Защо ще се финансира с над 1 млн. лв. от бюджета нелегално сдружение

Българският дарителски форум настоява за разяснения от парламента относно предложеното държавно субсидиране на "дари.бг", Македонския и Добруджанския научен институт.

© Красимир Юскеселиев

Българският дарителски форум настоява за разяснения от парламента относно предложеното държавно субсидиране на "дари.бг", Македонския и Добруджанския научен институт."Дневник" публикува становището на Българския дарителски форум до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и до парламентарната Комисия по бюджет и финанси, в което се настоява за разяснения относно предложеното от депутати от ДПС държавно субсидиране на сдружение "дари.бг" с 1 116 000 лв., без да са посочени мотиви, както и на други неправителствени организации с неясна обществена полза. Заглавието е на "Дневник".


Уважаеми госпожи и господа народни представители,


Обръщам се към Вас от името на сдружение "Български дарителски форум" (БДФ), което обединява големите дарители в нашата страна - компании и фондации, от 2004 г. насам. През годините БДФ се утвърди като един от основните посланици на стандартите за добро управление на дарителски политки и програми, в т.ч. и прилаганете на принципите за прозрачност, отчетност и устойчивост на ефекта от дарителските инвестиции.
БДФ инициира и работи системно за развитието на механизми, насърчаващи дарителството в подкрепа на различни социални групи и каузи или хора, които се нуждаят от средства за спешно лечение в България и чужбина, както и пострадали при бедствия и аварии с национален и регионален мащаб. Поддържаме дарителската платформа DMS, партньори сме в реализацията на кампании, чрез които се набират средства за значими обществени каузи от индивидуални и институционални дарители.


Обръщаме се към Вас и по-специално към вносителите на предложенията между първо и второ четене по Закона за държавния бюджет за 2021 г.


С цел прозрачност молим за отговор на следните наши въпроси и коментари:


I. По внесено предложение на народни представители между първо и второ гласуване към Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. № 054-04-269 от 13.11.2020 г. от Мустафа Карадайъ и група народни представители


С внесеното предложение в чл. 14, ал. 1, което касае бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. се прави предложение в раздел II да се създаде нов ред 1.2.2.22, в който да се предвиди бюджет в размер на 1 116 000 лв за сдружение "дари.бг".


В проекта не е обосновано никъде кое налага държавата да финансира сдружение "дари.бг", което не е познато в дарителските среди и за което няма никаква допълнителна информация в онлайн пространството. Посоченото сдружение няма интернет сайт, няма публична информация за минали или текущи инициативи, в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не е налично, като няма информация дали е в процес на регистрация и какви са неговият характер и цел. Единствено от наименованието на организацията можем да съдим, че дейността й има общо с дарителство, но не сме запознати с нито една кампания, реализирана от посоченото сдружение.


Българският дарителски форум изразява тревогата си, че се предлага публично финансиране към сдружения без ясна информация за лицата в управителните органи, история, мисия, дейност и правила за разходване на средства. Липсата на мотиви в още по-голяма степен налага необходимостта от изясняване на този въпрос, който е от значение както във връзка с разходването на държавния бюджет, така и с ролята и дейностите, които държавата е склонна да финансира в сферата на гражданския сектор и евентуално дарителството.


Ето защо се обръщаме към уважаемите г-н Карадайъ и групата народни представители, направили предложението, със следните въпроси:


1. Какви са целите, историята и начинът на управление на сдружение "дари.бг"?


2. Кои лица са в управителния съвет на това сдружение в каква правноорганизационна форма е регистрирано то?


3. Какво налага финансирането му със сумата от 1 116 000 лв. от държавния бюджет?


4. Защо е отделено в самостоятелна точка за нарочно финансиране с конкретна сума и какво е общото му с останалите сдружения, които ще получат финансиране от държавния бюджет?


5. Има ли сдружение "дари.бг" общо с дарителството? Организирало ли е / участвало ли е в организиране на дарителски кампании? Ако, да - в какви?


6. Ако сдружение "дари.бг" се занимава с дарителски кампании, каква е необходимостта от финансирането му със сумата от 1 116 000 лв. от държавния бюджет? Как е формирана посочената сума?


7. В посочения раздел по настоящем е предвидено финансиране на още 21 сдружения, като най-много пари ще получи сдружение "Съюз на инвалидите в България" - 617 000 лв. Кое налага сдружение "дари.бг" да получи почти двойно повече от Съюза на инвалидите в България?


8. В предложения законопроект се посочва промяна в чл. 14, ал. 1, раздел II, ред 1.2.2.2, с което се предвижда увеличаване на сумата в "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел" от 4 704 000 лв. на 5 802 000 лв. Какво налага посоченото увеличение и за кои ЮЛНЦ са предназначени посочените близо 1 100 000 лв.? По какъв начин ще бъдат разпределени и няма ли да остане излишък, чието точно разпределение не е предвидено в Закона за държавния бюджет?


II. По внесено предложение на народни представители между първо и второ гласуване към Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. № 054-04-262 от 13.11.2020 г. от Йордан Йорданов и група народни представители


Във внесения законопроект е предвидена промяна в чл. 16, ал. 1, с която се създава ред 1.2.2.2, по който се предвижда промяна в бюджета на Министерство на образованието и науката за 2021 г., с което се предвижда сумата от 35 000 лв. за Добруджански научен институт.


В мотивите е посочено, че Добруджанският научен институт е регистриран през 2017 г. и поради липса на средства за неговата дейност такива средства следва да бъдат отделени от държавния бюджет.


Същевременно няма публична информация за посочения институт и неговите текущи дейности, формата на неговото управление и начина на разходване на средствата му. Не е откриваема регистрацията му в регистъра на ЮЛНЦ.


В мотивите е посочено, че институтът е организирал четири конференции, от които е издал материали. Посочените материали обаче не са достъпни за широката общественост, не са депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", каквото е изискването по закон, респективно - не са в базата данни на библиотеката. Посоченият институт няма сайт, който да предостави повече информация. Той не е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.


III. По съществуващото предложение в чл. 16, ал. 1, раздел II. "РАЗХОДИ", ред 1.2.2.1 е предвидено, че т.нар. Македонски научен институт ще получи директно финансиране от държавата чрез МОН на стойност 100 000 лв.


Посоченият Македонски научен институт е регистриран според Регистър на ЮЛНЦ в обществена полза, ЕИК: 000713516, като част от целите му са да осветлява общественото мнение в страната и в чужбина относно насилствената денационализация на българското население в Македония; да разобличава фалшификациите на историческото минало и да разкрива характера на националноосвободителното движение на българите в Македония.


Прави впечатление, че Македонският научен институт не е акредитиран научен институт от държавата в лицето на Националната агенция за оценяване и акредитация, като същевременно е в тесни връзки и осъществява съвместни дейности с посочения по-горе Добруджански научен институт (единствената информация за втория е от интернет сайта на първия). Македонският научен институт има сайт и достъпен устав, но в устава не е посочен начинът на разходване на средства.


Уважаеми госпожи и господа народни представители,


Молим да обсъдите в Комисията по бюджет и финанси и в пленарна зала поставените въпроси, свързани с нарочното финансиране на ЮЛНЦ от държавния бюджет. По какви правила и критерии случва то, гарантирайки равнопоставеност на всички ЮЛНЦ в страната? Кои следва да бъдат минималните стандарти, на които една организация да отговоря (публично видими регистрация, управителни органи, отчети за дейността, годишни финансови отчети и др.), за да получава директно публично финансиране и какви са изискванията за отчитането му. Имат ли право организации без регистрация, доказана дейност и публична отчетност да получават публичен ресурс от държавата?


Надяваме се, че поставените от нас въпроси и изразените тревоги ще бъдат взети предвид при разглеждане на посочените предложения с цел максимална прозрачност, справедливо разпределение на публичния ресурс и гарантиране на обществения интерес.


С уважение,


Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK