Територия без право

В Министерския съвет да се сложи надпис: "Не може така!"

© Анелия Николова

В Министерския съвет да се сложи надпис: "Не може така!"Анализът е препубликуван от mediapool.bg. Заглавието е на "Дневник".


В началото на май Христо Иванов ("Демократична България") публикува статия със заглавие "Върховенството на правото, глупако!". Настояваше тези думи да се изпишат на стената на кабинета на
министър-председателя, та белким в някакъв момент на просветление той осъзнае, че за България няма европейско бъдеще без спазване на принципите на правовата държава.


Дошло е време, струва ми се, идеята на Христо Иванов да се реализира. Само че надписът трябва да се сложи не в кабинета на министър-председателя, а на стената в заседателната зала на Министерския съвет. С големи и неизличими букви.
Защо ли? Може да се обясни много лесно.


На 4 ноември медиите обявиха, че Министерският съвет е приел много важен план за изпълнение на мерките в отговор на препоръките от доклада за върховенството на закона на Европейската комисия. Първоначално го взех за камуфлаж. За нещо от рода на документите, които произвеждат превзетите държави, за да симулират политическа и правна адекватност. Или за един от документите, с които официалните ни власти официално лъжат ЕС, а той най-официално ги търпи, за да си няма разправии.


И после дойде приложението към решение № 806/06.11.2020 г. на Министерския съвет. В него има стълбове, системи, стратегии, програми, уредби! Продължава с конституционни и институционални рамки, "Правосъдна система", Венецианска комисия на повикване, съдебен инспекторат, кадрово засилване на КПКОНПИ, ресурсно обезпечаване, поредното "решително засилване на борбата с корупцията" чрез добюрократизирането ѝ . Даже в бързината тежката организирана престъпност е изпаднала някъде по пътя.


Четеш и получаваш пристъп на паника, сякаш Соvid-19 е поразил функционалната ти грамотност.


Някои си мислеха, че само главният прокурор не разбира разделението на властите, но явно Министерският съвет още повече не го разбира. Или пък Министерският съвет си знае по принцип, че такова нещо като разделение на властите не е възможно в България.


За неизкушените ще припомня само, че разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна е единствената бариера пред възможния, а у нас напълно реален, произвол на изпълнителната власт. Както съдия Румен Янков го определя в едно свое знаменателно интервю през 2008 г. - "разделението на властите не е призвано да способства за ефективността на управлението, а за ограничаване на произвола на властта, която и да е тя. Целта на разделението е не да се избегнат стълкновенията, а с цената на неизбежните стълкновения между трите власти да се спаси народът от автокрация ". Пак според него истинският смисъл на разделението на властите "не е обезпечаване на ефективността на управлението, а защитата на индивидуалните права на гражданите от произвола на държавата".


На разделението на властите в европейския правен ред се придава значението на решаващ признак за определяне на една държава като демократична. Неотменимостта на налагането на принципите на правовата държава е изрично подчертана и в първия годишен доклад на ЕК за върховенството на правото от тази година:


"Върховенството на закона е закрепено в чл. 2 от Договора за Европейския съюз като една от общите ценности на Съюза. Съгласно принципа на върховенство на закона всички публични органи на власт винаги действат в рамките на ограниченията, определени със закон, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. Принципите на правовата
държава включват принципи като законността, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес, правната сигурност, забраната на произвола при упражняването на изпълнителната власт, ефективната съдебна защита от независими и безпристрастни съдилища, ефективния съдебен контрол, при който се зачитат основните права, разделението на властите и равенството пред закона".


Пълна юридическа неадекватност


На този фон нашите управници създадоха план, който служи като доказателство за пълна юридическа неадекватност.


Първата му част за правосъдната система съдържа списък с 18 мерки. С 14 от тях се възлагат задължения на институции и органи, които изобщо не са подведомствени на Министерския съвет.


Те принадлежат към съдебната власт, която е напълно отделна от изпълнителната и законодателната (чл. 8 от Конституцията) и независима (чл. 117, ал. 2 от Конституцията). Власт, която е конституционно установена да контролира спазването на забраната за "произвол при упражняването на изпълнителната власт". Власт, за чиято независимост в ЕС се предприемат специални мерки като гаранция "за утвърждаването на принципите на правовата държава и ценностите, на които се основава ЕС".


Именно на тази (на хартия) независима власт решението на Министерския съвет възлага задачи и поставя срокове за изпълнение на два конституционно регламентирани независими органа на съдебната власт (Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет).


Възлага им се също така да предложат закони - нищо, че нямат право на законодателна инициатива. И за да не остане някой без несвойствена задача, темата за безумните държавни такси като ограничения на достъпа до правосъдие е прехвърлена на Националното бюро за правна помощ. Същото Национално бюро, на което арогантният министър на финансите с години правеше всякакви спънки с финансирането.


Още по-впечатляваща е втората част от този план, която е за правна рамка за борба с корупцията. В нея първите 3 мерки въвеждат задължения за независимата прокуратура (чл. 127 от Конституцията), а 13 мерки - задължения за КПКОНПИ. Комисията, според чл. 7, ал. 2 на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, е "независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество".


Не че някой храни илюзия за действителното състояние на нещата - за пълната симбиоза между "независимата" прокуратура и изпълнителната власт (или нейните носители) и за "независимостта" на КПКОНПИ. От друга страна, участниците в дуета прокуратура - КПКОНПИ до такава степен са се отдалечили от действителността, че главният прокурор се похвали на Комисията ЛИБЕ в Европейския парламент с "конфискуваните" от КПКОНПИ 3-4 млрд. лева. След това пред народните представители отчете като свършена от прокуратурата работа възлагането на проверки на КПКОНПИ.


Преди ги пишеха адвокатите, сега ги пишат прокурорите


По-важно в случая е, че на тези свръхспециализирани и независими органи - прокуратурата като част от съдебната власт, а КПКОНПИ като орган, подотчетен само на Народното събрание, Министерският съвет възлага законодателна активност. В пълно съответствие с въведеното през 2009 г. законодателно правило на ГЕРБ: "Досега законите ги пишеха адвокатите, сега ще ги пишат прокурорите".


Впрочем и в тази част на плана за борба с корупцията не става и дума. Предвижда се само организационно, финансово и процедурно обезпечаване на дейността на прокуратурата и КПКОНПИ. И се прави неприкрит опит последиците от некадърността на прокуратурата и органите на досъдебното производство да се прехвърлят върху съда. Прокуратурата ще внася недоказани обвинителни актове, според възгледите си за доказаност, а съдът ще е виновен за оправдателните присъди и "неоправданите очаквания на обществото".


И като израз на правна екзотика, а по същество в пълно противоречие с конституционното разделение на властите и законовото ограничаване на компетентността, Министерският съвет възлага на прокуратурата да направи "комплексен анализ на делата за корупционни престъпления". В същото време подобна категория дела не е обособена в българското наказателно право.


Анализът включва делата в досъдебната и съдебната фаза, т.е. прокуратурата ще анализира дейността на съдаи ще направи "организационни изводи" от анализа. Специално внимание се обръща на кръвосмесителната (в материалноправно и процесуално отношение) връзка между прокуратурата и КПКОНПИ, евфемистично определена като "финансови проверки и взаимодействие с КПКОНПИ". За да може, ако някой още не е разбрал, най-после да разбере, че прокуратурата вече не разследва просто някое извършено престъпление, а използва комплексен подход. Това е като извършиш транспортно престъпление, да започнат да проверяват данъчните декларации на майка ти за престъпление срещу фиска, ДАНС проверява теб и майка ти, както и всички длъжностни лица във фирмите им - за пране на пари, придобити от данъчните престъпления на фирмите на майка ти, НАП - за издаване на касовите бележки, РИОСВ и т.н.


При този комплексен подход нищо чудно, че не им остава време да забележат действителните престъпници по КТБ, БТК, държавните резерви и пр. Все пак са само няколко хиляди, а, както е казал един прокурор, "я, колко народ е на свобода поради недостатъчно доказателства!".


Територия без право


Този план на Министерския съвет е писмен монумент. За всичко, което трови живота ни - управленско скудоумие, идейна и идеологическа импотентност, подавляваща милиционерщина (да ме прощават мустакатите милиционери от детството ми), безкултурие, безхаберие, оперативна институционална наглост, пълно пренебрежение към света на гражданина и пр. Но планът е най-вече паметник на природно-социалното явление "ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРАВО".


Само в такава токсична за правото обществена среда може да вирее управление, съставено или представено от юридически илитерати като министър, забраняващ български граждани над определена възраст да упражняват конституционните си права след 10 часа сутринта.


Или от завършени правни нихилисти като министъра на вътрешните работи, който публично обяви, че той лично, но и всичките му служители, пет пари не дават за съдебно решение (на Върховния административен съд), определящо действията на КАТ и Гранична полиция по границите за противозаконни до противоестественост.


Или от някакви прависти (не правници!) ангросисти, които правят възможно не просто съществуването, а демонстрацията пред ЕС на такъв правен абсурд като т.нар. Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвета за координация и сътрудничество.


Да допълня предложението на Христо Иванов: заедно с надписа в заседателната зала на Министерския съвет, решение № 806/06.11.2020 г. на Министерския съвет на Република България да се изсече върху стела от базалт като Законите на Хамурапи и да се постави във фоайето на официалния вход на Министерския съвет под надпис: "Не може така!".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1405 Неутрално

  Още като прочетеш началото... глупако... и ти става ясно за какви умни и културни хора иде реч.
  Аз пък ще попитам госин адвоката друго.
  Кога съдът в България ще посмее да осъди олигарх.
  Не за друго, нас не броят за фактор, гражданите, явно.
  Но поне за пред ЕС...

 2. 2 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Без върховенство на закона и разделение на властите сме обречени да сме последни по всички показатели в ЕС. Който го разбира, ще подкрепи реформите, а на който му харесва да има хора над закона, като Пеевски, Доган, Борисов и цялата ДС мафия, която управлява след 1989-та, да продължи да подкрепя управляващата мафия.

  No Pain No Gain
 3. 3 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 329 Неутрално

  В началото на май Христо Иванов ("Демократична България") публикува статия със заглавие "Върховенството на правото, глупако!"

  Какво лицемерие. Любимиата на ДБ политическа идеология превърна западните държави в диктатури на малцинствата, а тук ни пропутват мантрата аз върховенство на закона.

  Вече никой не ви вярва.

  "Нашите деца не получават образованието, от което имат нужда. Те трябва да бъдат обучавани в традиционните морални ценности, но вместо това им се казва, че имат изконното право да бъдат гей. Това е измама, която ги отклонява от верния път в живота." - Маргарет Тачър, 1987
 4. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2315 Весело

  Maгнаурската правна школа казва "може", значи МОЖЕ.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 5. 5 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 695 Неутрално

  От съседната статия, един прост пример защо има мафия, корупция, защо се крадат милиарди на година:
  "Ръководената от него институция притежава монопол върху това дали, на кого, кога и за какво да бъде повдигнато обвинение (функцията по наказателно преследване), което дава възможност напълно безконтролно да бъдат образувани/съответно да не бъдат образувани разследвания срещу един или друг, разследвания да "стоят на трупчета" и да бъдат активирани в подходящия момент и пр."
  https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/11/18/4140391_vse_po-vidim_fakticheski_centur_na_vlast_ili/

  Разбира се, на самите крадци им харесва това положение. Не само им харесва, те се страхуват от промяна, защото ще се наложи да се разделят с голяма част от откраднатото, а и да полежат по затворите.
  Всеки защитник на настоящия режим е съучастник в престъпление, така че се подгответе и за възмездие рано или късно.

  No Pain No Gain
 6. 6 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2315 Весело

  Още като прочетеш началото... глупако... и ти става ясно за какви умни и културни хора иде реч
  —цитат от коментар 1 на НеКой


  Каруцарският банкянски ли визираш? За Пе-Ка-Пе, к0р, дето не е акъл и т.н. копролалски термини.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 7. 7 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  Аз пък ще попитам госин адвоката друго.Кога съдът в България ще посмее да осъди олигарх. Не за друго, нас не броят за фактор, гражданите, явно.Но поне за пред ЕС...
  —цитат от коментар 1 на НеКой


  нЕкои съображения, ама дали има функционално грамотни тролове - това е друг въпрос...

  Съдът "осъжда" на основата на
  # действащо заканодателство, а не по целесъобразност
  # внесен обвинителен акт, по дело съответно, с доказателства и подобни "екстри".
  Т.е. досъдебното производство - работа на МВР и Прокуратурата - е това което има огромна роля в това кой е осъден или не.

  За това Главният Каскет и другата овластена Мафия - какво "причини" въз основа на Шкафчета, Тетрерчета, Апартаменти, Бири - това го оствавям за домашно тролене!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 8. 8 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 984 Весело

  О, дойде и традиционната ежедневна адвокатска пледоария.
  Business as usual...

  Знанието е сила, информацията - власт
 9. 9 Профил на чичовото
  чичовото
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Един от сериозните проблеми на българското право е, че голяма част от функционално грамотните и от критично мислещите прависти са адвокати, а не съдии или прокурори. Адв. Атанасов много ясно демонстрира това.

  Но и как да е иначе - свобода на мислене (и осмисляне), на изразяване и на действие има най-вече в частната адвокатска практика, а не зад дебелите сталинистки стени на прокуратурата и на някои (основно административни) съдилища...

  А че не може повече така, това е ясно много отдавна. Най-сериозният проблем обаче е, че институционална промяна може да стане само в институциите на прокуратура и съд отвътре, а това си е Параграф 22 отвсякъде.

 10. 10 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 608 Неутрално

  Ристьо Реформата немедленно да се назначи за доживотен диктатор и адмирал на флота, само той знае кое как е в тая държава!

 11. 11 Профил на ivanko77
  ivanko77
  Рейтинг: 436 Неутрално

  До коментар [#1] от "НеКой":

  Над 95% осъдителни присъди, с този процент се хвали прокуратурата, процент, който не ми е известно да го има другите в Европа(не само ЕС). И при този висок процент на осъдителни присъди, чувството за безнаказаност го има, явно проблема не е в това какво отсъжда съда, а какво му се предлага да отсъди.

 12. 12 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  Територия без право или с право - няма значение.

  Важното е да работят нещата, а те работят - решаването по целесъобразност е нещото дето работи.

  Иначе правата на гражданите от произвола на държавата съм видял да се защитават само като са на престъпници. Но никой не се задава въпроса - "А жертвите на тези престъпници те нямат ли права?"

 13. 13 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5208 Неутрално

  "...истинският смисъл на разделението на властите "не е обезпечаване на ефективността на управлението, а защитата на индивидуалните права на гражданите от произвола на държавата".

  За съжаление все още го няма у нас

 14. 14 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3413 Неутрално

  Още като прочетеш началото... глупако... и ти става ясно за какви умни и културни хора иде реч.Аз пък ще попитам госин адвоката друго.Кога съдът в България ще посмее да осъди олигарх.Не за друго, нас не броят за фактор, гражданите, явно.Но поне за пред ЕС...
  —цитат от коментар 1 на НеКой


  Пич, яко си се объркАл!

  На това твойто к'ъф "съд" те патил?
  Ти жаждаш трибунал!
  И не правосъдие, а възмездие на избрани фигури за успокоение на охлоса ...
  Не "олигарсите", а на някои олигарси. "Неваши" олигарси ...

 15. 15 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Между върховенството на правото и жизнения стандарт има връзка:там ,където действа върховенството на правото, там жизнения стандарт е висок.Б-ия е обратния пример.

 16. 16 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 619 Неутрално

  До коментар [#1] от "НеКой":

  Само от любопитство - може ли да ми посочите дело внесено в съда от прокуратурата срещу някой олигарх? Но истинско дело - без неясни доказателства, без изпуснати срокове, без явни и умишлени грешки. Ясно, че в съда не са стока, ама прокуратурата и МВР да не могат да съберат доказателства срещу никой...

 17. 17 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 845 Неутрално

  До коментар [#1] от "НеКой":

  Абе, на теб не ти ли са давали да четеш вкъщи приказки? Толкова ли не можеш да вденеш какво е написан?
  Герберите, даже и да ви нарече тъпи човек, все ще малко...
  То бива , бива неразбиране, ама....
  Написал човека, кратко и ясно къде има проблем, нашият форумен глумчо първи се изходил.

 18. 18 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3413 Весело

  ... Министерският съвет възлага на прокуратурата да направи "комплексен анализ на делата за корупционни престъпления". В същото време подобна категория дела не е обособена в българското наказателно право ...

  Прочее ... като стана дума ...

  Абе, а к'во станА с ония ... БОР-ЧВОР ?

  Не съм чул да ги закриват, а баш това им беше полето за действие, където да развихрят чутовната си "експертиза" ...

 19. 19 Профил на ivanko77
  ivanko77
  Рейтинг: 436 Разстроено

  До коментар [#12] от "realguru":

  Извинявайте, но вие член ли сте на БКП, защото до колкото разбирам, искрено подкрепяте народния съд.

 20. 20 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 664 Неутрално

  "Пълна юридическа неадекватност"

  Да! Това си е пълно юридическо бездарие, тотална некомпетентност, юридическа простащина и безхаберие! От позицията на силата и ненаказуемостта на т.нар. "властимащи"! Това е разрушаване на всички връзки между независими (по конституция) институции, които следващи управляващи с години няма да могат да възстановят. Това е правен апокалипсис!
  Толкова по въпроса! А за всички все още безумно влюбени в Мутрата-премиер препоръчвам горещо следния материал:
  https://frognews.bg/glasat-na-jabata/glasat/gerbadjii-balgariia-deiba-maika-glupava-razkaraite.html

 21. 21 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 664 Любопитно

  До коментар [#1] от "НеКой":
  "Аз пък ще попитам госин адвоката друго. Кога съдът в България ще посмее да осъди олигарх."

  Кой олигарх имаш предвид? Делян Пеевски или Христо Ковачев?

 22. 22 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1201 Любопитно

  Ристьо Реформата немедленно да се назначи за доживотен диктатор и адмирал на флота, само той знае кое как е в тая държава!
  —цитат от коментар 10 на smotlixx


  А не може ли само за „адмирал на флота“, че иначе с тея двете длъжности ще каталяса, завалията?

 23. 23 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  Между върховенството на правото и жизнения стандарт има връзка:там ,където действа върховенството на правото, там жизнения стандарт е висок.Б-ия е обратния пример.
  —цитат от коментар 15 на dlagnikov


  Не точно - справка повечето страни в Азия - Хонг Конг, Сингапур, Тайван.

  Едното от тях даже уж е многопартийна система, ама на практика една партия печели изборите последните 50 години. И си е чиста диктатура погледаното от европейски ъгъл.

  Там не държат много много на индивидуалните права.

 24. 24 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2233 Неутрално

  "Върховенството на закона е закрепено в чл. 2 от Договора за Европейския съюз като една от общите ценности на Съюза."

  Да, ама това е на хартия, а на практика: "ЦЕУ в Будапеща и във всеки дом -- джендър!".

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 25. 25 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Не са едно и две делата, изпратени в съда "по целесъобразност". Прокурор е преценил, че някой е айдук, мошеник, убиец, натракал нещо като обвинителен акт и го засилил в съда - те там да се оправят. В съда търсят доказателствата за извършено престъпление, не ги намират и изритват набедения на свобода. Тогава боко почва да пищи: ние ги хващаме, те ги пускат! Не сте забравили, нали?

  без подпис!
 26. 26 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#1] от "НеКой":


  Още като прочетеш началото... глупако... и ти става ясно за какви умни и културни хора иде реч.Аз пък ще попитам госин адвоката друго.Кога съдът в България ще посмее да осъди олигарх.Не за друго, нас не броят за фактор, гражданите, явно.Но поне за пред ЕС...
  —цитат от коментар 1 на НеКой


  Предполагам, че някой олигарх ще бъде осъден, когато прокуратурата внесе читаво обвинение...

 27. 27 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1375 Неутрално

  До коментар [#1] от "НеКой":

  Едва ли можеш да го попиташ. Просто защото явно ти липсват достатъчно образование и знания за тази цел. Другояче казано – коефициент на интелигентност.

 28. 28 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 487 Весело

  До коментар [#27] от "murry":

  да бе,Усобино ти си многУ гУлям куифициент!
  медиапул на стояна си го знаем,знаем и коя е,и какви хАпартаменчета си е *спечелила*,и чии източници ползва!

 29. 29 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1298 Неутрално

  "Дошло е време, струва ми се, идеята на Христо Иванов да се реализира"

  Бандата на Божков, Василев, Арабаджиеви и сие вилниееща по улиците , окрилена от другарския съд.

 30. 30 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1828 Неутрално

  Министрите на Бойко се изживяват като везири на великия султан и забравят, че има и други власти, освен изпълнителната, и те са ѝ равнопоставени, а не подчинени.

 31. 31 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7291 Неутрално

  Кой поред е този план. Що поне не си кажат , като Унгария и Полша, че нямат намерение да изпълняват правилата. Защото ние пак не ги изпълняваме и си правим, каквото каже Бойко, но искаме да заблудим другите, че много се стараем.

 32. 32 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 619 Неутрално

  До коментар [#1] от "НеКой":

  Когато каскетатурата внесе читав обвинителен акт.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 33. 33 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Любопитно

  В началото на май Христо Иванов ("Демократична България") публикува статия със заглавие "Върховенството на правото, глупако!". Настояваше тези думи да се изпишат на стената на кабинета на
  министър-председателя, ....
  ------------------------------------------------------------------------------

  Ааа, с това заглавие малко е прекалил г-н Иванов!

  А Христо Иванов как е като юрст, добър адвокат ли е?

 34. 34 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Весело

  До коментар [#1] от "НеКой":Когато каскетатурата внесе читав обвинителен акт.
  —цитат от коментар 32 на Rhapsody of Fire


  Когато прокуратурата внесе обвинителен акт, който да има по-добри доказателства от представените от защиата, каза съдията и се побара по дебелата пачка пари под робата му!

 35. 35 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 619 Неутрално

  До коментар [#34] от "Dariya Koleva":

  Разбрах-обяснение в стил тръмп- измислицата изборна измама.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 36. 36 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Кой поред е този план. Що поне не си кажат , като Унгария и Полша, че нямат намерение да изпълняват правилата.
  —цитат от коментар 31 на Роси


  Унгария , Полша и Словения..

  И да , нямат намерение да изпълняват новопоявили се правила за джендъри и мигранти.

  Според Словения , Полша и Унгария каквото е написано в договорите - към датата на сключването им - баш това , а не друго , трябва да се спазва.

  Това важи и за банков кредит, договор с мобилен оператор и при членство в ЕС.

  Който мисли иначе, според Словения , Унгария и Полша - е некадърен юрист и си е принципно тъп , като гъз..

 37. 37 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 295 Разстроено

  Що поне не си кажат , като Унгария и Полша .
  —цитат от коментар 31 на Роси


  А това е вярно!

  Защо И БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ВЕТОТО?
  Словения вчера се присъедини!

  Що за юрист е Христо Иванов , та да не види грубо нарушение на Договора за ЕС?

  Че то така ще почнат и банките!
  Едно подписваш , за едно се разбирате. а в един момент :"ей ги правилата , що ги не спазваш. Аз давам парите , аз решавам , аз съм банка."

 38. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Разстроено

  UNITED EU UNION

  Резонно недоволство, но защо намесвате
  Христо Иванов?

  Той е фактор и ще... повече,
  но не е държавен служител.

  Предполага се: България има правителство и народно събрание?

  Забравихме май.
  Те са заети с вето против Македония

  До коментар [#37] от "simChо":

  Що поне не си кажат , като Унгария и Полша .
  —цитат от коментар 31 на Роси

  А това е вярно!

  Защо И БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ВЕТОТО?
  Словения вчера се присъедини!

  Що за юрист е Христо Иванов , та да не види грубо нарушение на Договора за ЕС?

  Че то така ще почнат и банките!
  Едно подписваш , за едно се разбирате. а в един момент :"ей ги правилата , що ги не спазваш. Аз давам парите , аз решавам , аз съм банка."

 39. 39 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 295 Неутрално

  UNITED EU UNIONРезонно недоволство, но защо намесвате Христо Иванов?Той е фактор и ще... повече,но не е държавен служител.Предполага се: България има правителство и народно събрание?Забравихме май.Те са заети с вето против МакедонияДо коментар [#37] от "simChо":Що поне не си кажат , като Унгария и Полша .—цитат от коментар 31 на РосиА това е вярно!Защо И БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ВЕТОТО?Словения вчера се присъедини!Що за юрист е Христо Иванов , та да не види грубо нарушение на Договора за ЕС?Че то така ще почнат и банките!Едно подписваш , за едно се разбирате. а в един момент :"ей ги правилата , що ги не спазваш. Аз давам парите , аз решавам , аз съм банка."
  —цитат от коментар 38 на dnevnikar


  Много добре е изведено в заглавието "ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРАВО"!
  НА ТОВА ЩЕ ЗАПРИЛИЧА НАШИЯТ ЕС , АКО БАНКИ И МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ , ЗАПОЧНАТ ДА ДЕЙСТВАТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН:

  "Няма да спазваме , каквото сме подписали , преди време!
  Промениха се , правилата!"

  България защо не се присъедини към ветото!?!

  ОСТАВКА!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK