Учене от разстояние – сериозни затруднения с обективното оценяване на знанията

Около две трети от учениците са успявали самостоятелно да се справят с по-голямата част от задачите за самостоятелна работа, а около половината са доволни от начина, по който е протекъл учебният процес.

© Юлия Лазарова

Около две трети от учениците са успявали самостоятелно да се справят с по-голямата част от задачите за самостоятелна работа, а около половината са доволни от начина, по който е протекъл учебният процес.Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея извънредни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в България доведоха до прекратяване на всички присъствени форми на обучение в училищата от 13 март 2020 г. Учебният процес беше реорганизиран и до края на учебната 2019/2020 година беше проведен от разстояние.


"Дневник" публикува част от резюмето на Института за изследвания в образованието, от изследване, проведено от него по поръчка на Министерството на образованието и науката. Целта му е да оцени въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми, проведено в периода март-юни 2020 г., върху ефективността на училищното образование в България. Изследването е обхванало 135 училища от цялата страна, 4448 ученици от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и 135 директори.


Целия доклад четете тук.
Преобладаващата част от учителите (87%) смятат, че са налице съществени разлики между начина на преподаване и учене от разстояние в електронна среда спрямо присъствения учебен процес. Около 77% от тях са използвали повече образователни ресурси в работата си с учениците, а


72% са имали повече възможности да експериментират с различни методи на преподаване.


Данните показват, че преобладаващата част от учителите са успели да се подготвят и да преминат към обучението от разстояние за много кратък период. На 42% от учителите този процес е отнел 1 - 2 дни, за други 36% - между 3 и 5 дни, а само за 4% - повече от 2 седмици.


Преобладаващата част от учителите са следвали традиционните вече подходи и методи на преподаване в класната стая, пренесени в електронна среда - представяне и обясняване на учебното съдържание по време на синхронен учебен час; поставяне на задачи за самостоятелна работа и проверка на резултатите; допълнителна работа с ученици при необходимост; провеждане на дискусии; тестове и др. Сравнително по-малък дял от учителите са организирали работата на учениците по проекти или са създавали условия за групова работа на учениците.


По данни на директорите в около 54% от училищата е била създадена


процедура на всекидневно наблюдение на учебния процес от разстояние с цел адаптация


и промяна на неговата организация при необходимост. В други 33% подобна процедура е била прилагана поне веднъж седмично. Почти всички учители (91%) също потвърждават наличието на такава практика. Най-често подобни обсъждания са били провеждани в училищата, разположени в села и малки градове.


Най-често синхронното обучение е било съпроводено със самостоятелна работа в различни електронни платформи. Учителите поставяли задачи и упражнения за самостоятелна работа на учениците (за 52% от учениците във всички учебни часове и за още 32% - в повечето часове), като най-често изпращали сканирани/снимани копия на учебни материали за самостоятелна работа, след което учениците на свой ред изпращали сканирани/снимани копия на работата си (70% от учениците).


В класните стаи на около две трети от учениците се провеждали дискусии във връзка с учебния материал (34% по всички предмети и 31% по някои учебни предмети); провеждала се индивидуална работа с учениците, които изпитват затруднения (33% по всички предмети и 27% по някои учебни предмети), и учениците правели онлайн презентации (26% по всички предмети и 36% по някои учебни предмети). Сравнително по-рядко в условията на онлайн час учениците работели на групи (14% по всички предмети и 22% по някои учебни предмети).


Оценяването на учениците в условията на обучение от разстояние в електронна среда се е осъществявало основно чрез онлайн тестове.


Около 88% от учениците посочват, че са били оценявани с тестове или с писмени изпитвания


в друг формат. Около 70% от тях са получавали оценки за участието си по време на онлайн учебните часове. Пак около 77% са получавали оценки за изпълнение на проекти. Сравнително по-рядко учениците са получавали качествена обратна връзка дали се справят с поставените задачи. Средно едва половината, т.е. около 50-60% от учениците, са получавали обратна връзка за тяхната работа в час или у дома, както и препоръки как да я подобрят.


Подобни са данните и на учителите, като преобладаващата част от тях системно са прилагали практики на оценяване и обратна връзка в условията на обучението от разстояние. Например всеки четвърти учител е оценявал напредъка на учениците си в почти всички учебни часове (25%), а други 44% - в повечето учебни часове. Около 83% от учителите редовно са предоставяли индивидуална обратна връзка на учениците.


В същото време наблюдаваме


колебания сред учителите доколко поставените от тях оценки отразяват реалните знания и умения


на учениците и дали те не са повлияни от помощта на родителите например. Тези съмнения са породени от невъзможността учителите да упражняват непосредствен контрол върху изпълнението на индивидуалните работи на учениците, в това число доколко те работят самостоятелно. Отделни учители отчитат съществено повишаване на оценките на учениците си, отдавайки го и на прекомерната помощ от страна на родителите.


От друга страна, около 49% от родителите никога не са получавали обратна връзка, когато детето им е имало неприемливо поведение по време на час, а 46% от родителите никога не са получавали обратна връзка, когато детето им е отсъствало от часовете в електронна среда. Следва да се отбележи, че относително малък дял от родителите (34%) са получавали редовна обратна връзка, когато детето им не се е справяло с усвояването на учебното съдържание, макар тази обратна връзка да е ключова за предприемането на конкретни действия и оказване на подкрепа и по този начин - за подобряване на ефективността на ученето.


Данните показват, че за мнозинството ученици преминаването към обучение от разстояние е довело до


значителна промяна в начина на учене и в организацията на учебния ден,


без обаче това да поражда съществени трудности. Например около две трети от учениците успявали самостоятелно да се справят с по-голямата част от задачите за самостоятелна работа, а около половината са доволни от начина, по който е протекъл учебният процес. Преобладаващата част от тях са успели да се адаптират сравнително лесно към променените условия на учене.


Подобна е и преценката на родителите, като 59% от тях смятат, че детето им е успяло да се адаптира бързо към учебния процес от разстояние. По-лесно са се адаптирали децата на родители с по-високо образование. От гледна точка на възрастта на учениците, пак според преценката на родителите, по-затруднена адаптация се регистрира при по-малките ученици (I - IV клас) и при най-големите ученици (XII клас).


Всеки втори учител също смята, че учениците му са се адаптирали лесно към обучението от разстояние, но


само 36% от тях определят ученето на учениците през този период като пълноценно.


Около 37% от учителите посочват, че учениците им не са изпитвали затруднения при усвояването на изучавания учебен материал.


Най-съществена подкрепа и помощ в условията на обучението от разстояние учениците са получавали от техните родители. На въпроса от кого са получавали подкрепа, когато са се затруднявали с ученето по време на обучение от разстояние, всички ученици са посочили родителите си, а едва 40% - и своите учители.


От своя страна, около 69% от родителите смятат, че учителите са успели да преподават в електронна среда по разбираем за учениците начин. Около две трети от тях определят като успешни усилията на учителите да мотивират детето им да се ангажира с ученето и смятат, че учителите са поощрявали детето им да учи.


Данните на учениците показват, че повече време в учене са отделяли учениците в началния етап (I - IV клас), в V клас и в IX клас. Най-малко са учениците в XII клас, които са инвестирали повече време за учене в условията на обучение от разстояние, отколкото при присъственото обучение.


Подобни са данните и на родителите. Половината от тях смятат, че при ученето от разстояние детето им е трябвало да отделя повече време за учене, отколкото при присъствената форма. Почти 44% от родителите посочват, че детето им е получавало повече домашни задачи, отколкото в условията на присъственото обучение.


Същевременно, родителите като цяло смятат, че


децата им по-скоро не са успели да усвоят учебния материал в същата степен,


както при присъствената форма на обучение. Преобладаващ дял от тях (58%) са скептични в преценката си дали обучението от разстояние е успяло да постигне същата ефективност на ученето при техните деца, каквато би била постигната при присъственото обучение. Само 29% от родителите смятат, че ефективността на усвояване на материала при двете форми е еднаква.


Преобладаващата част от учителите (84%) смятат, че при подготовката и провеждането на учебния процес от разстояние са вложили значително повече усилия и време в сравнение с присъственото обучение. За 80% от тях проверката на резултатите на учениците също е била свързана със значителна допълнителна инвестиция на време. Всеки втори учител посочва също, че много от неговите ученици са изпитвали затруднения с ученето от разстояние, а 71% - че са имали нужда от допълнително време за разбиране и усвояване на учебния материал.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Новия метод за провеждане на занятията е огромно предизвикателство ,организация и труд и от двете страни , затова хората трябва да се адаптират бързо , ще се променят много неща , ще се подобри връзката ,важното е да се запазят хората на разстояние и да не се разпространява инфекцията излишно .

 2. 2 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  "Преобладаващата част от учителите (84%) смятат, че при подготовката и провеждането на учебния процес от разстояние са вложили значително повече усилия и време в сравнение с присъственото обучение."
  Това не може да е вярно. По математика часът протичаше така: учителката ги кара да си прочетат урока, задава 5 задачи в началото на часа и децата трябва да ги решат и предадат до края. Задава още 5 задачи за домашно и часът приключва. По другите предмети беше сходно. При условие, че и часовете бяха наполовина, за какви усилия става дума.
  Оценяването и то беше фиктивно. Оценяваха кой родител е съпричастен към уроците на детето си и колко е отговорен към него. Накрая се взеха предвид предходните присъствени оценки.

 3. 3 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  Децата трябва да си учат присъствено. Да се изолират хронично болните.

 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2175 Неутрално

  След учене от растояние и работа от растояние следва логично и ядене от растояние.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3768 Неутрално

  Системата ни на образование е такава, че пуска болшинството ученици едва можещи да четат и не разбиращи, какво четат (функционално неграмотни). То аслъ, на подготвяните за слуги, не им трябва образование. И ако все още има деца, които учат и успяват, то е въпреки системата.

 6. 6 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 9 Любопитно

  За какво са им знания?
  Те получават достатъчно знания от социалните мрежи.
  🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖

  Много съм прост
 7. 7 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Новия метод за провеждане на занятията е огромно предизвикателство ,организация и труд и от двете страни , затова хората трябва да се адаптират бързо .
  —цитат от коментар 1 на edin drugii


  Адаптирани са!


  Седят на площада и слушат чалга по телефоните , нали ги гледам.
  Родителите пият бира наблизо , така се прави!

  Така ще е веч!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 9. 9 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  И двете ми деца ходят на частни курсове, единият беше онлайн още от 15/9.
  Перфектна организация, домашни които се проверяват и коментират.
  В училище стигат до 10% от тази ефективност.

  Защо онлайн часовете са намалени с 1/3 от присъствените. Това също влияе.

  Любовта ще спаси света!!!
 10. 10 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3987 Неутрално

  Освен сериозното затрудняване на обективното оценяване т.н. дистанционно обучение също така влошава дисциплината!Това е професионалното мнение на моята съпруга , която е учителка в средната степен на образователната система у нас!

 11. 11 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1214 Неутрално

  Причината за такова убеждение е в грешната представа как трябва да протича тоя процес.
  Оценката на знанията не се различава съществено от оценката на един кандидат за работа, която се осъществява по интернет - говори се с човека, поставя се в различни ситуации и се оценяват неговите умения, отношения и реакции.
  Ако обаче на учениците се дава писмен тест, много ясно, че оценката няма да е обективна. Или пък писане на доклад - дори и в присъствена форма оценката на тези неща е необективна.

  Cancel "Cance(r)l culture" (#MeToo, #LGBTIQ+, #EndFatTalk, #BlackLivesMatter, etc.)
 12. 12 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  А защо няма завършили средно образование които да пишат без правописни грешки?

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4023 Неутрално

  Честно казано прекалено бързата "адаптация" на учителите към онлайн модели на преподаване не ми изглежда реална. От години работим и в този модел и имам наблюдения, че и за университетски преподавататели работата по подготовката на интерактивно обнщуване с учащите се отне месеци. После, онлайн методите без индивидуално дискутиране на всеки фрагмент (урок) от наученото с ученика е източник на фалшива информация за нивото на знанията. Има достатъчно материали в интернет с които да се имитира компетентност, дали от индивидуалния учащ се, от екипа "ученик-родители" или "група учащи се". Подобно мнение имам и за тестовете, варианти на които кръжат в нета. Един наистина добър тест исисква поне година труд за съставянето му.
  Онлайн преподаването, когато се работи както трябва, изисква много повече труд от преподавателя.
  После има и нещо друго, мотивираните и надарени ученици ще успеят, надарените но мързеливи - може, но искат много "подбутване". Глупавите. -те вече знаят всичко.

 15. 15 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4023 Неутрално

  Честно казано прекалено бързата "адаптация" на учителите към онлайн модели на преподаване не ми изглежда реална. От години работим и в този модел и имам наблюдения, че и за университетски преподавататели работата по подготовката на интерактивно обнщуване с учащите се отне месеци. После, онлайн методите без индивидуално дискутиране на всеки фрагмент (урок) от наученото с ученика е източник на фалшива информация за нивото на знанията. Има достатъчно материали в интернет с които да се имитира компетентност, дали от индивидуалния учащ се, от екипа "ученик-родители" или "група учащи се". Подобно мнение имам и за тестовете, варианти на които кръжат в нета. Един наистина добър тест исисква поне година труд за съставянето му.
  Онлайн преподаването, когато се работи както трябва, изисква много повече труд от преподавателя.
  После има и нещо друго, мотивираните и надарени ученици ще успеят, надарените но мързеливи - може, но искат много "подбутване". Глупавите. -те вече знаят всичко.

 16. 16 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2694 Неутрално

  До коментар [#14] от "daskal1":
  Има достатъчно материали в интернет с които да се имитира компетентност, дали от индивидуалния учащ се, от екипа "ученик-родители" или "група учащи се"
  >>> Taka e. Мога да го потвърдя. Проверявайки домашните и даже онлайн изпитите, виждам много добре продукта на колективния ..труд, особено като видя домашното написано с Адобе ..Акробата:) Затова и домашно, което е пълно със задраскани безуспешни промеждутъчни опити за решаване и някой грешен отговор за мен е много по-достоверно. Имам един студент, който изобщо не се вясва на лекциите онлайн, а и не ми е пратил едно домашно. На изпита обаче решил задачите. Като му гледам името Шах...Рахман, няма да се учудя ако е платил на някой по-беден сънародник да помага.

 17. 17 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  онлайн инструментите, които в момента са достъпни са с ниско качество. платформите за онлайн курсове са доста зле. зум и подобните са си направо садистични. дано някой пусне нещо нормално покрай тази лудница.

 18. 18 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2694 Неутрално

  До коментар [#17] от "karatista":
  Какво му е садистичното на зума? То верно, че който забравя да се изключи камерата като известния тръмпоборец Тубин може да запознае и някои дами с ..интимния си живот.:)
  п.п. Между другото, прави ми впечатление малкия брой постинги в тази тема. Под темата за украинските бази и яда на Русия има вече над 200. А днес бил и Денят на народния будител.

 19. 19 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1815 Весело

  След учене от растояние и работа от растояние следва логично и ядене от растояние.
  —цитат от коментар 4 на lz2


  Ми има го, бе, и това го има. Освен готвенето от разстояние, има и доставка на папото от разстояние, дори му намалят ДДС-то от 20 на 9%...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 20. 20 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  До коментар [#17] от "karatista":Какво му е садистичното на зума? То верно, че който забравя да се изключи камерата като известния тръмпоборец Тубин може да запознае и някои дами с ..интимния си живот.:)п.п. Между другото, прави ми впечатление малкия брой постинги в тази тема. Под темата за украинските бази и яда на Русия има вече над 200. А днес бил и Денят на народния будител.
  —цитат от коментар 18 на тулса


  и микрофона трябва да се изключва, не само камерата. зума е кофти, понеже е бавен, с кофти качество. няма noise cancellation, автоматично следване на говорещия, както го правят от nvidia, както и много проблеми с privacy & encryption. освен това няма лесна интеграция с платформите за провеждане на тестове. алгоритмите за изчистване на фона са боклук, и т.н. и т.н.

 21. 21 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2694 Неутрално

  До коментар [#20] от "karatista":
  зума е кофти, понеже е бавен, с кофти качество
  >>> Не знам. Мислех, че причината в горните недостатъци е качеството на интернет връзката(понякога получавам съобщение че връзката е нестабилна..). Все пак ползвам вече 2 семестър зума с едно сто и кусур студенти и се оправяме някак. Фактът, че акциите им скочиха многократно от пролетта показва, че е може зума да е като..демокрацията:)- лоша, ама другите алтернативи още по-лоши.
  Темата все пак засяга учениците и проблемите на тяхното онлайн обучение. Бил сериозен психологически проблем да учат във физическа изолация.

 22. 22 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4023 Неутрално

  До коментар [#21] от "тулса":

  Нашите ИТ хора са ограничили преподаването и административните срещи до два продукта на "Майкрософт. "Зоом" е полу-легален, но мнозина го ползват, особено когато се правят занятия с участие на чужди студенти и преподаватели, например по езиците , защото е огромна бюрокрация да прекараш тези участници през системата за да получат собствени акаунти без да дадат данните си, да подадат молба за обмен или евентуално да платят учебна такса (туишън) :-) . Така че се налага да бъдем с лека шизофрения. Други институции нямат проблеми, скоро имахме международна конференция организирана със Зум и не видях проблеми и в общата част, и в тематичните групи по интереси.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK