Как Беларус и ОАЕ направиха за смях 50-годишния опит на ядрената ни енергетика

Борисов на посещение в "Белене" през март 2010 г. – проблемите с АЕЦ са политически, но резилът е за цяла България

© Анелия Николова

Борисов на посещение в "Белене" през март 2010 г. – проблемите с АЕЦ са политически, но резилът е за цяла БългарияАнализът е препубликуван от "Фактор".


В петък, 11 декември, в Народното събрание бе проведен парламентарен контрол. На въпроси за развитието на ядрената енергетика отговаряше министър Петкова.


По отношение на действащата АЕЦ "Козлодуй" тя посочи като принос на управляващите удължаването на срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок, както и увеличаването на топлинната мощност на двата реактора до 104%. Пропусна да обясни обаче (но и никой не я попита) защо вече 50 дни след пуска на 6-ти блок той не може да достигне максимална мощност, която при тези температури трябва да е над 1080 МВт, и не се ли дължи това на ограничаване на топлинната мощност поради достигнати предели на безопасна експлоатация. За сведение на читателите през последните дни 5-ти блок генерира 1082-1084 МВт, а 6-ти блок - 1017-1019 МВт.
Министърът пропусна да обясни (никой естествено не я и пита) защо си позволява вече шеста година да не изпълнява Стратегията за управление на отработеното гориво и превръща площадката на АЕЦ Козлодуй в ядрено бунище.


Петкова увери депутатите, че правителството не е спирало да работи и да развива проектите за АЕЦ "Белене" и 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй". Оказва се обаче, че:


- пандемията поставяла непреодолими пречки пред АЕЦ "Белене"?!?


- нов ядрен блок щял да се въведе след 2030 г. (към 2035 г.)


- решение (по същество) за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй щяло" да вземе следващото правителство.


Уверенията й, че управляващите работят компетентно и мотивирано за развитие на ядрената енергетика, предизвикват съмнения, особено като се има предвид нейната склонност да говори неистини. Тъй като истината се познава чрез сравнения, ще направя кратък преглед на развитието на проектите за АЕЦ "Белене" и за 7-ми блок през този век и как други държави с никаъв или много малък опит в ядрената енергетика развиха през това време своите ядрени програми.


Проект АЕЦ "Белене"


На 2 април 2002 г. на конгрес на партията си премиерът Симеон Сакскобурготски обявява, че изграждането на АЕЦ "Белене" ще бъде възобновено. Разработен е и е приет технико-икономически анализ на проекта, който заключава, че без АЕЦ "Белене" още към 2010 г. в страната ще има недостиг на ток?!? Изготвен е доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), който е одобрен в края на 2004 г.


Април 2004 г. - взето е решение по принцип, а през април 2005 г. - решение по същество за изграждане на АЕЦ "Белене".


През 2006 г. е избран изпълнител на проекта (договор за инженеринг, доставка и строителство така и не е подписан), а в края на годината избраната площадка е одобрена. През май-юни 2007 г.от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) са издадени разрешения за проектиране на двата блока. През същата година е получена нотификация (съгласуване) от ЕК. През април 2008 г. АЯР започва регулаторен преглед на представения технически проект.


На 28 март 2012 г. на заседание на Министерския съвет (МС) премиерът Борисов подробно обяснява на министрите си сеизмичните рискове на площадката и опасността от катастрофа "след която България просто няма да я има". Приема се Решение № 250 на МС, с което е прекратено изграждането на АЕЦ "Белене". Народното Събрание (НС) подкрепя решението, поддържайки аргументите за сеизмичните рискове.


На 27.01.2013 г. е проведен Национален референдум с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала". Поради недостатъчния брой гласували предложението е внесено в НС за решение. С Решение от 27.02.2013 г. НС настоява за "окончателното прекратяване" на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката "Белене".


Без никакви обществени обсъждания и мотиви, забравяйки за сеизмичните рискове и другите аргументи с които проектът е прекратен, с Решение от 05.06.2018 г. НС препоръчва на МС да предприеме действия за отмяна на решението за прекратяване на проекта Белене. Решението е извън конституционните правомощия на НС и не може да се открие в Държавен вестник. Поради това има голяма вероятност то да няма правна сила. В края на юни 2018 г. правителството взема решение 447, с което по същество възобновява действията по изграждане на АЕЦ "Белене". Следващата година е обявена процедура за избор на стратегически инвеститор.


Фактическо положение:


- Приети са непоследователни, необосновани, хаотични и противоречиви решения. Решение 447 на МС е обжалвано пред ВАС с искане за отмяната му, чака се решение


- Поръчано е оборудване с огромна стойност, без да има утвърден технически проект, без да е подписан договор и без да е осигурено финансиране. Нанесени са огромни щети, виновни няма. Не е лошо да се напомни, че НЕК трябва най-късно през 2023 г. да възстанови в държавния бюджет 1,176 млрд. лв.


- Издадените през 2007 г. разрешения за проектиране са изтекли през 2015 и 2016 г. съответно. Нови не са издадени, т.е. действията по преглед на техническия проект от юни 2018 г. до сега са незаконни. Те са и в нарушение на изискванията на Директива 2014/87/Евратом, Конвенцията за ядрена безопасност и на добрата практика в света;


- Строителното разрешение е изтекло през 2018 г., ново не е издадено


- Процедурата за търсене на инвеститори не се провежда съгласно законоустановени правила и е обект на проверка от АДФИ и прокуратурата


- Изразходвани са около 3,5 млрд лв (от тях 650 млн лв са усвоени само от основния консултант). Не е ясно каква част от тях всъщност са реални активи, тъй като все още не е извършено оценка на активите и пасивите и отделянето им в отделно дружество


- ЕК изразява становище, че нотификацията от 2007 г. е загубила правно действие и е необходимо провеждане на нова процедура за да се извърши всеобхватна оценка на проекта и цялостното му съответствие с Договора за Евратом и директивите, приети след аварията във Фукушима. Обръща се внимание, че "районът на Белене се намира в сеизмично активна зона" и се изисква да се представи нова информация, на чиято база ще се направи оценка съобразно новите изисквания и критерии на ЕС. Комисията напомня, че подборът на изпълнител на проекта и на доставчици на услуги и оборудване трябва да става съгласно директивите в областта на обществените поръки. Подчертава се, че възможността за диверсификация на доставките на ядрено гориво е условие за всяка нова инвестиция. Комисията напомня, че при промени в техническия проект (например нова турбина) трябва да се извърши нова ОВОС


- Важна информация за проекта е укрита от обществеността и от потенциалните инвеститори, което води до риск от завеждане на съдебни дела от тях


В заключение - повече от 16 години след вземане на решение по принцип за изграждане на АЕЦ "Белене" и усвоени огромни средства, проектът е в кълбо от труднорешими регулаторни, технически, юридически, финансови и други проблеми.


Проект за 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй"


2012 г.: След като решава да прекрати изграждането на АЕЦ Белене, на 11 април 2012 г. МС взема решение по принцип за изграждане на нов блок в АЕЦ "Козлодуй". Създадена е "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД" която да развие проектът за 7-ми блок и да го осъществи.


Доклад за ОВОС: През 2012 г. е разработен доклад за ОВОС при изграждане на леководен реактор с мощност около 1200 МВт. Разгледани са три варианта - хибриден проект с използване на доставеното оборудване за АЕЦ "Белене", руският AES-2006 и американският AP-1000. Предложени са три площадки, от които като най-добра е посочена площадка 2. През 2013 и 2014 г. са проведени обществени обсъждания, както и консултации със съответните органи на Румъния и Австрия. С Решение 1-1/17.01.2015 г. на министъра на околната среда и водите докладът за ОВОС е одобрен. Той е обжалван пред ВАС, като жалбоподателите посочват редица аргументи, в това число че "липсва ясен анализ и оценка относно бъдещето на отработеното ядрено гориво (ОЯГ)".


На 17 май 2018 г. тричленен състав на ВАС с решение № 6524 отменя решение 1-1 на МОСВ, тъй като констатира, че "проблемите с управлението на ОЯГ в дългосрочен план не са решени, което не кореспондира с целта на процедурата по ОВОС". Решението е обжалвано и на 2 април 2019 год. петчленен състав на ВАС постановява решение № 4904, с което се отменя изцяло решението на тричленния състав. За да отхвърлят аргументите относно ОЯГ, съдиите Т.В., С.Я., П.Н., К.А. и М.Г. вмъкват кратък текст в чл. 76, ал.1 на Закона за безопасност при използване на ядрената енергия, с което напълно променят смисъла му. Шокиращо, скандално, недопустимо? Може би, вероятно не.


Съгласно чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в пет годишен срок от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение. Би следвало МОСВ да се произнесе по този казус.


Технико-икономически анализ: През 2013 г. извършването му е възложено на компанията "Уестингхаус". То е завършено през септември и след натиск от граждани и медии е публикувано с много зачернени пасажи, така, че нищо да не се разбере.


Споразумение за изграждане на 7-ми блок: През 2014 г. от правителството на Орешарски, без да има утвърден ОВОС и без да е проведен търг, е сключено акционерно споразумение с "Уестингхаус" за изграждане на 7-ми блок с реактор АР-1000. То е прекратено на 1 април 2015 г. от правителството на Борисов с основен мотив липса на инвестиции. През март 2017 г. "Уестингхаус" обявява фалит. В момента в САЩ се изграждат два такива блока, началните разходи вече са надхвърлили $28 млрд.


Одобряване на площадката: След извършване на всички процедури, на 21 февруари 2020 г. от председателя на АЯР е издадена заповед за одобряване на площадка 2.


Последно развитие: На 13 октомври т.г., храбро застанал без чадър под проливния дъжд, в присъствие на приближени особи, премиерът посочва кална нива, където ще се строи 7-ми блок "с коренно различна технология от досегашната" (каквото и да означава това). Следващия ден МС приема поредното безсмислено решение, като вкарва в темата и т. нар. малки модулни реактори, въпреки че те не са в обхвата на ОВОС и първите от тях ще влязат в работа в САЩ след 10 години (или повече). На 24 ноември Република Северна Македония обяви, че се отказва от участие в проекта АЕЦ "Белене".


В заключение - 8 години и половина след вземане на решение по принцип за изграждане на 7-ми блок предпроектният етап дори не е завършен.


Какво се случва по света


Обединени арабски емирства (ОАЕ)


ОАЕ е арабска държава, федерация съставена от 6 емирства, с площ около 77 хил. кв.км. Населението е близо 10 млн, като 88% са имигранти. Страната е със стабилна икономика, чиято основа са нефтената и газовата индустрия и със стандарт на живот, който е един от най-високите в света. Производството на електроенергия е от собствени ресурси и е 136 млрд кВтч през 2018 год., като 98% от него е било от газови централи.


Страната е член на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) и е ратифицирала всички международни договори и конвенции в ядрената област. До решението за изграждане на АЕЦ страната не разполага с ядрен изследователски център (такъв е създаден чак през 2020 г.) и специалисти.


2007-2008 г.: През 2007 г. е извършен анализ на ръста на потреблението на електроенергия и на възможните технологии за задоволяването му. На тази основа през април 2008 г. правителството публикува своята стратегия за развитие на ядрената енергетика и взема решение за изграждане на първата АЕЦ в страната. Приема се основното ядрено законодателство, създава се национален ядрен регулатор, както и държавна ядрена корпорация, която да изгради централата.


2009 г.: Изпратени са покани към 9 компании да представят офертите си, от които три са включени в къса листа. В края на годината като доставчик на оборудване е избран консорциум, воден от корейската хидро и ядрената компания KEPCO, който трябва да изгради четири блока с APR1400.


2010-2012 г.: През февруари 2010 г. площадката Барака в емирата Абу Даби е одобрена. Същата година са изготвени доклад за ОВОС и технически проект на централата. През следващите две години, с международна помощ, те са разгледани и одобрени от надзорните органи.


Строителство и въвеждане в работа 2012-2020 г.: Изграждането на първия блок започва в средата на юли 2012 г., а следващите години и на останалите три. Със закъснение от 7 месеца строителството на първия блок е завършено през март 2018 г., но поради недостиг на лицензиран персонал, технически и други проблеми (вкл. езиковата бариера) пускът е отложен. През февруари 2020 е издаден лиценз за експлоатация на блока и скоро след това започва зареждането на реактора с ядрено гориво. Извеждането в критично състояние става на 31 юли, на 19 август 2020 г. блокът е подсъединен към мрежата и преди няколко дни достигна номинална мощност. Строителните работи на втори блок са приключили, през 2021 г. започват пусковите операции.


Република Беларус (Белорусия)


Държава в Източна Европа, бивша съветска република с площ близо 208 хил кв. км и население около 9,4 млн. души. Страната е бедна на енергийни ресурси и внася над 80% от тях, главно от Русия. Природният газ е основният енергиен източник и осигурява 97% от електропроизводството (общо 39 млрд кВтч за 2019 г.).
Беларус е член на МААЕ и е ратифицирала всички международни договори и конвенции в ядрената област. В страната от 1965 г. работи изследователски институт по ядрена енергия.


2006-2007 г.: С цел да намали зависимостта от природния газ, в средата на 2006 г. правителството одобрява план за изграждане на АЕЦ с обща мощност около 2000 МВт. През септември 2007 г. концепцията е одобрена от президента на Беларус (решение по принцип). Изследват се три перспективни площадки за АЕЦ.


2008 г.: На 15 януари Съветът за национална сигурност приема решение (по същество) за изграждане на АЕЦ Островец. През месец юли е приет закон за използване на ядрената енергия. На 15 юли е изпратена предварителна нотификация до съседните страни за намерението за изграждане на АЕЦ. Отправена е покана към водещите ядрени компании и през август са получени четири предложения. В края на годината е одобрена площадка Островец, която е на 23 км от границата с Литва.Това става преди одобряване на ОВОС, което води до дългогодишно напрежение с Литва. В Министерството на енергетиката е създадена Дирекция за изграждане на АЕЦ.


2009 - 2012 г.: През юни 2009 год. руската "Атомстройекспорт" е избрана за главен доставчик. На 17 септември 2009 г. до съседните страни е изпратен предварителен доклад за ОВОС. Пълният доклад за ОВОС е одобрен през юли 2010 г. В средата на март 2011 г. с Русия е сключено междуправителствено споразумение, а през октомври е подписан предварителен договор за изграждане под ключ на два блока AES-2006 по 1200 МВт всеки. Окончателният договор е сключен юли 2012 г. В края на 2011 г. към ядрения регулатор са изпратени нужните документи за получаване на лиценз. Започнати са строителни дейности на площадката, които са обявени като подготвителни.


Строителство и въвеждане в работа 2013-2020 г. Септември 2013 г. е издаден лиценз за строителство на първия блок, а февруари 2014 г. - на втория. Изграждането на първия блок започва официално ноември 2013 г., а на втория -май 2014 г. През 2014 год. е създадена държавната компания, която ще е оператор на АЕЦ Островец. Строителството на първи блок е завършено през 2019 г. и са проведени предпусковите изпитания. Зареждането с ядрено гориво е започнато през май 2020 г. Извеждането в критично състояние става на 11 октомври, а на 3 ноември 2020 г. блокът е подсъединен към мрежата. По план вторият блок трябва да бъде пуснат през 2021 г.


Някои тревожни изводи:


Сравнението на изпълнението на ядрените планове на ОАЕ и Беларус, от една страна, и България, от друга, страна, е убийствено за нашите управляващи.


Преди 10 години ОАЕ и Беларус са страни с нулев или много малък опит в ядрената енергетика. Независимо от това, 6-7 години след като вземат решение за изграждане на АЕЦ и двете страни приключват предварителния етап, а след още около 7 години вече са пуснали ядрен енергоблок в работа.


От 46 години България е член на ядрения клуб и има огромен опит в строителството и експлоатацията на 6 енергийни реактора. Въпреки това 15 години и половина след решението по същество за изграждане на проекта Белене все още няма дори одобрен технически проект за централата и е забъркана невъобразима каша от юридически и други проблеми. Проектът за 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй е в подобно положение - 8 години и половина след решението по принцип за изграждането му, още не е взето решение по същество.


Това унизително за ядрените енергетици положение не се дължи на външни и вътрешни врагове, а главно на липсата на управленска и техническа компетентност на управляващите (особено през последните 10 години), на тяхното непознаване и неспазване на законите, високомерие, наглост и незачитане мнението на експертите, корупционните им нагласи и очаквания. Поради това страната оглавява най-черните класации, на последните места е в престижните класирания и вече ни причисляват към държавите от "новия трети свят".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (151)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Разстроено

  Олеле, изключително безмилостно, няма много какво да се коментира.
  Не е като да дадеш по 50 лв. на пенсионерите предизборно, трябва и акъл.

 2. 2 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2542 Гневно

  Касчиято който винаги е пречел за развитието на ядрената ни енергетика се закъхарил как развитието и е спряло! Спряло е именно заради такива като теб продажници все едно дали специалисти или политици които обслужват чужди интереси! И да даже в Буркина Фасо вече строят АЕЦ но не и ние!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 3. 3 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1079 Неутрално

  Прекрасна статия и безмилостно точна отразявайки нивото на "мозъчния" тръст на герберастията от "дългата" почти "безкрайна" скамейка на гробарите!

 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Весело

  До коментар [#2] от "Julian Mall":

  Значи заради Касчиев не вървели нещата в развитието на ядрената ни енергетика. Ти да видиш....

 5. 5 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  Заради такива като него който от 20 години плюе по ядрената ни енергетика и продажни политици и медии обслужващи чужди интереси!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 6. 6 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Сега цената на фотоволтаични панели 500 вата е 100 долара. Цената пада непрекъснато. Домашна инсталация 5 кВт, с панели, контролери, инвертори, акумулатори излиза от рода на 3000 лв. Вече се предлагат вертикални панели за стени на блокове. Това е бъдещето, отопление от светлината и слънцето. Това трябва да спонсорира държавата, това спонсорират за изграждане и развитите държави.

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  Какво накара този да изпадне в "ново агрегатно състояние"?
  Кои журналистически стандарти забраниха дори да се спомене за А.Тасев?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  След затварянето на 4 реактора от "царя" бодигардът му неотклонно следва линията на ментора си.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Любопитно

  До коментар [#7] от "дерибеев":

  Ти пък какво искаш да кажеш? Какъв Тасев, какво агрегатно състояние....
  Иначе - добро утро.

 10. 10 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1625 Неутрално

  "липсата на управленска и техническа компетентност на управляващите (особено през последните 10 години), на тяхното непознаване и неспазване на законите, високомерие, наглост и незачитане мнението на експертите, корупционните им нагласи и очаквания"

  Кратко описание на управлението на ГЕРБ във всички области

 11. 11 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2203 Неутрално

  Теменужки и Калинки - все в един и същи строй.
  Важно е да има мазнинка за разни "РИСК"ови инженеринги...

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#9] от "boevbisser":

  Добро да е утрото на всички. Ето ти позицията на Касчиев
  https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/10/14/4126435_govorene_za_izbiagvane_na_sankcii_ili_deistvame/
  И сегашната... Относно Тасев, да срещна в независимата нещо за кончината му

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 911 Неутрално

  Ако се абстрахираме от политическите въпроси засегнати в статията, авторът ни казва че Българските правителства са действали хаотично и без никаква визия или стратегия за развитие на енергетиката. Мисля си че с това всички бихме могли да се съгласим.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 14. 14 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1766 Неутрално

  Брей. Умнокрасивите до вчера бяха против ядрената енергетика, а днес вече да ЗА. Типично.
  Самият боевбисер громеше бюджетът, абвчета искаше Правителството да подпомага затворени бизнеси. Нелепа работа.
  А ядрена мощност не се изгражда защото няма пазар . Особено сега в Пандемията. Ако имаше пазар щеше всичко да се изгражда.

 15. 15 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Весело

  До коментар [#12] от "дерибеев":

  И с какво казаното там противоречи на казаното тук.
  Касчиев е изключително компетентен и начетен човек, държан напълно изолиран от десетгодишните хаотични движения на ГЕРБ в сектора. Така, както аз разбирам основната му теза - не е възможно без последователно компетентно планиране, техническа и управленска експертиза да се построи нова ядрена мощност.
  Затова и не сме построили, за разлика от Беларус и ОАЕ. Само ала-бала-ница.
  Успешен ден на всички, да ходим на работа.

 16. 16 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Г-н Касчиев за пореден път избърса пода с един от любимите гигантски проекти-машини за източване на милиарди на властта. Едва ли остана някой, който да вярва на добрия вожд и фигурантите около него, и техните добри намерения и амбиции за българската енергетика. При тия некомпетентни, но иначе крайно арогантни индивиди, винаги е ставало дума само за едни пари в едни чекмеджета. Прогнозирам, че докато няма съществена промяна във властта, тия "проекти" ще ни бъдат навирани в лицето заедно с поредната сметка за милиарди за плащане.

 17. 17 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  Уж ядрен експерт, а говори само за 6 реактора в България, забравяйки софийския

  http://old.segabg.com/article.php?id=267596 .

 18. 18 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Весело

  До коментар [#14] от "Да вярваме на истината":

  Уважаеми, с теб на икономически теми не дискутирам и няма да дискутирам, защото не намирам смисъл. Но пиши, не ти преча, както е казал народът - луд умора няма.

 19. 19 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1766 Неутрално

  До коментар [#18] от "boevbisser":

  Правилно не дискутираш. Досега нищо икономическо не ти се е сбъднало.

 20. 20 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Касчиято който винаги е пречел за развитието на ядрената ни енергетика се закъхарил как развитието и е спряло! Спряло е именно заради такива като теб продажници все едно дали специалисти или политици които обслужват чужди интереси! И да даже в Буркина Фасо вече строят АЕЦ но не и ние!
  —цитат от коментар 2 на Julian Mall


  Понеже г-н Касчиев е на власт от 11 години, той има правото га взема решения, да се договаря и подписва договори, той разполага с милиарди за харчене, ... или беше някой друг ?

 21. 21 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4030 Весело

  Ако се абстрахираме от политическите въпроси засегнати в статията, авторът ни казва че Българските правителства са действали хаотично и без никаква визия или стратегия за развитие на енергетиката. Мисля си че с това всички бихме могли да се съгласим.
  —цитат от коментар 13 на tsyrvulan


  И като ще си говорим за "визия и стратегия" това словосъчетание изобщо съществува ли за управляващата върхушка? За мен те не знаят какво ще стане след обяд ти искаш да планират за години напред.....забрави....
  Най пресният пример е за нерегулираният транспорт.....ще ги вкарваме в затвпра.....24 часа по=късно....не, няма да ги вкарваме в закона😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 22. 22 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2203 Весело

  А ядрена мощност не се изгражда защото няма пазар . Особено сега в Пандемията. Ако имаше пазар щеше всичко да се изгражда.
  —цитат от коментар 14 на Да вярваме на истината


  Това е икономическа мисъл, та чак дрънка.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 23. 23 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  До коментар [#6] от "Lazarus":

  това сочи и германския опит, след като закриха своите АЕЦ... изпаднаха в амок и действителността така ги шибна, че почнаха да изравят старите си мини за въглища... явно слънцето и вЕтърО не стигат...

 24. 24 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 572 Неутрално

  "...а главно на липсата на управленска и техническа компетентност на управляващите (особено през последните 10 години), на тяхното непознаване и неспазване на законите, високомерие, наглост и незачитане мнението на експертите, корупционните им нагласи и очаквания. "
  Нищо не мога да добавя.

 25. 25 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  До коментар [#12] от "дерибеев":

  Статията не коментира ЗА или ПРОТИВ ядрената енергия, а посочва с аналогични примери липсващия административен капацитет или по скоро корупционната схема на герберухите съчетана с управленска импотентност.

 26. 26 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Изключая изнесената информация и сравнението... Ама некой прави ли си сметка с широкото навлизане на електромобилите от къде аджеба ще дойде тая енергия дето трябва да се ползва да се зареждат. Не случайно Мъск препоръчваше да се инвестира в нови източници на електроенергия. За разлика от наще управници, той не е глупав и неадекватен човек.

 27. 27 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1426 Неутрално

  Със скоростта с която се избива населението нема смисъл от реактор

 28. 28 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  Смешното е че говорим за ядрени централи като за наши а те никога не са били такива.
  Козлодуй още от създаването си е работил и работи изключително за износ.
  Ако се даде една графика на произведена и изнесена енергия резултатът е убйиствен.
  При шест реактора работещи имаше какво?
  Режим на токът.
  Въпреки дотацйите мините на Марица са на загуба 50 000 000 лева само за тая година.
  Башка сме платили и квотата на Марица 2
  Айде нещо по реално и от мене нека след изтичането на договорите с американските тецове всичкият ток от АЕЦ да влиза в микса.
  Ама ще стане на куково лято.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 29. 29 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  Брей. Умнокрасивите до вчера бяха против ядрената енергетика, а днес вече да ЗА. Типично.Самият боевбисер громеше бюджетът, абвчета искаше Правителството да подпомага затворени бизнеси. Нелепа работа.А ядрена мощност не се изгражда защото няма пазар . Особено сега в Пандемията. Ако имаше пазар щеше всичко да се изгражда.
  —цитат от коментар 14 на Да вярваме на истината


  Брей типично за тъпогрозен ти виждаш дървото, а не виждаш гората. Като типичен гербаджия изплюваш една лъжа с надеждата да стане истина. 2012 Толупа обявява, че площадката е: Гьол, земетръсна и нестава за нищо и Белене няма да се строи, това струва на държавата около 1,5 млд дадени на руснаците и си имамане много тонове желязо на склад, 5 години по-късно пак толупа обявява вече - не е гьол, не е много земетръсно и всичко е прекрасно ще се строи - какво получаваме ненужни неустойки в стотици милиони за 5 години просветление в толупската глава плюс оскъпяване почти двойно на проекта -Готино а? През 2013 ние умнокрасивите му повярвахме на толупа и това е видно от референдума, т.е. не искаме да се строи!!! Сега вече не сме добри умнокрасивите, защото не му се връзваме на глупостите, че може да го построи. Отделно не ти ли се струва, че от 2009 ни управлява някакъв с тежко личностно разстройсто, който непрекъснато отрича собствените си думи казани предния ден? Трябва ли цялата държава да става заложник на един некомпетентен прост луд човек, на който мозъкът му стига само за осигуряване на пачки в нощното си шкафче?

 30. 30 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#2] от "Julian Mall":
  " Спряло е именно заради такива като теб продажници все едно дали специалисти или политици които обслужват чужди интереси!"

  Не, драги! Спряло е заради пълна некомпетентност на Мутрата и мутретата, на т.нар. Негово величество, на Сергейчо и компания . . . с две думи, на всички забъркани в тази "енергийна" каша!
  Както обичате да се изразявате вие - пълна Пунта Мара! И лъжи, лъжи . . . безброй! И залудо хвърлени на вятъра много наши пари.
  И мен ако питаш какво трябва да се направи - всички замесени в това тесто от идиотщини - при бай Ставри!

 31. 31 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  Изключая изнесената информация и сравнението... Ама некой прави ли си сметка с широкото навлизане на електромобилите от къде аджеба ще дойде тая енергия дето трябва да се ползва да се зареждат. Не случайно Мъск препоръчваше да се инвестира в нови източници на електроенергия. За разлика от наще управници, той не е глупав и неадекватен човек.
  —цитат от коментар 26 на bretschneider


  БГ инженера ще им измисли решение примерно ветрогенератор на покрива

 32. 32 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  Смешното е че говорим за ядрени централи като за наши а те никога не са били такива.Козлодуй още от създаването си е работил и работи изключително за износ.Ако се даде една графика на произведена и изнесена енергия резултатът е убйиствен.При шест реактора работещи имаше какво?Режим на токът.Въпреки дотацйите мините на Марица са на загуба 50 000 000 лева само за тая година.Башка сме платили и квотата на Марица 2Айде нещо по реално и от мене нека след изтичането на договорите с американските тецове всичкият ток от АЕЦ да влиза в микса.Ама ще стане на куково лято.
  —цитат от коментар 28 на dedoliben


  Глупости, Козлодуй е създаден в мащаба на развитие на плановата икономика, която е предвидила да има още 10 комбината Кремиковци, но се оказва, че дори с двата си останали блока е най-евтиния и абсолютно достатъчен за нуждите ни до края на експлоатационния срок, а че евтиния произведен ток се изнася и се явява излишен е защото трябва народа да плаща скъпия на въглищните централи и този от ВЕИ, от вторите е скъп, защото се плаща на частниците инвестицията, а тя е прибързано правена и тогава и соларните панели и ветрогенераторите бяха 3 пъти по-скъпи от сега.

 33. 33 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2856 Неутрално

  Не смятам, че трябва да се строи Белене или, дори, да се разширява Козлодуй. Навсякъде в развитият свят големите ядрени централи се спират. И навсякъде се инвестира в разработката на малки реактори.

  Проблемът на големите ядрени централи е, че са уникални, скъпи и трудни за стротелство и поддръжка. Строежа отнема дълго време, в което се сменят правителства, различни партии, променя се общественото мнение. Такъв проект трудно се управлява! Такъв проект изисква управлението на огромни парични потици, което е още по- трудно като настъпи криза.

  Малките централи ще се правят във фабрики, евтино, стандартно и ще се пренасят в няколко контрейнера с камиони. Стандарни модули, които ще се сглобяват на място и пускат в експлоатация за отрицателно време.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 34. 34 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 391 Неутрално

  Как Беларус и ОАЕ направиха за смях 50-годишния опит на ядрената ни енергетика
  ========================================================
  Предлагам и други теми:
  - Как САЩ направиха за смях някога ноеспособната ни армия
  -Как САЩ ликвидираха българската индустрия
  - Как САЩ наравиха за смях опита ни в образованието
  -КакСАЩ и ЕС направиха за сях представаа ни за суверенна държава
  -Как САЩ и ЕС направиха за смях българската демокрация
  -Как САЩ направиха за смях 50 годишните постижения на българския спорт
  и много много

  Свободата, Санчо...
 35. 35 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  Специално за енергетиката и АЕЦ-овете..понеже става дума за ужасно много пари...не мисля, че "некомпетентни" е водещия елемент за описанието на управляващите.

  "Корумпирани" е много по-подходящо.

  Защото всъщност имат огромен интерес от ситуацията такава, каквато е описана.
  Руснаците искат да вкарат АЕЦ в България и плащат комисионни. Проекта се приема, БСП е във възторг.
  После идва ГЕРБ и започва да духа вятъра от Запад.
  Удобен повод да се даде пауза на руснаците, пък и какво толкова, парите вече са им преведени, комисионните са нищожни в сравнение с тях - всички са доволни за момента.
  Американците плащат комисионни или просто осигуряват спокойствие на ГЕРБ, като също получават отстъпки за това; Уестингхаус изглежда фаворит, парите текат.
  После започват вълнения, Уестингхаус фалира и това е добър повод да се даде пауза на американците и да се върнем към руснаците.
  Потока пари не секва.
  Междувременно местните ВЕЦ-ове - и на Ковачки и на Доган - имат висока стойност; демек и двамата помагат...когато трябва, разбира се.
  Нищо не е случайно в цялата тази схема.
  Народа плаща луди пари от които се облагодетелстват съвсем съзнателно една огромна мафия, която няма строга партийна окраска.
  Откъде, мислите, има средства БСП да живее 10 години в опозиция?
  нали не се заблуждавате,, че е от членски внос?
  Те държат енергоснабдяването по места в България.
  А ГЕРБ държат големия шалтер.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 36. 36 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 653 Неутрално

  Учудвам се, че като експерт г-н Касчиев гледа сериозно на проекта "Белене". Да не забравяме, че пръв спря проекта Андрей Карлович Луканов. Това се случи м. май 1990 г. с Решение №106 на МС. Тогава Луканов се позова на 14 доклада - 5 на наши институти, а останалите на институти на АН на СССР. Запитан какво пише там Луканов тогава отговори на журналиста:
  "Какво пише там аз нямам право да кажа, защото всички тези доклади са с гриф на секретност, но, чел съм ги внимателно всичките и ви уверявам, че АЕЦ "Белене" е напълно невъзможен проект"
  "Сеизмичната опасност ли е причината" - попита водещият интервюто
  "Да, сеизмичната опасност е реална, но не тя прави проекта невъзможен. Тя само ще оскъпи строителството. Налице са много по-зловещи опасности които правят проекта невъзможен. За съжаление нямам право да ги разкрия." - каза в заключение Луканов.
  Пред вид горното - решението на Крадлив Дедо и следващите е обосновано само като удобна схема за източване на обществени пари. Те никога не са искали да ПОстроят АЕЦ Белене, а само да строят. Ако има чалъм - вечно. Да текат едни обществени поръчки и да пълнят нечии нощни шкафчета. Учудвам се, че като експерт г-н Касчиев сериозно е повярвал, в намерението за строителството конкретно на АЕЦ Белене.

 37. 37 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Специалността на Т. Петкова е счетоводство и контрол. И се оказва, че разбирала и от ядрена енергетика?

 38. 38 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5609 Весело

  Беларус и Абу Даби. Нашите идоли.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 39. 39 Профил на Разумен Октопод
  Разумен Октопод
  Рейтинг: 14 Неутрално

  До коментар [#34] от "Bornagain":

  Не, предлагаш да сменим темата от тази, на някоя, която няма да прави правителството на ГЕРБ да изглежда некомпетентно. Защо?

 40. 40 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4816 Весело

  До коментар [#9] от "boevbisser":

  Неведоми са мислите дерибееви!

 41. 41 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3881 Неутрално

  До коментар [#2] от "Julian Mall":

  Рано сутринта се изходи на метеното. Облекчи ли се?

 42. 42 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3881 Неутрално

  До коментар [#14] от "Да вярваме на истината":
  "А ядрена мощност не се изгражда защото няма пазар ."

  Като няма пазар, защо се вема решение за изграждане на ядрена мощност и се харчат милиарди , без нищо до сега да е построено?

 43. 43 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 726 Неутрално

  рашките ни побутват технологии от миналият век за десетки милиарди без никакъв шанс да се изплатят някога, докато вече се появяват реактори от ново поколение които работят с разтопена сол вместо вода и които са сигурни и евтини. не се накрадоха тези паразити готови са да унищожат държавата за лично облагодетелстване.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 44. 44 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3872 Неутрално

  " Сравнението на изпълнението на ядрените планове на ОАЕ и Беларус, от една страна, и България, от друга, страна, е убийствено за нашите управляващи.


  Преди 10 години ОАЕ и Беларус са страни с нулев или много малък опит в ядрената енергетика. Независимо от това, 6-7 години след като вземат решение за изграждане на АЕЦ и двете страни приключват предварителния етап, а след още около 7 години вече са пуснали ядрен енергоблок в работа."


  Реалността у нас такава, каквато е още от Царя....За тия 10 години + власт на шайката на сикаджията, можеше вече да има нови мощности в нашата ядрена енергетика, но има само лъжи, корупция и демагогия ! Това са видимите резултати на шайката, за който не знае все още, макар че подобни наивници надали съществуват у нас вече...,

 45. 45 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3881 Неутрално

  До коментар [#13] от "tsyrvulan":
  "авторът ни казва че Българските правителства са действали хаотично и без никаква визия или стратегия за развитие на енергетиката. "

  Уточнявам. Става дума за българските правителства след Костов, които са оглавявани от некомпетентни , продажни и корумпирани премиери.

 46. 46 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 553 Неутрално

  До коментар [#2] от "Julian Mall":Рано сутринта се изходи на метеното. Облекчи ли се?
  —цитат от коментар 41 на tacheaux


  Напротив, именно Вие току що се облекчихте, as usual!
  След 90-те години развитието на българската ядрената енергетика беше блокирано от платени демократични еничари, подтиквани и финансирани от САЩ. Целта на занятието беше да не се допуска РФ да има икономическа дейност в РБ, без значение икономическите изгоди за БГ, важно е на Русия да се пречи и САЩ да налагат цените и боклуците си.

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 47. 47 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3881 Неутрално

  До коментар [#26] от "bretschneider":
  ". Ама некой прави ли си сметка с широкото навлизане на електромобилите от къде аджеба ще дойде тая енергия дето трябва да се ползва да се зареждат."

  От Слънцето като на всеки гараж на покрива се монтират фотоволтаични панели. Докато колата е в гаража , тя ще се зарежда от тях. Както писа един колега по-горе , цената на един фотовортаичен панел 500 вата е 100 долара. Цената пада непрекъснато. Домашна инсталация с панели, контролери, инвертори, акумулатори излиза от рода на 3000 лв за 5 кВт мощност , която е напълно достатъчна изцяло да задоволи с електроенергия потребностите на едно семейство.

 48. 48 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  Смарт-бютитата пак са решили да плюят от всички страни. До вчера се плюеше защо ще се строи Белене, сега пък защо не е построено Белене. Басирам се че ако не дай си боже тръгне да се строи, тука ще се развихри вой защо така. А по темата - нито преди, нито пък сега България има нужда от ядрена централа. Веднъж заради рисковете - земетръс, аварии, терористи, финансови, втори път заради цената която е с пъти на фотосоларите БЕЗ СУБСИДИЯ и не на последно място заради ядрените отпадъци. Любителите на АЕЦ трябва да целуват ръката на Баце че не тупка топката защото не осъзнават че ядрените боклуци са си наши ЗАВИНАГИ. Може да се преработят в Русия но после се връщат тук за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА. И затова въпроса в референдума трябваше да бъде "искате ли АЕЦ и ядрени боклуци за всичките поколения след нас". В момента Белене бързо и сигурно се превръща в ядрено сметище но това е само началото, всеки килограм ядрени отпадъци от първия ден на Белене ще се върнат !!!!

 49. 49 Профил на Gustav Mahlerov Vienski
  Gustav Mahlerov Vienski
  Рейтинг: 461 Неутрално

  Както винаги, последни....
  На нас ни дай Македония, всичко друго е без значение. Светът завоюва Луната, на ред е Марс.. А ние си искаме Македонията, и само тази тема може да ми ОБЕДИНИ

 50. 50 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  "...- пандемията поставяла непреодолими пречки пред АЕЦ "Белене"?!?...."

  Преди почти месец в "Медиапул" имаше статия за интервю на Кирил Комаров - заместник-генералния директор на "Росатом". Вижте, човекът е обяснил много добре защо тази със "стратегическия инвеститор" за АЕЦ "Белене" не може да стане така както на Бойко Борисов и Теменужка Петкова им се привижда.

  https://www.mediapool.bg/rosatom-gotov-da-razshiri-aliansa-za-aets-belene-news314785.html

  Става ясно, че не пандемията пречи, а това, че "Росатом" механизъм, коъто да му гарантира възвръщането на направените разходи - т.е. говори се за кредитиране, а не за инвестиране. Обърнете внимание на думите му по повод лакърдиите на Бойко Борисов и Теменужка Петкова за осъществяване на проекта на пазарен принцип, без държавни гаранции:

  "Такъв прецедент, честно казано, не познавам".

  Не някой друг, казва го заместник-генералният директор на "Росатом" - основният заинтересован в проекта.

 51. 51 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#50] от "Един препатил":

  Т.е какво предлагате - България да вземе на заем едни 10-20 милиарда и да ги платим за централа която произвежда скъп ток ? И това само за да "продължим славните традици на ядрена държава", така ли? Щом на Росатом не му е изгодно да строи на пазарен принцип, значи може спокойно да се маха. Ако и на другите не им е изгодно - ами значи проекта е безмислен, ще си се строят други централи на които тока е изгоден.

 52. 52 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  До коментар [#50] от "Един препатил":

  Извинете ...."Росатом" иска механизъм, който д му гарантира..."

  И да добавя - ако досега е имало само съмнения, то от думите на Комаров става пределно ясно, че АЕЦ "Белене" не е руски енергиен, а български корупционен проект. Който се точи във времето не само от некадърност, а и със съзнателната цел не да бъде осъществен, а покрай него да се краде до безкрай.

 53. 53 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#47] от "tacheaux":

  По принцип съм съгласен с вас че фотосоларите са бъдещето но не е съвсем толкова просто. Щото иначе ток ще има предимно лятото и то по светло. А в България максимума на консумацията е зимата и то по тъмно. Освен много панели има нужда от умни мрежи за управление на децентрализираното генериране, от балансиращи мощности като ПАВЕЦ и в по-дългосрочен план и мрежови батерии. Т.е да постигнем 100% зелена енергия ще е тегаво към момента. Но пък лесно може да достигнем 60% (сега имаме към 20%) без голяма драма и без безумни ядрени проекти.

 54. 54 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Гьолът със жаби се трансформира във перспективен проект !!!

 55. 55 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Проблемите може да са политически, приходите са за определени лица и фирми, разходите - за нас.

 56. 56 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  До коментар [#13] от "tsyrvulan":"авторът ни казва че Българските правителства са действали хаотично и без никаква визия или стратегия за развитие на енергетиката. "Уточнявам. Става дума за българските правителства след Костов, които са оглавявани от некомпетентни , продажни и корумпирани премиери.
  —цитат от коментар 45 на tacheaux


  Така е Ташка! Точна по костово време изгря звездата на големият антиядрен спец Касчиев който тогава ни убеждаваше как трябва да си затваряме четирите малки блока защото били много опасни!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 57. 57 Профил на srd05575979
  srd05575979
  Рейтинг: 199 Гневно

  Българинът задължително трябва да бъде изследван от комисия експерти на ООН , за това , че се оказва с няколко кожи по гърба си и заблуждава кожодерите му.......

 58. 58 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Любопитно

  До коментар [#53] от "m17":

  Всъщност не е възможно отпадащите от 2025 2 американски теца в маришки басейн и евентуално третия държавен - марица 2 да бъдат заменени изцяло със ВЕИ, трябва голямата част от това да се замени с базова мощност, т.е. ТЕЦ или АЕЦ. И оттам нататък са сметките:
  - АЕЦ Белене - 11-12 млрд. евро
  - нов блок Козлозуй, 7-8-9 млрд. евро
  - нов ТЕЦ, но на газ - 1.2-1.5 млрд. евро.
  Е, за кое бедната ни държава има пари? Най-добре би било да има и нов блок на Козлодуй, и ТЕЦ, но....

 59. 59 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2119 Неутрално

  Ядрените централи са любими на политиците, защото докато ги строят, по един или друг начин печелят, дали като нашите крадат, като японските се хвалят с напредъка, американците - със създадените работни места. А най обичат това, че като гръмнат, тези след тях плащат сметките с поколения, което вече е чужд проблем.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 60. 60 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#58] от "boevbisser":

  Напротив, няма никаква нужда от "базова мощност", това са концепции от 50'те. Краткосрочното бъдеще е микс от газови централи (преоборудване на въглищни) + ВЕИ (предимно солари, малко перки и водни централи). А дългосрочното е солари + батерии. Но най-важното е всички това да бъде на ПАЗАРЕН ПРИНЦИП, никакви държавни проекти с огромен корупционен риск. Има си европейски правила, колко му е изгодно да строи мощности. Ако ли не - в Испания слънцето грее достатъчно за целия континент.

 61. 61 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Любопитно

  До коментар [#60] от "m17":

  Точно така, аз частично казвам същото - ако спрат всички въглищни тец има проблем, част трябва да минат на газ. Но това не става за 1-2 години, а за 3-4 години, т.е. ако се почне с проектиране, разрешения и търсене на инвеститори днес, 2025 току виж....Обаче от 10 г. се дискутира Белене, нов блок в Козлодуй - все неща, които са в пъти по-скъпи и които всъщност по-скоро видимо няма да станат. Не знам защо Борисов го прави, явно Касчиев е прав - много ниска топка е управлението на енергетиката в момента.

 62. 62 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  До коментар [#51] от "m17":

  Малко сте избързали с писането. Ако прочетете внимателно статията на "Медиапул" ще видите, че Бойко Борисов и Теменужка Петкова безсрамно лъжат като говорят за инвеститор, изцяло на пазарен принци, без държавни гаранции, без договори за изкупуване на тока. Зам-шефът на "Росатом" обяснява, че "такова животно нема" и че в момента се водят преговори за намиране на механизъм за възвръщане на разходите. Т.е. преговаря се не за инвестиране, а за кредитиране. Както строителството на "Турски поток" през България се кредитира от "Аркад", който Борисов и Петкова продължават да наричат "саудитски инвеститор". Инвеститор дръжки - фирмен кредит, платим за 10 години при 4,1% годишна лихва.

  Та и с АЕЦ "Белене" се задава точно това, от което се опасявате - чрез някаква проектна компания НЕК да бъде вкарана в механизъм, който да гарантира изплащането на по същество фирмения кредит, отпуснат от консорциума между "Росатом", "Дженерал Електрик" и "Фраматом" в размер на 10 млрд. евро. Независимо от това на каква цена ще се продава произвежданият ток и дали въобще ще се продава. Както кредитът на "Аракад" ще се изплаща (и даже вече се плаща) независимо колко са транзитните такси от "Турски поток" и дали въобще има транзит на газ.

  Колкото до моето лично предложение излагал съм го няколко пъти - двата корпуса на реактори, намиращи се момента в Белене (това са само корпусите, не са никакви реактори) се продават за скрап, а площадката се заравнява добре и се рекултивира.

 63. 63 Профил на T
  T
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Авторчето удобно е забравил да напомни дори и на себе си, че цитираните "Велики" ОАЕ, Беларус са държави с еднолична власт, там много много международни договори не се изпълняват а конкурентен принцип или търгово и там нямя европейски регулации! Също- нямат руски гугутки, които да "ос..ат" пейзажа ...

 64. 64 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 553 Неутрално

  До коментар [#26] от "bretschneider":". Ама некой прави ли си сметка с широкото навлизане на електромобилите от къде аджеба ще дойде тая енергия дето трябва да се ползва да се зареждат."От Слънцето като на всеки гараж на покрива се монтират фотоволтаични панели. Докато колата е в гаража , тя ще се зарежда от тях. Както писа един колега по-горе , цената на един фотовортаичен панел 500 вата е 100 долара. Цената пада непрекъснато. Домашна инсталация с панели, контролери, инвертори, акумулатори излиза от рода на 3000 лв за 5 кВт мощност , която е напълно достатъчна изцяло да задоволи с електроенергия потребностите на едно семейство.
  —цитат от коментар 47 на tacheaux

  -----------
  Горната глупост може да напише само технически слабограмотно лице. Иначе щеше да знае, че при съвременната технология времето за заряд на един лек автомобил е около 7 часа, а при трифазна мрежа около 5 часа. За соларно зареждане покривът на гаража трябва да бъде поне 100 квадратни метра, а и реално в рамките на един ден няма как да се постигне. Ще са необходими акумулаторни батерии за натрупване на необходимата енергия за няколко дни.
  Въобще слабограмотни смешки!

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 65. 65 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 484 Весело

  Много хубава статия. Единственото, което Касчиев е пропуснал или не си е позволил да напише е, че от кълбото проблеми прозира едно нещо:

  И в министерствата и в НЕК добре знаят, че новия ядрена мощност не ни е нужна, но трябва да се усвояват едни пари... по джобовете на някои да не казвам и аз какви са.

  73! Go Go
 66. 66 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#62] от "Един препатил":

  Това са някакви инсинуации, има решение на парламента че проекта е на пазарен принцип и няма да има държавно гарантирани заеми. А дали ще стане шпе видим, аз съм убеден че няма да стане и съм доволен от това. А какви сметки си правя някои от узастниците си е техен проблем и не ни засягат. Сравнението с балкански поток не е коректно защото за него ИМА държавно гарантиран заем, който е гарантиран с правителствен договор с руснаците за резервиране на 50% от капацитета (според европейските правила) и таксите ще вървят независимо от транзита. Т.е там риска си е за руснаците, ние си прибираме таксите следващите 20 години. А за окончателното решение за Белене съм съгласен с вас - фадромата и отгоре царевица, това е най-доброто решение за тоя парцел.

 67. 67 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#6] от "Lazarus":това сочи и германския опит, след като закриха своите АЕЦ... изпаднаха в амок и действителността така ги шибна, че почнаха да изравят старите си мини за въглища... явно слънцето и вЕтърО не стигат...
  —цитат от коментар 23 на diegos


  Глупости.

 68. 68 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#64] от "amerikanbastard":

  Напротив, един покрив е напълно достатъчен за покриване на месечното потребление на енергия от един средностатистическа електрически автомобил. Разликата е че електрическия автомобил не се зарежда вкъщи наведнъж и няма нужда от пълен заряд всеки ден. На практика ще бъде на зарядно почти през целия ден - или вкъщи или паркинга пред офиса но ще се зарежда непрекъснато по-малко. И вечер ще се дозарежда ако има нужда.

 69. 69 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#61] от "boevbisser":

  Откъде го измислите тоя срок 2025 не знам, дори според най-зелените планове тия централи ще работят поне до 2035. А после ще има квоти за проценти т.е поне до 2050 ще има някакъв процент въглищни централи. Газовите централи са по-евтини от АЕЦ, строят се за 1-2 години и няма опасност да се взривят с ядрена гъба отгоре. Отделно не виждам защо трябва държавата да инвестира, ето главния енергетик Доган се усети и преоборудва ТЕЦ Варна за газ, Мариците също ще се усетят, както и Ковачки ако бъде санкциониран за замърсяване. Да влагат пари и да продават на пазарен принцип, иначе ток в Европа има достатъчно.

 70. 70 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 822 Весело

  Как Беларус и ОАЕ направиха за смях 50-годишния опит на ядрената ни енергетика========================================================Предлагам и други теми:- Как САЩ направиха за смях някога ноеспособната ни армия-Как САЩ ликвидираха българската индустрия- Как САЩ наравиха за смях опита ни в образованието-КакСАЩ и ЕС направиха за сях представаа ни за суверенна държава-Как САЩ и ЕС направиха за смях българската демокрация-Как САЩ направиха за смях 50 годишните постижения на българския спорти много много
  —цитат от коментар 34 на Bornagain


  Те САЩ и вас,мурзилките ви направиха за смях.Ама не ви стига и сами се излагате.

 71. 71 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2369 Неутрално

  В заключение - повече от 16 години след вземане на решение по принцип за изграждане на АЕЦ "Белене" и усвоени огромни средства, проектът е в кълбо от труднорешими регулаторни, технически, юридически, финансови и други проблеми.

  Ами... русофили, сър.

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 72. 72 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2912 Любопитно

  До коментар [#69] от "m17":

  Доколкото знам, американските са с договор за изкупуване на ток до 2025 г.,дотогава напълно ще са изплатили инвестицията си, след това вероятно ще затворят, емисиите ще им станат невъзможни за плащане, а там собственик не е държавата.
  При това ниво на вредни емисии Тец Марица Изток 2 трябва да затвори веднага, в момента губи между 250 и 350 млн. лв. годишно, които излизат от нашите джобове, Ковачки е една загадка как не е фалирал, ако плаща всичко, той явно не го прави.
  Мен ако питаш, държавата трябва и си струва да направи тец на газ на мястото на Марица изток 2, всичко останало - на пазарен принцип. Това казва здравият разум, въпросът е защо правителството прави обратното - или от глупост, или от корупция, или от някаква комбинация между двете. Не виждам друг отговор.

 73. 73 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  Понеже г-н Касчиев е на власт от 11 години, той има правото га взема решения, да се договаря и подписва договори, той разполага с милиарди за харчене, ... или беше някой друг ?
  —цитат от коментар 20 на Индиана


  Именно на такива като него - продали се експерти се възлага отговорната задача да оправдаят ликвидацията на ядрената ни енергетика защото била скъпа, ненужна и опасна!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 74. 74 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  До коментар [#66] от "m17":

  Извинете - не е от любов към спора, но междудържавен договор за "Турски поток" няма. Има "процедура за резервиране на капацитет" - от декември 2018 г. И тя не е за 50%, а за 90% - 45% от "Газпром" и 45% от МЕТ - Швейцария. МЕТ е компания - собственост на служителите в нея - подставена фирма на "Газпром". Това с резервирането на капацитета е номер формално да се спазят правилата на ЕС. Газът, който ще се транзитира от имета на МЕТ си е на "Газпром" - какъв да бъде, сигурно не швейцарски.

  Какво точно значи "резервиране на капацитет" не е много ясно. Известно е, че при така резервираните обеми за 20 години "Булгартрансгаз" би трябвало да получи по 156 млн. лв. първите две години и по 362 млн. лв. следващите 18.

  Но никой не е твърдял, че това е договор за транзит с клауза "транзитираш или плащаш". Напротив, Теменужка Петкова напоително обясняваше, че поради забавянето на "Турски поток" - процедурата за резервиране на капацитет предвиждаше транзитът да започне в края на 2019 г. - "Булгартрансгаз" няма да плаща неустойки на "Газпром". Което изрично предполага, че и "Газпром" няма да плаща неустойки ако не транзитира.

  А има и още нещо - шефът на "Булгартрансгаз" Александър Малинов преди около два месеца изрично заяви, че договорените такси са твърди - независимо от обема на транзита - за преноса към Сърбия, но не е твърдял такова нещо за други обеми и договори.

  https://www.mediapool.bg/forsirano-e-priklyuchvaneto-na-tseliya-turski-potok-news313584.html

  Разбира се, твърде е възможно при завършването на "Турски поток" вече да се сключват договори с твърди такси независими от обемите на транзита, но в момента случаят не е точно такъв.

 75. 75 Профил на Едмон Дантес
  Едмон Дантес
  Рейтинг: 14 Неутрално

  Енергетиката, заедно с производствато на горива са най-затворените и неподлежащи на конкуренция отрасли. Големи далавери, комисионни и чужди интереси ръководят производството и вноса. Каква стратегия и отговорност от политиците? Те само прикриват и узаконяват схемите. И чакат нещо да намажат...

 76. 76 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  До коментар [#66] от "m17":
  До коментар [#74] от "Един препатил":

  Извинете, колега "m17", забелязвате ли и нещо друго за "Турски поток"? В началото се говореше какви огромни печалби ще имаме от транзита. Сега вече печалбите никой не ги споменава - Бойко Борисов разтегля лафове, а герберските тролове повтарят ли повтарят как нямало да се транзитира само руски газ, щял да се транзитира и азерски, катарски, израелски, втечнен, как газопроводът щял да спомогне за газификацията на България и за развитието на българската промишленост и всякакви други небивалици. Които могат да се разппавят само ако няма договор за транзит с твърди такси и клауза "транзитираш или плащаш".

  Връзката с АЕЦ "Белене" е, че един ден приказките за "изцяло на пазарен принцип, без държавни гаранции, без договори за изкупуване на тока" може лекичко да бъдат забравени и да бъдат замемени с кой знае какви други небивалици.

 77. 77 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 286 Неутрално

  До коментар [#69] от "m17":Доколкото знам, американските са с договор за изкупуване на ток до 2025 г.,дотогава напълно ще са изплатили инвестицията си, след това вероятно ще затворят, емисиите ще им станат невъзможни за плащане, а там собственик не е държавата.При това ниво на вредни емисии Тец Марица Изток 2 трябва да затвори веднага, в момента губи между 250 и 350 млн. лв. годишно, които излизат от нашите джобове, Ковачки е една загадка как не е фалирал, ако плаща всичко, той явно не го прави.Мен ако питаш, държавата трябва и си струва да направи тец на газ на мястото на Марица изток 2, всичко останало - на пазарен принцип. Това казва здравият разум, въпросът е защо правителството прави обратното - или от глупост, или от корупция, или от някаква комбинация между двете. Не виждам друг отговор.
  —цитат от коментар 72 на boevbisser


  Емисиите на американците по договор ги плаща НЕК!

  А Ковачки, минава човекът, към беземисионна енергетика - все повече ползва алтернативни, неизкопаеми горива..

  Грета Тунберг форевър!

 78. 78 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#74] от "Един препатил":

  Резервиран капацитет е точно това - резервираш и си плащаш таксата а дали пренасяш или не си е твой проблем.

 79. 79 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#76] от "Един препатил":

  А вие забелязвате ли че е резервиран 90% от капацитета, другите 10 са свободни за спотова търговия. И това е само за 20 години, нали не мислите че после ще го взривим и почваме отначало. Газопровода ще го има и си е 100% държавен и изплатен.

 80. 80 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  Боооже, как всички в тоя форум станаха експерти по енергетика....
  Що не си зададете следния простичък въпрос: Знае ли сегашната министърка на енергетиката закона на Ом? И като как да тълкуваме нейно официално изявление, че тя от производство на ток не разбира, защото е икономист/одитор?
  Иначве е лесно да плюете по хора, дето с това си вадят хляба, само защото ви обясняват, че от Тиквата и ко и чеп за зеле не става...
  Многократно съм повтарял, ще го напиша и сега. С тази "далновидна" и социална политика в енергетиката ще останем на свещи, въпреки че имаме инсталирани мощности над ДВА пъти повече от максималното потребление.

 81. 81 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  До коментар [#78] от "m17":

  Това за резервирания капацитет го казвате Вие - до момента не съм го чул нито от Бойко Борисов, нито от Теменужка Петкова, нито от Александър Малинов.

  Странно защо. Може би защото има и други резервации - като например да си резервирате маса в ресторант. Или да си запишете час при зъболекаря. Пази ли Ви се - пази Ви се. Плащате ли ако не отидете - не.

 82. 82 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  До коментар [#79] от "m17":


  До коментар [#76] от "Един препатил":А вие забелязвате ли че е резервиран 90% от капацитета, другите 10 са свободни за спотова търговия. И това е само за 20 години, нали не мислите че после ще го взривим и почваме отначало. Газопровода ще го има и си е 100% държавен и изплатен.
  —цитат от коментар 79 на m17


  Ммда, държавен и вече изплатен с моите данъци...Иначе инвестицията в него ще се изплати след около...мнооого години, ако се изплати...
  А какво стана с гарантираните по договор такси за пренос по старото трасе? Ами опростихме ги на Газпром, щото сме добри и не ни трябват...Що да не инвестираме едни пари и да помогнем на руснаците да заобиколят Украйна?! Е, сега ще се случи онова, дето един янки преди време предвиди. Украинската газопреносна мрежа е отдавна изплатена и украинците могат да си позволят лукса да свалят рязко цената за пренос. Е, как ще се конкурират новите трасета с тях? Все едно да строим Белене с идеята да дава по-евтин ток от отдавна изплатилия се Козлодуй...

 83. 83 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  До коментар [#79] от "m17":

  Газопроводът че ще го има - ще го има, дали ще остане държавен - може и да остане, може и да не остане, а кога ще се изплати никой не може да каже - може да бъде за 15, може за 25, може и за 150 години.

  Колкото до взривяването - не трябва да се плашите. И "Кремиковци" беше построен със същите аргументи - какъв голям юнаклък се върши. Пък като най-накрая се оказа, че е сакатлък опряхме до тротила и булдозерите. Само дето малко се забавихме - тази работа трябваше да я свърши още Костов, а не да го продава.

 84. 84 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 553 Неутрално

  До коментар [#64] от "amerikanbastard":Напротив, един покрив е напълно достатъчен за покриване на месечното потребление на енергия от един средностатистическа електрически автомобил. Разликата е че електрическия автомобил не се зарежда вкъщи наведнъж и няма нужда от пълен заряд всеки ден. На практика ще бъде на зарядно почти през целия ден - или вкъщи или паркинга пред офиса но ще се зарежда непрекъснато по-малко. И вечер ще се дозарежда ако има нужда.
  —цитат от коментар 68 на m17


  Още един всезнаещ "експерти", само където не е уточник колко квадрата е покрива! Най-вероятно няма и понятие що е то "инсталирана мощност" и т. н.
  Поради такива управници-"експерти" енергетиката на РБ е на сегашното дередже!

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 85. 85 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#82] от "lz73":

  Как не разбрахте че ще се изплаша от таксите за пренос които са гарантирани от договорите, дори към момента не са влагани пари от данъците, строи се със заеми покрити с бъдещите такси.

 86. 86 Профил на amerikanbastard
  amerikanbastard
  Рейтинг: 553 Неутрално

  П. П. Вероятно изкарва колата си веднъж в месеца, тогава може и да му се получи!

  Freedom's just another word for nothin' left to lose
 87. 87 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#81] от "Един препатил":

  Е ако четете само икономедия няма и да го чуете, тук такива неща не се пишат. Потърсете официални становища, маса време се обсъждаше.

 88. 88 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1468 Любопитно

  изграждане на АЕЦ Островец
  —цитат от коментар 0 на др Касчиев


  Ся погледнах и излиза че здраво сме се нахендрили със самоварите. В Беларус пак за 10 милярда $ са 2 ВВЕР 1200. Хем капацитетът с 40% по - голям, хем експлоатацията по - евтина
  Specifications include a $1,200 per kW overnight construction cost, 54 month planned construction time, a 60 year design lifetime at 90% capacity factor, and requiring about 35% fewer operational personnel than the VVER-1000.
  https://en.wikipedia.org/wiki/VVER

 89. 89 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  До коментар [#85] от "m17":


  До коментар [#82] от "lz73":Как не разбрахте че ще се изплаша от таксите за пренос които са гарантирани от договорите, дори към момента не са влагани пари от данъците, строи се със заеми покрити с бъдещите такси.
  —цитат от коментар 85 на m17


  От кои договори? Щото аз не съм чул за такива, а би трябвало да съм чул...

 90. 90 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 222 Неутрално

  До коментар [#2] от "Julian Mall":

  За желанието на Касчиев да пречи е вярно, но пък никой не го е взимал насериозно. Така че той не може да е оправдание за нашите кьопчовци.

 91. 91 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 222 Неутрално

  До коментар [#53] от "m17":

  Сега от слънце и вятър са 6-7%. Другото е ВЕЦ. Така че хич не е лесно.

 92. 92 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7201 Неутрално

  Има проекти за геотермални централи-чисто и евтино. Но министъра трябва да е специалист, инженер, а не счетоводител и подлога на Русия, какъвто е и Борисов.

  "Далечна и слабо позната е идеята за използване на геотермалната енергия на Балканите, макар че регионът се радва на изобилие от горещи минерални води и като цяло „топла“ земя. Докато много страни в Западна и Централна Европа използват жегата на земните недра за отопление на цели квартали, балканските страни разчитат на този източник слабо, най-вече за баленология и земеделие. Пропуснатите ползи са огромни, особено като се има предвид, че в момента са налице и многобройни източници на финансиране за разработването на геотермални системи. Всичко това стана ясно от дискусията по време на форума за геотермална енергия системи в рамките на изложението „Енергийна ефективност и ВЕИ“, организирано от Виа Експо в София. Съвсем малобройни са и изложителите, които предстявят системи, свързани с геотермални технологии.
  Турция е безспорният европейски лидер в използването на геотермални системи за отопление с близо 3000 MW мощности от този вид, по данни на Европейския комитет за геотермална енергия."

 93. 93 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3881 Неутрално

  До коментар [#92] от "Роси":

  Един пример да посоча в подкрепа на ваш пост 92.
  Геотермалният извор в Панчарево , който има дебит близо 100 литра гореща вода на секунда , е достатъчен за топлофикацията на квартал Дружба 2 в столицата, в който живеят 35-40 хиляди жители. Сега тази вода се излива в панчаревското езеро без да се оползотворява.

 94. 94 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 912 Неутрално

  Приети са непоследователни, необосновани, хаотични и противоречиви решения.

  Това е свободен пазар, не ви е комунистическа планова икономика. Той, пазара, всичко ще отрегулира.

  - Поръчано е оборудване с огромна стойност, без да има утвърден технически проект, без да е подписан договор и без да е осигурено финансиране. Нанесени са огромни щети, виновни няма.

  Това е свободен пазар, не ви е комунистическа планова икономика. Той, пазара, всичко ще отрегулира.

  - Процедурата за търсене на инвеститори не се провежда съгласно законоустановени правила и е обект на проверка от АДФИ и прокуратурата

  Това е свободен пазар, не ви е комунистическа планова икономика. Той, пазара, всичко ще отрегулира.

  - повече от 16 години след вземане на решение по принцип за изграждане на АЕЦ "Белене" и усвоени огромни средства, проектът е в кълбо от труднорешими регулаторни, технически, юридически, финансови и други проблеми.

  Това е свободен пазар, не ви е комунистическа планова икономика. Той, пазара ... абе вие се сещате.

  «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
 95. 95 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#91] от "dr.maris":

  Напротив, точно затова е лесно да се постигне 50% в нащия климат - цените на соларите паднаха брутално през годините, вече е изгодно поставянето без субсидии. Има и голям неоползотворен потенциал от вятъра. Една Германия е постигнала 30% средно ВЕИ като в топли слънчеви и ветровити дни постигат 100% покритие на консумацията от ВЕИ.

 96. 96 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  До коментар [#29] от "nij50393132":

  Точно - управлявани ибрикчия.

 97. 97 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#93] от "tacheaux":

  Не съм напълно убеден че има чак толкова много вода, примерно извора на централна баня не е достатъчен за баня вече, нищо че едно време е бил и на практика едва би стигнал за малко СПА. Или би стигал за топлоснабдяване на министерския съвет и ЦУМ само. От друга страна има още доста занемарени топло извори, един от тях в Баталова Воденица (Парк Възраждане) го направиха на аквапарк. Така че може би има и други извори.

 98. 98 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2278 Неутрално

  До коментар [#84] от "amerikanbastard":

  Случайно имам много добра представа и за инсталирана мощност и за ефективен добив. Но пък вие очевидно грам не успявате да мислите така че няма надежда да ме разберете.

 99. 99 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3881 Неутрално

  До коментар [#97] от "m17":

  Водата на централна баня в София е 36 градуса , докато в Панчарево е над 80 градуса.

 100. 100 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2909 Неутрално

  Това унизително за ядрените енергетици положение не се дължи на външни и вътрешни врагове...
  >>> Ами прав е атомния физик... Спомням си и известната фраза: "Пази ме Боже от приятелите, а от враговете сам ще се опазя". Има все още много компетентни специалисти в атомната енергетика у нас, но няма политици като Орбан, Лукашенко, а и финландския президент. Общото за тях е, че поставят интересите на страните си на първо място и не се поддават на политически натиск лесно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK