Риск от несправедлив процес, репресии и натиск – главният прокурор ревизира НПК

Прокуратурата има единствено задължение да прилага закона такъв, какъвто е, при това в неговата цялост.

© Велко Ангелов

Прокуратурата има единствено задължение да прилага закона такъв, какъвто е, при това в неговата цялост.Анализът е препубликуван от страницата на адвокат Петкова. Заглавието е на "Дневник".


Предложенията на главния прокурор за промени в НПК станаха обект на широк обществен дебат поради две съществени причини.


На първо място, в последно време се наблюдава положителната тенденция за сериозно повишаване на правната култура в българското общество. Така гражданите, разбирайки основополагащия за демократичните общества принцип на разделението на властите, са наясно, че прокуратурата, като част от съдебната власт, не може и не бива да има законодателна инициатива.
Отговорът на въпроса защо това е така се крие в Конституцията на Република България, според която държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна, а законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Прокуратурата има единствено задължение да прилага закона такъв, какъвто е, при това в неговата цялост.


На второ място, според мотивите за предложените от главния прокурор промени в НПК, те се обосновават от необходимостта българският наказателен процес да се приведе в съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (ЕКЗПЧ), практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз. Само по себе си това твърдение е частично вярно, тъй като промени в НПК в тази насока са необходими и тази необходимост се повдига като въпрос от години.


Приемането на по-голямата част от предложенията на главния прокурор за промени в НПК обаче би довело по-скоро до обратния ефект, а именно нарушаване на множество разпоредби от ЕКЗПЧ и повишаване на потенциала за повече осъдителни решения срещу България от страна на ЕСПЧ.


Общи недостатъци на предложените промени в НПК


Първият общ недостатък на предложените от главния прокурор промени в НПК беше споменат по-горе. Предвид, че прокуратурата и нейният ръководител - главният прокурор, са част от съдебната власт, само по себе си изготвянето на "експертни предложения" за каквито и да било законодателни промени представлява неконституционосъобразно неспазване на принципа на разделението на властите.


Вторият общ недостатък е мотивът за представянето на коментираните предложения за промени в НПК, свързан с т. нар. процесуален формализъм на българския наказателен процес. Според статистиката около 97% от внесените обвинителни актове завършват с осъдителна присъда. Това означава, че определено процесуалният формализъм не съставлява проблем за прокуратурата.


Напротив. Проблем при тези статистически резултати се разкрива по-скоро в склонността на някои съдебни състави към поддържане на обвинителен уклон, към неспазване на презумпцията за невиновност, както и като цяло на международните стандарти за справедлив съдебен процес. Съответно промени са необходими именно в тази насока.


Конкретни недостатъци на предложените промени в НПК


Сред инициираните от главния прокурор промени в НПК се разкриват някои изключително притеснителни предложения.


Първото такова предложение е свързано с това лицата от близкия семеен кръг на обвиняемия, които не са се възползвали от предоставената им от закона възможност да откажат да свидетелстват при първия разпит, да не могат да го направят и впоследствие.


Главният недостатък на това предложение се крие в последователното неразбиране на правния характер на тази възможност. Тя представлява право на свидетеля, което възниква и следва да се прилага при всеки един разпит. Приемането на това предложение ще означава, че ако при първия разпит свидетел не откаже да даде показания, то той няма да може да го направи впоследствие и под страх от наказателна отговорност за лъжесвидетелстване (престъпление, наказуемо с лишаване от свобода до 5 години) ще има задължение включително и да уличава в престъпление своя родител, дете, съпруг, брат или сестра.


Това предложение е особено неподходящо и като се вземе предвид последователната порочна практика на органите на досъдебното производство да оказват натиск върху свидетели и обвиняеми, както и да се въздържат от устното изясняване на правата им в наказателния процес. Поради това не могат и да се предвидят ефективни процесуални гаранции, че отказът на едно лице от правото да не свидетелства е информиран, доброволен, изричен и недвусмислен. Единствена такава гаранция би била уреждането на задължително участие на адвокат при първоначалния разпит на свидетеля. Такова разрешение обаче би довело, първо, до утежняване на процеса и, второ, до извършване на неподлежащи на възстановяване разходи.


Предложената промяна в НПК би довела и до неоправдано засягане на неприкосновеността на личния и семейния живот по смисъла на ЕКЗПЧ.


Следващото притеснително предложение е свързано с въвеждането на субективен елемент при преценката за спазването на правилата за събиране и изготвяне на доказателствени средства. Така нареченият от прокуратурата "формализъм" в тази хипотеза, обаче е абсолютно необходим, тъй като чрез него се осигурява правото на защита на обвиняемия и на подсъдимия. От друга страна, формалните правила, отнасящи се до събирането и изготвянето на доказателствените средства, препятства възможността за постановяване на осъдителна присъда, основаваща се на некомпетентно водено разследване от непознаващи и неспазващи закона органи.


От друга страна, предвиждането на законова възможност тежестта на дадено процесуално нарушение да се преценява по "вътрешно убеждение" на органите на досъдебното производство или съда, ще доведе до грубо нарушение на правото на справедлив съдебен процес по смисъла на ЕКЗПЧ. Нарушение в този смисъл ще има и на принципа на правовата държава, прогласен в Конституцията на Република България.


Впрочем в практиката ми като адвокат по наказателни дела се е случвало държавен орган да направи дописване в оригинала на несъобразен с разпоредбите на закона документ, съд да констатира това дописване и да постанови, че то не представлява нарушение.


Предложението, което обаче буди най-сериозно недоумение, е свързано с премахването на касационния контрол в случаите, в които първите две инстанции са се произнесли еднакво, т.е. постановени са две оправдателни, респ. две осъдителни присъди.


При първия вариант не се разкриват особени проблеми. Това предложение е спорно, обаче, при втората хипотеза, тъй като съгласно чл. 2 от Протокол 7 от ЕКЗПЧ, "всяко лице, признато от съда за виновно в извършването на престъпление, има право да обжалва обявяването си за виновно или осъждането си пред висшестоящ съд".


Наистина, възможността за обжалване на осъдителната присъда, постановена от първоинстанционния съд, пред втората инстанция, попада в обхвата на горната разпоредба, но за целите на наказателния процес тя е недостатъчна.


Това е така, първо, поради факта, че в българската действителност не е рядко срещана хипотезата на зависимост на съда от органите на полицията и прокуратурата, като тази тенденция е по-разпространена в малките населени места, където осъдителни присъди се постановяват само на база "свидетелски" показания на полицейски служители и/или при игнориране на съществени процесуални нарушения. Отнемането на възможността за касационен контрол би довело до невъзможност за ефективна и ефикасна защита на обвиненото в извършване на престъпление лице.


На второ място, негативният ефект върху справедливостта от въвеждането на двуинстанционност на санкционните производства вече се наблюдава при административнонаказателния процес, напр. при разглеждане на заповеди за задържане и наказателни постановления на секторите "Пътна полиция" на местно ниво. Той се проявява най-вече в лишаването на наказаното лице от възможността случаят му да бъде разгледан от върховни съдии със значителен професионален опит и практикуващи извън конкретното населено място, което би довело до намаляване на опасността от допускане на грешки, поради неопитност или незнание на по-ниските по степен съдилища, както и от постановяване на решения, поради зависимост.


Същият негативен ефект би настъпил и при изключването на триинстанционното производство в наказателния процес, освен в някои изключителни случаи, каквото е предложението на главния прокурор за промени в НПК. Приемането на това предложение, при изложените недостатъци на двуинстанционното производство, ще постави в опасност възможността за произнасяне на справедлива и обективна присъда, както и ще създаде предпоставки за увеличаване на местния произвол и репресиите по отношение на приети за "неудобни" лица.


В заключение


Формализмът в наказателния процес, изразен чрез подробното и стриктно регламентиране, представлява гаранция за спазване правото на защита, на презумпцията за невиновност и на правото на справедлив съдебен процес в широк смисъл. Именно поради тази причина неговото премахване в смисъла на направените от прокуратурата предложения за промени в НПК, би довело до повишаване на броя на делата срещу България пред ЕСПЧ, както и до увеличаване на осъдителните решения за нарушения на ЕКЗПЧ, обезщенията за които се заплащат от държавния бюджет.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  Щом адвокатите вият на умряло, значи поправките са нужни и належащи!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  КРБ
  Чл. 87.
  (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":

  "блестящ" ! Както винаги !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 46 Любопитно

  Щом адвокатите вият на умряло, значи поправките са нужни и належащи!
  —цитат от коментар 1 на lz2


  Точно!
  Освен адвокатите тук ще заквичат и смартбютитата!
  🦢🐖🦢🐖🦢🐖🦢🐖🦢

  Много съм прост
 5. 5 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Радващо е, че се дава трибуна на адвокатската гилдия, която е равнопоставена в съдебната фаза на наказателният процес с прокуратурата. Още по-радващо е, че момента не съм прочел "слаб" материал от адвокатската гилдия по темата на гешевте предложения за изменение на НПК в тази коментарна рубрика. Притеснително е, че се е напълнилно с тролове, които хал хабер си нямат и от наказателен процес, и от КРБ, и от ЕСЗПЧ, както и съдебна практика по въпроса. Обаче са се хвърлили на амбразурата и пишат една камара глупости.

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#4] от "Шакир Зулов":

  Засега сте само еднокнижни корифеи.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 46 Любопитно

  До коментар [#4] от "Шакир Зулов":Засега сте само еднокнижни корифеи.
  —цитат от коментар 6 на КМЕТ В СЯНКА


  Грешиш!Аз съм от хората на Корни,дето си берат кашкавал от мандрите!
  🐂😎🐂😎🐂

  Много съм прост
 8. 8 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2374 Неутрално

  ,,Първият общ недостатък на предложените от главния прокурор промени в НПК беше споменат по-горе. Предвид, че прокуратурата и нейният ръководител - главният прокурор, са част от съдебната власт, само по себе си изготвянето на "експертни предложения" за каквито и да било законодателни промени представлява неконституционосъобразно неспазване на принципа на разделението на властите.”

  😂Хем ще си правим законите както ни е удобно, хем ще ги използваме за тези, които са ни неудобни...
  Не стига че и сега след толкова сериозни и очевАдни корупционни схеми на политици и общественият натиск ( протести) Гешев ,,отказва да си го причини” ( ама само за определени личности...!) ами сега и закони тръгнал да предлага.
  ОМГ...

 9. 9 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 2203 Неутрално

  За Каскетчето Калитко самото съществуване на съда е формализъм. Трябва ни само прокуратура - тя командва полиция, парламент, премиер и президент, тя арестува и същия ден съобщава присъдата по телевизията.

 10. 10 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2374 Весело

  До коментар [#9] от "spiegel":

  😂

 11. 11 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2374 Неутрално

  Ревизират НПК, пишат Конституция... абе тези личности толкова талантливи КАК ПЪК НЕ УСПЯХА ДА ВКАРАТ В РЕД ДЪРЖАВАТА?

 12. 12 Профил на chegobara
  chegobara
  Рейтинг: 159 Неутрално

  НПК си е много добър, това което иска да отмени е аналог на американската 5-та поправка, тоест, ако те викнат като свидетел, може да откажеш да свидетелстваш срещу себе си или член на семейството (мисля, че беше член 121 ал. 1)
  Този е абсолютно изперкал... Да много често се случва 5-ма души да изпеят някой пред ченгетата, а в съда да казват "не помня", но това е правото...
  Незаконно е, когато прокурор се появи по телевизията и каже "той е виновен", за лице, срещу което се води производство, незаконно е прокуратура да преследва неудобни на властта, а удобните да не ги закача, престъпление е полицаите да гонят дребни дилъри, а на мутрите и циганите дасе мазнят и да им козируват, това е престъпление...

  всичко е суета, Боку ни обра
 13. 13 Профил на chegobara
  chegobara
  Рейтинг: 159 Неутрално

  Също така е незаконно прокурорите да не знаят закона и във всеки втори обвинителен акт да има десетки грешки и нарушения...

  всичко е суета, Боку ни обра
 14. 14 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Вече няма никакво съмнение, че публично представените лица на властта в България са фигуранти. Държавата се управлява от външни сили. Засега изглежда, че основните центрове на влияние върху България са Русия, САЩ и Германия. Боричкането между тях засилва ролята на четвъртия властови център - българската мафия, която много добре се възползва от специфичните особености на българите.

 15. 15 Профил на Делян Тонев
  Делян Тонев
  Рейтинг: 8 Неутрално

  КРБЧл. 87.(1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет.
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Защо ли всички представители на БКП-фракциите - БСП, ДСБ и ДПС - са толкова необразовани и неграмотни? Право на законодателна инициатива имат посочените лица и институции, но право на предложения за такава има всеки гражданин, включително главния прокурор! Нима предложенията на синдикати, работодатели, съсловия и гилдии не се вкарват в съответните закони след обсъждане с МС, в тристранния съвет или в други форуми? Нима Главният прокурор е внесъл закон в НС, за да се твърди, че си е присвоил правото на законодателна инициатива? Той просто прави предложения, каквито може да направи всеки гражданин, а дали те ще се приемат и внесат от оторизираните лица по цитирания член от Конституцията е решение на самите тях - били те депутати или членове на МС.

 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#15] от "Делян Тонев":

  Обичам когато "учени" гербери оспорват КРБ.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2374 Неутрално

  До коментар [#17] от "Делян Тонев":
  Тълкувателите нещо започнаха да ни идват в повече!
  А тези който трябва да си го причиняват се спотайват...

 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#17] от "Делян Тонев":

  Кой си ти другарю, че си присвояваш правото да ТЪЛКУВАШ Конституцията ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на Делян Тонев
  Делян Тонев
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#17] от "Делян Тонев":Кой си ти другарю, че си присвояваш правото да ТЪЛКУВАШ Конституцията ?
  —цитат от коментар 19 на КМЕТ В СЯНКА


  Оууу... Това някакво специално "право" ли е? И кой го дава? ЦК на БКП или лично другаря Тодор Живков? Или наследниците му - другарите Корнелия Нинова, Атанас Атанасов и Христо Бойкикин?

 21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  До коментар [#20] от "Делян Тонев":

  Ако беше образован, както претендираш, щеше да знаеш. Явно НЕ СИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 22. 22 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори
  https://bird.bg/gori-gate/
  става ясно че ежегодно според данните за превозните билети се изсичат и транспортират от гората над 600 000 кубика дървесина в повече от посочените количества в позволителното за сеч за съответната гора. Близо 1/10 от годишния дърводобив от 6-7 милиона кубика се извършва по престъпен начин,

 23. 23 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2389 Неутрално

  .... главният прокурор щял да ревизира НПК....... Ама него не го интерисува, и никога не го интересувал закона !....... Той си гони негова "субективна справедливост" мачка "лошите олигарси" и звездите му говорят, и трябва някак си да вкарат "мечтите" му в законова рамка, защото иначе ще прилича на вятърна мелница без мелничарски камък ......... Както сам казва : ""'"" Аз не мразя богатите. Българинът мрази богатите. Това е народопсихология. Аз разбирам тази омраза заради това, което се случи след 89-та година. Помня времената, в които на 90% всички бяхме равни – кола на изплащане, апартамент на изплащане на ниски лихви и евентуално можеше и вила. Тогава се построиха заводи, някои от тях ги откраднаха, защото това е точната дума, други ги нарязаха за скрап, станаха милионери, качиха се на едни коли, които струват милиони, не си плащат данъците и примерно майка ми и баща ми, в случая, ако не са децата им да им помагат, няма как да се издържат. Нямам против никой богат човек, стига да си плаща данъците и да спазва закона. Има една голяма прослойка, която просто не спазва законите, тъй като има пари. Много хора се притесниха, много хора уплашихме. Но продължаваме нататък – ще направим каквото трябва пък да става каквото ще”, коментира Гешев.""""""""

 24. 24 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  BIRD: КОЙ е дървената мафия? Ето я. Властта е. С методите на журналистиката на данните я разкриваме с точни числа и имена на фирми.
  https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159409945006189

 25. 25 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2389 Весело

  До коментар [#23] от "MPetr":

  И само не разбрах тея "заграбени заводи" на народа ли ще ги връща тоя виден "национализатор" или що ???.......Национализация по Пеевски..... Хахаха

 26. 26 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  БАЛЧИК СЕ ГОТВИ ДА ХАРИЖЕ УЛИЦА ДО МОРЕТО НА СТАНКО С ВЛАКА-УБИЕЦ ОТ ХИТРИНО
  https://bivol.bg/balchik-stanko.html

 27. 27 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2389 Весело

  Някакъв филм "жанр научна фантастика" бил направил за рода (на Гешев) Светослава Рудолф........ Са го чакаме по БНТ 1 и Канал 3 ........ Щял да разнежи всеки комунист над 83 г........

 28. 28 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2389 Весело

  Ще ревизира вика НПК............Изграждане на култ към личността в двадесет и първи век, в държава от ЕС?!? Гешев не усеща ли гъдел ??? ........ че и "легендите за предците му".....в две серии Оууууу....."легендите" излязоха под формата на филм в две части. Той е на журналиста Светослава Рудолф и бе излъчен в ефира на телевизия “България 24”......... Филм за човека на човека, който го беше срам, да каже къде е роден даже......... https://legalworld.bg/ “ne-biagam-a-se-biia”-–-rodyt-na-ivan-geshev-opisan-vyv-film

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7386 Неутрално

  Мечтата на Гешев е той да може и да праща в затвора, без съд и без доказателства. Както той реши.

 31. 31 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 863 Неутрално

  Щом адвокатите вият на умряло, значи поправките са нужни и належащи!
  —цитат от коментар 1 на lz2


  Щом герберасткия трол подкрепя нещо, значи то е вредно за България

  No Pain No Gain
 32. 32 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 630 Неутрално

  "На първо място, в последно време се наблюдава положителната тенденция за сериозно повишаване на правната култура в българското общество."

  Прекрасно! Дано да е истина, отнасяща се за жялото общество, а не заключение, което е плод на наблюдение на кръг от познати.

  "Прокуратурата има единствено задължение да прилага закона такъв, какъвто е, при това в неговата цялост."

  В светлината на някои изказвания на главния прокурот, който очевидно безусловно е подкрепян от своите колеги- мисля, че доста хора в прокуратурата или не са запознати стози принцип, или съзнателно не го прилагат.

  " прокуратурата, като част от съдебната власт, не може и не бива да има законодателна инициатива."

  Напълно подкрепям! И даже си мисля, че прокурорите все пак трябва да са учили конститционно право, нали са юристи? Странно ми е как са пропуснали да прочетат чл. 87 от конституцията...

  От този намек: " ...склонността на някои съдебни състави към поддържане на обвинителен уклон, към неспазване на презумпцията за невиновност" направо тръпки ме побиват. Това пък: "последователната порочна практика на органите на досъдебното производство да оказват натиск върху свидетели и обвиняеми..." си е направо кошмар.

  Наистина се надявам тези мнения да съдържат хиперболичен елемент, в противен случай някой да загаси тока и да задраска България от граничните табели.
  Тя вече не съществува, ако тези твърдения са факт.

  Озадачена съм от това обаче:
  "На второ място, негативният ефект върху справедливостта от въвеждането на двуинстанционност на санкционните производства вече се наблюдава при административнонаказателния процес, напр. при разглеждане на заповеди за задържане и наказателни постановления на секторите "Пътна полиция" на местно ниво. Той се проявява най-вече в лишаването на наказаното лице от възможността случаят му да бъде разгледан от върховни съдии със значителен професионален опит и практикуващи извън конкретното населено място, което би довело до намаляване на опасността от допускане на грешки, поради неопитност или незнание на по-ниските по степен съдилища, както и от постановяване на решения, поради зависимост."


  Да разбирам ли, че част от съдилищата в страната са преценявани като некомпетентни да се произнасят по въпроси, като "разглеждане на заповеди за задържане и наказателни постановления на секторите "Пътна полиция" ", което налага висши съдии да се произнасят, понеже имат "повече опит и компетенции" ???
  Моля??? Ми ако това е вярно ние защо смятаме, че имаме съдебна система? Ужасена съм от представата, че може да съществуват некомпетентни съдии, наистина. Не искам и няма лесно да я приема. Просто не може да е вярно това, че някой, който не може да отсъди елементарен казус, може да се нарича съдия.

  Прочее, ако за постигане на правда за пътна глоба ще трябва да сезираме ВАС, за кражбите на кокошки директно във ВКС ли ще се жалваме? А КС що да го оставим без работа? Спокойно може да поеме бракоразводните дела например и, ако му остане време, имотните делби, за да помогне на колегите си. Вярвам, че всички изброени са достатъчно компетентни, и че ще се справят блестящо с тези казуси.

  П.П. За пореден път оставам възхитена от отлично поднесената гледна точка на адвокат Петкова. Истинско удоволствие е да я чете човек. Адмирации!

 33. 33 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 630 Весело

  До коментар [#15] от "Делян Тонев":

  Проблемът е, че така е представено " предложението" по медиите, че силно напомня на това от "Кръсникът".
  Нашият личен Лука Брази, Иван Гешев исках да кажа, определено действа като човек, чиито предложения не подлежат на обсъждане, и не могат да се откажат.
  Нещо повече- последващи обсъждания май не са предвидени в подготвения законопроект.
  Може и да сме се подвели от началото на тази статия:
  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/10/16/4127545_po-burza_i_mashtabna_nakazatelna_represiia_kak/
  но в никакъв случай не мисля, че може да се приравни творчеството на главния прокурор на републиката, с предложението на фондация " Четири лапи" за промени в НК.

 34. 34 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#15] от "Делян Тонев":

  Вечен закон: Големите кражби и властта са винаги свързани. Тази свързаност си има дефиниция: Власт + пари= мафия. От тази дефиниция произлиза една друга, родена от тези, които са извън властта: Корупция е далавера, в която аз не участвам. При липса на гражданско общество и богато присъствие на клепоухи в това общество, комбинацията от власт и пари се самоусъвършенства до степен, при която си създава закони, които защитават кражбата/корупцията и наказват клепоухите, опитали се да посегнат на меда. От процентното съотношение на клепоухите спрямо онези, носещи характеристики на гражданско общество зависи степента на уродливост на властта. А в България уродливостта достигна през последните десетина години космически висоти. Естествен защитен слой на уродливата власт са помиярите, които гравитират около властта, скимтейки доволно, когато властта им подхвърли огризки от трапезата. Ще ги познаете по готовността им да се нахвърлят като свирепа глутница, готова да разкъса всеки, който иска някаква промяна в посока цивилизация.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK