начин на живот.
  За щастие бълнуванията ти не са бъдещето и никога не могат да бъдат.

  “In a world of 7 billion people, we, 500 million Europeans, will have to stick together, or European prosperity and values will both go down the drain” A.Merkel
 39. 39 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1325 Неутрално

  Аха да ми хареса и....конец фильма.
  Пак измама. Опит за измама.

  .............. Проблемите на Европа идват именно от националните държави, а не толкова от Брюксел, който на практика изпълнява волята на националните лидери.........

  Това е най-голямата измама на този мислител. Трябва да е взел много пари за да измисли такава колосна идиотщина.

  Що се отнася за икономиката и депресията то тя е факт вече. Просто в момента още си разопакова багажа и не е започнала истинската си работа.

  Греши автора и за инфлацията. Ще има хиперинфлация не от типа 97-ма/Виденов.
  Не, ще бъде от типа Германия от първото десетилетие на 20-ти век. Това вече наистина, заради кризата с Пандемията.

  В мътната вода, обаче Брюксел под натиска на Съвета на Европа, на ООН, на Уницефки и други ще се опитат да наложат Нов Световен Ред, който, обаче ще е срещу всички държави от ЕС и срещу САЩ. Ще се опитат да унищожат националната идентичност на всички държави придружено с фалшиво, вредно ограбено образование на децата като причината е проста. До 15 години да има все по-необразован народ, който лесно се управлява. Лесно ще му бъдат налагани всякакъв вид ограничения.

  Целият им план, обаче е заложен върху загубата на Тръмп на изборите след седмица.
  Ако спечели се провалят. По всяка вероятност завинаги.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 40. 40 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Момъка е написал бая глупости тук. Кризата която идва няма да има нищо общо с 1929 нито с 2008 година. Икономическата криза която идва е предизвикана от глобалните елити, които са натрупали 250 трилиона долара дълг и сега някой трябва да ги плаща. Господина не казва нищо по въпроса че почти всяка държава в света е на 100% дълг спрямо БВП то си.

  И не 1929 не е криза на капитализма а е криза на социализма, защото е предизвикана от плановата икономика причинена от федералния резерв. И сега след почти 100 години кризата която се задава е причинена от федералния резерв и неговите метастази централните банки по света.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 41. 41 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 683 Неутрално

  До 39.
  Точно.Ако настоящия Президент на САЩ спечели,"стария" капитализъм ще се възроди и Китай ще загуби съревнованието и ще изостане икономически и политически,защото бумът в икономиката,ще даде възможност на запада да облекчи системата,като намали работното време на жените и създаде условия за по голяма раждаемост,повече свободно време за тях и по сигурни семейни доходи(повече домашна работа и работа от вкъщи и повече време за отглеждане и възпитание на децата)обратно на тенденцията в Китай,както след ВСВ. И по малко мигранти естествено.

 42. 42 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1839 Неутрално

  До коментар [#39] от "Росен съм аз а Путлер да спасява Русия":

  Донякъде е вярно, освен в частта "прост народ лесно се управлява". Не, напротив, простия народ е като стадо — нЕма разум а само чувства. При това само основни чувства, като глад, страх и нЕкакво галене на егото. Та политиците знаят, че чувствата трудно се управляват, нямат логика и никаква идея за самосъхранение, та ако си отгледат народ-стадо, то си докарват над 90% вероятност някой от опозицията да уплаши стадото, а то да се юрне и да прегази управляващите овчари. Ако искаш примери, най-прясно в Либия. Три стада бяха обединени в общо стадо под страх от голяма гега, ама като няма гега и стадата се счепкаха и в момента няма овчар, дето да дои и стриже трите стада. Въобще из африканско с лопата да ги ринеш такива примери за прости хора, дето "ни се кара ни се води" и тамошните овчари стоят гладни и често-често ги сгазват буквално...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 43. 43 Профил на Black Label
  Black Label
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Даже онази голяма депресия ще ни се стори малка, на фона на задаващата се...

 44. 44 Профил на svv03688321
  svv03688321
  Рейтинг: 204 Неутрално

  Само победа на Тръмп ще предотврати света от депресия и рицесия която е неизбежна при Байден защото заканите му за увеличение на данъците ще изхвърли много малки бизнеси извън бизнес други ще предпочетат Азия,Китай и другате да произвеждат стоките си за да останат в бизнес и бъдат в печалба. Това неминуемо ще направи Китай още по силна но това ще е добре за Байден защото по вече $$$$$$ ще влезнат във фамилията му.
  Ако Америка е депресия Европа ще е също така и така и България затова любимците на Байден да се задоволят с загубата му от сега преди да изстрадат истинската криза която няма да ги заобиколи или избегне. Ако мислите за бъдещето си и не ви се рискува застанете само зад Тръмп за да избегнете най голямото зло което може да ви се случи.

 45. 45 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1474 Неутрално

  Аха да ми хареса и....конец фильма. Пак измама. Опит за измама............... Проблемите на Европа идват именно от националните държави, а не толкова от Брюксел, който на практика изпълнява волята на националните лидери.........Това е най-голямата измама на този мислител. Трябва да е взел много пари за да измисли такава колосна идиотщина.Що се отнася за икономиката и депресията то тя е факт вече. Просто в момента още си разопакова багажа и не е започнала истинската си работа.Греши автора и за инфлацията. Ще има хиперинфлация не от типа 97-ма/Виденов.Не, ще бъде от типа Германия от първото десетилетие на 20-ти век. Това вече наистина, заради кризата с Пандемията.В мътната вода, обаче Брюксел под натиска на Съвета на Европа, на ООН, на Уницефки и други ще се опитат да наложат Нов Световен Ред, който, обаче ще е срещу всички държави от ЕС и срещу САЩ. Ще се опитат да унищожат националната идентичност на всички държави придружено с фалшиво, вредно ограбено образование на децата като причината е проста. До 15 години да има все по-необразован народ, който лесно се управлява. Лесно ще му бъдат налагани всякакъв вид ограничения.Целият им план, обаче е заложен върху загубата на Тръмп на изборите след седмица.Ако спечели се провалят. По всяка вероятност завинаги.
  —цитат от коментар 39 на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия


  Защо завинаги? Оранжевият вечно ли ще я кара така?

 46. 46 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3868 Неутрално

  Никой не знае колко дълга и тежка ще е сегашната криза , но със сигурност всички световни "играчи" ще излязат от нея с по-големи дългове!Най-важното е ЕС да излезе в по-добри позиции , отколкото преди кризата!

 47. 47 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 803 Неутрално

  До коментар [#33] от "EU defender":

  е...ал съм ти бъдещето .връщам се в миналото харесва ми да съм лузър ,за мен лузърита са такива като вас

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK