Не бюджет, а илюзия. Как публичните финанси се върнаха в 80-те години

През 80-те години държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението.

© Личен архив на Калин Тодоров

През 80-те години държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението.Анализът е препубликуван от "Свободна Европа".


"Те безразсъдно пренебрегнаха предупрежденията на икономистите. Реформираха данъчното облагане в конфискация и отчуждаване; провъзгласиха безразсъдните разходи за най-добрия метод за увеличаване на богатството и благосъстоянието.".


Лудвиг фон Мизес. "Всесилната държава". София, изд. МаК, 2016
Кольо Парамов и Любомир Дацов са прави: бюджетът за следващата година е съставен с изцяло нов подход. Кольо се радва, че бюджетът е "амбициозен" и че новите (засега) над 10 млрд. лв. заем няма да стигнат. Кристалина Георгиева не вижда проблем да се вземат нови държавни заеми. Любо изглежда разтревожен: на този бюджет "не може да бъде дадено друго определение, освен "трябва да останем на власт на всяка цена, пък ще му мислим след 2021 година".


Министерство на вземането и министерство на даването


Не е за вярване, че управлението на публичните финанси на България с ентусиазъм се връща към 1980-те години. Случайно е, че тъкмо тогава започва и кариерата на сегашния министър на финансите в повереното му министерство.


Новият подход е в сравнение с последните 30 години, особено времето след март 1997 г. От Постановление №44 от 19 март 1991 г. "за намаляване на бюджетните разходи" до 21 октомври тази година (публикуването на проектобюджета за 2021 и рамката му до 2023) принцип на публичните финанси е срещу разходите на правителството да има осигурени данъчни приходи. Според утвърдената традиция, а и по закона за публичните финанси (ЗПФ), двете страни на уравнението "вземане - даване" трябва да си съответстват. Липсата на пълно съответствие се смята за временно явление.


Дългосрочната устойчивост на бюджета ("поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на държавата или за способността за покриване на задължения") е заложена като принцип на управлението му от Закона за публичните финанси. Неговият чл. 27, ал.4 допуска бюджетен дефицит по консолидираната (тоест от всички сметки) фискална програма до 2% от БВП, освен при извънредни обстоятелства и при положение, че не надвишава 3% от БВП, както и ако има "мерки за ежегодното му намаление до постигане на нулево или положително бюджетно салдо".


Вече 30 години всички молители виждат Министерството на финансите като "министерство на вземането" - то събира средства за раздаване от данъкоплатците и е техен пазител с временни изключения преди 1997 г. От следващите 23 години три години са с дефицит над 2% от БВП (2009-2010 г. - глобална рецесия и 2014 г. с -5.5%, заради изплащането на гарантираните спестявания в КТБ). От другите само една година е с дефицит 2% от БВП (2011), пет са с дефицит по-малък от 1.5%. Бюджетното салдо е положително дори в такива трудни години като 1997-1999 г.


В същото време се намаляват преките данъци.


Резултат: постепенно се възстановяват пенсиите и спестяванията, изчезнали в хиперинфлацията от 1996 и началото на 1997 г., изплатен е външният дълг на правителството (основно натрупан преди 1990 г., над 80% от БВП в началото на периода и с високи лихви от приблизително 6% до 2005 г.) и остават пари за комфортно плащане на "Росатом" от 1.2 млрд. лв. през 2016 г., заради проекта АЕЦ "Белене". Тази традиция е на път да изчезне през тази и следващите седмици.


Илюзиите на раздаването


При вземане на средства от данъкоплатците, прекарването им през държавата и връщането им обратно към първоизточника, количеството им не се увеличава. Независимо от амбициите и разказа за тях.


Затова годишният ръст на преразпределянето (разходите в бюджета) не би трябвало да надхвърлят предполагаемия растеж на БВП за периода на планиране. Тази логика не е безупречна, но няма по-добра и такова е правилото според чл. 26 от ЗПФ.


Фискалните правила на ЕС в момента са отменени от Европейската комисия до края на 2021 г. заради пандемията. Но това не означава, че цялата логика на планиране на бюджетите е отменена.


Ето няколко примера за илюзорно оправдаване на правителствения подход за бюджет 2021.


1. За да изглежда всичко обосновано, концепцията на бюджета за 2021 г. използва средствата на макроикономиката. Широката публика не я разбира. Първата хватка за създаване на илюзии е времето за обсъждане - 48 часа. Но професионални оценки са вече направени от Фискалния съвет (дипломатично), както и от Стефан Стоянов, Петър Ганев, Лъчезар Богданов, Димитър Чобанов и много други.


2. Разликата между най-оптимистичния и най-песимистичния сценарий за поведение на икономиката през 2020 г. е в диапазона от -3.5% до -13.1% спад на БВП. Направихме преглед на предвижданията си и засега няма причина да променяме прогнозата си от -7% от БВП.


3. По нищо не личи правителството да взема предвид такива дреболии като загубата на работно време поради карантинирани хора - около 0.5% от БВП (към днешна дата). Не е отчетен и риск от края на ваканцията по обслужване на кредитни задължения (която изтича скоро), нито пък от поведението на междуфирмената задлъжнялост и вероятността от фалити.


За да излязат сметките, прогнозата за спад на БВП през тази година е 3%. Всички други предвиждания са за много по-рязък спад на БВП: Световна банка -5.1%, МВФ -3.9%, Европейската комисия -7.1% и БНБ -5.5%. А правителството смята, че спадът в икономиката е вече спрял.


4. Друга илюзия е, че бюджетът е такъв заради пандемията.


При 11 млрд. лв. фискален резерв през февруари имаше огромно място за маневриране: отлагане на плащането на корпоративен и дивидентен данък (3 млрд. лв.) с положителен ефект за БВП от 0.5-1 млрд. лв.; плащания и обезщетения от НОИ (1.5 млрд. лв.); 0.6 млрд. лв. за финансиране на здравеопазването (включително ранно и масово тестване); 0.2-0.3 млрд. лв. за дофинансиране на образователната инфраструктура. Отделно би следвало да се облекчат регулаторни процедури и да се подобри работата на общинската и централна администрация.


Вместо това се заделят средства за ненужни проекти и разходи: от АЕЦ "Белене", през държавни ВиК компания и верига бензиностанции, увеличаване на заплати на народни представители и държавна администрация, до поръчки на военна техника.


5. Неизвестността на случващото се изискваше и емисия на нов дълг. Въпросът е за какво той ще се използва. Засега, пак за да излязат сметките, както посочи Стефан Стоянов, се предвижда ръст на приходите - 47.65 млрд. лв., без прецедент, над 4 млрд. повече от приходите за 2020г. и 3.6 млрд. повече от 2019 г. От това също личи, че отрицателните стопански ефекти на COVID-19 се приемат за приключили.


Това се прави, за да изглеждат обещаващо сметките по обслужването на правителствения дълг. Вярно е, че те представят относително ниско ниво - 40.5 млрд. лв., или 29.4% от заложения в изчисленията БВП за 2023 г. Очевидно е също, че сега новите дългове са дългосрочни и с немислим преди нисък - до нереалност за преценката на риска - лихвен процент. Но не е вярно, че новият дълг ще бъде само 10.3 млрд. лв.


Както посочва Лъчезар Богданов, "освен финансирането на заложените нови дефицити до 2023 г. от малко над 10 млрд. лв., държавата трябва да изплати и стари задължения от около 1 млрд. през 2021 г., близо 3 млрд. през 2022 и 2023 г. и около 3,4 млрд. през 2024 г. Така новите емисии дълг трябва да надхвърлят 20,5 млрд. лева. И въпросът е доколко пазарите - т.е. кредиторите - ще запазят доверие в средносрочната и дългосрочната устойчивост на длъжника България."


Мнима социалност


6. Не е вярно и че бюджетът е социален. Така смятат г-н Парамов и неизвестно защо някои синдикати. Тук първият проблем е обслужването на самия дълг.


Дори и да се предположи, че споменатите държавни проекти работят безупречно, на печалба и няма непосилни стопански негативи от пандемията, при нереалистични прогнози за поведението на икономиката, няма много начини да убедиш кредиторите. Онова, което много вероятно ще се случи, е за 2022 г. да се променят нагоре преките данъци, за да се демонстрира на хартия, че ще има достатъчно приходи в бюджета.


Най-вероятният ефект ще е намаляване на приходите и по-малко инвестиции, по-малко работни места от очакваното (индикативните стойности тук също са прекомерно оптимистични) и по-малко приходи в НОИ.


6.1. Важно е да се има предвид кой финансира преразпределението.


В различна степен в това качество през 2019 г. са 115 хил. работодатели, 215 хил. самонаети и 2.2 млн. работещи в частния сектор. Тези 2.5 млн. данъкоплатци нетно кредитират 3.5 млн. заети в бюджетния сектор, в държавните предприятия, училища, университети, болници, безработни, полицаи, армейци, пенсионери, народни представители, държавни и общински служители и самите себе си. Тези кредитори са основните губещи и от пандемията, и от неразумното управление на публичните финанси.


При конфискационен спрямо тях елемент на преките данъци, те ще започнат да избягват данъци. Същото ще стане и при необлагаем минимум на равния данък доход, предлаган от БСП и КНСБ. Между 100 и 300 хиляди ще предпочетат да се скрият под неговия праг.


7. Някои от изброените бенефициенти изобщо не са засегнати от пандемията, загубили работа или доход. Увеличаването на разходите в бюджет 2021 увеличава доходите на бенефициентите, но не и на спомоществователите на държавния бюджет. Не е измислен начин да се преразпредели доход, който не е произведен.


Петър Ганев подробно описа отрицателните въздействия от увеличаване на доходите на бенефициентите, пенсионерите (с 1.7-1.8% от БВП принос към дефицита) и безсмислието на поголовното раздаване на надбавки за деца (0.3% принос към дефицита).


Асоциацията на индустриалния капитал още по-подробно разясни изключително вредните последици на увеличаването на минималната работна заплата (МРЗ) върху заетостта. Те ще са най-тежки при най-бедните, по-малко образованите и при циганите. Ромите и без друго са 4-5 пъти по-мразени от мюсюлманите - следващата по неприемане група от населението, както показа едно проучване на "Алфа Рисърч" и Евгения Иванова през януари.


Само на пръв поглед пенсионерите "печелят". Според новия бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) финансирането на пенсии от данъкоплатците за 2021 г. се увеличава с 50%, с над 2 млрд. лв. (приблизително 1.6% от БВП, но зависи). А увеличението на приходите на НОИ с 3.8% е прекалено оптимистично.


Вероятният ефект ще е натиск за увеличаване на данъците. Тогава се връщаме в сценария, описан по-горе в т. 6. Плюс дългосрочно демотивиране на приноса на по-младите и конкурентни съсловия в ДОО.


Част от "социалните" мерки се предвижда да приключат през 2021 г. Приключването също е на хартия, за да изглежда добре дефицитът след това.


8. Не ще помогнат и европейските субсидии.


Правителствените разходи от средно 37-38% от БВП след 2010 г. достигат 42.2% и вероятно ще се променят нагоре. Това ще поражда недоверие у кредиторите.


Изобщо сегашните успехи в поемането на нов дълг се дължат на паричната политика на ЕЦБ, субсидиите и кредитите от ЕС. Фискалният съвет описва заделените средства за България като 10-11 млрд. евро (40% заеми), но споменава, че от тях се оползотворяват по 45%. По стари оценки на Съвета и Световната банка ефективността на използването на субсидиите от ЕС е съмнителна. Според мен те повече вредят, отколкото помагат.


Както при натрупването на дълга на Гърция, тези трансфери дават илюзията за "европейски" заслон от фалит по държавни дългове. Тази илюзия също ни връща към 1980-те години.


Аналогиите с 80-те


През 80-те години държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението. Консолидираните (включително лихвите) правителствени разходи отиват отвъд 40% от БВП и постепенно се доближават до 60%. Причина за това е изчезналата вяра, че СССР ще финансира плащанията по външния дълг.


БКП моли това да се случи и България получава блокове в АЕЦ "Козлодуй", "Белене" като проект (в средата на 80-те отхвърлен порази сеизмичен риск, но върнат в плановете по настояване на държавния глава), "Радомир" и пр. През 1981 г. е измислена програма за стимулиране на растежа с 2.95 млрд. лв. Тя не дава резултат. Ръстът на заплатите не съответства на "достатъчно високо нарастване на обществената производителност на труда", казва отчетът на БНБ за 1985 г. (След 2010 г. години наред ръстът на МРЗ е 2.3 пъти по-бърз от ръста на БВП.)


По това време също е измислен нов подход към банките и държавните предприятия. През 1986 г. "системата за самозадоволяване на населението заема важно място в изпълнението на програмата на партията за по-нататъшно повишаване жизненото равнище на народа."


Има и някои разлики: лихвите по държавни заеми тогава се повишават от 10 на 17%. Вътрешният враг са турците, а не ромите. Ясни са и външните врагове тогава, а сега няма яснота. Освен може би за Северна Македония.


Населението тогава няма и не може да има никаква представа за състоянието на публичните финанси. Архивите не са публични, а сега са достъпни. Пък и парламентът още не беше се преместил в къщата на БКП.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (72)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  Цитат:

  "Бюджетът не е социален"

  След което очаквах Станчев да даде доказателства,че бюджетът не е социален,но нъцки - няма.

 4. 4 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2266 Неутрално

  Има общи неща спрямо 1980 в бюджетите и целите на държавата ,най общото е ,че същата партия и нейните наследници са на същите си места вече 40 години и ни управляват по същия брутален начин ,само дето ,който не му харесва ,може да напусне държавата и другата разлика ,че не ни финансира братския СССР ,а ЕС , братята само ни одрусват с високи цени на енергоносителите ,все пак и те трябва да хванат малко аванта от Европата , а друг е въпроса ,че авантата е за сметка на народа .

 5. 5 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3118 Весело

  Снимката на Бай Тошо с овчарите удивително напомня на онази на Борисов и финансовия министър от кравефермата....
  Дано нещата не свършат по същия начин като при Бай Тошо.

 6. 6 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  До коментар [#4] от "edin drugii":

  Лъжеш! СССР не само,че не ни е финансирал,но и ни е ограбвал! Пример,Тодор Живков е взел от западни банки над $300млн. за да построи газопровода на българската територия,идващ от СССР.
  Въобще,на човек който твърди,че една държава може да подарява пари на друга държава,значи му хлопа дъската!

 7. 7 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  До коментар [#4] от "edin drugii":

  А да,още една твоя лъжа. Високите цени на тока от ВЕИ например,ги дължим на комуниста Борисов,а не на ЕС. Въобще,между ЕС и България има паритет - получаваме толкова от ЕС,колкото даваме на него.

 8. 8 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  Снимката на Бай Тошо с овчарите удивително напомня на онази на Борисов и финансовия министър от кравефермата....Дано нещата не свършат по същия начин като при Бай Тошо.
  —цитат от коментар 5 на boevbisser  До коментар [#5] от "boevbisser":

  Тоест,за разлика от Бай ти Тошо,искаш Борисов да бъде осъден е вкаран в панделата? Съгласен съм.

 9. 9 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3118 Весело

  До коментар [#8] от "deaf":

  Искам на първо време Борисов да не докара държавните финанси дотам, докъдето ги докара Бай Тошо. А за затвора - нямам мнение, аз разбирам от икономика, по това смея да споделя мнение.

 10. 10 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  Мнооого е блажно да си на власт. МНОООГО, и за това тези които са се докопали до ВЛАСТТА са готови на всичко за да останат на ВЛАСТ.

 11. 11 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  Мнооого е блажно да си на власт. МНОООГО, и за това тези които са се докопали до ВЛАСТТА са готови на всичко за да останат на ВЛАСТ.

 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  До коментар [#9] от "boevbisser":

  Дългът на България към 1989г. е бил към 50% от БВП. Според съветите на ЕС,дългът на държава членка не трябва да надвишава 60% от БВП. Тоест,Бай ти Тошо е управлявал по правилата на днешният ЕС. Комуниста Борисов - също.

 13. 13 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  Чета, чета..... и си задавам въпроса.... какъв щеше да е бюджета, ако в момента управляваше служебен кабинет на РРадев, Нинова, Маямата, Бойкикев и Слави? Ха кажете какъв щеше да е бюджета на тази "алтернатива"? Нямаше да увеличат доходите, нямаше да помогнат на пенсионерите, нямаше да увеличат социалните разходи, щяха да спрат инфраструктурното строителство? Какво щеше да е различно, дайте пример, насока..... Хайде Станчев, баш икономист си!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 14. 14 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1916 Неутрално

  До коментар [#9] от "boevbisser":

  Като разбираш от икономика значи знаел, с повишаване на доходите се стимулира потреблението и оттам най-справедливо икономиката. Елементарен макроикономически анализ.
  Второ как всички страни в ЕС, Канада и САЩ залагат от 10 до 20% дефицит и всички го подкрепят само вие при недостатъчните 5,1% ревете.
  Най-консервативният бюджет в ЕС и САЩ.

 15. 15 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  До коментар [#13] от "chichka":

  При Тройната коалиция пенсиите се увеличаваха доста повече отколкото при Борисов.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#13] от "chichka":При Тройната коалиция пенсиите се увеличаваха доста повече отколкото при Борисов.
  —цитат от коментар 15 на deaf


  А доходите намаляваха! Ай стига глупости вееее! След управление на БСП винаги се възстановяваме поне един мандат!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2633 Весело

  Снимката на др.Живков с животновъдите със сигурност не е от 80-те години на миналия век а от 60-те когато още ходеше с каскет като Геша!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 20. 20 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3118 Любопитно

  Всъщност най- голямата илюзия е за данъчни приходи 3.6 млрд. Повече от 2019 г. Оттам дефицитът става не 5, а 7- 8 %, за останалото изходите са два - влизане в дългова спирала или тежки бюджетни съкращения от следващото правителство. Да се надяваме, че на депутатите им е останал малко здрав разум...

 21. 21 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3280 Неутрално

  През 80-те години държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението."

  Интересно Италия, Франция, Англия ...... за какво ли са взели трлн заеми?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 22. 22 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Неутрално

  През 1984г. външният дълг е 2.1млрд. долара. През 1988г вече 10млрд. Повчето от заемите са краткосрочни и с падежи в началото на 90-те.
  В същото време започват и безумните "социални" реформи. Снижава се възрастта за пенсиониране. Номинално нямаше промяна, но фактически редица професии бяха прехвърлени във втора категория. Започна повишаване на пенсиите "на калпак" . Точно този факт споменават редица пенсионери, когато казват как през 1999г са им "намалили пенсиите".
  И всичко това се правеше стихийно, без сметка, независимо от секретните писма на БНБ, че приходите не отговарят на разходите и платежният баланс е катастрофален.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 23. 23 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":

  Кога БСП НЕ Е управлявала през Прехода,че не се сещам? Не ми отговаряй,всъщност.

 24. 24 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1916 Неутрално

  До коментар [#20] от "boevbisser":

  47,5 милиарда приходи да заложени по КФП в бюджета. При 53 милиарда разходи. Ами ние само от ЕС до 2023 година заради Ковида имаме 8 милиарда помощ грант именно за доходи и подкрепа на ударени сектори. Значи по 2,7 милиарда на година.
  Дефицитът спрямо другите страни е смешен.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 444 Весело

  До коментар [#9] от "boevbisser":Дългът на България към 1989г. е бил към 50% от БВП. Според съветите на ЕС,дългът на държава членка не трябва да надвишава 60% от БВП. Тоест,Бай ти Тошо е управлявал по правилата на днешният ЕС. Комуниста Борисов - също.
  —цитат от коментар 12 на deaf


  Притеснителното е, че Бае Тодар фалира по тези правила. Аржентина фалира при 40% дълг и бордът отиде в небитието. Не помня как беше при Виденов, но не е изключено да видим Баце със сълзи на очи след някоя година да повтаря сценката на Лукавия при спиране на плащанията.

 29. 29 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 972 Весело

  Много е забавно как тук се агитират читателите да не гласуват за едни, които им увеличават доходите, а да гласуват за други, които са против да им увеличават доходите.
  А след поредните избори врякат, че избирателите били прости и не ги разбирали.
  Ми напротив, много добре ви разбират...

  Знанието е сила, информацията - власт
 30. 30 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това е "либерализацията" - приватизиране на печалбите и национализиране на разходите/ дълговете.
  Капиталистът всячески се мъчи да реализира доходност, и да екстернализира разходите си на чужд гръб ;)

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 31. 31 Профил на rvr12572942
  rvr12572942
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Я да спрат само за две години печатниците, та да видим кои ще фалират и кои ще останем.

 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4075 Неутрално

  Снимката напомня за "Златния век" на Бае Тодар, който за 30 години неусетно се преля в "Златния век" на гавазина му.

  И единият, и другият обичаха да общуват с "обикновените трудови хора" и изпитваха естествената неприязън и подозрение на неукия илитерат към образованите съсловия.

  Бае Тодар обикаляше по стъгди и мегдани и махаше с оголена до лакътя от ръкава десница на овчари, доячки, тъкачки, прокатчици и всякакви подставени лица - местни партийни активисти.

  Гавазинът препуска с джипа от пънче на пънче и развива монолози пред възхитени самотно блуждаещи "трудови хора", като дяволито ги подпитва: "Абе, пенсии тука има ли? Вие получИхте ли си пеесте уева? Па кАжете едно мерси бре!"

  Как свършва прикзката е ясно - с поредна назионална катастрофа, истъргана хазна, планини от дългове (които ще ги плащат внуците на "трудовите хора" по пънчетата), а сега и хуманитарна криза заради невзетите мерки срещу Ковида.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4075 Неутрално

  До коментар [#32] от "Norman Granz":

  "назионална ... истъргана" >> наЦионална, иЗстъргана

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1657 Неутрално

  Ще се разбере , след изборите.......( по писъка на засегнатите !).

 35. 35 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 680 Неутрално

  Този Кольо Парамов оня същия Кольо Парамов ли е? Имам пред вид същият който навремето беше уволнен от Иван Костов поради некадърност?

 36. 36 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2308 Неутрално

  Мит е, че в България данъците са ниски за средните доходи. Дори за 2000 евро заплата, което е някъде около средното ниво във Франция и Германия, тук на края на месеца би получил 1-200 лева по-малко. В Италия са по-високи, но в действащите развити икономики са сравними или по-ниски.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 37. 37 Профил на Nik Nikolov
  Nik Nikolov
  Рейтинг: 227 Неутрално

  До коментар [#5] от "boevbisser":

  Нещата вече са там.

 38. 38 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3118 Разстроено

  До коментар [#37] от "Nik Nikolov":

  Ако днес гласуват този позорен бюджет, който плюе на толкова тежко изградената репутация на България като финансово стабилна и предвидима държава - да, вече са там. Сигурно само нашето правителство при толкова влошаваща се обстановка вярва, че:
  - БВП тази година ще падне само с 3 %
  - догодина ще се възстанови с 2.8 %
  - бюджетните приходи 2021 г. чудодейно ще са с 3.6 млрд.лв. над 2019 г.
  Като се стъпи на напълно грешни изходни данни, какъв може да е рузултатът?

 39. 39 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Неутрално

  Пролетта на 1990г. на България вече не и отпускаха кредити, а Луканов трябваше да спечели изборите за ВНС. Валутните постъпления в "несоциалистическа валута" са катастрофални. Цитат от БНБ до ръководството на НРБ:
  "Изпълнението на валутните задачи в несоциалистическа валута през първото полугодие на 1989 г. продължава да създава предпоставки страната ни да изпадне в неплатежоспособност, което ще има крайно неблагоприятно отражение върху икономиката на страната като цяло и ще създаде сериозни социални и политически проблеми. При възложените задачи за 1989 г. на фирмите и стопанските организации за валутни вноски в несоциалистическа валута в абсолютна сума общо 1 млрд. и 436,5 млн. валутни лева за първото полугодие на 1989 г. са реализирани 314,2 млн., което прави 21,8 процента от годишната задач"
  През 1990 г. БВТБ следва да изплати задължения по различни видове кредити и лихви в размер на 3 млрд. и 986,8 млн. долара. За посрещане на тези плащания банката разполага с 1 млрд. и 12,8 млн. долара стратегически валутен резерв.
  Така Луканов обявява мораториум и използва валутния резерв, за да не се "срине" вътрешния пазар преди изборите.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 40. 40 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7389 Неутрално

  Толкова финансови специалисти го оплюха този бюджет, че само един идиот няма да обърне внимание на анализите им. Ако ,за да спаси себе си, Боко обрича държавата години напред, значи наистина за нищо не става.

 41. 41 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  През 80-те години държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението."Интересно Италия, Франция, Англия ...... за какво ли са взели трлн заеми?
  —цитат от коментар 21 на дерибеев


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 42. 42 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  Снимката на Бай Тошо с овчарите удивително напомня на онази на Борисов и финансовия министър от кравефермата....Дано нещата не свършат по същия начин като при Бай Тошо.
  —цитат от коментар 5 на boevbisser


  Няма шанс -по зле ще е . Тогава е имало заводи , фабрики и т.н. за разграбване а сега има само некачествени пътища и то на хартия.

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 43. 43 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1621 Весело

  Много е забавно как тук се агитират читателите да не гласуват за едни, които им увеличават доходите, а да гласуват за други, които са против да им увеличават доходите.А след поредните избори врякат, че избирателите били прости и не ги разбирали.Ми напротив, много добре ви разбират...
  —цитат от коментар 29 на pag


  +++++++++++++++++++++...после се ЧУДЯТ що са само ЕДИН ФАЙТОН "хора"......!!!!????!!!!......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 44. 44 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  "Те безразсъдно пренебрегнаха предупрежденията на икономистите. Реформираха данъчното облагане в конфискация и отчуждаване; провъзгласиха безразсъдните разходи за най-добрия метод за увеличаване на богатството и благосъстоянието.".

  Лудвиг фон Мизес. "Всесилната държава". София, изд. МаК, 2016
  ===
  И това във връзка с държава, където дългът е 21% БВП, където държавата прерзпределя 36% от БВП ?
  Какви ли цитати ползват критиците на бюджетите в западна европа, където горните показатели са в пъти по високи от нашите. Нещо от откровението на Йоан, където се говори за края на света ?

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 45. 45 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Много е забавно как тук се агитират читателите да не гласуват за едни, които им увеличават доходите, а да гласуват за други, които са против да им увеличават доходите.А след поредните избори врякат, че избирателите били прости и не ги разбирали.Ми напротив, много добре ви разбират...
  —цитат от коментар 29 на pag


  Забавно е и друго, че след толкова плашене, какви леви, комунисти и троцкисти били протестиращите, иначе дясната ГЕРБ предлага увеличаване на заплати, детски и пенсии на калпак и то насред икономическа криза. И не това не било предизборно, а просто "дясна" политика за справяне с ковида.
  Очевидно всичко е за това, кой ще раздава парсата и ще държи властта над службите.

 46. 46 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Весело

  До коментар [#45] от "Ruse_Island":

  Една цинкова кофа, колкото и да я лъскаш, си остава Просто Цинкова Кофа*.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 47. 47 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4075 Неутрално

  До коментар [#45] от "Ruse_Island":

  "...дясната ГЕРБ предлага увеличаване на заплати, детски и пенсии на калпак и то насред икономическа криза."

  Да не забравяме: ОТ БЮДЖЕТА!!!

  Аз, като левундер, неотроцкист, партиен секретар, ЛГБТ, лиляв комунист и т.н. (според квалификациите на "десния" Гербидж) НЕ СЪМ ВЗЕЛ ЕДНА СТОТИНКА ОТ БЮДЖЕТА от юли месец 1990 г.

  Не ме интересуват никакви схеми 60/40, 80/20 и т.н.

  Оправям се сам.

  А шансът Бойко Борисов да ме купи с 50 лева е по-малък от шанса да прочете "Изгубения рай" на Милтън и да му направи разбор на английски.

  Виж, "десните" се радват на 50 лева и на други "социални придобивки".

  Толкова е забавно...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 48. 48 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 569 Неутрално

  До коментар [#5] от "boevbisser":

  Цвета Караянчева - новата Цола Драгойчева....

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 49. 49 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Чета, чета..... и си задавам въпроса.... какъв щеше да е бюджета, ако в момента управляваше служебен кабинет на
  Ха кажете какъв щеше да е бюджета на тази "алтернатива"? Нямаше да увеличат доходите, нямаше да помогнат на пенсионерите, нямаше да увеличат социалните разходи, щяха да спрат инфраструктурното строителство? Какво щеше да е различно, дайте пример, насока..... Хайде Станчев, баш икономист си!
  —цитат от коментар 13 на chichka


  Чичка, мозъкът ти се е бъгнал!
  РРадев, Нинова, Маямата, Бойкикев и Слави?
  Защо само това повтаряш/повтаряте?
  Няма ли други нормални люде в тази държава, та само тез ще дойдат?
  Камо ли Борисовото съвършено управление, което няма друг заместител!
  Имал бил Боко работа за довършване, да изтръска чувала на държавата докрай, че и отгоре, та да плащат и внуците ми!
  Хайде с добро Бочко!
  ОСТАВКА!
  Остави някой друг да ти довърши несвършената за единадесет години работа!

 50. 50 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  И още нещо -откъде Станчев знае,че през 80-те Т.Ж. е раздавал парите взети назаем от западни банки,на българите за да имат по-високи заплати и пенсии?! Искам,даже настоявам,г-н Станчев да покаже документите,където пише това?! Никой от народа не знае аджеба за какво бяха похарчени парите от заемите! Г-н Станчев да докаже с документи не само за какво са изхарчени парите от заемите през 80-те години,но и за тези заеми взети през Прехода?
  Като знам какви психопати са комунистите,звучи невероятно те да се взели десетки милиарди долари просто за да ги раздадат на народа! Станало е друго - комунистите до такава степен са клептократи,че са крадели с милиарди заработените от народа пари и затова им се е наложило да взимат заеми от Запада,за да не остане народа гладен.

 51. 51 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#36] от "fpyyh":

  Преките данъци върху доходите са 1/3 от платеното от работодателя.
  Ниски са корпоративния данък (с нищожен принос към бюджета) и сравнително ниски - разходите за труд.
  Иначе, основния товар пада върху раята - 1/3 удръжки, 20% ддс, акциз и непреки данъци.
  Но така е навсякъде - за богатите е по-евтино ;)

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 52. 52 Профил на Делян Тонев
  Делян Тонев
  Рейтинг: 8 Весело

  Драгалевските оракули - в яростна надпревара по надплюване с позитанските си учители.

 53. 53 Профил на Делян Тонев
  Делян Тонев
  Рейтинг: 8 Весело

  РРадев, Нинова, Маямата, Бойкикев и Слави?
  Защо само това повтаряш/повтаряте?
  Няма ли други нормални люде в тази държава, та само тез ще дойдат?
  —цитат от коментар 49 на Alexander97


  То за имане - има, ама като видяха каква "благодарност" получава Борисов за това, че ни отърва от комунистическите крадци и превърна България от занемарена комунистическа кочина в нормална европейска държава, надали ще се хванат с политика. Та затуй изброените са единствената алтернатива. Ако знаеш някой, който би се подложил на ежедневното комунистическо оплюване от трите фракции на БКП - БСП, ДСБ и ДПС - дай му името тука, да се посмеем на умната ти прекрасност...

 54. 54 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 559 Неутрално

  ...
  А шансът Бойко Борисов да ме купи с 50 лева е по-малък от шанса да прочете "Изгубения рай" на Милтън и да му направи разбор на английски.
  ...
  —цитат от коментар 47 на Norman Granz

  :-)))) ххаха, изби вируса с тоз лаф

 55. 55 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Неутрално

  До коментар [#50] от "deaf":

  При отрицателен ръст на БВП и повишаващи се доходи (в номинално изражение), откъде идват парите, според теб?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 56. 56 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4075 Неутрално

  До коментар [#55] от "Николай Колев":

  "При отрицателен ръст на БВП и повишаващи се доходи (в номинално изражение), откъде идват парите, според теб?"

  Може би от чекмеджето, но по-вероятно от печатницата...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 57. 57 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  До коментар [#50] от "deaf":При отрицателен ръст на БВП и повишаващи се доходи (в номинално изражение), откъде идват парите, според теб?
  —цитат от коментар 55 на Николай Колев  До коментар [#55] от "Николай Колев":

  Откъде знаеш,че БВП е спадал точно преди "10-ти"?
  Според Световната банка,през 1989г. БВП на България е бил над $21млрд. Но тогава доларът е имал доста по-голяма покупателна способност в сравнение с днес.

 58. 58 Профил на Делян Тонев
  Делян Тонев
  Рейтинг: 8 Весело

  Аз, като левундер, неотроцкист, партиен секретар, ЛГБТ, лиляв комунист и т.н... НЕ СЪМ ВЗЕЛ ЕДНА СТОТИНКА ОТ БЮДЖЕТА от юли месец 1990 г.
  —цитат от коментар 47 на Norman Granz


  Забравил си да добавиш и крайно необразован индивид. Взел си и още как - като започнеш от "безплатното" здравеопазване - за което плащаш някаква символична такса, минеш през безплатното образование на деца и внуци, тяхното безплатно здравно обслужване, возенето на комунистическата ти задница по новите пътища и магистрали, возенето ти срещу символична сума в новите автобуси, трамваи, тролеи, метро, разхождането на същата комунистическа задница из паркове и градинки, също построени с бюджетни пари и т.н. и т.н. Но нали сте комунисти, мислите си, че всичко това ви се полага като активни борци против "герберския фашизъм", нали?

 59. 59 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Неутрално

  Откъде знаеш...
  —цитат от коментар 57 на deaf

  Е, откъде. Чета. Ще дам и на тебе. Стр. 56, 57...
  https://veshter.blog.bg/izkustvo/2019/07/07/petyr-mladenov-sled-10-noemvri-1989-drugari-kartinata-v-ikon.1664800

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 61. 61 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":Кога БСП НЕ Е управлявала през Прехода,че не се сещам? Не ми отговаряй,всъщност.
  —цитат от коментар 23 на deaf


  Ами тогава защо искате да смените ГЕРБ с БСП?Ч! Май ни правите на луди, а? БСП и ДеБъ и ДПС са комунистите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 62. 62 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2890 Неутрално

  аз така и не разбрах, какво е алтернативното предложение. очевидно да не се прави нищо няма как да стане. бсптата нали имат правителство в сянка. що не напишат един бюджет те, други също да не се стесняват да пишат.

 63. 63 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2308 Неутрално

  Красен Станчев, като бивш кадър на АОНСУ се е научил къде да целува, най-добре.
  Вчера колегата му Георги Ангелов, който априори би следвало да застъпва аналогични възгледи изрази съвсем разллична позиция.
  Като се има предвид, че Красен Станче е шеф на ИПИ, демек смуче от А4BG докато е и преподавател в СУ(оставяме настрана моралната дилема), напоследък е смешен плачът му, че неудържимо се приближава към пансия. Всъщност синекурните лизачи от НПОтата по същество са самозабравили се комунистически инкарнации с мания за безсмъртие.
  Станчев обачемай усеща че ще му врътнат кранчето, в полза на по-млада и чевръста подлога!

  I Want To Believe
 64. 64 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Неутрално

  "Резултат: постепенно се възстановяват пенсиите и спестяванията, изчезнали в хиперинфлацията от 1996 и началото на 1997 г., изплатен е външният дълг на правителството (основно натрупан преди 1990 г., над 80% от БВП в началото на периода и с високи лихви от приблизително 6% до 2005 г.) "

  Открийте десетте разлики:
  https://www.svobodnaevropa.bg/a/30029631.html
  "Според тях през 1945 г. БВП на човек в България е 7 300 щ.д. По същата методика КУАНДЪЛ, реномиран портал за икономическа статистика (в основата са данни на МВФ) показва, че БВП на човек в България в края на 1980 г. е бил 6 500 щ.д., т.е. по-малко от 1945 г. (окупираните „обединени“ територии не са в сметката). В края на 1988 и 1989 г. показателят е 8 700 щ.д. на човек, за да спадне през 1996-1997 г. до 5 400 щ.д."
  Сиреч, БВП-то (дори и при тия глупави изчисления през щатския долар вместо в тройунции злато) през 1988 г. е бил 78.3 млрд. щатски долара, а за 2019 г. - 119.772 млрд. лв. или 70.5 млрд. щатски долара
  https://www.nsi.bg/bg/content/2206/бвп-производствен-метод-национално-ниво
  Държавният дълг съставлява 10.2% от БВП (8 млрд. долара към 78.млрд. долара), а сега е 20.2% (24.212 млрд. лв. към 119.772 млрд. лв.) и сме "цъфнали и вързали" със смъртност от 15.6 ‰, което ни нарежда на трето място в света
  https://www.nsi.bg/bg/content/2432/държавен-дефицитизлишък-по-подсектори-на -“държавно-управление”-и-равнище-на-дълга

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_mortality_rate

  Трето, "високи лихви" (дори и 6%) е недефинирано понятие в света на отрицателните лихви без или с отстъпка от 5% (средна цена от около 95 за 100 единици дълг).

  Четвърто, пенсиите не са възстановени - няма 80% заместване на дохода, дори и целените 60% заместване при пенсионната реформа от 1999 г. не са постигнати все още. Поради това през последните три години се набляга на "нефинансови подходи" - висока смъртност; увеличаване на пенсионна възраст; национализиране на капиталови фондове (прехвърляне в НОИ).

  Когато с "изсмуканите от пръстите" аргументи, а в някои моменти глупави, та дори лъжовни, се бори простотията, тогава една простотия се замества с друга ... както се случва вече 30 години на "преход". Гаче сме "богоизбрания народ" и сме се нарекли да бродим в пустинята 40 години дорде и последният асистент от АОНСУ по марксистко-ленинска философия умре.

 65. 65 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Весело

  До коментар [#58] от "Делян Тонев":

  "Взел си и още как - като започнеш от "безплатното" здравеопазване - за което плащаш някаква символична такса, минеш през безплатното образование на деца и внуци, тяхното безплатно здравно обслужване, возенето на комунистическата ти задница по новите пътища и магистрали, возенето ти срещу символична сума в новите автобуси,"

  Нито здравеопазването е безплатно (и преди, при комунизма, и сега, при уж демокрацията), нито образованието е безплатно (и преди, и сега), нито "возенето" (или самоубийството) по новите пътища е приемливо (квадратен метър за хиляда левро, повече отколкото за луксозно жилище), нито "сумите" са символични.
  Нито пък Нормана като пенсионер плаща, ако реши да се жертва (трансплантация на мозък или сърце) в помощ на някое търговско дружество било "Болница", "център за градска мобилност" или подизпълнителите на АПИ.
  Но пък всяко общество се нуждае от разказвачи на глупави митове и легенди. Сал един Красен Станчев не стига за да се намери сечението между фантазии и реалност.

 66. 66 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  През 80-те години държавните заеми се вземат, за да бъде подкупено населението."Интересно Италия, Франция, Англия ...... за какво ли са взели трлн заеми?
  —цитат от коментар 21 на дерибеев


  За да укрепят икономиките си, които да направят населението благоденстващо.
  Простичко, но за хора, които имат някакво понятие, а не виждат нещата в черно и бяло :)

 67. 67 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Любопитно

  До коментар [#22] от "Николай Колев":

  "В същото време започват и безумните "социални" реформи. Снижава се възрастта за пенсиониране."

  Кога точно се е снижила възрастта за пенсиониране?
  https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2123675141/issue/367
  "ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ

  2. (Изм. - Изв. бр. 51 от 1961 г., ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Работниците, служителите, земеделските стопани-кооператори, членовете на трудово-производителните кооперации, културните дейци и адвокатите добиват право на пенсия за изслужено време и старост след навършване на трудов стаж и възраст съобразно определените категории труд:
  ...
  в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените."

  От 1975 г. до 1999 г. няма промяна за третата, най-калпава (според политици и прост-съюзници) категория работници.

  Ако ония реформи са безумни, осигуряващи спад на раждаемостта от 140 хил. деца на 118 хил. деца годишно, то сегашните, със спад от 118 хил. на 61 хил., трябва да се класифицират като "престъпни"
  https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/DMGR2019.pdf
  стр. 74

 68. 68 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Весело

  До коментар [#66] от "debruckere":

  "За да укрепят икономиките си, които да направят населението благоденстващо."

  Така са ги укрепили, че сега реват за мигранти. Може би защото населението е благоденстващо и няма кой да изрине боклука.

 69. 69 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2501 Весело

  "По това време също е измислен нов подход към банките и държавните предприятия. През 1986 г. "системата за самозадоволяване на населението заема важно място в изпълнението на програмата на партията за по-нататъшно повишаване жизненото равнище на народа.""

  По-голям смешник не съм виждал! "По това време" (1985-1986 г.) "банките" са само Българската външно-търговска банка, а Държавната спестовна каса не е точно банка:
  " С Постановление № 218 на Министерския съвет от 2 март 1951 г. се закриват т.нар. „популярни банки“ и техните клонове по места стават клонове на БНБ.

  Паричната реформа от 1952 г. реализира съществени промени във финансовата система на страната, целящи количеството пари в обращение да бъде обвързано с нуждите на свръхцентрализираната планова икономика.
  През 1964 г. е създадена Българската външнотърговска банка (БВТБ). Тя е акционерно дружество, което осъществява разплащанията в областта на външната търговия, вноса и износа, покупко-продажбата на чуждестранна валута и кредитирането на външнотърговските предприятия в страната. Друга значима промяна в банковия живот е създаването на Държавната спестовна каса през 1967 г. като основна влогонабирателна и жилищно-кредитна институция.
  В началото на 70-те години БНБ започва да кредитира държавните предприятия с цел по-добър контрол върху използването на финансовите средства в обществото. Скоро обаче става ясно, че това може да се постигне единствено с изграждането на двустепенна банкова система, състояща се от независима централна банка и частни търговски банки. Първата крачка в тази насока е създаването от 1987 до 1989 г. на 7 отраслови банки. В много от случаите съответните предприятия притежават дялове в акционерния капитал на обслужващите ги банки. Тези банки нямат клонова мрежа, като по места обслужването на клиентите се извършва от поделенията на БНБ. Възвръщането към принципите на търговското банкерство и независимата централна банка в лицето на БНБ става факт през 1991 г. с влизането в сила на Търговския закон и Закона за БНБ."
  https://blog.fibank.bg/банки-и-банкери-в-българия-в-периода-1944-1989-г.html

  Пак "по това време" (1985-1986 г.) "системата за самозадоволяване на населението", стартирала през 1978 г. с раздаването на земя за "лично ползване" беше стигнала апогея си на ... некачествена продукция (не компютри, а компоти и не са изнеси, а са върнати). Поради тази причина "важно място в изпълнението на програмата на Партията (да запазим правописа от онова време) беше повишаване на качеството (общонационална партийна конференция през 1984 г.), а през 1986 г. се разбра, че с прости хора качество не се постига и се предприе целево финансиране на висши (образователни) институти и научно-технически лаборатории ("родното" АОНСУ на Красен Станчев е рожба от точно този напън). И тия от АОНСУ родиха "стаполовидната пирамида" на комунизма - "развито социалистическо общество".

 70. 70 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2333 Неутрално

  До коментар [#67] от "wanderer":

  Много ме е яд като вземеш да спориш така. Прочете ли целия пост внимателно? Написал съм, че НОМИНАЛНО възрастта не се променя. Прекатегоризират се професии! Например, бил си писарушка в полицията и си имал право да се пенсионираш при условията за ТРЕТА категория. Сега вече ставаш Втора.
  Сега разбра ли?
  И за банките не е вярно. С Юлската концепция бяха създадени отраслови банки. Например Минералбанк, Биохим и т.н.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 72 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 670 Неутрално

  започват и безумните "социални" реформи. Снижава се възрастта за пенсиониране. Номинално нямаше промяна, но фактически редица професии бяха прехвърлени във втора категория. Започна повишаване на пенсиите "на калпак" . Точно този факт споменават редица пенсионери, когато казват как през 1999г са им "намалили пенсиите".
  —цитат от коментар 22 на Николай Колев
  както сега Бойко хвърля популистки, уж социално, пари така и тогава пенсията бе повече социална! И до 1999г. стажът не влияеше много на пенсията, повече влияеха 3-те години.
  Затова реформата през 1999 бе справедлива и сега пенсията е пропорционална на стажа! Ако стажа ти е 25 години и от останалите показатели имаш например 1000 (това е близо до средното за времето) - си заслужил пенсия 250 лв.( без актуализациите, с тях днес ще е малко над 330 ! И впрочем заради популизма на псевдопатриотите - ще взимаш само малко повече от всички роми и други, които рядко са се осигурявали, ама ще взимат подарени 300 лева)
  А ако стажа ти е 35 години и от останалите показатели имаш пак 1000 - си заслужил пенсия 350 лв.( без актуализациите, с тях днес ще е малко над 460).
  Така че бедните възрастни пенсионери трябва да се сърдят за ниските си пенсии на Живков - здрави хора ги пенсионираха на 50-55 години , а можеха да работят поне още 5 години! А и на Каракачанов, който ги изравни с неосигурявалите се (предимно роми, но и други тарикати) Излиза, че ако заслужаваш 150лв - ще взимаш 300! А ако заслужаваш 299лв - пак ще взимаш 300! - тъпота на ГЕРБ и Каракачанов.
  Ама и най тъпите пенсионери вече се усетиха!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK