За да избегнем катастрофа на македонската си политика, трябва друга тактика

"Нашият интерес трябва да бъде формулиран и комуникиран изключително прецизно и убедително, така че да може да бъде част от разговора за европейската интеграция, а не да бъде разглеждан като някаква атавистична проява на "балканска диващина".

© Николай Дойчинов

"Нашият интерес трябва да бъде формулиран и комуникиран изключително прецизно и убедително, така че да може да бъде част от разговора за европейската интеграция, а не да бъде разглеждан като някаква атавистична проява на "балканска диващина"."Дневник" публикува мнението на съпредседателя на "Демократична България" Христо Иванов във връзка с позицията на правителството за преговорите между ЕС и Република Северна Македония. Заглавието е на "Дневник".


Ако приемем, че позицията на правителството по отношение на започването на преговори между ЕС и Република Северна Македония (РСМ) изхожда от националните интереси, тя се свежда до опит да "изтъргуваме" общото бъдеще срещу признанието за общо минало в момент, в който сме в силна позиция.


Не приемам подценяването на въпроса с миналото, идеята, че то трябва да бъде обявено просто за нещо без значение и да бъде погребано - то всъщност е онова, което определя настоящето. Правото на една общност да се определи като "македонска" със съответния исторически разказ за това е точно толкова важно, колкото правото на друга общност да се определи като българска. И двете позиции са въпрос на самоопределение и е нормално нашата политика да защитава нашите интереси в това отношение.
Не приемам и опростенческата теза, че ЕС е само въпрос на бъдещето и в него няма място за разговор за миналото. Дори когато съюзът започва като преднамерено ограничена общност за въглищата и стоманата, това почива на твърд консенсус между политическите и интелектуални елити на страните основателки, че това е процес, насочен към примирие и обединение. Напълно легитимно е да се постави въпросът дали елитът в РСМ разбира, че не може да иска да членува в клуба ЕС, докато продължава активно да поддържа антибългарски елементи в своето самоопределение.


Стратегията "бъдеще срещу минало" обаче има няколко проблема.


1. България има огромен собствен интерес от общото бъдеще с РСМ (и целия регион) в ЕС. Този наш интерес съвсем не е споделен от голяма част от елита на РСМ, за когото оставането в руско-сръбска орбита е въпрос на оцеляване. Той не е споделен и от голяма група страни, членки на ЕС, които просто не искат разширяване. Има много голям риск със своята позиция да постигнем затваряне прозореца на възможност за европейска интеграция на РСМ и Балканите в ЕС за непредсказуемо дълго време, с което да дадем огромен исторически бонус на онези сили, които си представят бъдеще, в което последният югоанклав оцелява завинаги в орбитите на Белград, Москва и Пекин.


В този смисъл нашата преговорна позиция е доста по-сложна. Ние не сме в положение да разменяме бъдеще за минало - съдбовно важно е да искаме и двете, но сега в процеса рискуваме да загубим и двете. Трябва да е ясно, че оставането на Македония трайно вън от ЕС е огромен риск за националния ни интерес.


2. Факторът време: след края на германското председателство през декември, което има и тежестта, и мотивираността да държи отворен интеграционния прозорец, изобщо не е ясно кога пак в Брюксел темата за разширяването ще бъде спомената. В момента ние спираме процеса и изобщо не изглежда да имаме ясен изход в реалистична времева рамка. Ако времето се струва някому малко - малко е, но за това е виновно единствено правителството.


3. Макар въпросите, свързани с общото минало, да са легитимна част от разговора за готовността ни да бъдем част от една общност в ЕС, този наш интерес трябва да бъде формулиран и комуникиран изключително прецизно и убедително, така че да може да бъде част от разговора за европейската интеграция, а не да бъде разглеждан като някаква атавистична проява на "балканска диващина". В това отношение управляващите търпят пълен провал. Когато искаш нова преговорна глава, особено ако не можеш да обясниш какво собствено целиш, за Брюксел това означава, че опитваш да набуташ ЕК да води преговори за неясни исторически емоции от твое име и - естествено - губиш комисията като съюзник.


4. Разговорът за миналото е много повече разговор с обществото, отколкото с едно или друго правителство. Просто има теми, които не са част от компетентностите на правителствата. България пропусна много години да води политика на диалог с обществото в РСМ - т.нар. мека сила, публична дипломация, културна политика и пр. Вместо това в последното десетилетие тази тема беше почти напълно оставена - първо на Божидар Димитров, а сега на Каракачанов. Рискът тук е, че искайки от едно правителство неща, за които не сме опитали преди това да мотивираме обществена подкрепа или поне разбиране, ние можем да постигнем обратен ефект.


5. Важно е, докато се упражняваме в дипломатически гамбити, да не скарваме хората. И двете общества са много по-мъдри от политическите си представители, но вирусът на турбопопулизма лесно пали пожари, които после се гасят много трудно. Не можем да си позволим и да поставяме приятелите си в РСМ в безизходна позиция.


6. Винаги когато в преговори се втвърдява позицията, трябва да бъде предвиден и изход. Особено когато искаш и двете неща, за които се преговаря. В момента управляващите не изглежда да имат план за избягване на този клинч.


Действията на управляващите може и да имат своите основания, но на нивото на конкретната тактика са на границата на катастрофата. Нашето правителство не може да обясни рационално какво конкретно иска от правителството на РСМ, така че тези искания да бъдат съвместими с естеството на преговорния процес за присъединяване към ЕС и ние да имаме реална подкрепа за своята позиция. Само тогава ние бихме могли да се надяваме на резултат, който да ни гарантира и общото бъдеще, и разумно отношение към общото минало.


Вместо това ние рискуваме да вкараме интеграцията на РСМ и Балканите в дългосрочен тупик, от който полза ще имат единствено професионалните югославяни в Скопие и техните ментори в Белград и Москва, а ние ще изглеждаме като някакви пещерняци от барутния погреб на Европа. Не само че не решаваме проблема, а го ескалираме.


Но за съжаление аз дори не мога да бъда сигурен, че позицията на управляващите изобщо изхожда от националните интереси на първо място. Водещото е спасяването на ВМРО от изпадане от парламента на цената на това политиката ни към РСМ да бъде докарана до пълен блокаж. Така печеливши са единствено двете ВМРО-та и агентурата на ДС, УДБА и КГБ, която гнезди уютно в тях и прави планове за бъдеще по свой вкус.


Това, което трябва да стане, за да избегнем катастрофа на македонската си политика, е в София да бъде формулирана спешно конкретна пътна карта за излизане от блокажа до края на годината, в която да бъдат описани съвсем конкретни искания към Скопие, които трябва да бъдат:


- разбираеми от евроинтеграционна гледна точка


- изпълними от едно правителство


- годни за публична комуникация в София, Скопие, Брюксел и Берлин


- измерими като конкретна реализация в обозримо бъдеще


- защитаващи нашия национален интерес да имаме и общо бъдеще, и общо минало.


Такава пътна карта, интегрирана с процеса на преговори, би запазила възможността ни да наложим последващ блокаж преди приключване на присъединяването, ако въпросните условия не се изпълняват по график.


Заедно с необходимите дипломатически усилия за намирането на формули за официалния език в РСМ и дефинирането й като политическа общност на територия, ограничена в рамките на държавните граници, и отказ от възможността за териториални и малцинствени претенции този списък трябва да включва неща като:


- конкретен график за изграждане на обща комуникационна инфраструктура с наш административен ресурс


- редовни общи заседания на кабинетите и парламентите, на които да се обсъжда прилагането на договора за приятелство и другите мерки, и особено инвестициите


- програма за общи действия в областта на отбраната и службите


- "канон" от общи фигури и празници, включително конкретика по ритуалното им изразяване


- ревизия на учебниците по история в РСМ


- изучаване на литературата на двете общности в училищата, включително в оригинал


- програми за обмен между студенти, ученици, професионалисти


- фонд за финансиране на общи културни проекти и обмяна на културно съдържание с програма, която се обсъжда и приема на годишните срещи на правителствата


- фонд за реконструкция и възстановяване в автентичен вид на културно-исторически паметници с международно експертно участие; регистър на движими и недвижими културни паметници, предмет на общата история на България и РСМ


- пълна дигитализация и съвместна кодификация на историческите документи, свързани с темата и общата история, включително на документите, които биха позволили проследяване на семейните истории


- възстановяване на войнишките паметници


- адекватна реабилитация на репресираните от югославския комунистически режим 1945-1991 независимо от техния етнически произход и изплащане на финансови компенсации на тях и наследниците им.


Това, което на мен ми се струва особено важно, са две взаимосвързани неща:


1. Да бъде създаден европейски университет с лиценз от колежа в Брюж, който да има две важни мисии:
- да се превърне в основна школа на бъдещата европейска бюрокрация на РСМ


- да се превърне в научен център, който да изработва общите гледни точки към историята и културата и общите стратегии в инвестициите, иновациите и планирането на политики. С помощта на европейски преподаватели да възпита следваща генерация хуманитарна интелигенция на двете страни, историци, учители, бюрократи, за които общият език не е разделителна линия, а споделена общност на манталитетно ниво - защото без това никога няма да има сближаване.


2. В процеса на преговори и интегриране на РСМ с европейската бюрокрация, България да предостави реален експертен и административен ресурс, срещу което да си гарантира достатъчно взаимно проникване на ниво бюрократични структури.


Този списък е само примерен, той може и трябва да бъде продължаван и разширяван. Важното е да осъзнаем, че спешно трябва да излезем от неразбираеми за никого разговори за "необятното", които ползват само популисти и ченгета, и да влезем в разговора за конкретните стъпки, с които да избегнем блокажа. С малко повече амбиция и прагматизъм можем да използваме това положение за тласък в отношенията ни и дори да се превърнем в европейска история на успеха.


Само да не се получи "как всегда"...


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (252)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1891 Весело

  абпък Брюж е върха на сладоледа

 3. 3 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1883 Неутрално

  Г-н Иванов дава някои интересни идеи. Но да внимава! В смисъл да заеме ясна позиция казвайки - Това което прави С. Македония в момента пречи на влизането и в ЕС.
  Идват избори. Той направи една грешка като не си ДИСТАНЦИРА ЯСНО от г-н Радев, г-жа Манолова и компания.
  Ако отново не изрази ясна позиция може и въобще да не влезе при нови избори- ще направи втора политическа грешка.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1659 Неутрално

  " България има голям интерес от общо бъдеще с...." - пак добре , че и се сещате , ама и кажете точно как го виждате това " общо бъдеще " , което е особено важно за намирането на общ език.......иначе , остава кухотата на фразата и е безотговорно ! Не е ли дошло времето да се мисли за възможностите за общо бъдеще , защото боравенето с " орбити на влияние " , не звучи особено конструктивно....

 6. 6 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  Ристьо като стане министър председател и вземе властта да пусне вардарските сърби в ЕС.
  До тогава кибиците мълчат.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Как никой не забелязва, че т.н. македонски език е като брат близнак по структура и речник на шопския диалект в Софийско и Трънско т.е. Западна България..
  Пример: „Я че го напраим“ (шопски), „Яс ке го направам“ (македонски) и т.н. и т.н. Затова и едните и другите „мекат“, като нашия премиер и „хубавия и умен“ Христо Иванов.
  Защо не извадят писмото на Лазо Колишевски до цар Борис 3-и, в което той се кълне, че е честен и родолюбив българин и моли за милост. Получава я и става най-големия българомразец след 1945 г. А брат му Кулишев дълги фодини е Председател на българското Народно събрание?!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Абе, Ристююю..............!!!Защо не отидеш до Скопие и да се пробваш да откриеш една българска книжарница!!!За да се увериш на местна почва там - какви фантасмагории си написал!!!Това за което пишеш е валидно за нормални хора, а не за дегенератите от другата страна на границата!!!Там за един български вестник, полицията ще те смачка от бой бе, фантазьор такъв!!!Без омразта срещу България там - всичко ще се разпадне на съставните си части!!!

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1101 Весело

  Хаха, обозначи се поредният защитник на северомакедонската кауза, който напоително е изброил как да им угодим по възможно най-добрият (ужким за нас, а всъщност за тях) начин.
  По една случайна случайност - пак от същата грантаджийска глутничка.
  Напролет, като поникне прясната тревица под опашката на коня - пак там на паша.
  Или с надувна лодка в Охридското езеро...

  Знанието е сила, информацията - власт
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4075 Неутрално

  Вече посочих под другата статия, простичко и ясно, какъв е проблема със СМ, без излишни фльонги, достъпно за всеки един, който се интересува от нашето вето спрямо тази държавица ! Давам пример от интервюто с Ванче Михайлов, цял живот водил битка със сърбизма в Македония:


  - Вие чувствате ли се виновен за нещо ?
  - .....имам само на тази идейна база, ако може така да се каже, вина, и аз имам вина, всички, които не сме успели да осигурим на Македония Българщината.....

  https://m.youtube.com/watch?v=ADdBxVzKupc

  Също :

  - Какво е това, днес в Скопие да не можеш да се наречеш българин ?

  Кое пак не е ясно за неразбралите, какво пак започваме да бистрим за пред Брюксел, където понятията род, родина, пол, етническа идентичност, стават, сами по себе си и то, все по - неразбираеми и политнекоректни ? Дайте да си говорим за ЛГБТ общността и всички там изведнъж ще ни заръкопляскат възторжено......

 16. 16 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  Не виждам нищо лошо да са в сръбска орбита. Плескавицата в Скопие ще е евтинджос.

 17. 17 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2839 Весело

  Христо, изчакваш изборите. Вемаш властта. Правиш правилното. Ако сбъркаш, си наказан.
  Сега от тебе зависи колкото и от мене.

  Еретик
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5907 Неутрално

  Другата тактика я видяхме - декларацията на партньора в ДБ - Кънев за регистрация на ОМО Илинден !!!

  [email protected]
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 691 Неутрално

  Абсолютно безгръбначна позиция. Позиция, чийто автор може да бъде чиновник в Брюксел. С такова безхарактерно говорене не се печелят избори.

 23. 23 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  "Дори когато Съюзът започва като преднамерено ограничена общност за въглищата и стоманата, това почива на твърд консенсус между политическите и интелектуални елити на страните основателки, че това е процес, насочен към примирие и обединение."
  Да г-н Иванов така е но има продължение!!!! При подписването на това споразумение са изчистили учебниците по история от всички обидни и насъскващи едни срещу други народите на Германия, Франция, Англия..... Ха се опитайте да скарате сега народите дали най-много жертви в най-продължителните военни конфликти в Европа.
  Трябва и ние да изчистим нашите учебници от идеологеми и омраза.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 24. 24 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1974 Неутрално

  Написаното като цяло е вярно.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 25. 25
  proventuss
  Рейтинг: 714 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 26. 26 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Нищо не изглежда да се промени в БГ по отношение на Македония. Някъде дочух, че калинката Захариева, споменала че се празнува Тито в Македония. А, нима не се празнува бай Тодор в БГ? Нима БГ не е осеяна с паметници на съветския окупатор?
  Кой ще повдигне официално тези въпроси и кога?
  Докога ще търпим едни агенти на ДС и БКП да определят външната политика и да се издигат националистични лозунги от типа - България на три морета?
  Всички "патриотични" организации в БГ са формирани от ДС, да не забравяме , че Гоце стартира политическата си кариера там.
  Срам е да се говори, като навремето, оня д-р Георгиев, че България била единствената страна в света, дето граничела със собствени територии..
  Срам е един гном, като Каракачанов и един сдухан келеш като Джамбазки да са в дъното на българската външна политика.
  За Бибитко е ясно, неговия наклон на IQ е отрицателно.
  Браво на Христо Иванов за ясната позиция.

 27. 27 Профил на goofy
  goofy
  Рейтинг: 357 Неутрално

  Другата тактика я видяхме - декларацията на партньора в ДБ - Кънев за регистрация на ОМО Илинден !!!
  —цитат от коментар 20 на karabastun


  Да, прекрасна работа свърши Кънев. Показа как правителството ни не си е свършило за пореден път работата да защитити пред ЕС правилния отказ за регистрация на на нашия съд на ОМО Илинден.

 28. 28 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  До коментар [#20] от "karabastun":

  Ми това имаме като лидерски матрял с това работим.

 29. 29 Профил на vzoran
  vzoran
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Не съм планирал да ходя в Македония, но сега вече ще се въздържам - направо е срамно да ги блокираме за ЕС, неприязан е най-малкото което очаквам от македонска страна.

 30. 30 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 592 Неутрално

  "адекватна реабилитация на репресираните от югославския комунистически режим 1945-1991, независимо от техния етнически произход, и изплащане на финансови компенсации на тях и наследниците им"
  Само че преследването и убиването на българите в Македония и днешна Сърбия не започва от 1945 г а още 1913г .
  Иначе Христо Иванов има добри идеи , но да не забравя че днешна Сърбия и Москва хвърлят много пари за пропаганда и промиване на мозъци не само в Македония но и в България , когато преди време бях там в Македония не видях да се излъчва нито една българска телевизия а има няколко сръбски и хърватски .
  Но за едно е много прав , не става само с сила трябва и акъл.

 31. 31 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  Дневник, на смислов разсъжденията по темата няма ли да публикувате.

  https://faktor.bg/bg/articles/daniel-smilov-1-8

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 32. 32 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 680 Неутрално


  4. Разговорът за миналото е много повече разговор с обществото, отколкото с едно или друго правителство. Просто има теми, които не са част от компетентностите на правителствата. България пропусна много години да води политика на диалог с обществото в РСМ - т.нар. мека сила, публична дипломация, културна политика и пр. Вместо това в последното десетилетие тази тема беше почти напълно оставена - първо на Божидар Димитров, а сега на Каракачанов. Рискът тук е, че искайки от едно правителство неща, за които не сме опитали преди това да мотивираме обществена подкрепа или поне разбиране, ние можем да постигнем обратен ефект.

  5. Важно е, докато се упражняваме в дипломатически гамбити, да не скарваме хората. И двете общества са много по-мъдри от политическите си представители, но вирусът на турбопопулизма лесно пали пожари, които после се гасят много трудно. Не можем да си позволим и да поставяме приятелите си в РСМ в безизходна позиция.

  ——————————

  И аз повтарям това от много време , ама кой да чуе ,Христо !
  Моментната изгода за тяснопартийните интереси е много изкушаваща и лесно вкарва в капан хора жадни за власт и интересуващи се само от личната изгода!
  Щом я докарахме до там , Шкембела да диктува външната политика на България....лошо ни се пише.

 33. 33 Профил на иванчолаков
  иванчолаков
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Ало,политика!Мисли повече за България,а не за Кремъл и Вашингтон!!!

 34. 34 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7634 Неутрално

  Еее, това идва много сложно за Боко и особено за патриотите.

 35. 35 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1655 Неутрално

  Много приказки на вятъра.

  Panta rhei....
 36. 36 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Защо не извадят писмото на Лазо Колишевски до цар Борис 3-и, в което той се кълне, че е честен и родолюбив българин и моли за милост. Получава я и става най-големия българомразец след 1945 г. А брат му Кулишев дълги фодини е Председател на българското Народно събрание?!
  —цитат от коментар 8 на bozkata


  Типични макета натегачи!
  Знаеш къде може да се види копие на прошението за помилване до Царя?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 37. 37 Профил на Are de
  Are de
  Рейтинг: 263 Неутрално

  Нека познаем: каквото и да е казал Христо, той е "национален предател", нъл тъй, агит-пропърчета.
  —цитат от коментар 9 на Сенсей НАНАЙ


  Имайки предвид, че националистите в България най-много обичат Русия, то отговора е очевиден. Хехе.

 38. 38 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 599 Неутрално

  С тази позиция ДБ на практика става част от по-широкия политически и обществен консенсус относно евроинтеграцията на Скопие и стратегическите цели на България в РСМ.

  ДА за еврочленство на РСМ.
  НЕ на предлаганата от ЕК преговорна рамка.

  Съществените разлики идват в подхода и цялостната концепцията.

  Изразените становища имат своите аргументи и голяма част от тях намирам за разумни.

  Понякога на теория нещата изглеждат по един начин, но на практика (на ниво ЕС и в преговорите със Скопие) може да се окажат малко по-трудни, отколкото човек си ги е представял.

  За изготвянето на всеобхватна и дългосрочна стратегия, включително пътна карта за развитие на БГ-МК отношенията, която да намери място в преговорната рамка на РСМ и да стане част от задължителните за изпълнение критерии за еврочленство на Скопие, е необходимо въвличането и използването на ескпертизата и идеите на широк кръг от обществото, т.е. не само на управляващи или на конкретна политическа партия.

  Българското правителство може да инициира подобен диалог и онлайн-платформа за обсъждане на различни проекти, идеи, предложения и т.н., една част от които пък след това могат да залегнат в пътната карта за дълготрайно задълбочаване и подобрение на отношенията между България и РСМ.

 39. 39 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#15] от "samoedin":

  Ванче Михайлов е велик.
  правилно казва да отидат скопските историци
  в цариград и да видят списъците на населението.

 40. 40 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  До коментар [#18] от "goofy":

  Виж как Гърция защити националния си интерес!!! Защо ние да не можем?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 41. 41 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1891 Весело

  Умнокрасивите прочете статията бе там Брюж е върха и Университет ще направим със седалище Брюж

 42. 42 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 815 Неутрално

  ИНТЕРЕСНО

  В интерес на истината има доста смислени неща в идеита на Хр. Иванов (по майка Бойкикиев). От друг а страна е лесно да критикуваш досегашната, 76 -годишна политика на България по македонския въпрос. Тя, общо погледнато е безумна и до голяма степен антибългарска (за това има обективни причини, посочени още от Л. Троцки в знаменитата му книга от 1912, която всеки българин би трябвало да прочете... но това е друга тема).
  Полезното е, че се предлага какво да се прави в бъдеще. Естествено, не във всичко можем са бъдем съгласни с оглед на българлския нац. интерес. Особено дразни повтаряната до внръсване дитирамба, че Москва имала интерес С. Македония да не влиза в ЕС и затова България трябвало да се жертва, т.е. да капитулира.
  А дали пък Москва няма интерес в ЕС да влезе един Троянски кон - С. Македония в случая, където управлението е в ръцете на бившите югославски комунисти и агентите на УДБА, независимо към коя от двете фракции принадлежат. Да не забравяме, че Москва готви и още един Троянски кон - Сърбия, която е в тесни връзки съсъ сев. македонската управляваща класа.
  И да не забравяме главното - сърбокомунистическия македонизъм създаде за 76 г. една политическа и културна прослойка, която е основния стожер на македонизма (политици, учени в хуманитарната област свързана с македонизма, администрацията на всички нива, учители и преподаватели в уневерситетите, армията и спец службите, дейците на културата, вкл. писатели, артисти, т.е. голяма
  част от интелигенцията). Тя се храни от него и живее добре благодарение на него и затова всеки един опит за разклащането на тази политическа идеология, се явяа за тази прослойка СМЪРТОНОСНА ЗАПЛАХА. Затова тя ще води борба НА ЖИВОТ И СМЪРТ срещу ВСИЧКИ български искания, дори и най-дребните

 43. 43
  1001
  Рейтинг: 1891 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 44. 44 Профил на tims
  tims
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Спасяването на нашето ВМРО е удар в 10-ката. Добре е да се замислим, каква е тази партийна групировка и защо има толкова много симпатизанти в уж модерна България.

 45. 45 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  До коментар [#20] от "karabastun":

  Той Радан направо закла дабългаристите! Както Ленчето закла БСП!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 46. 46 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  аз друго искам да се случи.
  Радан да започне малко по-активна дипломация там.
  че Командира го зачекна малко по темата.


 47. 47 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3999 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Бучков":

  Човекът ти е дал поредица от предложения.
  Ако не можеш да четеш и анализираш пшредложеното е друг въпрос.
  Разберете че тоталната изолация и липсата на контакти само ще доразрушават, а няма да градят тъй необходимите връзки.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 48. 48 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  иванов/малката буква не е правописна грешка, а отношение/ уреди на цяло Отечеството и вече е преминал към външната политика....смешки някакви!!!

 49. 49 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 597 Неутрално

  Иванов ще започне да ми харесва. Не е на добре това !

 50. 50 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3999 Неутрално

  Ало,политика!Мисли повече за България,а не за Кремъл и Вашингтон!!!
  —цитат от коментар 33 на иванчолаков


  Точно с мисъл за България ти говори.
  На Кремъл му е нужно разделение всред балканските народи, за да може да владее и командва по-лесно.
  Хр.И. Търси развитие на отношенията така щото да се изграждат връзки.
  Колкото повече разбереш стоящия срещу теб, толкова по-лесно ще се разбереш с него.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 104 Весело

  Мдам, при седмичното ми влизане тук реших да отделя време на лицето Бойкикиев.
  Имаше един комундер Пирински, който можеше 2 часа да говори, без нищо да каже.
  Е, Бойкикиев може три часа.
  Седмичните посещения стават месечни.
  Аре живи и здрави да сте .
  Демек не бъдете позитивни :) :) :) :) :)

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на NoBrainNoPain
  NoBrainNoPain
  Рейтинг: 104 Неутрално

  До коментар [#47] от "Храбър":

  Човекът ти е дал поредица от предложения.
  -----------------------
  Ъхъм.
  Най ми ареса "- ревизия на учебниците по история в РСМ"
  Що за ****** трябва да си , за да сложиш коня пред каруцата?????
  Има ли нужда да обяснявам по нашироко?
  Сигурно има нужда, но не виждам смисъл да наливам в каца без дъно.
  Аре и ти персонално да си жив и здрав и отрицателен.

 56. 56 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1171 Неутрално

  А нашите другари от Задкулисието не са ли в орбитата на Москва и Пекин?
  Нашите явни управляващи не отделят ли стотици милиони годишно за данък "Русия"?
  Борисов, Гешев и Каракачанов са добре обучени да прикриват истината с лъжа и заблуда.
  Не вярвам показването на мускули да е само предизборен трик на нашите галоши.
  До 89 г. нашите комунисти също бяха завладяли историята.

 57. 57 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 820 Неутрално

  А дали пък Москва няма интерес в ЕС да влезе един Троянски кон - С. Македония в случая, където управлението е в ръцете на бившите югославски комунисти и агентите на УДБА, независимо към коя от двете фракции принадлежат.
  —цитат от коментар 42 на ogp03622986


  Москва с дива ревност гледа на всяка държава която се присъединява към ЕС и в този ред на мисли иска всячески да попречи на РСМ да влезе в ЕС. Тя си има отдавна троянски кон в ЕС и това сме ние - България. Москва използва петата си колона тук, в България, за да попречи на РСМ да се откъсне от руско-сръбско влияние. Тази политика на нашите т. нар. управляващи е угодна на Кремъл, защото води до отслабване на подкрепата за Зоран Заев и на следващите (може би и предсрочни) избори има шанс той да бъде изтласкан от истинските врагове на България - ВМРО-ДПМНЕ, които са руските петоколонници на РСМ. Та нашите, с това диво перчене наливат вода в тяхната мелница.

 58. 58 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 714 Неутрално

  аз друго искам да се случи.Радан да започне малко по-активна дипломация там.че Командира го зачекна малко по темата.
  —цитат от коментар 46 на mihail_p


  Като начало може да дебаркира на Охридското езеро.

  Нямам политически амбиции, мога даже да си го татуирам.
 59. 59 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 815 Неутрално

  МЕЖДУ ДРУГОТО

  Това е първото смислено (до голема степеН) нещо, което чета от Хр Иванов (по майка Бойкикиев)

 60. 60 Профил на zag1o648618
  zag1o648618
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "1. България има огромен собствен интерес от общото бъдеще с РСМ"

  А именно? Като оставим настрана кухите дипломатически мантри за светло евроатлантическо бъдеще, каква именно е ползата за България от членството на Северна Македония в ЕС? Пълни глупости и приказки наизуст.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на zag1o648618
  zag1o648618
  Рейтинг: 8 Неутрално

  България може да отлага Северна Македония с десетилетия, и без друго не са ни притрябвали в ЕС със смешната си икономика и малък пазар. Ако не друго, то това ще е добър урок за целата им дългогодишна антибългарска пропаганда и истерия, за краденето на история и пр. Нема какво да им формулираме и обясняваме повече, те знаят добре какво се иска от тях и като са готови сами ще ни потърсят. Махайте темата от дневния ред.

 64. 64 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#61] от "Сенсей НАНАЙ":
  Отиди в албанската част та Скопие.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 815 Неутрално
 67. 67 Профил на skitnik75
  skitnik75
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Господин Христо Иванов, не е в наш интерес приемането на Македония в този и вид в ЕС. Недейте ни заблуждава. Вярно че в момента ЕС се насочва към някакъв вид зелен политкоректен комунизъм, но да добавим към това чугунен комунизъм тип "юго-стандарт" - това не е в интерес на България. Вероятно всъщност е в интерес на Москва, колкото и да си мислят обратното някакви мними защитници на "европейското бъдеще на Македония" (което не е самоцел за България), които ще ни проглушат ушите как ако България си защити националния интерес това било в полза на Путин.

 68. 68 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1246 Любопитно

  Не съм планирал да ходя в Македония, но сега вече ще се въздържам - направо е срамно да ги блокираме за ЕС, неприязан е най-малкото което очаквам от македонска страна.
  —цитат от коментар 29 на vzoran


  @vzoran, значи „неприязан е най-малкото което очаквам от македонска страна“, така ли? Щото досега нямаше неприязън, а? Ами че те досега и другояче, освен с неприязън, завист и злоба не са ни гледали! Да ти припомням ли за македонският журналист, който събори български паметник - https://bntnews.bg/bg/a/makedonski-zhurnalist-razrushi-pametna-plocha-na-blgarski-voyni ? Как го виждаш това да стане в България? Кажи бре, @vzoran? Така че нека си берат, каквото са посяли! И ако ще ни гледат с неприязън, поне да има защо! Ясно ли е? Ако не ти е ясно, ще ти се изясни! На тях също! Свърши времето на Коминтерна!

 69. 69 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 722 Весело

  Ице, стремглаво препускате към обичайните ви 3%! Парламента пак ще го гледате по телевизора или от към "коня".

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 70. 70 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  "1. България има огромен собствен интерес от общото бъдеще с РСМ"А именно? Като оставим настрана кухите дипломатически мантри за светло евроатлантическо бъдеще, каква именно е ползата за България от членството на Северна Македония в ЕС? Пълни глупости и приказки наизуст.
  —цитат от коментар 60 на zag1O648618


  ей сега щи кажа какво.
  да вземем краставиците и доматите.
  най-добрите. па и ракията си я бива.
  макетата на битово ниво са си ок.
  поне от разговори с тях. не са такива напрегнати
  селяци като нас. ако ти си ок с тях и те са ок с тебе.
  няма драма. тея политически глупости са на съветските комуняги
  измислица да всяват разкол.

 71. 71 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3999 Неутрално

  До коментар [#47] от "Храбър":Човекът ти е дал поредица от предложения.----------------------- Ъхъм.Най ми ареса "- ревизия на учебниците по история в РСМ"Що за ****** трябва да си , за да сложиш коня пред каруцата?????Има ли нужда да обяснявам по нашироко?Сигурно има нужда, но не виждам смисъл да наливам в каца без дъно.Аре и ти персонално да си жив и здрав и отрицателен.
  —цитат от коментар 55 на NoBrainNoPain


  А най-умното е да се опънеш като магаре на мост и ни напред - ни назад.
  По проблемът ни с РСМ външното ни министерство трябваше да работи от много години...И то не изцяло със Скопие, а изкключително и най-много с Брюксел.
  Там трябваше да има изпратен специално обучен човек, който да изяснява какви и поради какво са проблемите ни с РСМ...и най-вече как те могат да се отразят върху целия ЕС. Трябваше да се изясни пряката връзка с този проблем и отношението на СССР/Русия към целия Балкански полуостров. Нейното огромно желание да завладее проливите и как само и единствемо противопоставяне мераците на Кремъл можем да обединим не само Ралкланите но и целия ЕС покрай това.
  Само дето за това трябваше да се започне работа много, много преди сега.
  Както ви казаха и Костов преди време, а сега и Христо трябва да се изработи пътна карта за преудоляване на този проблем - https://www.mediapool.bg/kostov-severna-makedoniya-ima-problem-s-es-a-ne-s-nas-news314499.html

  Глупашката политика на ГЕРБ се изразява в това, че до сега бяха мили и прекалено съгласни, а после изведнъж се опънаха.


  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 72. 72 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3999 Неутрално

  До коментар [#71] от "Храбър":

  Костов казва "РСМ има проблем не с нас а с ЕС"!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 73. 73 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2656 Неутрално

  Не тактика - а нова стратегия трябва - стига сме ги мъчили макетата с патриотарски истории - нека да влязат в ЕС, пък историята ще си я дъвчем помежду си - и това дъвкане хич не трябва да влияе на политическите и икономическтие ни взаимоотношения, дори на приятелските.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на pafaka22
  pafaka22
  Рейтинг: 859 Неутрално

  Смислена и аргументирана статия.
  Както обикновено всичкия герболяк налита като бик на червено щом види умен човек.
  Много ми е интересно като утре Баце си извърти мнението, какво ще приказват.

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Има риск българската политика спрямо РСМ да не постигне нито общото минало, нито общото бъдеще, а на международния терен да сме неразбрани.Хр.Иванов дава рационални и конкретни идеи да се избегне това положение.Въпросът е има ли политици, които да реализират тези идеи, а не псдклаждат и ескалират този спор.

 79. 79 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#73] от "Deaddark":

  бре. веднъж д сум съгласен с тебе.

 80. 80
  Santos
  Рейтинг: 1246 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

  Ице, стремглаво препускате към обичайните ви 3%! Парламента пак ще го гледате по телевизора или от към "коня".
  —цитат от коментар 69 на todor._89


  Тодоре, надминаха ги те трите процента, сега са цели 3,1%! Ето, тук пише: „Барометър" при избори днес: ГЕРБ №1, Слави Трифонов и ДБ под чертата“ - https://www.dnes.bg/politika/2020/11/12/barometyr-pri-izbori-dnes-gerb-1-slavi-trifonov-i-db-pod-chertata.469466 - „За Демократична България изявяват желание да гласуват 3,1% от анкетираните“! Гле‘й колко мераклии! Така че догодина няма „към „коня“! Догодина на площада, до шадравана, в сериозната и трезва компания на барон Румен дьо Ла Фонтан, който ще им дава уроци как артистично да пълнят шадравана под звуците на балета „Бахчисарайски фонтан“ от Арам Хачатурян!

 81. 81 Профил на zag1o648618
  zag1o648618
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#73] от "Deaddark":

  Какво "дъвкане" бе, с допускането на Скопие до ЕС България де факто легитимира всичките им кражби на история, език, идентичност, всички претенции, пропаганди, репресии върху населението с бълг. самосъзнание и т.н., с което доброволно се отказваме и от 1/3 от своето население и история. Тука не става въпрос за тъпото ти "дъвкане".
  Аз бих стигнал и по-далеко - да отворят всички досиета и да започнат съдебни процеси срещу живите извършители и организатори на репресиите срещу българите там, да потърсят отговорни лица за антибългарската пропаганда и фалшификации. Ако с едно Скопие не можем да се оправим и да защитим интересите си, то къде сме тръгнали изобщо.

 82. 82 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  Дневник, на смислов разсъжденията по темата няма ли да публикувате.https://faktor.bg/bg/articles/daniel-smilov-1-8
  —цитат от коментар 31 на clarkv622


  Също и интервюто на Иван Костов:
  https://www.youtube.com/watch?v=18qKtzmlm6k&ab_channel=DarikPlus

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 84 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5907 Любопитно

  До коментар [#73] от "Deaddark":

  https://tribuna.mk/smrtniot-grev-na-zaharieva/
  Екатерина Захариева направи смртен грев.
  Министерката за надворешни на Бугарија свесно или несвесно чепна во една од најголемите светости на македонецот – Тито.
  ???????????????????????????????????
  Тито ли защитаваш , бе ???

  [email protected]
 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 86. 86 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5907 Любопитно

  Тито - се оказа най-големият приятел на македонците !!!
  -------
  Македонците од целиот политички спектрум, со чест на некои исклучоци кај десницата, веднаш застанаа да ги спомнуваат заслугите на Маршалот за денешна Македонија и за еманципацијата на македонците. Да не беше тој ќе бевме јужна Србија или уште пострашно и не дај Боже – бугари.

  [email protected]
 87. 87 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#83] от "zag1O648618":

  искам да ям македонски домати
  на конкуретни цени. с влизането на Македония
  в ЕС това ще се подобри.
  https://www.agrocalculator.bg/внос-на-домати-в-българия-по-данни-към-ю/

 88. 88 Профил на Lord Elrond
  Lord Elrond
  Рейтинг: 413 Неутрално

  Браво и Ицето Бойкикев си показа антибългарската позиция. Радвам се, това показва всеки какъв е.

  "Па шта си ти?"На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва това стихотворение след като сръбският престолонаследник Александър І удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос отговаря, че е българче.
  "Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
  във твоя дом безочлив чужденец.
  "Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
  душата ти некакен пришълец;

  "Па шта си ти?" - туй питане навред -
  при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
  о, бъларино, сърбин ти полага
  и чака с начумерен лик ответ.

  Но ти пази се, прав ответ не давай.
  Кажи се португалец кюрд, сириец,
  лапонец, негър, циганин, индиец -
  но българин се само не признавай.

  Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
  влече позор, побой затвор, изгнанье -
  невидени при прежните тирани.
  Скрий, че си българин в най-българския край;

  че си потомък Самуилов, на Атонский
  Паисий внук; скрий на коя си майка син,
  на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
  и езерата и горите македонски!

  Не споменувай Лозеград,
  Люлебургас, ни Булаир ужасни:
  ти би разбудил подозрения опасни,
  че на героите техни може да си брат.

  Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
  дъбрава, езеро, река, рид, планина
  ще викат с глас през всички времена:
  "Тук българи са, българи от памтивека!"

  Април, 1913 г.

  * "Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва това стихотворение след като сръбският престолонаследник Александър І удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос отговаря, че е българче.
  През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо Черноземски.

 89. 89 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5907 Весело

  До коментар [#87] от "mihail_p":

  с влизането на Македония
  в ЕС това ще се подобри.
  ----
  И там ще влязат немските вериги с влизането на Македония
  в ЕС , не бой се :)

  [email protected]
 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91 Профил на Октавиан
  Октавиан
  Рейтинг: 643 Неутрално

  мнението на номенклатурата, напънът за "умност", колежи в брюксел....
  Цирк Комсомолскаййй

  за мен няма нищо нередно в редакцията на този вестник, като изключим, че е честно читателите да знаят, вестник с новини ли четат или сводки на политическа фондация с неясно финансиране и подизпълнител - псевдоопозиционна партия с ръководство произлизащо от тежката номенклатура на бкп, както и позиция за културата, която врагува с автентичната българска култура в интерес на други страни? Долу БКП и герберската болест! Долу комсомолската имитацията на преса!
 92. 92 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#89] от "karabastun":

  ще има. да не мислиш, че потреблението
  им е така организирано, като при нас
  със немските вериги. тяхната схема при нас е да сключват
  дългосрочни договори с по-големи производители.
  макетата имат доста по-сериозно производство.
  повече реколти. германците няма да дойдат без покупателна
  способност. там няма такава.

 93. 93 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1883 Неутрално

  До коментар [#12] от "Сенсей НАНАЙ":

  На изборите ще видим кой колко струва. Другото е бля-бля.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 95. 95 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2839 Весело

  Не съм планирал да ходя в Македония, но сега вече ще се въздържам - направо е срамно да ги блокираме за ЕС, неприязан е най-малкото което очаквам от македонска страна.
  —цитат от коментар 29 на vzoran

  ==============
  По същите причини холандците спряха да идват в България. Умряха от срам, че тяхното правителство години наред ни сече за Шенген.

  Еретик
 96. 96 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4310 Весело

  До коментар [#95] от "Костадин Иванов":

  Това с извинение, са пълни глупости, последното от което нидерландците се вълнуват, е дали сме във Шенген или не. Сигурно познавам много добре над 100 от тях, от различни класи в обществото, един не съм чувал да ме пита нещо подобно, за Шенген или за корупция. Няма да ти казвам и числото от тях, които са ми гостували, и след това не са спрели да идват в България, те и техни приятели и роднини. Доста от тях си накупиха и имоти и обичат България като втора своя родина, научиха за историята ни...
  И да запомниш нещо, за нидерландците при почивка е важно да има слънце, на първо място, после море, и купон...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 97. 97 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2839 Весело

  До коментар [#80] от "Santos":

  "ака че догодина няма „към „коня“! Догодина на площада, до шадравана, в сериозната и трезва компания на барон Румен дьо Ла Фонтан, който ще им дава уроци как артистично да пълнят шадравана под звуците на балета „Бахчисарайски фонтан“ от Арам Хачатурян!"
  ===========
  След 4 /толкова ли бяха/ успешни всенародни въстания, никой вече не говори за предсрочни избори. Процентите отиват към своите естествени състояния. Екзалтацията спада, даже за Джамбазки има само два материала.
  Плюенето на външната позиция за С. Македония няма подкрепата дори и на мен, половин македонец.
  Четири месеца усилия на Божков, Прокопиев и Иванов се превърнаха в Старозагорско въстание.
  Ако не знаете какво е това /и с основание/, четете Записките на Захари.

  Еретик
 98. 98 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3395 Неутрално

  ".....бъдеще, в което последният югоанклав оцелява завинаги в орбитите на Белград, Москва и Пекин."

  Москва не вярва на сълзи, а какво е за нея натовска Македония? На Пекин му е през оная работа туй нещо Сев... Мак... , кво беше. Сърбите пък също знаят поговорката "Парен каша духа". Освен това елинизирането на славянски народ в южната част на Мекедония им отвори очите.
  Достатъчно сме дали за "братска Македония". Две-три национални катастрофи и безброй жертви, мъки и страдания. Вече и едно копче не си струва да дадем, хабило ще е.
  Презумпцията, че ко оставим Македония, някой друг ще я лапне е глупост.

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2729 Неутрално

  Коги македонците си признават :)

  https://www.youtube.com/watch?v=heECxVf7nxI

  Даже гърците в коментарите го казват същото.

  Само Дневник ни засипва с анти-българска пропаганда.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK