От Стария завет до XX век. Чумата в науката и народните вярвания

Едно от най-ужасяващите неща съпровождащи чумната епидемия е изключително високата смъртност при заболелите. При различни случаи в историята тя се движи между 60% и 90%.

© Анелия Николова

Едно от най-ужасяващите неща съпровождащи чумната епидемия е изключително високата смъртност при заболелите. При различни случаи в историята тя се движи между 60% и 90%.Текстът е препубликуван от "Свободна Европа".


В една приписка от 1725 г. бихме могли да прочетем следното: "во тая добра зима поче лоута болесь, име се чума от мсца октомврии хрисани помало, турци непрестано". Тук се натъкваме на едно от многото подобни свидетелства за чумни епидемии. Авторът й ни е оставил да се досещаме, че иска да ни каже как веднъж дошла болестта не подбира хората било по етнос, било по религия. Нещо повече, по-малката част от погиналите били "неверници", а по-голямата мюсюлмани.


Чумата е тема и на други оставени ни приписки от анонимни автори. Например: " А на лето 1814 г. дойде от бога газеп, сиреч чума, зачувай боже от изток до заход, най-после в село Пирдоп мори, мори до хиляда близо человеци измори Тогава умре поп Лало, попь Манол и къщите затвориха Геновци, х. Кано, че кой да ти изкаже вест" Научаваме отново за поредната чума, невъобразимия брой жертви, сред които и богати люде, хаджии и служители на Бога.
Чумата през Средните векове


Всъщност епидемиите съпътстват живота на човек още в зората на историята. Първа книга на Самуил от Стария завет споменава как от 800 000 души по времето на цар Давид са починали 80 000. Затова е и неизбежно през следващите столетия чумата да подмине и днешните български земи и населението живяло по тях.


А и благодарение най-вече на небългарски извори, големите епидемии по нашите днешни земи са приблизително добре документирани. Страшната чумна епидемия, която избухва в Египет през 531 г., минава след това през Сирия, Мала Азия и Цариград, за да покрие по-късно целия Балкански полуостров. След това тя ще засегне на практика и цяла Европа.


Интересно е, че периодът от време, през който болестта продължава да взема жертви продължава чак до 580 г. В историята тази болест остава като "Юстиниянова чума".


Още Йоан Екзарх в своя "Шестоднев", без да употребява изрично самата дума "чума", все пак прави описание на болестта с нейната внезапна поява и ужасяваща покосителна сила.


При подобни явления, в други текстове автори използват самия термин "чума", както и понятието "мор". Всъщност, дълго време под "чума" обикновено се разбира всяка епидемия в историята на човечеството, която е съпроводена с изключително висока смъртност.


Една от забелязаните през вековете особености на чумата е свързана с внезапното й начало. Отсъства наличие на период, в който да се демонстрират предварителни симптоми за нейното настъпване. Болният от чума вдига температура, която обикновено достига до 40-41%. Характерните други симптоми на болестта са свързани с обща слабост на организма, силно главоболие, проблеми при говоренето. Стига се до цялостно тежко състояние и кашлица. В някои случаи болните изпитват и задух. Прави също впечатление, че най-голяма заболеваемост се открива в младата възраст между 20 и 30 години. Едно от най-ужасяващите неща съпровождащи чумната епидемия е изключително високата смъртност при заболелите. При различни случаи в историята тя се движи между 60% и 90%. Налице са дори епидемии с почти 100% мор.


Чумата съпътства нашите места и предполагаемите наши предци и през идните столетия. Ето защо данни за отделни епидемии имаме още за VIII в. , IX в., XI и XIII в. Налага се да отбележим, че особено впечатляваща е дошлата от Азия чума през 1346-47 г. В навечерието на османското завладяване тя преминава през Балканите и достига дори до най-северните части на Европа.


Десетина години по-късно чумна епидемия е констатирана и по бреговете на Черно море. През 1362-64 г. от чума измират многобройни люде и по крайбрежието на река Дунав. Интересното и в този случай е, че самата чума от XIV в. историците установяват по множество чужди текстове, доколкото болестта довежда до отнемане живота на поне 25% от тогавашното население на европейския континент.


Чумата през османско време


Спорадични чумни епидемии не престават и след османското завладяване, като се започне още през XV в. Да речем през 1482 г. в Радомир, а десет години по-късно и в София. През следващите столетия отново не се минава без чумни епидемии. През 1622 г. болестта отнася в другия свят много монаси от светогорските манастири. Всъщност XVII в. е едно от столетията с изумително голям брой чумни епидемии в Османската империя, включително и по нашите земи. Подобни са регистрирани през 1628-29, 1641-43, 1648, 1653, 1661, 1667, 1669, 1671, 1675, 1678, 1686, 1689 и др. От XVI и XVII в. са и първите нашенски текстове, които говорят за самата чумна епидемия.


Рaзвитието на болестта определено се отличава от това на другите видове епидемии, които са познати в историята. Ето защо постепенно и самите хора започват безпогрешно да я разпознават при сравнение с другите заразни болести. Не винаги това става веднага, ала нейното последващо протичане ги кара от един момент нататък да нямат вече никакви съмнения.


Чумни епидемии не са рядкост и през XVIII в. Сам епископ Софроний Врачански в своето "Житие и страдание грешнаго Софрония" отделя специално място на чумите от 1750 и 1795 г. Особено в случая с чумата през 1795 г. сам той е бил заплашен от зараза, но все пак оцелява.


През следващото столетие големи и впечатляващи са епидемиите от 1812-15, 1828-31, 1835-38 г. Неслучайно те са добре отразени и в достигналия до нас фолклор.


Османският Танзимат и краят на чумата


След като с Гюлханския хатишериф от 1839 г. се провъзгласява реформената ера на Танзимата и се поставя началото на модернизацията в Османската империя, започват да се предприемат мерки и от самата османска централна власт за предотвратяване на чумните епидемии. Това се засилва още през 40-те години.


Ето защо към средата на XIX в. определено може да се говори за отмирането на чумните епидемии в българските земи. Това е и един от знаците, че поданиците на султана започват да живеят в "ново време". И определено след 1839-40 г. самата болест в нашите днешни земи напълно изчезва.


Разразилата се през 1848-49 г. нова епидемия е вече от холера. Но поради нейните опустошителни поледици за хората и през втората половина на XIX в. чумата е все още жива в народната памет. Това е и свидетелство, че наистина говорим за тежки и доста травматични моменти за обикновеното население. И макар българите да се разделят с чумата още през османско време, до средата на XX в. на много места по света чумата все още продължава да е най-страшната болест.


Науката и борбата срещу чумата


С развитието на науката през XIX в. се появяват редица проучвания свързани с чумната епидемиология, бактериология и патогенеза, които в хода на годините се задълбочават.


Важен момент в борбата срещу чумата е изолирането извършено през 1894 г. от учените Йерсен и Китастао на чумния бацил. През 1897 г., по инициатива на Хабсбургската монархия, се организира и голяма международна конференция във Венеция. На нея участват всички тогавашни европейски страни, включително и България.


Делегатите дебатират задълбочено върху въпросите свързани с причините за появата на чумата. И българското специализирано научно издание "Медицински сборник" веднага информира за знаменитото събитие. От неговите страници елитната българска публика научава какво е значението на почвата за поддържането на бацила; доколко мишките и плъховете са преносители и причинители на болестта; опасността вещите и дрехите, които са притежание на вече чумави люде за бъдещото пренасяне на заразата; продължителността на инкубационния период на болестта; нуждата от дезинфекциране на опасните места.


Всъщност, още през следващата 1898 г. Симонд окончателно предстои да изтъкне, че бълхите и плъховете играят важна роля за пренасянето на болестта.


В поместения на страниците на "Медицински преглед" материал от д-р Русев се отбелязва, че споменатата "болест е временно изчезнала от нашия континент." Читателят също научава, че делегатите на проведената конференция във Венеция са се разделили на два лагера. Единият от тях приема, че чумната зараза е много по-опасна от холерната.


Другият обаче е на мнение, че самата чума едва ли би могла да е нарече с увереност заразна болест. На конгреса се изнасят още данни, че от чума биха могли да заболеят и домашни животни - кучета, овце, кози, свине, биволи и пр. Макар да се съобщава, че все още липсват доказани случаи за предаване на болестта от животно на човек, повечето лекари са на мнение, че трябва да се внимава и при контакта с животните.


В крайна сметка конференцията във Венеция постига съгласие за продължителността на инкубационния период чумата - до 10 дни. Като средства за дезинфекция конференцията приема изгарянето на дрипи, дрехи, превръзки и т.н; както и дезинфекцирането в продължение на 10-15 минути посредством парни машини или пара на разни постелки, облекло, дюшеци и др.


Подробно в различни доклади специалистите обръщат внимание и на редица дезинфекционни разтвори. Представени са и възможностите за лечение на чума чрез употребата на специален противочумен серум, който все още е ново лекарство. Разисква се надълго и нашироко върху възможностите за имунизация.


Констатира се още, че в голяма част от местата където върлува чумна епидемия, това се предшества от един период, в който се забелязва огромна смъртност на мишки и плъхове. Те са тези, които след това заразяват едновременно почвата, зърното и другите храни. Медиците и учените са на мнение, че общата ниска хигиена и мръсотия могат само допълнително да утежнят ситуацията.


Открития за чумата


Дълго след края на чумата в повечето места по света учените продължават да се занимават с проблемите свързани с нейната поява, разпространение и лечение. След много години, вече през втората половина на XX в., редица изследователи вече поставят под съмнение доколко наистина плъховете са тези, които са подпомогнали през предходните столетия разпространението на болестта в условията на европейския континент.


Причина за това е откритието на тропическия произход на бълхата при черния плъх. Поради това тя не съумява да издържи на по-суровите и студените условия на европейския континент, още повече преди времето на последвалото затопляне. Това кара редица изследователи да изкажат предположението, че разпространението на чумата в миналото е било резултат от пренасянето и чрез бълхата на лисицата и язовеца, които се оказват далеч по-издръжливи на ниските температури.


Учените вече са категорични, че предаването на чумата е ставало най-вече от човек на човек. Най-често това се осъществявало по обичайния въздушно-капков път. Ставало и посредством човешката бълха в стомашно-чревния тракт.


Там се развивал съответно и чумен блок. Макар и доста по-рядко заразата можела да се пренесе и чрез заразени вещи, при консумация на заразени храни, както и през кожата. Установява се още, че прекомерните жеги видимо отслабвали силата на чумата. Изграденият след преболедуване имунитет бил относителен. Напълно възможно било и повторно заразяване, което вече да е придружено с летален изход.


Както е видно повечето безспорни истини за чумата са станали известни или когато тя вече не е била толкова голяма заплаха за Европа и западния свят, и дори след като престава да бъде чак толкова сериозно предизвикателство за човечеството като цяло.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2143 Неутрално

  Интересно. Благодаря.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 801 Неутрално

  Поредният посредствен текст от псевдоучен опортюнист, с плах този път опит, за поредните внушения колко убаво се е живяло при османците (още първия текст е прочетен и тълкуван едно към гьотере).

  Колкото до разпространението на чумата, трябва болестта да е в доста нареднала фаза, за да се разпространи по въздушно-капков път.

  Защо доцентина не каже защо има силно разпростанение на чумата в териториите на империята и по-слабо в Европа ? Не се ли сеща ?

 5. 5 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2942 Неутрално

  До коментар [#4] от "olimpipanov":

  Защото като забраниш къпането и (3р36 под леглото - какво да очакваш освен чума. Да забраниш римските бани, тоалетни, канализации и да живееш като плъх във вмирисан коптор - чума, к'во друго чакаш. Ще забраняваш четенето, освен на Библията и то само то избрани, дето я тълкуват как им изнася - чума, к'во друго чакаш. Поне да бяха добавили нещо от рода че Бог иска последователите си изкъпани и да имат тоалетна в двора.
  Където е стъпил религиозният крак - все мизерия, болести, смрад. Не се научихме от християнската инвазия, които последователи като плъхове налазиха Римската цивилизация, размножиха се като мишки, разрушиха я и после 15 века и отгоре човечеството не можа да създаде нова цивилизация. Поне да бяха изследвали новите християни - мюсюлманите, дето добавят трети пророк, че първите два се изтъркали лъжите им - да видят как османската империя компенсира с труд ангария и е изостанала от цивилизована Европа с 500 години. Ала не - вилкомен на необразовани, нехигиенни плъхове от ислямски халифати; но не стига това - ами и православните мишоци и те почват да цирикат - искат си пак Тъмните векове и кръстоносните походи, щели да опазят Европа от мюсюлманите, като вместо тях - те я потопвят в новите Тъмни векове.

 6. 6 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2091 Неутрално

  "От гледището на чумата, всички – от директора до последния затворник – бяха осъдени и за пръв път може би в тъмницата царуваше пълна справедливост.
  Нямам идея какво ме очаква или какво ще се случи, когато всичко това приключи. За момента знам единствено, че има болни хора и те се нуждаят от лечение." Албер Камю

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 7. 7 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2478 Весело

  Авторът й ни е оставил да се досещаме, че иска да ни каже как веднъж дошла болестта не подбира хората било по етнос, било по религия. Нещо повече, по-малката част от погиналите били "неверници", а по-голямата мюсюлмани.
  ************************************************

  Хахахахахахххххххххххххх - за подобна езиково-логическа идиотщина даскалицата ми по философия от гимназията пишеше директна двойка! А тоя пъпеш се пъчи с малоумието...
  Кодош, вицът на деня!

  Мараба, С-ДС доносници!
 8. 8 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2478 Весело

  Учените вече са категорични, че предаването на чумата е ставало най-вече от човек на човек. Най-често това се осъществявало по обичайния въздушно-капков път. Ставало и посредством човешката бълха в стомашно-чревния тракт.
  *******************************************


  "Човешката бълха в стомашно-чревния тракт" - хахахахахахахахахахххххххххххх, какъв идиот, не мога да повярвам!

  Мараба, С-ДС доносници!
 9. 9 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2942 Весело

  До коментар [#8] от "Манчо":

  Колега - на сто глиста все ще има двама рошави и трима с куче - а по кучетата какво има - точно така бълхи. И ако си се набръскал с боб - бълхата мо'е излети от стомашно-чревния тракт и да влети в нечий хранопровод - а там, малко по-надолу - сто голиста - двама рошави и трима с куче.

 10. 10 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 238 Неутрално

  Само бих искал да знам, откъде и защо се появи това плиснато в тоалетна като статия в “Дневник”? По-големи глупости не бях чел, няма ли качествен анализ преди публикация или все тая - да пълним контент, другото е маловажно?

 11. 11 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Учените вече са категорични, че предаването на чумата е ставало най-вече от човек на човек. Най-често това се осъществявало по обичайния въздушно-капков път. Ставало и посредством човешката бълха в стомашно-чревния тракт.*******************************************"Човешката бълха в стомашно-чревния тракт" - хахахахахахахахахахххххххххххх, какъв идиот, не мога да повярвам!
  —цитат от коментар 8 на Манчо


  Може би идиотът е този, който реагира спонтанно от нивото на своята посредственост, защото не е разбрал, че иде реч за стомаха на бълхата, където именно се развива и чумният блок, споменат непросредствено след поместения цитат.


  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 12. 12 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  Не е лошо данните за чумата да ги прочетат всички последователи на новата религия свидетели на коронавируса от последния ден. Може би ще започнат да схващата разликата между болест със смъртност 50-60% процента дори стигаща на моменти до 100% с китайско вирусче, което може и да докара 2% смъртност.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 13. 13 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2478 Весело

  Може би идиотът е този, който реагира спонтанно от нивото на своята посредственост, защото не е разбрал, че иде реч за стомаха на бълхата, където именно се развива и чумният блок,
  —цитат от коментар 11 на Kephy


  А може би и авторът, и лицето, което ми отговаря, не са в състояние да разберат каква е разликата между израза "човешката бълха в стомашно-чревния тракт" и вярното " в стомашно-чревния тракт на човешката бълха"?
  Съчувствам на очевидните Ви ментални затруднения, част от които е и неспособността да осъзнаете, че груби езикови грешки не се лекуват с фарфаронско самочувствие....
  Все пак успокоителното за Вас и автора е фактът, че след Вашата изява идиотите в темата се увеличават двойно. Отличен резултат, не мислите ли?

  Мараба, С-ДС доносници!
 14. 14 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  "Налага се да отбележим, че особено впечатляваща е дошлата от Азия чума през 1346-47 г. "

  Налага се и аз да отбележа, че чумата върлува на Балканите един век по-рано.
  Иван Асен Втори прекратява през 1237 г. войната срещу никейците щото в Търново умират от чума патриарх Йоаким, царицата и престолонаследника...

 15. 15 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 675 Неутрално

  "Чумата през османско време" - Вай чи пулитически куректно, да н'земим да обидим султана!

 16. 16 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Може би идиотът е този, който реагира спонтанно от нивото на своята посредственост, защото не е разбрал, че иде реч за стомаха на бълхата, където именно се развива и чумният блок,
  —цитат от коментар 11 на Kephy
  А може би и авторът, и лицето, което ми отговаря, не са в състояние да разберат каква е разликата между израза "човешката бълха в стомашно-чревния тракт" и вярното " в стомашно-чревния тракт на човешката бълха"?
  Съчувствам на очевидните Ви ментални затруднения, част от които е и неспособността да осъзнаете, че груби езикови грешки не се лекуват с фарфаронско самочувствие....
  Все пак успокоителното за Вас и автора е фактът, че след Вашата изява идиотите в темата се увеличават двойно. Отличен резултат, не мислите ли?
  —цитат от коментар 13 на Манчо


  Не не мисля така. Идиотите нарастнаха , когато едно неразбрано изречение - дори и да е езикова грешна, при това откъснато от контекст , стана повод авторът да бъде наречен "идиот". И не идиотите, а идиотиите се мултиплицираха, когато - след това - същият форумец реши да се самодоказва, кръцвайки изречението на мнение, което оспорва.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 17. 17 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 620 Неутрално

  "Чумата през османско време" - Вай чи пулитически куректно, да н'земим да обидим султана!
  —цитат от коментар 15 на bretschneider


  Пълното заглавие на произведението на Иван Вазов е
  Чичовци (Галерия от типове и нрави български в турско време)

  Днес не е епоха за патриотизъм, а за гечинмек. Както в турско време, така и сега аз не можа наброи до пет души хора от горня рька, учени и богати, които да са издигнали гласа нависоко, да са повели простите смъртни и да са казали: „Аз съм такъв й онакъв, аз мисля така“… Захари Стоянов , Записки по българските въстания, Предисловие към Т. 1 .

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK